1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 88

laatste jaren te zijn afgenomen, terwijl druggebruik (met name drugs die

angstgevoelens wegnemen) juist toeneemt (Adang, 1997). Over de mate

van binding met de club is uit de literatuur geen eenduidig beeld te vormen.

Zo stelt Kohlen (2000) dat hooligans amper of geen binding hebben

met het voetbal of de club. Andere onderzoeken wijzen er juist op dat

veel leden uit harde kernen juist een sterke binding met hun club hebben

en dat de club voor veel jongens een belangrijk onderdeel van hun

leven is. Naarmate de binding met de club minder wordt, neemt het gevaar

van (individuele leden uit) harde kernen toe (Stokvis, 1991; De Vries,

1998; Ferwerda e.a., 1998).

Opvallend is dat de leden uit harde kernen over het algemeen veel antecedenten

hebben, waarvan er veel niet-voetbalgerelateerd zijn. Daarmee

is de conclusie gerechtvaardigd dat voetbalcriminaliteit voor deze

groep geen geïsoleerd fenomeen is, maar onderdeel van een bredere criminele

levensstijl. 8 Junger-Tas (1994; 1996) trekt dan ook de conclusie

dat de hardcore hooligans eigenlijk ordinaire delinquenten zijn. Kohlen

(2000) gaat nog verder en stelt dat er in deze groepen ook vuurwapens

circuleren en dat er contacten zijn met het criminele milieu. Het is dan

ook niet zo opvallend dat bij hardcore hooligans dezelfde factoren een

rol spelen als die relevant zijn bij de verklaring van criminaliteit in het

algemeen (Junger-Tas, 1994, 1996; Verleyen en De Smet, 1996).

Meelopers

De groepen meelopers zijn in omvang 9 veel groter dan de groepen hardcore

hooligans. Ook zijn de leden van deze groepen veelal van het mannelijk

geslacht en in leeftijd jonger (tussen de 15 en 25 jaar). De meelopers

willen graag carrière maken binnen de groep hooligans en dat

maakt dat zij veelal vooraan staan bij vechtpartijen en rellen. Voor deze

groep is het voetbal – meer dan voor de hardcore hooligans – de arena

waar de zaken zich afspelen. Echter ook voor hen geldt dat ze calculeren

(toezicht, controle). Bij de meelopers spelen groepsdynamische processen

en de anonimiteit van de groep een hele belangrijke rol. Ze opereren

veelal vanuit de gedachte dat ze ‘toch niet gepakt worden’ omdat ze onderdeel

uitmaken van een grotere groep (Van den Brink, 1997; De Vries,

1998; Adang, 2000). In de praktijk vinden ze hiervoor ook vaak bevestiging

en komen ze weg met hun wetsovertredend gedrag. Ook in deze

groepen wordt veel alcohol en drugs gebruikt (ontremmers). Het aantal

antecedenten van meelopers is lager dan van de hardcore hooligans. De

antecedenten die ze hebben zijn overigens ook niet allemaal gerelateerd

aan het voetbal.

8 Uit onderzoek – onder andere in België –blijkt dat 50 tot 75% van de hooligans een

strafblad heeft voor andere niet-voetbalgerelateerde overtredingen en misdrijven

(Junger-Tas, 1994; Linckens en Berghuis, 1988).

9 Afhankelijk van de groep en de club kan dit gaan om tussen de tien en vijftig jongeren.

More magazines by this user
Similar magazines