1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 90

04 in Duitsland. Op gezette tijden helpen deze sides elkaar in de strijd

tegen een rivaliserende side.

In de derde plaats heeft de inzet van diverse soorten menselijk (stewards,

politie) en technisch (camera’s) toezicht rondom wedstrijden ertoe

bijgedragen dat veel hooligans in hun calculatie (minimaliseren van

pakkansrisico) niet overgaan tot crimineel handelen rondom wedstrijden.

10 Bij uitstek de hardcore hooligans lijken hier een extra zintuig voor

ontwikkeld te hebben. De wedstrijden waar de echt rivaliserende sides

tegenover elkaar komen te staan zijn daarnaast veelal voorzien van het

predikaat risicowedstrijd (ISVG, 1997) en dat maakt dat de sides streng

van elkaar gescheiden (aparte vakken, compartimentering,

vervoerscombi’s) zijn en dat er extra veel toezicht is. Hierdoor is de kans

op escalaties eigenlijk klein.

Op basis van het voorgaande kan dan ook geconstateerd worden dat

de echte hooligans eigenlijk pas toeslaan als de pakkans het kleinst is.

Ook Adang (1997) wijst op de toenemende loskoppeling van incidenten

en confrontaties van de wedstrijd zelf. Het mag – daarnaast – uit voorgaande

beschrijving van de verschillende risicogroepen duidelijk zijn

geworden dat het doelbewust opzoeken en plannen van confrontaties

vooral een zaak is van de hardcore hooligans en de meelopers.

De voorbeelden op een rij

Confrontaties lijken zich de laatste jaren dus meer en meer naar buiten

de stadions te verplaatsen. Daarnaast is het opvallend dat confrontaties

niet per definitie op wedstrijddagen hoeven plaats te vinden én dat er bij

confrontaties ook niet per definitie een rivaliserende side aanwezig hoeft

te zijn. In het laatste geval is de tegenstander een uitingsvorm van een

rivaliserende club (documentaire of clubkleuren), een speler van een

rivaliserende club of de politie c.q. het bevoegd gezag. We geven een aantal

– recente – voorbeelden die illustratief zijn voor voorgaande beweringen.

Het meest bekende voorbeeld van een georganiseerde confrontatie is

die in Beverwijk waar – ver van het stadion – Ajax- en Feijenoordhooligans

met elkaar op de vuist gingen. Minder bekend – doch regelmatig

voorkomend – zijn de diverse georganiseerde confrontaties die zich hebben

voorgedaan op snelwegen, op stations, in uitgaanscentra en bij

tankstations. Kenmerkend voor dergelijke confrontaties is dat ze bewust

worden gepland door de leiders uit de diverse harde kernen. Er wordt

gezocht naar momenten en locaties waarvan men inschat dat het toezicht

minimaal is. Voor een deel heeft de burger geen last van dergelijke

10 Een mooi voorbeeld is Euro 2000 waar in Nederland onder andere door de grote

hoeveelheid toezichthouders in het publieke domein nagenoeg geen noemenswaardige

incidenten hebben plaatsgevonden.

More magazines by this user
Similar magazines