1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Justitiële verkenningen, jrg. 27, nr. 1, 2001 92

lijk ‘klappen’ van Ajax-supporters. Ajax-trainer Co Adriaanse sprak na dit

voorval van ‘maatschappelijke verloedering’.

Tot slot zijn er de confrontaties met de politie. Dergelijke confrontaties

zeggen veel over de mate van organisatie van sides (hechtheid) en de onderlinge

samenwerking en communicatie. Bekend voorbeeld van een

dergelijke confrontatie zijn de combiregeling-rellen in Tilburg in 2000.

Bij deze rellen werd er zelfs door rivaliserende sides samengewerkt. De

kampioensrellen in Rotterdam (Van der Torre e.a., 1999), de Oosterparkrellen

in Groningen en de rellen in de Graafse wijk in Den Bosch passen

ook onder de noemer ‘confrontaties met de politie’. Bij deze rellen lijkt er

echter meer aan de hand te zijn. Van deze rellen zou gezegd kunnen worden

dat de oorsprong wellicht bij een kleine groep hooligans ligt, maar

dat de rellen uiteindelijk uitgroeien tot een veel massaler confrontatie

van grote groepen (waaronder hooligans) van met name jongeren tegen

de politie. Het is de vraag of deze jongeren allemaal te typeren zijn als

hooligans of dat er sprake is van groepen risicovolle jongeren waaronder

zich ook hooligans bevinden. De Britse hooliganexpert Steels onderstreept

de ontwikkeling – in zowel Engeland als de rest van Europa – dat

ongeremd tekeergaan tegen de politie niet alleen rond voetbalstadions

plaatsvindt: ‘raddraaiers kiezen liever plaatsen uit waar het voor de politie

onmogelijk is om de situatie onder controle te krijgen. Woonwijken

zijn daarvoor een perfecte plek. Lokale asociale jongeren spelen een

steeds grotere rol naast klassieke voetbalvandalen. Ze zeggen: “laten we

eens wat problemen maken” en gaan op zoek naar een aanleiding. Voetbal

speelt slechts een marginale rol’ (Algemeen Dagblad, 20 december

2000).

Het feit dat grote groepen jongeren (waaronder hooligans) zich massaal

met geweld tegen de politie c.q. het bevoegd gezag keren en dat men

ook overgaat tot het plunderen van winkels is niet alleen zeer zorgwekkend,

maar zou ook een indicatie kunnen zijn voor het geringe vertrouwen

dat men heeft in het bevoegde gezag.

‘Ieder voordeel heb z’n nadeel’ 12

Enigszins cynisch kan gesteld worden dat door een betere beveiliging en

scheiding van supporters in en om voetbalstadions enerzijds, de betere

organisatie en communicatie van hooligans anderzijds escalaties in het

publiek domein de afgelopen jaren zijn toegenomen. Daarbij is het opvallend

dat confrontaties niet alleen plaatsvinden tussen rivaliserende

sides. Ook ‘clubkleuren’ kunnen in de ‘verkeerde’ omgeving aanleiding

zijn voor incidenten, bedreigingen en intimidaties.

Tot slot lijkt het erop dat hooligans steeds vaker de politie c.q. het bevoegd

gezag als hun tegenstander zien. Het is de vraag of deze zorgwekkende

ontwikkeling ‘makkelijk’ afgedaan kan worden als een verplaat-

12 Vrij naar een gevleugelde uitspraak van Johan Cruijff.

More magazines by this user
Similar magazines