1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

beke.nl

1 01 Het gevecht om het publieke domein - Bureau Beke

Boze agressie in het verkeer 97

tuig komen niet in de ongevalstatistieken voor omdat het niet om verkeersongevallen

gaat. Wel is het mogelijk het aantal ‘road rage’slachtoffers

met het totaal aantal verkeersdoden te vergelijken. Ons

onderzoek kwam uit op 0,8 road rage-doden op duizend verkeersdoden.

Een Amerikaanse studie (Mizell, 1997) kwam, volgens onze schatting

(Levelt, 1997) tot 1,3 road rage-doden op duizend verkeersdoden. Deze

cijfers liggen tamelijk dicht bij elkaar. Het hogere aantal in de Verenigde

Staten kan toeval zijn of kan liggen aan het frequenter gebruik van vuurwapens

(37 procent in de Verenigde Staten tegen tien procent in Nederland).

Mijn conclusie is dat road rage minder relevant is voor de verkeersveiligheid

dan voor het beeld van toegenomen agressie.

Preventieve acties tegen agressie

In Nederland wordt sinds een aantal jaren op twee manieren actie tegen

verkeersagressie gevoerd: door middel van voorlichting en politietoezicht.

Voorlichting

De ANWB heeft op basis van onderzoeksresultaten (Slotegraaf, 1993) geconcludeerd

dat verkeersdeelnemers in toenemende mate met agressie

worden geconfronteerd, en heeft een actie georganiseerd met als leuze:

‘Wat kan ik eraan doen’ (ANWB, 1995). Deze campagne bestond onder

andere uit het project ‘Bijblijven in het verkeer’ in Drenthe waarbij folders

over onder andere agressief verkeersgedrag werden uitgedeeld aan

mensen die hun rijbewijs kwamen afhalen. Tijdens het project ‘Ik rij niet

agressief’ ging het om voorlichting en educatie. De voorlichting was gericht

op probleemherkenning en geschiedde via zoveel mogelijk media,

waaronder ANWB-publicaties. Voor het educatieve onderdeel werden

intermediairen opgeleid om bijeenkomsten te leiden waarin bewustwording

en inzicht rondom agressief verkeersgedrag, en gedragsverandering

werden nagestreefd. De voorlichting en het educatie-onderdeel werden

geëvalueerd (ANWB, 1995). De nadruk lag op normoverschrijdend gedrag,

de agressieve actie en de reactie daarop. Het educatie-onderdeel

trok 6.000 deelnemers en is in 1996 afgerond. Daarna werd begonnen

met een project gericht op jongeren in het voortgezet onderwijs in de

leeftijd van 14 tot 18 jaar. Dit traject startte aan het begin van het schooljaar

1997-1998 in vier regio’s. Er is een videoprogramma plus handleiding

geproduceerd.

Uit de ANWB-projecten komt een ander beeld van het probleem van

verkeersagressie naar voren dan uit de eerdergenoemde perspublicaties:

het gaat veel meer om alledaagse ergerlijke gedragingen. In de projecten

tracht men normoverschrijdend gedrag terug te dringen en vriendelijk

gedrag te bevorderen. Gepoogd wordt de subjectieve beleving van de

kwaliteit van mobiliteit te vergroten. Dit kan betekenen dat men zowel

het belemmerende gedrag wil tegengaan (de aanleiding voor boosheid)

More magazines by this user
Similar magazines