22.08.2013 Views

Onze wijk leeft! - Wijkvereniging Blixembosch

Onze wijk leeft! - Wijkvereniging Blixembosch

Onze wijk leeft! - Wijkvereniging Blixembosch

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vrijwilligers gezocht<br />

voor het<br />

Familiespektakel<br />

Marathon-estafette<br />

Blixemsnel<br />

Open dag bij de<br />

volkstuinen<br />

Blixemkids Bosspel<br />

en viswedstrijd<br />

Kookcursus voor<br />

volwassenen<br />

<strong>Onze</strong> <strong>wijk</strong> <strong>leeft</strong>!<br />

Wijkblad <strong>Blixembosch</strong> Eindhoven Mei 2007


Alle informatie over de <strong>wijk</strong>vereniging vindt u op www.<strong>Blixembosch</strong>.com<br />

Bestuur Telefoon<br />

Voorzitter Vincent Vloemans 248 42 55<br />

Secretaris Corinne vd Heuvel 248 63 70<br />

Penningmeester Carin Stienstra 242 79 59<br />

Algemeen Martijn van den Brand 248 85 95<br />

Projectleider Jeugdperspectief Marjan Hendrikx 242 50 88<br />

Coördinatoren<br />

• Activiteiten Jan Weg 292 66 88<br />

• Leefbaarheid (Sjoerd@blixembosch.com) Sjoerd Slaaf 06 462 948 95<br />

• PR en communicatie Wil van de Molengraft 848 97 38<br />

Buurtoverleg<br />

• <strong>Blixembosch</strong> I Sjoerd Slaaf 06 462 948 95<br />

• Sprookjesbosch Zuid Nel Jans 248 30 28<br />

• Sprookjesbosch Noord Marc van den Berg 248 01 25<br />

• Engelse buurt Stefan Verheggen 241 64 77<br />

• Franse buurt Nicoline Verbeek 242 82 56<br />

• Italiaanse buurt Heleen Heuijerjans 06 420 042 45<br />

• Amerikaanse buurt Ab Oosting 06 536 950 36<br />

Werkgroepen<br />

Verkeerscommissie Edwin Boelens 241 24 31<br />

Speel- en groenvoorziening Eddie Udink 241 93 57<br />

Ledenadministratie<br />

(Ledenadministratie@blixembosch.com) André van den Elsen 242 44 67<br />

Blixemkids Mary-Ann van der Donk 242 49 80<br />

TAG (Tiener Activiteiten Groep) Coco Jongerius 248 84 74<br />

Wandelvierdaagse Trudy van Loon 242 49 94<br />

Familiespektakel Jan Weg 292 66 88<br />

Webmaster Hans van Stippent 242 52 29<br />

Blixemflitsen!<br />

Redactie (Redactie@blixemflitsen.nl) Ingrid Thelosen 246 33 08<br />

Advertenties (Adverteren@blixemflitsen.nl) Theo Lemm 248 68 74<br />

Bezorging (Bezorging@blixemflitsen.nl Zie colofon<br />

Diversen<br />

VTA Blixems Fax 291 24 43 Tel. 291 24 44<br />

Politie Woensel Noord 0900 8844<br />

Buurtbrigadier Frank Aarts 0900 8844<br />

Stadsdeelteam Woensel Noord Patrick Walravens 238 60 60<br />

Buurtbemiddeling 06 5331 7331<br />

Melden defecte straatverlichting (denk aan paalnummer) 243 22 22<br />

Melden schade straat/groen/meubilair gemeente 238 43 43<br />

Melden vliegtuigoverlast 289 61 33<br />

Klachten Razob, melden stankoverlast destructor, provinciaal klachtennummer 073 681 28 21<br />

Melden zwerfafval RAZOB 290 72 23<br />

2 Blixemflitsen! mei 2007


Voorwoord<br />

Je moet de technologie voor je laten werken. Zodra je voor de technologie<br />

gaat werken klopt er iets niet.<br />

Nu heb ik het niet over de mensen die de technologie ontwikkelen…<br />

die moeten ons nu juist van dit gemak voorzien.<br />

Toch lees ik in de krant meerdere berichten dat we de slaaf worden van de<br />

technologie. Niet alleen voelen velen van ons zich onmisbaar voor werk en<br />

gezin en zit de mobiele telefoon of PDA vastgeklonken aan de broekband,<br />

ons leefgedrag lijkt ook steeds meer aangepast te worden aan de snelheid<br />

van de technologie.<br />

Vandaag las ik in de krant dat mensen die in een grote stad wonen ook harder zijn gaan lopen. En dan<br />

heb ik het niet over de joggers die 's avonds het gemis van beweging tijdens de dag compenseren.<br />

Nee, de gemiddelde snelheid van het lopen over straat wordt langzaam maar zeker opgeschroefd.<br />

Hoe ik op dit verhaal kom? Tja, omdat ik zondag een week naar Zuid-Duitsland vertrek, zit ik nu me<br />

een slag in de rondte te werken om dit <strong>wijk</strong>blad in elkaar te draaien. Ik ben maar opgehouden om naar<br />

de klok te kijken (zucht). Ook ik ben hier weer de slaaf van de deadline. Nog daargelaten dat er altijd<br />

weer mensen zijn die de kopij-deadline ruim anderhalve week over het hoofd zien.<br />

Ik kan eigenlijk niet meer wachten op mijn weekje onthaasten in de stilte van de Beijerse Alpen.<br />

Theo Lemm<br />

PS. Als u nu niet weet wat een PDA is, dan bent u voorlopig nog niet verloren… mazzelaar.<br />

Colofon<br />

Blixemflitsen!, <strong>wijk</strong>blad van <strong>Blixembosch</strong> te<br />

Eindhoven, verschijnt 9x per jaar. Kopij<br />

(MS Word) voor het juni-nummer 2007<br />

uiterlijk 21 mei 2007 sturen naar:<br />

redactie@blixemflitsen.nl.<br />

De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud<br />

van ingezonden artikelen. Ook houdt de redactie<br />

zich het recht voor stukken in te korten en te<br />

wijzigen in overleg met de auteur.<br />

Redactie: Ingrid Thelosen, Theo Lemm,<br />

Margreeth Haagsman, Marja Vugs en<br />

Ingrid Magilsen.<br />

Verspreiding <strong>Blixembosch</strong> I:<br />

Martine Beijk, 248 00 87<br />

Verspreiding <strong>Blixembosch</strong> II:<br />

Yvonne Aben, tel 242 61 26<br />

Verspreiding Italiaanse <strong>wijk</strong>:<br />

Catrien Uneken, tel 241 13 24<br />

Verspreiding Amerikaanse <strong>wijk</strong>:<br />

Mieke van Iersel, 241 35 10<br />

Verspreiding Franse <strong>wijk</strong>:<br />

Wilbert Wouters, tel 248 87 00<br />

Drukwerk: All Color, Eersel<br />

16e jaargang, nr 6, mei 2007,<br />

oplage 3300.<br />

Blixemflitsen! mei 2007 3


Bestuursflitsen<br />

Jaarlijks presenteert het bestuur een aantal doelen<br />

voor de aankomende periode en vraagt<br />

daarvoor instemming van de leden. Op een van<br />

die doelen gaan we hier wat dieper in.<br />

Van circa 3000 huishoudens in <strong>Blixembosch</strong><br />

geeft 45% aan door middel van hun lidmaatschap<br />

dat de buurtvereniging een waardevolle<br />

bijdrage levert in het leefbaar maken en houden<br />

van de <strong>wijk</strong>. De kontakten met gemeente, overheid<br />

en politiek, de vele <strong>wijk</strong>activiteiten en de<br />

communicatie daarover spreekt deze grote<br />

groep bewoners aan.<br />

Kijken we iets beter naar die activiteiten, dan<br />

valt op dat het toch vaak dezelfde mensen zijn<br />

die zich interesseren en dat die groep nauwelijks<br />

groeit. Nu hebben wij natuurlijk niet als<br />

doel alle bewoners bij alle activiteiten te betrekken;<br />

maar we zouden de vraag kunnen stellen of<br />

de groep mensen die geen motivatie hebben om<br />

lid van de vereniging te worden dit doen uit<br />

onbekendheid, desinteresse, gebrek aan affiniteit<br />

of gewoon omdat hun behoeften niet passen<br />

bij de huidige aanpak en imago van de vereniging.<br />

Al eerder zijn door het bestuur en andere werkgroepen<br />

alsook gemeente onderzoeken gedaan<br />

naar wensen en behoeften. Deze inventarisaties<br />

hebben eigenlijk maar beperkte informatie<br />

opgeleverd en zeker geen statistisch relevante<br />

gegevens.<br />

We denken dat als we beter weten hoe ook de<br />

niet-leden aankijken tegen de <strong>wijk</strong>vereniging<br />

en haar initiatieven, we ook beter kunnen<br />

inspelen op die wensen dan wel vaststellen dat<br />

er geen verdere behoeften zijn. In beide gevallen<br />

is onderzoek nuttig.<br />

Ons actieplan is op hoofdpunten klaar en we<br />

verwachten op niet te lange termijn de eerste<br />

resultaten te verzamelen.<br />

4 Blixemflitsen! mei 2007


Milieustraat Esperheide<br />

De Gemeente Eindhoven heeft drie milieustraten<br />

waar inwoners hun afval kunnen brengen.<br />

De toegang is vanaf 1 januari 2007 gratis voor<br />

inwoners van de Gemeente Eindhoven. Een bijkomende<br />

ontwikkeling van deze service is dat<br />

de verkeersbewegingen in de omgeving van<br />

deze straten enorm zijn toegenomen. Het verkeer<br />

naar de milieustraat Esperheide blokkeert<br />

regelmatig de wegen Sprookjesbosch en<br />

Tempellaan. Dit heeft geleid tot verkeersonveilige<br />

situaties.<br />

De opstelstrook voor de ingang van de milieustraat<br />

Esperheide is nu verdubbeld door de aanleg<br />

van een extra tijdelijke opstelstrook van<br />

betonplaten. Deze maatregel moet leiden tot het<br />

Familiespektakel 2007<br />

Dit jaar wordt het jaarlijkse “feest der feesten”<br />

gehouden op 10, 11 en 12 augustus. Altijd het<br />

laatste weekend van de basisschool vakantie<br />

zoals u wellicht weet. Ons thema dit jaar is<br />

“1001 nacht”. Wij zullen een oosterse sprookjessfeer<br />

voor u creëren. Als u dan geheel in stijl<br />

gekleed komt (er zijn natuurlijk weer prijzen te<br />

winnen voor de best geklede man/vrouw en de<br />

best geklede groep) dan wordt het weer helemaal<br />

top! Ook dit jaar proberen we weer voor ieder<br />

wat wils in huis te hebben. <strong>Onze</strong> vaste onderdelen,<br />

zoals een vrijdagdisco voor de kinderen, de<br />

zeskamp en het zaterdagavond feest, de speelgoedmarkt<br />

en niet te vergeten de <strong>Blixembosch</strong>e<br />

idols, die houden we er natuurlijk in. Zoals ieder<br />

jaar zullen we ook weer wat nieuws brengen.<br />

Wat…?? U zult het zien als u dat weekend komt.<br />

Dat brengt mij op onze vaste oproep voor vrijwilligers.<br />

Die hebben we weer in grote getale nodig.<br />

Midden in deze uitgave van Blixemflitsen staat<br />

een formulier dat u kunt invullen en inleveren op<br />

onderstaand adres. Ook op onze website:<br />

www.<strong>Blixembosch</strong>.com zal zo’n formulier staan.<br />

normaal beschikbaar blijven van bovengenoemde<br />

straten. De nieuwe situatie zal worden verduidelijkt<br />

door plaatsing van extra verkeersborden.<br />

Dit is echter een tijdelijke oplossing, de<br />

gemeente Eindhoven is bezig met een oplossing<br />

voor de langere termijn.<br />

Vragen?<br />

Voor eventuele nadere informatie of een reactie<br />

kunt u contact opnemen met de heer<br />

P. Walravens, senior medewerker woonomgeving<br />

bij het stadsdeelteam Woensel-Noord,<br />

telefoonnummer 238 4313 of via email<br />

p.walravens@eindhoven.nl.<br />

Deze kunt u uitprinten. U kunt hierop uw voorkeur<br />

uitspreken voor wat u zou willen doen, bijvoorbeeld;<br />

achter de bar of de cateringwagen<br />

(friet bakken etc.) of misschien wilt u op vrijdag<br />

mee helpen versieren en de tent opzetten of toch<br />

misschien helpen met de zeskamp op zaterdag.<br />

Er is van alles mogelijk. Mocht u zich vorig jaar<br />

hebben aangemeld en niets terug hebben<br />

gehoord, mijn excuses. Wij hebben toch gauw<br />

zo’n 75 - 100 vrijwilligers nodig en soms vergeet<br />

ik wel eens wat! Maar meld u zich dit jaar toch<br />

a.u.b. weer aan dan doe ik mijn best om u te<br />

plaatsen! Ook zijn wij altijd op zoek naar sponsoren<br />

want zo’n feest kost natuurlijk nogal wat!<br />

Mocht u ons feest willen sponsoren op wat voor<br />

manier dan ook, laat het weten aan onze voorzitter<br />

Jan Weg tel.nr 292 66 88. Hij neemt contact<br />

met u op. Tot ziens op het familiespektakel!<br />

Ineke van den Broek-Linn<br />

broeklinn@orange.nl<br />

Buddy Boldenlaan 21<br />

040-242 41 72<br />

6 Blixemflitsen! mei 2007


Politie SMS-alert<br />

Ook u kunt een bijdrage leveren aan een veiligere<br />

woonomgeving door uzelf aan te melden voor<br />

SMS-Alert.<br />

Hoe werkt het?<br />

U kunt een sms-bericht van de politie verwachten<br />

als bijvoorbeeld:<br />

• een kind of een demente bejaarde wordt<br />

vermist<br />

• een inbreker in uw buurt rondloopt<br />

• een oplichter aan het werk is<br />

• een kinderlokker of schennispleger is uw <strong>wijk</strong><br />

actief is<br />

Ziet u de verdachte? Bel dan direct 112 of<br />

0900-8844 en vertel:<br />

• dat u reageert op politie sms-alert<br />

• wat u heeft gezien<br />

Over de afloop van elk voorval ontvangt u van<br />

de politie een tweede sms’je. De sms’jes die de<br />

politie verstuurt, ontvangt u kosteloos.<br />

Voorbeeldbericht<br />

Politie SMS-Alert! Inbreker actief, donderdag<br />

12-17 uur, blanke man, circa 30 jaar, donker<br />

haar, lange bruine jas, zwarte boodschappentas.<br />

Bij aantreffen, bel 0900-8844.<br />

Aanmelden<br />

Aanmelden gaat als volgt:<br />

• Sms PBZO gevolgd door uw postcode en uw<br />

huisnummer naar 8844. Voorbeeld:<br />

PBZO5721DZ14 zonder spaties en zonder een<br />

eventuele toevoeging van uw huisnummer.<br />

Als u bijvoorbeeld op de Bergweg 14b woont,<br />

sms dan alleen het nummer 14.<br />

• U ontvangt een sms dat u bent aangemeld.<br />

Hierin staat ook een wachtwoord. Met uw<br />

eigen mobiele nummer en dit wachtwoord<br />

wijzigt u via: www.politie.nl/brabant-zuidoost<br />

uw persoonlijke gegevens. Op deze site<br />

kunt u aangeven tussen welke tijdstippen u<br />

bijvoorbeeld geen SMS-Alert wilt ontvangen<br />

of kunt u zich tijdelijk afmelden bij<br />

bijvoorbeeld een vakantie in het buitenland.<br />

Sommige providers rekenen een klein bedrag<br />

(± 0,03 eurocent) voor het aanmelden voor<br />

politie SMS-Alert.<br />

Afmelden doet u zo:<br />

• Sms PBZOSTOP naar 8844. U ontvangt dan<br />

geen berichten meer van Politie Brabant<br />

Zuid-Oost.<br />

Meer informatie vindt u op: www.politie.nl/brabant-zuid-oost<br />

Met vriendelijke groeten,<br />

Frank Aarts<br />

Bewegen voor ouderen<br />

Meer bewegen is gezond!<br />

Bewegen is gezond voor jong en oud. Voor<br />

60-plussers is de drempel vaak wat hoog. Wie<br />

zin heeft om meer te bewegen kan elke donderdagmiddag<br />

van 13.00-13.45 uur terecht met een<br />

groep <strong>leeft</strong>ijdgenoten in het VTA gebouw. Er<br />

wordt op muziek gewerkt aan het versterken<br />

van de spierkracht, soepelheid en conditie.<br />

Iedereen die eens kennis wil maken met deze<br />

prettige manier van bewegen is van harte<br />

welkom voor een gratis proefles. Voor meer<br />

informatie kunt u bellen met tel. 2416362 of<br />

tel. 241 20 50. We hopen binnenkort een aantal<br />

van jullie te mogen begroeten!<br />

8 Blixemflitsen! mei 2007


Als de Blixem…<br />

Wat een blunder! Mijn zoontje van 2,5 jaar oud<br />

vraagt: “Waar is mama’s ring gebleven?”<br />

Prompt beginnen we een grote zoektocht; op de<br />

bank, op de stoel, op tafel, op de kast, onder de<br />

kast, achter de bank… Geen ring. Wel: een<br />

rood balletje, een Little People poppetje, een<br />

Vtech sleutel en een mini Pooh beer. En de<br />

ring? Die zit gewoon om mijn vinger. Mijn<br />

zoontje vraagt de laatste maand vaak: “Waar is<br />

… gebleven?” en meestal als het voorwerp voor<br />

zijn neus ligt of hij het net ergens heeft neergelegd.<br />

Ik had beter kunnen weten.<br />

Je herkent je vast wel hierin. Je zoekt iets en<br />

vindt wat anders terug. Misschien moet je dan<br />

je doelstellingen bijstellen. Ik ben A kwijt maar<br />

als ik B vind, ben ik dan ook tevreden? Ik zocht<br />

bijvoorbeeld een baan, al een tijdje zelfs, maar<br />

part time? Het leek niet voor me weggelegd. In<br />

Reminder<br />

Wijkvolleybaltoernooi 2007 op 3 juni<br />

Op zondag 3 Juni aanstaande organiseert de<br />

<strong>wijk</strong>vereniging alweer voor de zestiende keer<br />

het <strong>Blixembosch</strong>e Wijkvollleybaltoernooi. In de<br />

vorige Blixemflitsen vond u het inschrijfformulier.<br />

Hebben jullie je nog niet aangemeld? Vul<br />

het formulier dan alsnog in en lever het zo snel<br />

mogelijk in op Diamantring 92. Mochten jullie<br />

meer informatie willen, neem dan gerust contact<br />

op met de organisatoren: Marjan en Cees<br />

Hendrikx, Diamantring 92, tel. 2425088 of Cor<br />

Versluijs, tel 2483041.<br />

een zoveelste sollicitatiegolf de zoveelste brief<br />

geschreven, wachtend op weer een afwijzing,<br />

viel er een brief op de deurmat. De procedure<br />

liep uit en ik zou later wat horen. Een dag later<br />

weer een brief op de mat, of ik toch op gesprek<br />

wil komen? Na twee gesprekken weer een radiostilte.<br />

Interne wijzigingen ten aanzien van aanname<br />

personeel. Pfoeh, dacht ik, wat nu weer?<br />

Het was wel een baan voor 32 uur en niet de<br />

gewenste 20-24 uur maar ja, een mens moet<br />

wat. Drie weken later is de kogel door de kerk<br />

en een afspraak voor de arbeidsvoorwaarden is<br />

gepland. Ik zocht drie dagen werk en kreeg er<br />

vier.<br />

Soms zoek je iets maar vind je nog meer dan je<br />

zocht.<br />

Ingrid Thelosen<br />

Reisverhalen…<br />

Reisverhalenavond China<br />

Op 27 maart jl. was er veel animo voor ons reisverhaal<br />

en DVD over China. We zijn dus uitgeweken<br />

naar het VTA waardoor iedereen wat ruimer<br />

kon zitten en we gebruik konden maken<br />

van een beamer. Hierdoor hadden we een mooi<br />

groot beeld voor onze presentatie. De <strong>wijk</strong>vereniging<br />

was onze gastheer. Voor de één was het<br />

een leuk terugkijken op ervaringen in China,<br />

voor een aantal een voorafje voor hun reis naar<br />

China dit jaar. Voor onszelf was het een prettig<br />

terugkijken op een bijzondere vakantie. De<br />

plannen zijn om in oktober of november weer<br />

een avond te organiseren. Hoe en wat? Via de<br />

Blixemflitsen krijgt u daarover te zijner tijd<br />

meer info.<br />

C. & C. Uneken<br />

T. & C. Louwers<br />

10 Blixemflitsen! mei 2007


Het einde van de muskuseend<br />

Ik wist niet eens dat ze bestond, de muskuseend.<br />

Wel had ik ooit gehoord van de muskusrat en<br />

de muskusgeur, afkomstig van het muskuskruid,<br />

maar de muskuseend was voor mij een<br />

vreemde vogel. Voor degenen die het ook niet<br />

weten: de grote muskuseend (Cairina moschata)<br />

is afkomstig uit tropisch Amerika, die als<br />

tamme eend, in variërend kleed, over de hele<br />

wereld is verspreid. Opvallend zijn de rode<br />

naakte knobbels op het voorhoofd en de<br />

wratachtige huid om de ogen.<br />

Deze wetenschap heb ik, zoals u natuurlijk wel<br />

zult begrijpen niet van mijzelf. Voor mij is een<br />

eend een eend en elke andere, daarvan af<strong>wijk</strong>ende<br />

vogel, een mus. Zo goed heb ik vroeger<br />

nou ook weer niet opgelet bij de biologieles.<br />

Maar goed, de muskuseend staat centraal in de<br />

volgende belevenis.<br />

Op één van mijn nachtelijke rondjes rondde ik<br />

de hoek van de VTA Blixems en liep langs het<br />

kinderdagverblijf Korein.<br />

Bijna aangekomen bij het hekwerk aan de<br />

achterkant zag ik in een flits twee mannen in<br />

donkere overalls, zaklampen in hun handen,<br />

gehaast en met veel geraas over het hekwerk<br />

klimmen. Ik dook weg, m’n hand aan m’n<br />

mobieltje, maar ze hadden me al gezien.<br />

De aanval is de beste verdediging dacht ik, dus<br />

riep ik met luide stem het klassieke: “Hé, wat<br />

moet dat daar!?”, in de hoop dat dat indruk zou<br />

maken en tegelijkertijd rondkijkend naar welke<br />

kant ik het beste kon vluchten.<br />

“Mijnheer, dit is niet wat u denkt, al ziet het er<br />

wel zo uit”, riep een van de verdachten. Op datzelfde<br />

moment kwamen uit de richting van de<br />

gracht nog drie mannen in donkere pakken op<br />

mij toelopen. De toestand werd penibel, zo niet<br />

precair; ik begon me dan ook erg ongemakkelijk<br />

te voelen.<br />

“Wij zijn de gemeentelijke eendenvangers”, riep<br />

een van de hekklimmers. Ja, op zo’n moment<br />

zou ik ook een dergelijk soort smoes verzinnen.<br />

Die lijkt ook heel geloofwaardig voor vijf mannen<br />

in overall midden in de nacht, met brandende<br />

zaklampen die zojuist van de binnenplaats<br />

van een kinderdagverblijf proberen te<br />

ontsnappen. Ik zag geen kip, laat staan een<br />

eend!<br />

“Leg jij het eens uit aan mijnheer”, zei een van<br />

de handlangers tegen een van de laatst gearriveerden.<br />

Uit het schemerdonker maakte zich<br />

een figuur los die vervaarlijk dicht mijn richting<br />

inkwam. Ik keek snel omlaag om na te gaan<br />

welke schoenen ik aanhad. Gelukkig, die met<br />

die harde neuzen. Als het nodig mocht zijn …<br />

Hij trad in het licht van de lantaarnpaal en toen<br />

herkende ik hem, een ambtenaar van het stadsdeelkantoor<br />

Woensel Noord, waar ik in het leefbaarheidsteam<br />

al eerder kennis mee had<br />

gemaakt. In die vergadering werd toen ook aangekondigd<br />

dat de eenden in de sloot zouden<br />

worden ‘geruimd’. “En dat doen wij altijd ’s<br />

nachts, omdat ze dan rustig op hun nest zitten.<br />

We kunnen ze dan gemakkelijk oppakken en<br />

afvoeren”, legde hij uit.<br />

Ik voelde op dat moment de spanning langzaam<br />

uit mijn lichaam wegvloeien.<br />

“Het blijven vieze beesten, ze stinken gruwelijk<br />

en als je het niet in de hand houdt dan heb je<br />

hier zo een muskuseendenplaag. Ze leggen<br />

soms wel twintig eieren per nest!”<br />

Na deze heldere uitleg maakte ik, enigszins<br />

gerustgesteld, mijn rondje verder af, na ze nog<br />

een goede nachtrust te hebben toegewenst.<br />

Achteraf realiseerde ik mij dat ik toch nog had<br />

moeten vragen waarom zij een compleet leger<br />

van vijf man hadden ingezet om die paar eendjes<br />

van het nest te tillen. Misschien konden ze<br />

12 Blixemflitsen! mei 2007


het grote aantal eieren anders niet in één keer<br />

meenemen.<br />

Nu ik mij, na dat emotionele nachtelijke avontuur,<br />

weer volledig in de hand heb, kijk ik soms<br />

met weemoed terug naar ons verlaten grasveldje.<br />

Telkens bekruipt me het gevoel dat er iets<br />

ontbreekt. Juist ja, het waren wel niet m’n beste<br />

vrienden, deze lelijkerds, maar ongemerkt ben<br />

je ze toch sympathiek gaan vinden. Misschien<br />

juist wel omdat ze zo mooi van lelijkheid waren<br />

of vanwege de capriolen die ze uithaalden of<br />

alleen maar omdat ze kleur en leven in de brouwerij<br />

brachten. Lachend kon je bijvoorbeeld<br />

toezien hoe ze er een genoegen in schiepen om<br />

alle vogels, van welk pluimage dan ook, achterna<br />

te zitten om hun behoefte te bevredigen.<br />

Ik zal ze nog missen die schijtlijsters.<br />

Oh nee, dàt is weer een ander soort!<br />

Harrie Kivits<br />

Ons gezicht van het Stadsdeelteam<br />

Interview Patrick Walravens, senior medewerker<br />

woonvoorziening Stadsdeelteam Woensel Noord<br />

Patrick, veel inwoners van <strong>Blixembosch</strong><br />

kennen jou en jouw werkzaamheden voor de<br />

<strong>wijk</strong> nog niet. Vertel eens!<br />

“Ik ben aanspreekpunt voor een aantal <strong>wijk</strong>en in<br />

Woensel-Noord en fungeer als intermediair tussen<br />

een flink aantal partijen uit de <strong>wijk</strong>en, zoals<br />

bewonersorganisaties en verenigingen aan de<br />

ene kant en de gemeente aan de andere. Dit kan<br />

erg divers zijn maar hierdoor is het plezierig om<br />

uit te voeren. Al kan ik niet ontkennen dat er<br />

ook minder leuke aspecten bijhoren.”<br />

Heb je aanvullend hierop een succesverhaal<br />

wat recent of minder recent in de <strong>wijk</strong> heeft<br />

gespeeld?<br />

“Afgelopen jaar hebben bewoners ervoor<br />

gezorgd dat een aantal speelvoorzieningen in<br />

<strong>Blixembosch</strong> zijn vernieuwd, zoals aan de<br />

Reiskameraad, Eeuwig Licht en Alzira. Ik vind<br />

het al prachtig om te zien dat deze voorzieningen<br />

na renovatie goed worden gebruikt. Als je<br />

vervolgens op een zonnige dag tal van kinderen<br />

op de nieuwe toestellen ziet spelen krijg ik daar<br />

een goed gevoel van.”<br />

En een minder leuk verhaal?<br />

“Ik vind het heel vervelend om met vernielingen<br />

te worden geconfronteerd. Helaas gebeurt dat<br />

maar al te vaak. Dit is overigens een algemeen<br />

probleem maar dit maakt het niet minder spijtig.<br />

Het geld dat nu opgaat aan de herstelwerkzaamheden<br />

kan op een veel betere manier worden<br />

ingezet.”<br />

Wat is jouw werkgebied? Geografisch en<br />

inhoudelijk?<br />

“Eckart/Luytelaer, de Tempel en natuurlijk<br />

<strong>Blixembosch</strong> zijn de <strong>wijk</strong>en in Woensel-Noord<br />

waarover ik me druk mag maken. Een aantal<br />

eenvoudige zaken handelen we als stadsdeelteam<br />

zelf af. Dit kunnen zaken zijn op fysiek<br />

gebied maar ook zeker zaken op het sociale vlak.<br />

We beschikken hiervoor over eigen budget en<br />

medewerkers die hier uitvoering aan kunnen<br />

geven. Indien het grotere problemen of projecten<br />

betreft kaarten we dit binnen de gemeentelijke<br />

organisatie aan. We blijven echter verantwoordelijk<br />

voor een terugkoppeling naar de <strong>wijk</strong>. Ook<br />

partners van buiten de gemeente kunnen hierbij<br />

worden betrokken. In de praktijk zie je dat je<br />

elkaar nodig hebt om problemen op te kunnen<br />

lossen.”<br />

Blixemflitsen! mei 2007 13


v.l.n.r. Patrick Walravens, Sunil Mathura<br />

(Welzijn Eindhoven), Sjoerd Slaaf<br />

(Leefbaarheid) en Marjan Hendrikx,<br />

(Jeugdperspectief)<br />

Wat zijn zaken die heel erg leven op dit<br />

moment in de <strong>wijk</strong>?<br />

“In de <strong>wijk</strong> <strong>Blixembosch</strong> spelen momenteel een<br />

aantal grotere zaken zoals onder andere de herinrichting<br />

van het beekdal “Groote beek”, ontwikkeling<br />

van een nieuwbouw locatie in Noord-<br />

Oost, een jongerenvraagstuk, de verkeersstroom<br />

bij de milieustraat. Ook zijn er een aantal kleinere<br />

projecten, maar voor omwonenden vaak niet<br />

minder belangrijk, zoals het herinrichten van<br />

speelvoorzieningen en plantsoenen. Ik vind het<br />

een uitdaging om bij deze zaken de inwoners<br />

van <strong>Blixembosch</strong> vanaf de start te betrekken. Dit<br />

klinkt heel eenvoudig maar in praktische zin is<br />

het een aardige kluif om vorm te geven.<br />

Desondanks denk ik dat het stadsdeelteam<br />

Woensel-Noord aardig op weg is om begrippen<br />

als burgerparticipatie en stadsdeelgericht werken<br />

ook daadwerkelijk te vertalen in de praktijk.<br />

Uiteraard zijn er altijd zaken voor verbetering<br />

vatbaar maar gelukkig weten de inwoners van<br />

<strong>Blixembosch</strong> deze vaak feilloos aan te geven.”<br />

Hoe is de samenwerking met andere<br />

organisaties die hier actief zijn?<br />

(leefbaarheidsteam, politie, Lumensgroep,<br />

etc..)?<br />

“Het stadsdeelteam Woensel-Noord heeft in het<br />

verleden een negental leefbaarheidsteams (LT)<br />

in Woensel-Noord opgestart. De bedoeling is dat<br />

deze teams uiteindelijk zelfstandig gaan opereren.<br />

Dit is tot nu toe alleen in <strong>Blixembosch</strong><br />

gelukt. Dit zegt heel veel over de <strong>wijk</strong>vereniging<br />

en de vrijwilligers. Het LT in <strong>Blixembosch</strong> is dus<br />

een uitstekende partner waarmee het prettig<br />

werken is. Dit geldt ook voor de professionele<br />

partners zoals de politie. Ik zie bij heel veel mensen<br />

die in <strong>Blixembosch</strong> actief zijn een enorme<br />

drive om er samen iets van te maken. Ik geniet<br />

ook als ik kijk naar alle zaken die zijn opgepakt<br />

of gerealiseerd door de bewogenheid van deze<br />

mensen.”<br />

Wat staat onze <strong>wijk</strong> nog te wachten de<br />

komende tijd qua verkeersoverlast en wat<br />

wordt er aan gedaan?<br />

“Op verkeersgebied zijn de werkzaamheden aan<br />

de Tempellaan en Hondsruglaan actueel. De<br />

gemeente heeft iedereen hierover een zogenaamde<br />

“<strong>wijk</strong>info”gestuurd waarin de planning<br />

is opgenomen als mede de omleidingroute. Deze<br />

is overigens terug te lezen op de website van het<br />

stadsdeelteam (www.eindhoven.nl/woenselnoord).<br />

Op deze site is alle relevante informatie<br />

terug te vinden met betrekking tot Woensel-<br />

Noord. Op de wat langere termijn speelt het verhaal<br />

over de ontsluiting van de nog te ontwikkelen<br />

woningen in het noord oostelijk deel van<br />

<strong>Blixembosch</strong>. Hierover zijn we momenteel in<br />

gesprek met de <strong>wijk</strong>vereniging. Verder is afgesproken<br />

hier een extra informatiebijeenkomst<br />

voor te beleggen met alleen dit onderwerp op de<br />

agenda. De Diamantring heeft ook onze aandacht.<br />

De gemeente heeft hier onlangs snelheidmetingen<br />

laten uitvoeren en hieruit bleek dat de<br />

gemiddelde snelheid op ongeveer 50 kilometer<br />

per uur ligt. Te hoog in mijn ogen voor een<br />

woongebied.”<br />

Blixemflitsen! mei 2007 15


Speeltuinen, ik hoor nogal eens door ouders<br />

zeggen dat een speeltuin bij hen in de straat<br />

verouderd is of niet meer past bij de <strong>leeft</strong>ijd<br />

van de kinderen, moeten we dan bij jou zijn<br />

als we hier verandering in willen?<br />

“De gemeente Eindhoven kent twee soorten<br />

speelvoorzieningen, te weten eenvoudige en<br />

structurele. De structurele speelvoorzieningen<br />

zijn veelal ruimer van opzet en hebben een meer<br />

buurtgerichte functie, terwijl de eenvoudige<br />

speeltuinen veelal een straat- of blokfunctie hebben.<br />

Deze zijn meestal soberder ingericht, met<br />

het oog op het aantal kinderen in de straat. De<br />

kinderen gaan, als zij wat groter worden, naar<br />

de grotere speeltuinen. Dit neemt niet weg dat<br />

we maatwerk moeten leveren. Indien een<br />

bepaalde situatie hierom vraagt en een meerderheid<br />

van de bewoners ondersteunt het verzoek,<br />

dan zijn we de laatste die zeggen dat iets niet<br />

kan. Deze verzoeken kunnen via het leefbaarheidsteam<br />

van de <strong>wijk</strong>vereniging aan de<br />

gemeente kenbaar worden gemaakt.”<br />

Hebben jullie ook inzicht in problemen met<br />

jeugd die hier in de <strong>wijk</strong> leven? Zo ja, wat<br />

doen jullie met die informatie?<br />

“De signalen met betrekking tot de jeugd in<br />

<strong>Blixembosch</strong> ontvang ik natuurlijk ook van onze<br />

partners in de <strong>wijk</strong> en ik ben zelf ook regelmatig<br />

in <strong>Blixembosch</strong> aanwezig. Ik beperk me hierbij<br />

niet alleen tot de kantoortijden. Deze signalen en<br />

waarnemingen worden ook zeer zeker vertaald<br />

in daadwerkelijke inzet van allerlei partijen om<br />

de <strong>wijk</strong> leefbaar te houden. Ik moet hier tevens<br />

bij zeggen dat veruit het overgrote deel van de<br />

jongeren uit <strong>Blixembosch</strong> absoluut geen problemen<br />

veroorzaakt maar kan ook niet ontkennen<br />

dat er problemen zijn. De aandacht voor jongeren<br />

in <strong>Blixembosch</strong> neemt echter de laatste tijd<br />

alleen maar toe. Het leefbaarheidsteam<br />

<strong>Blixembosch</strong> heeft hier een grote rol in gespeeld.<br />

Mede op basis van de inzet van dit team zal er<br />

binnenkort vanuit jongerenwerk extra aandacht<br />

aan de jongeren in <strong>Blixembosch</strong> worden<br />

besteed. De capaciteit wordt specifiek voor de<br />

<strong>wijk</strong> fors uitgebreid.”<br />

Je woont zelf nog niet in <strong>Blixembosch</strong>, wordt<br />

het geen tijd om te verhuizen?<br />

“Ik woon zelf in Meerhoven en ben niet van plan<br />

te verhuizen. Ik, maar belangrijker nog, mijn<br />

gezin, hebben het hier goed naar onze zin.”<br />

Meerhoven is tenslotte ook een heel jonge <strong>wijk</strong><br />

die nog volop in beweging is.<br />

Heb je nog tips?<br />

“Ik wil mensen verzoeken om, indien er zaken<br />

zijn die hen bezighouden, deze te melden bij het<br />

leefbaarheidsteam. Het leefbaarheidsteam houdt<br />

elke vrijdag, buiten de schoolvakanties, spreekuur<br />

in Blixems van 10.00 uur tot 11.00 uur. Een<br />

oplossing is hier soms snel gevonden.”<br />

Ingrid Thelosen<br />

Opening brug Luisa Miller<br />

Op 13 juni aanstaande om 16.30 uur zal wethouder<br />

Mary Fiers de brug aan de Luisa Miller<br />

officieel openen. In het kader van de Nationale<br />

Straatspeeldag hopen we die dag meer vertier<br />

rondom de brug te organiseren.<br />

16 Blixemflitsen! mei 2007


Nieuws van de bibliotheek<br />

Voorleeshalfuurtje<br />

Op woensdag 16 mei (in de meivakantie) wordt<br />

in filiaal Woenselse Heide voorgelezen uit het<br />

boek “Ik zou wel een kindje lusten”. Kleine krokodil<br />

eet al zijn hele leven bananen, maar hij wil<br />

ook wel eens wat anders.<br />

Het voorleeshalfuurtje begint om 15.00 uur. De<br />

toegang is gratis. Opgeven van te voren is niet<br />

nodig. Alle kinderen ontvangen na afloop een<br />

toepasselijke traktatie en een kleurplaat.<br />

Foto’s van het voorleeshalfuurtje zijn te zien op<br />

de website van de bibliotheek bij de betreffende<br />

bibliotheken.<br />

Fototentoonstelling insecten<br />

Momenteel is in de bibliotheek in Vaartbroek<br />

een fototentoonstelling te zien over insecten De<br />

foto’s zijn gemaakt door Dhr. Bos. Het is een<br />

kleine selectie uit een collectie van 24.000 stuks,<br />

die bestaat uit planten, insecten, paddestoelen<br />

en landschappen. Het zijn prachtige close-up<br />

opnames en zeker de moeite waard om te<br />

komen bewonderen.<br />

Meer informatie is te lezen op de website.<br />

Ga vaker Uit met je Biebpas<br />

De Brabantse bibliotheken hebben veel voor u<br />

in petto. Op vertoon van de nieuwe Brabantse<br />

bibliotheekpas krijgt u volop kortingen en toegang<br />

tot exclusieve voorstellingen, tentoonstellingen,<br />

cursussen en nog veel meer activiteiten.<br />

Als lid van de bibliotheek profiteert u niet alleen<br />

van de voordelen in eigen stad of regio, maar<br />

ook van die in andere plaatsen in Brabant.<br />

Meer informatie over de tot nu gerealiseerde<br />

voordelen is te vinden op www.uitmetjebiebpas.nl.<br />

Mijn bibliotheek<br />

Via de website van de bibliotheek vindt u onder<br />

de knop “Mijn bibliotheek” voortaan uw eigen<br />

gegevens betreffende de bibliotheek. Door het<br />

ingegeven van uw pasjesnummer en geboortedatum<br />

kunt u zien welke materialen u geleend<br />

hebt, tot hoe lang u ze mag houden en wat u<br />

eventueel aan vervolgleengeld open hebt staan.<br />

Via deze knop kunt u ook zelf de uitleentermijn<br />

verlengen of boeken reserveren.<br />

Blixemflitsen! mei 2007 17


Tuinieren in Aanschot<br />

De volkstuinen van Aanschot<br />

Interview met een (gehuldigd) tuinder<br />

Jacques Vandenboorn ontving in maart 2007 de<br />

vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven<br />

voor zijn werk bij de volkstuinvereniging<br />

Aanschot. Een mooie gelegenheid om daar eens<br />

te gaan kijken. Het is een zachte lenteavond. Het<br />

is windstil en de zon schijnt fel vanuit het westen<br />

over het volktuincomplex Aanschot. Een man<br />

met een legergroene pet en pilotenbril komt op<br />

de fiets aan. Hij geeft me een stevige hand en<br />

stelt zich voor: ‘Jacques Vandenboorn’.<br />

Terwijl hij het toegangshek voor ons opent, vertelt<br />

hij direct over het oude volkstuincomplex<br />

waar ze in 1973 zijn begonnen. ‘Die tuinen aan<br />

de huidige Diamantring, ter hoogte van de<br />

Aanschotse Beemden. Daar is nu gebouwd. In<br />

1982 is deze vereniging officieel opgericht. ‘We<br />

vieren dit jaar al ons 25 jarig jubileum,’ vertelt<br />

Jacques trots.<br />

89 tuinen<br />

Jacques laat de keet zien waarin de tuinmaterialen<br />

worden opgeborgen en de tuinders bij slecht<br />

weer kunnen koffiedrinken. Aan de wand hangt<br />

een plattegrond van het volkstuincomplex. Er<br />

zijn 89 tuinders die ieder een perceel huren van<br />

100 tot 300 vierkante meter, in totaal zo’n<br />

15.000 m 2 . Er tuinieren hier niet alleen heren,<br />

maar ook dames aldus Jacques. ‘En we hebben<br />

een zeer gemêleerd ledenbestand,’ vertelt<br />

Jacques. Hij stelt me tijdens het interview voor<br />

aan het oudste actieve lid van de vereniging,<br />

Ernst Haaksman (83). Jacques heeft al die jaren<br />

veel met hem samengewerkt, maar Ernst doet<br />

het sinds kort wat rustiger aan. ‘De jongeren<br />

moeten het maar overnemen,’ zegt Ernst.<br />

VandenBoorn in gesprek met oudste actieve<br />

tuinder Aanschot, Ernst Haaksman (83)<br />

Onkruid groeit harder<br />

Over het tuinieren zegt Jacques: ‘De meeste<br />

mensen denken dat spitten het zwaarste werk<br />

is. Daar kunnen beginnende tuinders zich lelijk<br />

in vergissen. Het begint pas na het zaaien en het<br />

poten. Onkruid groeit harder dan je gewassen.<br />

En als je het onkruid niet op tijd wiedt, zie je de<br />

plantjes niet meer tussen het oprukkende<br />

onkruid.’ Het kost ongeveer vier uur per week<br />

om het onkruid weg te houden. ‘We hebben<br />

hier iemand die geeft geen enkel sprietje<br />

onkruid de kans om te groeien. Alles verdwijnt<br />

direct in zijn emmer. Er is ook iemand die op<br />

dit moment alleen maar paardenbloemen<br />

kweekt. Maar er is een gulden middenweg,’<br />

lacht Jacques.<br />

Cherrytomaten in de kas<br />

We lopen naar zijn eigen tuin. Op de vijf bij<br />

twintig meter die hij tot zijn beschikking heeft,<br />

staat een kleine kas. ‘Zelfgebouwd,’ zegt hij<br />

trots. ‘Het plastic zeil was het duurste van dit<br />

bouwwerk.’ In de kas is het nu 's avonds nog<br />

zeer warm. Veertig graden wijst de thermometer<br />

aan. Er staat ondermeer sla, worteltjes en<br />

cherrytomaten. De tomatenplanten zet ik straks<br />

thuis in een grote pot, daar steek ik een bamboestok<br />

bij en hang daar een doorzichtige plastic<br />

zak over. Zo krijg je geen zwarte spikkels op je<br />

tomaten door de regen. Handig he,’ zegt Jacques.<br />

Blixemflitsen! mei 2007 19


Probleemloze bloemen<br />

Buiten naast de kas staan bloemen zoals Asters<br />

en Pioenrozen. ‘Dat zijn bloemen die je veel op<br />

het boerenerf ziet.’ vertelt Jacques,’Ze zijn probleemloos.<br />

Ieder jaar groeien ze weer vanzelf op.’<br />

Achter de kas staan naast de sjalotjes, prei en<br />

koolrabi. Jacques wijst naar de worteltjes. ‘Zie je<br />

dat deze plantjes nog veel kleiner zijn dan die in<br />

de kas.’<br />

Dertig potten jam<br />

Onder een groot net, opgehouden door een<br />

metalen geraamte, staan de lekkernijen voor de<br />

vogels. ‘Zij zijn dol op de peultjes, sla, aardbeien<br />

en bessen die hier staan. Daarom span ik daar<br />

een net overheen,’ legt hij uit. Jacques vertelt<br />

over zijn ouderdomssuiker. Van de aardbeien<br />

en bessen maakt hij jaarlijks zo’n dertig potten<br />

jam zonder suiker. ‘En die zijn lekker!’ zegt hij.<br />

Vruchtbare humus<br />

Aan de rand van zijn tuin staat de composthoop.<br />

Hier gooit hij al het tuinafval in. Eens per<br />

jaar gaat er een kruiwagen paardenmest bij en<br />

dan na twee jaar zit die hoop vol met regenwormen.<br />

‘De humus, de uitwerpselen van die pieren,<br />

is de beste mest die er is.’<br />

Vrijwilligerspenning<br />

We hebben het over de vrijwilligerspenning die<br />

hij onlangs heeft gehad. Hij laat me een officieel<br />

papier zien, de aanvraag voor de vrijwilligerspenning<br />

van het bestuur van de vereniging.<br />

Daarop staat ondermeer dat hij vele jaren als<br />

bestuurslid en tuinbeheerder actief is geweest.<br />

Waarna hij met het tuinbeheer meewerkt aan<br />

het onderhoud van het complex. Denk aan de<br />

omheining, de heggen en de watervoorziening.<br />

Jacques vertelt dat ze de greppels waar het<br />

regenwater in wordt opgevangen zelf hebben<br />

aangelegd en verstevigd met tegels. Het gras<br />

houden ze kort met de zweetmachine, zoals hij<br />

de grasmaaimachine noemt. ‘ En als iemand<br />

door ziekte eens niet kan spitten dan springen<br />

we bij, ‘ legt Jacques uit.<br />

Sakkers op bezoek<br />

‘Weet je trouwens hoe die uitreiking van de<br />

vrijwilligerspenning ging?, vertelt Jacques. ‘Ze<br />

vroegen mijn vrouw om koffie te schenken tijdens<br />

de Algemene Ledenvergadering. Het<br />

bestuur vroeg voorheen nooit om enige<br />

assistentie bij het opdienen van de koffie enz.<br />

dus ze was erg verbaasd. Ik had niets in de<br />

gaten. Ik dacht dat bestuur iets speciaals wilde<br />

maken van de ALV in het jubileumjaar. Eerst<br />

kwam er bewaking binnenlopen tijdens de ALV<br />

en vervolgens kwam burgemeester Sakkers zelf<br />

op bezoek. Ik dacht nog, oh, mooi, ze gaan de<br />

oud-voorzitter en/of het erelid huldigen. Ik<br />

schrok me wild toen Sakkers mijn naam noemde.<br />

Ik wist me geen houding te geven. Maar het<br />

doet wel wat met je. Dat moet je maar niet<br />

opschrijven, maar de volgende ochtend werd ik<br />

toch emotioneel.’<br />

Als we afscheid nemen, krijgt mijn zoon twee<br />

bloemkoolplantjes mee. ‘Zet maar in een grote<br />

pot,’ zegt Jacques, ‘en dan hoop ik dat je een<br />

mooie oogst krijgt.<br />

Ingrid Magilsen<br />

Opendag Volkstuinen Aanschot -<br />

zaterdag 23 juni 2007<br />

Volkstuinvereniging Aanschot bestaat dit<br />

jaar 25 jaar. Kom eens kijken op de opendag.<br />

En zie hoe de groente, fruit en bloemen<br />

erbij staan. Van 10.00 tot 16.00 uur.<br />

Meer informatie over Volktuinvereniging<br />

Aanschot op www.volktuinaanschot.nl<br />

20 Blixemflitsen! mei 2007


Eindhovense fietsdriedaagse<br />

Toerclub Woensel organiseert voor het 18e jaar<br />

de Eindhovense Fietsdriedaagse van 7 t/m 9<br />

augustus 2007 voor iedereen die graag fietst,<br />

ongeacht de <strong>leeft</strong>ijd. Ook dit jaar kan men weer<br />

kiezen uit drie verschillende afstanden per dag,<br />

nl. ca. 35 - 45 - 70 km. Elke dag een andere<br />

route, dus ook een andere richting. U kunt kiezen<br />

om drie dagen te fietsen, maar ook om bv.<br />

een of twee dagen mee te doen. De routes zijn<br />

helemaal uitgepijld en bovendien krijgt u ook<br />

een routebeschrijving mee, een versnapering en<br />

voor elke dag een lot voor onze gratis tombola.<br />

De vertrektijd is tussen 8.00 uur en 12.00 uur<br />

bij het clubhuis van DSC aan de<br />

Vijfkamplaan, t.o. Ir.Ottenbad. Op de helft van<br />

de route is er een rustplaats met contrôlepost. U<br />

wordt uiterlijk 17.00 uur terug verwacht bij het<br />

clubhuis, waar u dan meteen kunt zien of u ’n<br />

prijsje heeft gewonnen. Voor diegenen die voor<br />

Zoopark Overloon<br />

Beste bewoners van <strong>Blixembosch</strong>,<br />

De <strong>wijk</strong>vereniging heeft voor zijn bewoners een<br />

aantrekkelijke aanbieding.<br />

Het betreft kortingskaarten voor Zoopark<br />

Overloon. Dit park heeft onlangs twee nieuwe<br />

bewoners gekregen, 2 cheetahs genaamd Xero<br />

en Xavannah. Verder biedt het park een keur<br />

aan verschillende dieren. Dus een uitstapje is de<br />

moeite waard. Voor verdere informatie verwijzen<br />

wij u naar de web-site van het park;<br />

www.overloonzoo.nl<br />

Nu de aanbieding; de kosten per entree kaart<br />

bedraagt ¤ 6,- en u kunt zoveel entree kaarten<br />

drie dagen inschrijven is er weer kans op een<br />

van de hoofdprijzen nl. ’n Gazelle dames- of<br />

herenfiets, of een mooie reischeque.<br />

Het inschrijfgeld is:<br />

¤ 5,– voor 3 dagen<br />

¤ 2,– voor 1 dag<br />

NTFU-leden:<br />

¤ 3,– voor 3 dagen<br />

¤ 1,25 voor 1 dag.<br />

gezinnen (ouders met kinderen, opa’s en oma’s<br />

met kleinkinderen)<br />

¤ 7,50 voor 3 dagen ¤ 3,– voor 1 dag<br />

Voor meer inlichtingen kunt u bellen met<br />

Jopie Klomp, tel. 040-2424293,<br />

Dick Schumacher, tel. 0499-476331 of<br />

Cor Ooster<strong>wijk</strong>, tel. 040-2411180.<br />

TC Woensel wenst u veel en veilig fietsplezier.<br />

bestellen als u wilt. De kaarten zijn dit jaar of<br />

ergens in de komende jaren in te leveren.<br />

Kinderen tot 2 jaar hebben gratis toegang.<br />

Wat moet u doen om deze kaarten te<br />

bemachtigen? Lever voor 8 juni aanstaande,<br />

een envelop met uw naam, adres en het geld<br />

voor het aantal door u gewenste kaarten in bij:<br />

Corinne van den Heuvel, Guy de<br />

Maupassantlaan 11.<br />

Wij zorgen er dan voor dat u de kaarten voor de<br />

zomervakantie in huis hebt.<br />

Namens het bestuur Corinne van den Heuvel.<br />

Blixemflitsen! mei 2007 21


Open dag bij de volkstuinen<br />

Open dag volkstuinvereniging<br />

“Aanschot”<br />

In het kader van de 25 jarig jubileumviering<br />

organiseert Volkstuin Vereniging Aanschot op<br />

23 Juni 2007 een open dag, ten behoeve van<br />

iedereen maar zeker ten behoeve van de bewoners<br />

van de <strong>wijk</strong> <strong>Blixembosch</strong>. Deze open dag<br />

wordt geopend door Wethouder Don.<br />

Midden in de <strong>wijk</strong> <strong>Blixembosch</strong> ligt het complex<br />

volkstuinen van de Volkstuinvereniging<br />

“Aanschot”, genoemd naar de eeuwenoude<br />

straat waaraan het complex zich bevindt. Veel<br />

bewoners van de <strong>wijk</strong> zullen zich inmiddels wel<br />

hebben afgevraagd wat er allemaal gaande is op<br />

al die tuinen.<br />

Door deze Open Dag is nu iedereen in de gelegenheid<br />

dit ter plaatse te aanschouwen.<br />

Er zal volop gelegenheid zijn een groot aantal<br />

tuinen te betreden en een groot aantal tuinders<br />

zal aanwezig zijn om aan iedereen uitleg te<br />

geven over wat er zoal nodig is om de diverse<br />

soorten groenten,fruit en bloemen te verbouwen<br />

en,uiteraard,te oogsten.<br />

Door diverse leden is i.v.m. het jubileum een<br />

“proef” tuin aangelegd;de hiervan geoogste producten<br />

zullen op deze dag gratis ter beschikking<br />

worden gesteld aan de bezoekers.<br />

De vereniging hoopt op een massale belangstelling<br />

van,in ieder geval,de bewoners van<br />

<strong>Blixembosch</strong>, die toch regelmatig blijk geven<br />

van een grote saamhorigheid,en belangstelling<br />

voor hetgeen in hun <strong>wijk</strong> gebeurd.<br />

Wij zijn er trots op deel uit te maken van<br />

<strong>Blixembosch</strong> en hopen derhalve iedereen te<br />

kunnen begroeten.<br />

Er is koffie,thee,frisdrank etc. gratis aanwezig;<br />

de beschikbare groenten zullen middels een rad<br />

van avontuur ter beschikking worden gesteld.<br />

De groentewinkel en kippenfarm<br />

“Boerdereike”,onze buurman, maakt van deze<br />

gelegenheid gebruik zijn nieuwe<br />

scharrelkippenfarm open te stellen zodat ook<br />

daar een kijkje genomen kan worden.<br />

Middels een bon,welke aan de bezoekers van de<br />

tuin ter hand zal worden gesteld, kan daar ook<br />

een doosje eieren in ontvangst worden genomen.<br />

De tuin zal open zijn van 10.00 uur tot 16.00<br />

uur.<br />

Volkstuinvereniging Aanschot heeft momenteel<br />

ongeveer 90 leden met samen meer dan 100 tuinen<br />

van 100 m 2 .<br />

Alle beschikbare tuinen zijn de laatste jaren<br />

allemaal bezet maar door natuurlijk verloop<br />

zijn er ieder jaar wel weer enkele tuinen<br />

beschikbaar.<br />

Het ledental heeft wel een Internationaal tintje<br />

met tuinders uit o.a. Uruguay, UK, USA,<br />

Indonesie, Hongkong, China.<br />

Dit heeft uiteraard een gunstige invloed op de<br />

diversiteit van de geteelde producten.<br />

22 Blixemflitsen! mei 2007


Opgave formulier vrijwilliger Familiespektakel 2007<br />

Gegevens vrijwilliger<br />

Kopieer dit formulier voor het opgeven van meerdere personen<br />

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Voorbereiding<br />

Tentversiering maken, dinsdagavond 19 juni 19.30 – 22.00 uur<br />

Rondbrengen Familiespektakel Special, laatste wek van juli<br />

Verlenen hand- en spandiensten b.v. installeren posterborden<br />

Tijdens de Zeskamp<br />

*Zowel aangeven: wel / geen voorkeur èn tijdblok(ken)<br />

Bonnenverkoop: verkoop consumptiebonnen, centraal meldpunt, verloren voorwerpen, schoonmaken en vegen.<br />

Algemene zaken: glazen ophalen, vuilniszakken wisselen, wc’s schoonmaken, tafels opruimen, schoonmaken en vegen.<br />

Bardienst: verkoop dranken, bevoorrading, schoonmaken en vegen.<br />

Cateringdienst: bereiden en verkoop snacks en ijs, schoonmaken en vegen.<br />

Vrijdag 10 augustus<br />

Inrichten van de tent, 12.00 – 17.00<br />

Versieren tent, 13.30 – 17.00<br />

Bonnenverkoop, algemene dienst, bardienst, cateringdienst* Tijdblok(ken)<br />

geen voorkeur 18.00 – 21.00<br />

voorkeur bonnenverkoop 21.00 – 24.00<br />

voorkeur algemene dienst<br />

voorkeur bardienst<br />

voorkeur cateringdienst<br />

Zaterdag 11 augustus<br />

Klaarzetten spelen zeskamp, 08.30 – 11.00<br />

Spelbegeleider Zeskamp, 11.00 – 18.00<br />

Rondbrengen van frisdrank bij de spelbegeleiders, 11.00 – 17.30<br />

Opruimen Zeskamp, 17.30<br />

Terugbrengen spelen (met een busje) naar Loon op Zand (chauffeur) 18.00<br />

Bonnenverkoop, algemene dienst, bardienst, cateringdienst* Tijdblok(ken)<br />

geen voorkeur 09.00 – 12.00<br />

voorkeur bonnenverkoop 12.00 – 15.00<br />

voorkeur algemene dienst 15.00 – 18.00<br />

voorkeur bardienst 18.00 – 19.45<br />

voorkeur cateringdienst 19.45 – 23.00<br />

23.00 – 01.00<br />

Zondag 12 augustus<br />

Restspeelgoed van de rommelmarkt naar Son brengen, 11.30<br />

Opblazen ballonnen, 16.00 – 17.15<br />

Jury miniplaybackshow, 14.00 – 17.00<br />

Opruimen spektakel, vanaf 17.30<br />

Bonnenverkoop, algemene dienst, bardienst, cateringdienst* Tijdblok(ken)<br />

geen voorkeur 09.30 – 12.00<br />

voorkeur bonnenverkoop 12.00 – 15.00<br />

voorkeur algemene dienst 15.00 – 17.30<br />

24 Blixemflitsen! mei 2007 Blixemflitsen! mei 2007 25<br />

voorkeur bardienst<br />

voorkeur cateringdienst<br />

Maandag 13 augustus<br />

Assistentie verlenen bij de laatste opruimwerkzaamheden<br />

Inleveren vóór 1 juni bij:<br />

Ineke van den Broek-Linn, Buddy Boldenlaan 21, 5929 RD Eindhoven


Bedrijvigheid in de <strong>wijk</strong><br />

Al ongeveer 5 jaar houd ik me bezig met<br />

schoonmaak. Ik was 17 jaar en mijn stage en<br />

school zat er op, maar…geen werk! Mijn moeder<br />

was werkzaam in de schoonmaak en had<br />

een leidinggevende functie. En u raad het al, ik<br />

kon bij mijn moeder aan de slag! De bedoeling<br />

was dat het voor tijdelijk was tot ik een andere<br />

baan had gevonden. De schoonmaak beviel mij<br />

zo goed dat ik er nu nog in zit maar dan wel<br />

voor mezelf. Nadat ik de benodigde papieren<br />

had gehaald, had ik me opgewerkt als vloerspecialist<br />

en leidinggevende van een buitenploeg<br />

(ramen wassen, bouwopleveringen en vloeronderhoud).<br />

Op een dag dacht ik bij mezelf:”wat<br />

ik voor een baas kan, kan ik voor mezelf veel<br />

beter!” Dus…zo gezegd, zo gedaan.<br />

Vanaf vorig jaar werk ik zelfstandig en ik moet<br />

zeggen, het bevalt me geweldig!.<br />

Ik heb mijn bedrijf de naam: ,,Verhagen<br />

Vloeronderhoud & Glasbewassing” gegeven.<br />

Welke diensten lever ik zoal:<br />

Glasbewassing (duur woord voor ramenwassen)<br />

Vloeronderhoud:<br />

- schrobben van harde vloeren<br />

- opwrijven van linoleum vloeren<br />

- conserveren (strippen en nieuwe lagen er op<br />

zetten) van linoleum vloeren,<br />

Kantoormeubelen reinigen (voornamelijk<br />

bekleding van stoelen)<br />

Ook werk ik wel eens als onderaannemer. Dit<br />

komt bijvoorbeeld voor als een collega schoonmaker<br />

zijn werkzaamheden niet af krijgt of te<br />

weinig personeel heeft.<br />

Ik werk van thuis uit en heb dus weinig kosten,<br />

waardoor ik voor een aantrekkelijke prijs kan<br />

werken. In onze <strong>wijk</strong> heb ik diverse klanten<br />

waar ik om de 4 a 6 weken de ramen ga wassen.<br />

Mocht u interesse hebben in een van mijn diensten<br />

kunt u mij natuurlijk te allen tijde bellen<br />

voor informatie. Ook kunt u een kijkje nemen<br />

op mijn website: www.verhagenvloeronderhoud.nl<br />

of www.verhagenglasbewassing.nl<br />

Ik hoop dat ik uw interesse heb gewekt en u<br />

binnenkort een beroep doet op mijn bedrijf.<br />

Ik kom altijd eerst even kijken zodat u weet wat<br />

u kunt verwachten en niet voor verrassingen<br />

komt te staan. Ik ben zeer flexibel en service<br />

gericht.<br />

Graag tot ziens,<br />

William Verhagen<br />

Verhagen Vloeronderhoud & Glasbewassing<br />

Chet Bakerlaan 1<br />

5629 RB Eindhoven<br />

06 110 873 73<br />

www.verhagenvloeronderhoud.nl<br />

info@verhagenvloeronderhoud.nl<br />

Blixemflitsen! mei 2007 27


Schaakkriebels<br />

De wereldranglijst<br />

In de schaaksport kennen we naast de bekende<br />

toernooien en matches voor het wereldkampioenschap<br />

ook een wereldranglijst. Ieder speler<br />

heeft een getal dat zijn speelsterkte weergeeft<br />

(een ELO rating). Meerdere keren per jaar<br />

wordt de rating aangepast op basis van recente<br />

resultaten. De aanvoerder van de wereldranglijst<br />

hoeft niet noodzakelijk de wereldkampioen<br />

te zijn. Sinds de invoering van het rating<br />

systeem in de 70-er jaren van de vorige eeuw<br />

zijn er vijf spelers geweest die de nummer 1<br />

positie hebben weten te bereiken: Fischer,<br />

Karpov, Kasparov, Kramnik en Topalov.<br />

Begin april van dit jaar is Viswanathan Anand<br />

uit India de eerste niet-wereldkampioen die de<br />

nummer 1 positie heeft bereikt en aan het<br />

illustere rijtje kan worden toegevoegd. Het is<br />

hem gegund want hij staat al bijna 10 jaar in de<br />

top 3 en is bovendien een aimabele man zonder<br />

kapsones of sterallures. Zijn populariteit in<br />

India is enorm. Het rating systeem is in de afgelopen<br />

35 jaar heel populair geworden en ook<br />

clubschakers (zoals de leden van WLC) hebben<br />

intussen bijna allemaal een rating. Ondanks dat<br />

deze rating wordt bijgehouden door de<br />

Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) is<br />

hij volledig vergelijkbaar met de internationale<br />

rating en kan de sterkte van een clubschaker<br />

direct vergeleken worden met die van internationaal<br />

actieve topspelers.<br />

Schaakpuzzel<br />

De oplossing van puzzel nr. 10 (Blixemflitsen<br />

april 2007) luidt:<br />

1. Th4+, Kxh4 2. g3, Kxh3 3. Pf4! mat<br />

De nieuwe schaakpuzzel (nr. 11) luidt wederom:<br />

wit geeft mat in drie zetten, weet u hoe?<br />

Oplossingen kunt u weer doorbellen of e-mailen<br />

naar één van de onderstaande contactpersonen<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Contactpersonen<br />

Dick Gielen, tel: 040-2424401<br />

cdgielen@hetnet.nl<br />

Dannie Beijk, tel: 040-2480087<br />

danniebeijk@yahoo.com<br />

WLC op internet:<br />

http://www.wlc.dse.nl/<br />

Blixemflitsen! mei 2007 29


Marathon-estafette Blixemsnel<br />

Meer informatie over de Marathon-estafette<br />

van de hardloopgroep Blixemsnel, die zal<br />

plaatsvinden op de dag van het <strong>wijk</strong>feest op<br />

11 augustus 2007, rondom het feestterrein in<br />

het Aanschotpark.<br />

Aan alle actieve en sportieve <strong>wijk</strong>genoten.<br />

Zoals in de vorige Blixemflitsten al is aangekondigd,<br />

zijn we met de hardloopgroep Blixemsnel<br />

wederom bezig met het organiseren van een<br />

Marathon-estafette. In deze voorgaande aankondiging<br />

is toegezegd dat we snel meer informatie<br />

zouden verstrekken over de Marathonestafette,<br />

en de daaraan gekoppelde sponsoractie<br />

voor een goed doel.<br />

Het afgelopen jaar was het de eerste keer dat we<br />

een Marathon-estafette hebben georganiseerd.<br />

Met ca. 70 hardlopende deelnemers was het een<br />

groot succes. Hierdoor, en door de sterke groei<br />

van de hardloopgroep, verwachten we dit jaar<br />

zeker aanzienlijk meer deelnemers. Zowel voor<br />

de ouderen als voor de jeugd willen we de<br />

Marathon-estafette nog aantrekkelijker maken.<br />

Dit jaar willen we de estafette voor de jeugd tot<br />

ca. 12 jaar, loskoppelen van de estafette voor de<br />

volwassenen en de oudere jeugd. Hierdoor kunnen<br />

we vooral voor de jeugd het meedoen aan<br />

deze activiteit nog aantrekkelijker maken.<br />

Marathon-estafette voor de jeugd:<br />

9.00 - 9.42 uur.<br />

• Jeugd zijn kinderen van de basisschool. Jeugd<br />

van middelbare scholen kan meedoen met de<br />

‘volwassenen’ teams.<br />

• Jeugdteams bestaan uit 8 kinderen, die<br />

allemaal 42 minuten gaan lopen. Dit kan<br />

afwisselend wandelen en hardlopen zijn.<br />

Hiervoor zetten we een rondje uit van<br />

500 meter, rondom het ‘centrale terrein’<br />

waarop het <strong>wijk</strong>feest plaatsvindt. Hierdoor is<br />

het voor de kinderen veel overzichtelijker en<br />

het samen-lopen maakt het veel gemakkelijk<br />

en prettiger om de tijd (hard)lopend te<br />

volbrengen.<br />

• Alle kinderen krijgen een stempelkaart. Op<br />

de stempelplaats bij het startpunt van de<br />

ronde worden bij elke passage de kaarten<br />

afgestempeld. Elk team moet proberen zoveel<br />

mogelijk stempels te verzamelen. Op het<br />

einde worden alle stempels opgeteld. Als<br />

8 kinderen in 42 minuten 4 km lopen, wordt<br />

samen een afstand van 32 km afgelegd. Deze<br />

prestatie kan door de kinderen worden<br />

gekoppeld aan het verzamelen van sponsorbijdrages<br />

van familie, kennissen of<br />

buurtgenoten.<br />

Marathon-estafette voor<br />

volwassenen/jeugd vanaf middelbare<br />

school: 10.00 - 14.30 uur.<br />

• Een ronde is 1.75 km, rondom het park van<br />

het <strong>wijk</strong>feest, met 2 lussen om de afstand af<br />

te stemmen. De reden van 1.75 km is dat als<br />

dan 6 lopers elk 4 rondjes lopen, deze<br />

6 personen samen precies 42km afleggen. Het<br />

met 6 personen afleggen van de marathon in<br />

estafettevorm wordt in Japan ‘Ekiden’<br />

genoemd.<br />

• Geadviseerde teamgrootte is 6 personen. In<br />

totaal moet elk team 24 rondjes lopen, totaal<br />

dus 42km. Ieder loopt dan 4 rondjes, ofwel<br />

7km. Er mag ook met meer of minder<br />

personen gelopen worden, van 3-12 personen.<br />

Iedereen moet echter zijn afstand<br />

30 Blixemflitsen! mei 2007


onafgebroken lopen, die dus kan varieren van<br />

3.5 tot 14 km.<br />

• Meedoen is natuurlijk belangrijker dan de<br />

tijd, alhoewel we voor het snelste team weer<br />

een tijd van onder de 3 uur verwachten. Voor<br />

de meeste teams verwachten we tijden tussen<br />

de 3.00 en 4.30 uur. Het realiseren van een<br />

snelle tijd kan natuurlijk worden gekoppeld<br />

aan het bedrag wat ter beschikking wordt<br />

gesteld door de sponsoren.<br />

De Sponsor-actie.<br />

Deze was vorig jaar met een opbrengst van<br />

¤ 1589,– zeer succesvol. Voor dit jaar bestuderen<br />

we nog een aantal mogelijkheden. We overwegen<br />

een project voor de allerarmste mensen<br />

in Afrika te gaan ondersteunen. We willen<br />

natuurlijk wel zeker weten dat het geld goed<br />

terecht gaat komen. Hiervoor winnen we<br />

momenteel nog informatie in.<br />

Op de internetsite www.blixemsnel.nl is alles na<br />

te lezen over de voorbereidingen van de marathon-estafette<br />

en de sponsoractie. De details<br />

hiervan zullen we snel uitleggen op de internetsite<br />

en verwerken in de sponsorformulieren.<br />

Inschrijfformulieren en sponsorformulieren<br />

kunnen binnenkort gedownload worden.<br />

Online inschrijving is mogelijk.<br />

Dus voor iedereen: vorm/sluit je aan bij een<br />

team, schrijf je in en denk vast na over sponsoring.<br />

Wij zorgen voor een vlekkeloze organisatie.<br />

Het trainersteam van Blixemsnel:<br />

Vincent Vloemans, Hans Willems,<br />

Marco van Hannen en Dick Schenkelaars.<br />

Tweede kampioensteam bij BCAB<br />

Op donderdag 30 maart heeft wederom een<br />

team van Badminton Club Achtse Barrier een<br />

kampioenstitel behaald. BCAB-2 scoorde met<br />

een overtuigende 7-1 overwinning de laatste<br />

punten die nodig waren om zich van de titel te<br />

verzekeren. Zij mogen zich nu kampioen van de<br />

2e klasse II van de Helmondse Badminton Bond<br />

noemen. Het team promoveert volgend jaar<br />

naar de 1e klasse, waarmee ze hun team-slogan<br />

“always up” meer dan waar maken. Meer informatie<br />

is te vinden op www.bcab.dse.nl<br />

Blixemflitsen! mei 2007 31


BCAB toernooi daverend succes!<br />

Op zaterdag en zondag 21-22 april heeft BCAB<br />

(Badminton Club Achtse Barrier) haar jaarlijkse<br />

toernooi gehouden. Op zaterdag speelde de<br />

jeugd (56 deelnemers) en op zondag de senioren<br />

(103 deelnemers). De clubs kwamen uit<br />

heel de regio, maar zeker de helft van de spelers<br />

kwam uit Eindhovense verenigingen.<br />

Er is veel werk verzet om het toernooi te laten<br />

slagen. Daarbij is vooral het vrijwilligerswerk<br />

van belang: mensen die zich dagenlang inzetten<br />

om de organisatie rond te krijgen, mensen die<br />

alle winkeliers in de buurt langsgaan om door<br />

middel van een tombola de kosten te dekken,<br />

mensen die achter de wedstrijdtafel, mensen<br />

die prijzen netjes inpakken, mensen die helpen<br />

om allens te versjouwen. Zonder al deze vrijwilligers<br />

krijg je niets van de grond.<br />

Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle<br />

winkeliers die zo gul hebben bijgedragen aan de<br />

prijzenpot. Winkeliers uit <strong>Blixembosch</strong> via de<br />

Winkeliersvereniging, winkeliers uit de Achtse<br />

Barrier, Winkeliers uit Winkelcentrum<br />

Woensel. Daarnaast heeft ook het Sportcomplex<br />

Eindhoven Noord diverse waardebonnen voor<br />

het gebruik van hun faciliteiten beschikbaar<br />

gesteld.<br />

Kortom, er is veel werk verzet om het toernooi<br />

een bijzonder karakter te geven, en dat is ook<br />

gelukt!<br />

Een hoop speelplezier, sportiviteit en ook afzien<br />

op de baan. Badminton is nu eenmaal een heel<br />

intensieve sport. Het leverde vermoeide maar<br />

tevreden spelers na afloop, die heerlijk konden<br />

nagenieten bij een pilsje en muziek van de eigen<br />

“BCABand” (gelegenheidsduo). Het was een<br />

feest om het allemaal mee te maken. Wat is<br />

badminton een prachtige sport, en wat een<br />

geweldige mensen zijn het die deze sport uitoefenen<br />

en ondersteunen.<br />

Wil je ook eens komen badmintonnen?<br />

Kom dan eens een avondje langs op woensdag<br />

(20.00 – 23.00 uur) in Sporthal Achtse Barrier.<br />

Info: www.bcab.dse.nl<br />

Email: bcab@dse.nl<br />

Telefoon: 040-2480502<br />

32 Blixemflitsen! mei 2007


Kleurplaat<br />

Naar aanleiding van het Cultureel Project ‘De Middeleeuwen’ op De Vuurvlinder<br />

Blixemflitsen! mei 2007 33


Basisschool De Boschuil<br />

Middenin de <strong>wijk</strong>: basisschool<br />

de Boschuil<br />

Toen we op 1 september 1991 met 3 leerkrachten<br />

en 70 kinderen op de Topaasring met onze,<br />

toen nog naamloze, school begonnen had niemand<br />

kunnen denken dat 15 jaar later “de<br />

Boschuil” zou uitkijken over een nest met bijna<br />

1300 kinderen en zo’n 90 medewerkers.<br />

Dankzij de familie Scheepens kreeg onze school<br />

in 1993 de naam Boschuil; een verwijzing naar<br />

de wijze uil in <strong>Blixembosch</strong>.<br />

Met de groei van de <strong>wijk</strong> <strong>Blixembosch</strong> is ook<br />

onze school gegroeid en dat is niet altijd zonder<br />

problemen verlopen. Jarenlang hebben we<br />

gebouwd en weer bijgebouwd; we hebben ingewoond<br />

in basisschool de Vuurvlinder en in het<br />

Stedelijk College. Sinds drie jaar kunnen we<br />

onze 49 groepen in de drie gebouwen<br />

(Kiplinglaan, Jonathan Swiftlaan en<br />

Shakespearelaan) vlakbij het winkelcentrum<br />

aan de Ouverture huisvesten, maar we zouden<br />

maar wat graag over extra ruimtes beschikken.<br />

Daar blijven we ons de komende jaren voor<br />

inspannen, zoals we ook blijven werken aan een<br />

goede relatie met onze direct omwonenden.<br />

Volgens de gemeentelijke prognoses zullen er in<br />

2015 nog zo’n 1000 kinderen op de Boschuil zitten;<br />

bijna 300 kinderen minder dan op dit<br />

moment (een flinke school!). Dat betekent dat<br />

er wellicht op termijn ruimte vrij gaat komen in<br />

onze schoolwoningen aan de Jonathan<br />

Swiftlaan. Ruimte die we misschien kunnen<br />

gaan gebruiken om met Korein de buitenschoolse<br />

opvang verder vorm te geven of om<br />

met het Centrum voor de Kunsten bepaalde culturele<br />

activiteiten te organiseren?<br />

Nu al is onze school langzaamaan een “volcontinubedrijf”<br />

aan het worden. ’s Ochtends om<br />

7.30 uur druppelen de eerste kinderen binnen<br />

in de voorschoolse opvang; om 8.30 uur start<br />

ons onderwijs; tussen 12.00 en 13.00 uur maken<br />

tussen de 300 en 400 kinderen gebruik van de<br />

mogelijkheid voor tussenschoolse opvang en na<br />

schooltijd gaan grote groepen kinderen naar de<br />

diverse naschoolse opvangen.<br />

In de afgelopen 15 jaar is het onderwijs op de<br />

Boschuil natuurlijk niet stil blijven staan. Was<br />

het in de hectische beginjaren, met soms 200<br />

tussentijds instromende leerlingen in een<br />

schooljaar, vaak een kwestie van “gewoon goed<br />

onderwijs proberen te geven”, inmiddels hebben<br />

we gekozen voor een meer ontwikkelingsgericht<br />

schoolconcept. Kernbegrippen als<br />

betrokkenheid van en betekenis voor de kinderen,<br />

bedoeling van en bemiddeling door de leerkracht<br />

spelen hierbij een zeer voorname rol.<br />

Creatieve, sportieve en i.c.t. activiteiten vinden<br />

hierin hun plek, maar ook sociaal-emotionele<br />

ontwikkeling wordt niet vergeten. Zo gaan we in<br />

augustus met alle medewerkers van de school<br />

twee dagen “de hei op” om ons te scholen in<br />

Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele<br />

ontwikkeling die we de komende jaren op onze<br />

school in gaan voeren.<br />

Inmiddels lopen er in onze <strong>wijk</strong> heel wat kinderen<br />

en (jong)-volwassenen rond die op de<br />

Boschuil gezeten hebben. Ruim 1200 kinderen<br />

Blixemflitsen! mei 2007 35


hebben vanuit groep 8 onze school al verlaten<br />

om te gaan studeren in het voortgezet onderwijs.<br />

<strong>Onze</strong> eerste leerling was Radboud Geven;<br />

een afdruk van zijn hand heeft een prominente<br />

plaats in ons schoolgebouw. <strong>Onze</strong> eerste schoolverlater<br />

was Alexander v.d. Peet, de zoon van de<br />

verloskundige. Met de hele school hebben we<br />

hem indertijd op zijn laatste schooldag naar<br />

huis gebracht! Diverse oud-leerlingen hebben<br />

we inmiddels ook weer teruggezien in het kader<br />

van hun studie en/of stage.<br />

Door middel van een tweejaarlijks oudertevredenheidsonderzoek<br />

proberen we goed in beeld<br />

te krijgen en te houden hoe onze ouders denken<br />

over onze school en ons onderwijs. Afgelopen<br />

maart hebben we dit onderzoek weer gehouden,<br />

met gelukkig heel positieve uitslagen. Ook prijzen<br />

we ons gelukkig met het positieve oordeel<br />

van de inspectie die onlangs onze school aan<br />

een periodiek kwaliteitsonderzoek heeft onderworpen.<br />

We realiseren ons dat de Boschuil voor veel<br />

mensen massaal en groot overkomt, zeker voor<br />

de buitenstaander. We doen er alles aan om<br />

ervoor te zorgen dat de kinderen en hun ouders<br />

zich thuis voelen, gekend worden. Het laatste<br />

wat mag gebeuren, is dat iemand zich op de<br />

Boschuil een nummer zou voelen. Alle medewerkers<br />

(leerkrachten, zorgteam, onderwijs<br />

ondersteunend personeel en managementteam)<br />

zetten zich iedere dag weer in om dat te voorkomen.<br />

In onze missie hebben we niet voor niets<br />

staan: De Boschuil is een veilig nest!!!<br />

Natuurlijk gaat er op zo’n grote school ook wel<br />

eens iets mis. Maar dan staat de deur altijd<br />

open en maken we voor iedereen de tijd!<br />

Iedereen die meer wil weten en zien van onze<br />

school verwijzen we heel graag naar onze website:<br />

www.boschuil.nl<br />

Blixemflitsen! mei 2007 37


Blixemkids Bosspel<br />

Heb je zin in een vossenjacht / dobbelstenen<br />

spel in het bos doe dan mee met deze nieuwe<br />

sportieve activiteit!<br />

Vrijdagmiddag 1 juni om 16.00 uur verwachten<br />

wij jou bij de skatebaan in het Aanschotpark.<br />

We lopen dan met zijn allen naar het bos achter<br />

het Aanschot en spelen daar een “vet spel.”<br />

Om 17.30 uur kun je weer opgehaald worden bij<br />

de skatebaan.<br />

Zoals altijd zorgen wij voor wat lekkers te drinken<br />

en te snoepen.<br />

Je bent nu zeker wel nieuwsgierig geworden?!!<br />

Er kunnen in totaal 80 kids meedoen dus meld<br />

je snel aan, als het slecht weer is kan de middag<br />

helaas niet doorgaan. (bij twijfel kun je bellen<br />

naar Stans, tel. 248 27 02)<br />

Deze activiteit is voor kids uit groep 4 t/m<br />

groep 8!<br />

Vul snel het strookje in, stop het samen met het<br />

geld (¤ 1,– voor leden en ¤ 1,50 voor niet<br />

leden) in een enveloppe en gooi het uiterlijk<br />

maandag 28 mei a.s. in de brievenbus bij<br />

Monique Linders, Tovermolen 16.<br />

Trek wel je oude kleren en schoenen aan!!<br />

Als je je hebt opgegeven krijg je geen bericht<br />

meer!<br />

We zien je graag 1 juni, tot dan!!<br />

Groetjes,<br />

De Blixemkids<br />

Wij staan vrijdag 1 juni om 16:00 uur bij de skatebaan!<br />

<br />

Achternaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Voornaam Leeftijd Groep Lid J/N j/m Betaald ¤<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Totaal . . . . . . . . . .<br />

Blixemflitsen! mei 2007 39


Blixemkids viswedstrijd<br />

Goed visweer???<br />

Viswedstrijd voor de Jeugd<br />

Op zondag 24 juni a.s. van 11.30 uur tot 13.00<br />

uur gaan we weer vissen aan de Canopus<br />

(Stiffelio). Dit doen we in samenwerking met<br />

hengelsportvereniging ’t Koppeltje. Voor de eerste<br />

3 jongens en voor de eerste 3 meisjes zijn er<br />

bekers te verdienen.<br />

Voor jongens en meisjes tot 13 jaar met minimaal<br />

zwemdiploma A. Voorinschrijving kan tot<br />

en met donderdag 21 juni door een envelop met<br />

gepast geld in te leveren op Saffier 8. Leden van<br />

de <strong>wijk</strong>vereniging betalen ¤ 0,50 per persoon en<br />

niet leden ¤ 1,–. Inschrijven op de dag zelf kan<br />

ook tussen 11.00 uur en 11.30 uur voor ¤ 1,–.<br />

Ben je lid van HSV ‘t Koppeltje, dan kan je je<br />

aanmelden bij ’t Koppeltje voor de viswedstrijd.<br />

(je betaald dan geen inschrijfgeld).<br />

Vanaf 11.00 uur kan je al vistuigjes maken bij de<br />

kraam aan de Stiffelio. Beng je spulletjes mee.<br />

Reglement viswedstrijd:<br />

• Er mag gevist worden met maximaal 1 vaste<br />

hengel of werphengel met dobber en loodje<br />

(geen voerkorf). Deze mag niet verder<br />

Wij komen 24 juni naar de Canopus!<br />

ingegooid worden dan de helft van de vijver.<br />

Voor voer en aas wordt gezorgd, maar je mag<br />

ook je eigen wondervoer gebruiken. Neem wel<br />

een eigen stoel of iets om op te zitten mee en<br />

eventueel een schepnet.<br />

• De vis die gevangen wordt, wordt door iemand<br />

van de organisatie van de haak gehaald (voor<br />

diegene die dat zelf niet kunnen) en<br />

opgemeten en genoteerd. Alle vissen worden<br />

terug in de vijver gezet.<br />

• De kinderen vissen en kunnen door hun<br />

begeleiders geholpen worden bij het ingooien<br />

van de hengel.<br />

• Een toeter geeft het begin en het einde aan van<br />

de wedstrijd. Voor het begin worden de<br />

spelregels uitgelegd.<br />

• Voor deze dag is een algemene jeugdvisvergunning<br />

geregeld voor kinderen tot en met 14 jaar.<br />

Zijn er vragen dan kun je terecht bij leden van de<br />

Hengelsport vereniging ’t Koppeltje. Zij kunnen<br />

alles vertellen over het vissen, wedstrijdvissen en<br />

hun club.<br />

Inschrijfstrookje met gepast geld: Saffier 8<br />

<br />

Achternaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Voornaam Leeftijd Groep Lid J/N j/m Betaald ¤<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Totaal . . . . . . . . . .<br />

Blixemflitsen! mei 2007 41


Kookcursus voor volwassenen<br />

Workshop:Tearoom (ochtend)<br />

of Grieks koken (avond)<br />

Hou je van koken en gezelligheid, schrijf je dan<br />

in voor de workshop Tearoom op dinsdag<br />

22 mei en/of de workshop Grieks koken op<br />

donderdag 24 mei of woensdag 30 mei a.s.<br />

Helaas is er binnen onze <strong>wijk</strong> geen geschikt<br />

kooklokaal met voldoende apparatuur te vinden,<br />

daarom gaan we naar de Parasol in<br />

Veldhoven.<br />

Bij de tearoom workshop gaan we o.a. de volgende<br />

gerechten bereiden; muffins, scones,<br />

Dundee cake, lemon curd, zalmrolletjes, Welsh<br />

rabbit etc. Gezamenlijk wordt er aan tafel gegeten<br />

van de lekkernijen, daarbij wordt thee<br />

gedronken. De workshop begint om 10.00 uur<br />

en is na het opruimen van de keuken om ±<br />

13.15 uur afgelopen.<br />

Bij de Griekse workshop gaan we o.a. de volgende<br />

gerechten bereiden: fetataartjes, dolmades,<br />

moussaka, baklava, Tzatziki. De gerechten<br />

worden gezamenlijk opgegeten uiteraard met<br />

een glaasje Ouzo en Imiglykos. De workshop<br />

begint om 19.30 uur en is na het opruimen van<br />

de keuken om 23.00 uur afgelopen.<br />

Deze workshops kosten voor leden ¤ 17,50 per<br />

keer en voor niet leden ¤ 25,–<br />

(incl. ingrediënten, receptenboek en consumpties).<br />

Neem wel bakjes mee om ook wat gerechten<br />

mee naar huis te nemen. Schrijf snel in<br />

want er kunnen maximaal 16 mensen aan deze<br />

activiteit deelnemen. Ben je lid van de <strong>wijk</strong>vereniging<br />

dan heb je voorrang op niet leden!<br />

(Als lid kun je maximaal 1 keer per kalender-<br />

jaar van deze kookkorting gebruik maken).<br />

Lever onderstaand strookje met gepast geld zo<br />

spoedig mogelijk in, uiterlijk 18 mei a.s.<br />

Bij Stans Melman-Machielse,<br />

Sprookjesbosch 96, tel: 248 27 02.<br />

Adres van de kooklocatie:<br />

Educatief Centrum de Parasol<br />

Van Aelstlaan 24, 5503 BD Veldhoven<br />

Tel: 040-2535532<br />

<br />

Inschrijfformulier Tearoom, dinsdag 22 mei a.s. in Veldhoven of<br />

Grieks koken, donderdag 24 mei of woensdag 30 mei a.s in Veldhoven.<br />

Blixemflitsen! mei 2007 43<br />

Naam Adres Betaald Lid E-mail Telefoonnr.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤ . . . . . . j /n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤ . . . . . . j /n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤ . . . . . . j /n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤ . . . . . . j /n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Kruis de gewenste datum aan!!! Inleveren met gepast geld uiterlijk 18 mei!<br />

Heb je een e-mail adres vul deze dan in, dan krijg je de bevestiging/routeomschrijving per mail toegestuurd !


Druppels<br />

Gezocht<br />

Voor een kantoorpand in de nabijheid van<br />

<strong>Blixembosch</strong> zijn wij op zoek naar een<br />

schoonmaakster voor 7 uur in de week.<br />

Zeven uur te verdelen over 2 dagen. Werktijd<br />

zelf in te delen. Voor info kunt<br />

U contact opnemen met Schoonmaakbedrijf<br />

Niels Vos - Veldhoven, tel 040-2051849 of<br />

06.518.31.624.<br />

Dé Gastoudercentrale Nederland, zoekt per<br />

1 juli 2007 een lieve gastouder in<br />

<strong>Blixembosch</strong>, voor de opvang van baby van<br />

3 maanden, voor ongeveer 25 uur per maand.<br />

U ontvangt hiervoor een vergoeding per uur.<br />

Belangstelling? Bel dan naar de Servicedesk<br />

tel:045-5615340 of mail naar<br />

infogoo@kov.humanitas.nl<br />

Inhuis, Korein gastouderopvang zoekt<br />

gastouders die kinderen van werkende ouders<br />

willen opvangen in hun eigen huis of bij de<br />

ouders thuis.<br />

Kies zelf wat bij u past; flexibele,<br />

voor/naschoolse opvang of dagopvang.<br />

Informeer vrijblijvend: 0800-BELKOREIN<br />

(0800- 235 567 34)<br />

Mail uw Druppel naar redactie@blixemflitsen.nl<br />

De redactie behoudt zich het recht voor een<br />

Druppel zonder opgaaf van redenen te weigeren.<br />

U kunt uw oproep ook zelf op de website van de<br />

<strong>wijk</strong>vereniging plaatsen in het Gastenboek van<br />

www.blixembosch.com.<br />

Ik ben op zoek naar personen die af en toe<br />

graag een squash balletje slaan of een stukje op<br />

de mountainbike door het bos wil fietsen. Voor<br />

de gezelligheid en om het lichaam wat in beweging<br />

te houden, zelf ben ik 39 jaar. Lijkt het je<br />

wat, bel dan naar 06-534 186 37.<br />

Aangeboden<br />

Stap de zomer in met vakkundig verzorgde<br />

voeten! Ter introductie ontvangt u bij uw eerste<br />

standaard behandeling een<br />

Korting van 5 euro! En… na uw eerste behandeling<br />

gratis nagels lakken!<br />

(Geldig tot en met mei.) Neem contact op voor<br />

informatie of een afspraak. Graag tot ziens!<br />

Praktijk voor Voetverzorging (Gediplomeerd<br />

pedicure met aantekening diabetische voet)<br />

Mirjam Van Lierop, tel. 040-2962579<br />

Aangeboden gastouder via gastoudercentrale<br />

Nederland.<br />

Lieve gastouder, niet rokend biedt zich aan in<br />

eigen huis om vanaf half augustus 2007 voor<br />

maandag, dinsdag en donderdag en uitgezonderd<br />

de schoolvakanties op Uw kind/kinderen<br />

te passen.<br />

Heeft U interesse, dan kunt U contact opnemen<br />

met: Petra van Brenkelen, telefoon:<br />

040 2412272 of bel de servicedesk: 045-5615340<br />

of mail naar: infogoo@kov.humanitas.nl.<br />

Rust en ruimte<br />

Praktische hulp bij opruimen.<br />

Voor huis en werk.<br />

Bel gerust voor meer info of een afspraak.<br />

Jacqueline Vermeulen<br />

Telefoon: 06-46189181 of<br />

www.vermeulenorganizing.nl<br />

Blixemflitsen! mei 2007 45


Agenda Oppassen<br />

Mei 22 mei Workshop Tearoom<br />

24 mei Optreden clown<br />

Arno Huibers<br />

24 mei Workshop Grieks koken<br />

30 mei Workshop Grieks koken<br />

31 mei Studiebegeleiding en<br />

faalangstreductie<br />

Juni 1 juni Blixemkids bosspel<br />

3 juni Wijkvolleybaltoernooi<br />

7 juni Optreden clown<br />

Arno Huibers<br />

15 juni Jeugddisco<br />

17 juni TAG GPS step/kanotocht<br />

18-22 juni Blixemloop<br />

23 juni Open dag volkstuin<br />

24 juni Blixemkids viswedstrijd<br />

Augustus<br />

7-9 augustus Eindhovense<br />

Fietsdriedaagse<br />

11-12 augustus Familiespektakel<br />

11 augustus Zeskamp Aanschotpark<br />

11 augustus Marathon estafette<br />

Voor de locatie of andere informatie over deze<br />

activiteiten, blader terug in deze editie van<br />

Blixemflitsen of een van de vorige exemplaren<br />

of kijk op www.blixembosch.com<br />

Lidmaatschap<br />

Wilt u lid worden van de<br />

<strong>wijk</strong>vereniging?<br />

Graag! Schrijf naar postbus 1551, 5602 BN<br />

Eindhoven, of mail naar<br />

Ledenadministratie@<strong>Blixembosch</strong>.com<br />

Natuurlijk kunt u ook de lidmaatschapcontributie<br />

(10 euro) overmaken op<br />

giro 2797090. Meer info kunt u lezen op<br />

www.blixembosch.com<br />

Naam (<strong>leeft</strong>ijd) telefoon<br />

Blanche Lenssen (25) 248 98 13<br />

Mighal Noyhill (21) 291 22 66<br />

Izabel Jozwiak (21) 241 73 57<br />

Stefanie le Mahieu (21) 292 69 44<br />

Esther Ranzijn (20) 242 36 70<br />

Femke Nagelkerke (19) 242 44 20<br />

Michelle le Mahieu (18) 292 69 44<br />

Elke Schenkelaars (17) 242 24 26<br />

Tamar Noordermeer (17) 241 83 26<br />

Esther Sluijter (17) 241 41 68<br />

Marloes Nieuwland (16) 248 31 14<br />

Josianne Zwart (16) 248 46 10<br />

Ellen Noyhill (16) 291 22 66<br />

Merel Smeets (16) 242 15 56<br />

Nicole van Krieken (16) 248 00 40<br />

Linda MacDuff (16) 248 18 03<br />

Sanne Oehlers (15) 241 98 13<br />

Yvette Mansveld (15) 292 60 08<br />

Eline Weg (15) 292 66 88<br />

Rosanna Voorwald (15) 248 12 99<br />

Sharon Warbroek (14) 256 81 64<br />

LET OP!!<br />

Blixemflitsen! is op geen enkele manier<br />

verantwoordelijk voor de wijze waarop<br />

oppassers hun diensten verlenen.<br />

Maak duidelijke afspraken!<br />

Zijn er veranderingen in uw<br />

gegevens?<br />

Wilt u zo vriendelijk zijn een mail te sturen<br />

naar: ledenadministratie@blixembosch.com.<br />

U kunt onze ledenadministratie ook bellen op<br />

242 44 67. Met uw medewerking kunnen we de<br />

ledenadministratie van de <strong>Wijkvereniging</strong><br />

<strong>Blixembosch</strong> op orde te houden.<br />

Bij voorbaat dank.<br />

46 Blixemflitsen! mei 2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!