22.08.2013 Views

Genieten van het heerlijke weer Genieten van het heerlijke weer

Genieten van het heerlijke weer Genieten van het heerlijke weer

Genieten van het heerlijke weer Genieten van het heerlijke weer

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HondenToiletten

weg?

Het KWF zoekt

vrijwilligers

Marathonestafette

Blixemsnel

Waterskiën met TAG

Adventures

Genieten van het

heerlijke weer

Wijkblad Blixembosch Eindhoven Juni 2011


Alle informatie over de wijkvereniging vindt u op www.Blixembosch.com

Bestuur e-mail Telefoon

Voorzitter Klaas Nijmeijer klaas@blixembosch.com 248 32 00

Secretaris Kim de Groot kim@blixembosch.com 251 83 15

Penningmeester Ruud Thijssen ruud@blixembosch.com 248 06 51

Jeugdperspectief Marjan Hendrikx marjan@blixembosch.com 242 50 88

Leefbaarheid Bert Nieuwenhuis bertn@blixembosch.com 248 88 68

PR en communicatie Carina Oosting carina@blixembosch.com 248 24 36

Algemeen Jan Weg jan@blixembosch.com 292 66 88

Algemeen Rajeev Mahindra rajeev@blixembosch.com 844 52 25

Steunpunt Blixembosch inloopspreekuur vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur in VTA Blixems

Coördinatie: Corinne v.d. Heuvel corinne@blixembosch.com 248 63 70

Marjan Hendrikx marjan@blixembosch.com 242 50 88

Buurtoverleg

• Blixembosch I Peter Kuijken 241 33 17

• Sprookjesbosch Zuid Bert v.d. Borgh 248 92 68

• Sprookjesbosch Noord Vacature

• Engelse buurt Vacature

• Franse buurt Nicoline Verbeek 242 82 56

• Italiaanse buurt Heleen Heuijerjans 06 420 042 45

• Amerikaanse buurt Ab Oosting 06 536 950 36

Werkgroepen

Verkeerscommissie René Hermans verkeerscommissie@blixembosch.com

Speel- en groenvoorziening Eddie Udink eddie@blixembosch.com 241 93 57

Milieu Henk de Folter henk@blixembosch.com

Ledenadministratie André van den Elsen Ledenadministratie@

blixembosch.com 242 44 67

Blixemkids Myra van Dijk myra@blixembosch.com 256 87 88

TAG (Tiener Activiteiten Groep) Anneke Bosman 242 55 70

Wandelvierdaagse Trudy van Loon 242 49 94

Familiespektakel Jan Weg jan@blixembosch.com 292 66 88

Webmaster Hans van Stippent hans@blixembosch.com 242 52 29

Carnaval Wil van de Molengraft wil@blixembosch.com 06-10675633

Blixemflitsen!

Redactie Carina Oosting redactie@blixemflitsen.nl 248 24 36

Advertenties Theo Lemm adverteren@blixemflitsen.nl 248 68 74

Bezorging Zie colofon achterin dit blad bezorging@blixemflitsen.nl

Diversen

VTA Blixems Fax 291 24 43 Tel. 291 24 44

Politie Woensel Noord, Buurtbrigadier, Ellen Roxs 0900 8844

Stadsdeelteam Woensel Noord: Jack Kampert 238 83 64

Buurtbemiddeling 06 5331 7331

Melden defecte straatverlichting (denk aan paalnummer) 243 22 22

Melden schade straat/groen/meubilair gemeente gemeente@eindhoven.nl 14 040

Melden vliegtuigoverlast 289 61 33

Klachten CURE, melden stankoverlast destructor, provinciaal klachtennummer 073 681 28 21

Melden zwerfafval Esp-milieustraat CURE gemeente@eindhoven.nl 14 040

2 Blixemflitsen! juni 2011


Voorwoord

Zoals elk jaar kijken we er weer

naar uit: de zomervakantie!

De werkzaamheden worden

afgerond en/of overgedragen, de

bureaus worden opgeruimd, de

caravans ingeladen, de tenten

gecontroleerd en ingepakt,

snorkelspullen en

badmintonrackets tevoorschijn

gehaald, huis- en huisdierenoppas

geregeld, de auto krijgt een vakantiebeurt en wat er allemaal

nog meer komt kijken bij een vakantie.

Voor degenen die elders in het jaar vakantie hebben of

thuisblijven betekent de zomervakantie vooral rust. Rust in de

straten, in de stad, echt komkommertijd.

Hoewel… voor de kooplustigen is er natuurlijk de uitverkoop!

Ook in de wijk vinden en vonden de laatste activiteiten plaats.

Onder andere de Nationale Straatspeeldag, waarvan u elders

in dit blad een verslag kunt lezen.

En op de op één na laatste schooldag, ook op de Ouverture,

kunt u een half uur genieten van een groot spektakel: het

Wagenspel 2011, waarover u verderop ook meer kunt lezen.

En dan is een grote groep vrijwilligers aan het regelen dat we

meteen na de schoolvakantie alweer volop kunnen feesten: de

voorbereidingen voor het Familiespektakel zijn al weer in volle

gang!

We vieren dat weekend ook het 20-jarig bestaan van

wijkvereniging Blixembosch. Hoe? Dat zullen we nog wel zien!

In deze laatste uitgave vóór de zomervakantie vindt u buiten

de vaste rubrieken een oproep van ons, de redactie, informatie

over Steunpunt Blixembosch, aankondiging van de TAG (ze

gaan alwéér lekker waterskiën), een verzoek van de werkgroep

Leefbaarheid, informatie over de fietsdriedaagse en nog veel

meer!

Ik wens iedereen een zonnige zomer toe!

Carina Oosting

Agenda

Juni

26 juni Viswedstrijd

27 juni t/m

1 juli Blixemloop

28 juni Blixembosch

Business Club

Augustus

19-21 aug Familiespektakel /

Lustrumfeest

September

2 sep Inloopspreekuur

Steunpunt VTA

10.00 - 11.30 uur

16 sep Inloopspreekuur

Steunpunt VTA

10.00 - 11.30 uur

11 sep Waterskiën met de

TAG

Deadlines

Septembernummer:

Kopij en druppels: 28 aug 2011

Advertenties: 21 aug 2011

Bezorging uiterlijk 22 sep 2011

Oktobernummer:

Kopij en druppels: 25 sep 2011

Advertenties: 18 sep 2011

Bezorging uiterlijk 20 okt 2011

Kopij en druppels (MS Word):

– redactie@blixemflitsen.nl

Advertenties:

– adverteren@blixemflitsen.nl

Blixemflitsen! juni 2011 3


Van het bestuur

De zomer nadert en iedereen heeft zijn voorbereidingen

voor de vakantie al genomen.

Ook de mensen van het familiespektakel zijn

druk bezig met de voorbereidingen.

Het vernieuwde bestuur is druk bezig met allerlei

activiteiten om onze wijk leefbaar te houden.

Vanuit leefbaarheid gaan we de burgerparticipatie

nader bekijken, u hoort hierover in het

najaar wat de plannen zijn.

De verkeerscommissie heeft aan de gemeente

gevraagd verkeersmetingen te doen. Op de

Diamantring heeft men de verkeersignalering al

kunnen zien, dit moment hangen ze op

Sprookjesbosch. Ook de resultaten hiervan kunnen

we in het najaar presenteren.

Als u op vakantie gaat vergeet dan niet uw

maatregelen te nemen.

U kunt bijvoorbeeld een melding van uw afwe-

Breaking NewZes

Van Marco van Hannen kreeg ik, te elfder ure,

een lijstje met de prestaties van de Blixemse

Alpe de HuZes fietsers. Ik hoop dat we een verslag

met foto’s kunnen lezen in de septembernummer

van Blixemflitsen!.

Jan Groenen 6x

Marco van Hannen 4x

Paul Schulting 4x

Henk Komduur 3x

Laurine Komduur 3x

zigheid bij de politie afgeven. Deze zal dan tijdens

de ronde door de wijk extra opletten.

Hieronder volgen enkele inbraakpreventietips

uit het Veilig Huis Magazine in de vorm van een

checklist.

• iemand regelen voor huisdieren, post en

planten

• buren vragen op te letten

• geen afwezigheidsberichten achter laten op

Twitter, Hyves, voicemail, e-mail e.d.

• planten in de vensterbank laten staan

• waardevolle zaken uit het zicht of opbergen

in een kluis

• (2e) auto of die van de buren op de oprit

zetten

• kliko’s, ladders e.d. opbergen

• buitenstopcontacten afsluiten van het net

• geen volle vuilniszakken bij huis

• tijdschakelaars instellen

• geen sleutels zichtbaar in huis ophangen of

in deuren laten zitten

• deuren op nachtslot, ook van schuur/garage

• inkijk beperken (gordijnen, lamellen e.d.).

Voor meer tips zie www.veiligwonencheck.nl.

Wij wensen u een prettige vakantie en zien

elkaar hopelijk op het familiespektakel.

Klaas Nijmeijer, voorzitter

Gitta van Gils 2x

John Kantelberg 2x

José Komduur 1x

En Quinten en Anne van Hannen natuurlijk met

Alpe d’HuZus. Een moment voor vrijwilligers

en anderen om, op de woensdag ervoor, de berg

te beklimmen.

Theo Lemm

4 Blixemflitsen! juni 2011


HondenToiletten weg?

Beste buurtbewoners,

Zoals de meesten wel zullen weten, dient hondenpoep

echt overal opgeruimd te worden, ook

binnen de hondentoiletten en de hondenlosloopterreinen.

Er zijn HondenLosloopTerreinen, dat zijn grote,

met hekken afgezette terreinen voorzien van

gras/zand, vaak met een aankondigingsbord,

een bank en afvalbak. De gemeente leegt regelmatig

de afvalbakken. Deze zijn op een 2-tal

locaties in de wijk te vinden, te weten:

1. Hoek Sprookjesbosch/Tempellaan en 2. Hoek

fietspad George Orwelllaan/Tempellaan.

En dan zijn er in de wijk nog de ‘oude’

HondenToiletten (afgekort HT), dat zijn van die

kleine met een groen metalen hek afgezette

terreintjes met doorgaans geel grint. Er is geen

afvalbak, vaak ligt hier hondenpoep al dan niet

in plastic zakjes. Zie bijgaande foto. Deze zijn

o.a. te vinden bij het Topaaspark en bij

Koningskinderen/Philipswijk.

De mogelijkheid bestaat dat een HT door de

Gemeente weggehaald wordt. De volgende actie

zou dan ondernomen moeten worden.

Een bewoner/bewoners uit de straat waar zo’n

terreintje ligt, kan/kunnen bij het

Leefbaarheidsteam Blixembosch een verzoek

indienen, voorzien van een representatief aantal

adressen met handtekeningen van de volwassen

bewoners van die adressen.

Betreffend verzoek kan dan – na melding aan

Nicoline Verbeek (buurtcoordinator

Leefbaarheidsteam Wijkvereniging

Blixembosch) via nicoline@blixembosch.com –

bij haar afgegeven worden. Zij zal het verzoek

doorsturen naar de Gemeente Eindhoven.

Het is begrijpelijk dat bewoners zo’n HT liever

willen behouden. Gebruikers, gelieve dan de

hondenpoep op te ruimen in bijvoorbeeld een

plastic zakje en dit dan thuis of in een gemeentelijke

afvalbak te deponeren. S.v.p. niet in

rioolputten of achterlaten in het HT.

Wijkvereniging Blixembosch /

Leefbaarheidsteam

Petitie ter behoud van het hondentoilet in Blixembosch


Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leeftijd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inleveradres: Opaal 9 of Gustave Flaubertlaan 14

6 Blixemflitsen! juni 2011


Familiespektakel 2011

Beste wijkbewoners,

We hebben inmiddels al een aantal mooie weken

gehad en hopelijk zullen er nog vele volgen.

Het kernteam van het Familiespektakel is al

weer enkele maanden bezig met het organiseren

van een feestweekend. Jawel op 19-20-21

augustus vieren wij samen met de wijkvereniging

het 20 jarig bestaan van de vereniging. Het

thema dit jaar is: Carnaval in Rio. Het hele

weekend wordt dit thema gebruikt bij de verschillende

activiteiten. We starten zoals jullie

wel weten op vrijdagavond met de disco. Je bent

vanaf 18.00 uur welkom op het Aanschotpark.

Tijdens de disco vinden er optredens plaats en

de Blixemkids verzorgen het schmincken. Op

zaterdag start om 9.15 uur de marathon voor de

kinderen met het parcours door de grote tent.

Hierna kunnen de grote mannen en vrouwenteams

aan de run. Hun parcours gaat over het

Bixemboschpad, Tempellaan, George

Steunpunt Blixembosch

Het Steunpunt is al een aantal jaren een vast

gegeven in Blixembosch en wordt verzorgd

door een aantal vrijwilligers uit de wijk. Tot nu

toe is het Steunpunt open geweest op elke vrijdagochtend.

Behalve in de vakanties, want dan

is het VTA gesloten.

Er is al een tijdje een terugloop van het aantal

bezoekers en wij als vrijwilligers denken dat het

met name ligt aan het feit dat de wijkbewoners

het Klantencontactcentrum van Gemeente

Eindhoven, via telefoonnummer 14040,

inmiddels zelf goed weten te vinden.

Maar ook de afwezigheid van de partners van

gemeente, politie en jongerenwerk speelt mee.

Veel bezoekers zijn teleurgesteld als de professionals

er niet zijn, want daarvoor komen ze

meestal.

Wij hebben besloten om de inloopspreekuren

van het Steunpunt anders in te delen en gaan

Orwelllaan, Victor Hugolaan, Granaat terug

over het Blixemboschpad waar de start/ finishboog

staat.

Ook op zaterdag de Zeskamp met natuurlijk

spelen in het thema. Dus de vele teams kunnen

vast iets bedenken voor de parade.

Voor de zaterdagavond hebben we deze keer

een geweldige band benaderd die het dak van

de tent eraf gaat spelen. Op zondag beginnen we

met de speelgoedmarkt, het traditionele pannenkoeken

bakken en in de middag hebben we

nog een kermis en zoals het er naar uit ziet een

optreden! Wat dat is verklappen wij niet. Ook is

er op zondag de voorstelling voor de kinderen,

een playbackshow en het afsluiten met het oplaten

van de vele ballonnen.

Dus zet de datum vast in je agenda:

19/20/21 augustus.

Namens het Kernteam, Corinne van den

Heuvel.

terug naar een openstelling van 2 vrijdagen per

maand i.p.v. 4 vrijdagen.

Dit houdt in dat vanaf september 2011 het

Steunpunt Blixembosch op de volgende vrijdagen

bemand is: 2 en 16 september, 7 en

21 oktober, 4 en 18 november en 2 en

16 december. Het inloopspreekuur is van 10.00

tot 11.30 uur.

Wij zien u graag komen met vragen, problemen

en oplossingen, maar ook voor een kopje koffie

of thee bent u welkom.

Uiteraard zijn wij buiten deze vrijdagen om

voor vragen, meldingen of opmerkingen bereikbaar.

U kunt ons vinden op de binnenpagina

van Blixemflitsen!

Rest het ons nog u, mede namens de vrijwilligers,

een fijne en zonnige zomer toe te wensen.

Marjan Hendrikx en Corinne van den Heuvel

Coördinatie Steunpunt Blixembosch

8 Blixemflitsen! juni 2011


Als de blixem…

Goût Familiale

De man van middelbare leeftijd was op vakantie

in Frankrijk, samen met zijn gezin in hun caravan.

De zon scheen volop en de bomen golfden

langzaam in de zachte voorjaarsbries.

Op een ochtend was hij alleen op de camping in

de caravan; zijn vrouw en kinderen waren

boodschappen doen in een supermarkt wat verder

weg. Hij wilde voor zichzelf een kop koffie

zetten en opende de bus met gemalen koffie en

ontdekte tot zijn teleurstelling dat hij vrijwel

helemaal leeg was: er was net genoeg koffie om

een slok te maken en dat vond hij niet de moeite

waard.

Hij besloot om naar het plaatselijke dorpswinkeltje

te gaan; door het vroege tijdstip van hun

vakantie was de campingwinkel nog niet geopend.

Na een korte wandeling stond hij voor

de deur van de dorpswinkel. Het zag er allemaal

nogal sjofel uit. De deur kon wel een lik verf

gebruiken en de scharnieren piepten afgrijselijk

toen hij de deur opendeed.

Binnengekomen bleek de winkel schamel verlicht

en hij zag achter de kassa een meisje met

lang donker haar. Toen ze zich omdraaide lachte

ze vriendelijk en zei vrolijk “bonjour”. De man

knikte en vroeg op zijn beste Frans “Café?”.

Ze wees naar de dichtstbijzijnde stellingkast.

Hij liep er naar toe. Er was keuze uit meerdere

soorten koffie. “Cafe moulu” moest er op staan,

dat wist hij nog van vorige vakanties, dat betekende

“gemalen koffie”. Zijn oog viel op een

knalrood pak, “Grand Mère, Goût Familiale”.”

Goût Familiale” resoneerde in zijn hoofd,

“familie smaak”. Hij kreeg een verlangen naar

nostalgie, naar oude tijden van hechte familiebanden,

van oude waarden en stabiliteit. Zijn

eigen familie was zeer onstabiel geworden en

had zwaar geleden. Koffie met “Goût Familiale”

had een geneeskrachtige werking, dat voelde hij

meteen.

Hij kocht de koffie en liep, terwijl hij zich verheugde

op de “Goût Familiale”, terug naar de

camping. Als die Fransen weten wat “Goût

Familiale” is, dan is dat een goudmijntje, zo

dacht hij verder. Je kunt het ook in de pastasaus

stoppen, in het brood, misschien zelfs in het

drinkwater of in de tandpasta. “Goût Familiale”

het wondermedicijn! Misschien kan ik het gaan

importeren, dacht hij. Hij kreeg visioenen van

gouden bergen en een villa door het succes dat

hij zou hebben in Nederland met “Goût

Familiale”.

In de caravan aangekomen zette hij het water

op om de koffie te maken. Hij opende het pak

koffie om het in de filter te doen. De koffie rook

vreemd, anders dan hij had verwacht. Zijn

nieuwsgierigheid werd nog groter.

Even later was het dan zover en zat hij in de

tuinstoel buiten met een mok dampende koffie

“Goût Familiale”. Hij negeerde de vreemde,

doordringende geur die uit de mok opsteeg.

Achteraf begreep hij dat dit al een slecht voorteken

was van wat komen ging.

Hij nam een grote slok koffie en liet de smaak

langzaam langs zijn papillen stromen, wachtend

op de geneeskrachtige werking. Langzaam steeg

de koffiesmaak op, maar in plaats van geneeskrachtige

weldaad voelde hij steken in zijn

hoofd en zijn slokdarmen maakten antiperistaltische

bewegingen. Hij probeerde de koffie verder

door te slikken, maar het lukte niet; hij

moest het uitspugen en de koffie belandde over

zijn broekspijpen. Het leek wel alsof hij honderd

jaar gecondenseerde familievetes, bitterheid

en wrok gedronken had. Hij kon niet geloven

dat dit de smaak was en probeerde nog een

slok te drinken, in zijn koppige verlangen naar

“Goût Familiale”. Deze tweede slok gaf hem het

gevoel van een klemmende kracht die hem in

zijn greep had en hij voelde zich rood aanlopen

en weer spuugde hij de koffie uit. Een tweede

lading koffie droop over zijn broekspijpen.

Er was iets heel erg mis met de koffie, zoveel

was hem wel duidelijk. Hij besloot onmiddellijk

terug te gaan naar de dorpswinkel. Met veel

moeite, nog steeds gekweld door stekende pijnen,

kwam hij aan bij de winkel. Het meisje zat

nog steeds bij de kassa.

“Goût Familiale, brrr!” verduidelijkte hij met

kokhalzende gebaren.“Vous êtes malade!” riep

Lees verder op pagina 12

Blixemflitsen! juni 2011 11


Vervolg van pagina 11

het meisje – hij was ziek – inderdaad, ze

begreep het dacht hij.

“Gout Familiale,” legde hij weer uit.

“O la la, Goût Familiale, c’est un goût dangereux,”

zei ze – een gevaarlijke koffiesmaak – ja

dat had hij ook gemerkt.

“Come with me, I have a medicine,” zei ze

lachend, en ze deed een deur open van het

magazijn.

“I am happy we can speak English,” zei hij.

Hij liep achter haar aan, maar twijfelde of dat

een goed idee was. Ze kwamen in een magazijn,

dat nog donkerder was dan de winkel zelf.

“The medicine, that is “le Goût d’Amour’, the

Taste of Love,” zei ze.

“Ok, is that also a coffee?” vroeg hij verbaasd.

“No no, that is me!” zei ze lachend en ze sloeg

haar armen om zijn hals.

Hij voelde weer een klemmend gevoel opkomen,

de muren leken te gaan bewegen en hij

zag spinnen over de muren lopen.

“No!” riep hij hard en rukte zich los. Hij rende

zo snel als hij kon de winkel uit terug naar de

camping.

Bij de camping aangekomen wachtten zijn

vrouw en kinderen op hem. Ze hadden tassen

met boodschappen neergezet en hij werd

besprongen door zijn kinderen.

“Papa, wat zie je er rood uit?” vroeg de eerste

verbaasd.

“Oh, ik heb wat gerend,” antwoordde hij.

“In je gewone kleren?” vroeg zijn vrouw, “Hoe

komen je broekspijpen zo vies?”

“Oh, een ongelukje met de koffie, het was niet te

zuipen. Heb je een glaasje water?”

“Ja hoor,” zei ze en ze pakte een glas en vulde

het onder de kraan.

Hij dronk het water gulzig op.

“Papa, ga je mee badmintonnen?” vroeg de

eerste.

“Papa, ga je mee een spelletje spelen?” vroeg

de tweede.

“Ik heb ook onbespoten aardbeien voor je,” zei

zijn vrouw, ”van die hele lekkere!”

Hij ging zitten en voelde de rust bij zich terugkomen.

Dit was de enige echte “Goût Familiale”, zo

dacht hij tevreden.

Hans Baaijens

Het KWF zoekt vrijwilligers

Collectanten en een wijkhoofd

gezocht voor KWF

Elk jaar wordt er in de eerste volle week van

september in heel Nederland gecollecteerd voor

KWF Kankerbestrijding.

Zo ook in Blixembosch, waar ongeveer 55 collectanten

dan actief zijn.

Enkelen van hen hebben aangegeven na een aantal

jaren trouwe dienst het stokje over te willen

dragen aan nieuwe enthousiaste collectanten.

Heeft u in de eerste week van September 1 a

2 uurtjes vrij om voor dit goede doel te collecteren?

Of wilt u wat meer informatie? Neem dan

even contact op met Martine Beijk, bestuurslid

KWF Kankerbestrijding afdeling Eindhoven.

Tevens zoeken wij een nieuw wijkhoofd voor de

Italiaanse wijk. Het huidige wijkhoofd heeft dit

vele jaren met verve gedaan en zoekt opvolging.

Een wijkhoofd hoeft niet te collecteren, maar

stuurt (in deze wijk) een 12-tal collectanten

aan. Dit betekent voor de collecteweek contact

opnemen met de collectanten en materiaal verstrekken;

na de collecte de collectebussen weer

innemen, geld tellen en de opbrengst storten bij

de bank. Een maal per jaar is er een wijkhoofdenbijeenkomst.

Ook hiervoor geldt: als u hierin interesse heeft,

danwel wat meer informatie wilt, neem contact

op met Martine Beijk, tel. 248 00 87, of via mail:

martinebeijk@yahoo.com

12 Blixemflitsen! juni 2011


Van de redactie

4e Lustrum – ook voor Blixemflitsen!

Beste Blixemboschers,

Zoals jullie intussen weten bestaat de wijkvereniging

op 22 juli 2011 20 jaar! Een onderdeel

van de oprichting daarvan was het oprichten

van een aantal werkgroepen, zoals kinderactiviteiten.

Maar ook dat van een wijkblad.

We startten hiermee met een groepje van zo’n

8 mensen, waaronder Margreeth Haagsman,

Marja Vugs en ik. Hoewel ik een aantal jaren

niet in de redactie zat, zijn Marja en Margreeth

nog steeds redactielid. Al meteen in het begin

werd er veel werk verzet. Hoe moet het blad er

uitzien, wat moet er zeker in en wat zeker niet.

Hoe noemen we het blad en we moeten een logo

hebben.

Het resultaat van die eerste denksessies was al

meteen een mooi blad met veel informatie over

de wijk en met een mooi logo, dat al 20 jaar het

Blixembosche logo is en nog steeds in allerlei

varianten wordt gebruikt.

Jubileumnummer

Wij vinden 20 jaar een feit om te vieren.

Daarom willen wij van het novembernummer

een jubileumnummer maken.

Daar hebben we alle wijkbewoners voor nodig!

Er zijn vast meerdere wijkbewoners die al

(meer dan) 20 jaar in deze wijk wonen, soms

zelfs op hetzelfde adres en die ook nog eens

20 jaar vrijwilliger zijn.

Zij kunnen ongetwijfeld veel vertellen over het

begin van de wijk, de werkgroepen, alle veranderingen

bij de uitbreiding Blixembosch Oost,

de bouw van de scholen, het VTA en het winkelcentrum.

Maar ook mensen die 5, 10 of 15 jaar in de wijk

wonen. Wat vinden zij van hun wijk? Kwamen

zij in een nieuwe of bestaande woning?

En dan degenen die nog maar net in de wijk

wonen. Waarom Blixembosch? En hoe bevalt

het?

Wat we vooral niet moeten vergeten: wat vinden

de kinderen in onze wijk van hun woonomgeving?

Tenslotte zijn het de ouders die voor

deze wijk kozen.

Foto’s, verhalen, anekdotes

Heeft u foto’s of verhalen van of leuke anekdotes

over onze mooie wijk Blixembosch? Mail het

ons! Graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk half

oktober naar redactie@blixemflitsen.nl met vermelding

van ‘Jubileumnummer’.

We zien jullie bijdragen met spanning tegemoet!

Marja Vugs, Margreeth Haagsman,

Theo Lemm, Hans Baaijens en Carina Oosting,

Redactie Blixemflitsen!

14 Blixemflitsen! juni 2011


Wagenspel 2011

Toon, of 3 manieren om een kalf over

de grens te krijgen.

Het Wagenspel van Ariëns Toneel is een feest in

de Eindhovense wijken als het hoogzomer is.

Theater dat zomaar ineens in de buurt, op

straat, een plein of in een park speelt. Waar je

zittend in je eigen stoeltje of op een groot zeil

naar kunt kijken. Een feest voor jong en oud.

Ariëns Toneel trekt dit jaar voor 48ste keer een

week lang door heel Eindhoven. In de week van

4 t/m 8 juli as. bezoeken 10 enthousiaste spelers

en 2 muzikanten 15 verschillende locaties verspreid

over de stad. Het Wagenspel komt ook

dit jaar weer in Blixembosch en wel op donderdag

7 juli om 19.00 uur aan de Ouverture.

Vorig jaar werd het Wagenspel aan de

Ouverture bekeken door zo’n 80 toeschouwers,

veelal volwassenen. Zij droegen bij aan het

totaal aantal van meer dan 2000 kijkers van het

Wagenspel.

Dit jaar speelt het verhaal zich af in de tijd dat

er nog volop werd gesmokkeld in de Kempische

grensstreken. Vooral boter was erg in trek. Die

was in Nederland véél goedkoper dan in België,

dus kon met flinke winst worden verkocht.

Maar dan moest hij wel eerst de grens over! Dat

was erg spannend, zowel voor de smokkelaars,

die niet gepakt wilden worden, als voor de douanebeambten,

die de ‘boeven’ moesten tegenhouden.

Jan Smeets heeft aan de hand van historische

feiten en verhalen een komisch verhaal geschreven.

Toon, een arme boer, wordt door de bink

van het dorp uitgedaagd ook eens te smokkelen

door een kalf de grens over te brengen.

Zal het Toon lukken? En zo ja, hoe?

Bij een smokkelverhaal hoort een smokkeldans.

Deze en nog meer dansen worden bedacht door

Carmen Huynen en Janneke Pastoors.

De acteurs zijn ervaren en onervaren

(straat)theater/wagenspelers. Zij gaan elke uitdaging

aan. De dansers acteren, de acteurs zingen

en dansen. Het maakt één van hen zelfs

niets uit af en toe voor paal te staan!

De regie is, evenals vorig jaar, in handen van

Anemoon Langenhoff die veel (kinder) theateren

cabaretvoorstellingen maakte. Levendigheid

en speelsheid kenmerken haar voorstellingen.

Haar achtergrond uit het fysieke theater (o.a.

commedia del arte) komt goed van pas bij dit

wagenspel.

Spelers zijn Jan De Becker, Toon Bosmans,

Carmen Huynen, Nelly van de Langenberg,

Nellie Meulemans, Carina Oosting, Janneke

Pastooors, Ties van Raak, Emil Talen en

Johnny Wijn, muzikaal begeleid door Marlies

van de Bijgaart en Mieke Smeulers.

Mede dank zij een team van enthousiaste vrijwilligers

achter de schermen, belooft het weer

een echt spektakel te worden.

Het Wagenspel wordt opgevoerd van 2 t/m

8 juli 2011 in Woensel, Tongelre, Stratum,

Gestel, Meerhoven en Acht. Met een try-out op

2 juli voor het Parktheater en 3 juli in speelpark

De Splinter.

Op de website van Ariëns Toneel www.arienstoneel.dse.nl

zijn de exacte locaties en tijden te

vinden. In De Splinter wordt op zondag ¤ 1,50

entree gevraagd. Alle andere voorstellingen zijn

gratis toegankelijk.

Kom en geniet (weer) van het Wagenspel!

Repetitie van de ‘ Smokkeldans’.

Blixemflitsen! juni 2011 15


Gebabbel uit de bibliotheek

Nieuws van uw bibliotheek

In de maanden juli en augustus staat de bibliotheek

volop in het teken van de zomer. We hebben

een aantal lekkere boeken voor de zomer

klaargelegd op displays. Vergeet niet om een

bezoekje te brengen aan de bibliotheek voor u

op vakantie gaat!

Voorlezen in de bibliotheek

Op 6 juli kunnen kinderen in de bieb komen

luisteren naar een leuk verhaal over de zomer.

In augustus is er in verband met de vakantie

geen voorleesmiddag in de bibliotheek. We zien

iedereen graag terug op woensdag 7 september!

Woensdag 6 juli (14.30 u), alle vestigingen,

toegang gratis.

Lekker lang lezen!

In juli en augustus kunt u alle materialen zes

weken lenen in plaats van drie weken. Zo kunt

u extra lang genieten van uw lievelingsboeken.

Een ontspannen start van de vakantie? Wilt u

eens verrast worden met een persoonlijk

samengesteld pakket met boeken? Of heeft u

weinig tijd om boeken uit te zoeken in de bibliotheek?

Vraag dan een boekenpakket aan bij de

Bibliotheek Eindhoven! Geef uw voorkeuren

aan en een bibliotheekmedewerker stelt voor u

een pakket samen.

U maakt het boekenpakket zo verrassend als u

zelf wilt. Zo kunt u alleen een genre aangeven

en verrast worden door onze keuze. Maar u

kunt ook tien boektitels opschrijven waaruit wij

er vijf kiezen. U hoeft het pakket alleen maar

op te komen halen! Ideaal voor als u op vakantie

gaat!

De kosten voor het samenstellen van een boekenpakket

bedragen ¤ 5,–. Wilt u verzekerd

zijn van een bepaalde titel, dan bedraagt de

levertijd drie weken. Een formulier vindt u op

de website www.bibliotheekeindhoven.nl of

haal het op in de bibliotheek.

Voordeel met je biebpas

Wist u dat u op vertoon van uw biebpas op verschillende

plekken korting krijgt? Leuke tips

voor de zomervakantie:

• ¤ 2,95 korting op de toegang bij Dierenrijk

in Nuenen

• ¤ 2,– korting op de toegang bij

Papegaaienpark in Oerle

• ¤ 2,– korting op een zwemkaartje bij

Subtropisch Waterparadijs Landal

Het Vennenbos

Kijk voor meer informatie op

www.voordeelmetjebiebpas.nl.

Blixemflitsen! juni 2011 17


Schaakkriebels

Boris!

De afgelopen maand heeft u weer regelmatig

berichtjes kunnen lezen op teletekst en in de

kranten over de kandidatenmatches voor het

wereldkampioenschap schaken. Een fascinerende

serie tweekampen in een knock-out formule

waarvan de winnaar het recht verwerft de

wereldkampioen uit te dagen. Vroeger bestonden

de tweekampen uit minimaal 12 partijen

maar tegenwoordig is dit aantal beperkt tot

4 partijen in de kwart- en halve finale en 6 partijen

in de finale. Bij een gelijke eindstand in de

tweekamp volgen er 4 partijen in een versneld

tempo (30 min per persoon per partij) en wanneer

het daarna nog gelijk staat volgen vluggertjes

met slechts 5 minuten per persoon per partij.

Er is nogal wat discussie over deze organisatievorm

omdat de uitdager van de wereldkampioen

in principe kan worden bepaald door een

partijtje snelschaak. Acht van de beste spelers

ter wereld hadden zich geplaatst en onder hen

waren oud-wereldkampioen Kramnik, Topalov,

Kamsky (de Amerikaanse kampioen) en jonge

opkomende sterren zoals de nummer drie van

de wereldranglijst Levon Aronian en de huidige

Russische kampioen Alexander Grischuk.

Favoriet Aronian was al in de kwartfinale uitgeschakeld

en ook Kramnik sneuvelde in de halve

finale tegen zijn jeugdige landgenoot Grischuk.

Tot ieders verrassing ging de finale tussen Boris

Gelfand en Alexander Grischuk. Boris Gelfand

won en is met zijn 43 jaar de oudste uitdager

van de wereldkampioen in jaren. Zo zie je maar

weer dat ook wat oudere spelers zich nog kunnen

meten met al het aanstormende talent, zelfs

in partijen met een versneld speeltempo! Het is

hem van harte gegund want deze wat minder in

de belangstelling staande symphatieke speler

behoort al 20 jaar tot de wereldtop en is ook al

eerder in 1998 heel dicht bij de winst in het

kandidaten toernooi geweest. Het zal in 2012

een hele spannende tweekamp worden tussen

Boris en de huidige wereldkampioen

Viswanathan Anand uit India. Wie weet hangt

er een verrassing in de lucht. Ik houd u op de

hoogte!

Schaakpuzzel

De oplossing van puzzel nr. 46 (Blixemflitsen

mei 2011) is weer niet zo makkelijk te vinden:

het mat volgt na een dameoffer op de tweede

zet:

1. Txf6+, gxf6 2. Dxh6+!!, Txh6 3. Lxh6 mat

De nieuwe schaakpuzzel (nr. 47) vindt u hieronder:

wit geeft mat in drie zetten. Wanneer u

de oplossing weet dan kunt u hem weer doorbellen

of e-mailen naar één van de onderstaande

contactpersonenContactpersonen

Dick Gielen, tel: 040-242 44 01

dgielen@onsneteindhoven.nl

Dannie Beijk, tel: 040-248 00 87

danniebeijk@yahoo.com

WLC op internet:

http://www.wlc.dse.nl/

18 Blixemflitsen! juni 2011


Nationale Straatspeeldag 2011

Op woensdag 1 juni konden alle kinderen

uit de wijk weer heerlijk spelen op

het plein’, op de Ouverture dus.

Elk jaar weer een enorme organisatie

met de inzet van heel veel vrijwilligers.

Maar het resultaat is daar dan ook naar.

De kinderen waren al vroeg present om

een kaart en een stempel te halen. Met

die kaart konden ze limonade (2x),

snoep en ijs komen halen.

De EHBOers hadden ook dit keer gelukkig

weinig te doen. Hier en daar een

pleister, omdat de kinderen al snel op

blote voetjes gingen lopen. Af en toe een

vakantie alles tot in de puntjes had

geregeld. Veel hulp kreeg zij daarbij

van Jordy Wirjosoekarto, die woensdag

als trouble shooter fungeerde. Ons aller

Vincent Vloemans regelde de financiën

en de organisatie die dag.

Het gaat te ver om de andere 24 vrijwilligers

te noemen, maar dank zij hen

verliep de middag vrijwel vlekkeloos.

Allemaal bedankt namens de

organisatie!

Carina Oosting

huilend kleintje, dat ondanks de

waarschuwingen toch op de grote

springkussens ging. Hoewel dat

ongetwijfeld spannender is dan het

kleine kussen speciaal voor de kleintjes,

is het ook gevaarlijker.

Er waren weer leuke spellen te doen

en, ook niet onbelangrijk, het was

heerlijk weer!

Bijgaande foto’s geven een veel beter

beeld van de dag dan woorden kunnen!

De organisatie was in handen van

Marjan Hendrikx, die vóór haar

20 Blixemflitsen! juni 2011


Eindhovense fietsdriedaagse

Georganiseerd door TC Woensel op 2, 3 en

4 augustus 2011.

Voor iedereen die graag fietst, ongeacht de leeftijd.

Voor het 22e opeenvolgend jaar organiseert

Tourclub Woensel weer de Eindhovense

Fietsdriedaagse.

Ook dit jaar kan men weer kiezen uit drie verschillende

afstanden per dag, nl: ca. 35, 45 of

70 km. Elke dag een andere route, dus ook een

andere richting.

U kunt kiezen om drie dagen te fietsen, maar

ook om bijvoorbeeld een of twee dagen mee te

rijden. De routes zijn helemaal uitgepijld en

bovendien krijgt u ook ’n routebeschrijving

mee, ’n versnapering en voor elke dag ’n gratis

lot voor de tombola.

De vertrektijd is tussen 8.00 en 12.00 uur bij het

clubhuis van DSC aan de Vijfkamplaan, tegeno-

Uitkeringsgerechtigden

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden

Eindhoven

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden

Eindhoven geeft informatie, hulp en advies aan

iedereen die te maken heeft met arbeidsongeschiktheid,

werkloosheid of bijstand.

De regelgeving over bovengenoemde onderwerpen

is ingewikkeld en roept bij veel mensen

allerlei vragen op. Elke ochtend wordt er door

het Steunpunt spreekuur gehouden. Iedereen

die hiervan gebruik wil maken wordt verzocht

een telefonische afspraak te maken.

Wat kunnen wij voor u doen:

- een luisterend oor hebben voor uw

problemen

- het geven van informatie

- hulp bij het invullen van formulieren

- het voorbereiden op een keuring of gesprek

bij het UWV

- het indienen van klachten en het opstellen

van bezwaar- en beroepschriften

ver het Ir. Ottenbad. Op de helft van de route is

er een pauzeplaats met controlepost.

U wordt uiterlijk 17.00 uur terug verwacht bij

het clubhuis, waar u dan meteen kunt zien of u

’n prijsje heeft gewonnen.

Iedereen die op de laatste dag een volledig afgestempelde

driedagenkaart heeft, loot bovendien

mee voor de hoofdprijs.

Het inschrijfgeld is: ¤ 6,– voor 3 dagen, ¤ 2,50

voor 1 dag. Ntfu-leden: ¤ 5,– voor 3 dagen,

¤ 2,– voor 1 dag.

Kinderen t/m 12 jaar kunnen met ouders of met

opa en oma gratis meefietsen, maar krijgen zelf

ook ’n stempelkaart met gratis lot.

Voor inlichtingen: Jopie Klomp, 040-2424293,

Cor Oosterwijk, 040-2411180 of Dick

Schumacher , 0499-476331.

Tourclub Woensel wenst u veel en veilig fietsplezier.

- hulp bij voorbereiding hoorzitting UWV en

zitting van de rechtbank

- het voorbereiden op een gesprek bij het

UWV Werkbedrijf of de gemeente.

Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke

organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers

werkt. Er zijn dan ook geen kosten verbonden

aan onze adviezen.

Op verzoek kan er een informatiebijeenkomst

of groepsgesprek verzorgd worden. Hiertoe

kunt u contact met ons opnemen.

Het adres is:

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven,

Kempensebaan 80

5613 JG Eindhoven. Telefoon:

040-24 553 00 (9.30 uur - 12.30 uur)

website: www.steunpuntuitkeringen.nl

e-mail: steunpuntuitkeringen@hetnet.nl

Blixemflitsen! juni 2011 23


Podiumplaats Duyen Bui-Hoang

Sportschool Anita van der Pas

Team met Duyen Bui-Hoang

derde van Nederland

Duyen Bui-Hoang van Sportschool Anita van

der Pas deed mee in het team Open Brabant Judo

Podiumplaats op Nationale

Jeugdteamcompetitie tot 15 jaar Nijmegen,

28 mei 2011.

In de Triavium IJsbaan in Nijmegen werd voor

de tweede keer de Lotto Nationale Judoleague

2011 voor senioren en het Nationale Jeugdteamcompetitie

tot 12 en 15 jaar gehouden.

Deelnemers kwamen van uit heel Nederland.

Vanuit het district Zuid-Nederland waren: van

de Pol (senioren mannen, NJL), Sportschool

Geelhoed (meisjes -12 jaar en jongens -12 jaar),

Judo Goes (meisjes -12 jaar), Brabant Open

Judo (meisjes -15 jaar), Berlicum (meisjes -15)

en Essink (jongens -15 jaar).

Bij de jeugd waren er vijf kampioenen, vier vanuit

de reguliere voorrondes en de titelhouder

van 2010 de meisjes -12 jaar Sportschool

Geelhoed als vijfde partij, ook voor de meiden

van Brabant Open judo verdedigden hun titel.

Buitenstebinnen

Al negen weken leven wij lekker buiten. De eerste

gang na de badkamer is die naar buiten.

Want buiten zitten wij te ontbijten tussen het

gekwinkeleer van de vogeltjes. Ook naar het

werk en de supermarkt zitten wij nu ‘buiten’ op

de fiets tussen vrolijke gerokte en gebroekte

medefietsers. Als het pauze is op het werk trekken

wij naar buiten met een boterhammetje in

de hand. Zwaaiend naar andere collega’s aan de

overkant met ook hun boterhammetje in de

hand. En ook op weg naar huis zitten wij weer

buiten op de fiets en proberen dit buiten zover

te rekken dat we thuis minder lang binnen zitten.

Ook dan wordt weer buiten gekookt op een

barbevuurtje met een salade om maar zo min

mogelijk binnen hoeven te zitten. Inmiddels is

Het District Zuid Nederland kende vandaag

twee podiumplaatsen: Judo Goes en Brabant

Open Judo (waar onder sportschool Anita

van der Pas).

In de categorie meisjes -15 jaar kon het team

van Brabant Open Judo hun vorig jaar behaalde

titel niet prolongeren. Ze begonnen goed, met

de winst op het team van Judo A zeven. In de

halve finale tegen het in eigen huis judoënde

Top Judo Nijmegen lukte het de meisjes niet.

Met een uiterst miniem verschil van 3-20 tegen

2-22 ging de winst naar Top Judo Nijmegen en

gingen de meisjes van Brabant open Judo voor

brons. De bronzen medaille lieten zij zich niet

ontgaan. Door te winnen van Hercules sleepten

zij de bronzen medaille in de wacht en gingen

daarmee toch tevreden terug naar Brabant

Open Judo meisjes -15jaar: brons

De dag kenmerkte zich vooral door een gezellige,

sportieve sfeer en enthousiaste aanmoedigingen

van supporters. De vele bezoekers en

deelnemers kijken terug op een geslaagde dag.

een pad uitgesleten in de vloer tussen de tuin en

de koelkast. Want drinken zullen we! We gaan

ons letterlijk te buiten aan het buitenleven.

Even hebben we gedacht aan een buitentoilet

om maar niet naar binnen te hoeven en afgelopen

maandag en zaterdag overwogen we even

om de tent op te zetten om maar lekker buiten

te kunnen slapen. Ja maar elke avond rond een

uur of elf gaan wij ons even te ‘buitenstebinnen’.

Dan slepen wij ons met tegenzin de trap

op naar ons bed met een stil verlangen naar

‘buiten’. Van ons kan de zomer niet lang genoeg

duren!

Ab Oosting

Blixemflitsen! juni 2011 25


Samenwerking tussen parochies

De Verrijzeniskerk en de samenwerking tussen

de parochies Achtse Barrier/Blixembosch, St.

Antonius Abt (Acht) en Woensel Midden en

Zuid.

Het beleidsplan van het bisdom, “Groeien in

geloof, geloven in groei” van april 2009 voorziet

in een samenvoeging van de verschillende parochies

in het bisdom tot enkele grote nieuwe

parochies. In het kader van dit beleidsplan

vindt sinds medio 2009 overleg plaats over het

samengaan van de parochies Achtse

Barrier/Blixembosch, St. Antonius Abt (Acht)

en Woensel Midden en Zuid.

De parochianen worden via de kerkbladen van

de genoemde parochies steeds geïnformeerd

over de stappen die in dit proces zijn gezet. Met

dit bericht wil het bestuur van de parochie

Achtse Barrier/Blixembosch alle bewoners in de

wijken Achtse Barrier en Blixembosch informeren

over de stand van zaken betreffende de

Verrijzeniskerk.

In het beleidsplan is er per nieuwe parochie

sprake van één parochiekerk, één of meerdere

kerken en kapelkerken. Verder is er sprake van

Korein in het Spilcentrum!

Tijdens de meivakantie is het schoolgebouw

aan de Shakespearelaan flink verbouwd in het

kader van de ontwikkeling van basisschool De

Boschuil tot Spilcentrum, met Korein als spilpartner.

Er zijn twee lokalen ingericht als zogenaamde

combilokalen, d.w.z. lokalen die zowel door de

school als door de buitenschoolse opvang

gebruikt gaan worden. De centrale hal is aangepast

voor multifunctioneel gebruik, met onder

andere een “catwalk”, en twee “lounge-ruimtes”

voor de kinderen. Ook zijn er nieuwe computerplekken

ingericht en is de grote keuken

diverse speerpunten waaronder jeugd en jongeren.

Op basis van de situatie in de te vormen

nieuwe parochie is besloten om per 1 september

aanstaande de activiteiten in de

Verrijzeniskerk vooral te richten op jeugd en

jongeren en deze kerk in te zetten als jongerenkerk

(tevens kapelkerk). De Verrijzeniskerk

wordt een eigen plek voor katholieke jongeren

en alle activiteiten van de nieuwe parochie op

het gebied van kindercatechese, gezinsvieringen

en jongerenwerk worden hier geconcentreerd.

Vanaf 1 september vervallen daarom de reguliere

zondagsdiensten in de Verrijzeniskerk. Vanaf

die datum wordt in deze kerk elke tweede zondag

van de maand een gezinsviering gehouden

en is er één zondag per maand een activiteit op

het gebied van kindercatechese. Daarnaast zullen

er met en rondom jongeren vieringen

gehouden worden.

Uiteraard zijn al deze vieringen voor iedereen

toegankelijk, en bent u daarbij van harte welkom!

Het bestuur van de parochie Achtse Barrier /

Blixembosch.

vernieuwd, zodat kinderen daar tijdens of na

schooltijd lekker kunnen koken en bakken.

Het is de bedoeling dat tijdens de zomervakantie

de kinderen van twee van onze BSO groepen

de ruimtes gaan betrekken. Wij hebben er zin

in!

Wist u overigens dat we bij onze Korein vestiging:

• Werken aan “Het gezonde Kinderplein”, in

samenwerking met de GGD?

• Een interactieve Nebula lichtwand hebben

(die inmiddels al diverse prijzen heeft

gewonnen)?

26 Blixemflitsen! juni 2011


Breaking Boundaries

Help gehandicapte jongeren in

Oeganda!

Mijn naam is Tim Bruijninckx, 22 jaar oud en

deze zomer ga ik een geweldige tijd tegemoet.

Ik ben namelijk uitgekozen om met een groep

jongeren naar Oeganda te gaan. De helft van

deze groep heeft een beperking.

Daar gaan we 2 weken lang ‘empowerment’ bieden.

Hiermee willen we bereiken dat jongeren

met een handicap meer zelfvertrouwen krijgen

en uiteindelijk in het normale leven mee

komen.

Dit is nu namelijk een heel groot probleem, jongeren

met een handicap zijn een groot taboe in

Oeganda. De meeste jongeren worden dan ook

door hun familie verstoten.

We gaan helpen bij de non-profit organisatie

‘Kampala School for the Physically

Handicapped’ (KSPH).

KSPH biedt een thuis voor deze jongeren in

Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Ze geven

belangeloos basisonderwijs aan ruim 100 leerlingen.

Daarnaast biedt het ook een fijne plek waar ze

op kunnen groeien, ver van de straat.

Een grote droom voor KSPH is het hebben van

een eigen bibliotheek en internetvoorziening.

• 4 Buitenbedjes hebben waarin kinderen

heerlijk slapen en waarover de ouders heel

enthousiast zijn?

• We een voorleescoach hebben die het

(voor)lezen op onze vestiging stimuleert?

• We een natuurcoach hebben die de kinderen

kennis laat maken met de natuur?

• We steeds meer gaan samenwerken met

Centrum voor de kunsten Eindhoven (o.a.

door het aanbieden van dramalessen voor

kinderen na school)?

• We steeds meer samenwerken met De

Boschuil en PeuterPlaza?

Nu moeten ze hiervoor naar het jongerencentrum

in de sloppenwijk, wat voor de jongeren

met een beperking onmogelijk te bereiken is.

Het hebben van zo’n voorziening is enorm

belangrijk voor de jongeren om de wereld te

ontdekken en zelfstandig informatie verzamelen.

Wij als groep willen die droom heel graag werkelijkheid

maken! Daarom doen wij er alles aan

om zoveel mogelijk geld en middelen in te

zamelen om deze droom werkelijkheid te

maken.

Wilt u een bijdrage leveren zodat deze droom

uit komt?

Geef dan uw donatie aan KSPH.

U kunt contact opnemen met mij via

Timbo_89_@hotmail.com of 06 122 736 28.

Alvast heel erg veel dank voor uw support!

• Er op dit moment diverse plaatsen vrij zijn,

zowel bij de dagopvang als bij de BSO?

Nieuwsgierig geworden naar ons dagverblijf?

Neem gerust contact met ons op voor het

maken van een afspraak, tel. nr. 040-2927021.

Voor informatie omtrent plaatsingsmogelijkheden

kunt u contact opnemen met Monique

van Bladel van onze afdeling verkoop, tel. nr.

040-2948963.

Diana de Vries, Vestigingsmanager Korein

Ouverture 6/Vuurvogel 25/Kiplinglaan

Blixemflitsen! juni 2011 27


Vrijwilligers gezocht

De Orangerie is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

voor de afdeling Nuenenshof. Binnen

deze afdeling wonen dementerende ouderen.

Met het uitbreiden van persoonlijke aandacht

en gezelschap kunnen we de bewoners een

comfortabelere woon en leefsfeer aanbieden,

daarvoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

Wij zoeken specifiek naar:

Vrijwilligers voor het ontbijt:

• Het betreft hier alle voorkomende

werkzaamheden bij het verzorgen van het

ontbijt in de huiskamer voor 10 bewoners

• De werkzaamheden vinden plaats tussen

09.00-11.00 uur.

Vrijwilliger creatieve ochtend:

• Met medevrijwilligers klaarzetten van de

ruimte

• Bewoners halen en brengen van en naar de

activiteit

• Tijdens ochtend de bewoners begeleiden

Zwerfafval niet OK!

• Kopje koffie en thee schenken

• De werkzaamheden zijn 1 x per week op de

maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Vrijwilligers voor het verhalencafé:

• Met medevrijwilliger klaarzetten van de

ruimte

• Bewoners halen en brengen van en naar de

activiteit

• Mede verzamelen en voorlezen uit geschikte

boeken

• Kopje koffie en thee schenken

• De werkzaamheden zijn wekelijks en op een

nader te bepalen dag en tijd.

Spreekt één van deze vacatures u aan of wenst u

verdere informatie neemt u dan contact op met

activiteitenbegeleiding, Corien van den

Boogaart, te bereiken via telefoonnummer

06-30124313. U kunt ook mailen naar

corien.van.den.boogaart@archipelzorggroep.nl

Op mijn rondje om een mooie plaat

voor de omslag te maken, kwam ik

deze uitgebrande scooter tegen.

Belachelijk, dacht ik. Deze is van

bovenaf de dijk naar beneden gerold

en daaronder, in de greppel, in de fik

gestoken.

Ik heb zo geen chassisplaatje of merk

kunnen herkennen. Op het pad vanaf

de dijk lagen gele en grijze plastic

stukken die van de scooter zouden

kunnen zijn.

Volgens mij zijn er wel betere manieren

om van een scooter af te komen…

Theo Lemm

Blixemflitsen! juni 2011 29


Marathonestafette Blixemsnel

Kinderen en volwassenen kunnen weer meedoen

aan de gezellige hardloopwedstrijd

Marathon-estafette Blixemsnel op zaterdag

20 augustus in het kader van het

Familiespektakelweekend. Vooral de volwassenen

moeten vooraf wel enige hardloopconditie

opbouwen om hun 5 à 9 km te kunnen afleggen.

Op www.blixemsnel.nl vind je een speciale

pagina ‘Marathonestafette Blixemsnel’ waarop

alle informatie is terug te vinden, evenals een

inschrijfformulier. Deelname is gratis. Ook hebben

we er dit jaar geen sponsorloop van

gemaakt. De kosten van het hardloopevenement

worden voor rekening genomen van het

Familiespektakel van de Wijkvereniging en van

sponsoren.

De volwassenen (vanaf 12 jaar) dienen een

team van 6 lopers aan te melden die in estafettevorm

42 km volbrengen, elk 4 tot 8 rondjes

van 1110 m rond het Aanschotpark, 38 in

totaal. De kinderen van ~4 tot 12 jaar moeten

in 21 minuten (vorig jaar 42!) zoveel mogelijk

rondes rennen en kunnen zich individueel aanmelden.

Voor iedereen die zich tijdig aanmeldt

en zijn sportieve prestatie levert, is er weer een

medaille en een goodiebag. Van de volwassenenteams

worden de tijden geklokt, zodat we

kunnen vaststellen welk team de beste prestatie

heeft geleverd. De volwassenenteams bestaan

uit 6 lopers van wie minimaal 2 vrouwen en

2 mannen. Van de kinderen noteren we het

aantal gelopen rondes. De winnaar van de jongens

en van de meisjes krijgen een extra prijsje.

De kinderen zijn ook ruim op tijd klaar om

daarna te kunnen deelnemen aan de Zeskamp

van het Familiespektakel. Loop je in een estafetteteam

èn doe je ook mee aan een volwassenenzeskampteam,

loop dan bijvoorbeeld als eerste

of tweede zodat het elkaar niet bijt.

Maak wat familie en/of buurtgenoten enthousiast,

vorm een team Blixemboschers (max. één

teamlid van buiten de wijk) en meld het aan.

Aanmelden graag vóór de start van de zomervakantie,

uiterlijk 8 juli, omdat anders velen al

op vakantie zijn (als je geen team bij elkaar

krijgt, meld je dan toch aan om eventueel een

ander incompleet team vol te maken). Meedoen

is belangrijker dan winnen; met een beetje conditie

kom je al een heel eind. Er is overigens ook

nog voldoende tijd om daar nog een beetje aan

te werken.☺ Het parkoers voor de kinderen is

weer het fietspad van de Opaal en het gebogen

pad door het Aanschotpark (start om 09:15u).

De volwassenen starten om 10:00u en lopen

rondjes rond het Aanschotpark, zonder de extra

lussen van vorige edities richting

Shakespearelaan. Voor meer informatie zie de

speciale pagina ‘Marathon-estafette Blixemsnel’

op www.blixemsnel.nl.

Veel succes en laat van je horen aan het trainersteam

van Loopgroep Blixemsnel:

Hans Willems, Marco van Hannen, Paul

Schulting, Aarnout Brombacher en Vincent

Vloemans (vincent@blixemsnel.nl)


Inschrijfformulier Mini-Marathon (~4 - 12 jaar), uiterlijke inleverdatum 8 juli.

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j / m Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lid j / n Leeftijd . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inleveradres: Opaal 9 of Gustave Flaubertlaan 14

M arathon- estafette

Blixemflitsen! juni 2011 31

B lix e m

sn e l 2 0 1 1


Waterskiën met TAG Adventures

Als jij nog nooit op de waterski’s gestaan hebt is

dit een mooie kans om kennis te maken met

deze leuke en uitdagende sport. Ook voor diegenen

die de afgelopen jaren meegedaan hebben

en intussen ervaren waterskiërs (geworden) zijn

en iedereen wel weer eens een paar kunstjes wil

laten zien pak dan weer deze unieke kans.

Zowel voor de meer ervaren als de onervaren

waterskiër zijn er voldoende mogelijkheden om

je eens lekker in en op het water uit te leven.

Je mag inschrijven…

• Als je in het bezit bent van een zwemdiploma

• Als je in groep 7 zit of hoger.

Wanneer: Zondag 11 Sept van 9.00 -11.00 uur.

Waar: waterskibaan in Aquabest www.waterski-cable.nl

Vertrek: Om 8.15 uur vanaf de muur in het

Aanschotpark. We gaan op de fiets, zorg dat

deze in orde is! Als er nog plaatsen vrij zijn

mogen ouders ook -tegen betaling- waterskiën.

Geef dit op het inschrijfformulier apart aan.

Wat heb je nodig: zwembroek, handdoek, goed

functionerende fiets, eventueel een warme trui

of jas en zoals altijd goede zin. Waterski´s, wetsuits

en zwemvesten zijn bij de prijs inbegrepen.

Deelname is op eigen risico.

De kosten zijn: ¤ 11,– voor leden jonger dan

23 jaar en ¤ 15,– voor niet-leden jonger dan

23 jaar. Voor leden ouder dan 23 jaar ¤ 19,– en

voor niet-leden ouder dan 23 jaar ¤ 25,–.

Inschrijven kan via onderstaand formulier (vul

dit volledig in, en schrijf duidelijk) of download

een formulier (dit is ruimer van opzet) op de

website www.blixembosch.com/tag

Om vroegtijdig op de hoogte te blijven van alle

TAG activiteiten meld je aan op

TAGAdventures.Hyves.nl

Schrijf op tijd in, want vol is vol en wie het eerst

komt het eerst maalt.

Je formulier met inschrijfgeld dient voor donderdag

1 september op een van de volgende

adressen ingeleverd te zijn:

Anneke Bosman, Marcel Proustlaan 3 (telefoon

2425570)

Paul Vorselen, Vuurvogel 8 (telefoon 2568788)


Blixemflitsen! juni 2011 33

Inschrijfformulier Waterskiën op zondag 11 september 2011

Naam Adres Geb.datum Lid E-mail Telefoonnr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j /n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j /n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j /n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j /n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je formulier met inschrijfgeld dient voor donderdag 1 september op een van de volgende adressen ingeleverd te zijn:

Anneke Bosman, Marcel Proustlaan 3 (telefoon 2425570), Paul Vorselen, Vuurvogel 8 (telefoon 2568788)


Oproepen

Leesgroep Blixembosch

In januari bestond leesgroep Blixembosch 10

jaar! In deze 10 jaar hebben we met elkaar 100

boeken gelezen en besproken. De leesgroep

komt 1 maal per maand (met uitzondering van

de zomervakantie) bij elkaar in VTA Blixems

van 20.00-22.00 uur. Om beurten kiest een lid

een boek, zoekt wat achtergrondinformatie over

de auteur en bereidt vragen voor (het internet

kan hierbij een hulpmiddel zijn). Aan de hand

van deze vragen wordt het boek besproken. We

zijn begonnen met zo’n 15 leden. Helaas zijn het

afgelopen jaar 4 leden afgehaakt door verhuizing,

werk, etc. Dit geeft de mogelijkheid voor

enthousiaste lezers om hun plaats in te vullen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met

Hanny Jacobs (tel. 2480822) of Anja Namink

(tel. 2566501).

Zingen

Denk jij te kunnen zingen? Houd je van gezelligheid

en een goede sfeer? Dan is jongerenkoor

Little Light op zoek naar jou!

Heb je zin om mee te doen en ben je tussen de

12 en 25 jaar oud? Dan ben je welkom op vrijdag

2 september om 15.30 uur in de

Verrijzeniskerk Achtse Barrier, Franse baan 93.

Voor meer informatie kun je bellen met

Lydwien Donkers, 040-242 69 70.

Zingen 2

Kom meezingen bij Kamerkoor Ensuite.

Kamerkoor Ensuite zingt 3- en 4-stemmige

klassieke liederen uit uiteenlopende landen en

perioden. Onder leiding van dirigent Rik

Maassen streven we naar een combinatie van

muzikale kwaliteit en gezelligheid. Zo hebben

we een CD opgenomen met ‘Canzonets’ van

Thomas Morley.

Wij hebben de afgelopen jaren meegedaan aan

de MMO(d.i. de Muzikale Midzomeravond

Ontmoeting). Verschillende Eindhovense koren

zingen ieder een kwartier om van elkaars

muziek te genieten en met elkaar kennis te

maken. Dit jaar was dat op 17 juni. Tussendoor

treden we wel eens op in Eckartdal in de

Herberg tijdens een mis op zaterdagavond.

Wij hebben ons jaarconcert op 16 oktober. In het

septembernummer kunt u er meer over lezen.

Elke dinsdagavond maken we samen mooie

muziek en hebben we plezier. We repeteren in

basisschool “de Ontmoeting”. Na afloop van het

zingen drinken we samen iets in het nabijgelegen

buurthuis.

We zoeken op het moment tenoren, en ook in

de andere stemgroepen is plaats voor nieuwe

leden. Zangervaring is niet noodzakelijk, velen

van ons hebben het zingen al doende geleerd en

je hoeft niet extra te studeren. Wil je op een

dinsdagavond de sfeer komen proeven of

meteen meezingen? Neem dan contact op met

Loes Ross via ensuite@dse.nl

Show: Step around the World

Na bijna een jaar aan voorbereidingen gaat Step

by Step weer naar ‘t Parktheater. 2 en 3 juli

wordt de grote zaal van het theater omgebouwd

tot luchthaven. Het publiek en de deelnemers

worden meegenomen op een reis rond de

wereld. Het wordt een fantastische aaneenschakeling

van choreografieën. De dansen vertellen

samen een verhaal dat ondersteund wordt door

prachtige kostuums en een spannend decor

waarin gebruik wordt gemaakt van moderne

media. Voor het publiek wordt het een lust om

naar te kijken. Een groot aantal vrijwilligers is

al maanden druk met het maken van de showkleding,

decor, video, muziek en belichting. Het

ledenaantal bij Step by Step blijft maar stijgen

dus weer zullen er meer leden op de “planken”

komen te staan. Meer dan honderd ouders zijn

ingeschakeld die een stuk van de begeleiding

van de kinderen op zich nemen. Op 28 mei zijn

in de hoogste categorie 2 dansteams Nederlands

kampioen geworden. De groep van 16 jaar en

ouder mag zich nu al 5 jaar op rij Nederlands

kampioen Jazzdance noemen. Ook zij zullen in

‘t Parktheater laten zien welke danstechnieken

ze beheersen. Step by Step is een dansschool

voor iedereen en dat zullen we opnieuw laten

zien op 2 en 3 juli in het parktheater. Wil je

meer weten over de show of andere informatie

van Step by Step surf dan even naar www.stepbystepeindhoven.nl

Blixemflitsen! juni 2011 35


Druppels

Open dag

Open dag Atelier Aanschot op zaterdag 25 juni!

Tijdens de kunstmarkt in Blixembosch is het

atelier van Leonie Maréchal geopend van 11.00

- 17.00 uur. (Expressionistische en figuratieve

schilderijen).

Ella Fitzgeraldlaan 88/hoek Aanschot, leoniemarechal@kpnmail.nl

Verloren

Ik ben mijn zilverkleurige armband met glitters

van het merk Josh verloren op weg naar het

Stedelijk College op vrijdag 22 april. Wil degene

die hem gevonden heeft mij a.u.b. bellen op

06 27076766? Bedankt!

Gezocht

Wij zoeken een fijne, betrouwbare en flexibele

oppas voor ons lieve zoontje van 1,5. Het gaat

om af en toe een paar uur, soms 1 à 2 keer per

maand op flexibele tijden. Ben jij of weet jij

iemand die ons kan helpen? Nico en Clare

Alkema 06-50625639 clare33@planet.nl

Rectificatie

In het meinummer staat bij de aankondiging

van de viswedstrijd dat inschrijven op de dag

zelf ¤ 1,- kost. Dat klopt niet: inschrijving kost

dan ¤ 1,50!

Mail uw Druppel naar redactie@blixemflitsen.nl

Commerciële druppels worden niet geplaatst.

De redactie behoudt zich het recht voor een

Druppel zonder opgaaf van redenen te weigeren

Gevonden

Ik heb op 27 mei twee sleutels met zwart plastic

aan een ring gevonden in het Aanschotpark. Bel

040-2566642.

Een poortsleutel. Gevonden op het fietspad

langs de Tempellaan bij de Shakespearlaan.

Meer info: 06 510 863 85

Aangeboden

Ondervindt uw zoon/dochter problemen op

school op het gebied van technisch lezen,

begrijpend lezen, spelling of rekenen?

In overleg met u kan ik bij mij thuis een handelingsplan

opstellen en uitvoeren of uw kind

begeleiden in een huiswerkgroepje op woensdagmiddag.

Voor meer informatie of voor het aanmelden

kunt u een e-mail sturen naar:

digitaligboek@gmail.com, www.digitaalprentenboek.nl

Femke Woudstra

Gezocht

Ik ben op zoek naar een nieuwe bezorger(ster)

van Blixemflitsen! voor enkele straten in de

Engelse wijk. Het wijkblad wordt 9x per jaar

bezorgd. De speciale Familie Spektakel editie 1

maal per jaar.

Het betreft de straten Oscar Wildelaan 1-19 en

2-20, Agatha Christielaan 1-27 en 2-18, John

Keatslaan 1-19 en 2-20. In totaal 68 adressen.

Graag contact met mij opnemen: tel. 2426126 of

06-29315212. Groetjes, Yvonne Aben.

Blixemflitsen! juni 2011 37


Colofon Oppassen

19e jaargang, nr 5, juni 2011, oplage 3300.

Blixemflitsen!, wijkblad van Blixembosch te

Eindhoven, verschijnt 9x per jaar. De redactie is

niet aansprakelijk voor de inhoud van

ingezonden artikelen. Ook houdt de redactie

zich het recht voor stukken in te korten en te

wijzigen in overleg met de auteur.

Redactie: Carina Oosting, Theo Lemm,

Margreeth Haagsman, Marja Vugs,

Hans Baaijens.

Verspreiding Blixembosch I:

Martine Beijk, 248 00 87

Verspreiding Blixembosch II:

Yvonne Aben, tel 242 61 26

Verspreiding Italiaanse wijk:

Catrien Uneken, tel 241 13 24

Verspreiding Amerikaanse wijk:

Mieke van Iersel, 241 35 10

Verspreiding Franse wijk:

Rob Pickhard, tel. 242 59 68

Drukwerk: All Color, Eersel

Lid worden?

Wilt u lid worden van de

wijkvereniging?

Graag! Schrijf naar postbus 1551,

5602 BN Eindhoven, of mail naar

Ledenadministratie@Blixembosch.com.

Natuurlijk kunt u ook de lidmaatschapcontributie

(¤ 10,–) overmaken op giro 2797090.

Meer info kunt u lezen op www.blixembosch.com

Zijn er veranderingen in uw

gegevens?

Wilt u zo vriendelijk zijn een mail te sturen

naar: ledenadministratie@blixembosch.com.

U kunt onze ledenadministratie ook bellen op

242 44 67. Met uw medewerking kunnen we de

ledenadministratie van de Wijkvereniging

Blixembosch op orde te houden.

Bij voorbaat dank.

Naam (leeftijd) telefoon

Blanche Lenssen (29) 248 98 13

Mighal Noyhill (25) 291 22 66

Izabel Jozwiak (25) 241 73 57

Tamar Noordermeer (21) 241 83 26

Nicoline van Krieken (20) 248 00 40

Merel Smeets (20) 242 15 56

Ellen Noyhill (20) 291 22 66

Esther Sluijter (21) 241 41 68

Eline Weg (19) 292 66 88

Yvette Mansveld (19) 292 60 08

Anouk Bekker (19) 248 20 91

Esmée van Leeuwen (20) 295 20 86

Anne-Fleur Verlijsdonk (18) 283 72 94

Rosanna Voorwald (19) 248 12 99

Marjolein Mulders (17) 06 191 617 36

Joyce MacDuff (18) 248 18 03

Anke Boschman (16) 242 64 48

Michelle Plaum (17) 248 35 64

Yvette Kox (17) 06 413 932 29

Jasmijn Dagevos (15) 242 30 21

Manon Pauly (15) 06 225 444 22

Iris Hagelaar (16) 06 234 038 46

Eline de Kort (16) 06 251 805 90

Kristel van Krieken (16) 248 00 40

Klaas van Krieken (16) 248 00 40

Dayenne Sanders (14) 241 50 42

Let op!

Blixemflitsen! is op geen enkele manier verantwoordelijk

voor de oppassers.

Maak duidelijke afspraken!

38 Blixemflitsen! juni 2011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!