Tarievenblad - BNP Paribas Fortis

bnpparibasfortis.be

Tarievenblad - BNP Paribas Fortis

De nieuwe rente wordt dan : aanvangsrentevoet + 0,736 – 0,311 = 0,824%

De rentevoetschommeling is contractueel beperkt tot 0,327%.

De rentevoetstijging wordt in dit geval beperkt tot 0,399% + 0,327% = 0,726%

4. 4. GELDIGHEIDSDUUR

GELDIGHEIDSDUUR

De cliënt beschikt over een termijn van 4 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvraag, om de akte te

tekenen. Eens deze termijn overschreden, moet een nieuw aanbod afgedrukt worden dat dan opnieuw geldig is voor

een termijn van 4 maanden.

5. 5. TARIEVEN TARIEVEN VAN VAN DE DE OVERBRUG OVERBRUGGINGSKREDIETEN

OVERBRUG GINGSKREDIETEN

5.1. 5.1. BASISTARIEVEN

BASISTARIEVEN

TRIMESTRIELE RENTE REELE JAARLIJKSE RENTE

Minimumbedrag = 12.500 EUR 1,19% 4,85%

6. 6. ALGEMENE ALGEMENE KOSTEN

KOSTEN

6.1. 6.1. SCHATTINGSKOSTEN

SCHATTINGSKOSTEN

6.1.1 6.1.1 Gebouw Gebouw

Gebouw

Erelonen incl. BTW 21%

VKW = Door Gudrun Xpert geschatte

Verkoopwaarde uit ter hand, verhoogd met de

kostprijs van voorziene en/of noodzakelijke

werken door aannemer (incl. BTW)

F00015N - 01/07/2013 4/5

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3

Eéngezinswoning

(1))

Panden met max. 3

entiteiten (2)

waarvan

max. 150 m²

bestemd voor

professioneel

gebruik

Panden met meer

dan 3 entiteiten (2)

en/of meer dan

150 m² bestemd

voor professioneel

gebruik

VKW ≤ 350.000 EUR 225 EUR 225 EUR 350 EUR

350.000 EUR < VKW ≤ 750.000 EUR 225 EUR 350 EUR 450 EUR

750.000 EUR < VKW ≤ 1.000.000 EUR 350 EUR 450 EUR 675 EUR

1.000.000 EUR < VKW ≤ 1.500.000 EUR 450 EUR 675 EUR 900 EUR

1.500.000 EUR < VKW ≤ 2.000.000 EUR 675 EUR 900 EUR 1.250 EUR

VKW > 2.000.000 EUR of speciaal gebouw (3) op offerte op offerte op offerte

(1) Inclusief ruimte voor professioneel gebruik beperkt tot max 30m².

(2) Een entiteit is b.v. een appartement, een studio, een handelsgelijkvloers, …

(3) Speciale gebouwen zijn b.v. kerk, hospitaal, kasteel, .. of panden belast met erfpacht- of opstalrechten, onroerende leasing e.d.

6.1.2 6.1.2 Grond

Grond

Erelonen incl. BTW 21%

VKW = Door Gudrun Xpert

geschatte Verkoopwaarde uit ter

hand

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3

Een perceel

bestemd voor

een gebouw van

Cat. 1

(1)

Een perceel bestemd

voor een gebouw

van Cat. 2 OF een

samengesteld

perceel

(2)

Een perceel voor een

gebouw van Cat.3

(3) OF een te

verkavelen grond

VKW ≤ 250.000 EUR 150 EUR 225 EUR 350 EUR

250.000 EUR < VKW ≤ 350.000 EUR 225 EUR 350 EUR 450 EUR

350.000 EUR < VKW ≤ 500.000 EUR 350 EUR 450 EUR 675 EUR

500.000 EUR < VKW ≤ 750.000 EUR 450 EUR 675 EUR 900 EUR

750.000 EUR < VKW ≤ 1.000.000 EUR 675 EUR 900 EUR 1.250 EUR

VKW > 1.000.000 EUR of speciale gronden (4) op offerte op offerte op offerte

More magazines by this user
Similar magazines