Views
5 years ago

Cahier "Het aanbesteden van werken" - College bouw ...

Cahier "Het aanbesteden van werken" - College bouw ...

Inhoudsopgave Inleiding

Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Aanbesteden in het kort 5 1.1 Wat is aanbesteden? 5 1.2 Korte introductie over regelgeving en beleid 5 1.3 Procesgang bij het aanbesteden 7 Hoofdstuk 2 Vraag en antwoord 9 2.1 Wanneer is de bouwvoorbereiding afgerond en kan ik tot aanbesteding overgaan? 9 2.2 Aan welke voorwaarden moeten de bestedingsgerede stukken voldoen? 10 2.3 Mogen uitvoerende partijen bij de voorbereiding van het bouwplan worden betrokken? 11 2.4 Ben ik verplicht aan te besteden? 13 2.5 Welke regelgeving is bij aanbesteding nog meer van toepassing? 15 2.6 Ben ik verplicht Europees aan te besteden? 16 2.7 Welke soorten aanbestedingen zijn er? 18 2.8 Met welke termijnen moet bij aanbesteding rekening worden gehouden? 21 2.9 Hoe moet ik aanbesteden? 24 2.10 Welke criteria moet ik in acht nemen bij de selectie van aannemers? 25 2.11 Hoe beoordeel ik de aanbestedingsresultaten? 26 2.12 Ben ik na de aanbesteding verplicht het werk aan de laagste inschrijver te gunnen? 27 2.13 Hoe moeten geschillen bij aanbesteding worden beslecht? 28 2.14 Kan ik na een mislukte aanbesteding werk opnieuw aanbesteden? 28 2.15 Hoe leg ik de aanbestedingsresultaten ter goedkeuring voor aan het Bouwcollege? 28 Hoofdstuk 3 Samengevat; een aantal aanbevelingen 31 1

Cahier "Het aanbesteden van werken" - College bouw ...
Cahier Flexibel bouwen in de zorg - College bouw zorginstellingen
Innovatief aanbesteden - College bouw zorginstellingen
Praktisch Toepasbaar? - College bouw zorginstellingen
Samen veilig en gezond bouwen - Gezond werken in de bouw
Wegwijzer brandveiligheid unitbouw - College bouw zorginstellingen
Sneller Beter - De logistiek in de zorg - College bouw zorginstellingen
www.parallelbouw.nl Werken en leren in de bouw
WERK- VERGUNNINGEN IN DE BOUW - ffc Constructiv
Pack Ik bouw, ik verbouw - AG Insurance
Boekje 'Eerste hulp bij aanbesteden' - Gemeente Amsterdam
Werken op ladders is uit de tijd Jonge bouw- vakkers ... - Afdeling
Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers - De bouw ...
Werkprogramma 2008 - College bouw zorginstellingen
Optimalisatie capaciteit operatiekamers - College bouw ...
Genezend bouwen in de zorg - College bouw zorginstellingen
Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector - College bouw ...
Aanbieden notitie Het Bereikbare ziekenhuis - College bouw ...
Juryrapport - College bouw zorginstellingen
College bouw ziekenhuisvoorzieningen
Wie draagt welke risico's? - College bouw zorginstellingen
Presentatie - College bouw zorginstellingen
LJN: AZ9872, Hoge Raad , C06/022HR - College bouw ...
Programma - College bouw zorginstellingen
Voorzieningen voor lichamelijk gehandicapten - College bouw ...
Kostenbeleid 2005 - College bouw zorginstellingen
Samenwerking in de Bouw In het bouwproces werken vele partijen ...
Care-4U - College bouw zorginstellingen
Care-4U - College bouw zorginstellingen