Views
5 years ago

Cahier "Het aanbesteden van werken" - College bouw ...

Cahier "Het aanbesteden van werken" - College bouw ...

Inleiding Dit cahier is

Inleiding Dit cahier is het eerste van een reeks. In deze praktische handreiking wordt door vraag en antwoord geprobeerd het pad voor een geslaagde aanbesteding te structureren. Ook worden aanbevelingen gedaan die de aanbesteding zo soepel mogelijk laten verlopen. Andere cahiers die in voorbereiding zijn hebben respectievelijk het indienen van een bouwplan en contractvorming in de bouw als thema. Vanuit zijn directe betrokkenheid bij de beoordeling van bouwplannen, het verstrekken van bouwvergunningen en de begeleiding van het bouwproces, is het Bouwcollege gebleken dat er vragen leven rond het proces van aanbesteden. Reden om een handreiking te maken waarmee ‘het veld’ gediend is. In zijn missie geeft het Bouwcollege aan dat het streeft naar een open relatie met de doelgroepen. Klantgerichtheid en transparantie zijn daarbij kernbegrippen. Een uiting daarvan is het delen van de specifieke kennis en expertise, die het Bouwcollege op dit gebied heeft verworven. Achtereenvolgens wordt in dit cahier ingegaan op het proces van aanbesteden en de relevante regelgeving en beleidskaders. In hoofdstuk 2 worden 15 vragen beantwoord, waarmee de achterliggende materie van het aanbesteden wordt verduidelijkt. Vragen over onder meer de betrokkenheid van uitvoerende partijen bij het bouwplan, de verplichting om Europees aan te besteden en de wijze waarop wordt aanbesteed, moeten na het lezen van dit cahier tot het verleden behoren. De vragen zijn aangevuld met cases en toelichtingen. Tot slot worden in hoofdstuk 3 de belangrijkste aanbevelingen nogmaals kort aangestipt. De uiteindelijke publicatie van dit cahier heeft enige vertraging opgelopen vanwege het door de Parlementaire Enquête Commissie ingestelde onderzoek. De huidige stand van zaken is verwerkt bij de beantwoording van de vragen. Bewust is niet te diep ingegaan op wet- en regelgeving. Het praktische karakter van dit cahier zou daarmee teniet worden gedaan. Bovendien zijn er in dat kader andere bronnen die geraadpleegd kunnen worden, zoals de Bouwkostennota, het Compendium (samenvatting van taken, werkwijzen en procedures) en de website (www.bouwcollege.nl). Indien hiervoor aanleiding bestaat wordt dit cahier aangepast aan de actuele situatie. Wanneer de inhoud van het cahier ‘het aanbesteden van werken’ aanleiding geeft tot vragen, opmerkingen of suggesties, dan horen wij die graag. U kunt daarvoor gebruikmaken van het e-mailadres: aanbesteding@bouwcollege.nl. Utrecht, juni 2003 3

Cahier "Het aanbesteden van werken" - College bouw ...
Cahier Flexibel bouwen in de zorg - College bouw zorginstellingen
Innovatief aanbesteden - College bouw zorginstellingen
Praktisch Toepasbaar? - College bouw zorginstellingen
Samen veilig en gezond bouwen - Gezond werken in de bouw
Wegwijzer brandveiligheid unitbouw - College bouw zorginstellingen
Sneller Beter - De logistiek in de zorg - College bouw zorginstellingen
www.parallelbouw.nl Werken en leren in de bouw
Pack Ik bouw, ik verbouw - AG Insurance
WERK- VERGUNNINGEN IN DE BOUW - ffc Constructiv
Boekje 'Eerste hulp bij aanbesteden' - Gemeente Amsterdam
Werken op ladders is uit de tijd Jonge bouw- vakkers ... - Afdeling
Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers - De bouw ...
Werkprogramma 2008 - College bouw zorginstellingen
Optimalisatie capaciteit operatiekamers - College bouw ...
Genezend bouwen in de zorg - College bouw zorginstellingen
Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector - College bouw ...
Aanbieden notitie Het Bereikbare ziekenhuis - College bouw ...
Juryrapport - College bouw zorginstellingen
College bouw ziekenhuisvoorzieningen
Wie draagt welke risico's? - College bouw zorginstellingen
LJN: AZ9872, Hoge Raad , C06/022HR - College bouw ...
Presentatie - College bouw zorginstellingen
Programma - College bouw zorginstellingen
Voorzieningen voor lichamelijk gehandicapten - College bouw ...
Kostenbeleid 2005 - College bouw zorginstellingen
Samenwerking in de Bouw In het bouwproces werken vele partijen ...
Care-4U - College bouw zorginstellingen
Care-4U - College bouw zorginstellingen