Raad der Wijzen maakt Europese stand van zaken - CxO

cxonet.be

Raad der Wijzen maakt Europese stand van zaken - CxO

CxO verschijnt tweemaandelijks, 7e jaargang, February/March 2008, Issue 55, afgiftekantoor Charleroi X – P106 176,

toelating gesloten verpakking; PB-België – B-7, Prijs lidmaatschap ¤ 105,00 (excl. BTW)

February / March 2008 – Issue 55

Raad der Wijzen maakt

Europese stand van zaken op. p. 7

Business magazine on strategy and innovation for

CEOs, CIOs, CFOs, CTOs, COOs and other executives

Van koers wijzigen om doelstellingen

te bereiken – p. 17

Mieke Vandromme, voorzitter Markant

Duidelijk maken hoe groot de invloed

van Europa is – p. 18

Diane Struyven, directeur Europees Departement, VBO

Audi A4 – p. 59

Totaal nieuw design

Management

Human Resources

ICT

Logistics

Manufacturing

Sales

Marketing

Finance

www.cxonet.be


fautlefaire.be

Hoe hoog legt ú de lat?

“Acht centimeter. Het lijkt niet veel. In 2004 sprong ik in Plovdiv 1 m 95; op het EK in Göteborg ging ik over

2 m 03. Drie jaar van intensieve training, begeleiding, coaching en teamwerk, drie jaar van groeien met mensen,

leverde mij dus acht centimeter op. Het lijkt niet veel, maar die acht centimeters brachten me wel aan de

Europese top. Hoe hoog legt ú de lat?”

STARTERS ZELFSTANDIGEN KMO’S HR-PROFESSIONALS

dekrachtvanmensen.be

Wat u ook onderneemt in het leven, u doet het met de kracht van mensen. Die kracht bepaalt hoe hoog u de lat kunt

leggen. Koester daarom dat menselijk kapitaal. Valoriseer het optimaal. Hoe? Klik naar www.dekrachtvanmensen.be en ontdek

praktische oplossingen, pragmatische ondersteuning en professioneel advies op uw maat.

Al jaren is Acerta uw aangewezen businesspartner voor het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds, het sociaal

secretariaat, het kinderbijslagfonds en consult. Maar wij zijn boven alles een geïntegreerde HR-dienstengroep met een netwerk van

kantoren over heel België. Dit betekent dat wij er zijn voor u, om het beste uit uzelf en uw medewerkers te halen.

www.acerta.be


Dirk Vermant

uitgever / éditeur & directeur

Change we can believe in

Deze schitterende oneliner behoort toe aan de campagne van

niemand minder dan Barack Obama. De democratische presidentskandidaat

die alles heeft wat George Bush blijkt niet blijkt

te hebben: charisma, stijl en nieuwe ideeën.

Opmerkelijk hoe hij ‘change’ verkocht krijgt aan het Amerikaanse

volk en hoe de media dol op hem zijn. Nochtans is veranderen

niet gemakkelijk. Het kost aandacht, energie en tijd. Maar

veranderingen waar we in geloven, daar willen mensen wel voor

gaan. Iets wat Barack Obama zeer goed begrepen heeft.

We kunnen er echter niet omheen: change management faalt regelmatig.

Hoe komt dit? Een belangrijke oorzaak is de volgende:

leidinggevenden vergeten het te prediken. Een diepe overtuiging

en bezieling doen nochtans wonderen. Kijk maar naar Amerika’s

nieuwste politieke sensatie.

Over veranderen verscheen in 2003 het boek: ‘Doen’ (ISBN 90-

274-8491-0). Zoals de auteur, Ben Tiggelaar het zelf zegt. “Het

werkwoord ‘doen’ is de ontbrekende schakel tussen plannen

en resultaten. Het boek geeft een praktische handleiding voor

iedereen die succesvol wil veranderen. De Basic Change Method

die de auteur beschrijft biedt een onmisbaar voorbereidingsplan

en praktische handleiding om succesvol te veranderen. De

methode bestaat uit drie fasen:

1. GET REAL: formuleer doelgerichte

en concrete gedragsintenties.

2. MAKE PLANS: bereid de moeilijkste

verandersituaties gedegen voor.

3. TAKE ACTION: begin, meet en beloon het gewenste gedrag.

‘Doen’ biedt geen vloedgolf van dure woorden en allerlei onbegrijpelijke

vaktermen, maar een duidelijke en vooral eenvoudige uitleg.

‘Eenvoud’ een woord waar we vandaag met zijn allen zo naar

verlangen.

Editie Medium Verschijningsdatum

Edition Média Date de parution

55 CxO Magazine 28/03/2008

56 CxO eZine 30/04/2008

57 CxO Magazine 30/05/2008

58 CxO eZine 27/06/2008

59 CxO Magazine 31/07/2008

60 CxO eZine 29/08/2008

61 CxO Magazine 30/09/2008

62 CxO eZine 31/10/2008

63 CxO Magazine 28/11/2008

64 CxO eZine 31/12/2008

65 CxO Magazine 30/01/2009

Acerta 2

Avaya 31

BASF 11

BCD Travel 1

Delaware Consulting 47

Delaware Consulting (advertorial) 46

Econocom 26

Electrabel 21, 25

Exqi 22

Groenhoven 67

HP 43, 51, 60

Editoriaal / Editorial

Une citation attribuée à la campagne de Barack Obama, le candidat

démocrate à la présidence des Etats-Unis et qui semble

posséder tout ce dont George Bush est dépourvu: charisme,

style et idées nouvelles.

Il est frappant de constater comment il a pu convaincre le peuple

américain de la nécessité de “changer” et combien il a su séduire

les médias. Pourtant, changer n’est pas aisé. Cela demande

de l’attention, de l’énergie, du temps. Mais quand il s’agit de

changements auxquels on peut croire, les gens sont partants.

Barack Obama l’a bien compris.

Il faut se rendre à l’évidence: le management du changement

échoue régulièrement. Pour quelle raison? L’une des causes

principales est que les dirigeants oublient de prêcher. Une profonde

conviction et beaucoup d’inspiration peuvent pourtant

faire des miracles. Il suffit pour s’en convaincre d’observer la

nouvelle sensation américaine.

Le changement est le sujet du livre ‘Doen’ (‘Faire’) (ISBN 90-274-

8491-0), paru en 2003. Comme le dit lui-même l’auteur, Ben Tiggelaar:

“Le verbe ‘faire’ est le chaînon manquant entre la planification

et les résultats”. Le livre est une sorte de manuel pratique

pour tous ceux qui veulent réussir le changement. La “Basic

Change Method” proposée par l’auteur offre un plan préparatoire

indispensable et des directives pratiques en vue de mener

à bien le changement. La méthode se décline en trois phases:

1. GET REAL: formulez des intentions de comportement ciblées

et concrètes

2. MAKE PLANS: préparez avec consistance les situations de

changement les plus pénibles

3. TAKE ACTION: commencez, évaluez et récompensez l’attitude

souhaitée.

‘Faire’ n’est pas une avalanche de belles paroles et de termes

empruntés au jargon professionnel, mais une explication claire

et simple avant tout.

‘Simplicité’ une notion à laquelle aujourd’hui nous aspirons tous.

Adverteerderslijst

Luon 34

Merak 41

Nortel (advertorial) 35

PS-Testware 34

PwC 13

Renault Laguna 68

Swiss Post 19

Uniweb 26

VIL 26

Quentris 19

Siemens (advertorial) 37

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


Management

& Human Resources

|07| Raad der Wijzen maakt Europese

stand van zaken op

|12| Van BLEU(ke) tot beloftevolle EU

|14| Monthly Headlines Management

|15| Change Management:

Let the Games Begin

|16| MonthlyHeadlinesHumanResources

|17| Voorzitter Markant wil centrale

beleid lokaal implementeren

|18| VBO vindt gemeenschapsoctooi

cruciaal om resultaten R&D te

verzilveren

|20| Thema-artikel: Efficiëntie, het

credo van het moderne call center

|22| Adviesbrief Unizo voor de

groei-kmo

|23| Krachtige visie en coherent

gedrag: de beste combinatie

HR op maat

|16|

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Sales & Marketing

|24| Monthly Headlines Sales

& Marketing

|27| De ‘brand’ België: utopie of

opportuniteit?

Federale vergadering start campagne

om imago van België op te poetsen

|29| Deel 9: Merkenstrategie

Hoe zwaar kan een merk lijden aan

niets anders dan zichzelf?

|30| R&D in functie van klanten?

Alles begint bij de juiste intentie

|24|

Opkomst

buurtsupermarkten

strategy and

innovation

ICT & Networks

Kinepolis

|39|

Inhoud

|32| Thema-artikel: Unified

communications: vers le tout IP

La communication unifiée est à la téléphonie

ce que l’ERP est à la gestion

|36| Monthly Headlines ICT

& Networks

|38| Handige of leuke high tech spullen

|39| Kinepolis: le tout numérique au

cinéma

|40| L’informatique au service

de l’entreprise

Newsletter CIOnet

|42| Social networking: bedreiging

of opportuniteit?

Haalbare kaart voor het bedrijfsleven of

moet er integendeel het bordje “te mijden”

boven hangen?


Logistics

& Manufacturing

|44| Thema-artikel: Marché des ERP:

croissance supérieure à 7%

Le Gartner estime que le marché des

logiciels ERP a représenté l’année passée

8,1 milliards de dollars pour la zone

EMEA

|48| Monthly Headlines Logistics

& Manufacturing

|49| De Apple Peking Express

Een case van logistieke software implementatie

voor Belgische klant in China

Appel Peking

Express

|49|

Legal & Finance

|50| Monthly Headlines Finance

Sociaal overleg basis voor sociale onrust

|52| Internationaal BTW-kluwen

ontward

VAT @ stelt kennis digitaal ter beschikking

|53| SEPA stapje voor stapje

gerealiseerd

Eénmaking betalingseuropa neemt zijn

tijd

|54| Geharmoniseerde bescherming

van intellectueel eigendomsrecht

Naar een efficiëntere aanpak van mogelijke

inbreuken

|55| Uw geschil oplossen door

bemiddeling!

Geen lange procedures meer?

Bemiddeling

|55|

Varia

|56| Stefaan De Clerck, meesterarchitect

van Kortrijk

Newsletter Vlaamse Strategievereniging

|57| Aanstormend ondernemersgeweld

Newsletter Junior Chamber International

|58| Nieuwe Citroën C5

Straks erg populair bij beroepschauffeurs

en fleets

|59| Nieuwe Audi A4

Sportieve berline moet M2 middenklasse

verleiden

|61| Storytelling

Het vrolijk management

|62| Digital Photography

|64| Executive summaries

Reizen in

eerste klas

|58|

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


Recent

toegetreden

lid

CxO’s Raad der Wijzen – Conseil des Sages – Board of the Wise

Dirk Fransaer

afgevaardigd bestuurder

Vito

Vincent de Clippele

CEO

Nestlé

Chris Dewulf

president & CEO

Picanol

Marc Haelemeersch

gedelegeerd bestuurder

Centea

Karel Plasman

gedelegeerd bestuurder

Acerta

Luc Van den Bossche

gedelegeerd bestuurder

BAC

Norbert Verkimpe

CEO

WDM Belgium

Etienne Blomme

secretaris generaal

Telenet

Luc Deflem

CEO

Securex

Kaat Exterbille

managing director

Kate Thomas & Kleyn

Roger Heijens

voorzitter

PwC

Nicolas Saverys

gedelegeerd bestuurder

Exmar

Guido Van der Schueren

voorzitter RvB

Artwork Systems

Eric Verrept

voorzitter

MIVB

Dirk Boogmans

gedelegeerd bestuurder

GIMV

Wouter De Geest

gedelegeerd bestuurder

BASF Antwerpen

Serge Fautré

afgevaardigd bestuurder

Cofinimmo

Jan Heiremans

managing director

StepStone

Olivier Serruys

directeur Benelux

Overtoom International

Mieke Vandromme

managing director

Gamma Solutions

Eddy Bruyninckx

afgevaardigd bestuurder

Havenbedrijf Antwerpen

Eddy de Mûelenaere

managing director

Vandemoortele

Gabriel Fehervari

CEO

Alfacam en Euro1080

Ronnie Leten

business area president

compressor technique

Division, Atlas Copco

Ajit Shetty

managing director

Janssen Pharmaceutica

Karel Van Eetvelt

gedelegeerd bestuurder

Unizo

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Paul Baron Buysse

voorzitter RvB

Bekaert

Anton De Proft

gedelegeerd bestuurder

Icos Vision Systems

Peter Fimmers

general manager

American Express

Christian Leysen

voorzitter RvB

AXE

Stéphane Thiery

directeur

TEC

Gerard van Os

zaakvoerder

van Os - Sonnevelt

Koert Damveld

gedelegeerd bestuurder

Fiege

Paul de Rooij

afgevaardigd bestuurder

Ford Motor Company

Inge Geerdens

CEO

CVWarehouse

Ingrid Lieten

directeur generaal

De Lijn

Pol Vanbiervliet

general manager

Cisco

Chris Van Roey

zaakvoerder

The House of Brands

Luc De Bruyckere

gedelegeerd bestuurder

Ter Beke

Luc Desender

afgevaardigd bestuurder

Electrawinds

Jannie Haeck

gedelegeerd bestuurder

NMBS

Luc Philips

voorzitter RvB

KBC Verzekeringen

Prof. dr. L. Van den Berghe

executive director

Belgian Governance Inst.

Bart Verhaeghe

afgevaardigd bestuurder

Uplace


Management & Human Resources

Stijn Dom

Raad der Wijzen maakt Europese stand van zaken op

Europa in woelig vaarwater:

over groeipijnen, ambities en uitdagingen

Een beter moment kon niet gekozen worden

om de impact van Europa op het

Belgische bedrijfsleven onder de loep te

nemen. Twee dagen voor het debat had

Barosso, de Portugese voorzitter van de

Europese Commissie, het ambitieuze klimaatplan

gepresenteerd. Volgens sommigen

zullen de gevolgen van dat plan

minstens even groot zijn als die van de

introductie van de euro. Het was een van

de onderwerpen die tijdens het debat,

dat door Paul Muys in goede banen werd

geleid, aan bod kwamen.

Europa grijpt ontegensprekelijk in op

de Belgische bedrijfswereld, maar het is

niet altijd duidelijk op welke manier. Hoe

ervaart u de invloed van Europa en wat

is het eerste waaraan u denkt als Europa

ter sprake komt?

Luc De Bruyckere – Ter Beke: “Ik wil daar

in eerste instantie de ‘euro’ als antwoord

op geven. En in tweede instantie ‘vrede’.

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben

we, de Balkanoorlog buiten beschouwing

gelaten, geen conflicten meer gekend in

Europa.”

Roger Heijens – PricewaterhouseCoopers:

“Vrede betekent ook stabiliteit en

dat zorgt voor welvaart. Stabiliteit is van

economisch belang en bovendien op wereldvlak

niet vanzelfsprekend.”

Anton De Proft – Icos Vision Systems:

“Europa is voor mij het resultaat van een

complex hervormingsproces tussen staten

zonder oorlog te voeren. Ik vind het

een historisch experiment. Met een groot

aantal landen zijn de fundamenten voor

de toekomst gelegd.”

Paul de Rooij – Ford Motor Company: “Ik

denk dat er heel veel vooruitgang is geboekt,

maar ik maak me wel zorgen om

het feit dat men nog altijd te veel ruimte

laat om tegen de stroom in te roeien. En

jammer genoeg slaagt ons kleine landje

erin om nog sneller tegen de stroom in te

gaan. België maakt de zaken complexer

in plaats van ze rationeel te bekijken en

eenvoudiger te maken. De milieubelasting

die de Waalse overheid heeft ingevoerd

verschilt bijvoorbeeld van ons federaal

systeem en gaat de zaken voor het

Op 25 januari zijn de leden van onze Raad der Wijzen in debat gegaan

over Europa. De karakteristieke Solvay-bibliotheek was het

toneel voor het rondetafelgesprek. Wijsheid zo ver het oogt reikt

en bovendien gelegen in het hart van de Europese wijk. Een inspirerend

kader, zo is gebleken. Hieronder leest u het eerste deel van

ons verslag. Deel twee volgt in de eerstkomende CxO eZine.

Belgische bedrijfsleven hopeloos complex

maken. Als ik zie dat Ford voor België

en Luxemburg (dat we als een markt beschouwen)

drie verschillende regionale

belastingssystemen moet naleven dan

is dat voor mij van het goede te veel. Bovendien

merken we dat de Belgische regering

aan het broeien is op een verdere

regionalisering. We moeten ons de vraag

stellen of we – op Europees niveau – niet

meer nood hebben aan leiderschap en

aan één visie.”

Kaat Exterbille – Kate Thomas & Kleyn:

“Europa moet sturender optreden en

meer visie hebben, maar volgens mij is

dat de richting die Europa ook wil uitgaan;

het Europa van de regio’s kan dat

bewerkstelligen.”

Het selecte gezelschap van de Raad der Wijzen in vol ornaat voor de Solvay Bibliotheek.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


Diversiteit en coherentie

De Proft: “Heel wat landen gebruiken Europa

als excuus voor alles wat fout loopt.

Op die manier krijg je een publieke opinie

die Europa niet begrijpt en resoluut nee

zegt tegen het Europese project. En dat

vind ik heel gevaarlijk: landen zouden Europa

niet als pispaal mogen gebruiken.”

Jan Heiremans – StepStone: “Voor mij is

Europa ook en vooral het vrij verkeer van

goederen, diensten en personen. We zijn

er nog lang niet, maar het maakt toch al

wezenlijk deel uit van Europa. Je kan je

als werknemer heel gemakkelijk in Europa

verplaatsen en in verschillende landen

aan de slag gaan.”

De Bruyckere: “Een ander voordeel van

Europa is natuurlijk de schaal. Economi-

Luc De Bruyckere: “Zolang er binnen

Europa grote verschillen op het gebied

van welvaart blijven bestaan, is er nood

aan verschillende soorten van beleid.”

sche specialisten zeggen dat we met 300

miljoen EU-burgers onafhankelijk kunnen

functioneren. Ik pleit daar niet voor, maar

het is wel een realiteit. Europa heeft een

voldoende grote interne markt die het

toelaat om de Europese welvaart in stand

te houden en te vergroten.”

Heijens: “Europa gaat volgens mij ook

over een moeilijke evenwichtsoefening

tussen diversiteit en coherentie. Europa

moet de juiste balans vinden in de toegevoegde

waarde van diversiteit, maar

moet tegelijkertijd ook streven naar coherentie

in datgene waar het op sociaaleconomisch

gebied voor staat. Die oefening

hebben we op dit ogenblik nog niet

goed onder controle.”

Inge Geerdens – CV Warehouse: “Voor

mij is Europa een complex gegeven. Ik

hou van de vrije gang van zaken en vrij

verkeer. Maar tegelijkertijd merk ik dat

dat voor heel wat mensen niet het geval

is en dat vele personen nog anders behandeld

worden wanneer ze ons land

binnenkomen. Ik denk dat we heel bevoorrecht

zijn. Ik weet niet of we de goede

of de slechte weg aan het opgaan zijn. Ik

maak me ook zorgen over de publieke

opinie, de manipulatie en het niet kunnen

inschatten van gevolgen. Ik merk dat

jongeren met de wereld zijn verbonden

en dat zoiets Europa overstijgt. Jonge

mensen gaan even makkelijk naar andere

continenten en staan via het internet in

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

contact met de hele wereld. Ik denk dat

we ons niet moeten afsluiten maar juist

moeten openstaan voor de wereld.”

Is de Europese munt en bijgevolg de Europese

economie niet stilaan het slachtoffer

aan het worden van zijn eigen succes?

de Rooij: “Door de teloorgang van de dollar

is de euro de vluchtweg van de investeerders

geworden. De euro en de uitbreiding

van de eurozone zullen zich ieder

jaar opnieuw profileren met de integratie

van de nieuwe markten. Er moet nog veel

meer gebeuren om de schaalvoordelen

van Europa uit te bouwen en om ons klaar

te maken voor nieuwe markten.”

Heijens: “Ik zie de euro meer als een stimulans

om onze eigen markt uit te bouwen.

We hebben een enorm potentieel in Europa.

Ik denk dat de meeste ondernemers

zich realiseren dat ze zich des te meer op

onze eigen markt moeten concentreren.

Ik denk dat er minder Europese barrières

komen als we echt in het potentieel

van de Europese markt gaan geloven.”

de Rooij: “Bij de Europese regelgeving

wordt er dikwijls ruimte gelaten om de nationale

regelgeving sterker en stringenter

neer te zetten. Nationale overheden doen

dat om hun producten en hun industrie te

beschermen. In die zin kan je zeggen dat

Europa wordt misbruikt om protectionistische

belangen te verdedigen.”

Heijens: “Daar zouden we echt vanaf

moeten stappen en ik hoop dat er een

meer open houding komt als de Europeanen

meer in het project ‘Europa’ gaan geloven.

Starters hebben in de US meteen

een immense markt, terwijl dat in Europa

nog altijd moeilijk ligt.”

Recessie

Gerard van Os – van Os-Sonnevelt: “Het

grote probleem is dat er een heleboel

misbruiken zijn. Niet alleen op Europees

niveau. Europa heeft niet altijd de middelen

of de bevoegdheid om er iets aan

te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om

mensen die vanuit andere landen naar

hier komen en voor wie de sociale wetgeving

niet goed gereglementeerd is. En

dan ontstaat er valse concurrentie. Dat

zijn de groeipijnen van Europa, zeker met

de nieuwe lidstaten die zich moeten aanpassen.

Je hebt ook een heel duidelijke

profileringsdrang van alle lidstaten. Kijk

maar hoe Sarkozy zich in Frankrijk manifesteert.

Elk land wil zich duidelijk binnen

Europa laten gelden en eigenlijk niet aan

Luc De Bruyckere

Gerard van Os

Paul Muys


Roger Heijens Anton De Proft Paul de Rooij

De Raad der Wijzen in debat over Europa

Herman Van den Keybus

Kaat Exterbille

Jan Heiremans Inge Geerdens

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


10

De bolide van Nico Verdonck, van wie CxO Europe het peterschap op zich neemt, ontbrak ook niet op het appèl.

slagkracht inboeten. Dat ondermijnt ook

de globale kracht van Europa.”

de Rooij: “Misschien is Europa te succesvol

en zijn er te weinig problemen.

Als de welvaart hoog is, hebben landen

de neiging om terug te vallen op hun eigen

welvaart en zich daarin te nestelen.

Je hebt als het ware een recessie nodig

om ervoor te zorgen dat alle Europeanen

dezelfde richting uit willen. Nu heeft iedereen

zijn welvaart te verdedigen.”

Exterbille: “Ik ben ervan overtuigd dat op

termijn de nationale staten gaan verdwijnen

en dat we naar het Europa van de regio’s

zullen evolueren. En op dat ogenblik

zal Europa meer kunnen ingrijpen omdat

de regio’s allemaal op hetzelfde niveau

Kaat Exterbille: “Ik ben ervan overtuigd

dat op termijn de nationale staten gaan

verdwijnen en dat we naar het Europa

van de regio’s zullen evolueren.”

staan waardoor een gemeenschappelijk

beleid mogelijk wordt. Je kan het zien als

een Verenigde Staten van Europa, maar

met grotere diversiteit.”

De Bruyckere: “Zolang er binnen Europa

grote verschillen op het gebied van welvaart

blijven bestaan, is er nood aan

verschillende soorten van beleid. De

verschillen tussen pakweg Vlaanderen

en Roemenië zijn op dit ogenblik nog te

groot om hetzelfde socio-economische

en fiscale beleid te voeren. Fiscaliteit is

het middel bij uitstek om een bepaalde

economie uit te bouwen en dat mag je

niet aan de deelstaten ontnemen.”

Naar analogie van de Amerikaanse

green card heeft de Italiaan

Frattini het voorstel gelanceerd

om de Europese blue card in te

voeren. Het gaat om een Europese

verblijfsvergunning annex

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

werkpas. Op termijn heeft Europa

20 miljoen werknemers nodig om

onze welvaart en onze economie

op peil te houden.

Geerdens: “In België wordt – mede door

de sociale lasten – gezocht naar jonge

mensen tussen de 25 en de 30. En die zijn

er inderdaad te weinig. Als je de cijfers

bekijkt, merk je dat er ieder jaar minder

afgestudeerden zijn. Dat is dramatisch en

de evolutie zet zich alleen maar door. Op

termijn zullen wij bedrijven moeten teleurstellen

omdat er niet voldoende kandidaten

voorhanden zijn. De blue card

zou dus een goede zaak zijn.”

De Bruyckere: “De blue card is een van de

maatregelen die ervoor moeten zorgen

dat we ons sociaal systeem in stand kunnen

houden. En het gaat hier niet alleen

over hoogopgeleiden, maar ook over arbeiders.”

Heiremans: “In vergelijking met België

zie je bijvoorbeeld in de Scandinavische

landen veel meer verschuivingen op het

gebied van sociale migratie. Die landen

hebben een houding die heel wat opener

is naar de buitenwereld toe.”

De Proft: “Er zijn heel wat talentvolle mensen

die naar België komen, maar jammer

genoeg kunnen ze hier maar een beperkte

tijd blijven. En dan moeten die met

pijn in het hart weg. Veel van die mensen

wonen hier graag en komen in een boeiende

professionele omgeving terecht.

Het zijn ondernemende mensen die hier

topresearch komen doen. Als ze niet kunnen

voetballen, is er voor hen hier geen

plaats. Daar komt het een beetje op neer.

De blue card biedt de mogelijkheid om

op een gecontroleerde, selectieve manier

mensen aan te trekken.”

Exterbille: “Een aantal kanttekeningen

zijn hier toch op zijn plaats. Je zult te maken

krijgen met een brain drain van landen

die minder aantrekkelijk zijn. En we

halen voor een stuk complexiteit binnen

door het aantrekken van mensen van an-

dere culturen. Onderzoek heeft uitgewezen

dat we niet naar een multiculturele

maatschappij evolueren, maar naar een

lappendeken van culturen. We zouden

meer op lange termijn moeten denken.

Als je bijvoorbeeld ICT’ers nodig hebt,

kan je die in pakweg New Delhi voor je

laten werken in plaats van ze naar hier te

halen.”

Melting pot

Heijens: “Ik denk dat Europa dat gebeuren

op een gecontroleerde manier moet

aanpakken. En dat gaat de integratie net

bevorderen. Mensen die succesvol zijn,

integreren zich en mensen die geen kansen

krijgen, integreren zich niet en dat

maken we tot onze scha en schande mee.

Migranten moeten natuurlijk ook kansen

krijgen om zich aan te passen.”

Geerdens: “De zogenaamde melting pot

is realiteit. De grenzen zijn open; we mogen

ons daar niet voor afsluiten. Ik pleit

ook voor de ‘blue card’ omdat ik onze jongeren

terug aan het werk zou willen zien.

Als we talent en professionele passie

binnenhalen, gaan onze ogen misschien

open en beseffen we dat we weer in actie

moeten schieten. We zijn aan het indommelen.

Geloof me, het is vijf voor twaalf.

We zijn bezig met het behouden van wat

we hebben in plaats van te streven naar

verbetering. En de wereld is aan het ronddraaien

en wij proberen Vlaanderen te

beschermen.”

Heijens: “Ik ben het daar volledig mee

eens. In ons bedrijf werken 34 nationaliteiten.

Wat ik zie, is dat dat proces aanstekelijk

werkt voor onze Belgische medewerkers.

Toen ik een tijd geleden voor een

periode in China was, kwam het volgende

beeld bij me op: ‘Chinezen hebben een

heel grote voorruit in hun auto, terwijl

onze jongeren slechts een achteruitkijkspiegel

hebben.’ Ik heb toen meteen een

aantal mensen uit China gehaald en ze

gewoon tussen onze medewerkers gedropt.

En dat heeft aanstekelijk gewerkt.”


Onzichtbare bijdrage. Zichtbaar succes.

Onzichtbare bijdrage – De voordelen van onze innovatieve

bouwmaterialen zijn eerder voelbaar dan zichtbaar. Ze maken een

betere isolatie en een efficiënter materiaalgebruik mogelijk. Zo helpen

ze energie te besparen en dragen ze bij tot een duurzame toekomst

voor onze planeet.

Zichtbaar succes – In tal van industrietakken is BASF een belangrijke

partner. Samen met onze klanten werken wij aan de ontwikkeling en

optimalisering van nieuwe oplossingen. De resultaten van die

samenwerking mogen er zijn: verbeterde processen, een verhoogde

kwaliteit en een daling van de kosten dragen bij tot het succes van

onze klanten. En tot een betere levenskwaliteit voor iedereen.

www.basf.be

C H E M I S C H E P R O D U C T E N K U N S T S T O F F E N V E R E D E L I N G S P R O D U C T E N G E W A S B E S C H E R M I N G E N V O E D I N G O L I E E N G A S


12

Management & Human Resources

Herman Van den Keybus

Europa, stand van zaken

Van BLEU(ke) tot beloftevolle EU

In dit nummer leest u een uitgebreid verslag van het debat met de

Raad der Wijzen over ‘Europa’. Het oude continent heeft een aantal

belangrijke doelstellingen verwezenlijkt waar we (te) weinig bij

stilstaan. De twee voornaamste zijn zonder enige twijfel ‘de euro’

en ‘vrede’.

De Euro is een voor de hand liggend antwoord

op de vraag ‘Waaraan doet Europa

u denken?’ Vrede is dat eveneens, maar

niet iedereen staat daar (nog) bij stil.

Onze laatste generaties medemensen

kennen oorlog immers uitsluitend van

televisie. Het oorspronkelijke doel van

de Europese integratie is nochtans een

einde te stellen aan de talrijke oorlogen

tussen buurlanden, die hun hoogtepunt

kenden met de Tweede Wereldoorlog. De

EU wordt ondertussen al meer dan 50 jaar

in een staat van vrede gerealiseerd. In de

geschiedenisboeken kunnen we vaststellen

dat dit bijzonder is. Naar aanleiding

van het debat grijpen even terug naar het

verleden om ons collectieve geheugen

rond de uitbouw van de EU enigszins op

te frissen.

Vrede, het begin van een samenwerking

tussen buurlanden

De zorg voor een blijvende vrede doet zes

Europese landen zich verenigen in een

politiek en economisch verbond, de EGKS

of Europese Gemeenschap voor Kolen en

Staal genaamd.

België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg

en Nederland vormen in de jaren 50

al een standvastige eenheid die zichzelf

verankert in een zeer stabiele samenwerking.

Zij doen dit in een periode die

overheerst wordt door een koude oorlog

tussen Oost en West.

In 1957 wordt door het Verdrag van Rome

de EEG, of Europese Economische Gemeenschap

als ‘gemeenschappelijke

markt’ opgericht.

Met het Verdrag van Maastricht wordt in

1993 de oprichting van de EU of Europese

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Unie bekrachtigd. De EU is de overkoepelende

organisatie boven de pijlers, Europese

Gemeenschappen, Gemeenschappelijk

Buitenlands en Veiligheidsbeleid

en de 3de pijler Justitie en Binnenlandse

Zaken.

De euro, doorbraak van een

monetaire eenheid

De euro wordt op 1 januari 2002 gelijktijdig

ingevoerd in 12 landen van de Europese

Unie. Het is de grootste monetaire

omwisselingoperatie aller tijde. Zowel in

de binnenlandse markten als in de rest

van de wereld staat deze sterke munt ondertussen

symbool voor stabiliteit.

Europa, de high potential

De jonge beloftevolle EU staat ondertussen

voor de grote uitdaging van elke fusiebeweging.

Al onze CxO’s kennen de

uitdagingen van overnames, fusies, splitsingen

en de daaraan verbonden strategische

beslissingen, nieuwe invloeden

en strategieën. De motivatie om te groeien

door fusie is er een van oneindig veel

uitdagingen, waarbij zich fenomenen manifesteren

die vooraf nooit volledig ingeschat

kunnen worden. Wie onder ons kan

zich niet een fusie in gedachte brengen

waarbij medewerkers na vele jaren nog

altijd spreken van: “die van bedrijf x en

die van bedrijf y”.

Deze medewerkers hebben na vele jaren

nog geen gemeenschappelijke energie

gevonden in hun nieuwe gezamenlijke

bedrijfscultuur. Het is de bijzondere opdracht

van de bedrijfsleiding om een

veranderingsproces op gang te brengen

De Solvay Bibliotheek is de plaats bij uitstek

om het onderwerp “Europa” aan te snijden,

waardoor medewerkers, met behoud van

hun identiteit, zich toch gaan aanpassen

aan de nieuwe normen en waarden van

de nieuw gevormde eenheid en omgeving.

Om van een geslaagde integratie te kunnen

spreken is het noodzakelijk dat de

volledige omgeving een grondig transformatieproces

ondergaat. Hierbij mogen we

niet favoriseren, noch op zoek gaan naar

de verschillen tussen de deelnemers. Integendeel

moeten we elementen creëren

waar een gemeenschappelijke win-win

uit ontstaat, én voor het geheel én voor

de samenstellende delen van de EU.

BLEU

De cultuurverschillen zullen in de deelnemende

landen blijvend aandacht vragen

en andere accenten leggen. De vergelijking

met de cultuurverschillen zoals die ook

in de afdelingen van bedrijven bestaan

gaat volledig op. Door de Europese normeringen

zullen de EU-landen echter gemeenschappelijke

waarden krijgen waardoor

het clusteren zal vereenvoudigen.

Ook al is de BLEU of Belgisch Luxemburgse

Economische Unie niet de officiele

start van de EU, toch mogen wij er fier

op zijn dat ons BLEU(ke) een best practice

is van duurzaam ondernemen en een

schoolvoorbeeld voor de high potential

die de EU ondertussen geworden is.


PricewaterhouseCoopers - CxO advertentie - 25-02-08.qxd 25/02/2008 10:17 Page 1

Corporate

Boards:

New Risks.

New Realities.*

Today, it becomes ever harder as a board or a board member to meet

stakeholder expectations in respect of corporate governance, in a

transparent and demonstrable way and link it to business success.

We, at PricewaterhouseCoopers, can help you solve the related

issues by assisting you in developing your roadmap and translating

this vision into real improvements in:

— Safeguarding and Building corporate equity & reputation;

— Protecting and Enhancing the continuity of the enterprise

(current value and potential to value creation);

— Getting and Keeping the cost of compliance under control.

Call us ...

It really helps*

In Belgium:

Eddy Schuermans +32 2 710 4004

*connectedthinking

“PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

© PricewaterhouseCoopers, 2005. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers.


1

Management & Human Resources

Erwin De Weerdt

Europarlementariërs willen

binnenlandse markt versterken

Om de vrije handel tussen Europese lidstaten

te verbeteren, wil de Europese

Commissie een stel maatregelen uitvaardigen

waardoor bedrijven, en in het bijzonder

KMO’s, hun goederen gemakkelijker

in heel Europa zullen kunnen slijten

en terzelfdertijd de bescherming van de

consument verhogen.

Centraal staat het “principe van de wederzijdse

erkenning” waarbij de gecertificeerde

kwaliteit en veiligheid van goederen

geproduceerd in één Europees land

volstaan om die goederen in heel Europa

aan te bieden.

Om het vertrouwen in haar technische

regelgeving op te krikken heeft het Europees

Parlement ingestemd met de introductie

van een beter controlesysteem dat

onveilige producten uit de markt moet

houden, de oprichting van accreditatieinstanties

om de geloofwaardigheid van

het CE-label te waarborgen, het opzetten

van een gemeenschappelijk wettelijk

kader voor industriële producten en het

doorschuiven van de kosten en de bewijslast

naar lidstaten die willen aantonen

dat een product onveilig is.

Verenigde Naties willen

openbaar vervoer stimuleren

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

De Internationale Vereniging van het

Openbaar Vervoer (UITP) en het Milieuprogramma

van de Verenigde Naties

(UNEP) lanceren samen een sensibiliseringscampagne

die er moet toe aanzetten

om de auto thuis te laten.

Omdat het wegvervoer in Europa verantwoordelijk

zou zijn voor de uitstoot van

21% van alle schadelijke kooldioxides,

geven beide organisaties aan dat automobilisten

een belangrijke rol spelen in

het terugdringen van de negatieve gevolgen

op het milieu en in het temperen van

de klimaatsverandering. Uit onderzoek

zou immers blijken dat 50% van alle verplaatsingen

in de stad minder dan 5 km

bedragen, een afstand die redelijkerwijze

te voet, met de fiets of met het openbaar

vervoer te overbruggen valt.

Maar de auto is en blijft nog altijd dé

meest populaire vorm van transport omdat

hij nog altijd méér te bieden heeft

inzake comfort, status, snelheid en eenvoud

van bediening. En dus zijn hele

bevolkingsgroepen dringend aan een

ingrijpende mentaliteitswijziging toe, en

aan aantrekkelijke alternatieven zoals

car-pooling maar ook virtuele mobiliteits-

Sensibiliseringscampagne moet aanzetten tot gebruik openbaar vervoer.

Monthly Headlines

Management

formules zoals telewerken, thuiswerken

en winkelen.

Europa mikt op meertaligheid

als strategie

Taalpolitiek ligt gevoelig binnen Europa

want talen zijn nauw verbonden met nationale

identiteit en een opgelegde taalpolitiek

komt meteen in botsing met de

politiek van opvoeding en vorming die

nog altijd tot de nationale bevoegdheid

behoort. Daarnaast wringt het schoentje

ook op vlak van de centen want voor de

meertaligheidspolitiek is een budget uitgetrokken

van 1,1 miljard EUR, zowaar 1%

van het totale Europese werkingsbudget.

Meertaligheid is eveneens een manier om

de interreligieuse dialoog en de culturele

integratie tussen de Europese burgers te

promoten in het kader van het Jaar van de

Interculturele Dialoog 2008.

“Er zit aan deze nieuwe politieke strategie

een managemenaspect vast om de

continuïteit van de Europese taalpolitiek

te verzekeren, zeker na de uitbreiding van

het aantal lidstaten in 2004,” aldus Pietro

Petrucci, woordvoerder van Europees

Commissaris Orban. Volgens Petrucci is

de nieuwe strategie politiek zwaar beladen

aangezien de Commissie gaat trachten

culturele en nationale identiteit samen

te brengen met zakelijke waarden in

een allesomvattende politieke visie.

De zakenwereld moet van dit alles echter

nog stevig overtuigd worden. Burggraaf

Etienne Davignon, die het Business Forum

voorzat, waarschuwde dat het promoten

van meertaligheid evenwichtig moet gebeuren

want ook één voertaal komt de

Europese economie ten goede. “Maar,”

zo voegde Davignon er nog aan toe, “het

is niet zo dat de Europese zakenlui ervan

overtuigd zijn dat het spreken van één

gemeenschappelijke taal meteen alle

Europese problemen zou oplossen. Het

Engels zou in heel wat domeinen een oplossing

kunnen bieden, vooral inzake de

interne communicatie tussen de lidstaten,

en dus is het een van de talen die wij

zouden moeten beheersen.”


Change Management

Let the Games Begin

Are you contemplating or already involved

in a reorganisation, the implementation

of a new system, a merger?

Then prepare for failure! Indeed, as

demonstrated by a PwC/MORI survey,

70% of change programmes do not succeed

in delivering the intended value.

People Stop Change

The same survey sums up the top-ten reasons

for this failure, and nine of them

relate to people. They include: competing

resources, functional boundaries, change

skills, middle management and communication.

So companies realise the importance

of human behaviours and staff

motivation for the success of their change

programmes, yet they give them only

a fraction of the attention that is paid to

processes, finance and IT.

Change Olympics

So what do you have to do in terms of

Change Management? To make an analogy

with the world of sports: your change

initiative can be a Sprint, a High Jump,

a Marathon or a Decathlon, based on its

complexity and duration.

Outsourcing a single function and bringing

a new product to the market are typical

Sprints: of low complexity and short

duration. Time overrun is your worst enemy.

So narrow the (IT) scope of changes

to a minimum. Do not spend too much

time explaining the case for change, let

the situation speak for you. Introduce the

change with a shock-wave. The message

is: “We must catch up; we are behind.”

Adopt a directive leadership style, stating

clearly what you want people to do.

Mergers and acquisitions are typical High

Jumps: of high complexity and short duration.

High Jumps are characterised by

considerable employee stress and job

security issues. So prioritise key changes

into a critical mass. Identify which

Management & Human Resources

Stephan Podevyn and Barbara Van Rymenant

Advisory Consulting Financial Services – PricewaterhouseCoopers

existing change programmes can be

stopped or delayed. Implement a smallscale

project within 30 days to send the

speed message. Have top management

lead the change, but put high-potential

middle managers into key positions early

on the programme. Anticipate suppressed

resistance to fall out later on. Plan

for continuity of business and customer

service levels.

Cultural change implementations or Total

Quality Management projects are typical

Marathons: of low complexity and long

duration. This is about sustaining momentum.

So phase the changes to deliver

new improvements regularly. Expect to

keep updating the vision to new management

requirements, competitive needs

and technological developments. Actively

manage staff retention on the project.

Minimise parallel running of old and new.

Combat change fatigue by periodic bursts

of communication, varying medium and

message. Reinforce new behaviours with

recognition and reward programmes.

Corporate transformations or international

systems implementations are typical

Decathlons: of high complexity and long

duration. You have to be superhuman to

win this one! Break big changes into smaller

ones. Create a change staircase over

a three-to-five-year timeline to link the

Managing the change.

While going through change, people follow a typical curve:

changes. Make sure to run pilots or usability

labs, they send the message that

things are changing. Create a network of

change agents. Rotate people through the

team, but ensure continuity of the Change

Sponsor and Manager. Adopt an inclusive

leadership style, stressing the importance

of involvement. Use hard facts from market

intelligence and customer feedback to

overcome complacency, and raise urgency.

Invest heavily in end-user validation,

team building and training.

Knowing your Change Path

is not enough

Regardless of the nature of your initiative,

we believe you have to fulfil three

prerequisites:

1. an agreed-upon Case for Change, outlining

the risks and costs of not changing;

2. a clear Vision of what you want to

achieve, including the ‘What’s-In-It-

For-Me?’ for all those impacted, and

taking into account the change readiness

of the different stakeholder

groups;

3. commitment and visible support of

leadership.

When prepared like this, you will be able

to participate successfully in any of the

above Olympic Change disciplines.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be 1


1

Management & Human Resources

Bruno Koninckx

Banken scoren bij jongeren

Uit een onderzoek in opdracht van Vacature

blijkt dat vooral financiële instellingen

de laatste jaren een gewilde werkgever

zijn bij jongeren. ‘De banksector is de afgelopen

jaren duidelijk heel wat aantrekkelijker

geworden voor starters. De sector

investeerde veel in opleidingen, waardoor

de grote financiële instellingen echte

leerscholen zijn geworden voor jong talent.

Bovendien profiteren de banken van

een absolute bekendheid en een sterke

reputatie bij het grote publiek. Verder valt

vooral de sterke vertegenwoordiging van

de chemie- en farmasector op. Een sector

die bekend staat als uitstekende betaler’,

zo luidt het in een bericht. In de top 10

staan KBC, Fortis, Janssen Pharmaceutica,

IBM, Procter & Gamble, BASF, Dexia

Bank, Deloitte, ING Bank en Coca-Cola. Uit

eerder onderzoek door Vacature bleek al

dat starters grote verwachtingen hebben

van hun werkgever. De ideale werkgever

betaalt zijn jonge medewerkers goed en

creëert een aangename werkomgeving.

Ook een passende bedrijfscultuur, opleidingsmogelijkheden

en een sterk merk

blijken belangrijke troeven om starters

aan te trekken.

www.vacature.be

Rekruteringssites vergeten

elementaire informatie

Dat geldt tenminste voor vacature-pagina’s

van Nederlandse bedrijven, maar de

resultaten van het onderzoek door de Intelligence

Group lijkt zeker ook voor ons

land op te gaan. Van de 350 onderzochte

rekruteringssites van Nederlandse bedrijven

geeft slechts 7% (zeer) goed weer wat

het bedrijf aan arbeidsvoorwaarden en

salaris te bieden heeft, aldus het onderzoek.

Dit houdt in dat het bedrijf op haar

site uitgebreid en specifiek ingaat op de

arbeidsvoorwaarden en het salaris. Hiermee

sluiten deze werkgevers goed aan

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

bij de behoefte van baanzoekers. Werkgevers

die het volgens de onderzoekers

goed voor elkaar hebben zijn het Universitair

Medisch Centrum Utrecht, Randstad

en het Amphia Ziekenhuis Breda. In

Engeland is het bijvoorbeeld de gewoonte

om het salaris meteen bij de vacature

bekend te maken, maar in Nederland en

België bestaat daar vrij veel pudeur over,

zeker in sectoren met schaarste.

www.hrpraktijk.nl

Werknemers praten

te weinig over geld

Een groot deel van de Belgische werknemers

heeft tot op vandaag nog nooit met

hun manager over hun loon gepraat. Salarisgesprekken

zijn duidelijk niet bij alle

bedrijven ingeburgerd, en dit terwijl uit

een onderzoek van een half jaar geleden

blijkt dat 2 Belgen op 3 niet tevreden zijn

over hun loon. Dat blijkt uit een onderzoek

van StepStone in acht landen. 41%

van de Belgen heeft nog nooit over hun

loon gepraat met zijn manager. Toch zouden

de werknemers dit liever wel doen:

meer dan 80% van de Belgen vindt het

belangrijk om te praten over hun loon.

De meesten van hen (53%) zouden 1 salarisgesprek

per jaar willen en 1 op 4 zelfs

meer dan 1 per jaar. “Veel mensen hebben

drempelvrees om een gesprek aan te

gaan over hun salaris, hoewel er wel een

behoefte is. Bedrijven doen er dus goed

aan het initiatief te nemen en een open

salarispolitiek te hanteren zodat de werknemer

weet waaraan zich te verwachten,”

zegt Jan Heiremans, Country Manager van

StepStone België.

www.stepstone.be/geld

Werknemers willen HR op maat

In de trendsbevraging door SD Worx signaleren

HR-managers dat werknemers

steeds meer flexibiliteit verwachten. Het

Monthly Headlines

Human Resources

collectieve, uniforme beleid dat steunt

op standaardregels en -procedures die

gelden voor het volledige werknemersbestand

behoort definitief tot het verleden.

Wat HR-mensen moeten aanbieden,

is een gepersonaliseerd HR-beleid met

onder meer flexibele samenwerkingsvormen,

flexibele loopbanen en flexibele

arbeidsduur, aldus SD Worx. De druk van

de individuele werknemer op de HR-aanpak

wordt dus steeds groter. In het loonbeleid

bijvoorbeeld verwachten werknemers

maatwerk. Meer nog, de jongste

generatie vindt een pakket aanvullende

voordelen vanzelfsprekendheid. Parallel

hieraan is de toenemende vraag naar

cafetariaplannen of vormen van flexibel

verlonen die uit de rewardtrends bij werkgevers

naar voren komt, aldus SDWorx.

www.sd.be

Jan Heiremans, Country Manager van

StepStone België: “Bedrijven doen er

goed aan een open salarispolitiek te hanteren.”


Mieke Vandromme: mensen moeten creatief

zijn, maar het is niet de bedoeling dat

sommige afdelingen een eigen koers varen.

(fotografe: Marjolein Schurman)

Mieke Vandromme, lid van de Raad der

Wijzen van CxO, is sinds oktober 2007

voorzitter van Markant. Het netwerk

van ondernemende vrouwen bestaat

56 jaar. Het management was lange tijd

op de oude leest geschoeid. “Twee jaar

geleden hebben we een reorganisatie

doorgevoerd. We hebben een algemeen

directeur aangesteld, die – samen met

de voorzitter en de raad van bestuur – de

beslissingen neemt. Onze ambitie is om

Markant als een echt bedrijf te runnen.

De algemeen directeur is voltijds in loondienst,

maar ikzelf en met mij vele anderen,

werken op vrijwillige basis.”

“Mijn doel is om de kloof te dichten tussen

Brussel en de vele lokale vrijwilligers.

We hebben bijna 30.000 leden en ongeveer

350 lokale afdelingen. Elke afdeling

heeft haar bestuur met een voorzitter en

een secretaris. In totaal zijn er 11 regiovoorzitters.

Elke regiovoorzitter heeft een

regiomanager. Die moeten ervoor zorgen

dat de projecten naar de regio’s doorstromen.

Ze moeten de afdelingen bezoeken

en controleren of er gewerkt wordt zoals

het hoort. Als je dat allemaal optelt, kom

je aan duizenden vrijwilligers.”

Management & Human Resources

Stijn Dom

Voorzitter van Markant, wil het centrale beleid lokaal implementeren

“We moeten van koers wijzigen

om onze doelstellingen te bereiken”

“We zijn bij Markant voortdurend bezig om het management ervan

te overtuigen om een nieuwe richting in te slaan en meer aandacht

aan marketing te besteden”, vertelt Mieke Vandromme. “We zijn er

nog lang niet. Van het managementteam krijgen we weinig tegenwind,

maar als je op een lager echelon over marketing begint, stoot

je toch op heel wat weerstand. De redenering is te vaak: ‘Het is iets

nieuws, het komt weer van Brussel’.”

Toenadering

“Het centrale beleid vanuit Brussel wordt

lokaal geïmplementeerd. Die implementatie

gebeurt niet altijd even goed. We

merken dat er tussen die twee een heel

grote kloof is. Sommige afdelingen kleuren

buiten de lijntjes. Mensen moeten

uiteraard creatief zijn, maar het is niet de

bedoeling dat sommige afdelingen een

eigen koers varen. Omgekeerd is het ook

zo dat de vrijwilligers ons laten weten dat

ze te weinig inspraak krijgen. Er moet dus

vanuit twee kanten toenadering komen.”

Tot voor kort had Markant nog nooit over

een marketingplan gehoord. In het verleden

was Vandromme al betrokken bij

het bestuur van Markant als voorzitter pr

en marketing. “Dat is ondertussen drie

jaar geleden. Het management van toen

stond er helemaal niet voor open. We

hebben heel wat leden verloren. Ons ledenbestand

is heel sterk verouderd. Als

we niet snel vernieuwen of nieuwe mensen

aantrekken, zijn we gedoemd om te

verdwijnen. In dat kader hebben we een

marketingplan opgesteld dat we toetsen

aan de mening van alle betrokkenen. De

bedoeling is om het zo snel mogelijk te

implementeren. De idee is om een nieuwe

wind te laten waaien.”

Protocol met Unizo

In het verleden zijn er aan de top van Markant

een aantal zaken veranderd. Maar

de mensen onder de top zijn (nog) niet

gevolgd. De vrijwilligers en de medewerkers

moeten gesensibiliseerd worden om

alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Op dat gebied is er nog heel wat werk

aan de winkel. “Sinds 2007 hebben we

een protocol ondertekend met Unizo. We

hebben onze krachten gebundeld. Op dit

ogenblik zijn er weinig startende vrouwen

en dat is een dalende tendens. We vinden

dat startende vrouwen ondersteund

moeten worden omdat ze met heel spe-

“Het is hoog tijd om een nieuwe wind

door Markant te laten waaien omdat we

anders gedoemd zijn om te verdwijnen.”

cifieke problemen zitten. Er moet aan een

aantal zaken gewerkt worden: de combinatie

werk-gezin bijvoorbeeld of het feit

dat vrouwen veel minder gemakkelijk een

lening krijgen.”

Bij Markant is communicatie cruciaal; des

te meer omdat die communicatie er niet

op punt staat. “Het is hoog tijd om een

modern beleid te voeren omdat we anders

uit de markt geconcurreerd worden.

Er was zowel intern als extern sprake van

slechte communicatie. Ik wil een voorzitter

zijn die tussen de mensen staat. Communicatie

naar zowel het personeel als

het veld is enorm belangrijk. En we missen

vooral creativiteit. Ik heb in dat verband

al wat voorstellen gelanceerd, maar

we hebben nog een lange weg af te leggen.

De ideeën stromen vanuit de basis

te weinig naar boven door. Het is eigenlijk

door de creatie van werkgroepen dat we

hopen dat de ideeën vanuit de basis wel

zullen doorstromen.”

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be 1


1

Management & Human Resources

Stijn Dom

VBO vindt gemeenschapsoctrooi cruciaal om resultaten R&D te verzilveren

“Het is onze taak om duidelijk te maken

hoe groot de invloed van Europa is”

Het Europees Departement van het VBO is in 2000 van start gegaan.

Het is in het leven geroepen omdat er binnen het VBO nood was

aan coördinatie op het gebied van Europese aangelegenheden. Europa

was sowieso al prominent aanwezig binnen het VBO en heel

wat medewerkers waren al op Europees en internationaal niveau

actief.

Diane Struyven is de directeur van het Europees

Departement. Zij benadrukt dat de

invloed van Europa voor het bedrijfsleven

niet te onderschatten is. Het VBO wil de

contacten met de EU versterken, bedrijven

meer voor de Europa zaak en de lobby

met Europa coördineren. “Maar liefst

70% van de richtlijnen die voor het Belgische

bedrijfsleven van kracht zijn, komen

van Europa”, vertelt Struyven. “Het gaat

dikwijls om zogezegde minimale richtlijnen

die de lidstaten de ruimte laten om

ze ‘op maat’ aan te passen vooraleer ze

te implementeren.”

Bedrijven zouden hun strategie meer

moeten richten op de opportuniteiten

die de uitbreiding van de EU biedt. De

Balkan-landen hebben bijvoorbeeld heel

wat potentieel. Struyven: “Het VBO heeft

contacten met de kabinetten van de Europarlementariërs

en met de permanente

vertegenwoordiging om de richtlijnen die

in het Verdrag van Lissabon staan, op te

volgen en mee te realiseren. De implementatie

van de richtlijnen in België is

uitermate belangrijk.”

Het VBO heeft ook veel aandacht voor de

KMO-problematiek omdat België vooral

een land is van KMO’s. R&D is cruciaal

om de economische groei te bewerkstelligen.

“We hebben werkgroepen opgestart

die mee het beleid bepalen”, aldus Struyven.

“Het VBO wil daarin een pioniersrol

spelen en werkt samen met het ministerie

van Buitenlandse Zaken. Het is niet

omdat België een klein land is binnen de

EU dat het geen invloed kan hebben. Integendeel.

Sinds het ontstaan van de EU

speelt ons land een belangrijke rol.”

Onbekend is onbemind

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Het grootste probleem met betrekking tot

Europa is het gebrek aan bekendheid. In

het algemeen wordt er in de Belgische

media weinig bericht over Europa hoewel

er verbetering merkbaar is. Zo hebben

een aantal kranten vaste EU-correspondenten.

“Het is ook onze taak om te werken

aan de bekendheid bij het Belgische

bedrijfsleven en duidelijk te maken hoe

groot de invloed van Europa wel is”, aldus

Struyven. “Dikwijls wordt de nadruk

gelegd op negatieve berichtgeving, terwijl

Europa al heel wat heeft betekend

voor het bedrijfsleven. Het imago heeft

een deuk gekregen naar aanleiding van

de negatieve uitkomst van de referenda

in een aantal lidstaten. De goedkeuring

van het Verdrag van Lissabon heeft de

Europese trein weer op het goede spoor

gezet.”

Het VBO heeft een studie uitgevoerd bij

het bedrijfsleven om te peilen naar de

perceptie van Europa. Daaruit blijkt dat

de bedrijven de volgende verzuchting

hebben: minder en betere reglementering,

vooral op het gebied van fiscaliteit

en energiebeleid. 77% van de respondenten

vindt de investering in R&D binnen de

EU ontoereikend. België heeft overigens

een innovatiecultuur die onvoldoende is.

Er zijn te weinig stimuli voor onderzoekers.

“In dat verband is de behoefte aan

een gemeenschapsoctrooi van primordiaal

belang. Het is essentieel dat het resultaat

van R&D verzilverd moet kunnen

worden in de vorm van een octrooi. Op dit

ogenblik is dat veel te duur. Daar moet de

EU dringend werk van maken.”

Diane Struyven, directeur van het Europees

Departement: “Dikwijls wordt de nadruk

gelegd op negatieve berichtgeving,

terwijl Europa heel wat betekent voor het

bedrijfsleven.”

Blue card

“De blue card moet er zeker komen”, aldus

Struyven. “Er moet iets gedaan worden

aan het feit dat toptalenten in de VS meer

kansen en middelen krijgen en beter betaald

worden. Maar aan de blue card zijn

een aantal voorwaarden verbonden. Er

moet een minimum inkomen gewaarborgd

worden en de kandidaten moeten een professionele

werkervaring van ten minste 3

jaar hebben. De termijn om in Europa te

werken, is beperkt in de tijd. En het moet

ethisch verantwoord zijn; de leegloop van

de ontwikkelingslanden zou geen goede

zaak zijn. Ten slotte moet de terugkeer

naar het land van oorsprong aangemoedigd

worden om de opgedane kennis daar

aan te wenden. Maar de Europese regelgeving

zou een minimum kader moeten zijn.

Er is al een Belgisch KB (uit ’99) en het VBO

wil liever vermijden dat de Europese reglementering

in de plaats komt.”


© Atomium asbl – SABAM Belgium 2008

Quentris>

Contact Centers

Invite your customer into your business

> Multi-media

> Centralised - Decentralised

> Virtual Contact Center

> Home Workers

> Self Service Platforms

> Unified Communications

> Speech Technologies

> Interactive Video

> Mobile Communications

> Integrated with Business

Applications Siebel,

SAP, MS CRM, ...

Quentris has more than 20 years experience on deploying multi-

channel inbound and outbound solutions for the most successful

contact centers in Benelux. As an independant partner we put our

unique expertise and know how about communication technology

at your disposal.

Zwitserse kwaliteit

is grenzeloos:

Betrouwbare

postverzending

over de hele wereld

met Swiss Post.

Swiss Post International Belgium staat

voor precisie, innovatie en topservice.

Dankzij individuele oplossingen

zijn wij uw competente partner

voor al uw internationale dagelijkse

correspondentie en mailings.

Meer informatie krijgt u op het

nummer 078 15 21 45 of via

www.swisspost.be

C T I

s o l u t i o n s

e n d t o e n d

s e a m l e s s

inti ma cy

c u s t o m e r

C R M

v i e w

3 6 0 °

V o I P

w w w . q u e n t r i s . c o m c o n t a c t c e n t e r s @ q u e n t r i s . c o m

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be 1


20

Management & Human Resources

Steve Mertens

Efficiëntie, het credo van het moderne call center

Consolidatie en virtualisatie vormen

basis voor het contact center 2.0.

Het communicatievolume van contact centers is explosief

toegenomen en dat is voornamelijk te wijten aan moderne,

inmiddels wijdverspreide communicatiemiddelen zoals email,

sms en instant messaging of chat. Het hedendaagse

contact center ziet processen, tools en resources dan ook

mee evolueren.

Om technologische en communicatieve

redenen – waarvan webgerelateerde de

meest voorname – spreken we vandaag

niet langer over een call center, maar

over een contact center. Een call center

is tegenwoordig immers zo veel meer dan

alleen maar telefoontjes beantwoorden

aan de hand van een headset en een logging

tool. Ondanks het tradionele beeld

dat we er nog al te vaak van hebben.

Van standaardisatie

naar consolidatie

Als er één les uit het verleden kan getrokken

worden, is dat standaardisatie

dé uitgelezen basis is voor een solide

consolidatie van de operationele middelen.

Zo is het voor het contact center

Een call center is tegenwoordig zo veel

meer dan alleen maar telefoontjes beantwoorden

aan de hand van een headset en

een logging tool.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

van primordiaal belang dat netwerkstandaarden

gebruikt worden in plaats van

fabrikantafhankelijke technologieën. Het

leidt op termijn immers tot de fysische

onafhankelijkheid van contact center recources

en personeel en de mogelijkheid

om hetzelfde technologisch platform te

gebruiken voor alle verschillende applicaties

doorheen alle mogelijke sites en

gebruikers.

Het inzetten van call center agenten

wordt door de onafhankelijkheid van de

fysieke locatie flexibeler en dus inherent

heel wat kostefficiënter. Alle agenten

kunnen functioneren binnen één geconsolideerde

groep om oproepen af te handelen.

Eénzelfde aantal agenten kan nu

meer calls verwerken ofwel kan minder

personeel het bestaande oproepvolume

verwerken. Door gebruik van hetzelfde

platform voor verschillende communicatievormen,

hoeft de call center agent ook

niet meer te wisselen tussen verschillende

applicaties en verliest dus veel minder

tijd. Personeelstraining neemt met één

enkel platform ook heel wat minder tijd in

beslag en verlaagt verder de kosten.

Management

Eén van de grootste frustraties van call

center managers is steevast het gebrek

aan consistentie in rapporten en KPI’s.

Met een uniek technologisch platform,

wordt er voortaan maar één toolset, dezelfde

KPI’s en rapporteringsformaten

gebruikt doorheen het volledige contact

center. Deze transparantie leidt dan ook

tot een betere besluitvorming voor het

management. Ook de inzet van hardware,

software, IP netwerk en ICT-infrastructuur

wordt sterk geoptimaliseerd door consolidatie

van het contact center. Resources

worden immers gedeeld en na de initiële

investering van het unieke platform, is

systeemgroei louter incrementeel. Onderhoud,

support en applicatieontwikkeling

voor het platform kan bovendien

door een klein, gecentraliseerd IT-team

beheerd worden.

Eén contact center,

heel veel locaties

Het belangrijkste resultaat van de vernoemde

consolidatie is ongetwijfeld een

doorgedreven virtualisatie van het contact

center. Een agent heeft enkel nog

nood aan een IP-adres, waar dan ook in

de wereld. De volledige aardbol neemt

daarmee de plaats in van de traditionele,

grote open werkvloer van het oude call

center: mobiliteit en flexibiliteit volledig

op maat. Thuiswerkers zijn daarin natuurlijk

een groeiende trend. Hun inzetbaarheid

is uiterst kostefficiënt en zeer makkelijk

te verwezenlijken in een virtueel

call center. Minstens even innovatief is

het inzetten van kenniswerkers en mobiele

werknemers als informele agenten.

Virtualisatie maakt het immers zeer makkelijk

en kostefficiënt om een beroep te

doen op hun expertise doordat ze dezelfde

tools en connectiviteit gebruiken als

fulltime agenten.

Door gebruik van éénzelfde virtueel platform

wordt het zelfs mogelijk om meerdere

contact centers binnen dezelfde omgeving

te laten opereren. Resources worden

daardoor ook nog eens makkelijk uitwisselbaar

tussen verschillende klanten, wat

de kosten nog verder terugdringt.

Klantervaring

De nieuwe contact center strategie werpt

duidelijk heel wat vruchten af, ook voor

de gebruikers. Wachttijden worden aanzienlijk

korter en de afhandeling verloopt

vlotter en efficiënter. Maar zoals steeds

staat en valt alles natuurlijk met een correcte

implementatie en integratie van het

gezamenlijke platform.


“We rekenen op onze energieleverancier

net zoals we op ons team rekenen.”

Jo Claes, technisch directeur

A.Z. Monica Deurne

Bij Electrabel mag u rekenen op een team van

experts dat u elke dag opnieuw begeleidt bij een

optimaal energiebeheer. Bespreek uw energievragen

samen met uw accountmanager.

www.electrabel.be


22

Adviesbrief van UNIZO voor de groei-KMO

Johan Bortier

Directeur UNIZO – studiedienst – www.unizo.be – info@unizo.be

Make over BEA dringend!

KMO – Budget Economisch Advies

van de Vlaamse overheid werkt niet

Sinds 2006 worden de vier bestaande

kmo-cheques van de Vlaamse overheid

vervangen door de zogenoemde elektronische

portefeuille, Budget Economisch

Advies, kortweg BEA, voor steun aan opleiding,

advies, mentorschap en kennis.

Het nieuwe systeem werkt zeer slecht.

Daarom bepleit UNIZO, de Unie van

Zelfstandige Ondernemers, een grondige

bijsturing in afwachting van de regionalisering

van de fiscaliteit zodat een

groot aantal Vlaamse steunmaatregelen

aan bedrijven kunnen vervangen worden

door directe belastingverlaging. Johan

Bortier, economist en directeur van de

UNIZO studiedienst legt uit waarom.

BEA werkt nu als volgt: de ondernemer

dient via de website een aanvraag in om

Per opleidingsproject werd bijna 500

euro gesubsidieerd.

een zogenoemde ondernemerschapportefeuille

te openen. Er kan worden gekozen

voor vier verschillende diensten:

opleiding, advies, mentorschap en de

aankoop van kennis. De aanvraag wordt

elektronisch overgemaakt aan de aanbieder

van de dienst die het op zijn beurt

moet bevestigen. Na de bevestiging van

de aanbieder moet de onderneming zijn

deel van de portefeuille overmaken. Voor

elke stap is er een termijn van 14 dagen.

Per onderneming kan tot maximum

5.000 euro steun gevraagd worden via

de ondernemerschapportefeuille van de

Vlaamse overheid, en dit voor een periode

van twee jaar. Er is evenwel een

maximum van 2.500 euro per pijler. De

onderneming betaalt tweederde van de

dienstverlening zelf, de Vlaamse overheid

legt éénderde bij.

De cijfers

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

In 2006 werd er voor meer dan 6,5 miljoen

euro aan subsidies toegekend,

waarvan tweederde voor opleiding. Per

opleidingsproject werd bijna 500 euro

gesubsidieerd. In het geval van adviesprojecten,

ongeveer 12% van het totaal

aantal projecten, gaat het gemiddeld

over 1746,02 euro per project. De adviesprojecten

zijn goed voor 31,96% van het

totaal.

In 2007 werd evenwel maar één vierde

van de gebudgetteerde 43 miljoen euro

aan overheidsteun benut door de bedrijven.

Ook voor 2008 is ongeveer 43 miljoen

euro gebudgetteerd.

Knelpunten

Volgens een UNIZO-enquête haalt BEA bij

de Vlaamse KMO’s een tevredenheidscore

van amper 3,4 op 10. Slechts 50% van

de ondervraagde KMO’s zegt gebruikt te

maken van een Vlaamse steunmaatregel.

De logge online procedure, het te lage

steunpercentage van 50% vroeger naar

35%, de te korte aanvraagtermijn, het

uitsluiten van de wettelijke opleidingen

en de onbekendheid van het systeem,

blijken de voornaamste knelpunten.

Nochtans zij KMO’s wel degelijk geïnteresseerd

in opleidingsteun. Het vroegere

systeem van opleidingscheques was wel

een zeer groot succes.

Zo bijsturen

UNIZO formuleerde voor de betrokken

Vlaamse economieminister Patricia Ceysens

een aantal concrete bijsturingen

om het systeem beter te laten werken.

Zo moet het steunpercentage worden

opgetrokken van 35 % naar 50% van

de kostprijs voor de ondernemer. Wettelijk

verplichte opleidingen moeten

ook in aanmerking komen. De procedure

moet vereenvoudigd en aangepast

aan de evoluerende noden van de KMO.

Tenslotte moet er een volgehouden informatiecampagne

komen gericht op de

KMO’s. Elke ondernemer moet daardoor

dezelfde kansen krijgen. Vlaams minister

Ceysens liet inmiddels weten het

systeem te willen bijsturen op basis van

onze voorstellen.


Ouders geven hun visie op het leven

door, via hun opvoeding, schoolkeuze en

de krant die ze lezen. Hun devies: ‘word

gelukkig’. Het helpt niet altijd. De ideeën

moeten aanslaan door kracht uit te stralen.

Leerkrachten, die hun vak in verhalen

verpakken leven verder in de verhalen

van de volwassene. Een krachtige visie

verzorgt haar eigen marketing. Campagnes

zijn dan minder belangrijk. Volgers

sluiten talrijk aan bij de visionaire leider

omdat zij danken hun succes te realiseren.

Jan De Cock exposeert in New York.

Het is alsof de uitmuntendheid van hun

leven gerealiseerd wordt door de visie

van Jan. Eenheid in visie en implementatie.

Het belang of het ontbreken van de

idee van een sterk en coherent ‘verhaal’

is zichtbaar in de actuele Belgische politieke

situatie. De ideale ideeën en strategieën

zijn dermate onverenigbaar, dat

splijtzwammen blijven woekeren, oplossingen

bemoeilijkend. De zogenaamde

‘oude krokodillen’ werden terug opgevoerd,

niet toevallig. Ze zijn in staat om

de strijdbijl te vervangen door de creatie

van gemeenschappelijkheid. Ze staan

waarvoor ze staan. Coherentie helpt: de

populariteit van Reynders zakt, Milquet

stijgt.

Verschillende visies kunnen botsen, ze

hoeven dat echter niet te doen. De leider,

die vindt dat hij of zij DE enige, juiste

visie heeft, bestaat. De verschillen in

de verf zetten is hun waarmerk. Samenwerken

met anderen is streven naar een

toekomst waarbij velen zich aansluiten.

Visies worden getransformeerd tot een

nieuwe. De visie is een gemeenschappelijke

actie. De volgers zullen zowel in het

eerste als in het tweede geval, fier zijn

op hun leiders, voor zover ze coherent

zijn met zichzelf. DE waarde wordt bepaald

door de volgers die de resultaten

bepalen. De visie bepaalt de richting. Als

de zaken geen kant meer opkunnen dan

zoekt men de grote leider die terug de

richting stuurt. Verandering als basis voor

succes in een complexe, evoluerende wereld.

Dit paradigma is evident. De sterkte

van de visie wordt afgewogen aan het

blijvende karakter ervan. Wat we vandaag

doen dient te passen in waar we morgen

willen zijn. Het verhaal helpt wanneer we

onszelf in het verhaal kunnen plaatsen,

er onszelf in kunnen herkennen.

Talloze historische voorbeelden zijn voorhanden

om de sterkte van visie aan te tonen.

Visionairen als Paul Janssen, Ernest

Solvay en andere Lieven Gevaerts staan

geboekstaafd als sterke leiders die bedrijven

en mensen succesvol maakten.

Dat visie niet altijd tijdloos is blijkt met

een pijnlijke evidentie uit de actuele situatie

bij Gevaert. Ook de farmaceutische

industrie wachtte te lang om een transparante

industrie te worden. De wonderdoener

wordt vandaag de misdadiger, die

ziek maakt. Als vervuiler heeft de chemische

industrie ook naam gemaakt in het

in gevaar brengen van de teloorgang van

de planeet. Gevaert verdwijnt wegens het

evolueren van de technologie en het gebrek

aan visie. Deze Belgische pioniers

hadden de breedheid van hun visie gemeen.

Vandaag zien we organisaties als

Amnesty International en Médecins sans

Column

Jef Brouwers – Managing Partner – Act

Krachtige visie en coherent gedrag:

de beste combinatie

Een krachtige visie verzorgt haar eigen marketing.

Frontières. Hun websites stralen hun

ideaal uit. Ze streven naar een betere

wereld, binnen hun visie. Het individu

verdwijnt volledig achter de droom. Groepen

van mensen zetten zich in, met het

ideaal voor ogen. Hun ‘activisten’ hebben

er alles voor over. Motivatie en engagement

zijn maximaal. Mensen eisen

hun rol op. Teamwerk ontstaat spontaan

door de gedrevenheid. In de wielerwereld

dreigt dit gemeenschappelijke volledig te

verdwijnen, opgesplitst in belangengroepen.

De sport zelf dreigt verloren te gaan,

ondergeschikt aan de verschillende visies.

Eerst was er de echte of vermeende

doping, nu het al dan niet toelaten van

renners en hun pleogen in koersen. De

chaos is compleet. De rechten van de renner

boven elke verdenking worden met

voeten getreden door een amalgaam van

alles, met als enige visie: geld. En alleen

visie maakt mensen rijk, als mens en als

business mens. Indien er geen gemeenschappelijke

visie is: geen business.

ACT, Partners for Results, en haar consultants

optimaliseren aanwezige individuele

en team competenties.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be 2


2

Sales & Marketing

Karel De Decker

Hier komt de

netwerkersgeneratie ...

Na de generatie Y (geboren tussen 1974

en 1989) moeten marketeers en communicatiedeskundigen

zich richten naar de

Generatie M, geboren vanaf 1989, het

tijdvak van de digitale revolutie.

In tegenstelling tot de generatie Y, die

pragmatisch ingesteld is, niet-revolutionair,

niet-materialistisch en geen drang

voelt om de wereld te veranderen ziet het

profiel van de Generatie M er heel anders

uit. Deze generatie neemt het heft in eigen

handen en bepaalt zelf het eigen professionele

traject. Het is de generatie die

opgegroeid is met computers, schermen,

gsm’s, iPods, Wii’s, Nintendo’s en andere

MP3’s.

Het zijn uitgesproken netwerkmakers, zowel

via internet als ‘in real life’.

Anders gezegd: de generatie M is gewapend

voor de toekomst. Deze generatie

wordt omschreven als de ‘screenagers’.

Wie met deze generatie wil communiceren

moet ook weten dat ze veeleisender,

mondiger en minder snel tevreden is.

Bovendien is deze generatie competitief

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

ingesteld. Computergames hebben jongeren

geleerd dat ze moeten winnen om

de beste te zijn, maar tegelijk hebben ze

ook allemaal ervaren dat ze ook kunnen

verliezen. De M-ers hebben geleerd te

multi-tasken: ze kijken tv met hun laptop,

internetten via gsm en sms’en terwijl ze

msn’en. Op die wijze bouwen ze een zeer

breed sociaal netwerk uit.

Marketeers en reclamemensen weten nu

dat de generatie M een hoge graad van zelfstandigheid

bezit. Het uitsturen van boodschappen

zal navenant moeten zijn: bewust,

concreet, realistisch én overtuigend.

De opkomst van de

buurtsupermarkten

Sinds enkele jaren zien we een belangrijke

verschuiving in het aanbod aan buurtsupermarkten.

Het aantal zelfstandige

kruideniers is op 12 jaar tijd gehalveerd.

Tegelijk openen de grote supermarktbedrijven

van het land voortdurend nieuwe

superettes en middelgrote buurtsupermarkten.

Voorbeelden zijn de Express

winkels van Carrefour, de City, Proxy en

Grote supermarktbedrijven openen voortdurend nieuwe superettes.

Monthly Headlines

Sales & Marketing

Shop’n’Go-concepten van Delhaize, de

Spar en Okay formules van Colruyt, en Delitraiteur,

Louis de Kruidenier en Smatch

van de Groupe Louis Delhaize.

Het nettoresultaat is dat voor het eerst

in 10 jaar, het aantal middelgrote supermarkten

opnieuw gestegen is. Het gaat

hier dan voornamelijk om buurtsupermarkten.

Carrefour groeit het snelst in dit segment,

door aan een hoger tempo dan de concurrentie

winkels te openen. Eind 2007

klokte men af op ruim 190 Express winkels.

Voor dit jaar plant Carrefour nog een

40-tal nieuw Express winkels.

Deze winkels verkopen meer producten

met een hogere toegevoegde waarde, zoals

bereide maaltijden en belegde broodjes

en worden op die wijze concurrenten

van broodjeszaken en restaurants.

Ook de opmars van de (hard) discounters

en van de gemakswinkels blijkt vooralsnog

niet te stoppen. De hypermarkten

blijken historisch gezien over het hoogtepunt

heen. De heimwee naar de buurtwinkel

is blijkbaar groot ...

Innovatiekracht is dé essentie

van een sterk merk

Sterke merken staan of vallen bij hun innovatiekracht.

Zo blijkt uit de resultaten

van een onderzoek uitgevoerd door het

Vlerick Brand Management Centre bij

meer dan 100 Belgische branding professionals.

67% is van mening dat de

innovatievoorsprong t.a.v. private labels

kleiner wordt. Vandaar dat ook design in

de toekomst belangrijker zal worden om

‘onderscheidend’ te zijn. Meer dan de

helft gelooft dat design in de toekomst

belangrijker wordt dan de pure product-

& technologische innovaties. Merkinnovatie

wordt door 54% van de ondervraagden

gezien als dé belangrijke driver van

merkentrouw.

Te noteren valt ook dat ‘local branding’

aan belang gaat winnen. Dat zou er kunnen

op wijzen dat consumenten stilaan

de buik vol hebben van globale merken.

68% is het daarmee eens.


“Nous comptons sur notre fournisseur d’énergie

comme nous comptons sur notre équipe.”

Xavier Beguin, Directeur technique

CHU Tivoli

Electrabel, c’est aussi une équipe d’experts à

votre service qui vous accompagne jour après jour

dans votre gestion optimale de l’énergie. Faites le point

sur vos questions énergétiques avec votre Account

Manager.

www.electrabel.be


2

Because one business

is never only one business

Support

Services

With more than 20 years of experience in the IT sector, the Econocom team knows that every

business depends on the whole business – and that each organisation works better when integrated and

connected. Econocom can bring your internal teams together so that the sum makes up a greater whole.

Econocom specialises in delivering high quality and customised IT services and solutions to its

customers, and this across different sectors of business including financial management, tailor-made

services, telecom services, and of course, products & solutions.

If you want to know more about how we can make your business run in a more integrated way, check

out www.econocom.com

Products

&

Solutions

Financial

Services Telecom

Managed

Services

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

“En als u uw klanten

nu eens reclame

laat maken voor u?”

Uw klanten zijn tevreden? Mooi!

Dan bent u klaar voor mond-aan-mond

reclame op het web.

Ga naar www.our-clients.com en ontdek

hoe eenvoudig het wordt om nieuwe

klanten te werven via uw bestaande.

www.our-clients.com


Tom Blackett: vice-chairman van Interbrand

Group: “Eerst moet er intern een voedingsbodem

aanwezig zijn vooraleer die brand

ook extern ‘geëxploreerd’ kan worden.”

Een van de sprekers was de Brit Tom

Blackett, vice-chairman van Interbrand

Group. Blackett houdt zich bezig met

‘country branding’ omdat landen, net

als bedrijven, concurreren om investeerders,

consumenten (export), toeristen

en talent aan te trekken. Een positief

imago is dus uitermate belangrijk voor

een land. De verantwoordelijke voor dat

imago is in eerste instantie de regering.

Volgens Blackett zou die een eenduidige

visie moeten hebben en een duidelijke

strategie moeten uitwerken om de natie

de juiste ‘brand’ mee te geven. Wat

zou Blackett aan formateur Leterme vragen

mocht hij België advies geven voor

‘nation branding’? ‘Wat is uw visie over

België? Waar wilt u met België naartoe?’

Pertinente vragen die – in het licht van de

nog steeds aan de gang zijnde formatie

– stof tot nadenken geven.

Nationhood

Hoe beter de brand van een land, hoe

meer vertrouwen en uitstraling die natie

krijgt en hoe trotser de inwoners van het

land worden. Dat heeft een positieve invloed

op de bevolking, de economie, de

cultuur en de productiviteit. Blackett: ‘The

message must begin at home. Belgian

people must be persuaded of the benefit

of nationhood’. Er moet dus eerst intern

een voedingsbodem voor een brand aanwezig

zijn vooraleer die brand ook extern

‘geëxploreerd’ kan worden. Dat betekent

ook dat de regering het eens moet worden

over een nationale strategie. Of is dat

in het surrealistische België anno 2008

een utopie?

Separatistische visies

In plaats van te benadrukken wat Vlamingen

en Walen scheidt, zouden we – aldus

Blackett – moeten nagaan wat ons bindt

om België als een brand te kunnen promoten.

Dat betekent dat separatistische

visies uitermate nadelig zijn voor de

brand Belgium en bijgevolg ook voor de

Belgische economie. Temeer omdat België

(en ook Brussel als centrum van de

EU) in het buitenland veel meer bekendheid

genieten dan Vlaanderen en Wallonië.

In vaktermen: de brand awareness

van Vlaanderen en Wallonië zijn niet hoog

genoeg. Re-branding (lees Vlaanderen en

Wallonië promoten in plaats van België)

kost veel tijd, energie en geld en leidt tot

het verlies van de buitenlandse perceptie

van België als een multiculturele en

meertalige natie.

We kunnen ons dus bijvoorbeeld vragen

stellen bij het beleid van de Vlaamse

minister van Toerisme. Geert Bourgeois

(N-VA) heeft ervoor gekozen om de toeristische

buitenlandkantoren die nog onder

de Belgische vlag promotie voerden, te

splitsen en eenzijdig Vlaams te maken.

De Waalse OPT’s (Office de promotion du

tourisme) in het buitenland worden voor

een voldongen feit gesteld en verzocht

om andere oorden op te zoeken.

Sales & Marketing

Stijn Dom

Federale regering start campagne om imago van België op te poetsen

De ‘brand’ België:

utopie of opportuniteit?

Stel dat België als natie wordt opgegeven, wat gebeurt er dan met

de ‘brand’ België? Wat is de waarde van het merk ‘België’? En wat

kan de bedrijfswereld doen om België te promoten? Op die vragen

wou Stichting Marketing tijdens het seminarie in de Nationale Plantentuin

in Meise dieper ingaan.

Polyglotten

Tijdens het panelgesprek na de presentaties,

werd de vraag gesteld of de bedrijfswereld

moet wachten op een uniforme visie

vanuit de overheid om aan de slag te gaan.

Belgen hebben immers een overwegend

positief imago in het buitenland; we staan

bekend als polyglotten, bourgondiërs en

verder flexibele, diplomatische en pragmatische

karakters. Het is dus zaak om België

als een open economie te promoten en

de troeven uit te spelen. De zaal was het

erover eens dat er nog heel wat potentieel

voorhanden is en dat België gebaat is met

een doordachte en uniforme visie.

1 miljoen euro om imago

op te poetsen

Het imago van België heeft na de politieke

crisis van de voorbije maanden

heel wat schade opgelopen. Om de

neerwaartse spiraal te doorbreken,

investeert de federale regering maar

liefst 1 miljoen euro in een imagocampagne.

Het gaat enerzijds om een promotiecampagne

met een tv-spot en

website, gericht naar investeerders.

De spots zullen worden uitgezonden

op CNN, BBC World, Deutsche Welle

en/of CNBC. Anderzijds komen er advertenties

in The Economist en de Financial

Times en banners op financiële

websites. Naast de advertentiecampagne

gaat premier Verhofstadt ook

interviews geven waarin hij het imago

van België wil oppoetsen. Onder meer

Le Monde, BBC World, El Pais en de Financial

Times komen aan bod.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be 2


2

Sales & Marketing

Geert Vanhees

Deel 9: Merkenstrategie

Hoe zwaar kan een merk lijden aan

niets anders dan zichzelf?

Een merk is een cluster van associaties in het hoofd van

de doelgroep. Wie dus met een unieke en superieure

associatie(s) voorkeur weet te realiseren, kan tegen een

stootje. Er mag wel wat fout lopen vóór de hersenen open

staan voor dissonante informatie over dat sterke positieve

merk of voor associaties die conflicteren met de bestaande.

Als een merk niet

meer maakbaar is

Maar een merk dat daarentegen de hersenen

van mensen is binnengesukkeld met

teveel negatieve associaties, moet al zeer

sterke dingen uithalen om het nog goed

te maken. Branding heeft als intrinsieke

eigenschap, de maakbaarheid van de

perceptie. Als een merk zo beschadigd is

dat het ophoudt maakbaar te zijn, is geen

enkele andere uitweg meer mogelijk dan

een naamsverandering om aan de rotsvaste

negatieve associaties te ontsnappen.

Zo was de vroegere RTT niet meer

te redden. Positieve associaties rond

Geert Vanhees: ‘Het GO! staat op dezelfde

lijn als de iPod: beide bendadrukken de

‘customization’.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

klantvriendelijkheid en marktgerichtheid

zouden nooit wortel hebben geschoten

op het monopolistische telefoniemerk

dat nooit met ‘voorkeur’ bezig had moeten

zijn omdat er geen keuze bestond. De

liberalisering van de markt was een brug

te ver geweest.

Maakbare merken hebben superieure

differentiërende eigenschappen

Als het verschil tussen het bestaande

imago (bestaande associaties) en het

gewenste imago (gewenste associaties)

erg groot is, spreken we over een HER-positionering.

Dat is op zich een teken dat

de maakbaarheid aanwezig is gebleven

om een ‘krom’ merk ‘recht’ te krijgen. Het

is tegelijk een teken dat er nog steeds

voldoende belangrijke eigenschappen

bestaan waarin het merk superieur is.

Het bestaan van zo’n groep positief differentiërende

eigenschappen die de merkvoorkeur

kunnen voeden, is de basis voor

een goede afloop van een herpositionering.

Een mooi voorbeeld hiervan is het

onderwijsnet van de Vlaamse Gemeenschap,

het GO!

De merkwetten spelen ook

in het onderwijs

De kern van branding is dat mensen

kiezen voor merken waarin ze hun eigen

waarden herkennen of kiezen voor

merken die waarden compenseren die

men nastreeft maar mist. Zo hebben erg

veel kinderen van bakkers en tuiniers

school gelopen waar de kinderen van de

dokter dat deden (de compensatiewet)

en zijn tot aan de secularisering van de

maatschappij de katholieke waarden

dominerend geweest voor vooral de plattelandsbevolking

bij de schoolkeuze (de

confirmatiewet).

De ‘zwakte’-keuze

De school van de staat, van de socialisten,

van de armen, van de vrijzinnigen en

van de dommerikken – om maar enkele

vooroordelen over het Gemeenschapsonderwijs

te noemen – is van oudsher een

stedelijk scholennet geweest. Tot op vandaag

blijft het, met sterke marktaandelen,

groeien in grote steden terwijl het regelmatig

in niet-stedelijk gebied een manifeste

underdogpositie inneemt. Maar stedelijk

betekent ook multi-cultureel met

‘beige’, ‘bruine’ en ‘zwarte’ scholen. De

doorsnee Belg heeft daar negatieve associaties

bij. Het Gemeenschapsonderwijs

herpositioneerde zich intussen tot

het actieve ‘GO!’ en associeert zich niet

meer met de negatieve lading van ‘staatsschool’

maar met de positieve lading van

‘De Vlaamse Gemeenschap’.

Kosteloos en waardeloos

Het GO! is, bij wet, het ‘kosteloze’ onderwijs.

Hoe mooi dit principe ook klinkt, het

vloekt met de fundamentele structurering

van de wereld door onze hersenen want

wat gratis is, is slecht, en wat duur is, is

kwalitatief. Door de maximumfactuur of

het kosteloze van het GO! te beklemtonen,

heeft de politiek actief meegeholpen

aan de commoditisering van het GO!.

Zwijgen over de afkomst

van het merk

Enfin, het resultaat van dit alles en nog

veel meer was een imago van het GO! als

de school van ‘de laatste keuze’ of ‘geenkeuze’

school. Het scholennet werd als

moedermerk eerder een negatieve dan

een positieve ‘endorser’ van zijn eigen individuele

merken, namelijk de individu


ele lokale scholen met vaak sterkere reputatie.

Directeurs van ‘magneetscholen’

binnen het GO! hebben daarom de associatie

met het eigen scholennet achterwegen

gelaten en wilden zich niet meer laten

bezoedelen door de eigen parent brand.

In de merkenstructuur van een endorsed

merkstrategie staat normalerwijze de parent

brand voor de positieve afkomst, de

garantie en de geloofwaardigheid van de

individuele merken maar bij het GO! is

het juist het omgekeerde.

De hardnekkigheid van

negatieve associaties

De negatieve vooroordelen zijn zo hardnekkig

dat niemand nog opmerkt dat het

GO! de dominerende marktleider is van

methodescholen zoals het Freinet onderwijs

– waar dan weer het kruim van de

bevolking, die vooral geloof hecht aan

persoonlijkheidsvorming, door wordt

aangetrokken. Ook in het volwassenenonderwijs

is het GO! marktleider - het

idee van een leven lang leren. Beide innovatieve

onderwijstypes krijgen de negatieve

associaties rond kwaliteit van

het GO! niet klein. Zelfs de gepubliceerde

scholenrapporten die aantonen dat scholen

van het GO! beter werden bevonden

dan sommige klokken van andere schoolnetten,

doen het GO! maar lichtjes stijgen

in relevantie. En het kamperen voor de

schoolpoorten wordt steevast met andere

schoolnetten geassocieerd, terwijl

in februari reeds alle elitescholen van het

GO! de kampeerders hebben overleefd

en volzet zijn.

De zwakte creëert een

oninneembare sterkte

Als een merk staat voor ‘niet-keuze’ is het

een anti-merk. Het GO! was, al moet ze bij

wet voor iedereen open staan, toe aan een

duidelijk keuzecriterium. Het GO! moest

een actieve keuze worden. Wat kan dat

zijn? Waar kan het GO! haar superieure

relevantie halen als ‘kwaliteit’ reeds door

anderen is geclaimd? Wie van oudsher

met de minst ‘gemakkelijke’ leerlingen,

met de meer ‘kansarme’ leerlingen heeft

gewerkt, kent één ding goed, namelijk

hoe je uit elke leerling zijn sterkten en talenten

kan puren, hoe je kan inspelen op

de mogelijkheden van elk kind door persoonlijke

begeleiding, op maat van het

kind. De leerwinst (vooruitgang per kind)

is in het GO! dan ook uitgesproken sterk.

Naast de zorg voor cognitieve opleiding is

de zorg voor de persoonlijkheid van elk

kind - een superieure eigenschap van het

GO! -, ook hoe langer hoe relevanter. In

een heterogene en internationale maatschappij

hebben persoonlijkheden met

sterke communicatievaardigheden en

een open kritische geest meer slaagkansen.

De toekomst is aan hen die het best

met ‘verandering’ kunnen omgaan en dat

gaat over de juiste attitudes.

Een school voor persoonlijkheden

Door deze aandacht voor het persoonlijk

welzijn van elk kind, met respect voor de

diversiteit en het anders-zijn, het multiculturele,

is het GO! in een geïnternationaliseerde

en multi-culturele wereld een

modern merk geworden. Een ‘school voor

Geert Vanhees: ‘Ook onderwijsnetten zijn merken en werken als merken:

compenseren en confirmeren.’

Geert Vanhees: ‘Het GO! is een waardenmerk:

open kritisch, persoonlijk, respectvol,

mondig, …’

persoonlijkheden’ is een school die de individualiteit

van elke leerling voorop stelt.

In het decennium van de ‘Me Selling Proposition’,

waar tailor-made producten en

services grote voorkeur genieten – denk

aan de iPod – is het GO! plotseling vooruitstrevend

en ‘cool’. De positionering van

het GO! is vertaald in de VIP campagne: ‘Bij

ons is elke leerling een VIP’. De VIP boodschap

wordt ingevuld met diverse betekenissen,

zoals persoonlijkheid, pluralisme,

diversiteit, positief kritisch, verdraagzaamheid,

respect, verantwoordelijkheid, mondigheid,

creativiteit, … waarden waarvan

het gemeenschapsonderwijs het marktleiderschap

kan claimen.

Reculer pour mieux sauter:

interne branding eerst

De herpositionering van een organisatie

die decennia lang zijn inspanningen niet

in waardering vertaald heeft gezien, moet

eerst een interne rebranding inhouden.

Als de trots voor het merk en het geloof

in eigen sterkte leeft, is externe branding

effectiever. In een onderwijsorganisatie

zijn trouwens de mensen het ‘marketingmateriaal’,

zij realiseren dagelijks het

merkbeeld, een merkbeeld dat vooral

door mond aan mond reclame wordt gevoed.

Het GO! realiseerde eerst interne

communciatiemiddelen, voordat de positionering

rond ‘VIP’, wereldkundig werd

gemaakt. Zo bouw je op 5 jaar tijd, beetje

bij beetje, een sterk merk, op de hardnekkige

ruïnes van misperceptie.

Geert Vanhees

Managing Director van het

merkstrategisch consultingbureau

MINIMUM en gastdocent Vlerick

Leuven Gent Management School

(geert.vanhees@skynet.be)

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be 2


0

Sales & Marketing

Jan Lagast

Adviseur Industriële Marketing – www.forte.eu

“Hoe kan ik als R&D-manager rekening

houden met de mogelijke winsten en

kostenvoordelen die een klant kan behalen

door onze machines te kopen?” Deze

vraag kreeg ik onlangs van een deelnemer

aan een basiscursus Industriële

Marketing voor ingenieurs. We hadden

het net gehad over perceptie en over de

voordelen die klanten voor hun bedrijf

denken te behalen via de aankoop van

een product of dienst. De man was door

zijn directeur naar een cursus marketing

gestuurd. Dat feit op zich was al meteen

het eerste antwoord op zijn vraag. Zonder

inzicht in hoe industriële klanten denken

en hoe ze beslissingen nemen, is het voor

een R&D-manager geen evidentie om rekening

te houden met klanten waarmee

die persoon nauwelijks in contact komt.

Uiteraard is een enkele basiscursus niet

de hele oplossing, maar toch hoeft men

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Alles begint bij de juiste intentie

R&D in functie van klanten?

Hoe productontwikkeling in lijn brengen met de wensen van

klanten? Enkele eenvoudige aandachtspunten kunnen al

een groot verschil maken.

Laat R&D eens wat meer samen met sales

en marketing nadenken over de aankoopmotieven

van klanten. Daar worden de

producten én het bedrijf beslist beter van.

het niet eens zo ver te zoeken om de R&Dafdeling

overstag te doen gaan richting

klant.

Intentie en inzicht …

Alles begint bij de juiste intentie en het

nodige inzicht. Als de R&D-manager geen

zin heeft om rekening te houden met

klanten en niet in staat is om zich ten opzichte

van die klant nederig en zoekend

op te stellen, dan zijn alle cursussen, vergaderingen

en boeken een verspilling van

energie en budget. Met de juiste intentie

daarentegen, is de kans op slagen zeer

groot. Vanuit die houding is ook deelnemen

aan een basiscursus zinvol. Dat levert

de eerste inzichten op, en het is vaak

ook de start van een permanent leer- en

verrijkingsproces. Na afloop van elke

basiscursus krijg ik heel wat vragen naar

aanvullende literatuur. Dat is alvast een

positief signaal. Immers, als de interesse

gewekt is, dan worden klantnoden haast

vanzelf in het R&D-proces betrokken.

Afstemming over

de afdelingen heen

Ook de organisatie van het bedrijf kan

zorgen dat R&D gewonnen wordt voor

de klanten. De laatste tijd bemerk ik een

steeds grotere aanwezigheid van R&D

in messaging workshops. Tijdens zo’n

workshop gaan we op zoek naar alle

klantgeoriënteerde verkoopargumenten

van een product of dienst. Vooraf vragen

we wie de workshop zou moeten bijwonen.

Sales en marketing zijn natuurlijk

de vaste elementen, maar steeds vaker

horen we: “onze R&D moet er ook bij,

want dan denken ze eens mee na over

de aankoopmotieven van klanten”. Inzicht

verhogen van R&D, is blijkbaar een

belangrijk leidmotief. Maar ook: afstemming

bereiken tussen verkoop, marketing

en R&D. Samen nadenken over klanten,

gebeurt immers veel te weinig in onze

verticaal georganiseerde bedrijven, waar

R&D in een hoekje zit, ver weg van de

klant. Niet zelden zie ik na één denkdag

nieuwe transversale informatiestromen

in een bedrijf ontstaan van R&D naar de

meer commerciële collega’s – en terug.

Contact met klanten

Uiteraard is ook het direct contact met

klanten een troef voor productontwikkeling.

Marketingboeken raden bijvoorbeeld

aan om klantenpanels te organiseren

met enkele strategische klanten. Die

feedback levert een betere volgende versie

op. Jammer genoeg verschaft ze nog

net iets te weinig inzicht in de leefwereld

en de beweegredenen van klanten. Dergelijke

informatie kunt u nog het best ter

plaatse gaan halen. De R&D-manager

van de machinebouwer uit het begin van

dit artikel kan bijvoorbeeld bij klanten

op bezoek gaan en de ontwikkelde machines

in de praktijk aan het werk zien.

Nog sterker wordt zo’n bezoek indien er

ook de kans is om dan het doorgaans

technisch-georiënteerde gesprek te overstijgen.

Vraag gebruikers en operatoren

naar hun ervaringen. Praat eens met de

directie over de terugverdientijd van de

investering en over de kostenvoordelen

die het bedrijf heeft behaald. Praat eens

met verkopers of product managers over

hoe die machine de kwaliteit of de kostprijs

van de producten heeft beïnvloed.

Dat levert een veel breder perspectief op

van parameters die bij klanten de beslissingen

beïnvloeden. Uiteraard kan je niet

zonder meer de verworven inzichten extrapoleren

naar andere klanten, maar na

verloop van tijd ontstaat wél een globaal

beeld van wat klanten drijft. En dat beeld

is van onschatbare waarde voor de toekomst

van productontwikkeling – én van

het bedrijf.


AVA VA V YA YA Y AVA

VA VA V YA YA Y AVA

VA V YA YA Y AVA

VA V AVA

VA V YA YA Y A AYA

YA Y AVA

VA V YA YA Y AVA

VA V YA YA Y AVA

VA V YA YA Y A

VA V YA YA Y AV

AVA VA V YA YA Y AVA

AVA VA V YA YA Y AVA

VA V YA YA Y AVA

VA V YA YA Y AVA

VA V YA YA Y AVA

VA V YA A A AY

A Y

YA Y A A A A VA A A A

VA V YA YA Y AVA VVA VA VVA VA YAA

AA YYA YA YYA YAA A AA AA

AVV

AA VA V Y A

Y AA YY A

A A A

Y A A

VA V YA YA Y AVA AAV VV VA VA VVA VA

YY

AA

AA V YA YYA YAA AA AVV

AA VA V YYA

Y V

Y V YA V A Y A YA

AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA

AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA AVAYA


VA V YA YA Y VA VVA V

A

A A

VA V Y A Y AV

Y V A V A VA A A

YA Y V

Y V A V

Y V


2

ICT & Networks

Jean-Luc Manise

Aujourd’hui, 20% de systèmes téléphoniques

utilisant un PABX ont migré vers la

téléphonie IP, mais 80% des entreprises

ont déjà lancé des expérimentations. Le

Gartner estime que dans les trois ans à

venir, la majorité des entreprises auront

basculé vers ces technologies, qu’il considère

comme le changement majeur

dans les communications vocales depuis

les PABX numériques et la téléphonie

mobile apparues respectivement dans

les années 70 et 80.

Solutions intégrées

Le marché de la Communication Unifiée,

basée sur l’intégration de l’email, du fax

et de la messagerie vocale, a connu ces

dix dernières années des fortunes diverses

et une pénétration mitigée, essentiellement

supporté par les fournisseurs

de PABXs téléphoniques comme Nortel

ou Siemens. L’évolution des outils de

communication et de collaboration dans

la période récente, en particulier dans

le contexte de l’Internet, a vu l’arrivée

solutions intégrée rassemblées sous

l’appellation “Communication et de Collaboration

Unifiées”, tant chez Cisco, Avaya

ou Oracle que chez Microsoft ou IBM.

Pas chiffrable

L’éventail des possibilités est si large que le

Gartner se refuse à lancer un chiffre pour un

marché trop multifacettes: communications

synchrones en peer-to-peer (voix, messagerie

instantanée, vidéo), asynchrones (mail,

voice mail, fax), mode conférence (audio,

vidéo et Web), que ce soit à partir de postes

de type PC ou de téléphonie mobile. Le

pivot du système: l’application de gestion

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Unified Communications

Unified Communications:

vers le tout IP

La communication unifiée est à la téléphonie ce que l’ERP est à la

gestion. Elle vise à intégrer sur base du socle IP tous les outils de

communication d’une entreprise en un seul outil.

d’annuaire des participants et l’outil de

gestion de leur agenda, permettant à tout

moment à un utilisateur de connaître la

disponibilité de ses collègues, et d’en déduire

le meilleur média à utiliser: voix si

l’interlocuteur est disponible, messagerie

instantanée pour un dialogue synchrone

urgent si il est occupé mais accessible, mail

si il est occupé ou absent ...

Dorsale IP

Les solutions “unifiées” qui rassemblent

les différents canaux de communications

vont faire leur lit sur la dorsale mondiale

IP haut débit grâce à des équipements

devenus abordables (téléphonie IP, casques,

webcams …) et des applications

de convergence voix-données arrivées à

maturité. Il s’agit d’un marché global fabuleux

qui excite on l’a dit les appétits

des majors de l’industrie télécom et collaborative,

Cisco et Microsoft en tête.

Unified Communication Systems

En annonçant l’année passée le rachat

pour 3,2 milliards de dollars du numéro

un mondial de la téléconférence, WebEx

Communications, Cisco veut faire barrage

à la stratégie de communication via

Internet poursuivie par Microsoft. Voilà

déjà deux ans que Cisco se montre particulièrement

actif sur le marché de la

communication unifiée. En mars 2006, la

société choisissait de réunir l’ensemble

de ses outils de communications IP (chat,

collaboration, messagerie, téléphonie,

visioconférence) en un seul portefolio:

Cisco Unified Communications System.

L’entreprise a également conclu un partenariat

avec IBM pour le développement

La communication unifiée est à la

téléphonie ce que l’ERP est à la gestion.

d’une plate-forme de développements

d’applications de solutions de communications:

l’Unified Communication and

Collaboration Client Client Platform. IBM

fournit le logiciel, Cisco les téléphones

et les interfaces IP. WebEx était attractif

pour Cisco de par sa dimension collaborative

dans laquelle la vidéo va tenir un

rôle de plus en plus en plus central dans

les prochaines années.

Orientation logicielle

Fort logiquement, si Cisco attaque le marché

avec une approche orientée téléphonie,

Microsoft centre sa stratégie sur une

approche logicielle. En octobre dernier,

la société a présenté son serveur Office

Communications Server 2007 et son poste

client Office Communicator 2007. Le

but: rassembler sur le bureau de chaque

utilisateur un ensemble d’outils combinant

voix sur IP, vidéo, vidéo conférence,

audio conférence, téléconférence, messagerie

instantanée, partage de documents,

travail collaboratif et … gestion de


présence! Succédant à LCS (Live Communications

Server) OCS intègre un véritable

central IP (simplifié). Une façon de rentrer

sur le marché de la téléphonie IP, ce qui

explique la présentation par la société

de téléphones IP compatibles avec OCS.

Oracle veut lui aussi sa part du gâteau

des communications unifiées. En interne,

il a entrepris une migration VoIP de son

réseau téléphonique. Ses sites, répartis

dans 120 pays, sont contrôlés par six

CallManager de Cisco, en attendant une

configuration en grappe. Résultats: une

baisse de 6% des effectifs en charge de

la maintenance. Fort de sa propre expérience,

le groupe prend en compte la dimension

communication unifiée Oracle

Communications Suite (l’équivalent maison

d’Outlook/Exchange et de Notes/Domino),

dans son softphone Oracle Communicator

et dans ses middelwares.

Concurrents et partenaires

Dans un marché aussi global, tous les

acteurs sont susceptibles de se retrouver

dans de multiples combinaisons concurrents/partenaires.

Au VoiceCon 2007 et

fort de sa stratégie UC2 (Unified Communications

and collaboration) , IBM a

annoncé le rachat de WebDialogs, un

des concurrents directs de WebEx, l’idée

étant d’offrir la possibilité utilisateurs

IBM d’ouvrir des sessions de conférence

web depuis Notes. Quelques mois plus

tard, IBM a annoncé la distribution de

Sametime sur les solutions de communications

unifiées de Cisco, Avaya et Nortel.

Quant à Verizon, il a présenté à VoiceCon

une solution combinant un serveur (texte

et voix) de messagerie et la gestion des

appels téléphoniques, service bientôt

proposé à ses clients VoIP de ses centres

IP hébergés. Cette offre s’intègre dans

Outlook et Sametime. sans parler des solutions

fonctionnellement équivalentes

qui seront certainement proposées à un

large public par les grands sites portails

du Net comme Google, Yahoo!, MSN, AOL

et autres Netvibes ou Facebook.

Besoins de standards

Selon Idate, les enjeux liés au déploiement

de ces nouveaux outils sont multiples:

la sécurité et la confidentialité

de leur utilisation, leur administration

et l’archivage éventuel des échanges,

l’élaboration de règles d’usage en conformité

avec les règles déontologiques

de l’entreprise ... D’autres enjeux sont

liés au choix des outils à déployer sur le

Le marché des communications unifiées

dans le monde pour les fournisseurs

d’accès Internet (en milliards de dollars)

Année Chiffre d’affaires

2007 4,9

2008 7,8

2009 12,1

2010 18,4

2011 25,6

Source: Radicati Group / janvier 2008

poste de travail comme sur les serveurs:

Outlook ou navigateur sur le poste de

travail comme plate-forme de départ?

Un logiciel intégré ou plusieurs logiciels

d’éditeurs différents pour couvrir

la totalité du spectre fonctionnel? Mais

dans ce dernier cas, comment assurer

l’indispensable intégration entre ces différents

logiciels et quand disposera-t-on

d’une standardisation suffisante des formats

de données?

Réellement efficaces?

Autant de problématiques qui devront

être résolues avant tout déploiement,

sans oublier un problème endémique

qui devra lui aussi trouver solution préalable:

comment développer l’efficacité

des collaborateurs afin qu’ils puissent

réellement et efficacement utiliser de

tels outils, sachant qu’aujourd’hui, ils

éprouvent de grandes difficultés à venir à

bout du seul outil de messagerie: mal ou

insuffisamment formés, peu au fait des

bonnes pratiques d’utilisation, le collaborateur

emploie le mail à tord et à travers,

souvent comme un outil synchrone

en remplacement de la téléphonie et l’on

voit mal comment il pourra efficacement

intégrer d’autres outils comme la messagerie

intégrée, la conférence Web ou le

partage de documents, le risque majeur

étant la sous utilisation ou la non utilisation

de ces nouveaux outils de Communication

et Collaboration Unifiées.

Les projets en matière de déploiement

de solution de communication unifiée en

2007 dans les entreprises

priorité Grandes entreprises PME

Urgente 12 % 8 %

Normale 24 % 19 %

Faible 31 % 31 %

Pas prévu 31 % 42 %

NSPP 1 % 0 %

Source: 2007 Forrester Research

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


Don’t shout. Talk.

Hoog tijd voor intelligente e-mailmarketing

• Bouw vlot efficiënte campagnes met een

intuïtieve, meertalige én gebruiksvriendelijke

interface.

• Dankzij de online rapportering in real-time,

leert u veel uit de reactie van uw

e-mailcontacten. Zo worden uw volgende

campagnes nóg gerichter.

EmailGarage - Brusselsesteenweg 560, 3090 Overijse, Tel. +32 2 658 29 58

Spreken zonder denken, is als schieten zonder mikken.

• Houd de dialoog moeiteloos levendig –

met voorgedefinieerde scenario’s anticipeert

u meteen op het specifieke gedrag van elke

ontvanger.

• De nieuwe functies Email Interaction en

Email Health Score verrijken elk e-mailadres

met een gedetailleerd interactieprofiel.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

EMG-partner

Enkele tevreden

EmailGarage-klanten

Test EmailGarage 6.0 en stuur uw eerste 1000 e-mails gratis* Surf naar www.emailgarage.com/testrit

* aanbod geldig voor nieuwe gebruikers tot een maand na activatie
Software Quality

is (y)our business

Quality Control and Management

Software Quality Assessment

Structured Software Testing

info@pstestware.com

www.pstestware.com

You need a flexible &

independent partner!


Performantie en betrouwbaarheid cruciaal om business vooruit te stuwen

Oplossing van Nortel doet Antilope

sneller en efficiënter werken

Nortel is een bedrijf dat een totaalpakket aanbiedt. Eén partner voor zowel telefonie, netwerkbeheer en Unified Communications

heeft alleen maar voordelen. Dat is voor Antilope de voornaamste reden om met Nortel en Quentris, de Nortel integrator voor

België, in zee te gaan. In de printing sector speelt snelheid een cruciale rol om de concurrentie een stap voor te blijven. De juiste

informatie verkrijgen op het juiste ogenblik is een kritische succesfactor.

Antilope is een bedrijf dat zowel grafische

als mediaproducten aanbiedt en communicatiediensten

van a tot z realiseert. De

hoofdactiviteit is de hi-tech drukkerij. Het

bedrijf uit Lier is uitgegroeid tot een moderne

firma die een jaaromzet van om en

bij de 30 miljoen euro realiseert. Antilope

is meer en meer IT-gericht en maakt gebruik

van een uitgebreid netwerk om haar

activiteiten op de gepaste manier te kunnen

uitoefenen. De firma heeft in totaal

160 mensen op de loonlijst staan.

Antilope biedt een hele waaier van producten

en diensten aan. Dat gaat van digital

en offset printing over fotografie tot

multimedia. Ook het ontwerp en de creatie

van verpakkingen, brochures, … heeft

de onderneming uit Lier in de vingers.

IT speelt een cruciale rol binnen de businessprocessen

van Antilope. Enerzijds

is er het dagdagelijkse operationele aspect.

Anderzijds wordt IT gebruikt voor

het genereren van business. En dat is een

bewuste keuze. IT wordt dus duidelijk gevaloriseerd.

Centraal netwerkbeheer

In eerste instantie heeft Quentris de telefooncentrale

vervangen en een Nortel

VoIP oplossing geïmplementeerd. Daarnaast

hebben Quentris en Nortel een

analyse van de businessprocessen gemaakt

en de infrastructuur van nabij bekeken.

In de loop der jaren waren er verschillende

netwerken ontstaan die naast

elkaar functioneerden. Elk netwerk had

specifieke functionaliteiten. Er was een

duidelijke behoefte om te evolueren naar

een centraal netwerkbeheer.

De doelstelling van het project was van

in het begin duidelijk: efficiënt en snel

werken. Om zich van de concurrentie te

onderscheiden, zijn de bedrijfsprocessen

doorgelicht en heeft Quentris de Nortel

communicatie-infrastructuur op maat van

de business afgestemd. Vooraf werd het

volgende criterium vooropgesteld: de

oplossing moest performant en betrouwbaar

zijn om het netwerk en de telefonie

optimaal te ondersteunen. Op die manier

worden de bedrijfsprocessen aangestuurd,

gedirigeerd en gecontroleerd.

Strategisch belang

Voor Unified Communications heeft Nortel

geopteerd om te werken met Microsoft

Office Communication Server 2007

(Nortel heeft sinds 18 juli 2006 een strategische

alliantie met Microsoft, bekend

onder de naam ‘Innovative Communications

Alliance’, waarbij de medewerkers

via ‘presence management’ meteen zien

of iemand beschikbaar is en met één klik

kunnen ze de juiste persoon bereiken.

Als je meteen korte informatie nodig

hebt, gebruik je instant messaging. Alle

communicatiemiddelen worden geïntegreerd.

De communicatie verloopt uiterst

efficiënt zodat de productiviteit aanzienlijk

toeneemt.

Unified Communications past perfect in

de bedrijfsvisie van Antilope. Bovendien

is het duidelijk van strategisch belang

omdat het inspeelt op de specifieke behoeften

van de business: de noodzaak

om snel en efficiënt te communiceren

was nooit zo groot. Mobiliteit wordt meer

en meer belangrijk. Interne mobiliteit is

essentieel, maar mobiliteit en toegankelijkheid

naar buiten toe is dat evenzeer.

Het hele project heeft bij Antilope een

heel proces teweeggebracht. De performantie

van de medewerkers is met 10 tot

15% gestegen. De aanpak legt Antilope

dus geen windeieren. Dankzij efficiënter

werken stijgt immers ook de klantentevredenheid.

De precieze ROI is in cijfers

moeilijk te definiëren, maar het staat buiten

kijf dat Antilope de vruchten plukt van

de investering. De administratieve processen

zijn sterk vereenvoudigd waardoor er

bijvoorbeeld meer offertes gemaakt kun-

Advertorial

nen worden. Meer offertes betekent meer

klanten. En meer klanten betekent meer

omzet. Het volume aan papier is in vergelijking

met vorig jaar met 14% gestegen.

En meer drukwerk is uiteraard het gevolg

van meer klanten.

Dirk Veraghtert van Nortel: “Samen met

Quentris hebben we de de communicatieinfrastructuur

op maat van de business

afgestemd.”

Nortel Networks nv

Ikaroslaan 14 – 1930 Zaventem – Belgium

Tel.: (+32) 2 716 75 11

Fax: (+32) 2 716 76 00

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


ICT & Networks

Jean-Luc Manise

Belgique: 27% de logiciels

illégaux

Selon les chiffres publiés par IDC fin janvier,

près de 9,8 milliards d’euros ont été

dépensés en investissements informatiques

en 2007 en Belgique par 12.600

entreprises, soit près de 70.000 salariés.

Toujours selon le cabinet d’étude, 27%

des logiciels tournant sur les PC en Belgique

sont illégaux. Une diminution de

10% de ce taux de piratage d’ici 2001 en-

10% de piratage en moins, ce serait 1.500

nouveaux emplois en plus selon la BSA.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

traînerait la création de 1.500 nouveaux

emplois dans le secteur ITC, et rapporterait

680 millions d’euros à l’industrie du

logiciel. Les pouvoirs publics verraient

eux leur cassette se gonfler de 230 millions

d’euros de rentrées fiscales. Jacco

Brand, Président de BSA Benelux: “Nous

sommes heureux de constater qu’il existe

déjà en Belgique une nouvelle loi permettant

de mieux lutter contre le piratage et

la contrefaçon. Cette loi est entrée en

vigueur le 10 janvier 2008. Nous nous

réjouissons aussi de l’annonce faite la

semaine dernière, selon laquelle la lutte

contre la criminalité informatique, et contre

le piratage en particulier, figure parmi

les priorités absolues du plan 2008-2011

de sécurité nationale de la Belgique”.

Tarifs de fixes à mobiles: beaucoup

trop chers selon le Beltug

Le Beltug, l’association des utilisateurs

télécoms en Belgique a décidé de publier

un baromètre “Fixed to Mobile” de

façon à vérifier si les baisses des charges

d’interconnexion mobiles imposées par

l’IBPT est bien répercutée en faveur des

utilisateurs. Les résultats de la première

enquête sont, c’est le moins que l’on

puisse dire, morose: une entreprise de 50

travailleurs peut ainsi facilement passer

à côté d’une économie de 3.300 d’euros

par an! En 2006, l’IBPT a pris l’initiative

d’imposer aux opérateurs mobiles une diminution

de leurs tarifs d’interconnexion

de façon à rapprocher progressivement

les coûts d’un appel “fixe à mobile” de

ceux d’un appel “fixe à fixe”.

Conséquence: les opérateurs fixes paient

environ 40% de moins pour les appels

vers les réseaux mobiles. En toute logique,

cette baisse, qui peut atteindre 7

à 8 cents par minute, devrait être reflétée

dans les tarifs utilisateurs finaux. Qu’en

est-il exactement? Pour le savoir le Beltug

a interrogé 79 entreprises. Et les résultats

Monthly Headlines

ICT & Networks

de cette première enquête n’augurent

rien de bon: la plupart du temps, les nouveaux

tarifs, revus à la baisse, ne sont

accordés qu’aux nouveaux clients. Ou

aux entreprises qui en font la demande

expresse. L’enquête du Beltug indique

que la situation est pareille chez tous les

opérateurs.

5 règles d’or pour plus de

performances financières

Sur commande de Terradata, Ventana

Research a interrogé près de deux cents

chefs d’entreprise et analystes afin

d’identifier les défis les plus courants

auxquels sont confrontés les départements

financiers sur le plan ICT. Il en ressort

5 règles à respecter pour plus de performance

de l’ICT au service de la gestion

financière. Tout d’abord, lier les données

opérationnelles et financières détaillées

pour mieux comprendre et anticiper

l’impact des facteurs opérationnels sur

les résultats financiers. Deuxièmement,

renforcer les atouts des systèmes ERP

en matière de traitement des transactions

par une flexibilité analytique basée

sur une vision des performances liée à

une source d’informations d’entreprise

partagée et centralisée. En troisième

lieu, réduire le niveau de complexité en

simplifiant et en normalisant la gestion

de l’information. Cela permet de libérer

des ressources clé et de passer moins de

temps à récolter et à valider des données

afin de se recentrer sur l’analyse des activités

de l’entreprise. Quatrièmement, investir

dans des architectures qui évoluent

avec la croissance de l’entreprise et avec

le nombre d’utilisateurs qui s’ajoutent à

la communauté qui se sert de la base de

données. Enfin, on veillera à améliorer

la collaboration entre les spécialistes financiers

et informatiques afin qu’ils comprennent

mutuellement leurs besoins,

leurs objectifs et leur vocabulaire.


Unified Communications bevordert snel en efficiënt werken

Siemens slaat brug tussen

verschillende communicatie-eilandjes

Unified Communications (UC) zit in de

lift, zoveel is duidelijk. Maar in de praktijk

zijn de oplossingen dikwijls alles

behalve ‘unified’. De integratie verloopt

niet altijd van een leien dakje en de opstart

gaat gepaard met groeipijnen en

kinderziektes. Maar Siemens Enterprise

Communications brengt daar verandering

in dankzij haar open, flexibele en

modulaire oplossing.

Op dit ogenblik breiden de communicatiemiddelen

voor bedrijven almaar uit:

gsm’s, vaste telefoons, pda’s, instant

messaging, VoIP, enz. Paradoxaal genoeg

leidt het gefragmenteerde karakter van

deze communicatiemiddelen tot het verlies

van heel wat waardevolle tijd. En dat

gaat ten koste van de productiviteit en

het gebruikscomfort. Het onafhankelijke

onderzoeksbureau Insignia Research

(Toronto) heeft een enquête uitgevoerd

bij medewerkers van ondernemingen en

contactcenters. Daaruit blijkt dat ondernemingen

met 1.000 medewerkers tot

bijna 9 miljoen euro per jaar verliezen

wegens verloren productiviteit en te vermijden

uitgaven. Andere onthutsende

resultaten:

De roadshows van

Siemens: UC in de praktijk

Heb je ook het gevoel dat je steeds

meer moeilijkheden heeft om de

juiste persoon op het juiste ogenblik

te bereiken? De Unified Communications

Roadshow van Siemens

presenteert een totaal nieuwe

aanpak. Experts en gastsprekers

zullen het concept bespreken en

toelichten hoe de UC-oplossingen

in een business-omgeving gebruikt

worden. Je kan de oplossing zelf

testen en ontdekken wat de mogelijkheden

zijn. Mis deze kans niet!

Data:

09/04 – Antwerpen

18/04 – Brussel

22/04 – Gent

Meer informatie:

http://www.uc-roadshow.be/

– 94% procent van de respondenten

rapporteerden dat ze wekelijks gemiddeld

5,3 uur op informatie van andere

moeten wachten om taken uit te

voeren.

– De respondenten rapporteerden een

gemiddeld productiviteitsverlies van

7,8 uur per maand op andere locaties

omdat ze niet beschikken over de vereiste

communicatiemiddelen.

– Bedrijven verspillen op jaarbasis minstens

2.300 euro per persoon aan

onnodige onkosten voor zakenreizen

als gevolg van ondoeltreffende of

niet-bestaande samenwerking met

bestaande communicatiesystemen.

Pionier

De conclusie is overduidelijk: nooit eerder

was er zo veel nood om op een doeltreffende

manier collega’s en klanten snel te

contacteren en het communicatieproces

te optimaliseren. Met haar Unified Communications

oplossing speelt Siemens

in op de behoefte aan efficiënt werken.

Siemens is een pionier op het gebied van

UC. Het heeft al vier jaar ervaring in het

ontwikkelen van UC-oplossingen, waaronder

OpenScape. In tegenstelling tot de

concurrenten, verenigt Siemens expertise

op het gebied van voice en IT.

Siemens heeft een oplossing uitgewerkt

die een brug slaat tussen de verschillende

communicatie-eilandjes. De benadering

is gebaseerd op het systematische

gebruik van erkende standaardnormen

en op de integratie van telecommunicatietoepassingen

in een open IT-omgeving.

Siemens gebruikt herkende standaarden

en software platforms zijn de basis van

de toepassingen.

De klant heeft de mogelijkheid om een

volledige analyse van de business-processen

uit te laten voeren. Advies op

maat geven is daarbij cruciaal. Het gaat

om een analyse van de interne en externe

communicatieprocessen. Daarna wordt

tijdens de integratie en de implementatie

van de oplossing rekening gehouden

met de resultaten van die analyse. Open-

Scape blinkt uit als modulaire en flexi-

Advertorial

Met haar Unified Communications oplossing

speelt Siemens in op de behoefte

aan efficiënt werken.

bele oplossing en kan in verschillende ITomgevingen

geïmplementeerd worden.

Een stap voor de concurrentie

Siemens blijft een stap voor op de concurrentie.

Het heeft immers onlangs een

volledig nieuw concept aangekondigd:

OpenScape Unified Communications

Server. Deze IT-server werd specifiek ontwikkeld

om een eind te maken aan de

kunstmatige barrières tussen de afzonderlijke

systemen voor spraak-, videoen

geïntegreerde communicatie. Je kan

het beschouwen als een soort basislaag

die voor alle toepassingen identiek is en

waarop alle communicatie-oplossingen

kunnen ‘draaien’. Op die ‘fundering’ kan

de klant toepassingen implementeren

waardoor de integratie op wieltjes loopt.

De aanpak is ook hier flexibel en modulair,

mede door het gebruik van een Service-Oriented

Architecture (SOA).

Siemens Enterprise Communications

Philippe Bauwens

Tel.: 32 (0)2 536 29 71

Email: philippe.bauwens@siemens.com

Url: www.siemens.be/open

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


ICT & Networks

Bruno Koninckx

Apple op dieet

Multimedia

Handige of leuke high tech spullen

Met de Macbook Air heeft Apple de dunste

laptop uitgebracht die de laatste jaren

op de markt is verschenen. Samen met

een afgelikt design geeft dat een mooi resultaat,

al levert het toestel niet dezelfde

wow-factor als de iPhone. De vorm en het

gewicht maken het vooral een interessant

toestel voor wie veel onderweg is en dan

alleen de basistaken van een computer

nodig heeft. Heb je redelijk wat externe

toestellen of accessoires nodig, dan bots

je al snel op de beperkingen van het

concept. Zo heeft het toestel geen ingebouwde

optische speler, en is er slechts

één USB-poort aan boord. Om aan te

sluiten op een bedraad netwerk, moet

je een USB- netwerkkabeltje bijkopen.

Wil je daarnaast nog iets anders via USB

aansluiten, dan moet je al een USB-hubje

meenemen. Apple belooft wel dat de batterij

het tot vijf uur kan volhouden, maar

wie z’n computer intensief gebruikt onderweg,

zou een tweede batterij toch wel

appreciëren. Het is echter niet mogelijk

om zelf de batterij te wisselen.

Wel heel royaal voor de omvang zijn dan

weer het uitstekende 13,3 inch scherm,

en het volwaardige toetsenbord. Een

snelheidsmonster is de Macbook Air niet,

maar de doorsnee gebruiker zal er alles

mee kunnen doen wat hij wil. De prijs valt

voor een subnotebook heel goed mee,

waarmee dit een mooi toestel is voor wie

met de beperkingen kan leven.

www.apple.be

Nieuw top zakelijk toestel bij

Samsung

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Op het Mobile World Congress lanceerde

Samsung naast zijn nieuwe toptoestel

Soul ook enkele nieuwe smartphones.

Meer bepaald twee met Windows Mobile 6

als besturingssysteem, en twee met Symbian.

Topmodel in de reeks is de i780. Als

besturingssysteem draait hier Windows

Mobile op. De vorm is geïnspireerd op

die van de klassieke BlackBerry’s, maar

natuurlijk in een geactualiseerd design:

een relatief groot scherm (2,55 inch) en

een uitgebreid toetsenbordje waar je een

korte e-mail mee kan schrijven. Uiteraard

ondersteunt het toestel push e-mail, en

alle normale mobiele toepassingen voor

het Windows Mobile platform. Wat netwerktechnologieën

betreft, heeft het toestel

zowat alles in huis: UMTS aan HSDPA

snelheid, Bluetooth én Wifi. Prettige extra

is de ingebouwde GPS-module met bijgeleverd

het Garmin Navigation Package.

De 2 megapixel camera is dan weer niet

echt een hoogvlieger.

www.samsung.be

Nieuw @ CxO

Business Card Service

Uniek aanbod

1 jaar in CxO voor slechts 250,00 EUR

per advertentie*

Business Card op 1/8 pagina, full colour

*Jaarabonnement: 3.000,00 EUR

6x CxO Magazine | 6x CxO eZine

Treed in contact met meer dan

60.000 leidinggevenden

Bereik het management van kmo’s,

grote ondernemingen en overheid

Voor meer informatie, bel 03 889 52 59

Kleinste projectieafstand

Met de PLC-XL50 zegt Sanyo dat het de

projector heeft met de kleinste projectieafstand.

Volgens Sanyo kan je de projector

op slechts acht centimeter van een

scherm plaatsen om toch een beeld van

twee meter te krijgen. Dit alles dankzij

een nieuwe door het bedrijf ontwikkelde

technologie. Bijzonder is ook dat het

toestel beelden horizontal en verticaal

kan projecteren. Sanyo ziet de PLC-XL50

vooral als een toestel voor in omstandigheden

waar een klassieke projector niet

geschikt voor is. In kleinere ruimtes zoals

klas- of vergaderlokalen kan hij tegen de

wand zelf bevestigd worden om toch een

groot beeld op de wand of het plafond te

projecteren. Je kan het toestel ook op de

vloer of een tafel plaatsen om het daar,

of op het plafond, te laten projecteren. Zo

kan het ook bij besprekingen van bijvoorbeeld

een plan, op beurzen of voor digitale

signalisatie gebruikt worden.

www.sanyo.be

Nouveau @ CxO

Business Card Service

Offre exceptionnelle

1 an de publicité dans CxO à 250,00 EUR

seulement par annonce*

Business Card sur 1/8 de page, quadri

* Abonnement annuel: 3.000,00 EUR

6 x CxO Magazine | 6 x CxO eZine

Contactez plus de 60.000

de cadres et dirigeants

Abordez le management des PME,

grandes entreprises et le secteur public

Pour plus d’information, appelez le 03 889 52 59


Marc Verhofstede a une double casquette

au sein du groupe Kinepolis. Il

est responsable de toute la partie technique

(informatique, projection et son,

les trois sont étroitement liés comme on

le lira plus loin) et Performance Director.

A ce titre, il assure le trait d’union entre

l’administration et les outils de business

intelligence. Les projets ne manquent pas

pour l’équipe de 12 personnes en charge

du support (4), de l’infrastructure (2), du

développement (4), des achats et de la

gestion de projet (2).

Places numérotées

En premier lieu, il y a l’évolution et le support

de la plate-forme de vente maison,

qui permet aux utilisateurs d’acheter à

l’avance des places numérotées. Elle est

implémentée partout en Belgique, et est

en test en France. “Il existe des logiciels

spécialisés dans le secteur du cinéma

mais ils coûtent très cher. Nous avons fait

une analyse de rentabilité et conclu que

la meilleure solution était de le développer

en interne. Aujourd’hui, il n’y a pas

une semaine sans une mise à jour quelconque

qui réponde à une demande des

personnes sur le terrain ”.

Point de vente unique

L’objectif de cette année est d’en décliner

une version adaptée pour l’Espagne,

et d’en finaliser l’opérationalisation pour

la France, un pays où il faut un cahier

des charges qui doit être validé par les

autorités françaises. “Ces dernières années,

nous nous sommes concentrés

sur l’évolution de notre plate-forme de

vente qui permet aujourd’hui de vendre

des places numérotées. La deuxième

avancée: c’est l’intégration de toutes les

transactions, qu’il s’agisse de la vente de

nourriture et de boissons, de tickets et de

produits de merchandising. Sur nos sites

de Bruges, Ostende et Courtrai, ces opérations

sont totalement intégrées en un

seul système. Les clients ont à leur disposition

un point de vente unique où ils

peuvent tout acheter en un seul passage”.

Nouveau Data Center

ICT & Networks

Jean-Luc Manise

Faire une copie de films coûte cher

Kinepolis: le tout numérique au cinéma

Marc Verhofstede, CIO groupe Kinepolis:

“Nous expérimentons la possibilité

d’acheter et de payer des places de cinéma

via GSM ”.

Faire une copie de films coûte cher, de 1.000 à 1.500 euros la copie.

Mais si l’on digitalise le film et qu’on le stocke sur un disque dur, le

coût est ramené à une fourchette de 100 à 150 euros. Une économie

énorme, qui implique toutefois la mise en place d’une infrastructure

et d’un système de projection ad hoc. C’est sur ce challenge

distribution et de la diffusion numériques que le groupe Kinepolis

travaille.

Deuxième projet important: le déménagement

dans un nouveau data center

qui servira de base à la nouvelle plateforme

de distribution de films numérisés,

une opération placée sous la responsabilité

de Belgacom-Telindus. “L’étape

suivante: recevoir les films par fibre, le

stocker et les envoyer directement vers

les sites et les projecteurs adéquats. Aujourd’hui,

l’industrie doit faire face à un

tournant essentiel: celui de la digitalisation.

Le coût des copies de films est très

lourd, de l’ordre de 1.000 à 1.500 euros.

Pour diffuser un film comme Harry Potter

en France, cela représente un budget

pour le distributeur de 1 à 1,5 millions

d’euros! En digitalisant les films et en les

stockant sur des disques durs, on divise

le coût de la copie par 10: c’est énorme

mais cela suppose aussi d’être équipé

d’un projecteur numérique qui lui coûte

encore 3 à 4 fois plus cher qu’un projecteur

classique. Et puis il faut monter toute

l’infrastructure, placer des serveurs

vidéo et du stockage suffisamment

performants pour le tout numérique.

Notre projet est de mettre en place un

“NOC”qui assure en temps réel le monitoring

de chaque projecteur, détecte les

problèmes de chauffe, les incidents, etc.

C’est, à 80%, de l’informatique. C’est

réellement le challenge dans notre secteur:

réussir l’intégration de tous ces systèmes

pour assurer une distribution et

une projection de qualité digitale, avec

à la clé des économies énormes ”.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


0

Newsletter CIOnet

Hendrik Deckers

Qui se douterait en le voyant que ce

jeune père de jumeaux de 8 ans vient

de fêter son cinquantième anniversaire !

« Mes enfants sont ma cure de jouvence »,

dit-il, et malgré sa double fonction de

Managing Director chez ING Belgium et

de COO du Wholesale Banking du Groupe

ING, il veille à consacrer suffisamment de

temps à sa famille. Licencié en informatique

de l’ULB, André Vanden Camp nous

impressionne d’emblée par sa personnalité,

sa chaleur humaine, sa rigueur dans

l’approche des problèmes, sa vision stratégique

et son souci des détails, sans

oublier son esprit d’entreprise inébranlable.

“Je suis informaticien par vocation et

de profession, mais j’ai toujours refusé

de faire de l’informatique pour

l’informatique”, déclare André Vanden

Camp. C’est ce qui ressort clairement de

son CV, où les postes de directeur général

ou d’administrateur délégué succèdent à

des fonctions plus techniques.

Jusqu’en 1986, André Vanden Camp a

occupé différents postes dans des ministères

avant de devenir directeur de

l’informatique à la Bourse de Bruxelles. En

1991, il rejoint la Caisse interprofessionnelle

de dépôts et de virements de titres

(C.I.K.) (qui deviendra Euroclear Belgium)

en qualité de directeur de l’organisation

et de l’informatique, avant d’en être nommé

directeur général en 1995.

Entré à la BBL en 1999, André Vanden

Camp est successivement directeur du

programme Global Securities Services,

directeur du département Organisation

et Informatique, Chief Information Officer

d’ING South West Europe et Chief

Information Officer Transaction et Private

Banking d’ING Europe. Il est administrateur

délégué d’ING Belgique depuis le 1er

janvier 2005.

Un entrepreneur dans l’âme

André Vanden Camp est issu d’une famille

de commerçants de Bruxelles. “Cela

CIOnet Profile: André Vanden Camp

L’informatique au service

de l’entreprise

m’a profondément marqué”, dit-il. “ Pour

bien fonctionner, je dois pouvoir travailler

dans un environnement qui m’offre à la

fois liberté d’action et proximité de mon

client. En effet, comme tout entrepreneur,

j’ai besoin de ce contact direct avec le

produit final et le client. Et à chaque fois

que ces conditions n’étaient plus réunies

ou que le ‘challenge’ faisait défaut, j’en ai

tiré les conclusions qui s’imposaient”.

Ce fut notamment le cas en 1990, après

l’incendie qui ravagea une partie de la

Bourse de Bruxelles. André Vanden Camp

avait proposé de profiter de l’occasion

pour repenser toute l’organisation de la

société et la doter d’une informatique

adaptée, le tout sur un nouveau site. “J’ai

besoin de comprendre en détail le métier

des gens – les agents de change, en

l’occurrence – avant de mettre en place

l’infrastructure qui permettra d’en tirer le

meilleur parti. Cette attitude et une curiosité

naturelle m’ont amené à découvrir

peu à peu toutes les facettes de la vie

d’une société : le marketing, la gestion

journalière et stratégique, etc ...”

Ouvrir les esprits

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Début 1999, les dirigeants de la BBL à

l’époque, lui demandent de reprendre

en main le back-office et l’informatique

de la banque. Son objectif était de préparer

l’informatique à s’intégrer dans un

monde différent: le monde international

d’ING.

“J’y ai découvert une équipe performante

mais très fermée, qui comptait 1.000 per-

André Vanden Cam: Managing director

ING Belgium et COO Wholesale Banking

Groupe ING

sonnes travaillant dans l’environnement

Unisys. Si ce choix se défendait très bien

dans les années 70 et 80, des projets

critiques tels que l’Euro ou Y2K avaient

constitué un obstacle à la banque

pour s’ouvrir à la nouvelle réalité de

l’informatique et des technologie dans

les années 90. En m’appuyant sur un

‘business case’ solide, j’ai fait comprendre

aux membres de l’équipe qu’il leur

fallait sortir de cet univers clos, où chacun

se sentait tellement en sécurité, pour

se lancer dans Sun et Oracle. Nous avons

alors construit progressivement avec

l’ensemble de l’équipe de ING un monde

hybride, qui combinait différentes infrastructures”.

Lees verder op onze site: http://www.

cxonet.be/iframe.asp?source=2&articlei

d=1148

CIOnet (www.cionet.com) is the first independent, private and invitation-only online

business network that empowers CIO’s & ICT Managers to network more efficiently

and effectively for business. CIOnet is all about Building Relationships,

Sharing Knowledge & Growing a Peer Network in the CIO community.

CIOnet is an independent network where 95% of the members are CIO’s, ICT-managers,

academics and industry experts. CIOnet is supported by business partners

such as Telenet Solutions, Netapp, HP, Adobe, Microsoft, BT, Capgemini, Quint,

PWC, Unisys, Information Builders, Deloitte, Atos Origin, BMC Software, Rittal,

Xplore, BDNA, Techteam, APC, Xerox, IBM and Orange.


DATA VERLOREN?

A r c h i v i n g S o l u t i o n s

Yo u r i n f o r m a t i o n i s n o w h e r e s a f e r

de volledige back-up beveiliging

bel nu naar 078 15 31 61 of surf naar www.merak.eu


2

ICT & Networks

Frans Godden

Networking of “not-working”

Social networking:

een bedreiging of een opportuniteit?

Tenzij je van een andere planeet bent, heb je ongetwijfeld al

wel gehoord van Facebook, MySpace of LinkedIn. Allemaal

vormen van social networking, zeg maar losse, meestal ongestructureerde

online communicatie van iedereen met iedereen.

Maar is dit ook een haalbare kaart voor het bedrijfsleven

of moet er integendeel het bordje “te mijden” boven

hangen?

Je kan echt niet meer naast het fenomeen

kijken, de lijst van social networking

websites groeit nog elke dag, en het

aantal gebruikers explodeert gewoon –

MySpace alleen al telt er meer dan 200

miljoen. Privé-gebruikers, welteverstaan,

want de bedrijfswereld heeft altijd erg

huiverig gestaan tegenover social networking.

Een onderzoek van MessageLabs

eind vorig jaar wees nog uit dat het merendeel

van de bedrijven ernstige vragen

had bij het verschijnsel. Sterker nog, 60%

verwachtte een negatieve invloed op de

productiviteit en meer dan 75% was van

oordeel dat de bedrijfsreputatie ernstig

kon geschaad worden wanneer hun werk-

Mike Rhodin, algemeen directeur IBM Lotus:

“Social networking maakt willens nillens

zijn intrede in de bedrijfswereld, en

dus kan je het maar beter onder controle

houden”.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

nemers negatieve commentaren over de

organisatie online zouden zetten. Het is

dan ook niet verwonderlijk dat meer dan

2/3 van de ondervraagden plannen had

om de toegang van hun werknemers tot

social networking websites te beperken.

Networking of not-working

De opmars van social networking in de

bedrijfswereld heeft natuurlijk ook veel

te maken met de vervaging tussen werk

en privé die ontstaan is door het feit dat

steeds meer werknemers alleen ook van

thuis uit werken maar ook hun favoriete

websites en toepassingen dan op kantoor

gebruiken. Niet helemaal zonder gevaar,

zo wijst recent onderzoek uit, want

het risico is groot dat “networking” dan

ontaardt in “not-working”. 8% van de

ondervraagden gaf toe wekelijks al één

tot vijf uur te besteden aan social networking.

Ook het feit dat dergelijke activiteit

een extra belasting legt op de beschikbare

bandbreedte kan voor sommige bedrijven

problemen opleveren. En dan zijn er

nog de spammers en virusschrijvers die

van het fenomeen gebruik kunnen maken

om hun malafide praktijken uit te voeren.

Verzeilen we dan opnieuw in het Wilde

Westen – of het Wilde Web?

Connections

Niet als IBM het kan verhelpen, want op

zijn recente gebruikersconferentie introduceerde

het bedrijf IBM Lotus Connections,

een kader waarbinnen onder-

nemingen zich met social networking

kunnen inlaten zonder de controle over

het geheel te verliezen. Het is een verzameling

van technologieën zoals blogs,

bookmarks en FaceBook-achtige dingen

die in de consumentenwereld reeds lang

populair zijn maar die nu door Big Blue

van de stempel “bedrijfswaardig” voorzien

worden. Maar waarom zou ik IBM

betalen voor dingen die ik gratis op het

Web kan vinden? “Simpel”, zegt Mike

Rhodin, algemeen directeur van IBM Lotus:

“omwille van zaken als beveiliging,

compliance, en privacy. Geen enkel bedrijf

wil cruciale bedrijfsgegevens op het

Web zien verschijnen, en met Connections

kan het al die zaken perfect onder

controle houden”.

Net op tijd, zo blijkt, want recent onderzoek

van Emedia heeft aan het licht

gebracht dat ruim 10% van alle social

networkers al websites voor social networking

bezoekt voor bedrijfsdoeleinden.

Vooral LinkedIn blijkt erg populair te zijn,

maar ook een site als Plaxo trekt heel wat

bezoekers. Uiteraard nog maar een fractie

van consumentensites als FaceBook

of MySpace of het Europese NetLog, maar

de groei zit er ook hier duidelijk in.

Aan banden

De grote uitdaging voor de bedrijfswereld

is hier een gulden middenweg te vinden.

Toen instant messaging in ondernemingen

doorbrak, was het ook even paniek,

maar intussen wordt het in sommige

sectoren al zeer intensief gebruikt voor

real-time communicatie. Het zal er dus

voor de bedrijven op aan komen om net

zoals voor IM een passend kader met reglementen

uit te werken waaraan werknemers

zich moeten houden als ze aan

social networking willen doen. Producten

als Connections kunnen hen daarbij het

nodige houvast bieden. Want maak je

geen begoochelingen: social networking

is geen voorbijgaand verschijnsel, de

geest is uit de fles ontsnapt en hij heeft

al tientallen miljoenen gebruikers “besmet”...


HET IS TIJD OM AFSCHEID

TE NEMEN VAN UW OUDE

KOPIEERAPPARAAT

Of u nu een professioneel rapport wilt printen of

een aanlokkelijke menukaart, uw nieuwe briefpapier

of een brochure met uw nieuwste collectie.

Een multifunctionele HP-printer is in gebruik niet duurder

als een kopieerapparaat! Zo bespaart u geld en hebt u de

beschikking over veel meer functies: probleemloos printen,

faxen, kopiëren en digitale bedrijfsbrede verzending.

De all-in cartridges combineren weinig onderhoud met

bewezen HP LaserJet-technologie. Gegarandeerde levenslange

betrouwbaarheid. U kunt de printer gewoon aanschaffen of

eenvoudig een flexibel contract op maat afsluiten. En dus is het

tijd om afscheid te nemen van uw oude kopieerapparaat.

www.hp.be/vervang

* Conform ISO-Standaarden, berekening voor wederzijds aanvaard contract

op 5 jaar, inclusief hardware, toner en onderhoudscontract, 5000 pagina’s

per maand inclusief. Aanbod geldig 1/2/2008 tot 31/4/2008

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP LaserJet M5035XS: vanaf

149

per maand*


ICT & Networks

Jean-Luc Manise

Plusieurs facteurs expliquent cette progression.

Ils peuvent, comme l’évoque

Pierre Audoin Consultants, être d’ordre

réglementaire (Bâle, OX) ou relatifs à des

besoins propres à l’entreprise: internationalisation

des systèmes d’information,

homogénéisation et rationalisation du

parc applicatif, recherche de performance

administrative, extension de périmètre

fonctionnel. Parallèlement, la phase de

renouvellement des parcs applicatifs,

8 ans après le passage à l’an 2000,

s’accompagne de son lot d’innovations

qui ont donné un nouvel élan au marché.

On songera aux architectures SOA

et au modèle de mise à disposition sur

demande SaaS. Et puis, si de nombreux

grands comptes sont déjà équipés en

ERP, ils continuent, sur base des modules

“de base” (compta, stock, GRH) à ajouter

des briques à leur solution. Last but not

least, certains gros marchés dynamisent

le business local: c’est le cas pour SAP (et

CSC) avec le méga contrat de la SNCB.

Cinquantaine d’ERP locaux

Du côté des acteurs, le marché est en

phase de consolidation. On se souvient

des rachats de Peoplesoft par Oracle qui

a depuis jeté son dévolu sur BEA, de Navision

par Microsoft, de la fusion de Lawson

et d’Intentia ou de la reprise de SSA

Global par Infor. Sur le plan local aussi,

les fusions/acquisitions battent leur

plein. Il faut dire qu’il reste une cinquantaine

d’éditeurs locaux, de l’Open Source

Tiny à Bluevision ERP PME en passant par

l’ERP maison Dimasys de Systemat.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Plusieurs facteurs expliquent progression

Marché des ERP:

croissance supérieure à 7%

Selon le dernier Magic Quadrant du Gartner, les services d’implémentation

ERP en Europe ont connu une croissance qu’on peut qualifier

de dynamique: 7,3% en 2006. Le bureau d’étude estime que le

marché des logiciels ERP a représenté l’année passée 8,1 milliards

de dollars pour la zone EMEA.

Fusions/acquisitions

Soft Cell a été repris par Unit4 Agresso. La

société, qui vise spécialement le marché

des sociétés de service et des organisations

du secteur public devra, tout comme

Exact, poursuivre cette politique de reprise

pour tenir tête aux Microsoft Dynamics

et autres SAP BusinessOne. La filiale

belge du groupe Exact, devenue l’un des

poids lourds des logiciels de gestion en

Belgique avec sa fusion avec Cubic et son

rachat de Solid Data, s’avoue d’ailleurs

toujours intéressée par d’autres reprises

en Europe et en Belgique. Le néerlandais

Unit4 Agresso a lancé une OPA sur Coda

(les sites belges des deux entreprises occupent

respectivement 40 et 15 personnes).

Si la fusion devait se réaliser, la

nouvelle entité représenterait un chiffre

d’affaires de 300 millions, ce qui la placerait

dans le top 10 des éditeurs européens

de logiciels. A plus petite échelle,

c’est pour son logiciel Qina que la société

Hasseltoise ACA IT Solutions a jeté son

dévolu sur eVision.. Qina est un “ERP”

spécialement conçu pour le secteur de

l’ameublement. ACA IT Solutions (50

employés, chiffre d’affaires de 5 millions

euros). La société compte décliner le logiciel

pour d’autres secteurs, et ouvrir dans

la foulée une filiale à Herentals.

Intégration

Même tendance au niveau des services

d’intégration. Le Belgo néerlandais

Helios-IT a repris les actifs de la filiale

néerlandaise Tectura. Les deux entreprises

sont spécialisées dans les logiciels

Ne payer que pour ce que l’on consomme et monte

les deux principaux atouts du modèle SaaS

professionnels de Microsoft. Tectura est

également connu en Hollande pour sa solution

Life Sciences, un ERP pour les secteurs

de la pharmacie, des cosmétiques

et de la biotechnologie. Mais l’événement

phare de ce début d’année est l’annonce

de la fusion entre Real Software et Dolmen,

qui fera de RealDolmen le premier

fournisseur belge de services informatiques

avec un chiffre d’affaires de 260

millions d’euros. On évoquera aussi la

reprise par Atos Origin de Banksys et BCC

et la fusion entre Getronics et KPN. Mais

la croissance peut se faire également de

manière interne: le courtraisien Delaware

a dépassé le cap des 200 collaborateurs

pour un chiffre d’affaires supérieur à 23,5

millions euros. La société spécialisée

dans les services SAP, déjà présente en

Chine, a ouvert une filiale à Atlanta.

Les atouts du modèle SaaS

Selon le Gartner, les applications en

mode ASP (Application Service Provider)


en puissance dès qu’on le souhaite: ce sont

ou SaaS (Software as a Service) ont représenté

5% des ventes de licences en

2005. Cette part devrait connaître une

croissance de 21% par an, une montée en

puissance. D’ici 2011, un quart des ERP

“installés”devrait fonctionner selon ce

modèle. Pourquoi opter pour le modèle

SaaS, c’est-à-dire pour l’externalisation

complète de données souvent sensibles,

qui touchent au cœur métier de

l’entreprise? Avant tout, pour l’attrait du

modèle “On Demand”: on ne paie que

pour ce que l’on consomme, on peut

très facilement monter en puissance et

la sécurité et la disponibilité sont contractuellement

garanties sous forme de

SLA. C’est pourquoi le couple PME-SaaS

intéresse tous les éditeurs. D’où le lancement

par SAP de ByDesign, un intégré

en ligne reprenant les fonctions de CRM,

de SCM, la gestion de projets et la business

intelligence. Cible: les entreprises

de 100 à 500 personnes. Echelle de coût

pour ce produit attendu en Belgique fin

2008, début 2009: à partir de 40 euros

par mois pour 5 utilisateurs. Oracle reste

lui concentré sur le haut du mid market

et doit encore réaliser la convergence

de ses différentes solutions (e-business

suite, JD Edwards et Peoplesoft). Nom de

code: fusion.

Microsoft ERP

C’est en 2005 que Microsoft a réuni dans

un seul programme, baptisé Dynamics,

tous les logiciels de gestion qu’elle avait

acheté: Axapta, Great Plains, Navision et

Solomon. La stratégie de Microsoft: les

harmoniser au sein d’une seule plateforme

de services logiciels fonctionnant

en étroite interaction avec ses outils bureautiques

et collaboratifs, lisez Office

et Sharepoint. Première brique fonctionnelle

de cette stratégie: le lancement de

Microsoft Dynamics Client for Microsoft

Office et Sharepoint Server. Une stratégie

qui déborde les seuls produits Microsoft.

En 2006, Microsoft avait présenté une solution

d’intégration entre Office et MySAP.

Le géant logiciel a par ailleurs annoncé

qu’elle travaillait à décliner son ERP à

l’intention de cinq marchés verticaux: la

distribution, le manufacturing, le retail, le

secteur public et les services.

L’évolution du marché ERP selon Pierre Audoin Consultants

Sage X3 et Ciel Quantum

S’il y a bien un éditeur représentatif du

secteur des PME et du modèle on demand,

c’est bien le groupe Sage. Sa filiale

Ciel vient d’introduire Quantum, un

ERP pour TPE qui vise les entreprises de

moins de 20 salariés. Sage a pour sa part

annoncé X3 Standard Edition, un intégré

à destination des PME de 50 à 300 personnes.

Il s’agit en fait d’une déclinaison

de X3, racheté en 2005 à Adonix, qui vise

lui les PME jusqu’à 2.000 travailleurs.

La nouvelle offre, baptisée Sage ERP X3

Standard Edition, dispose d’un spectre

fonctionnel identique à celui du produit

d’origine – qui prend maintenant le nom

de Premium Edition – mais elle a été adaptée

aux ressources et aux contraintes des

plus petites structures, disposant d’une

cellule IT de 2 ou 3 personnes et d’un budget

ICT annuel situé entre 200 et 500.000

euros. Sage prévoit des configurations allant

de huit à quarante postes, pour une

mise en œuvre entre 30 et 50 jours. Reste

que l’implémentation d’un ERP constitue

un projet majeur qui a des implications

à tous les niveaux de l’entreprise. Quels

sont les défis à relever? C’est ce que

nous vous invitons à découvrir dans la

prochaine édition en ligne de CXO eZine.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


Advertorial

Oplossingen van Delaware spelen in op interne processen van de klant

Technologie en Business:

Yin-Yang zorgt voor versterkende factor

‘Combining strengths, delivering solutions’

is het motto van Delaware Consulting.

In nauwe samenwerking met zijn

klanten gaat het business en IT consultancybedrijfopzoeknaarresultaatgerichte

IT-oplossingen die de vereisten inzake

business en technologie perfect verenigen.

Als vertrouwenspartner staat Delaware

in voor het definiëren, implementeren

en beheren van deze oplossingen.

“De klant kan bij ons terecht voor ERP,

Business Intelligence, CRM en Supply

Chain Management”, vertelt Stijn Vangenechten

van Delaware. “We zijn op vier

dimensies georganiseerd:

– Business-architectuur: de bedrijfsprocessen

bij onze klanten

– Technologie-architectuur: de technologisch

oplossing

– Mensen: onze eigen mensen met hun

competenties en die van de klant en

partners

– Tools en Technologie: onze middelen

om zaken te demonstreren, te verbeteren

en naar de markt te brengen

Op basis van ‘best practices’ en uitmuntende

technologie (Microsoft en SAP), slagen

wij erin om performante oplossingen

te implementeren. We zijn erin geslaagd

om bedrijfstemplates te maken die een

efficiënte implementatie toelaten. Een

voorbeeld hiervan is onze SMART Professional

Services® met Microsoft Dynamics

AX.

Op basis van ‘best practices’ en uitmuntende

technologie (Microsoft en SAP),

slaagt Delaware erin om performante oplossingen

te ontwikkelen.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Na de oplevering van een project, kunnen

wij in samenspraak met de klant servicecontracten

afspreken die voldoen aan

de behoeften van de klant. Afhankelijk

van de eigen strategie en capaciteit op

het vlak van ICT, kiest een klant in welke

mate er een beroep wordt gedaan op Delaware

om de operationele systemen te

ondersteunen. Door dicht bij de klant te

werken, wordt er snel en soepel op hun

vragen ingespeeld.

Toegevoegde waarde

Delaware Consulting heeft in de loop

der jaren heel wat kennis opgebouwd,

die wordt aangewend om toegevoegde

waarde voor de klanten te creëren. Vangenechten:

“Wij hebben ervaring in verschillende

sectoren (professional services,

food, manufacturing, engineering…).

De kennis van de sector en haar bedrijfs-

SMART Professional

Services®: betrouwbaar

en flexibel

De laatste jaren is er sprake van

grondige veranderingen in de professionele

services industrie. De

samenwerking met klanten en partners

is cruciaal geworden. Andere

trends zijn de interactie met de

klant door middel van elektronische

uitwisseling van documenten

en transacties, proactieve customer

relationship management (CRM) en

een sterk maar flexibel HR management.

Die uitdagingen moeten door

een betrouwbare en geïntegreerde

oplossing ondersteund worden.

Daarvoor bent u bij Delaware Consulting

aan het juiste adres. SMART

Professional Services® is een

flexibele oplossing die toelaat om

businessprocessen te veranderen.

Het gaat om een geïntegreerde en

professionele oplossing die gebaseerd

is op Microsoft Dynamics AX

en CRM, Microsoft Workflow Foundation

en MOSS 2007.

processen is heel belangrijk. Onze structuur,

aanpak en methodologie zijn uniek

en om die reden gaan bedrijven met ons

in zee.”

Door ERP te implementeren, worden alle

processen in een bedrijf geïntegreerd.

ERP betekent dat de juiste informatie op

het juiste ogenblik voor de juiste mensen

voorhanden is. De productiviteit wordt

aanzienlijk verhoogd. Samen met de CEO

maakt Delaware Consulting een heldere

analyse van de business.

Bedrijfssilo’s verdwijnen

“Voor de CFO is ERP vooral interessant

om de performantie van het bedrijf te

meten”, vertelt Vangenechten. “We merken

dat bedrijven die tien of vijftien jaar

met hetzelfde platform werken, dikwijls

oplossingen onderhouden die niet meer

goed gebruikt worden, wat onnodige kosten

met zich meebrengt.” Als die bedrijven

met Delaware in zee gaan, hebben ze

één oplossing, één aanspreekpunt en de

garantie dat alles op de gepaste manier

wordt geïntegreerd. De interne bedrijfssilo’s

verdwijnen.

“We gaan gefaseerd te werk om de verandering

die nieuwe oplossingen teweegbrengt,

niet in één keer door de medewerkers

van een klant te laten ‘verteren’.

De fasering kan procesgericht zijn maar

eveneens geografisch. De manier waarop

we het veranderingsproces aanpakken,

bepaalt voor 80% de slaagkansen

van het project. Wij voorzien opleidingen

en betrekken de medewerkers van de

klant via interviews en workshops.”

Contactgegevens:

President Kennedypark 4

8500 Kortrijk

Tel.: (+32) 56 27 44 44

www.delaware-consulting.com

Uitbreidingstraat 2-8

2600 Berchem/Antwerpen

Tel.: (+32) 3 230 15 11 – info@delaware.be

Contact: Stijn Vangenechten

vangenechtens@delaware.be

Tel.: +32 495 59 49 81


SMART

Professional

Services

De geïntegreerde oplossing voor

de professional services

automation industrie, voorgesteld

door Delaware Consulting,

gebaseerd op Microsoft Dynamics

AX en CRM, Microsoft Workfl ow-

Foundation en Microsoft Offi ce

SharePoint Server.

Ongeëvenaarde services: daar draait het allemaal om bij professionele

dienstverleners. Ten slotte maakt de klant de dienst uit. Dus investeert

u in getalenteerde mensen met ruime kennis en ervaring. U streeft

ernaar uw resources optimaal in te zetten. Uw processen zo goed

mogelijk te organiseren. En in te spelen op de vele veranderingen in

uw markt.

Om dit alles te capteren en te ondersteunen lanceerde Delaware

Consulting een performante en gebruiksvriendelijke oplossing:

SMART Professional Services ® .

Deze unieke totaaloplossing, gebaseerd op krachtige Microsoft technologie,

omvat Best Practices en bedrijfsprocessen, documentatie zoals

gebruikershandleidingen, testscripts, … die u ondersteunen in elke stap

van uw activiteiten.

Van planning, projectbeheer, HRM, document management en CRM

tot facturatie en controlling via multi-dimensionele rapportering.

Met SMART Professional Services ® kiest u voor een flexibele, schaalbare

oplossing die uw noden van vandaag maar ook van morgen inlost.

Tevens kiest u voor een langetermijnpartner met ruime ervaring in uw

sector, die u met plezier op weg helpt en blijft ondersteunen.

Zodat u kosten bespaart, uw risico’s perfect beheert en uitermate

flexibel werkt. Met dat ene, belangrijke doel voor ogen: tevreden

klanten, die blijven terugkomen en nieuwe klanten die tevreden klanten

worden.

President Kennedypark 4 • 8500 Kortrijk • tel +32 56 27 44 44 • www.delaware-consulting.com

Uitbreidingstraat 2-8 • 2600 Berchem/Antwerpen • tel +32 3 230 15 11 • info@delaware.be

Contact: Stijn Vangenechten • vangenechtens@delaware.be

Smart

professional services


Logistics & Munufacturing

Karel De Decker

Tien vuistregels om duurzaam

te ondernemen

In een recent ‘manufacturing’-report geven

academici uit China, Spanje, het Verenigd

Koninkrijk en de Verenigde Staten aanbevelingen

over duurzaam ondernemen.

Het rapport bevat eveneens tien stappen

die bedrijven moeten nemen om te vernieuwen

en innovatief te zijn op het vlak

van duurzaam ondernemen.

1. Maak vernieuwing op het gebied van

duurzaamheid onderdeel van de bedrijfsvisie.

2. Formuleer een bedrijfsstrategie met

duurzaamheid als kern.

3. Integreer duurzaamheid in alle bedrijfsonderdelen.

4. Handel naar je eigen worden.

5. Maak mensen verantwoordelijk voor

duurzaamheid die daadwerkelijk bevoegdheid

hebben er iets mee doen.

6. Stel strenge regels op.

7. Maak betrokken partijen onderdeel

van het duurzaamheidsplan.

8. Zorg dat de boodschap wordt gedragen

door het personeel.

9. Word lid van netwerken.

10. Denk verder dan rapporteren: breng

alle bedrijfssystemen in lijn met de

duurzaamheidsvisie.

Nieuwe low-cost maatschappijen

en groter low-cost aanbod

op Brussels Airport

Brussels Airport is strategisch goed bezig.

Het werkt aan diverse initiatieven

om een verdere uitbreiding van het snel

groeiende low-cost aanbod vanaf Brussels

Airport te verwezenlijken. Met 86 bestemmingen

en ongeveer 1.500 low-cost

vluchten per week biedt Brussels Airport

vandaag drie keer zo veel lagekostenbestemmingen

aan dan alle andere Belgische

luchthavens samen.

Recent schreven drie nieuwe spelers zich

in deze strategie in.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Monthly Headlines

Logistics & Manufacturing

MyAir is een Italiaanse low-costmaatschappij

met vluchten op Bari in Zuid-

Italië, op Boekarest, en mikt zowel op

zakenmensen als op toerisme.

Blue Air is een Roemeense lagekostenmaatschappij

die vliegt op

Boekarest.

Ten slotte is er LOT Polish Airlines die

vliegt op Warschau en Wroclaw. Wroclaw

is de grootste stad in West-Polen en is erg

belangrijk voor de handel.

Brussels Airport bouwt intussen een afzonderlijke

terminal en

pier voor low-cost verkeer, die zal medio

2009 klaar zijn.

www.myair.com

www.brusselsairport.be

www.blueair-web.com

Verladers en logistieke

dienstverleners in het verzet

De Belgian Shippers’ Council overweegt

acties ten aanzien van een aantal specifieke

bedreigingen.

– De groene belastingen: de overheid

rijft nu reeds schaamteloos de excessieve

accijnsinkomsten binnen. Meer

groene belastingen, om het definitieve

budget op te smukken onder het

mom van milieubevorderende maatregelen

zijn uit den boze.

– Ook de Europese Commissie gaat de

bocht uit omdat ze eerst de externe

kosten van het wegvervoer gaat aanpakken,

dat is geen rechtvaardige behandeling

van alle modi. De nationale

en Europese politici moeten er eerst

voor zorgen dat er alternatieven zijn,

alvorens te penaliseren en de kosten

voor de bedrijven te verhogen.

– En dan is er het Europese klimaatplan.

De zogenaamde vervuiler, dus

de transportsector, zal moeten betalen.

De transportsector zal die kosten

moeten doorrekenen naar de verladende

bedrijven.

De Belgian Shippers’ Council en de logistieke

dienstverleners delen dezelfde

belangen en zullen in deze materies gezamenlijk

optreden.

Recordcijfers voor

Haven van Antwerpen

De Vlaamse havens kunnen voor 2007

mooie cijfers voorleggen en ook de toekomst

oogt mooi.

Zo behandelde de Haven van Antwerpen

182,9 miljoen ton goederen, liefst een

groei van 9,3%. Het stukgoed is de motor

van de trafiekstijging, met opnieuw een

sterke toename van de containers, die afklokte

op 8.176.614 TEU, een stijging van

16,5%.

In de containertrafiek is de toename toe

te schrijven aan trafieken van en naar

China, Brazilië, Maleisië en de V.S. Het

gebruik van het Deurganckdok speelt

hier een belangrijke rol met een stijging

van 89% vergeleken met 2006. In 2007

werden 16.689 zeeschepen geteld in de

Antwerpse haven.

De Vlaamse havens kunnen voor 2007

mooie cijfers voorleggen en ook de toekomst

oogt mooi.


Antrex Shipping NV (logistiek bedrijf

vooral bedrijvig in de voedingsindustrie)

en Stream Software NV (softwarehuis

gespecialiseerd in oplossingen voor de

logistieke sector) brengen de Chinese

appel van het veld tot in de distributieketen

van Europa. Antrex beschikt over een

netwerk van gespecialiseerde logistiekers

in China en Stream Software biedt

als toegevoegde waarde in dit verhaal

één gëintegreerd systeem en één gestructureerde

manier van werken. Steve

Alaerts, generalsalesmanagervan Antrex

Shipping en Johan Palsterman, manager

Stream Software maken een analyse.

Voor hen is China geen economische tijger

om zonder handschoenen aan te pakken.

De logistieke kost van China naar

Europa ligt zeer hoog en er stellen zich

vooral kwaliteitsproblemen.

Wanneer we de T uit de SWOT-analyse

nader bekijken komen we tot volgende

bedreigingen en weerstanden:

– China heeft een ingewikkeld rechtssysteem

– er zijn geen kredietverzekeringsmaatschappijen

– het is moeilijk een netwerk op te zetten

– er zijn zelden schriftelijke overeenkomsten

– er is een andere perceptie van ‘kwaliteit’.

Goede raad: het financieel risico tot

een strikt minimum beperken en de bestaande

protectionistische maarregelen

doorbreken. Het begrijpen en anticiperen

op verschillen in zakelijke cultuur is ook

essentieel.

Het onderkennen van de verschillen in

kwaliteitsnormen, de taalbarrière en het

stroomlijnen van informatie-communicatie

zijn eveneens belangrijke aandachtspunten.

Voorbeelden van ‘mislukking op dat vlak

zijn legio:

– de recall van Mattel speelgoed (producent)

waar méér dan 20 miljoen

stuks speelgoed moesten teruggeroepen

worden en vooral te wijten

aan een te beperkte controle in het

aankoopproces

– de antivries in tandpasta (invoerders):

gebrek aan controles. Hier

moet de invoerder zijn rol meespelen

in het logistiek proces en zijn verantwoordelijkheid

opeisen.

Triple A

Voor onze gesprekspartners ligt de oplossing

in het stroomlijnen van alle uitdagingen:

de Triple A of:

– de Acties bepalen

– de Actoren vastleggen

– de Afspraken documenteren.

De Actie bepalen: elke stap binnen het

proces duidelijk omschrijven.

De Actoren vastleggen en de Afspraken

documenteren: de verantwoordelijkheden

definiëren en distribueren.

Dit stappenproces moet volledig systeemtechnisch

ingeplant met één systeem; het

totaaltraject moet voorgekauwd worden

en gemanaged door een logistiek verantwoordelijke.

Ieder onderdeel van het

traject heeft een logistiek verantwoordelijke

en alles moet schriftelijk bevestigd

én gespecifieerd.

Goede afspraken maken

China exporteert méér dan 375.000 ton

appels naar verscheidene afnemersmarkten

wereldwijd (equivalent van ongeveer

20.000 x 40’ reefercontainers).

De Fiji Appel die via de Peking Express

naar Europa komt, kan dat op voorwaarde

dat er een goede informatiedoorstroming

is. Vanuit China tot in de

supermarkt moet er een constante controletemperatuur

zijn van +2° Celsius.

Het garanderen van kwaliteit kan alleen

maar door het volledig controleren van

het aankoop- én logistiek proces van a

tot z.

Concreet worden volgende afspraken gemaakt:

– de invoerder maakt een dossier aan

op basis van de vraag van de inkopers;

hoeveelheid appels en datum

verwachtte beschikbaarheid appels

in distributiecentrum in Europa

Logistics & Munufacturing

Karel De Decker

Een case van logistieke software implementatie voor Belgische klant in China

De Appel Peking Express

– Antrex selecteert rederij, containertype

en afvaart op basis van datum

en de hoeveelheid, vult dossier aan

met closing van afvaart en vereiste

leveringsdatum appels in koelhuis

– invoerder stuurt aankoopopdracht uit

vanuit dossier

– leverancier bevestigt het aankooporder

en de verwachte datum van levering

appels in koelhuis.

Tot slot nog enkele raadgevingen:

– zorg voor een goed onderbouwd logistiek

proces en anticipeer op de

vermelde threats

– de Triple-Methode (AAA) gebruiken

als draaiboek

– gekwalificeerde lokale mensen aantrekken

-– persoonlijk contact is belangrijk maar

formaliseer alle afspraken

– zet de juiste tools in.

Steve Alaerts, general sales manager

van Antrex Shipping.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


0

Legal & Finance

Jan Callant

Sociaal overleg basis voor sociale onrust

Amateurisme met zware gevolgen

De maanden december en januari waren sociaal woelige

maanden. De drie oorzaken (dalende koopkracht, stilvallende

economie en falend sociaal overleg) hebben de financiële

gevolgen en hun aanpak gemeen. Ondanks het feit dat

stakingen vaak de enige uitlaatklep zijn, doen ze evenveel

goed als kwaad. Hoog tijd om eens na te denken hoe er iets

kan aan gebeuren.

Amateuristisch sociaal overleg

Vooral het falend sociaal overleg is een

belangrijke oorzaak van de onrust. Werknemers

verwachten van de nieuwe loonafspraken

dat hun koopkracht toeneemt

terwijl de werkgevers beducht zijn voor

Sociaal overleg is belangrijk, maar de

grote onrust geeft duidelijk aan dat

we er niet goed meer omspringen.

Op 7 oktober 2005 ging het ABVV als enige

in staking tegen het Interprofessioneel

akkoord. Het was het begin van een reeks

reacties op slecht lopend overleg. Vraag

is of het nu zoveel beter is.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

de bijkomende kosten. Maar, de ware

oorzaak is ook het moment waarop het

sociaal overleg gevoerd wordt. Neem nu

de autosector. Pas na nieuwjaar gaat het

overleg daar goed van start, net op het

moment dat het autosalon loopt. Druk

aan beide kanten maar vooral op de vakbonden

die, in het jaar van de sociale

verkiezingen, niets aan het toeval overlaten

om hun doel te bereiken. En de media-aandacht

in de marge van het salon,

werkt zonder meer inspirerend.

Toch blijft bij ons de vraag waarom dat

sociaal overleg zo laat op het jaar gevoerd

wordt. Loononderhandelingen

zouden een item moeten zijn bij de bepaling

van de budgetten voor een nieuw

jaar. Vanuit dat standpunt heeft niemand

baat bij onderhandelingen die gebeuren

op het ogenblik dat het budget al lang is

(of zou moeten) vastgelegd (zijn). Jammer

genoeg onderstreept dit het amateurisme

waarmee een dergelijk belangrijk

probleem wordt aangepakt.

Zouden we niet beter af zijn met een

strengere wetgeving die een (vroegere)

deadline oplegt voor het sociaal overleg?

Zouden we niet beter werkgevers en

werknemers laten begeleiden door een

arbitragecommissie, die desgevallend

bevoegd is om beslissingen te nemen?

Zouden we het financieel overleg niet

beter moeten structureren, vanuit een

duidelijke managementvisie, waarbij een

degelijke voorbereiding zich opdringt? En

zouden we tenslotte ook niet moeten bekijken

dat sociaal overleg ook aanleiding

kan geven tot inlevering? Veel om over na

te denken dus.

Costcutting opnieuw in

De stilvallende economie zal een bepalende

factor zijn voor het bedrijfsleven

in de komende maanden. Costcutting zal

eens te meer aan de orde zijn. Beter dan

cutten is besparen zonder pijn te doen.

Skype kan helpen om de telecomkosten

te verminderen en reizen is niet altijd

noodzakelijk om commerciële successen

te boeken. Toch valt te vrezen dat personeelskosten

de belangrijkste beparingsgolf

zullen moeten opvangen. Onderzoek

en ontwikkeling is een tweede poot en de

vertraging van de vernieuwing een derde

poot. En toch blijft het de taak van ons

als bedrijfsleider om besparingsposten

te zoeken in andere sferen. Innovatie in

costcutting, het is eens wat anders.

SEPA

Met dit alles zouden we bijna vergeten dat

de bankwereld onlangs een belangrijke

stap heeft gezet naar een éénvormig ‘betalingseuropa’.

De ‘Single Euro Payments

Area’ moet met het IBAN-nummer als basis,

financiële transacties binnen de Eurozone

een stuk makkelijker en ook goedkoper

maken. Het heeft veel moeite gekost

en een vlotte start is wel iets anders. Tegen

eind dit jaar moet het nieuwe overschrijvingsformulier

de macht in handen genomen

hebben. Bijna geruisloos zijn de

banken bezig met het doorvoeren van de

aanpassingen. Nu wordt het vooral afwachten

of de praktijk ook de voordelen van die

éénmaking met zich zal meebrengen. Voor

Europese domiciliëringen zal u toch nog

wat meer geduld moeten hebben. 2010 of

2011 is daar de deadline. Toch doet er u al

goed aan binnen uw bedrijf langzaam alle

nodige IBAN-nummers en BIC-Codes op te

vragen zodat u de banken een beetje kan

helpen in snelheid ...


IL EST TEMPS DE DIRE ADIEU À

VOTRE VIEILLE PHOTOCOPIEUSE.

Vous souhaitez imprimer un rapport professionnel ?

Un menu alléchant ? Votre nouveau papier à lettres ?

Une brochure présentant votre dernière collection ?

Vous pouvez utiliser une imprimante multifonctions HP pour

le prix d’une photocopieuse ! Faites donc des économies et

ayez accès à bien d’autres fonctions : impression sans souci,

fax, photocopie et numérisation vers e-mail au sein de votre

entreprise. Les cartouches tout-en-un nécessitent un faible

entretien tout en offrant la sécurité de la technologie éprouvée

des imprimantes HP LaserJet. Fiabilité à long terme garantie.

Vous pouvez soit acheter l’imprimante, soit opter pour un

contrat flexible, conçu pour répondre à vos besoins.Il est

donc bien temps de dire adieu à votre vieille photocopieuse.

www.hp.be/remplace

* Selon les standards ISO, devis pour contrat de 5 ans conclu mutuellement,

sans matériel, avec toner et contrat d’entretien, calculé sur la base d’un

volume mensuel de 3500 impressions couleur et 3500 impressions

monochromes. Offre valable du 1/2/2008 au 31/4/2008

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP Color LaserJet

CM4730 MFP : à partir de

0,0086

par impression mono* et

0,0598

par impression couleur*


2

Legal & Finance

Jan Callant

Gekende situatie

VAT @ stelt kennis digitaal ter beschikking

Internationaal BTW-kluwen ontward

Ondanks de Europese éénmaking, blijft het BTW-verhaal

een ongelooflijk pijnpunt, even zielig als het ziekelijk is. Van

eenheidstarieven is er geen sprake, laat staan van het gebruik

van een éénheidswetgeving. De Europese richtlijnen

zijn er maar worden even strak genegeerd door de plaatselijke

autoriteiten. Wie kan daar dan nog wijs uit geraken?

U krijgt een factuur binnen, maar u twijfelt

of de aangerekende BTW wel terecht

en correct is. Het vermelde artikel is er

eentje uit een buitenlandse wetgeving

waar u niet mee vertrouwd bent.

Of u moet een factuur uitschrijven aan

een klant in het buitenland, met een

bepaalde goederenstroom die afwijkt

van de facturatiestroom. Welke artikelen

moet u vermelden en welk percentage

BTW moet u rekenen?

Het zijn gekende situaties die als maar

vaker voorkomen. De globalisering jaagt

ons over de landsgrenzen heen. Ook het

internet is een belangrijke schakel voor

grensoverschrijdende handelingen. U

staat natuurlijk niet stil bij de gevolgen

I Vat Web assistant is een simpel te hanteren

wizard die u in geen tijd de correcte

en nodige informatie verschaft voor het

opmaken of controleren van facturen.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

die daaraan verbonden zijn. Moeilijkheden

bij buitenlandse betalingen zijn het

meest gekend, maar wat met de facturatie?

Heeft u een specialist in huis die alle

wetgevingen kent en kan oordelen of de

vermelde artikels wel de correcte zijn? Als

u hier volmondig en onvoorwaardelijk ja

op antwoordt, kunnen wij met een stellige

zekerheid zeggen dat u een uitzondering

bent.

Veel landen houden vast aan hun plaatselijke

wetten en regelgevingen en laten

de Europese richtlijnen links liggen. Net

deze zouden moeten aanleiding geven

tot een beter begrijpen en correcter inschatten

van de nodige artikels en vermeldingen.

De oplossing

Vat @ NV, zeg maar het VAT House van

Patrick Wille, heeft een nieuwe tool ontwikkeld

die u zeker kan helpen. Met de

iVat Web assistant kan u in geen tijd een

factuur simuleren en zo bekijken welke

het te gebruiken BTW-regime is en de te

vermelden artikels zijn, zowel in de vorm

van de Europese richtlijnen als van de

plaatselijke wetgeving.

De toepassing werkt zeer eenvoudig. U

doorloopt een wizard die u de situatie zo

volledig mogelijk laat definiëren. U bepaalt

de aard van de transactie, het land

van de leverancier, het land van de klant,

het land waar de prestaties of goederen

geleverd worden, of er korting wordt toegestaan

of niet, het bedrag van de goederen

of diensten... Eens al deze para-

meters ingevuld geeft het systeem u aan

welk BTW-regime moet toegepast worden,

welke de nodige vermeldingen zijn en

zelfs waar u de bedragen moet aangeven

in uw BTW-aangifte. Daarbovenop kan u

zelf eens een voorbeeldfactuur laten opmaken,

helemaal in orde wat de tarieven

en artikels betreft, zelfs een vertaling is

perfect mogelijk. Het meest interessante

aan dit ganse verhaal is dat u dat zowel

kan doen vanuit het standpunt van koper

als van verkoper.

Veel hangt natuurlijk af van hoe snel de

servers (het gaat immers om een webapplicatie)

gaan werken, maar in geen tijd

kan u een moeilijke situatie helemaal uitklaren.

De wizard is eenvoudig in gebruik,

bezit tal van keuzemogelijkheden die een

correcte benadering van uw probleem

mogelijk maken.

U kan dus met een zeker gevoel facturen

uitsturen naar uw klanten. Bovendien kan

u uw leveranciersfacturen controleren en

desgevallend, gefundeerd betwisten.

Jarenlange ervaring

Patrick Wille is in ons land zowat de BTWgoeroe

bij uitstek. Zijn kennis stelt hij

hiermee te dienste van zijn klanten. Vertrekkend

vanuit de Belgische wetgeving

en de Europese richtlijnen, onderzochten

specialisten de correlaties tussen

verschillende wetgevingen. Van daaruit

werden de relaties op elkaar afgestemd

en kon men bekomen dat een bepaald

artikel uit de Belgische wetgeving, via

zijn link aan de Europese richtlijnen, kon

gelinkt worden aan de buitenlandse regelgevingen.

Onze beoordeling

Zeer goed tot uitstekend, om niet te zeggen

uniek. Deze tool is een must voor

veel bedrijven, want er wordt nog al wat

gezondigd tegen de BTW-wetgevingen.

Voorlopig ‘beperkt’ de tool zich tot alle

Europese landen, maar beetje bij beetje

wordt het gamma uitgebreid.

www.vatat.com


Eénmaking betalingseuropa neemt zijn tijd

SEPA stapje voor stapje gerealiseerd

SEPA?

SEPA staat voor Single Euro Payments

Area, een ééngemaakt Europees betalingsgebied.

Geschoeid op het voorbeeld

van de Euro als eenheidsmunt moet SEPA

een eenheidsbetaalruimte worden. De

doelstellingen waren duidelijk. Via een

eengemaakte overschrijvingssysteem, de

betalingen vereenvoudigen, versnellen

en zo goed als kosteloos maken. Naast de

overschrijving zou ook het systeem van

de domiciliëringen en de debetkaarten

veralgemeend worden. Grensoverschrijdende

domiciliëringen zouden daardoor

mogelijk worden en dat zou op vele vlakken

een duidelijke vernieuwing zijn.

Aangepaste middelen

Om deze doelstellingen te bereiken,

moesten een aantal belangrijke obstakels

worden weggewerkt. In eerste instantie

kan een Europese betaling maar werken

op basis van éénvormige rekeningnummers.

Hiervoor werd het IBAN-nummer in

het leven geroepen. Deze lange versie van

uw bankrekeningnummer wordt door de

meeste banken al een tijd vermeld op de

uittreksels. Het nieuwe format bestaande

uit de lettercode van het land, gevolgd

door een controlecode van 2 digits en uw

nationaal rekeningnummer, is voor alle

landen binnen Europa hetzelfde. Vooral

de identificatie van het land speelt hierbij

een belangrijke rol. Daarenboven worden

op deze manier de banken ook een soort

Europese betalingsinstellingen’.

Om de identificatie van uw bank ook in

het buitenland mogelijk te maken, werd

er ook een BIC-code (Bank Identifier

Code) opgezet. Zo kreeg elke bank een

unieke lettercode. Samen met het IBANnummer

zorgt deze bankcode voor een

feilloze herkenning van uw rekeningnummer

en uw bank.

Deze beide gegevens zijn al een tijdje in

de running in het bankwezen, maar dienden

voorlopig tot weinig of niets. Met

Legal & Finance

Jan Callant

Europa droomt al langer van een nieuwe stap in de richting van een

volledige éénmaking. Toen de Europese Commissie de banksector

de opdracht gaf het betalingsverkeer binnen Europa te vereenvoudigen

en te normaliseren, waren de verwachtingen hoog gespannen.

Januari 2008 werd een eerste milestone met de opstart van

SEPA, een aarzelende start.

SEPA vormen ze het sleutelpunt waar alles

om draait. Logisch, want met de poespas

aan formaten van rekeningnummers

was er voor een éénmaking geen enkele

ruimte.

Gevolgen en voordelen

SEPA moet dus zorgen voor een groter

grondgebied waarin betalingen veel

sneller hun weg vinden. Op zich worden

de financiële landsgrenzen weggegomd

om ze duidelijker af te lijnen aan de Eurogrenzen.

Dit betekent dat een betaling

binnen de eurozone wordt beschouwd

als een binnenlandse betaling. Minder

kosten dus, hogere verwerkingssnelheid

en vooral een veel grotere zekerheid dat

de betaling goed toekomt. Dat is in een

notedop waar de banken zich toe verbinden.

Het gaat dus verder dan de maatregelen

die de banken al eerder namen

waarbij betalingen tot een bepaald bedrag

in euro, met gedeelte kosten en zonder

tussenkomst van de bank, aanleiding

gaven tot lagere bankkosten.

SEPA maakt dit alles ook mogelijk, maar

heeft geen beperkingen op de munt en

op het bedrag.

Naast de lagere kosten biedt SEPA ook

een ander voordeel. Administratief worden

betalingen iets minder zwaar. Een

betaling naar het buitenland vergt nu

behoorlijk wat gegevens, afhankelijk van

het land waar u naar wil betalen. SEPA

trekt een streep door dit alles met de invoering

van een standaard banknummer.

En net dat is een hele stap vooruit voor de

financiële wereld.

Stap voor stap

Midden januari werd de eerste stap richting

SEPA gezet. De banken proberen

vanaf dan het nieuwe overschrijvingsformulier

te gebruiken. Op hun uittreksels

geven zij heel duidelijk aan dat ze betalingen

binnen de eurozone duidelijk als

‘binnenlandse’ betalingen willen behandelen.

Op die manier moet u als gebruiker

niet alleen vertrouwd geraken met de

nieuwe structuur van het nummer, het

moet u ook volkomen voorbereiden om

tegen eind dit jaar het oude overschrijvingsformulier

helemaal te vergeten.

Buitenlandse domiciliëringen blijven

voorlopig onmogelijk. 2010 is daarvoor

een nieuwe milestone in dit verhaal.

www.sepabelgium.be

Het nieuwe overschrijvingsformulier wordt

langzamerhand ingevoerd. Het oude

blijft dus nog een tijdje geldig, al wordt

het door de banken op non-actief gezet.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


Legal & Finance

Dirk Huygens & Sam Bishop

Buntinx Berckmans Advocaten – www.bba.be

Naar een efficiëntere aanpak van mogelijke inbreuken

Geharmoniseerde bescherming

van intellectuele eigendomsrechten

Naar aanleiding van een Europese Richtlijn 2004/48/EG betreffendedehandhavingvanintellectueleeigendomsrechten

werden er in België twee nieuwe wetten goedgekeurd op 9 en

10 mei 2007. Hierdoor wijzigde de bescherming van intellectueleeigendomsrechteningrijpendvoorwatbetreftonderandere

de mogelijke procedures en de bevoegde rechtbanken.

Doel van de Europese Richtlijn

Samen met het alsmaar groeiend internationaal

karakter van het handelsverkeer,

kan ook de bescherming van intellectuele

eigendomsrechten niet langer in een

strikt nationaal kader worden gezien.

Hiertoe werden in het verleden reeds

belangrijke stappen ondernomen, zowel

op Europees niveau (bijvoorbeeld de creatie

van een Gemeenschapsmerk) of op

internationaal niveau (bijvoorbeeld het

TRIPs Verdrag onder de Wereld Handels

Organisatie).

Het procedurele gedeelte van de bescherming

bleef tot hiertoe vrij nationaal

getint. Met de Richtlijn 2004/48/EG heeft

men nu getracht om de handhaving van

intellectuele eigendomsrechten op Europees

niveau te harmoniseren.

In principe moest deze Richtlijn worden

omgezet in nationaal recht uiterlijk op 29

april 2006. In België heeft het dus ongeveer

een jaar langer geduurd.

Geüniformiseerde

vorderingsmogelijkheden

De twee voornaamste vorderingsmogelijkheden

die ter beschikking staan van

de houder van een intellectueel eigendomsrecht,

zijn de stakingsvordering en

de vordering tot (beschrijvend) beslag

inzake namaak. Daarnaast is uiteraard

ook nog de vordering tot schadevergoeding

van wezenlijk belang. Op deze laatste

vordering zal hierna echter niet verder

worden ingegaan.

Vóór de wetswijziging van mei 2007 was

het onder de Wet op de Handelspraktijken

van 14 juli 1991 onmogelijk om een

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

stakingsvordering in te stellen voor daden

van namaking betreffende de verschillende

intellectuele eigendomsrechten. Enkel

de Auteurswet van 30 juni 1994 voorzag

in een vordering tot staking voor inbreuken

op auteursrechten.

Het gewijzigd artikel 96 van de Wet op

de Handelspraktijken voorziet nu in de

mogelijkheid tot het instellen van een

vordering tot staking van elke inbreuk op

een intellectueel eigendomsrecht, met

uitzondering van het auteursrecht (dit

laatste wordt immers al geregeld in de

Auteurswet van 30 juni 1994).

Dezelfde ongelijkheid deed zich voor wat

betreft het beslag inzake namaak. Vroeger

stond dit beslag enkel open voor houders

van octrooien of een auteursrecht, en

dus bijvoorbeeld niet voor merkhouders.

Deze discriminatie werd trouwens erkend

door het Grondwettelijk Hof. Door de Wet

van 10 mei 2007 is er nu een uniforme

regeling waarbij de procedure van beslag

inzake namaak ter beschikking staat van

alle houders van eender welk soort intellectueel

eigendomsrecht.

Centralisatie van

de geschillenregeling

Een volgende maatregel die ervoor moet

zorgen dat de bescherming van de verschillende

intellectuele eigendomsrechten

meer gelijklopend wordt, is de centralisatie

van de bevoegde rechtbanken in

geschillen rond intellectuele eigendomsrechten.

Dankzij de Wet van 10 mei 2007 is voortaan

enkel de rechtbank van koophandel

De bescherming van intellectuele eigendomsrechten

kan niet langer in een strikt

nationaal kader worden gezien.

bevoegd voor vorderingen inzake intellectuele

rechten. Uitzondering hierop is

het auteursrecht waar, afhankelijk van

het bedrag van de vordering en de hoedanigheid

van partijen (handelaar of niet),

zowel de vrederechter, de rechtbank van

eerste aanleg als de rechtbank van koophandel

bevoegd kunnen zijn.

Ook territoriaal werden de bevoegde

rechtbanken gecentraliseerd. Enkel de

rechtbanken die gevestigd zijn in de zetel

van een hof van beroep zijn bevoegd

(Antwerpen, Brussel, Gent, Bergen en

Luik). Voor Gemeenschapsmerken is zelfs

enkel de rechtbank van koophandel te

Brussel bevoegd.

Deze centralisatie zou moeten leiden tot

een grotere specialisatie van de rechtbanken

wat uiteraard ook in het belang is van

de houders van intellectuele rechten.

De Wet van 10 mei 2007 is in werking getreden

op 1 november 2007.


Legal & Finance

Solange Tastenoye

Geen lange procedures meer?

Uw geschil oplossen door bemiddeling!

Wat is bemiddeling?

“Bemiddeling” is een efficiënte, eenvoudige

en snelle procedure om een geschil

op te lossen.

Wanneer er een geschil bestaat tussen

partijen dan kunnen zij op vrijwillige basis

beslissen om hun geschil via bemiddeling

op te lossen. Partijen kunnen dus

niet verplicht worden om tot bemiddeling

over te gaan.

Bovendien wordt een bemiddeling op

een strikt vertrouwelijke manier afgehandeld.

Dit betekent concreet dat al hetgeen

er tijdens een bemiddeling gezegd

wordt en alle documenten die er worden

voorgelegd, vertrouwelijk blijft. Zowel de

betrokken partijen, de bemiddelaars en

eventuele derden moeten op een vertrouwelijke

manier handelen.

Ook indien er een geschil bestaat tussen

handelaars, of indien een handelaar problemen

heeft met een klant (bv; een klant

die zijn factuur niet betaalt) of leverancier

(een foute levering), kan beroep gedaan

worden op een bemiddeling. Ook voor

geschillen met aandeelhouders kan bemiddeling

een oplossing brengen.

De bemiddelaar

Om tot bemiddeling te kunnen overgaan,

moet beroep gedaan worden op een “bemiddelaar”.

Deze bemiddelaar zal vooral luisteren

naar de partijen en een dialoog openen

tussen hen. Hij zal proberen om op die

wijze de betrokken partijen tot een akkoord

te brengen. Een bemiddelaar moet

dus neutraal en onafhankelijk zijn.

Het is verder wel niet noodzakelijk dat

de bemiddelaar een advocaat of een

notaris is; in beginsel kan iedereen optreden

als bemiddelaar. Doch indien de

bemiddelaar wenst te worden “erkend”

is het noodzakelijk dat hij een opleiding

“bemiddeling” volgt. Een dergelijke “erkenning”

gebeurd door een federale

commissie. Alleen de effectief erkende

bemiddelaars kunnen later hun dossier

door de rechtbank laten bekrachtigen.

Het is een algemeen gekend feit dat gerechtelijke procedures

kostelijk kunnen zijn en bovendien ook nog eens lang

kunnen aanslepen. Om hieraan het hoofd te bieden wordt

de laatste tijd steeds meer en meer beroep gedaan op de

zogenaamde “bemiddeling”. Wat houdt dit precies in?

“Bemiddeling” is een efficiënte, eenvoudige en snelle

procedure om een geschil op te lossen.

Het verloop van de bemiddeling

In de eerste plaats zal de bemiddelaar

de partijen op de hoogte brengen van de

“spelregels”.

Daarna zal er een gesprek plaatsvinden

tijdens hetwelk elke betrokken partij haar

punten uiteenzet en zij aanhaalt over

welk aspect er niet tot een akkoord kan

gekomen worden. Er wordt dan gezocht

naar een oplossing van het geschil en dit

samen met de betrokken partijen en de

bemiddelaar.

Slagen de partijen erin om tot een akkoord

te komen, dan wordt alles opgenomen

in een “bemiddelingsakkoord”.

Dit akkoord neemt alle bepalingen op

welke door de partijen werden overeengekomen.

Het akkoord wordt dan door de

partijen ondertekend en zal door elk der

partijen moeten nageleefd worden.

Indien de partijen (of één partij) dit wensen,

kan dit bemiddelingsakkoord ook

nog gehomologeerd worden door de

rechter (voor zover de partijen beroep

hebben gedaan op een erkend bemiddelaar).

Deze “homologatie” betekent dat

de rechter akte neemt van het akkoord

en dat het “uitvoerbaar” wordt. Concreet

betekent dit dat het akkoord dezelfde gevolgen

krijgt als een vonnis.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


Newsletter VSV

Erik Van Heuven

Voorzitter VSV Vlaanderen

Kortrijk is een stad in beweging; er zijn tal

van infrastructuurwerken aan de gang: de

Leiewerken met 7 nieuwe bruggen, een

groot winkelcomplex, het Buda kunsteneiland,

een nieuw politiegebouw en ziekenhuis,

enz. In welk kader passen deze

projecten? Waarom investeert deze stad

zo massaal in verandering en innovatie?

Hoe worden al deze aanbestedingen en

andere initiatieven gefinancierd? Deze en

vele andere vragen werden beantwoord

door een gedreven Stefaan De Clerck.

Enkele jaren geleden had een supermarktketen

een situatieanalyse gemaakt

en het Kortrijks bestuur een op feiten gebaseerd

dossier voorgesteld om te investeren

in een groot commercieel centrum

rondom hun hypermarkt. Dit dossier gaf

de aanleiding om de hele aanpak en strategie

van Kortrijk in vraag te stellen.

Kortrijk viel, zoals Limburg, bij het politiek

en economisch establishment steeds

buiten het “Hart van Vlaanderen”, de ruit

tussen Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven.

Stefaan De Clerck en zijn team hebben

toen besloten om de pijlen te richten

op Rijssel en Doornik, een regio met 2

miljoen inwoners, toegang tot hogesnelheidstreinen,

luchthavens, enz. Kortom

een nieuw economisch weefsel zou met

een gedreven team in enkele jaren de

hele regio omtoveren tot een innovatief

en vooruitstrevend, maar vooral grensoverschrijdend

project, een voorbeeld

voor velen in Europa.

Stefaan De Clerck,

de meester-architect van Kortrijk

Donderdag 21 februari 2008 waren de leden van VSV (Vlaamse Strategievereniging)

ter plaatse voor een eerste VSV avond van 2008

die werd ingezet door Stefaan De Clerck Burgemeester van Kortrijk,

Parlementslid en tevens Minister van Staat. Dat een zwaargewicht

van de nationale politiek een meerwaarde betekent op lokaal vlak

werd snel duidelijk tijdens de uiteenzetting van een bijzonder geïnspireerde

burgemeester.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Daarnaast moest Kortrijk zich ook individueel

gaan onderscheiden van andere

grootsteden om investeringen aan te

trekken, werkzekerheid op termijn te

garanderen, en vanuit sociaal standpunt

een aantrekkelijke stad te worden/blijven

om in te wonen. De sterktes van de stad

bleken: toegang tot belangrijke/cruciale

waterwegen, belangrijke academische

aanwezigheid en competenties in ondernemerschap

en innovatie en een niet-onbelangrijk

architecturaal erfgoed.

Dit heeft geleid tot de visie om alle activiteiten

te kaderen in functie van drie

basiswaarden: innovatie, creativiteit en

design, zowel op economisch, sociaal, financieel,

architectonisch als op bestuurlijk

vlak. Een strategische denkgroep

analyseerde de situatie vanuit dit nieuwe

perspectief en kwam terug met een massa

ideeën, gaande van innovatieprijzen

voor ondernemingen tot en met het rasterplan

voor de binnenstad, de stad werd

opgedeeld in 9 functionele sub-gebieden,

gaande van een kunstdistrict, commercieel

district t.e.m. een stationsdistrict.

Niet alleen de wat, maar ook de hoe

uitwerken heeft geleid tot innovatie en

creativiteit in o.a. de financieringsmechanismen.

Het is indrukwekkend om vast te

stellen dat mits een duidelijke strategie

en een daaruitvolgend logische organisatiestructuur

zo’n portefeuille van projecten

kunnen gerealiseerd worden in zo’n

korte periode. Dit is niet strategie, maar

ondernemen op het hoogste niveau.

Stefaan De Clerck,

burgemeester van Kortrijk

Architectuur, zegt Stefaan De Clerck, is in

feite de synthese van innovatie, creativiteit

en design. Een groot deel van de avond

stond dan ook in het teken van architectuur,

dat in feite de belichaming wordt

van de visie en strategie.”Bovendien zijn

kunstenaars, jongeren en intellectuelen

de drijvende kracht van een stad-metropool

- en ook dat is deel van de visie - zie

het Kunsteneiland - om deze aan te trekken

in de stad Kortrijk”.

We danken de burgemeester voor deze

boeiende avond.

De volgende VSV Bijeenkomst heeft

plaats op 17 april 2008 op het UAMS, dit

is de 2de (en laatste) casus uit de publieke

sector gegeven door Vincent Van Quickenborne.

Hij zal een actueel onderwerp

toelichten. We verwachten dan ook al

onze strategen op deze tweede afspraak

van het jaar.

Vlaamse Strategievereniging vzw

Legevoorde 8

9950 Waarschoot

Tel. 09 372 69 22

Fax 09 372 09 51

www.vsv.be

info@vsv.be


Aanstormend ondernemersgeweld

Vlaamse JO 2008

Wilt u ook weten wie het aanstormend

ondernemerstalent is in Vlaanderen?

Noteer alvast 8 mei in uw agenda, dan

maakt JCI Vlaanderen de winnaar bekend

van de vierde editie van de Vlaamse JO.

Met de award voor de beste Vlaamse Jonge

Ondernemer bekroont JCI Vlaanderen

de succesvolste ondernemer tot 40 jaar.

Bij de beoordeling van de genomineerden

zal de jury voornamelijk oog hebben

voor de creativiteits- en de leiderschapskenmerken

van de kandidaat. Voor leiderschapskenmerken

baseert de jury zich op

de JCI-criteria van ‘de hand van de leider’,

met name: Manager, Educator, Coach,

Ambassador, Learner en Visionair.

De voornaamste voorwaarden om deel te

nemen zijn:

– Geen 40 jaar oud zijn op de dag van

de prijsuitreiking;

– De deelnemer is eigenaar of medeeigenaar

van een privaat bedrijf en

hoofdverantwoordelijke voor de recente

of initiële performantie ervan;

– Het bedrijf dient in het laatst afgesloten

boekjaar een minimum toegevoegde

waarde gerealiseerd te

hebben van 1 miljoen euro. De toegevoegde

waarde wordt berekend door

de 60-rekeningen af te trekken de 70rekeningen

uit de balans.

Tot 15 maart mochten alle ondernemers

die voldoen aan deze basiscriteria hun

kandidatuur indienen via de website

www.vlaamsejo.be.

Uit de 10 genomineerden zal JCI Vlaanderen

op 8 mei 2008 de door de Jury

verkozen Laureaten en Winnaar van de

Vlaamse JO 2008 bekend maken.

De winnaar en de twee Laureaten van de

Vlaamse JO 2008 nemen automatisch

deel aan de internationale JCI Creative

Young Entrepreneur Award. De internationale

finalisten, online gekozen door

een internationale jury uit de lijst van alle

halve finalisten, worden door JCI international

uitgenodigd voor de finale op het

eerstvolgende JCI Wereldcongres.

www.vlaamsejo.be

www.jcivlaanderen.be

Woordje van de voorzitter

Corporate Social Responsibility is niet nieuw

Als term bestaat Corporate Social Responsibility reeds sinds de jaren ’70, maar

weinigen lagen er wakker van. Pas sinds de jaren ’90 krijgt dit gedachtengoed

een beetje aandacht. Het was wachten tot de 21ste eeuw vooraleer bedrijven

hier echt mee bezig waren. Langzaamaan wordt het een trend.

JCI werd opgericht in 1934 en heeft tot doel positieve veranderingen in de

wereldgemeenschap teweeg te brengen door vier waarden te ontwikkelen bij

jonge mensen: leiderschap, verantwoordelijkheidsbesef, medemenselijkheid

en ondernemingszin. Ik durf dan ook te stellen dat Corporate Social Responsibility

ons eigen is. Waardoor meteen duidelijk wordt dat deze visie veel ouder

is dan de term.

Bovendien zijn onze leden mensen die geloven dat ze de wereld kunnen verbeteren.

Als u weet dat glascontainers en miniondernemingen ooit ontstaan

zijn uit initiatieven van JCI, is dit geen ijdele doelstelling. JCI maakt echt een

verschil.

Wij oordelen dat het niet enkel de taak is van bedrijven om door Corporate Social

Responsibility de wereld te verbeteren of minstens te behouden. Het is evenzeer

de taak van elk individu om actief mee te werken aan de ontwikkeling van

zijn lokale gemeenschap. Active Citizenship is minstens zo belangrijk als CSR.

Vormings- en activiteitenagenda JCI Vlaanderen:

u Zaterdag 05/04/2008: JCI Leuven

– vorming “Ja, Neen toch OK”

u Dinsdag 08/04/2008: JCI Gent

– Bedrijfsbezoek EPC (Lokeren)

u Zaterdag 12/04/2008: JCI Leuven

– vorming Skills college

u Zaterdag 19/04/2008: JCI Vlaanderen

– Finale Scholendebating

(JCI Brussel)

u Zondag 20/4/2008: JCI Gheel-en-

Thals – vorming Bodylanguage @

Newsletter JCI

Lieve Woutters

Voorzitter JCI Vlaanderen

Lieve Woutters

Voorzitter JCI Vlaanderen

Secretariaat JCI Vlaanderen

E. Bockstaellaan 193 – 1020 Brussel

Tel. 02 428 36 61 – Fax 02 425 48 90

info@jcivlaanderen.be

u

Work

Maandag 21/04/2008: District

u

Limburg – Award Limburgse Jonge

Ondernemer van het Jaar

Dinsdag 22/04/2008: JCI Hasselt

– vorming Flip Chart Magic

u Donderdag 24/04/2008: JCI West-

Brabant – Bedrijven Business Quiz

editie 3

u Vrijdag 25/04/2008: JCI Mechelen

– Mechelse Bedrijven Quiz 2007

Kijk voor het ruime aanbod vormingen en activiteiten van JCI Vlaanderen

op www.jcivlaanderen.be onder Kalender.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


Varia

Erwin De Weerdt

Alleen al omwille van zijn afmetingen

behoort de nieuwe C5 (4,78 m lang, 1,86

m breed en 1,45 m hoog) plotseling tot

de top van het segment M2 van de grote

touringberlines. Eersteklas coupé of

elegante berline? De proporties van de

overhangende carosserie, lang vooraan,

kort kort achteraan, verraden alvast de

typische Citroën berlinestijl.

Berline

Alles aan deze 3-volumeberline vertaalt

zich in status: een gestrekte daklijn, een

vloeiend silhouet, een hoge gordellijn,

opvallende wielkasten, een uitvoerig

glasoppervlak, verlengd door een derde

zijruit, een wielbasis van 2,82 m die veel

binnenruimte suggereert. Achteraan verankert

de holle achterruit de C5 in het

unieke universum van de grote Citroëns.

Deze C5 staat mooi op de wielen. De officiële

verkoop van de berline start in april.

Tourer

De breakversie, de C5 Tourer, komt in juni

op de markt. Hij moet de verwachtingen

inlossen van veeleisende klanten die allure

en binnenruimte zoeken. De voorsteven

is identiek aan die van de berline maar

de achterkant verwijst naar polyvalentie.

De afmetingen zijn zondermeer generous:

4,84 m lang (6 cm langer dan de berline),

1,86 m breed en 1,48 m hoog (+3 cm).

De nieuwe Citroën C5 mag gerust een plaatsje opeisen

tussen de luxueuse berlines uit het M2 marktsegment.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Straks erg populair bij beroepschauffeurs en fleets

Nieuwe Citroën C5

Technologie in dienst

van cognitieve ergonomie

Zoals de C4 en C4 Picasso, is de nieuwe

C5 voorzien van een stuur met vaste centrale

bedieningen waarbij het middenste

gedeelte niet meedraait. De informatie

die betrekking heeft op het rijden, zit gegroepeerd

op de centrale matrix en 2 displays

aan de zijkanten van het instrumentenpaneel.

De comfortgegevens bestemd

voor alle passagiers (multimedia, uur,

temperatuur ...) zijn centraal opgesteld.

De nieuwe C5 beschikt standaard over

een pakket rijhulpssytemen dat heel wat

concurrenten slechts in optie aanbieden:

“geruststellende” koplampen, AFIL,

automatische, elektrische parkeerrem,

parkeerhulpsensoren voor- en achteraan,

een meetsysteem van de beschikbare

parkeerruimte, een NaviDrive-systeem

van de jongste generatie, een Bluetoothvoorziening

voor handenvrij bellen. Het

NaviDrive-systeem kan ook Citroën Assistance,

Citroën on Line en Citroën Urgence

omvatten.

Ophanging à la carte

Het aanbod van de ophanging Hydractive

III + wordt aangevuld met een metalen

ophanging. De ophanging Hydractive III

+ lost het dilemma tussen verticaal comfort

en koetswerkophanging op. Er is ook

een “sportmodus” beschikbaar voor een

meer dynamisch weggedrag, waarbij de

koetswerkophanging voorrang krijgt op

het comfort. Gestuurde stabiliteit zorgt

vooral voor een constante rijhoogte, ongeacht

de lading van de auto, met een automatische

verlaging op de autosnelweg

om de aerodynamica te verbeteren. De

Tourer beschikt over een drukknop in de

koffer om de laaddrempel aan te passen.

Krachtige en

doeltreffende motoren

Citroën C5 heeft 3 benzine- en 4 dieselmotoren

(standaard voorzien van een

partikelfilter) in de aanbieding, al dan

niet gekoppeld aan verschillende types

manuele of automatische versnellingsbakken.

Twee ervan krijgen het milieulabel

van Citroën, “Airdream”, voor de milieuvriendelijkste

auto’s uit het gamma.

Reizen in eerste klas

Tijdens uitgebreide testritten in en rond

een zonnig Lissabon, viel vooral de stilte

op tijdens het rijden, zelfs op niet-geasfalteerde

wegen. Het windgeruis is tot een

absoluut minimum herleid ondermeer

door de vorm van de auto, de afdichting

van koetswerk en deuren, geluiddempende

elementen onder de motorkap of

onder het schutbord, akoestische spatborden

en gelaagde ruiten.

De wielbasis van 2.815 mm is 65 mm langer

dan die van de vorige C5, en dus goed

voor méér binnenruimte, vooral achterin.

Dankzij de specifieke architectuur van de

achterruit bij de berline wist Citroën het

volume van 467 dm³ VDA (met lekkebandenkit)

en het laadgemak te optimaliseren.

De kofferruimte van de Tourer kan

oplopen van 533 dm3 VDA (met lekkebandenkit)

tot 1.490 dm³ VDA met neergeklapte

achterbank.

De basisprijzen van de berline variëren

van 22.950,00 EUR voor een 1,8i benzine

tot 36.550,00 EUR voor een 2,7 Hdi V6

diesel. Voor de Tourer schommelen die

tussen 23.950,00 EUR voor de 1,8i benzine

en 37.850,00 EUR voor de 2,7 Hdi V6

dieselversie.


Sportieve berline moet M2 middenklasse verleiden

Nieuwe Audi A4

Audi opent nieuwe horizonten. De A4 is

een sportieve, superieure auto, waarmee

Audi in het M2 middenklasse-segment

tot een nieuwe dimensie doordringt.

Twee benzine- en drie dieselmotoren,

alle vijf met directe inspuiting, combineren

power met hoog rendement. Het

dynamische onderstel en talrijke technologieën

overgenomen uit de hogere

Audi-klasse, weerspiegelen technische

superioriteit.

Met zijn lange wielbasis van 2.808 mm

overtreft de berline niet enkel naaste concurrenten,

maar ook het vorige model. De

totale lengte van het interieur nam duidelijk

toe waardoor meer knieruimte vrijkwam

achterin en hoofdruimte en schouderbreedte

groeiden. Iedere passagier in

de nieuwe A4 beschikt over aangename

elementen zoals de grote bekerhouders

en zachte armsteunen. Over de ganse lijn

van kleuren en materialen kiest de nieuwe

Audi A4 voor sportieve elegantie.

Koetswerk

Dankzij nieuwe hoogtechnologische materialen

en procedés werd het koetswerk

niet alleen nog stijver en veiliger, maar

vooral lichter. De Cw-waarde bedraagt in

de basisversie slechts 0,27. Afhankelijk

van de motorversie blijft de totale luchtweerstand

3 tot 5% onder de waarden van

zijn voorganger, hoewel door het bredere

koetswerk het frontale oppervlak van 2,14

m² tot 2,19 m² toenam. De bijna volledig

beklede voertuigbodem draagt in hoge

mate bij tot de goede luchtomstroming.

En alhoewel het naakte koetswerk bijna

12 cm langer is en meer dan 5 cm breder,

weegt het ongeveer 10% minder dan het

voorgaande model. Dankzij het geconcentreerde

gebruik van nieuwe staalsoorten,

die extreme stijfheid met een laag

gewicht verenigen, weegt de A4 1.8 TFSI

berline “slechts” 1.410 kg.

Logische en intuïtieve

ergonomie

De ergonomie is op alle punten logisch

en intuïtief. In de “cockpit” vormt de mid-

denconsole een optische eenheid met

de zone van de instrumenten. Heel wat

details voor de vormgeving komen van

bij grote broer A8. Wanneer de wagen is

uitgerust met een navigatiesysteem, is

de Multi Media Interface (MMI) in de tunnel

van de middenconsole geïntegreerd.

Het in verschillende tests alom geprezen

systeem heeft zich inmiddels als superieure

oplossing tegenover de concurrentie

bewezen. 15 grote toetsen en een

volumeregelknop zijn gegroepeerd rond

een centrale draai-/drukknop, waarmee

op logische en intuïtieve wijze de menu’s

“Navigatie, Info, CAR, Setup, Telefoon,

Adresboek, cd/tv en Radio” ingesteld

kunnen worden. Met het hoogkwalitatieve

navigatiesysteem met dvd-speler aan

boord wordt alle informatie weergegeven

op een 7-duims kleurenscherm.

1.100 km ver

met één volle tank

De nieuwe A4 krijgt 5 krachtige en geraffineerde

motoren in het vooronder. Alle

motoren hebben rechtstreekse inspuiting

voor een hoger rendement en een

lager verbruik. Beide 4-cilinders en de

V6 TDI-motoren zijn drukgevoed via een

turbo. Voor de krachtoverbrenging heeft

de klant de keuze tussen manuele of automatische

versnellingsbakken die het

motorkoppel op de voorwielen of via de

bijzonder dynamische quattro-aandrijving

op de vier wielen overbrengen.

In België dieselen wij en dus is het aanbod

daar het grootst en het meest interessant.

De 3.0 V6 TDI is een nieuwkomer

in het gamma. Hij staat voor 176 kW/240

pk, een piekvermogen van 500 Nm tussen

1.500 en 3.000 t/min, 0-100 km/u in 6,1

sec., afgetopte max. snelheid 250 km/u,

gemiddeld verbruikt 6,9 l/100 km. Enkel

verkrijgbaar in Quattro. De 2.7 TDI is afgeleid

van de 3.0 TDI en hij beantwoordt nu

al aan de Euro 5 uitstootnorm. Hij levert

140 kW/190 pk, een koppel van 400 Nm

tussen 1.400 en 3.250 t/min., 0-100 km/

u in 7,7 seconden, topsnelheid 226 km/u,

gemiddeld verbruik van slechts 6,6 l/100

km. Hij is een voorwielaandrijver met een

traploze multitronic versnellingsbak.

De 4-cilinder 2-liter TDI ten slotte biedt

een vermogen van 105 kW/143 pk en 320

Nm koppel tussen 1.750 en 2.500 t/min.

Hij snelt in 9,4 sec. van 0 tot 100 km/u,

haalt een top van 215 km/u en stelt zich,

in combinatie met de manuele 6-versnellingsbak

tevreden met een gemiddeld

verbruik van 5,5 l/100 km. Met een volle

tank van 65 liter kom je dus in principe

1.100 km ver.

De basisprijzen van de nieuwe Audi A4

variëren tussen 28.100,00 EUR voor het

1,8 liter benzinemodel en 41.000,00 EUR

voor de 2,7 TDI in dieselversie.

Totaal nieuw design plaatst de Audi A4 in de hogere middenklasse.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


ALTERNATIVE THINKING ABOUT TOTAL COST OF OWNERSHIP:

The final word in the ‘return on

investment’ debate: BladeSystem

The arguments stop here. The new HP BladeSystem c3000, known as Shorty, brings

enterprise-level performance down to size. Together with the HP ProLiant BL460c server

blade powered by Quad-Core Intel ® Xeon ® processors, it delivers exceptional

performance while reducing ongoing power and cooling costs. In fact, research shows

Shorty uses 30% less power than a similarly configured Dell rackmount server.*

Technology for better business outcomes.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

*Comparison based on power tests performed August 8, 2007, by HP labs between similiarly configured HP ProLiant BL460c server blades and Dell 1950 servers.

HP BladeSystem c3000

See how much you could save at

www.hp.be/bladescommunity/shorty


Storytelling

Het Vrolijke Management

Waar blijft het “Vrolijke Management?” vroeg Karel zich af, “het

management dat zichzelf niet au sérieux neemt?”

Hij had net de laatste bladzijde van “De Vrolijke Wetenschap”

van Friedrich Nietzsche omgeslagen. En was hierbij in gedachten

verzonken geraakt. In de Vrolijke Wetenschap houdt Nietzsche

ons voor dat zowel de rede als het geloof, de werkelijkheid verhullen.

Hoe rationeler we denken en hoe sterker ons geloof, hoe

meer we aan modellen, theorieën en godsbeelden denken en

hoe minder we de realiteit bekijken. De oosterse wijsgeer Chuang-Tzu

zou zeggen: “de vinger die naar de maan wijst, is niet de

maan”. Karel had hier al een vrije vertaling van gemaakt toen hij

weer eens tijdens een directievergadering zei dat de balanced

scorecard een balanced scorecard was en niet het bedrijf zelf.

Hij had de indruk dat zijn directeurs zich teveel blindstaarden

op hun tabellen en rapporten. Hun realiteitszin werd bedolven

onder grafieken.

En nu vond hij dus dezelfde boodschap bij Friedrich Nietzsche.

Nietzsche zegt dat het leven gewoon ontwaken, leven en sterven

is, gespreid over een periode van ongeveer 70 jaar. Punt uit.

Meer is er niet. Maar zowel wetenschap en religie brengen ons

bij het idee dat er zoiets als oneindigheid is en dat we dit moeten

proberen begrijpen.

Karel vroeg zich af hoe zijn bedrijf er binnen pakweg 70 jaar

zou uitzien. Inderdaad, geen van de mensen die vandaag in

zijn directie zaten, zouden er nog zijn. Meer nog, geen van alle

medewerkers, de jongste inbegrepen, zouden er nog zijn. Een

beeld dat zijn denken over strategie meteen in een relativerend

perspectief plaatste. Waar dient de meerwaarde voor als de aandeelhouders

er niet meer zijn.

Tot nu toe niet veel vrolijk management.

God is dood, las Karel, waarmee bedoeld werd dat de rede en de

wetenschap de behoefte aan een allesverklarend oppermachtige

oorzaak geminimaliseerd had.

“Ewel, ik ben ook dood in de ogen van mijn bedrijf”, zo dacht

Karel. Hij was de oprichter van de onderneming geweest. Zijn

familienaam kon je nog waarnemen aan lijnen die door het

oude weggehaalde logo waren afgetekend op de voorgevel van

de fabriek. Hij bezielde de medewerkers. Zijn uitvinding had

voor hun dagelijks brood gezorgd. Nu het patent verlopen was

en hij zijn bedrijf verkocht had aan een multinational, was hij

niet meer dan een relikwie uit een ver verleden. Zijn idee was

toen visionair. Zijn aanpak charismatisch. Zijn medewerkers van

het eerste uur gingen door het vuur voor hem. En belangrijk, hij

ook voor hen. Nu regeerden de marktanalyses, consultancyrapporten

en efficiency-cijfers. Meneer Karel was nu Manager X en

hij werkte nu voor zijn incentive, zijn jaarlijkse bonus. Zijn team

Varia

Jens Pas

ontspande zich op de professioneel georganiseerde klim-langseen-touw-over-een-beek-

teambuildingdagen. Heel wat anders

dat de amateuristische breugelavond die hij ooit organiseerde

bij het 20-jarig bestaan van zijn fabriek.

Karel kon zich niet van het gevoel ontdoen dat al die zorgvuldig

ontwikkelde managementkennis onvoldoende was om een bedrijf

te doen leven. Hij had nood aan een geloof in de nieuwe

aandeelhouder, veel meer dan aan een grafiek die vertelde waar

de opportuniteit zat. De grafiek is als een kompas om mee te

varen, maar je moet vooral geloven dat je ergens zult geraken.

Zou Columbus er geraakt zijn met een kompas alleen? Ook de

medewerkers hebben dat geloof nodig, zo dacht hij.

De mens in de 21e eeuw mag dan een ver-ontwikkelde technologische

maatschappij kennen, het lijkt erop dat we meer dan

ooit een spiritualiteit nodig hebben. Wat betekent een bedrijf

als het gezond is, veel winst heeft gemaakt door zich lean en

vooral mean te organiseren? Waar de medewerker een makkelijk

onderling uitwisselbare human resource is die van job A naar

job B roteert of erger, hopt. “Waar is de lach in onze bedrijfskantine?”

dacht Karel.

“Nietzsche’s denken sluit klaarblijkelijk nauw aan bij wat zich

in onze onderneming afspeelt. We moeten ingrijpen”, bedacht

Karel, “en Vrolijk Management introduceren voor het te laat is”.

Want hij wist maar al te goed wat Nietzsche overkomen was enkele

jaren na zijn Vrolijke Wetenschap. Hij was gek geworden.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be 1


2

Varia

Testlab

For this issue of Testlab we had a look at the websites of

the following companies that offer products and services

related with Digital Photography: Canon, Nikon, Sony and

Pentax. Tests were performed on a global user acceptance

level and primarily focused on appeal, user-friendliness and

presence of defects.

www.sony.be

The homepage of Sony offers sober, stylish,

practical and not overloaded navigational

elements, where the user can immediately

decide where to go further.

From the main page, the Hot Items section

can be accessed where a complete

description of the new digital cameras is

offered. Every new series has a detailed

description of its technological features

and the visitor can choose the one that

fulfills his needs based on the information

provided. The left frame always allows

the visitor to navigate to other products.

A complete and professional section is

dedicated to the new High Definition Digital

Reflex cameras and includes a video

clip where the new features and capabilities

of those models are described

(an image worth more than a thousands

words...). The visitor can also learn more

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

about the lens and accessories used in

those hybrid models. The navigation to

the different links is always easy and provides

an adequate amount of displayed

information.

Due to the continuous changes in the

world of digital photography, the site

offers an outstanding feature: the possibility

to compare all the models and accessories

belonging to the same series,

where items can be removed that are undesired.

Once the decision is made, the

site allows purchasing on-line, searching

for a dealer and browsing information

(updates, technical support, manuals)

about a specific model using the different

links that are always clearly displayed.

The site has a powerful search engine that

provides all required information and is

pre-emptive which facilitates the search.

After several minutes searching and navi-

www.sony.be www.nikon.be

4 sites tested

Digital Photography

gating in the site, the professional design

is confirmed. The links and menus offer

the possibility to learn about new technologies

in the world of digital photography

as well as making the best choice among

the current and new models.

www.nikon.be

At first glance, we are surprised by a picture

effect on the Nikon website where

the sun seems to be shining on the web

browser. The navigational elements are

lost in the decoration and it can be difficult

to find where to click to enter the

website.

The visitor still has the choice to select a

fast connection or not, which is not relevant

anymore nowadays. The load time

of the homepage is quite slow due to the

loading of some interactive pictures. This

picture gives the visitor the idea on the

latest available products in a visual presentation.

The main menu is placed after

the interactive picture and the grey background

and dark grey text colors are not

the best ones to indicate this is the main

menu. The home page highlights the tree

latest products using high quality picture

and text summary. At the bottom of each

description, there is a link that allows the

visitor to get a full product description. A

third part is dedicated to the latest news

which is not immediately visible as the


visitor needs to scroll down to see the

entire home page. On the right side of

the home page, there is a very interesting

frame concerning the support center

with a brief description on what the menu

offers. Under the support center, the visitor

will find another important frame

regarding the price indicator. The frame

gives also a small description with a link

to the full price list. The third frame is

about the links that are available for the

other Nikon websites that are not shown

on this homepage. We did miss a search

field that is generally used by the visitor

to directly find what he/she is looking

for. We can also see that after selecting

the French language on the first page, the

visitor can select to switch to the Dutch

language. The English version is not applicable

for the belgian website. We can

conclude that this web site is very graphical

in essence, has a nice lay-out and is

quite easy to use for any visitor.

www.pentax.be

When connecting to www.pentax.be, the

website immediately presents the choice

to select French or Dutch as preferred language

– an English version is not available.

The home page offers three categories

of products: “Photo”, “Life Care” and

“CCTV” (video surveillance system). The

web pages related to the photo products

are sober (white background), in the

home page the new Pentax’s products

are displayed. When clicking on them a

defect is present that ought to be corrected:

Selecting the French version, when

you want to get more information about

three new cameras of the ‘optio’-series,

the link sends you back to the site’s home

page instead of really displaying the in-

formation that is requested or expected.

When clicking on the new Pentax K20D,

you get a lot of information to help you in

your choice, with technical characteristics

but also more accessible information.

The page also contains a picture of a cemetery

to show the quality of the pentax

pictures. The choice of a cemetery as an

example to boast with the quality of this

type of camera is maybe not the most appropriate

one, but we guess they want to

let the picture speak for itself.

A search function is foreseen, which is actually

indispensable for this type of site.

There are also different submenus that allow

quick and fluent navigation. The site

provides lots of information about the different

types of cameras, some tips to increase

the quality of your pictures, some

events and even a game to win Pentax

products. There is also a gallery tab aimed

at showing the wonderful quality of

the Pentax products. The last interesting

tab (“download”) is directed to people

that care to download files to their Pentax

camera (e.g. software upgrades).

The main website of Pentax is easy to use

and designed in a professional way. The

emphasis on pictures to show the capacity

of the pentax products could be more

graphically developed. The performance

and the search tool of the site work nicely.

www.canon.be

The Canon website has a very concentrated

homepage that gives all the necessary

information on a single page. After selecting

the language, the visitor receives

a flash demo of the new Canon products

as a visual presentation. Each time the visitor

hovers the mouse over a menu, the

www.pentax.be www.canon.be

menu turns red like the original Canon color

text. On the right side, we can read the

Canon welcome message.

At the top of the page, we see that we are

browsing the Belgian website. The main

menu is displayed below without any

specific focus on it or other text format.

Moving the mouse pointer over a menu,

the menu becomes red and a brief text

description appears. There is a search

menu that gives the visitor the possibility

to enter a keyword that triggers a number

of results per page . The search result for

EOS gives some 446 hits. Some results

are not explicit as for example “- 2007”

as first result of the EOS search.

Under the visual presentation, there are

three frames. The first one is related to

the Canon actualities. Only text links without

summary of the content are available.

The visitor has to click on it to know

more about the actualities. The second

frame contains a small visual presentation

that links to another Canon’s website.

The visitor does not know what it is about

explicitly. After clicking, we discover that

we reach the Canon’s interactive creative

park web site. The third frame contains

direct access to some interesting links,

for example the software download site.

The links are very large in the sense that

you can choose to explore the EOS professional

web site or to get the latest information

about vacancies at Canon.

At the bottom of the home page, the visitor

has the choice to switch to another

country and also to change to the Dutch

language. The English version is not present

for the Belgian web site. We can

summarize that the graphical presentation

is very simple for this site and maybe

even too simple for a company that sells

cameras.

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


Management & Human Resources

Europa in woelig vaarwater: over groeipijnen,

ambities en uitdagingen – p. 7

Op 25 januari zijn de leden van onze

Raad der Wijzen in debat gegaan over

Europa. De karakteristieke Solvay-bibliotheek

was het toneel voor het rondetafelgesprek.

Een beter moment kon niet

gekozen worden om de impact van Europa

op het Belgische bedrijfsleven onder

de loep te nemen. Twee dagen voor het

debat had Barosso, de Portugese voorzitter

van de Europese Commissie, het

ambitieuze klimaatplan gepresenteerd.

Maar dat was maar een van de onderwerpen

die tijdens het debat aan zijn

gekomen. (SD)

Change Management:

Let the Games Begin – p. 15

Are you contemplating or already involved

in a reorganisation, the implementation

of a new system, a merger? Then prepare

for failure! Indeed, as demonstrated by

a PwC/MORI survey, 70% of change programmes

do not succeed in delivering

the intended value. One can prove anything

with figures and statistics, but in

this case, the findings have been backed

up again and again. (SP – BVR)

Mieke Vandromme, voorzitter van

Markant, wil het centrale beleid lokaal

implementeren – p. 17

Bij Markant wordt het centrale beleid

vanuit Brussel lokaal geïmplementeerd.

Dat zoiets niet evident is, blijkt uit het

getuigenis van Mieke Vandromme, voorzitter

van het netwerk van ondernemende

vrouwen. Om te blijven bestaan, was de

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Executive summaries

vereniging toe aan een drastische koerswijziging.

Vandromme wil Markant als

een echt bedrijf runnen en bij dat proces

stoot je op heel wat weerstand. (SD)

VBO vindt gemeenschapsoctrooi cruciaal

om resultaten R&D te verzilveren – p. 18

Het VBO wil de contacten met de EU versterken,

bedrijven meer voor de Europa

zaak en de lobby met Europa coördineren.

“Maar liefst 70% van de richtlijnen

die voor het Belgische bedrijfsleven van

kracht zijn, komen van Europa”, vertelt

Diane Struyven, directeur van het Europees

Departement. “Het gaat dikwijls om

zogezegde minimale richtlijnen die de

lidstaten de ruimte laten om ze ‘op maat’

aan te passen vooraleer ze te implementeren.”

(SD)

Efficiëntie, het credo van het moderne

call center – p. 20

Het hedendaagse contact center lijkt

steeds meer te vergroeien met het internet.

Een evolutie die een nieuwe aanpak

vergt. Een aanpak van doorgedreven consolidatie

en globale virtualisatie die moet

leiden naar efficiënter werken en het terugdringen

van kosten. (SM)

Sales & Marketing

De ‘brand’ België: utopie of

opportuniteit? – p. 27

Stel dat België als natie wordt opgegeven,

wat gebeurt er dan met de ‘brand’ België?

Wat is de waarde van het merk ‘België’?

En wat kan de bedrijfswereld doen om

België te promoten? Op die vragen wou

Stichting Marketing tijdens het seminarie

in de Nationale Plantentuin in Meise dieper

ingaan. De federale regering heeft de

negatieve signalen vanuit het buitenland

omtrent het imago van België opgevangen.

Om de neerwaartse spiraal om te

buigen, investeert ze 1 miljoen euro in

een imagocampagne die België aanprijst.

(SD)

Hoe zwaar kan een merk lijden aan niets

anders dan zichzelf? – p. 28

Bij ‘branding’ denken we niet onmiddellijk

aan het onderwijslandschap, maar

ook daar compenseren en confirmeren

merken de gebruikers ervan. Ook daar

zijn er ‘sterke’ en ‘zwakke’ merken. En

ook daar zijn er merken die de strategie

vinden om inferieure eigenschappen

om te buigen tot superieure aspecten

en merkenvoorkeur. Het verhaal van het

onderwijsnet van de Vlaamse Gemeenschap,

het GO! (GVH)

R&D in functie van klanten? – p. 30

R&D rekening doen houden met klantennoden

begint bij de juiste intentie

van de R&D-manager. Als die vragende

partij is, kan een basiscursus industriële

marketing de start betekenen van een

permanent leerproces. R&D betrekken

bij marketing en sales, doorbreekt vervolgens

de verticale muren van de organisatie

en brengt nieuwe informatiestromen

op gang. En als R&D naar de klant

op bezoek gaat, zorg dan dat die het gebruikelijke

technisch discours opzij zet,

en dat er bij de klant tijd wordt gemaakt

voor een gesprek met gebruikers, directieleden,

product managers en sales &

marketing. (JL)


ICT & Networks

Unified Communications :

vers le tout IP – p. 32

Selon Infonetics Research, le marché des

communications unifiées a atteint 257

millions euros en 2006 (+21%) et devrait

croître tout aussi rapidement jusqu’en

2010.

Sur ce marché, Microsoft est en concurrence

directe avec Cisco, Nortel, Alcatel-

Lucent et Avaya. Sans oublier Oracle et

IBM… Mais tout ce beau monde est, sur

un marché de convergence, à la fois concurrent

et partenaire… (JLM)

Kinepolis: le tout numérique

au cinéma – p. 39

Faire une copie de films coûte cher, de

1000 à 1500 € la copie. Mais si l’on digitalise

le film et qu’on le stocke sur un

disque dur, le coût est ramené à une fourchette

de 100 à 150 €. Pour ce faire, il faut

réussir à intégrer et numériser la chaîne

complète de distribution et de projection

des films. C’est à ce challenge de Kinepolis

travaille. (JLM)

Social networking: een bedreiging

of een opportuniteit? – p. 42

Social networking is in de consumentenwereld

een alledaags verschijnsel, getuige

fenomenen als FaceBook, MySpace of

LinkedIn. Maar de bedrijfswereld stond

totnogtoe huiverig tegenover de acceptatie

van social networking. Met Lotus Connections

introduceert IBM nu een kader

waarbinnen ondernemingen zich met

social networking kunnen inlaten zonder

de controle over het geheel te verliezen.

(FG)

Marché des ERP: croissance

supérieure à 7% – p. 44

En 2006, c’est SAP qui arrivait en tête

en matière de revenus de licences et de

maintenance ERP sur le Benelux avec une

part de marché de 34,2% pour des revenus

de 170 millions euros devant Exact

(12%), Oracle (11,1%), Unit 4 Agresso

(5,4%) et SSA (rebaptisé depuis Infor).

(JLM)

Logistics & Manufacturing

De Appel Peking Express – p. 49

Appels vervoeren vanuit China naar de

Europese distributiepunten is geen evidentie.

Een goed onderbouwd logistiek

scenario is noodzakelijk. Wolfijzers en

schietgeweren liggen overal op de loer.

Niets over het hoofd zien en het hele traject

onder controle houden is het devies.

Bij Antrex Shipping en Stream Sofware

weten ze wat het avontuur inhoudt. Ze

geven raad. (KDD)

Legal & Finance

Sociaal overleg basis

voor sociale onrust – p. 50

De sociale onderhandelingen gaven

eens te meer aanleiding tot stakingen

en acties. Is het niet onze eigen schuld?

Laten we deze onderhandelingen niet te

lang aanslepen om dan in snelheid te

proberen afspraken te maken? Zijn sociale

onderhandelingen niet verbonden

aan budgettering? En is het niet beter om

deadlines en regels op te leggen? Sociale

rust en aanvaardbare verloning: een overschouwing.

(JC)

Internationaal BTW-kluwen

ontward – p. 52

Het kluwen van de BTW op internationaal

vlak wordt steeds moeilijker te ontwarren.

Gevolg daarvan is dat nogal wat facturen

foutief opgemaakt worden. Facturatie is

een moeilijke taak geworden. En toch kan

het veel makkelijker. Vat@ van Patrick

Wille heeft een aantrekkelijk middel ter

beschikking van zijn klanten. ‘I Vat Web

Assistant’ is een wizard die jou (onder andere)

toelaat de correcte (BTW)-gegevens

voor uw factuur uit te vinden. (JC)

SEPA stapje voor stapje

gerealiseerd – p. 53

Europa zoekt uiteindelijk ook financieel

zijn weg naar een éénmaking. Na de invoering

van de Euro, moet SEPA een nieuwe

belangrijke stap zijn. Een groot financieel

Europees grondgebied waarrin alle

verrichtingen binnenlandse verrichtingen

worden. Mooi, dat wel, maar in de realiteit

gaat het stapje voor stapje. (JC)

Uw geschil oplossen

door bemiddeling! – p. 55

Vanaf het ogenblik dat men eraan denkt

om een zaak aanhangig te maken bij de

rechtbank, wordt rekening gehouden met

de duurtijd van een proces en ook met de

kosten dat het met zich zal meebrengen.

De laatste tijd blijk dan ook dat meer en

meer beroep gedaan wordt op een vertrouwenspersoon

om toch te proberen

de situatie tussen de partijen onderling

op te lossen. Deze vertrouwenspersoon

“bemiddelt” dan tussen de betrokken

partijen en poogt ze tot een verzoening te

brengen! (ST)

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be


CxO Magazine is een drietalige uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt

6 maal per jaar met een oplage van 20.000 exemplaren. Het tijdschrift

kan bekomen worden via een lidmaatschap aan 105,00 euro excl.

BTW, inbegrepen een jaarabonnement op het magazine en het elektronisch

archief en 15% korting op CxO Conferenties. Het lidmaatschap

voor Europa bedraagt 135,00 euro en 150,00 euro buiten Europa.

CxO Magazine est une édition trilingue de CxO Europe sprl qui paraît

6 fois par an avec un tirage à 20.000 exemplaires. On peut se procurer

le magazine par une adhésion à 105,00 euros hors TVA qui comprend

un abonnement annuel sur le magazine et l’archive électronique et 15%

de rabat aux conférences de CxO. l’Adhesion pour l’Europe est à 135,00

euros et hors Europe à 150,00 euros.

Jan Callant

Hoofdredacteur | Rédacteur en chef

Dirk Vermant

Uitgever – Directeur | Editeur – Directeur

Sylvie Scherrens

Sales Manager

Gerda Van Keer

Marketing Officer

Dirk Vackier

Business Relations Manager

Irmin Persy

Secretariaat | Secrétariat

Raad der Wijzen | Conseil des Sages

Fotogalerij van de leden: pagina 6

Galerie de photos des membres: page 6

Uitgeverij | Redactie | Administratie | Regie

Maison d’éditions | Rédaction | Administration | Régie

CxO Europe bvba | Wielstraat 12, B-2880 Bornem

Tel.: +32 (0)3 889 52 59 | Fax: +32 (0)3 899 03 78

e-mail: info@cxonet.be | internet: www.cxonet.be

ACA IT Solutions 44

Acerta 2

Adonix 44

Amnesty International 23

Amphia Ziekenhuis Breda 16

Antrex Shipping 49

Apple 38

Atos Origin 44

Avaya 31

Banksys 44

BASF 11, 16

BBC World 27

BBL 40

BCC 44

BCD Travel 1

Belgacom 39

Belgian Shipper’s Council 48

Beltug 36

Blue Air 48

BPT 36

Brussels Airport 48

Carrefour 24

Ciel 44

City 24

CNBC 27

CNN 27

Coca-Cola 16

Colruyt 24

CV Warehouse 8

Delaware Consulting 46, 47

Delhaize 24

Delitraiteur 24

Deloitte 16

Deutsche Welle 27

Dimasys 44

Econocom 26

El Pais 27

Electrabel 21, 25

Emedia 42

Euroclear Belgium 40

Exact 44

Exqi 22

Financial Times 27

Ford Motor Company 7

Forrester Research 33

Forte 30

Fortis 16

Gartner 32, 44

Getronics 44

Gevaert 23

GO! 28

Groenhoven 67

Helios IT 44

HP 43, 51, 60

IBM 16, 42

Icos Vision Systems 7

Idate 33

IDC 36

Infor 44

ING Bank 16

ING Belgium 40

Intelligence Group 16

Intentia 44

Interbrand Group 27

Janssen Pharmaceutica 16

Kate Thomas & Kleyn 7

KBC 16

Kinepolis 39

CxO Magazine | February – March 2008 | www.cxonet.be

Redactie | Rédaction

Jan Callant, Paul De Bruyne, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De

Weerdt, Stijn Dom, Guido Fonteyn, Frans Godden, Marc Honnay, Bruno

Koninckx, Dominik Malfait, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Marleen

Miechielsen, Paul Muys, Frans Uyttebroeck, Alex Van Breedam, Ad Van

Poppel, Michel Visart

CxO Testlab

In samenwerking met | en collaboration avec ps_testware

Fotografie | Photographie

Patrick Van Hoof

Vertalingen | Traductions

Marc Honnay

Lay-out | Mise en page

dotplus – Merelbeke

Verantwoordelijke uitgever | Editeur responsable

Dirk Vermant

Wielstraat 12, B-2880 Bornem | e-mail: dirk.vermant@cxonet.be

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden

zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De publicitaire

aankondigingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van

de auteur(s). Feitengegevens in de ‘monthly headlines’ vallen onder de

verantwoordelijkheid van de inzender.

Cette édition ne peut pas être reproduite et/ou publiée sans l’autorisation

écrite de l’éditeur. Les annonces publicitaires ne relèvent pas de la responsabilité

de l’éditeur. Les articles signés relèvent de la responsabilité

de l’/des auteur(s). Les faits communiqués dans les ‘monthly headlines’

relèvent de la responsabilité de l’envoyeur.

© CxO Europe bvba.

Uitgeversbedrijf CxO Europe is lid van de Unie van de Periodieke

Pers/La Maison d’editions CxO Europe est membre de

l’Union de la Presse Périodique

Lijst vermelde organisaties en bedrijven in deze editie van CxO Magazine

KPN 44

Le Monde 27

LOT Polish Airlines 48

Louis de Kruidenier 24

Luon 34

Markant 17

Mattel 49

Médecins sans frontières 23

Medisch Centrum Utrecht 16

Merak 41

MessageLabs 42

Microsoft 32

Minimum 29

MyAir 48

Nationale Plantentuin Meise 27

Nortel 32, 35

Okay 24

OPT 27

Oracle 32, 44

Peoplesoft 44

Pierre Audoin Consultants 44

PricewaterhouseCoopers 7, 15

Procter & Gamble 16

Proxy 24

PS-Testware 34

PwC 13

Quentris 19

Radicati Group 33

Randstad 16

RealDolmen 44

Renault Laguna 68

Sage 44

Samsung 38

Sanyo 38

SD Worx 16

SEPA 53

Shop ‘n Go 24

Siemens 37

Smatch 24

SNCB 44

Solid Data 44

Spar 24

SSA Global 44

StepStone 16

Stichting Marketing 27

Stream Software 49

Swiss Post 19

Systemat 44

Tectura 44

Telindus 39

Ter Beke 7

Terradata 36

The Economist 27

ULB 40

Unisys 40

Unit4 Agresso 44

Uniweb 26

Unizo 17, 22

Vacature 16

van Os-Sonnevelt 8

VAT @ 52

VBO 18

Ventana Research 36

VIL 48

Vlerick Brand

Management Centre 24

WebDialogs 33

WebEx 33


alance = beauty = health = efficiency

GROENHOVENestate-brussels is nestled in the centre of the European countryside

of Brussels, the 50 hectare estate sits in midst of a thousand-hectare protected

reserve. A recent renovation of the old mansion combines tradition & modern

excellence with graceful art and design.

the place:

a bit to the north of Brussels

15 minutes from Brussels ring

25 minutes from airport

be aware of the 3 new “factivators”

- environment & energy

- beauty & arts

- health & performance

GROENHOVENmeeting the future

- at directors & top-management level:

engineering the company - strategy refining - organisation development -

public communication

- for human resources:

enhancing creativity & inventiveness - technical/commercial training -

teambuilding - motivation - corporate dinners

- for efficient marketing & MORE SALES:

product launch - contacting clients & distributors - networking

beauty

GROENHOVENestate-brussels

a place, inspiring people

for “OUT OF THE OFFICE” activities

beauty and efficiency:

combined value of a monumental

piece of art and a tool that enhances

efficiency and profit

ABANDON your office

tel: +32 52 38 17 61 or visit:

www.groenhovenestate.com


www.renault.be

*

ER HANGT EEN NIEUWE NORM

IN DE LUCHT: 133g CO 2 /km.

NIEUWE RENAULT LAGUNA GRANDTOUR. WEES GERUST VEELEISEND.

Het compromisloze rijplezier dat Nieuwe Laguna Grandtour verschaft, wordt aangewakkerd door de soepele,

levendige motoren van het uitgebreide gamma. Dat omvat onder meer een opvallende dieselmotor: de 1.5dCi, die

het eco 2 -label meekreeg. Hij biedt een uitstekende verhouding tussen prestaties en verbruik: maar liefst 110 pk

en toch slechts 5l/100km en 133g CO 2 /km. Deze dieselmotor houdt dus duidelijk rekening met uw plezier én met

het milieu. Dit blijft niet zonder gevolgen: op fiscaal vlak hoort hij bij de voordeligste wagen in zijn segment.

De Businessversie met onder meer metaalkleur, navigatiesysteem met kleurenscherm, automatische airco en alu velgen

16”, voldoet gegarandeerd aan al uw eisen.

Nieuwe Renault Laguna Grandtour Business 1.5dCi 110 pk voor € 440 excl. BTW/maand**.

* Bij de eerst behaalde termijn. ** Voorbeeld van Verhuur op Lange Termijn Full Services (60 maanden/100.000 km). Deze formule omvat de financiële huur, rij- en inschrijvingstaksen, onderhoud en herstellingen, banden, bijstand 24u/24,

verzekering en vervangvoertuig. De vermelde aanbiedingen zijn geldig voor professionele klanten tot 31/05/2008 en onder voorbehoud van wijziging van de catalogusprijs, de taksen en de aanvaarding van het dossier door Renault Business

Finance. Gemiddeld verbruik (l/100km) van 5 tot 8,9. CO 2 -uitstoot (g/km) van 133 tot 210. Milieuinformatie (K.B. 19.03.2004) op www.renault.be. Geef voorrang aan veiligheid. Afgebeeld model: Laguna Grandtour Dynamique 2.0 16V.

More magazines by this user
Similar magazines