22.08.2013 Views

Issue 70 - 2009/06 - CxO

Issue 70 - 2009/06 - CxO

Issue 70 - 2009/06 - CxO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Issue 71 (gedrukte uitgave)

verschijnt eind juli 2009

| 12 | Management & Human Resources

Salarié Belge 48,5 heures malade

| 15 | Legal & Finance

Bedrijven somber gestemd

| 19 | ICT & Networks

La comptabilité: l’intégration de plus en

plus poussée

| 21 | Logistics & Manufacturing

Toegevoegde waarde van RF/ID

| 22 | Sales & Marketing

| 24 | Varia

Quo vadis postliberalisering

Executive summaries

Issue 70 - 2009/06

www.cxonet.be Quo vadis postliberalisering?

Johnny Thijs en de toetreders


2

CxO E-zine is een digitale uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar.

Jan Callant - Hoofdredacteur/Rédacteur en chef

Dirk Vermant - Uitgever-Directeur/Editeur-Directeur

Sylvie Scherrens - Sales Manager

Gerda Van Keer - Marketing Officer

Dirk Vackier - Business Relations Manager

Irmin Persy - Secretariaat/Secrétariat

Raad der Wijzen/Conseil des Sages - Samenstelling/Composition - pagina/page 25

Jan Callant - Lay-out/Mise en page

Uitgeverij/Maison d’éditions - Redactie/Rédaction

Administratie/Administration - Regie/Régie

CxO Europe bvba - Wielstraat 12, B-2880 Bornem

Tel.: +32 (0)3 889 52 59 - Fax: +32 (0)3 899 03 78

e-mail: info@cxonet.be - Internet: www.cxonet.be

Redactie/Rédaction

Colofon

Sam Bishop, Jan Callant, Karel De Decker, Jan De Kimpe,

Erwin De Weerdt, Stijn Dom, Guido Fonteyn, Frans Godden,

Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast,

Dominik Malfait, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Paul Muys,

Jens Pas, Solange Tastenoye, Frans Uyttebroeck, Michel Visart.

Verantwoordelijke Uitgever/Editeur Responsable

Dirk Vermant - Wielstraat 12, B-2880 Bornem - e-mail: dirk.vermant@cxonet.beIssue 70 - 2009/06


3

Wat u mag verwachten in deze uitgave

CxO e-Zine Inhoudsopgave

Redactie CxO

www.cxonet.be

www.cxonet.be

Management & Human Resources

- 6 - Kris Peeters neemt de fiets

Een gezonde geest in een gezond lichaam

- 7 - Vragen anno 2009

Veranderende taak voor renumeratiecomité

- 8 - Natural Capitalism : the next industrial revolution

De mening van onze Raad der Wijzen

- 12 - Salarié belge 48,5 heures malade

L’absentéisme 2008 au même niveau de 2007

- 14 - Een meid voor alle werk

Sociale secretariaten bieden brede waaier aan diensten

Legal & Finance

- 15 - Bedrijven somber gestemd

Financiële problemen aan basis betalingsachterstand

- 16 - De oorzaken van de crisis

Bedrijfsleiders en entrepreneurs klappen uit de biecht

- 18 - Betaalbare efficiëntie

ICT & Networks

Voor een intelligente kijk op de zaken

- 19 - La comptabilité

L’intégration de plus en plus poussée

Issue 70 - 2009/06

Logistics & Manufacturing

- 21 - Toegevoegde waarde van RF/ID

Volledige naspeurbaarheid bij Biscuiterie Willems

Sales & Marketing

- 22 - Quo vadis postliberalisering

Nieuwe toetreders staan nog niet te trappelen

- 23 - En de winnaar is : AUDI !

Nationale merkencompetitie ‘Robert le plus populair’

- 24 - Executive summaries

Varia

Een greep uit de inhoud van CxO Magazine - Issue 69

Publiciteit

- 02 - Siemens - www.siemens.be/industrie

- 13 - ING - www.ingwholesalebanking.com/BEdeals

- 17 - Attentia - www.attentie.be

- 19 - Sage - www.bobcash.be

- 20 - Conferentie Meetings & Events 2.0 - www.cxonet.be

- 26 - Nico Verdonck - www.nicoverdonck.be


Editoriaal

“Excessen en extreme uitdagin-

gen zijn mooi, maar zijn ze ook

waardevol voor een lichaam en

geest die vooral zoeken naar

constantes, zelfs in de over-

drive.”

Vakantie 2009 in het teken van de herbronning

Zorgen dat het beter wordt

Jan CALLANT

Hoofdredacteur CxO

www.cxonet.be

4

Personal training

Mag ik even uw aandacht vestigen op het artikel van Wim

Rombaut ‘Kris Peeters neemt de fiets’. Reden: aan dit klavier

zit een BMI van 36, dat is 106 kilo tegenover 172 cm. Teveel,

zonder discussie waar, maar daarom niet minder gezond. In

de voorbije 14 jaar amper 4 dagen ziekteverlof, zelfs zonder

sport en extreme uitdagingen. Veel beter dan vele van mijn

sportende en trainende collega’s. Een hoge BMI hoeft niet

direct een nadeel te zijn.

Constantes

Een menselijk lichaam houdt van constantes: werken van

08.30 uur tot 22.00 à 23.00 uur, opstaan om 05.45 uur maar

proberen de overdrive te vermijden. Ik weet niet waar mensen

als Kris Peeters de tijd vandaan halen om te gaan sporten.

Het verhaal dat je daar tijd moet voor maken, haalt mijn aan-

dacht niet meer. Zonder middelen recht blijven doe je door

een regelmatig leven (ook al is dat overdreven) en het zorgen

voor voldoende energie uit een voldoende en afwisselende

voeding. Dat staat vast.

Wim Rombaut heeft het echter wel bij het rechte eind wan-

neer hij stelt dat een personal coach een goede zaak is. Een

personal coach weet je aan te moedigen, te temperen maar

evenzeer bewust te maken van wat jouw lichaam nodig heeft

op welk moment. En dat is net hard nodig. Het is immers

Issue 70 - 2009/06

beangstigend dat in de voorbije twee jaren (2007-2008),

waarin sport en conditietraining op en rond het werk de volle

aandacht kregen, de afwezigheid door ziekte op het werk,

nooit hoger lag. Het zou ons moeten aanzetten tot nadenken.

Misschien moeten we het roer wel omgooien, de middag-

pauzes inkorten en de vrije avonden vroeger laten beginnen.

Misschien wel, maar laar ons vooral zoeken naar een eigen

evenwicht, dat brengt ons misschien veel verder.

Tijd voor beraad

Met deze editie hollen we dan ook de vakantie in. Doelstel-

ling daarvan is rust te nemen, fysische en morele rust. We

hebben het allemaal nodig. De crisis heeft immers sporen

nagelaten. Maar vakantie is ook een tijd van herbronning, van

nadenken. In deze editie staat het boordevol tips. Verloning

van de beheerders en bedrijfsverantwoordelijken, over natural

capitalism, over de crisis, de financiële problemen en de beta-

lingsachterstand. Dat en nog veel meer, vindt u in deze editie.

Genoeg stof om over na te denken, want één zaak staat vast.

Na de vakantie moeten we met z’n allen beginnen aan het

tweede belangrijke deel van dit jaar, waarin we zelf moeten

instaan voor de heropleving van de economie en waarin we

het plan moeten maken voor een nieuw jaar 2010.

We wensen u een fantastische, deugddoende en verkwik-

kende vakantie, vol inspiratie en goede ideeën!


5

Een nieuwe dimensie voor de meeting industry

Conferentie Meetings & Events 2.0

Redactie CxO

www.cxonet.be

Meetings & Events

Op 21 april 2009 organiseerde CxO de conferen-

tie Meetings & Events 2.0. In het Eurocam Media

Center konden de bezoekers kennis maken met in-

novatieve concepten om hun meetings & events nieuw leven

in te blazen. Een totaal andere aanpak dan voorheen, zo is

gebleken. Maar tegelijkertijd ook broodnodig om het succes

van het medium te garanderen.

De conferentie Meetings & Events 2.0 had een lijvig program-

ma in petto dat een andere kijk bood op de verschillende

aspecten die aan bod komen tijden het organiseren van een

meeting, een evenement, een vergadering, …

Ervaring leert ons dat de organisatie van meetings & events

al te vaak in handen wordt gegeven van personen die vooral

bezig zijn met de de kwantiteit van de deelnemers in plaats

van met de kwaliteit van de programma en de daaraan ver-

bonden deelname. Wat is het nut van het organiseren van

een meeting of event waar de bezoekers zich vervelen, pas-

sief moeten toekijken, hun concentratie verliezen, zich weinig

betrokken voelen en nadien driekwart van wat ze gehoord

hebben meteen vergeten? Betrouwbare methodologieën en

de nodige procedures om de return on investment te garan-

deren, ontbreken in vele gevallen.

De doelstelling van Meetings & Events 2.0 is de interactie en

Issue 70 - 2009/06

de betrokkenheid te verhogen en te versterken. Net zoals bij

internet 2.0 bepalen de deelnemers zelf mee de inhoud van

het event. Op internationaal niveau zijn er al een aantal in-

noverende formats in voege getreden. Om die evolutie te

volgen, is het nodig dat meeting owners en meeting planners

een nieuwe weg inslaan. Nieuwe concepten en technieken

moeten worden ontwikkeld om een maximale effectiviteit te

bereiken.

Klik hieronder op de video om het verslag van de conferentie

te bekijken. Veel kijkplezier!

Meer interesse: lees het volledige verslag van de conferentie in

CxO Magazine 69. Contacteer ons via e-mail (info@cxonet.be)

of telefoon (03 889 52 59).


Management & Human Resources

BMI24 en 3 keer de Mont Ventoux

op één dag in 2004, 30 minuten

achter Wouter.

6

Hij heeft het goed gedaan. Kris Peeters, de leider van

Een gezonde geest in een gezond lichaam

de Vlaamse regering, heeft sterk gescoord. 127.608

mensen gaven hem een voorkeurstem. Zondag 7

juni, na een slopende campagne op straat en op alle nationale

zenders is iedere politicus moe. Op zondag gaan stemmen,

en nadien een fietstocht gaan maken, wetende dat de avond

hectisch en vol stress zal zitten: daar heb je energie en goes-

ting voor nodig. Energie heeft de minister-president duidelijk

genoeg. Groene energie in de benen.

Vermoeidheid

Als ik managers ontmoet gaat het heel vaak over vermoeid-

heid. De informatiestroom van vakbladen, artikels, econo-

misch nieuws: het is nauwelijks bij te houden. De interne no-

ta’s, reglementen, documenten: het is in de meeste bedrijven

op enkele jaren tijd verdubbeld. Het mailverkeer: topmana-

gers haten een laptop. Ze weten waarom: men wordt overver-

Kris Peeters neemt de fiets

Wim ROMBAUT

Energy Coach

www.stillmovin.be

moeid door te veel, te vaak … informatie.

Waar haalt de topmanager dan zijn of haar inspiratie, creati-

viteit en energie? Fysiek gezond bezig zijn zoals Peeters. En

zoals zijn opvolger bij Unizo, Karel van Eetvelt, ook een regel-

matig en sportief fietser. Wouter Vandenhaute, eigenaar van

Woestijnvis, mede-eigenaar van de Ronde Van Vlaanderen is

zelf een freak op de fiets. Hij fietste in 2004 in één dag drie

Issue 70 - 2009/06

keer de Mont Ventoux op en af. Drie keer!

Voorbeeldfunctie

Een toppoliticus, een topman van Unizo, een topmanager: zij

maken tijd voor sport en krijgen er energie voor in de plaats.

Zij hebben hun maatschappelijke voorbeeldfunctie als leider

van een organisatie. Door hun gezonde en sportieve levens-

stijl vervullen zij voor de hele maatschappij ook een bredere

en duurzame voorbeeldfunctie (sportieve, slanke mensen

leven meestal gezond en kosten minder aan de ziekteverze-

kering). Ik doe een oproep aan Bart De Wever, Mieke Vogels,

Jean Luc Dehaene en alle andere leiders met een wat hogere

BMI: topprestaties blijven leveren lukt beter met een gezond

en getraind lichaam. Van de stemtest zijn we een tijdje verlost.

Doe de sporttest, neem een coach en begin er aan!


Management & Human Resources

“Elk renumeratiecomité zal te

maken krijgen met de afweging

tussen performance en confor-

mance.”

Philip Verhaeghe

Adviseur CORGO

7

Renumeratiebeleid

Veranderende taak voor renumeratiecomité

Vragen anno 2009

We kregen in het voorjaar nieuwe regels over

het remuneratiebeleid te verwerken: de nieuwe

corporate governance code en de aanvullende

aanbeveling van de Commissie van 30 april 2009. In essentie

komt het er op aan dat de beursgenoteerde ondernemingen

vanaf volgend jaar een remuneratierapport moeten publice-

ren.

Performance en conformance

Elk remuneratiecomité krijgt dan te maken met de afweging

tussen “performance” en “conformance”. Bij performance

komt het er op aan om een aantrekkelijk en competitief remu-

neratiebeleid uit te werken en de belangen van het manage-

ment af te stemmen op de realisatie van de strategie.

Bij conformance komt het er op aan om achteraf te kunnen

aantonen dat de vergoedingen legitiem waren en in lijn met

de governance code en het eigen charter. In de praktijk kan

dit op diverse domeinen tot spanningen leiden: tussen be-

stuurders en stakeholders, tussen de lonen van de bedrijfstop

en de laagste lonen, tussen wet en vrijwilligheid, tussen trans-

parantie en respect voor privacy, tussen vrije onderhandelin-

gen en complexe regelgeving met wettelijke maxima…

Misschien kan een voorafgaande zelfevaluatie al wat duide-

lijkheid brengen?

Issue 70 - 2009/06

? Zijn onze opdracht en bevoegdheden duidelijk en goed

afgesproken en begrepen?

? Wat is eigenlijk de strategische doelstelling van ons remu-

neratiebeleid?

? Is ons systeem niet te ingewikkeld?

? Laten we ons niet te veel leiden door de benchmarks van

de remuneratieconsultants?

? Snappen we als remuneratiecomité de “waardecreërende

krachten” van de sector goed?

? Is er in ons comité voldoende aandacht voor het volledige

HR-proces (de recrutering, de retentie, het motivatiebeleid,

de talentontwikkeling, de opleiding)

? Moeten we als remuneratiecomité niet de ambitie hebben

om uit te groeien tot een volwaardig HR-comité?

? Hebben we een HR-expert in ons comité?

? Zijn onze voorstellen aan de raad van bestuur altijd wel-

overwogen, goed gemotiveerd en goed gedocumenteerd?

? Sluiten de performance-gerelateerde vergoedingen goed

aan op de strategische objectieven? Worden ze regelmatig

herzien?

? Doorstaat ons remuneratiebeleid de ethische of sociaal-

maatschappelijke toets? Is ons remuneratiesysteem billijk?

Met andere woorden: zou volledige transparantie hierover

maatschappelijke wrevel opleveren?


Management & Human Resources

Raad der Wijzen

Redactie CxO

www.cxonet.be

8

Luc Deflem

“Onze planeet heeft al ergere

dingen overleefd dan wat de

mensheid haar kan aandoen.”

De 'lineaire' manier waarop wij ontginnen, produ-

ceren, transporteren en consumeren bedreigt de

aarde. Door onze enge focus kijken we enkel naar

de waarde van te ontginnen resources zoals oceanen, wou-

den en landoppervlakte. We vergeten echter 'alle' ecosysteem

services. Een woud produceert niet alleen hout maar zorgt

ook voor de opslag van water en regelt de atmosfeer en het

klimaat.

Bedrijven en overheden gaan zo roekeloos om met deze

ecosysteem services omdat ze op geen enkele balans of jaar-

rekening voorkomen. Een fundamentele fout als we weten dat

onze economie niet eens zou bestaan zonder deze diensten.

Hoog tijd dus om de economische waarde van de geleverde

diensten door de natuur boekhoudkundig juist te verreke-

nen.

The next industrial revolution

Natural Capitalism

Het wetenschappelijk tijdschrift Nature berekende dat de

aarde jaarlijks voor 33 biljoen dollar aan ecosysteem diensten

zoals wateropslag, regeling van atmosfeer en - klimaat levert.

Spijtig dat nieuwe inzichten hierover pas de media halen als

het voortbestaan ervan in gevaar komt. Traditioneel industri-

eel kapitalisme erkent enkel geld en producten als kapitaal.

Natural Capitalism breidt dit uit met natuurlijk kapitaal en

menselijk kapitaal. Alleen hierdoor kan onze economie en

Issue 70 - 2009/06

dus ook onze planeet een toekomst bieden voor de volgende

generaties.

- Wat is uw visie hierover?

- Dienen managers en ondernemers zich vandaag zorgen te

maken?

- Denkt u dat dit nieuwe “groene” concept realiseerbaar is?

- Zijn er alternatieven voor Natural Capitalism?

Luc Deflem

CEO, Securex Group

Het eerste dat ik wens te stellen, zij het

choquerend als idee, is dat onze planeet

op zich geen gevaar loopt. Die heeft ergere dingen overleefd

dan wat de mensheid haar kan aandoen. Het zal dan wel met

andere dieren en planten zijn, maar na het mogelijks ver-

dwijnen van de mens zal er weer een heel nieuw ecosysteem

ontstaan. De slogan is dus niet “Save our world” maar “Save

our childrens future”.

Een tweede idee, maar ik wil het idee als dusdanig totaal los-

maken van elke politieke beweging, is het idee van aandacht

voor de mens. Het woord “menselijk kapitaal” zou perfect zijn

op voorwaarde dat we afstand kunnen nemen van de dikwijls

antimenselijke connotatie van datzelfde woord. De mens heeft

zijn situatie door de eeuwen heen duidelijk verbeterd, ten


Management & Human Resources

“Enkel door het verrekenen van

de milieukost in de kostprijs van

een product of dienst, wordt

duidelijk wat de eigenlijke kost

ervan is.”

Raad der Wijzen

Redactie CxO

www.cxonet.be

Dirk Fransaer

9 minste op een aantal vlakken. Laat ons dus blijvend aandacht

besteden aan de persoonlijk ontwikkeling, van onszelf en van

diegenen die ons omringen, familie, vrienden, medewerkers,

of van diegenen die het hard nodig hebben en verder van ons

hart leven. En die ontwikkeling heeft niets te maken met het

rendement van de beurzen.

Onze rol als mens, als manager, als leiders, is om ervoor te

zorgen dat deze evolutie er komt. Wij moeten bewust zijn van

de gevolgen van onze keuzes en onze daden en in die zin

onze verantwoordelijkheid nemen. De vraag is niet meer of

dit wel kan, maar welke concrete rol elk van ons op zich neemt

om dit te realiseren.

Dirk Fransaer

Afgevaardigd bestuurder, VITO

Ik heb geen idee waarom dit een “nieuw

groen” concept zou zijn. Sinds jaren wordt

door milieu- en andere economen gepleit voor het internali-

seren van de externe kosten, de milieukosten. Het voorbeeld

bij uitstek hiervoor is de kostprijs en verkoopprijs van olie en

gas. De “aanmaak”kost, de eigenlijke productiekost van olie

en gas, nl. de miljoenen jaren die nodig waren om de olie en

het gas in de diepe ondergrond te vormen, is niet inbegrepen

in de kostprijs. Hierdoor leek het alsof deze energiedragers

“gratis” waren. En wat gratis is lijkt geen waarde te hebben.

Deze onvolledige kostprijs geldt trouwens voor quasi alle

grondstoffen die thans worden verbruikt.

Issue 70 - 2009/06

Wanneer men de milieukosten gaat verrekenen in de kost-

prijs van het product of dienst wordt pas duidelijk wat de

eigenlijke kost is. Op dat ogenblik is er ook een objectieve

vergelijkingsgrond met de huidige “dure” duurzame energie

en wordt de druk om industrieel afval als een waardevolle

grondstof te beschouwen nog relevanter. De transitie naar

een duurzame economie zal er enkel sneller en transparanter

door verlopen.

In de mate dat deze kost op wereldschaal wordt geïnternali-

seerd is er geen sprake van concurrentievervalsing. Wel drei-

gen de initiële verkoopprijzen aanzienlijk te stijgen. Een prak-

tische vraag die zich daarbij stelt is natuurlijk wie recht heeft

op deze geïnternaliseerde bedragen? Het lijkt aangewezen

en verplicht om deze te gebruiken om de transitie financieel

te onderbouwen en te begeleiden. Zelfs met geld is het niet

mogelijk om gas, olie of steenkool in de bodem te vormen.

Het is wel mogelijk om er meer duurzame energiecentrales

(windmolenparken, zonnepanelen, biomassacentrales,…) mee

op te richten en het ermee gerelateerde onderzoek naar bv.

energie-efficiëntie te financieren. Het louter beschouwen als

een “milieutaks” doet oneer aan het internaliseren van deze

kosten.


10

Management & Human Resources

“Vandaag is de hele samenle-

ving terecht overtuigd van de

dringende noodzaak om op een

duurzame manier te onderne-

men.”

Raad der Wijzen

Redactie CxO

www.cxonet.be

Chris Van Roey

Paul Breyne

“Tegen 2020 moet Vlaanderen

een voortrekkersrol spelen in

groene energie.”

Chris Van Roey

Zaakvoerder, The House of Brands

Te lang hebben we een aantal belangrijke

resources genegeerd in het globale kosten-

plaatje. Sinds de industriële revolutie springen we roekeloos

om met mens en natuur. De Club van Rome maakte er ons

eind jaren 60 attent op. Hun conclusies hebben we straal ge-

negeerd. Reeds enkele decennia zijn er groene partijen die

om aandacht smeken voor de ecologische aspecten. Door

hun wellicht wat onhandige en soms extreme aanpak werden

ze niet echt au sérieux genomen. Al Gore heeft dit op korte

tijd drastisch veranderd.

Vandaag is de hele samenleving terecht overtuigd van de

dringende noodzaak om op een duurzame manier te onder-

nemen. En mocht er hier en daar nog een manager zijn die hier

kritisch tegenover staat, dan zal hij snel door zijn klanten en

kritische consumenten ter verantwoording worden geroepen.

De evolutietheorie indachtig: het is aanpassen of verdwijnen!

Deze fundamentele veranderingen bieden trouwens mooie

opportuniteiten aan nieuwe economische marktspelers.

Paul Breyne

Gouverneur van West-Vlaanderen

Het is juist dat de mondiale economische

ontwikkeling massaal grondstoffen en

energie verslindt. Deze massale behoeften veroorzaken ook

tekorten die onze welvaart bedreigen. Omdat de wereldeco-

Issue 70 - 2009/06

nomie vooral gebaseerd is op fossiele brandstoffen komt zelfs

het leven op aarde in het gedrang.

Er moet dan ook geïnvesteerd worden in een duurzame eco-

nomie, gebaseerd op drie pijlers: de economische, de sociale

en de ecologische. Duurzame ontwikkeling heeft nood aan

een ecologische economie. De ecologische economie zet in

tegenstelling tot het klassieke economische denken de aarde

centraal en vertrekt van het ecosysteem als een onvervang-

baar kapitaal in onze samenleving. En waarbij een wereld-

wijde welvaartspreiding wordt aanvaard.

Tegen 2020 moet Vlaanderen een voortrekkersrol spelen in

groene energie. De Vlaamse kenniscentra en het bedrijfsleven

moeten investeren in de ontwikkeling van nieuwe milieu-

vriendelijke technologieën. Grote onderzoeksprojecten rond

o.a. windenergie, zonne-energie en bio-energie kunnen van

Vlaanderen koploper maken in dit domein.

Paul de Rooij

Managing director

Ford Motor Company (Belgium)

Als bedrijf moeten wij ons volledig inpassen

in de structuren en processen van de samenleving. Verant-

woord ondernemerschap betekent ook verantwoord omgaan


11

Management & Human Resources

“Verantwoord ondernemerschap

betekent ook verantwoord om-

gaan met de middelen die ons

ter beschikking gesteld wor-

den.”

Raad der Wijzen

Redactie CxO

www.cxonet.be

Paul De Rooij

Marc Lambotte

“The ecosystem of book and

paper writers who invent new

descriptions of what is common

sense is a luxury, a nice to have,

an entertainment.”

met de middelen die ons ter beschikking gesteld worden. Als

bedrijf moet je op alle vlakken een voorbeeld proberen te zijn

en efficiënt met alles omgaan. Ford Motor Company publi-

ceert jaarlijks in zijn globale jaarrekening zijn "sustainability"

report waarin een overzicht wordt gegeven van de inspannin-

gen en resultaten op ecologisch vlak. Binnen Ford Belgium

zijn er talrijke initiatieven op ecologisch vlak zoals het niet

gebruiken van plastiek koppen en lepels bij koffiemachines,

recyclage van regenwater voor sanitair gebruik enz...

Managers en ondernemers dienen zich vandaag zeker zorgen

te maken. De impact van onze beslissingen op de omgeving

moet steeds afgewogen worden op alle bedrijfsniveaus en

iedereen zou in het achterhoofd steeds een evaluatie van mi-

lieueffecten moeten beschouwen en erkenning voor effecten

die zelfs pas binnen 15 of 30 jaar zouden kunnen opduiken.

Het nieuwe “groene” concept is zeker en vast realiseerbaar. Ik

merk dat dit ook reeds bij vele mensen begint te leven, vooral

dan bij jongeren en ik ben er van overtuigd dat er een positie-

ve evolutie gestart is die nog aan momentum gaat winnen.

Toch ben ik er van overtuigd dat er geen alternatieven zijn

voor Natural Capitalism. Produceren en winst maken zul-

len altijd de basis voor industrie en economie zijn, maar dit

langdurig op verantwoorde wijze doen zodat onze kinderen

en kleinkinderen ook nog een toekomst hebben is de enige

mogelijke boodschap.

Marc Lambotte

Issue 70 - 2009/06

Gedelegeerd bestuurder Unisys

It’s time we stop inventing topics to write

new books about. One can spend his entire

life inventing such “new” subjects – a lot of academics are the

perfect illustration of this. The real world is however about

detecting opportunities and developing them so they turn

into a reality that makes our world a better place to live in for

as many people as possible.

The ecosystem of book and paper writers who invent new

descriptions of what is common sense is a luxury, a nice to

have, an entertainment. In times of crisis we cut back on

luxury. Time to go back to simple common sense. No need

for new words describing what common sense is.


12

Management & Human Resources

L’absentéisme en 2008 au même niveau de 2007

Salarié belge 48,5 heures malade

Bruno KONINCKX

Redactie CxO

www.cxonet.be

Suivant une coutume devenue annuelle, SD Worx s’est

penché sur l’absentéisme en Belgique. L’absentéisme de

courte durée (moins d’un mois) s’est à peine accru en 2008.

Et avec 5,19%, l’absentéisme total en 2008 est exactement le

même qu’en 2007, qui était certes une année record. En ef-

fet, en 2007, l’absentéisme a atteint son niveau le plus élevé

depuis 2000, l’année durant laquelle le group de services RH

de SD Worx a commencé avec son enquête. Les organisations

belges n’ont donc pas réussi l’année dernière à réduire ce ni-

veau record. Cela signifie concrètement qu’un salarié à plein

temps belge était malade en moyenne 48,5 heures en 2008.

Cela a coûté 784 euro à son employeur. Le fait que les or-

ganisations belges ne sont pas parvenues à refouler cet ab-

sentéisme record en 2008 témoigne d’une attention moins

soutenue vis-à-vis de cette problématique, affirme Sabine

Vandingenen, consultante RH et experte en absentéisme au-

près de SD Worx. “Le chiffre élevé révélé par l’absentéisme

souligne une fois de plus l’importance d’une politique proac-

tive et intégrée en matière d’absentéisme. Traditionnellement,

le stress et une trop forte charge de travail sont à l’origine de

l’absentéisme. L’insatisfaction joue également un rôle impor-

tant. Les collaborateurs mécontents sont plus souvent mala-

des et font enregistrer en moyenne un plus grand nombre de

jours d’absence que leurs collègues satisfaits. La gestion de

Issue 70 - 2009/06

l’absentéisme demande par conséquent une politique perti-

nente en matière d’absentéisme.” www.sd.be

Les demandeurs d’emploi cherchent la sécurité

Les demandeurs d’emploi belges pensent que dans les

circonstances actuelles, il n’est pas aisé de trouver un

nouveau job. Cette conclusion relativement évidente ressort

d’une enquête de StepStone à laquelle ont participé plus

de 4000 visiteurs du site. En même temps, les demandeurs

d’emploi sont à la recherche de plus de sécurité qu’il y a un

an, si on en croit l’enquête. La grande majorité (67%) des

demandeurs d’emploi pense que leur recherche sera difficile.

20% sont même persuadés que ce sera très difficile de trou-

ver un nouvel emploi. Un petit groupe de 2% de belges reste

optimiste. Ils sont même convaincus qu’ils trouveront très

facilement un emploi.

Les demandeurs d’emploi adaptent cependant leurs exigences

pour un nouveau job en fonction des circonstances actuelles.

Ils sont plus qu’avant à la recherche d’une sécurité d’emploi.

La situation financière des entreprises pèse de plus en plus

lourd dans le choix d’un nouvel emploi. Le salaire s’avère un

peu moins important en comparaison avec 2008, mais reste

malgré tout à la deuxième place dans l’ordre des souhaits des

demandeurs. A la première place, on trouve, comme en 2008,

la possibilité de se développer personnellement.


13

Management & Human Resources

Bruno KONINCKX

Redactie CxO

$ 667 million

Sale of Tsingtao

Joint lead advisor

April 2009

500 million

Corporate bonds

Joint book runner

May 2009

Investment in Bananas and Claymount

Acquisition Þ nance

Mandated lead arranger

May/June 2009

Bottom line:

www.ingwholesalebanking.com/BEdeals

www.cxonet.be

$ 2.7 billion

Forward start

Mandated lead arranger

March 2009

Share buy back

April 2009

150 million 3 yr &

150 million 5 yr

Corporate bonds

Joint book runner

April 2009

U heeft plannen, wij hebben oplossingen

500 million 4y &

500 million 7y

Corporate bonds

Joint book runner

April 2009

M&A transaction

Financial advisor

708 million

Project Þ nance

Financial advisor/

Mandated lead arranger

November 2008Issue 70 - 2009/06

Exploiter davantage LinkedIn

De la même manière que tout professionnel semble

devoir posséder un Blackberry ou au moins un smartphone

de la dernière génération pour être pris au sérieux, il lui

faut également avoir son profil sur LinkedIn. Dans la pratique,

la très grande majorité des gens faisant partie du réseau ne

font pas grand chose de plus que de rassembler un maximum

de connections. Mais il y a moyen de faire beaucoup plus

avec LinkedIn que d’établir des listes de personnes. C’est ce

qu’explique le coach de réseaux Jan Vermeiren dans son livre

‘Hoe LinkedIn nu echt gebruiken.’ (Comment réellement uti-

liser LinkedIn)

Les 186 pages de ce livre sont bien fournies: de conseils en

général sur l’emploi du logiciel LinkedIn jusqu’à la stratégie

pour trouver de nouveaux collaborateurs par ce biais. La

structure et la mise en pages du livre étant désordonnées en

apparence, il faut un peu de temps avant de s’y retrouver. Le

tout se présente essentiellement comme le rassemblement

d’un grand nombre de conseils. Heureusement, il s’agit bien

souvent de conseils utiles et facilement applicables. Le style

commercial et parfois très américain est à prendre avec. Ainsi,

par exemple, le livre commence par 12 pages énumérant « ce

que d’autres pensent du livre ».

www.hoe-linkedin-nu-echt-gebruiken.com


14

Management & Human Resources

Bruno KONINCKX

Redactie CxO

www.cxonet.be

Bijna 90 procent van de Belgische bedrijven en zelf-

standigen doen een beroep op een sociaal secreta-

riaat. Er zijn ongeveer 40 secretariaten die de koek

onderling verdelen. De meeste daarvan doen ondertussen al

veel meer dan alleen maar loonberekening en administratie

rond tewerkstelling.

Administratieve formaliteiten

Wanneer men als zelfstandige of bedrijf werknemers in dienst

neemt, zijn er een aantal administratieve formaliteiten te ver-

vullen. Deze liggen vast in de sociale wetgeving, maar het is

niet eenvoudig om ze allemaal te kennen, laat staan de fines-

ses daarvan. Daarom is het in de meeste gevallen aan te raden

om een sociaal secretariaat in te schakelen om voor de admi-

nistratie te zorgen. De aansluiting is echter niet verplicht.

Sociale secretariaten bieden brede waaier aan diensten

Een meid voor alle werk

Erkenning vereist

Niet zomaar iedereen kan een sociaal secretariaat oprichten.

Er is een beperkt aantal secretariaten – een veertigtal – erkend

door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Op de

website van deze FOD kan men de lijst raadplegen. Bekende

namen zijn SD Worx, Acerta, Securex, Partena of Attentia,

maar er zijn ook kleinere spelers die zich op een bepaalde

groep of regio richten.

Issue 70 - 2009/06

Een erkend sociaal secretariaat moet heel strikte wettelijke

voorwaarden naleven. Het is onder meer ook de gemachtigde

van de werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(RSZ).

Taken

Een sociaal secretariaat vervult traditioneel de volgende ta-

ken:

- het verwerken en berekenen van de lonen

- inschrijving bij een kinderbijslagfonds en een jaarlijkse

vakantiekas, - de aangiften bij de belastingen voor de

bedrijfsvoorheffing en de driemaandelijkse aangiften en

betalingen aan de RSZ.

- de opstelling van arbeidscontracten, het personeelsregis-

ter, verschillende sociale documenten (loonfiche, indivi-

duele rekening, vakantieattest …)

In de loop der jaren zijn de meeste sociale secretariaten, zeker

de grotere, ook andere diensten die met personeelsbeheer

te maken hebben, gaan aanbieden. Zo leveren ze ook sociaal

juridisch advies, en treden ze zelfs op als echte HR adviseurs

wat betreft de verschillende aspecten van Human Resources.


15
Legal & Finance


Betalingsindex: grafieken 2009

170

160

150

140

130

120

110

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009100 Geen betalingsrisico, cash betalingen, betaling bij levering

of voorafbetaling, geen krediet

101 - 124 Blijf waakzaam om huidige situatie te behouden

125 - 149 Tussenkomst is noodzakelijk

Financiële 150 - 174 Tussenkomst onvermijdbaar, problemen neem maatregelen om risicoaan

basis betalingsachterstand

profiel te verlagen.

175 - 199 Tussenkomst dringend, neem maatregelen om risicoprofiel

Bedrijven

te verlagen.

somber gestemd

> 200 Noodgeval, neem maatregelen om risicoprofiel te verlagen.

De risico index werd ontwikkeld door Intrum Justitia

Sinds het jaar 2000, verzamelt Intrum Justitia data van tienduizenden

bedrijven in Europa. Die gegevens worden verrijkd met statistische en

economische data. Ook productiedata van Intrum Justitia worden hier-

aan toegevoegd. Op basis van die gegevens worden de ‘Country risk

index’ en de ‘European payment index’ opgesteld. De nationale risk

index geeft informatie over de betalingsrisico’s in een specifiek land.

Stijn DOM

Rédaction CxO

www.cxonet.be

De Belgische bedrijven zijn over het algemeen som-

ber over de huidige betalingssituatie en verwachten

dit jaar een hoog risico op late betalingen. Dat blijkt

uit de jaarlijkse European Payment Index 2009 van Intrum

Justitia.

Betalingsindex

2004 162

2005 155

2006 161

2007 154

2008 154

2009 156

De Belgische ondernemingen baseren zich op het feit dat

betalingen van consumenten gemiddeld stegen van 6 tot 12

dagen. Betalingsuitstel van bedrijven en overheid nam ook

significant toe in vergelijking met het jaar ervoor. Opmerkelijk

Economische ontwikkeling %

is dat de overheid gemiddeld 31 dagen te laat betaald, terwijl

Gemiddelde EU27

BBP per inwoner in euro 29.300

BBP groei 0.1 0.2

Werkloosheidsgraad 7.5 7.6

Inflatie 1.4 1.2

2,5% van de facturen aan de overheid nooit betaald wordt.

Belgische ondernemingen pogen nu om de betalingstermijn

in te korten, door middel van een verlaging van het aantal

dagen van (Verwachtingen betaling van 2009) facturen. Dit had echter weinig effect,

wat blijkt Nationaal uit het stijgende aantal uitstellen van betaling.
Financiële crisis


Het percentage

afschrijvingen steeg ook tot en met 2,5%. Zowat

72% van


de respondenten vreest dat het risico op late be-


talingen nog

zal toenemen, wat veel pessimistischer is dan in

2008, toen

enkel 31% dacht dit cijfer zou stijgen. 87,5% van de


respondenten

gelooft dat ze later betaald worden, omdat hun

debiteuren

financiële problemen kennen, terwijl 66% zegt datIssue 70 - 2009/06

debiteuren met opzet later betalen. 63% van de respondenten


is van

oordeel dat de financiële crisis aan de basis ligt van een


verhoogd aantal uitgestelde betalingen door consumenten


en

56% meldt dat ze leiden onder een dalende verkoop door

de


aanhoudende crisis.Daling

van de groei met 2,5%


Door

de langdurige globale financiële crisis en de recessie in

binnen- en buitenland, wordt verwacht dat België’s moderne

economie van privébedrijven in 2009 sterk zal inkrimpen. Vol-

Betalingsindex: grafieken 2009

gens een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)

170

160

in maart 2009, zal de Belgische economie dit jaar, met 10,4

miljoen 150 inwoners, 2,5% moeten inboeten en komt er pas in

140

130

2010 een lichte heropleving. Het IMF gaf aan dat België haar

groei, 120 werkgelegenheid en competitieve positie kan stimule-

110

100

ren door middel van het liberaliseren van de producten- en

dienstenmarkten 2004 2005 en 2006 het herbekijken 2007 2008 van 2009 prijszettingsmecha-

nismen voor energievoorzieningen en distributie.100 Geen betalingsrisico, cash betalingen, betaling bij levering

of voorafbetaling, geen krediet

101 - 124 Blijf waakzaam om huidige situatie te behouden

125 - 149 Tussenkomst is noodzakelijk

150 - 174 Tussenkomst onvermijdbaar, neem maatregelen om risicoprofiel

te verlagen.

175 - 199 Tussenkomst dringend, neem maatregelen om risicoprofiel

te verlagen.

> 200 Noodgeval, neem maatregelen om risicoprofiel te verlagen.


16

Legal & Finance

Bij Philips Lightning gaan meer dan

200 jobs verloren. Vraag is of alleen

de crisis daar de oorzaak van is.

De crisis blijft de actualiteit beheersen. Het aantal

jobs dat verloren gaat is niet meer te tellen. Het

gevoel dat steeds meer bedrijven de crisis misbrui-

ken, groeit ook. Wij legden ons oor te luisteren bij een aantal

entrepreneurs en bedrijfsverantwoordelijken en noteerden de

meest markante uitlatingen. Verdeelde meningen maar ook

eensgezindheid.

Onvoorzichtigheid

“Heel wat bedrijven die in moeilijkheden kwamen, hebben dat

vooral aan zichzelf te danken. Onvoorzichtigheid in beleid en

beslissingen uit het verleden, worden nu immers afgerekend.

Wie destijds te dure investeringen aanging, komt nu in de

problemen voor de afbetalingen van aangegane verbintenis-

sen. We moeten hier ook onder ogen durven nemen dat het

niet steeds om technische investeringen gaat. Ook investe-

ringen in personeel zijn vaak een aderlating.” Op die manier

Entrepreneurs en bedrijfsleiders klappen uit de biecht

De oorzaken van de crisis

Jan CALLANT

Hoofdredacteur CxO

www.cxonet.be

omschrijft een technisch directeur zijn gevoel rond de crisis.

“Wij beslisten 5 jaar geleden om onze technische mogelijk-

heden uit te breiden. Uit een marktstudie was gebleken dat

de vraag naar materialen ‘op maat’ sterk zou toenemen.

Naast de uitbreiding van het machinepark, moesten wij ook

investeren in mensen. Toen vorige zomer de eerste tekenen

van angst rond de crisis voelbaar werden, bleek het ons idee

niet meer zo aantrekkelijk. Gelukkig waren onze technische

Issue 70 - 2009/06

investeringen binnen aanvaardbare perken gebleven. Op per-

soneelsvlak hebben we moeten ingrijpen. Als we eerlijk zijn,

moeten we toegeven dat de inschatting van het aantal extra

arbeidskrachten, wat aan de hoge kant lag. Zonder een solide

financiële basis, hadden we nu ook personeel moeten laten

afvloeien. Het zou echter oneerlijk zijn om dit op de crisis te

schuiven. Het is puur het gevolg van een inschattingsfout in

het verleden.”

Ook positieve kanten

Het klinkt misschien niet zo fraai, maar sommige mensen zien

ook positieve kanten aan de crisis. Een bedrijfsleider van een

klein familiebedrijf kan nauwelijks de bestellingen volgen. “De

internationale groei hebben wij te danken aan de crisis. De

meeste van onze nieuwe klanten hebben een probleem met

de handelswijze van de grote bedrijven in onze sector. Daar

werd technische en economische werkloosheid aan elkaar

gekoppeld dat het geen naam heeft. De productie viel zo

goed als stil om dan nog te zwijgen van de verwerking van de

grondstoffen. De klanten die naar ons toekwamen wilden de

zekerheid dat hun opdrachten konden uitgevoerd worden. Zij

konden leven met een langere leveringstermijn maar eisten

wel garanties op het vlak van levering. Voor ons is het hard

werken, maar deze crisis helpt ons vooruit.” Wij blijven dan

met de vraag zitten of dit bedrijf dan rijk wordt van deze cri-

sis. “Neen”, zo luidt het daar. “Deze evolutie heeft er net voor


091834

17

Legal & Finance

Van ondernemingsloket tot vertrouwenspersoon

ATTENTIA. Permanente aandacht voor uw personeelszaken.

Als full service human resources businesspartner streeft ATTENTIA ernaar de referentie te worden binnen

het brede segment van HR-diensten. Met innovatieve en duurzame oplossingen helpen we u het

uitgestrekte en complexe HR-domein effi ciënt te beheren en strategisch te integreren in uw onderneming.

We begeleiden en ondersteunen bedrijven, zelfstandigen en particulieren op diverse vlakken. Van Sociaal

Secretariaat tot Talent Management. Van HR Consulting Services tot Externe Dienst voor Preventie en

Bescherming. Van Kinderbijslag tot Sociaal Verzekeringsfonds. ATTENTIA. Uw HR-partner van A tot Z.

Jan CALLANT

Hoofdredacteur CxO


www.cxonet.beinfo@attentia.be • www.attentia.be

Issue 70 - 2009/06

gezorgd dat we de crisis kunnen overleven en dat we na de

crisis, als iedereen weer in zijn normale doen is, nog zullen

bestaan. De kans dat we het leeuwenaandeel van deze klan-

ten weer kwijt geraken, is meer dan reëel. Maar ondertussen

hebben wij wel kunnen overleven.”

Eerst vergiftigde geschenken, nu niets meer

In een aantal gesprekken vinden we één constante terug: het

uitblijven van afdoende maatregelen ter bestrijding van de

crisis door de overheid. “De creatie van jobs door de rege-

ring was een vergiftigd geschenk. Speciale statuten waarbij

arbeidskrachten in solden worden aangeboden, lenigen de

noden niet. Maar de creatie van jobs, waarvan niemand echt

gelooft dat ze broodnodig zijn, biedt evenmin soelaas. Wij

hadden graag gezien dat de regering Verhofstadt destijds de

belofte van belastingsvermindering had waargemaakt.

Voor veel bedrijven is de loonkost de belangriijkste kostenfac-

tor en daar had een gebaar van de regering wonderen kunnen

doen, zelfs op lange termijn. In de huidige situatie zou ook de

regering Van Rompuy een belangrijk signaal kunnen leveren

door van deze lastenverlaging werk te maken. In sommige

ons omringende landen is de btw verlaagd om zo de econo-

mie weer aan te zwengelen. Waarom kan dat bij ons niet op

het vlak van de sociale lasten?”


18

ICT & Networks

Voor een intelligente kijk op de zaken

Betaalbare efficiëntie

Bruno KONINCKX

Redactie CxO

www.cxonet.be

Draadloze IP camera’s

Hama brengt drie camera’s uit die beelden via een netwerkkabel

of draadloze verbinding doorsturen. Naar

keuze kan je de beelden in een webbrowser bekijken of op

een geheugenschijf laten opnemen. Je kan ze ook zo instellen

dat ze alleen in actie schieten als ze een beweging waarne-

men. Ze slaan alleen dan beelden op of sturen een mail met

het beeld in naar een vooraf opgege-

ven e-mailadres. Het topmodel, de

M360, kan je van op afstand doen

bewegen. De M360 bleek zich in een

test goed aan te passen aan diverse

lichtomstandigheden, zodat de beeld-

kwaliteit steeds optimaal blijft.

www.hama.be

TomTom XL nu ook met IQ routes

De IQ Routes functionaliteit van TomTom houdt rekening

met de gemiddelde verkeersdrukte en dergelijke om

een bepaalde route te berekenen. Tot voor kort zat IQ alleen

in de topmodellen, maar nu heeft TomTom het ook in zijn

instaptoestellen zoals de XL en de One geïnstalleerd. Ook de

gebruikersinterface en de rijinstructies, met bijvoorbeeld heel

duidelijk aangegeven rijstrookadvies, zijn er op verbeterd.

Issue 70 - 2009/06

Zeker de XL versie biedt met zijn groter scherm alles wat een

navigatietoestel op zich zou moeten hebben. Alleen de hou-

der vonden we niet zo fantastisch. Hij is wel heel draagbaar,

maar het toestel klikt er niet echt stevig op vast.

www.tomtom.be

Nieuwe maat notebook bij Packard Bell

Met een scherm van 15,6 inch introduceerde Packard Bell

vorig jaar een nieuwe maat voor notebooks. De nieuwe

EasyNote TJ reeks bouwt hier op verder. Dit scherm biedt

iets meer dan de gemiddelde 15,4, maar maakt de laptop

toch ook weer niet te groot. Volgens Packard Bell maakt

het de serie perfect voor zowel pro-

fessioneel als privégebruik. Via

enkele rode toetsen kan je een

aantal func- ties direct in- of

uitschakelen, of

een back-up laten

uitvoeren.

www.packardbell.be


19

ICT & Networks

L’intégration de plus en plus poussée

La comptabilité

Jean-Luc MANISE

Rédaction CxO

www.cxonet.be

Le lancement en avril dernier de Bob Direct (de Sage) il-

lustre la volonté des éditeurs de progiciels comptables

de mettre l’accent sur l’intégration. Bob Direct prend

en charge les échanges par Internet avec les banques, les

secrétariats sociaux et les fournisseurs d’informations com-

merciales et financières.

On le sait, la TVA électronique est devenue obligatoire pour

toutes les entreprises belges à partir d’avril 2009. Les petites

sociétés qui présentent leur déclaration TVA tous les trimes-

tres devront dorénavant le faire via Intervat, l’application en

ligne du Service Public Fédéral des Finances. Mode d’emploi

de Bob Direct pour ce faire : téléchargez le logiciel de lec-

teur de carte d’identité sur le site EID.belgium.be, se munir

d’un lecteur de carte d’identité, réaliser sa déclaration TVA

en fichier XML dans le logiciel de comptabilité, activer le

transfert vers le site minfin.fgov.be. L’ accusé de réception et

Maken

onbetaalde

facturen uw

KMO het

leven zuur ?

Issue 70 - 2009/06

l’enregistrement des documents se fera automatiquement. De

Popsy à Ciel, en passant par Venice, Exact Globe, ProAcc ou

Cubic Pro, tous les grands éditeurs rendent leur produit ‘com-

patibles’ avec l’obligation légale de déclaration en ligne.

InterVat

Schrijf nu in op

www.bobcash.be

VOOR EEN GRATIS

LUNCH DEMO

Et déclinent leurs outils à l’intention des fiduciaires. Erwin

Devis, partenaire chez KPMG : Chez KPMG Consutants, trois

mandataires sont autorisés à envoyér les déclarations de TVA

électroniques. Chacun d’entre eux peut envoyer jusqu’à 999

déclarations simultanées par fichier. Venice exporte ce fichier

automatiquement dans Isabel, qui le transmet au Ministère

des Finances. Des fiduciaires qui pourront, si leurs clients

utilisent une grande diversité de logiciels comptables, opter

pour un outil passerelle comme InterVatPro, testé et approuvé

par l’administration TVA, et compatible avec les quelque 300

solutions comptables répertoriées en Belgique.


20Jean-Luc MANISE

Rédaction CxO

www.cxonet.be

ICT & Networks

Accès en ligne

Issue 70 - 2009/06

L’intégration est un phénomène de fond. Avec les documents

papier qu’on pourra scanner avec le module ProScan de

Popsy 3. Avec les autres modules de gestion, lisez les ap-

plications ERP ou CRM. Et toujours, en ligne de mire, l’accès

aux informations en ligne comme avec Exact Online. Son

principe : Vous n’achetez pas de logiciel mais souscrivez un

abonnement à un dossier en ligne. Sont inclus dans le prix de

l’abonnement : l’hébergement sécurisé et confidentiel de vos

données, le support par notre helpdesk professionnel et les

mises à jour. D’où aussi la mise en place de portails sécurisés

d’accès comme SeP (Systemat e-Invoice Portal), censés faire la

liaison entre l’entreprise client et le bureau comptable.

Verschijningsdata

Issue 71 - Magazine : Juli 2009

Issue 72 - E-zine : Augustus 2009

Issue 73 - Magazine : September 2009

Issue 74 - E-Zine : Oktober 2009

Issue 75 - Magazine : November 2009

Issue 76 - E-zine : December 2009

Issue 77 - Magazine : Januari 2010

Isse 78 - E-zine : Februari 2010

Issue 79 - Magazine : Maart 2010

Issue 80 - E-zine : April 2010


21

Logistics & Manufacturing

Jan DE KIMPE

Redactie CxO

www.cxonet.be

Biscuiterie Willems uit Eeklo is producent van speculoos

en speculoospasta. Dit product vindt via Private Label

en deels via Export langs de Poppies-groep, waarvan

het deel is, zijn afnemers. Samen met integrator ENCO en met

software en materiaal van Siemens werd invulling gegeven

aan volledige naspeurbaarheid van de productie-stromen.

Vereiste van de klant

Marc Willems onderstreept de sterke groei van de onderne-

ming, de eis van de klanten voor volledige naspeurbaarheid

en de voordien arbeidsintensieve opvolging met pen en pa-

pier als voornaamste drijfveren voor de automatisering van

de goederenstroomopvolging. Het volledige proces wordt

opgevolgd door een SCADA-systeem van Siemens. Aan de

hand van een recept worden grondstoffen automatisch en

manueel afgewogen, op lotnummer geregistreerd en in een

kneder tot deeg verwerkt. In een inox bak op wielen gaat het

Volledige naspeurbaarheid bij Biscuiterie Willems

Toegevoegde waarde van RF/ID

deeg dan rusten om daarna via kippers voor vorming aan de

oven uitgekipt te worden. Na het bakken worden de koekjes

dan verpakt in pakken van 1 kg, of in stuksverpakkingen.

Barcode niet haalbaar

Het gebruik van barcodes bleek niet haalbaar in een om-

geving waar bloem gebruikt wordt en waar met hoge druk

gereinigd wordt.

Issue 70 - 2009/06

Aan de kneder wordt de bakidentificatie uitgelezen om bij het

vullen een batchnummer toe te kennen. Bij het kippen wordt

dan gecontroleerd of de juiste batch gebruikt wordt, en wordt

de opvolging doorgetrokken tot op verpakt product niveau.

Alle registraties in de SQL track & trace database gebeuren

automatisch

Ingepakte producten krijgen elke minuut een ander lotnum-

mer. Met een half uur terugrekenen geeft momenteel dan nog

de kar en batch waaruit de koekjes zijn gemaakt. In de nabije

toekomst wil men echter de inpak via jobnummers opvolgen,

en zo de naspeurbaarheid sluitend maken.

Met de medewerking van Enco (nick.vandereecken@encocvba.be)

en Siemens (Denny.Decorte@siemens.com)


22

Sales & Marketing

Nieuwe toetreders staan nog niet te trappelen

Quo vadis postliberalisering?

Karel DE DECKER

Redactie CxO

www.cxonet.be

Er staan geen nieuwe spelers te trappelen om de postale

markt te betreden. Dat signaal werd gegeven tijdens een

debat dat georganiseerd werd door BDMA (Belgian Direct

Marketing Association). Van de partij: Minister Vincent Van-

quickenborne, Europarlementslid Dirk Sterckx, Johnny Thijs

(De Post), Paul Vanwambeke (raadgever Vice-Eerste Minister

Steven Vanackere).

Alternatieven niet echt overtuigd

Liberalisering van de postale markt kan Direct Mail een dui-

delijke kwalitatieve impuls geven. In sectoren waarin nieuwe

concurrenten zijn toegetreden, is immers meer innovatie en

meer dienstverlening ontstaan. Vooralsnog geven alternatie-

ven voor De Post echter aan dat ze grote reserves hebben om

toe te treden tot de Belgische markt.

Minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne bena-

drukt dat de liberalisering van de postale markt, die vanaf

2011 ook vrij zal zijn voor de geadresseerde postverdeling

onder de 50 gram, juist te doen is om de kwaliteit van de

dienstverlening te verbeteren. Hij trekt daarbij een parellel

met het spoor. “Als er meer concurrentie op het spoor zou

komen, dan zouden treinen wellicht meer op tijd rijden, zullen

treinen er properder uitzien en kregen we wellicht internet in

de wagons.”

Issue 70 - 2009/06

Vanuit dat perspectief kan de liberalisering wel degelijk een

opsteker zijn voor de Direct Mail-markt. De markt is nu nog

redelijk conservatief, maar met meer concurrentie kan er de

neiging ontstaan nieuwe innovatieve dienstverlening aan te

bieden.

Johnny Thijs heeft geen angst

CEO Johnny Thijs ziet naast kansen ook een schaduwzijde.

“Nieuwe toetreders zullen de krenten uit de pap vissen. Onze

markt is sterk geconcentreerd. Een relatief kleine groep be-

drijven zorgt voor een belangrijk deel van de omzet. Als ande-

ren zich gaan bekommeren om deze markt, kan dat vanwege

de kostenimpact gevolgen hebben voor de dienstverlening

aan particulieren.”

De CEO van De Post maakt zich niet te veel zorgen dat er veel

nieuwe postverzenders zullen bijkomen. Buitenlandse spelers

aarzelen nog wegens enkele belemmerende factoren zoals

daar zijn: het huidig btw-regime, de verplichte dekking, het

sociaal statuut voor de toekomstige ‘postbode’.


Karel DE DECKER

Redactie CxO

www.cxonet.be

23

Sales & Marketing

Reclamebureau LDV United peilde voor de vierde maal

via een online enquête naar de populariteit van de

Belgische merken. Hieruit kwam Audi als grote over-

winnaar en stootte BMW van zijn troon, de gedoodverfde

winnaar in de vorige edities. BMW nu op plaats 2, gevolgd

door Volkswagen, Club Brugge en Mercedes. Liefst vier auto-

merken in de top vijf.

Slogans blijven het doen

Uit de resultaten blijkt dat Belgen nog steeds goed weten

waarom ze Jupiler drinken, dat ze beter blijven zien met een

Pearle-bril en ze liefst (always) Coca-Cola drinken.

Nog enkele resultaten:

- Nike is out, Adidas is in

- Esso stopt een tijger in de Merkencompetitie en ont-

neemt Shell de pole-position

Nationale merkencompetitie ‘Robert le Plus Populair’

En de winnaar is : AUDI !

- Jetair is de ‘mooiste tijd van het jaar’ en verdringt Tho-

mas Cook

- Van de social networks is Facebook het populairst.

Winnaars en verliezers

Bij de discounters zijn Colruyt en Aldi sterker geworden als

merk en hebben de kleinere banken als Argenta, Deutsche

Bank en Rabobank de ‘groten’ weggeduwd. Bij de energie-

Issue 70 - 2009/06

spelers hebben Luminus en Ecopower hun fanclub zien ver-

groten.

De politiek doet het niet goed. Geen enkel merk krijgt een

voorkeur van 20%. Tijd voor grote bezinning dus bij alle poli-

tici en bij alle politieke partijen.


24


De korte inhoud van CxO Magazine - Issue 69

Executive Summaries

Raad der Wijzen

Redactie CxO

www.cxonet.be

Varia

Mark Eyskens:

Vertrouwen was het sleutelwoord,

nu is wantrouwen het werkwoord. p. 9


Management & Human Resources

Global Governance, of mag het iets meer zijn? – p. 09

Mark Eyskens is uiteraard niet aan zijn eerste interview

toe. Als professor economie en als doorgewinterd

homo politicus heeft hij duizenden voordrachten geschreven

en gegeven. Zijn uitgesproken meningen stoelen op grondige

analyses. CxO wilde weten hoe de ex-premier tegen de hui-

dige crisis aankijkt. (EDW)


Sales & Marketing

Communicatie neemt afscheid van een tijdperk – p. 31

Stop met het communicatievak te bekijken als een kunstvorm.

Goede communicatie is een complexe wetenschap,

is een van de vele uitspraken van Chris Van Roey, vorig jaar

Mark Eyskens:

Vertrouwen was het sleutelwoord,

nu is wantrouwen het werkwoord. p. 9

MMMMMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaaaaarkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyskens:

Vertrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooouweeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnn wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwassssssssssssssssss heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ssssssssleeeeeeeeeeeeutelwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

nu iiiiiiis wantrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooouuuuuuuuuuwwwwwwwwwweeeeeeeen hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhet werrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd. p........................... 9999999999999

benoemd tot CEO van de Unie voor Belgische Adverteerders

(UBA) en vice-voorzitter van de Raad voor Reclame. (KDD)

ICT & Networks

It’ all right to lose fat,
but don’t forget to practice for agility! – p. 44

The recession is affecting strongly all industry sectors,

even if with some variances. CIOs take an active role in

supporting their business counterparts in taking action on the

cost containment, while rationalizing their own share. TheyIssue 70 - 2009/06

now feel better recognition from the business on their contri-

bution to cost management. Shouldn’t they build on this and

take it as an opportunity to demonstrate the added value that

they can provide as partners in managing the business? (HD)

Logistics & Manufacturing

Duurzame stedelijke distributie is geen utopie – p. 52

Stedelijke distributie omvat alle goederenvervoer met oorsprong

of bestemming in de stad, zowel van of naar de

ondernemers en publieke instellingen in de stad als naar de

bewoner-consument. Naast transport zijn ook andere logis-

tieke activiteiten belangrijk, zoals laden, lossen, consolideren

en activiteiten met toegevoegde waarde. (KDD)

Legal & Finance

Belgisch verbod op koppelverkoop


zwaar onder druk – p. 56

Het verbod op koppelverkoop (of ‘gezamenlijk aanbod’)

staat al sinds 1935 in onze Belgische wetgeving inge-schreven. Volgens artikel 54 van de Wet op de Handelsprak-

tijken (WHP) is er sprake van een gezamenlijk aanbod: “(…)

wanneer de al dan niet kosteloze verkrijging van producten,

diensten, alle andere voordelen, of titels waarmee men die


kan verwerven, gebonden is aan de verkrijging van andere

zelfs gelijke producten of diensten.” (DH-GF)


Redactie CxO

www.cxonet.be

25

Raad der Wijzen

Grote Ondernemingen

Bestuurders

Paul Buysse (Bekaert) - Werner De Geest (BASF Antwer-

pen) - Paul de Rooij (Ford Motor Company) - Noë Denec-

ker (Honda Europe) - Dirk Fransaer (Vito) - Jannie Haeck

(NMBS) - Marc Haelemeersch (Centea) - Roger Heijens

(PwC) - Marc Lambotte (Unisys) - Christian Leysen (Ahlers)

- Karel Plasman (Acerta) - Luc Van den Bossche (BAC) - Eric

Verrept (MIVB)

KMO’s

Koert Damveld (Fiege) - Luc De Bruyckere (Ter Beke) - Luc

Desender (Electrawinds) - Serge Fautré (Confinimmo) - Ni-

colas Saverys (Exmar) - Bart Verhaeghe (Uplace)

Communities

Eddy Bruyninckx (Havenbedrijf Antwerpen) - Karel Van

Eetvelt (Unizo) - Urbain Vandeurzen (Voka)

Grote Ondernemingen

Algemene Directie

Etienne Blomme (Telenet) - Kris Cloots (ISS) - Vincent de

Clippele (Nestlé) - Eddy de Mûelenaere (Vandemoortele)

- Luc Deflem (Securex) - Jean-Claude Delen (DHL Global

Forwarding) - Alexander De Wulf (Cebeo) - Chris Dewulf

(Picanol Group) - Ronnie Leten (Atlas Copco) - Ingrid Lie-

ten (De Lijn) - Pol Vanbiervliet (Cisco) - Stéphane Thiery

(TEC) - Annick Van Overstraeten (Quick Restaurants Belux)

- Johan Vanneste (VLM Airlines)

KMO’s

Issue 70 - 2009/06

Michel Beke (Atradius) - Johan Bosschaerts (Northgate

Arinso) - Christophe Cherry (Atradius Belux) - Kaat Ex-

terbille (Kate Thomas & Kleyn) - Peter Fimmers (Alpha

Card - American Express) - Jan Heiremans (Stepstone)

- Roberte Kesteman (Nuon Belgium) - Emmanuel Mottrie

(De Valck Consultants) - Henri Renmans (Renmans Quality

Meat) - Olivier Serruys (Overtoom International) - Jukka

Tiitu (Nokia) - Bart Van Compenolle (Metris) - Chris Van

Roey (The House of Brands) - Danny Vanden Herrewegen

(Dun & Bradstreet) - Philip Vandervoort (Microsoft Belux) -

Mieke Vandromme (Gamma Solutions) - Norbert Verkimpe

(WDM Belgium)

Communities

Cathy Berx (Provincie Antwerpen) - Paul Breyne (Provincie

West-Vlaanderen) - Bernard Caprasse (Provincie Luxem-

burg) - Antoon De Proft (IMEC) - André Denys (Provincie

Oost-Vlaanderen) - Denis Mathen (Provincie Namen) - Lut-

gart Van den Berghe (Belgian Governance Institute)

Ondernemers

Ondernemers

Gabriël Fehervari (Alfacam - Euro1080) - Inge Geerdens

(CV Warehouse) - Gerard van Os (van Os - Sonnevelt)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!