22.08.2013 Views

Download pdf - Delta - TU Delft

Download pdf - Delta - TU Delft

Download pdf - Delta - TU Delft

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Delta</strong><br />

nr. 1<br />

30 augustus<br />

2012<br />

Hoe combineert een<br />

eerstejaars haar studie<br />

met het verenigingsleven<br />

HET<br />

ZWAARSTE<br />

JAAR OOIT<br />

reportage<br />

vliegende<br />

spion<br />

reconstructie<br />

deeltje<br />

van niks<br />

essay<br />

het nut<br />

van framing<br />

international pages<br />

inside see page 29


Redactie Frank Nuijens (hoofdredacteur),<br />

Saskia Bonger, Tomas<br />

van Dijk, Dorine van Gorp, Connie<br />

van Uffelen, Jos Wassink, Katja<br />

Wijnands, Carlijn Remmelzwaal<br />

Medewerkers aan dit nummer<br />

Hans de Bruijn, Willemijn Dicke,<br />

Chandra ELango, Jorinde Hanse,<br />

Dap Hartmann, Auke Herrema,<br />

Job Hogewoning, Martin Kers,<br />

David McMullin, Damini<br />

Purkayastha, Harish Ramakrishan,<br />

Jimmy Tigges, Robert Visscher<br />

Foto’s Sam Rentmeester, Hans<br />

Stakelbeek<br />

<strong>Delta</strong><br />

Nr.1<br />

30 augustus<br />

2012<br />

“Deze dame is geïnterviewd voor Het Zwaarste Jaar Ooit. Ik wilde<br />

haar fotograferen alsof zij er komend jaar vol invliegt. Daarom heb ik<br />

bedacht om haar te fotograferen met strepen onder de ogen, zoals<br />

sporters doen om beter tegen de zon in te kunnen kijken. Het spul zelf<br />

kon ik alleen vinden op internet per doos van 12, schoensmeer krijg je<br />

er weer moeilijk af, dus uiteindelijk is het zwarte lippenstift geworden. “<br />

(Fotograaf Sam Rentmeester)<br />

reageer!<br />

www.delta.tudelft.nl<br />

colofon<br />

<strong>Delta</strong> is het informatie- en opinieblad van de <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong>,<br />

verzorgd door een journalistiek onafhankelijke redactie.<br />

Bladconcept en vormgeving<br />

Maters & Hermsen, Leiden<br />

lay-out Liesbeth van Dam<br />

redactie-adres Universiteitsbibliotheek,<br />

Prometheusplein<br />

1, 2628 ZC <strong>Delft</strong>, 015 278 4848,<br />

delta@tudelft.nl<br />

Advertenties H&J Uitgevers, 010<br />

451 5510, delta@henjuitgevers.nl<br />

Druk <strong>Delta</strong>hage, Den Haag<br />

Oplage 8.000<br />

Jaargang 45 ISSN 0169-698x.<br />

www.delta.tudelft.nl/colofon<br />

8<br />

RepORtAge<br />

studieplanner<br />

eerste klas<br />

Sabrine van Rossum haalde haar<br />

P in één jaar. Dat terwijl ze lid was<br />

van het corps, roeide bij Laga,<br />

trainde voor een hardloopwedstrijd,<br />

in de excursiecommissie<br />

van studievereniging Curius zat en<br />

talloze feestjes had.<br />

12<br />

RecOnstRuctie<br />

deeltje<br />

van niks<br />

Majorana’s. Drie jaar geleden<br />

had Leo Kouwenhoven<br />

er nog nooit van gehoord.<br />

Afgelopen voorjaar haalde<br />

hij met zijn ontdekking de<br />

cover van Science. Wat gebeurde<br />

er in de tussentijd?


1 6<br />

De Atmov vliegt<br />

zelfstandig,<br />

vermijdt obstakels,<br />

maakt videoopnamen<br />

én past in<br />

een rugzakje.<br />

inteRnAtiOnAl pAges<br />

a grand<br />

Welcome<br />

29<br />

Getting settled into a new country<br />

was never as much fun. New international<br />

students are welcomed<br />

to <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong> with tours, talks, teambuilding<br />

games and a bazaar.<br />

VeRDeR<br />

Column 04<br />

KoRT nIEuWS 05<br />

SPoRT 06<br />

DESGEVRAAGD 07<br />

PARTYCRASHERS 15<br />

JoB DE KoK 15<br />

BACHEloR 21<br />

ESSAY 22<br />

AGEnDA 26<br />

Column 27<br />

HAlFWAY 31<br />

TAlKInG PoInT 31


4<br />

columnDAP HARTMANNLangstudeerders<br />

Zolang een gedetineerde twintigmaal zoveel<br />

kost als een student, is het bespottelijk om<br />

studenten die wat langer over hun studie doen<br />

een boete op te leggen. Langstudeerders zijn<br />

meestal een verrijking voor hun medestudenten.<br />

Die extra jaren worden doorgaans niet verlord<br />

en verknord, maar besteed aan extra curriculaire<br />

activiteiten waardoor de student een bredere<br />

oriëntatie krijgt en nuttige ervaring opdoet in de<br />

grote boze buitenwereld.<br />

Ik kan erover meepraten want ik heb destijds 8,5<br />

jaar over mijn studie gedaan. De voornaamste<br />

reden was dat ik zelf mijn studie moest bekostigen.<br />

Als uitwonende student kreeg ik een aanvullende<br />

beurs op het bedrag dat mijn ouders<br />

geacht werden bij te dragen. Maar die hadden<br />

daar geen zin in. Omdat veel studenten weigerachtige<br />

ouders opvoerden om een volledige<br />

beurs te krijgen, was de studiefinanciering zeer<br />

terughoudend met het verstrekken daarvan. Ik<br />

moest daarom naast mijn studie werken om die<br />

studie te bekostigen. En ik was druk bezig met<br />

het ontwikkelen van een schaakprogramma<br />

waarmee ik tweemaal aan een wereldkampioenschap<br />

heb deelgenomen, en ook tegen grootmeesters<br />

als David Bronstein en Zsuzsa Polgar<br />

heb gespeeld. Langer (langzamer) studeren kan<br />

je leven aanzienlijk verrijken, en het kost de samenleving<br />

vrijwel niets.<br />

Politici die doorgaans zelf geen fatsoenlijke studie<br />

hebben afgerond, of daar wel lekker lang<br />

over gedaan hebben (Maxime Verhagen, 12<br />

jaar; Alexander Pechtold, 10 jaar) roepen dat<br />

die luie langstudeerders de universitaire onderwijs<br />

pipeline verstoppen door stoelen in de<br />

collegezalen bezet te houden waardoor nieuwe<br />

studenten niet kunnen zitten. De praktijk is heel<br />

anders. Neem student J. die momenteel bij mij<br />

afstudeert. Een echte doorzetter met een brede<br />

belangstelling en een mooie staat van dienst.<br />

Via het hbo doorgestroomd naar de universiteit<br />

om de master management of technology (MoT)<br />

te volgen. Tussendoor heeft J. een jaar bij ASML<br />

gewerkt en hij had een eigen softwarebedrijfje.<br />

Eind 2008 onderbrak J. zijn studie en richtte een<br />

veelbelovend bedrijf op dat koper terugwint uit<br />

bodemas (verbrand huisvuil). Aan de basis van<br />

dat bedrijf staat een gepatenteerde technologie<br />

(die overigens niet van de <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong> is). Een betere<br />

hands-on experience kun je toch niet krijgen als<br />

MoT-student. In 2010 verkocht hij zijn bedrijf om<br />

zich weer te wijden aan zijn studie. Dat is knap,<br />

en zo iemand verdient een medaille, geen boete.<br />

J. heeft inmiddels al zijn vakken gehaald en is nu<br />

bezig met zijn afstudeeronderzoek. Dat betekent<br />

hard en zelfstandig werken en af en toe met<br />

zijn twee begeleiders een uurtje de voortgang<br />

bespreken. Als hij sneller had gestudeerd dan<br />

had het ons vorig jaar die paar uur tijd gekost.<br />

Maar omdat het een jaar later gebeurt, moet J.<br />

drieduizend euro boete betalen. Dat is wat een<br />

bajesklant iedere twaalf dagen kost.<br />

Dap Hartmann is astronoom.<br />

Hij werkt als onderzoeker bij de<br />

faculteit Techniek, Bestuur en<br />

Management.<br />

<strong>Delta</strong><br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

1. Ik krijg de langstudeerboete<br />

en die moet ik zelf betalen<br />

ja<br />

2. Na de Olympische Spelen<br />

ben ik in een gat gevallen.<br />

nee<br />

Roeister Sytske de Groot van de vrouwen acht<br />

heeft brons gewonnen op de Olympische Spelen<br />

in Londen. Sinds 2005 studeert ze maritieme<br />

techniek in <strong>Delft</strong>.<br />

3. Het liefst zou ik stoppen<br />

met studeren en voor altijd<br />

roeien.<br />

nee<br />

4. Ik verheug me nu al op<br />

Rio 2016.<br />

ja<br />

5. Op welke vraag wil je terugkomen?<br />

Op vraag drie, want over dat antwoord moest ik lang nadenken.<br />

Uiteindelijk wil ik niet stoppen met studeren en voor altijd<br />

blijven roeien, want ik weet dat ik niet mijn hele leven roeier<br />

kan zijn. Maar ik vind roeien echt súper leuk. Ik heb de afgelopen<br />

anderhalf jaar heel weinig gestudeerd, omdat ik vaak in<br />

het buitenland zat. Studeren en roeien was niet te combineren.<br />

Niet studeren en alleen roeien was me goed bevallen. (CR)<br />

350<br />

De twee grootste<br />

studentenverenigingen<br />

van <strong>Delft</strong> hebben<br />

goed geboerd in de<br />

Owee. Het <strong>Delft</strong>sch<br />

Studenten Corps heeft<br />

350 nieuwe leden.<br />

Virgiel kwam op bijna<br />

evenveel uit: 344.<br />

Rutger Rozendaal,<br />

president van de<br />

senaat van het corps,<br />

denkt dat de focus van<br />

zijn vereniging op de<br />

combinatie gezelligheid<br />

en studie heeft gezorgd<br />

voor het succes.<br />

Je kunt studeren<br />

op de sociëteit, er<br />

zijn mentoren voor<br />

de eerstejaars en<br />

het tijdens het jaar<br />

houdt de vereniging<br />

rekening met de<br />

tentamenperiodes.<br />

Tweets<br />

Foto: Carlijn Remmelzwaal


De nullen zijn binnen. Sport, muziek, bierestafettes, maar vooral heel veel nieuwe mensen leren kennen: dat<br />

was half augustus voor de meeste aankomende studenten in het kort de Owee. Maar voordat het feest losbarstte<br />

moest iedereen eerst aan het onvermijdelijke rugzakje-met-inhoud.<br />

Wetenschap TOP 3<br />

Vluchtgegevens van zwaartekrachtsatelliet<br />

Goce bevatten<br />

informatie over dichtheid van de<br />

buitenste laag van de atmosfeer.<br />

<strong>TU</strong>-onderzoeker dr.ir. Eelco Doornbos<br />

(L&R) deed de analyse. Hij ontdekte<br />

dat de atmosfeer op 270 km<br />

hoogte zo’n 20 procent ijler is dan<br />

verwacht. Daardoor kunnen satellieten<br />

langer in hun baan blijven.<br />

delta.tudelft.nl/25522<br />

Een getinte ruit die stroom levert als<br />

er zon opvalt. Ir. Jan Willem<br />

Wiegman studeerde er deze<br />

zomer op af. Volgens zijn begeleider<br />

dr.ir. Erik van der Kolk (TNW)<br />

is met ‘luminescente zonnecollectoren’<br />

een rendement van 2 – 5 procent<br />

haalbaar. Zonnepanelen halen<br />

15 procent. Hij is nu op zoek naar<br />

een industriële partner.<br />

delta.tudelft.nl/25478<br />

Bouwkundepromovendus ir.<br />

Rob Roggema heeft van NWO<br />

een Rubiconbeurs gekregen. Hiermee<br />

kan hij de komende twee jaar<br />

zijn ideeën over klimaatbestendige<br />

planologie gaan testen. Zijn onderzoek<br />

vindt plaats aan de RMIT universiteit<br />

in Melbourne, Australië.<br />

Foto: Sam Rentmeester<br />

Hij vergelijkt de droogte in Australië<br />

met zeespiegelstijging in Groningen.<br />

delta.tudelft.nl/25476<br />

Boete<br />

KoRT<br />

De langstudeerboete. Eerst kwam hij er<br />

wel, toen misschien niet, en nu waarschijnlijk<br />

voor even. Zo’n drieduizend<br />

<strong>Delft</strong>se studenten moeten de boete in<br />

september betalen, verwacht de <strong>TU</strong>.<br />

Ondertussen stellen studenten hun herinschrijving<br />

voor komend collegejaar uit.<br />

De deadline voor (her)inschrijven is 30<br />

september.<br />

www.delta.tudelft.nl/25510<br />

Boos<br />

‘Zeer boos’ zijn de vakbonden op het <strong>TU</strong>bestuur,<br />

omdat dat onlangs twee decanen<br />

heeft benoemd met een salaris ‘ver<br />

boven de CAO-norm’. Wat vooral steekt<br />

is dat de <strong>TU</strong> decanen structureel een<br />

toeslag biedt van twintig procent, zonder<br />

afgesproken regeling. Rector Luyben laat<br />

desgevraagd weten de discussie niet via<br />

de media te willen voeren.<br />

www.delta.tudelft.nl/25536<br />

Stemmen<br />

Politieke partijen buitelen, met de verkiezingen<br />

in aantocht, over elkaar heen<br />

om de gunst van de studenten. Uit cijfers<br />

van het Centraal Planbureau blijkt alleen<br />

wel dat ze nog wat hebben uit te leggen<br />

over de ov-studentenkaart. Zowel VVD<br />

als D66 en CDA willen de kaart aanzienlijk<br />

uitkleden.<br />

www.delta.tudelft.nl/25529<br />

Kamernood<br />

Ambitieuze plannen van gemeenten ten<br />

spijt, is de kamernood vorig jaar nog niet<br />

teruggedrongen, meldt de Landelijke<br />

Studenten Vakbond. <strong>Delft</strong> is geen uitzondering,<br />

met 3600 kamers te weinig.<br />

Maar goed dus, dat woongigant Ikea<br />

onlangs aankondigde fors te gaan investeren<br />

in studentenhuisvesting.<br />

www.delta.tudelft.nl/25539 en 25496<br />

Race<br />

De <strong>Delft</strong>se studenten van het DUT Racing<br />

team hebben begin augustus het<br />

algemeen klassement van de Formula<br />

Student-competitie op het circuit van<br />

Hockenheim gewonnen in de categorie<br />

‘elektrisch’. Het DUT Racing team deed<br />

3,45 seconden over 75 meter, waarbij de<br />

elektrische wagen een topsnelheid van<br />

126 kilometer per uur bereikte.<br />

www.delta.tudelft.nl/25487


SPORT<br />

SPEcS<br />

85 kg<br />

2.03 mtr<br />

NATIONALITEIT:<br />

NEDERLANDS<br />

Geboortejaar<br />

1986<br />

studie:<br />

Civiele techniek<br />

sport:<br />

Jiu-jitsu, traint viermaal<br />

per week bij Yoroshi<br />

ANDERE SPORTEN<br />

geen<br />

Jiu-jitsu-pak<br />

heet ‘gi’<br />

Mijn sterke punten<br />

“Lengte van armen en benen, die<br />

weet ik goed te gebruiken”<br />

Zwakke punten<br />

“Heb mijn gewicht tegen”<br />

lichamelijke zwakheden<br />

Niet blessuregevoelig. “Bij jiu-jitsu<br />

pas je gevaarlijke technieken toe<br />

waar je bewust mee omgaat”<br />

hoogtepunten/prijzen?<br />

Tweemaal meegedaan aan het NSK<br />

fighting system, een variant op jiujitsu.<br />

Resultaat: respectievelijk derde<br />

en tweede geworden, in beide gevallen<br />

tevens de laatste plaats.<br />

“Het is niet zozeer een wedstrijdsport,<br />

je doet het voor jezelf”<br />

Sporter van de week is jitsuka Tom de Gast<br />

Ambities: halen<br />

van de zwarte<br />

band<br />

Status:<br />

blauwe band<br />

Wat is er leuk aan?<br />

“Je blijft leren bij die sport, blijft<br />

werken aan je techniek, uitvoe-<br />

Rentmeester<br />

ring. Jiu-jitsu is geschikt voor elke<br />

Sam<br />

lichaamsbouw: lang, kort, zwaar of<br />

licht.” Foto:<br />

bROnS En ZIlvER<br />

Verschillende aan de <strong>TU</strong> gelieerde topsporters onderscheidden<br />

zich de afgelopen weken door het winnen van<br />

brons of zilver op aansprekende toernooien. Zondag veroverde<br />

Dirk Jonker van studentenwielerclub WTOS een<br />

podiumplek in de Ronde van <strong>Delft</strong>.<br />

“Zwaar”, zo vatte voorzitter Wouter Been van de<br />

Stichting Wielerronde van <strong>Delft</strong> de races van zondag<br />

treffend samen. Vanaf het begin ging het hard, er<br />

moesten al snel renners afhaken. In de categorie elite/<br />

beloften haalden slechts zeventien coureurs na tachtig<br />

kilometer rondjes rijden in de <strong>TU</strong>-wijk de finish. Ex-<br />

WTOS-lid Malaya van Ruitenbeek, in 2011 nog winnaar,<br />

passeerde als derde de meet achter winnaar Yondi<br />

Schmidt uit Apeldoorn. Bij de amateurs, behalve door<br />

de straffe wind ook geteisterd door een heftige regenbui,<br />

was Stompwijker Thom van Beek de snelste in de<br />

eindsprint, vlak voor WTOS-renner Dirk Jonker die knap<br />

tweede werd. Diens clubgenoot Ton Verbon behoorde<br />

tot de vele voortijdige afvallers: “Het was heel zwaar,<br />

vooral in de haakse bochten. Als je achteraan rijdt is<br />

het een hels karwei om dan op de rechte stukken weer<br />

aan te sluiten.” Volgend jaar hoopt de organisatie de<br />

Ronde te kunnen uitzetten in het centrum van <strong>Delft</strong>.<br />

Na de verwerkte teleurstelling over de gemiste Olympische<br />

Spelen, richtte de roeiende <strong>TU</strong>-promovendus<br />

Arnoud Greidanus zich met Joris Pijs in de lichte twee<br />

op het WK voor niet-Olympische nummers in het Bulgaarse<br />

Plovdiv. In de finalerace, vorige week zondag,<br />

moest het tweetal even op gang komen om daarna<br />

in een indrukwekkende opmars achtereenvolgens de<br />

Oostenrijkers, de Denen en de Fransen voorbij te stevenen.<br />

Het leverde een zilveren WK-medaille op, achter<br />

Italië dat zevenhonderdste van een seconde eerder<br />

finishte.<br />

TB-studente Celine van Dooren was ruim een maand<br />

geleden eveneens zeer content met haar zilver op het<br />

EK F16 catamaranzeilen op het Comomeer. Behaald<br />

in de categorie gemengd dubbel, met de Australiër<br />

Jack Benson. Niet minder tevreden was mountainbiker<br />

Robby de Bock (L&R) toen hij vorige week in Waregem<br />

naar brons reed tijdens het Belgisch kampioenschap<br />

‘sprint eliminator’, sprintwedstrijden met afvalrondes.<br />

Voor Daan Spijkers was de bronzen medaille tijdens<br />

het NK beachvolley in Scheveningen twee weken terug<br />

daarentegen een schrale troost voor de op de valreep<br />

gemiste Olympische kwalificatie. De bouwkundestudent<br />

vormt een team met Emiel Boersma. (JT)<br />

Tips? Jimmy.tigges@hetnet.nl


Desgevraagd<br />

Prof.dr.ir. Jacco<br />

Hoekstra, L&R-decaan,<br />

vergelijkt de<br />

reis naar Mars met de<br />

oversteek van de Atlantische<br />

Oceaan in de vijftiende<br />

eeuw: een hachelijke onderneming<br />

die allengs steeds gewoner<br />

wordt. Niet lang na Columbus arriveerden<br />

de eerste kolonisten die<br />

Amerika hebben bevolkt. Waarom<br />

zou dat bij Mars anders zijn?<br />

De meest uitgesproken ideeën<br />

over zo’n Marskolonie komen van<br />

<strong>TU</strong>-alumnus Bas Lansdorp en collega’s<br />

bij Mars-One. Ze willen de<br />

kolonisatie van Mars organiseren<br />

als een realityshow die de kosten<br />

van de operatie zou moeten dekken.<br />

In 2023 is de eerste buitenaardse<br />

vestiging gepland.<br />

Wanneer de eerste bemande missie<br />

richting Mars gaat, hangt volgens<br />

Hoekstra niet zozeer af van<br />

<strong>Delta</strong><br />

technische, maar van maatschappelijke<br />

ontwikkelingen. “Mensen<br />

maken nu ook al bezwaar tegen de<br />

Curiosity-missie, terwijl de kosten<br />

ervan vergelijkbaar zijn met één<br />

dag oorlog voeren in Afghanistan.”<br />

Hoekstra volgt de Marsmissie met<br />

bijzondere belangstelling. “Het<br />

zou mij niet verbazen als er leven<br />

op Mars is geweest.” Aanwijzingen<br />

daarvoor zijn de seizoensgebonden<br />

methaanwolken die op<br />

de planeet zijn aangetoond. “Die<br />

kunnen van vulkanische oorsprong<br />

zijn, maar seizoensgebondenheid<br />

duidt meer op biologische<br />

oorsprong.”<br />

Hoekstra denkt dat er eerder leven<br />

op Mars was dan op Aarde omdat<br />

de rode planeet een half miljard<br />

jaar eerder was afgekoeld. Bacterieel<br />

leven zou zich door meteorietinslagen<br />

vanaf Mars naar de<br />

Aarde hebben verspreid. Wie dat<br />

vergezocht vindt, moet bedenken<br />

dat ruimtepuin van Mars zich<br />

naar de zon beweegt en onderweg<br />

de baan van de Aarde kruist. Nog<br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

Ruimterobot Curiosity is heelhuids aangekomen op het Marsoppervlak, meldde<br />

de Volkskrant op 6 augustus. Is dit het begin van een kolonisatie?<br />

steeds valt er jaarlijks vijfhonderd<br />

kilo Marsmateriaal op Aarde in de<br />

vorm van stof en meteorieten.<br />

“Wij zijn dus zelf misschien wel<br />

Marsmannetjes, zeg ik wel eens”,<br />

aldus Hoekstra. De theorie dat leven<br />

van Mars zich op Aarde verder<br />

heeft ontwikkeld, wordt ondersteund<br />

door de snelle ontwikkeling<br />

van leven op Aarde zo kort<br />

na de afkoeling, en door het feit<br />

dat de oudste bacteriën op Aarde,<br />

de Archaea-bacteriën, bestand<br />

zijn tegen kosmische straling en<br />

meteorietenimpact. Als ze in een<br />

poeltje op Aarde zijn ontstaan, is<br />

raadselachtig waarom ze die eigenschappen<br />

hebben, maar als ze<br />

van buiten komen niet.<br />

Hoekstra is benieuwd of het DNA<br />

van eventueel leven op Mars aansluit<br />

op de Aardse stamboom. Dat<br />

zou bijzondere stukjes toevoegen<br />

aan de grote puzzel van onze herkomst.<br />

De eerste mensen op Mars<br />

zouden wat Hoekstra betreft dan<br />

ook onderzoekers moeten zijn die<br />

op zoek gaan naar Martiaanse fossielen<br />

en hun ‘genen’. (JW)<br />

Op 12 september zijn de<br />

Tweede Kamerverkiezingen.<br />

Houd jij bij het<br />

stemmen rekening met<br />

de onderwijsplannen van<br />

de politieke partijen?<br />

87%<br />

Ja. Ik wil geen langstudeerboete<br />

en/of ik wil dat de<br />

basisbeurs blijft.<br />

0%<br />

Nee, Mijn stem heeft toch<br />

geen invloed op de onderwijsplannen.<br />

9%<br />

Misschien. Ik laat mijn stem<br />

afhangen van de uitkomst<br />

van de stemwijze.<br />

4%<br />

Ik stem wat mijn vader<br />

stemt.<br />

0%<br />

Ik stem niet.<br />

7<br />

Strip: Auke Herrema


HET<br />

ZWAARSTE<br />

JAAR OOIT<br />

START<br />

S<strong>TU</strong>DIe<br />

Week 1<br />

van de studie valt gelijk met<br />

tweede week van de KMT van<br />

het <strong>Delft</strong>sch Studenten Corps.<br />

BEGINT MET VIER VAKKEN:<br />

EcOnOmIE<br />

REcHT<br />

AnAlYSE<br />

InlEIDInG<br />

+<br />

Bij de vier<br />

vakken geen<br />

aanwezigheidsplicht,<br />

maar je kunt met<br />

aanwezigheid wel<br />

bonuspunten<br />

verdienen.<br />

Plus vak mondeling presenteren,<br />

waar je geen ects voor krijgt, maar<br />

wat je wel moet halen voor je P.<br />

MA+WO<br />

Avond eten met club en borrelen ‘op de zaak’.<br />

Alleen laat maken en doorzakken als studie<br />

het toelaat en als er veel mensen zijn.<br />

mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO<br />

mA


tekst: Saskia Bonger<br />

foto’s: Sam Rentmeester<br />

cOnTAcTuREn P/W GEmIDDElD<br />

hoorcolleges en werkcolleges.<br />

(niet verplicht dus)<br />

<strong>Delta</strong><br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

‘De mooiste tijd van je leven’. Niet minder dan dat moet<br />

de studententijd worden. Tegelijk is de druk om snel te<br />

studeren groter dan ooit. Hoe gaat dat allebei lukken?<br />

Met een paar drukken op haar Apple laptop zit Sabrine van Rossum -<br />

lange blonde haren, blauwe ogen, hippe kleren - in de digitale agenda<br />

van het afgelopen studiejaar. In september 2011 begon ze aan de bachelor<br />

technische bestuurskunde aan de <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong>. Tot op het uur nauwkeurig<br />

kan ze terugzien wat ze deed op iedere willekeurige datum. En<br />

als er informatie ontbreekt, is die meestal in de mail wel weer terug te<br />

vinden.<br />

Van Rossum is met recht een planner te noemen. Met haar vinger op de<br />

touchpad vliegt ze door haar eerste studiejaar heen. En zo zien we dat<br />

ze op 27 september al een toelatingstoets had voor een project, dat inzicht<br />

moest geven in de rest van de studie. Want in december moesten<br />

de eerstejaars technische bestuurskunde al hun richting kiezen.<br />

De toets op 27 september volgde op een tijd van intensief kennismaken<br />

bij het <strong>Delft</strong>sch Studenten Corps, stress om het jaarclub vormen, geregel<br />

voor originele thema-avonden voor de verticales (disputen, red.),<br />

barbecueën met studievereniging Curius, een niet te missen familiereünie<br />

en het volgen van de vakken inleiding, recht, economie, analyse en<br />

mondeling presenteren.<br />

Van Rossum ging dat allemaal - met dank aan haar agenda - goed af.<br />

De rest van het studiejaar bleef zij haar leven strak organiseren. En zo<br />

haalde zij haar P in één jaar en kan ze na de vakantie beginnen aan een<br />

honours track. Dat terwijl ze lid was van het corps, roeide bij Laga, trainde<br />

voor een hardloopwedstrijd, in de excursiecommissie van studievereniging<br />

Curius zat, minstens eens in de maand modellenwerk deed, op<br />

skivakantie ging, ongeveer eens in de drie weken haar ouders bezocht<br />

en talloze feestjes had. “Ik ben overal bij geweest en hield zelfs nog tijd<br />

over om relaxed thee te drinken met mijn huisgenoten”, concludeert zij<br />

tevreden.<br />

Beest uithangen<br />

De meeste eerstejaars hebben meer moeite om hun nieuwe sociale<br />

leven met hun studie te combineren. Hoewel het percentage licht stijgende<br />

is, haalde in het studiejaar 2010-2011 maar 22 procent zijn propedeuse<br />

in één jaar. Helaas voor hen is desondanks de tijd voorbij van<br />

eerst een jaartje (of drie) de beest uithangen en heel veel slapen. De<br />

<strong>TU</strong> <strong>Delft</strong> kende sinds 2009 al een norm van dertig studiepunten voor<br />

DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR<br />

17/9<br />

Familiereunie<br />

1 dag per 3 Weken<br />

bezoek ouderlijk huis<br />

27/9<br />

Toelatingstoets project<br />

modellenWerk<br />

gemiddeld 2x<br />

per maand<br />

het bindend studieadvies, maar vanaf het komende studiejaar moeten<br />

eerstejaars zeker 45 ects bijeen studeren. Zo niet, dan moeten ze hun<br />

opleiding staken.<br />

Ook is er sinds 2010 de ‘harde knip’, die inhoudt dat studenten pas aan<br />

hun master mogen beginnen als ze hun bachelor helemaal hebben afgerond.<br />

Ieder vakje dat studenten al in hun eerste jaar (of in de jaren<br />

erna) niet halen, kan aan het eind voor veel onnodig oponthoud zorgen.<br />

Dat is des te vervelender nu per september de langstudeerboete<br />

wordt ingevoerd. Studenten die langer dan een jaar uitlopen met hun<br />

bachelor- (of master-)opleiding mogen jaarlijks drieduizend euro méér<br />

collegegeld gaan betalen.<br />

En dat is niet alles. Iedere opleiding kent weer haar eigen voortgangseisen,<br />

toelatingstoetsen en vakken die niet te volgen zijn als je tijdens<br />

eerdere vakken hebt zitten (of liggen) slapen.<br />

middelBare schoolmentaliteit<br />

Eerstejaars die nu de angst om het hart slaat, kunnen maar beter leren<br />

van Van Rossum, blijkt na een gesprek met studieadviseur Pauline van<br />

der Sman. Het zal niet voor iedereen haalbaar zijn te mikken op een honours<br />

track, maar Van der Sman adviseert studenten om zich een doel<br />

voor ogen te stellen. En om hun middelbare schoolmentaliteit bij pa en<br />

ma achter te laten. “Veel studenten deden de middelbare school met<br />

twee vingers in de neus. Ze verwachten dat het in <strong>Delft</strong> zo blijft. Tijdens<br />

de eerste periode al merken ze dat het zo niet gaat. Je kunt niet een<br />

paar dagen vóór een tentamen beginnen met studeren en verder alleen<br />

maar leuke dingen doen. Wij verwachten een meer professionele instelling.”<br />

Dat betekent, het is niet anders, het aanhouden van een veertigurige<br />

werkweek. “Als je maandag tot en met vrijdag volplant met colleges en<br />

zelfstudie heb je de avonden en de weekenden vrij voor andere dingen.”<br />

Van der Smans collega Marja Brand wijst er fijntjes op dat lege ruimtes<br />

in het rooster niet betekenen dat je vrij bent. “Op de middelbare<br />

school wordt driekwart van de stof uitgelegd en is de overige kwart<br />

zelfstudie. Op de universiteit is het andersom. Dus maak zoveel mogelijk<br />

uren.” Daar komt bij dat de witte week, de collegevrije week, vóór<br />

de tentamens is verdwenen uit het rooster. “Dat is dus niet alleen voor<br />

deelname hardloop-Wedstrijd<br />

2 à 3x per<br />

week trainen<br />

29/10<br />

Naar pa en ma<br />

9<br />

Alle overige<br />

activiteiten<br />

mA DI WO DO VR<br />

11/11<br />

Zwaar tentamen<br />

economie


10<br />

‘De luxe om een periode te<br />

verkwanselen is er niet meer’<br />

eerstejaars vervelend maar ook voor andere studenten. Opsparen van<br />

studietaken tot die laatste week voor de tentamens en dan doorknallen<br />

kan niet meer.”<br />

Zelfstudie<br />

Zelfstudie, daarmee begon Sabrine van Rossum braaf mee in week één,<br />

herinnert zij zich. De kennismakingstijd van het corps liep nog en dat<br />

was een voordeel, vindt ze. “Je mag niet drinken, je moet acht uur per<br />

nacht slapen en je eet goed. Je leeft gezonder dan anders. Je staat onder<br />

toezicht en dat betekent dat je ergens moet zijn waar ze je in de gaten<br />

kunnen houden. Dan kun je net zo goed in de UB gaan zitten.”<br />

Van Rossum hield vanaf het allereerste begin zelf de stof bij, omdat ze<br />

niet wist wat ze moest verwachten van de studie. Van de colleges pakte<br />

ze standaard de eerste en de laatste vóór het tentamen mee. “Tussendoor<br />

lag het eraan of ik andere dingen te doen had en of ik daar omheen<br />

kon plannen.”<br />

Ze hield, hoe groot de verleidingen soms ook waren, altijd rekening met<br />

de tentamens. “Verenigingen plannen de meeste activiteiten om de<br />

tentamens heen. Iedereen studeert, dus er is weinig anders te beleven<br />

dan om zelf ook naar de UB te gaan. En als het nodig is, drink ik wat minder<br />

of helemaal niet, of ik help niet mee met de voorbereidingen van<br />

een feest.”<br />

Verstandig, vindt Van der Sman. “Het gaat om efficiënt studeren, om<br />

planning en prioriteiten stellen. Je moet ‘nee’ durven zeggen, want er<br />

is die sociale druk vanuit de studentenvereniging of vanuit de projectgroep.<br />

Colleges en zelfstudie zijn niet verplicht, maar van verenigingen<br />

moet er wel van alles en binnen projectgroepen kunnen studenten soms<br />

te veel tijd van elkaar vragen.”<br />

In week drie gaan studenten volgens Van der Sman al merken dat ze<br />

een achterstand hebben als ze hun stof niet goed hebben bijgehouden.<br />

“Week één is nog prima te doen, in week twee gaat de versnelling erop<br />

en in week drie loop je achter. Dit is nu de realiteit. De luxe om een periode<br />

te verkwanselen is er niet meer.”<br />

geZondheidstips<br />

Hoe voorbeeldig een student zijn leven ook inricht, piekmomenten zullen<br />

er altijd zijn. Zo werd Van Rossum op 6 maart 19 jaar. Dat moest<br />

gevierd worden in haar studentenhuis aan de Oude <strong>Delft</strong> en bij haar<br />

ouders in Geldermalsen. Op 7 maart was er de toelatingstoets voor het<br />

project analyse van bedrijfssystemen. Hoe sla je je als student door<br />

zulke drukke tijden heen?<br />

Luuk Simons, health coach voor medewerkers van de <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong> en onderzoeker<br />

bij de sectie mens machine-interactie (EWI), heeft wel wat ge-<br />

zondheidstips. Over beweging bijvoorbeeld. Van Rossum roeit sinds mei<br />

bij Laga, loopt tweemaal per week hard en zit tijdens ‘dat dode uurtje’<br />

tussen 17.00 en 18.00 uur vaak in het sportcentrum.<br />

Simons: “Natuurlijk is sporten goed. Voor je IQ, want er groeien hersencellen<br />

aan, en voor je mentale conditie. Maar mensen zijn erop gebouwd<br />

om gedurende de hele dag te bewegen. Als ik dat vertaal naar<br />

studenten: ga ieder uur dat je studeert even vijf minuten wandelen, anders<br />

valt je lichaam teveel stil, en daarmee ook je mentale fitheid.”<br />

Ook de kwaliteit van voeding is heel belangrijk, wil Simons de studenten<br />

op het hart drukken. Dus: veel groenvoer (mag uit de diepvries), noten,<br />

zaden en pitten. “Heel gezond zijn eenpansgerechten met groente, omdat<br />

je dan geen kookvocht weggooit.”<br />

Tijdens het studeren een flauw gevoel? Simons vertelt eerst hoe het<br />

niet moet. “Je suikerspiegel is gedaald. Los je dat op met geraffineerde<br />

kristalsuiker (bijvoorbeeld door een Mars te eten, red.) dan krijg je weer<br />

even een piek. Maar na een uur kom je door alle insuline in je bloed in<br />

een suikerdal. Doe je dat de hele dag, dan is dat vrij slopend voor je lijf.<br />

Je bent zo redelijk snel door je prestatievermogen heen.”<br />

In plaats van naar de snackautomaat te slenteren, kun je dus beter die<br />

drie minuten naar de supermarkt aan de Nassaulaan fietsen. Daar liggen<br />

de schappen vol fruit. En dat moet je volgens Simons toch echt hebben.<br />

“Want fruit laat geleidelijker zijn energie los. En wil je ’s avonds nog<br />

door studeren, eet wat pinda’s. Daar zit een stofje in waar je van wakker<br />

blijft.”<br />

Mogen studenten daar nog koffie voor gebruiken? “Koffie is gemiddeld<br />

genomen goed voor je stemming, wat zich zelfs uit in de helft minder<br />

zelfmoorden bij regelmatige koffiedrinkers. Cafeïne heeft natuurlijk een<br />

opwekkend effect. Dus kan het je helpen, net als thee trouwens. Maar<br />

zorg wel dat je goed blijft slapen en herstellen. Zes uur na je laatste kopje<br />

zit gemiddeld nog de helft van de cafeïne in je bloed.”<br />

En alcohol, is dat uit den boze en moeten de nieuwe eerstejaars roomser<br />

leven dan de paus? “Drink alcohol met mate. En bedenk je: waarom<br />

komen we samen? Meestal is de eerste reden niet de alcohol, maar de<br />

gezelligheid. Je kunt dus ook samen gaan sporten. Daarna kun je best<br />

nog een biertje drinken.”<br />

Boven alles raadt Simons studenten aan op zoek te gaan naar hun eigen<br />

ritme, ook al klinkt dat sommigen misschien als saai in de oren. “Het<br />

spel om zoveel mogelijk ballen in de lucht te houden is continu en van<br />

alle levensfases. Let maar eens op als je kleine kinderen hebt. Maar heb<br />

je een soort basisritme, dan kun je luchtiger leven, omdat veel al is geregeld.<br />

Het vervelende van erop los leven is dat je jezelf vroeg of laat altijd<br />

tegen komt. En dan vraag je je af: waarom heb ik dit toch zo gedaan?”<br />

mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO mA<br />

6/12<br />

Uitje met<br />

studievereniging<br />

23/1<br />

Tentamen kansrekening<br />

en statistiek<br />

13/2<br />

Begin<br />

domeinkeuzevakken


IERESTAfETTE bij de <strong>Delft</strong>sche<br />

Studenten Bond tijdens de owee.<br />

natuurlijk, bier en studenten<br />

horen bij elkaar, maar niet voor<br />

iedereen in dezelfde mate. Waar<br />

Sabrine van Rossum de drank laat<br />

staan als zij de volgende dag moet<br />

presteren, weet zij uit ervaring dat<br />

<strong>Delta</strong><br />

anderen daar moeite mee<br />

hebben. SOcIAlE DRuk speelt<br />

daarbij een rol. Van Rossum: “Je<br />

moet ‘nee’ kunnen zeggen. Vooral<br />

voor jongens is dat moeilijk,<br />

omdat het voor hen normaal is<br />

om veel te drinken.”<br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

Studeren en<br />

feesten:<br />

hoe combineer<br />

je het?<br />

Tien tips.<br />

Organiseer je leven strak<br />

Stel jezelf een doel<br />

Houd een 40-urige werkweek aan<br />

Neem pauze: elk uur vijf minuten wandelen<br />

Durf ‘nee’ te zeggen tegen sociale druk<br />

Sporten is goed, ook voor je IQ<br />

Mijd de snackautomaat<br />

Eet veel groenvoer (diepvries mag), noten, zaden en pitten<br />

Drink alcohol met mate<br />

Zoek je eigen ritme<br />

DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR ZA ZO<br />

mA DI WO DO VR ZA ZO mA DI WO DO VR<br />

13/2<br />

Op<br />

skivakantie<br />

7/3<br />

Toelatingstoets<br />

project<br />

14/6<br />

Gala<br />

verticale<br />

11<br />

mA DI WO DO VR


Drie jaar geleden had<br />

Leo Kouwenhoven er nog<br />

nooit van gehoord. Afgelopen<br />

voorjaar haalde hij met zijn<br />

ontdekking van deze<br />

mysterieuze deeltjes de<br />

cover van Science.<br />

Wat gebeurde er in de<br />

tussentijd? Een reconstructie.<br />

EEn<br />

DEElTJE<br />

vAn<br />

nIkS


tekst: Jos Wassink<br />

foto: Sam Rentmeester<br />

<strong>Delta</strong><br />

Op 22 februari 2010 nam<br />

prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven<br />

op zijn gemak achter<br />

de computer wat artikelen<br />

door. Hij bracht zijn<br />

sabbatical door in New York<br />

en hij genoot ervan weer<br />

tijd te hebben om op de<br />

website arxiv.org te kijken<br />

wat anderen voor onderzoek deden. Voor die ‘ochtendkrant<br />

voor fysici’ had hij daarvoor te weinig tijd<br />

gehad. Kouwenhoven wilde uitzoeken wat ‘the next<br />

new thing’ was en bezocht daarvoor vanuit New York<br />

ruim twintig onderzoeksgroepen verspreid over de<br />

Verenigde Staten. Het artikel dat op die ochtend zijn<br />

aandacht trok heette: ‘Majorana Fermions and a Topological<br />

Phase Transition in Semiconductor-Superconductor<br />

Heterostructures’. ‘Majorana’ zei hem niet<br />

veel, maar de supergeleidende nanodraadjes waarvan<br />

verderop sprake was des te meer. Dat was een expertgebied<br />

van zijn vakgroep quantumtransport bij<br />

Technische Natuurwetenschappen in <strong>Delft</strong>.<br />

next neW thing<br />

Begin maart 2010 sprak Kouwenhoven collega’s op de<br />

March Meeting van de American Physical Society, en<br />

hij begon te denken dat Majorana’s in halfgeleiders<br />

inderdaad wel eens een ‘next new thing’ konden worden.<br />

Majorana’s, zo begreep hij, waren hun eigen antideeltjes.<br />

Zo’n vreemd verschijnsel was al in 1937<br />

voorspeld door de briljante Italiaanse fysicus Ettore<br />

Majorana die kort daarna op mysterieuze wijze verdween.<br />

Maar recent was zijn naam weer opgedoken<br />

toen fysici manieren bedachten om zulke deeltjes<br />

van niets zelf te maken in een combinatie van halfgeleiders<br />

en supergeleiders.<br />

Het idee is dat je bij halfgeleiders een elektron (-) en<br />

een gat (+) als antideeltjes kunt beschouwen. Maar<br />

een Majorana mag geen lading en geen spin hebben<br />

(anders kan het immers niet zijn eigen antideeltje<br />

zijn). Door het gat en het elektron beide op het nulenergieniveau<br />

te brengen van de supergeleider, zou<br />

het mogelijk zijn een Majorana samen te stellen uit<br />

een half gat en een half elektron. Het artikel van<br />

Roman Lutchyn dat Kouwenhoven op arxiv.org vond,<br />

schetste een experiment waarmee Majorana’s te detecteren<br />

moesten zijn.<br />

interesse van microsoft<br />

Terug in zijn appartement schreef Kouwenhoven in<br />

overleg met postdoc dr. Sergey Frolov een voorstel<br />

voor Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie<br />

(FOM) om op jacht te gaan naar Majorana’s. Het stuk<br />

werd daar met grote belangstelling ontvangen en onmiddellijk<br />

goedgekeurd met financiering voor twee<br />

promovendi.<br />

Ondertussen belde ook een andere financier: Microsoft<br />

had van zijn plannen gehoord en wilde praten.<br />

De eerste uitnodiging moest Kouwenhoven afslaan.<br />

Zijn moeder (80) was over vanuit Nederland en dat<br />

had toch even voorrang.<br />

Microsoft had om een praktische reden interesse in<br />

Majorana’s. Er bestonden redenen om aan te nemen<br />

dat de deeltjes in halfgeleiders te gebruiken zouden<br />

zijn als stabiele quantumbits – de bouwstenen van<br />

een toekomstige quantumcomputer.<br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

CV<br />

Prof.dr.ir. leo<br />

Kouwenhoven<br />

(Pijnacker, 1963)<br />

studeerde technische<br />

natuurwetenschappen<br />

aan de Tu<br />

<strong>Delft</strong>, promoveerde<br />

cum laude in 1992.<br />

ontving in 2007 de<br />

Spinozapremie en<br />

de leermeesterprijs<br />

in 2008. Sinds 2008<br />

is hij professor bij de<br />

afdeling quantum<br />

nanowetenschappen<br />

(TnW), tevens<br />

groepsleider van de<br />

onderzoeksgroep<br />

quantumtransport<br />

(TnW) en focusgroepleider<br />

van de<br />

majoranagroep bij<br />

Fom.<br />

13<br />

familieBeZoek<br />

In juni 2010 kwam het, nota bene op het strand van<br />

Santa Barbara, tot een overeenkomst met Microsoft.<br />

Een handdruk van Michael Freedman van de universiteit<br />

van Californië en hoofd van de Microsoft<br />

Research Group bezegelde de ondersteuning van de<br />

softwaregigant aan het onderzoek: Kouwenhoven<br />

kon aan de slag.<br />

In de zomer van 2010 keerde Kouwenhoven terug<br />

naar Nederland. Uitgerust, opgefrist en bruisend van<br />

de nieuwe ideeën rekruteerde hij zijn onderzoeksteam:<br />

hij vroeg prof.dr. Erik Bakkers van de <strong>TU</strong>/e om<br />

nanodraden te laten groeien van halfgeleidermateriaal<br />

– zijn specialisme is om superzuivere halfgeleiderkristallen<br />

te laten groeien op goudkorreltjes. Net<br />

afgestudeerd ingenieur Vincent Mourik trok hij aan<br />

als promovendus op het project, net als ir. Kun Zuo,<br />

die twee maanden later begon omdat hij na zijn afstuderen<br />

op familiebezoek naar China was.<br />

ander materiaal<br />

Het begin van het onderzoek liep voorspoedig: in het<br />

najaar van 2010 kregen Mourik en Kun de eerste nanodraadjes<br />

van indiumarsenide binnen vanuit Eindhoven.<br />

Ze bevestigden er contactjes aan, koelden het<br />

geheel af tot 273 graden onder nul en controleerden<br />

of het halfgeleiderdraadje supergeleidend werd. Dat<br />

bleek het geval.<br />

Ondanks de vlotte start stapten de onderzoekers begin<br />

2011 over naar een ander materiaal: indiumantimoon<br />

of InSb. De reden daarvoor was dat elektronen<br />

in dit materiaal in een magneetveld een vijf maal<br />

groter onderscheid laten zien tussen verschillende<br />

spintoestanden. Daardoor kan het magneetveld (dat<br />

supergeleiding makkelijk verstoort) kleiner blijven.<br />

Het was misschien een verstandige keuze om over te<br />

stappen om indiumantimoon, maar voor de onderzoekers<br />

werd het een hel. Want wat met indiumarsenide<br />

zo gemakkelijk ging (contactjes erop, afkoelen<br />

en supergeleiding meten), dat lukte met het nieuwe<br />

materiaal ‘voor geen meter’.<br />

vergeefse pogingen<br />

Anders dan het vorige materiaal vormde indiumantimoon<br />

een isolerend oxidelaagje dat een goed supergeleidend<br />

contact in de weg stond. Dus probeerden<br />

promovendi Mourik en Kun vanaf januari 2011 dat<br />

op allerlei manieren toch voor elkaar te krijgen. Elke<br />

poging duurde drie tot vier dagen: een nanodraadje<br />

op de chip bevestigen, een structuurtje erop maken<br />

en contactjes bevestigen, afkoelen en meten. Keer op<br />

keer lukte het niet. Dan stak Kouwenhoven zijn hoofd<br />

om de deur: “Heb je al supergeleiding?”. Nee dus. Wel<br />

ging het steeds vlotter. Soms haalden de onderzoekers<br />

twee tot drie nieuwe pogingen per week. Maar<br />

telkens hetzelfde resultaat: niks. Uiteindelijk, na zo’n<br />

twintig pogingen in drie maanden tijd, besloten Zuo<br />

en Mourik het nanodraadje in dezelfde vacuümkamer<br />

te etsen als waarin de contactjes opgedampt<br />

worden. Zo kon zich tussentijds geen oxidelaag vormen.<br />

Eind maart 2011 werden hun inspanningen beloond.<br />

Eindelijk constateerden ze supergeleiding in<br />

een nanodraadje van indiumantimoon.


14 <strong>Delta</strong><br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

miljoen euro<br />

Eind mei 2011 maakte FOM bekend dat ze de financiering<br />

van Microsoft ging matchen en hiervoor een<br />

gezamenlijk FOM-Microsoft-<strong>TU</strong> <strong>Delft</strong> ‘Industrial<br />

Partnership Programma’ ging oprichten. De Volkskrant<br />

schreef op 3 juni 2011: ‘Microsoft en <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong><br />

werken samen aan quantumcomputer’. De krant<br />

meldde ook dat Microsoft er een miljoen euro in had<br />

geïnvesteerd. Dat bedrag, dat later door iedereen<br />

werd overgenomen, is volgens Kouwenhoven uit de<br />

duim gezogen. Hoewel Microsoft geen mededelingen<br />

doet over de onderzoeksbijdrage, lijkt de orde van<br />

grootte wel te kloppen.<br />

Na de zomer van 2011 besloten de onderzoekers niet<br />

twee maar één supergeleidend contact te gebruiken.<br />

Dit omdat in een supergeleidend nanodraadje een<br />

Majoranadeeltje moeilijk is aan te tonen. Naar verwachting<br />

zou het Majoranadeeltje zich manifesteren<br />

als een piekje in de geleiding bij nul volt over het<br />

draadje. Maar dat piekje zou in een supergeleidende<br />

nanodraad gemaskeerd worden door superstroompjes.<br />

Door één gouden en één Niobiumcontact te maken,<br />

wat wel meer werk is, konden de onderzoekers<br />

supergeleiding door de nanodraad voorkomen.<br />

Helaas werkten de eerste chips die volgens de nieuwe<br />

inzichten gemaakt waren slecht. Pas in december<br />

2011 kwamen Mourik en Kun met een verbeterde versie<br />

die al bij een tweede poging goed bleek te werken.<br />

uniek gedrag<br />

Het was tussen Kerstmis en Nieuwjaar 2011 dat Zuo<br />

samen met Kouwenhoven voor het eerst een glimp<br />

opving van Majoranagedrag. Mourik, die de kerstvakantie<br />

bij vrienden en familie doorbracht, legt uit<br />

wat ze zochten: “Bij een spanning van nul tussen de<br />

contacten kun je iets meer stroom door het draadje<br />

sturen. Bij een veranderend magneetveld en veran-<br />

Leo Kouwenhoven op bezoek bij premier Rutte.<br />

Foto: @minPres<br />

derende omgevingsspanningen moet het piekje daar<br />

blijven zitten. Dat is uniek gedrag.”<br />

In januari 2012 testten Zuo en Mourik het geleidingspiekje<br />

op allerlei manieren. En langzaam groeide<br />

het vertrouwen dat ze een Majoranadeeltje in het vizier<br />

hadden. “Dat was een geleidelijk proces”, vertelt<br />

Mourik. “Bij de supergeleiding in het indiumantimoondraadje<br />

was in een keer duidelijk dat het gelukt<br />

was. Nu ging dat veel geleidelijker.”<br />

geruchtenstroom<br />

Begin februari 2012 voelde Kouwenhoven zich voldoende<br />

zeker van zijn zaak om er op een besloten<br />

bijeenkomst over te vertellen. Dat gebeurde op de<br />

Caribische Maagdeneilanden op uitnodiging van de<br />

Simons Foundation, die regelmatig bijzondere mensen<br />

naar ongewone plekken uitnodigt in de hoop dat<br />

daar nieuwe ideeën uit ontstaan. Kouwenhoven trof<br />

er onder anderen Michael Freedman, Ady Stern en<br />

collega’s van het Weizmaninstituut uit Israël, mensen<br />

uit Harvard en van de Freie Universität van Berlijn.<br />

“Bij sommigen viel het nieuws heel erg goed”, herinnert<br />

Kouwenhoven zich, “anderen waren mild<br />

enthousiast en misschien was er ook iemand die<br />

dacht: so what?”<br />

Waar hij niet op had gerekend, was dat Ady Stern onmiddellijk<br />

na terugkomst er anderen over vertelde<br />

en de experimenten wilde gaan herhalen. Het gevolg<br />

was dat geruchten begonnen rond te gaan in de fysische<br />

gemeenschap, en dat collega’s halsreikend uitzagen<br />

naar Kouwenhovens volgende presentatie.<br />

WereldnieuWs<br />

Die vond plaats op 28 februari 2012 tijdens het congres<br />

van de American Physical Society. Het was<br />

precies twee jaar nadat Kouwenhoven had besloten<br />

dat Majorana’s een interessant onderzoeksobject<br />

zouden zijn. De zaal was overvol. Het was net een<br />

metrostation in het spitsuur, schreef de verslaggever<br />

van Nature. Kouwenhoven presenteerde de meetresultaten<br />

van een maand eerder met het opmerkelijk<br />

bestendige piekje in de geleiding. “Hebben we Majorana<br />

fermionen gezien?” besloot hij zijn presentatie,<br />

“I’d say it’s a cautious yes.”<br />

Nature meldde onmiddellijk ‘Quest for quirky quantum<br />

particles may have struck gold’ en daarmee<br />

waren Kouwenhoven en Majorana’s opeens wereldnieuws.<br />

In <strong>Delft</strong> rinkelde de telefoon onophoudelijk<br />

en liep de mailbox vol met interviewverzoeken. Het<br />

antwoord was steeds: “Dank voor uw belangstelling,<br />

maar we hebben nog niks gepubliceerd en we kunnen<br />

dus niet op uw verzoek ingaan.”<br />

De publicatie ging op 23 maart 2012 naar Science<br />

die het onmiddellijk liet reviewen. Op 12 april 2012<br />

kwam de publicatie uit: ‘Signatures of Majorana Fermions<br />

in Hybrid Superconductor-Semiconductor<br />

Nanowire Devices’. Dat was het startschot voor de<br />

publiciteit. Die dolle donderdag kwamen RTL, NOS<br />

en Reuters langs op het lab. ‘s Middags belde<br />

Kouwenhoven met de BBC en ’s avonds trad hij op<br />

bij Pauw & Witteman. Tussendoor hield hij nog een<br />

praatje voor het Radio 1-nieuwsprogramma ‘Met het<br />

oog op Morgen’. ‘Een deeltje van niks heeft een revolutie<br />

ontketend’, constateerde dagblad Trouw de volgende<br />

dag droogjes.


Wat: Llowlab<br />

Waar: Biddinghuizen<br />

Wanneer: 17, 18 en 19<br />

augustus 2012<br />

Alcohol en hapjes: 7<br />

puBliek: 9<br />

dresscode: 6<br />

entree: €€€€€<br />

feestgehalte: 8<br />

eindcijfer<br />

party<br />

crashers<br />

Bier in overvloed, zon op je bol en de Foo Fighters live on stage. En<br />

de <strong>TU</strong> bouwt dú moment zijn eigen feestje in het Llowlab van Lowlands.<br />

Dat is lef met hoofdletters. Reden genoeg om – watertje in<br />

de ene hand, ventilator in de andere – eens mee te gluren.<br />

Brandstof. Op een dag als deze – Lowlands, 38 graden and counting in een deinende<br />

mensenmassa – denk je daarbij alleen aan water. En vooruit: een biertje, om de honger<br />

te stillen. De beste bands op armlengte afstand en je voeten voorzichtig dansend<br />

in het gras in plaats van de vertrouwde blubber, zijn dan wel al het feest dat je kunt<br />

hebben. Niet dat dat de <strong>TU</strong> iets uitmaakt. Die staat elk jaar op Lowlands’ Llowlab, dus<br />

waarom zou je je laten weerhouden door wat tropische hitte?<br />

Daar denken de Partycrashers nou precies hetzelfde over. Dus goh, vertel: waarom<br />

verkiezen wij, bezoekers, vandaag het winnen van bio-ethanol uit suikers als cola,<br />

maïs en bananenschillen eigenlijk boven het optreden van de Heideroosjes, die as<br />

we speak staan te knallen? “Om gewoonzeenszéven wat anders te doen”, zegt een<br />

Maastrichtse student, pootjebadend in het water rond het drijvende<br />

duurzaamheidslab dat Llowlab is. Uit zijn bloeddoorlopen ogen en twee dagen oude<br />

bierwalm valt op te maken dat een andere vorm van brandstof voor hém in elk geval<br />

broodnodig is.<br />

Wij zijn vooral blij verrast door het hoge entertainmentgehalte dat de <strong>TU</strong> weet neer<br />

te zetten. De racebaan van bio-ethanol, een duurzaam bubbelbad (eindelijk wassen!),<br />

een 3D-printer die van je lege bierbeker een gadget maakt… Dat kun je, met<br />

de dreunende bassen van muzikaal Lowlands op de achtergrond, toch best een<br />

feestje noemen? En laten we eerlijk zijn: voor de gemiddelde party animal is een<br />

beetje stoeien met Legoblokjes om meer van DNA te snappen en rondneuzen in een<br />

ultraduurzaam bamboe paviljoen (schaduw!) – óók allemaal mogelijk in het lab – in<br />

elk geval een stuk feestelijker dan een theater- of dansvoorstelling; toch ook elk jaar<br />

vaste prik op het festival. We werpen een steelse knipoog naar Thijs Mimpen, Gijs<br />

Houwen en Sietske Grijseels, die daar met wat <strong>TU</strong>-genoten toch maar<br />

mooi heel cool <strong>Delft</strong> staan te vertegenwoordigen. Als we er niet al zouden zitten,<br />

zouden we er stante pede voor kiezen. Nu duiken we liever de muzikale<br />

menigte weer in. Een echte partycrasher valt uiteindelijk toch voor het grootste<br />

feestje. (JH)<br />

15<br />

Mijn naam is Job Hogewoning en ik ben de kokende<br />

student. Na een ongeluk met mijn knie ben ik in het<br />

kader van tijdverdrijf begonnen met koken als hobby.<br />

Deze hobby is een beetje uit de hand gelopen. Na in<br />

2010 bij de laatste vijftien te hebben gezeten, ben ik<br />

in 2011 tweede geworden bij Masterchef Nederland.<br />

Met een neus voor goede wijn en lekker eten, ga ik –<br />

als overtuigd bourgondiër en bon vivant - voor jullie<br />

op zoek naar de culinaire schatten van <strong>Delft</strong>. En ik ben<br />

gedreven om deze culinaire pareltjes voor jullie boven<br />

water te halen. Maar, dat is niet het enige wat we<br />

gaan doen de komende tijd.<br />

Voor alle mensen die zijn teruggekomen met een vakantieliefde,<br />

hier een fijn recept om de schone heer of<br />

dame vast te leggen:<br />

Chocoladetaart met Passie<br />

moeilijkheidsgraad:<br />

Goed te doen<br />

ingrediënten:<br />

300 gr chocolade, 300 ml room, 6 passievruchten,<br />

een rol biscuit, 50-100 gr boter, snufje zout, 5 zakjes<br />

Pop Rocks (knettersnoepjes)<br />

materiaal:<br />

Bakvorm, Zeef, Steelpan<br />

Bereidingswijze:<br />

Verkruimel de rol biscuit in een bak en voeg de Pop<br />

Rocks toe. Smelt de boter (ligt aan hoe droog je koekjes<br />

zijn hoeveel boter je moet gebruiken) en giet de<br />

gesmolten boter voorzichtig bij de biscuitkruimels.<br />

Voorzichtig mengen, omdat anders alle pop uit je<br />

Pop Rocks gaat. Leeg dan de bak met het mengsel<br />

in de bakvorm en druk stevig aan. Dit is de<br />

bodem van je taart. Laat het geheel 30 minuten<br />

tot een uur opstijven in de ijskast.<br />

Snij of rasp de chocolade fijn en doe deze in<br />

een bak. Doe hier een snufje zout bij: het<br />

geheim om de intense chocoladesmaak<br />

los te krijgen. Warm in een steelpan<br />

de room voorzichtig op (niet koken)<br />

en doe hier, zodra het goed warm is,<br />

de pulp van de passievruchten bij. Laat<br />

voor ongeveer 5 minuten trekken en giet<br />

het geheel door een zeef om alle zaadjes<br />

te verwijderen. Giet de warme room bij de<br />

chocolade snippers en roer het geheel tot<br />

een glad mengsel. Proef of je blij bent met de<br />

smaak, en voeg eventueel suiker toe.<br />

Giet het geheel in de bakvorm boven op de<br />

bodem en laat ongeveer twee uur opstijven<br />

in de ijskast. Het genieten kan beginnen!<br />

Met geslepen messen,<br />

De Kokende Student


16 <strong>Delta</strong> magazine<br />

Actieradius: 10 km<br />

Cruisesnelheid: 10 km<br />

Tu <strong>Delft</strong> juni 2012<br />

Spion in<br />

een<br />

rugzak<br />

Hij moet straks pijlsnel in een zwerm kunnen<br />

vliegen. Maar hij moet ook op een richeltje<br />

kunnen landen vanwaar hij urenlang de<br />

omgeving observeert. De atmov is de<br />

nieuwste gadget uit het <strong>Delft</strong>se Mav-lab.<br />

atmov<br />

maximale vliegsnelheid:<br />

85 km/uur<br />

Energieverbruik: 250 watt


sWarm uav<br />

maximale vliegsnelheid:<br />

115 km/uur<br />

Cruisesnelheid: 75 km<br />

Actieradius: 50 km<br />

<strong>Delta</strong> magazine<br />

Tu <strong>Delft</strong> juni 2012<br />

17


sWarm uav<br />

Gewicht<br />

2,2 kilo<br />

“Check telemetry, check altitude<br />

estimation, check waypoint…”<br />

Op een grasveldje bij het<br />

militaire oefenterrein Fort Stewart<br />

in de Amerikaanse staat Georgia<br />

is even niets anders te horen<br />

dan een blikkerig robotstemmetje<br />

uit een computer. L&Rstudent<br />

Dieter Castelein lacht.<br />

“Het gekke stemmetje is spielerei”,<br />

zegt hij. De checklist zelf is<br />

dat echter allerminst: zie iets over<br />

het hoofd en het vliegtuigje Atmov (autonomous<br />

transition multi-rotor observation<br />

vehicle) crasht.<br />

Atmov is het laatste technische hoogstandje<br />

uit het MAV-lab, het micro aerial<br />

vehicle lab, dat gehuisvest is bij de faculteit<br />

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.<br />

PhD’s en studenten sleutelen daar aan<br />

toestellen die autonoom vliegen, obstakels<br />

herkennen en vermijden en beelden<br />

maken van de omgeving.<br />

Op het filmpje dat Castelein toont, is te<br />

zien hoe alles minutieus wordt gecontroleerd.<br />

De Atmov stijgt recht omhoog<br />

op met zijn vleugel verticaal. Op enkele<br />

meters hoogte draait hij negentig graden<br />

voorover en schiet horizontaal weg. Dit<br />

gebeurt vrijwel geruisloos, als een libel.<br />

Het toestel moet drie kilometer<br />

over een bos vliegen en landen<br />

in een nepdorpje waar militairen<br />

Afghaanse taferelen nabootsen. Voor<br />

het kerkje, net voorbij het hotel en het<br />

voetbalstadion, moet hij drie uur lang<br />

observeren - video-opnames maken - en<br />

vervolgens weer terugvliegen.<br />

Dat is de opdracht die negen <strong>Delft</strong>se<br />

L&R-bachelorstudenten meekregen van<br />

Darpa (het onderzoeksinstituut van het<br />

Amerikaanse leger), en met hen nog negen<br />

andere teams. Twee weken de tijd<br />

hadden ze afgelopen mei om te bewijzen<br />

dat ze het ultieme spionagevliegtuigje<br />

hebben ontwikkeld. Een toestel dat bovendien<br />

in een rugzak past.<br />

De meeste apparaten die meedoen zijn<br />

van het type quadcopter, een toestel met<br />

vier motoren dat recht omhoog kan<br />

Het spotten van<br />

illegale olielozingen is<br />

een belangrijk doel<br />

opstijgen.<br />

Zo ook de<br />

Atmov. Maar waar de andere<br />

quadcopters alleen hoveren en<br />

in die vliegmodus langzaam naar<br />

hun eindbestemming gaan, doet<br />

de Atmov iets bijzonders; hij hovert<br />

eerst een stukje omhoog en vliegt<br />

dan als een vliegtuig verder.<br />

“Op deze manier vliegen we veel<br />

efficiënter en sneller”, vertelt Casteleins<br />

collega Sander Hulsman. “De<br />

andere toestellen gaan met twintig<br />

kilometer per uur naar het dorp.<br />

Wij vliegen zeventig kilometer per<br />

uur en kunnen het veel langer volhouden<br />

in de lucht.”<br />

Verheugd kijken de studenten<br />

toe hoe het toestel uit het<br />

zicht verdwijnt. Het is<br />

hun derde poging. Het toestel<br />

lijkt goed geprogrammeerd:<br />

het vliegt helemaal<br />

autonoom naar het dorp.<br />

“Still flying”, “doing good”<br />

klinkt het zo nu en dan<br />

door een walkietalkie waarmee<br />

contact wordt gehouden<br />

met de mensen in de volgauto.<br />

Bij het kerkje stort de Atmov neer.<br />

De motoren raakten oververhit,<br />

denken de studenten. Het toestel<br />

ligt in duigen, maar het <strong>Delft</strong>se<br />

team heeft vier toestellen bij zich en<br />

heel veel duct-tape. De studenten<br />

zijn al lang blij. Geen enkel ander<br />

team is er tot dan toe überhaupt in<br />

geslaagd het dorp autonoom te bereiken.<br />

Sommigen deelnemers halen amper<br />

het bos, zoals het team uit Singapore<br />

met zijn toestel met twee<br />

parallelle rotors die tegen elkaar indraaien.<br />

“De vliegende grasmaaier<br />

noemden we dat”, lacht Hulsman.<br />

“Dat apparaat was knap gemaakt,<br />

maar heel eng”, vervolgt Hulsman.<br />

“Iedereen deed een stap opzij toen<br />

hij de lucht in ging. Hij woog wel<br />

vijf kilo en maakte herrie als een<br />

echt vliegtuig. Met zweetdruppeltjes<br />

op zijn voorhoofd probeerde de<br />

piloot hem onder controle te<br />

houden. Maar hij stortte vrijwel<br />

meteen neer doordat de rotors niet<br />

goed waren afgesteld en tegen<br />

elkaar aan kwamen.”<br />

euro kost<br />

het om 1<br />

swarm uav te<br />

produceren,<br />

exclusief<br />

lanceerunit,<br />

grondstation<br />

en antennes.<br />

De grootste uitdaging voor de meeste<br />

teams is de communicatie met het<br />

toestel. Zelfs voor veel van de autonoom<br />

vliegende toestellen (of beter<br />

gezegd semi-autonome toestellen)<br />

is contact met het grondstation cruciaal<br />

omdat de vluchtberekeningen<br />

worden gedaan door een computer<br />

op de grond. Maar door alle bomen<br />

die in de weg staan verliezen de<br />

meeste deelnemers het contact. Het<br />

ene na het andere toestel crasht.<br />

Atmov vliegt wel geheel autonoom<br />

en heeft dus geen last van de bomen.<br />

Wat de <strong>Delft</strong>enaren vooral parten<br />

speelt is de kalibratie van de motoren.<br />

De laatste dag crasht het toestel weer<br />

in het dorp. Een andere Atmov die de<br />

studenten – een beetje als grap - tegelijk<br />

de lucht in sturen, verdwijnt<br />

in een meer en wordt er door een<br />

visser uitgehaald. Ruzie met een<br />

gier, is de enige verklaring voor die<br />

crash die de jongens kunnen bedenken.<br />

De <strong>Delft</strong>enaren eindigen als gedeelde<br />

derde. De winnaar is een team<br />

van de Middlesex University met een<br />

toestel met zes rotorbladen.<br />

Ir. Bart Remes, projectleider van<br />

het Mav-lab, heeft hoge verwachtingen<br />

van de Atmov, vooral als<br />

het gaat om projecten in de buitenlucht.<br />

Het bekendste toestel van het lab is<br />

het klapwiekende vliegtuigje Delfly.<br />

Het werk aan Delfly begon in 2005.<br />

Door de jaren heen is hij zo ver geminiaturiseerd<br />

dat hij nu in een<br />

luciferdoos past. Hij kan door een<br />

klein gaatje vliegen en zo op plekken<br />

komen waar niets of niemand anders<br />

komt. Handig, bijvoorbeeld om naar<br />

slachtoffers te zoeken in ingestorte<br />

gebouwen.<br />

Maar in de buitenlucht is Delfly niet<br />

in zijn element. Hij kan niet goed tegen<br />

wind. Een toestel als Atmov biedt<br />

dan meer perspectief. Remes hoopt<br />

de nieuwe vliegtechniek van dit toestel<br />

op termijn bij veel van zijn projecten<br />

te gebruiken.<br />

“Atmov is de toekomst. Je kunt die<br />

toestellen ergens bij een laadstation<br />

stationeren en ze met een druk op


tekst: Tomas van Dijk<br />

foto’s en fotomontage: Sam Rentmeester<br />

een knop als een zwerm laten opstijgen<br />

om verkenningsvluchten uit te laten<br />

voeren. De vliegtuigen waar we nu mee<br />

experimenteren voor zwermvluchten<br />

moeten we nog elk afzonderlijk met een<br />

elastiek in de lucht katapulteren.”<br />

Een van de lopende ‘zwermprojecten’<br />

waar Remes aan refereert, is het project<br />

Fireswarm. Het idee hierachter is dat een<br />

groep toestellen voorzien van warmtesensoren<br />

op zoek gaat naar beginnende<br />

heidebranden. Remes: “De vliegtuigen<br />

kennen elkaars positie en spreken met<br />

elkaar af wie welke kant op gaat om iets<br />

nader te onderzoeken. Eerste tests zijn<br />

onlangs uitgevoerd met de brandweer<br />

van Woensdrecht.”<br />

Volgens hetzelfde principe wil Remes een<br />

zwerm autonome vliegtuigen inzetten<br />

om schepen in de gaten te houden in de<br />

buurt van havens. Het spotten van illegale<br />

olielozingen is een van de belangrijke<br />

doelen van dit zogenaamde 3I-project<br />

(een acroniem voor Integrated Coastal<br />

Zone Management via Increased situational<br />

awareness through Innovations on<br />

Unmanned Aircraft Systems).<br />

Aan dit Europese onderzoeksproject,<br />

waar Remes en zijn collega dr.ir. Erik-Jan<br />

van Kampen penvoerder van zijn, doen<br />

behalve de <strong>TU</strong> onder meer de Franse, Engelse<br />

en Nederlandse havenautoriteiten<br />

en de universiteiten van Southampton en<br />

Brest mee. Eerder dit jaar kreeg het consortium<br />

1,85 miljoen euro van de EU.<br />

Atmov krijgt dus veel toepassingsmogelijkheden.<br />

Maar vooralsnog<br />

kampt hij met kinderziektes. En<br />

dat is niet verwonderlijk. De studenten<br />

bedachten Atmov pas begin dit jaar en<br />

werkten het concept uit in het kader van<br />

de zogenaamde L&R ontwerpsyntheseoefening.<br />

In tien weken tijd moeten de<br />

studenten bij deze oefening bewijzen dat<br />

zij in staat zijn om in teamverband hun<br />

kennis samen te brengen in een ontwerp.<br />

Ook de Delfly is ontstaan uit zo’n studentenproject.<br />

<strong>Delta</strong><br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

Het knappe van Atmov is dat hij<br />

eenmaal in de lucht volautomatisch<br />

negentig graden draait, een<br />

nauwgezette manoeuvre waarbij<br />

geleidelijk van hoverbesturing naar<br />

horizontale vliegbesturing wordt<br />

omgeschakeld. Bij hoverbesturing<br />

wordt een andere set propellers<br />

aangesproken dan bij de horizontale<br />

vlucht.<br />

Castelein: “Er zijn meer toestellen<br />

die tegelijk kunnen hoveren<br />

en horizontaal vliegen. Maar die<br />

doen dat veel minder efficiënt. Bij<br />

hen zijn het namelijk de motoren<br />

die negentig graden draaien. Dat<br />

is niet zo handig, want voor hoveren<br />

heb je een ander type propeller<br />

nodig dan voor horizontale vlucht<br />

aangezien de stroomsnelheid van<br />

de lucht in beide gevallen erg verschilt.”<br />

Om het toestel zelf de overgang<br />

van het ene naar het<br />

andere besturingsprogramma<br />

te kunnen laten maken,<br />

moesten de studenten een geheel<br />

nieuwe automatische piloot ontwikkelen.<br />

De standaard wiskundige methode<br />

achter autopilots maakt gebruik<br />

van zogenaamde Euler-hoeken.<br />

Hulsman: “Maakt je vliegtuig verdraaiingen<br />

tot negentig graden ten<br />

opzichte van de beginpositie, dan<br />

gaat het nog wel goed met Eulerhoeken.<br />

Maar bij negentig graden<br />

beland je in het zogenaamde singularity<br />

point.”<br />

atmov<br />

Gewicht<br />

1,5 kilo<br />

19<br />

In het singularity point zijn de assen<br />

niet meer goed gedefinieerd. Voorwaartse<br />

vlucht en achterwaartse<br />

vlucht worden daar op dezelfde manier<br />

geschreven. Castelein: “Beland<br />

je op dat punt, dan wordt je vliegtuig<br />

helemaal gek.”<br />

De studenten moesten een andere<br />

wiskunde gaan gebruiken: de quaternions.<br />

“Hiermee kun je probleemloos<br />

360 graden rond”, zegt Castelein.<br />

“Maar quaternions zijn nog nooit<br />

eerder in de open source autopilot paparazzi<br />

(het type autopilot waar het<br />

MAV-lab mee werkt, red.) verwerkt.<br />

Wij moesten alles herschrijven.”<br />

Remes wil de komende jaren de kennis<br />

die is opgedaan met andere toestellen<br />

gebruiken om Atmov te verbeteren.<br />

Remes heeft er een subsidieaanvraag<br />

voor ingediend bij STW. Het project<br />

moet uitgroeien, zoals dat zeven jaar<br />

geleden ook bij Delfly is gebeurd. Aan<br />

Delfly werken nu vijf promovendi en<br />

een dozijn studenten.<br />

Aan wat voor verbeteringen moet je<br />

dan zoal denken? Het verder miniaturiseren<br />

van de elektronica, bijvoorbeeld.<br />

Ter illustratie toont Remes de<br />

IMU (inertial measurement unit) van<br />

de Delfly, het systeem dat snelheid, orientatie<br />

en gravitatiekrachten bijhoudt.<br />

Het is amper een centimeter groot.<br />

De studenten zelf willen vooral verbeteringen<br />

zien in aerodynamisch<br />

design, landingsgestel, lichtere composiet<br />

constructie, en de autopilot<br />

software. En wie weet kan Atmov van<br />

Delfly leren hoe hij moet reageren als<br />

hij een obstakel tegenkomt, zoals een<br />

gier.


Advertentie


de Bachelor<br />

Rob van Waas<br />

De politie is je beste vriend. Maar ook<br />

die wordt afgerekend op zijn prestaties.<br />

Hoe verbeter je die als je afhankelijk<br />

bent van een stel boeven dat<br />

onverwacht een misdaad begaat?<br />

TBM-student Rob van Waas bouwde<br />

een simulatiemodel dat politie én betrokken<br />

partijen laat zien wat slimme<br />

misdaadbestrijding is.<br />

De politie<br />

op je hielen<br />

Geen boef is meer veilig, als het aan Rob van Waas (22) ligt. Het<br />

simulatiemodel dat hij bouwde voor zijn bachelor-eindproject<br />

laat politieagenten van de regio noord-Holland met behulp<br />

van een game ontdekken welke misdaadbestrijding het beste<br />

past bij welke situatie. “Dat korps zat namelijk met een probleem:<br />

net als alle korpsen in nederland wordt het afgerekend op het aantal<br />

misdaden in zijn regio. Dan hádden ze eindelijk eens een goed jaar,<br />

pleegde één of andere gek opeens zes overvallen en lagen de statistieken<br />

weer overhoop. Zo’n misdaad kun je niet voorspellen, maar je kunt wel berekenen<br />

welk beleid preventief het best werkt.”<br />

In zijn model nam de student verschillende factoren op. Afschrikbeleid, het<br />

afzetten van bepaalde straten, en patrouilleren bijvoorbeeld, maar ook<br />

zaken die direct invloed hebben op het functioneren van de politie. Sluiten<br />

mensen hun huizen wel goed af? En hoe functioneert de reclassering? Van<br />

Waas: “Al die dingen vragen andere interventies.”<br />

Zijn simulatie dient meteen een ander doel: “Het is een bewustwordingsmodel.<br />

Het laat zien dat niet alleen de politie verantwoordelijk is voor<br />

het aantal misdaden in een regio, maar dat partijen als de gemeente, de<br />

reclassering, maar ook mensen zelf daar invloed op hebben.”<br />

De student werd tijdens zijn project nauw begeleid door TBm-docent Erik<br />

Pruyt. De bedoeling is dat de politie zijn model landelijk gaat inzetten.<br />

“natuurlijk was mijn project maar een pilot; een kijkje in de keuken van<br />

system dynamics. Daar krijg je tijdens je bachelor bij TBm wel een introductie<br />

van, maar ik had eigenlijk geen idee wat die software nou echt eigenlijk<br />

allemaal kan.”<br />

Toch kwam de grootste tegenvaller tijdens zijn project niet voort uit gebrek<br />

aan kennis, maar uit een heel andere hoek. “Een deel van de agenten<br />

bleek helemaal niet open te staan voor het werken met moderne software;<br />

met gamen om tot betere prestaties te komen. Dan moet je jezelf opeens<br />

verkopen, dat had ik nooit zien aankomen.”<br />

Zijn eindproject is ondertussen afgerond, maar een officieel eindcijfer<br />

heeft hij nog niet binnen. “Het korps noord-Holland was in elk geval heel<br />

enthousiast.” Van Waas richt zijn energie ondertussen op heel andere<br />

zaken: zijn TBm-master en het organiseren van de All Energy Day in maart<br />

2013. Zo komen twee werelden straks misschien wel onbedoeld heel<br />

passend samen. Hoe mooi is het die boeven ooit te vangen met een elektrische<br />

auto, door een computer op groene energie precies op tijd geplaatst<br />

op de plaats delict?<br />

21


22<br />

<strong>Delta</strong><br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

essay<br />

‘Als we<br />

niet aan<br />

een olifant<br />

willen<br />

denken,<br />

moeten we<br />

eerst wel aan<br />

een olifant<br />

denken’<br />

(Hans de Bruijn, hoogleraar bij TBM)


Een bekend testje. Laat twee groepen respondenten eenzelfde<br />

film zien van twee auto’s die op elkaar inrijden. Vraag de eerste<br />

groep met welke snelheid de auto’s op elkaar ‘botsen’, de<br />

tweede groep met welke snelheid ze op elkaar ‘knallen’. De<br />

uitkomst: de tweede groep komt met een hogere snelheid.<br />

Waarom? ‘Knallen’ associëren we met hard rijden en dus vullen<br />

we een hogere snelheid in. De taal die we gebruiken roept<br />

blijkbaar associaties op en stuurt onze waarnemingen en<br />

opvattingen. We spreken van message framing en komen het<br />

deze weken natuurlijk vooral in de politiek tegen. Een kort essay<br />

over het gebruik van frames – voor wie het spel met taal<br />

wil doorzien.<br />

sturen met taal<br />

Wie framet, kiest zijn taal – woorden, metaforen, zegswijzen<br />

– zodanig dat hij tot een specifieke interpretatie van de werkelijkheid<br />

leidt. Het is als het omlijsten van een foto: je haalt<br />

een scène naar voren en drukt een scène naar achteren – en<br />

stuurt daarmee de interpretatie van de foto. Met taal kunnen<br />

we hetzelfde doen. Taal is geen objectief vehikel om informatie<br />

over te dragen, maar stuurt onze waarneming en oordeelsvorming.<br />

Een voorbeeld. Een beetje VVD’er moet weinig hebben van<br />

ontwikkelingshulp. Ontwikkelingshulp vernietigt lokale initiatieven,<br />

verstoort lokale markten en steunt foute regeringsleiders.<br />

Een bekend frame is: ‘Arme mensen moet je geen vissen<br />

geven, maar een hengel’.<br />

helden en schurken<br />

Wat zijn de kenmerken van een goed frame? Een goed frame<br />

heeft een hoge plakfactor, blijft makkelijk hangen. De argumenten<br />

vergeet je wellicht, de vissen en de hengels niet. Bovendien,<br />

als taal een hoge plakfactor heeft, is de kans groot<br />

dat tegenstanders die taal overnemen. Een PvdA-er ergert<br />

zich aan de vissen van de VVD. Hij geeft zijn argumenten en<br />

zegt een aantal malen dat goede ontwikkelingshulp voor hem<br />

inhoudt dat hengels worden uitgedeeld – en geen vissen. Hij<br />

stapt in het frame van zijn tegenstander. Wat is het risico? Hij<br />

zit in de verdediging en geeft bovendien gratis zendtijd aan de<br />

taal van de tegenstander. Want wat vertellen we de volgende<br />

dag aan de buurman? Dat we een debat hebben gezien over<br />

ontwikkelingshulp en dat het over vissen en hengels ging.<br />

Met een goed geframede boodschap ben je het eens. Iedereen<br />

vindt dat je arme mensen geen vissen, maar hengels moet geven.<br />

De PvdA framet de hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomens<br />

als een ‘villasubsidie’. Iedereen is tegen subsidiëring<br />

van villa’s. De VVD zegt ‘vandalen gaan betalen’ – niemand<br />

zal het daarmee oneens zijn. Logisch gevolg: je vraagt je af<br />

wie in hemelsnaam vissen en villasubsidies uitdeelt? Vandalen<br />

de hand boven het hoofd houdt? In een goed frame zit<br />

daarmee altijd een schurk, die niet doet wat nodig is. En dus is<br />

er de held, die dat wel doet.<br />

Een goed frame heeft sterke prikkels voor de ander om er in<br />

te stappen. Een aantal partijen, waaronder D66, wil de basisbeurs<br />

afschaffen. CDA en SP willen dat niet. Dit is een mooi<br />

D66 frame: ‘Waarom moet de bakker betalen voor de studie<br />

van het zoontje van de advocaat?’<br />

Zoontje gaat studeren, verdient straks een paar keer modaal,<br />

de belastingbetaler vergoedt zijn studie en moet dan ook<br />

een beurs ophoesten? Dat is te dol. Wat is de kracht van het<br />

frame? Het raakt de kernwaarden van de SP – plots neemt de<br />

SP het op voor de advocaat en laat ze de hardwerkende bakkersknecht<br />

vallen. Gevolg: een SP’er ontkomt er bijna niet aan<br />

om in dit frame te stappen, om dit beeld recht te zetten. Er zijn<br />

allerlei andere prikkels, die ik nu even laat voor wat ze zijn –<br />

het gaat er om dat een frame aan kracht wint als het de ander<br />

prikkelt er in te stappen.<br />

niet timide<br />

Waarom is het aantrekkelijk dat de ander in je frame stapt? Ik<br />

noemde al de gratis zendtijd die het frame krijgt. Maar er is<br />

meer. Wie in een frame stapt en het ontkent, loopt het risico<br />

dat hij het bevestigt. Cognitief linguïst George Lakoff vertelt<br />

graag dat hij studenten vraagt om even ‘niet aan een olifant’<br />

te denken. Dat is onmogelijk. Als we niet aan een olifant willen<br />

denken, moeten we eerst wel aan een olifant denken. Dus<br />

als Richard Nixon tijdens Watergate zegt ‘ik ben geen schurk’<br />

dan denken we allemaal eerst ‘schurk’ en verbinden dat met<br />

Richard Nixon. Een paar maanden terug scande ik de koppen<br />

van de NRC. Boven een interview met Jolande Sap stond: ‘Ik<br />

ben niet timide’. Je neemt twee seconden voor de kop en koppelt<br />

in die twee seconden ‘timide’ aan Jolande Sap. Ze moet<br />

ontkennen, dus blijkbaar speelt er iets – ontkennen is bevestigen.<br />

Zeg dus nooit: ‘wij delen geen vissen uit.’<br />

Wat te doen als je merkt dat er een frame wordt opgezet? Reframen<br />

– je eigen taal gebruiken. De SP valt de VVD aan omdat<br />

die marktwerking in de zorg wil toestaan. Daar is tegenwoordig<br />

bijna iedereen tegen. ‘De zorg is geen markt’ is het<br />

frame. Wie dat ontkent of nuanceert, roept de verdachtmaking<br />

op zich dat hij de warme zorg toch tot een kille markt wil<br />

maken. Een bekende re-framing is dat je ‘de patiënt het recht<br />

wilt geven om te kiezen’. Daar kan niemand tegen zijn – en<br />

als je mag kiezen, moet er iets te kiezen zijn en keuze ontstaat<br />

door een zekere marktwerking…<br />

framing van Wetenschap<br />

Ik wil een volgend aspect van framing duidelijk maken en zeg<br />

dan iets over framing in de wetenschap. Hoe voelt het als een<br />

VVD’er zegt dat de ondernemersaftrek met twee procent omhoog<br />

moet? Koud. Het zegt veel mensen helemaal niets. Maar<br />

‘Hoe groter de crisis<br />

wordt gemaakt,<br />

hoe sterker onze<br />

gevoelens van<br />

onmacht’<br />

23


Advertentie<br />

S<strong>TU</strong>NT S<strong>TU</strong>NT<br />

Gratis fi ets<br />

t.w.v.<br />

€ 179!<br />

Alleen voor studenten: 15 maanden de Volkskrant voor<br />

€ 15 per maand en een fi ets cadeau! Kijk snel >> VK.NL/FIETS


25<br />

Tekst: Naam auteur<br />

Beeld: Naam fotograaf<br />

<strong>Delta</strong> magazine <strong>Delta</strong><br />

nu zegt de VVD’er dat de ondernemersaftrek omhoog moet<br />

omdat de VVD opkomt voor hardwerkend Nederland, voor al<br />

die ondernemers die risico’s durven nemen, die dag en nacht<br />

in de weer zijn, hun eigen werkelijkheid willen creëren, die<br />

kansen zien en pakken en zo banen maken voor talloos veel gezinnen.<br />

Zoiets. Het klinkt al veel warmer. Waarom? De VVD’er<br />

koppelt zijn standpunt (ondernemersaftrek) aan zijn waarden<br />

(hard werken, ondernemen, werk maken) en waarden zijn wel<br />

warm, zijn met emoties omgeven. Bij framing gaat het dus ook<br />

altijd om de vraag hoe een standpunt wordt gekoppeld aan<br />

waarden en emoties, aan emo-waarden. Als je dat goed doet,<br />

maakt dat je boodschap veel sterker; doe je het fout, dan zwakt<br />

dat je boodschap enorm af.<br />

Naar de wetenschap. Klimaatwetenschappers van het IPCC<br />

zeggen dat de aarde opwarmt door menselijk toedoen en toch<br />

willen velen daar niet aan. Ze zijn onverschillig of ontkennen<br />

gewoonweg dat er een probleem is. Wat verklaart deze scepsis?<br />

Het heeft onder andere iets te maken met de frames die wetenschappers<br />

gebruiken. Ik noem er drie.<br />

‘De crisis is heel ernstig – uit de klimaatcrisis volgt een voedselcrisis,<br />

volgt een migratiecrisis, volgt een economische crisis.’<br />

‘Onze levensstijl draagt sterk bij aan de opwarming – bijvoorbeeld<br />

ons vlieggedrag. Dat moet anders.’<br />

‘De footprint die we nalaten is veel te diep – onze kinderen<br />

moeten straks leven op een uitgeputte aarde.’<br />

kinderen slachtoffer<br />

Wat is het risico van deze framing? Ze raakt aan waarden en<br />

emoties, maar op de verkeerde manier.<br />

Hoe groter de crisis wordt gemaakt, hoe sterker onze gevoelens<br />

van onmacht. Mensen willen in control zijn, maar wat kunnen<br />

wij bij deze accumulatie van crises in Nederland nog doen?<br />

Niets, we zijn out of control en dan is de voor de hand liggende<br />

reactie: de crisis kleiner maken of ontkennen.<br />

Een andere levensstijl, minder vliegen? Voor veel mensen heeft<br />

vliegen alles te maken met diepgewortelde waarden: zelfontplooiing,<br />

individualiteit, vrijheid, betrokkenheid op de wereld,<br />

veiligheid. Het frame tast onze waarden en identiteit aan, dat<br />

willen we liever niet. Maar er is een uitweg: ontkenning van de<br />

klimaatproblematiek – of een beetje (veel) ontkennen, de crisis<br />

is nu ook weer niet zo groot.<br />

Onze kinderen slachtoffer? Dan zijn wij blijkbaar de schurken.<br />

Daar komt weer een emo-waarde om de hoek kijken: fairness.<br />

Wie van ons heeft de intentie om volgende generaties het leven<br />

‘Een goed frame heeft<br />

een hoge plakfactor,<br />

blijft makkelijk<br />

hangen’<br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

juni 2012<br />

25 25<br />

zuur te maken? Wat kunnen wij eraan doen dat er in de afgelopen<br />

vijftig jaar miljarden mensen zijn bijgekomen? Zoveel<br />

mogelijkheden voor een andere levensstijl waren er nu ook<br />

weer niet. De boodschap dat we schurk zijn, is unfair, dus is de<br />

gedachte welkom dat we heus geen uitgeputte aarde nalaten.<br />

Kort samengevat: Hell does not sell. Wat zijn betere frames?<br />

Heb het minder over de ernst van het probleem en meer over<br />

de oplossingen die beschikbaar zijn (controle is vaak een cruciaal<br />

element van goede frames). Wie zelf aan oplossingen<br />

kan bijdragen, is in control en dus niet langer de schurk, maar<br />

iemand die werkt aan een betere aarde voor zijn kinderen.<br />

Koppel die oplossingen niet aan het verhaal van ‘minder’,<br />

maar aan dominante waarden als zelfontplooiing en keuzevrijheid<br />

- een oplossing leidt tot groei, tot innovatie, is hip.<br />

eenvoudige Boodschap<br />

Wat moeten we van dit alles vinden? We kunnen lang soebatten<br />

over de vraag hoe we framing moeten waarderen. Op zijn<br />

minst moet de constatering zijn dat het spel van framing er<br />

nu eenmaal is. Iedereen framet – vaak ook onbewust, in de<br />

samenleving, op de faculteit, in de afdeling.<br />

Frames zijn simpele boodschappen zegt iemand, veel te simpel.<br />

Dat is zo. Maar onze samenleving is eindeloos ingewikkeld<br />

en niemand overziet al die complexiteit. Dat leidt tot een<br />

bekend paradoxje: hoe ingewikkelder de werkelijkheid, hoe<br />

meer behoefte we hebben aan de eenvoudige boodschap, aan<br />

sense and simplicity. Of aan de boodschap die aan onze waarden<br />

raakt, onze emotionele ankers. Dus het kan geen kwaad<br />

er enig gevoel voor te hebben.<br />

Ten slotte, wie als <strong>Delft</strong>s wetenschapper niet zo veel heeft met<br />

framing – ik geef grif toe: er is ook nog gewoon een fysieke<br />

werkelijkheid – geef ik een uitspraak mee van een adviseur<br />

van Bill Clinton, die er ook niet veel me ophad: ‘The Titanic<br />

had an iceberg problem, not a communications problem.’<br />

Zo is dat, maar wie dit een mooie uitspraak vindt, moet wel<br />

bedenken dat het een frame is.<br />

Hans de Bruijn is<br />

hoogleraar aan de<br />

faculteit Techniek,<br />

Bestuur en Management<br />

en auteur van<br />

‘Framing. Over de<br />

macht van taal in<br />

de politiek’ (Amsterdam:<br />

Atlas, 3e druk<br />

2012). Hij heeft een<br />

wekelijkse column<br />

over framing in de<br />

zaterdageditie van<br />

dagblad Trouw.


26 <strong>Delta</strong><br />

Sports & Culture<br />

Voor advertenties bel met:<br />

H & J Uitgevers<br />

Postbus 101<br />

2900 AC Capelle aan den IJssel<br />

T (010) 451 55 10<br />

F (010) 451 53 80<br />

E delta@henjuitgevers.nl<br />

Neem contact op met Hennie de Ruyter of Mireille van Ginkel voor nadere informatie.<br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

ALGEMEEN<br />

geZOcht: AluMnus VAn het JAAR<br />

De Alumnus van het Jaar is een<br />

inspiratiebron voor anderen, een<br />

echte ambassadeur van de <strong>TU</strong><br />

<strong>Delft</strong> of levert een bijzondere bijdrage<br />

aan technologie, innovatie,<br />

wetenschap en ondernemerschap.<br />

Kent u of bent u een kandidaat<br />

voor deze bijzondere titel? Laat het<br />

ons voor 31 augustus weten via<br />

www.universiteitsfonds.tudelft.<br />

nl, dan maakt u of uw kandidaat<br />

kans op de titel Alumnus van het<br />

Jaar 2012.<br />

AGENDA<br />

septeMBeR<br />

VRiJDAg 31 Augustus<br />

OJV De KOORnBeuRs<br />

23.00 uur – Vanavond vindt de<br />

Boemkool Drum and Bass avond<br />

plaats in OJV De Koornbeurs. Gap<br />

Junxion, Sopa Espesa en Djimc<br />

verzorgen deze avond optredens.<br />

Toegang bedraagt 2 euro. www.<br />

koornbeurs.nl<br />

ZOnDAg 2 septeMBeR<br />

inteRnAtiOnAl stuDent chuRch<br />

11.30 hrs - Students of all denominations<br />

are invited to our ecumenical<br />

service every Sunday at<br />

Raamstraat 78, followed by tea/<br />

coffee. The services are led by the<br />

chaplains Reverend W. Stroh and<br />

Father Avin, and are supported by<br />

student leaders. More information<br />

on<br />

www.iscnetherlands.nl.<br />

MAAnDAg 3 septeMBeR<br />

pRiJsuitReiKing uFD-leeRMeesteRpRiJs<br />

2012<br />

12.00 uur – Sinds 1994 wordt<br />

jaarlijks de UfD-Leermeesterprijs<br />

uitgereikt aan een hoogleraar van<br />

de <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong>, die in de kwaliteit van<br />

zijn/haar onderzoek excelleert.<br />

Opening cOllegeJAAR<br />

15.30 uur – ‘Imagine the future:<br />

het nieuwe leren en studeren’<br />

stuDiuM geneRAle<br />

Studium Generale (SG) is geopend<br />

van maandag t/m donderdag van<br />

9.00-17.00 uur. SG is gevestigd in<br />

de <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong> Library, Prometheusplein<br />

1, <strong>Delft</strong>. Je kunt vragen stellen<br />

via studiumgenerale@tudelft.<br />

nl of telefonisch een afspraak maken<br />

via 015-2783258.<br />

DinsDAg 4 septeMBeR<br />

tu DelFt eneRgie-<br />

VeRKieZingsDeBAt<br />

15.45-17.45 uur – Speelt energie<br />

een rol bij je keuze in het stemhokje<br />

op 12 september? Bezoek<br />

dan het <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong> Energie-verkiezingsdebat<br />

waar de VVD, SP, CDA<br />

en GroenLinks met elkaar en met<br />

een zaal vol energieonderzoekers<br />

en –studenten in debat gaan<br />

over de energietransitie. Locatie:<br />

Hoogspanningshal, faculteit Elektrotechniek,<br />

Wiskunde en Informatica.<br />

Meld je aan via home.tudelft.<br />

nl/nl/onderzoek/energy/het-tudelft-energie-verkiezingsdebat.<br />

WOensDAg 5 septeMBeR<br />

stuDieVeReniging liFe<br />

22.00 uur – Studievereniging Life<br />

begint het studiejaar met haar<br />

Diesfeest ‘American Frat Party’ in<br />

de Hut van Ome Henne te Leiden.<br />

De deur sluit om 1 uur. Zie www.<br />

svlife.nl voor meer informatie.


media<br />

937+<br />

263+67=<br />

.............<br />

Psst… Schaam je niet: naast<br />

jou zijn er nog veel meer <strong>TU</strong>studenten<br />

die eígenlijk niet zo<br />

heel erg uitblinken in hoofdrekenen.<br />

Maar: alles kun je leren!<br />

En de app Fly High is daar een<br />

geinige manier voor. Oké, het<br />

niveau is niet schrikbarend<br />

hoog. Door optelsommetjes zo<br />

snel mogelijk op te lossen, laat<br />

je een raketje steeds sneller<br />

opstijgen. Een ordinaire braintrainer<br />

dus, zoals er nog honderden<br />

anderen te vinden zijn<br />

in je app-store. Maar ach, zelfs<br />

een ongetraind brein heeft weleens<br />

variatie nodig, zelfs al is<br />

het hoogste niveau zo’n beetje<br />

937+263+67 – met drie multiple-choicecijfers<br />

als antwoord.<br />

De maximale snelheid van het<br />

raketje? Die behalen is nog wél<br />

een uitdaging. Zelfs voor een<br />

<strong>TU</strong>’er voor wie de sky toch nooit<br />

de limit was. (JH)<br />

flY HIGH<br />

ontWikkelaar Kyung Bin Cho<br />

platform Android, iPhone,<br />

Tablet en iPad<br />

prijs: gratis<br />

jjjjj leuk<br />

jjjjj handig<br />

jjjj bediening<br />

Opening collegejaar 2012-2013<br />

15.30 uur – ‘Imagine the future: het nieuwe leren en<br />

studeren’. Technologie verandert de wereld waarin<br />

we leven in razendsnel tempo. Dat weten we als <strong>TU</strong><br />

<strong>Delft</strong> natuurlijk als geen ander. Maar technologie<br />

speelt niet alleen een belangrijke rol binnen het<br />

wetenschappelijk onderzoek of het werk van onze<br />

<strong>Delft</strong>se ingenieurs wereldwijd, het verandert ook de<br />

manier waarop het onderwijs wordt gegeven. Want<br />

hoe ziet studeren er in de toekomst eigenlijk uit?<br />

apps<br />

<strong>Delta</strong><br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

Mobiel<br />

ruimtewandelen<br />

Dus je studeert luchtvaart- en<br />

ruimtevaarttechniek. Kunt<br />

sterrenstelsels dromen sinds<br />

je zeven was. Hebt kasten vol<br />

ruimteboeken en noemt Wubbo<br />

Ockels al jaren bij zijn voornaam.<br />

Dan nog heb je geen<br />

excuus om de app Solar Walk<br />

niet even te downloaden. In<br />

indrukwekkende 3D-animaties<br />

laat de app je vanaf Mercurius<br />

inzoomen op Pluto, fast forward<br />

door tijd en ruimte reizen,<br />

hij geeft informatie over de<br />

satellieten die rond onze aardbol<br />

zweven en de actuele stand<br />

van de planeten ten opzichte<br />

van de zon – inclusief hun<br />

structuren, geschiedenis en bijzonderheden.<br />

Leuk om indruk<br />

te maken op nitwits op het gebied<br />

van galaxies far, far away,<br />

maar gewoon ook vermakelijk<br />

voor jezelf.<br />

Solar Walk is namelijk vooral<br />

heel erg mooi gemaakt. Een<br />

verwennerijtje voor je telefoon<br />

of – vooral - je iPad. En voor jezelf<br />

natuurlijk. (JH)<br />

SOlAR WAlk<br />

ontWikkelaar<br />

Vito Technology Inc.<br />

platform iPhone,iPad<br />

prijs: € 0,79<br />

leuk jjjjj<br />

handig jjjjj<br />

bediening jjjjj<br />

Gastspreker Neelie Kroes, EU commissaris en penvoerder<br />

van de Digitale Agenda, vertelt in haar<br />

speech hoe snel de wereld verandert door alle ICT<br />

ontwikkelingen. Daarna geven de drie finalisten van<br />

de prijsvraag ‘Future learning’ hun visie op het toekomstige<br />

universitaire leren en studeren. Jij kan, samen<br />

met de vakjury, bepalen welk idee als beste uit<br />

de bus komt. Om 17.00 uur zal een afsluitende borrel<br />

plaatsvinden. Locatie: Aula Congrescentrum <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong>.<br />

COLUMN<br />

IO bedankt<br />

Kinderen van bakkers, slagers en<br />

timmermannen boffen maar. Bij dat<br />

beroep kunnen kinderen zich een<br />

voorstelling maken. Dan ik. Ik ben bestuurskundige.<br />

Hoe vertel ik in vredesnaam<br />

aan een zeven- en negenjarige<br />

wat ik doe? Als ik een begin maak met<br />

mijn uitleg, iets over marktwerking en<br />

concessies, interrumpeert mijn dochter<br />

me: “maar wat doe je dan de hele<br />

dag?” Om de kinderen toch iets mee<br />

te geven van mijn werk, besluit ik hen<br />

deze vakantie een dagje mee te nemen<br />

naar de <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong>. Ik verwacht niet dat<br />

bezichtiging van mijn werkkamer alle<br />

vragen zal oplossen, maar ik vind het<br />

leuk om hen te laten zien waar ik een<br />

groot deel van de week doorbreng.<br />

De treinreis is nog wel geslaagd, maar<br />

daarna volgt meteen de eerste teleurstelling.<br />

De Sebastiaansbrug is afgesloten<br />

en nu moeten we een behoorlijk<br />

eind omlopen. Met inmiddels hongerige<br />

kinderen betreed ik de Jaffalaan.<br />

Lunchen met broodjes kroket scoort altijd<br />

goed. Helaas. De kantine van mijn<br />

faculteit is dicht vanwege de zomervakantie,<br />

dus daar valt niets te halen.<br />

Ook het gebouw kan de kinderen niet<br />

bekoren. “Klein kantoortje mama. Heb<br />

je geen Mac?” Ik probeer ze te paaien<br />

met warme chocolademelk uit de automaat,<br />

maar die weigeren ze beleefd.<br />

Ik vrees een fiasco. Een moeder in een<br />

klein kantoor, zonder Mac, zonder kantine.<br />

Op weg naar buiten zien ze knaloranje<br />

kuipstoeltjes staan. “Cool. Deze stoelen<br />

kunnen draaien en je kunt er ook<br />

op slapen en kijk, dit kun je gebruiken<br />

als tafeltje.” We blijven een dik kwartier<br />

bij de vier kuipstoeltjes en dat is eigenlijk<br />

nog niet lang genoeg. Nu gaan<br />

we lunchen bij Industrieel Ontwerpen.<br />

Mijn zoon en dochter vergeten hun<br />

honger bij de futuristisch ogende auto,<br />

het Senseo apparaat, een ligfiets en al<br />

die andere ingewikkelde ontwerpen.<br />

Ze krijgen alsnog hun broodje kroket<br />

en daarna lopen we langs de werkplaatsen<br />

met indrukwekkende apparatuur.<br />

“Wow mama, werk jij hier?” Voor<br />

het gemak knik ik bevestigend.<br />

Industrieel Ontwerpen heeft me gered.<br />

Dankzij hen denken mijn kinderen dat<br />

ik de coolste baan van de wereld heb.<br />

Willemijn Dicke<br />

27


28<br />

Advertentie<br />

<strong>TU</strong> <strong>Delta</strong> App.<br />

<strong>Download</strong> ‘m.<br />

<strong>Delta</strong>.<br />

Lees ‘m.<br />

Op de hoogte<br />

blijven van het<br />

laatste nieuws<br />

van de <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong>?<br />

<strong>Download</strong> de gratis<br />

app in de appstore<br />

(<strong>TU</strong> <strong>Delta</strong>).<br />

Of lees ons<br />

vernieuwde <strong>Delta</strong><br />

magazine, dat<br />

éénmaal per twee<br />

weken verschijnt.<br />

Het eerste nummer<br />

op 30 augustus.<br />

Ook gratis.<br />

<strong>TU</strong> <strong>Delta</strong><br />

<strong>TU</strong> <strong>Delta</strong><br />

delta-owee.indd 1 8/29/12 2:59 PM


text: Damini Purkayastha<br />

photo: Sam Rentmeester<br />

Whether you are sinking or<br />

swimming in the sea of Dutch<br />

words all around you here, the<br />

International Pages offer our<br />

foreign readers a life raft in the<br />

form of engaging, entertaining<br />

articles written in the university’s<br />

lingua franca – English! A grand welcome<br />

international<br />

pages<br />

<strong>Delta</strong><br />

New international students<br />

are welcomed to<br />

<strong>TU</strong> <strong>Delft</strong> with tours, talks,<br />

team-building games<br />

and a bazaar.<br />

Getting settled into a new country<br />

was never as much fun. As 1,000<br />

international students geared up<br />

to start the new session at <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong>,<br />

the university helped them settle in<br />

with a two-week long orientation<br />

programme.<br />

Full of ‘survival activities’, the Introduction<br />

Programme 2012 was<br />

aimed at introducing students to<br />

the university and to <strong>Delft</strong> with<br />

some serious fun. Beach parties,<br />

movie nights, walking tours of the<br />

town and its supermarkets, academic<br />

sessions on team building and<br />

communication and Dutch speed<br />

dating (to make new Dutch friends)<br />

were some of the many activities.<br />

Students were also given four-part<br />

Survival Journals, which included<br />

details about the activities, anecdotes<br />

about the Netherlands, information<br />

about supermarkets, and<br />

even recipes from other international<br />

students.<br />

“One of the other interesting things<br />

we gave students is a poster designed<br />

by the <strong>Delft</strong> International<br />

Student Society. We noticed that<br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

Ecolution: New international students could pick from various items left behind by recent graduates.<br />

students usually throw away most<br />

of the information pamphlets they<br />

receive, so, we thought we should<br />

give them the same information<br />

in the form of something that can<br />

be for keepsake. The decoratively<br />

designed poster can be put up<br />

in rooms, behind doors or in the<br />

bathroom,” says Germaine Poot,<br />

programme manager of the Introduction<br />

Programme.<br />

Sports also play a major role in<br />

the festivities. “We also held <strong>TU</strong>lympics<br />

for students. Besides Dutch<br />

sports, games like rope pulling<br />

were organised in the Sports Centre,”<br />

adds Poot. The winning teams<br />

of the <strong>TU</strong>-lympics Cup will be awarded<br />

special prizes during the closing<br />

ceremony on August 30, which will<br />

also feature multicultural song and<br />

dance performances by international<br />

student associations of the various<br />

countries.<br />

One of the popular events of the<br />

programme was the Freecycle<br />

Bazaar, which was co-organised<br />

by Ecolution. Founded in 2012,<br />

Ecolution is a student organisation<br />

working on sustainability and<br />

preserving resources on campus.<br />

“Recycling and reuse fits very well<br />

within our goals, so the bazaar<br />

seemed like a great idea. It also<br />

gave us a very visible platform, one<br />

we hope will encourage new students<br />

to attend the sessions we’ve<br />

planned, and, hopefully, even vo-<br />

29<br />

lunteer with us,” said board member<br />

Dhariyash Rathod.<br />

Ecolution invited staff, students<br />

and professors to donate items that<br />

were no longer of use to them to<br />

new students free of cost. The bazaar<br />

opened to students at 10 a.m.<br />

on August 25 and within an hour<br />

most items had been claimed. “It<br />

was a lot more successful than we<br />

expected it to be. People donated<br />

lots of things - clothes, cups, plates,<br />

a laptop, music systems, and old<br />

keyboards. We even got a foot-massager<br />

in decent working condition,<br />

but no one seemed to want<br />

it,” said board member Nickolas<br />

Chrysochoidis. “Whatever is left<br />

from the bazaar will be donated<br />

to the church,” adds Eirini Starvou,<br />

another board member.<br />

For the new students, this was a<br />

great idea. “It was a great initiative<br />

for international students. It’s not<br />

just that students who were here<br />

early got a lot of free stuff, but these<br />

were all good quality things that<br />

people need,” said Anand<br />

Sundaresan (21), who has just started<br />

his MSc in Systems and Control.<br />

Photo: Sam Rentmeester<br />

Sports also play a major<br />

role in the festivities


30 <strong>Delta</strong><br />

Rishabh DevSharma (left) and Sumit Sachdeva: “learn how to cook.”<br />

Studying at <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong><br />

comes with perks. Here’s<br />

why these Indian students<br />

seem to think so.<br />

They are here to study, but these<br />

guys will be the first to tell you that<br />

life at <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong> is about a lot more<br />

than being a geek. Sumit Sachdeva<br />

(25) did his MSc in biochemical engineering<br />

at <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong> and is now doing<br />

his PhD in nano organic chemistry<br />

here. Rishabh DevSharma (24) is a<br />

second-year MSc student studying<br />

systems and control.<br />

Why did you decide to study in <strong>Delft</strong>?<br />

sachdeva: “I really liked the course<br />

structure here. I had applied to several<br />

universities for an MSc. I got<br />

scholarship for <strong>TU</strong> <strong>Delft</strong> and that clinched<br />

it.”<br />

devsharma: “I like to meet people<br />

from different cultures and I thought<br />

Europe will be less monotonous than<br />

the US in that regard.”<br />

How does doing a PhD/MSc in the<br />

Netherlands help in the long run?<br />

sachdeva: “Research here is more<br />

applied. Projects are related to industry<br />

and there are several collaborative<br />

projects. The courses are in-<br />

Tu <strong>Delft</strong><br />

<strong>Delft</strong>: A lesson in life<br />

‘Grow your hair longer,<br />

it helps against the cold’<br />

terdisciplinary and learning-oriented<br />

instead of grades-oriented.”<br />

devsharma: “The way the course<br />

and life is structured here helps you<br />

evolve. I understand my ambition<br />

better and have a better understanding<br />

of myself as a person today.“<br />

Are you part of any projects outside<br />

of class?<br />

sachdeva: “Until recently, I was the<br />

president of the Indian Students Association.”<br />

devsharma: “When I came here,<br />

I was given certain stereotypes of<br />

Dutch people that made me wary,<br />

but soon I realised that everyone is<br />

the same. Three of my Dutch friends<br />

and I have started a group called<br />

‘Out of Control’, aimed student integration.<br />

We help new students in<br />

our department break the ice - with<br />

drinking sessions - and grapple with<br />

unfamiliar software.”<br />

What was the biggest adjustment<br />

problem you faced when first arriving<br />

here?<br />

sachdeva: “For an Indian, life is different<br />

in many ways. I had to figure out<br />

lots of things on my own, like where<br />

to buy things. But, if you don’t struggle,<br />

you don’t have any fun.”<br />

devsharma: “Being independent.<br />

Doing everything from cooking to<br />

washing yourself.”<br />

Any survival tips to suggest for new<br />

students?<br />

sachdeva: “Learn how to cook!”<br />

devsharma: “Studies are hard, the<br />

weather is tougher. But always remember<br />

to have fun.”<br />

Any survival tips for each other?<br />

sachdeva: “Just have fun.”<br />

devsharma: “Grow your hair longer<br />

man, it helps against the cold!” (DP)<br />

Photo: Sam Rentmeester


Photo: Hans Stakelbeek<br />

HAlfWAY<br />

Filtering<br />

sewage water<br />

“When there are heavy showers<br />

sewers sometimes overflow. The<br />

water smells and is polluted. At<br />

the moment there is already a solution<br />

for this problem: emptying<br />

the water in storage and sedimentation<br />

basins. But this takes up lots<br />

of space and is expensive.<br />

I’m therefore looking into cheaper<br />

and new possibilities. I’m<br />

investigating whether a belt filter,<br />

which filters suspended solids and<br />

organic material out of the water,<br />

could be used. At certain treatment<br />

plants this is already used as<br />

the first step in the cleaning process<br />

of sewage water.<br />

I’m working on a model that evaluates<br />

if the belt filter could be<br />

used at overflow locations of the<br />

sewer system. The model should<br />

also predict which settings are optimal<br />

during the filter operation.<br />

For example, I’d like to know how<br />

the filter behaves when different<br />

water quantities and qualities are<br />

used. And how does it react when<br />

the water is very polluted?<br />

In order to answer these questions,<br />

I used a test facility in Eindhoven.<br />

I put sewer water through<br />

the belt filter, which measures 1.5<br />

meters in height and length and<br />

nOSTAlGIA<br />

is nearly 1 meter wide. I collected<br />

lots of data. It was dirty work: the<br />

water smells. I took the samples<br />

with me by car. One day I travelled<br />

by train, but that made me feel uncomfortable<br />

because of the smell.<br />

I used the data to build a computer<br />

model that predicts how well<br />

the water is filtered. It took time to<br />

make the model work accurately.<br />

Models always simplify the real<br />

situation and assume parameters<br />

to be constant, which they are not<br />

in practice. You must decide if it is<br />

necessary to monitor the parameters<br />

and to make the model more<br />

complicated, or to determine if it<br />

works fine with an average value.<br />

I’m writing a paper on this subject<br />

and will present my findings at a<br />

conference. I have faith in the fact<br />

that I can make my model work.<br />

Over the next two years I will keep<br />

working on this model and other<br />

models for wastewater treatment.<br />

Hopefully, I’ll also add research on<br />

monitoring the water quality and<br />

thus bring the models closer to a<br />

practical solution for (waste)water<br />

treatment.” (RV)<br />

<strong>Delta</strong> Tu <strong>Delft</strong><br />

name:<br />

Ir. Annelies<br />

Aarts (28)<br />

nationality<br />

Belgian<br />

supervisor:<br />

Prof. Luuk Rietveld<br />

(Civil Engineering<br />

and GeoSciences)<br />

subject:<br />

Qualitative and<br />

quantitative<br />

analysis of public<br />

opinions<br />

and criteria<br />

for sustainable<br />

bioproducts<br />

thesis defense:<br />

In two and<br />

a half years<br />

Barend dronkers (26), an msc<br />

student from calgary, canada,<br />

studying applied physics, arrived<br />

in the netherlands two<br />

weeks ago. Born in the usa, to<br />

dutch parents, he moved back<br />

to the netherlands when he was<br />

six months old. he eventually<br />

landed in canada, after living<br />

in the us and germany with his<br />

parents. the hat on the table<br />

in front of him is of the calgary<br />

flames, the professional ice<br />

hockey team in his hometown.<br />

he is a lifelong fan of the team<br />

and got this hat when he was 13<br />

years old. the hat is signed by<br />

the flames’ star player,<br />

jerome iginla, who still plays for<br />

the team. Barend also played a<br />

lot of hockey growing up on the<br />

public ice rinks around calgary,<br />

meeting up with friends to play<br />

games or playing pick-up games<br />

with whomever was at the rink<br />

that day.<br />

TaLkiNg pOiNT<br />

Competitive<br />

housing<br />

31<br />

It’s the start of another new academic year, and the<br />

unusually warm Dutch weather rendered a mendacious<br />

picture for the new students who thought it would<br />

continue to be the same. As the weather started showing<br />

its true colors, and the students starting settling down,<br />

life in <strong>Delft</strong> might not seem as wonderful as one might<br />

have heard. not to complain about the gorgeous city<br />

itself, but the student housing condition at <strong>Delft</strong> is taking<br />

a turn for the worse.<br />

Sitting at the Survival Cafe, I hear random groups of new<br />

students jabbering at full speed in foreign languages,<br />

and some mixed groups in English. unfortunately, I<br />

could only eavesdrop on the multi-cultural groups, but I<br />

didn’t have to wait long to hear ‘Duwo’ come up. Though<br />

many are indeed happy with the fact that they were<br />

allocated housing before they arrived, many students<br />

weren’t completely satisfied with the housing. Be it<br />

minor problems with kitchen equipment, or a smelly<br />

room, many are loud about their dissatisfaction with the<br />

quality of the ‘pricey’ housing.<br />

The last three years has seen a dramatic increase in the<br />

admittance of international students to BSc and mSc<br />

programs and research positions. The intake is invariably<br />

more than the previous years, with more internationals<br />

making <strong>Delft</strong> their new home. of this big number of<br />

students coming from outside the netherlands, a sizable<br />

number also come from outside Europe, making it<br />

mandatory that they have a place to call home here even<br />

before arriving.<br />

A recent survey conducted in coordination with<br />

Duwo, the International office and other student<br />

organizations, like VSSD, Aegee and Diss, gave a picture<br />

of the international community’s general consensus<br />

regarding housing. many gave specific complaints<br />

regarding quality of housing, ranging from presence of<br />

pests to communication problems with Duwo. Though<br />

a sizable number said they were ‘okay’ with the housing<br />

conditions, there were quite a few who showed their<br />

displeasure in writing.<br />

This housing shortage and crisis in <strong>Delft</strong> is a result of<br />

the Dutch visa policy as well as the Tu administration,<br />

which chose, at one point, to partner solely with one<br />

organization, Duwo, for providing housing to the<br />

students studying here. While the Dutch-European policy<br />

that works towards excluding illegal immigrants is surely<br />

harder to change, Tu <strong>Delft</strong> has the power and enough<br />

reasons to erase this Duwo monopoly in student housing<br />

for the international and Dutch student communities,<br />

and in the spirit of a free market economy to allow for<br />

market competition that is bound to increase the quality<br />

of housing multifold, as well as regulating the rental<br />

values for the international student housing market.<br />

Harish Ramakrishnan<br />

Do you agree or disagree with the points raised in<br />

this week’s Talking Point? Let us hear your opinion:<br />

start or join the discussion in the website’s Comments<br />

section at www.delta.tudelft.nl


29<br />

A grand welcome<br />

Contents<br />

International<br />

The bike of<br />

Christopher<br />

George Siverd<br />

I bought<br />

a bike because<br />

it appeared to<br />

be very convenient<br />

to travel<br />

“Recently<br />

on one in <strong>Delft</strong>,<br />

as there are actual roads seemingly<br />

everywhere dedicated specifically to<br />

people who wish to travel daily by bike. I<br />

also wanted to explore the countryside<br />

when the tulips bloom and I thought<br />

that doing so while riding a bike would<br />

be ideal. When buying a bike I’d recommend<br />

buying a used bike, as new bikes<br />

are very expensive.<br />

For me, the most striking feature is the<br />

front light: the power for the light is generated<br />

by contacting a small wheel on<br />

a device mounted to the frame with the<br />

30<br />

A lesson in life<br />

31<br />

front wheel. The device is connected to<br />

the light by a wire and appears to transmit<br />

electrical current to the light via the<br />

wire. I’m sure Dutch people don’t think<br />

twice about this, but I find it interesting.<br />

My first adventure was when I embarked<br />

upon a journey to buy the right lock.<br />

I bought a lock for the back wheel along<br />

with a chain lock. However, I immediately<br />

broke the key in the chain lock while<br />

trying to unlock it! Also quite an adventure<br />

was that I learned how to balance<br />

my bike while riding and holding groceries.<br />

Using a bike isn’t new to me, but<br />

how much it’s used in everyday life here<br />

is new. In the States, everyone travels<br />

by car. Here it appears as if nearly everyone<br />

travels by bike.” (CE)<br />

Halfway - Nostalgia - Talking point<br />

See www.delta.tudelft.nl for<br />

the translation of page 16<br />

‘Spies in a backpack’<br />

Name:<br />

Christopher George<br />

Siverd<br />

(USA, MSc in<br />

Civil Engineering)<br />

Price:<br />

125 euros<br />

BraNd:<br />

Pointer<br />

StrikiNg feature:<br />

Front light<br />

(Photo: Sam Rentmeester)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!