Download deze uitgave - Driesteden BUSINESS

driestedenbusiness.nl

Download deze uitgave - Driesteden BUSINESS

DRIESTEDEN

BUSINESS®

Zakenmagazine voor de regio Noord-West Veluwe, Stedendriehoek, Raalte en Lochem jaargang 22, september 2008, editie 4

Hein Reusken

‘Communicatie

daar draait

het om’

Wubbo Ockels

en de

duurzame

realiteit

Goud delven

in het

bedrijfsarchief

REGIONAAL

Rob Bom

‘Ik ben groot deel

van mijn tijd in

gesprek’

REGIONAAL

Teun Eekhuis

Voorst: krap in het

jasje

REGIONAAL

Hannet de Vries

‘Stedendriehoek

weet vaak niet

wat we allemaal

doen’


Resultaat

met

recycling

Mineralen

Herwinning

van bouwstoffen

Energie

Duurzame brandstoffen

en energie

Sluinerweg 12, Wilp-Achterhoek, Postbus 184, NL-7390 AD Twello

T +31 (0)55 3018300, F +31 (0)55 3018310, E info@var.nl, I www.var.nl

“Dankzij MAS

werken wij nu

veel efficiënter”

Biogeen

Compost

en biomassa

U heeft het eindelijk voor elkaar. Uw werkprocessen zijn gedigitaliseerd en

uw netwerkomgeving is stabieler dan ooit, waardoor u een stuk efficiënter

kunt werken u dus flink kunt besparen op de kosten. En dat allemaal dankzij

MAS Image Systems. Wilt u weten hoe gemakkelijk we het u kunnen

maken? Bel 0570 63 53 10 voor een vrijblijvende afspraak.

Sorteren

Herwinning

van grondstoffen

Engineering e

Milieutechnieken

en projecten

MAS Image Systems Hamburgweg 5 7418 ES Deventer T. 0570 63 53 10 F. 0570 62 10 88 E. info@mas.nl I. www.mas.nl

Resultaat

met recycling

Zakenmagazine voor de regio Noord-West

Veluwe, Stedendriehoek, Raalte en Lochem

jaargang 22, september 2008, editie 4

REDACTIEADRES

Hatertseweg 576-B

6535 ZW Nijmegen

Tel. (024) 350 45 35

Fax (024) 350 45 36

E-mail: redactie@driestedenbusiness.nl

UITGEVER

Pieter van de Mosselaar

REDACTIEMEDEWERKERS

Henk-Jan Hoekjen

Toon van der Stappen

Dennis Dekker

Gerrit Tenkink

André Meulman

REDACTIE BIJDRAGEN

Hans Wesselink

Willy de Wilde

Albert van Hoff

FOTOGRAFIE

Fotograaf Móric van der Meer, Deventer

VORMGEVING

Repromotion, Deventer

DRUK

Drukkerij Geers Offset nv

Oostakker België

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE

Pieter van de Mosselaar

Tel. (024) 350 45 35

Fax (024) 350 45 36

E-mail: sales@driestedenbusiness.nl

www.driestedenbusiness.nl

Advertentietarieven op aanvraag

ABONNEMENTEN

Abonnementen kunnen op elk gewenst

tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen

tot 1 januari en worden automatisch

verlengd, tenzij de abonnee uiterlijk

voor 1 november schriftelijk opzegt.

Abonnementsprijs per jaar: € 55,-

E-mail: abonnementen@driestedenbusiness.nl

COPYRIGHT

Het auteursrecht op de in dit tijdschrift

verschenen artikelen wordt door de

uitgever voorbehouden.

Foto: Móric van der Meer, Deventer

DRIESTEDEN

®

BUSINESS

Zakenmagazine voor de regio Noord-West Veluwe, Stedendriehoek, Raalte en Lochem jaargang 22, september 2008, editie 4

Hein Reusken

‘Communicatie

daar draait

het om’

Wubbo Ockels

en de

duurzame

realiteit

Goud delven

in het

bedrijfsarchief

REGIONAAL

Rob Bom

‘Ik ben groot deel

van mijn tijd in

gesprek’

REGIONAAL

Teun Eekhuis

Voorst: krap in het

jasje

REGIONAAL

Hannet de Vries

‘Stedendriehoek

weet vaak niet

wat we allemaal

doen’

COVER:

Hein Reusken

COVERSTORY

I N H O U D

De bouw is een gecompliceerde wereld. Onderscheiden is het toverwoord en dat

is moeilijk in het directe bouwproces. Simpel gezegd: stenen stapelen en leidingen

trekken, dat kan iedereen. Het komt veel meer aan op indirecte zaken als de omgang en

communicatie met opdrachtgevers, stagiaires, studenten, ingehuurde zzp-ers en

ondernemers, eigen personeel en de mensen ‘in het dorp’. Dat is het werk van Hein

Reusken (45), directeur van Reusken Bouw in Eerbeek. ––––––––– pagina 4

DISCUSSIE IN ‘T DIEKHUUS

De woekerpolisaffaire en het bonussysteem voor tussenpersonen hangen

als donkere wolken boven de verzekeringsbranche. Vijf regionale

vertegenwoordigers discussiëren over het zware weer waarin hun branche

verkeert. Het gesprek laveert tussen schuilen tot het opklaart en

met de zuidwester op de storm trotseren. ––––––––––––––– pagina 12

ONTBOEZEMINGEN AAN DE ONTBIJTTAFEL

Als de ochtend ontluikt en de dagelijkse beslommeringen zich nog

schuilhouden achter de horizon, is de ontbijttafel de behaaglijke plek

om ontspannen over jezelf te keuvelen. De ontbijtdeelnemers praten

dit keer over een fictieve tweede start en de eigen levensovertuiging.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– pagina 20

DUBBELINTERVIEW

Hans Wesselink volgde enkele maanden geleden Jur Zandbergen

op als voorzitter van VNO-NCW Stedendriehoek. Christian Lorist

is regiomanager bij deze werkgeversorganisatie. In dit dubbelinterview

praten zij over knelpunten, kansen en uitdagingen van de

bedrijvige regio. ––––––––––––––––––––––––––––––––– pagina 28

BRANCHEGENOTEN

Zij noemen hun accommodaties: “een eigentijds hotel in een klassiek pand,

een goede dorpsherberg, een zakelijk bedrijf met een associatie met ’t Loo,

een warm hotel met een Engels interieur en een ideaal hotel voor de actieve

vijftigplusser.” Vijf regionale hoteliers praten over hun branche. “We moeten

van het achterlijke idee af dat een hotelkamer in het oosten van het land

goedkoper moet zijn dan in Amsterdam.”–––––––––––––––––– pagina 48

EN VERDER:

‘Ik ben groot deel van mijn tijd in gesprek’ .................................. pagina 8

Business flitsen .......................................................................... pagina 18

Bindt mondelinge overeenstemming bij koop woning? ................. pagina 27

Voorst: krap in het jasje .............................................................. pagina 34

Glas-in-lood volop in de belangstelling ....................................... pagina 37

Business flitsen .......................................................................... pagina 39

‘Wij moeten geen forenzenplaats worden’ ................................... pagina 43

‘Vis is emotie’ ............................................................................ pagina 44

Südtirol en Lagrein uit Terlan .................................................... pagina 45

Alle neuzen dezelfde kant op ..................................................... pagina 54

‘Stedendriehoek weet vaak niet wat we allemaal doen’ ................. pagina 60

‘We moeten toch maar eens verder praten’ ................................. pagina 64

Netwerken in vier gangen .......................................................... pagina 66

Onthullende Ondernemer: Marente Hupkes ............................... pagina 68

Nieuwe landgoederen in Gelderland en Overijssel ....................... pagina 71

Op zoek naar rust, natuur en luxe .............................................. pagina 72

‘Kritische opdracht gevers zorgen voor mooiste resultaten’ ........... pagina 75

‘Zet de wereld op de kop’ ........................................................... pagina 76

Intriges rond Deventer hoogbouw .............................................. pagina 79

‘We hebben het hartstikke druk’ ................................................ pagina 80

Studie-uitwisseling met Uruguay ............................................... pagina 87

Korte berichten ......................................................................... pagina 90

B U S I N E S S 3


C O V E R S T O R Y

C O V E R S T O R Y

‘COMMUNICATIE DAAR AR DRAAIT HET OM’

De bouw is een gecompliceerde wereld. Onderscheiden is het toverwoord en dat

is moeilijk in het directe bouwproces. Simpel gezegd: stenen stapelen en leidingen

Je moet ook investeren op termijn. Dat

is in mijn ogen ook een verantwoordelijkheid

van een individueel bedrijf.”

houdsbeurt laten geven. Je legt je sleutel

in een locker, geeft via sms je code

door en de monteur haalt je auto op.

trekken, dat kan iedereen. Het komt veel meer aan op indirecte zaken als de omgang

Hoef je dus niet zelf naar de stad om je

en communicatie met opdrachtgevers, stagiaires, studenten, ingehuurde zzp-ers en

ondernemers, eigen personeel en de mensen ‘in het dorp’. Dat is het werk van Hein

Ook de stagiaires krijgen een intensieve

en serieuze begeleiding bij Reusken.

“Onze stagiaires krijgen direct

auto naar de garage te brengen. En wat

levert dat ons dan op? Nou, misschien

dat wij ooit de mogelijkheden krijgen

Reusken (45), directeur van Reusken Bouw in Eerbeek.

volwaardig werk. Daarbij mogen ze

fouten maken, maar we gebruiken ze

niet om de bouwplaats aan te vegen of

om ter plekke op die carpoolplekken

de voorzieningen in te richten.”

Reusken staat aan het hoofd van

Reusken Bouw, een bouwonderneming

met zeventig

rommel op te ruimen. 86 Procent van

onze stagiaires treedt na de opleiding

bij ons in dienst. Daarbij staan we

medewerkers en gezien zijn agenda

er op dat ze wel eerst hun opleiding

en telefonische bereikbaarheid heeft

afmaken. We gaan ook altijd naar de

hij zijn handen meer dan vol aan de

diploma-uitreiking toe. Daarmee la-

genoemde ‘indirecte’ activiteiten.

ten we zien dat we ook in de persoon

zelf geïnteresseerd zijn. Net als heel

veel andere zaken zijn dat initiatieven

die zich niet direct in geld uitbetalen,

maar maken dat zo iemand zich gewaardeerd

en geaccepteerd voelt. Dat

hij er toe doet. Indirect betaalt zich

dat dan natuurlijk wel uit.”

De bouwwereld is volop in beweging.

Veel ondernemingen zijn actief in deze

wereld en zoeken hun weg. Reusken

Bouw is van huis uit utiliteitsbouwer.

Maar daarnaast begeeft het zich ook

op het terrein van de luxe woningbouw

en is het specialist in de fitnessbranche.

“Grofweg zou je kunnen

zeggen dat ons bedrijf is opgedeeld in

twee sectoren. Zo hebben we nog de

ambachtelijke bouw, waarbij we onze

eigen vakmensen, timmer lieden en

metselaars aan het werk hebben. Daarnaast

zijn we steeds meer een organisator

en aanstuurder van de bouw. We

huren onderaannemers en zzp-ers in

die voor ons het werk doen. De kunst

is bij dit soort werk om de partijen te

laten werken, zoals wij dat willen. De

kwaliteit van werken, maar ook hoe

je je gedraagt op de bouw. Dat is een

kwestie van goede omgangsvormen.

Dus ook die zzp-er goed behandelen.

Even een praatje maken en hem een

kopje koffie geven. Maar ook netjes

werken. Zelf je troep opruimen. Werk

je zelf netjes, dan zullen je onderaannemers

dat ook doen. Dat is een proces

waar we doorlopend mee bezig

zijn”, aldus Reusken.

4 D R I E S T E D E N

Onverschilligheid

Als directeur geeft hij zijn ogen de

kost om te kijken hoe het bouwproces

geoptimaliseerd kan worden.

“We proberen vanaf dag één al bezig

te zijn met de afbouw. Zorg bijvoorbeeld

dat je geen beschadigde stenen

metselt in de veronderstelling dat de

stukadoor het allemaal wel wegstrijkt.

Zo proberen we ook alle bouwmateriaal

van de grond te halen. Dus geen

plafondplaten op de grond, waar dan

iemand met zijn smerige schoenen

overheen loopt met de gedachte dat

een ander, de onderaannemer of zzper

dat later wel weer schoonmaakt.

Dat soort onverschilligheid willen wij

niet. Dat klinkt allemaal logisch, maar

het is wel een kwestie van mentaliteit

en dus de juiste mensen om je heen

verzamelen”, aldus Reusken, die het

daarbij niet alleen heeft over zijn eigen

mensen, maar ook over de ingehuurde

zzp-ers en onderaannemers. “Het betekent

ook dat je met deze benadering

je faalkosten naar beneden brengt.

Minder onnodige arbeidsuren, maar

ook minder materiaalgebruik. Dat is

uit milieu-oogpunt ook van groot belang.”

Onderscheiden

Als directeur directeu staat Reusken al lang

niet meer op

de steiger. “Soms vind ik

dat dat wel jamm jammer. Ik kom veel te weinig

op de bouwp bouwplaats. En dat is wel be-

langrijk, om omdat daar wel onze ambas-

sadeurs, ons

gezicht naar buiten toe,

lopen. Zij bep bepalen in grote mate hoe er

over over ons bedrijf bed wordt gedacht. Maar

ik ben steeds bezig met het volgende

project en dus met de toekomst. Bijvoorbeeld

met het aantrekken van

nieuw personeel en stagiaires en de

manier waarop je je als bedrijf wilt onderscheiden

van anderen.”

En dat onderscheiden wordt steeds

moeilijker, weet ook Reusken. “Kijk,

technisch goed bouwen, daar hebben

we het al helemaal niet meer over.

Dat kan iedereen. De kunst is om te

voldoen aan het verwachtingspatroon

van de klant. Wat verwacht hij van

ons? Ook dat is een kwestie van com-

Hein Reusken: “Ik ben met heel veel

zaken bezig die slechts indirect met het

bouwproces te maken hebben.”

municeren. En dat is niet altijd even

eenvoudig.”

Het in huis halen van goede vakmensen

begint in de ogen van Reusken bij

het aantrekkelijk maken van de bouw.

Reusken: “We moeten de bouw aantrekkelijk

maken. Sexy. Als ze op een

basisschool in het dorp een thema

hebben over bouwen, dan leveren we

daar met plezier materiaal of indien

mogelijk mensen voor. Je kunt niet altijd

bezig zijn met de nabije toekomst.

Innovateam

Als ondernemer is Reusken nadrukkelijk

bezig met de toekomst. Zo is

hij één van de deelnemers aan het

Innovateam, waaraan ondernemers

en studenten van het Saxion en de

TU Enschede deelnemen. Het team

komt twee keer per jaar bij elkaar om

te brainstormen over allerlei ideeën.

De ideeën worden in eerste instantie

door de ondernemers aangedragen,

waarna de studenten ze verder uitwerken.

“Eerlijkheidhalve moet ik zeggen

dat ik er eerst niet zo voor open

stond. Maar de studenten hebben me

de ogen geopend. Het is leuk en inspirerend

om met studenten te werken”,

zegt Reusken, die vervolgens ook wel

weer genoeg ondernemer is om het te

vertalen naar concrete projecten. “Al

brainstormend zijn we bijvoorbeeld

aan het filosoferen gegaan over voertuigwisselplekken,

zoals carpoolplaatsen

en transferia. Wat kun je met zo’n

plek? Je zou er bijvoorbeeld je auto

kunnen laten wassen, of een onder-

Maatschappelijk verantwoord

ondernemen

Iets wat zich ook niet direct uitbetaalt

in klinkende munt is maatschappelijk

verantwoord ondernemen. Maar

Reusken houdt zich hier ook volop

mee bezig. Zo startte hij met vier collega-ondernemers

een project HappyBusDay.

“Een paar jaar geleden

hebben we een touringcar gekocht en

het rijbewijs als buschauffeur gehaald.

De doelstelling: vrijwilligers een prettig

dagje uit bezorgen. Vrijwilligers bedoelen

we dan in de breedste zin van

het woord. Dat kunnen mantelzorgers

zijn, maar ook mensen van het Rode

Kruis, Tafeltje Dekje. Noem maar

op. Eén keer per jaar verzorgen wij

een complete dag uit voor een groep

vrijwilligers met alles er op en er aan.”

Naast de gratis bus en chauffeur komt

er voor zo’n dag nog wat meer kijken.

Daarvoor zoeken de ondernemers

sponsors die de bijkomende kosten

voor hun rekening willen nemen. “Dat

zoeken van sponsoren doen we in onze

eigen omgeving. Je spreekt je netwerk

aan. Dat kunnen je leveranciers zijn,

maar ook je klanten. Ik k ontken niet

dat deze vorm van vrijwilligerswerk

jwilligerswerk

ook ons bedrijf ten goede oede komt en

daar schaam ik me niet t voor. Maatschappelijk

verantwoord d ondernemen

begin allereerst met het maken van

winst. Je hebt de verplichting hting tegenover

je personeel om m je

bedrijf draaiende te houden. den.

Dat is je eerste verantwooroording. Daarnaast doen we

het een en ander voor r de

omgeving.”

B U S I N E S S 5

Tekst : G E R R I T T E N K I N K

Fotografie :

F O T O G R A A F M Ó R I C V A N

D E R M E E R


B E D R I J F S P R O F I E L

Creativiteit is niet ons hoogste doel. Resultaat wel.

ZEYLMAKER

Een succesvolle reclamecampagne heeft niets van doen met een monumentaal pand, snelle

jongens in dito auto’s en creatieve woordkunstenaars. Reclame- en adviesbureau Zeylmaker &

Partners uit Apeldoorn bewijst al twintig jaar dat full service, integrale samenwerking en goede

ideeën de kernwoorden zijn voor het beste resultaat.

Zeylmaker & Partners is een erkend

reclame- en adviesbureau en behoort

tot de top 20 van Nederland.

Vanuit Apeldoorn bedient zij klanten uit

heel Nederland. CEO Peter Zeylmaker en

Creative Director René Swaak leggen in

simpele en duidelijke taal uit wat de succesformule

van Zeylmaker & Partners is.

Resultaat telt

Volgens Swaak is het van groot belang bij

het begin te beginnen, de klant. “Creativiteit

is niet ons hoogste doel, resultaat wel.

Een koffiezetapparaat kan nog zo mooi

vormgegeven zijn, als het ding niet werkt,

is het waardeloos. Je moet het doel niet

voorbij schieten.” Het is erg belangrijk de

klant en zijn doelgroep te leren kennen.

Pas als de opdracht en markt helder zijn,

wordt er inhoudelijk aan een campagne

gewerkt. Omdat Zeylmaker & Partners

een ROTA-erkend bureau is, mogen zij zelf

media inkopen. Zo wordt er altijd in het

belang van de klant gehandeld.

Eén aanspreekpunt

“Vanuit het verleden richten veel bureaus

zich op specifieke onderdelen in de mediamix.

Ontwerpbureaus, internetbedrijven,

een ieder heeft zijn eigen specialisme.

Bij Zeylmaker & Partners vindt de klant

alle specialismen onder één dak, met één

aanspreekpunt. Deze one-stop-shoppingformule

zorgt voor maximale coherentie”,

legt Zeylmaker uit. Zo is Zeylmaker & Partners

bijvoorbeeld niet afhankelijk van een

media-inkoopbureau, maar koopt de eigen

6 D R I E S T E D E N

media-afdeling zendtijd en advertentieruimte

in. Op internetgebied staat de techniek

niet centraal, maar de communicatie.

“Veel bedrijven kijken wat er technisch

mogelijk is en bouwen daar vervolgens een

website omheen. Volgens ons is technisch

alles mogelijk, wij nemen de communicatie

als uitgangspunt”, vertelt Swaak.

Commixgroep

“In de Commixgroep komt alles samen en

zijn alle disciplines vertegenwoordigd”,

legt Zeylmaker uit. “Zes bedrijven delen

hun kennis en realiseren ijzersterke, multichanel

campagnes.” Swaak licht toe:

“De Commixgroep bestaat louter uit specialisten.

SPPR verzorgt relatiemagazines,

Strawberry bouwt en onderhoudt websites,

Sprekersplatform adviseert en bemiddelt

bij de inzet van topsprekers, TVOne

bedenkt en maakt televisieprogramma’s en

Fair Format vertegenwoordigt een viertal

gerenommeerde internationale beursorganisaties.

Ook Zeylmaker & Partners maakt

onderdeel uit van de Commixgroep en weet

zich dus verzekerd van samenwerking met

de besten op de diverse vakgebieden. Alle

bedrijven binnen de Commixgroep hebben

dezelfde klant en hetzelfde eindresultaat

voor ogen en zullen elkaar versterken.

In een vroeg stadium is iedereen op de

hoogte van doel, inhoud en vormgeving.”

Belang klant

Bij Zeylmaker verpakken ze hun missie niet

in veelbelovende, weinigzeggende kreten.

“Reclame heeft maar één doel! Verkopen.”

Duidelijker kunnen ze het niet maken. Doordat

het reclamebureau over alle disciplines

beschikt, zijn ze in staat om 100% vanuit het

belang van de klant te denken. Zeylmaker:

“Wij sturen niet aan op één specifieke

media-uiting, waar wij toevallig goed in

zijn. Zeylmaker & Partners heeft namelijk

specialisten voor alle takken van traditionele

en nieuwe media in huis. Campagnes

worden dus bepaald aan de hand van de

behoefte van de klant en zijn doelgroep.”

“Wij bedenken strategische oplossingen

waar het beste effect mee te behalen is”,

valt Swaak bij.

Juiste inzichten

Zeylmaker en Swaak menen dat creativiteit

alleen niet voldoende is om een

sterke reclamecampagne te ontwikkelen.

“De samenleving is continu in beweging,

doelgroepen versnipperen en de mediaconsumptie

verandert. Door proactief te

investeren in onderzoek, blijven we grip

houden op de relevante ontwikkelingen

in de samenleving. Zo kunnen wij klanten

blijvend van het beste advies voorzien.”

Iedere specialist binnen Zeylmaker &

Partners heeft zijn eigen manier om het

beste resultaat te bewerkstelligen. SPPR

creative magazine makers doen continu

onderzoek naar de kritische succesfactoren

van een goed relatiemagazine. Strawberry

Internet Communicators zorgt ervoor

op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen

op het gebied van zoekmachines.

Zodat zij met behulp van Search Engine

Optimalization (seo) ervoor kunnen zorgen

dat zoekmachines websites een goede

waardering geven en hoog plaatsen tussen

zoekresultaten.

Diversiteit klanten

De slagkracht van Zeylmaker & Partners

beperkt zich niet tot Apeldoorn en omge-

ving. “We zitten binnen een uur in bijvoorbeeld

Groningen of Amsterdam en zijn niet

regionaal gebonden”, vertelt Swaak. De

indrukwekkende lijst met opdrachtgevers

bevestigt zijn woorden. De diversiteit in het

klantenbestand is groot. Toch zijn ze specialist

te noemen in bepaalde werkvelden

waar door de jaren heen veel knowhow is

opgebouwd die gewild is bij klanten. Bijvoorbeeld

in de recreatiesector en op het

gebied van verzekeringen en financiële

instellingen.

B E D R I J F S P R O F I E L

& PARTNERS

Wilt u serieus van gedachten

wisselen, of u laten adviseren?

Neemt u dan contact op met

Peter Zeylmaker of René Swaak

via 055-5330331.

Staand: René Swaak

Zittend: Peter Zeylmaker

B U S I N E S S 7


W E R K W E E K

Rob Bom, directeur

Omnisport Apeldoorn:

In mei 2006 ging de eerste paal de grond in, 14

november aanstaande vindt de officiële opening

plaats. Natuurlijk, de goede verstaander wist allang

van het bestaan van het complex Omnisport

Apeldoorn. De publiciteit was enorm en er vinden

al maandenlang verscheidene sportactiviteiten

plaats. Maar wat gebeurt er nu zoal in de

voorbereidende fase naar de opening van een

dergelijk complex? Rob Bom (56) is er de directeur.

Reden genoeg om hem eens uitvoerig over

zijn werkweek te ondervragen.

mijn werkweek er

ongeveer uitziet? Iedere

“Hoe

dag gaat de wekker om

5.30 uur. Ik woon nog in Rotterdam,

dus moet er vroeg uit om de files voor

te blijven. Het plan is overigens om te

verhuizen naar de regio Apeldoorn,

mijn appartement staat al te koop.

Maar goed, zo vroeg op heeft ook z’n

voordelen. Want als je vroeg op je werk

bent, heb je ook weinig last van telefoon.

Momenteel werk ik nog vanuit

een container naast het gebouw, maar

zeer binnenkort gaan we onze intrek

nemen in de kantoren in het pand.”

“Eigenlijk ben in een groot gedeelte

van mijn tijd in gesprek. Met volleybalvereniging

Piet Zoomers Dynamo,

atletiekvereniging AV’34 en wielrenvereniging

De Adelaar. En ook de

Apeldoornse afdeling van ROC Aventus

heeft het eerste gebruiksrecht van

Omnisport Apeldoorn.”

“Het zal zo’n acht jaar geleden zijn dat

de gemeente Apeldoorn op zoek was

naar een plek voor een nieuw sportcentrum.

Dat moest tevens een A-locatie

zijn. Ze kwamen in contact met volleybalvereniging

Dynamo, die eveneens

op zoek was naar een andere locatie.

8 D R I E S T E D E N

‘IK BEN GROOT DEEL VAN N MMIJN

TIJD IN GESPREK’

Op hun oude stek kon Dynamo eigenlijk

te weinig toeschouwers herbergen.

Verder was de zaal ook te laag. Vanaf

het begin was de Libéma-groep één

van de betrokken partijen. Uiteindelijk

is de gemeente Apeldoorn eigenaar

van het complex geworden en verzorgt

de Libéma-groep de exploitatie ervan.

Ik ben sinds mei 2007 als directeur

Omnisport Apeldoorn in dienst. Deze

functie is een logische stap voor me.

Ik heb inmiddels aardig wat ervaring

op het gebied van het managen van

sportfaciliteiten en evenementen. Zo

werkte ik bij het Indoor & Outdoor

Sportcenter De Uithof in Den Haag.

Ik heb enkele jaren grootschalige publieksevenementen

en bedrijfsfeesten

georganiseerd, voornamelijk in en om

Rotterdam. Daarna was ik in Ahoy

als adjunct-directeur verantwoordelijk

voor de horeca. Vóór mijn huidige

functie was ik manager bij Hockey

Club Rotterdam, met 2.300 leden de

grootste hockeyclub van Nederland.

Daar regelde ik de exploitatie van de

accommodatie.”

“Een willekeurige werkweek in vogelvlucht?

Eens in de drie weken heb ik

op maandag een afspraak met de directie

van Libéma over de vorderingen

van dit project, zo ook onlangs. Op het

hoofdkantoor in Rosmalen deed ik de

laatste vorderingen uit de doeken. Elke

maandagmiddag spreek ik diezelfde

lopende zaken door met mijn eigen

managementteam. Ieder facet van het

complex wordt dan nauwkeurig doorgenomen,

of dat nu de exploitatie van

het horecadeel is, eventuele mogelijke

nieuwe participaties van bedrijven of

personeelszaken. We zijn momenteel

erg druk met de (laatste) sollicitatieprocedures

voor eigen personeel. Uiteindelijk

gaan hier ongeveer vijftien

mensen werken.”

“Op dinsdag had ik ’s ochtends een

gesprek met een groot verhuurbedrijf.

We hebben zelf al veel porselein, maar

tijdens topdrukte moet je wellicht bijhuren.

Vervolgens had ik een gesprek

met de directie van de ROC. We inventariseerden

de vorderingen van de

bouw en ze vertelden ons waar ze als

gebruiker nog tegenaan liepen. Een

leuk project dat we besproken hebben

is de bewaking van het terrein.

Het ROC dacht daarin mee door een

stageopdracht te ontwikkelen. Scholieren

die de Opleiding Bewaking volgen,

hebben het terrein hier daarom al wel

eens bewaakt.”

“De woensdag was ik niet in Apeldoorn.

Ik was uitgenodigd om mee

te doen aan een golftoernooi. Dat is,

naast voetbal, mijn grote hobby. Normaal

sta ik zaterdag en zondag op baan

en veld, maar nu kon ik door de week

meedoen aan een aangename afwisseling

tussen sport en netwerken. Daar

komt dan aan bod wat zo’n directeur

van een dergelijk groot sportcentrum

verder eigenlijk doet. Ik vertel dan dat

ik moet zorgen dat er geëxploiteerd

kan worden. Het gebouw moet ‘gevuld’

worden met activiteiten en partijen.

Er worden afspraken gemaakt

met verenigingen, contracten ondertekend.

Zo’n toernooi is er goed voor

om te netwerken en Omnisport Apeldoorn

onder de aandacht te brengen.

Overigens; er vinden nu natuurlijk ook

nog diverse gesprekken plaats met bedrijven

die willen sponsoren. Of dat nu

een billboard is, of een andere sponsorovereenkomst;

er is veel mogelijk. Er

zijn momenteel zelfs nog businesspakketten

beschikbaar.”

“Verder geef ik hier veel rondleidingen.

Diverse partijen hebben we het

afgelopen jaar al over de vloer gehad.

De donderdag had ik hier een regionale

afdeling van de Kamer van Koophandel.

Ervoor hadden we ooit al eens

de gemeente Apeldoorn, maar ook een

lokale Businessclub op bezoek. We zijn

van plan om ook na de officiële opening,

dergelijke bedrijfsarrangementen

door te zetten. Daarbij bieden we de

mogelijkheid om externe partijen op

een leuke manier te laten vergaderen.

De omgeving is levendig, je kunt hier

lekker eten en de directe link met sport

IK ERG DRUK OM LANDELIJKE, ZELFS INTERNATIONALE

SPORTEVENEMENTEN NAAR DE LOCATIE TE HALEN

is altijd zichtbaar. Natuurlijk, de vergaderlocaties

zijn elders misschien iets

luxer, maar dit is gewoon eens iets heel

anders.”

“Ook ben ik erg druk om landelijke,

zelfs internationale sportevenementen

naar de locatie te halen. In september

bijvoorbeeld zal het Nederlands Davis

Cup-team hier zijn wedstrijd tegen

Zuid-Korea afwerken. Een belangrijk

duel, want de winnaar vindt weer aan-

W E R K W E E K

sluiting bij de wereldtop. In december

volgen het NK Baanwielrennen en het

NK indoor atletiek. In 2011 vindt hier

zelfs het WK Baanwielrennen plaats.

Prachtig, de baan lag er nog niet eens,

maar de organisatie zag toch wel diverse

voordelen om het hier te doen.

We hebben een NS-station op een

paar honderd meter afstand, Apeldoorn

ligt centraal in het land, de gemeente

is enthousiast om hieraan mee

te werken. Moet je eens nagaan wat

voor een spin-off dat betekent voor

het regionale bedrijfsleven. Apeldoorn

wordt op de kaart gezet. En alsof de

agenda dan nog niet vol genoeg zit, is

de hal uiteraard ook beschikbaar voor

andersoortige evenementen zoals een

concert of, zoals onlangs nog, het Europees

Kampioenschap Jazz-dance.”

“Op vrijdag had ik de stichting Apeldoorn

Atletiekstad op bezoek. We hebben

de puntjes op de i gezet van de

sponsorbijeenkomst die ze eind augustus

bij ons organiseren. Daar zal NECtrainer

Mario Been de spreker zijn. ’s

Middags hebben we een gesprek gehad

over risico-inventarisatie en over

een bijhorend milieu- en ontruimingsplan.

De betrokkenen wilden iets meer

weten over vluchtroutes in dit gebouw.

Verder heb ik met een andere partij

nog een gesprek gehad over de bewegwijzering

in en om het gebouw. Na de

bouwvak worden al die ‘bordjes’ hier

geplaatst. Dan zal er eveneens gewerkt

worden aan de bestrating van de parkeerplaats.”

“En toen was het weekend. Op zaterdag

zijn we ter gelegenheid van de

86e verjaardag van mijn moeder naar

Diergaarde Blijdorp geweest. Heerlijke

ontspannend. Helemaal wanneer

je door de week continue aan het toewerken

bent naar de 14e november. Er

is al erg veel gedaan. Maar het wordt

ook steeds mooier. Je weet dus direct

waar je het voor doet. Dit alles helpt

mee aan de uiteindelijke voltooiing van

Omnisport Apeldoorn. En we merken

dat er steeds meer mensen en bedrijven

zijn die daar kennis van nemen.

Binnen Apeldoorn, maar ook daarbuiten.

En daardoor verveelt mijn functie

geen seconde.”

B U S I N E S S 9

Tekst : D E N N I S D E K K E R

Fotografie : F O T O G R A A F

M Ó R I C V A N D E R M E E R


Op de dijk binnen de steden driehoek ligt Restaurant ‘t Diekhuus

uitkijkend over de IJssel en Deventer.

Nu ook open op Zondag,

vanaf 11.00 uur,

ook voor uw kopje koffie of een lekker glas wijn.

Natuurlijk is het bij mooi weer goed toeven op ons terras

met uitzicht over de IJssel en Deventer.

Reserveren voor uw lunch of diner????

bel 0571-273968 of

via www.diekhuus.nl -contactformulier-


Wij van Oopen, consultants en

interim professionals, laten ons

leiden door no-nonsense denken.

In alles wat wij doen gaat het om de kern

van de zaak, uw zaak. Dat doen wij simpel,

direct, to the point en vooral:
Telefoon (055) 533 37 28 WWW.OOPEN.NL

Restaurant ‘t Diekhuus

Bandijk 2

7396 NB Terwolde

ma en di gesloten

Restaurant ‘t Diekhuus, waar de Gast, het Land, de Rivier en de Kok elkaar treffen.

consultants + interim professionals

AANDACHT

NODIG?

BUSINESS

DRIESTEDEN

Zakenmagazine voor de regio Noord-West Veluwe, Stedendriehoek, Raalte en Lochem jaargang 22, juni 2008, editie 3

Hans Baltus:

“Van het

één komt

het ander”

Adjiedj Adjiedj Baka Bakas:

‘We ‘We zijn

schatrijk’ schatrijk scha schatrijk’

Human Human Human Human Human Capi Capi Capi Capi Capi Capital ital

tal tal tal tal tal l

op de balans balans

BUSINESS

DRIESTEDEN

Zakenmagazine voor de regio Noord-West Veluwe, Stedendriehoek, Raalte en Lochem jaargang 22, september 2008, editie 4

Hein Reusken

‘Communicatie

daar draait

het om’

Wubbo Ockels

en de

duurzame

realiteit

Goud delven

in het

bedrijfsarchief

REGIONAAL

Rob Bom

‘Ik ben groot deel

van mijn tijd in

gesprek’

REGIONAAL

REGIONAAL

REGIONAAL

REGIONAAL

REGIONAAL

Hans Hans van van der der Zalm Zalm

‘IK ‘IK WIL WIL EEN EEN

GASTHEER GASTHEER VAN VAN

DEZE DEZE PRACHTIGE

PRACHTIGE

CLUB CLUB ZIJN’ ZIJN’

Teun Eekhuis

Voorst: krap in het

jasje

REGIONAAL

®

Rik Rik de de Lange Lange

REGIONAAL

REGIONAAL

REGIONAAL G

DE DE MARS: MARS:

BEDRIJVEN-

BEDRIJVEN-

TERREIN TERREIN MET MET

KARAKTER KARAKTER

®

Hannet de Vries

‘Stedendriehoek

weet vaak niet

wat we allemaal

doen’

Karine Karine Lintvelt Lintvelt

PASSIE PASSIE

GECOMBINEERD

GECOMBINEERD

MET MET EEN EEN

HELDERE HELDERE VISIE VISIE

www.driestedenbusiness.nl


D I S C U S S I E

we moeten weer adviseurs worden. Jan-Paul Westhoeve: “Maar we moe-

Wij hebben het altijd moeten hebben ten de financiële geletterdheid van

van de vertrouwensrelatie met onze de consument niet overschatten. Hij

klant. Die is beschaamd. De klant neemt beslissingen op basis van het

Er hangen donkere wolken boven de verzekeringsbranche. In

wenst nu vooral transparante dienst- aanbod dat hem bekend is. Het beverlening.

Dat biedt ons de kans om hoort uiteraard ook tot de taak van

dezelfde week waarin deze ‘Discussie in ’t Diekhuus’ plaats-

op te schuiven naar een volwaardige de markt om daar op een prudente

adviseursrol. Een advies kan een po- manier mee om te gaan. Het grote

vindt, concludeerde de Stichting Economisch Onderzoek dat

lisgerelateerde oplossing tot gevolg probleem is dat wij worden gehono-

hebben, maar dat hoeft niet.” reerd als we een product tot stand

bonussen voor tussenpersonen en adviseurs niet in het be-

brengen. Als we erin slagen om dat

Wat was de definitie van verzeke- los te koppelen - en in het buitenlang

van de klant zijn. En de Autoriteit Financiële Markten liet

ren ook alweer?

land zijn daar voorbeelden van -

Jan-Paul Westhoeve: “Het afdek- denk ik dat we een veel serieuzere

weten het eerder stilgelegde onderzoek naar woekerpolissen

ken van risico´s die je zelf niet wilt branche kunnen gaan vormen.”

lopen, waarbij de premie in ver- Bob Veldhuis omschrijft verzekeren

over te nemen. Vijf regionale vertegenwoordigers discussiëhouding

staat tot dat risico. Daarbij als het bieden van nachtrust, zeker-

moet je natuurlijk wel onderscheid heid en continuïteit. “De afgelopen

ren over het zware weer waarin hun branche verkeert. Het

maken tussen schade en pensioen jaren is die omschrijving - met name

en levensverzekering. Onze markt is door de beleggingsverzekeringen

gesprek laveert tussen schuilen tot het opklaart en met de

helaas betreden door provisiejagers. - aangetast. Maar op het hoogte-

De serieuze kantoren die al sinds punt van de beleggingsaffaire zijn er

zuidwester op de storm trotseren.

jaar en dag actief zijn, hebben over twee onderzoeken gedaan, waarvan

VERZEKERINGSBRAN ANCHE IN BEROERING

De woekerpolisaffaire

heeft jullie branche

nogal in verlegenheid

klanten zelf. Ik merk er bij ons niets

tot bijna niets van dat al het gedoe

rondom beleggingsverzekeringen de

ving over de woekerpolissen,” meent

Peter Wesche, algemeen manager

van Thoma Assurantie- en Pensi-

één ding vaststellen. Als ik mijn auto

ga verzekeren, dan vraag ik toch niet

aan mijn tussenpersoon hoeveel hij

het algemeen een goede band met

hun klanten. Ook zij verdienen misschien

niet de schoonheidsprijs waar

één door de Autoriteit Financiële

Markten. Uit beide onderzoeken

kwam naar voren gekomen dat het

gebracht.

relatie met onze klanten verstoort.” oenadviseurs in Lochem. “Dus is

daar aan verdient en hoeveel uur hij het gaat om transparantie van pro- vertrouwen in de tussenpersoon ge-

“Dat is waar,” beaamt Bob Veldhuis. Jan Kamp, algemeen directeur van het moment nabij dat wij er aan het

bezig is om die verzekering voor mij ducten. Maar ze zijn wel altijd keurig stegen is.”

Hij is directeur van Veldhuis Advies Univé Stad en Land, onderschrijft klantengedrag iets van gaan merken.

af te sluiten.”

netjes bezig geweest.”

“Je zegt dus dat bedrijven die altijd

in Heerde en voorzitter van een van dat. “De klant blijft gewoon zijn au- De affaire brokkelt ons aanzien af.”

“Natuurlijk zijn er de tussenperso- keurig hun werk hebben gedaan een

Restaurant Het Diekhuus de twee landelijke brancheorganitoverzekering kopen. Hij kiest via in- Jan Kamp: “De kantoren die echt

Maar de klant zal toch sceptisch nen die heel handig verdachte po- stevige reputatie hebben,” conclusaties

van tussenpersonen. “Het ternet voor een ‘direct writer’ of hij op de ‘hit and run-toer’ zijn gegaan

naar nieuwe producten kijken en lissen kunnen verkopen, maar de deert Jan Kamp.

imago is momenteel negatief. De kiest voor een intermediair die hem met spaarpolissen gekoppeld aan be-

niet meer alle beloften geloven. consument is er ook heel gretig op “Maar we moeten nu wel wat doen,”

pers bericht negatief over ons en de persoonlijke aandacht geeft en altijd leggingen en zich daar helemaal op

“Dat komt omdat we productverko- ingegaan,” meent Jan Kamp. “De meent Peter Wesche: “Programma’s

politieke bejegening is negatief. Het goed bereikbaar is.”

gefocust hebben, die verdienen een

pers zijn geworden,” verklaart Jan- consument is in die polissen gestapt als Radar en Kassa bemoeien zich

enige wat niet negatief is – en dat is “Toch kan het niet anders dan dat de beetje straf. Zij hebben het niet goed

Paul Westhoeve, directeur van Buro- om heel veel geld te verdienen en het prominent met het verhaal over de

ongewijzigd – is de bejegening van de klant beïnvloed is door de berichtge- gedaan. Maar laten we nou gewoon

Post in Epe. “Daar moeten wij vanaf, woord risico wilde hij niet horen.” verdachte polissen. Dan kunnen wij

ons niet beperken tot de constatering

dat wij wel een goede reputatie

hebben. We moeten wel wat laten

zien.”

Bob Veldhuis Jan Kamp

12 D R I E S T E D E N

Peter Wesche

Jan-Paul Westhoeve Bart Beydals

D I S C U S S I E

In welke richting liggen de oplossingen

dan?

Peter Wesche: “In communiceren,

transparant zijn en uitleggen. Met

een goede reputatie en hart voor je

organisatie is communiceren eigenlijk

heel simpel. We hebben het alleen

nooit gedaan omdat het onder-

B U S I N E S S 13


Wij zorgen voor een frisse

wind binnen uw bedijf!

Keus Schoonmaak en Diensten BV

Tweelingenlaan 25

7324 AP Apeldoorn

Telefoon : 055 - 368 33 88

Telefax : 055 - 368 33 99

Benjamin Franklinstraat 16

8013 NC Zwolle

Telefoon : 038 - 460 28 74

Telefax : 038 - 460 28 76

E-mail: info@keusschoonmaak.nl

www.keusschoonmaak.nl

.

Waar en wanneer u dat wilt

Dat de zomerse warmte invloed heeft op de prestaties van uw medewerkers, is niets

nieuws. Uit recent onderzoek blijkt dat ook een frisse, schoongemaakte werkplek in

grote mate bijdraagt aan het gevoel van behaaglijkheid van het personeel.

Keus Schoonmaak en Diensten BV beheerst

meer dan alleen alle facetten van

het schoonmaken. Veel aandacht wordt

besteed aan het zo vlekkeloos inpassen

van onze mensen binnen uw organisatie.

Daarnaast hanteert Keus het zogenaamde

schoonmaak-maat-plan speciaal toegespitst

op uw wensen. In een publicatie zijn vijf

praktijkvoorbeelden gebundeld waarin vijf

managers van zeer uiteenlopenede bedrijven

de noodzaak van schoonmaak binnen hun

organisatie belichten.

Vijf totaal verschillende organisaties,

invalshoeken en meningen. Maar wél allemaal

over één bedrijf:

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze

publicatie, is een telefoontje of mailtje

voldoende om die per omgaande toegestuurd

te krijgen.

linge vertrouwen met onze relaties

daar geen aanleiding toe gaf. In een

liefdesrelatie zeg je ook niet elke dag

dat je van elkaar houdt, terwijl dat

wel zo is.”

“Klanten zijn niet geïnteresseerd in

wat ik op een autoverzekering verdien,”

zegt Bob Velhuis. “Maar bij

grote investeringen, zoals zijn hypotheek

of zijn pensioen, moet hij tot op

het dubbeltje weten hoe het zit. Dan

moet hij weten wat de tussenpersoon

verdient en dan moet hij weten hoeveel

de verzekeringsmaatschappij

eruit haalt. Daar moeten wij hen in

bedienen. Dat gaat per 1 januari ook

gebeuren. Deel twee van de oplossing

is dat je heel duidelijk met de

klant afspreekt wat hij van jou en van

je product mag verwachten. En dat

is niet alleen maar communicatie,

maar dat is ook gewoon doen. Want

vergeet niet dat de branche te maken

heeft gehad met dozenschuivers.

Dat waren organisaties die in korte

tijd heel snel groeiden. Studenten

die twee nachten op het ‘grote assurantieboek’

hadden geslapen, waren

hun zogenaamde adviseurs.”

“En waarom konden die clubs zo

hard groeien?” vraagt Peter Wesche

en geeft zelf het antwoord. “Het lag

niet alleen aan die consumenten. Die

hadden ook nee kunnen zeggen. Het

lag ook aan de verzekeraars die gretig

meededen en aan de verkopers die er

goed aan verdienden.”

“En de overheid was de vierde partij,”

vult Bob Veldhuis aan. “Die had

de polissen aantrekkelijk gemaakt

met spaarloon en premiesparen.”

“Als we kijken naar het verhaal van

de woekerpolis, dan is het niet onverstandig

om te kijken waar die

discussie nou precies over gaat,”

brengt Bart Beydals naar voren.

Hij is directeur van Beydals & Degen,

Hypotheken en Verzekeringen

in Deventer. “Als ik in de jaren negentig

op zaterdagmorgen naar de

voordeur liep, dan lag er altijd wel

een folder. Daarin werd dan beloofd

dat ik over vijftien jaar ruim zeventigduizend

gulden zou bezitten,

als ik elke maand honderd gulden

spaarde. Tenminste bij 11,3 procent

rendement. Ik ben dat toen eens na

gaan rekenen en kwam op een heel

ander bedrag uit. Wat bleek: om die

11,3% aan de klant te kunnen betalen,

moest het fonds een rendement

van 19% behalen. De klant denkt

vanuit een percentage van de premie

die hij betaald heeft, maar het gaat

om het verschil tussen bruto- en nettorendement.”

Peter Wesche: “Jawel, maar het verschil

tussen bruto en netto wordt

veroorzaakt door de kosten en daar

spitst de discussie zich op toe.”

En de discussie spitst zich toe op

de vraag waar de grens ligt tussen

een advies en een verkooppraatje

Jan-Paul Westhoeve: “Een intermediair

is als het goed is een vertrouwenspersoon.

Hij maakt een advies

D I S C U S S I E

op basis van de vraagstelling en hij

bekijkt of er een polisgerelateerde

oplossing moet komen en waar hij

die het beste kan onderbrengen. Dat

is eigenlijk de essentie van ons vak.

Daarbij is de integriteit van de adviseur

van groot belang. Ik pleit ervoor

dat er onafhankelijke adviseurs blijven

bestaan en dat er helderheid is

over de honorering.”

“Die helderheid komt er dus aan,”

benadrukt Bob Veldhuis. “Het is

voor 99 procent zeker dat per 1 januari

het dienstencontract verplicht

wordt. Dat betekent dat je de klant

exact moet vertellen wat je voor hem

doet en exact met hem moet afspreken

wat je beloond krijgt. De vorm

van die beloning is daarbij niet relevant.

Of die in provisie zit, in het

eindproduct, in een abonnement of

in uurloon, dat maakt niet uit.”

In dat geval is Peter Wesche voorstander

van consumentenbescherming.

B U S I N E S S 15


Werving, Selectie,

Assessments

en Interimmanagement

Wij combineren

verstand van zaken met

gevoel voor mensen

Assenrode Groep BV

Loolaan 37

Postbus 61

7300 AB Apeldoorn

Tel: 055-5805631

Fax: 055-5805632

E-mail: info@assenrode.nl

Web: www.assenrode.nl Wij helpen u snel (!) bij personeelselectie en assessments

Gratis reclame bij Commixx *

www.commixx.nl

Geen showroom types.

* Als u klant wordt zeggen wij het tegen iedereen!

Ze willen naar buiten, de wereld verkennen. In ruig terrein of op het asfalt. Alleen met u, of met

uw hele gezin. De luxe Grand Cherokee, de nieuwe Cherokee, de betaalbare Patriot, de 7-zits Commander, de stadse

Compass en de 2- of 4-deurs Wrangler. Kies en geniet van hun power en klasse. Uw dealer heeft de sleutels. Jeep.nl

APELDOORN Laan van de Dierenriem 29. Telefoon 055 - 543 00 17.

ZWOLLE Nikolaus Ottostraat 11. Telefoon 038 - 467 15 30.

www.ericsellescars.nl

Jeep is a registered trademark of Chrysler LLC. Gemiddeld verbruik: 6,6 - 16,1 l/100 km (15,2 - 6,2 km/l). CO2-uitstoot: 176 - 380 g/km.

Wijzigingen voorbehouden.

“Op plek A moeten ze betalen voor

een advies. Daar gaan ze dan niet

naartoe, terwijl dat advies onafhankelijk

is. De kans is groot dat ze naar

plek B gaan, waar het advies gratis is,

maar het resultaat in het belang van

de beloning van de adviseur en niet

persé in het belang van de klant.”

Hoe weet ik nou als ondernemer

of ik bij mijn adviseur aan het

juiste adres ben?

Bart Beydals: “Het concept van

onze dienstverlening is gebaseerd

op vragen stellen aan de klant. Wij

verdiepen ons in de persoonlijke

wensen van de klant en in de kaders

waarbinnen een oplossing gevonden

moet worden. Dat betekent dat er op

een gegeven moment een constructie

gebouwd wordt: fiscaal, juridisch en

verzekeringstechnisch. In al die gesprekken

wordt geen naam van een

verzekeraar of een bank genoemd.”

Volgens Jan Kamp moet de adviseur

aan de klant uit kunnen leggen

dat hij eerlijk en transparant is. “In

de branche wemelt het nog van de

onduidelijke bindingen tussen kantoren

of banken en verzekeringsmaatschappijen.

Het wordt tijd dat

die bindingen verdwijnen, want die

zijn oneigenlijk.”

Bob Veldhuis: “Onze branche mist

een keihard keurmerk. Wij praten

ons de blaren op de tong voor een

opleidings- en ervaringsregister.”

Jan Kamp: “We moeten niet vergeten

dat onze branche twee categorieën

adviseurs kent. Aan de verkeerde

kant van de markt zijn er de dozenschuivers

en de polissluiters. Aan de

goede kant van de markt de mensen

die ervoor doorgeleerd hebben en

het fantastisch vinden om met hun

vak bezig te zijn.”

“De ondernemer wil weten of zijn

risico’s zijn afgedekt en wat de totale

kosten van zijn risico’s zijn,” legt

Peter Wesche uit. “De totale kosten

worden gevormd door de premie,

de niet gedekte schades, de eigen risico’s

en de preventie. Een goede adviseur

snapt hoe een onderneming in

elkaar steekt en kan op basis daarvan

uitleggen hoe hij tot zijn conclusies

komt.”

Bart Beydals: “Het gebeurt regelmatig

dat een particulier naar mij

én naar nog vijf andere collega’s gaat

voor een hypotheekadvies. Maar met

een goed advies ben je een aantal

uren bezig. Daarom stellen wij al in

een vroeg stadium de vraag hoe de

klant ons wil betalen. Want anders

betekent het dat we met zes collega’s

achttien uren investeren in die ene

klant.”

“Een autohandelaar zegt ook niet

tegen een geïnteresseerde klant dat

de meter gaat lopen als hij iets over

een auto in zijn showroom gaat vertellen,”

werpt Jan Kamp tegen. “Als

jij een klant het beste advies kunt geven,

heeft hij er geen behoefte meer

aan om nog vijf collega’s van je te

bezoeken.”

Bart Beydals: “Maar je kunt de klant

niet tot in het oneindige in de watten

leggen. Op het moment dat wij voor

D I S C U S S I E

een klant rekenwerk gaan verrichten,

dan volgt er een factuur. Wij willen

ons voor iedere dienst die we leveren

laten betalen.”

Bob Veldhuis: “Dat gaan we, zoals

gezegd, per 1 januari 2008 allemaal

doen.”

Bart Beydals: “Maar de vorm waarin

dat gebeurt, komt dus niet vast te

liggen. Ik ben voorstander van een

uurtarief voor de hele branche.”

Tekst: T O O N V A N D E R S T A P P E N

Fotografie :

F O T O G R A A F M Ó R I C V A N D E R

M E E R

B U S I N E S S 17


B U S I N E S S F L I T S E N

Rijk investeert 450.000 euro in Stedendriehoekvoor verbetering knelpunten arbeidsmarkt

SERVICE AAN WERKGEVERS WORDT VERBETERD,

DE ARBEIDSMARKT VRAAGT MEER AANDACHT

VAN SAMENWERKENDE PARTIJEN

Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Stedendriehoek (RPA)

krijgt 450.000 euro van de ministeries van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur, Wetenschap

(OCW) voor het verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Met deze bijdrage gaat het RPA 200 extra ervaringscertificaten

(EVC) en 400 duale banen creëren in de regio. Het

EVC is een methode om kwaliteiten op grond van ervaring te meten

en vast te leggen, duale banen bevatten een combinatie van

leren en werken. De subsidie wordt ook gebruikt om de service aan

de werkgevers te verbeteren en hen te ondersteunen om hun personeelsproblemen

te verminderen. De partners binnen het RPA

investeren zelf een bedrag van ruim 150.000 euro.

Werkgeversservice teams

Binnen de regio Stedendriehoek lopen al initiatieven om het zogenaamde

vraaggerichte arbeidsmarktbeleid nader vorm te geven.

Zo zijn in Zutphen, Deventer en Apeldoorn al werkgeversservice

teams aan het werk. Deze teams kunnen de ondernemers helpen

om de personele knelpunten te verminderen. Zo kunnen ze helpen

om leerwerktrajecten op te zetten, loonkostensubsidies te realiseren,

werken met behoud van uitkering te realiseren en andere

maatregelen die bijdragen aan het oplossen van de personele knelpunten.

Het team voor Zutphen richt zich naast Zutphen ook op

Lochem en Bronckhorst en het team van Apeldoorn richt zich ook

op Heerde, Voorst, Brummen en Epe. In Deventer is in 2007 het

18 D R I E S T E D E N

WerkLeerCentrum (WLC) opgericht dat vergelijkbare doelstellingen

en werkwijze heeft.

Een voordeel van de werkgeversservice teams is dat zij toegang

hebben tot alle ingeschreven werkzoekenden. Dit bevordert het

maken van de juiste match tussen werkzoekende en werkgever.

Overigens richten de inspanningen zich ook op werkenden. Veel

werknemers moeten bijgeschoold worden om met de modernisering

binnen bedrijven mee te groeien. Met een aantal bedrijven in

verschillende branches zijn al afspraken gemaakt en worden projecten

ingezet of voorbereid. Voorbeelden hiervan zijn projecten

met bedrijven op het gebied van installatie en infrastructuur, energieleverantie,

detailhandel, zorg, kinderopvang, metaalindustrie.

De regio zet de komende twee jaar ruim 30 medewerkers in voor

de services op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Na de zomer

wordt een publiciteitscampagne gestart om deze diensten breed

onder de aandacht te brengen.

Partners RPA Stedendriehoek

Binnen het RPA Stedendriehoek werken de volgende organisaties

samen: VNO-NCW en MKB, ROC Aventus en Saxion Hogescholen,

Kamer van Koophandel, CWI/UWV, en de gemeenten

Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen

en Bronckhorst. Jos Fleskes, wethouder van Deventer, is voorzitter

van het RPA Stedendriehoek.

WASCO WIL BUSSEN VOL MET TRAINEES

Wasco heeft twintig streekbussen in Apeldoorn ingezet om trainees

te werven. Iedereen die van week 24 t/m week 27 in een streekbus

stapt ziet direct de oproep van Wasco. Juist in deze tijd is een creatieve

manier van personeelswerving essentieel. De buscampagne van Wasco is

hier een goed voorbeeld van. Daarnaast is er een speciale website ontworpen

voor de werving van trainees. Op www.werkenbijwasco.nl is alle informatie

te vinden over het Wasco Trainee Programma. Het Wasco Trainee

Programma is vooral gericht op jongeren die hun MBO diploma hebben

behaald en van uitdaging en afwisseling houden.

Alle trainees mogen instappen.

Wasco Trainee Programma

Het Wasco Trainee Programma is een complete opleiding en baan in één.

Dit betekent dat elke trainee een jaar lang kennis maakt met diverse afdelingen

van Wasco en daarnaast een prima salaris ontvangt. In het begin

zullen de werkzaamheden voornamelijk op het hoofdkantoor in Twello

plaatsvinden. Daarna zal er ook ervaring worden opgedaan bij één van de

vele vestigingen. Samen met de coaches wordt er gekeken naar de ambities

en de kwaliteiten van iedere trainee. Als het Wasco Trainee Programma

succesvol is afrond wordt een passende baan aangeboden bij Wasco.

Een bedrijf dat zich toelegt op tuinonderhoud

en naast ervaring in de

particuliere sector veel kennis heeft

van de aanleg en het onderhoud van tuinen

bij bedrijven en (semi-)overheden is Hoveniersbedrijf

Luijendijk in Warnsveld. Directeur

is Jaap Luijendijk: “Wij zijn ons ervan

bewust dat veel bedrijven en instellingen

geen omkijken willen hebben naar de tuin.

Het hoort erbij, het is belangrijk en ze willen

het netjes geregeld hebben. Klaar. Wij

nemen ze dus desgevraagd de zorg uit

handen. Zo nodig leggen we de tuin aan en

maken afspraken over het onderhoud. We

proberen het zo te doen dat de klant zijn

eigen tuin vergeet. Bellen voor onderhoud

hoeft dan ook niet. We komen op afgesproken

tijden voorrijden en hebben daarbij één

stelregel: ‘Wij de opdracht, wij de zorg’”,

aldus Luijendijk, die een tweede voordeel

noemt van een nette, goed onderhouden

tuin. “Naast uitstraling betekent het ook

dat het terrein netjes blijft. Het staat onomstotelijk

vast dat mensen zich in een nette

omgeving netter gedragen.”

Het bedrijf heeft 25 werknemers op de

loonlijst staan en Luijendijk heeft met zijn

mensen een aantal simpele stelregels als

het aankomt op afspraken. “We hanteren

hier een no-nonsense-beleid. We doen wat

we zeggen en we zeggen wat we doen. De

klanten hebben allemaal hun eigen vaste

aanspreekpunt binnen ons bedrijf. En dat

dat werkt blijkt uit het feit dat we over het

algemeen langdurige relaties hebben. Er

zijn bedrijven bij waar we al meer dan 25

jaar het onderhoud doen. Ik richt me dan

ook op langdurige relaties. Simpelweg ook

omdat het teveel tijd en energie kost om

steeds weer op zoek te gaan naar nieuwe

relaties.”

B E D R I J F S P R O F I E L

Tuinaanleg en -onderhoud bij Hoveniersbedrijf Luijendijk:

Steeds meer bedrijven zijn zich ervan bewust dat de tuin een belangrijk visitekaartje

is. Het groen en de bestrating zijn, naast het pand, de eerste indruk die je

van een bedrijf krijgt. En zoals bekend: er is maar één eerste indruk. Belangrijk

dus om dat soort zaken goed voor elkaar te hebben.

‘WIJ DE OPDRACHT,

WIJ DE ZORG’

Ontwerp

Bij gebrek aan kennis ligt het algauw voor

de hand te denken dat een tuin bij een kantoor

of bedrijfspand niet meer is dan een

heggetje en een stukje gras. Toch kan het

anders. Luijendijk: “We hebben een eigen

ontwerper, maar werken ook in opdracht

van tuinarchitecten. Het is verbazingwekkend

hoe zij met simpele aanpassingen

een tuin een eigen gezicht kunnen geven

en er dan toch nog voor zorgen dat zo’n

tuin onderhoudsarm blijft. Onbewust valt

een mooie tuin toch op. Sterker nog, je kunt

je ermee onderscheiden en dat is toch wat

je als bedrijf wil.”

B U S I N E S S 19

Hoveniersbedrijf Luijendijk

Oude Borculoseweg 3

7231 PR Warnsveld

Telefoon: 0575 - 431693

Mobiel: 06 - 22941320

Fax: 0575 - 431830

info@hoveniers-luijendijk.nl

www.hoveniers-luijendijk.nl


O N T B I J T

Over zakendoen, de eigen organisatie en economische

ontwikkelingen kan de gemiddelde ondernemer boeiend

vertellen. Over zijn of haar drijfveren, voorkeuren en

achtergronden laat de ondernemer zich minder vaak uit.

Toch kan het niet anders of de unieke eigenschappen van

de privé-persoon zijn onlosmakelijk verbonden met het

zakelijk functioneren.

Die gedachte is voor Driesteden Business aanleiding

om elke twee maanden een aantal ondernemers bij het

krieken van de dag te trakteren op een ontbijt in restaurant

’t Diekhuus in Terwolde. Als de ochtend ontluikt en

de dagelijkse beslommeringen zich nog schuilhouden

achter de horizon, is de ontbijttafel de behaaglijke plek

om ontspannen over jezelf te keuvelen. Dit keer gaan de

gesprekken over een fictieve tweede start en over de

persoonlijke levensovertuiging.

ONTBOEZEMINGEN AAN DE

Hans Kamphuis (57)

Directeur De Hanzeprinterij, Deventer

(Is al 35 jaar actief in het grafische vak.

Sinds zes jaar zet hij met De Hanzeprinterij

digitale bestanden om in visuele

uitingen in welke vorm dan ook. Van

spandoeken tot LED-verlichting.)

Grootste hobby: Zeilen.

Sport: Toerfietsen.

Boek: ‘In Europa’ van Geert Mak.

“Dat is een heerlijk toegankelijk geschiedenisboek.

Ik heb sowieso een

bijzondere interesse voor boeken die

over historische gebeurtenissen gaan.”

Muziek: “Lichtklassiek en Nederlandstalige

muziek om lekker mee te

blèren.”

20 D R I E S T E D E N

Over opnieuw beginnen & de persoo soonlijke levensovertuiging...

Televisie: Nova, Journaal, Netwerk.

Vakantiebestemming: “Als ik maar

water zie.”

Ed Overvelde (33)

Directeur Mölder Konstrukties, Twello

(Is vier jaar geleden eigenaar van Mölder

Konstrukties geworden, waar hij als

19-jarige jongen al werkte. Het bedrijf is

toeleverancier voor de aannemerij. Het

produceert vooral staalconstructies. Van

hekjes en trapjes tot complete hallen.)

Grootste hobby: Voetbal.

Sport: Voetbal.

Boek: “Arendsoog is waarschijnlijk

het laatste boek dat ik gelezen heb.”

Muziek: “Ik ben diskjockey geweest

in de jaren negentig. De dancemuziek

van die tijd heeft nog steeds

mijn voorkeur.”

Televisie: ‘Man bijt hond’.

Vakantiebestemming: “Italië, rond

het Comomeer.”

Peter Schoolderman (39)

Directeur Autobedrijf P. Schoolderman,

Zutphen

(Is sinds ´91 bij de zaak betrokken

waarmee zijn vader – die ook Peter heet

- veertig jaar geleden begon. Het Bovagautobedrijf

met als motto ‘Your car is

our care’ heeft uiteenlopende merken in

de verkoop en de lease.)

Grootste hobby: “Mijn Jaguar.”

ONTBIJTTAFEL

Sport: Skeeleren.

Boek: “Ik lees geen boeken.”

Muziek: “Bløf en UB40. Dat zijn

ook de bands die ik graag live zie

spelen.”

Televisie: National Geographic en

Discovery Channel. “Sinds ik zelf

een keer het slachtoffer ben geweest

van zwendel, kijk ik ook regelmatig

naar ‘Opgelicht’.”

Vakantiebestemming: “Zweden. Dat

is ook het land waar mijn vrouw en ik

permanent zouden kunnen wonen.”

Tom Hutten (55)

Directeur Ten Kate Flowers &

Decorations, Steenenkamer

(Is eigenaar van één van de oudste

bloemenzaken van de regio. De ruim

110-jarige zaak heeft zich steeds meer

ook toegelegd op het verzorgen van

’decor, groen en bloem’ voor beurzen,

festiviteiten, evenementen en sporttoernooien

in binnen- en buitenland.)

Grootste hobby:

“Naast mijn werk heb ik geen

hobby’s.”

Sport: Wandelen en fietsen.

Boek: “Ik ben geen boekenlezer.”

Muziek: Bee Gees en andere muziek

uit de jaren ´60.

Televisie:

Actualiteitenprogramma´s.

Vakantiebestemming: “Aruba, omdat

mijn vrouw van de warmte houdt

en omdat Arubanen hun ontspannen

mentaliteit koesteren van: ‘als het

vandaag niet kan, dan komt het morgen

wel’. Ik hou tevens van Lapland.

Daar kun je zien hoe mooi sneeuw

kan zijn en hoe mensen kunnen overleven

onder totaal andere omstandigheden

dan wij gewend zijn.”

B U S I N E S S & B UO SN IT NB EI SJ ST

Martijn Sweitser (38)

Directeur Werkplaats voor Medezeggenschap,

Deventer

(Heeft de leiding van een organisatieen

trainingsadviesbureau dat ondernemingen

met meer dan 50 medewerkers

bedient met adviezen en trainingen op

het gebied van medezeggenschap, participatie

en het benutten van talenten.)

Grootste hobby: Zeilen.

Sport: Fietsen. “Naar mijn werk en

terug.”

Boek: “Boeken over solozeilers die

in hun uppie rond de wereld gaan en

‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ van

Geert Mak.”

Muziek: Coldplay en hedendaagse

pop van de jaren ‘80 tot nu.

Televisie: “Programma´s over organisaties,

zoals ‘Keijzer & De Boer’,

‘The Office’ en ‘Herrie in de Keuken’.”

Vakantiebestemming: “Voor mij is

Vancouver, waar de bergen en de zee

elkaar ontmoeten, de mooiste plek

op aarde. In de zomer is het er intens

en ongekend groen.”

Mastwortel

Over de vraag wat hij zou gaan doen

als hij helemaal opnieuw kon beginnen,

hoeft Hans Kamphuis geen

moment na te denken. “Dan word

ik timmerman,” reageert hij meteen.

“Dat heeft alles te maken met mijn

interesse voor de klassieke zeilvaart.

Ik heb onlangs voor het eerst een

mastknop gemaakt. In het scheepvaartjargon

heet zo’n versiering op

de mast een mastwortel of een hemelboender.

Traditioneel kreeg zo’n

mastwortel een symbolische betekenis

mee. Maar omdat ik niet in staat

ben een bescherming biedende zeegod

uit te houwen, heb ik een vergulde

mastknop gemaakt. Dat is nu

het pronkstuk op mijn platbodem.”

Ed Overvelde zou in ieder geval

opnieuw voor zichzelf beginnen.

“Ondanks het feit dat ik vroeger au-

B U S I N E S S 21


tomonteur wilde worden, zou ik nu

bij een tweede kans toch weer voor

de metaalbranche kiezen. Ik zou dus

niet iets totaal anders gaan doen,

hooguit zou ik een aantal zaken op

een andere manier aanpakken.”

Basis van het vak

“Ik zou eigenlijk moeten gaan doen

wat ik mijn kinderen altijd aanraad,”

vertelt Peter Schoolderman, “namelijk

dat ze notaris of makelaar

moeten worden. Dan hoeven ze niet

zo hard te werken, hebben minder

stress en verdienen toch een goede

boterham. Maar ik zou toch het liefst

in de rechtstreekse handel bezig willen

blijven. En dan maakt het niet uit

of ik televisies, computers, auto’s of

iets anders verkoop. Als ik maar veel

contact heb met veel verschillende

mensen, want dat is voor mij het

mooiste van het verkoopvak.”

Tom Hutten wil bij een volgende

start terugkeren naar de basis van

zijn vak. “Gewoon bloemist zijn. Met

mijn handen bezig zijn en geen manager

meer hoeven zijn. Gewoon elke

dag boeketten en bloemstukken maken.

Begrijp me goed, ik wil met Ten

Kate de aankleding van evenementen

niet missen, want dat is ook een

mooie tak van sport. Maar als ik het

nog een keer over mocht doen, koos

ik voor de essentie van het vak: de

natuur in emmers als uitgangspunt

en van daaruit iets moois maken om

andere mensen te plezieren.”

Iets ambachtelijks

“Wat ik zou gaan doen als ik helemaal

opnieuw kon beginnen, is een

fundamentele vraag die ik mezelf

minimaal één keer per jaar stel,” reageert

Martijn Sweitser. “De afgelopen

tien jaar heb ik steeds kunnen

constateren dat ik het enorm naar

mijn zin bij de Werkplaats voor Medezeggenschap.

Dus voorlopig voel

ik weinig behoefte aan verandering.

Wel ben ik een tijd geleden naar een

botenbouwschool gegaan. Daar heb

ik mijn eerste jolletje gebouwd en ik

vond het geweldig om iets uit mijn

eigen handen te zien ontstaan. Dat

was redelijk nieuw voor me, want

ik ben vanaf de universiteit voornamelijk

met het hoofd bezig geweest.

Daarom denk ik nu dat als ik vanuit

het niets een nieuwe keuze zou moeten

maken, ik voor iets ambachtelijks

zou gaan.”

Levensovertuiging

“Het is mijn levensovertuiging om

conflicten met woorden en met begrip

voor het standpunt van de ander

op te lossen,” verklaart Hans Kamphuis.

“Dat zeg ik ook omdat ik in de

geschiedenis, waar ik veel belangstelling

voor heb, telkens dezelfde

patronen terug zie komen. De mens

leert slecht van ervaringen uit de geschiedenis.

Leiders en machthebbers

komen bijvoorbeeld bij conflicten

telkens in een positie terecht waar

ze niet meer uit los kunnen komen.

Je verschansen achter harde stellingnamen

leidt echter nooit tot goede

oplossingen.”

”Waar een wil is, is een weg en die

bewandel ik.” Zo luidt de kernachtige

levensovertuiging van Ed Overvelde.

“En soms moet je op die weg

één of twee stapjes harder lopen,

maar alles is mogelijk,” voegt hij er

nog aan toe.

Narigheid en armoede

Peter Schoolderman is Nederlandshervormd

opgevoed, maar vindt inmiddels

meer inspiratie in het Boeddhisme.

“Het streven naar innerlijke

rust spreekt me aan. Als ik dat enigszins

vertaal naar mijn werk, dan ben

ik ervan overtuigd dat als je de dag

met plezier begint, de dag ook verder

leuk verloopt.”

O N T B I J T

De algemene filosofie van Tom

Hutten luidt: “Laat iedereen in zijn

waarde en blijf met iedereen aan de

praat, zowel zakelijk als privé. Normen

en waarden heb ik hoog in het

vaandel staan, waarbij ik begrip voor

de situatie van anderen belangrijk

vind. Ik denk daarom dat het goed

zou zijn als scholieren tussen twaalf

en veertien jaar voor drie maanden

verplicht naar een echt arm land gestuurd

zouden worden. Dan zien ze

de narigheid en armoede, ook van

hun leeftijdsgenoten, en zullen ze

beter beseffen in wat voor weelde wij

hier leven. Ik kom uit een gezin met

acht broers en zusters. Er was een

periode dat mijn vader de kaas van

zijn brood afhaalde en aan ons gaf.

Dat blijft je bij.”

Drijfveer

“Hoewel ik een overtuigd positivist

ben, zie ik ook wel dat de wereld niet

altijd even mooi is en dat het bestaan

zijn schaduwzijdes heeft,” zegt Martijn

Sweitser. “Ik besef terdege dat er

genoeg mensen minder voordelig in

het leven gestapt zijn dan ik. Tegelijkertijd

ben ik ervan overtuigd dat de

wil een uiterst belangrijke drijfveer

is. Voor mij blijft overeind dat als je

ergens je zinnen op hebt gezet, er

heel veel mogelijk is.”

Tekst: T O O N V A N D E R S T A P P E N

Fotografie :

F O T O G R A A F M Ó R I C V A N D E R M E E R

B U S I N E S S 23


B E D R I J F S P R O F I E L

Directeuren Arjen de Ronde en Henny Oord:

C-IT WIL ‘VROEGTIJDI DIG WAARSCHUWEN’

Ze noemen hun bedrijf ‘vroegtijdig waarschuwen’. Het gaat

hier niet over de houdbaarheid van goederen, over brand of

over een aansnellende trein. Neen, het gaat om het vroegtijdig

waarschuwen van de ict-wereld. Niet dat er iets ergs

staat te gebeuren, aldus directeuren Henny Oord en Arjen

de Ronde van C-it: “Nee, we willen juist meewerken aan

verbetering en optimalisering van ict. En MKB’ers kunnen

daardoor veel voordeel behalen. We hebben iets nieuws

bedacht dat we de komende tijd exclusief gaan lanceren

voor bedrijven in de regio Stedendriehoek.”

De Zutphense firma C-it (Consultatie

Implementatie Technisch Beheer)

was de afgelopen periode druk

bezig met de ontwikkeling van een softwareprogramma

waardoor ondernemers

veel sneller kunnen gaan werken. Een programma

dat er bovenal voor moet zorgen

dat die ondernemers alle zaken omtrent

ict veilig kunnen uitbesteden. “Groot voordeel:

er hoeft nooit meer met spoed ‘een

computerdokter’ ingeschakeld te worden

als er ergens problemen optreden.”

Hoe dat dan allemaal precies werkt? “Het

is eigenlijk buitengewoon simpel. De gebruiker

logt in op een digitale omgeving.

Daarop staat alle informatie die hij nodig

heeft om z’n werk te doen. Iedere werknemer

binnen een bedrijf kan dat vooraf bij

ons aangeven. Heb je alleen Word nodig,

wil je onverhoopt toch Excel gebruiken?

Geef het aan en wij regelen het binnen secondes.”

Dit zorgt volgens C-it voor waanzinnig

veel voordelen. Zo heb je geen snelle

geavanceerde computers meer nodig om

programma’s op te draaien. Want er draait

maar één programma op je computer en

dat is Internet Explorer. “Zoekt iemand die

link op met een laptop van jaren oud, dan

maakt zelfs dat niet uit. Want ben je eenmaal

ingelogd, dan kan je sneller werken

dan normaal.”

De informatie wordt vervolgens zorgvuldig

op een plek bewaard. “Die grote servers

24 D R I E S T E D E N

staan in Amsterdam. Eigenlijk huur je als

bedrijf een beetje ‘schijfruimte’ bij ons,

waarop al je informatie gezet kan worden

en veilig bewaard wordt.”

Zeker lonend

Virussen? Trage computers, ict-zaken

regelen terwijl je je eigenlijk veel liever

met je core-business bezig houdt? Het is

allemaal verleden tijd, weten Oord en De

Ronde. “Wie daar dan gebruik van zullen

gaan maken? Dat zijn de bedrijven die zich

tussen tafellaken en servet bevinden. Voor

een eenmanszaak is deze oplossing wellicht

te duur. Heeft het bedrijf een paar

honderd werknemers, dan is er vaak ook

al een eigen technische dienst die eigen

servers heeft gerealiseerd. Maar heb je

een bedrijf vanaf ongeveer vijf werknemers?

Dan is deze oplossing op den duur

zeker lonend. Je betaalt een ‘x’ bedrag per

werknemer en al je computerzaken zijn in

één klap geregeld. “Wij leveren de totale

ict van een bedrijf als complete dienst. Dat

zorgt in één klap voor een superveilige omgeving.

En daarbij is de internetverbinding

ook nog eens veel sneller.”

Virtual office

C-it is daarmee naar eigen zeggen een

bedrijf dat hoogwaardige technologie ontwikkelt

om pragmatische ict-diensten te

leveren. “C-it gelooft daarbij in eenvoud.”

Tegelijkertijd weten ook Oord en De Ronde

dat het ooit bedrijven zoals die van henzelf

waren die juist voor onduidelijkheid

zorgden. “Dat begon allemaal toen alle

ict-zaken onderverdeeld werden. Ineens

had je een netwerkbeheerder, een softwarebeheerder,

een applicatiebeheerder

en een databasebeheerder. Bedrijven

snapten daardoor niet wie wat, exact

deed. En waarom het soms zoveel geld

kostte.” Maar nu is die ondoorzichtigheid

voorbij, volgens C-it. ‘Keep it simple’ is niet

voor niets de slogan van het bedrijf. “De

medewerker heeft nu een virtual office.

Dat zorgt ervoor dat data altijd bewaard

blijft. Als de computer crasht, gebruik je

gewoon een andere waarmee je inlogt. En

je belandt zeer eenvoudig op dezelfde plek.

De gebruiker heeft zelfs een privé-gebied

(home directory) waar hij zijn eigen zaken

kan opslaan. Dit virtual office neem je altijd

mee. Dat maakt de drempel laag.”

Op een slimme manier omgaan met bestaande

technieken, zo noemt C-it dat.

Inmiddels investeerde het bedrijf naar eigen

zeggen veel geld aan het opbouwen

van de hardware-installatie in Amsterdam.

“Maar dat is nu afgerond. En dat maakt dat

we ‘het kantoor’ te allen tijde zo kunnen inrichten

als de klant dat verwacht.” Bestaat

er al niet iets vergelijkbaars? “Ja, dat heet

‘thin client’. Dit is echter een systeem dat

enkel binnen een groot bedrijf, en dus een

intern netwerk, draait. Wij gaan één stap

verder; wij willen de service aan iedere

partij beschikbaar stellen die er om vraagt.

En dan kan het ineens dus ook een bedrijf

zijn met maar vijf medewerkers.”

Inmiddels zijn diverse bedrijven al overgegaan

op deze nieuwe vorm van virtueel

werken. Oord: “Zo is er een arbodienst

waarbij we de zeventig Arbo-artsen van

deze oplossing hebben voorzien. We willen

bedrijven uit de regio Stedendriehoek

aanbieden dat ze twee of drie accounts

van dit programma voor een proefperiode

van één week gratis mogen gaan uitproberen.

Zo ervaren gebruikers direct de

voordelen. Onze verwachting is dat dit een

grote aardverschuiving in softwareland teweeg

gaat brengen. We beginnen daarom

B E D R I J F S P R O F I E L

lokaal. Maar uiteindelijk zal dit zich als een

rap vuurtje gaan verspreiden.”

EPO-partner

Datgene doen waar direct effect mee te

bereiken is; het is nog zo’n motto van het

Zutphense softwarebedrijf. “In ons geval

zijn dat enerzijds de ontwikkeling van

producten voor Early Warning-systemen,

anderzijds gaat het om de adviezen die we

aan bedrijven geven.”

C-it maakt gebruik van de software EPO

Elements. Op de site www.epo-elements.

nl vertelt men er wat over. Het bedrijf biedt

tevens ondersteuning aan collega-bedrijven

die beheer op afstand uitvoeren. “Wij

zorgen ervoor dat ook zij hun beheer op

afstand nog beter in kunnen richten. We

denken daarbij mee met onderwerpen als

eigen bewaking en incidentafhandeling.

Zodat ook zij de beste kunnen worden in de

ketenbewaking van hun markt. Dat maakt

hen een zogeheten EPO-partner.”

De basis voor EPO Partners is het door C-it

ontwikkelde product EPO. EPO bestaat uit

intelligente en effectieve software, die vitale

systemen en processen bewaakt en

in een vroeg stadium waarschuwt bij afwijkingen.

EPO is in de praktijk getoetst en

bewezen.”Wie er volgens Oord geschikte

partners zijn voor EPO? “Ict-bedrijven die

beheer op afstand uitvoeren met werkbare,

maar arbeidsintensieve oplossingen. En

die verder willen groeien, zonder onevenredige

toename van de organisatie. Maar

EPO is veel breder dan ict alleen. Het is met

name geschikt voor alle processen die je

pro-actief wilt bewaken. Onze EPO-kreet

is ‘Pulse your business’. Eigenlijk bedoelen

we daarmee een beetje gekscherend ‘de

vinger aan de (bedrijfs)pols houden met

EPO’.”

C-it is een onafhankelijke en niet-beursgenoteerde

onderneming en sinds 1997

actief in de markt. Er zijn 21 professionals

bij C-it werkzaam. Oord: “Allen geven de

bedrijfscultuur van C-it weer: pragmatisch,

gedreven en betrouwbaar.”

B U S I N E S S 25

C-it

Marspoortstraat 2

7201 JB Zutphen

Telefoon: 0885-585250

Fax: 0575-585260

E-mail: info@c-it.nl

Internet: www.c-it.nl


Vanaf 2003 moet de koopovereenkomst van een woning schriftelijk worden

vast-gelegd. Een koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de

verkoper en de koper van een woning. Daarin leggen zij vast dat de woning

onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op

een afgesproken da-tum, eigendom wordt van de koper. Aan de koopovereenkomst

gaat een monde-linge overeenstemming tussen koper en verkoper

vooraf. Wat nu als de verkoper na de mondelinge instemming weigert mee te

werken aan het opstellen van de schriftelijke koopovereenkomst? De rechter

heeft zich daar sinds 2003 meerdere malen over gebogen.

De koop is pas rechtsgeldig

als een schriftelijke koopovereenkomst

is getekend.

Aan deze koopovereenkomst gaat

het onderhandelen en uiteindelijk

de mondelinge over-eenstemming

vooraf. In de koopovereenkomst

wordt namelijk vastgesteld wat de

par-tijen mondeling zijn overeengekomen.

Uit de rechtspraak blijkt dat er gevallen

zijn waarbij een verkoper na

de mondelinge overeenstemming

niet wil meewerken aan het vastleggen

van de koop in een schrifte-lijke

koopovereenkomst. De vraag komt

dan naar voren of de koper de verkoper

kan dwingen mee te werken aan

het opstellen van een koopovereenkomst.

In een uitspraak van het Hof Den

Haag ging het om een geval waarin

de koper en ver-koper telefonisch

en per e-mail hadden onderhandeld

over de (ver)koop van een woning.

De eigenaar had het bod van

de koper aanvaard onder het voorbehoud

dat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst

elders zou krijgen.

De verkoper kreeg uiteindelijk de

ar-beidsovereenkomst niet zodat

hij de koper berichtte dat hij in zijn

huis bleef wonen. De koper eiste bij

de rechter dat de verkoper zou meewerken

aan schriftelijke vaststel-ling

van de koop. Het Hof oordeelde dat

het voorbehoud van de eigenaar (het

dienst-verband elders) tot de essentie

van de overeenkomst behoorde en

dat daarom geen vol-ledige mondelinge

overeenstemming was bereikt.

De eis tot schriftelijke vastlegging

werd derhalve afgewezen.

De rechtbank Breda deed een uitspraak

over de situatie waarin een

concept-koopovereenkomst was

gemaakt en de verkopers de overeenkomst

niet (meer) wilden ondertekenen.

De kopers stelden dat een

koopovereenkomst tot stand was gekomen

door de mondelinge overeenstemming

en dat de eigenaren verplicht

waren mee te werken aan de

schriftelijke koopovereenkomst. De

rechter oordeelde dat de verkopers

pas worden gebonden als deze de

overeenkomst hebben ondertekend,

omdat volgens de wet een koopovereenkomst

schriftelijk moet worden

vastgelegd. Als de mondelin-ge overeenstemming

wel zou verplichten

tot het opstellen van een schriftelijke

koop-overeenkomst, dan zou

de mondelinge overeenstemming

moeten worden bewezen. Dit zou

bijvoorbeeld kunnen door getuigen

te horen, maar de rechter in Breda

was van mening dat de “rechtszekerheid

hiermee niet is gediend”.

Er zijn echter ook uitspraken van

rechters die de verkoper verplichten

aan het opma-ken van de schrif-

telijke koopovereenkomst mee te

werken. Het is voorlopig dus nog

niet duidelijk of een eigenaar na

mondelinge overeenstemming kan

worden verplicht tot het meewerken

aan een schriftelijke koopovereenkomst.

Naar verwachting wordt over

deze problematiek dit jaar nog in de

Tweede Kamer gesproken. Mogelijk

leidt dit tot een wijziging van de wet.

We houden u hiervan uiteraard

op de hoogte.

Tekst:

M R . D . S I E B E L I N K

C O L U M N

BINDT MONDELINGE OVEREEN-

STEMMING BIJ KOOP WONING?

B U S I N E S S 27


Hans Wesselink is directievoorzitter van Rabobank Apeldoorn en Omgeving. Enkele

maanden geleden volgde hij Jur Zandbergen op als voorzitter van de werkgeversorgani-

satie VNO-NCW Stedendriehoek.

D U B B E L I N T E R V I E W

“WE MOETEN HET GOUD VAN DE

STEDENDRIEHOEK MEER LATEN BLINKEN”

Christian Lorist is beleidsmedewerker VNO-NCW Midden en regiomanager van zowel

de Valleiregio als de Stedendriehoek. In dit dubbelinterview praten zij over knelpunten,

kansen en uitdagingen van de bedrijvige regio.

Hoe komt iemand ertoe om voorzitter

van VNO-NCW Stedendriehoek te willen

worden?

Hans Wesselink: “Het zal wel te maken

hebben met mijn brede maatschappelijke

betrokkenheid. Ik vind het belangrijk

dat werkgevers in het sociaalmaatschappelijke

klimaat een actieve

rol vervullen. En in zijn algemeenheid

beschouw ik het als een plicht om verder

te kijken dan je eigen erf.

Ik was al bestuurslid van VNO-NCW

Stedendriehoek en in die hoedanigheid

tevens voorzitter van de regiocommissie

van de Kamer van Koophandel.

Toen het bestuur op zoek was naar een

opvolger voor Jur Zandbergen, heb ik

aangegeven dat ik voor een overbruggingsperiode

wel beschikbaar was.”

Het is dus maar voor eventjes?

“Ja, het is tijdelijk. Ik ben zeven jaar

plaatsvervangend voorzitter geweest

en ik ben net 58 geworden. Het is dus

goed om een nieuwe generatie aan het

roer te laten.”

En hoe komt een mens ertoe om regiomanager

te worden?

Christian Lorist: “Ik heb een brede

technische opleiding gevolgd aan de

Universiteit Twente. Naast mijn studie

deed ik al veel organisatiewerk en per

toeval kwam ik in aanraking met VNO-

NCW Midden. Ik kan daar nu mijn

organisatievermogen combineren met

mijn kennis van infrastructuur en bedrijventerreinen.”

Wat doet een regiomanager zoal?

“Het organiseren van de bijeenkomsten

van onze leden is een van mijn taken.

Daarnaast ondersteun ik het achtkoppige

bestuur. Op het bureau VNO-

NCW Midden worden de beslissingen

van het bestuur voorbereid en uitgevoerd.

Andere taken zijn het behartigen

van de belangen van de leden - dat is

over het algemeen lobbywerk bij gemeenten,

provincies en het rijk – en de

communicatie naar de achterban.”

Dubbeli Dub linterview

28 D R I E S T E D E N

VNO-NCW maakt zich sterk voor de

verbetering van de mobiliteit. Daar lijkt

een wereld te winnen.

Hans Wesselink: “Het is belangrijk

dat wij als werkgevers een geluid laten

horen aan de overheid. En het liefst

hetzelfde geluid: alert, scherp en duidelijk.

Momenteel willen veel mensen

van baan veranderen om niet meer in

de file te hoeven staan. In een schaarser

wordende arbeidsmarkt is het van

belang dat de knelpunten in het woonwerkverkeer

worden opgelost. En natuurlijk

bestaat de één op één oplossing

niet; het is niet alleen een kwestie van

meer asfalt.

De oplossing ligt in de optelsom van

openbaar vervoer -en het imago daarvan

- en allerlei sociaal-maatschappelijke

zaken zoals thuiswerken, flexibiliteit

in arbeid en de bereidheid van

medewerkers om te verhuizen. Met

daarnaast het vergroten van de capaciteit

van de wegen. Niet alleen van de

snelwegen, maar ook van de regionale

wegen.”

Christian Lorist: “In juni werd de verkeerscentrale

van Rijkswaterstaat in

Wolfheze door de bliksem getroffen.

Daardoor ging het hele computersysteem

plat, met als gevolg dat de spitstroken

op de A1 continu opengesteld

waren. Daarmee ontstond onbedoeld

een testperiode om te kijken wat dat betekent

voor de doorstroming. Een deel

van de oplossing is volgens ons het beter

benutten van het bestaande asfalt.

Ondernemers komen zelf ook met initiatieven.

Een transportondernemer lanceerde

onlangs een idee voor de stadsdistributie

van Apeldoorn. Hij stelt voor

het bulktransport te verplaatsen naar

een terrein buiten Apeldoorn om van

daaruit met elektrisch gemotoriseerde

voertuigen het stadsdistributiesysteem

vorm te gaan geven. Dat zijn ideeën die

omarmd moeten worden.”

Hans Wesselink: “Ik was nog niet zo

lang geleden in Caïro. Daar wonen

twintig miljoen mensen op een hoopje.

De autowegen bestaan uit twee maal

drie banen. Daar lopen kamelen overheen

en ezels. ´s Avonds heeft de ene

auto wel licht en de andere auto niet.

Opvallend is dat er geen verkeerslichten

zijn en toch rijdt het verkeer. Misschien

kunnen we daarvan leren dat wij in Nederland

met wat minder regels toekunnen.

Als je mensen binnen bepaalde kaders

ruimte geeft, krijg je ook creatieve

oplossingen.”

Het onderwijs is een ander belangrijk

thema voor VNO-NCW. Sluit het onderwijs

in de Stedendriehoek voldoende

aan bij de vraag van de arbeidsmarkt?

D U B B E L I N T E R V I E W

“Het goud is het werkklimaat,

de schone lucht en het groen.”

HET IS BELANGRIJK DAT

WIJ ALS WERKGEVERS EEN

GELUID LATEN HOREN

AAN DE OVERHEID

Hans Wesselink: “De factor arbeid

wordt steeds schaarser. Werkgevers in

alle branches vragen van hun medewerkers

steeds meer flexibiliteit. Veranderingen

gaan steeds sneller en de mensen

moeten daarin mee. Daar hoort

het soort onderwijs bij dat scholieren

en studenten aflevert die voldoende

basis hebben om een goede start te

kunnen maken in een bedrijf, maar

ook voldoende competenties om mee

te groeien.”

Komt dat overeen met de realiteit?

“Nee, maar daar zitten twee kanten

aan. Er klinkt nogal eens de roep naar

de oude ambachtsschool. Terwijl het

onderwijs zich steeds meer toelegt op

competentiegericht onderwijs. Dat is

iets heel anders en ik vind het onze taak

om ons te realiseren wat dat inhoudt.

In het kader van permanente educatie

betekent dat voor het bedrijfsleven dat

je voortdurend moet blijven investeren

in het onderwijs.

B U S I N E S S 29


Wij moeten daarbij in staat zijn om te

formuleren wat voor speciale kwaliteiten,

oftewel competenties, wij nodig

hebben. En het best lastig om dat

‘getrechterd’ te krijgen, want we moeten

formuleren wat wij voor de nabije

toekomst nodig hebben en niet wat we

gisteren wilden. Daar moeten wij veel

energie in stoppen.”

Wat ontbreekt er nu nog aan de wisselwerking

tussen bedrijfsleven en onderwijs?

Christian Lorist: “Ik hoor ondernemers

wel eens beweren dat ze moeilijk aan

stagiaires of afstudeerders kunnen komen.

Je kunt je dan afvragen hoe zo’n

ondernemer met zijn stagiaires omgaat.

Een goed voorbeeld is een bedrijf in de

installatietechniek, een branche waar

moeilijk mensen voor te krijgen zijn.

Dat bedrijf kiest er bewust voor om

leerlingen van het ROC een plaats te

bieden en ze heel intensief te begeleiden.

Dat is een heel andere benadering

dan de lege plekken in de productielijn

vullen met een stagiaire.

In de Stedendriehoek wordt momenteel

hard gewerkt aan de website ‘Praktijkplaza’,

waarop alle bedrijven in de regio

straks hun praktijkplekken en de bijbehorende

begeleiding kunnen melden.”

Hans Wesselink: “In een schaarse arbeidsmarkt

doen ondernemers er verstandig

aan om personeel vroegtijdig

aan zich te binden. Dat is mogelijk door

goed te investeren in stagiaires en stageplekken,

maar dat vraagt wel om een

visie voor de langere termijn. Daarom

vind ik het ook zo belangrijk dat wij in

het Ondernemersplatform Stedendriehoek

de commissie ‘onderwijs & arbeid’

hebben, waar beide partijen elkaar ontmoeten.

Daar ontstaan ideeën zoals

stageplekken voor leraren, zodat zij ook

kunnen zien hoe het er in de dagelijkse

praktijk van een bedrijf aan toegaat.”

Het terugdringen van de administratieve

lasten is het volgende thema waar

VNO-NCW zich hard voor wil maken.

Waar heeft het bedrijfsleven nu precies

last van?

Christian Lorist: “Je hebt regels en je

hebt de manier waarop er met de regels

wordt omgegaan. Als bijvoorbeeld

iemand een aanvraag heeft ingediend,

maar een deel van de informatie vergeten

is bij te sluiten, dan komt het voor

dat een overheid een brief stuurt met

de mededeling dat de aanvraag niet in

behandeling kan worden genomen. Die

overheid kan ook de ondernemer even

bellen met de vraag om de ontbrekende

informatie alsnog te sturen. Ik constateer

overigens wel dat gemeenten zich

steeds klantvriendelijker opstellen.”

Hans Wesselink: “Maar gemeenten

werken te gefragmenteerd. Onderne-

ER LIGT EEN SCHONE TAAK VOOR DE REGIO OM

HAAR KWALITEITEN BETER TE VERKOPEN

mers worden tureluurs omdat ze naar

allemaal verschillende loketjes en afdelingen

moeten. Gemeenten zouden

voor ondernemers een vast aanspreekpunt

moeten hebben. Een rechtstreekse

contactpersoon die zaken kan regelen,

het tempo erin houdt en afspraken nakomt.”

Dat zullen de gemeenten toch geen

slecht idee vinden?

“Nee, maar gemeenten zijn organisaties

met verschillende afdelingen en verschillende

functionarissen met allemaal

eigen agenda’s. Het is dus niet zo gemakkelijk

te realiseren. Bij gemeenten

die al wel een contactpersoon voor het

bedrijfsleven hebben, moet die functionaris

vechten tegen allerlei interne

koninkrijkjes. Blijkbaar is de focus nog

onvoldoende op de klant gericht en nog

D U B B E L I N T E R V I E W

teveel op de eigen takenpakketjes en op

het indekken voor juridische complicaties.

Niet voor niets willen wij als VNO-

NCW stimuleren dat de gemeenten in

de Stedendriehoek van elkaars ervaringen

op dit gebied gaan leren.”

Toen u de voorzittershamer overnam

zei u in uw speech: “De Stedendriehoek

en haar ondernemers herbergen

veel potentie en talent. We hebben goud

in handen, maar weten dat nog onvoldoende

te benutten.” Waar bestaat dat

goud precies uit?

“Het goud is het werkklimaat, de schone

lucht en het groen. En deze regio is ook

bijzonder omdat je vanuit hier binnen

het uur ongeveer alle plaatsen in het

land kunt bereiken, eveneens binnen

het uur op verschillende internationale

vliegvelden kunt zitten en dat je binnen

drie kwartier vijf universiteiten hebt.

In de Stedendriehoek steekt geen enkele

branche er hoog bovenuit. We hebben

overal wel wat van. Dat lijkt ontzettend

saai, maar het biedt stabiliteit. En

bovendien hebben we hier welzijn en

wellness voor het grijpen.”

Christian Lorist: “Het goud staat voor

de kwaliteit van de regio. Iemand die

hier wil werken kan niet alleen een

goede en prettige baan vinden, maar

ook een aantrekkelijke woonomgeving,

compleet met een voorzieningenniveau

van kinderopvang tot theater.”

Maar al dat goud weten we nog onvoldoende

te benutten.

“Als je in Amsterdam vraagt waar de

Stedendriehoek ligt en wat daar te vinden

is, dan zullen niet veel mensen de

goede antwoorden weten. Er ligt een

schone taak voor de regio om haar kwaliteiten

beter te verkopen.”

Hans Wesselink: “We moeten het goud

meer laten blinken. Dat hoeven we niet

eens als Stedendriehoek alleen te doen.

Laten we in een brede samenwerking

eerst maar eens de krachtige eigenschappen

van het oosten van het land

uit gaan dragen.”

Tekst: T O O N V A N D E R S T A P P E N

Fotografie:

F O T O G R A A F M Ó R I C V A N D E R M E E R

B U S I N E S S 31


THE NEW SEAT IBIZA

Daar sta je dan, oog in oog met pure schoonheid, absolute perfectie in gestroomlijnde eenvoud. Het bewijs dat alles wat aandacht

krijgt, niet alleen mooier maar ook beter wordt. En dan besef je vanzelf dat soms, heel soms, wachten beloond wordt.

Want ‘The New Ibiza’ staat nu bij ons in de showroom voor een bezichtiging, een aanschouwing, een analyse of een ervaring.

Ontdek de perfecte samensmelting van schoonheid en techniek en test hem zelf. ‘The New Ibiza’ is er al VANAF 13.895,-

SEAT IBIZA. BEAUTY MEETS TECHNOLOGY

Er is al een nieuwe SEAT Ibiza vanaf 13.895,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken enverwijderingsbijdrage.

Gemiddeld brandstofverbruik 4,5-6,2L / 100 km (1:22,22-1:16,13) CO 2 emissie g/km 119-149.

Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. Importeur Pon Car, Leusden.

seat.nl

Apeldoorn Janse Premium Cars Steenbokstraat 9 055 - 539 38 00 www.jansepremiumcars.nl

Deventer Auto Janse Deventer B.V. Revalstraat 5 0570 - 50 21 50 www.seat.nl/autojanse

Gratis reclame bij Commixx *

www.commixx.nl

* Als u klant wordt zeggen wij het tegen iedereen!

HET FLEXIBELE

MAATWERK

VAN DUITS

ENGINEERING

Als het gaat om een bedrijfsreportage is het in de serieuze vakbladjournalistiek

gebruikelijk om niet teveel ‘juichtonen’ te laten weerklinken. Maar wat nu als

je ‘stuit’ op een bijzondere onderneming, Duits Engineering bijvoorbeeld?

Driesteden Business ging op zoek naar de filosofie en drijfveren van een

innovatieve no nonsens onderneming.

Ingetogen gezegd: Duits Engineering

is een bedrijf waarvan je er niet veel

aantreft. Minder ingetogen: zó innovatief,

zó betrokken, zó menselijk. Er moet

toch iets mankeren aan de in Zutphen gevestigde

onderneming? Schrijver dezes,

die toch bepaald niet kritiekloos door het

leven gaat, heeft geen onvolkomenheden

kunnen ontdekken tijdens het twee uur

durende gesprek met rondleiding. Zelfs de

koffie was zeldzaam lekker.

Vraag het een willekeurige klant, een

werknemer of ‘concullega’. Allemaal zijn

ze lovend over Duits Engineering. De eerste

grote opdrachtgever (uit Frankrijk) is er

nog steeds. Hetzelfde geldt voor de eerste

werknemer. Natuurlijk gaat er weleens wat

mis, maar altijd is er de intentie om het samen

op een goede manier op te lossen. Als

een klant bij Duits aankomt met een probleem

of vraag, volgt er steevast een gedegen

analyse met een eerlijk antwoord. Dat

gaat vaak in de vorm van een eerste schets

en een 3D-ontwerp. In overleg wordt een

traject ingezet dat moet leiden tot een optimale

oplossing voor de klant. Die oplossing

kan een toepassing zijn, een advies,

een product of een complete machine.

Duits Engineering kan daarbij bogen op

diverse innovatieve realisaties, variërend

van nieuw ontworpen windturbines, tot

energiebesparende bodemwarmteopslaginstallaties.

Betrokken

Bij Duits Engineering heerst een sterke

teamgeest. Dat uit zich in een grote betrokkenheid

van de medewerkers, onder wie

sinds kort ook twee buitenlandse krachten

uit Polen en Slovenië. Iedereen is zelf

verantwoordelijk voor een bepaald (deel)

project, klant en/of machine. Korte lijnen,

eerlijkheid; het hoort bij het ondernemerschap

van Duits Engineering. Dat geldt intern,

maar ook extern. Klanten hebben één

aanspreekpunt binnen de organisatie en

krijgen altijd een glashelder advies.

Het verhaal over het ondernemerschap van

Duits Engineering begon op de bekende

zolderkamer. Algauw volgde een verhuizing

naar de huidige locatie. Nu, 17 jaar en

drie overnames verder, is Duits Engineering

met ruim twintig medewerkers actief

op een breed terrein. “Mijn vakgebied was

altijd al metaal en machinebouw”, vertelt

directeur-eigenaar Jan Duits. “Ik heb

daarin nationaal en internationaal breed

ervaring opgedaan, van productie tot bedrijfsleider

en binnen diverse sectoren,

zoals warmtewisselaars, scheepvaart en

B E D R I J F S P R O F I E L

boekbinderij.” Uiteindelijk leidde het specialisme

in warmtewisselaarproducten tot

de definitieve stap richting het zelfstandig

ondernemerschap. “We zijn vervolgens

langzaam maar gestaag gegroeid.”

Allround

“We verlenen technische adviezen,

bouwen speciaalmachines of -apparaten

en voeren elektraprojecten uit. Maar we

realiseren ook proces- en productieautomatisering

en ontwerpen unieke machines

op klantspecificatie”, vervolgt Jan Duits,

terwijl hij ons rondleidt door de ruim 3.000

vierkante meter grote bedrijfshallen. “Daarnaast

zijn we actief als toeleverancier van

enkelvoudige producten, kleine series en

samengestelde producten. Kortom: we

zijn in staat als een veelzijdig partner op te

treden ter ondersteuning van en aanvulling

op de technische mogelijkheden van klanten.

Ons specialisme is het allroundschap.

Verder zijn we onderscheidend door ons

probleemoplossend vermogen. We denken

daadwerkelijk mee met de klant.”

Om aan alle eisen te kunnen voldoen, beschikt

Duits Engineering over moderne,

veelal computergestuurde apparatuur en

goed geschoold personeel. “Dat laatste

aspect is het allerbelangrijkste”, benadrukt

Jan Duits. “Zonder werknemers bestaat dit

bedrijf niet meer. Het is daarom belangrijk

dat ze optimaal worden geschoold.” Hoe

belangrijk Duits dit vindt, blijkt uit het initiatief

om te komen tot een breed gedragen

samenwerkingsverband in Zutphen op het

gebied van scholing. In een latere Driesteden

Business meer over dit project.

B U S I N E S S 33

Jan Duits staat aan het

hoofd van een bijzondere

onderneming. “We proberen

altijd van één plus één

drie te maken.”

Duits Engineering

Mercuriusweg 4-6

7202 BS Zutphen

Tel: 0575-543086

Fax: 0575-542364

duits@duits.nl

www.duits.nl


S P E C I A L V O O R S T

De gemeente Voorst zit krap in het jasje. Tenminste wat

betreft bedrijventerreinen. De bestaande terreinen zijn

zo goed als vol en nieuw terrein laat de nodige tijd op

zich wachten. Intussen groeien ondernemingen. De

oplossing: roeien met de beschikbare riemen of buiten

de gemeentegrenzen op zoek naar ruimte.

Eén van de bedrijven met uitbreidingspotenties

is Eekhuis

Schilder-, Glas- en Wandafwerking

uit Twello. Het bedrijf heeft

24 medewerkers in dienst en beschikt

momenteel over zo’n 1.000 vierkante

meter bebouwd en onbebouwd terrein.

Dat is volgens directeur Teun Eekhuis

niet voldoende de komende jaren. “We

willen graag uitbreiden, voornamelijk

voor de opslag van onze containers,

schaftwagens en auto’s. Dat is op de

huidige locatie onmogelijk. De gemeente

heeft ons een tijd geleden al

geadviseerd om te verkassen naar De

Kar, maar dat is voor ons geen optie.

Wij willen hier blijven. Een groot deel

van het personeel komt hier uit Twello

en dat geldt ook voor onze klanten.”

Van goede wil

Een aantal jaren geleden kreeg Eekhuis

van de gemeente de vraag of hij wilde

verhuizen naar de Engelenburg, maar

destijds was de noodzaak nog niet zo

aanwezig. “Ik kon toen nog niet voorzien

dat we zo zouden doorgroeien.

Daarnaast is inmiddels ook duidelijk

dat mijn beide zoons door willen in het

bedrijf, dus dan ga je opeens een heel

stuk verder in de toekomst kijken. Nu

zetten we er dus noodgedwongen de

rem op. Dat heeft trouwens wel een

bijkomend voordeel: omdat we nu nauwelijks

verder kunnen groeien, kun je

selectief zijn bij het aannemen van je

personeel. We willen wel echte vakmensen

hebben”, zegt Eekhuis, die begrip

heeft voor de moeilijke situatie waarin

de gemeente verkeert. “De gemeente

Voorst is van goede wil. Ik denk dat ze

achter de schermen wel hard aan het

werk zijn om ruimte te creëren, maar zo

gemakkelijk gaat dat allemaal niet. Het

zal nog wel een paar jaar duren.”

Een ander bedrijf in de gemeente Voorst

dat tot voor kort graag wilde uitbreiden,

is Horesca M.L. Lieferink. Deze groothandel

voor de horeca is momenteel

34 D R I E S T E D E N

Gemeente Voorst bewaakt groen imago

VOORST: KRAP

aan de Mosseler Goorstraat in Twello

gevestigd en volgens directeur Ronald

Lieferink is de behoefte om nieuw te

bouwen niet meer zo urgent. Lieferink:

“We hebben het laatste stukje grond

wat nog beschikbaar was volgebouwd

en daarmee houdt het even op. Afhankelijk

van de ontwikkelingen in onze

branche zal er wellicht in de toekomst

wel weer behoefte zijn aan nieuwbouw,

maar dat zien wij ter zijner tijd wel

weer. Mocht het zover zijn, dan gaat het

ons om een stuk grond van minimaal

15.000 vierkante meter en deze grond

zou bij voorkeur bij de snelweg moeten

liggen. Wij zijn een logistiek bedrijf met

veel autoverplaatsingen, dus de voorkeur

gaat dan uit naar een stuk zo dicht

mogelijk bij de snelweg”, zegt Lieferink,

die daarbij denkt aan een locatie buiten

de gemeentegrenzen. “De Engelenburg

is wat ons betreft niet de ideale locatie.

Onze voorkeur zou uitgaan naar een locatie

dichtbij de snelweg. Hiervoor zou

bijvoorbeeld de locatie ‘De Kar’ dan

wel een locatie in Epse eerder in aanmerking

komen. Voor ons is het geen

must om in Twello te blijven.”

Bewust van urgentie

Wethouder Henk Bink van de gemeente

Voorst is op de hoogte van de

uitbreidingsplannen van een aantal

bedrijven binnen de gemeentegrenzen.

Hij weet ook dat de Voorster Kring van

Werkgevers de gemeente vraagt om

snel te handelen. “We zijn ons bewust

van de urgentie, maar onze mogelijkheden

zijn beperkt”, zo laat hij desgevraagd

weten. “We zijn bezig met de

uitbreiding van Bedrijvenpark de Engelenburg

in Twello. Het betreft dan

zo’n 20 tot 25 hectare. Maar voordat

we daadwerkelijk grond uit kunnen

geven, zijn we wel een aantal jaren verder.

Tot die tijd moeten bedrijven met

uitbreidingsplannen het doen met de

huur of aankoop van kleinere stukken

op de bestaande terreinen.”

De consequentie is ook dat bedrijven

die meer ruimte nodig hebben hun heil

elders moeten zoeken. “Dat klopt. Bedrijven

die meer dan 1 à 2 hectare nodig

hebben, verwijzen we naar Apeldoorn,

Zutphen of Deventer. Enerzijds is dat

misschien jammer, maar de afstand is

IN HET JASJE

te overbruggen”, zegt Bink, daarmee

verwijzend naar de ervaring die de gemeente

heeft opgedaan met slachterij

Dumeco. “Toen dit bedrijf uit Twello

vertrok naar Apeldoorn was het ook

niet duidelijk of het personeel wel wilde

volgen. Uiteindelijk bleek dat mee te

vallen. We zijn met z’n allen natuurlijk

een stuk mobieler geworden. Dat wil

overigens niet zeggen dat we onze eigen

bedrijven zo maar laten gaan. We willen

ze hier graag houden, maar nogmaals,

onze mogelijkheden zijn beperkt.”

‘ONGEBREIDELD UITBREIDEN

IN DE WEI IS ER NIET BIJ’

Bink erkent dat het huidige bedrijvenpark

Engelenburg Noord sneller gevuld

was dan verwacht. “We gingen er van

uit dat het huidige Engelenburg Noord

pas in 2011 vol zou zijn. Het nieuwe

terrein, Engelenburg West zou er dan

mooi achteraan gekomen zijn. Maar

de uitgifte raakte plots in een stroom-

versnelling. En dus zijn de gronden nu

al vergeven. We zijn pas met dit college

begonnen met actief grondbeleid. Daar

was voorheen nog geen sprake van en

dus hebben we nu te maken met stagnatie.”

Ook de oude industrieterreinen

bieden volgens de wethouder maar

beperkt uitkomst. “In onze gemeente

is er op die terreinen geen structurele

leegstand. We hebben ook niet te maken

met verpauperde terreinen.” Als

het nieuwe terrein Engelenburg West

beschikbaar komt dan zal de gemeente

Voorst de grond met ‘de rem erop’ gaan

uitgeven. Het betekent een jaarlijkse

uitgifte van 1 à 2 hectare. “En dat is

nog een reden om grote bedrijven door

te verwijzen. Het past niet in het beleid

om een bedrijf dat zeg maar 6 of 7 hectare

nodig heeft hier plek te geven. Geef

je zo’n bedrijf de ruimte, dan zijn we

ook eenderde van ons terrein kwijt. En

dat terwijl we eigenlijk tot 2020 vooruit

moeten met Engelenburg West.”

Langs de A1

Ronald Lieferink vraagt zich af waarom

de gemeente geen bedrijventerrein

S P E C I A L V O O R S T

gaat realiseren naast de snelweg, want

volgens hem zijn daar voldoende

mogelijkheden. “Blijkbaar heeft de gemeente

dus geen behoefte aan grote

bedrijven of extra bedrijvigheid. Dat

leid ik ook af uit het feit dat men heeft

gekozen voor de huidige locatie (Engelenburg

West, red.). Het is geen zichtlocatie

naast de snelweg en dat is toch

iets waar de voorkeur van de meeste

bedrijven naar uit gaat. Ik vind dat

vreemd”, zegt Lieferink. Voor wethouder

Bink is het antwoord op deze vraag

duidelijk: “Als gemeente Voorst kiezen

we er zelf duidelijk voor om geen zogenaamde

zichtlocaties te ontwikkelen.

De A1 biedt over het algemeen een

mooi uitzicht op het landschap tussen

de Veluwerand en de IJssel. Dit uitzicht

is een kwaliteit die we willen behouden.

Overigens is Twello in het algemeen en

Engelenburg in het bijzonder erg goed

ontsloten op de A1 en is het ontwikkelen

in de nabijheid van deze verkeersader

ook helemaal niet nodig. Studies

van de rijksoverheid en provincie

geven ook aan dat zichtbaarheid en het

kunnen beleven van het landschap langs

infrastructuur een belangrijke kwaliteit

is. Men spreekt wel van ‘Vensters op

het landschap’. Ontwikkelingen langs

infrastructuur dragen het risico met

zich mee dat corridorvorming ontstaat

zoals dat in het westen van het land is

gebeurd. We zijn een groene gemeente

en we willen ons op alle fronten op die

manier graag profileren. Ook langs de

A1.”

Na 2020

Verder vooruitkijken - na Engelenburg

West- wil en kan de wethouder nog niet.

“We moeten ook hier in de gemeente

spaarzaam omgaan met de beschikbare

grond. Als Engelenburg West naar verwachting

over 15 jaar is volgebouwd,

dan moeten we misschien wel weer

creatief omgaan met de bestaande

terreinen. We moeten ook ons groene

imago blijven bewaken. Daarmee onderscheiden

we ons van de omliggende

gemeenten. Je kunt niet ongebreideld

blijven uitbreiden in de wei.”

Tekst: G E R R I T T E N K I N K

Fotografie:

F O T O G R A A F M Ó R I C V A N D E R M E E R

B U S I N E S S 35


B E D R I J F S P R O F I E L

TEAM3D gebruikt Google Earth voor vastgoed-presentatie

GOOGLE EARTH ALS

ONLINE VERKOOP-TOOL

TEAM3D Twello

Molenstraat 15B

7391 AA Twello

www.team3d.nl

info@team3d.nl

EVERT VAN DE WORP FOTOGRAFEN

REPORTAGES EN

EVENEMENTEN

AKTIE EN

SPORT

STUDIO EN

RECLAME

MODE EN

MENSEN

Multifunctioneel gebruik 3dmodellen

Het maken van een 3d-model kan een tijdrovende

klus zijn, zeker bij grotere projecten.

TEAM3D heeft diverse eindproducten

ontwikkeld aan de hand van dat ene 3dmodel.

Volgens eigenaar René van der

Neut wordt het vaak toch wel kostbare

3d-model nu optimaal gebruikt voor

meerdere producten, van visualisatie

tot 3d-geprinte maquette. Na een

jaar van ontwikkelen is daar nu dan

de TEAM3D Google Earth 3d-tool,

kortweg de Googletool, bijgekomen.

Online presenteren

Van der Neut meent dat Google

Earth een uitstekend platform is om

vastgoedprojecten te presenteren:

WWW.EVERTVANDEWORP.NL

TEAM3D Twello is een jong visualisatiebureau dat zich

gespecialiseerd heeft in het presenteren van vastgoedprojecten.

De hoofdactiviteit is het maken van Artist Impressions, maar

daarnaast levert TEAM3D verschillende andere presentatiemiddelen

waaronder de nieuwe Google Earth 3d-tool.

“Google Earth is door iedere pc-bezitter

gratis te installeren. Onderzoek wijst uit

dat 70% van de computerbezitters het programma

al op de pc hebben staan. Het gebruik

is simpel en een eenvoudige link op

de website van de verkopende instanties

verwijst direct naar het 3d-model van het

(nieuw-)bouwplan.”

Met de Googletool kunnen 3d-modellen,

die ook gemaakt worden voor bijvoorbeeld

de visualisaties, direct op Google

Earth geplaatst worden en in 3d bekeken

worden. Er wordt geen vereenvoudigd

model gemaakt, waardoor de getoonde

projecten zeer nauwkeurig zijn en dubbele

kosten vermeden worden. Daarnaast

biedt de Googletool enkele andere

interessante functionaliteiten, waaronder

een geïntegreerde projectsite. Inmiddels

INRICHTING VAN DE BUITENRUIMTE

INFRASTRUCTUUR

BEPLANTINGEN

staan de eerste projecten online en zijn

via de website van TEAM3D te bekijken.

Binnenkort wordt de Googletool uitgebreid

met nieuwe mogelijkheden voor met name

makelaars.

Screenshot van de Google Earth 3d-tool

Kienschulpenweg 26 • 8071 ZK Nunspeet • tel. 0341-25 42 32 • b.g.g. 0341-26 26 84

fax 0341-26 30 20 • info@buro-goedegebuure.nl • www.buro-goedegebuure.nl

verkeer

arcade

GLAS-IN-LOOD

VOLOP IN DE BELANGSTELLING

las-in-lood inspireert weer”,

“Gvertelt Van Wegen. “Het

doet ons denken aan bijvoorbeeld ons

ouderlijk huis, onze jeugd, wellicht

kerkbezoek of oude monumentale

gebouwen in onze stad”, aldus de inwoner

van Voorst, die al op jonge leeftijd

gefascineerd raakte door de vele warme

en volle glaskleuren in samenspel met

doorvallend daglicht. “Zo kwam ik als

kind regelmatig in de kerk en altijd weer

vielen mij de glas-in-loodramen op. Ik

werd er vaak vrolijk van, kwam tot rust

en merkte vaak dat mijn gedachten

wegdwaalden, niet (meer) gehinderd

door de dingen-van-de-dag.”

Dubbelglas

Glas-in-lood – letterlijk: stukjes glas

bijeengehouden door het lood – biedt

talrijke mogelijkheden: van een eenvoudig

paneel met ranke loodlijnen tot

aan panelen vol van uitbundige kleuren

gerangschikt als op een palet met grote

klodders felle kleuren verf, afgewisseld

met zachte tinten. “Maar het meest

fascinerende aan glas-in-lood voegt

het daglicht zélf toe, het glas reagerend

op de weerssituatie”, benadrukt Van

Wegen, die er daarnaast op wijst dat

glas-in-lood in zijn ogen onterecht een

‘poenerig’ imago heeft. “Velen denken

dat de prijs ervan niet te betalen is.

Bovendien associëren mensen glas-inloodramen

in hun huis nogal eens met

tocht, kouval en energieverlies. Dat is

echter niet meer het geval; zo zijn glasin-loodramen

prima in dubbelglas te

plaatsen.”

Opifex wordt vooral ingeschakeld wanneer

schade is ontstaan: een barst in

een ruitje, verouderd lood wat op de

kruispuntjes gebroken is, of een paar

kapotte ruitjes. “Daarbij hoeft reparatie

niet per definitie een kostbare zaak te

zijn”, aldus Van Wegen. Afhankelijk van

de aard van de noodzakelijke reparatie

haalt Van Wegen het raam uit de sponning

en vervoert het naar de werkplaats,

maar het gebeurt ook regelmatig dat

de reparatie ter plekke wordt verricht.

“Dat hangt af van de schade. Indien

bijvoorbeeld in een schuif- of serredeur

een ruitje stuk is kan het vaak ter plekke

worden gerepareerd. Het werk geeft me

GLAS-IN-LOODRAMEN ZIJN

PRIMA IN DUBBELGLAS

TE PLAATSEN

veel voldoening. Veelal van een hoopje

glasellende weer een trots en fier raam

maken. Maar nieuw werk komt ook

voor.”

Glas-in-lood heeft van oudsher (vanaf

de15e eeuw) door de eeuwen heen een

ware functie- evolutie doorgemaakt:

van noodzakelijke vensterafdichting

(tegen tocht en kou) maar waar nog

wel daglicht door kon vallen tot het heden:

glas-in-lood voor verfraaiing van

het huis, als bezorger van een aparte,

vaak verstilde, romantische sfeer in

huis. Denk bijvoorbeeld aan bovenramen,

serreramen, een zijraam in de hal

of trappenhuis. Desgewenst kan Opifex

ook een eigen ontwerp in glas vormgegeven

realiseren. Van Wegen is vooral

binnen de Stedendriehoek actief. In

groter verband werkt Opifex samen

met collega-bedrijven.

Hart van het bedrijf

De werkplaats vormt het hart van het

bedrijf. Hier wordt ontworpen en vervaardigd

wat de klant graag wenst, hier

S P E C I A L V O O R S T

Glas-in-lood is weer helemaal terug van weggeweest.

Een paar decennia lang leek het erop dat alleen nog een

paar ‘ambachtelijke freaks’ en historici de uitstraling en

sfeer van deze karakteristieke beglazing waardeerden.

Anno 2008 echter staat glas-in-lood weer in het middelpunt

van de belangstelling. Dat merkt ook Jos van Wegen

(57) van het bedrijf Opifex uit Voorst. De specialist in

glas-in-loodreparatie kent de markt als geen ander.

ook worden reparaties verricht. “Glasin-lood

vervaardigen is ambachtelijk

handwerk. Ieder glas-in-loodraam is

ooit ontstaan vanuit een ontwerp”,

doceert Van Wegen. “Aan de basis van

dat ontwerp kunnen diverse mensen

gestaan hebben: kunstenaars, ontwerpers,

stylisten, binnenhuisarchitecten

en mensen zoals u en ik. Er is een bepaald

idee en dat moet uitgewerkt worden,

vorm krijgen en in de ontwerpfase

een beeld geven van hoe het er uit gaat

zien. Er word dus een werktekening op

ware grote gemaakt. Nadat het ontwerp

door de opdrachtgever goedgekeurd is,

worden de juiste kleuren glas op maat

gesneden en op het ontwerp gelegd om

te kijken of alles inderdaad exact met de

tekening overeenkomt. Als dat allemaal

klopt, wordt elk stukje glas in het lood

vervat tot het raam compleet is. Tot slot

volgt het solderen, het water- en winddicht

maken van het paneel en het verder

afwerken. De laatste stap is dat het

raam de werkplaats verlaat op weg naar

een tevreden klant”, besluit Van Wegen

lachend.

Tekst: G E R R I T T E N K I N K

Fotografie:

F O T O G R A A F M Ó R I C V A N D E R M E E R

B U S I N E S S 37


B U S I N E S S F L I T S E N

Bij Van Duuren Management is verschenen:

DURF NEE TE ZEGGEN!

Een krachtige en nieuwe manier van onderhandelen voor thuis en op het werk

Onderhandelen is een onderdeel

van ons dagelijkse

leven geworden. We onderhandelen

met onze werkgever,

collega’s, klanten, kinderen, buren,

noem maar op. Soms word je ineens

geconfronteerd met onverwachte eisen.

Je beste klant wil bijvoorbeeld

ineens een hogere korting en hij gaat

naar de concurrent als je hem die

niet geeft. Of de verkoop van je huis

is bijna rond, en opeens eist de koper

dat de tuin op jouw kosten wordt

heringericht. Of je hebt een conflict

met je baas. Wat doe je met zijn eis

dat je zijn beslissing maar hebt te

pikken en dat je anders kunt gaan?

Over de auteur

Jim Camp is al meer dan twintig

jaar coach op het gebied van onderhandelen.

Hij en zijn collega’s van

Coach 2100 zijn actief betrokken bij

honderden onderhandelingstrajecten

wereldwijd. Hij geeft les over zijn

ideeën in de VS, Groot-Brittannië,

Duitsland, Rusland, Roemenie en

Japan.

Titel Durf nee te zeggen!

Ondertitel De krachtige

onderhandelings -

techniek voor thuis

en op het werk

Auteur Jim Camp

Bedrijfsmakelaars binnengedrongen in

landelijke Top 10 bedrijfsruimtemakelaars

THOMA-TBB A1

THOMA-TBB A1 Bedrijfsmakelaars staat in de allernieuwste PropertyNL

(mei 2008) op nummer 9 in de landelijke Top 10 van Bedrijfsruimtemakelaars.

Deze positie heeft de makelaar, met 5 vestigingen in Midden- en Oost-

Nederland, te danken aan het aantal vierkante meters dat zij regionaal en

landelijk heeft verhuurd en verkocht.

PropertyNL: grootste onafhankelijke informatiebron

PropertyNL is in Nederland de meest geraadpleegde, onafhankelijke informatiebron

voor alle vastgoedprofessionals die betrokken zijn bij de planning,

ontwikkeling, realisatie, verkoop, verhuur en beheer van kantoren, winkels

en andere bedrijfsruimten: ontwikkelaars, financiers, beleggers, overheden,

vastgoedadviseurs en eindgebruikers.

Versterkte marktpositie dankzij krachtenbundeling

THOMA-TBB A1 Bedrijfsmakelaars heeft de positie in de landelijke Top 10

van Bedrijfsruimtemakelaars onder meer te danken aan de krachtenbundeling

in januari 2006 van THOMA A1 Bedrijfsmakelaars en TBB Bedrijfsmakelaars

die leidde tot een versterkte positie op de markt en een toegenomen

aantal transacties. THOMA-TBB A1 Bedrijfsmakelaars heeft vestigingen in

Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Lochem en Rijssen en is verbonden aan

Thoma Makelaars met vestigingen in Apeldoorn, Borculo, Brummen, Gorssel,

Deventer, Doetinchem, Eerbeek, Lochem, Rijssen en Ruurlo.

Uitvoering Paperback

Omvang 209 blz.

Prijs € 24,90

ISBN 978 90 89650054

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Roderik Teunissen: 0345 473392 /

roderik@vanduurenmedia.nl

VAN DER WORP BEDRIJFS MAKELAARS

GAAT VERGAANDE SAMENWERKING

AAN MET REBOGROEP BV.

In de maanden na het overlijden van haar man Hans

van der Worp, welke een tweetal succesvolle en gerenommeerde

bedrijfsmakelaardij kantoren heeft in

Deventer en Zwolle, heeft Kitty van der Worp het besluit

genomen in overleg met betrokkenen om een solide en

betrouwbare partij in de markt te zoeken welke het door

Hans opgezette bedrijf voortzet en verder uitbouwt.

Na contact te hebben gehad met diverse partijen, heeft

mevrouw Van der Worp het besluit genomen om een vergaande

samenwerking aan te gaan met REBOgroep BV.

Deze samenwerking gaat zo ver dat de directie van REBOgroep

BV, Henk Sloot RMT en Marleen Kranenburg MSc

REM, de directie voeren van Van der Worp Bedrijfsmakelaars

BV. Deze vergaande samenwerking past goed bij de

strategie van totaal vastgoed dienstverlener van REBOgroep

BV, zij geeft op deze wijze haar bedrijfsmakelaardij

activiteiten een impuls, en verstevigt haar positie in de

markt van Deventer en Zwolle als totaaldienstverlener op

het gebied van woning- en BOG makelaardij, vastgoed management

(retail, kantoren en wonen), vve management

en verzekeringen. In de komende maanden zal deze vergaande

samenwerking worden uitgebouwd.

NIEMAND AAN DE KANT.

IEDEREEN AAN HET WERK!

Het Jaarverslag 2007 van Sallcon Groep is verschenen;

de werkmakelaar in Deventer, die onlangs

haar naam veranderde in Sallcon Werktalent.

2007 was in alle opzichten een succesvol jaar. Succesvol

qua ontwikkelingen en verbreding van het werkaanbod. Én

succesvol met een positief resultaat van € 893.000,-.

B U S I N E S S 39


B E D R I J F S P R O F I E L

Groen verhuist naar nieuw onderkomen aan Snipperlingsdijk in Deventer

‘WE GAAN ER VOOR’

Alle dagen opletten en fris zijn. Dat is de werkwijze van Groen Woning en Projectinrichting

in Deventer. En het werkt, want deze woninginrichter groeit uit zijn jasje en verhuist daarom

binnenkort naar een tweemaal zo groot onderkomen.

Aan het hoofd van de onderneming

met 21 medewerkers staat Eric

Rumpf. Hij nam het bedrijf zes jaar

geleden over en zette direct een nieuwe

koers in. Het aanbod werd verbreed en behelst

nu de complete woninginrichting van

vloeren tot en met gordijnen en de stoffering

van meubels. Ook het klantenbestand

werd uitgebreid. Dat varieert nu van de

particulier tot en met de projectinrichter.

Daarnaast is Groen Woning en Projectinrichting

ook actief met het inrichten en

aankleden van cruises, luxe jachten en

complete bungalowparken.

“De nieuwe locatie omvat zo’n 2.000 vierkante

meter. Dat is het dubbele van ons

oude onderkomen. En het ziet er allemaal

strakker en moderner uit”, zegt Rumpf, die

het succes wijt aan een aantal factoren.

“Omdat we de complete inrichting kunnen

verzorgen, komen mensen bij ons terecht.

Het is natuurlijk gemakkelijk wanneer je

met al je vragen bij één partij terecht kunt.

Men wil de opdracht uitbesteden en er

verder geen omkijken meer naar hebben.

Voorwaarde is dan wel dat je het goed

doet. Wij steken dan ook erg veel tijd en

energie in de relatie met onze klant. Goed

deskundig advies, duidelijke afspraken en

laten zien dat je er voor wilt gaan, dat je

40 D R I E S T E D E N

een mooi product wilt afleveren. Dat moet

je elke dag opnieuw uitstralen. De klant

pikt dat op.”

Deze instelling legt zijn bedrijf geen windeieren.

“We groeien nog steeds. Dat

heeft voor een groot deel te maken met

mond-tot-mond reclame. Als je goed werk

aflevert, dan komen de mensen vanzelf

terug. Maar dat niet alleen, ze vertellen het

ook door. Het is ook een reden om veel tijd

en energie te stoppen in netwerken. Ik ben

hier in Deventer bij diverse netwerkorganisaties

aangesloten. Als je je daar actief

inzet, dan betaalt zich dat uit. Het gevolg

van al dat netwerken is wel dat we bij

opdrachtgevers door het hele land zitten.”

De goede naam die Groen Woning en

Projectinrichting heeft opgebouwd in de

afgelopen jaren is voor een groot deel te

danken aan de deskundigheid van het

personeel. Rumpf. “We hebben hier vijf

eigen stoffeerders in dienst. Daarnaast

projectbegeleiders en adviseurs. We koppelen

altijd één persoon aan een project,

zodat het contact voor de klant maar via

één persoon loopt. Daarnaast hebben we

twee binnenhuisarchitecten die onze klanten

van advies kunnen voorzien. En in de

winkel zijn natuurlijk ook altijd adviseurs

aanwezig. Verder zijn we op dit moment

bezig met het implementeren van een

computersysteem, waarbij klanten hun

wensen kunnen doorvoeren. Aan de hand

van virtuele tekeningen wordt dan duidelijk

hoe de inrichting er uit zal zien.”

Het bedienen van zowel de particuliere

klant alsook het inrichten van een school

of zorginstelling past volgens Rumpf heel

goed naast elkaar. “Soms denkt men dat

projectinrichting minder persoonlijk is en

dat daar de eisen dus minder hoog liggen.

Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Wij

benaderen elk project, hoe groot het ook is,

alsof het de huiskamer van een particulier

is. Daar maken we geen onderscheid in.”

Groen Woning en Projectinrichting

Snipperlingsdijk 50

7417 BK Deventer

Telefoon: 0570-624122

info@groendeventer.nl

www.groendeventer.nl

Kerklaan 1

Breuninkhofweg 7

“Prachtige zaken in de stedendriehoek”

Aan de rand van Twello in het voormalige

buurtschap “Duistervoorde, onder de

klokken van de R.K. Kerk ligt Restaurant

“De Vier Seizoenen”.

Het juiste adres voor uw bruiloft, receptie,

koud/warm buffet, verjaardag of

vergadering met een capaciteit van 250

personen.

De sfeervolle zaal kunenn wij precies

aanpassen aan de grootte van uw gezelschap.

Aan de rand van de plas Bussloo temidden

van de golfbanen ligt de fraai verbouwde

boerderij “Hof van Bussloo” De boerderij

bestaat uit een deel voor 100 personen

en een opkamer voor 30 personen. Tevens

is er een speelkamer voor de kleintjes. De

menukaart is uitgebreid, met veel streekspecialitieten

en de vriendelijke prijsstelling

wordt door velen gewaardeerd. De

inrichting van de boerderij is gezellig,

In het restaurant “De Huiskamer” kunt u

genieten van onze uitgebreide en vriendelijk

geprijsde menukaart.

Prachtige bloemdecoraties, een authentieke

sfeer en een fraai terras geven het

geheel een prachtig aanzicht!

Kerklaan 1,

7391 AN Twello

0571-270073

www.devierseizoenentwello.nl

veel verse bloemstukken, fraaie fotopresentaties

en een gezellig zitje bij de open

haard. Tevens is er het ruime terras in de

boomgaard met daarbij een speeltuintje

voor de kleintjes.

Breuninkhofweg 7,

7384 AE Bussloo

0571- 261147

www.devierseizoenentwello.nl

Temidden van water, natuur en in de

rust van de ouderwetsche hofstede “De

Middelburg” heeft u een unieke locatie

voor het geven van uw feestavond, bruiloft,

receptie, presentatie, vergadering

of groepsdiner. De Middelburg is een

versterkte hofstede uit 1837 en beschikt

over een ruime deel voor 160 personen en

een fraaie opkamer voor 50 personen. Het

fantastische terras biedt een mooi uitzicht

over het water van de plas Bussloo.

Onder de klokken van de hervormde kerk

in Twello ligt de voormalige herberg van

Enter.

Enige jaren geleden is dit prachtige pand

stijlvol verbouwd tot gasterij “Oranje”

In het sfeervolle restaurant kunt u heerlijk

genieten van wat de koks in de open

keuken voor u bereiden.

Op de originele kaart vindt u tal van heerlijke

gerechten met tevens een 3-gangen

Zandwal 1

Tevens is De Middelburg of ciële trouwlocatie

van de gemeente Voorst; een

ruime parkeerplaats, de juiste bewegwijzering

en een meer dan unieke locatie

is de garantie voor een bijzondere dag

voor u en uw gasten.

Zandwal 1

7384 AE Bussloo

0571- 261900

www.devierseizoenentwello.nl

Dorpsstraat 12

keuze menu a € 27,50

Op het fraaie terras aan de achterzijde

waant u zich zomers in buitenlandse

sferen…..

Dorpsstraat 12

7391 DD Twello

0571-277023

www.devierseizoenentwello.nl


B E D R I J F S P R O F I E L

Stationsstraat 7, het is een klein pand

in het centrum van Twello van waaruit

zijn Nieuws- en Advertentieblad

huis aan huis, desgewenst met steunkleur

of in fullcolor uitwaaiert over vijftien

dorpen, van Bussloo-Gieteloo en Empe

tot Wilp-Achterhoek, Klein-Amsterdam,

Steenenkamer, de Worp, Terwolde en o.m.

Klarenbeek en Teuge.

Jacobs (54) zette op z’n 32ste een streep

onder zijn avonturen op de arbeidsmarkt.

Wilde hij ooit electriciën worden, dié wens

behoorde tot de trials and errors, maar zijn

fraaie carrière is wel altijd onder (hoog)

spanning gebleven. De wil om hoog vermogen

af te geven, kwaliteit te leveren, klanten

binden, lezers wijd en zijd te boeien...

Kwaliteit op tijd

Hij riskeerde in 1985 de koop van het miniadvertentiekrantje

‘de Voorster Vrienden’

en bouwde er in 22 jaargangen een me-

42 D R I E S T E D E N

‘KLANT EN KRANT

GAAN ALTIJD VOOR’

dium mee op dat qua lokaal leesbereik

de Stentor overklast, en met een oplaag

van ruim 15.000 (32.000 lezers) meer gloed

en goodwill in en om de gemeente Voorst

oogst dan ooit een professionele uitgever

voor kansrijk had gehouden. Van een knokker

met destijds vier pagina’s moeizaam

betalend drukwerk, is Jacobs courantier

geworden met een wekelijkse, stipt-optijd-drukorder

van minimaal 40 pagina’s,

mooi evenwichtig 60-40% verdeeld over

advertentie- en redaktiekolommen.

Onafhankelijk

Wat de redaktionele variëteit die het Voorster

Nieuws - ook en juist voor de adverteerder!

- zo fascinerend leesbaar maakt, is

bijna verbijsterend. Verslagen van de autorodeo,

de luchtshow en het trekker-racen,

klein politie- en royaal familienieuws en de

grote gemeentepublikaties, informatie van

en voor bedrijven - dat alles, tot en met de

Courantier Jacobs:

“Goedemorgen, “Go

Gert Jacobs, ga zitten..!” Zijn efficiënte kantoor, de prompte

koffie kof en vooral de stevige handdruk verraden het onmiskenbare entrepreneurschap

sch van de directeur-uitgever van het Voorster Nieuws. Hij heeft één uur om

te ppraten

en vijftien minuten voor sociale small-talk. Dan: weg, met auto, laptop

en gsm. Want: afspraken nakomen, attent op tijd zijn, acquireren.

besognes van waterschap of huisartsen,

de sport, predikbeurten of de milieuzorg

rond recreatieplassen en de IJssel… – de

informatievoorziening in tekst en beeld is

even bont als breedschalig. En vooral helder,

kort en krachtig, klantgericht tot in de

laatste minuut voor het ter perse gaan. Met

zo’n twintig vakmensen, grafisch allrounders,

publicisten, ‘frontliners’ en regelneven

maakt Jacobs een blad naar eigen snit

en stijl, gedrukt bij Wegener, maar verder

– van wezenlijk journalistiek belang - in

volstrekte autonomie.

Gedurfde formule

Het Voorster Nieuws kan zich wat permitteren:

een tiental vaste rubrieken (starten

is geen kunst maar continueren!!), onder

meer een getalenteerde maandelijkse boekenpagina.

Een reeks non-conformistische

analyses van de lokaal-politieke partijen.

En, tot twee jaar geleden een serie van 25

artikelen over wat er zich aan de binnenkant

van Twello afspeelt, de kansen van de

plaatselijke economie, het architecturale

wel en wee van de unieke Vinexbouw,

maar ook de kritiek op de lamlendigheid

in de reconstructie van een hoofdstraat

en dilemma’s rondom de IJsselsprong.

Spraakmakende stukken waarmee de even

schandelijke als arrogante opvattingen als

zouden huisaanhuis-bladen worden gemaakt

‘door een onderbetaalde halve man

en een schabbelende paardenkop’ worden

geloochenstraft.

Wee dan ook als de bezorger een steekje

laat vallen, de telefoon maakt gloeiend

overuren.

Tekst: R O N A L D J J M E I J E R

Fotografie: G E R D A J A C O B S

Die zorg van de werkgeverskring

is reëel. Immers, de

uitgifte van nieuw bedrijventerrein

in de gemeente Voorst is

maar zeer gering. En dat terwijl uit

onderzoek blijkt dat binnen 5 jaar

behoefte is aan 10 hectare nieuw terrein.

“We hebben hier binnen de gemeentegrenzen

meerdere bedrijven

die graag willen doorgroeien. Die

worden belemmerd in hun ontwikkeling

en dat is een kwalijke zaak.

Zoals het er nu naar uitziet, komt

er pas weer ruimte beschikbaar over

een jaar of zes, zeven.”

DE POLITIEK WEET OOK DAT

DE LEEFBAARHEID VAN DE

DORPEN MEDE AFHANKELIJK

IS VAN WERKGELEGENHEID

Die problemen willen Steverink en

Steenbergen overigens niet allemaal

op het bordje van de gemeente

schuiven. “Ambtenaren zijn ook aan

handen en voeten gebonden. De politiek

weet ook dat de leefbaarheid

van de dorpen mede afhankelijk is

van werkgelegenheid, dus de wil is er

wel. Maar we zouden wel graag een

wat pragmatischer benadering zien.

Nu moeten de plannen tot in details

geregeld zijn voordat er een schop in

de grond kan. Wij zijn van mening

dat je ook stapsgewijs te werk kunt

gaan. Dan gebeurt er tenminste wat.

Plannen over de inrichting van de

gemeente, inclusief wegen en nieuwe

terreinen, hebben we al afgeleverd

op het gemeentehuis.”

Bewust spreken Steverink en Steenbergen

niet over industrieterrein,

maar over bedrijventerrein. In de

beeldvorming kan wat hen betreft

de politiek ook een belangrijker rol

spelen. “Nu bestaat altijd nog het

idee dat een nieuw terrein ten koste

gaat van groen. En dat een nieuw

ingericht terrein direct betekent dat

het helemaal volgebouwd wordt met

blokkendozen. Maar je kunt het ook

mooier inrichten. Bovendien betekent

een nieuw terrein ook dat oude

bedrijven weg kunnen uit de dorpskernen.

Daar creëer je dan ruimte

voor woningbouw. Dat is iets wat we

allemaal willen. Als je de boodschap

op die manier uitlegt, krijg je veel

meer goodwill van de bevolking.”

Extra laag

De intensievere samenwerking van

de diverse gemeenten binnen De

Stedendriehoek heeft zo zijn voordelen,

maar er zijn ook duidelijk

nadelen. Steverink: “De Structuurvisie

Stedendriehoek, waarin

onder andere bouwen en wonen

S P E C I A L V O O R S T

Ingeklemd in de driehoek van de steden

Zutphen, Apeldoorn en Deventer ligt de

gemeente Voorst. Met deze ‘grote broers’

als buren is het de eerste zorg van

de Voorster Kring Werkgevers (VKW)

om de werkgelegenheid te bewaken.

“Want die is van groot belang voor de

leefbaarheid van onze dorpen. Gelukkig

is ook de politiek zich daarvan bewust”,

zeggen VKW-voorzitter Peter Steverink

en secretaris Bert Steenbergen in koor.

“We moeten ervoor waken een forenzenplaats

te worden.”

‘WIJ MOETEN GEEN FORENZENPLAATS WORDEN’

in de diverse gemeenten zijn beschreven,

betekent toch weer een

extra bestuurslaag. Het proces van

besluit vorming wordt in veel gevallen

vertraagd. Dat is wel een nadeel.

Want zoals gezegd: we zijn gebaat bij

voortgang. Ook de kleine gemeenten

willen verder.”

Tekst: G E R R I T T E N K I N K

Fotografie:

F O T O G R A A F M Ó R I C V A N D E R M E E R

VKW

De VKW telt momenteel 43 bedrijven. De leden hebben minimaal

twintig medewerkers in dienst en zijn actief in alle sectoren,

uitgezonderd de agrarische sector en de detailhandel.

De kring komt jaarlijks vier keer bij elkaar. Het sociëteits-

en netwerkelement en kennisoverdracht spelen daarbij een

belangrijke rol. Naast bedrijfsbezoeken zijn er themabijeenkomsten,

waar een spreker wordt uitgenodigd om het thema

toe te lichten. “We hebben plannen om ook bedrijven vanaf

tien medewerkers uit te nodigen voor de kring. Veel thema’s

die we behandelen, zijn ook van toepassing op bedrijven van

deze omvang. Daar komt bij dat we met meer leden ook als een

nog belangrijker partij worden gezien”, zegt voorzitter Peter

Steverink, die nog een opmerkelijke activiteit noemt. “Als

Bedrijvenkring willen we ook oog hebben voor het immateriële.

Lokale initiatieven ondersteunen, dus. Financieel, maar

ook door daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken.

Daarbij kun je denken aan activiteiten met een maatschappelijk

karakter, die het leef- en woonplezier in de gemeente

Voorst bevorderen. Dat is een vrij nieuw initiatief, dus tot op

heden is daar nog geen gebruik van gemaakt, maar we staan

open voor ideeën.”

B U S I N E S S 43


S P E C I A L V O O R S T

Schreur en Kappert van Profish, Twello:

Tekst: G E R R I T T E N K I N K

Fotografie:

F O T O G R A A F M Ó R I C V A N

D E R M E E R

Die nieuw geïntegreerde baklijn

zorgt er volgens Schreur

voor dat de producten verser

zijn en daarnaast nog sneller in de supermarkt

liggen. “We hebben inmiddels

te maken met producten waarbij

flexibiliteit in voorraad, meer dan ooit

gewenst is.”

Profish zorgt daarmee ook voor veel

regionale werkgelegenheid. Inmiddels

werken er zeventig personen in

vaste dienst bij de visgroothandel. Om

die werkgelegenheid steeds weer een

beetje te vergroten, doet Profish constant

aan productontwikkeling. “Dat

is een centraal punt in onze bedrijfsvoering.

Hoe een product er uitziet is

van wezenlijk belang. Onderzoek wijst

uit dat vis voor 80 procent enkel wordt

beoordeeld met de ogen. Looks zijn

enorm belangrijk”, aldus accountmanager

Freddy Kappert.

Want ‘vis is emotie’ en Profish wil dat

emotionele aspect nog beter voor het

voetlicht brengen”, aldus de algemeen

directeur. Het product moet dus nog

toegankelijker gemaakt worden voor

de retail, zo vindt men. De artikelen

bij de visboer zagen er ooit wellicht

beter uit dan de producten in de supermarkt,

maar daar hebben firma’s

zoals Profish heel veel goede stappen

gemaakt. “Natuurlijk moet je er voor

zorgen dat het product er goed uitziet.

Maar er is nog wel een aantal andere

problemen. Vis heeft een eigen karakteristieke

geur. Via marinades en sauzen

wordt de geur van sommige vissen

44 D R I E S T E D E N

aardig gecamoufleerd en geneutraliseerd.”

Vis wordt daardoor nog meer toegankelijk

gemaakt. “Een zalmmousse

noemt men bij ons daarom ‘filet american

van zalm’ en vleesschotels voor

de barbecue worden tegenwoordig

veel meer gecombineerd met diverse

visgerechten.”

Johma

In IJmuiden kocht Johan Schreur eind

jaren negentig een zeevisgroothandel.

De ondernemer was groot geworden

EEN ZALMMOUSSE NOEMT

MEN BIJ ONS DAAROM

‘FILET AMERICAN VAN ZALM’

met zijn (maaltijd)salades van Johma

en wilde zich ook op de vis gaan richten.

Schreur: “Profish richtte zich in

eerste instantie puur op de lokale horecagelegenheden.

Maar wij wilden

verbreden. Het doel: voorverpakte

verse vis in de supermarkten brengen.

Net zoals indertijd met de salades gebeurde.”

Tien jaar terug dacht men

gemiddeld genomen veel anders over

vis dan nu. Dat is nu helemaal omgeslagen.

“Daar hebben wij aan meegeholpen”,

weet Kappert.

Profish verhuisde al na een paar jaar

vanuit IJmuiden naar Twello. Vanaf

2000 is het bedrijf gevestigd in een

Een zeevisgroothandel in Twello? Het

lijkt een rare combinatie zo middenin

het land, maar toch blijkt niets minder

waar. Sterker, het gaat uitstekend

met de firma Profish. Zo is er onlangs

zelfs een compleet nieuwe baklijn

in de fabriek geïntegreerd. “In deze

regio heerst een hele hoge versbeleving.

Mede daardoor groeien we nog

steeds. Daarnaast is de mentaliteit

van werknemers uit het oosten van

het land helemaal perfect.” Aan het

woord zijn directeur Frank Schreur en

accountmanager Freddy Kappert.

oude vleesslachterij die failliet was

gegaan. “Die fabriek zelf was één van

de grootste rundveeslachterijen van

Nederland. De productieafdelingen

in deze fabriek waren zeer geschikt

voor het verpakken van vis.” Ruim

veertig procent van de productionele

werkzaamheden van Profish, zijn ondergebracht

bij een Chinees verwerkingsbedrijf.

Die producten worden

na bewerking diepgevroren en via de

haven van Rotterdam naar Twello vervoerd.

Het portioneren, marineren, en

het verpakken gebeurt daar in de productieruimte

bij Profish. Een markt

creëren voor een relatief onbekend

product, dat is best een lastige klus

gebleken, aldus Kappert en Schreur.

“Bij het gros van de supermarktbezoekers

bestond aanvankelijk onzekerheid

over de kwaliteit en houdbaarheid.

Daarnaast was vis een relatief duur

product. Wij verwachten niettemin dat

voorverpakte vis over ongeveer vier

jaar dezelfde acceptatiegraad heeft

bereikt als koelversmaaltijden.”

De firma uit Twello levert inmiddels

een assortiment van zo’n 280 visproducten

aan de supermarktketens zoals

Coop, Spar en Plus. Naast de voorverpakte

vis die het bedrijf zelf produceert,

handelt Profish in producten als

verpakte zalm, paling, garnalen en gerookte

makreel. Schreur lachend: “Er

komt dagelijks meer vis over de A1

heen, dan uit de wateren in het westen

en het noorden van het land.”

De naam Südtirol doet velen vermoeden

dat dit gebied bij Oostenrijk hoort.

Tot het einde van de eerste wereldoorlog

behoorde het inderdaad tot het

grote Habsburger rijk. Sindsdien behoort

het tot Italië. De Italiaanse naam

is Alto Adige. Südtirol/Alto Adige is

sinds 1972 een autonome provincie

binnen Italië. Hoofdstad is Bolzano

(Bozen). De boerenbevolking spreekt

Duits, terwijl je in de steden zoals

Merano (Meran) en Bolzano (Bozen)

meer Italiaans hoort. Tweetalig dus, wat

in dit gebied een woud van richting- en

naamborden oplevert. Alles wordt namelijk

in twee talen aangegeven..

Het wijnbouwareaal van Südtirol/

Alto Adige omvat ongeveer 5000 hectare,

hetgeen overeenkomt met slechts

0,7% van alle Italiaanse wijngaarden.

Het aandeel witte druiven is 35%,

rode druiven 65%. Belangrijkste witte

druivensoorten zijn Weissburgunder,

Grauburgunder, Chardonnay, Sauvignon

blanc en Gewürztraminer.

Bij de blauwe druiven is de Vernatch

nog steeds de belangrijkste druif. Het

aandeel daalt echter. Vernatsch geeft

lichte wijnen zoals Kalterersee en

St.Magdalener. Verder is de Blauburgunder

belangrijk en Lagrein!.

Vele boeren bezitten maar kleine wijngaarden

en leven ook van fruitteelt en

toerisme. Het is dan ook niet verwonderlijk

dat Kellereien (Coöperaties)

een belangrijke rol spelen. Sterker nog:

diverse Kellereien behoren kwalitatief

tot de top van Südtirol (en Italië)!

Terug naar Lagrein. Lagrein Dunkel

is de naam voor volle, zachte rode wijnen

met veel donker fruit, heel puur.

Lagrein Rosato of Lagrein Kretzer is

de rosé vorm. De Lagrein Dunkel beleeft

een Renaissance, terwijl de Kretzer

productie terugloopt. De oorsprong

van de Lagrein lijkt het Lagarina dal in

Trentino te zijn. In de 17e eeuw wordt

Lagrein genoemd in de boeken van het

Benedictijner klooster Muri in Gries,

tegenwoordig een voorstad van Bolzano

(Bozen).

Wijnkoperij Henri Bloem is er trots op

dat zij dé topkellerei van Südtirol in

Nederland vertegenwoordigt: Kellerei

(Cantina) Terlan. De toonaangevende

Weinguide Falstaff 2008/2009 voor

Oostenrijk en Südtirol rekent de Kellerei

(Cantina) Terlan zelfs tot de top

drie! De Lagrein Riserva “Porphyr”

2005 krijgt hier een zeer hoge notering

van 92 punten (uit 100). Ook door mij

onlangs geproefd: Een machtige geconcentreerde

bijna zwartrode wijn.

Fijne kruidige geur met bitter chocolade,

en in de mond vol donker fruit

(bramen), zeer krachtig en stevige tannine,

heel lange afdronk. De bijna net

zo geconcentreerde Lagrein Riserva

“Gries” is eveneens een topper, terwijl

de standaard Lagrein evenmin te versmaden

is.

Natuurlijk maakt de Kellerei Terlan

naast wijnen van de druivensoort

Lagrein zeer veel wijnen van diverse

witte en rode druivensoorten. 65%

L A G R E I N

SÜDTIROL EN LAGREIN UIT TERLAN

Lagrein? Ik heb wat met onbekende druivensoorten. Lagrein is zo’n

oeroude druivensoort, die bijna uitsluitend in Südtirol verbouwd wordt.

is nog steeds wit, zoals de Sauvignon

“ Quarz”, Sauvignon “Winkl, Weissburgunder

“ Vorberg”, Chardonnay “

Kreuth” en Gewürztraminer “Lunare”.

Voor rood is de Blauburgunder Riserva

“ Montigl” en de Cabernet Sauvignon

Riserva “ Siemegg” aan te bevelen. Ongewoon

voor Südtirol is de cuvée “Torilan”

uit Cabernet Sauvignon, Merlot

en Blauburgunder (Pinot Noir). Met

deze topwijnen breekt de Kellerie Terlan

ook internationaal door. De 16

standaardwijnen heb ik nog niet eens

genoemd.

Nu dwalen wij af van de Lagrein. Er

is ook zoveel meer te proeven in Terlan

en Südtirol. Daarover misschien in

een volgende aflevering. Voor de aankomende

herfst bevelen wij u Lagrein

aan bij stoofschotels , wild, rood vlees

en rijpe kazen.

Tekst: WILLY DE WILDE, REGISTERVI-

NOLOOG

Fotografie :

M I N O U C H E D E W I L D E

B U S I N E S S 45


Geers Offset


B R A N C H E G E N O T E N

Vijf hoteliers uit de regio praten over hun branche. Zij

zijn directeur en/of eigenaar van uiteenlopende accom-

modaties. Hun eigen omschrijvingen luiden: een eigentijds

hotel in een klassiek pand in de Achterhoek, een zakelijk

bedrijf met een focus op de zakelijke markt en een asso-

ciatie met Paleis ´t Loo, een goede dorpsherberg waarin

zowel de zakelijke als de toeristische gast zich welkom

voelt, een warm hotel met een interieur in Engelse stijl in de

onmiddellijke nabijheid van bos en hei en een ideaal hotel

voor de actieve vijftigplussers.

“WE MOETEN VAN HET ACHTERLIJKE IDEE E AAF

DAT EEN HOTELKAMER IN HET

OOSTEN VAN HET LAND GOEDK DKOPER MOET ZIJN DAN IN AMSTERDAM”

Zorgt de toenemende fileproblematiek

voor meer omzet in

de hotelbranche of juist niet?

“Mensen uit het westen denken dat

de Achterhoek heel ver weg in het

land ligt,” reageert Rob Finster, directeur

van Hampshire Hotel ‘t Hof van

Gelre in Lochem. “Vooral in het zakelijke

segment wordt een lange autorit

als een steeds grotere barrière gezien

en door de toenemende verkeers-

Rob Finster Gerrit de Vries

48 D R I E S T E D E N

HOTELIERS

drukte is men al langer onderweg.

Voor congressen en andere zakelijke

activiteiten zoeken bedrijven daarom

vaker naar een locatie die centraal in

het land ligt.”

Gerrit de Vries, directeur van Hotel

Restaurant Bon’Aparte in Barchem,

vertelt dat hij enige tijd interim werk

heeft verricht op de Veluwe. “Daar

verbaasde ik me over het gemak waarmee

ik aanvragen binnenkreeg voor

groepen, vergaderingen enzovoorts.

Mijn huidige bedrijf in Barchem beschikt

over zes zalen met alles erop

en eraan. Toch was het aanvankelijk

veel lastiger om zakelijke boekingen

uit het hele land binnen te krijgen.

We hebben daarom de focus verlegd

naar meerdaagse conferenties en trainingen

voor bedrijven in Zutphen,

Raalte, Deventer en Apeldoorn. Dat

scoort wel. Aan de bar zeggen we ’s

Bouke van der Woude

avonds wel eens tegen de gasten dat

ze hun eigen huis kunnen zien als ze

boven uit het raam kijken. De afstand

vinden ze onbelangrijk. Ze hebben

toch wel het gevoel dat ze er helemaal

uit zijn.”

Bouke van der Woude is directeur

van Hotel De Keizerskroon in Apeldoorn.

“Ik zit nu ruim tien jaar in de

hotellerie,” zegt hij, “en ik signaleer de

laatste tijd dat groepen op een steeds

Victor Taverne Aartje Bosch

later tijdstip met hun programma beginnen.

Voorheen klonk doorgaans

het startsein om negen uur, nu beginnen

trainingen en vergaderingen na

tien uur of soms zelfs pas vlak voor de

lunch. Men werkt dan ´s avonds veel

langer door.

Mede daardoor is de gedachte dat

de vóórovernachting vanwege de

verkeersdrukte een succes wordt een

utopie. Je kunt de kamerprijs bij wijze

van spreken op zondagavond op een

tientje zetten, maar kennelijk staat

men liever op maandagmorgen in de

file dan dat men de avond ervoor al op

pad gaat. In een enkel geval arriveert

alleen de trainer of de programmaleider

de avond ervoor.”

“Wij merken wel dat de individuele

zakenman of -vrouw een dag van tevoren

komt, als hij of zij een afspraak

in de regio heeft,” is de ervaring van

Victor Taverne, directeur van Hotel

Café Restaurant Taverne in Twello.

“Zij nemen niet het risico om vanwege

de verkeersdrukte te laat te komen.

Voor ons is dat dubbel positief, want

de mensen die ‘s avonds al komen, dineren

meestal ook bij ons. En als er

lange files op de A1 staan – de steeds

drukker wordende route naar Berlijn

- draaien wij een betere lunch.”

“Helaas komt er bij ons niemand

langs vanwege vastzittend verkeer,”

betreurt Aartje Bosch, directeur van

Hotel Restaurant De Witte Berken

B R A N C H E G E N O T E N

in Epe. “Wij liggen achteraf, aan het

einde van een doodlopende weg. En

op de weg tussen Epe en Nunspeet

zijn nooit files.”

Hebben alleen de grote hotels op

de lange duur nog bestaansrecht?

Aartje Bosch: “Wij zijn van 15 naar

28 kamers gegroeid, waardoor we

ons ook op de conferentiemarkt hebben

kunnen begeven. Dat doen we

aardig succesvol. Er komen bedrijven

van bij ons uit de buurt en uit regio’s

veel verder weg. Onze zakelijke markt

begint gewoon te groeien omdat we

meer kamers hebben. Dat is vooral

een voordeel in de wintermaanden als

de toeristische markt minder interessant

is.”

“Het aantal kamers maakt op zich

niet zoveel uit. Het gaat erom op

welke markt je je richt,” meent Victor

Taverne. “Wij hebben maar twaalf

kamers, een appartement en een

suite. Toch kunnen wij het hoofd heel

goed boven water houden. Het enige

probleem van een klein team is dat er

niemand weg mag vallen.”

Bouke van der Woude zegt uit ervaring

te weten dat de grootte van het

hotel wel degelijk van belang is. “Wil

je een beetje bestaansrecht hebben

of voldoende winst maken om in je

zaak te kunnen investeren, zul je toch

echt een kamer of vijftig, zestig nodig

hebben.”

Aartje Bosch is het niet met hem eens.

“Het bedrijf als het onze is ons hele

leven. Daar hebben we onze hele ziel

en zaligheid ingelegd. Wij hebben bestaansrecht

op de toeristische markt.

Wij richten ons op de doelgroep van

vijftigplussers. Dat zijn vaak trouwe

gasten die hun vertrouwde eigen

plekje steeds opnieuw opzoeken. Zij

hebben de personeelsleden leren kennen

en wij spreken hen ook meteen

B U S I N E S S 49


Systeemmeubilair

Tafels

Stoelen

Kasten

Directiemeubilair

Bouw

Specials

Archivering

Ergonomie

Accessoires KANTOORMEUBELEN

Iedereen

verdient een

goede werkplek

Handelsonderneming Nicolai BV

Kanaal Noord 350, 7323 AM Apeldoorn, Telefoon (055) 5216955, Internet www.nicolai-bv.nl

met hun naam aan. Ik denk dat wij dat

voor hebben op de grotere hotels.”

“Als kleinere accommodatie kunnen

wij ons zelfs richten op beide markten,”

zegt Victor Taverne. “Door de

week hebben we de zakelijke gasten

te logeren. Die zitten tussen zeven en

acht uur aan het ontbijt en zijn om

half negen weg. Om elf uur zijn dan

alle kamers gedaan. In de weekends

bedienen we de toeristische markt.”

“Wij merken wel dat de leisuremarkt

moeilijker wordt,” zegt Bouke van der

Woude. “Toeristen zitten voor hetzelfde

geld dat ze bij ons voor een kamer

betalen ook in een vliegtuig naar

een warm land. We moeten wel heel

ver met de prijs gaan zakken, willen

we die gasten nog binnen krijgen.”

“Wij hebben de prijs juist omhoog

gekrikt,” reageert Gerrit de Vries. “We

zijn workshops gaan doen en we zijn

de nadruk gaan leggen op het fantastische

wandelgebied in onze directe

omgeving. Vorig jaar boden we een

arrangement aan via de Libelle voor

99 euro voor twee nachten. Dit jaar

hebben we hetzelfde arrangement

aangeboden voor 129 euro en we kregen

evenveel boekingen.”

“Ik vind de vrijetijdsmarkt helemaal

niet moeilijker worden,” zegt Rob

Finster. “De groep vijftigplussers

wordt groter en groter. Die mensen

hebben tijd en over het algemeen

geld. Het maakt ze niet uit of ze nou

op maandag of op zondag komen. Ik

vind dat er te weinig hotels zijn die

daar echt goed aandacht aan besteden.

Voor ons is de toeristische markt

het belangrijkst en ik weet zeker dat

kleinere hotels die zich op die markt

richten, met persoonlijke aandacht

voor hun gasten, bestaansrecht hebben.

Zeker in combinatie met feesten

en partijen.”

Gerrit de Vries: “Toen ik nog bij een

grote hotelketen werkte, betaalde ik

veel aan overheadkosten. Het hoofdkantoor

moest ook betaald worden en

daar werkten veertig mensen die eveneens

betaald moesten worden. Daar

ben ik nu vanaf en daar ligt voor een

klein, zelfstandig bedrijf de winst.”

Bouke van der Woude: “Voor een klein

zelfstandig bedrijf is het lastig om het

grote publiek te bereiken. Dan kan

zo’n bedrijf nog zo’n mooie website

hebben, die blijft moeilijk te vinden in

het enorme aanbod van de grote ketens

op internet.”

Wordt de prijsstelling steeds

belangrijker?

Gerrit de Vries: “Wel en niet. De prijsstelling

is niet belangrijk in het voor-

B R A N C H E G E N O T E N

beeld dat ik zojuist aanhaalde over

mijn arrangement in de Libelle. De

prijsstelling is wel belangrijk als ik me

aanmeld bij internetsites als weekendjeweg.nl.

Dan moet ik met de prijs

omlaag. Ik ben er geen voorstander

van om onderin mijn prijsmogelijkheden

te duiken om maar mensen binnen

te halen. Ik wil namelijk niet op

mijn kwaliteit beknibbelen.”

Victor Taverne: “Je kunt ook uitgaan

van een vaste prijs, waar je niet aan

tornt.”

Gerrit de Vries: “Wij tornen in principe

ook niet aan de prijs.”

“Als je meedoet met weekendjeweg.

nl en soortgelijke sites, moet je inderdaad

scherp prijzen,” beaamt Rob

Finster. “Anders is het aantal boekingen

gering. Als je niet scherp wilt

prijzen, kun je daar beter niet aan

meedoen.”

“Een nadeel van voordeelacties is dat

je een publiek binnen krijgt dat niet in

staat is extra bestedingen te doen in je

hotel,” vindt Bouke van der Woude.

Rob Finster: “We moeten ons niet

gek laten maken. Door de internetaanbiedingen

zijn de prijzen scherp

gekelderd. Op een gegeven moment

word je min of meer gedwongen om

daar ook aan mee te doen. Nu zie je

de prijzen langzaam weer iets omhoog

B U S I N E S S 51


Verhuisfenomeen

Unieke Totaal Service

UTS is een landelijke verhuisorganisatie

met 33 vestigingen in

Nederland. UTS onderscheidt zich

door haar Unieke Totaal Service:

dienstverlening die veel verder gaat

dan het verhuizen op zich, voor zowel

de zakelijke als de particuliere markt.

Wij organiseren de verhuizing en

bieden unieke diensten die ervoor

zorgen dat u zonder stress verhuist.

Wij zijn actief op de volgende

gebieden:

• Facility management

• Projectverhuizingen

• Particuliere verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Archief- en databeheer

• Opslag

Waar W u ook naartoe verhuist, er is

alttijd

wel een UTS vestiging bij u in

de e buurt. Wilt u meer informatie over

on nze uitgebreide dienstverlening of

eeen

offerte aanvragen?

www.uts.nl

w

of bel gratis 0800 8876333

Wolga 2 • 2491 BJ Den Haag

T 0800 8876333 • F 070 301 77 85 • E info@uts.nl

gaan. Eigenlijk moeten we er met elkaar

als hoteliers voor zorgen dat de

prijs in verhouding blijft met wat we

te bieden hebben.”

“Wanneer je een keer je kamerprijs

omlaag hebt gedaan in verband met

een internetvermelding of een aanbieding,

beschouwen veel consumenten

die prijs wel als basisprijs. Dat is

vervelend,” merkt Gerrit de Vries op.

Hij voegt er aan toe: “We moeten in

ieder geval van het achterlijke idee af

dat een hotelkamer in het oosten van

het land goedkoper moet zijn dan in

Amsterdam.”

Kan een hotelier met alleen de

kamers de kost verdienen?

Victor Taverne: “Wij hebben een restaurant

dat we naar een nog hoger

niveau willen tillen. Daarnaast doen

we mee aan de promotie van de IJsselvallei,

maar wij ontplooien zelf geen

extra activiteiten.”

“Op dit moment bepalen de zaken om

de kamers heen of je succesvol bent,”

weet Gerrit de Vries. “Uit een onlangs

gehouden onderzoek bleek dat de

‘food & beverage’ door vergadergroe-

pen belangrijker gevonden wordt dan

de hotelkamers. Over je restaurant

stellen zakelijke gasten of hun tussenpersonen

veel meer vragen dan over

je kamers. Wellness wordt ook steeds

belangrijker, maar daar moet je wel de

ruimte voor hebben. Banken blijken

overigens heel ver te willen gaan als je

wilt investeren in wellness.”

Rob Finster: “Als je wilt investeren in

wellness, moet je het wel goed aanpakken.

Ik ben zelf iemand die graag

gebruik maakt van sauna’s en ik weet

daardoor dat je met minimale saunavoorzieningen

geen extra gasten meer

aantrekt. Het publiek dat voor wellness

komt, is al gewend geraakt aan

optimale faciliteiten.”

“De vraag is hoe lang die trend nog

duurt,” reageert Victor Taverne. “Ik

denk dat wellness een tijdelijk verhaal

is. Nog tien jaar of misschien nog vijf

jaar en dan is het over.”

“Voorlopig is wellness nog ‘booming

business’,” stelt Bouke van der

Woude. “De Zwaluwhoeve in Hierden

is een succesverhaal. Ik ken een

hotel in Nunspeet dat in de weeken-

B R A N C H E G E N O T E N

den gevuld is met mensen die naar De

Zwaluwhoeve gaan. Dat is een sterke

samenwerking. En nu is tussen Apeldoorn

en Zwolle De Veluwse Bron

geopend in Emst. Dat is de grootste

saunaomgeving van Nederland. Wij

zoeken daar nu de arrangementen bij

en we zorgen dat we bij de ‘preferred

hotels’ van dat saunacomplex gaan

horen.”

“Wij liggen het dichtst bij de Veluwse

Bron,” zegt Aartje Bosch. “We hebben

de eerste reservering al binnen.

Maar wat we zelf bovenop de kamers

te bieden hebben, is de extra service,

een ruime parkeerplaats, een mooie

tuin en de beschikbaarheid van fietsen

en stokken voor nordic walking. Dus

naast de kamers moeten wij het hebben

van de beleving van de omgeving.

En de service wordt steeds belangrijker.

Mensen kunnen ons niet bereiken

met het openbaar vervoer,

dus als er gasten met de trein komen,

dan halen we hen even op bij

het station.”

B U S I N E S S 53

Tekst:

T O O N V A N D E R

S T A P P E N

Fotografie:

F O T O G R A A F

M Ó R I C V A N

D E R M E E R


T H E M A

Economische visie Stedendriehoek:

ALLE NEUZEN DEZE ZELFDE KANT OP

Wie denkt dat in deze globaliserende wereld de regio er niet meer toe doet, heeft

het mis. De regio is van groot belang en diverse instellingen kunnen van elkaars kennis

en kunde profiteren. Onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers; ze hebben

elkaar steeds meer nodig en dus moeten ze de handen ineen slaan. Dat besef is er al

langer, maar bij de startbijeenkomst Uitvoering Economische visie Stedendriehoek,

op 30 juni in de Saxion Hogeschool in Deventer werd het de aanwezige ondernemers

nog maar eens goed onder de neus gewreven: samenwerking is onontbeerlijk, want

de regio moet voor zichzelf opkomen om een rol op nationaal en internationaal niveau

te kunnen spelen.

Zo benadrukte landelijk voorzitter

van VNO-NCW Bernard

Wientjes het belang van samenwerking

op regionaal niveau en

het belang van innovatie. “Vestigingsklimaat

en de economische potentie

54 D R I E S T E D E N

van een regio worden niet alleen bepaald

door en vanuit Den Haag, maar

ook en vooral door de partijen in de

regio zelf. Met name op het gebied

van de aansluiting van onderwijs en

arbeidsmarkt moet op regionale schaal

worden samengewerkt door bedrijfsleven,

onderwijs en overheid”, aldus

Wientjes.

Dat de ondernemers waarde hechten

aan de economische visie bleek wel

uit de massale opkomst voor deze netwerkbijeenkomst.

Ook Hans Wesselink,

voorzitter OndernemersPlatform

Stedendriehoek, wees de aanwezige

ondernemers op de noodzaak van

samenwerking. “Richting Provincie,

richting Den Haag, maar ook richting

Brussel. “Indien we als Stedendriehoek

wat willen bereiken, zullen we

eerst gezamenlijk moeten optrekken.

Pas als we onze doelen naar buiten toe

hebben bereikt, kunnen we daarna intern

wel uitvechten wie wat doet. We

hebben als Stedendriehoek natuurlijk

het nadeel dat we naar buiten toe geen

natuurlijke eenheid uitstralen, zoals

bijvoorbeeld dat het geval is in Twente.

We zijn in die zin een wat geforceerde

constructie”, aldus Wesselink, die

graag een zestal speerpunten op de

werkgeversagenda ziet staan: arbeidsmarkt,

bereikbaarheid (met onder andere

een lobby voor de A1 en A50) ,

bedrijventerreinen (ook voor zware industrie),

bevorderen en stimuleren van

innovatie, regionale en economische

samenwerking en regiomarketing.

Bereikbaarheid

Wat betreft de lobby voor de A1 was

het Wientjes die de aanwezige ondernemers

snel een illusie armer maakte.

“Geld voor het aanpassen van de A1

komt er vooralsnog niet. Daar gaat de

politiek geen middelen voor vrijmaken”,

zo wist hij de Stedendriehoek-

ondernemers te vertellen. Wientjes was

uitgenodigd om zijn visie te geven over

het belang van regionale samenwerking.

En dat belang is volgens de voorzitter

groot. “Globalisering zorgt voor

grote kansen voor de regio. Dat klinkt

tegenstrijdig, maar dat is niet zo. Veel

ondernemers hebben angst voor globalisering.

Voor een individueel bedrijf

is dat begrijpelijk, maar er is geen land

in Europa dat zo veel profiteert van de

globalisering als Nederland. Wij doen

het op dit moment nog steeds meer

dan goed. Met Rotterdam hebben wij

nog steeds de toegang voor Europa in

handen. Nu nog wordt er met scepsis

naar de Betuwelijn gekeken, maar over

een aantal jaren zijn we dankbaar dat

deze lijn is aangelegd”, aldus Wientjes,

die ook oog heeft voor bedreigingen

zoals inflatie, de toenemende vraag

naar grondstoffen en de tekorten op

de arbeidsmarkt.

Vooral wat betreft dit laatste punt kan

de regio zelf veel oplossen. “De regio

T H E M A

is belangrijk. Nog steeds hebben we in

Nederland 1,4 miljoen mensen die onvoldoende

kunnen lezen en schrijven.

Daarvan komt 50 procent niet aan het

werk. Ondenkbaar in een land waar

we zitten te schreeuwen om arbeidskrachten.

De overheid moet ervoor

zorgen dat deze mensen aan het werk

komen, de scholen kunnen zorgen

voor opleidingen, maar ook de ondernemers

hebben hierin een verplichting.

Zij moeten de banen creëren en

dat kan alleen in de regio. Daarnaast

moeten ondernemers zich er bewust

van zijn dat de zogenaamde groenpluk

(stagiaires een baan aanbieden,

waardoor ze hun opleiding niet meer

afmaken, red.) niet langer kan. Ook de

ondernemer moet in deze zijn verantwoordelijkheid

tonen. Wat betreft de

overheid: die moet het geld niet in de

ww-uitkeringen stoppen, maar in het

onderwijs.”

Maakindustrie

Wientjes gaf verder aan dat de regio

B U S I N E S S 55


Advocaten voor ondernemers

Heldere tarievenmr Jan J. Douwes

mr Joost A. Beekers

mr Manon de Jonge

mr Sandra H.O. Schaapherder

mr Sara E. Toffoletto

Prins Willem-Alexanderlaan 400, 7311SZ Apeldoorn

T (055)5270510 • F (055)5270511 • www.beekersdouwes.nl

de verplichting heeft om Den Haag

wakker te schudden. Bijvoorbeeld op

het gebied van de maakindustrie. “In

Den Haag denken ze nog steeds dat

de maakindustrie is verdwenen uit

Nederland. Of tenminste, dat er voor

deze maakindustrie geen toekomst

is. Dat is een absolute fout. Neem

de scheepvaart. Dat is momenteel

de snelst groeiende maakindustrie in

Nederland, terwijl in Den Haag nog

wordt gedacht dat deze industrie het

land uit is. We zien zelfs dat grote delen

van de maakindustrie weer terug komen.

Misschien hebben we wel minder

banen in de maakindustrie, maar

de productie neemt toe. Dat heeft al-

les te maken met automatisering en

innovatie.” Het is dus volgens Wientjes

een belangrijke taak van de regio om

signalen richting Den Haag af te geven

dat er ruimte moet zijn voor bijvoorbeeld

industrieterreinen. “Natuurlijk

is het revitaliseren van oude terreinen

belangrijk, maar daar redden we het

niet mee. En misschien wil de politiek

ons wel wijsmaken dat dat niet zo is,

omdat over 20 jaar een groot deel van

de kantoorwerkers thuis kan werken,

maar de behoefte aan industrieterreinen

blijft. Het is van groot belang dat

de regio, ook de Stedendriehoek, deze

signalen afgeeft richting Den Haag.”

Samenwerking

Innovatie is in een tijd waarin grondstoffen

en energie steeds duurder worden

belangrijker dan ooit. Wientjes:

“We beschikken in Nederland over de

energiezuinigste industrie ter wereld.

Corus bijvoorbeeld produceert 1 ton

staal met de helft van de energie, die

de Russen of Chinezen nodig hebben

voor diezelfde ton staal. Dat heeft alles

te maken met innovatie. En innoveren

kun je ook samen met je buren. Je kunt

elkaar als het ware naar een hoger niveau

tillen”, aldus Wientjes, die daarbij

verwees naar de regio’s Eindhoven

en Twente. Op dit punt haakte Frank

Spekreijse, burgemeester van Lochem

en tevens portefeuillehouder EZ regio

Stedendriehoek, nog even in. Hij benadrukte

de wens van een cultuuromslag,

vooral bij de kleinere bedrijven.

“In deze regio zijn we nog altijd gewend

om elkaar te zien als concurrent.

DE BEHOEFTE AAN INDUSTRIETERREINEN BLIJFT

Dat geldt vooral voor de kleinere bedrijven.

Maar we moeten ons realiseren

dat er een win-win-siuatie ontstaat

als we onze kennis delen. Toch merken

we dat de wens en de wil er is. Bij een

inventarisatie over dit onderwerp kregen

we opmerkelijk veel respons.”

Economisch Platform

Stedendriehoek

De Economische Visie is opgesteld

door het Economisch Platform Stedendriehoek.

Hierin zijn de volgende

organisaties vertegenwoordigd: Kamer

van Koophandel Oost-Nederland,

VNO-NCW Stedendriehoek, MKB

Oost-Nederland, Saxion, ROC Aventus,

de gemeenten uit de regio Stedendriehoek,

Recron Gelderland, provincie

Gelderland, provincie Overijssel en

het Ministerie van EZ regio Oost.

T H E M A

Vijf doelen

De vier O’s (Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Onderzoek)

willen de regio een richting geven op het gebied van de economische

ontwikkeling. Het doel voor de komende jaren is om de

positieve onderscheidende kenmerken van de regionale economie

verder uit te bouwen. Onder het motto ‘Onszelf vernieuwen

om onszelf te blijven’ hebben de partners zich gecommitteerd

aan de volgende doelstellingen:

1. Innovatie bevorderen

De regionale economie staat niet op zich, maar is een onderdeel

van de nationale en internationale omgeving. Mondiale

ontwikkelingen beïnvloeden ook de regionale economie en

daarmee neemt de concurrentie toe. Om ook in de toekomst

concurrerend te zijn, is innovatie zeer belangrijk. Innovatie

is hierbij niet een doel op zich maar hét middel om de mogelijkheden

van de regionale economie te vergroten.

2. De maakindustrie ondersteunen

In de maakindustrie loopt de werkgelegenheid terug, het

aandeel bedrijven met een hightech karakter is te gering

en de regeldruk is te groot. Voor de stabiliteit van de economie

van de regio is het belangrijk dat de maakindustrie zijn

positie kan behouden en versterken. Hierbij speelt het bevorderen

van innovatie en het terugdringen van beperkende

regelgeving een belangrijke rol.

3. De gunstige werkgelegenheidsbalans behouden

De Stedendriehoek heeft een positieve werkgelegenheidsbalans,

in die zin dat het aantal arbeidsplaatsen groter is

dan de beroepsbevolking. De komende jaren moeten er

nieuwe banen gecreëerd worden om deze gunstige situatie

uit te bouwen. Daarnaast moet de regio ook investeren in de

kwaliteit van werknemers nu en in de toekomst.

4. Specifieke sectoren op de arbeidsmarkt

ondersteunen

De match tussen vraag en aanbod van personeel moet in

specifieke sectoren verbeteren. Met gericht onderwijs wil

de regio zorgen voor voldoende gekwalificeerde mensen.

Bij de techniek- en zorgsector is op dit gebied de nood het

hoogst.

5. Het vestigingsklimaat op peil houden

Om de regio aantrekkelijk te houden voor het vestigen van

bedrijven zijn zaken als voldoende en kwalitatief goede

ruimte voor bedrijvigheid, maximale bereikbaarheid en een

minimum aan regeldruk belangrijk. De regio zet zich daarnaast

uiteraard in voor het aantrekkelijk houden van de regio

als gebied om in te wonen, te werken en te recreëren.

B U S I N E S S 57

Tekst:

G E R R I T

T E N K I N K

Fotografie:

F O T O G R A A F

M Ó R I C V A N

D E R M E E R


LAATSTE PAAL

NIEUWBOUW GROEN

6 FEBRUARI 2008

INDUSTRIEWEG 20 - 7418 CE DEVENTER - TEL: 0570-624122 - WWW.GROENDEVENTER.NL

N E T W E R K E V E N T

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar biedt World Wise Travel Business Events in samenwerking

met Driesteden Business en enkele zakenpartners uit de stedendriehoek een bijzondere netwerkreis aan.

Na de geslaagde netwerkreizen naar de woestijn van Tunesië, het Finse Lapland, een netwerksafari in Zuid-

Afrika en het woeste Ierland, wordt april 2009 de volgende bestemming het eiland Sicilië. Dat deelnemers

aan deze netwerkreizen vaker meegaan, bewijst het nut van zakendoen in een onbedwongen sfeer.

NEDERLANDSE ‘GODFATHERS’

NETWERKEN IN SICILIË

een enorme diversiteit

aan culturele bezienswaar-

“Ontdek

digheden en gastronomische

lekkernijen. Sicilië, beroemd om zijn traditionele

Siciliaanse keuken, de familie

Corleonesi vertolkt in het verhaal van ‘the

Godfather’, kristalheldere zee, gezellige

dorpjes en de imponerende vulkaan Etna,

biedt voldoende spanning en avontuur om

deze vijfde netwerkreis wederom tot een

belevenis te maken”, aldus Jennifer Sloots

van World Wise Travel Business Events.

Deelnemers kunnen kiezen uit niet-alledaagse

en typisch activiteiten, zoals een

spannende 4 WD tocht. Jennifer Sloots

noemt nog andere spectaculaire voorbeelden:

“Een wandeling op de Etna-vulkaan

geeft inzicht in deze imponerende berg

en zijn vulkanische activiteit. Speel golf op

een baan met adembenemende vergezichten

of ontdek de ruige Alcantara Vallei met

een quad. Proef de echte smaak van de

traditionele Siciliaanse keuken tijdens een

uitgebreide kookles. Geniet van gastronomische

maaltijden en verfijnde lokale wij-

nen. Kortom: laat u verrassen door spectaculaire

belevenissen en onverwachte

ontmoetingen. Treed in de voetstappen van

de Siciliaanse Cosa Nostra en herleef het

verhaal van ‘The Godfather’.”

De netwerkreizen versterken de band met

andere Nederlandse directeuren uit de

Stedendriehoek. “En daar doen deelnemers

hun voordeel ermee”, weet Jennifer

Sloots, die de voordelen van de netwerkreis

op een rijtje zet: “Zoals gebruikelijk kunt u

bij World Wise Travel Business Events rekenen

op een perfecte organisatie waarbij

alles, behalve de drankjes, is inbegrepen.

U krijgt optimaal de tijd om op bijzondere

wijze te netwerken met de andere deelnemers.

De deelnemers zijn geselecteerd uit

diverse branches en zijn op managementniveau

binnen het bedrijf actief. De groep

bestaat uit maximaal vijftien deelnemers.

Het programma kan op de wensen van de

deelnemers worden afgestemd.”

De accommodatie is een luxe, kleinschalige

lodge, die met zorg is gekozen op basis

van ligging, service, gastronomie en

beleving van de Siciliaanse gastvrijheid.

Deelnemers verblijven drie

nachten in één van de mooie

kamers. “Door de gezellige

inrichting en het vriendelijke

personeel voelt iedereen

zich hier snel thuis”,

aldus Jennifer Sloots.

Reisdata

Vrijdag 3 april tot en met

maandag 6 april 2009.

Geïnteresseerd?

Stuur dan een e-mail naar:

welcome@wwtbusinessevents.nl

o.v.v. Nederlandse Godfathers Netwerk reis

Sicilië. Vervolgens wordt contact met u

opgenomen door World Wise Travel

Business Events.

Organisatie:

World Wise Travel Business Events

Jennifer Sloots

Postbus 2102

7302 EM Apeldoorn

Telefoon: 055-3669828

www.wwtbusinessevents.nl

Programma onder voorbehoud

B U S I N E S S 59


B E D R I J F & M I L I E U

Hannet de Vries, algemeen directeur van VAR Wilp:

‘STEDENDRIEHOEK WEET VAAK NIET

WAT WE ALLEMAAL DOEN’

‘Kansen voor VAR, zorgen voor kansen voor het milieu’. Een slogan die klinkt als een klok. En

als het binnen dit blad Driesteden Business gaat over het thema ‘bedrijf en milieu’, kan de

lezer dus niet om de firma VAR heen. Het bedrijf uit Wilp richt zich primair op het omzetten van

afval in grondstoffen, brandstoffen en andere bruikbare producten. “Bedrijven uit De Stedendriehoek

weten vaak niet eens wat we allemaal doen. Ze denken dat we een stortplaats en

vuilnisbelt zijn. Toch zijn we constant bezig met innovaties”, aldus algemeen directeur Hannet

de Vries en communicatiemanager Gert Klein.

De welbekende Al Gore film

An Inconvenient Truth be

handelt volgens De Vries

en Klein van VAR een aantal belangwekkende

milieupunten. “Punten

waar wij ons als afvalverwerker al

geruime tijd op richten.” Verbranden

van afval is zo’n onderwerp dat

wat VAR betreft ‘uit de tijd is’. “Er

dreigt in Nederland een overaanbod

van verbrandingcapaciteit te ontstaan.

Het is niet voor niets dat wij

pleiten dat daar een extra milieuheffing

op komt”, aldus De Vries. “Er

zijn betere en schonere oplossingen

denkbaar.”

Daarom is VAR onlangs gestart met

de bouw van een gft-vergistingsinstallatie.

In die geavanceerde installatie

wordt jaarlijks 60.000 ton gftafval

verwerkt tot groene stroom. De

nieuwe vergistingsinstallatie bestaat

uit totaal vier vergistingstanks. De

Vries: “Het afval wordt vergist tot

biogas, door een warmtekrachtkoppeling

(WKK) wordt dat biogas omgezet

in warmte en groene stroom.

Die stroom wordt voor een groot deel

afgezet aan het openbare stroomnet.

60 D R I E S T E D E N

De warmte wordt toegepast om het

vergistingsproces in stand te houden.

De biologische restproducten

worden in de composteerinstallatie

alsnog omgezet in schone compost.”

De Vries vertelt dat de VAR daarmee

uniek is in Nederland. “De techniek

is op zich bij veel meer partijen bekend,

maar onze installatie richt zich

geheel op de verwerking van gft en

is bovendien de grootste in Nederland.

Helemaal over een jaar, als er

een capaciteitsuitbreiding plaats gaat

vinden van nog eens 60.000 ton. De

gehele energieopbrengst hiervan is

overigens beschikbaar gesteld voor

derden.”

Met de realisatie van deze installatie

is VAR naar eigen zeggen ‘energieneutraal’.

Dat wil zeggen dat VAR

alle energie die er gebruikt wordt zelf

op duurzame wijze opwekt. Daarnaast

wordt er nog eens voorzien in

de energiebehoefte van bijna vijfduizend

huishoudens. Met de bouw is

een totale investering van 11,5 miljoen

euro gemoeid. “In maart 2009

is capaciteitsuitbreiding gepland

met nog eens 60.000 ton. Als alles

volgens plan verloopt, is het eerste

gedeelte van de vergistingscentrale

eind van dit jaar in functie.” De vergister

wordt gebouwd op het VARterrein.

Voor de omgeving van VAR

zal de centrale niet tot overlast leiden.

“De installatie komt op de plek

van drie open composteercellen. Dat

zijn de betonnen bakken waar het gft

nu in wordt behandeld. De vergistingscentrale

is een gesloten systeem.

De kans op overlast wordt daardoor

alleen maar kleiner”, aldus Klein.

Naast het gft-afval uit de provincies

Gelderland, Overijssel en Utrecht

wordt er bij VAR natuurlijk veel afval

van bedrijven verwerkt. “Wij

hangen daarbij het principe Cradle

to Cradle (C2C) aan. Alles wat ooit

geproduceerd is, wordt daarbij weer

terug in de kringloop gebracht. Eigenlijk

moet je daarbij zo ver gaan

dat je al in de designfase gaat kijken

naar de recyclebaarheid van het product.

Letterlijk van de wieg van het

product tot de wieg van het nieuwe

product.” C2C is volgens De Vries

en Klein een ‘maatschappelijke beweging’

waar VAR graag deel van

uitmaakt. “Daar helpen wij dan

ook graag aan mee. Alle grondstoffen

hergebruiken; ons bedrijf dient

daarbij als voorportaal.” VAR uit

Wilp is een innovatief denkende en

werkende organisatie. “Bij alles wat

we doen om onze doelen te bereiken,

houden we het evenwicht tussen

commerciële, sociale en milieutechnische

aspecten steeds nauwlettend

in het oog.” En ook een gemeente als

Apeldoorn is daar vooruitstrevend

in, weet De Vries. “Apeldoorn heeft

uitgesproken om in 2020 energieneutraal

te zijn. Ik vind dat een zeer

nobel streven. Het feit dat je dat als

stad alleen al uitspreekt, levert wat

mij betreft al veel sympathie op. De

Vries, die naast haar functie als algemeen

directeur van VAR ook vicevoorzitter

van de Branchevereniging

Recycling Breken en Sorteren

(BRBS) is, weet hoe moeilijk een

onderwerp als milieu nog steeds is.

“Iedereen heeft het er wel over, maar

als je iets dergelijks ook uitspreekt

naar buiten toe, dan mag Apeldoorn

daar best een compliment voor hebben.

VAR is daar graag adviserende

partner in.” Het duurzaamheidsconcept

bij overheden is soms nog niet

VAR UIT WILP IS EEN

INNOVATIEF DENKENDE EN

WERKENDE ORGANISATIE

duidelijk. De Vries: “Wij willen de

overheid en ook steden daarbij graag

van dienst zijn.”

Meedenken

Veel bedrijven uit De Stedendriehoek

weten nog steeds niet wat er nu

precies gebeurt bij VAR, aldus Klein

en De Vries. “En juist voor regionale

B E D R I J F & M I L I E U

bedrijven zijn er veel voordelen te

behalen.” Bouwbedrijven zouden

als groep bijvoorbeeld de handen

ineen kunnen slaan om hun bouw-

en sloopafval tegen een voordelig

tarief bij het recyclingcentrum in

Wilp aan te bieden. “Wij zijn meer

dan alleen een stortplaats. Afval inleveren

betekent voor veel bedrijven

een inzamelaar inschakelen om van

‘het probleem’ af te zijn. Toch kunnen

veel ‘probleemstromen’ vaak

op innovatieve wijze worden hergebruikt

door VAR. Kom eens praten,

ook hier denken we graag over mee.

En, hebben we geen oplossing, dan

bedenkt ons eigen ingenieursbureau

er wel één.”

Tekst: D E N N I S D E K K E R

Fotografie: F O T O G R A A F

M Ó R I C V A N D E R M E E R

B U S I N E S S 61


Jack zegt:

dit is de

toekomst!

Jack’s territorium verandert snel. Marketing, com-

municatie en ICT schuiven steeds meer in elkaar in

de strijd om bot. De honden in Jack’s roedel hebben

een sterk ontwikkeld communicatie-inzicht en een

neus voor effectieve Internet / ICT communi-

catieoplossingen. Daardoor lopen ze altijd kwis-

pelend voorop als het over effectieve communi catie

en toepassing van interactieve media gaat. Zoals

het goede terriërs betaamd zetten wij onze tanden

ook graag in uw marketingcommunicatie. Bel Ralph

Sturm voor een verfrissend ommetje.

Amazing is hét full-service bureau voor onderscheidende

strategie, creatie en realisatie op het gebied van geïntegreerde

marketingcommunicatie in Midden- en Oost-Nederland. Verzetsstrijderspark 10, Apeldoorn. Telefoon (055) 526 88 88. www.stukkielopen.com


P A R K M A N A G E M E N T

Bedrijventerreinen geven eigen invulling aan parkmanagement

Parkmanagement is een vak op zich. In Apeldoorn liggen

het Bedrijvenpark Noord en Ecofactory hemelsbreed

niet eens zo ver van elkaar. Toch is de invulling

van het begrip parkmanagement verschillend. Niet zo

vreemd, want beide locaties hebben hun eigen ‘bewoners’,

doelstellingen en ideeën.

Driesteden Business ging om

tafel met de voorzitter van

de Ondernemersvereniging

Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord,

Jan van den Berg en voorzitter Parkmanagement

Ecofactory, Dick Grolleman.

“Vreemd, dat we nooit eerder

bij elkaar zijn gekomen. Dat moeten

we binnenkort toch nog maar eens

doen. We kunnen zeker het een en

ander van elkaar leren”, zo luidt de

conclusie van beide heren na afloop

van het gesprek.

Nu is het niet zo heel vreemd dat ze

elkaar niet eerder troffen. Bedrijvenpark

Apeldoorn-Noord en de Ecofactory

zijn namelijk nauwelijks met

elkaar te vergelijken. Zo telt Bedrijvenpark-Noord

150 leden. Het park

is momenteel zo’n 60 hectare groot

en wordt de komende jaren uitgebreid

met nog eens 40 hectare. Op

de Ecofactory is momenteel 20 hectare

uitgegeven en 40 hectare volgt

in de komende jaren. Ecofactory telt

momenteel vijf bedrijven (exclusief

Reesink, dat door speciale afspraken

met de gemeente volgens Grolleman

niet bij de Ecofactory kan worden

gerekend).

In ‘Noord’ zijn alle opstartproblemen

achter de rug. Nieuwe bewoners van

het park worden automatisch lid van

de OBAN (Ondernemersvereniging

Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord).

Van daaruit worden diverse diensten

geregeld, zoals beveiliging, groen- en

straatonderhoud. De ondernemersvereniging

heeft geen eigen parkma-

64 D R I E S T E D E N

‘WE MOETEN TOCH MAAR R EEENS

VERDER PRATEN’

nager, maar de taken zijn verdeeld

onder de bestuursleden. Zo houdt

de vereniging een aardige cent in de

zak, die vervolgens gebruikt kan worden

voor het ‘algemeen parkbelang’.

Van den Berg: “Wat betref de financiën

hebben we een verdeelsleutel

gemaakt, afhankelijk van het aantal

vierkante meters per bedrijf. De

gemeente levert een donatie van 20

cent per vierkante meter verkochte

grond. Dat is een eenmalige bijdrage.

Daarbij hebben we heel duidelijk te

maken met een terugtredende overheid.

Steeds meer zaken komen op

ons bordje en moeten door onszelf

geregeld worden. En dat betekent

dat wij ook een zekere mate van vrijheid

eisen.”

Op de Ecofactory gaat het allemaal

wat anders. De gemeente heeft de

kosten van het parkmanagement

tot 2007 voor haar rekening genomen.

De bedrijven betalen vanaf

2007 een jaarlijks canon van 2.000

euro per hectare. Daarmee heeft de

Apeldoornse overheid ambitieuze

plannen. Zo wil de gemeente dat het

parkmanagement de bedrijfsvoering

op de Ecofactory gaat regelen. Hieronder

valt de afname van duurzame

energie, de inkoop van goederen en

het zoveel mogelijk hergebruiken

van water en grondstoffen. Een en

ander is verwoord in het kwaliteitsplan

Ecofactory. Inmiddels is als

eerste resultaat een eigen energienet

aangelegd.

Alle duurzaamheidambities van

de gemeente worden gewaarborgd

en waar mogelijk gestimuleerd. Althans

dat is wat de gemeente stelt.

Volgens Grolleman is het allemaal

zo eenvoudig nog niet. Hij schetst

de eerste stappen van de Ecofactory

op het gebied van parkmanagement.

“De gemeente verplichtte ons tot

parkmanagement, maar eigenlijk

wist niemand van ons wat dat begrip

inhield. Wat snel duidelijk werd was

dat ondernemers op dit industrieter-

rein meer belang hebben bij projecten,

onder andere op het gebied van

energie en dergelijke. Zij zijn minder

geïnteresseerd in bijvoorbeeld de gezamenlijke

inkoop van kantoorartikelen

of iets dergelijks. Om hier meer

inhoud aan te geven werd in opdracht

van de gemeente Apeldoorn

door Arcadis een rapport opgesteld

waaruit duidelijk werd dat de aanleg

van een eigen elektriciteitsnet op de

Ecofactory zeer aantrekkelijk is. Dit

met name omdat een bedrijf als Fibroned

(dit bedrijf wekt energie op

door middel van de verbranding van

kippenmest, red.) zich hier wil gaan

vestigen. Daarnaast kijken we mo-

HET GEZAMENLIJK INKOPEN VAN DIENSTEN

KAN VEEL GELD BESPAREN

menteel wat de mogelijkheden van

windmolens zijn.”

De belangrijkste partijen rondom

het parkmanagement op de Ecofactory

zijn de bedrijven zelf en de

gemeente. Daarnaast zal het parkmanagement

ook een belangrijke

taak kunnen hebben in het treffen

P A R K M A N A G E M E N T

van beveiliging, groenonderhoud,

glasvezelnetwerk/ straalverbinding,

dataverkeer, vervoer, promotie en

dergelijke. Het eerste resultaat van

het parkmanagement is de medio

2003 verkregen subsidie van Novem,

groot 590.000 euro ten behoeve van

warmte-en koude-opslag in de bodem.

Energie

Zoals reeds genoemd zijn tot op

heden de windmolens en Fibroned

nog niet in bedrijf. Grolleman zet de

oorzaken op een rijtje: “Langdurige

vergunningstrajecten: MER rapportages,

inspraakprocedures en een

onbetrouwbare Rijksoverheid getuige

het meermalen stopzetten van

de MEP subsidies. Neem bijvoorbeeld

het vergunningstraject voor de

bouw van een bio-WKK-installatie,

groot ongeveer 10 MW aan groene

stroom. Ongeveer een maand voordat

alle vergunningen voor de bouw

van deze centrale binnen waren,

werd alles stopgezet als gevolg van

het wegvallen van de MEP –subsidie.

Dat noem ik een onbetrouwbare

overheid.”

Om de tafel

Het klinkt OBAN-voorzitter Van den

Berg allemaal bekend in de oren. Zo

op het oog lijkt het erop dat Noord

de zaken redelijk op de rit heeft,

terwijl de Ecofactory nog in de kinderschoenen

staat. Beide voorzitters

beamen dat. Grolleman: “Ja, groen,

bewegwijzering, afval, telefonie en

beveiliging; het zijn allemaal zaken

waar we ons op oriënteren. Maar ook

voor ons geldt dat een mooi onderhouden

bedrijvenpark uitstraalt op

je eigen onderneming. Je pand wordt

er meer door waard. Daarnaast kan

het gezamenlijk inkopen van diensten

veel geld besparen. Daar zijn

we ons terdege van bewust. In die

zin kunnen we natuurlijk veel leren

van de ervaringen die zijn opgedaan

in Noord. Tijd dus om dit najaar

maar eens met elkaar om de tafel te

gaan.”

Tekst: G E R R I T T E N K I N K

Fotografie: F O T O G R A A F

M Ó R I C V A N D E R M E E R

B U S I N E S S 65


N E T W E R K E V E N T

Koken, proeven, dineren en netwerken

NETWERKEN IN VIER GANGEN

Gezelligheid en netwerken gaan goed samen, dat bewijst het onlangs gehouden Driesteden Business

event met medewerking van Linthorst Culinair. Het decor: de keuken van Linthorst in Twello. De deelnemers:

veertien ondernemers. Zij gingen aan de slag met de zintuigen, de potten en de pannen.

Het resultaat: een viergangen menu.

Cees van Dongen Linthorst Culinair is centraal

gelegen in het groene hart

van de Stedendriehoek. Een

tomatiseringsbedrijf, was één van de

deelnemers. Voor hem was het de

tweede keer dat hij aan een netwerk-

(koelen, verwarmen, ventileren), die

het slimmer omgaan met energie mogelijk

maken. Cees van Dongen heeft

veelal op andere regio’s ligt: “Ons

werkgebied ligt over het algemeen

buiten de regio, maar juist mensen in

perfecte locatie om veertien onderbijeenkomst meedeed. “De eerste ooit een ontbijtsessie meegemaakt,

de Stedendriehoek ontmoeten vind

nemers de geheimen van de keuken keer was een inhoudelijke discussie. maar ziet dit toch als een andere ma-

ik belangrijk. Op deze manier hoop

te laten ontdekken en met elkaar

ik mensen te leren kennen en ook

te laten kennismaken. Monique

Linthorst, directeur van Linthorst AL EEN PAAR JAAR BLIJKEN DE KOOKCLINICS

een naamsbekendheid in de regio

te krijgen. Waarom zouden we altijd

Culinair, is een gepassioneerde dame

met een jarenlange ervaring op het EEN PERFECTE ‘ONTSPANNENDE INSPANNING’

naar het westen moeten rijden?”

gebied van kookclinics: “Al een paar

Kokkerellen

jaar blijken de kookclinics een per- Deze culinaire bijeenkomst trok mij nier van mensen leren kennen: “Op

Henny Oord ging voortvarend aan

fecte ‘ontspannende inspanning’; zeer aan, omdat het halverwege de een gezellige en ontspannen ma-

de slag met het voorgerecht: “Ik was

leerzaam, smakelijk, maar bovenal middag begon. Dat betekent dat ook nier praat je over zakendoen en het

al driftig aan het wokken, maar onder

gezellig! Het ongedwongen samen- de normale werkzaamheden die dag leven. Op deze manier hoop ik dan

het toeziend oog van de kok kreeg ik

werken zorgt voor veel vrolijkheid.” door konden gaan. Het is leuk om ook contacten op te doen met onder-

een aantal tips en trucs aangereikt.

Onder het motto: Samen koken en met een aantal ondernemers uit de nemers uit de regio.” Dat contacten

Die zijn welkom. Ook in mijn vrije

samen tafelen is samen genieten, regio contact te hebben. Over het al- tot iets kunnen leiden, is voor Henny

tijd kook ik geregeld.” Cees van Don-

werden de deelnemers in vier groegemeen heb je alleen binnen je eigen Oord bewaarheid geworden: “Naar

gen heeft zich bezig gehouden met

pen verdeeld. Iedere groep ging aan vakgebied contacten; nu hoor je ook aanleiding van deze dag heb ik een

het dessert: “Een mangotaartje met

de slag met één van de vier gangen eens wat er in de regio speelt.” Ook goed contact in de regio overgehou-

ijs is toch niet het eerste waar je aan

van het menu.

Cees van Dongen nam deel aan deze den. Waarom zou ik iets in Amster-

denkt, dus je leert er ook nog iets van.

kooksessie, hij is algemeen directeur dam halen, als ik het ook in Lochem

Graag had ik ook de bereiding van de

Meedoen

van WKZ Installatietechniek. WKZ is kan vinden?” Ook Cees van Dongen

andere gerechten meegemaakt, niet

Henny Oord, directeur van C-it Au- gespecialiseerd in klimaattechnieken vraagt zich af waarom het accent

alleen vanwege het koken, maar ook

vanwege de contacten.” Cees van

Dongen is volgens eigen zeggen geen

echte kok: “Ik ben absoluut geen

koker, vroeger brandde bij mij, bij

wijze van spreken, het water nog aan.

De laatste tijd verdiep ik me wel wat

meer in de kookkunst.” Het bleef

niet bij koken alleen, alle deelnemers

presenteerden hun gerecht voor de

anderen. Volgens Henny Oord gebeurde

dit met de nodige hilariteit:

“Het was merkbaar dat iedereen

trots was op het bereide gerecht. Dat

het met veel vrolijkheid gepaard ging

moge duidelijk zijn.” “Het klonk allemaal

professioneel,” vertelt Cees van

Dongen. “En het smaakte ook nog

eens professioneel.”

Vervolg

Beide heren hebben de smaak van

een netwerkbijeenkomst te pakken.

Henny Oord is positief enthousiast:

“Ik denk dat ik zeker eens per jaar

of twee jaar ga deelnemen aan een

N E T W E R K E V E N T

dergelijke bijeenkomst.” Ook Cees

van Dongen reageert positief: “Je

hoort op deze manier wat iemand

bezighoudt en hoe het zakendoen

verloopt. Je bent bij elkaar met een

groep onbekende mensen en je weet

tenslotte nooit hoe het balletje gaat

rollen.”

Menu

• Spinaziesla met citroenkip

• Aspergesoep

• Saltimbocca met Italiaanse rauwe ham

• Mangotaartje met mangosorbet

• Linthorst Culinair

Linthorst Culinair geeft al tien jaar lang kookclinics

aan particulieren en bedrijven.Van origine verzorgt

Linthorst Culinair catering, zowel zakelijk als privé.

Voor meer informatie: www.linthorst.nl

Henny Oord

Tekst: M I R J A M B L O K

Fotografie: F O T O G R A A F

M Ó R I C V A N D E R M E E R


O N T H U L L E N D E O N D E R N E M E R

Onthullende Ondernemer:

MARENTE HUPKES

‘Onthullende Ondernemer’. Op basis van een aantal steekwoorden

probeert de redactie van Driesteden Business iets meer te weten te komen

over het dagelijks leven van een willekeurig gekozen ondernemer in de

Stedendriehoek. Dit keer aan het woord Marente Hupkes (50) uit Voorst.

68 D R I E S T E D E N

Paspoort?

heb in de jaren achter me

veel ‘gezaaid’, waaronder “Ik

een prachtige familie bestaande

uit een stoere echtgenoot en

vier dochters. Verder heb ik samen

met mijn man Jaap drie bedrijven

opgezet. Ik ben ooit in Velp geboren.

Daar is mijn liefde voor dieren en

echtheid van het bestaan begonnen.

Velp was echter veel te klein voor

mij, waardoor ik als jong volwassene

erg veel heb rondgereisd. Ik woonde

tijdelijk in diverse landen zoals Israël

en Engeland. Over reizen gesproken;

ik heb er net een sabbatical month in

Amerika op zitten.”

Opleiding?

“Mijn opleiding lijkt niet erg ambitieus.

Dit omdat ik een uitgesproken

type ben van het zelf doen, een echte

autodidact dus. Uiteindelijk heb ik

wel een diploma van de landbouwschool

gehaald. Verder volgde ik een

aantal spannende opleidingen op het

gebied van economie, energetisch balanceren

en ondernemerstrainingen.

Die hebben mij geholpen om mezelf

verder te ontwikkelen tot dat wat

ik nu ben. Dat voelt als ‘gelukkig’.”

Wonen?

“We wonen bij ons melkveebedrijf

Hof Noord Empe in Voorst. Een

1.100 jaar oude plek met nieuwe

bedrijfsgebouwen. Een A-locatie

middenin de Stedendriehoek, die

natuurlijk wel het nodige onderhoud

vergt. Wat dacht je van het dagelijks

voeden van honderdvijftig dieren en

het onderhoud van de bedrijfsgebouwen?”

Werken?

“Na mijn lange zoektocht als jong

volwassene heb ik het werk uiteindelijk

toch gevonden, ik ben boer geworden.

Werken in en met de natuur.

Zodat mens, dier en natuur gelukkig

zijn. Inmiddels is het boerenwerk

dat ik verricht, gereduceerd tot het

maandelijks monsters nemen van de

melk van de koeien. Sinds 2001 ben

ik gestart met mijn eigen onderneming

Agrarisch Cultuurgoed.

Doel?

Het verbeteren van kwaliteit van leven

voor mens, dier en natuur. Een

fulltime job. Daarnaast ben ik manager

van de zorgactiviteit die wij op

onze boerderij bieden. Dat doen we

in samenwerking met een professionele

werkbegeleider, die de begeleiding

van onze hulpvragers samen

met Jaap voor z’n rekening neemt.”

Sporten?

“Mijn sport? Lekker bezig zijn.

Dit wordt ook wel ‘druk zijn’ genoemd.

Naar mijn idee ben ik geen

ADHD’er, maar ik ben wel graag

functioneel bezig. Sporten heb ik

als kind veel gedaan. Het werd door

mijn ouders eigenlijk met de paplepel

ingegoten, zij waren gymnastiekleraar.

Maar door die stinkende

kleedkamers ben ik nu een beetje allergisch

voor sporten in binnenruimtes.

Ik hou namelijk niet van de geur

van angstzweet.

Paardrijden is voor mij wel een aangename

vorm van sporten. Heerlijk

met je paard genieten van de geur

van buiten, wind of regen op je hoofd.

Een eenheid vormen in de natuur.”

Inspirator?

“Ha, ha, ha, ik noem mijzelf inspirator,

maar heb mij laten inspireren

door de Grote Geschriften zoals De

Bijbel, De Bhagaved Gita en Donald

Duck. Maar ook boeken van Stepen

Covey, Hans Andeweg (ecotherapie)

en Jan de Hartog. Eigenlijk allen die

iets wisten te zeggen over het mysterie

van het leven en gelukkig zijn.”

Auto?

“Mijn auto is mijn trots. Ik heb een

stoere, rode L200 Mitsubishi. Erop

mijn eigen ontwerp, logo en foto.

Altijd te herkennen. Een auto is voor

mij een vervoermiddel met een eigen

smoel. Diesel rijden vind ik aangenaam.

Dit door de rust die diesel

rijden vraagt.”

Vakantie?

“Uit mijn jeugd koester ik warme

herinneringen aan kamperen in

Frankrijk en Joegoslavië. Door ons

eigen mooie plekje in Voorst geniet

ik ook hier enorm van de mooie

zonsondergang, het afwisselend

landschap van uiterwaarden, bossen

en weilanden. Op vakantie gaan

betekent tegenwoordig voor mij

‘avontuur, andere culturen, eten,

geuren en kleuren’. Het liefst wél

met zon, want zon geeft energie. Dit

jaar is mijn lang gekoesterde droom

in vervulling gegaan: een vakantie

naar Amerika, land van onbegrensde

mogelijkheden.”

Film?

“Films kijken gebeurt voor 75 procent

voor de tv. Mijn favorieten? One

Flew Over The Cuckoo’s Nest met

Jack Nicholson en The Green Mile

met Tom Hanks. Waarom? De mens

is daar zo mooi in neergezet.”

Dresscode?

“L’extreme ce touche. Ik ga graag

gekleed, zoals ik me voel. De ene keer

zacht vrouwelijk en de volgende keer

IK BEN EEN UITGESPROKEN

TYPE VAN HET ZELF DOEN,

EEN ECHTE AUTODIDACT DUS

stoer en praktisch. Lingerie? Ik draag

meestal met goed sluitende ‘slip’ om

mijn weelderige mama-buik in te

stoppen. Tja, vier kinderen laten wat

ruimte achter. Af en toe waag ik me

aan wat meer ‘gedoe’, zoals een bh

met bijpassende string of slip in een

mooi kleurtje. Alles uiteraard in de

juiste pasvorm zodat het er netjes

uit ziet.”

Ergernis?

“Waar ik me het meest aan erger?

Luiheid! Whoaa! Dat maakt mij

werkelijk op en top geïrriteerd. Met

luiheid winnen we de oorlog nooit.

Met luiheid zullen we nooit iemand

kunnen redden. Ik ben geen strijder,

maar wel een vechter. Zodat je kan

winnen in het echte leven. Luiheid

maakt slachtoffers en slachtoffers

hebben de strijd verloren.

O N T H U L L E N D E O N D E R N E M E R

Ook kan ik mij erg opwinden over

organisaties die het voor de natuur

opnemen om zo hun eigen zakken

te vullen. Vaak krijgen die daar ook

nog eens gigantische subsidies voor.”

Liedje?

“Muziek past bij een stemming.

Aangezien ik een vrouw ben en een

vis (dierenteken) heb ik erg uiteenlopende

stemmingen. Ik ga helemaal

los op Jimi Hendrix of Janis Joplin,

maar kan ook erg in vervoering

raken van de Mattheüs Passion. Anouk

is heerlijk en ook aan Bob Dylan

heb ik prachtige herinneringen. Mijn

meest gewaardeerde nummers zijn

van Crosby, Stills, Nash & Young; die

hebben dat gevoel van vrijheid.”

Eten?

“Wanneer er gasten komen of er iets

te vieren valt, speelt het eten daarbij

de hoofdrol. Grappig, hè? Dit zal wel

komen door mijn lieve moeder. Thuis

was er altijd eten voor iedereen. Zij

kookt graag veel en lekker. Mijn

pa komt uit Indonesië. Daardoor

koester ik een aangeboren liefde voor

Indisch eten (lekker pedis). Ook zelf

kook ik graag. Wanneer ik mij lekker

voel, is het eten ook lekker. Maar ben

ik moe en voel ik mij ellendig dan

kookt de Chinees altijd beter dan

ik. Mijn lievelingsgerecht? Paella,

heerlijk vis met rijst en saffraan.”

Droom?

“Graag droom ik als een kind. Een

droom waarin alles mooi, lief en

gelukkig is. Ook droom ik van een

verblijf bij de Indianen of van een

gesprek met Gandhi. Dromen zijn

heerlijk, vooral wanneer ze werkelijkheid

worden. Welke droom

werkelijkheid is geworden? Lekker

dommelen in de zon, tegen de rug

van een koe. Terwijl ‘mevrouw koe’

vredig en onbezorgd haar maaltijd

ligt weg te kauwen in gefilterd zonlicht,

zingt een heldere vogelstem het

hoogste lied.”

Tekst: D E N N I S D E K K E R

Fotografie :

F O T O G R A A F M Ó R I C V A N D E R M E E R

B U S I N E S S 69


Advertentie nodig?

Repromotion verzorgt al uw advertentiewensen. Vanaf het ontwerp staat

Repromotion garant voor een doordachte vormgeving en een hoge kwaliteit.

Meer informatie vindt u op onze website of via de telefoon op (0570) 62 12 77

Oogsten!

Telkens in staat zijn te verbazen,

emotioneren, wellicht choqueren.

De denkers en doeners van Ongewoon

Reclamebureau veranderen denk-

beelden en koopgedrag, vergroten

naamsbekendheid en zetten aan tot

een betere oogst.

www.ongewoon.nu

Vrieswijk 7 Raalte, tel. 0572 - 365350

www.repromotion.nl

Hunneperkade 12 | 7418 BT Deventer | www.repromotion.nl | T (0570) 62 12 77 | F (0570) 62 44 70 | info@repromotion.nl

De eisen verschillen per provincie

en per gemeente. Zo

moet de oppervlakte van een

nieuw landgoed in Gelderland minimaal

5 hectare zijn, waar Overijssel

als minimumoppervlakte 10 hectare

eist. Bovendien dient het in Overijssel

om landbouwgrond te gaan, die nog

niet onder de natuurschoonwet is gerangschikt.

In Gelderland wordt een

(woon)gebouw van allure toegestaan

met maximaal drie wooneenheden,

waaraan eventueel een kantoorfunctie

kan worden verbonden. Overijssel

stelt: ‘Op het landgoed kan ontwikkeld

worden een landhuis/woongebouw

van allure van minimaal 1000

kubieke meter, eventueel met een

kantoorfunctie waarbij men kan werken

aan huis. Extra wooneenheden

zijn mogelijk mits de woningen een

onderlinge samenhang hebben die de

allure van het landgoed versterkt en

er per woning 5 hectare extra groen

wordt gerealiseerd’.

Openstelling voor publiek

In Gelderland moet het plan passen

binnen de natuurdoeltypen van het

‘Gebiedsplan Natuur en Landschap’

(uit 2005) . Het nieuwe landgoed

heeft ook de plicht tot openstelling

voor het publiek. In Overijssel geldt:

‘Het landgoed dient tenminste voor

30 procent uit bos of natuurterrein te

bestaan. Het nieuwe landgoed dient

voor het publiek te zijn ontsloten en

is (voor 90 procent, red.) openbaar

toegankelijk’.

De provincie Gelderland legt de be-

oordeling van de gebiedslocatie neer

bij de desbetreffende gemeenten. In

de hele provincie Overijssel liggen

mogelijkheden, behalve in de zone IV-

weidevogel- en ganzengebieden en in

open grootschalig landschap en landbouwontwikkelingsgebieden.

Functieverandering

Het provinciale Streekplan (2005) van

de provincie Gelderland biedt mogelijkheden

voor functieverandering

in landgoederen. Particulieren kunnen

nieuwe natuur ontwikkelen en

duurzaam beheren en de landschappelijke

kwaliteit krijgt op die manier

een impuls. De provincie geeft in het

streekplan aan dat zij de mogelijkheden

om een nieuw landgoed te stichten

wil benutten, zonder aan te geven

waar dit precies wel en waar dit niet

kan. Gemeenten zullen per geval een

afweging moeten maken of een nieuw

landgoed past in het landschap, geen

strijdigheid oplevert met omliggende

functies - met name agrarische - en

of het landgoed op de betreffende

plek de beoogde meerwaarde heeft.

De provincie Gelderland beoordeelt

de bestemmingsplannen voor nieuwe

landgoederen aan de hand van een

aantal criteria, onder andere: voorkeursgebieden,

totaalvisie, woonbestemming,

minimum oppervlak bos

of natuur van 5 hectares. Gemeenten

kunnen nadere criteria stellen, bijvoorbeeld

voor de oppervlakte aan

nieuwe natuur, de toegestane nieuwe

functies en de gewenste architectuur.

Daarnaast dient de gemeente met de

M A K E L A A R D I J

Landgoederen dragen bij aan de landschappelijke,

ecologische en cultuurhistorische

kwaliteit van Nederland. De groeiende belangstelling

voor wonen ‘in het groen’ is dan

ook een positieve ontwikkeling. Omdat het

Rijk, de provincie en gemeenten nieuw bos,

nieuwe natuurwaarden en meer landschappelijke

kwaliteit willen realiseren, krijgen

initiatieven voor de aanleg van nieuwe

landgoederen volop steun. In toenemende

mate zien we ook in de Stedendriehoek

nieuwe (plannen voor het realiseren van)

landgoederen ontstaan.

initiatiefnemer voor een nieuw landgoed

een privaatrechtelijke overeenkomst

met kettingbeding af te sluiten

over de inrichting en beheer van het

nieuwe landgoed.

Over de te volgen procedure van een

landgoed stelt het document ‘Op weg

naar nieuwe landgoederen in de provincie

Overijssel.- jan.2002’ onder

meer: ‘De aanvraag door een initiatiefnemer

voor een nieuw landgoed

bestaat uit een bouwplan voor het

woongebouw, een inrichtingsplan

voor tuin en overig terrein, een document

waarin opgenomen is de juridische

vormgeving en een exploitatieopzet

voor onderhoud en beheer van

het gehele landgoed’. Het document

vervolgt: ‘In de aanvraag is aangegeven

welke doeleinden met het nieuwe

landgoed worden beoogd en wat in de

gegeven specifieke situatie de maatschappelijke

voor- en nadelen zijn. Na

aanvraag bij gemeente of WMO zal de

Vereniging Het Oversticht advies uitbrengen

over het gehele landgoed, dat

wil zeggen zowel het bouwplan als het

inrichtingsplan’.

De genoemde vereniging stuurt de

aanvraag en het advies vervolgens

door naar de provincie, vergezeld van

een ontwerp-partiële herziening voor

het bestemmingsplan buitengebied.

Op de website www.landgoederen.net

is een schat aan informatie te vinden

over het opzetten van (nieuwe) landgoederen.

Ook de makelaar in uw gemeente

kan u nader op weg helpen.

B U S I N E S S 71

Tekst: T O N B R A N D S

Fotografie :

F O T O G R A A F

M Ó R I C V A N D E R M E E R


M A K E L A A R D I J

De behoefte aan comfortabel

wonen neemt toe

Je kunt geen krant openslaan of de artikelen over

hypotheekcrisis, economische ontwikkelingen en

dalende prijzen vallen op. Het consumentenvertrouwen

is dramatisch gezakt en op dit moment op het

laagste niveau sinds tijden. Als het vertrouwen zo

is aangetast, hoe gaat het dan met de aan- en verkoop

van huizen? En dan met name in de duurdere

sector? Twee in het dure segment gespecialiseerde

makelaars, Drieklomp en Bieze, geven een kijkje in

de ‘luxe’ makelaarskeuken.

Ed van Drie is makelaar bij

Drieklomp Makelaars en

Rentmeesters. Twintig jaar

geleden is het bedrijf door zijn ouders

opgericht en heeft zich vooral

gespecialiseerd in vrijstaande huizen

vanaf vier á vijf ton. Ook heeft

Drieklomp een drietal rentmeesters

in dienst. Deze rentmeesters zijn

niet alleen belast met het beheer

van landgoederen, maar ook betrokken

bij het aan- en verkopen van

landgoederen, het ontwikkelen van

nieuwe landgoederen en advisering

over pacht- en onteigeningszaken.

Kathalijne de Wilde (39) is makelaar

bij Bieze De Wilde Makelaars

in Warnsveld. De Bieze Makelaarsgroep

is vanaf de jaren tachtig actief

in de stedendriehoek, het kantoor

in Warnsveld bestaat al sinds 1964.

Ook is De Wilde voorzitter van de afdeling

IJsselstreek/Gelderland Oost

van de NVM (Nederlandse Vereniging

van Makelaars). Het doel van

de afdeling is het bijhouden van ontwikkelingen

in de woningmarkt en

het leveren en behouden van kwaliteit

voor consumenten. Kathalijne

de Wilde is de contactpersoon tussen

de NVM-leden en het landelijk bestuur

van de NVM.

Beide makelaars zijn actief in het luxe

segment, maar wat noemen zij een

luxe woning? Van Drie: “Als com-

72 D R I E S T E D E N

OP ZOEK NAAR RRUST, NNATUUR

EN LUXE

fort en luxe van belang zijn, dan heb

je het al gauw over een woning van

zes ton of meer met een groot stuk

grond. Bij een kleinere kavel wordt

het op de kavel staande oude boerderijtje

weleens gesloopt en wordt er

een mooier huis neergezet.”

De Wilde denkt bij luxe aan een woning

boven de 7,5 ton: “Dat is een

leuk segment met een gevarieerd

aanbod. In het bijzonder voor mensen

uit het westen die na hun pensioen

rustig willen wonen of voor succesvolle

ondernemers die een stapje

verder willen zetten.” Maar luxe kan

ook zijn een klein super verbouwd

appartement op een prachtige locatie.

Tegenhanger

Dat Nederland een druk en vol land

is, merken de makelaars goed. De

vraag naar luxe wonen op de rustige

plekjes stijgt. De Wilde ziet met name

de vraag groeien naar locaties waar

geen wegen of spoorwegen te horen

zijn: “Vooral de plek is belangrijk, de

plek kun je niet veranderen, het huis

wel. In deze omgeving hebben we

een prachtig coulisselandschap, weilanden

en bossen; dit trekt mensen

bijzonder aan. Men woont graag in

een huis met een ‘doorkijkje’.”

Ook Van Drie ziet de behoefte aan

rust groeien: “Mensen hebben behoefte

aan rust en natuur als tegenhanger

van alle moderne technologieën

zoals internet en e-mail.” Het

buiten wonen doet het momenteel

dan ook erg goed.

Verschuiving

Tendensen zijn waarneembaar, volgens

Van Drie staat buiten wonen

voorop: “Maar geleidelijk aan is er

een verschuiving zichtbaar. De gewilde

plaatsen liggen steeds dichter

bij steden. Men houdt steeds meer

rekening met brandstofprijzen en

files, daarnaast zijn nieuwe en goed

onderhouden huizen gewild. Tussen

Amsterdam en Zwolle heeft

Drieklomp vijf regiokantoren, we

merken op alle kantoren dat er een

trek is van west naar oost. Daarnaast

constateren we dat populaire plaatsen

voorzien zijn van een bosrijke

omgeving.”

Volgens De Wilde is met name de

nabijheid van een snelweg (zonder

dat die storend is) van belang: “Men

wil snel thuis of op het werk kunnen

zijn en niet 20 minuten rijden na de

afslag van de snelweg.”

De Wilde constateert nog een andere

ontwikkeling: “Deze trend

valt binnen het agrarische gebied;

het aantal vrijkomende agrarische

bedrijfsgebouwen neemt sterk toe.

Om te voorkomen dat leegstand en

verpaupering plaatsvinden, wordt

hergebruik gestimuleerd door de

provinciale overheid met het streekplan

‘Rood voor rood’. De kavel

met de leegstaande schuren maakt

plaats voor een kavel met nieuwe

bebouwing. Zo maakt de ene steen

plaats voor de andere steen. In het

buitengebied ontstaan op deze manier

kleine groepjes huizen en wordt

het buitengebied nog aantrekkelijker

en leefbaarder.”

M A K E L A A R D I J

Rood voor rood

De komende jaren neemt het aantal vrijkomende agrarische

bedrijfsgebouwen (VAB) sterk toe. Dit kan leiden tot

leegstand, verval en verpaupering in het landelijk gebied.

Het stimuleren van passend hergebruik van deze gebouwen

is daarom belangrijk. Daarnaast moet landschapsontsierende

agrarische bebouwing afgebroken worden. Eén

van de instrumenten voor het verbeteren van de ruimtelijke

kwaliteit is ‘Rood voor Rood’.

Rood voor Rood helpt om het aanzien van Overijssel te verbeteren

en biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor oplossingen

op maat. Het hoofddoel van Rood voor Rood is het

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk

gebied. De realisatie van dit doel vindt plaats door de sloop

van landschapsontsierende bedrijfsgebouwen en door

overige verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit.

Bron: Provincie Overijssel

Al houdt men steeds meer rekening

met brandstofprijzen en files; het

afgelopen jaar ingevoerde energiebesparinglabel

is bij Ed van Drie

nog niet voorbij gekomen: “Ik moet

eerlijk bekennen dat ik er nog nooit

eentje heb gemaakt.”

Fiscaal voordeel

Een andere mogelijkheid voor het

wonen in het buitengebied is het

stichten van een ‘nieuw landgoed’.

Zo eenvoudig is dat niet, het kost

tijd, energie en geld. Zo dient een

nieuw landgoed aan diverse eisen

te voldoen zoals onder andere minimaal

5 hectare, nieuwe natuurontwikkeling

en moet het NSW

B U S I N E S S 73

Kathalijne de Wilde:

“Een ultiem plekje is binnen

twee dagen weg.”


Ed van Drie:

“Mensen hebben behoefte

aan rust en natuur

als tegenhanger van alle

moderne technologieën.”

M A K E L A A R D I J

(NatuurSchoonWet) landgoed voor

minimaal 25 jaar in stand gehouden

worden om in aanmerking te komen

voor de fiscale voordelen. (Zie ook

het artikel ‘Nieuwe landgoederen in

Gelderland en Overijssel’ elders in

deze uitgave).

Drieklomp makelaars heeft drie rentmeesters

in dienst. “Van oudsher was

het een vak waarbij het reilen en zeilen

op een landgoed werd geregeld”,

aldus Ed van Drie, “tegenwoordig

is het vak veranderd, een moderne

rentmeester is een allround adviseur,

is betrokken bij de ontwikkeling

van nieuwe landgoederen. Een

landgoed is pas een landgoed als er

minimaal 5 hectare grond aanwezig

is met een minimum van 30 procent

aan houtopstand. De wetten en regels

verschillen per provincie, maar

over het algemeen is er voor een

landgoed 1.200 kubieke meter bebouwing

mogelijk. In verband met

de ontwikkeling van landgoederen

wordt gebruik gemaakt van de Natuurschoonwet

(NSW) daterend uit

1928. Die Natuurschoonwet biedt

fiscale voordelen. Er hoeft geen overdrachtsbelasting

betaald te worden”,

vertelt Ed van Drie. “En ook op het

gebied van successierechten is er een

voordeel, huidige eigenaren hoeven

geen successierechten te betalen.”

Deze NSW geeft nog meer aan volgens

Kathalijne de Wilde: “Bij de

ontwikkeling van nieuwe landgoe-

74 D R I E S T E D E N

deren wordt er een investering in

natuurontwikkeling gedaan, daarbij

moet de garantie gegeven worden

dat een landgoed zeker 25 jaar bestaat.”

Economie

Ook al staan de kranten vol van de

economische ontwikkelingen betreffende

de Amerikaanse huizenmarkt,

OVER HET ALGEMEEN

GENOMEN BLIJFT ER

VRAAG NAAR WONINGEN

IN HET VOLLEDIGE SEGMENT

in Nederland is daar nauwelijks iets

van te merken. Van Drie: “Na de aanslagen

van 11 september 2002 was

de verwachting dat er een enorme

weerslag zou komen, maar niets was

minder waar. We hebben er weinig

van gemerkt; de ondernemers, een

belangrijk deel van ons klantenbestand,

hebben prima gedraaid. De

ondernemers verdienen hun geld

wel, de klappen vallen aan de onderkant.

De Amerikaanse markt,

waar nu juist zoveel over te doen

is de laatste maanden, is een totaal

andere markt. Nederland hanteert,

anders dan in de VS, stringente kredietnormen.”

Ook De Wilde heeft zo haar gedachten

over het verschil tussen de Amerikaanse

en Nederlandse situatie:

“Hypotheekinstanties zijn de laatste

tijd voorzichtiger met het verstrekken

van hypotheken. Er zal er over

het algemeen geen tophypotheek

worden afgesloten in verband met

de meerwaarde van het vorige huis.

Daarnaast hebben kopers in het hoge

segment vrijwel allemaal een financieel

adviseur die hen adviseert.”

Stabiel

Beide makelaars zijn positief over

de huizenmarkt. Er is altijd vraag

naar woningen in het volledige segment,

al stagneert de doorstroom

van huizen enigszins. Voor starters is

het moeilijk om in te stromen in de

huidige woningmarkt, omdat er aan

de onderkant weinig huizen vrijkomen.

Maar over het algemeen genomen

blijft er vraag naar woningen in

het volledige segment. Ondanks de

economische voorspellingen blijft de

huizenmarkt in Nederland volgens

het duo stabiel. Wishfull thinking of

realiteit? De tijd zal het leren.

Tekst: M I R J A M B L O K

Fotografie :

F O T O G R A A F M Ó R I C

V A N D E R M E E R

Apeldoorns bureau A2 Architekten:

“De architect is een bouwmeester. Een logische rol, want met hun

kennis van de verschillende disciplines in de bouw regelen ze alles.

Je hebt contacten met iedere partij, van opdrachtgever tot aannemer.

Die situatie lijkt steeds meer verloren te gaan”, aldus Willem de Groot,

mededirecteur van het Apeldoornse A2 Architekten.

Architecten namelijk, doen veel

meer dan alleen maar een mooi

ontwerp maken. Die veelzijdigheid

wordt tegenwoordig nog wel eens vergeten,

aldus De Groot. “Wij streven er

naar om projecten te realiseren waarin

functionele, ruimtelijke en esthetische

kwaliteiten zijn verenigd. Dat doe je

door continue in gesprek te zijn met

je opdrachtgever maar ook met de andere

bouwpartners. Die wisselwerking

is zeer belangrijk. De mooiste resultaten

komen immers tot stand door kritische

opdrachtgevers die meedenken

in het ontwerpproces.”

Iedere opdracht is daarbij een uitdaging,

vindt A2 Architekten. Of het nu

gaat om architectuur, stedenbouw of

interieur. Als de partijen maar zoveel

mogelijk samenwerken. A2 Architekten

streeft daarbij naar een heldere

architectuur met de nadruk op functionaliteit

en menselijke verhoudingen.

De Groot: “Architecten moeten het

integraal ontwerpen blijven bevorderen.

Zo maak je het de opdrachtgever

makkelijker en kan je eerder zoeken

naar concrete oplossingen voor installaties

en constructies.”

Natuurlijk kijken architecten daarbij

naar ‘het mooie plaatje’. “Maar we

staan ook open voor andere partijen.

We streven juist naar een geïntegreerd

ontwerp, willen gedurende het hele

bouwproces aan tafel blijven zitten.

Om betere inzichten te krijgen, om

met de constructeur oplossingen te bedenken

waardoor lichtere constructies

mogelijk zijn of waarmee de bouwtijd

is te verkorten, om met een installatieadviseur

een helder energieconcept te

ontwerpen. Functioneel, ruimtelijk en

esthetisch zijn daarbij wat ons betreft

de kernwoorden.

De doelstelling van A2 Architekten is

helder: “Wij denken niet alleen in vormen,

in routing of in lay-out. We denken

eveneens in detail en aan de uitvoering.

Wij willen een totaaloplossing

bieden voor onze opdrachtgevers. We

maken geïntegreerde ontwerpen. Vaak

ligt de coördinatie van de verschillende

disciplines bij A2 Architekten.

In Kampen werkte men op deze manier

aan een grote sportaccommodatie,

WIJ WILLEN EEN TOTAAL-

OPLOSSING BIEDEN VOOR

ONZE OPDRACHTGEVERS

in Twello realiseerde het Apeldoornse

architectenbureau een overdekt zwembad

en in Apeldoorn diverse bedrijfspanden.

De opdrachten zijn divers:

woningbouw, bedrijfshuisvesting en

sport- en multifunctionele accommodaties.

“Bij de analyse en uitwerking

van onze projecten, staat de opdrachtgever

centraal. Op voorhand is moeilijk

te voorspellen welke vormgeving zal

ontstaan. Maar het handschrift van A2

Architekten zal zowel in het ontwerp

als de organisatie herkenbaar zijn. Het

uiteindelijke ontwerp is het resultaat

van de interactie tussen de wensen en

referenties van de opdrachtgever, het

programma van eisen en de creativiteit

van de architect. Maar ook omgevings-

A R C H I T E C T E N

‘KRITISCHE

OPDRACHT-

GEVERS

ZORGEN VOOR

MOOISTE

RESULTATEN’

factoren, regelgeving, budgetten en

materialisatie zijn bepalend voor het

ontwerp.”

Het Apeldoornse bureau bestaat uit

een kern van zeven ervaren medewerkers.

Jan Regelink heeft zijn studie

gevolgd aan de Academie van Bouwkunst

in Arnhem en Willem de Groot

rondde de TU in Delft af. Beiden zijn

lid van de BNA.

Te hoge eisen

De manier waarop selectieprocedures

voor nieuwbouwprojecten van de overheid

tot stand komen, krijgt kritiek van

De Groot. “Er worden onnodig hoge

eisen gesteld, waardoor kleinere architectenbureaus

en jonge architecten

vaak buiten de boot vallen. Daarnaast

gaat het om meerdere selectierondes

per project. Daar zijn veel kosten mee

gemoeid, die niet vergoed worden. Dat

is nog een extra drempel.”

“De voorzitter van de Bond van Nederlandse

Architecten (BNA) heeft

onlangs in een interview gezegd dat

Europese aanbestedingen leiden tot

eenheidsworst. Daar sluit ik me als bestuurslid

van de Kring Stedendriehoek

van de BNA bij aan. Het doel van de

Europese aanbesteding is een open en

transparante markt creëren. Dat gaat

nu niet goed”, vindt De Groot. “Het

is jammer dat de ideeën van kleinere

bureaus en jonge beginnende bureaus,

die minstens zo vooruitstrevend en

innovatief kunnen zijn, nu nauwelijks

kansen krijgen. En juist de keuze voor

experimenten en avontuur heeft de

Nederlandse architectuur groot gemaakt.”

B U S I N E S S 75

Tekst: D E N N I S D E K K E R

Fotografie :

F O T O G R A A F M Ó R I C

V A N D E R M E E R


A R C H I T E C T E N

Herman Bessels, architect bij het gelijknamige bureau

Bessels Architekten & Ingenieurs in Twello, viert

dit jaar zijn 25-jarig jubileum. Eind dit jaar brengt hij

ter gelegenheid daarvan een boek uit over de relatie

tussen kunst en architectuur.

Foto:

Herman Bessels:

“Als je je brood dichtbij

de deur kunt halen,

is alles ver weg.”

kan ik zeggen

dat de opdrachtge-

“Terugkijkend

vers die ik in de eerste

vijf jaren ontmoet heb, nog steeds

een belangrijk fundament onder het

kantoor zijn en vooral niet-standaard

opdrachten opleveren. Zoals de ombouw

van het hoofdpostkantoor te

Arnhem tot de grootste boekenwinkel

van Nederland, re-locatieonderzoek

voor een fabriek van 35 hectare,

ombouw van een kerk van 5000 kubieke

meter tot grand café, industriegebouwen

met immense apparatuur

(draaibank van 30 meter met werkstukken

tot een gewicht van 80 ton),

ovens van 120 meter, offshore cable

factory, et cetera.”

“Denk niet standaard, zet dingen op

zijn kop: denk out of the box.” Aan

het woord is Herman Bessels, dit jaar

25 jaar architect in Twello. Bessels

werkt met zijn team van vijftien medewerkers,

van wie vijf architecten,

aan de meest uiteenlopende projecten.

“Wij krijgen op dit moment veel

zogenaamde out of the box- opdrachten.

Dat gaat dan zo: dit is het object

en doe vanuit je 25 jaar architectenervaring

een voorstel hoe we ons proces

kunnen optimaliseren c.q. hoe we ons

probleem kunnen oplossen. Het zijn

bijzonder boeiende opdrachten.”

Verbinden

“Als je een opdracht krijgt moet

je eerst de tegenvraag stellen: is de

opdracht wel juist geformuleerd, of

wordt er wat anders bedoeld. Opdrachtgevers

geven vanuit hun scoop

een opdracht. Je moet ze eerst verbinden

met jouw kennis en ervaring

om de definitieve opdracht helder

te krijgen.” Bessels geeft een aantal

voorbeelden. “Het voormalige

76 D R I E S T E D E N

Architect Herman Bessels wil meedenken met et oorganisaties:

‘ZET DE WERELD OP P DE KOP’

hoofdpostkantoor te Arnhem

wordt omgebouwd tot ‘de grootste

boekenkast van Nederland’. De

oorspronkelijke opdracht was: beneden

commerciële ruimte en boven

appartementen. Nu wordt het een

fantastische boekenwinkel met horecavoorziening.

We krijgen dit voor elkaar

door van beneden tot boven een

grote lange sleuf aan te brengen die

in één oogopslag de kelder met het

dak verbindt.

Bovendien kan een en ander op deze

wijze later gemakkelijk hersteld worden.

We hebben daardoor handen op

elkaar gekregen bij de monumentencommissie,

hetgeen door velen voor

onmogelijk werd gehouden.”

Enthousiast

De architect noemt een tweede

voorbeeld. “Op drie locaties zijn

forse fabrieken aan het uitbreiden.

De fabrieken liggen tegen ecologisch

waardevolle zones aan. Bestemmingsplantechnisch

ligt het problematisch.

Wat is ons voorstel: neem bij de realisatie

de gehele ecologische structuur

over, inclusief investeringen en

wat blijkt: in plaats van tegenwerking

is nu iedereen enthousiast en binnen

de kortste keren zijn de vergunningen

verleend. Zet de wereld op de kop,

probeer problemen vanuit de andere

kant te benaderen. Ga niet vechten

met monumentenzorg en ecologen.

Probeer door middel van de dialoog

samen zaken te regelen, zodat een

win-win situatie ontstaat. De ecologen

krijgen dat uitgevoerd wat zij

willen: een versnelde financiering en

realisatie van hun ecologische verbindingsstructuren

en de fabriek kan

met korte procedures z’n ombouwplannen

realiseren.”

Als derde voorbeeld noemt Bessels de

voormalige Bioscoop EDB Deventer.

“Een problematische opdracht.

Monument; je mag niet opnieuw

funderen c.q. ontgraven, want de ondergrond

bevat een oude Vikingwal.

Oplossing: sloop de 45 centimeter

dikke muren en breng een vederlichte

constructie aan. Resultaat: Door gedeeltelijke

sloop en herbouw van het

gebouw in deze lichte constructie,

was het mogelijk een tweede verdieping

aan te brengen. Dit met behoud

van alle monumentale elementen wat

betreft gebouw en ondergrond. De realisatie

van dit pand voldoet als eerste

in de gemeente aan het verdrag van

Valletta, dat de omgang met het historisch

bodemarchief regelt (complimenten

hier aan de stadsarcheologen

voor hun creatieve meedenken).”

Bessels Architekten & Ingenieurs

werken vanuit Twello. Bessels: “Het

maakt voor een architect niet zo veel

uit waar het kantoor gevestigd is. Ons

bureau werkt van Maastricht tot Groningen,

van Vlissingen tot Hannover,

Noorwegen en Koeweit.” De jubilerende

architect houdt overigens wel

A R C H I T E C T E N

van de Nederlandse mentaliteit. “In

Nederland is het gebruikelijk om elkaar

binnen een kwartier te tutoyeren.

Ook kun je ‘ongezouten’ zeggen wat

je er van denkt. Deze eerlijkheid is

cruciaal bij grote projecten. Omzichtig

om alles heen draaien leidt niet tot

consensus. Maar met eerlijkheid en

hardop denken liggen alle onhaalbare

ideeën vaak binnen 20 minuten op

tafel. Iets niet weten? Dan vragen. Er

is een prachtig Chinees spreekwoord:

‘eenmaal vragen één keer dom, nooit

vragen altijd dom’.

PROBEER DOOR MIDDEL

VAN DE DIALOOG SAMEN

ZAKEN TE REGELEN

Internationaal

Bessels heeft in het kader van zijn

functie veel gereisd in Azië, Afrika en

Noord en Zuid Amerika. “Zo kwam

ik tot de ontdekking dat Nederland

niet een dichtbevolkt land is, maar

een dunbevolkte stad. In Tokio wonen

meer mensen dan in heel Nederland

op een strook van 30 kilometer

met de afstand van Rotterdam tot

Alkmaar. Mexico-stad is zo groot als

Zuid-Holland en heeft 30 miljoen inwoners.

Dus waar jammeren we over

als we zeggen dat Nederland dichtbevolkt

en vol is?”

Jubileum

Het jubileum van Herman Bessels

wordt gevierd met de uitgave van het

boek ‘Herman Bessels’. Dit fotoboek,

dat is samengesteld door Ellen Korth,

zal eind oktober worden gepresenteerd

tijdens een vernissage.

B U S I N E S S 77

Tekst: M I R J A M B L O K

Fotografie :

F O T O G R A A F M Ó R I C

V A N D E R M E E R


B E D R I J F S P R O F I E L

ARCHITECTUUR STEEN VOOR STEEN

Wanneer je bij Van de Poel architecten bv te Epe het uitgebreide

en opnieuw ingerichte kantoor binnenstapt, begrijp je

hun bedrijfsvisie: ‘het streven naar een optimale samenhang

tussen architectuur, doelmatigheid en soliditeit’. Hier werkt

een groep mensen, onder wie een drietal architecten en een

interieurarchitect, in prachtige lichte ruimten aan een grote

verscheidenheid van opdrachten. Het pand en de inrichting

stralen uit wat ze zelf willen zijn: ‘modern, open, transparant

en resultaatgericht’.

Van de Poel architecten bv

De Lindehove 3

8161 EA Epe

Tel: 0578-612080

Fax: 0578-614483

info@vdpoel-arch.com

www.vdpoel-arch.com

Zebra Facilitair Bedrijf b.v.:

Een groep vakmensen van jong en

leergierig tot ouder en ervaren, Van

de Poel architecten bv adviseert

en programmeert op het gebied van stedenbouw,

architectuur en interieur. Door

Van de Poel architecten wordt er zorg

gedragen voor het gehele bouwproces

van ontwerp tot en met de oplevering, met

alle kennis van de Wet op de ruimtelijke

ordening (Wro), de regelgeving, het bouwbesluit,

de woonvisies en gemeentelijke

VAN TEKENING TOT

BOUWWERK

Zebra Facilitair Bedrijf b.v. is actief in de bouwkundige

dienstverlening. Die dienstverlening strekt zich uit van

bouwkundig tekenwerk, EPC-, daglicht en ventilatieberekeningen,

verkoop- en splitsingstekeningen tot en

met complete technische omschrijvingen, het tekenen van

3D-computermodellen en presentatie-illustraties.

Zebra Facilitair Bedrijf b.v.

Marktstraat 2b

7311 LH Apeldoorn

Tel.: 055 – 578 76 07

Fax: 055 – 578 58 83

info@zebra-apeldoorn.nl

www.zebra-apeldoorn.nl

Willem Kleinhout is bureaucoördinator

en projectleider.

“We zijn tien jaar geleden

begonnen als tekenkamer voor drie zelfstandige

architecten. Langzaamaan zijn

de werkzaam heden uitgebreid en werken

we naast deze drie architecten ook voor

derden, zoals projectontwikkelaars, bouwadviesbureaus,

aannemers, notarissen,

maar ook een particulier of iemand met

78 D R I E S T E D E N

nota’s. Andere belangrijke thema’s, zoals

duurzaamheid, ecologie, energie en veiligheid,

hebben hoge prioriteit bij de ontwerpen

van het bedrijf. In deze processen

staan vanzelfsprekend de opdrachtgever

en gebruiker centraal.

Het gaat in dit vak om motivatie, inspiratie,

stimulatie en vooral ambitie. Op diverse

plekken in het kantoor, groot op de wand of

op panelen, zijn de resultaten zichtbaar.

In ontwerp of uitvoering zijn onder andere

enkele woningbouwprojecten, al dan niet

met winkels en parkeerkelders. Multifunctionele

accommodaties, zoals scholen met

een bibliotheek, kinderopvang, maatschappelijk

werk en een kerk. Activiteitencentra

en woonvormen voor mensen met een niet

aangeboren hersenletsel of een lichamelijke

beperking, bedrijf- en kantoorgebouwen.

Grote diversiteit op een breed terrein en

deze kennis wordt in teamverband gedeeld

een eenmansbedrijf kan bij ons terecht.

Feitelijk begeleiden wij alles wat met de

bouw te maken heeft. Vanaf de tekening

tot en met de oplevering.”

Het Apeldoornse bureau heeft zeven

bouwkundig medewerkers in dienst. Het

onderscheidend vermogen van Zebra

Facilitair Bedrijf b.v. bestaat volgens

Kleinhout met name uit de computertekenprogramma’s

waar het bedrijf mee

werkt. “Wij werken hier met de nieuwste

programma’s, veelal 3-D. Voordeel daarvan

is dat de opdrachtgever heel precies kan

zien hoe alles er uit komt te zien. Omdat het

met gebruikers, opdrachtgevers, aannemers,

ontwikkelaars, overheid etcetera.

Met als doel het mooie vak steentje voor

steentje te laten groeien.

heel inzichtelijk is, ben je ook in staat om

het aantal fouten te minimaliseren.”

De diversiteit van opdrachtgevers en werkzaamheden

heeft volgens Kleinhout veel

voordelen. “We nemen de opdrachtgever

veel werk uit handen. In feite kan hij de

opdracht bij ons neerleggen en vervolgens

begeleiden wij dan het hele proces tot aan

de oplevering, afhankelijk van zijn vraag.

En dan maakt het niet uit of het een luxe

appartementencomplex is of een relatief

eenvoudige uitbreiding van een woning of

bedrijfshal.”

De juristen vrezen torenhoge

claims als geen nieuwe commissie

wordt benoemd. Wethouder

Ina Adema is ‘not amused’ en

noemt de ontstane situatie uitermate

vervelend. Volgens haar hebben alle

betrokkenen zitten slapen toen de

beoordelingscommissie werd samengesteld.

“Ook al zijn de plannen naar

eer en geweten beoordeeld, je hebt

de schijn tegen. Iedereen is hiervoor

verantwoordelijk.” Adema acht het

niet nodig dat er nieuwe ontwerpen

komen. “Er liggen zes mooie plannen.

Natuurlijk levert de ontstane situatie

vertraging op, maar afgezet tegen de

totale tijd die het project vergt, valt

dat wel mee.”

Op het moment van schrijven van dit

artikel lijkt het er op dat B en W steun

krijgen van de raad om een nieuwe

beoordelingscommissie te vormen.

De meeste fracties vinden niet dat

Bemog/Le Clercq nu moet worden

uitgesloten.

Geen fair play

De leden die ter discussie staan, zijn

afkomstig van het bureau VHP. Dit is

een dochterbedrijf van Royal Haskoning,

dat wel eens tekent in opdracht

van Bemog/Le Clercq. Daarnaast

heeft ook Ivan Ezerman van I’M

Architecten banden met Bemog/Le-

Clercq. _Het balletje kwam aan het

rollen toen de nummer twee van de

competitie, ontwikkelingscombinatie

Matser/Amvest, met architec-

OOK AL ZIJN DE PLANNEN

NAAR EER EN GEWETEN

BEOORDEELD, JE HEBT

DE SCHIJN TEGEN

tenbureau Cino Zucchi Architecti

uit Milaan, bij de gemeente protest

aantekende over de samenstelling

van de commissie. Directeur Wienke

Bodewes van Amvest pleit ervoor dat

Bemog/Le Clercq zich terugtrekt uit

de competitie. “Het was geen fair

play. Met het uitsluiten van Bemog/

Le Clercq wordt de koninklijke weg

bewandeld.”

Ondertussen voelt de beoogde winnaar

van de hoogbouwcompetitie zich

A R C H I T E C T E N

INTRIGES ROND DEVENTER HOOGBOUW

De plek van de oude ijsbaan in Deventer is sinds jaren een doorn in het oog van velen. De locatie ligt immers al 10 jaar braak.

Vier binnenlandse en twee buitenlandse architectenbureaus maakten een ontwerp voor hoogbouw op het terrein aan de

Rembrandtkade in Deventer. De keus viel uiteindelijk op het plan ‘Room with a view’ van het Amerikaanse architectenbureau

SOM (Skidmore, Owings & Merrill). Het college nam het advies van de beoordelingscommissie over en dus kon de

ontwikkelingscombinatie Bemog/Le Clercq aan de slag. Niet dus. Drie van de zeven leden van de commissie die de plannen

beoordeelden bleken een connectie te hebben met de winnende combinatie. De gemeente kan opnieuw beginnen: juristen

hebben Deventer geadviseerd een nieuwe onafhankelijke beoordelingscommissie in het leven te roepen.

in zijn integriteit aangetast. In een

persverklaring zegt Le Clercq zonder

enig voorbehoud te kunnen bevestigen

dat de ontwikkelingscombinatie

op geen enkele wijze en ten opzichte

van geen enkel jurylid een relatie heeft

die de onafhankelijkheid zou kunnen

hebben beïnvloed.

De zes ingezonden ontwerpen kwamen

van de volgende architectenbureaus:

Dick van Garmeren (Amsterdam),

Kuiper Compagnons

(Rotterdam), KCAP Architects &

Planners (Rotterdam), Mecanoo Architecten

(Delft), Cino Zucchi Architecti

(Milaan) en SOM

(Chicago, London).

Toonaangevend

De gemeente wil graag een toonaangevend

gebouw in het gebied Zandweerd

plaatsen. Oorspronkelijk waren

de plannen voor hoogbouw van 65

tot 70 meter hoog. In de zes ingediende

ontwerpen mochten de architecten

echter tot een hoogte van 75

meter gaan. Vooral in de naastgelegen

wijk Zandweerd vrezen bewoners dat

hun uitzicht en zonlicht in hun huizen

verminderd wordt door de flats.

B U S I N E S S 79

Tekst: T O N B R A N D S

Fotografie :

F O T O G R A A F M Ó R I C

V A N D E R M E E R


Edwin de Lange: “Er

liggen veel kansen in

de markt.”

D R U K K E R I J E N

‘WE HEBBEN HET HARTSTIKKE DRUK’

Drukken in het digitale tijdperk

Jarenlang kampte de grafische wereld met een algehele

malaise, de ene na de andere drukkerij moest de

persen stilzetten. Concurrentie vanuit het buitenland,

de hoge investeringsgraad en de technische ontwikkelingen

deden vele drukkerijen de das om. Toch zijn

er in de regio grafische bedrijven die zich goed staande

kunnen houden, zoals Veldhuis Media in Raalte en de

VDA-groep met vestigingen in Apeldoorn, Deventer,

Arnhem en Enschede.

Veldhuis Media heeft zich met

name gespecialiseerd in full

colour drukwerk, periodieken,

brochures, boeken, kalenders

en commercieel drukwerk. De VDAgroep

drukt brochures, folders,

presentatiemappen, jaarverslagen,

magazines, briefpapier en enveloppen.

Je moet het wel durven om in de

moeilijke jaren te starten met een

grafisch bedrijf. Erwin de Lange,

directeur Veldhuis Media, durfde

deze stap, samen met compagnon

Oscar Jager, 6 jaar geleden te zetten.

Veldhuis Media werd geboren. Het

bedrijf in Raalte is sindsdien zo gegroeid

en heeft het zo druk, dat het

ten tijde van dit interview midden in

80 D R I E S T E D E N

een verhuizing naar een groter pand

zat. Ook voor de inmiddels 130 jaar

bestaande VDA-groep is er meer dan

voldoende werk. Aemil Schellens,

adjunct-directeur van de VDA-groep:

“We hebben het hartstikke druk.”

Techniek

Ondanks (of dankzij?) alle technologische

ontwikkelingen van de

laatste tientallen jaren hebben deze

drukkerijen over een gebrek aan opdrachten

dus bepaald niet te klagen.

Voorbeelden van die ontwikkelingen

zijn onder andere digitale opmaak

en snellere persen. Dat dit gevolgen

heeft voor de productiecapaciteit

is De Lange zich terdege bewust:

“Door deze technologische ontwik-

kelingen komt er een grote druk te

staan op de verhouding van vraag en

aanbod. Nieuwe machines drukken

steeds sneller, waardoor overcapaciteit

op de loer ligt.”

Ook Schellens snapt dit als geen

ander: “Zo blijft altijd de afweging

aanwezig een pers van 10 à 15 jaar

oud te vervangen voor een nieuwe

pers. Die nieuwe pers drukt tweemaal

zo veel in een uur.”

Ook de ontwikkelingen omtrent

internet zijn de laatste jaren van

grote invloed geweest. Het was de

verwachting dat deze ontwikkeling

de vraag naar drukwerk zou doen

afnemen. Maar het heeft ook meer

mogelijkheden gebracht. “Internet

heeft de wereld veroverd”, aldus Er-

win de Lange. “Voor ons is het ook

een grote stap vooruit, orders worden

via datatransport aangeleverd. Makkelijker

en sneller kan het niet.”

Niet alleen is het aanleveren gemakkelijker

geworden, internet heeft ook

nieuwe kansen gebracht. Schellens

vertelt over de jaren ’80: “De toenmalige

directeur realiseerde zich al vrij

vlot dat het traditionele offsetbedrijf

mee moest gaan met de technische

ontwikkelingen. Door te luisteren

naar de markt werd al spoedig duidelijk

dat klanten niet alleen vroegen

om die gedrukte brochures, maar ook

om internetsites en cd-roms. Technische

oriëntatie houdt dus in dat je je

richt op wat klanten bezighoudt en

wat de klanten willen.”

Traditie

De grafische branche is nogal traditioneel

ingesteld, daar zijn beide heren

zijn het over eens. “Van oudsher

is de branche sterk technisch georienteerd”,

vertelt Schellens. “Velen

zijn gericht op de eigen technische

mogelijkheden. Dat geldt ook voor

de bedrijven die de afgelopen jaren

de deuren hebben moeten sluiten.

Ook zij hebben tot de laatste dag

voor het faillissement geïnvesteerd

in de modernste apparatuur. Maar

bij het investeren wordt één ding

maar al te vaak vergeten: er moet ook

winst gemaakt kunnen worden.” Ook

De Lange heeft met deze traditie te

maken: “Als ik de grafische industrie

moet typeren, dan valt mij de

achterdocht op, de achterdocht om

met branchegenoten aan tafel te zitten.

Er liggen zoveel kansen…, denk

alleen al aan gezamenlijke inkoop.”

Buitenland

“Zo kan gezamenlijke inkoop de

concurrentiepositie verbeteren”,

vervolgt De Lange. “Dit is nodig,

omdat veel drukwerk wordt uitbesteed

naar het buitenland. Zo wordt

er drukwerk uitbesteed naar Oost-

Europa, omdat de factor arbeid daar

goedkoper is. Maar die factor arbeid

in Tsjechië, Hongarije en Polen stijgt

net zo goed. Ook wordt drukwerk

uitbesteed naar drukkers in Azië. Dit

is overigens sterk afhankelijk van de

complexiteit van een order, maar wat

hier 40 à 50 euro per uur kost, kost in

Azië 5 euro per uur. Dan is een 1.500

euro kostende zeecontainer om het

drukwerk te verschepen naar Europa

‘peanuts’.” België is een heel ander

verhaal. Volgens Erwin de Lange is

de regelgeving in België compleet

anders: “In België wordt nog steeds

een vangnetregeling gehanteerd, op

het moment dat er geen werk is, valt

het personeel in die vangnetregeling.

Op deze manier kunnen Belgische

drukkers oneigenlijk concurreren.”

Ook Schellens houdt rekening met

België: “Gelukkig zijn de prijsverschillen

met België de laatste 10 jaar

kleiner geworden. De tarieven in

Nederland zijn gezakt ondanks loonstijgingen

en ga zo maar door.”

De Lange meent dan ook dat hij met

D R U K K E R I J E N

Grafische ontwikkelingen in een

notendop

Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst,

ruim 500 jaar geleden, wordt

er nog steeds drukwerk vervaardigd.

Rond 1445 werden teksten met

behulp van losse loden letters gezet

en daarna afgedrukt. De groeiende

leeshonger en de behoefte om sneller

en goedkoper drukwerk te kunnen

produceren, leidt vanaf 1880 tot

het machinaal zetten van letters en

regels. En dan gaan de ontwikkelingen

hard. In de zestiger jaren wordt

het oude handwerk vervangen door

nieuwe en snellere apparatuur en

persen. Drukkerijen die bij wilden

blijven, moesten veel investeren.

Rond 1975 voltrok zich een ware

revolutie: het loodtijdperk werd

geleidelijk vervangen door het offsetprocedé.

De loden letters en de

letterkasten werden decoraties,

op menig rommelmarkt te koop. De

loden letters zijn vervangen door

fotografisch zetsel. Veel drukkerijen

schaften de nieuwe fotografische

systemen aan en vervingen de oude

persen voor snellere offsetpersen. In

de tachtiger jaren doet de computer

zijn intrede, de fotografische film die

nodig is voor het vervaardigen van

drukplaten verdwijnt. Het samenstellen

van tekst en beeld wordt geheel

via digitale opmaakprogramma’s

vervaardigd. Het beeld komt rechtstreeks

op de drukplaat, vanuit het

oogpunt van milieu positief. Tegenwoordig

zijn de meeste drukmachines

meerkleurenpersen. De pers

heeft meerdere druktorens. De pers

wordt daardoor aanzienlijk duurder

en neemt heel wat extra ruimte in

beslag. Desondanks wegen de voordelen

veel zwaarder door. Vierkleurendrukwerk

kan in één enkele drukgang

op papier worden gezet, wat de

productiesnelheid en kwaliteit ten

goede komt.

B U S I N E S S 81


Belgische drukkers kan concurreren:

“Kwaliteit en prijzen zijn tegenwoordig

transparant, dat maakt dat toekomstige

opdrachtgevers inzien dat

drukwerk voor hetzelfde geld ook bij

ons gemaakt kan worden.”

Tendens

De VDA-groep ziet het belang in van

de regio. De drukkerij is ook graag

de drukker om de hoek. Schellens:

“We zitten precies tussen het segment

internet en buitenland in. Van

oudsher waren we een drukkerij voor

de gezondheidszorg. Het was traditioneel

drukwerk voor een traditionele

branche, niet conjunctuurgevoelig.

De bakens zijn inmiddels verlegd, de

focus ligt op full colour drukwerk en

regionale benadering, van formulier

naar fc-drukwerk dus.” Schellens is

ervan overtuigd dat er steeds meer

vraag komt naar gepersonaliseerd

drukwerk: “Die tendens is eigenlijk

al een tijdje gaande, de oplages worden

steeds kleiner, maar worden ook

steeds persoonlijker. De wet van de

grote aantallen voor machines geldt

nog steeds, maar door de opkomst

van digitale persen en printers steken

nieuwe marktbenaderingen, zoals het

gepersonaliseerde drukwerk, de kop

op.”

Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld

de naam en het adres van iedere

klant afzonderlijk op het drukwerk

te vermelden. Dat geldt ook voor afbeeldingen,

waardoor bijvoorbeeld

aan het eind van het jaar voor iedere

klant een kalender met eigen naam,

adres en foto’s kan worden gemaakt.

Dat is toch een prachtig relatiegeschenk?

Een klant waardeert deze

persoonlijke aanpak ongetwijfeld.

Overleven

Om te overleven, moeten drukkerijen

volgens Schellens een andere benadering

kiezen: “Het bedrijf moet nadrukkelijk

met de blik naar buiten gericht

zijn. Nogmaals: we moeten ons

richten op wat klanten bezighoudt,

D R U K K E R I J E N

wat hun wensen en eisen zijn.”

De verhuizing naar een groter pand

maakt het voor Veldhuis Media mogelijk

klanten nog beter van dienst

te zijn. Het bedrijf heeft momenteel

dertig medewerkers, ook de grafische

afwerking wordt in eigen huis

verzorgd. “Het is een modern bedrijf

dat optimale kwaliteit levert”, aldus

De Lange, “We hebben kundige

en enthousiaste mensen, moderne

apparatuur en we investeren veel.

Daarnaast werken we met een platte

organisatievorm en spelen in op de

persoonlijke wensen en gevoelens

van de klant. Drukwerk blijft voor

een deel emotie en voor het verkrijgen

van de opdracht blijft de ‘gunfactor’

veelal bepalend of je de opdracht

mag vervaardigen of niet.”

Tekst: T O O N V A N D E R S T A P P E N

Fotografie :

F O T O G R A A F M Ó R I C V A N D E R

M E E R

B U S I N E S S 83

Aemil Schellens: “We

moeten ons richten

op wat klanten bezighoudt

en wat klanten

willen.”


Gerard Pannekoek, directeur van Drukmotief, Apeldoorn:

‘GRAFISCHE WERELD IS

DOOLHOF WAARIN WIJ

DE WEG WETEN’

Drukmotief in Apeldoorn verzorgt drukwerk voor andere bedrijven.

“Wij zijn echter geen reclamebureau en we zijn ook geen DTP-studio.

We begeleiden de grafische producties die anderen ontworpen hebben.

Je Je mag ons beschouwen als ‘de tijdelijke inkoopcollega’, want drukwerk

inkopen is een vak apart”, aldus Gerard Pannekoek, directeur van

de firma Drukmotief.

Drukmotief bv

Spadelaan 140-B

7301 BC Apeldoorn

Telefoon: 055-5348303

E-Mail: info@drukmotief.nl

Internet: www.drukmotief.nl

B E D R I J F S P R O F I E L B E D R I J F S P R O F I E L

Het et Apeldoornse bedrijf Drukmotief

bestaat sinds sinds 2001. 2001. Pannekoek en en

zijn zijn collega Fred Wildekamp begeleidenl

id ddaarbij bij hhet volledige ll di traject j van

drukorders. “We nemen het stokje van

de ontwerper over. Dat scheelt hen veel

(uitzoek)tijd en dus gemak. Of het nu om

een folder, een boek, een mailing of een

jaarverslag gaat; we zijn er van begin tot

eind bij betrokken.” Dat geldt volgens Pannekoek

voor het meedenken over de gewenste

uitvoering en mogelijkheden, het

maken van een offerte, het begeleiden van

de voortgang van het proces, het waarborgen

van een goede kwaliteit en de uiteindelijke

factuur.

“We stellen zeer hoge kwaliteitseisen.

Je mag er dus altijd van uit gaan dat het

eindresultaat naar wens is. Dat is immers

ons bestaansrecht. Ook kunnen we de

prijzenslag goed aan. We zijn niet altijd de

goedkoopste, we hanteren eerlijke marktprijzen.

Als je dat niet doet, val je door de

mand. Dat ziet men snel genoeg.”

Onafhankelijk en voorspelbaar

Daarbij geeft Pannekoek aan onafhankelijk

te zijn. “We zijn geen vertegenwoordiger

van bepaalde producten of leveranciers.

We zoeken naar de juiste producent bij het

gewenste product. Vaak zijn er meedere

leveranciers nodig voor één productie.

Doordat we zeer veel inkopen, weten we

bij welke partij(en) we moeten zijn. We

volgen de producties op de voet. We zien

bijvoorbeeld vrijwel altijd al drukvellen

84 D R I E S T E D E N

voordat het product de volgende (afwerk)

fase ingaat.” Drukmotief houdt zelf ook niet

van verrassingen. Desgewenst worden de

klanten daarom op de hoogte gehouden

van de voortgang. “Onze klanten zijn vaak

ook wederverkopers. We beseffen dat dat

een extra verantwoordelijkheid met zich

meebrengt. Het is van belang dat onze

klanten representatieve productiemodellen

ontvangen, het liefst voordat hun klant

ze ook heeft.”

Nieuwe relaties denken vaak dat een bedrijf

als Drukmotief een vertragende schakel

in het proces is. “De praktijk leert echter

dat we bij snelle producties de wegen

weten te vinden om de planning toch te

halen. Mits de kwaliteit er niet onder lijdt.

Want die staat voorop.”

Technische taal

Drukmotief praat de taal van de leveranciers,

maar denkt als de klant, zo meldt

Pannekoek. Wat dat inhoudt? Pannekoek

en Wildekamp hebben voor hun carrière

bij Drukmotief zelf zowel bij drukkerijen

gewerkt, maar verkenden ook aan de

klantzijde. “De technische taal van drukkerijen

is heel vaak niet de taal die klanten

spreken.” Door deze ervaring weten zij de

wensen van de klant om te zetten naar de

technische specificaties waar drukkerijen

mee werken. Ondanks alle hedendaagse

technische communicatiemogelijkheden

blijkt keer op keer dat het rechtstreekse

contact van groot belang is.” Terloops geplaatste

opmerkingen blijken in een latere

fase soms cruciaal te zijn. “Vandaar ook

dat ieder van ons de offerte tot factuur

geheel begeleidt voor de klant. Geen extra

schakels. Zo werken wij met onze klanten,

maar zo werken wij ook met onze leveranciers.

“We zijn een ‘platte’ organisatie.

Datzelfde geldt ook voor onze leveranciers

want ook wij vinden dergelijke korte lijnen

prettig.” Drukmotief werkt met diverse leveranciers

uit de Stedendriehoek, maar

het overgrote deel wordt elders ingekocht.

Dat kan zelfs in België en Duitsland zijn.

Drukmotief hanteert als motto dat drukwerk

méér is dan papier en inkt. “Het is

de drager van een boodschap. Ons eindproduct

is veelal het beginproduct van de

klant.” Dat is de plaats van Drukmotief in

het proces en daarom verdient drukwerk

alle begeleiding. Pannekoek: “Je kan wel

zeggen dat we het reclamebudget van de

klant beheren.

De grafische wereld is een moeilijk doolhof,

maar wij weten er de weg.”

Van Erkelens uit Vaassen:

‘DE KICK VAN HET ADVIES’

Van Erkelens Adviesgroep uit Vaassen is een administratie- en belastingadvieskantoor.

Ook beheert het bedrijf een verzekeringsportefeuille en verzorgen ze vastgoedmanagement

voor beleggers in commercieel vastgoed. Sinds kort is er een

nieuwe vennoot werkzaam, Johan Pannekoek uit Emst. Hij heeft naast expertise

op het gebied vastgoedmanagement veel ervaring in recreatiemanagement. Dat

wordt dus logischerwijs een nieuwe tak van het Vaassense bedrijf, aldus Corné

van Erkelens: “Wat bij ons bedrijf het onderscheidende aspect is? Het totaalpakket

dienstverlening dat we aanbieden.”

Van Erkelens vindt het daarbij mooi

om ondernemers van ‘a tot z’ te helpen.

“Wij stellen de klant centraal.

De persoonsgebondenheid is hecht. Wij

zullen helpen: of ze nu met een klapper vol

boekhouding onder de arm binnen komen

lopen, of dat ze een bedrijf kopen, verkopen

of herstructureren.”

Tien jaar geleden begon Corné van Erkelens

voor zichzelf en inmiddels is het

bedrijf alweer sinds 2003 op het industrieterrein

Eekterveld in Vaassen te vinden.

“Ik begon ooit letterlijk in een bakhuis

met enkel een bureau en een computer.”

Maar het nieuwe pand aan de Schorsweg

is een zichtlocatie, vindt Van Erkelens. Dat

is mooi, want ik wil binnen nu en een paar

jaar eerlijk gezegd ook wel graag wat verder

gegroeid zijn met deze firma.”

Vastgoed- en

recreatiemanagement

Het vastgoedmanagement is één van de

takken van het bedrijf. Volgens Johan Pan-

nekoek is dat voornamelijk bedoeld voor de

mensen die beleggen in Box 3. “We richten

ons daarbij op het commerciële vastgoed.

En daarmee bedoel ik winkel, horecagelegenheden

of panden op een industrieterrein.

We regelen dan onder andere ook dat

er een bankgarantie wordt afgegeven en

dat de huren geïncasseerd worden. Voor

recreatiebedrijven bieden wij een compleet

pakket aan. Dat gaat van financieel

administratief beheer tot bedrijfseconomische

plannen en parkmanagement.”

Administratief en fiscaal

Administratie zoals dat vroeger gedaan

werd, raakt uit de tijd, weet Van Erkelens.

“Natuurlijk, er is nog steeds een aantal ondernemers

dat hier met de klapper en de

ordners onder de arm naartoe komt. Die

moeten dat ook vooral blijven doen, maar

die categorie wordt wel kleiner. De hedendaagse

ondernemer doet de administratie

zelf via de computer. Wij fungeren daarbij

veel meer als controleur en adviseur.”

Dat vereist natuurlijk vakkennis, ervaring

en up-to-date kennis van de markt en de

wet- en regelgeving. “Om aan deze vereisten

te voldoen, zijn wij lid van het College

van Belastingadviseurs, de NOAB, de Nederlandse

Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

en van de NBVA, de

vereniging van onafhankelijke financiële

en assurantieadviseurs.” Deze lidmaatschappen

kennen volgens Van Erkelens de

verplichting tot permanente educatie, elk

op hun vakgebied. “Wij zitten regelmatig

achter de studieboeken om iedereen van

de beste adviezen te voorzien.”

Mensenwerk

Sinds het ontstaan is Van Erkelens actief

voor ondernemingen in het MKB. “Wij werken

voor handels- en productiebedrijven,

maar eveneens voor de dienstverlenende

sector. Ook behoren vrije beroepsbeoefenaars

en detailhandel tot onze cliëntenkring.”

De fiscale wereld wordt daarbij

steeds breder, weet Van Erkelens. “De uitvoerende

rol verdwijnt meer en meer naar

de achtergrond, maar de begeleidende en

adviserende rol worden belangrijker. Wij

gaan daar helemaal in mee.”

Het maakt Van Erkelens een zelfstandige

organisatie met een breed financieelzakelijk

dienstenpakket. “Wij zijn eigenlijk

hét adres voor financiële en fiscale zaken

voor ondernemers. Onze dienstverlening

is mensenwerk. Onze mensen nemen daar

graag de tijd voor.” Dat maakt de Van Erkelens

Adviesgroep, net als de ondernemers

die er cliënt zijn, heel gewoon. “Wij staan

niet boven onze klanten, we gaan juist

naast elkaar zitten om exact te inventariwat

het beste bij die bepaalde cliënt past.

Op een no-nonsense manier. Want uiteindelijk

draait het bij ons zeker om de kick

wanneer je het juiste advies geeft.”

Van Erkelens Adviesgroep

Schorsweg 13e

8171 ME Vaassen

Telefoon: 0578-574808

E-mail: info@van-erkelens.nl

Internet: www.van-erkelens.nl

B U S I N E S S 85


Maak kennis met dé

zorgverzekeraar van

Oost-Nederland

Salland verzekeringen heeft maar één belang: de gezondheid en het welzijn

van haar klanten.

Salland verzekeringen is een coöperatie van en voor haar leden. Als landelijke verzekeraar

met een regionale invalshoek zetten we ons al zo’n 150 jaar in voor de beste zorg bij u in de

buurt. Onze werkwijze is transparant en klantgericht. Met onze collectieve verzekeringen,

bedrijfszorg en actieve verzuimbegeleiding bent u verzekerd van een vitale organisatie.

Meer weten over het aantrekkelijke zakelijke aanbod van Salland? Maak kennis met onze

accountmanagers. Via www.salland.nl of bel 0570 68 7100.

Dé zorgverzekeraar van Oost-Nederland

Samen zijn we Salland

INFORMATIE

Bestemming: Uruguay

Datum: 24 april-21 mei 2009

Deelname: gratis

(bekostigd door Rotary)

Aantal deelnemers: maximaal vier

Profiel: m/v, 30-35 jaar, met een link

naar de agrarische sector

Inschrijven kan tot 30 september via

e-mail: bobboersma@hotmail.com

of per brief: Rotary, Group Study Exchange,

district 1560, p.a. Meibloem

1560, 7322 TM Apeldoorn.

JEAN LAST

Jean Last is management coach &

counsel. Na zijn studie Rechten

werkte hij in het binnen- en buitenland

in internationale directiefuncties

bij respectievelijk Wessanen, Borden

Europe en Coberco. In 1994 startte

hij zijn eigen ‘Last & Partners’, waarbij

hij zich volledig richt op het coachen

van directeuren, professionals

en jonge ondernemers. Persoonlijke

ontwikkeling staat daarbij voorop.

Hij is lid van Rotary Voorst.

Het initiatief komt van Rotary. Deze

serviceclub organiseert al tientallen

jaren wereldwijd dit soort kennisreizen.

Sindsdien hebben vele duizenden

managers en professionals hier

gebruik van gemaakt. Managementcoach

en counsel Jean Last legt uit wie

in aanmerking komen voor het project.

“We zijn op zoek naar maximaal

vier young professionals, die ofwel een

eigen bedrijf hebben, ofwel binnen

een bedrijf op managementniveau

actief zijn. En met jong bedoelen we

tussen de 30 en 35 jaar, man of vrouw

en wonende in Gelderland of Overijssel.

Een link met de agrarische sector

is daarbij een vereiste, maar dat kun je

breed zien. Dat kunnen bijvoorbeeld

ook consultancybureaus of financieel

adviseurs zijn, maar ook iemand die

werkzaam is in de voedingsmiddelenbranche

komt in aanmerking.”

De afbakening ‘agrarische sector’

heeft alles te maken met de bestemming.

Last: “Uruguay is een land

waar de agrarische sector een belangrijke

plek inneemt. Dan hebben

we het over veeteelt, maar ook over

landbouw. Het land is volop in ontwikkeling

en mede daarom ontstond

de vraag naar een kennisuitwisseling

I N T E R V I E W

STUDIE-UITWISSELING

MET URUGUAY

Rotary nr 1560 nodigt young professionals die in de provincies Gelderland of Overijssel wonen

of werken uit voor een study exchange naar Uruguay. “Een prachtige mogelijkheid om vakkennis

op te doen, maar bovendien een ervaring waar je je hele leven profijt van zult hebben”,

zo weet de begeleider van het project, Jean Last.

met Oost-Nederland, omdat juist

in Oost-Nederland zoveel expertise

aanwezig is. Naast vakinhoudelijke

kennis is het voor de Uruguayanen

bijvoorbeeld ook heel interessant hoe

wij toerisme integreren in de agrarische

sector. Bovendien is Montevideo

het centrum van de Mercosur,

de Zuid-Amerikaanse equivalent van

de EG. Montevideo is, zeg maar, het

Brussel van Zuid-Amerika.”

De reis wordt gefinancierd door

Rotary. Dat betekent dat deelname

gratis is, maar niet vrijblijvend. “We

zoeken serieuze en enthousiaste kandidaten.

Mensen die op zoek zijn naar

vakinhoudelijke verdieping, maar die

ook geïnteresseerd zijn in het land.

Daarom organiseren we voorafgaande

aan de reis een zestal workshops.

Daarin komen diverse aspecten van

de reis aan bod. Het programma,

maar ook de persoonlijke drijfveren

van de deelnemers. Bovendien geven

we dan ook invulling aan het reisprogramma

om het zo goed mogelijk af

te stemmen op de persoonlijke wensen

van de deelnemers. Daarnaast

vormt het aspect teambuilding een

belangrijk onderdeel van de voorbereiding.”

B U S I N E S S 87

Tekst :

G E R R I T T E N K I N K

Fotografie :

F O T O G R A A F M Ó R I C

V A N D E R M E E R


Van borrelhapje tot luxe lunch,

overwerkdiner, uitgebreid buffet of

compleet thema-feest.

Wij staan voor U klaar!!

Osnabruckstraat 20 • 7418 BN Deventer

T 0570 626606 • F 0570 623736

www.gotink.nl • gotinkcatering@hetnet.nl

Mr. S. Kleefsman

Netwerk Notarissen

Generaal Gibsonstraat 35

7411 RP Deventer

T (0570) 61 21 03

E notaris@kleefsman.knb.nl

www.kleefsman.nl

10786


K O R T E B E R I C H T E N

APELDOORN/ZUTPHEN – ‘Ongelooflijk stom’. Zo noemde rechter Vergunst het

plagiaat van de lampengroothandel en -fabrikant Aldenkamp Verlichting. Het Apeldoornse

bedrijf was door topdesigner Marcel Wanders beschuldigd van het kopiëren van

diens ontwerp ‘Big Shadow’. In een kort geding, dat op dinsdag 15 juli diende in Zutphen,

werd de lampenhandel op de vingers getikt. Wanders’ bedrijf Wonders Holding heeft al

acht procedures gevolgd tegen illegale kopieerders. Zodra wordt geconstateerd dat iemand

een ontwerp van Wanders heeft gepikt, wordt hij gesommeerd om daarmee te stoppen.

Als hij dat doet, de kosten vergoedt en de gemaakte winst overmaakt, is de zaak afgedaan.

Eén partij (Loods 5) liet het op een rechtszaak aankomen, maar ging daarin begin dit

jaar hard onderuit. Dat overkwam ook Aldenkamp Verlichting. Weliswaar verwees rechter

Vergunst beide partijen terug naar de onderhandelingstafel om te schikken, maar in

niet mis te verstane bewoordingen maakte hij duidelijk dat Aldenkamp over de

schreef is gegaan.

VOORST – Langs de noordkant van de A1, grofweg tussen

Wilp Achterhoek en de afrit van de snelweg bij Posterenk,

komt géén ecologische zone. B en W in Voorst wilden die

strook tot ecologische, landschappelijke verbindingszone

benoemen, maar daar steekt de politiek unaniem een

stokje voor. De politiek wil niet dat het gebied geen ruimte

kan bieden aan agrarische activiteiten. Liberaal 2000, Gemeentebelangen,

CDA en PvdA/D66/GroenLinks dienden

een motie in om de passage die aangeeft dat de strook ecologische

zone moet worden uit de gebiedsvisie voor Twello

Zuid-Zuidwest te halen. Bij agrarisch gebruik is een gebied

ook groen, zo was de onderbouwing, en Voorst is van oudsher

een agrarische gemeente. LTO was fel tegen de passage

in de visie. De VVD stemde na een toelichting van B en

W in met de motie. De gebiedsvisie geeft op hoofdlijnen

een invulling voor het gebied ten zuiden en zuidwesten van

het dorp. Onderdeel van de visie is ruimte voor een nieuw

bedrijventerrein ten westen van bedrijventerrein Engelenburg,

pal tegen het landgoed ‘t Hartelaar aan.

90 D R I E S T E D E N

VOORST/ZUTPHEN – Eerder gaf Brummen

al groen licht aan de IJsselsprong; maandag

30 juni volgden de gemeenteraden van

Voorst en Zutphen. De IJsselsprong moet

het hoge water in de IJssel tegengaan. Het

is een alternatief voor een eerder ontwikkeld

idee van het Rijk. Het regionale plan heeft als

voordeel dat er op korte termijn geen dijkverlegging

op de Voorsterklei hoeft te worden

gerealiseerd. Bovendien is de bypass bij Zutphen

in het regionale plan niet nodig, waardoor

er grond vrij komt voor huizenbouw in

de wijk de Hoven.

DEVENTER – Alle eindexamenleerlingen van het VMBO in de Stedendriehoek

moeten doorstromen naar het vervolgonderwijs. Dat is de ambitie van

de Beroepskolom Stedendriehoek (samenwerking tussen de VMBO-scholen

en de MBO-scholen in de regio Stedendriehoek) en de partijen die samenwerken

binnen het Schoolverlaters Offensief Stedendriehoek (SOS). Hiervoor

is het project ‘OverStap’ opgezet. Om ervoor te zorgen dat alle VMBOleerlingen

volgend schooljaar, na het verlaten van hun school, starten met een

vervolgopleiding zijn afspraken gemaakt tussen VMBO-scholen, ROC Aventus,

andere MBO-instellingen en de afdelingen leerplicht van de gemeenten

in de Stedendriehoek. Met de ingevoerde verlenging van de leerplicht tot

18 jaar (kwalificatieplicht) is doorstuderen voor leerlingen met een VMBOdiploma

op zak dit jaar voor het eerst verplicht. In 2007 is al proefgedraaid

en is ervaring opgedaan met de overstap van VMBO-leerlingen naar het vervolgonderwijs.

Voor 2008 is het doel dat de doorstroom, van alle drieduizend

VMBO-leerlingen die de OverStap naar het MBO moeten maken, voor tenminste

90 procent succesvol moet zijn. Het is de ambitie om in 2009 hiermee

richting de 100 procent te gaan. De aanschaf van de benodigde software voor

de ondersteuning van dit project is mede mogelijk gemaakt door de financiële

ondersteuning vanuit de provincies Gelderland en Overijssel.

REKENKAMERCOMMISSIE ZOEKT ONDERZOEKSIDEEËN

De Rekenkamercommissie nodigt inwoners, bedrijven en instellingen uit

om ideeën naar voren te brengen voor onderzoek.

Elk jaar stelt de Rekenkamercommissie een lijst op met onderwerpen waar

onderzoek naar kan worden gedaan. Het moet gaan om een zaak waarvoor

de gemeente verantwoordelijk is, die veel mensen raakt en waarvan

het idee bestaat: dat zou toch beter kunnen. Kortom, de commissie is geïnteresseerd

in onderwerpen waarbij de gemeente in het beleid en de uitvoering iets kan

leren zó dat Deventer er uiteindelijk baat bij heeft.

Onafhankelijk onderzoek

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die het beleid van

de gemeente Deventer objectief beoordeelt. De commissie stelt zelf vast wat er

onderzocht wordt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Vervolgens brengt de

commissie advies uit aan de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel.

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar verschillende dingen:

• Zijn de doelen van het beleid gehaald?

• Vindt de uitvoering van beleid efficiënt plaats?

• Besteedt de gemeente het geld aan de zaken waarvoor het bedoeld is?

Zo heeft de Rekenkamercommissie onder meer onderzoek gedaan naar het gemeentelijk

inkoop- en aanbestedingsbeleid, de subsidieverstrekking aan Raster en

digitale dienstverlening van de gemeente. Alle rapporten die

tot nu toe zijn uitgebracht zijn te vinden op

www.deventer.nl/gemeenteraad/

Ideeën voor onderzoek?

Om tot een goede keuze te komen beoordeelt de Rekenkamercommissie

alle ideeën aan de hand van een aantal criteria

zoals (maatschappelijk) belang, risico en twijfel over de uitvoering

van het beleid. Hoe hoger het onderzoeksidee hier

op scoort, hoe groter de kans dat de Rekenkamercommissie

het oppakt. De Rekenkamercommissie is geen ombudsman

en onderzoekt geen individuele klachten. Daarvoor bestaat

binnen de gemeente een aparte regeling.

Inzendingen

Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen hun onderzoeksidee

sturen aan de secretaris van de commissie:

Rekenkamercommissie gemeente Deventer

t.a.v. J.E. Nijkamp

Postbus 5000

7400 GC Deventer

www.robbersgroep.nl

Hoofdstraat 20, Apeldoorn, Telefoon 055 - 522 52 29

Gedeelde hardware, maximaal rendement!

Microsoft

Windows Server 2008

®

SWSOFT

TM

PLESK

VPS VPS VPS VPS VPS

Microsoft

Virtual Server 2005 R2

VPS VPSSSSSSS VP VP VP VPPS

PS PS PS PS

VPS VPS VPS VPS VPS VPSSSSS

VPS VPSSSSSS VP VP VP VPPS

PS PS PS PS

Interactief met Internet

Microsoft

Windows 2000

®

VPS VPSSSSSSS VP VP VP VP VP PS PS PS PS PS PSSSSS

VPS VPSSSSSS VP VP VP VPPS

PS PS PS PS

®

Microsoft

Windows Server 2003 R2

U heeft verschillende websites?

U zoekt een betaalbare oplossing met

een optimale performance en u wilt zelf

graag de controle behouden?

Dan is een Virtuele Private Server van

IS Consult dé oplossing voor u!

. Eenvoudig te bedienen met het Plesk Control Panel software

. Servers in een beveiligd high-end datacenter

. Volledige controle en flexibiliteit

. Automatische dagelijkse backup

. 99,9% uptime garantie met actieve monitoring

Te bestellen op www.is-consult.nl/vps

Bel voor meer informatie 040-750 24 77

of via e-mail tdelaat@is-consult.nl

Kijk op de site

voor meer informatie

De Robbers Groep omvat een aantal zelfstandig opererende

kantoren welke zich bezig houden op het gebied van:

accountancy- en administratie en belastingadvies.

Wij adviseren het MKB, (grote) familiebedrijven, alsook

beoefenaren van vrije beroepen, maar ook particulieren.

Tijdelijk

géén setup

kosten!


Teamwerk

De beste resultaten beginnen

met de beste communicatie

ING Commercial Finance overlegt, adviseert en neemt actie

Ondernemen is topsport. Als ondernemer zet u de

resultaten neer, waarbij u zich laat adviseren door

de beste experts. ING Commercial Finance kan die

expert voor u zijn. U verzekert zich daarmee van

goed advies en de daadkracht van de specialist in

het verschaffen van werkkapitaal oplossingen. Zo

kunnen we bijvoorbeeld uw Credit Management

WHOLESALE BANKING

uitvoeren, uw vorderingen overnemen en uw hele facturering

online afhandelen. U houdt daardoor alle tijd over voor het echte

werk – het besturen van uw onder neming.

Benieuwd naar ons trackrecord?

Kijk dan nu op www.ingcommercialfinance.com

ING Wholesale Banking is a marketing name of ING Bank N.V. ING Bank N.V. is registered with the Netherlands Authority for the Financial Markets and the Dutch Central Bank. Copyright ING Wholesale Banking (2008).

More magazines by this user
Similar magazines