Draadloos alarmsysteem - ELRO

elro.eu

Draadloos alarmsysteem - ELRO

HA33S

Draadloos alarmsysteem

Bediening en Installatie-handleiding


INHOUD

Introductie 2

1. Inhoud van de verpakking HA33S .......................................................................... 2

2. Planning van de installatie ................................................................................................ 2

3. Installatie en programmeren van het systeem ........................................................ 3

3.1 Installatie en programmering van de alarmcentrale ........................................................................ 3

3.1.1 Installeren van de alarmcentrale ........................................................................................... 3

3.1.2 Programmeren van de alarmcentrale ..................................................................................... 3

3.1.2.1 Instellen van de PIN-code ........................................................................................... 3

3.1.2.2 Het resetten van de PIN-code ..................................................................................... 4

3.1.2.3 De activeringsmodus instellen ..................................................................................... 4

3.1.2.4 Testmodus .................................................................................................................. 4

3.1.2.5 Toetstonen ................................................................................................................. 5

3.2 Installatie en programmering van de accessoires .......................................................................... 5

3.2.1 Programmeren van de accessoires ...................................................................................... 5

3.2.2 Wissen van accessoires ....................................................................................................... 5

3.2.3 Afstandsbediening ................................................................................................................. 6

3.2.4 Bewegingsmelder ................................................................................................................. 6

3.2.5 Magnetische melder openen ................................................................................................ 7

3.3 Programmeren van de telefoonkiezer ............................................................................................ 7

3.3.1 Programmeren van de alarmmelding .................................................................................... 7

3.3.2 Programmeren van de telefoonnummers .............................................................................. 7

3.3.3 Wissen van de telefoonnummers .......................................................................................... 8

4. Alarmcentrale activeren en uitschakelen ............................................................... 8

4.1 Het systeem activeren .................................................................................................................. 8

4.1.1 Activeren zonder vertragingstijd ............................................................................................ 8

4.1.2 Activeren met vertragingstijd ................................................................................................ 8

4.2 Het systeem deactiveren .............................................................................................................. 8

5. Functietabel .............................................................................................................. 9

BELANGRIJKE TIPS ................................................................................................... 10

TECHNISCHE GEGEVENS ......................................................................................... 11

GARANTIEKAART ...................................................................................................... 12

EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

0


Inleiding

Het HA33S-systeem is een stand-alone alarmsysteem met een ingebouwde telefoonkiezer en is

ontworpen om de beveiliging van uw huis te verbeteren. Het HA33S-systeem beschermt uw huis door het

uitzenden van een hoorbaar geluidssignaal als de sensoren op de ramen of deuren of de PIRbewegingsmelders

worden geactiveerd. Het systeem kan worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

invoeren van een persoonlijke code of met een afstandsbediening. Alle sensoren zijn draadloze zenders

om kabels, die altijd moeilijk zijn te verbergen, overbodig te maken.

1. Inhoud van de verpakking van de HA33S

Het HA33S alarmsysteem bevat de volgende onderdelen:

1 x Centrale en

bedieningseenheid HA32

3 x PIR-melder 2 x Openingcontact

Installatie-

Installatiekit

Batterij ● en bedieningshandleiding

voor de elementen

EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

2 x Afstandsbediening

2. Planning van de installatie

Selecteer de plaatsen waar u de sensoren wilt installeren.

Raam- en deursensoren worden meestal in hoofd- of secundaire ingang geplaatst, maar u kunt ze ook

gebruiken om ramen te beveiligen.

PIR-bewegingsmelders worden meestal aan de bovenkant van een muur geïnstalleerd in een ruimte die

moet worden bewaakt, bijvoorbeeld woonkamer of hal.

De alarmcentrale wordt meestal in de buurt van de hoofdingang geplaatst.

De sensoren mogen niet meer dan 30 meter van de alarmcentrale verwijderd zijn. Deze afstand moet

mogelijk worden verminderd afhankelijk van het aantal deuren of muren waardoor de sensor het

radiosignaal moet sturen.

1


3. Installatie en programmeren van het systeem

3.1 Installatie en programmering van de alarmcentrale

3.1.1 Installeren van de alarmcentrale

Om het alarmsysteem te installeren, bevestigt u twee schroeven op een afstand

van 50 mm horizontaal van elkaar in de muur, en op voldoende hoogte van de

grond.

- Open het batterijvak aan de achterkant van de HA33S.

- Installeer de 4 alkalinebatterijen LR06 "AA"-type

- Sluit het batterijvak aan de achterkant van de HA33S

- Monteer de alarmcentrale op de gekozen plaats

Uw alarmsysteem is nu klaar om te worden geprogrammeerd

ZWAKKE BATTERIJ: Als de batterijen in de alarmcentrale moeten worden vervangen, piept de

alarmcentrale om de 30 seconden en het gele lampje gaat knipperen.

LOCATIE ALARMCENTRALE

Houd rekening met de onderstaande punten bij het kiezen van een locatie voor de alarmcentrale:

- Zorg ervoor dat u de alarmcentrale op een plaats installeert waar een indringer deze niet kan

bereiken zonder langs een magnetische sensor of een infraroodmelder te bewegen.

- De alarmcentrale moet in de buurt van een telefoonaansluiting of een aansluitdoos worden

gemonteerd.

- De alarmcentrale mag niet van buitenaf zichtbaar zijn.

- Om het risico van elektromagnetische interferentie te voorkomen, mag de alarmcentrale niet

binnen een meter van grote metalen objecten of apparaten, koelkasten, wasmachines,

hoogspanningsdraden, elektrisch panelen, enz., worden geplaatst.

- Om de best mogelijke ontvangst te verzekeren, moet de montagehoogte 1,5 m of meer van de

grond zijn.

3.1.2 Programmeren van de alarmcentrale

3.1.2.1 Instellen van de PIN-code

Een persoonlijke code moet eerst worden vastgelegd met behulp van de toetsen op de alarmcentrale.

Deze code moet door u worden gekozen, en zal worden gebruikt om het alarm te activeren of deactiveren.

Wijzig de code als volgt:

- Voer eerst de fabriekscode 1234 in

- Druk vervolgens op de No. 6 toets. Een pieptoon klinkt en de rode en gele LED’s gaan branden.

- Voer uw 4-cijferige persoonlijke code in

- Druk op de Nr. 6 toets om de code te bevestigen. Een pieptoon klinkt als bevestiging dat de

code is gewijzigd.

Als u uw code nogmaals wijzigt, herhaalt u de voorgaande stappen maar vervangt u de fabriekscode met

uw eigen code.

EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

2


3.1.2.2 Het resetten van de PIN-code

Als u de PIN-code vergeet, kunt u de alarmcentrale resetten met de fabriekscode zonder dat de andere

instellingen worden gewijzigd.

Om dit te doen, verwijdert u de batterijen enkele minuten uit de alarmcentrale. Na het terugplaatsen van

de batterijen is de persoonlijke code teruggezet op 1234

3.1.2.3 De activeringsmodus instellen

Voor een alarm kunnen drie verschillende activeringsmodi op de alarmcentrale worden geselecteerd.

Modus Nr. 1

Voer 1234 (of uw persoonlijke code) in, gevolgd door 01

Als het alarm in deze modus wordt geactiveerd, klinkt het alarm 30 seconden en stopt 45 seconden. Deze

cyclus wordt 10 maal herhaald

Modus Nr 2

Voer 1234 (of uw persoonlijke code) in, gevolgd door 02

Als het alarm in deze modus wordt geactiveerd, klinkt het alarm 45 seconden en stopt 30 seconden. Deze

cyclus wordt 10 maal herhaald

Modus Nr. 3

Voer 1234 (of uw persoonlijke code) in, gevolgd door 03

Wanneer het alarm in deze modus wordt geactiveerd, gaat het alarm niet af maar belt de

telefoonnummers.

Werking van de telefoonkiezer :

De telefoonkiezer belt de nummers 45 seconden en pauzeert 30 seconden tussen 2 alarmen. Dus de

telefoonkiezer belt het eerste nummer gedurende de eerste 45 pauze van seconden, het tweede nummer

tijdens de tweede pauze van 45 seconden, enz.

3.1.2.4 Testmodus

U kunt de alarmcentrale in de testmodus zetten, zodat de gong (ding dong-geluid) klinkt bij activeren.

Deze test wordt gebruikt om de juiste werking van de melders en de afstand tussen de centrale en de

elementen te testen.

Inschakelen van de testmodus:

- Voer 1234 (of uw persoonlijke code) in, gevolgd door 3

Uitschakelen van de testmodus:

- Voer 1234 (of uw persoonlijke code) in, gevolgd door 4

EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

3


3.1.2.5 Toetstonen

U kunt de toetstonen van de alarmcentrale uitschakelen door 1234 (of uw persoonlijke code) in te voeren,

gevolgd door 8.

Om de pieptoon weer in te schakelen, dezelfde handeling herhalen.

3.2 Installatie en programmeren van de accessoires

3.2.1 Programmeren van de accessoires

BELANGRIJK : Accessoires hebben een opstartvertraging. Het is daarom noodzakelijk om batterijen 5 tot

10 minuten voordat u gaat programmeren te installeren.

TIP : Om vertrouwd te raken met het systeem, plaatst u alle elementen op een tafel voordat u overgaat tot

het installeren op de gekozen locaties.

Voordat de alarmcentrale met de accessoires kan communiceren, dient een inleringsprocedure te worden

uitgevoerd.

Inleren van een nieuwe accessoire :

- Op de alarmcentrale 1234 (of uw persoonlijke code) invoeren, gevolgd door . De rode en

gele LED's gaan knipperen

- Druk 3 seconden op de deactiveringtoets van de afstandsbediening of op de inlerentoets van

het accessoire dat u wilt toevoegen (zie tekening hieronder). Tijdens ontvangst van het

signaal blijven de rode en gele LED's branden en hoort u een pieptoon als bevestiging

3.2.2 Wissen van de accessoires

De alarmcentrale kan niet elk accessoire apart wissen. Als u een accessoire wilt verwijderen, moet u alle

elementen wissen. Dit betekent dat u na het resetten van het geheugen elk accessoire moet

herprogrammeren.

Alle accessoires wissen:

- Op de alarmcentrale 1234 (of uw persoonlijke code) invoeren, gevolgd door #. Een

geluidstoon is te horen en de rode en gele LED's gaan branden

- De code 1234 (of uw persoonlijke code) opnieuw invoeren, gevolgd door #. Een geluidstoon is

te horen als bevestiging dat de accessoires zijn verwijderd.

De alarmcentrale verlaat de modus voor het wissen van de accessoire automatisch na 15 seconden of

door het invoeren van 1234 (of uw persoonlijke code), gevolgd door 4

EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

4


3.2.3 Afstandsbediening

De afstandsbediening wordt gebruikt om de verschillende functies

van uw alarmcentrale te activeren (uitschakelen, inschakelen zonder

vertragingstijd, activeren met vertragingstijd, gong)

De afstandsbediening wordt gevoed door een lithium CR2032

batterij, die onder normale omstandigheden een levensduur heeft

van meer dan een jaar.

Als de batterij in goede staat is, blijft de LED op de

afstandsbediening permanent aan wanneer een toets wordt

ingedrukt.

Echter, als de batterij bijna leeg is, zal de LED

knipperen wanneer een toets wordt ingedrukt.

3.2.4 Bewegingsmelder

De melder installeren

Open de PIR-melder door de schroeven te verwijderen en de 1,5

volt alkaline batterijen (AAA) te installeren.

Monteer de beugel aan de muur met de meegeleverde schroeven

en pluggen.

Zet de melder op de beugel en zet deze vast met de schroef.

Stel de melder zodanig in dat deze naar het midden van de kamer

is gericht.

A Lampje

B Activering zonder vertraging

C Activeren met vertraging

D Deactiveren

E Gong

ZWAKKE BATTERIJ : Wanneer de batterij van de melder moet worden vervangen, knippert het lampje

van de melder om de 30 seconden.

Minder gevoelige

melder

Meer gevoelige

melder

Opmerking: De insteltoets op de meldersensor wordt niet gebruikt in de alarmconfiguratie.

EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

5


3.2.5 Magnetische melder openen

De melder installeren

De melder en magneet kunnen worden geïnstalleerd met behulp van

dubbelzijdige (bijgeleverde) tape of met schroeven.

Monteer de magneet op de deur (of raam) en de melder (het gedeelte

met de batterij) aan de deurstijl. De punt van de pijl op de magneet moet

naar de markering op de melder zijn gericht (zie foto).

De ruimte tussen de magneet en de detector mag niet meer zijn dan 10

mm. Indien nodig kan de detector ondersteboven worden gemonteerd.

Open het batterijkapje door deze open te schuiven, zoals getoond in

onderstaande tekening. De melder is met twee schroeven aan de

achterkant vastgezet.

De bovenste schroef wordt gebruikt om de melder vast te zetten en de

onderste schroef gaat door de bodem van het batterijvak door de

voorgeboorde opening.

Plaats de 3V (CR2032) batterij in de houder met de + kant naar boven,

en sluit het klepje

Als de deur of het raam wordt geopend, gaat het rode lampje kort

branden.

ZWAKKE BATTERIJ : Als het lampje van de melder zwak is of niet

brandt, moet de batterij worden opgeladen.

3.3 Programmeren van de telefoonkiezer

3.3.1 Programmeren van de alarmmelding

Tijdens de oproep stuurt de alarmcentrale een bericht dat eerst moet worden opgenomen. Het bericht kan

maximaal 6 seconden lang zijn.

Om het bericht op te nemen:

- Voer 1234 (of uw persoonlijke code) in, gevolgd door 5

- Ga

- Als uw bericht korter is dan 6 seconden, drukt u op een willekeurige toets om de opname te

stoppen op bericht uw neem en alarmcentrale de van staan afstand cm 20-30 op

3.3.2 Programmeren van de telefoonnummers

U kunt maximaal 4 telefoonnummers opslaan. Als het alarm wordt geactiveerd, worden deze nummers

gebeld in the volgorder waarin u ze hebt opgeslagen.

Om de telefoonnummers op te slaan:

- Voer 1234 (of uw persoonlijke code) in, gevolgd door 7. De rode en gele LED's gaan knipperen

- Voer het eerste telefoonnummer in

- Druk op om te bevestigen

- Herhaal dezelfde handeling voor de andere nummers

Als u geen nummer invoert, sluit de alarmcentrale de programmeermodus na 30 seconden automatisch

af.

EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

6


3.3.3 Wissen van de telefoonnummers

De alarmcentrale kan nummers niet apart wissen. Als u nummers wilt verwijderen, moeten ze allemaal

worden gewist. Dit betekent dat u na het resetten van het geheugen elk telefoonnummer opnieuw moet

programmeren.

Alle telefoonnummers wissen :

- Op de alarmcentrale 1234 (of uw persoonlijke) invoeren, gevolgd door 9. Een geluidstoon is te

horen en de rode en gele LED's gaan branden

- De code 1234 (of uw persoonlijke code) opnieuw invoeren, gevolgd door 9. Een geluidstoon is

te horen als bevestiging dat de accessoires zijn verwijderd.

De alarmcentrale verlaat de modus voor het verwijderen van de accessoires automatisch na 15 seconden

of door het invoeren van 1234 (of uw persoonlijke code), gevolgd door 4

4. Alarmcentrale activeren en uitschakelen

4.1 Het systeem activeren

Bij het activeren van het systeem, ongeacht de gekozen modus, is er een vertragingstijd van 15

seconden.

De eerste 10 seconden zijn stil, daarna hoort u elke seconde 1 geluidstoon, gevolgd door een lange

pieptoon aan het einde van de vertragingstijd als bevestiging.

4.1.1 Activeren zonder inloopvertraging

Op de alarmcentrale:

- Voer 1234 (of uw persoonlijke code) in, gevolgd door 1

Op de afstandsbediening:

- Druk op

In deze modus hebt u een uitloopvertraging van 15 seconden, maar geen inloopvertraging. Dit betekent

dat de alarmcentrale gedeactiveerd moet worden voordat u het huis betreedt.

4.1.2 Activeren met een inloopvertraging

Op de alarmcentrale:

- Voer 1234 (of uw persoonlijke code) in, gevolgd door 2

Op de afstandsbediening:

- Druk op

In deze modus hebt u een uitloopvertraging van 15 seconden, en een stille inloopvertraging van 15

seconden.

4.2 Het systeem uitschakelen

Op de alarmcentrale

- Voer 1234 (of uw persoonlijke code) in, gevolgd door 4

Op de afstandsbediening:

- Druk op

EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

7


5. Functietabel

Volgorde van

nummerinvoer

op de

alarmcentrale

1 2 3 4 + 0 1 Activeringsmodus # 1

1 2 3 4 + 0 2 Activeringsmodus # 2

Functie Beschrijving

De alarmcentrale klinkt gedurende 30 seconden

en stopt dan 45 seconden. Deze cyclus wordt 10

maal herhaald

De alarmcentrale blijft 45 seconden stil en klinkt

dan 30 seconden. Deze cyclus wordt 10 maal

herhaald

1 2 3 4 + 0 3 Activeringsmodus # 3

De alarmcentrale blijft stil maar belt de

telefoonnummers

1 2 3 4 + 1

Activering zonder

inloopvertraging

Geen inloopvertraging na detectie

1 2 3 4 + 2 G Activeren met inloopvertraging Inloopvertraging van 15 seconden na melding

1 2 3 4 + 3 Testmodus

Testen van het systeem (Gong in geval van

melding)

1 2 3 4 + 4 Deactivering Deactiveert de alarmcentrale

1 2 3 4 + 5 Alarmbericht Neem het alarmbericht op (maximaal 6 seconden)

1 2 3 4 + 6 Persoonlijke code Verandert de persoonlijke code

1 2 3 4 + 7 Programmering telefoonnummers

Opslaan telefoonnummers die bij alarm gebeld

moeten worden

1 2 3 4 + 8 Toetstonen

Activeert of deactiveert de pieptoon wanneer u op

de toetsen drukt

1 2 3 4 + 9 Wissen van telefoonnummers

Verwijdert alle telefoonnummers die zijn

opgeslagen in de alarmcentrale

1 2 3 4 + Programmeren accessoires Programmeren accessoires (12 max.)

1 2 3 4 + # Wissen van accessoires

Wist alle accessoires die zijn opgeslagen in de

alarmcentrale

OPMERKING: 1234 is de standaard code. Als u een persoonlijke code hebt

ingesteld, dan moet u dit gebruiken

EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

8


6. Problemen / Oplossingen

Als u een probleem hebt na het installeren van het systeem, lees dan de volgende informatie :

1. Deuren en muren kunnen het bereik van de melder beperken tot minder dan 25 meter

2. Alarmcentrale

a) Zorg ervoor dat de batterijen zijn opgeladen en goed geïnstalleerd zijn in de daarvoor

bestemde houder.

b) Zorg ervoor dat uw persoonlijke code correct is geprogrammeerd.

3. PIR-melders

a) Zorg ervoor dat de batterij goed is geïnstalleerd

b) Zorg ervoor dat de PIR binnen 25 meter van de alarmcentrale is. Als het in de nabijheid is van

een metalen aardaansluiting, dan moet de centrale verplaats worden naar een andere locatie.

c) Zet de alarmcentrale aan, wacht 30 seconden en test de PIR-melder (wacht 2 minuten

voordat u voor de melder beweegt om de test uit te voeren)

4. Deuren- of ramenmelders

a) Zorg ervoor dat de batterij goed is geïnstalleerd

b) Zorg ervoor dat de afstand tussen elk element niet meer is dan 10mm

c) Zorg ervoor dat de melder maximaal 25 meter van de alarmcentrale is. Als het in de nabijheid

is van een metalen aardaansluiting, dan moet de centrale verplaats worden naar een andere

locatie.

d) Activeer het alarmsysteem zonder de inloopvertraging en open een van de beveiligde deuren

en ramen. De rode LED op de detector moet 1-2 seconden oplichten en de alarmcentrale

moet geactiveerd worden. Deactiveer de alarmcentrale.

BELANGRIJKE TIPS

1. Geen van de onderdelen van het systeem laten vallen

2. De PIR-melder niet in de buurt van een verwarmingstoestel of andere warmtebron installeren.

3. Installeer het systeem waar het niet aan direct onlicht wordt blootgesteld.

4. Gebruik geen oplaadbare batterijen in de componenten.

5. De systeemcomponenten moeten binnenshuis worden geplaatst.

6. Het is aanbevolen alkalinebatterijen te gebruiken voor een optimale werking van het systeem.

7. De PIR-melders kunnen dieren zoals honden en katten detecteren, dus uw huisdieren mogen niet

door de ruimte kunnen lopen waar het alarm is geactiveerd.

8. Bewaar deze instructies op een plaats waar u ze gemakkelijk kunt vinden als dat nodig is.

9. Het systeem regelmatig controleren om een goede werking te garanderen.

10. Vervang de batterijen een keer per jaar of wanneer dat nodig is. Gebruik altijd alkalinebatterijen

met een lange levensduur.

11. Gebruikte of defecte batterijen weggooien in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving

om recycling mogelijk te maken.

12. Zorg ervoor dat er geen open vuur zoals kaarsen e.d. in de buurt komen van het systeem.

13. Het systeem mag niet worden blootgesteld aan vocht of spattend water, en mag niet in de buurt

van voorwerpen gevuld met water, zoals bloemvazen, worden geplaatst.

14. OPGELET: Vervang de batterijen alleen door batterijen die worden aanbevolen door de

fabrikant of batterijen van gelijkwaardige kwaliteit.

19. OPGELET: Batterijen kunnen exploderen als ze niet goed worden geïnstalleerd

EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

9


TECHNISCHE GEGEVENS

Alarmcentrale:

Radiogolf : 433 Mhz

Radiobereik : maximaal 30 meter

Inloopvertraging : 15 seconden na melding in vertragingsmodus

Uitloopvertraging : 15 seconden na activering

Type batterij en levensduur : 1,5 volt alkaline (AA) x 4, 1 jaar levensduur.

Zwakke batterij-indicator (alarmcentrale)

: De gele indicator knippert iedere 30 seconden.

Alarmduur : 30 seconden alarm + 45 seconden stil, 10 keer

Alarmvolume : Ongeveer 110dB op 1 meter

Maximum aantal accessoires :12

Bewegingsmelder:

Detectiebereik : Ongeveer 12 meters over 110°

Type batterij en levensduur : 1,5 volt alkaline (AA) x 2, 1 jaar levensduur.

Zwakke batterij-indicator (PIR) : De LED op de melder knippert elke 30 seconden

Magnetische melder:

Afstand tussen melder en magneet : Maximaal 10 mm

Type batterij en levensduur : 3V lithium batterij (CR2032), 2 jaar levensduur.

Zwakke batterij-indicator (Magnetisch) : De LED op de melder is zwak

Afstandsbediening:

Type batterij en levensduur : 3V lithium batterij (CR2032), 2 jaar levensduur.

De batterij-indicator : De LED op de melder is zwak

EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

10


GARANTIEKAART

BELANGRIJK : Om een apparaat te retourneren kunt u bellen met 0825

560 650 om contact op te nemen met onze klantenservice om de

defecten en garantie procedure te bespreken.

Beste klant,

Onze producten zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als het apparaat ondanks deze

controles niet goed functioneert, wordt u verzocht contact op te nemen met klantenservice vermeld op de

garantiekaart.

Garantievoorwaarden (onverminderd wettelijke rechten):

1. De garantieperiode is maximaal twee jaar, beginnend vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt

voor het repareren van defecten in materialen en productie of voor het omruilen van het product. Deze

service is gratis.

2. Defecten moeten onmiddellijk worden gemeld. Alle claims ingediend na de garantieperiode worden in

behandeling genomen tenzij deze twee weken na het verstrijken van de garantieperiode worden

ingediend.

3. U moet het defecte product, samen met de garantiekaart en de nota, naar klantenservice sturen. Deze

kosten zijn voor uw rekening. Als het defect onder de garantie valt, ontvangt u het gerepareerde

apparaat of een nieuw exemplaar.

Bovengenoemde garantiebepalingen zijn niet van toepassing indien het apparaat niet goed wordt

gebruikt, als de veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen of als het product is beschadigd of

gerepareerd door een technische dienst die niet op de garantiekaart staat vermeld.

Als een defect niet gedekt is door de garantie, bent u verantwoordelijk voor de reparatiekosten. Het is

echter mogelijk om u te wenden tot de gespecificeerde klantenservice.

Gegevens voor

klantenservice

EDEN

Centre Puissanton

181 Chemin du Puissanton

06220 VALLAURIS

Tel: 0 825 560 650

Fax: 04 92 91 94 45

NAAM :

Voornaam :

Adres :

Postcode :

Plaatsnaam :

Telefoon:

Artikelreferentie: HA33S

Klantgegevens

EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

11


EEN PROBLEEM?

Aarzel niet om ons te bellen op onze hotline op 0825 560 650.

Onze technici zullen u graag helpen met de optimale instelling van uw systeem.

12

More magazines by this user
Similar magazines