Gezocht: jonge helden! - Gemeente Emmen

emmen.nl

Gezocht: jonge helden! - Gemeente Emmen

Dinsdag 30 april 2013

Informatiepagina voor alle dorpen en wijken in de gemeente Emmen

Welkom op de informatiepagina

van de gemeente Emmen.

In deze uitgave kunt u onder

andere lezen over de

lotingsavond voor kavels op de

Oude Meerdijk op 14 mei.

Daarnaast lees u meer over

de bezuinigen in het groen-

onderhoud aan de randen van

de wijken.

Gemeentehuis en

gemeentewinkels

gesloten

Op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 10 mei is het

gemeentehuis gesloten.

Ook de gemeentewinkels in Emmer-Compascuum en

Klazienaveen zijn op 9 mei (Hemelvaartsdag) gesloten.

pagina 2

Kransleggingen 4 mei

Winnaars Jeugdlintje 2012 / Foto: Jan Anninga

Op 20 november, tijdens

de Internationale Dag van

de Rechten van het Kind,

worden voor de derde keer

de Emmense Jeugdlintjes

uitgereikt. Dit is een jaarlijkse

prijs voor kinderen en

jongeren van zes tot en met

achttien jaar die zich op een

bijzondere manier hebben

ingezet voor anderen.

Daarom is de gemeente op

zoek naar jonge helden. En

daar hebben wij u bij nodig!

Kent u een kind of jongere

die in 2013 iets bijzonders

pagina 2

Tegemoetkoming voor

chronisch zieken en

gehandicapten

1

pagina 5 en 6

Officiële

bekendmakingen

Gezocht: jonge helden!

voor iemand anders heeft

gedaan en wilt u hem of

haar in het zonnetje zetten?

Dan horen wij dat graag via

www.emmen.nl/jeugdlintje.

Hier vindt u ook de criteria

waaraan een aanmelding moet

voldoen en de spelregels. U

kunt iemand aanmelden tot 1

september.

De uitreiking

De binnengekomen aanmeldingen

worden beoordeeld

>> www.emmen.nl/jeugdlintje.

door een deskundige jury. Zij

nomineert kinderen en jongeren

in de categorieën zes tot

en met twaalf jaar en dertien

tot en met achttien jaar voor

het Jeugdlintje. De lintjes

worden op 20 november

tijdens een feestelijke bijeenkomst

uitgereikt door burgemeester

Bijl. De jonge helden

krijgen een mooi aandenken

en een cadeaubon. Indien een

groep kinderen wint, krijgen

zij gezamenlijk één prijs.


Gemeenteraad

Gemeenteraad

Welkom bij de

commissie-

vergaderingen

Let op: afwijkende vergaderdag Commissie Wonen & Ruimte

• Commissie Samenleving: 14 mei om 19.30 uur

Op de agenda van de commissie Samenleving staat onder

meer de Verordening leerlingenvervoer gemeente Emmen.

Er zijn twee presentaties. De eerste presentatie gaat over

de doorontwikkeling van het Training en Diagnose Centrum

(TDC). De andere presentatie gaat over participatiebanen,

werkervaringsbanden en de pilot ‘tegenprestatie’.

• Commissie Wonen & Ruimte: 15 mei om 19.30 uur

De commissieleden praten in de commissie Wonen & Ruimte

onder andere over twee bestemmingsplannen, te weten het

bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam. woningbouw hoek Vaart

ZZ – Karel Palmstraat en het bestemmingsplan Buitengebied

Emmen. Er zal ook gesproken worden over de beleidsnota

archeologie 2013-2018.

• Commissie Bestuur, Middelen & Economie: 16 mei om 19.30 uur

De jaarstukken 2012 van de gemeente Emmen, het

resultaatbestemmingsvoorstel en het sociaal jaarverslag 2012

komen in de commissie BME aan de orde.

U bent van harte welkom!

De complete en meest actuele agenda’s vindt u op

www.gemeenteraademmen.nl. De vergaderingen worden hier

ook live uitgezonden.

Nationale Herdenking

op zaterdag 4 mei

Burgemeester en wethouders van Emmen laten u weten, dat

tijdens de Nationale Herdenking op zaterdag 4 mei, van 18.00

uur tot zonsondergang van alle openbare gebouwen de vlaggen

halfstok hangen. Zij verzoeken u deze gedragslijn te volgen.

Van 20.00 uur tot twee minuten daarna wordt op de

herdenkingsplaatsen en naaste omgeving volledige stilte in

acht genomen. Het college vraagt u deze plechtige stilte overal

en algemeen in acht te nemen. Horecabedrijven wordt in

overweging gegeven de exploitatie zodanig te doen plaatsvinden

dat hieraan tussen 18.00 en 21.00 uur elk vermakelijkheidsaspect

ontbreekt. Horeca- en winkelbedrijven wordt in overweging

gegeven geen buitenverlichting te voeren.

2

Kranslegging

gemeente Emmen op

zaterdag 4 mei 2013

4 mei comité Emmen

19.00 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de

Grote Kerk

19.45 uur: Naar het monument

20.00 uur: Twee minuten stilte, aansluitend

zingen Wilhelmus en kranslegging

bij monument

20.45 uur: Uitvoering Toonkunstkoor van

Requiem van Duruflé

21.30 uur: Einde concert

Klazienaveen

18.45 uur: Kranslegging bij monument van de

Purit

19.00 uur: Herdenkingsbijeenkomst bij de Purit

19.30 uur: Gezamenlijk vertrek in stille tocht

naar de Katholieke begraafplaats

19.55 uur: Kranslegging bij begraafplaats

19.59 uur: Taptoesignaal

20.00 uur: Twee minuten stilte

20.02 uur: Zingen van het Wilhelmus

4 mei comité Nieuw-Amsterdam

19.00 uur: Herdenking in Zuiderkerk,

Vaart zz 86

20.00 uur: Kranslegging bij vlag voor de kerk

Na afloop is iedereen van harte

welkom voor koffie/thee in de zaal

achter de Zuiderkerk.

Voorwaarden

• U staat ingeschreven als

inwoner van de gemeente

Emmen.

• U had het hele jaar 2012 een

inkomen van maximaal 110%

van de bijstandsnorm.

• U heeft niet meer vermogen

dan “11.370,- (echtparen en

alleenstaande ouders) of

Comité Gedenksteen R.A.F. Nieuw-Dordrecht

19.50 uur: Start stille tocht bij gebouw

‘De Rank’ naast Hervormde Kerk

Twee minuten stilte

Engelse en Nederlandse volkslied

Bloem- en kranslegging bij gedenksteen

Nieuw-Weerdinge

19.50 uur: Vertrek stille tocht vanaf

de Vrijheidsduif naar de Algemene

Begraafplaats.

20.00 uur: Twee minuten stilte met aansluitend

zingen van Wilhelmus (1e en 6e

couplet)

Gedicht

Bloem- en kranslegging

Dankwoord

Terugtocht naar De Badde

Stichting 4 mei comité Schoonebeek

19.00 uur: Herdenkingsdienst Kerk aan

Europaweg

19.30 uur: Kranslegging bij verzetsmonument

op oude begraafplaats aan de

Europaweg (t.o. de kerk)

19.45 uur: Vertrek van stoet naar algemene

begraafplaats aan Kerkhoflaan

20.00 uur: Kranslegging

Tegemoetkoming voor chronisch

zieken en gehandicapten

Bent u chronisch ziek of gehandicapt, maakt u hierdoor

meerkosten en verdient u tot 110% van het bijstandsniveau?

Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een jaarlijkse

tegemoetkoming in uw kosten. De bijdrage bedraagt "125,-.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u een beschikking

hebben ontvangen van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

voor de Compensatie Eigen Risico.

“5.685,- (alleenstaanden).

• U bent in het bezit van een

geldig identiteitsbewijs

(paspoort, identiteitskaart) of

een geldig vreemdelingendocument.

• U heeft in 2012 een toekenningsbrief

van de Compensatie

Eigen Risico van het

CAK ontvangen. Inwonende

kinderen van 18 jaar en

ouder moeten zelf een

aanvraag indienen.

Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier

downloaden op

www.emmen.nl/socialezaken

of afhalen bij het Klant

Contact Centrum van het gemeentehuis

of de balie van het

Werkplein Zuidoost-Drenthe.

Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met Sociale

Zaken via tel. 14 0591.


‘Iedereen is heel erg blij met het nieuwe fietspad

tussen Klazienaveen-Noord en Barger-Oosterveld’

Een jarenlange wens van inwoners uit Klazienaveen-Noord, maar ook van mensen uit de

omgeving is in vervulling gegaan: de aanleg van een fietspad tussen het Scholtenskanaal OZ in

Klazienaveen-Noord en de Verlengde Splitting in Barger-Oosterveld. ‘We hebben hier jarenlang

voor gevochten. Eindelijk is er veiligheid voor fietsers’, aldus Henk Tabak, voorzitter van Plaatselijk

Belang Klazienaveen-Noord.

Veiligheid, daar ontbrak

het aan. Fietsers maakten

gebruik van dezelfde weg als

automobilisten en werden

onvoldoende beschermd

volgens Tabak: ‘De afgelopen

jaren zijn er verschillende

ongelukken gebeurd. Sommige

hadden helaas een dodelijke

afloop’.

Linda Knevelbaard is een van

de inwoners van Klazienaveen-

Noord die zich jarenlang hard

heeft gemaakt voor de komst

van een fietspad. Vijftien jaar

geleden verhuisde ze naar

het dorp, toen haar zoontje

drie jaar oud was. ‘Op een

gegeven moment moest hij op

de fiets naar de middelbare

school in Emmen. Daar was ik

totaal niet gerust op. Mensen

rijden namelijk veel te hard

over de Verlengde Splitting

en het Scholtenskanaal OZ.

Daar heb ik me soms zo kwaad

over gemaakt dat ik langs

de weg stond en mensen

maande om zachter te rijden.

In het dorp hebben we veel

vergaderd over de komst van

een fietspad. Soms kwam ik

boos thuis als er weer geen

besluit was genomen over de

aanleg en stampte ik door de

woonkamer. Op een ochtend

was ik het zelfs zo beu dat

ik naar de redactie van het

Dagblad van het Noorden

in Emmen ben gefietst om

mijn verhaal te doen. Je zult

begrijpen dat ik heel blij en

opgelucht ben dat we nu een

fietspad hebben en het voor

fietsers veiliger is geworden.’

De wens voor een fietspad

werd volgens Henk Tabak voor

het eerst hardop tegen de

gemeente Emmen uitsproken

rond 2006. ‘Zij toonde zich

direct betrokken en was

bereid mee te werken aan

een oplossing, alhoewel ze

erbij vermeldde dat de juiste

middelen op dat moment niet

aanwezig waren.’

Een oplossing is nu gevonden

met de aanleg van een

fietspad. Wat is er precies

veranderd? Vanaf de kruising

Willem Albertsvaart NZ/

Scholtenskanaal OZ is

een gedeelte van de weg

geasfalteerd, met een aparte

rijbaan voor auto’s en twee

opvallende rijbanen aan

weerszijden voor fietsers. Fietst

u richting Barger-Oosterveld

dan verruilt u op een bepaald

moment het asfalt voor een

Nieuwe bestemming voor lindes en eiken

Op woensdag 17 april is BTL Bomendienst in opdracht van de

gemeente Emmen gestart met het verplanten van 44 lindes.

De ca. 8 meter hoge bomen moeten het veld ruimen voor de

verplaatsing van Dierenpark Emmen naar de locatie op de es.

De lindes staan langs het fietpad van de Vreding naar

De Holdert. De bomen worden machinaal gestoken en zijn met

een kluit met een diameter van bijna 2 meter getransporteerd

naar de weg van Emmen naar Klazienaveen ter hoogte

van Truckpoint Emmen tot aan de A37. De lindes hebben

inmiddels hun nieuwe bestemming gekregen.

Eiken

Op het plein bij de huidige

entree van het Dierenpark

Emmen, locatie Es staan ook

nog eiken verplaatst worden

in verband met de uitbreiding

van de dierentuin. Deze

bomen worden eerst voorbehandeld

om ze later te kunnen

verplanten. Hierbij wordt de

kluit voorgestoken en inge-

spoten met algen waardoor

nieuwe wortelontwikkeling

wordt gestimuleerd. Daarmee

wordt de kans op hergroei

sterk vergroot. De bomen

worden in het najaar van 2013

verplant naar een terrein nabij

de spaarsluis aan de Bellstraat

op het industrieterrein in

Klazienaveen. Omdat de

bomen op de locatie op de es

nieuw betonnen fietspad, dat

achter de bomen langsloopt.

Ter hoogte van de Veenkerk

– u fietst nog altijd op het

Scholtenskanaal OZ – komt

u vervolgens op een nieuw

bestrate klinkerweg terecht.

Ook hier is het duidelijk:

de middelste strook is voor

automobilisten, waar de

opvallende zijstroken bedoeld

zijn voor fietsers. Vlak voor

de kruising Scholtenskanaal

OZ/Verlengde Splitting

verlaat u de klinkerweg en

komt u terecht op een nieuw

betonnen fietspad, die naast

de Verlengde Splitting is

aangelegd.

De voorzitter van Plaatselijk

Belang kijkt tevreden terug

op de samenwerking met de

gemeente. ‘Ja, het duurde

lang, maar dat lag niet alleen

aan de gemeente. Het proces

werd bemoeilijkt omdat de

grond waarop het nieuwe

fietspad is aangelegd niet

alleen van de gemeente was,

maar van meerdere eigenaren.

De laatste drie jaar is de aanleg

in een stroomversnelling

geraakt. Daarbij hebben we

veel contact gehad met Guido

Kluck en Herald van der Helm

van de gemeente Emmen. Zij

vormden een vast aanspreekpunt,

dat was prettig. En dat

wethouder Kuper zich persoonlijk

heeft ingezet voor de

komst van het fietspad, noem

ik heel positief.’

26 juni wordt het fietspad

officieel geopend. Daarvoor

wil Tabak samen met

Plaatselijk Belang Barger-

3

Oosterveld en de gemeente

een speciaal programma

opstellen. ‘We weten het

nog niet precies,maar zitten

onder andere te denken aan

een fietsverloting. Het moet

in ieder geval creatief zijn

en hopelijk kunnen we de

wethouder erbij betrekken.’

Zodra het fietspad geopend is,

hoopt hij dat Emmenaren die

normaal gesproken niet over

het fietspad fietsen, dat toch

eens doen. ‘Ik laat kennissen

weleens foto’s zien van deze

buurt. Weet je wat ze dan

vragen? Waar ik op vakantie

ben geweest. Dit gebied is

zo ontzettend mooi en kan

worden herontdekt door

iedereen uit onze gemeente.

Collega-bestuurslid Nely de

Wit van Plaatselijk Belang

vult Tabak aan: ‘Je kunt hier

straksheerlijk ontspannen

fietsen en volop genieten van

de rust en natuur’

Nieuwsbrief 2

over de Ovonde

Rondweg is uit

De tweede digitale nieuwsbrief

over de Rondweg is verschenen.

Wilt u deze nieuwsbrief

ook lezen? of wilt u zich

hierop abonneren? Ga dan

naar www.emmen.nl/ovonde

en meld u aan. In deze nieuwsbrief

komen de volgende

onderwerpen aan de orde:

Tijdelijke verkeerssituatie

Planning en Voortgang

Webcam en verdere informatie

in andere grond groeien dan

op hun nieuwe plek is daar

grondverbetering toegepast.

De Gemeente Emmen

houdt binnen haar projecten

zoveel mogelijk rekening

met bomen en daar waar

bomen “in de weg” staan,

wordt gekeken of deze

verplantbaar zijn. Afhankelijk

van de voorbereidingstijd

(plantseizoen) en beschikbaarheid

van financiële middelen

kunnen bomen op deze

manier een herbestemming

krijgen. De verplaatsing van de

bovenstaande bomen wordt

gesubsidieerd door het

Samenwerkingsverband Noord

Nederland en het

Europees fonds voor regionale

ontwikkeling.


Snoeien in de kosten

De gemeente Emmen is een mooie en groene gemeente. Groeien,

snoeien, maaien en bladblazen zorgen daar onder andere voor.

Omdat het niet om een enkele achtertuintje, maar om een hele

gemeente gaat is het groenonderhoud een flinke kostenpost.

Deze kosten gaan helaas ook

gebukt onder bezuiningen. Als

gemeente hebben we onszelf

de vraag gesteld hoe we deze

bezuiningen door kunnen voeren

zonder dat daarmee het

woongenot voor de inwoners

achteruitgaat. De gemeente

heeft daarom besloten om

voornamelijk te bezuinigen in

het groenonderhoud aan de

randen van de wijken.

Wat betekent dit

precies voor u?

De grote gazons aan de

randen van dorpen en wijken

worden omgevormd tot

extensief grasbeheer. Het

extensief grasbeheer gaat nu

van twee keer per jaar maaien

en ruimen naar één keer per

jaar maaien en ruimen, tenzij

de verkeersveiligheid in het

geding is. Er zijn wijken en

dorpen waar geen aanpassingen

worden doorgevoerd, dit

komt omdat de groenstroken

op die plekken geen ecologische

verbinding vormen.

Daarnaast zijn er nog een paar

aanpassingen gedaan, gras

rondom bomen blijft staan,

graskanten worden niet meer

gestoken en Parc Sandur gaat

van intensief onderhoud naar

basis onderhoud. Het blad dat

in de herfst op de gazons valt,

wordt in plaats van drie keer

4

per jaar twee keer per jaar

geruimd. Wat blijft is dat u het

blad naar een bladverzamellocatie

in de buurt kunt brengen

en dit wordt opgehaald.

Dezelfde aannemers

In de gebieden Emmen-Stad,

Klazienaveen en Zwartemeer

voert de Emco het stedelijk

groenonderhoud uit. De firma

Krinkels B.V. voert het stedelijk

groenonderhoud van de

overige dorpen uit. De firma

Meringa B.V. geeft uitvoering

aan het extensief gras- en

slotenbeheer binnen het

stedelijke gebied dat de Emco

onderhoudt. Daarnaast geeft

Meringa B.V. uitvoering aan

het extensief maaibestek van

het landschappelijk gebied.

Dit is het gebied buiten de

bebouwde kom.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van

bovenstaande informatie

nog vragen over wat deze

wijzigingen voor u betekenen

dan kunt u hierover contact

opnemen met de gemeente op

14 0591.

Lekker pierewaaien

Honderdduizend wormen krioelen tussen het zwarte zand op

het gras, om vervolgens zo snel mogelijk in de grond te verdwijnen

op zoek naar een veilige plek. Aan de voorkant van de oude

begraafplaats, aan de Wilhelminastraat, worden regenwormen

uitgezet door bomendienst BTL. Harm Jelies, projectleider van

BTL, schept met zijn handen een hoopje krioelende wormen uit

een doos. Vervolgens legt hij de pieren op het gras: “Dat scheelt

straks een hoop spitwerk”. Binnen een half uur zijn alle wormen

in de grond verdwenen.

Langs de Wilhelminastraat

staan 52 bomen en per boom

wordt 2 kilo wormen uitgezet.

De wormen zijn er in alle

soorten en maten, van jong tot

oud, van dik tot dun en soms

zitten er nog eitjes bij. Iedere

wormsoort heeft weer een

andere eigenschap. De pieren

banen zich een weg door de

grond en kunnen tot wel drie

meter de grond in gaan. Langs

de Wilheminastraat zullen

de wormen vermoedelijk 80

centimeter naar beneden

kruipen. De gangmakers

overleven door oude bladeren,

gras en dode wortels te eten.

Dit zetten de wormen om in

organische stoffen.

De gemeente heeft de laatste

jaren steeds meer oog voor

het welzijn van de bomen.

“Wat je hebt moet je immers

koesteren,” Aldus Bert van

Dijk, coördinator uitvoering

van de gemeente Emmen. De

grond aan de Wilhelminastraat

heeft door het gebruik veel

last van verdichting. De wortels

van de bomen krijgen weinig

kans om dieper de grond in

te gaan. Gevolg hiervan is

niet alleen een slechte groei

van de bomen, maar ook

Loting kavels Oude Meerdijk

Wilt u midden in het groen, maar niet afgelegen wonen? Dan is

Oude Meerdijk dé kans om uw woonwens te laten uitkomen. In

deze ruim opgezette nieuwe buurt, aan de rand van de karakteristieke

wijk Angelslo, met al haar voorzieningen, worden

binnenkort 23 gemeentelijke kavels voor een vrijstaande woning

uitgegeven. De ruime kavels variëren in grootte van 600 m2 tot

1475 m2. Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan aan voor de

lotingavond op dinsdag 14 mei 2013 om 20.00 uur in restaurant

‘Your Place’ aan de Oude Meerdijk 22 te Emmen.

Wilt u deelnemen aan deze loting? Vul dan het ‘Formulier

deelname loting bouwkavel’ in. Dit formulier kunt u downloaden

(www.emmen.nl/kavels), afhalen of aanvragen bij de gemeente

Emmen, afdeling Klant Contact Centrum.

Het formulier dient uiterlijk 7 mei 2013, volledig ingevuld

en ondertekend, binnen te zijn bij de afdeling Klant Contact

Centrum van de gemeente Emmen. Alleen personen die op het

moment van inschrijving meerderjarig zijn kunnen meedoen aan

de loting. De volledige procedure van de loting kunt u vinden op

www.emmen.nl/kavels.

In het verleden hanteerde de gemeente Emmen een wachtlijstsysteem.

Oude Meerdijk is de laatste locatie die nog valt onder

deze overgangsregeling. Dit betekent dat de mensen die nog op

oppervlakkige beworteling.

Het omspitten van een stuk

grond is een duurzame

en tijdrovende klus. Door

de wortelgroei aan de

Wilhelminastraat is spitten

bovendien erg lastig. De

gemeente kiest er daarom

voor om wormen uit te

zetten. Het is voor het eerst

dat de gemeente dit doet.

Regenwormen zijn uitstekende

bodemverbeteraars. Door de

gangen die regenwormen

graven wordt de grond los

de oude wachtlijst staan, eerst

in aanmerking komen voor

een kavel en dat de resterende

kavels worden uitgegeven

via loting. Na de loting zijn

de overgebleven kavels direct

beschikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of behoefte

aan meer informatie? Neem

dan contact op met de

verkoopmedewerker woningbouwkavels

van de gemeente

Emmen, tel. 14 0591.

De verkoopmedewerker kan

u helpen aan o.a. de kavelbrochure

‘Oude Meerdijk’ en

specifieke informatie per kavel,

zoals afmetingen en prijzen.

De kavelbrochure geeft een

toelichting op het plan en is

ook te vinden op

www.emmen.nl/kavels.

gemaakt. De bodem krijgt

een kruimelige structuur en

daardoor bereikt het water

de bomen. Het gras wordt

groener en de bodem weer

vruchtbaar.


Bekendmakingen

Emmen officieel

Omgevingsvergunningen

Aanvragen

omgevingsvergunning

Het college van Burgemeester

en Wethouders deelt mee dat in

de periode van 16 tot en met 23

april 2013 de volgende aanvragen

om omgevingsvergunningen zijn

ontvangen:

Emmen

• Phileas Foggstraat 65, het bouwen

van een bouwwerk (het bouwen

van een bedrijfspand)(57618)

• Sint Gerardusstraat 162, het

bouwen van een bouwwerk (het

uitbreiden van een veldschuur)

(57965)

• Pioniersweg 1, het bouwen van

een bouwwerk (het plaatsen van

een propaantank)(58024)

• Ravelijn 45, het bouwen van een

bouwwerk (het bouwen van een

tuinhuisje)(58034)

• Westerbracht 12a, het op of

aan een onroerende zaak

handelsreclame aan te brengen

(het plaatsen van gevelreclame en

een reclamezuil)(58241)

Erica

• Beekweg 30, het bouwen van een

bouwwerk (het uitbreiden van een

bedrijfsruimte)(58286)

Nieuw-Dordrecht

• Oosterwijk W.Z. 93, het bouwen

van een bouwwerk en het

handelen in strijd met de regels

ruimtelijke ordening (het

verbouwen van een woning)

(57839)

Veenoord

• Boerdijk 32, het bouwen van een

bouwwerk (het bouwen van een

overkapping)(57701)

Verleende

omgevingsvergunningen

reguliere procedure

Het college van Burgemeester en

Wethouders heeft in de periode

van 16 tot en met 23 april 2013 de

volgende omgevingsvergunningen

verleend/ bekendgemaakt (de datum

van bekendmaking staat als eerste

genoemd):

Emmen

• 23-04 Alerderbrink 18, het

bouwen van een bouwwerk en

het handelen in strijd met de

regels ruimtelijke ordening (het

verbouwen van winkelpanden)

(45796)

• 17-04 Zuidbargerstraat 53, het

bouwen van een bouwwerk en

het handelen in strijd met de

regels ruimtelijke ordening (het

verbouwen van een kapschuur)

(43189)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen

deze verleende vergunningen

binnen zes weken na de genoemde

datum van bekendmaking een

schriftelijk en gemotiveerd

bezwaarschrift indienen bij het

college van Burgemeester en

Wethouders, Postbus 30001, 7800 RA

Emmen, of via

www.emmen.nl/bezwaar.

Inwerkingtreding en

voorlopige voorziening

De beschikkingen treden in

werking met ingang van de dag na

bekendmaking. In afwijking hiervan

treden de beschikkingen voor het

slopen van een bouwwerk en het

vellen van een houtopstand pas in

werking met ingang van de dag

na afloop van de bezwaartermijn

van zes weken. Degene die een

bezwaarschrift heeft ingediend

kan, om te voorkomen dat door

de uitvoering van het besluit

onomkeerbare gevolgen ontstaan,

een schriftelijk verzoek tot het

treffen van een voorlopige

voorziening indienen bij de

Voorzieningenrechter van de Sector

bestuursrecht van de Rechtbank

Assen, Postbus 30009, 9400 RA Assen.

U kunt ook digitaal procederen, voor

meer info raadpleeg de internetsite

van de Rechtbank.

Besluiten verlenging

beslistermijn

omgevingsvergunning

reguliere procedure

Het college van Burgemeester en

Wethouders heeft op grond van

artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht de

beslistermijn met zes weken verlengd

betreffende de volgende aanvragen

om een omgevingsvergunning:

Emmen

• Bargerweg 36, het bouwen van

een bouwwerk en het handelen

in strijd met de regels ruimtelijke

ordening (het veranderen van een

woning)(50936)

• Wilhelmsweg 76, het bouwen van

een bouwwerk en het handelen

in strijd met de regels ruimtelijke

ordening (het bouwen van een

overkapping)(49613)

Gezien de aard van de aanvraag is de

beslistermijn met 6 weken verlengd.

Het is niet mogelijk bezwaar

te maken ten aanzien van de

verlenging van de beslistermijn

Geweigerde

omgevingsvergunningen

reguliere procedure

Het college van Burgemeester en

Wethouders van de gemeente

Emmen heeft de volgende

omgevingsvergunningen geweigerd/

bekendgemaakt (de datum van

bekendmaking staat als eerste

genoemd):

Emmen

• 23-04 Zuidlaarderbrink nabij

huisnummer 252, het vellen of te

doen vellen van een houtopstand

(het dunnen van een boomwal)

(51273)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen

deze geweigerde vergunningen

binnen zes weken na de genoemde

datum van bekendmaking een

schriftelijk en gemotiveerd

bezwaarschrift indienen bij het

college van Burgemeester en

Wethouders, Postbus 30001, 7800 RA

Emmen of via

www.emmen.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Degene die een bezwaarschrift heeft

ingediend kan, om te voorkomen

dat door de uitvoering van het

besluit onomkeerbare gevolgen

ontstaan, een schriftelijk verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening indienen bij de

Voorzieningenrechter van de Sector

bestuursrecht van de Rechtbank

Assen, Postbus 30009, 9400 RA Assen.

U kunt ook digitaal procederen, voor

meer info raadpleeg de internetsite

van de Rechtbank.

Bekendmaking ambtshalve

uitschrijving GBA

Als beheerder van de gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie

Personen (GBA), heeft het College van Burgemeester en Wethouders de taak

ervoor te zorgen dat gegevens in de basisadministratie actueel, juist, volledig

en betrouwbaar zijn.

Bij publicatie en aangetekend schrijven is aan betrokkenen medegedeeld dat

het College van Burgemeester en Wethouders van Emmen het voornemen

had om over te gaan tot ambtshalve uitschrijving van betrokkene. Betrokkene

is toen in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na datum van

publicatie informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats. Hiervan is geen

gebruik gemaakt.

Daarom heeft het College van Burgermeester en Wethouders van Emmen

besloten om de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen

op te schorten met als reden Vertrek Onbekend Waarheen per 26-03-2013:

• Dhr. D. van Cappellen Wisken 28

• Mw. S. Held Batingehof 14

• Dhr. E.T.A.D.S. Kloppenborg Dordseweg 22

• Dhr. J.A. Robb Weerdingerkanaal ZZ 235

• Dhr. F. Smit Laan van het Kinholt 258

Indien u (belanghebbende) het niet eens bent met het besluit tot ambtshalve

uitschrijving, kunt u binnen zes weken na de datum van publicatie een

bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van

Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen.

In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig de voorzieningenrechter van de

rechtbank Assen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek

richt u aan voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht)

Assen, Postbus 30.009, 9400 RA te Assen.

Evenementenvergunningen

De burgemeester van Emmen

maakt bekend dat de volgende

evenementenvergunningen zijn

verleend voor:

Emmen:

• Wielersportvereninging Emmen,

25 e Rabobank Jeugdmeerdaagse

2013, wielerbaan Emmen en

omgeving, donderdag 9 mei 2013

t/m zaterdag 11 mei van 9.00 tot

17.00 uur.

• Zangkoor Noordbarge,

Rommelmarkt, Rond de

Brink te Noordbarge aan de

Huizingsbrinkweg, zondag 28 april

2013 van 9.00 tot 16.00 uur

• ’t Volk van Grada, Countryline

dance festival, Nabershof

Noordeind 21 te Emmen, zondag

28 april 2013 en zondag 30

september 2013 van 11.00 tot

18.00 uur.

• Miveba, koninginnedagfeest

met wedstrijdloop en

muziekevenement, Splitting 38 t/m

57 te Emmen, dinsdag 30 april 2013

van 8.00 tot 21.00 uur

• Oranjevereniging Zuidbarge,

Oranjefeest Koninginnedag, terrein

Achter dorpshuis ’t Hoefijzer,

vrijdag 26 april 2013 t/m dinsdag

30 april 2013 van 07.00 uur tot

20.00 uur.

• Organisatieburo Vitalis, Vrijmarkt

Emmen Centrum, Centrum Emmen,

dinsdag 30 april 2013 van 6.00 tot

17.00 uur.

Emmer-Compascuum:

• Stichting Artiestengala

Emmercompascuum,

Koninginnefeest, Marktplein te

Emmer - Compascuum, dinsdag 30

april 2013 van 10.00 tot 22.00 uur.

Erica:

• Handelsvereniging “de

Heidebloem”, Vrijmarkt/

Koninginnemarkt, parkeerplaats bij

supermarkt Schepers, dinsdag 30

april 2013 van 8.00 tot 16.00 uur.

Klazienaveen:

• Plaatselijk Belang Barger -

Oosterveen, Oranjefeest 2013, bij

buurtgebouw Plaatselijk Belang,

maandag 29 april 2013 van 20.00

tot 0.00 uur.

• Brede school Klazienaveen,

Koningsspelen, Centrum

Klazienaveen, vrijdag 26 april 2013

van 8.30 tot 10.30 uur.

Schoonebeek:

• B.O.S., Koninginnedagfeest,

Pallertplein Schoonebeek, dinsdag

30 april 2013 van 13.00 uur tot

23.30 uur.

Het gebied waar de evenementen

plaatsvinden wordt afgesloten met

schrikhekken met het verkeersbord

C1 (gesloten voor voertuigen).

Dit betekent o.a. dat er niet mag

worden gefietst in dit gebied. Om

de veiligheid voor iedereen te

waarborgen wordt er gecontroleerd

op dit verbod (Bij overtreding wordt

er bekeurd). Houd er rekening mee

dat dit verbod ook geldt tijdens de

op- en afbouw van het evenement.

Inzage en informatie omtrent

bovenstaande vergunningen kan

verkregen worden bij het Klant

Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te

Emmen.

Tegen deze besluiten kan gedurende

zes weken door belanghebbenden

bezwaar worden ingediend bij de

burgemeester van Emmen, Postbus

30001, 7800 RA Emmen.

Het bezwaarschrift moet bevatten:

• de naam en het adres van de

indiener;

• de dagtekening;

• de omschrijving van het besluit

waartegen bezwaar is gericht;

• de gronden van het bezwaar

Het niet vermelden van

bovenstaande gegevens kan ertoe

leiden dat de indiener in zijn

bezwaarschrift niet ontvankelijk

wordt verklaard. Het bezwaar

schorst niet de werking van het

besluit waartegen het is gericht.

Om de werking van dit besluit te

schorsen, kunt u een verzoek tot

het treffen van een voorlopige

voorziening indienen bij de

Rechtbank te Assen. Voor de

indiening van een verzoek om

voorlopige voorziening is griffierecht

verschuldigd. Nadere informatie over

de griffierechten en de procedure

ontvangt u van de griffier van de

rechtbank.

5

Kennisgeving

Ontwerpbesluiten drank-

en horecavergunningen

(paracommercieel)

De burgemeester is voornemens

onderstaande vergunning(en) te

verlenen:

Emmen

• Calthornerbrink 2,

Badmintonvereniging ‘De

Racketeers’;

Klazienaveen

• Meteoor 3, Noorderbreedte

Wijk- en Dienstencentrum.

Met ingang van de datum na de

dag van deze publicatie liggen

de ontwerpbesluiten 6 weken

ter inzage in het Klant Contact

Centrum (KCC), Raadhuisplein 1

te Emmen. Gedurende de termijn

van 6 weken kan een ieder

schriftelijk of mondeling een

gemotiveerde zienswijze tegen

de ontwerpbesluiten inbrengen

bij de Burgemeester van Emmen,

Postbus 30001, 7800 RA Emmen.

Belanghebbenden die zienswijzen

hebben ingebracht kunnen in een

later stadium beroep instellen tegen

het besluit.

Vaststelling

verordening

Het college van Burgemeester

en Wethouders maakt bekend

dat de raad van de gemeente

Emmen in haar vergadering van

28 maart 2013 de Algemene

subsidieverordening gemeente

Emmen 2013 heeft vastgesteld.

De Algemene subsidieverordening

gemeente Emmen 2013 treedt een

dag na publicatie in werking.

De Algemene subsidieverordening

gemeente Emmen 2013 ligt ter

inzage bij het Klant Contact Center,

Raadhuisplein 1. De verordening is

ook te raadplegen op de site van de

gemeente Emmen:

www.emmen.nl/regelgeving.


Bekendmakingen

Wet milieubeheer

Besluit maatwerkvoorschrift

Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders van

de gemeente Emmen hebben

besloten een maatwerkvoorschrift

in het kader van het Besluit

algemene regels voor inrichtingen

milieubeheer (het Activiteitenbesluit)

op te leggen aan:

• Dieselcenter Noord, het betreft de

inrichting gelegen aan de Tweede

Bokslootweg 16 in Emmen.

Het maatwerkvoorschrift heeft

betrekking op het vaststellen van

een geluidsbelasting die lager is

dan voorkeursgrenswaarden uit

het Activiteitenbesluit en biedt

voldoende bescherming voor het

milieu. Zaak 16831.

• Imtech Industrial Services, het

betreft de inrichting gelegen

aan de Eerste Bokslootweg 17 in

Emmen Het maatwerkvoorschrift

heeft betrekking op het vaststellen

van een geluidsbelasting die lager

is dan voorkeursgrenswaarden uit

het Activiteitenbesluit en biedt

voldoende bescherming voor het

milieu. Zaak 16838.

• Bandenservice Emmen, het betreft

de inrichting gelegen aan de

Nautilusstraat 5A in Emmen.

Het maatwerkvoorschrift heeft

Colofon

Gemeente Emmen

Bezoekadres

Raadhuisplein 1

7800 RA Emmen

Telefoon: 140591

Website: www.emmen.nl

Contact: www.emmen.nl/contact

Uitgave/eindredactie

Team Communicatie

Postbus 30001

7800 RA Emmen

6

betrekking op het vaststellen van

een geluidsbelasting die lager is

dan voorkeursgrenswaarden uit

het Activiteitenbesluit en biedt

voldoende bescherming voor het

milieu. Zaak 16840.

Bovenstaande maatwerkprocedures

hebben betrekking op maatregelen

zoals opgenomen in ons Geluidreductieplan

Bargermeer. De

maatregelen betreffen het opleggen

van maatwerkvoorschriften

in situaties dat de standaard

geluidvoorschriften onnodig beslag

leggen op de geluidruimte van

de geluidzone behorende bij het

industrieterrein Bargermeer. Ten

aanzien van de besluiten zijn geen

zienswijzen ingebracht. De besluiten

zijn niet gewijzigd ten opzichte van

de ontwerpbesluiten.

Tegen de besluiten staat beroep

open bij de Rechtbank Noord-

Nederland, locatie Assen. Zo’n

beroep schrift kan alleen worden

inge diend door:

belanghebbenden die tijdig

zienswijzen hebben ingebracht

tegen het ontwerp van het besluit;

belanghebbenden aan wie

redelijker wijs niet kan worden

verwe ten geen zienswijzen te

hebben ingebracht tegen het

ontwerp van het besluit;

belanghebbenden tegen wijzigingen

die bij het nemen van het besluit zijn

aangebracht ten opzichte van het

ontwerp.

Het beroepschrift moet gea dresseerd

worden aan: de Rechtbank Noord-

Nederland, locatie Assen, Postbus

30.009, 9400 RA Assen en moet

worden inge diend voor 12 juni 2013.

Voor het instellen van beroep is

griffierecht verschuldigd.

Tegelijkertijd kunt u vragen het

besluit te schorsen of een voorlo pige

voorzie ning te treffen. Zo’n verzoek

richt u tot de Rechtbank Noord-

De gemeente Emmen werkt op afspraak!

Vanaf 1 april 2012 wordt iedereen bij de gemeente Emmen op afspraak

geholpen. Met een afspraak helpen wij u binnen 5 minuten.

Maak een afspraak op: www.emmen.nl/afspraak of telefonisch op 14 0591.

Meldpunt Openbaar Gebied

Ligt er een stoeptegel los? Heeft u last van hangjongeren?

Problemen met uw riolering? Blaffende honden of zwerfvuil op straat?

Of is de straatverlichting kapot? Voor deze en meer meldingen,

vragen of klachten over het openbaar gebied kunt u terecht bij het

Meldpunt Openbaar Gebied.

Bel met de gemeente Emmen (tel. 14 0591) en vraag naar het Meldpunt

Openbaar Gebied. Alleen als de verlichting in de hele straat niet brandt,

kunt u dit (ook buiten kantooruren) melden bij de centrale meldpost van

Enexis op telefoonnummer 0800 9009.

Nederland, locatie Assen. Voor het

vragen van schor sing c.q. het treffen

van een voorlo pige voorzie ning is

eveneens grif fierecht verschuldigd.

Het niet betalen van het griffie recht

leidt tot niet-ontvan ke lijkverklaring

van het beroep.

Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van

Emmen maken bekend dat de

volgende meldingen als bedoeld in

art. 8.40 van de Wet milieu beheer

zijn ontvan gen:

Besluit algemene regels voor

inrichtingen milieubeheer van:

• zaak-55321, Maatschap H. en

J. Sikken te Nieuw-Weerdinge

Openingstijden balies op afspraak

Gemeentehuis Emmen,

Klant Contact Centrum

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1, Emmen

Maandag tot en met vrijdag:

8.30 tot 16.30 uur

Donderdag: 8.30 tot 19.00 uur

Gemeentewinkel Schoonebeek

Bezoekadres:

Kerkeind 1, Schoonebeek

Maandag: 12.00 tot 17.00 uur

en 17.30 tot 19.00 uur

Woensdag: 9.00 tot 12.30 uur

en 13.00 tot 16.00 uur

6

Dinsdag 30 april 2013

betreffende Weerdingerkanaal zz

56 te Nieuw-Weerdinge.

Stukken inzien

Ontheffingen, meldingen, (ontwerp-)

beschikkingen/vergunningen en

bijbehorende stukken kunt u

(gedurende de gehele procedure)

op afspraak inzien op het Klant

Contact Centrum, Raadhuisplein 1

te Emmen. Daar kunt u ook te recht

voor alle informatie. Bij (ontwerp-)

beschikkingen/vergunningen kunnen

de stukken op verzoek gedurende

de zienswijze-/beroepstermijn buiten

kantooruren ingezien worden.

Gemeentewinkel

Emmer-Compascuum (De Hilde)

Bezoekadres: Spoel 85

Dinsdag: 12.00 tot 17.00 uur

en 17.30 tot 19.00 uur

Donderdag: 12.00 uur tot 16.00 uur

Gemeentewinkel Klazienaveen

Bezoekadres:

Van Echtenstraat 39-41

Dinsdag: 9.00 tot 12.30 uur

en 13.00 tot 16.00 uur

Donderdag: 12.00 tot 17.00 uur

en 17.30 tot 19.00 uur

More magazines by this user
Similar magazines