Herinrichting matisse- passage in volle gang - Gemeente Emmen

emmen.nl

Herinrichting matisse- passage in volle gang - Gemeente Emmen

Dinsdag 30 oktober 2012

Informatiepagina voor alle dorpen en wijken in de gemeente Emmen

Welkom op de informatiepagina

van de gemeente Emmen.

In deze uitgave kunt u onder

andere lezen over de opening

van de mini milieustraat in

de wijk Rietlanden. Daarnaast

vindt u meer informatie over de

activiteiten in Emmen en

over de inloopbijeenkomst in

Schoonebeek.

Belangrijke verkeersader voor

centrumverkeer

Boslaan weer open

voor alle verkeer

Met man en machtis gewerkt. Mooi nazomerweer en inzet van

nog meer materieel en mensen van aannemer maakten het

mogelijk dat de Boslaan vrijdagavond 26 oktober jl., ruim een

week eerder dan gepland, weer voor alle verkeer geopend is.

Openbaar vervoer

De Boslaan was wegens rioleringswerkzaamheden voor een

gedeelte afgesloten voor alle verkeer. Met name Qbuzz

ondervond hier hinder van. Voor de chauffeurs werd het een

steeds lastiger opgave om hun busritten binnen de gestelde

dienstregeling te volbrengen. Daarom heeft de gemeente

Emmen vanaf medio september een extra bus ingezet. Op het

moment dat een rit op stadsdienstlijn van Emmerhout (lijn 1) of

Angelslo (lijn 2) vertraging op dreigde te lopen, ging deze bus

rijden. De bussen rijden per maandag 29 oktober weer volgens

hun normale schema. De inzet van deze extra bus wordt dan

ook beeindigd.

Dank

Alle overlast die een ieder mogelijk heeft ondervonden van

het omrijden, werkverkeer en/of werkzaamheden is niet voor

niets geweest. De Boslaan kan weer jaren vooruit. Wij danken

iedereen voor zijn/haar begrip.

pagina 3

Activiteitenladder

Nieuwe inrichting

Nieuwe bestrating in het

openbaar gebied, nieuwe

parkeerplaatsen die aansluiten

op de Wilhelminastraat,

nieuwe verlichting en

nieuwe afwatering; kortom

een volledig nieuwe

inrichting voor dit gebied.

Naar verwachting zijn de

werkzaamheden medio

november afgerond.

pagina 4

Emmen werkt aan…

1

pagina 5 en 6

Officiële

bekendmakingen

Herinrichting matisse-

passage in volle gang

Het laatste stuk van de herinrichting Wilhelminastraat is in

ontwikkeling. De bocht ter hoogte van Wilhelminastraat-

Baander-Kerkhoflaan is er niet meer. Het gebied onthult de

contouren van een parkachtige weg langs de bomenrij die

grenzen aan Park ‘Oude Begraafplaats Emmen-centrum’. Het

openbaar gebied rondom de fietsenkelder wordt nu aangepakt.

Het gedeelte van Juwelier

Jan Ten Hoor tot en met

Grillroom Massade wordt

ingericht in opdracht van

makelaardij Bentum Dragtstra.

Op dit moment is bij de

gemeente Emmen niet bekend

hoe deze planning verloopt.

Het wordt mooi

De ondernemers aan de

Matissepassage volgen

de vorderingen van de

stratenmakers op de voet.

“Het wordt mooi”, aldus

de eigenaresse van een van

de horecagelegenheden.

In gedachten ziet ze de

bezoekers aan Emmen

alweer op de trappen van

de fietsenstalling zitten

met een ijsje of wat anders

lekkers. “We moeten er even

doorheen. Gelukkig zijn we

wel gewoon bereikbaar”.

Vanaf het overdekte centrum

en vanaf Wilhelminastraat

hebben de stratenmakers

platen over het zand gelegd.


Gemeenteraad

Presidium weer compleet

De gemeenteraad vergadert regelmatig. De laatste donderdag

van de maand is er vaak een raadsvergadering. Dan bepalen de

raadsleden of voorstellen van het college uitgevoerd kunnen

worden.

Ter voorbereiding op

deze raadsvergadering

zijn er maandelijks drie

commissievergaderingen. In

zo’n commissievergadering

praten specialisten van

de verschillende partijen

uitgebreid over de voorstellen.

Op de agenda’s van de raads-

en commissievergaderingen

staan veel vergaderstukken.

Het ‘presidium’ bepaalt wat

er op de agenda van de

vergaderingen komt. Tijdens

de raadsvergadering van

18 oktober heeft de raad

Nieuws van uw raad

Begrotingsvergadering

Maandag 5 en donderdag 8 november vergadert de gemeenteraad

over de programmabegroting 2013. De vergadering begint

maandag om 14.00 uur en loopt door tot in de avond.

Op donderdag gaat de vergadering om 10.00 uur verder.

U bent van harte welkom!

De complete agenda vindt u op www.gemeenteraademmen.nl.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is openbaar.

U bent dus van harte welkom! U kunt zich melden bij receptie

‘Vreding’, Vreding 5 in Emmen. De vergadering is ook vanuit

huis te volgen via www.gemeenteraademmen.nl.

Volg de raad

op Twitter!

Weet u dat u de raad ook op Twitter kunt volgen?

De gemeenteraad heeft namelijk een eigen account:

www.twitter.com/raademmen. Met links naar nieuwsberichten,

aankondigingen van vergaderingen en agenda’s.

Meldt u zich nu aan als volger!

2

ingestemd met de benoeming

van een nieuw lid van het

presidium: René van der

Weide van Wakker Emmen.

Politieke kleur staat uit

Het presidium is

een onafhankelijke

agendacommissie en

bestaat onder andere

uit de voorzitters van de

commissievergaderingen.

Dit zijn raadsleden die door de

raad zijn benoemd:

Auk Nijhof, Wim Moinat en

René van der Weide.

Deze raadsleden zijn gewoon

lid van een politieke partij,

maar dit speelt in het

presidium geen rol. Ze vormen

een eenheid, ongeacht hun

politieke achtergrond.

Dit geldt ook als ze een

vergadering voorzitten.

Hun politieke ‘kleur’ moet

op dat moment dus even uit

staan. Verder bestaat het

presidium uit de voorzitter van

de raad –dat is burgemeester

Bijl- en de vicevoorzitter van

de raad Gert Horstman.

Ook de griffier maakt

onderdeel uit van het

presidium. Hij heeft een

belangrijke rol in de

ondersteuning.

Officieel vaststellen

De leden van het presidium

komen meestal twee keer

per maand bij elkaar om te

kijken welke onderwerpen

op de agenda’s komen.

Dat zijn trouwens wel

conceptagenda’s. Bij aanvang

van een vergadering

moeten de raadsleden de

agenda officieel vaststellen.

Naast het vaststellen van

de conceptagenda en het

voorzitten van vergaderingen

is het presidium ook een

schakel tussen de raad en

het college als het gaat

om de werkwijze tijdens

vergaderingen. Uiteindelijk

beslissen de fractievoorzitters

van de politieke partijen

als er dingen veranderd

moeten worden, maar het

presidium doet daar meestal

voorbereidend werk voor.

Meer weten?

Wilt u weten wat er tijdens de

raadsvergadering nog meer is

besproken?

U kunt opnames van de

vergadering terugzien via

www.gemeenteraademmen.

nl. U kunt hier de hele

vergadering bekijken, maar

ook selecteren op onderwerp

en spreker.

Burgernet in Emmen

Aantal aanmeldingen op dit moment:

0 4 1 7 6

5

Doet u ook mee?

Kijk voor meer informatie op

www.burgernet.nl


Activiteiten

7 november De Hunze nader bekeken. De openbare lezing

is vanaf 20.00 uur in Looakerhof in Angelslo

11 november Koopzondag bedrijven terreinen.

Kijk voor een totaaloverzicht op

>>www.emmen.nl/evenementen

Binnenkort in

Theater De Muzeval

• Zondag 28 oktober om 14.00 uur

Oktobermaand Kindermaand: Theater voor en door jou!

Kinderen gratis toegang. Reserveer wel een kaartje i.v.m.

een maximaal deelnemeraantal van 100 kinderen (vol = vol).

Volwassenen €2,00

• Woensdag 31 oktober om 20.15 uur

‘De Bonbonfabriek’ - Jon van Eerd. Johnny Kraaykamp jr. e.a.

Entree €24,50, jeugd tot 18/CJP/student €20,50

• Donderdag 1 november om 20.15 uur

Niet Schieten! - ‘Mannen zijn zeikwijven’

Entree €20,00, jeugd tot 18/CJP/student €13,50

• Zaterdag 3 november om 20.15 uur

Internationaal Danstheater - ‘Zonnekoningen’

Entree €20,00, jeugd tot 18/CJP/student €12,50

• Woensdag 7 november om 20.15 uur

Saskia en Serge - ‘Sterker dan ooit’

Entree €17,00, jeugd tot 18/CJP/student €12,50

Voor het reserveren van kaartjes of meer informatie over

deze en andere voorstellingen, kijkt u op mijnmuzeval.nl of

belt u met de theaterkassa, (0591) 61 70 00.

Help mee aan tentoonstelling

‘trouwen in Emmen, toen en nu’

Het trouwpaviljoen in Emmen wordt vernieuwd, en hoe! De

gedateerde inrichting uit 1969 maakt namelijk plaats voor

een sfeervolle en romantische aankleding waarbij de architect

zich heeft laten inspireren door een diamant: hèt symbool

voor schoonheid en liefde. Woensdag 12 december 2012 is de

officiële opening van het vernieuwde trouwpaviljoen. Dat doen

we onder andere met een speciale tentoonstelling ‘trouwen in

Emmen, toen en nu’.

Uw hulp gevraagd!

Met foto’s willen we het

trouwen in de gemeente

Emmen door de jaren

heen in beeld brengen.

Daarbij hebben we uw hulp

nodig! Heeft u een mooie,

bijzondere of leuke foto van

uw trouwdag in Emmen die

u wilt delen? Laat het ons

weten! De foto hoeft niet

perse bij het trouwpaviljoen

te zijn gemaakt, als u maar

in de gemeente Emmen bent

getrouwd. U kunt uw foto tot

maandag 3 december digitaal

opsturen via www.emmen.

nl/demooistedag. Heeft u

uw foto niet digitaal? Dan

kunt u langskomen bij het

Inloopbijeenkomst Spanjaardspad

3

Klant Contact Centrum op het

gemeentehuis. Wij kunnen

daar een scan van uw foto

maken. Deze scan kunnen we

u daarna mailen, zodat u zelf

ook een goed digitaal bestand

heeft.

Digitale tentoonstelling

Van alle geschikte inzendingen

maken we een fraaie, digitale

tentoonstelling die te zien is

tijdens het open huis van het

trouwpaviljoen op 12 en 13

december. Aansluitend is deze

presentatie tot Valentijnsdag

2013 te vinden op www.

emmen.nl/demooistedag.

Burgemeester en wethouders

van Emmen nodigen

belangstellenden uit voor

de inloopbijeenkomst

over het bestemmingsplan

Schoonebeek, woningen

Spanjaardspad. De

bijeenkomst wordt gehouden

op 6 november 2012 van

16.00 tot 19.00 uur in ‘t Oale

Gemientehoes, Kerkeind 1 te

Schoonebeek.

Het bestemmingsplan voorziet

in de sloop van 58 woningen

en herbouw van 44 woningen.

Het plangebied betreft het

oostelijke gedeelte van

het Spanjaardspad en de

te bouwen woningen aan

beide zijden van deze weg te

Schoonebeek.

Op deze inloopbijeenkomst

zijn vertegenwoordigers

van gemeente Emmen en

woningcorporatie Domesta

aanwezig om een toelichting

te geven op de plannen. Ook

kunnen zij u informeren over

de verdere procedure.


Openbaar gebied

Emmen werkt aan…

Wegen

Stremmen Kanaal A in Emmer-Compascuum.

In verband met de verplaatsing van een drempel aan Kanaal A in

Emmer-Compascuum wordt deze volgens planning op maandag

29 oktober gestremd. Het gedeelte dat gestremd wordt is ter

hoogte van de huisnummers 220 t/m 225. Tijdens de stremming

wordt het verkeer dat richting Emmer-Compascuum wil, vanaf

Kanaal A, via de Derde verbindingsweg naar Kanaal B geleid.

De Derde Verbindingsweg wordt voor één dag

eenrichtingsverkeer. Het verkeer dat richting Emmen wil, wordt

via Kanaal B, naar de Tweede Verbindingsweg geleid. Vanaf daar

komt men weer op Kanaal A. Ook de Tweede Verbindingsweg is

deze dag eenrichtingsverkeer.

De weersomstandigheden en een nadere planning kunnen de

start en de duur van de uitvoering van het werk beïnvloeden.

De maatregelen zijn van kracht in de periode, dat de borden zijn

geplaatst, wanneer dat voor de uitvoering van het werk is vereist.

Werkzaamheden Verlengde Scholtenskanaal

Vanaf 5 november voert Gasunie onderhoudswerkzaamheden

uit aan een gastransportleiding onder de watergang naast

het Verlengde Scholtenskanaal O.Z. (ter hoogte van de Westelijke

Doorsnee N.Z.) te Emmer-Compascuum.

De werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd aan de

westkant van de watergang. Het Verlengde Scholtenskanaal O.Z.

hoeft niet afgezet te worden dus het verkeer ondervindt hiervan

geen hinder. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken

en worden uitgevoerd door aannemer Visser en Smit Hanab uit

Veendam. Gedurende deze periode vindt ook het gastransport

gewoon doorgang.

Werkzaamheden aan de Statenweg

Op woensdag 31 oktober wordt in verband met

asfalteringswerkzaamheden de noordelijke rijbaan (de rijbaan

die richting het Centrum gaat) van de Statenweg, tussen de

Landschapslaan en de afslag naar de Vissershoek voor één dag

gestremd.

Aansluiting Vaart nz - Zijtak oz gestremd

In verband met de werkzaamheden in Nieuw-Amsterdam wordt

de aansluiting Vaart nz – Zijtak oz gestremd tot 16 november

2012.

Groen

Werkzaamheden in het openbaar gebied

Voor de komende periode staan in de gemeente diverse

groenwerkzaamheden gepland.

Uitvoering van werkzaamheden

Graag willen wij u erop attenderen dat het team dat de

werkzaamheden gaat uitvoeren, uitsluitend de boom kapt

waarvoor een vergunning is verleend. Snoeiwerkzaamheden van

bomen worden niet door dit team uitgevoerd.

Kappen zonder herplant

• Veenoord

Ter hoogte van de Middenweg 32 wordt binnenkort een

populier verwijderd.

4

Opening sorteerstraat

winkelcentrum

Rietlanden

Vrijdag 2 november wordt om 15.00 uur de eerste sorteerstraat van de gemeente Emmen

feestelijk geopend door wethouder Wilms. Deze sorteerstraat is nieuw ingericht bij het

winkelcentrum van de wijk Rietlanden. Inwoners zijn van harte welkom bij de opening voor een

kopje koffie/thee en een plakje koek.

De Afvalcoach van Area Reiniging is aanwezig voor alle inwoners die vragen hebben over het

scheiden van afval. Voor de kinderen is er een afvalspel, een kleurwedstrijd en iets lekkers.

Sorteerstraat

De gemeente Emmen en Area

Reiniging willen de inwoners

van de wijk Rietlanden

graag ondersteunen bij het

scheiden van afval. Daarom

is er een sorteerstraat in het

winkelcentrum ingericht. In

de ondergrondse containers

kunnen inwoners gedurende

24 uur per dag, 7 dagen

per week, afval gescheiden

aanbieden.

Naar de sorteerstraat kan

glas, papier, textiel, plastic

verpakkingsafval, batterijen,

spaarlampen inktcartridges,

kleine elektrische apparaten

tot de omvang van een

scheerapparaat en DVD/

CD’s gebracht worden. Het

brengpunt oud papier van de

stichting Recycling Rietlanden

blijft daarnaast bestaan. Deze

stichting steunt zo’n zestig

scholen en verenigingen en de

wijk. Ook bij basisschool De

Lisdodde kunt u periodiek uw

papier inleveren.

Afval scheiden

Papier, glas, groente- fruit- en

tuinafval, textiel, plastic

verpakkingsafval en de

onderdelen van kleine

elektrische apparaten zijn

grondstoffen die we opnieuw

kunnen gebruiken. Dat kan als

u al deze verschillende soorten

afval apart houdt en niet in

uw grijze container stopt.

Want bijna al het afval dat

in de grijze container terecht

komt, wordt verbrand.

Daarmee gaan nu nog

vele tonnen waardevolle

grondstoffen verloren. Daarbij

komt dat grondstoffen steeds

schaarser worden. De vraag

naar grondstoffen en energie

neemt wereldwijd toe, terwijl

de beschikbaarheid afneemt

als we alle waardevolle

grondstoffen blijven

verspillen. We putten zo de

aarde uit.


Bekendmakingen

Emmen officeel officieel

Omgevingsvergunningen

Aanvragen

omgevingsvergunning

Het college van Burgemeester

en Wethouders deelt mee dat

in de periode van 09 oktober

tot en met 16 oktober 2012

de volgende aanvraag om

omgevingsvergunningen is

ontvangen:

Emmer - Compascuum

• Lange Kavel 50, het in gebruik

nemen of gebruiken van een

bouwwerk in met het oog

op de brandveiligheid bij

algemene maatregel van bestuur

aangewezen categorieën

gevallen (er wordt met behulp

van een gelijkwaardige

oplossing aan de rechstreeks

werkende voorschriften van

het gebruiksbesluit voldaan)

(peuterspeelzaak)(35515)

• Kanaal A N.Z. 11, het bouwen van

een bouwwerk en het handelen

in strijd met de regels ruimtelijke

ordening (het veranderen van een

schuur in woongedeelte)(34827)

• Viaductstraat 47, het bouwen van

een bouwwerk (het bouwen van

een aanbouw aan een woning)

(34824)

• Noorderstraat 20, het bouwen van

een bouwwerk en het handelen

in strijd met de regels ruimtelijke

ordening (het uitbreiden van een

winkel en het slopen van een

vitrine en luifel)(34808)

• Angelsloerdijk 6, het bouwen van

een bouwwerk en het handelen

in strijd met de regels ruimtelijke

ordening (het vergroten en

veranderen van een woning)

(34779)

Emmen

• Veldlaan naast nummer 115, het

bouwen van een bouwwerk (het

vervangen van een glaspui door

metselwerk)(35528)

• Heemingeslag 31, het in

gebruik nemen of gebruiken

van een bouwwerk in met het

oog op de brandveiligheid

bij algemene maatregel van

bestuur aangewezen categorieën

gevallen (er wordt met behulp

van een gelijkwaardige

oplossing aan de rechtstreeks

werkende voorschirften van

het gebruiksbesluit voldaan

(peuterspeelzaal)(35527)

• Nabij Boslaan 3, het vellen of te

doen vellen van een houtopstand

(het kappen van een esdoorn)

(35445)

• Langs de Brinkenweg, het

vellen of te doen vellen van een

houtopstand (het uitdunnen van

een boom)(35431)

• Angelsloerdijk 29 e , het bouwen

van een bouwwerk en het

handelen in strijd met de regels

ruimtelijke ordening (het

veranderen van een kantoor in

een kinderdagverblijf)(35311)

Erica

• Heidebloemstraat 4, het in

gebruik nemen of gebruiken

van een bouwwerk in met het

oog op de brandveiligheid

bij algemene maatregel van

bestuur aangewezen categorieën

gevallen (er wordt met behulp

van een gelijkwaardige

oplossing aan de rechstreeks

werkende voorschriften van

het gebruiksbesluit voldaan)

(peuterspeelzaak)(35541)

Nieuw - Dordrecht

Stelmakershof 35, het bouwen van

een bouwwerk (het bouwen van

een aanbouw)(35556)

Mr. Koehoornstraat 17, het in

gebruik nemen of gebruiken

van een bouwwerk in met het

oog op de brandveiligheid bij

algemene maatregel van bestuur

aangewezen categorieën gevallen

(u verschaft dagverblijf aan meer

dan 10 personen jonger dan 12 jaar)

(peuterspeelzaal)(35348)

Smidshof 13, het bouwen van een

bouwwerk (het bouwen van een

aanbouw)(34910)

Nieuw - Weerdinge

Pottendijk W.Z. 20, het bouwen van

een bouwwerk (het plaatsen van 6

abri’s)(34756)

Weiteveen

Nabij Bargerweg 31, het vellen of

te doen vellen van een houtopstand

(het kappen van een eik)(35468)

Het is niet mogelijk bezwaar

te maken ten aanzien van de

ingekomen aanvragen.

Verleende

omgevingsvergunningen

reguliere procedure

Het college van Burgemeester en

Wethouders heeft in de periode

van 09 oktober 2012 tot en met

16 oktober 2012 de volgende

omgevingsvergunningen verleend/

bekendgemaakt (de datum van

bekendmaking staat als eerste

genoemd):

Emmer - Compascuum

• 11-10 Wissenweg 7, het bouwen

van een bouwwerk (het bouwen

van een bedrijfswoning)(23733)

Erica

• 10-10 Kalffstraat 29, het bouwen

van een bouwwerk(het wijzigen

van een voorgevel)(33512)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen

deze verleende vergunningen

binnen 6 weken na de genoemde

datum van bekendmaking een

schriftelijk en gemotiveerd

bezwaarschrift indienen bij het

college van Burgemeester en

Wethouders, Postbus 30001, 7800

RA Emmen of via de digitale

weg, www.emmen.nl Digitaal

loket Klachten en bezwaren

Bezwaarschrift tegen besluiten.

Inwerkingtreding en

voorlopige voorziening

De beschikkingen treden in

werking met ingang van de dag

na bekendmaking. In afwijking

hiervan treden de beschikkingen

voor het slopen van een bouwwerk

en het vellen van een houtopstand

pas in werking met ingang

van de dag na afloop van de

bezwaartermijn van zes weken.

Degene die een bezwaarschrift

heeft ingediend kan, om te

voorkomen dat door de uitvoering

van het besluit onomkeerbare

gevolgen ontstaan, een schriftelijk

verzoek tot het treffen van een

voorlopige voorziening indienen

bij de Voorzieningenrechter van

de Sector bestuursrecht van de

Rechtbank Assen, Postbus 30009,

9400 RA Assen. U kunt ook digitaal

procederen, voor meer info

raadpleeg de internetsite van de

Rechtbank.

Besluiten verlenging

beslistermijn

omgevingsvergunning

reguliere procedure

Het college van Burgemeester

en Wethouders heeft op grond

van artikel 3.9 lid 2 van de

Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht de beslistermijn met

zes weken verlengd betreffende

de volgende aanvragen om een

omgevingsvergunning:

Nieuw - Amsterdam

• Zijtak W.Z. 84, het handelen in

strijd met de regels ruimtelijke

ordening (het plaatsen van een

carport)(29293)

Het is niet mogelijk bezwaar

te maken ten aanzien van de

verlenging van de beslistermijn.

Ontwerpbesluiten

omgevingsvergunningen

uitgebreide procedure

Het college van Burgemeester

en Wethouders is van plan

onderstaande vergunningen te

verlenen:

Emmen

• Oosterstraat 58, het in gebruik

nemen of gebruiken van een

bouwwerk in met het oog

op de brandveiligheid bij

algemene maatregel van bestuur

aangewezen categorieën gevallen

(u verschaft dagverblijf aan meer

dan 10 personen jonger dan 12

jaar)(BSO)(27301)

• Zandzoom 19, het in gebruik

nemen of te gebruiken van

een bouwwerk in met het

oog op de brandveiligheid bij

algemene maatregel van bestuur

aangewezen categorieen gevallen

(u verschaft dagverbiljf aan meer

dan 10 personen jonger dan 12

jaar)(KDV de Speelvlinder)(33594)

• Dr. H. Blinkstraat 5, het in

gebruik nemen of te gebruiken

van een bouwwerk in met het

oog op de brandveiligheid bij

algemene maatregel van bestuur

aangewezen categorieen gevallen

(u verschaft dagverbiljf aan meer

dan 10 personen jonger dan 12

jaar)(tijdelijke lokalen)(32852)

• Wendeling 12, het in gebruik

nemen of te gebruiken van

een bouwwerk in met het

oog op de brandveiligheid bij

algemene maatregel van bestuur

aangewezen categorieen gevallen

(u verschaft dagverbiljf aan meer

dan 10 personen jonger dan 12

jaar)(SO de Catamaran)(32075)

• Zandzoom 19, het in gebruik

nemen of te gebruiken van

een bouwwerk in met het

oog op de brandveiligheid bij

algemene maatregel van bestuur

aangewezen categorieen gevallen

(u verschaft dagverbiljf aan meer

dan 10 personen jonger dan 12

jaar)(OBS Delftlanden)(31608)

Nieuw - Dordrecht

• Walevest 10, het in gebruik

nemen of gebruiken van een

bouwwerk in met het oog

op de brandveiligheid bij

algemene maatregel van bestuur

aangewezen categorieën gevallen

(u verschaft dagverblijf aan meer

dan 10 personen jonger dan 12

jaar)(OBS de Dordtse Til)(31514)

Zienswijze

Met ingang van de datum na de

dag van deze publicatie liggen

de ontwerpbesluiten 6 weken ter

inzage in bij het Klant Contact

Centrum (KCC), Raadhuisplein 1

in Emmen. Gedurende de termijn

van 6 weken kan een ieder

schrifte lijk of mondeling een

gemo ti veerde zienswijze tegen

de ontwerpbesluiten inbrengen

bij het college van Burge meester

en Wethouders van Emmen,

postbus 30001, 7800 RA Emmen.

Belanghebbenden die zienswijzen

hebben ingebracht kunnen in een

later stadium beroep instellen tegen

het besluit.

Aanvragen

omgevingsvergunning

Het college van Burgemeester

en Wethouders deelt mee dat

in de periode van 16 oktober

tot en met 23 oktober 2012

de volgende aanvraag om

omgevingsvergunningen is

ontvangen:

Emmer - Comascuum

• Spoel 89, het in gebruik

nemen of gebruiken van een

bouwwerk in met het oog

op de brandveiligheid bij

algemene maatregel van bestuur

aangewezen categorieën gevallen

(u verschaft dagverblijf aan meer

dan 10 personen jonger dan 12

jaar)(peuterspeelzaal)(35807)

Emmen

• Phileas Foggstraat 24, het bouwen

van een bouwwerk (het restylen

van een gevel en het aanleggen

van een in-/uitrit))(36187)

• Uilenveld 1, het handelen in strijd

met de regels ruimtelijke ordening

(het vestigen van een beautysalon

aan huis)(35939)

• Oude Roswinkelerweg 12, het

bouwen van een bouwwerk en

het handelen in strijd met de

regels ruimtelijke ordening (het

uitbreiden van een kantine)

(35995)

• Notaris Oostingstraat 18, het

bouwen van een bouwwerk (het

aanbrengen van lichtreclame)

(35560)

• Ronerbrink 100, het bouwen van

een bouwwerk en het handelen

in strijd met de regels ruimtelijke

ordening (verbouwen van een

carport tot garage)(35712)

• Dordsestraat nabij kruising

Boermarkeweg, het vellen of te

doen vellen van een houtopstand

(het kappen van 7 lindes)(35776)

Erica

• Ericasestraat 44, het bouwen van

een bouwwerk en het handelen

in strijd met de regels ruimtelijke

ordening (het verbouwen van een

woning en het bouwen van een

berging)(35561)

Nieuw - Dordrecht

• Kromhout 25, het vellen of te

doen vellen van een houtopstand

(het kappen van een boom)(36014)

Nieuw - Weerdinge

• Pottendijk W.Z. 20, het bouwen

van een bouwwerk en het

handelen in strijd met de regels

ruimtelijke ordening (het plaatsen

van lichtmasten)(36054)

Schoonebeek

• Oostersebos 9, het bouwen van

een bouwwerk (het uitbreiden van

een ligboxenstal)(35982)

• De Kampen 20, het bouwen van

een bouwwerk en het handelen

in strijd met de regels ruimtelijke

ordening (het verbouwen en

uitbreiden van een sporthal)

(35894)

Zwartemeer

• Eemslandweg 106, het vellen of te

doen vellen van een houtopstand

(het kappen van een inlandse eik)

(36028)

Het is niet mogelijk bezwaar

te maken ten aanzien van de

ingekomen aanvragen.

Verleende

omgevingsvergunningen

reguliere procedure

Het college van Burgemeester en

Wethouders heeft in de periode

van 16 oktober 2012 tot en met

23 oktober 2012 de volgende

omgevingsvergunningen verleend/

bekendgemaakt (de datum van

bekendmaking staat als eerste

genoemd):

15

Emmen

• 22-10 Houtweg 296, op of aan een

onroerende zaak handelsreclame

aan te brengen (het plaatsen van

gevelreclame)(34044)

• 22-10 Dalipassage, het slopen van

een bouwwerk (het verwijderen

van asbest technische schacht en

plafondbeplating balkons)(33058)

• Holenduif 30, het bouwen van een

bouwwerk (het plaatsen van een

carport)(35682)

Nieuw - Amsterdam

• 22-10 Vaart Z.Z. 63, het bouwen

van een bouwwerk (het bergroten

van een inpandige doorgang)

(31689)

Nieuw - Dordrecht

• 22-10 Herenstreek 130, het

handelen in strijd met de regels

ruimtelijke ordening (het vestigen

van een mini camping)(29957)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen

deze verleende vergunningen

binnen 6 weken na de genoemde

datum van bekendmaking een

schriftelijk en gemotiveerd

bezwaarschrift indienen bij het

college van Burgemeester en

Wethouders, Postbus 30001, 7800

RA Emmen of via de digitale

weg, www.emmen.nl à Digitaal

loket à Klachten en bezwaren à

Bezwaarschrift tegen besluiten.

Inwerkingtreding en

voorlopige voorziening

De beschikkingen treden in

werking met ingang van de dag

na bekendmaking. In afwijking

hiervan treden de beschikkingen

voor het slopen van een bouwwerk

en het vellen van een houtopstand

pas in werking met ingang

van de dag na afloop van de

bezwaartermijn van zes weken.

Degene die een bezwaarschrift

heeft ingediend kan, om te

voorkomen dat door de uitvoering

van het besluit onomkeerbare

gevolgen ontstaan, een schriftelijk

verzoek tot het treffen van een

voorlopige voorziening indienen

bij de Voorzieningenrechter van

de Sector bestuursrecht van de

Rechtbank Assen, Postbus 30009,

9400 RA Assen. U kunt ook digitaal

procederen, voor meer info

raadpleeg de internetsite van de

Rechtbank.

Ontwerpbesluiten

omgevingsvergunningen

uitgebreide procedure

Het college van Burgemeester

en Wethouders is van plan

onderstaande vergunningen te

verlenen:

Veenoord

Voor het veranderen van de

inrichting aan de Trekkenweg 5 met

een wapeningshal. Tevens worden

de voorschriften betreffende de

opslag van gasflessen en overige

verpakte gevaarlijke stoffen aan

de Boerdijk 30 aangepast aan de

huidige eisen voor de bescherming

van het milieu.

Zienswijze

Met ingang van de datum na de

dag van deze publicatie liggen

de ontwerpbesluiten 6 weken ter

inzage in bij het Klant Contact

Centrum (KCC), Raadhuisplein 1

in Emmen. Gedurende de termijn

van 6 weken kan een ieder

schrifte lijk of mondeling een

gemo ti veerde zienswijze tegen

de ontwerpbesluiten inbrengen

bij het college van Burge meester

en Wethouders van Emmen,

postbus 30001, 7800 RA Emmen.

Belanghebbenden die zienswijzen

hebben ingebracht kunnen in een

later stadium beroep instellen tegen

het besluit.


Bekendmakingen

Kennisgeving voornemen tot

ambtshalve uitschrijving GBA

Als beheerder van de gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie

Persoonsgegevens (GBA), heeft het College van burgemeester en

wethouders de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisadministratie

actueel, juist, volledig en betrouwbaar zijn.

Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om uw adreswijziging binnen 5

dagen te melden bij uw (nieuwe) woongemeente. Doet u dit niet, dan start

team Burgerzaken (adresonderzoek) van de gemeente een adresonderzoek

om uw nieuwe adres te achterhalen.

Uit onderzoek van het team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de GBA staan

ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Namens het College van burgemeester en wethouders van Emmen maakt

team Burgerzaken bekend dat de gemeente Emmen het voornemen heeft

de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen op te

schorten met als reden E (Vertrek Onbekend Waarheen):

Dhr. B. Lippold Dillingecamp 18

Mw. S. Springer Strijp 5

Mw. K. Letka Strijp 5

Dhr. P.G. Jaworski Strijp 5

Dhr. H.A. Hornig Veenhoeksweg 14

Mw. G. ten Heuvelhof De Huizen 83

Mw. M.V. Betrian Haselackers 29

Dhr. M. Hekel Laan van de Bork 638

Dhr. A. Çiftçi Hoofdstraat 143

Mw. B.D. Samborska Hoornwerk 60

Dhr. A. Farissi Waanderweg 202

Dhr. H.H. Heijnen Wollegras 3

Op basis van dit voornemen worden bovenstaande personen in de

gelegenheid gesteld om, gedurende drie weken vanaf de datum van

deze publicatie, informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats. Dit

kan persoonlijk bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen,

Raadhuisplein 1 te Emmen of telefonisch via 14 0591.

Indien de gemeente Emmen, team Burgerzaken geen nadere

adresinformatie ontvangt dan zal, na deze periode van drie weken, worden

overgegaan tot ambtshalve uitschrijving uit de GBA. Het formele besluit tot

uitschrijving zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.

Colofon

Gemeente Emmen

Bezoekadres

Raadhuisplein 1

7800 RA Emmen

Telefoon: 140591

Website: www.emmen.nl

Contact: www.emmen.nl/contact

Uitgave/eindredactie

Team Communicatie

Postbus 30001

7800 RA Emmen

6

De gemeente Emmen werkt op afspraak!

Vanaf 1 april 2012 wordt iedereen bij de gemeente Emmen op afspraak

geholpen. Met een afspraak helpen wij u binnen 5 minuten.

Maak een afspraak op: www.emmen.nl/afspraak of telefonisch op 14 0591.

Meldpunt Openbaar Gebied

Milieu

Ligt er een stoeptegel los? Heeft u last van hangjongeren?

Problemen metuw riolering? Blaffende honden of zwerfvuil op straat?

Of is de straatverlichting kapot? Voor deze en meer meldingen,

vragen of klachten over het openbaar gebied kunt u terecht bij het

Meldpunt Openbaar Gebied. Bel met de gemeente Emmen (tel. 14 0591)

en vraag naar het Meldpunt Openbaar Gebied. Alleen als de verlichting

in de hele straat niet brandt, kunt u dit (ook buiten kantooruren)

melden bij de centrale meldpost van Enexis op telefoonnummer 0800 9009.

Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat de volgende

meldingen als bedoeld in art. 8.40 van de Wet milieu beheer zijn ontvan gen:

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van:

• Enexis te Emmen betreffende De Kring 11 te Klazienaveen.

• Enexis te Emmen betreffende Derksweg 22 A te Klazienaveen.

• Smulwereld Emmerhout te Emmen betreffende Houtweg 292 te Emmen.

• Weatherford te Schoonebeek betreffende Vlasakker 46 te Schoonebeek.

Stukken inzien

Ontheffingen, meldingen, (ontwerp-)beschikkingen/vergunningen en

bijbehorende stukken kunt u (gedurende de gehele procedure) op afspraak

inzien op het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Daar

kunt u ook te recht voor alle informatie. Bij (ontwerp-) beschikkingen/

vergunningen kunnen de stukken op verzoek gedurende de zienswijze-/

beroepstermijn buiten kantooruren ingezien worden.

Verordening nadeelcompensatie

Centrumvernieuwing Emmen

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat de

gemeenteraad op 27 september 2012 heeft vastgesteld: de “verordening

nadeelcompensatie Centrumvernieuwing Emmen”. Deze verordening wordt

van kracht op de dag na deze publicatie.

De verordening regelt de procedure voor behandeling van verzoeken om

nadeelcompensatie verbandhoudende met de Centrumvernieuwing Emmen.

U kunt de verordening inzien op de website van de gemeenteraad van

Emmen (www.gemeenteraademmen.nl) (onder thema’s) en bij het Klant

Contact Centrum (KCC), Raadhuis plein 1 te Emmen.

burgemeester en wethouders van Emmen,

de secretaris, A.J. Mewe

de burgemeester C. Bijl

Openingstijden balies op afspraak

Gemeentehuis Emmen,

Klant Contact Centrum

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1, Emmen

Maandag tot en met vrijdag:

8.30 tot 16.30 uur

Donderdag: 8.30 tot 19.00 uur

Gemeentewinkel Schoonebeek

Bezoekadres:

Kerkeind 1, Schoonebeek

Maandag: 12.00 tot 17.00 uur

en 17.30 tot 19.00 uur

Woensdag: 9.00 tot 12.30 uur

en 13.00 tot 16.00 uur

Dinsdag 30 oktober 2012

Gemeentewinkel Emmer-

Compascuum (De Hilde)

Bezoekadres: Spoel 85

Dinsdag: 12.00 tot 17.00 uur en

17.30 tot 19.00 uur

Donderdag: 9.00 tot 12.30 uur en

13.00 tot 16.00 uur

Gemeentewinkel Klazienaveen

Bezoekadres:

Van Echtenstraat 39-41

Dinsdag: 9.00 tot 12.30 uur

en 13.00 tot 16.00 uur

Donderdag: 12.00 tot 17.00 uur

en 17.30 tot 19.00 uur

More magazines by this user
Similar magazines