Views
5 years ago

Ambtenaar 2.0 - Evernote

Ambtenaar 2.0 - Evernote

2. De interne

2. De interne organisatie van de overheid 38 Ruimte aan medewerkers 38 Werken in netwerken 38 Management 39 Een transparante organisatie 39 3. De manier van werken van de ambtenaar 39 De beschikbaarheid van middelen en instrumenten 39 Ontwikkelen van vaardigheden 39 Positie van de ambtenaar 40 Balans tussen werk en vrije tijd 40 Samenvatting 40 Hoofdstuk 6. Overheid 2.0: de relatie tussen burger en overheid 42 TNO-onderzoek “User generated State” 42 Aanbevelingen 42 Vragen en risico’s 42 1. Werken met massasamenwerking 43 Being open, ofwel open zijn 43 Peering, ofwel uitgaan van gelijkwaardigheid 44 Sharing, ofwel delen 44 Acting globally, ofwel over grenzen heen werken 44 2. Communities 46 Waarom werken via communities? 46 Geen internetconsultaties, maar communities 47 Vragen om jezelf vooraf te stellen 48 Waar moet je vervolgens op letten? 49 Maak gebruik van de mogelijkheden 50 3. Open Overheid 52 Een voorbeeld: de (on)toegankelijkheid van parlementaire informatie 52 Wat is Open Overheid? 53 Het potentieel 53 Open Overheid Principes 54 Samenvatting 55 Hoofdstuk 7. Organisatie 2.0: de interne werkwijze van de overheid 58 Wie moet aan de slag met organisatie 2.0? 58 1. Openheid 60 Een transparante organisatie is een voorwaarde voor samenwerking 60 Een gesloten werkwijze leidt niet tot meerwaarde 60 Verantwoordelijkheid nemen begint bij het hebben van voldoende informatie 61 2. Netwerken 61 Complexiteit vraagt om flexibiliteit 61 Werken in steeds weer andere netwerkteams 62 Wat je niet weet moet je via anderen vernemen 62 Organisatiestructuur en flexibiliteit 63 3. De medewerker centraal 63 Gebruik het potentieel van je medewerkers 63 Geef medewerkers de voorzieningen die ze nodig hebben 64 Personalisatie van je manier van werken 64 Samenvatting 65 Hoe richt je een organisatie 2.0 in? 66 Zoek collega’s die open staan voor dit experiment 66 Investeren in kennis en goede afspraken 67 Een strategie bedenken voor je omgeving 67 Je werk is ook persoonlijk 68 Manager 2.0 68 Samenvatting 69

Hoofdstuk 8. Medewerker 2.0: de manier van werken van de ambtenaar 71 Empowerment: weten wat je kan 71 Instrumenten moeten bestaande werkzaamheden ondersteunen 72 Waar kun je dit leren? 73 Empowerment: weten wat je mag 74 Civil service code 74 Informatiebeveiliging en archivering 76 Wie is medewerker 2.0? 76 Medewerker 2.0 zoekt naar zingeving 77 Intern ondernemerschap 77 Personal branding en persoonlijke ontwikkeling 77 Hiërarchie is een restant uit het verleden 77 Kennis delen is vermenigvuldigen 77 Samenvatting 78 Hoofdstuk 9. Het einde is het begin 79 Economische voordelen 79 Een veranderende samenleving 80 Platform Ambtenaar 2.0 80 Hoofdstuk 10. Waarom ik? 82 1. Deel uitmaken van de samenleving 82 Een efficiëntere en interactievere overheid 82 2. Mijn netwerk is mijn organisatie 83 Kennisdelen 83 Personal branding 83 3. De wereld onder handbereik 84 Persoonlijk dashboard 84 Dat kan ik helemaal zelf 84 Woordenboek 86 Bronnenlijst 88 Boeken 88 Andere bronnen 88 Wat kun je zoal doen op Ambtenaar 2.0? 90

boekje "Platteland 2.0" (1928 kb)
eVaardigheden en eAwareness van Nederlandse ambtenaren
Betoging federale ambtenaren groot succes - ACV Openbare Diensten
Aan de slag met Het Nieuwe Werken (pdf)
Resultaten van de ATLAS - (www.projectatlas.org).
Iedere ambtenaar zijn eigen milieubeleid - Vno Ncw
DE PUBLIEKE DIMENSIE VAN KENNIS - Oapen
open data | van ideaal naar realiteit - Nederlandse Commissie voor ...
Magazine KSI-2012 - suzan bosch
Anders werken in plaats van nieuwbouw FMM jaarboek - AT Osborne
MEE Drenthe zet zich op de kaart MEE Drenthe zet zich op de kaart
Plannen voor de nieuwe Generatie - Vrouwenraad
download MUG Werkt! zomer 2013 - MUGweb
Re-integratieladder met 7-mijlslaarzen! Nieuwe ... - WSD-Groep
Coalitieakkoord Tilburg 2010 - 2014 - PvdA Tilburg
ZorgMagazine 2012 - Zorgselect