Views
4 years ago

MEDEDELING FAVV : geval van rabiës in Beersel (Vlaams-Brabant ...

MEDEDELING FAVV : geval van rabiës in Beersel (Vlaams-Brabant ...

MEDEDELING FAVV : geval van rabiës in Beersel (Vlaams-Brabant

F.A.V.V. WTC III - Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel Tel. 02-208 33 15 - Fax 02-208 33 59 Meldpunt voor de consumenten: Tel. 0800 13550 www.favv.be MEDEDELING FAVV : geval van rabiës in Beersel (Vlaams-Brabant) 25/10/2007 De verdenking van rabiës bij een jonge hond van een inwoner uit Beersel werd door het Pasteurinstituut bevestigd. De hond werd op 20 oktober geëuthanaseerd nadat de behandelende dierenarts de symptomen van rabiës had vastgesteld. Men heeft ook de tweede hond van het gezin doen inslapen en men wacht nog op de resultaten van deze analyses. Ons land is sinds 2001 officieel rabiës-vrij verklaard. De vaststelling wil niet zeggen dat de ziekte opnieuw in ons land is opgedoken. De hond waarbij rabiës werd vastgesteld, is illegaal ingevoerd vanuit Marokko. De hond is een kruising van een labrador, is zwart en heeft een witte vlek op de borst en onderaan de poten. Het gaat om een jong dier dat nog niet was afgericht. Het dier bezocht tussen 1 en 20 oktober het Schavey park in Beersel. In het park zou het dier slechts beperkt in contact gekomen zijn met soortgenoten. Het onderzoek dat met spoed werd uitgevoerd door het FAVV en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid toonde aan dat de besmetting mogelijk was vanaf 2 oktober 2007. In het speeksel van een besmet dier kan het virus reeds aanwezig zijn 2 weken voordat de eerste symptomen verschijnen. Het virus wordt overgebracht via rechtstreeks contact : bijten, likken van ongave huid of slijmvlies (mond, ogen, neus). Er was vandaag een crisisoverleg tussen de experten van het Pasteurinstituut, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het FAVV. Er werden de volgende maatregelen bepaald : 1. Informatie aan de betrokken burgemeesters over de te nemen maatregelen. 2. Verzoek aan de personen (of hun kinderen) die sinds 2 oktober (en uit voorzorg op 28 september tijdens een hockeywedstrijd van Ukkel Sport) in rechtstreeks contact kwamen met dit dier, of onrechtstreeks via hun eigen huisdier, om zich aan te bieden voor eventuele preventieve maatregelen. Voor personen : bij hun huisarts. Voor dieren : bij de dierenarts die zal verwijzen naar het FAVV op het nummer 02 208 41 27 A.F.S.C.A. WTC III - Bd. Simon Bolivar 30 - 1000 Bruxelles Tel. 02-208 33 15 - Fax 02-208 33 59 Point de contact pour les consommateurs : Tel. 0800 13550 www.afsca.be

Mededeling van Père Lejeune - Favv
MEDEDELING van het FAVV Hoogpathogene vogelgriep in Spanje ...
Bijsluiter Coxevac - Favv
10/02/1967 - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Advies 06-2007 - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
1 1. Referentietermen 2. Raadgeving - Favv
handbal 7 : 06/404 clubnieuws vhv - bhb mededelingen - Vlaamse ...