Views
4 years ago

Instructie - Favv

Instructie - Favv

Instructie -

DIEREN / SPERMA / EMBRYO’S / BROEDEIEREN / EICELLEN I. Procedure IB.MA.08 Marokko 06/13 Inlichtingen over de procedure voor de uitvoer van levende dieren, sperma, embryo’s, broedeieren en eicellen naar Marokko kan u bekomen bij de export bevorderende organismen waarvan de coördinaten vermeld staan in de algemene instructie voor de export naar derde landen van levende dieren, sperma, embryo’s, broedeieren en eicellen. II. Bilaterale certificaten Code FAVV titel van het certificaat EX.VTL.MA.01.02 Veterinair certificaat voor de uitvoer van rundersperma naar Marokko. EX.VTL.MA.02.02 Veterinair certificaat voor uitvoer betreffende de definitieve import van een paardachtige vanuit België naar het Koninkrijk Marokko. EX.VTL.MA.03.02 Veterinair certificaat voor uitvoer betreffende de tijdelijke import van een paardachtige vanuit België naar het Koninkrijk Marokko. EX.VTL.MA.04.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België EX.VTL.MA.05.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko III. Bijkomende informatie Veterinair certificaat voor de uitvoer van rundersperma naar Marokko. OPGELET: Het embargo op sperma gewonnen vóór 01/01/2012 werd opgeheven. Het geëxporteerde sperma moet nu wel aan specifieke voorwaarden voldoen in verband met het Schmallenbergvirus: het certificaat moet dan ook vergezeld worden door de additionele verklaring die ter beschikking staat op de website van het FAVV. 1. Het spermacentrum moet voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma. 2. De verklaring onder punt 8.9 is partieel gedekt door de erkenning van het spermacentrum. Voor de ziekten die niet gedekt zijn door de erkenning, in dit geval paratuberculose, kan de certificerende agent deze verklaring 6 p. 3 p. 3 p. 8 p. 8 p. 1/9

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Brochure Horeca - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Montage instructie download(250 kb)
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Instructie - Favv
INSTRUCTIE Certificering voor de uitvoer van diervoeders - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Advies 06-2007 - Favv
Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van ... - Favv
09.12.1992 - Favv
Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Bijsluiter Coxevac - Favv