Views
5 years ago

HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH ... - Favv

HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH ... - Favv

HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH ... -

HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH OFFERFEEST Minister Sabine Laruelle MINISTER VAN MIDDENSTAND, KMO’s, ZELFSTANDIGEN EN LANDBOUW Minister Laurette Onkelinx VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID Minister Geert Bourgeois MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR EN INBURGERING Versie juli 2012 1

Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Islamitisch Offerfeest - Kruispunt Migratie-Integratie
Uitgegeven door - StION | Stichting Islamitische Organisatie Nederland
09.12.1992 - Favv
03.05.1999 - Favv
Advies 06-2007 - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
Inrichting algemene - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Financiële Handleiding - Dwarslaesie Organisatie Nederland
Handleiding boekhouden - ZZP Boekhouder Organisatie
Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van ... - Favv
Handleiding gebruik VeeManager Assistent - VRV
Handleiding Minipoint versie juli