Views
4 years ago

1.2.4. - Favv

1.2.4. - Favv

1.2.4. -

INRICHTINGEN DIE GELATINE VERVAARDIGEN 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN ________________________________________________________ 3 1.1. VERORDENING (EG) NR. 852/2004 _________________________________________________________ 3 1.2. KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2005 BETREFFENDE LEVENSMIDDELENHYGIËNE ______________________ 4 1.3. KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2005 BETREFFENDE DE HYGIËNE VAN LEVENSMIDDELEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG _______________________________________________________________________________ 4 1.4. KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 DECEMBER 2000 BETREFFENDE VOEDINGSGELATINE ____________________________ 4 2. UITRUSTINGSVOORWAARDEN ____________________________________________________________ 5 2.1. VERORDENING (EG) NR. 852/2004 _________________________________________________________ 5 2.1.1. Algemene eisen voor bedrijfsruimten voor levensmiddelen ______________________________ 5 2.1.2. Specifieke voorschriften in ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of verwerkt 5 2.1.3. Voorschriften inzake de uitrusting __________________________________________________ 7 2.2. KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2005 BETREFFENDE LEVENSMIDDELENHYGIËNE ______________________ 7 2.3. KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2005 BETREFFENDE DE HYGIËNE VAN LEVENSMIDDELEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG _______________________________________________________________________________ 7 3. EXPLOITATIEVOORWAARDEN _____________________________________________________________ 8 3.1. VERORDENING (EG) NR. 852/2004 _________________________________________________________ 8 3.1.1. Hygiënemaatregelen _____________________________________________________________ 8 3.1.2. HACCP ________________________________________________________________________ 8 3.1.3. Officiële controles, registratie en erkenning___________________________________________ 8 3.1.4. Algemene eisen voor bedrijfsruimten voor levensmiddelen ______________________________ 9 3.1.5. Vervoer _______________________________________________________________________ 9 3.1.6. Levensmiddelenafval ____________________________________________________________ 10 3.1.7. Watervoorziening ______________________________________________________________ 10 3.1.8. Persoonlijke hygiëne ____________________________________________________________ 11 3.1.9. Bepalingen van toepassing op levensmiddelen _______________________________________ 11 3.1.10. Voorschriften inzake onmiddellijke verpakking van levensmiddelen ______________________ 12 3.1.11. Opleiding _____________________________________________________________________ 13 3.2. VERORDENING (EG) NR. 853/2004 ________________________________________________________ 13 3.2.1. Identificatiemerk _______________________________________________________________ 13 3.2.2. Bepalingen van toepassing op levensmiddelen _______________________________________ 15 3.2.3. Vervoer en opslag van grondstoffen ________________________________________________ 15 3.2.4. Voorschriften voor de vervaardiging van gelatine _____________________________________ 16 3.2.5. Voorschriften voor eindproducten _________________________________________________ 16 3.2.6. Documenten __________________________________________________________________ 17 3.3. KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2005 BETREFFENDE LEVENSMIDDELENHYGIËNE _____________________ 17 3.3.1. Gebruik van ontsmettingsmiddelen en giftige stoffen __________________________________ 17 3.3.2. Persoonlijke hygiëne ____________________________________________________________ 18 3.3.3. Bepalingen van toepassing op levensmiddelen _______________________________________ 18 3.4. KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2005 BETREFFENDE DE HYGIËNE VAN LEVENSMIDDELEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG ______________________________________________________________________________ 18 3.4.1. Algemene voorschriften _________________________________________________________ 18 3.4.2. Specifieke voorschriften voor inrichtingen die gelatine vervaardigt _______________________ 20 3.5. KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 DECEMBER 2000 BETREFFENDE VOEDINGSGELATINE ___________________________ 20 1

en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Prioriteiten - Favv
Brochure Horeca - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
10.09.1981 - Favv
09.12.1992 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
16.03.1984 - Favv
03.05.1999 - Favv
Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv