Views
5 years ago

Controleprogramma/analyseplan 2006 - Favv

Controleprogramma/analyseplan 2006 - Favv

Controleprogramma/analyseplan 2006 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Laboratoria WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. 02 208 49 78 Fax 02 208 49 75 info@favv.be www.favv.be Onze opdracht is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Correspondent : Rudi Vermeylen Toestelnummer : 02/208 49 80 E-mail : rudi.vermeylen@favv.be Uw brief van Uw kenmerk Ons Kenmerk Bijlagen Datum 135830 02/08/2006 Betreft : Controleprogramma/analyseplan 2006: aanvulling Geachte, Aan de erkende laboratoria In Excel bijlage, aangehecht, vindt U een aanvulling bij het controleprogramma/ analyseplan 2006 waarvoor het FAVV een beroep wil doen op erkende laboratoria. De file is als volgt opgebouwd : PtypeNl : De te analyseren parameter(s) in het Nederlands PtypeFr : De te analyseren parameter(s) in het Frans MtypeNl : De matrix waarop de analyse moet uitgevoerd worden in het Nederlands MtypeFr : De matrix waarop de analyse moet uitgevoerd worden in het Frans Législation: De geldende wetgeving omtrent de programmatie Type d’échantillonage (soort monsterneming) : Nombre fixé (vastgesteld aantal): het aantal monsters, dat in de volgende kolom (NOMBRE) staat, zullen over het ganse jaar gezien zeker voor minimum 90% bemonsterd worden Nombre (aantal): het aantal monsters dat voorzien is of geschat is. Memo/Opmerking : informatie over de programmatie IDDGLABO : een codenummer toegekend aan de specifieke programmatie Volgende velden moeten nog ingevuld worden door het labo : Mogelijk : Hier vult het labo in of ze voor de gevraagde programmatie in aanmerking wil komen om de analyses uit te voeren. Dit gebeurt door het cijfer 0 te veranderen in het cijfer 1. LOD en LOQ : Hier moet het labo de LOD en de LOQ invullen met betrekking tot de analyse, indien dit van toepassing is. Indien er meerdere parameters geanalyseerd worden, moet een Excel tabblad bijgevoegd worden met als titel, het IDDGLABOcodenummer waarop van toepassing, waarin dan de LOD’s en LOQ’s vermeld worden van alle verschillende parameters. Bevestiging of screening of beide : Hier moet het labo aangeven of het enkel de screening (S) kan uitvoeren, of het enkel de bevestiging (C) kan uitvoeren of dat het beide (B) methodes beschikbaar heeft.

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Prioriteiten - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Brochure Horeca - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Pendelinfo 43 - 2006 - Wat is de VEG?
SORTEREN MONSTERS IN DE PCE - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
10.09.1981 - Favv