Views
5 years ago

Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV

Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV

Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 11-2013 Betreft: Evaluatie van de risico’s en baten van de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien (dossier Sci Com 2012/12: eigen initiatief). Advies goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité op 22 maart 2013. Samenvatting In dit advies werden de risico's en baten van de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien (bv. paarden, ezels, schapen, geiten, etc.), alsook het effect van een hittebehandeling op deze risico’s en baten kwalitatief geëvalueerd op basis van publicaties en expertopinie, en dit zowel vanuit microbiologisch oogpunt als vanuit (bio)chemisch en nutritioneel oogpunt. De microbiologische risico’s van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien werden kwalitatief geëvalueerd op basis van de pathogene micro-organismen die kunnen aangetroffen worden op de melkveebedrijven, uitbraken als gevolg van de consumptie van rauwe melk die werden gerapporteerd, gerapporteerde frequenties van voorkomen van de pathogene micro-organismen in rauwe melk en een inschatting van de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van deze microorganismen. De consumptie van rauwe melk houdt een gevaar in voor de volksgezondheid door de mogelijke contaminatie met humaan pathogene micro-organismen. Deze micro-organismen kunnen afkomstig zijn van de dieren (en zelfs van klinisch gezonde dieren) of van een besmetting van uit de omgeving tijdens het verzamelen of bewaren van de melk. In België vormen de besmetting van rauwe geiten- en schapenmelk met humaan pathogene E. coli en Campylobacter spp. het grootste risico voor de consument. Rauwe melk van paarden en ezels daarentegen vormt een laag risico op infectie omwille van de hoge microbiologische kwaliteit, geassocieerd met het laag totaal kiemgetal. Ook werden verschillende pathogene micro-organismen die gedetecteerd werden in rauwe geiten- of schapenmelk, niet aangetroffen in rauwe paarden- of ezelmelk. Deze laatste kunnen echter wel bepaalde humaan pathogene soorten van Streptococcus overdragen. Wanneer men kijkt naar rauwe melk afkomstig van andere diersoorten dan koeien in het buitenland, komen enkele bijkomende risico’s naar voor. Het tekenencefalitisvirus (TBEV) in rauwe geitenmelk vormt een hoog risico in Oost-Europa en Brucella spp. in rauwe kamelenmelk vormt een hoog risico in Azië. Een hittebehandeling is de meest doeltreffende manier om de microbiologische veiligheid van melk te verhogen. Het pasteurisatieproces kan echter niet alle pathogene micro-organismen of toxines elimineren. Sterilisatie of UHT-behandeling daarentegen kunnen dit wel, maar enkele hittestabiele sporen en toxines worden niet geëlimineerd. Dit leidt aldus tot een commercieel steriel product, vrij van pathogene micro-organismen. Voor wat betreft de microbiologische baten van rauwe melk, zal de aanwezigheid van melkzuurbacteriën in rauwe melk de groei van bacteriën (inclusief pathogenen) limiteren, maar voor pathogenen met een lage infectieuze dosis is dit remmende effect onvoldoende. Melkzuurbacteriën worden geïnactiveerd door pasteurisatie, sterilisatie en UHT-behandeling. Na pasteurisatie kunnen bacteriële pathogene sporen ontkiemen en in de gepasteuriseerde melk uitgroeien zonder hinder van 1/88

Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
ADVIES 15-2011 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 14-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Advies 25-2012 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 10-2012 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
ADVIES 34-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Advies 21-2008 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 29-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
ADVIES 25-2010 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 04-2012 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 12-2012 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 20-2012 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Advies 18-2012 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
1/3 ADVIES 46-2005 : Herevaluatie van de —Gids voor ... - Favv
Advies 21-2008 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 04-2010 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
ADVIES 36-2009 du Comité scientifique de l'AFSCA - Favv
Advies 06-2007 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Procedure voor het uitbrengen van een advies op eigen ... - Favv