J - Stichting Oude Groninger Kerken

groningerkerken.nl

J - Stichting Oude Groninger Kerken

Index op Groninger Kerken

1969 - 2012

Leeswijzer:

Van 1969 tot en met 1983: publicatiemappen PI, PII en PIII.

Vanaf 1984: tijdschriftjaargangen: J 1/1 = Jaargang 1, nr 1, enz.

Titels van de verschenen artikelen zijn cursief.

De letters ‘err’ achter een pagina-aanduiding verwijzen naar een correctie in een

volgend nummer ten aanzien van een artikel in een voorgaand nummer.

Redactie: S.M. Wierda

Stichting Oude Groninger Kerken © 2012

A

Aanbidding van de

Drie Koningen, beeldengroep J 16/4, p. 3

Adel en kerk in Pieterburen J 24/4, p. 117-118

Adellijke sporen in de kerken

van Aduard, Kantens en Bierum J 19/3, p. 76-88

Adorp J 21/2, p. 51-54

Grafzerken J 5/1, p. 16-18;

J 5/2, p. 43

Metaalwerk J 17/4, p. 100-109

Torenuurwerk J 17/4, p. 110,111

Aduard J 8/3, p. 81-86

Adellijke sporen J 19/3, p. 76-88

Grafzerk J 29/3, p. 74

Kloosterterrein J 29/2, p. 46-49

Middeleeuwse tegelvloer J 13/1, p. 5-10

Naar school in de kerk J 26/2, p. 54

Aduard-kapel in het

Rijksmuseum J 13/1, p. 11,12


Afbeelding kerk en toren van Pieterburen J 23/3, p. 81

Afbeeldingen van heiligen in

Groningse en Friese kerken. PIII, p. 41-64

Afbraak, verplaatsing en, van herenbanken J 24/2, p. 56-60

Alberda, (verhuld) voorgeslacht PIII, p. 173-186;

J 5/3-4, p. 99

Allert Meijer, kistemaker en

Jan de Rijk, beeldsnijder;

kerkelijk oeuvre rond 1700 P III, p. 81-110

Altaarnis in de Martinikerk, een verborgen.. J 26/1, p. 25-28

Appingedam

Epitafen J 28/2, p. 46

Damster kerkencarrousel J 29/1, p. 18-20

Klok J 5/2, p. 49-53

Koorhek J 18/3, p. 78

Portretzerken J 28/2, p. 45

Sacramentsnis J 20/4, p. 125,126

Verdwenen zijaltaren J 23/3, p. 86-91

Archeologisch onderzoek

te Ezinge PI, p. 17-20

Archeologisch restaureren PIII, p. 73-76

Archiefkistje,

borgerregiment Groningen J 10/4, p. 145

Avondmaalsbeker

Iconografie J 22/4, p. 97-194

Middelbert J 12/2, p. 69-72

Nuis J 4/3, p. 72,73

Avondmaalskoor

Oostfriese invloeden op de inrichting van

Groninger kerken J 29/3, p. 57-60

Avondmaalstafels in Groninger kerken J 21/4, p. 111-121

Avondmaalsviering in Groninger kerken J 21/4, p. 102-107

B

Baflo

Grafzerk J 18/3, p. 78

Bedevaarten en heiligenvereringen J 15/1, p. 5-18;


J 15/2, p. 46 err

Bedevaartsinsigne (Zwitsers) op Groningse klok J 22/1, p. 4-14

Offerblok J 29/1, 3

Bedum J 4/2, p. 28-39;

J 14/1, p. 5-14

Grafzerk J 8/1, p. 121

Beeldhouwers

Casper Struiwig J 4/4, p. 93-120;

J 5/2, p. 43

Cornelis Kooistra

(1712-1769) J 23/2, p. 41-44

Jan de Rijk J 12/1, p. 5-18;

J 12/2, p. 55-68;

J 12/2, p. 53 err

Beerta J 24/1, p. 23-27

Begraafplaatsen, heraldiek op kerkhoven en - J 23/2, p. 55-59

Begraafplaatsen, Joodse, in het Groninger land J 25/4, p. 117-122

Begraafplaatsen en grafmonumenten;

bescherming en behoud J 3/3, p. 85-89

Behoud van landschappelijke waarden J 2/4, p. 134-135

Bekroning van Groninger torens J 15/4, p. 136-140

Benedictijner klooster in Rottum, Het J 29/2, p. 25-34

Bernardusklooster (vm) te Aduard;

napjessteen en cherubijntje J 12/4, p. 134

Bezield brons J 26/2, p. 59-60

Bierum

Adellijke sporen J 19/3, p. 76-88

Gedachtenisbord Sara van Maneil J 13/2, p. 49-51

Bilzen

Gronings Mariabeeld

Binnenstadskerken in de stad

J 9/2, p. 67-76;

J 11/4, p. 152-155

Groningen; hun gebruik J 1/3, p. 60-67

Blasius, St. Vita van PI, p. 21-26

Bloemhof in Slochteren. De klok van Segeboldus

uit Wittewierum J 26/4, p. 106-108, 117-118

Boeken, liturgische, uit de Groninger

Middeleeuwen J 25/4, p. 123,124


Bonte gewelfdecoratie Holwierde/

Campen J 28/2, p. 33

Bouwgeschiedenis van de Dionysiuskerk

in Uithuizen J 27/4, p. 89-93

Bouwhistorische aantekeningen

Kloosterkerk Ten Boer J 25/4, p. 43,44, 53-56

Bouwsporen in de kerk van Saaxumhuizen J 29/3, p. 52-56

Breede

Orgel J 12/1, p. 19-22;

J 12/2, p. 53 err

Bunde: Ziermauerwerk an den Aussenmauern J 28/2, p. 32

C

Calvariegroep,

kerkhof van Zuidbroek J 16/2, p. 7-15

Calvinistische ‘Beeldenstorm’ tegenover de

‘bewarende kracht van het lutheranisme’, Wirdum/

Loquard J 28/2, p. 48

Campen: Bunte Gewölbedekoration J 28/2, p. 33

: Freistehende niedrige Kirchtürme J 28/2, p. 38

Casper Struiwig, beeldhouwer J 4/4, p. 93-120;

J 5/2, p. 43

J 25/1, p. 5,6

Cherubijntje en napjesteen uit vm

St. Bernardusklooster te Aduard J 12/4, p. 134

Christophorus in

Groninger kerken J 21/2, p. 36-41

Christuskop in Tinallinge J 21/3, p. 85-88

Chronogrammen in

Groninger kerken J 11/1. p. 7-19,

J 11/2, p. 69 err;

J 12/4, p. 134

Cisterciënzers en premonstratenzers en

hun kloosters J 26/4, p. 105

Claes Sekema, geen grafschrift voor J 9/3, p. 101-104;

J 9/4, p. 127 err


Cornelis Kooistra, beeldhouwer J 23/2, p. 41-44

D

Damster kerkencarrousel; de herbestemming van

Kerken in de gemeente Appingedam J 29/1, p. 18-20

Den Andel

Kampvechters; gewelfschildering J 20/3, p. 68-78

Den Ham J 14/3, p. 100-101

Der Aa-kerk, Groningen J 2/3, p. 71-76

Gebruik J 2/3, p. 91-93

Gelui J 14/4, p. 126-131

Gewelfschilderingen J 2/3, p. 84-90;

J 2/4, p. 115

Glas-in-loodraam uit 1712 J 24/3, p. 86-90

Glas-in-lood vensters J 24/3, p. 86-90

Hemel, het gat in de J 18/2, p. 37-47;

J 18/3, p. 69 err

Orgels J 2/3, p. 77-83;

J 9/4, p. 129-133

Toren J 12/4, p. 125-133;

J 13/4, p. 125

Verdwenen zijaltaren J 23/3, p. 86-91

Voorgeschiedenis van de Stichting J 2/3, p. 68-70

Dik, Geert Pieter, orgelmaker J 14/2, p. 65

Doezum PIII, p. 229-244

Doksaal van Krewerd; ‘squints’ J 21/3, p. 68-74

Domies Toen, pastorietuin in Pieterburen J 24/4, p. 97-101

Doodssymbolen op grafstenen in Zuurdijk J 23/1, p. 9-12

Doopsgezinde gemeenten en

Vermaningen in Groningen J 15/3, p. 87-90

Doopsgezinde vermaning

Grijpskerk J 15/3, p. 91-93

Huizinge J 16/1, p. 17-21

Middelstum J 16/1, p. 17-21

Westeremden J 16/1, p. 17-21

Zijldijk J 16/1, p. 6-14

Doopsgezinden in Groningen J 15/3, p. 76-86

Doopvont-basement in Feerwerd J 11/2, p. 71-77


Doopvonten, middeleeuwse, in Groningen J 23/4, p. 25,26

Kantens J 28/2, p. 43

Dorkwerd

Grafzerken J 7/1, p. 14-15

Naar school in de kerk J 26/2, p. 56

Dornum: Drei nahezu identische Epitaphien J 28/2, p. 46

Doxalen in de

Groninger Ommelanden J 11/3, p. 103-118;

J 11/4, p. 141-151

Krewerd J 28/2, p. 41

Drie vrijwel identieke epitafen: Appingedam/

Dornum J 28/2, p. 46

Dubbelschalige muren, Woldendorp/

Rysum J 28/2, p. 35

Duiventillen bij

Groninger kerken J 14/4, p. 121-126;

J 17/3, p. 85-88

Dwalen over het kerkhof van Wittewierum J 27/1, p. 7-9

E

Eenrum

Adel J 28/3, p. 59

Grafzerk J 5/3-4, p. 99

Vazen in ‘t interieur J 6/3, p. 92-93

Eenum

Bouwperiode PI, p. 209

Gedenksteen J 5/3-4, p. 99

Geslacht Alberda PIII, p. 173-186;

J 5/3-4, p. 99

Grafzerken J 14/3, p. 101

Orgel J 3/4, p. 127-130;

J 5/1, p. 24-26

Eertman, Marten, orgelmaker J 13/2, p. 52-54;

J 14/1, p. 15-16

Eexta

Klokkenstoel PII, p. 121

Egbert Switters; grafsteen J 17/2, p. 58

Epitaaf Egbert Onsta,

Middelstum J 17/3, p. 68-75;

J 19/4, p. 122

Wemen in woord en beeld J 29/4, p. 89-100

Engelbert


Onderhoud stucwerk, herplaatsing

preekstoel J 28/4, p. 95

Restauratie orgel J 28/4, p. 95

Enumatil

Naar school in kerk J26/2, p. 57

Epitaaf

Appingedam J 28/2, p. 46

Dornum J 28/2, p. 46

Harkstede J 23/1, p. 25,26

Middelstum J17/3, p. 68-75; J 19/4, p. 122

Eppenhuizen

Lijkenhuisje annex duiventil J 17/3, p. 85-88

Evangelisch-Lutherse kerk, Groningen J 25/3, p. 65-70

Gebrandschilderd glas J 25/3, p. 71-76

Kaarsenkroon J 25/3, p. 85,86

Kerkzaal vrijz. Luthersen J 25/3, p. 87-92

Ezinge

Offerbus PI, p. 110-111

F

Faan

Kerkhof J 28/3, p. 71-72

Feerwerd

Doopvont-basement J 11/2, p. 71-77

Fransum PIII, p. 113-128

Pavane Fransum J 15/1, p. 3

Preekstoel (middeleeuws) J 18/3, p. 72,73

G

Garmerwolde

Houtsnijwerk opzetstuk

bank aldaar en aan

preekstoel Nieuwe Kerk,

Groningen J 11/1, p. 20-24

Mariacycli in de kerken van Loppersum

en Garmerwolde J 27/2, p. 42-44, 53-55

Restauratie schilderingen J 28/4, p. 85-86


Garnwerd

Bouwperiode PI, p. 213

Gebruik J 1/2, p. 30-32

Grafzerken J 5/3-4, p. 101;

J 6/1, p. 24;

J 13/4, p. 123

Garsthuizen

Grafzerken J29/3, p. 72

Gebrandschilderd glas in

Groninger kerken J 8/2, p. 49-54

Der Aa-kerk J 24/3, p. 7,8

Evangelisch-Luthersekerk, Groningen J 25/3, p. 71-76

St. Willibrorduskerk, Sappemeer J 23/3, p. 65-73

Gebruik/hergebruik van kerken J 1/2, p. 27-29, 30-32;

J 1/3, p. 60-67;

J 2/2, p. 54-56;

J 2/3, p. 91-93;

J 3/2, p. 49-50;

J 8/2, p. 55-57

Gedachtenisbord van

Sara van Maneil in Bierum J 13/2, p. 49-51

Gedoemde kerkhof van het Faan, Het

(Een bijzonder verhaal) J 28/3, p. 71-72

Geen kerk voor enkelen, maar

een zwembad voor duizenden J 26/3, p. 74-76

Geert Pieter Dik, orgelmaker J 14/2, p. 65

Gekrakeel om een kerkepad J 25/3, p. 80,81

Gekroonden, De Vier,

Appingedam J 24/1, p. 12,12, 21,22

Gelui van de Der Aa-kerk

in Groningen J 14/4, p. 127-131

Getijdenboek;

10.000 martelaren? J 17/2, p. 48-49

Gereformeerde kerken in de

provincie Groningen J 10/2, p. 50-69;

J 10/3, p. 90-107;

J 10/4, p. 127 err;

J14/3, p. 95-99

Gewelfdecoratie, bonte, Holwierde/Campen J 28/2, p. 33

Gewelfschilderingen

Appingedam, De Vier Gekroonden J 24/1, p. 7,8

Der Aa-kerk Groningen J 2/3, p. 84-90;


J 2/4, p. 115;

Godlinze J 3/2, p. 44-48

Loppersum, Mariakapel PI, p. 121-152

Martinikerk Groningen J 5/1, p. 5-12;

J 5/2, p. 56;

J 5/3-4, p. 81 err.

Muziekinstrumenten op middeleeuwse

muur- en gewelfschilderingen in Groningse

kerken J 27/1, p. 1-6

Noordbroek PII, p. 67-74

Uithuizen J 27/4, p. 101-105

Zandt , ‘t J 5/3-4, p. 83-90

Gietijzeren Graftekens

in de provincie Groningen J 2/1, p. 4-13;

J 3/1, p. 16

Gilderaam van 1667 in koor

van de Martinikerk J 10/1, 5-13;

J 15/2, p. 57-59

Glas-in-loodraam uit 1712 in

de Der Aa-kerk J 24/3, p. 86-90

Godlinze PIII, p. 250-253

Gewelfschilderingen J 3/2, p. 44-48

Grafzerken J 5/2, p. 63-65;

J 5/3-4, p. 101,102;

Orgel J 3/4, p. 131-134;

J 5/1, p. 24-26

St-Pancratius, patroonheilige J 8/1, p. 5-11,

J 8/2, p. 47 err.

Goede Herderkerk, Groningen J 24/1, p. 7,8

Goosen Geurt Alberda van Dijksterhuis;

Een ‘heerlijk’ recht J 28/3, p. 53-61

Gotische bouwkunst J 24/4, p. 120-124

Graf- en gedenkstenen

in Zuurdijk J 13/4, p.109-122

Grafkisten en -deksels, zandstenen J 9/2, p. 79;

J 21/1, p. 4-15;

J 22/3, p. 75-76;

J 22/4, p. 105

Grafkistjes in Midwolde J 12/3, p. 103-107;

J 12/4, p. 135

Grafmonumenten en begraafplaatsen;

bescherming en behoud J 3/3, p. 85-89

Grafpaaltje J 5/3-4, p. 104


Grafschrift, geen ... voor

Claes Sekema J 9/3, p. 101-103;

J 9/4, p. 127 err

Grafsteen voor Egbert Switters J 17/2, p. 58

Grafstenen, doodssymbolen op Zuurdijk J 23/1, p. 9-12

Grafstenen, teksten op, Leermens J 23/1, p. 2-8

Graftekens, houten J 23/1, p. 21-24

Grafzerken

Adorp J 5/1, p. 16-18;

J 5/2, p. 43

Aduard J 29/3, p. 74

Dorkwerd J 7/1, p. 14-15

Eenum J 14/3, p. 101

Garnwerd J 5/3-4, p. 101;

J 6/1, p. 24;

J 13/4, p. 123

Garsthuizen J 29/3, p. 72

Groningen-stad:

Martinikerk J 28/3, p. 62-64, 65-70

Pelstergasthuis J 18/3, p. 78

Hoogezand J 6/3, p. 94-95

Loppersum J 17/3, p. 89

Lutjegast J 22/1, p. 22-23

Niezijl J 8/4, p. 121-122

Noordhorn J 8/4, p. 122

Nuis J 18/3, p. 78

Oosternieland J 8/1, p. 12-13

Sappemeer J 6/3, p. 130-134

Schildwolde J 21/2, p. 57-58

Uithuizen J 18/3, p. 77

Ulrum J 5/3-4, p. 96-98;

J 6/1, p. 3 err

Usquert J 6/2, p. 59-61

Veendam J 8/2, p. 59

Westeremden J 8/1, p. 13;

J 8/2, p. 60

Winschoten J 8/1, p. 13

Zuidbroek J 22/1, p. 22

Zuidhorn J 17/3, p. 89-90

Zuidwolde J 18/3, p. 79-80

Zuurdijk J 13/4, p. 109-122

Granieten kerken in Jeverland

en Harlingerland J 1/2, p. 33-38

Graven, heilige, in Groningen? J 23/4, 97-107

Grensgebied, Drie synagogen in het J 25/4, p. 104-107

Grimersum: Reich geschmückte spätromanische


Chorgiebel J 28/2, p. 31

Grijpskerk,

Doopsgezinde vermaning J 15/3, p. 91-93

Onderhoud houtwerk, buitenschilderwerk J 28/4, p. 94

Groningen & Ostfriesland. Een gedeeld

middeleeuws verleden; Eine geteilte mittel-

alterliche Vergangenheit J 28/2, p. 29-30

Groninger binnenstadskerken J 1/3, p. 60-67

Der Aa-kerk J 2/3, p. 71-76

Gat in de hemel J 18/2, p. 37-47;

J 18/3, p. 69 err

Gebruik J 2/3, p. 91-93

Gewelfschilderingen J 2/3, p. 84-90;

J 2/4, p. 115

Glas-in-lood vensters J 24/3, p. 86-90

Gotische bouwkunst J 24/4, p. 123

Luidklok J 14/4, p. 127-131

Muziekinstrumenten op de kas van

het orgel in de Der Aa-kerk J27/3, p. 77-80

Orgels J 2/3, p. 77-83

Toren J 12/4, p. 125-133

Verdwenen zijaltaren J 23/3, p. 86-91

Voorgeschiedenis

van de Stichting J 2/3, p. 68-70

Evangelisch-Lutherse kerk J 25/3, p. 65-70

Gebrandschilderd glas J 25/3, p. 71-76

Kaarsenkroon J 25/3, p. 85,86

Kerkzaal vrijz. Luthersen J 25/3, p. 87-92

Martinikerk

Gewelfschilderingen J 5/1, p. 5-12;

J 5/2, p. 56;

Gotische bouwkunst J 24/4, p. 122,123

J 5/3-4, p. 81 err.

Gilderaam J 10/1, p. 5-13;

J 15/2, p. 57-59

Grafzerken J 28/3, p. 62-64, 65-70

Koorafscheidingen J 17/1, p. 7-16

Maria op de

troon van Salomo J 16/2, p. 26,27

Offerbus PI, p. 114

Ring in portaal J 5/3-4, p. 102-104

Toren J 15/4, p. 141-143

Verdwenen zijaltaren J 23/3, p. 86-91

Nieuwe Kerk

Houtsnijwerk preekstoel en

opzetstuk bank in Garmerwolde J 11/1, p. 20-24

Pelstergasthuiskerk

Grafzerk J 18/3, p. 78


Orgel; opschrift J 8/2, p. 58

Remonstrantse kerk

Bouwgeschiedenis

Verbouwing

St. Jozefkerk

Hoogaltaar J 4/3, p. 65-71

Synagoge, Folkingestraat J 25/4, p. 99-103

Restauratie J 28/4, p. 86-87

Groninger kerkinterieur, Herenbanken:

kenmerkend onderdeel J 24/2, p. 33-40

Groninger kerkelijke

bouwkunst en de eerste

15 kerken van de SOGK PI, p. 209-215

Groninger koorhekken J 26/3, p. 68-73

Groninger priesterzerken J 26/2, p. 40-44

Groninger torens voor 1500 J 15/4, p. 109-113

Gronings Mariabeeld in Bilzen? J 9/2, p. 67-76;

J 11/4, p. 152-155

Groot Wetsinge

Wemen in woord en beeld J 29/4, p. 104-106

H

Halve maantje van Tjamsweer J 25/2, p. 57-60

Harkstede

Epitaaf J 23/1, p. 25,26

Harlingerland en Jeverland;

granieten kerken. J 1/2, p. 33-38

Harry de Olde; in memoriam J 29/3, p. 49

Hedendaagse gebruik van de stichtingskerken;

Minder religie en meer cultuur J 29/1, p. 13-15

Herbestemming van kerken in de gemeente

Appingedam: Damster kerkencarrousel J 29/1, p. 18-20

Heerlijk recht, Een; Goosen Geurt

Alberda van Dijksterhuis in verzet tegen


zijn tijd J 28/3, p. 53-61

Heidenschap; de kerk verdween J 21/3, p. 81-84

Heilige graven in Groningen? J 23/4, p. 97-107

Heiligen om bij stil te staan J 26/3, p. 89-92

Heiligen(-afbeeldingen) in kerken

in Groningen en Friesland PIII, p. 41-64

Heiligenvereringen,

Bedevaarten en J 15/1, p. 5-18;

J 15/2, p. 46 err

Heilig sacrament; bewaring en

verering in de late Middeleeuwen J 20/4, p. 111-123

Hel van Noordbroek J 16/1, p. 22

Hemel, het gat in de;

Der-Aa kerk J 18/2, p. 37-47;

J 18/3, p. 69 err

Hemel op aarde, De orgelkast van Krewerd J 23/4, p. 114,115

Hemelse lofprijzing en hels lawaai; Muziek-

instrumenten op middeleeuwse muur- en gewelf

schilderingen in Groningse kerken J 27/1, p. 1-6

Heraldiek op kerkhoven en begraafplaatsen J 23/2, p. 55-59

Herbestemming Leegkerk J 28/4, p. 88-89

Herbestemming Saaxumhuizen J 28/4, p. 89-90

Herenbank

Afbraak in Kolham (bijzonder verhaal) J 26/1, p. 23-24

Kenmerkend onderdeel

Groninger kerkinterieur J 24/2, p. 33-40

Historisch perspectief J 24/2, p. 41-44, 53

Tolbert J 25/1, p. 25-28

Verplaatsing en afbraak J 24/2, p. 56-60

Heveskes J 6/1, p. 7-22

Hiernamaals in

middeleeuws Groningen J 19/4, p. 116-122

Historisch perspectief, Herenbanken in - J 24/2, p. 41-44, 53

Hoogaltaar in de

St. Jozefkerk te Groningen J 4/3, p. 65-71

Hiëronymus, kerkvader en de vrouwen J 23/2, p. 53,54


Holtrop: Frühe geschlossene Lettner J 28/2, 41

Holwierde

Gewelfdecoratie J 28/2, p. 33

Luidklok J 29/3, p. 73

Piscina J 28/2, p. 40

Hoogezand PII, p. 39-42

Grafzerken J 6/3, p. 94,95

Houten gebouwen, profane en

sacrale in Noord-Nederland J 19/2, p. 44-56

Houten graftekens J 23/1, p. 21-24

Hornhuizen

Onderhoud toren J 28/4, p. 92

Sllingertuin J 27/1, p. 10-12

Houtsnijwerk

Mikkel van Groningen (1580-1610) J 29/2, p. 50-52

Houwerzijl

Theemuseum J 8/2, p. 55-57

Huizinge J 5/2, p. 65,66

Adel J 28/3, p. 57-59

Doopsgezinde Vermaning J 16/1, p. 17-21

Koorhek J 26/3, p. 85-88

Koorsluiting J 19/4, p. 108-115

Toren J 5/3-4, p. 91-95

Weem J 20/2, p. 45,46

I

Iconografie van de Groninger

avondmaalsbeker J 22/4, p. 97-104

Immanuelkerk, Groningen J 24/1, p. 8, 9

In memoriam: Harry de Olde J 29/3, p. 49

J

Jan de Rijk, beeldsnijder J 12/1, p. 5-18;

J 12/2, p. 55-68;

J 12/2, p. 53 err

Jan de Rijk, beeldsnijder en

Allert Meyer, kistemaker;

kerkelijk oeuvre rond 1700 P III, p. 81-110


Jeverland en Harlingerland;

granieten kerken. J 1/2, p. 33-38

Johannes de Evangelist, beeld J 17/3, p. 76-81

Jonker, een bijzondere,

in Oosterwijtwerd J 24/2, p. 54,55

Joodse begraafplaatsen in het

Groninger land J 25/4, p. 117-122

K

Kaarsenkroon in Evangelisch-Lutherse

kerk J 25/3, p. 85,86

Kabinetorgel Oosternieland J 1/1, p. 10-14

Kampvechters; muur- en

Gewelfschilderingen J 20/3, p. 68-78

Kandelaarkerk, Groningen J 24/1, p. 9,10

Kanselbijbels J 25/1, p. 9-12

Kantens

Adellijke sporen J 19/3, p. 76-88

Doopvont J 28/2, p. 43

Kapiteel, onbekend, in Thesinge J 25/1, p.21-23

Kappen in de 12e en 13e eeuw

in de provincie Groningen J 2/2, p. 32-41

Kasteelachtige pastorieën: Westeremden/

Stapelmoor J 28/2, p. 47

Katholieke eredienst

in de Ommelanden: “Eenige

naegelaeten gedenckwaerdige....” PII, p. 151-167, 223

Karolingisch kruis van Oostwold J 24/3, p. 65-71

Kazuifel met kostbaar

borduurwerk J 7/1, p. 5-11

Kerk en borg in de Ommelanden: van

kerspelkerk tot Menkema’s hofkapel J 27/4, p. 106-110

Kerk en toren,

de verbinding tussen J 15/4, p. 119-135


Kerk en toren, Pieterburen

afbeelding van J 23/3, p. 81

Kerk van Niekerk (De Marne) en

de Zilvervloot J 27/3, p. 65-66

Kerk van Woltersum J 26/1, p. 1-8

Kerk van Zuurdijk, De J 29/1, p. 7-9

Kerkelijk oeuvre rond 1700 van

kistemaker Allert Meijer en

beeldsnijder Jan de Rijk PIII, p. 81-110

Kerkelijk oeuvre van beeldhouwer

Cornelis Kooistra J 23/3, p. 41-44

Kerken en hun gebruik J 1/2, p. 27-29, 30-32;

J 1/3, p. 60-67;

J 2/2, p. 54-56;

J 2/3, p. 91-93;

J 3/2, p. 49-50

Kerken gain stainbulten’ De kerk in het

werk van de Groninger dichter Jan Boer J 27/3, p. 67-71

Kerken in de beeldende kunst J 1/2, p. 24-26;

J 1/3, p. 52 err

Kerken in nieuwe wijken van de stad

Groningen, na WO II

Goede Herderkerk J 24/1, p. 7,8

Immanuelkerk J 24/1, p. 8,9

Kandelaarkerk J 24/1, p. 9,10

Maria-ten-Hoornkerk J 24/1, p.5-7

San-Salvatorkerk J 24/1, p. 3-5

Kerken van het

Oldambt in 1545 J 18, p. 4-17

Kerkepad J 23/2, p. 108, 117, 118

Kerkepad, gekrakeel om een J 25/2, p. 80,81

Kerkheiligen in Leens,

Loppersum en Usquert J 6/2, p. 54,56

Kerkhof

Faan J 28/3, p. 71-72

Hornhuizen J 27/1, p. 10-12

Menkeweer J 21/1, p. 16-22

Scheemda J 6/4, p. 130-134

Wittewierum J 27/1, p. 7-9


Kerkhoven, kunstwerken op J 24/2, p. 45,46

Kerkhoven en begraafplaatsen,

Heraldiek op J 23/2, p. 56-59

Kerkinterieur, Groninger,

Herenbank: kenmerkend onderdeel J 24/2, p. 33-40

Kerkreparaties in de provincie

Groningen rond 1630 J 23/3, p. 74-85

Kerkstichting in

historisch-geografisch perspectief;

Oldenzijl en Oosternieland J 3/1, p. 5-15

Kerkvader Hiëronymus en de vrouwen J 23/2, p. 53, 54

Kerspel Maarslag J 19/2, p. 57-65

Kerspelscholen; Naar school in de kerk J 26/2, p. 53-58

Kerkzaal vrijz. Luthersen J 25/3, p. 87-92

Kiel-Windeweer

Kerk en pastorie J 16/2, p. 5-6;

J 20/1, p. 5-14

Onderhoud dakruiter J 28/4, p. 94

Trotseerloodjes J 8/4, p. 121;

J 9/3, p. 105

Klassemaatschappij in de kerk van Loppersum

in 1832, De J 27/3, p. 72-76

Klinkend verleden. Iets over het Schnitger-

orgel te Uithuizen J 27/4, p. 95-97

Klokken, zie Torenklokken

Klokkenstoel PII, p. 120-121, 255

Klein Wetsinge

Restauratie J 28/4, p. 82

Kloosterburen

Klok J 7/1, p. 15,16

Kloosterleven (middeleeuws)

in Groningen J 3/3, p. 73-84

Klooster Rottum J 29/2, p. 25-34

Klooster Thesinge J 7/3, p. 76-79

Kloosterkerk naar adelskerk, Van— ;


De inrichting van de Wittewierumer kloosterkerk vóór

en na de Reformatie J 26/4, p. 119-124

Kloosterkerk Ten Boer

Bouwhistorische aantekeningen J 25/2, p. 43,44, 53-56

Kloosterterrein Aduard, wandeling langs de

contouren J 29/2, p. 46-49

Koepelkerk Sappemeer PII, p. 34-36,

J 23/4, p. 110,111

Grafzerken J 6/3, p. 95-96

Hedendaagse kunst J 6/3, p. 88-91

Preekstoel J 1/4 p. 93

Kooistra, Cornelis: beeldhouwer J 23/2, p. 41-44

Koor

Oostfriese invloeden op de inrichting

van Groninger kerken J 29/3, p. 57-60

Koorafscheidingen (verdwenen)

in de Martinikerk J 17/2, p. 7-16

Koorgevels, Rijk versierde laatromaanse ─

Leermens J 28/2, p. 31

Koorgewelf, Laatromaanse Godslammeren op

het ─, Leermens/Visquard J 28/2, p. 34

Koorhek Appingedam J 18/3, p. 78

Koorhek in Huizinge J 26/3, p. 85-88

Koorhekken, Groninger— J 26/3, p. 68-73

Koorsluitingen in

Thesinge en Huizinge J 19/4, p. 108-115

Koperen Beslagstukken

in Groninger Museum PI, p. 95-108

Krewerd

Doksaal, vroege gesloten J 28/2, p. 41

Orgel PI, p. 27- 31; J 28/2, p. 44

‘Squints’ in het doksaal J 21/3, p. 68-74

Vita van St Blasius PI, p. 21-26

Voorstelling op de orgelkast J 23/4, p. 114,115

Kruis van Oostwold, Karolingisch J 24/3, p. 65-71

Kruisherenklooster Ter Apel

Aanpassing aan

een monument J 22/2, p. 54-59


Bouwgeschiedenis J 22/2, p. 33-37

Nieuwe westvleugel J 22/2, p. 39-44

Kunstwerken op kerkhoven J 24/2, p. 45,46

L

Laatromaanse Godslammeren op het

koorgewelf, Leermens/Visquard J 28/2, p. 34

Laatromaanse kruiskerken, Zuidbroek/Stapelmoor J 28/2, p. 36

Laatste Oordeel, voorstellingen

in Groninger Kerken PIII, p. 197-220

Loppersum J 28/2, p. 42

Lage vensters in

Groninger Kerken J 6/4, p. 113-129;

J 7/3, p. 80-82

Landmerken J 28/4, p. 91

Landschappelijke

waarden; behoud J 2/4, p. 134,135

Leedaanzegger, Het bijna verdwenen beroep

van— J 27/1, p. 26-28

Leegkerk PII, p. 5-18

Bouwperiode PI, p. 212,215

Klokkentoren PII, p. 149

Herbestemming J 28/4, p. 88-89

Psalmbord J 6/3, p. 85-87

Leens

Kerkheiligen J 6/2, p. 54,55

Koorgevels J 28/2, p. 31

Leermens PI, p. 79-94

Godslammeren op het koorgewelf J 28/2, p. 34

Teksten op grafstenen J 23/1, p. 2-8

Lettelbert

Onderhoud houtwerk J 28/4, p. 95

Lijkenhuisje

Leedaanzegger, Het bijna verdwenen beroep

van— (Noordwijk) J 27/1, p. 26-28

Lijkenhuisje annex

duiventil, Eppenhuizen J 17/3, p. 85-88

Liturgische boeken uit de Groninger


Middeleeuwen J 25/4, p. 123,124

Liudger, St, J 6/1, p. 46-53

Lofrede bij een nieuw orgel in Oude Pekela J 27/3, p. 81-84

Loppersum

Klassemaatschappij in de kerk van —, 1832 J 27/3, p. 72-76

Laatste Oordeel J 28/2, p. 42

Mariacycli J 27/2, p. 42-44, 53-55

Mariakapel PI, p. 121-152

Grafzerk J 17/3, p.89

Kerkheiligen J 6/2, p. 54-55

Losstaande lage kerktorens Noordbroek/

Campen J 28/2, p. 38

Los-vast; afbraak van losstaande torens

in de 10 e eeuw J 26/1, p. 9-12, 21-22

Loquard: Kalvinistischer ‘Bildersturm’ gegenüber

‘bewahrender Kraft des Luthertums’ J 28/2, p. 48

Luidklok

Holwierde J 29/3, p. 73

Oostwold J 29/3, p. 73

Lutjegast

Grafzerken J 22/1, p. 22-23

M

Maantje, halve, van Tjamsweer J 25/2, p. 57-60

Maarslag, kerspel J 19/2, p. 57-65

Manslagt: Trichterförmige Piscinen J 28/2, p. 40

Maria in Groningen: Themanummer:

Afbeeldingen in middeleeuws Groningen J 27/2, p. 38-41

Cycli in Loppersum en Garmerwolde J 27/2, p. 42-44, 53-55

Legenden J 27/2, p.33-37

Patrocinia in de provincie Groningen J 27/2, p. 56-60

Maria op de troon van

Salomo, schildering J 16/2, p. 26-27

Maria-ten-Hoornkerk J 24/1, p. 5-7

Marsum

Middeleeuws orgel J 19/1, p. 2


Martelaren (10.000?);

getijdenboek J 17/2, p. 48-49

Marten Eertman, orgelmaker J 13/2, p. 52-54;

J 14/1, p. 15-16

Martinikerk Groningen

Gewelfschilderingen J 5/1, p. 5-12;

J 5/2, p. 56;

J 5/3-4, p. 81 err.

Gilderaam J 10/1, p. 5-13;

J 15/2, p. 57-59

Grafzerken J 28/3, p. 62-64, 65-70

Koorafscheidingen,

verdwenen J 17/1, p. 7-16

Maria op de troon

van Salomon J 16/2, p. 26-27

Offerbus PI, p. 114

Omgangskoren, laatgotisch J 28/2, p. 37

Ring in portaal J 5/3-4, p. 102-104

Toren J 15/4, p. 141-143

Verborgen altaarnis J 26/1, p. 25-28

Verdwenen zijaltaren J 23/1, p. 86-91

Marum J 13/3, p. 73-82;

J 13/4, p. 108

Orgel J 13/3, p. 83-87;

J 13/3, p. 88

Meijer, Allert, kistemaker,

en Jan de Rijk, beeldsnijder;

kerkelijk oeuvre rond 1700 PIII, p. 81-110

Meedhuizen

Skeletvondsten J 13/4, p. 123-124

Menkeweer

Kerkhof J 21/1, p. 16-22

Merktekens in

Groninger baksteen J 20/2, p. 37-44

Metaalwerk in Adorp J 17/4, p. 100-109

Middelbert

Bouwperiode PI, p. 215

Avondmaalsbeker J 12/2, p. 69-72

Middeleeuws kloosterleven in

Groningen J 3/3, p. 73-84

Middeleeuws orgel in Marsum J 19/1, p. 2

Middeleeuwse deur in Middelstum J 17/2, p. 50,51; J 17/3, p. 81 err


Middeleeuwse doopvonten in Groningen J 23/4, p. 119-124

Middeleeuwse kerken in Groningen en

Ostfriesland; Mittelalterliche Kirchen im

Groningerland und in Ostfriesland (themanummer) J 28/2, p. 29-48

Middeleeuwse kloosterkerk van Wittewierum J 26/4, p. 102-104

Middeleeuwse orgels in eenvoudige dorps-

kerken, Krewerd/Rysum J 28/2, p. 44

Middeleeuwse pastorieën in Groningen:

een inleiding J 29/4, p. 81-88

Middeleeuwse plattelandskerken, Sociaal-

economische factoren bij het verdwijnen van J 28/1, p. 16-24

Middeleeuwse tegelvloer te Aduard J 13/1, p. 5-10

Middeleeuwse zandstenen

grafkisten in Groningen J 9/2, p. 79;

J 21/1, p. 4-15;

J 22/3, p. 75-76

Middelstum

Doopsgezinde Vermaning J 16/1, p. 17-21

Hervormde kerk

Epitaaf Egbert Onsta J 17/3, p. 68-75;

J 19/4, p. 122

Middeleeuwse deur J 17/2, p. 50,51;

J 17/3, p. 81 err

Sacramentsnis J 20/4, p. 125-126

Midwolde PIII, p. 246-249;

J 1/3, p. 53-54

Bouwperiode PI, p. 210

Grafkistjes J 12/3, p. 103-107;

J 12/4, p. 135

Gravure J 12/4, p. 135

Herstel van de

torenfundatie J 3/2, p. 41-43

Orgel J 1/3, p. 55-59;

J 3/4, p. 118-122

Praalgraf J 12/3, p. 97-101;

J 12/4, p 134,135;

J 13/4, p. 124-125

Zandloper J 22/3, p. 85

Mikkel van Groningen J 29/2, p. 50-52

Minder religie en meer cultuur;

Het hedendaagse gebruik van de Stichtingskerken J 29/1, p. 13-15

Monument; hoeveel aanpassing J 22/2, p. 54-59

Monument voor Jan van Julsingha (1762-1857)


in de kerk van Wehe J 4/1, p. 7-9

Monumentale binnenstadskerken

in Groningen; hun gebruik J 1/3, p. 60-67

Muur- en gewelfschildering in de Dionysiuskerk,

De J 27/4, p. 101-105

Muziekinstrumenten op de kas van het

orgel in de Der Aa-kerk te Groningen J 27/3, p. 77-80

Muurschildering

Muur- en gewelfschildering in de

Dionysiuskerk J 27/4, p. 101-105

Muziekinstrumenten op middeleeuwse

muur- en gewelfschilderingen in Groningse

kerken J 27/1, p. 1-6

N

Naar school in de kerk J 26/2, p. 53-58

Napjessteen en cherubijntje

in voormalige St Bernardusklooster

te Aduard J 12/4, p. 134

Nauw verwante Bentheimer doopvonten,

Kantens/Uphusen J 28/2, p. 43

Nederlands in Oostfriesland J 7/2, p. 38-50

Neogotiek in de provincie Groningen J 9/1, p. 6-29

Nestholten in kerken,

spreeuwensoep J 24/3, p. 91,92

Niebert J 25/1, p. 1-8

Klok PII, p. 121

Klokkenstoel PII, p. 120

Niehove

Gebrandschilderd glas;

ooievaars J 20/1, p. 20,21

Orgel J 20/3, p. 79-86

Niekerk

Kerk van Niekerk en de Zilvervloot J 27/3, p. 65-66

(bijzonder opschrift)

Nieuw Beerta

Onderhoud voegwerk en houtwerk

dakruiter J 28/4, p. 93

Nieuw Scheemda


Offerbus PI, p. 112-113

Orgel J 6/1, p. 30-31

Nieuwe Kerk, Groningen

Houtsnijwerk preekstoel

aldaar en opzetstuk bank

in Garmerwolde J 11, p. 20-24

Nieuwe spiritualiteit in een oude kerk;

Ervaringen van bezoekers in Zeerijp J 29/1, p. 16-17

Niezijl

Grafzerken J 8/4, p. 121-122

Noordbroek PII, p. 49-79, 99, 118

Geen kerk voor enkelen,

maar een zwembad voor duizenden J 26/3, p. 74-76

Laatste Oordeel, het J 16/1, p. 22

Losstaande kerktoren J 28/2, p. 38

Uurwerk klok PII, p. 121

Noorddijk

Offerblok J 29/1, p. 6

Preekstoel, neoklassiek J 1/1, p. 4-6

Wijzerplaat J 6/2, p. 68

Zonnewijzer J 5/3-4, p. 104

Noordlaren

Offerblok J 29/1, p. 3

Noordwijk

Bijna verdwenen beroep van leed-

aanzegger, Het J 27/1, p. 26-28

Noordhorn

Grafzerk J 8/4, p. 122

Norden (Ludgerikirche): Verwandte

Spätgotische Umgangschöre J 28/2, p. 37

Nuis

Avondmaalsbeker J 4/3, p. 72-73

Grafzerken J 18/3, p. 78

O

Obergum PI, p. 169-182

Bouwperiode PI, p. 212,215

Nicolaas-Patrocinium J 17/1, p. 3

Roedematen J 14/3, p. 102

Offerblokkken in Groningerland J 29/1, p. 1-6


Offerbussen PI, p. 109-114

Ezinge p. 110-111

Martinikerk, Groningen p. 114

Nieuw-Scheemda p. 112-113

Oldehove p. 111-112

Saaksumhuizen p. 113

Schildwolde p. 111

Ulrum p. 113

Winsum p. 114

Zandeweer p. 109-110

‘t Zandt p. 110

Zuidwolde p. 110

Olde Convent; misverstanden

rondom bel en klok J 22/1, p. 4-14

Oldehove

Offerbus PI, p. 111-112

Oldekerk

Verdwenen kerk J 17/4, p. 112-117

Klokkenstoel PII, p. 120,121 (afb)

Oldenzijl

Kerkstichting in historisch-geografisch

perspectief J 3/1, p. 5-15

Losstaande toren, afbraak J 26/1, p. 9-12, 21-22

Oliegeld of klokkesmeer? J 19/3, p. 96-99

Steen uit kerk of toren? J 18/3, p. 77

Onderdendam

Preekstoel, neoklassiek J 1/1, p. 9

Onsta, Egbert;

epitaaf in Middelstum J 17/3, p. 68-75

Onderhoudsprojecten:

Thesinge, Hornhuizen, Nw-Beerta,

Stitswerd, Visvliet, Woltersum, Grijpskerk,

Kiel-Windeweer, Lettelbert, Engelbert J 28/4, p. 92-95

Oosternieland

Grafzerken J 8/1, p. 12-13

Kabinetorgel J 1/1, p. 10-14

Kerkstichting in

historisch geografisch

perspectief J 3/1, p. 5-15

Toren en Klok J 5/2, p. 45-48

Oosterwijtwerd

Een bijzondere jonker J 24/2, p. 54,55

Opschrift op balk J 9/3, p. 106;


J 10/4, p. 145

Oostfriese invloeden op de inrichting van

Groninger kerken J 29/3, p. 57-60

Oosting van

middeleeuwse kerken J 14/2, p. 51-64;

J 14/3, p. 85-94;

J 14/4, p. 120 err

Oostum PI, p. 7-15, 183-189

Bouwperiode PI, p. 212

Offerblok J 29/1, p. 3

Oostwold

Luidklok J 29/3, p. 73

Schoolmeester J 20/3, p. 87

Karolingisch kruis van — J 24/3, p. 65-71

Verdwenen middeleeuwse kerk van — J 27/1, p. 21-25

Openluchtmuseum Warffum, reconstructie van

Middeleeuwse kerkinterieurs J 29/2, p. 35-36, 45

Opwierde

Preekstoel, neoklassiek J 1/1, p. 8

Sacramentshuisje J 28/2, p. 39

Sacramentsnis J 20/4, p. 124-126

Orgel, de plaats v/h; in

middeleeuwse kerk, met name

in provincie Groningen J 1/4, p. 85-91;

J 2/1, p. 3

Orgel, het – van Tinallinge J 28/4, p. 83-84

Orgelkast van Krewerd, voorstelling op J 23/4, p. 114,115

Orgelluiken van Tinallinge J 22/3, p. 86-91

Orgelmakers

Geert Pieters Dik J 14/2, p. 65

Marten Eertman J 13/2, p. 52-54;

J 14/1, p. 15-16

Orgelornamenten (vazen) J 6/3, p. 92-93

Orgels J 3/4, p. 113-117

Bezit van de Stichting J 3/4, p. 138-146;

J 4/1, p. 4

Breede J 12/1, p. 19-22;

J 12/2, p. 53 err

Der Aa-kerk, Groningen J 2/3, p. 77-83;

J 9/4, p. 129-133,

J 27/3, p. 77-80

Eenum J 3/4, p. 127-130;

J 5/1, p. 24-26


Godlinze J 3/4, p. 131-134;

J 5/1, p. 24-26

Krewerd PI, p. 27-31; J 28/2, p. 44

Marum J 13/3, p. 83-87;

J 13/3, p. 88

Midwolde J 3/4, p. 118-122

Niehove J 20/3, p. 79-86

Nieuw Scheemda J 6/1, p. 30,31

Noordbroek PII, p. 74-78

Oude Pekela J 27/3, p. 81-84

Solwerd J 9/4, p. 134-137

Uithuizen J 27/4, p. 95-97

Usquert J 6/2, p. 62,63

Orgels in de provincie Groningen

van de Reformatie tot

de Romantiek PIII, p. 1-34, 145-167

Ostfriesland, Groningen & ─ Een gedeeld

middeleeuws verleden; Eine geteilte mittel-

alterliche Vergangenheit J 28/2, p. 29-30

Oude Pekela PII, p. 44-47

Lofrede bij een nieuw orgel J 27/3, 81-84

Toren en Uurwerk J 16/2, p. 28

Oudeschans

Bouwperiode PI, p. 215

P

Pancratius, St, in Godlinze J 8/1, p. 5-11;

J 8/2, p. 47 err.

Pastorie

Middeleeuwse pastorieën in Groningen J 29/4, p. 81-88

Pastorietuin in Pieterburen, Domies Toen J 24/4, p. 97-101

Wemen in woord en beeld J 29/4, p. 89-107

Patroonheilige van Uithuizen J 18/2, p. 48-51;

J 18/3, p. 69 err

Pelstergasthuiskerk, Groningen

Orgel; opschrift J 8/2, p. 58

Grafzerk J 18/3, p. 78

Peter Breukink 25 jaar directeur Stichting Oude

Groninger Kerken J 29/3, p. 75-76

Pieterburen

Adel J 24/4, p. 117-119, J 28/3, p. 60

Afbeelding kerk en toren J 23/3, p. 81


Gotische bouwkunst J 24/4, p. 120-124

Pastorietuin Domies Toen J 24/4, p. 97-101

Preekstoel J 24/4, p. 102-108

Pilsum: Dag Jüngste Gericht auf der Chor-

grenze J 28/2, p. 42

Piscina’s in Groninger kerken J 22/3, p. 65-74

Holwierde J 28/2, p. 40

Plaats v/h Orgel in

middeleeuwse kerk, met name in

provincie Groningen J 1/4, p. 85-91

Plattelandskerken, Sociaal-economische

factoren bij het verdwijnen van middeleeuwse ─ J 28/1, p. 16-24

Portretzerken in Groningen J 22/4, p. 105-120

Appingedam J 28/2, p. 45

Portretzerken van twee neven-Houwerda,

Appingedam/Uphusen J 28/2, p. 45

Praalgraf, Midwolde,

Anna van Ewsum en het J 12/3, p. 97-101;

J 12/4, p 134,135;

J 13/4, p. 124-125

Preekstoel [in de Dionysiuskerk Uithuizen], De J 27/4, p. 98-100

Preekstoelen in Groningen J 1/1, p. 3-9, J1/2, p. 23, J 18/3,

70-76

Fransum J 18/3, p. 72-73

Noorddijk J 1/1, p. 4-6

Onderdendam J 1/1, p. 9

Opwierde J 1/1, p. 8

Pieterburen J 24/4, p. 102-108

Sappemeer J 1/4, p. 93

Slochteren J 1/1, p. 4;

Uithuizen (Dionysius) J 27/4, p. 98-100

Uithuizen (Doopsgez.) J 7/1, p. 12-13

Vriescheloo J 18/3, p. 75-76

Westerwijtwerd J 1/1, p. 9

Woltersum J 18/3, p. 73-75; J 26/1, p. 1-8

‘t Zandt J 1/1, p. 7

Priesterzerken, Groninger — J 26/2, p. 40-44

Prinsenvlaggen,

in Stedum en elders J 9/3, p. 97-100;

J 10/3, p. 108

Profane en sacrale houten gebouwen

in Noord-Nederland J 19/2, p. 44-56


Protestantse Tekstschilderingen J 17/2, p. 36-47

Psalmbord in Leegkerk J 6/3, p. 85-87

R

Reconstructie van middeleeuwse kerkinterieurs

In Openluchtmuseum Warffum J 29/2, 35-36, 45

Reint Wobbes: Zilveren Anjer J 29/3, p. 61-62

Remonstrantse kerk, Groningen

Bezield brons J 26/2, p. 59-60

Bouwgeschiedenis J 22/1, p. 16-19

Verbouwing J 22/1, p. 19-21

Restauratiebeleid;Tussen Obergum

en Vierhuizen; Van oude gebouwen, de

opvattingen die voorbij gaan J 26/2, p. 33-39

Restaureren, archeologisch PIII, p. 73-76

Rijk, Jan de, beeldhouwer PIII, p. 81-110;

J 12, p. 5-18;

J 12/2, p. 55-68;

J 12/2, p. 53 err

Rijksmuseum, de Aduard-kapel J 13/1, p. 11,12

Rijk versierde laatromaanse koorgevels

Leermens/Grimersum J 28/2, p. 31

Rijnlandse en Westfaalse

invloeden in middeleeuwse

bouwkunst in Groningen J 15/2, p. 47-56

Roggeprijzen in 1557;

Gedenkteksten J 10/4, p. 137-143;

J 13/4, p. 125

Rohlfing-orgel van Zuurdijk, Het J 29/1, p. 10-12

Romaanse torens, drie J 15/4, 114-118

Rondgang langs de grafzerken in

het koor van de Martinikerk J 28/3, p. 62-64, 65-70

Rottum, het benedictijner klooster J 29/2, p. 25-34

Rouwborden PI, p. 49-78;

J 2/2, p. 52;

J 5/1, p. 13-15;


J 5/2, p. 43

Rysum: Doppeschalige Wände J 28/2, p. 35

: Mittelalterliche Orgeln in einfachen

Dorfkirchen J 28/2, p. 44

S

Saaksum PI, p. 191-199

Saaxumhuizen

Adel J 28/3, p. 60

Bouwsporen in de kerk J 29/3, p. 52-56

Herbestemming J 28/4, p. 89-90

Inschrift J 14/3, p. 102

Offerbus PI, p. 113

Sacrament, heilig;

bewaring en verering in

de late Middeleeuwen J 20/4, p. 100-109

Sacramentshuisjes, uitgemetselde,

Opwierde/Victorbur J 28/2, p. 39

Sacramentsnissen in

Groninger kerken J 20/4, p. 111-123,124-126;

J 21/3, p. 85-88

San-Salvatorkerk J 24/1, p. 3-5

Sappemeer

Koepelkerk PII, P. 34-36, J 23/4, p. 110, 111

Grafzerken J 6/3, p. 95-96

Hedendaagse kunst J 6/3, p. 88-91

Preekstoel, neoklassiek J 1/4, p. 93

Sint-Willibrordus

Gebrandschilderde ramen J 23/3, p. 65-73

Sarcofagen en grafdeksels J 9/2, p. 79;

J 21/1, p. 4-15

Scabreuze sculptuur in Ten Boer J 29/3, p. 50-51

Scheemda

Kerkhof (voormalig) J 6/4, p. 130-134

Verzonken zerken J 27/3 (stichtingskatern)

Waterplaats J 5/3-4, p. 104

Schilderingen in Garmerwolde, de J 28/4, p. 85-86

Schildwolde

Grafzerken J 21/2, p. 57-58


Offerbus PI, p. 111

Uurwerk J 6/3, p. 96

Waterplaats J 5/1, p. 18

Scriptorium

Middeleeuwse pastorieën in Groningen J 29/4, p. 84

Sekema, Claes, geen grafschrift J 9/3, p. 101-104;

J 9/4, p. 127 err

Siermetselwerk aan de buitenmuren

’ t Zandt/Bunde J 28/2, p. 32

Siermetselwerk aan

Groninger kerken J 21/2, p. 42-50

Sint-Annen

Klokkenstoel PII, p. 255

Sint Jozefkerk, Groningen

Hoogaltaar J 4/3, p. 65-71

Slingertuin rond de kerk van Hornhuizen J 27/1, p. 10-12

Skeletvondsten J 13/4, p. 123-124

Slochteren

Luidklok J 26/4, p. 106-108, 117-118

Preekstoel, neoklassiek J 1/1, p. 4;

J 1/2, p. 23

Smeedwerk in de

prov. Groningen PII, p. 19-32

Sociaal-economische factoren bij het verdwijnen J 28/1, p. 16-24

van middeleeuwse plattelandskerken

Solwerd

Orgel J 9/4, p. 134-137

Spijk

Rouwborden J 5/1, p. 13-15;

J 5/2, p. 43

Spreeuwensoep, nestholten in kerken J 24/3, p. 91,92

‘Squints’ in het doksaal

van Krewerd J 21/3, p. 68-74

Stapelmoor: Spätromanische Kreuzkirchen J 28/2, p. 36

Stapelmoor: Schlossartige Pfarrhäuser J 28/2, p. 47

Startenhuizen,de verdwenen kerk J 13/2, p. 43-48

Statenbijbels PI, p. 158-168


Stedum

Kampvechters;

gewelfschildering J 20/3, p. 68-78

Prinsenvlag J 9/3, p. 97-100

Steen uit kerk of toren Oldenzijl? J 18/3, p. 77

Stichting Oude Groninger Kerken;

Veertig jaar — J 26/3, p. 65-67

Stitswerd

Bouwperiode PI, p. 215

Onderhoud buitenpleisterwerk,

en houtwerk J 28/4, p. 93

Stoeltje, 17e eeuw J 19/4, p.125-128

Stoven voor de dominee en

zijn toehoorders J 24/3, p. 72-76, 85

Struiwig, Casper; beeldhouwer J 4/4, p. 93-120;

J 5/2, p. 43

J 25/1, p. 5,6

Switters, Egbert; grafsteen J 17/2, p. 58

Synagoge

Groningen J 25/4, p. 99-103

Bourtange J 25/4, p. 105-107

Nieuweschans J 25/4, p. 104,105

Ter Apel J 25/4, p. 107

T

Teksten op grafstenen in Leermens J 23/1, p. 2-8

Tekstschilderingen (protestantse) J 17/2, p. 36-47

Ten Boer

Kloosterkerk, bouwhistorische

aantekeningen J 25/2, p. 43,44, 53-56

Offerblok J 29/1, p. 6

Scabreuze sculptuur J 29/3, p. 50-51

Ter Apel; Kruisherenklooster

Aanpassing van

een monument J 22/2, p. 54-49

Bouwgeschiedenis J 22/2, p. 33-37

Naar school in de kerk J 26/2, p. 54

Nieuwe westvleugel J 22/2, p. 39-44

Offerblok J 29/1, p. 3


Theemuseum in Houwerzijl J 8/2, p. 55-57

Thesinge PII, p. 101-117, 224

Bouwperiode PI, p. 213

Herstel dakruiter J 28/4, p. 92

Klooster J 7/3, p. 76-79

Koorsluiting J 19/4, p. 108-115

Onbekend kapiteel J 25/1, p. 21-23

Tinallinge

Christuskop J 21/3, p. 85-88

Grafzerk J 18/3, p. 78

Orgelluiken J 22/3, p. 86-91

Preekstoel PI, p. 115-120

Restauratie orgel J 28/4, p. 83-84

Tjamsweer

Halve maantje van J 25/2, p. 57-60

Tolbert J 10/1, p. 28-29;

J 10/2, p. 70,73

Grafpaaltje J 5/3-4, p. 104

Herenbanken J 25/1, p. 25-28

Naar school in de kerk J 26/2, p. 56

Toren van turf; Een bijzonder opschrift

in de kerk van Wildervank J 29/3, p. 69-71

Torenklokken PII, p. 119-150, 175-222,

223, 224, 255;

J 5/2, p. 48,54,55;

J 8/4, p. 109-111;

Appingedam J 5/2, p. 49-53

Der Aa-kerk J 14/4, p. 126-131

Klooster Bloemhof in Slochteren J 26/4, p. 106-108, 117-118

Kloosterburen J 7/1, p. 15-16

Niebert PII, p. 121

Oosternieland J 5/2, p. 45-48

Zandeweer J 8/4, p. 109-111;

J 9/2, p. 77-78

Zuidwolde J 4/2, p. 40-43

Torens PII, p. 149;

J 5/2, p. 45-48;

J 15/4, p. 109-146

(zes artikelen)

Afbraak — in de 19 e eeuw J 26/1, p. 9-12, 21-22

Bekroning van, De J 15/4, p. 136-140

Der Aa-kerk J 12/4, p. 125-133;

J 13/4, p. 125

Drie romaanse — J 15/4, p. 114-118

Huizinge J 5/3-4, p. 91-95


Oosternieland J 5/2, p. 45-48

Oude Pekela J 16/2, p. 28

Sint Maartenskerk, Groningen J 15/4, p. 141-143

Uithuizermeeden J 7/4, p. 105-114;

J 8/1, p. 3 err;

J 12/4, p. 125-133;

J 13/4, P. 125

Uitwierde PI, p. 209;

J 8/4, p. 112-118;

J 9/1, p. 4 err

Verdwenen — J 15/4, p. 144-146

Voor 1500 J 15/4, p. 109-113

Zuidwolde PI, p. 153-157

Torenuurwerk van Adorp J 17/4, p. 110-111

Trechtervormige piscina’s, Holwierde/

Manslagt J 28/2, p. 40

Tufstenen kerken in Groningen J 19/1, p. 4-30;

J 20/1, p. 15-19

Tussen Obergum en Vierhuizen

(Van oude gebouwen, de opvattingen die voorbij gaan) J 26/2, p. 33-39

U

Uitgemetselde sacramentshuisjes Opwierde/

Victorbur J 28/2, p. 39

Uithuizen

Bouwgeschiedenis Dionysiuskerk J 27/4, p. 89-93

Grafzerk J 18/3, p. 77

Kerk en borg in de Ommelanden: van

kerspelkerk tot Menkema’s ‘hofkapel’ J 27/4, p. 106-110

Klinkend verleden. Over het Schnitgerorgel J 27/4, p. 95-97

Patroonheilige, Jacobus of Dionysius? J 18/2, p. 48-51;

J 18/3, p. 69 err

Preekstoel, De J 27/4, p. 98-100

Torenklok J 5/2, p. 54-55

Uithuizen (Doopsgezind)

Preekstoel J 7/1, p. 12-13

Uithuizermeeden

Toren J 7/4, p. 105-114;

J 8/1, p. 3 err;

J 12/4, p. 125-133;

J 13/4, p. 125

Uitwierde

Toren PI, p. 209;

J 8/4, p. 112-118;

J 9/1, p. 4 err


Ulrum

Grafzerken J 5/3-4, p. 96-98;

J 6/1, p. 3 err

Merkteken in

binnenmuur J 12/4, p. 135;

J 14/3, p. 102

Offerbus PI, p. 113

Uphusen: Eng verwandte Bentheimer Taufsteine J 28/2, p. 43

Uphusen: Bildnisgrabmale von zwei

Vettern-Houwerda J 28/2, p. 45

Usquert

Grafzerken J 6/2, p. 59-61

Kerk in het dorp J 6/2, p. 66-67

Kerkheiligen J 6/2, p. 54-55

Liudger J 6/1, p.46-53

Naar school in de kerk J 26/2, p. 55

Orgel J 6/2, p. 62-63

Preekstoel J 6/2, p. 56-58

Uurwerk

Een bijzonder opschrift in de kerk

Van Wildervank J 29/3, p. 69-71

Uurwerk en luidinstallatie

in de toren van Zuidwolde J 4/2, p. 40-43

V

Van restauratie naar onderhoud en

herbestemming J 28/4, p. 77-80

Veendam PII, p. 36-39

Grafzerk J 8/2, p. 59

Inscriptie in balk J 8/2, p. 60

Veenkoloniale kerken

uit de 17e eeuw PII, p. 33-48

Hoogezand p. 39-42

Oude Pekela p. 44-47

Sappemeer p. 34-36

Veendam p. 36-39

Wildervank p. 42-44

Veenontginningsnederzettingen, Verdwenen

kerken van J 28/1, p. 9-15

Veertig jaar Stichting Oude Groninger Kerken J 26/3, p. 65-67

Verbinding


tussen kerk en toren J 15/4, p. 119-135

Verborgen altaarnis in de Martinikerk J 26/1, p. 25-28

Verdronken dorpen J 28/1, p. 3-8

Verdwenen kerk van Oldekerk J 17/4, p. 112-117

Verdwenen kerken van veenontginnings-

nederzettingen J 28/1, p. 9-15

Verdwenen middeleeuwse kerk van Oostwold

(Westerkwartier), De J 27/1, p. 21-25

Verdwenen torens J 15/4, p. 144-146

Verdwenen zijaltaren:

I dorpskerken J 23/2, p. 33-40

II Groningen en Appingedam J 23/3, p. 86-91

Vergeten stoeltje uit de 17e eeuw J 19/4, p. 125-128

Verplaatsing en afbraak van herenbanken J 24/2, p. 56-60

Verwante laatgotische omgangskoren,

Groningen (Martinikerk)/Norden (Ludgerikirche) J 28/2, p. 37

Victorbur: Ausgemauerte Sakramentshäuschen J 28/2, p. 39

Vier Gekroonden, De —,

Appingedam J 24/1, p. 11-12,21-22

Vierhuizen J 25/2, p. 33-39

Visquard: Spätromanische Lämmer Gottes

auf dem Chorgewölbe J 28/2, p. 34

Visvliet PIII, p. 65-72;

J 20/2, p. 52-55

Bouwperiode PI, p. 215

Onderhoud buitenpleisterwerk J 28/4, p. 94

Vita van St Blasius PI, p. 21- 26

Vita van St Liudger J 6/1, p. 46-47

Voorgeslacht, Alberda PIII, p. 173-186;

J 5/3-4, p. 99

Voorstellingen van het Laatste

Oordeel in Groninger Kerken PIII, p. 197-220

Vriescheloo

Preekstoel

(middeleeuws) J 18/3, p. 75-76


Vroege gesloten doksalen, Krewerd/

Holtrop J 28/2, p. 41

W

Wandeling langs de contouren van het klooster-

terrein te Aduard J 29/2, p. 46-49

Waterplaatsen J 5/1, p. 18;

J 5/2, p. 66;

J 5/3-4, p. 104

Weem

Eexta J 29/4, p. 89-92

Groot Wetsinge J 29/4, p. 104-106

Warffum J 29/4, p. 101-103

Westeremden J 29/4, p. 107-108

Warffum

Reconstructie van middeleeuwse

kerkinterieurs in Openluchtmuseum J 29/2, p. 35-36, 45

Wemen in woord en beeld J 29/4, p. 101-103

Wehe J 2/1, p. 14-17

Boek ... van Wehe J 2/2, p. 42-44

Gebruik als

cultureel centrum J 3/2, p. 49-50

Monument

Jan van Julsingha J 4/1, p. 7-9

Westeremden PII, p. 81-100,118

Bouwperiode PI, p. 213

Doopsgezinde

vermaningen J 16/1, p. 17-21

Grafzerk J 8/1, p. 13;

J 8/2, p. 60

Heiligen om bij stil te staan J 26/3, p. 89-92

Kasteelachtige pastorieën J 28/2, p. 47

Sacramentsnis J 20/4, p. 125-126

Waterplaats J 5/2, p. 66

Wemen in woord en beeld J 29/4, p. 107-108

Westernieland

Gevelsteen J 6/1, p. 24;

J 7/2, p. 16

Westerwijtwerd PII, p. 225-254;

PIII, p. 35 err

Bouwperiode PI, p. 212

Kampvechters;

muurschildering J 20/3, p. 68-78

Preekstoel, neoklassiek J 1/1, p. 9


Wildervank PII, p. 42-44

Bijzonder opschrift in de kerk van - J29/3, p. 69-71

Windwijzers op Groninger torens

en kerken J 16/3, p. 7-23;

J 16/4, p. 4-19

Winschoten

Grafzerk J 8/1, p. 13

Zonnewijzer J 4/3, p. 74-75

Winsum

Offerblok J 29/1, p. 3

Offerbus PI, p. 114

Wirdum

Calvinistische ‘Beeldenstorm’ tegenover

De ‘bewarende kracht van het lutheranisme’ J 28/2, p. 48

Wittewierum

Dwalen over het kerkhof van — J 27/1, p. 7-9

Gietijzeren grafplaat J 8/2. p. 61

Kerk in —; Bedevaartsoord

voor gietijzerliefhebbers J 26/4, p. 97-101

Klok van Segebodus uit — J 26/4, p. 106-108, 117-118

Middeleeuwse kloosterkerk van — J 26/4, p. 102-105

Schoorsteenmantel J 9/3, p. 106

Van kloosterkerk naar adelskerk. De

inrichting van de Wittewierumer kloosterkerk

vóór en na de Reformatie J 26/4, p. 119-124

Woldendorp

Dubbelschalige muren J 28/2, p. 35

Kampvechters;

gewelfschildering J 20/3, p. 68-78

Wold-Oldambt (zuidwest),

geschiedenis J 10/4, p. 129-136

Woltersum

Kerk; middeleeuwse inrichting J 26/1, p. 1-8

Offerblok J 29/1, p. 6

Onderhoud toren J 28/4, p. 94

Preekstoel

(middeleeuws) J 18/3, p. 73-75

Z

Zandeweer

Klokken J 8/4, p. 109-111;


J 9/2, p. 77-78

Offerbus PI, p.109-110

Zandloper, Midwolde J 22/3, p. 85

Zandstenen sarcofagen en

Grafdeksels J 9/2, p. 79

Zandt, ‘t

Gewelfschilderingen J 5/3-4, p. 83-90

Offerbus PI, p. 110

Preekstoel (neoklassiek) J 1/1, p. 7

Siermetselwerk aan de buitenmuren J 28/2, p. 32

Zijaltaren, verdwenen;

I dorpskerken J 23/2, p. 33-40

II Groningen en Appingedam J 23/3, p. 86-91

Zeerijp

Nieuwe spiritualiteit in een oude kerk J29/1, p. 16-17

Zijldijk,

doopsgezinde vermaning J 16/1, p. 7-14

Zilveren Anjer voor Reint Wobbes J29/3, p. 61-62

Zonnewijzers aan

Groninger kerken J 2/4, p. 116-124;

J 4/3, p. 74-75

J 5/3-4, p. 104

Zuidbroek

Calvariegroep op

het kerkhof J 16/2, p. 7-15

Grafzerk J 22/1, p. 22

Laatromaanse kruiskerken J28/2, p. 36

Zuidhorn

Grafzerken J 17/3, p. 89-90

Zuidwolde PI, p. 33-48, 153-157;

J 19/3, p. 92-95

Bouwperiode PI, p. 209

Grafzerken J 18/3, p. 79-80

Offerbus PI, p. 110

Toren PI, p. 153-157

Uurwerk en

luidinstallatie

in de toren J 4/2, p. 40-43

Zuurdijk

Doodssymbolen op grafstenen J 23/1, p. 9-12

Graf- en gedenkstenen J 13/4, p. 109-122

Kerk van, De J29/1, p. 7-9


Rohfing-orgel van, Het J29/1, p. 10-12

Zwitsers bedevaartinsigne

Op Groningse klok J 22/1, p. 4-14

More magazines by this user
Similar magazines