Groninger Kerken Groninger Kerken - Stichting Oude Groninger ...

groningerkerken.nl

Groninger Kerken Groninger Kerken - Stichting Oude Groninger ...

De Stichting

In deze aflevering van ‘De Stichting’ leest u over het werk van de Stichting Oude Groninger Kerken en vindt u een

selectie van de vele activiteiten in en om de Groninger kerken.

Interview met Reint Wobbes

‘Is ja gewoon

n ol kerk…’

‘Is ja gewoon n ol kerk. Binnen is niks te zain’.

Deze woorden kreeg Reint Wobbes (Hoogkerk 1940)

in zijn jeugd vaak te horen wanneer hij ergens de

koster de sleutel vroeg om de plaatselijk kerk te

bekijken. Sindsdien is er veel veranderd in de waar­

dering van Groninger kerken, Wobbes heeft daaraan

zeker zijn steentje bijgedragen. Op 19 juni jongst­

leden werd hij onderscheiden met de Zilveren Anjer

van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor ‘zijn inzet

ten behoeve van het cultureel erfgoed, met name

middeleeuwse kerken en kerkhoven, in Groningen’.

Bie t pad

‘Interesse voor geschiedenis en architectuur, oude en nieu-

we, heb ik altijd al gehad’, aldus Wobbes. ‘Zo’n beetje vanaf

de oprichting van de Stichting Oude Groninger Kerken ben

ik al donateur, daarna raakte ik betrokken bij de excursie-

commissie. Wat volgde waren de kerkhovencommissie en

een paar bestuursfuncties.’ Wobbes trad in 1987 toe tot het

Algemeen Bestuur, het jaar erop tot het Dagelijks Bestuur en

kort daarna werd hij secretaris – een functie die hij nog

steeds bekleed.

De kennis die Wobbes van Groningen heeft, is fenomenaal.

Zijn werk, voor een bedrijf gespecialiseerd in het opsporen

en oplossen van constructiefouten, voerde hem naar

allerlei uithoeken van de provincie, en ook ver daarbuiten.

Die praktische kennis kwam hem vaak ook in zijn werkzaamheden

voor de SOGK van pas.

Naast voor kerken, zet Wobbes zich in voor tal van andere

culturele doelen. Zo schrijft hij geregeld in het Gronings,

was hij betrokken bij de Biebelvertoalen en is hij actief als

(bestuurs)lid van Kostverloren, de Bond Heemschut en

Openluchtmuseum Het Hoogeland – om maar een paar instellingen

te noemen.

juli 2012

foto Omke Oudeman