SC-controllers: Eén oplossing voor alles - HACH LANGE

hach.lange.hr

SC-controllers: Eén oplossing voor alles - HACH LANGE

INFORMATIE

PROCESMEETTECHNIEK

UNIVERSELE CONTROLLER

SC100/SC1000

SC-controllers:

Eén oplossing voor alles

Het eenheidsplatform voor alle sondes en analysers


SC_PLATFORM

SC-Controller: door geavanceerde

techniek veelzijdiger dan ooit

SC standaard controller - zo noemt HACH LANGE zijn universeel controllersysteem voor alle sondes en

analysers. Met de hoogwaardige digitale sensoren van HACH LANGE vormen de controllers een perfect

op elkaar afgestemd systeem. Daarnaast kunnen ook conventionele analoge sensoren probleemloos

worden geïntegreerd. Decentrale enkelvoudige parameterweergave of een complex netwerk: het SC-plat-

form vormt de ideale interface tussen besturing en apparatuur - met eenvoudige bediening, in de praktijk

beproefde systemen en duurzame efficiëntie.

➔ Kostenbesparend: één controller voor alle sensoren

➔ Overal inzetbaar: decentraal of in een netwerk

➔ Altijd mogelijkheden voor toekomstige uitbreidingen

➔ Individuele configuratie: maximaal acht sensoren

per module

➔ Open systeem: voor alle mogelijke meetsignalen

Universeel controllersysteem

– de voordelen

Sinds er met sensoren gemeten wordt,

vindt er signaalverwerking in een controller

plaats. Dit betekende altijd forse

investeringen omdat voor iedere sensor

een aparte controller nodig was.

Moderne sensoren daarentegen berekenen

hun meetwaarden zelf en kunnen

met één universele controller

bediend worden. De voordelen zijn

duidelijk: de mogelijkheid van het combineren

van verschillende sensoren

aan slechts één controller. Beheer van

reserveonderdelen wordt hierdoor eenvoudiger

en kostenefficiënter.

Nu aanpasbaar

– altijd uitbreidbaar

Het SC-concept maakt alles zeer toegankelijk,

hoe de installatie-eisen zich

ook ontwikkelen. Met nieuwe parameters,

sensoren en meetlocaties kan het

systeem eenvoudig worden uitgebreid.

Dat betekent een solide investering.

Nieuwe sensoren worden

automatisch herkend.

SC 100 controller voor één

of twee sensoren.


Kostenoptimalisatie van uw processen met

krachtige sensoren:

➔ Zuurstof, pH-waarde, geleidbaarheid,

redoxpotentiaal

➔ Troebelheid, droge stof, slibparameters

➔ Nutriënten

➔ Organische belasting

➔ Chloor, ozon

SC100 en SC1000 – twee controllers

voor alle applicaties

HACH LANGE staat voor tientallen jaren

ervaring op het gebied van ontwikkeling

en toepassing van hoogwaardige sensoren.

De SC-controllers zijn de ideale

koppeling tussen sondes en analysers

voor een toepassingsspecifiek en configureerbaar

systeem.

De SC100 controller bestuurt één of

twee sensoren in willekeurige parametercombinaties

gelijktijdig, bijv. zuurstof

en droge stof concentratie in een actief

slibproces van een zuiveringsinstallatie.

Deze controller is ideaal voor het realiseren

van decentrale uitlezing van

meetwaarden.

HACH LANGE – www.hach-lange.com

De SC1000 controller bestaat uit een

display- en sondemodule. Als standaard

controller bedient hij tot maximaal

acht sensoren parallel. Indien noodzakelijk

kan het netwerk worden uitgebreid

met extra sondemodules. Met de

mobiele displaymodule worden alle sensoren

in het netwerk bestuurd. Door de

bediening met een touch-screen en de

overzichtelijke weergave is de displaymodule

geschikt voor een perfecte

bediening.

De SC1000 controller communiceert

met maximaal

acht sensoren tegelijk.


SC_TOEPASSINGEN

SC-controllers: kostenbesparend

door veelzijdigheid

Of het nu gaat om de zuivering van drinkwater of communaal en industrieel afvalwater. Voor zowel kleine,

als middelgrote en grote installaties, met een decentraal besturingssysteem of netwerk - samen met het

universele SC-platform voor datacommunicatie vormt de HACH LANGE procesmeettechniek een perfect

systeem. Het brede toepassingsgebied, de eenvoudige installatie en de zeer efficiënte werking van de SC-

controllers worden op de volgende pagina‘s met behulp van enkele voorbeelden toegelicht.

SC100 voor decentrale meting

van één of twee parameters

– Kostenefficiënte oplossing voor de kleinere toepassingen:

De SC 100 controller bestuurt één of

twee sensoren gelijktijdig. De meetwaarden worden

per meetlocatie weergegeven en naar keuze

via een veldbus of analoog signaal uitgezonden.

– Geïntegreerde regelfuncties: tweepunts regelaar,

P-, PI- of PID-regelaar zijn reeds geconfigureerd.

– Eenvoudige bediening: via de SC100 kunnen de

aangesloten sensoren per locatie eenvoudig van

parameters worden voorzien.

pH

Troebelheid

(in bypass)

Ook over grotere afstanden:

betrouwbare gegevensoverdracht met

minimale aanleg van bekabeling.

Industrie

Drinkwaterbehandeling

Controleruimte


pH

Geleidbaarheid

Troebelheid

Geleidbaarheid

O2

Nutriënten

Gemeente

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

O2

Droge stof

Nutriënten

Organische componenten

Droge stof

HACH LANGE – www.hach-lange.com

Nitraat

O2

Meetstation

Slibspiegel

Droge stof

Afvalwaterzuivering

SC1000 netwerk

– Veelzijdige combinaties: op elke meetlocatie

kan een SC 1000 sondemodule tot maximaal

acht digitale sensoren gelijktijdig benutten - in

willekeurige toepassingsspecifieke combinaties.

– Efficiënte aansluiting: de SC 1000 netwerkkabel

verbindt alle sondemodules. Het netwerk kan ook

op een veldbussysteem worden aangesloten.

– Toekomstgeörienteerd en uitbreidbaar: de controller

herkent automatisch nieuwe sensoren.

Insteken - parameters toewijzen - klaar. Voor

een nieuw meetstation hoeft alleen een nieuwe

sondemodule op het netwerk te worden aangesloten.

Er zijn geen noemenswaardige investeringen

noodzakelijk.

SC1000 voor decentrale meting

van meerdere parameters

– Efficiënt bij een groot aantal metingen: een

SC 1000 controller voor maximaal acht sensoren.

– Betrouwbare gegevensoverdracht over lange

afstanden en draadloze communicatie als optie:

hierdoor wordt kostbare tijd bespaart. Met

behulp van een GSM module kan de operator

de gegevens op afstand ontvangen.

– Optimale bediening en weergave van locatie:

het grote kleurendisplay kan de gegevens

getalsmatig of in de vorm een trendlijn van vier

sensoren gelijktijdig weergeven. Door aanraking

van de meetwaarde op het touchscreen kan de

manier van weergave worden veranderd.

Organische componenten

Nutriënten

Troebelheid

– Touchscreen bediening: de mobiele SC 1000

displaymodule geeft de gegevens van alle sensoren

in het netwerk als meetwaarden en als

trendlijn weer.

– Goed te integreren: aanwezige meetapparatuur -

ook analoge en apparatuur van andere leveranciers

- kan via uitbreidingskaarten eenvoudig in

het SC 1000-systeem worden opgenomen.

– Omvangrijke besturings- en berekeningsfuncties:

verscheidene meetwaarden kunnen naar

andere grootheden worden omgerekend om

bijv. vrachtencalculaties te maken.


SC_DECENTRALE OPLOSSINGEN

SC100 voor decentrale meting

van één of twee parameters

➔ Kostenefficiënte controller voor één of twee

willekeurige sensoren

➔ Veelzijdige regelfuncties

➔ Groot meetwaardengeheugen

➔ Geschikt voor netwerk en veldbusaansluiting

De meest efficiënte oplossing

De SC 100 controller heeft twee onafhankelijke

sensoraansluitingen en

bestuurt daarmee één of twee verschillende

digitaal werkende sensoren. Beide

meetwaarden worden per locatie

weergegeven.

In de SC 100 zijn gangbare regelalgoritmes

zoals tweepunts-regelaars, P-,

PI- of PID-regelaars voorgeconfigureerd

en deze kunnen per locatie eenvoudig

van parameters worden voorzien.

Op deze manier kunnen kleine

overzichtelijke automatiseringstaken

decentraal en kostenefficiënt worden

gerealiseerd - zonder externe PLC/

SCADA systemen.

De procesbesturing

De toepassingsmogelijkheden zijn

veelzijdig, net als de SC 100.

– In het afvalwater bestuurt de SC 100

bijv. kleine intermitterende installaties.

Met geprogrammeerde tijdsbesturing

wordt de beluchting op het

gebied van de nitritificatie / denitritificatie

geregeld.

– In de industrie kan de SC 100 bijvoorbeeld

de dosering van zuur en

loog in processen sturen.

– Bij drinkwater bewaakt de SC 100 de

waterkwaliteit en slaat tijdig alarm.

pH

Troebelheid

(in bypass)

Het geheugen

De SC 100 slaat de meetwaarden van

de aangesloten sensoren op in vrij te

programmeren intervallen. Het geheugen

voor het opslaan van meetwaarden

is voldoende voor meerdere

maanden en bevat bovendien kalibratiegegevens,

alarmmeldingen en gewijzigde

instellingen. Indien nodig worden

de gegevens naar een PC verzonden

waar ze verder kunnen worden bewerkt.

Natuurlijk is ook een veldbusaansluiting

mogelijk.

D


SC1000 voor decentrale metingen

van meerdere parameters

➔ Efficiënt: één controller voor maximaal acht

sensoren gelijktijdig

➔ Flexibel: individueel configureerbaar

➔ Altijd mogelijkheden voor toekomstige uitbreidingen

➔ Kostenefficiënt: bediening op afstand per GSM

➔ Bediening: display met touchscreen

Een zekere toekomst

Voor de huidige taken toegerust en op

de toekomst voorbereid – flexibiliteit is

de grootste kracht van de SC 1000.

Als er een nieuwe sensor wordt aangesloten

kunnen de parameters snel en

gebruiksvriendelijk worden ingesteld.

Door het touchscreen en de intelligente

bedieningsinterface is de bediening

kinderspel. Omvangrijke geïntegreerde

berekeningsfuncties besparen u de

investeringskosten van aparte randapparatuur.

HACH LANGE – www.hach-lange.com

Op het lijf geschreven

De modulaire opbouw van de SC 1000

maakt configuratie op maat voor iedere

locatie mogelijk.

– Analoge 0/4–20mA uit- en ingangen

– relais en

– veldbuskaart

zijn beschikbaar en zorgen voor de

overdracht van gegevens en de aansluiting

van analoge meetapparatuur,

externe signalen of aansluiting op een

bestaand veldbussysteem.

Troebelheid

Geleidbaarheid

O2

Nutriënten

Bediening op afstand

De displaymodule van de SC 1000 is er

ook met interne GSM-module. Zo kunnen

alle functies worden uitgevoerd

zonder dat er personeel op de locatie

aanwezig hoeft te zijn – vanzelfsprekend

beveiligd tegen ongeautoriseerde

toegang. Resultaatmeldingen worden

per SMS of e-mail verstuurd. Configuratie,

gegevensoverdracht van meetwaarden

en opgeslagen gegevens in

geheugen, nieuwe software uploaden

of foutdiagnose kan allemaal via bediening

op afstand plaatsvinden. Dat

spaart reiskosten en manuren – en niet

alleen tijdens weekend- of nachtdienst.

M


SC 1000_NETWERK

SC1000 netwerk met verschillende

sensoren en meetstations

➔ Eenvoudig een netwerk realiseren

➔ Voordelig met sensoren en sondemodules uit te breiden

➔ Integratie van alle mogelijke meetsignalen

➔ Omvangrijke regel- en berekeningsfuncties

➔ Efficiënt: bediening met slechts één display

Elk SC1000 netwerk vereist slechts één portable

displaymodule.

Het SC1000 netwerk

Een SC 1000 netwerk is de intelligente

oplossing voor meerdere sondemodules

met één of meerdere sensoren. Eén

displaymodule is voldoende als gebruikersinterface

voor alle meetstations.

Deze kan gemakkelijk en probleemloos

op elke sondemodule worden aangesloten.

Het systeem is betrouwbaar:

zelfs als er een sondemodule uitvalt of

als de displaymodule dienst weigert,

blijft het systeem gewoon in werking.

De displaymodule kan flexibel worden ingezet

bij een geïnstalleerde sondemodule.

Meten, rekenen, besparen

Het kan ook zonder PLC/SCADA: alle

basisberekeningen, logische bewerkingen,

machtsverheffen en worteltrekken

zijn voor de SC 1000 kinderspel. Zo

kunnen bijvoorbeeld de vrachten voor

ammonium en nitraat in de afvoer van

een zuiveringsinstallatie met een extern

signaal van flow worden berekend. In

het actief slibproces analyseert de

SC 1000 het signaal van meerdere

sensoren, regelt de zuurstofconcentratie

en draagt bij aan energiebesparing.

Bij de drinkwaterbereiding worden

verscheidene filters bewaakt met sen-

Controleruimte

Schakelkast

Een nieuwe sensor kan probleemloos worden

geïnstalleerd.

soren voor troebelheid: de SC 1000

slaat alarm zodra er een doorbraak

dreigt. In het uitgaande reinwater

wordt de naleving van kwaliteitsvoorschriften

voor troebelheid, nitraatgehalte,

pH-waarde en geleidbaarheid

gecontroleerd.

Geen meting is de SC 1000 teveel. Zijn

mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd.

Door de combinatie van nauwkeurige

sondes en analysers van HACH LANGE

zijn bedrijfszekerheid en optimale procesverwerking

gegarandeerd.


pH

Geleidbaarheid

O2

Droge stof

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Organische componenten

Droge stof

De efficiënte verbinding

Met een ingebouwde veldbuskaart kan

de SC 1000 probleemloos in een

bestaand veldbussysteem worden

geïntegreerd. Leverbaar zijn MODBUS

en Profibus DP. Het systeem is voorbereid

voor toekomstige veldbusprotocollen.

Behalve bussysteemkaarten

voor de sondemodule zijn er ook uitbreidingen

voor externe modules in de

schakelkast:

- 0/4– 20 mA uitgangen.

- Potentiaalvrije relaiscontacten bewaken

grenswaarden en besturen bijvoorbeeld

de tijdgeprogrammeerde

beluchting.

HACH LANGE – www.hach-lange.com

Nutriënten

Nitraat

O2

Slibspiegel

Droge stof

Afvalwaterzuivering

SC 1000 netwerkplug Bussysteemkaart voor sondemodule

- Via digitale en analoge mA-ingangen

kan het signaal van andere meetapparatuur

in het systeem worden geïntegreerd,

bijv. flow- of hydrostatische

drukmeting als grondslag voor berekeningen.

Pompstatus en groepsstoringen

worden zo geregistreerd.

Een kabel is voldoende om de gegevens

van de aangesloten sensoren aan

de geleidingswacht door te geven.

Organische componenten

Nutriënten

Troebelheid

Externe modules

(bevestigingsrail)


SC 1000_TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens:

SC1000

Displaymodule voor SC1000 controllersysteem

Een controllersysteem voor aansluiting op en werking met SC-sensoren bestaat uit één enkele SC 1000 displaymodule (type LXV402) en één of meer

SC 1000 sondemodules (type LXV 400). Het systeem wordt naar wens van de klant modulair geconfigureerd en kan altijd met extra meetstations,

sensoren, in- en uitgangen en businterfaces worden uitgebreid.

Type-Nr. LXV402

Weergave Kleurendisplay, QVGA 320 x 240 beeldpunten, 256 kleuren

Bediening Bediening met touchscreen en trendlijn weergave

Beschermingsklasse IP 65

Omgevingstemperatuur -20 tot +55 °C (-4 tot 131 °F)

Afmetingen 200 x 230 x 50 mm (B x H x D)

Gewicht Ca. 1,2 kg

Bijzonderheden Service-interface; Slot voor multimediakaart (MMC)

Optioneel Triband datatelefoon volgens GSM-standaard (GSM900, EGSM900, GSM1800, GSM1900) voor verzending van gegevens en

bediening op afstand met geïntegreerde antenne.

Voor gebruik van een GSM-module is een simkaart nodig (volgens ISO 7816-3 IC, GSM 11.11)

Sondemodule voor SC1000 controllersysteem

De sondemodule dient voor aansluiting van SC-sensoren op een locatie. Meerdere sondemodules kunnen tot een SC 1000 netwerk worden

uitgebouwd.

Type-Nr. LXV400

Sensoringangen Voor SC-sensoren met SC-digitale techniek, optioneel 4, 6 of 8 sensoren. Alle parameters zijn vrij te configureren en te combineren.

Meetbereik Afhankelijk van de aangesloten sensor

Optionele mogelijkheden - Analoge uitgangen: 4 x 0/4 –20 mA uitgang, max. 500 Ohm

voor uitbreiding van - Analoge/digitale ingangen: naar keuze programmeerbaar als 0/4 –20 mA ingang of digitale ingang

de sondemodules - Relaiscontacten: potentiaalvrij open SPST-NC (normaal gesloten), 250 V AC max. 5 A, 125 V AC max.5 A,

125 V DC max. 0,15 A, 30 V DC max. 5 A, programmeerbaar als grenswaarde, status of timer

- Veldbusaansluiting: Modbus RS485, Profibus DP, andere op aanvraag

Optionele module Voor de schakelkast; zie vervolgpagina

voor uitbreiding

Beschermingsklasse IP 65

Omgevingstemperatuur -20 tot +55 °C (-4 tot 131 °F)

Stroomvoorziening 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, max. 2000 VA, Optioneel: 24 V DC, 75 Watt

Afmetingen 315x 255x 150 mm (BxH xD) sondemodule met gemonteerde displaymodule

Gewicht Ca. 5 kg, afhankelijk van configuratie

Wijzigingen voorbehouden.


Basismodule voor uitbreiding in schakelkast

De basismodule is nodig om willekeurige combinaties van uitbreidingsmodules in een schakelkast te gebruiken.

Functies - Voeding van de uitbreidingsmodule met 24 V DC en verbinding met het SC 1000 netwerk

- Aansluitmogelijkheid voor een SC 1000 displaymodule (type LXV402) voor configuratie van het systeem

Montage Eerste module links op de bevestigingsrail 35 mm volgens DIN EN 50022 in schakelkast

Stroomvoorziening 24 V DC uit de schakelkast

Stroomverbruik max. 2000 mA

Afmetingen 33 x 99 x 125mm (B x H x D)

VOOR ALLE EXTERNE UITBREIDINGEN GELDT

Statusmelding LED

Beschermingsklasse IP 20

Omgevingstemperatuur +4 tot +40 °C (39 tot 104 °F)

Materiaal Polyamide, brandbaarheidsklasse V0 (UL94)

Uitbreidingsmodule

RELAISMODULE (LZX920) UITGANGSMODULE (LZX919) INGANGSMODULE (LZX921)

4 x wisselaar, SPDT-CO 2 x 0/4 – 20 mA 2 x ANALOGE/DIGITALE INGANG

Montage Rechts van de basismodule op bevestigingsrail 35 mm volgens DIN EN 50022 in schakelkast, te combineren

Stroomvoorziening 24 V DC van basismodule

Aantal 4 x relaiscontacten: potentiaalvrije Uitgangen: Ingangen: 2 x analoog/digitaal, naar

wisselaar, SPDT-CO (change over) 2 x 0/4 –20 mA, max. 500 Ohm keuze programmeerbaar 0/4 –20 mA

ingang of digitale ingang

Functies Programmeerbaar als grenswaarde, Analoog 0/4 –20 mA-signaal voor Integratie van analoog 0/4 –20 mAstatus

of timer overdracht meetwaarden signaal of digitaal signaal

Bijzondere kenmerken Schakelvermogen 250 V AC max. 5 A, Interne weerstand 180 Ohm

125 V AC max. 5 A, 125 V DC max.

0,15 A, 30 V DC max. 5 A

Stroomverbruik 100 mA 150 mA 100 mA

Afmetingen 45 x 99 x 115 mm (B x H x D) 22,5 x 99 x 115 mm (B x H x D) 22,5 x 99 x 115 mm (B x H x D)

Wijzigingen voorbehouden.

Configuratievoorbeelden SC1000

ART.-NR. BESCHRIJVING

SC 1000 VOOR 4 SENSOREN, MET STROOMUITGANGEN EN RELAIS – ALTERNATIEF MET 24 V DC

LXV402.99.00001 SC 1000 displaymodule

LXV400.99.2R121 SC 1000 sondemodule voor aansluiting van maximaal 4 SC-sensoren, met een analoge uitgangskaart met 0/4 –20 mA uitgang,

met een relaiskaart met 4 openers (NC), met 100-240 V AC voeding met EU-netsnoer

Alternatief SC 1000 sondemodule zoals boven, maar met 24 V DC voeding

LXV400.99.ZR121

SC1000 MET GSM EN VOOR 6 SENSOREN, MET STROOMUITGANGEN EN RELAIS – ALTERNATIEF MET PROFIBUS DP

LXV402.99.01001 SC 1000 displaymodule met GSM voor gegevensoverdracht op afstand en afstandsbediening

LXV400.99.2R331 SC 1000 sondemodule voor aansluiting van maximaal 6 SC-sensoren, met twee analoge uitgangskaarten met in totaal

8 x 0/4 –20 mA uitgang, met een relaiskaart met 4 openers (NC), met 100-240 V AC voeding met EU-netsnoer

Alternatief SC 1000 sondemodule zoals boven, maar met Profibus-DP netwerkkaart in plaats van mA-uitgangen en relais

LXV400.99.2E031

SC 1000 VOOR 8 SENSOREN MET 8 STROOMUITGANGEN EN 8 RELAIS ALS UITBREIDINGSMODULE

LXV402.99.00001 SC 1000 displaymodule

LXV400.99.20041 SC 1000 sondemodule voor aansluiting van maximaal 8 SC-sensoren met 100-240 V AC voeding met EU-netsnoer

LZX915 (1x) Basismodule railmontage

LZX919 (4x) Uitgangsmodule railmontage, steeds 2 x 0/4 –20 mA uitgang

LZX921 (1x) Ingangsmodule railmontage, steeds 2 x 0/4 –20 mA/digitale ingang

LZX920 (2x) Relaismodule railmontage, steeds 4 relais, max 240 V

Onbegrensde mogelijkheden

Met de SC 1000-configurator kunnen applicatiespecifieke varianten worden samengesteld.

Configuratie is via een aangeleverde CD-rom of via internet mogelijk ➔ www.hach-lange.com


SC 100_TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens: SC100

Typenummer LXV401

Weergave Grafisch display met achtergrondverlichting en 128 x64 beeldpunten

Beschermingsklasse IP 65

Meetingang 2 digitale sensoren, alle parameters vrij configureerbaar

Omgevingstemperatuur -20 tot +60 °C

Analoge uitgangen 2 x 0/4 –20 mA, ook als PID-regelaar programmeerbaar

Relais 3 potentiaalvrije relais, 5 A 115/230 V AC, 5 A 30 V DC,

programmeerbaar als grenswaarde, status of timer

Interfaces Optioneel: RS232 Modbus, RS485 Modbus, Profibus DP

Stroomvoorziening 90–125 V AC, 200–240 V AC, 50/60Hz

Afmetingen 1/2 DIN 144 x 144 x 150 mm (B x H x D)

Gewicht 1,6 kg

SC-Toebehoren

BESCHRIJVING ART.-NR.

SC 1000 netwerkplug LZX 918

Bevestiging van SC 1000 aan een bassin met beschermkap LZX 957

Bevestiging van SC 100 aan een bassin met beschermkap LZX 997

SC-verlengkabel 5 m voor SC 100 / SC 1000 LZX 848

SC-verlengkabel 10 m voor SC 100 / SC 1000 LZX 849

SC-verlengkabel 15 m voor SC 100 / SC 1000 LZX 850

SC-verlengkabel 20 m voor SC 100 / SC 1000 LZX 851

SC-verlengkabel 30 m voor SC 100 / SC 1000 LZX 852

SC-verlengkabel 50 m voor SC 100 / SC 1000 LZX 853

Wijzigingen voorbehouden.

HACH LANGE – de specialisten voor wateranalyse

HACH LANGE D.O.O.

Ivana Severa bb

HR-42 000 Varaždin

Tel. +385 (0) 42 305 086

Fax +385 (0) 42 305 087

info@hach-lange.hr

www.hach-lange.hr

Eén adres voor alles

Als het gaat om veld- of laboratoriumanalyse,

monstername of procesmeettechniek:

HACH LANGE

vertegenwoordigt het complete

spectrum aan wateranalyses – van

visuele methoden tot analytische

systemen met reagentia, fotometer

en toebehoren.

Tel: 042 305 086

Fax: 042 305 087

e-mail: info@hach-lange.hr

Voor elke toepassing

De oplossingen van HACH LANGE

zijn op maat gesneden voor afvalwater,

drinkwater of proceswater –

voor betrouwbare controle van

operationele processen en wettelijke

normen.

HACH LANGE services

Ondersteuning op locatie door onze

technische buitendienst.

Demonstraties op locatie met behulp

van HACH LANGE trailer.

Garantieverlenging met onderhoudscontract.

www.hach-lange.com

actueel en nauwkeurig, met downloads,

informatie en shop.

Regelmatige klanteninformatie via

de post en e-mail.

Parameters Die Von Lösungen Ammonium von van HACH bis Zink A LANGE tot konsequent Z

Van sind benutzerfreundlich ammonium maßgeschneidert tot zink für – consequent in Abwasser, der Praxis

gebruikersvriendelijk Trinkwasser von Behörde oder und Prozesswasser Industrie – in de praktijk bewähren

van – zur sich autoriteiten sicheren die HACH Kontrolle en LANGE industrie betrie- Lösungen bewijzenblicher

von de oplossingen Prozesse der Probenvorbe und van gesetzlicher HACH reitung bis zur

LANGE Grenzwerte. Qualitätskontrolle.

zich, van monstervoorbereiding

tot kwaliteitscontrole.

DOC033.56.00400.Sep04

More magazines by this user
Similar magazines