29.08.2013 Views

De bouwonderdelen bij dit nummer - HMS Victory

De bouwonderdelen bij dit nummer - HMS Victory

De bouwonderdelen bij dit nummer - HMS Victory

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bouwhandleiding<br />

10<br />

<strong>De</strong> <strong>bouwonderdelen</strong> <strong>bij</strong> <strong>dit</strong> <strong>nummer</strong><br />

Behalve het mastplan voor de bezaansmast<br />

ontvangt u de onderdelen voor de<br />

bezaansmars en de bezaansboom, die<br />

pas later wordt gemonteerd.<br />

Houten latten<br />

4 houten latten van 2 x 5 mm, 300 mm lang<br />

2 houten latten van 2 x 3 mm, 300 mm lang<br />

1 houten lat van 2 x 2 mm, 100 mm lang<br />

1 rondhout (5 x 285 mm)<br />

Gevormde houten onderdelen<br />

1 platform voor de bezaansmars<br />

2 afstandshouders voor de bezaansmars<br />

1 omlijsting voor de bezaansmars<br />

1 voorkant voor de bezaansmars<br />

2 dwarszalingen<br />

2 langszalingen<br />

1 U-vormig klamp<br />

2 onderdelen voor de klauw van de<br />

boom<br />

2 tweeschijfs blokken, 5 mm<br />

2 eenschijfs blokken, 4 mm<br />

1<br />

Beslag<br />

Ecru garen, 20 cm<br />

Bruin garen, 50 cm<br />

Bruin garen, 4 m<br />

Messingdraad, 10 cm<br />

9 oogbouten<br />

1. Lijm het platform, de omlijsting en de voorste randen in elkaar.<br />

<strong>De</strong> plaats van de onderdelen Grote<br />

In deze montagesessie assembleert u eerst de<br />

bezaansmars. Daarna gaan we verder met details op<br />

het dek, die voor het plaatsen van de masten moeten<br />

worden aangebracht, om te beginnen een bovenlicht<br />

en de eerste twee van vier dekknieën op de<br />

kampanje van uw <strong>Victory</strong>. Voor het bovenlicht hebt u<br />

de metalen kozijnen van aflevering 58 nodig en het<br />

transparante folie van aflevering 60. <strong>De</strong> dekknieën, de<br />

messing stroken en het benodigde draad hebt u<br />

ontvangen <strong>bij</strong> aflevering 58.<br />

BEZAANSBOOM<br />

265 mm<br />

BEZAANSGAFFEL<br />

Ø 3 mm<br />

210 mm<br />

118 mm<br />

38 mm 40 mm<br />

Ø 5 mm<br />

Ø 3 mm<br />

Montage van bezaansmars en -marszaling.<br />

<strong>De</strong> constructie van de bezaansmars lijkt op die van de grootmars (aflevering 61).<br />

Pak de handleiding van de grootmars er<strong>bij</strong> en neem deze nog eens door.<br />

40 mm<br />

RA'S VAN DE BEZAANSMAST (PLUS BEZAANSBOOM EN -GAFFEL)<br />

Ø 5 mm<br />

OP SCHAAL 1:84<br />

Ø 5 mm<br />

Ø 3 mm<br />

BEZAANSBRAMRA<br />

178 mm<br />

64 mm<br />

50 mm 64 mm<br />

Ø 5 mm<br />

Ø 3 mm Ø 3 mm<br />

240 mm<br />

80 mm<br />

80 mm<br />

80 mm<br />

Ø 3 mm Ø 3 mm<br />

Ø 6 mm<br />

2<br />

BEZAANSMARSRA<br />

BEZAANSRA<br />

VOOR VERSIE ZONDER ZEILEN<br />

BLOKKEN VOOR<br />

SIGNAALLIJNEN<br />

Bezaansmast met ra’s, boom en gaffel<br />

Mastplan van de bezaansmast<br />

<strong>De</strong> bezaansmast van de <strong>HMS</strong> <strong>Victory</strong> met boom en gaffel ·(schaal 1:84)<br />

mast<br />

Fokkenmast<br />

Bezaansmast<br />

<strong>De</strong> mast, ra’s, boom en gaffel zijn afgebeeld op dezelfde schaal als uw model. U kunt<br />

de maten, vormen en posities van het beslag dus één op één overnemen van het<br />

mastplan op het te bewerken onderdeel.<br />

2. Completeer de omlijsting met latten van 2 x 3 mm. <strong>De</strong><br />

latten moeten aan de binnenkant vlak aansluiten op de<br />

gebogen voorkant. <strong>De</strong> uitstekende buitenkanten worden met<br />

een schuurblok weggeschuurd.<br />

Bezaansboom en<br />

-gaffel<br />

Boegspriet


3<br />

3. Bevestig de twee dwarszalingen op de onderzijde.<br />

5<br />

5. Teken de gaten af aan de hand van het<br />

mastplan voor de bezaansmast en boor<br />

ze. <strong>De</strong> acht gaten voor de wanten hebben<br />

een diameter van 1,5 mm, die voor de<br />

oogbouten een diameter van 0,7 mm.<br />

8<br />

8. Snijdt de 21 schoren op maat en lijm ze vast, zonder de<br />

gaten voor de wanten af te dekken. Voor de gaten van de<br />

oogbouten is het geen probleem als ze afgedekt worden.<br />

10 11<br />

10. Bevestig een tweeschijfs blok met<br />

een kort stuk garen aan de achterste<br />

oogbout.<br />

6<br />

6. Snijd voor de reling twee latten van 2 x<br />

3 mm en één van 2 x 2 mm op een lengte,<br />

gelijk aan de breedte van het marsplatform.<br />

Boor in de latten van 2 x 3 mm de<br />

vier gaten van 1,5 mm voor de reling.<br />

11. U maakt de staanders van de reling<br />

van vier stukjes messingdraad van 12<br />

mm lang.<br />

4<br />

4. Breng de twee langszalingen aan op een<br />

onderlinge afstand van 6,5 mm. Draai het platform om<br />

wanneer de lijm droog is en plaats de afstandshouder.<br />

9<br />

7<br />

Tip<br />

Maak de inkepingen<br />

in de langszalingen<br />

eventueel groter, zodat<br />

ze goed om de<br />

dwarszalingen<br />

passen.<br />

7. Lijm een van de latten van 2 x 3 mm<br />

achter op het platform en lijm de<br />

tweede lat aan de lat van 2 x 2 mm. Beits<br />

het platform en de reling als u de<br />

houtkleurige versie bouwt.<br />

9. Kort de schachten van vijf oogbouten in op 4 mm en lijm ze<br />

vast aan de onderzijde.<br />

Schilder het platform na stap 8 helemaal<br />

zwart als u de beschilderde versie bouwt.<br />

11


Bouwhandleiding<br />

12<br />

1<br />

1. Verwijder met schuurpapier de verf van de binnenzijden van<br />

de metalen onderdelen. Doe hetzelfde <strong>bij</strong> de boven- en<br />

onderkanten van de lange zijdelen. Schuur <strong>bij</strong> de korte zijdelen<br />

ook de kanten van de uiteinden.<br />

3 4<br />

3. Plaats het overgebleven lange<br />

zijdeel. Vul openingen tussen de delen<br />

met houtlijm en laat deze drogen.<br />

Herstel krassen met zwarte verf.<br />

Montage van het bovenlicht<br />

Voor het bovenlicht op de kampanje hebt u de metalen kozijnen uit aflevering 58 en het gele<br />

transparante folie uit aflevering 60 nodig.<br />

4. Laat de lijm en de verf door en door<br />

uitharden en knip dan een stuk transparant<br />

folie op maat (zie vaktip rechts).<br />

5 6 7<br />

5. Lijm ook stukken transparant folie<br />

tegen de binnenzijden van de vier<br />

zijdelen.<br />

6. Snijd een lat van 2 x 2 mm op dezelfde<br />

lengte als het bovenlicht (zie foto) en<br />

bevestig hem met houtlijm. Schuur de<br />

uiteinden na het drogen van de lijm vlak<br />

met het metaal. Ga op dezelfde manier te<br />

werk aan de andere zijde.<br />

2<br />

Tip<br />

Vul eventuele spleten<br />

later. Probeer de kozijnen<br />

niet te buigen, ze kunnen<br />

gemakkelijk breken.<br />

2. Lijm een lang zijdeel met secondelijm aan het bovendeel. <strong>De</strong><br />

twee onderdelen moeten haaks tegen elkaar zitten en de<br />

uiteinden mogen niet uitsteken. Breng vervolgens de korte<br />

zijdelen aan (zie inzet). Monteer ook deze haaks op het bovendeel.<br />

VakTip<br />

Het transparante folie kan worden<br />

vastgelijmd met speciale lijm voor<br />

doorzichtige onderdelen, die in de<br />

modelbouwspeciaalzaak verkrijgbaar<br />

is. U kunt ook transparant drogende<br />

houtlijm of blanke lak gebruiken.<br />

Secondelijm is niet geschikt, <strong>dit</strong> maakt<br />

het folie dof.<br />

7. Maak de omlijsting af met latten<br />

tegen de korte zijden. Schilder de<br />

omlijsting zwart of beits hem,<br />

afhankelijk van de versie die u bouwt.


8<br />

1. Bewerk de vier L-vormige knieën indien nodig met een<br />

schuurblok, zodat ze goed aansluiten op de binnenzijde van het<br />

hakkebord. <strong>De</strong> twee binnenste knieën moeten aan weerszijden<br />

van de middelste dekgang zitten, de twee buitenste midden in<br />

de overblijvende ruimten tot de verschansing.<br />

3<br />

3. Bevestig de knieën met houtlijm; zorg<br />

ervoor dat ze recht zitten!<br />

6<br />

6. Bevestig het onderdeel met houtlijm.<br />

74 mm<br />

8. Plak midden op de kampanje, op een afstand van 74 mm tot<br />

de voorkant van het dek een rechthoek van 25 x 36 mm af en<br />

schilder deze zwart. Zo is de beplanking later niet zichtbaar<br />

onder het bovenlicht.<br />

Aanbrengen van de eerste dekknieën<br />

Maak alle vier de dekknieën passend, maar monteer nu alleen nog de twee binnenste. <strong>De</strong> buitenste knieën<br />

worden tegelijk met de vlaggenkasten aangebracht. U hebt de onderdelen van aflevering 58 nodig.<br />

1 2<br />

4<br />

4. Maak van een latje van 2 x 3 mm een<br />

verbindingsstuk voor bovenop de knieën.<br />

Breng een 1,5 mm diepe uitsparing aan in<br />

de voorkant.<br />

7<br />

7. Buig het messingdraad van 0,8 mm in<br />

een U-vorm van maximaal 10 mm breed.<br />

9<br />

9. Verwijder het afplakband en bevestig het bovenlicht met<br />

houtlijm boven de rechthoek. <strong>De</strong> afstand tot de voorkant van<br />

het dek moet 72 mm zijn.<br />

Tip<br />

<strong>De</strong>k eventueel<br />

zichtbare ingebrande<br />

onderdeel<strong>nummer</strong>s af<br />

met houtplamuur.<br />

2. Schuur een ronding op de binnenzijden<br />

van beide knieën. Laat de bovenkanten<br />

onbewerkt, hier wordt later een latje opgelijmd (stap<br />

4–6). Beits de knieën (donker eiken) of schilder ze zwart.<br />

5<br />

5. Beschilder/beits het hout en lijm het<br />

strookje metaal over de uitsparing.<br />

8<br />

8. Bevestig de beugel in gaten van<br />

1 mm die u in de knieën boort.<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!