2: juni - Hooge Bergsche Golfclub

hoogebergsche.nl

2: juni - Hooge Bergsche Golfclub

Verschijnt 4 keer per jaar

21e jaargang / juni 2010 no. 2

Op de Hoogte is een gezamenlijke en periodieke uitgave van

Golfclub De Hooge Bergsche en Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv

Programma Golfdriedaagse

Is traditionele clubwaarde onderscheidend?

Organisatie Rijnmond Open in volle gang

Een ochtendwandeling over De Rottebergen


Overdracht onroerend goed

Vestiging hypotheek

Samenlevingsovereenkomst

Huwelijksvoorwaarden

Schenking

Testament

Erfenis

Oprichting B.V., -vereniging, -stichting

Untitled-1 1 11-3-2010 14:34:16

Notariskantoor Stöger

006-10 wk06

Burgemeester Patijnlaan 1932

(hoek Bankastraat)

2585 CB Den Haag

Postbus 85591, 2508 CG Den Haag

Telefoon 070 3469309

Fax 070 3636321

E-mail: notaris@stoger.knb.nl

MR C.G.J. STÖGER,

NOTARIS

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN!

INTERTOYS BERKEL EN RODENRIJS Westerwater 28 •010-5117275

INTERTOYS BERGSCHENHOEK De Kruin 4 • 010-5221054


Het zomernummer! Ook de natuur en buitentemperatuur

lijken zich inmiddels gerealiseerd

te hebben dat de winter voorbij is.

Was Pasen nog koud en nat, met Pinksteren

konden we weer volop van de zon genieten.

De jaarlijkse feestdagen zijn voorbij

en daarmee ook een aantal traditionele

gezelligheidstoernooien: de Paasdrive,

Yellow Ball, de Orange Flag Drive op

Koninginnedag, de Hemelvaart Superballs,

de Luilakbokaal, en de Pinksterwedstrijd.

Ook de eerste ronde van het KLM Pro Am

toernooi ligt alweer achter ons. Datzelfde

geldt voor de NGF competitie die liep van

begin april tot half mei.

Nieuw redactielid

De redactie heeft een nieuw lid! Rob van

Nuijsenburg reageerde direct enthousiast

op onze vraag of hij zich als fotograaf

bij ons wilde aansluiten. Wij zijn hiermee

zeer in onze nopjes en verwelkomen hem

van harte. In de komende nummers zult u

steeds meer van zijn hand en oog kunnen

bewonderen.

Het zomerprogramma kent dit jaar twee

interessante toernooien. Het Jeugd Open

op 19 juni en het Rijnmond Open begin

september. De voorzitter gaat in zijn

column in op het eerste toernooi en

wijst op het belang van de jeugd voor

de toekomst van onze vereniging. De

Jeugdcommissie belooft ons een uitvoerig

verslag voor het septembernummer; de

uitkomstdatum van Op de Hoogte viel

voor hen ongelukkig om nog een oproep

voor het toernooi te plaatsen. Dan is het

goed te beschikken over Hoogtepunten,

de gezamenlijke nieuwsbrief van De Hooge

Bergsche en De Rottebergen die per e-mail

in uw bus valt. Meer tijd is er voor de organisatoren

van het Rijnmond Open. Eric van

Mieghem, projectleider van dit toernooi,

schrijft erover en roept ons allen op er een

bijdrage aan te leveren. Doet u het niet

als speler dan graag als vrijwilliger om dit

nieuwe toernooi tot een succes te maken.

Naast deze twee ‘Opens’ zijn er de komende

zomer natuurlijk ook weer de bekende

toernooien als de Handicartwedstrijd, het

Old Grand Dad toernooi, de Par van de

golfers van het jaar en de Solheim- en de

Rydercup. Begin augustus kunt u meedoen

aan de BonBon Party Service Greensome.

Traditiegetrouw hebben wij eind augus-

Van de redactie

Gerda Methorst

tus onze golf’week’, dit jaar een Golf

Driedaagse. In het maartnummer kon u

kennismaken met de commissie die dit

feest organiseert; in dit nummer leest u

het programma en alles over hoe u zich

kunt inschrijven. Het lijkt ons een mooie

manier om de oogstmaand mee af te

sluiten.

Wat kunt u verder lezen?

We staan nog even stil bij de horeca. De

beloofde meer uitgebreide kennismaking

met BonBon kon helaas niet doorgaan vanwege

het voortijdige vertrek van Bart Don.

Wij hopen dit in het septembernummer

goed te maken met een bijdrage van zijn

opvolger. Wel vindt u het beloofde verslag

van het bezoek dat de redactie bracht aan

Greenview op de Wouwse Plantage en een

brief die wij ontvingen van Luise van der

Ende waarin zij afscheid neemt van ‘haar’

trouwe klanten in de tien jaar die zij bij

Brasserie Greenview werkte.

Tineke Hummelen interviewde Norma

Westra, die u als nieuw lid van de wedstrijdcommissie

de komende jaren vaker

achter de wedstrijdtafel zult zien. Freek

Reckweg doet verslag van zijn ervaringen

als caddie van Sebi Garcia tijdens de

Telenet Trophee, een toernooi binnen de

Challenge Tour op Rinkven bij Antwerpen.

Annemiek de Lange blikt terug op de competitiecommissie.

Benedicte Hermans vertelt

hoe het nieuwe team Dames Senioren I

op een haar na kampioen werd.

Hiernaast treft u natuurlijk de bijdragen

van onze vaste medewerkers. Rudo van

Rijmenam neemt ons mee in de jacht naar

het haas, ja dat lidwoord klopt, zeker in

jagerstaal. André van Waveren, voorzitter

van de (inmiddels ad interim) Handicap- en

Regelcommissie, geeft handige tips over

wanneer je één strafslag oploopt. David

Young bespreekt op zijn onnavolgbare

wijze de mogelijke drijfveren die golfers

hebben om te golfen. U herkent er vast wel

een die ook voor uzelf opgeld doet.

Zowel Ajo Duymaer van Twist als Joris

Slooten gaan in hun bijdragen in op de

vraag hoe het aantal spelers in de baan

te verhogen. De wijze waarop verschilt.

De voorzitter roept ons op tot een actieve

bijdrage bij het begeleiden van jeugdleden

en het werven onder bekenden van nieuwe,

liefst jonge, leden. Dit alles om een meer

evenwichtige leeftijdsopbouw in het ledenbestand

te krijgen waar de vereniging

met name in de toekomst op kan voortbouwen.

Versterking dus van De Hooge

Bergsche. Joris Slooten benadert het

vraagstuk als directeur van De Rotte Bergen

BV. Tijdens de Algemene Vergadering van

Certificaathouders en Aandeelhouders op

28 april legde hij het plan voor om meer

differentiatie in de jaarkaarten aan te brengen

en zo ook anderen dan alleen leden

van de club op de baan toe te laten. In dit

nummer vraagt hij ons naar de meerwaarde

van het clublidmaatschap gezien het groeiend

aantal ‘vrije’ of ‘virtuele’ golfers, dat

zich de laatste jaren laat zien. Bij deze

groep golfers kunt u denken aan hen die

bijvoorbeeld via een ANWB lidmaatschap

het GVB behaalden, hun handicap laten

registreren of meedoen aan de competitie.

Ook noemt hij initiatieven om de greenfee

inkomsten te verhogen. Voorbeelden hiervan

zijn het dit seizoen samen met incassospecialist

en gerechtsdeurwaarderorganisatie

GGN zesmaal te organiseren golfevent

‘Golf & Drinks’/Out of Office en toernooien

zoals dat wat op zondag 23 mei voor ANWB

golfers werd georganiseerd.

Er bestaan dus veel mogelijkheden binnen

de vereniging om uw stem te laten

P

horen en u actief in te zetten. Wij zijn O

benieuwd naar uw reacties, zowel die op • 0

de oproep van de voorzitter als op die van 1 0

Joris Slooten. Ook inschrijven voor de Golf 2 I

Driedaagse en voor het Rijnmond Open N U

behoren hier natuurlijk toe. J D E H 1 A N I G A P • E T G O O

DEADLINE VOOR HET SEPTEMBER-NUMMER IS 15 AUGUSTUS 2010


Verbouwingshandicap??

Ben van der Sluis adviseert u graag.

BOUWBEDRIJF

H. VAN DER SLUIS & ZN. BV

Sinds 1883

Nieuwbouw receptieruimte

van De Rottebergen en verbouw

secretariaat GC De Hooge Bergsche

Terbregseweg 8 a ▲ T 010 4215573

3056 JW Rotterdam ▲ F 010 4210254

Grindweg 90-96

3055 VD ROTTERDAM

T (010) 278 11 00

E-mail: rotterdam@hlb-denhartog.nl

www.hlb-denhartog.nl

Prins Willemstraat 29

2584 HT DEN HAAG

T (070) 351 42 21

E-mail: denhaag@hlb-denhartog.nl

gratis plaatsing

Kijk op onze

website

voor de meest

verse

aanbieding

giro 7 800 800

’s-Hertogenbosch

geef

om

dit

kind

Hét speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden

Hoeckse vis en zeebanket

Dorpsstraat 24B / 2661 CG Bergschenhoek

Tel. 010-5222434 / Fax 010-5222432

e-mail: info@hoecksevisenzeebanket.nl

www.hoecksevisenzeebanket.nl

Postbus 4353

3006 AJ Rotterdam

Straatweg 124, 3051 BM Rotterdam

t 010 4522767 / f 010 4524531

www.vsadvocaten.nl

Uw slagvaardige advocaten.

Van de voorzitter

Het golfseizoen draait weer op volle toeren. De

winter hebben we achter ons gelaten. De greens

waren nog enige tijd uit vorm, zij hadden last van

sneeuwschimmel. De meesten van ons zullen daar

nog nooit van gehoord hebben. Iets nieuws dat

valt onder de categorie aswolk of Mexicaanse griep.

Vreemde zaken waar je niet op voorbereid bent

maar die toch een forse impact hebben.

In het voorjaar zie je de natuur ontluiken. De

bomen kleuren groen, het struikgewas wordt minder

toegankelijk waardoor je de bal weer moeilijker

kan vinden en de dieren die onze golfbaan bewonen

zorgen voor nageslacht. De jongen krijgen alle

aandacht en zorg. Alleen de koekoek maakt er een

potje van. Dit jaar was het mannetje goed te horen

op hole 7. Hij koekoekte er lustig op los, terwijl het vrouwtje een ei

dropte in een ander nest. De opvoeding laten ze aan anderen over.

Een luizenleven lijkt het. Maar de jonkies zijn goed ondergebracht

en de kunstouders doen er alles aan om ook dit nageslacht goed te

begeleiden naar zelfstandigheid.

Dat brengt me op de jeugd. Ook voor ons als vereniging is het

van groot belang aandacht aan de jeugd te geven. De jeugd heeft

immers de toekomst en voor de continuïteit van de vereniging

is een goed jeugdbeleid een bepalende factor. En dus is dat een

belangrijk speerpunt van De Hooge Bergsche. We hebben een

actieve jeugdcommissie, die heel veel tijd en energie aan onze

jeugd besteedt. We hebben actieve jeugdcoaches die de commissie

ondersteunen en de jeugd soms op speelse manier, soms ook

heel serieus begeleidt. We hebben een mooie baan en wij hebben,

dankzij veel inspanning van de jeugdcommissie, als een van de

eerste verenigingen in Nederland het certificaat Comitted to Jeugd

gekregen.

De jeugd moet spelenderwijs de golfsport ontdekken en aldus ook

ervaren dat golf een onderdeel is en kan zijn van hun persoonlijke

ontwikkeling. Het is goed als wij daar als vereniging de basis voor

vormen, want ook het verenigingsleven is gebaat bij een permanente

aanwas van jeugdleden. Daar zetten veel clubleden zich voor

Op de Hoogte is een gezamenlijke en periodieke

uitgave van Golfclub De Hooge Bergsche en

Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv

21e jaargang • nummer 2, juni 2010

Op de Hoogte verschijnt 4x per jaar.

Redactie Golfclub De Hooge Bergsche:

Gerda Methorst • Ineke Bowen • Frits Louw •

Tineke Hummelen • Rob van Nuijsenburg

Redactie-adres: Molenlaan 209,

3055 GC Rotterdam

Telefoon 010 418 31 68 • Gsm 06 42091674

E-mail gj.methorst@tiscali.nl

Redactie De Rotte Bergen bv: Joris Slooten

Advertenties:

informatie telefoon 010 522 07 03

ajo duyMaer van twist

voorzitter

GC de hooGe BerGsChe

in en zo hoort het ook. Het zijn deze jeugdleden die

in de toekomst onze taken in bestuur en commissies

weer overnemen.

Het is leuk om eens te kijken naar een jeugdwedstrijd.

Het Hooge Bergsche Jeugd Open op 19 juni

staat, als u dit nummer in de brievenbus krijgt,

letterlijk voor de deur. Het aantal inschrijvingen

hiervoor was overweldigend, mede door een goede

PR van de Jeugdcommissie. Eind mei hebben we de

inschrijving moeten sluiten omdat het maximum was

bereikt. Ook al gaat het prima met onze jeugd, toch

blijven er altijd wensen. Hoe kunnen we de deelname

aan reguliere clubwedstrijden vergroten en

hoe zorgen we ervoor dat de jeugd staat te trappelen

om lid te worden van onze club? Ook belangrijk is

dat de ouders een steentje bijdragen en desgevraagd vrijwillige

activiteiten willen vervullen als de Jeugdcommissie daarom vraagt.

Ik had het hiervoor over de koekoek maar u begrijpt dat iedere

vergelijking in dit kader mank gaat.

Clubgolf moet als meerwaarde worden ervaren. Niet alleen voor

de jeugd maar voor alle golfers. Wij zijn met een aantal clubs

in Zuid Holland bezig clubgolf aantrekkelijker te maken. Daar

zult u de komende tijd meer over horen. Op de Algemene Leden

Vergadering heb ik al toegelicht dat wij met een aantal clubs in

Zuid Holland afspraken maken dat leden van die clubs op elkaars

banen met flinke kortingen kunnen spelen. Ook willen we het clubgolf

aantrekkelijk maken voor golfers die nog geen lid zijn van een

club. Een aantal plannen werken we nu uit. Ook de NGF is daarbij

betrokken. Wij willen de aantrekkingskracht van de baan en de

club vergroten, waardoor niet-clubleden de weg naar ons weten te

vinden en lid worden.

Als er bij leden nog suggesties op dit gebied zijn, aarzel niet en

stuur een ideeënmail aan het bestuur. En natuurlijk mag het nog

concreter door iemand in uw omgeving lid/certificaathouder te

maken. Als iedereen dat doet hebben we binnen de kortste keren

weer een wachtlijst en dat hebben we al even niet meer meegemaakt.

Colofon

Vormgeving en lay-out: Rob HoflandDesign

Fotografie: Frits Louw, e.a.

Druk: Thieme MediaGroep, Rotterdam

Ingezonden artikelen, brieven en mededelingen

zijn van harte welkom. Anonieme bijdragen

worden niet geplaatst. De redactie behoudt

zich het recht voor om ingezonden artikelen te

weigeren, dan wel aan te passen.

Golfclub De Hooge Bergsche

Rottebandreef 40 • 2661 JK Bergschenhoek

Website: www.hoogebergsche.nl

Secretariaat:

M.B.J. (Marlene) Vreeke

Telefoon 010 522 07 03,

ma, di, do, vr 08.30-13.00 uur

Fax 08 422 32 305

E-mail: secretariaat@hoogebergsche.nl

Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv

Rottebandreef 40 • 2661 JK Bergschenhoek

Receptie: 010 522 00 52

Baaninfo: 010 522 19 62, vanaf 08.30 uur

Website: www.rottebergen.nl

E-mail: rottebergen@box.nl

Bestuur De Hooge Bergsche:

Voorzitter: A.J. (Ajo) Duymaer van Twist

015-2560611

Vice voorzitter: H.J. (Dirk) Luger

010-5118326

Secretaris: G.J. (Gerda) Methorst

010-4183168

Penningmeester: J.M. (Hans) Suerink

010-4470798

Bestuurslid: F. (Freek) Reckweg

06-52023042

Bestuurslid: P.E.J. (Paula) Tonissen

010-4581091

Bestuurslid: C.C.F. (Tineke) Trip-Cammel

010-5116990

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 3


J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 4

De wedstrijdcommissie

heeft de laatste

maanden een

aantal nieuwe

enthousiaste leden

mogen verwelkomen.

Reden voor de

redactiecommissie om

met een van hen, Norma

Westra, nader kennis

te maken. Op een

mooie zaterdagochtend

spraken wij, zittend

op het gerenoveerde

terras van onze

golfbaan, met haar.

Kennismaking met golfsport

Norma vertelt dat zij door haar partner,

Guy Skern, enthousiast is geworden voor

de golfsport. Als een trouwe beoefenaar

van duursporten kwam het niet in haar op

te gaan golfen.

Duursporten?

Jaren heb ik gedurende twee à drie

keer per week enthousiast hardgelopen.

Meestal in gezelschap van een vaste

vriendinnenploeg, kilometers per keer.

Ik heb ooit een halve marathon met succes

beëindigd, maar wedstrijden waarbij

Kennismaking met

Norma Westra

tineke huMMelen

tien kilometer gepresteerd moest worden

waren voor mij in die periode de gewoonste

zaak van de wereld.

En nu golfen?

Ja, in 2005 ben ik lid geworden van De

Hooge Bergsche. Ik ben begonnen bij de

rabbits, en met vallen en opstaan heb ik

deze lastige sport enigszins onder de knie

gekregen.

Hoezo, lastige sport?

Ik vind golf niet echt een sport die je zo

maar even doet. Het frustrerende ervan

is dat op het moment dat je denkt het

spel redelijk te beheersen je zo maar weer

ballen kunt slaan die een richting kiezen

die je zelf niet echt gepland had. Echt

frustrerend.

Maar je blijft doorgaan?

Jawel, want op de een of ander manier

blijft het spel toch boeien. Daar komt

bij dat ik het ook erg leuk vind om met

gezellige mensen een ronde te doen. Zo

heb ik in mijn rabbitsperiode een clubje

dames ontmoet dat iedere donderdag met

elkaar de baan ingaat. En dat is leerzaam

en gezellig. Maar ook het deelnemen aan

door de club georganiseerde wedstrijden

vind ik leuk.

Reden om dan ook maar in de wedstrijdcommissie

te gaan zitten?

Niet direct, maar een aantal maanden

geleden benaderde Eric van Mieghem mij

met de vraag of ik de wedstrijdcommissie

wilde komen versterken. Ik heb hier niet

lang over hoeven na te denken, vond dat

ik ook wat voor de club moest doen en

het leek me bovendien een hele leuke en

leerzame ervaring.

En is het leuk in de wedstrijdcommissie?

Ja, het is een erg leuke ploeg mensen. We

hebben het onderling uitermate gezellig

en binnen de wedstrijdcommissie is een

goede taakverdeling. Als nieuw lid moet

je wel wennen aan alle procedures en niet

in de laatste plaats aan het gebruik van

de computer. Maar er zijn voldoende ervaren

commissieleden die je hierbij helpen.

Als lid van de wedstrijdcommissie leer je

bovendien veel leden kennen.

Dus een must voor elk nieuw lid om in

Niet begrepen?

deze commissie zitting te nemen?

Dat zou ik niet direct beweren. Maar het

heeft mij wel enige tijd gekost om in de

vereniging mijn weg te vinden. Het zal

ongetwijfeld ook aan mij hebben gelegen

maar ik vond het in het begin lastig om

mijn draai te vinden.

En die heb je nu gevonden?

Jawel, ik heb zoals gezegd mijn vaste

speelmomenten, maar zou wel vaker willen

spelen. Echter, ik werk ook een aantal

dagen per week, dus moet ik keuzes

maken.

Wat voor werk doe je?

Ik werk parttime als assistent endoscopie

op de afdeling interne geneeskunde van

het Groene Hart ziekenhuis in Gouda. Dat

werk doe ik gedurende een groot aantal

jaren met veel plezier.

En andere bezigheden?

Tuinieren, maar na een drukke dag kun

je mij geen groter genoegen doen door

mij met een boek op de bank te zetten.

Heerlijk ontspannend, katten in de buurt,

voor mij DE manier om tot rust te komen.

Katten?

Ja, ik ben een enorme dierenliefhebber.

We hebben twee katten die ik niet graag

zou missen. Katten zijn gezelligheidsdieren,

passen heel goed bij mij.

Hoezo?

Ik ben een echt gezelligheidsmens, mag

mij verheugen in een groot sociaal netwerk.

Ik verveel mij dan ook niet snel,

altijd wel iemand die langs komt of om

naar toe te gaan.

Ook een familiemens?

Jazeker, hoewel mijn familie en de familie

van Guy in het buitenland woont en wij

elkaar daardoor niet vaak zien. Maar hierdoor

organiseer je meer, waardoor je de

momenten dat je elkaar ontmoet optimaal

benut.

Nog andere zaken die de lezer van Op de

Hoogte over jou moet weten?

Niet echt, ik heb al voldoende verteld.

Ik vond het leuk op deze manier geïnterviewd

te worden.

Dat is wederzijds, dank voor dit interview.

Voor spelers die denken dat die kleine metalen cups bij de afslagen er zijn om: bananenschillen,

vieze zakdoekjes, papiertjes van marsrepen, lege flesjes, peuken enz. enz. in te

deponeren: die hebben het toch niet echt begrepen. Deze dingen zijn voor gebroken tee’s

en alleen daar voor. De rest graag voortaan weer in de vlakbij staande prullenbakken

(met veeeel meer ruimte) of gewoon zolang meenemen! Dat kan toch niet al te moeilijk

zijn. En, de baan ziet er meteen weer stukken beter uit! Dank hiervoor.

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 5


J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 6

Dat ontwaken gold ook voor de deelnemers

die op zaterdag 24 april om 7 uur in

de ochtend aantraden voor de wandeling.

We waren met ongeveer vijftien personen.

Onder de bezielende leiding van onze gidsen

Aria van Ballegoie en Ellen Beckmann

en begeleid door een heerlijk lentezonnetje,

dauw op de velden en een temperatuur

van drie graden boven nul was het

vroege uur al snel vergeten.

Vrouwtjes kunnen het alleen

We komen al snel bij de afslag van hole

5 waar een prachtig veld groot hoefblad

onze aandacht vraagt. Ellen geeft eerst

een vroege golfer de gelegenheid om met

een sierlijke afslag de bal in de sloot te

doen belanden alvorens ze van wal steekt.

Ongelooflijk wat er over een dergelijke

alledaagse plant is te vertellen. In onze

streken zijn de meeste exemplaren van

het groot hoefblad vrouwelijk en zij vermeerderen

zich dus niet door zaad maar

ongeslachtelijk (vegetatief) via de dikke

ondergrondse wortelstokken. Er komt geen

mannetje aan te pas. In het voorjaar zie

je eerst alleen de grote rozerode bloemen

verschijnen die recht uit de grond

komen. Pas na de bloei komt het blad

tevoorschijn, vandaar de middeleeuwse

naam ‘Filiae ante Patrem’, wat betekent

‘dochters die voor de vader verschijnen’.

Lenteperikelen:

een ochtendwandeling over

De Rottebergen

Na een lange en koude winter was het weer tijd voor onze jaarlijkse natuurwandeling

in het voorjaar om de natuur bruisend te zien ontwaken uit een lange winterslaap.

Groot Hoefblad.

Landarbeiders gebruikten het grote blad

als een hoed tegen de felle zon. Groot

hoefblad is een zeer lastig onkruid en

wordt daarom in de volkstaal ook wel

eens ‘allemansverdriet’ genoemd. De naam

‘pestwortel’ zou ontstaan zijn omdat men

in de middeleeuwen geloofde dat door de

onaangename reuk van de etherische oliën

de pest verdreven kon worden. Het blad

werd op zweren en pestbuilen toegepast.

Paarse smeerwortel.

teun andeweG

Klein Hoefblad.

Klein hoefblad kondigt het voorjaar aan

als een van de eerste planten die in bloei

komen, met gele bloemen die enigszins

lijken op die van de paardenbloem. Ook

bij het klein hoefblad komen eerst de

bloemen tevoorschijn en daarna pas de

bladeren.

Klein hoefblad vormt zaden die door de

wind worden verspreid en die lijken op

de pluizen van de paardenbloem. Maar

de belangrijkste wijze van voortplanten

gebeurt ook hier via de wortelstokken.

Hangjongeren op de baan

Daarna kunnen we een bedrijvig kraaienechtpaar

waarnemen op en rond een groot

kraaiennest bij de afslag van hole 10. De

zwarte kraai is een uitgesproken alleseter

- inclusief kadavers vanwege zijn eiwitbehoefte

- met een sterke territoriumdrift.

Vlakbij zijn eksters, de hangjongeren van

de vogelwereld. Ze maken een hoop herrie,

zijn enorm nieuwsgierig en eten alles

wat ze kunnen krijgen. Hun favoriete

woonplaats is in hoge bomen.

Van hun bravoure en stoerheid blijft bar

weinig over als er zwarte kraaien in de

buurt zijn. Al snel zijn ze gedeclasseerd

tot een groep bange schreeuwlelijken.

Als ze ‘s avonds een slaapplek opzoeken,

zijn ze afhankelijk van de nukken van de

kraaien die de mooiste plaatsen bovenin

veroveren.

Vertrouwde planten

De volgende stop is bij de grote weegbree.

Hij kan door zijn nerfstelsel en vlezige bladeren

goed tegen kneuzingen en laat zijn

zaad onder meer verspreiden via schoeisel

van wandelaars, vandaar de naam tredplant.

Op een onverhard pad groeien ze

verder naar het midden toe dan bijna alle

andere planten en grassen, omdat deze

laatste door regelmatige vertrapping uiteindelijk

verdwijnen. De grote weegbree

is een taaie jongen.

Even verder zien we de zo bekende brandnetel

en de dovenetel. De bladeren en

stengels van de dovenetel lijken sterk

op die van de brandnetel, maar hebben

geen netels met mierenzuur. Verder is

het blad minder scherp gekarteld en zijn

de hoofdstengels vierkant met duidelijke

ribben. Bovenal hebben dovenetels fraaie

lipbloemen (als een preekstoel).

Dan wordt onze aandacht gevestigd op

een stevige plant met paarse hangende

trosjes klokvormige bloemen: de paarse

smeerwortel. De naam ‘smeerwortel’ komt

van de dikke sappige wortel van de plant,

die een stof bevat die heling van wonden

bevordert, wat in de tijd van de Romeinen

en Grieken al bekend was. Hij wordt nog

steeds gebruikt in gezichtscrème.

Uiteraard bekijken we ook het bekende

fluitenkruid, een schermbloemige die zijn

naam dankt aan het feit dat van de

stengel fluitjes gemaakt kunnen worden.

De plant werd door de bekende leraar en

veldbioloog Jac. P. Thijsse ‘Hollands kant’

genoemd. De schermen van witte bloempjes

bloeien vroeg en zitten vol nectar. Je

treft er dan ook vele kleine insecten aan.

Van musici tot soepganzen

Terwijl we daar lopen worden we begeleid

door het gezang van diverse vogels. Dat

doen ze om twee redenen: afbakening

van hun territorium en het lokken van de

De korstmossen worden met een loep

bekeken.

vrouwtjes. Het zijn dan ook meestal de

mannetjes die tsjilpen. In de verte horen

we de tuinfluiter met zijn lied dat lijkt op

een versnelde merelzang. Hij broedt tussen

mei en juli en heeft zijn nest in dichte

ondergroei. Het is een vrij onopvallende

vogel, qua grootte tussen een merel en

een mees met een saaie kleuring. Hij trekt

de Middellandse Zee en de Sahara in één

ruk over op basis van een vetvoorraad die

30% van het normale gewicht kan bedragen.

Echte krachtpatsers dus!!!

Bij hole 5 zien we een nest jonge grauwe

ganzen. Een ander nest bevindt zich bij

hole 7 en 8, die jongen zijn een weekje

ouder. Onvoorstelbaar dat de grauwe

gans nog geen drie decennia geleden

een zeer zeldzame broedvogel was, die

plaatselijk zelfs werd uitgezet om te

voorkomen dat de soort uit Nederland

zou verdwijnen. Inmiddels is de populatie

geëxplodeerd met de Oostvaardersplassen

als uitvalsbasis. Er broeden in Nederland

Ecowallen.

meer dan 25.000 paren en de soort

vestigt zich nog steeds op nieuwe plaatsen.

Gedomesticeerde en weer verwilderde

grauwe ganzen gaan wat oneerbiedig als

‘soepgans’ door het leven.

Korstmossen en ecowallen

Het korstmos is een van mijn favorieten

en een mooi voorbeeld vinden we op de

stam van een boom bij de afslag van hole

9. Korstmossen zien er door een loep uit

als schitterende koraalriffen en zijn een

symbiose van een schimmel en een alg.

Ons groepje dat met de neus tegen de

stam gedrukt deze korstmossen bestudeert,

levert een komisch plaatje op. Voor

een argeloze voorbijganger moet het eruit

gezien hebben als een soort boomaanbiddende

sekte.

Ellen wijst ons op de verschillende ecowallen

(gevlochten takken) langs de golfbaan.

Ecowallen zijn meer dan plaatsen waar je

je bal niet terugvindt of onbespeelbaar

moet verklaren. Ze zorgen ervoor dat voedingsstoffen

van afgestorven organismen

wat meer gedoseerd in de grond verdwijnen

dan bij versnippering het geval zou

zijn. Tevens wordt de grond minder droog.

Heerlijke broodjes

Omstreeks een uur of negen komen we

terug in het clubhuis waar heerlijke broodjes

en koffie op ons staan te wachten. Ook

Rudo komt nog even langs en er wordt nog

wat nagepraat. Een welverdiend bedankje

voor onze gidsen Ellen en Aria met een

begeleidend bloemetje luidt het einde in

van een schitterende zaterdagochtend.

Helaas vergat ik Nigar te bedanken voor

het helpen organiseren van dit uitje en

het regelen van de bloemen en het ontbijt.

Bij dezen wil ik dit graag rechtzetten.

Wat is onze baan toch mooi op een schitterende

voorjaarsmorgen. Ongetwijfeld tot

een volgende keer!

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 7


J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 8

De nieuwspagina’s met een blauwe rand

aan de bovenzijde vallen volledig

onder de redactie van De Rotte Bergen BV.

De daling staat in schril contrast

met de andere categorieën van

golfers die de laatste jaren een

spectaculaire stijging in aantallen

tonen: de vrije golfers en de leden

van de virtuele clubs zoals ANWB

en Golf Vereniging Nederland.

Deze ‘golfclubs’ organiseren voor

hun leden wedstrijden, nemen

GVB’s af, registreren de handicaps

en nemen deel aan de landelijke

NGF competitie. Dat alles op

een betaalbare, moderne en vrijblijvende

manier die velen kennelijk aanspreekt

Een belangrijk deel van de ledenservice

die voorheen exclusief was voorbehouden

aan de traditionele clubs wordt dus ook

door deze organisaties geboden. Door

de bundeling van de vraag slagen deze

marktpartijen er ook in om tegen gunstige

voorwaarden greenfees in te kopen

en bieden zij een aantrekkelijk alternatief

voor een groot deel van de beginnende

golfers die - volgens de statistieken - niet

meer dan gemiddeld een keer of zes per

jaar spelen. Een vraag die zich door deze

ontwikkeling opdringt is: waarin onderscheiden

de traditionele golfverenigingen

zich ten opzichte van deze ‘virtuele’ clubs?

Vanzelfsprekend

Met andere woorden: wat is de onderscheidende

‘traditionele clubwaarde’? Een

groot aantal golfclubs ervaart inmiddels

zelf de veranderende markt en heeft de

- voorheen vanzelfsprekende - instroom

van nieuwe leden de laatste jaren af zien

nemen. Verantwoordelijke verenigingsbe-

Heeft u vragen, suggesties en/of klachten

over de inhoud dan horen wij dat graag.

U kunt reageren via info@rottebergen.nl

Is traditionele clubwaarde

nog onderscheidend genoeg?

Aan het einde van het eerste kwartaal 2010 zijn er in Nederland bijna 4.000

clubgolfers minder dan een kwartaal geleden. De grootse dip in jaren. Met

clubgolfers wordt bedoeld: leden van een traditionele golfvereniging.

130.000

128.000

126.000

124.000

122.000

120.000

118.000

116.000

114.000

112.000

110.000

Aantal clubleden Nederland

2006-2010

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2006 2007 2008 2009 2010

sturen worstelen met de vraag

hoe ze - met de beperkt beschikbare

middelen - het alternatief

van traditioneel clublidmaatschap

weer duidelijker op de

kaart kunnen krijgen tegenover

de aantrekkelijke aanbiedingen

van de virtuele clubs. Bij een

aantal clubs dringt inmiddels

het besef door dat er iets moet

veranderen en dat er actief werk

gemaakt zal moeten worden van

ledenwerving. Ook wij zijn in gesprek met

het bestuur van De Hooge Bergsche om

gezamenlijke initiatieven te ontplooien

om ons gecombineerde aanbod: jaarkaart

Rottebergen en clublidmaatschap Hooge

Bergsche actiever aan te bieden.

In dat kader lijkt het nuttig u daarin te

betrekken: waarom bent u ooit lid geworden

en wat ervaart u aan clubwaarde? Wij

hopen dat u de moeite neemt te reageren

en zo een bijdrage te leveren aan deze discussie.

Reactie gaarne sturen aan joris@

rottebergen.nl; bij voorbaat dank.

Trainingsdag

marshals

De marshaldienst op de

Rottebergen is dit jaar het

zevende jaar ingegaan en

is inmiddels niet meer weg

te denken. Jaarlijks komen

de marshals bijeen om

ervaringen uit te wisselen en

de basisvaardigheden Eerste

Hulp bij te schaven. Vrijdag

21 mei was het weer zover.

Onder leiding van de voorzitter

van de marshalcommissie

André van Waveren

werden de prioriteiten

en aandachtspunten

doorgenomen.

Entree gereed

Het was een hele klus

maar het resultaat mag

er zijn. Eindelijk heeft

De Rottebergen de entree

die zij verdient. Vanaf

eind januari, direct na de

vorstperiode, kon een start

gemaakt worden met het

werk. Het was voor velen

even schrikken toen de

achttien populieren rond

het clubhuis omgezaagd

werden en het duurde even

voordat de contouren van

de nieuwe entree duidelijk

werden. Om logistieke

redenen werd besloten

direct de kleine putting

green en het terras te

renoveren. De omgeving

van het clubhuis werd

tevens opgehoogd zodat

de leeflaag weer aan de

gestelde eisen voldoet.

Eind april werd het geheel

ingezaaid en inmiddels

groeit de graszode al aardig

dicht. Er wordt nog gewerkt

aan de plannen voor

verlichting van de paden

en de trap. De verwachting

is dat de putting green per

half juli weer in gebruik

genomen kan worden.

Algemene Vergadering

Woensdag 28 april j.l. vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en

Certificaathouders van De Rotte Bergen BV plaats.

Voor de gelegenheid werd uitgeweken

naar het NH Hotel in Capelle aan de

IJssel. In het clubhuis werd teveel drukte

verwacht in verband met de zomeravondcompetitie

en de wens bestond om in alle

rust constructief te kunnen vergaderen.

Totaal meldden zich 30 personen.

Diverse vragen

Na een uitgebreide verantwoording over

het boekjaar 2009 en de beantwoording

van diverse vragen konden de directie en

de Raad van Commissarissen door de vergadering

gedechargeerd worden.

De heer Rasterhoff nam afscheid als bestuurder

van de Stichting Administratiekantoor

en als commissaris. Hij werd door de voorzitter

de heer Drost uitgebreid bedankt

voor zijn inzet en wijsheid.

De heer Suerink werd geïnstalleerd als

nieuwe stichtingsbestuurder en commissaris.

Na het over en weer uitwisselen van argumenten

en zienswijzen kon de vergadering

om 22.45 uur door de voorzitter beëindigd

worden waarna gelegenheid was om na te

praten.

De door de directie gehouden presentatie

met toelichtingen op en specificaties van

de jaarrekening 2009 alsmede een schets

van de ontwikkelingen in de markt en de

beleidsspeerpunten van De Rotte Bergen

BV is in zijn geheel beschikbaar. Diegenen

die een exemplaar wensen te ontvangen

kunnen een e-mail sturen naar:

joris@rottebergen.nl.

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 9


J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 0

Joost mag ’t zeggen

Beste clubgenoten,

Het voorseizoen zit erop en het is nu gedaan

met de rust. Natuurlijk, ik heb de nodige

toernooien afgewerkt, met zeker geen slechte

resultaten. Maar direct daarna begon ik enorm

uit te zien naar de grote toernooien, zoals het

PGA Championship op Wentworth en het Open

de France op Le Golf National. Dat zijn niet

alleen de evenementen waar de liefhebbers op

wachten, je kunt er met een goed resultaat ook

enorm veel geld verdienen. Laat ik het maar

eens zo zeggen: één goede week en je kunt een

echt vette cheque ophalen. Dat klinkt sommigen

misschien wat minder romantisch in de oren,

maar het is natuurlijk wel de realiteit van

de European Tour. Iedereen die daar speelt is

een broodgolfer, die er -hoe je het ook wendt

of keert- zijn geld moet verdienen. Dat laat

onverlet dat we golf ook allemaal heel erg leuk

vinden om te doen en veel van het spelletje

houden. Die twee elementen samen laten vallen,

dat is uiteraard de ideale situatie en meestal

ook de sleutel tot succes.

Intussen begin ik te profiteren van de

veranderde omstandigheden in mijn omgeving.

Ik merk dat ik nog meer rust om me heen kan

creëren sinds ISM mijn management doet. Toen

ik nog lid was van het Golf Team Holland had

ik ook niks te klagen hoor, maar als er dan iets

geregeld moest worden, dan ging dat altijd

vanuit Nederland per telefoon of mail, of ik

moest wachten tot ik terug in ons land was.

De mensen van ISM zijn op elk toernooi dag en

nacht aanwezig, dus alles wordt altijd direct en

ter plekke geregeld. Het lijken misschien kleine

dingetjes, en dat zijn het vaak ook, maar details

maken op dit niveau wel het verschil. Zoals ik

ook inmiddels helemaal gewend ben aan mijn

nieuwe caddie Martin Gray. Het gaat super en

het klikt erg goed. We kunnen in een deuk liggen

van het lachen en ook zeer serieuze gesprekken

met elkaar voeren. Ik wist dat Martin al 25

jaar in het vak zit, maar ik sta er verbaasd van

hoeveel kennis en kunde hij in die jaren heeft

vergaard. Die gozer kent niet alleen alle banen

op de Tour op zijn duimpje, hij kent elke hole uit

zijn hoofd!

Op de dagen vlak voor een toernooi train ik

volgens een vaste routine, die misschien ook

interessant kan zijn voor diegenen onder u die

ook geregeld oefenen in plaats van spelen. Ik

begin altijd met putten, vooral om even het

gevoel te krijgen van de green. Daarna ga ik

naar de driving range, waar ik de slagen opbouw

van kort naar lang. Ik eindig dus altijd met

mijn driver. Vervolgens naar de chipping green

en de bunkers en daarna nog even kort terug op

de driving range voor het gevoel. Ik eindig dan

weer met een sessie met mijn putter. Bij mij

neemt deze routine zo’n vijfenhalf uur in beslag,

waarbij ik er eerlijk bij zeg, dat ik de lunch

dan meereken. Maar de opbouw ervan is voor

mij en mijn spieren ideaal en je kunt ‘m ook

terugbrengen tot een sessie van een uurtje.

Veel mensen zijn nog altijd benieuwd naar of

bezorgd over mijn pols. Ik heb er geen last

meer van maar ben er wel voorzichtig mee. Ik

ben er ook achtergekomen dat elke golfer op

dit niveau wel zo’n zwak punt heeft, of dat

nou zijn rug, schouder of knie is. Die pols zal

altijd een wat zwakker punt blijven aan mijn

lichaam, dus moet ik overbelasting te allen tijde

zien te voorkomen. Het is eigenlijk meer een

aandachtspunt dan een zwak punt geworden.

Mede daarom bouw ik ook dit seizoen weer

rustpunten in mijn schema in. Dan zorg ik dat ik

lekker thuis in Nederland ben, al weet ik nu al

dat ik dan zo snel mogelijk de vernieuwde holes

van de Hilversumsche eens ga verkennen want

ik kijk ook alweer enorm uit naar het KLM Open

in september. Ik ben echt een groot liefhebber

van dat soort bosbanen. Bovendien markeert die

baan in feite mijn debuut op de Tour. In 2005

haalde ik op één slag na de cut net niet, dus ik

heb ook nog eens wat recht te zetten daar.

Groeten,

Joost

Golf & Drinks/

Out of Office

Voor ondernemers uit de regio Zuid-

Holland is De Rotte Bergen BV in samenwerking

met incassospecialist en gerechtsdeurwaarderorganisatie

GGN begonnen

met een golfevent ‘Golf & Drinks’.

Dit nieuwe initiatief is gericht op de nietgolfende

ondernemer die op een sportieve

manier netwerken en golf wil combineren.

Het wordt dit jaar zes keer georganiseerd

en men wordt op naam uitgenodigd.

Zie voor meer informatie:

www.golfanddrinks.nl

Tarieven handicart

Hoewel de handicarts eigendom zijn van De Rotte Bergen BV wordt toch met

het reglement van de Stichting Handicart gewerkt bij de uitgifte ervan.

Dit betekent ook dat de tarieven in overleg met de Stichting vastgesteld zijn.

Het maakt hierbij geen verschil of het een 9 of 18 holes ronde betreft.

Gebruikerspas € 6, = Geen gebruikerspas € 25, =

‘GOOD GOLFERS REPLACE DIVOTS’

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 1


M A A R T 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 2

Organisatie Rijnmond Open

in volle gang

Zoals u in de wandelgangen vast al heeft

vernomen, zal in samenwerking tussen

De Hooge Bergsche en De Rottebergen

een groot strokeplay amateurtoernooi

worden gehouden in de week van 30

augustus. Het toernooi staat open voor

maximaal 200 deelnemers. Het hoogtepunt

van de week vormt het finaleweekend

van 4 en 5 september waarin

uiteindelijk 84 golfers strijden om de

eerste plaats. De beste 41 spelers (laagste

handicappers) plaatsen zich direct

voor de finale, de overige 43 spelers

plaatsen zich via de voorrondes in de

week (maandag

t/m donderdag)

voor het weekend.

Tijdens het weekend

spelen de 84

spelers twee rondes

op zaterdag,

de beste 36 spelers kwalificeren zich

voor de finale op zondag, die over één

ronde wordt gespeeld. Winnaar van de

Rijnmond Open is de speler met de

laagste bruto score over drie rondes.

Ook zal er een mooie prijs beschikbaar

worden gesteld voor verbetering van het

baanrecord, dat nu op naam staat van

Joost Luiten met 69 slagen.

Naast het bruto toernooi wordt er ook

een netto toernooi gehouden voor de

spelers uit de voorrondes die de bruto

cut niet hebben gehaald maar daar wel

de beste netto score hebben neerge-

Nu wij al weer enige maanden operationeel zijn met de

‘nieuwe’ website en de laatste versie van het NGP-systeem

kunnen wij terugkijken op een geslaagd project. In het

begin hebben we nog wat startproblemen gehad met een

aantal instellingen in het systeem maar de fouten zijn

opgelost en we raken steeds meer ingevoerd in de werking

van de programmatuur in combinatie met de website.

Het totale systeem is nu stabiel, zodat Tom Spaan

en Paul Mostert niet meer hoeven in te grijpen om database

en website synchroon te laten lopen. Omdat we als

commissielid ook gemakkelijk vanuit huis op het systeem

kunnen werken zijn we beter in staat om eventuele vragen

sneller te kunnen beantwoorden of gemaakte fouten

te herstellen.

Vrijwilligers

gezocht voor

de vrijdag- en

weekendactiviteiten

zet. De 24 beste netto spelers spelen

eveneens een finaleronde op zondag.

“Alhoewel het Rijnmond Open in de eerste

plaats een bruto strokeplaytoernooi

is, waarin we proberen topspelers naar

de regio te krijgen, willen we het ook

aantrekkelijk maken

voor de hogere handicappers.

Zij zullen

zich niet zo snel voor

het bruto toernooi

kwalificeren maar

hebben een goede

kans in het netto toernooi. We hopen

daarmee ook de hogere handicappers

een aantrekkelijk toernooi te kunnen

bieden”, aldus Eric van Mieghem, projectleider

van het Rijnmond Open Golf.

De vrijdag voor het weekend wordt

gestreden om de Rijnmond Business

Trophy, een toernooi dat speciaal wordt

georganiseerd voor de sponsors. Eric

van Mieghem: “Een toernooi als dit is

onmogelijk zonder sponsors. We hebben

een groot aantal Business Club

leden bereid gevonden het toernooi te

sponsoren, waardoor het professioneel

De nieuwe website: eerste evaluatie

kan worden opgezet en er een mooie

prijzentafel kan worden neergezet. Op

vrijdag zal een groot toernooi voor de

sponsors en hun genodigden plaats

vinden. Ook daar wordt gestreden om

mooie prijzen en natuurlijk om de

Rijnmond Business Trophy.

Om een toernooi als dit professioneel te

laten verlopen is een groot aantal vrijwilligers

nodig. Ondanks dat velen zich

hiervoor al hebben aangemeld, kunnen

we nog steeds vrijwilligers gebruiken.

Met name als voorcaddie op hole 1 en

10 gedurende het weekend, daarnaast

voor het doorgeven

van scores

in de baan

die verzameld

zullen worden

op een scorebord

bij het

clubhuis. Vooral tijdens de businessdag

kunnen we nog veel vrijwilligers gebruiken.

Als geste naar onze sponsors willen

we namelijk een marker laten meelopen

per flight. Mocht u geïnteresseerd zijn

laat het dan weten via info@rijnmondopengolf.nl

. Alle vrijwilligers krijgen een

unieke Rijnmond Open polo, de vrijwilligers

op vrijdag worden tevens uitgenodigd

voor het Rijnmond Business

Trophy diner.

Alle verdere informatie en het verloop

van het deelnemersveld kunt u volgen

op www.rijnmondopengolf.nl

Momenteel zijn we bezig met enkele verbeteringen en een

splitsing tussen openbare en afgeschermde toegankelijkheid

(voor gasten respectievelijk leden). Hieronder vallen

onder andere nieuwsberichten van commissies en bestuur,

downloads en foto’s.

We kunnen stellen dat wij nu niet meer werken voor het

systeem maar dat het systeem nu voor ons werkt en zo

hoort het ook!

En mocht u nog vragen of opmerkingen hebben: laat het

ons weten (AC@Hoogebergsche.nl), dan kijken wij wat

we er aan kunnen doen.

Eric Rosendaal

voorzitter AC

Why do we play golf,

actually?

david younG

Suppose you’re teeing off at the 13th, when

suddenly a spaceship from another planet lands

beside you and a strange-looking green creature

with TV aerials sticking out of his head emerges and

asks you (in perfect Dutch of course, these people are

incredibly clever) what you’re doing? How would you

explain playing golf in a way which made it sound

like something quite sensible to be doing for five

hours a day? Not possible! In fact I reckon the reason

Earth has never been invaded is because other Galaxy

Dwellers have come down, had a look around, concluded

all Earthlings are mad and decided to move onto to

somewhere more productive.

Let’s face it, it is the most frustrating and difficult

game ever invented. Ben Hogan, one of the greatest

ballstrikers ever, said he only hit four or five good

shots per round. Tiger Woods, looking back over the

year 2000 in which he won three Majors and pretty

much everything else, said he only hit one shot all year

exactly as he intended (Okay, it was a 240 metre 3

wood so his standards are a little higher than ours, but

still..). By the highest standards, nearly every shot we

play is a mishit. Suppose you were playing tennis and

three out of every four shots went off the frame or into

the net – I’ll bet you’d rapidly conclude that this was

no fun at all and take up something else. Perhaps we

shouldn’t be surprised of course – it was invented by a

race who think music comes out of bagpipes….

I believe we all have our own very individual reasons

for being drawn back to golf like a moth to a flame,

and here are some of the types I’ve come across at De

Hooge Bergsche:

The Mad Scientist – he’s spend many hours searching on

the Internet for obscure theories about the best way to

hit a golfball. His conversation is peppered with strange

technical terms like lag, floatloading, holding the flying

wedges, all of which only mean something to about

three other people in the world. He can often be found

on the putting green tying himself in knots using a

strange style and a weirdly-shaped putter. Every month

he proudly announces that he’s finally found the Secret

– until his friends point out that his swing is exactly

the same as it’s always been… (now who could this be I

wonder?).

The Nature Lover – just enjoys being out in beautiful,

peaceful surroundings, being active and absorbing the

YOUNG

AT HEART

sights and sounds of everything around them. The

only birds who matter to them are the ones they

find in trees, not in the hole!

The Social Player – has no ambitions to ever be a good

golfer, more interested in being in the company of nice

people and the after game socialising. Actually thinks

the golf is just killing time before you get to the most

fun part of the day.

The Escaping Spouse – took up golf as a way of getting

away from their irritating better half – usually after

retirement and after the children have left home, when

suddenly they find themselves spending far too much

time together and getting on each other’s nerves…

The Needy Spouse – only takes up golf because they

realise their partner seems to be spending all their time

on the golfcourse, so this is the only way they’ll ever get

to see them (see Escaping Spouse above).

The “Harde Kern “- the real golf fanatics. They have a

computer programme which automatically enters them

for every competition at 1 second past 12 on the first

possible entry date. Their social life is based on the

people they meet at the club, they know every bit of

gossip about who’s sleeping with who (and who isn’t),

they’re up to date with all the political machinations

inside the club. They book golf holidays to exotic

locations like Spain and Turkey, breathtaking landscapes

and mysterious and complex cultures with a rich history

stretching back over centuries – which they completely

ignore in favour of following that little white pilletje

down the fairway (they hope). I love these people; they

are the heart of the club.

So I realise I haven’t yet answered my own question

have I? The renowned French wit De la Rochefoucauld

once described getting married for a second time as

being “the triumph of hope over experience“. I think

that’s equally applicable to golf. We all secretly cherish

the belief that today, just for once, for some mysterious

reason that slice will vanish and all our shots will go

straight, our chips will finish dead by the hole and the

putts will fall from everywhere. And, occasionally, it

actually happens. Golf is like a seductress, promising us

eternal happiness, from time to time giving us a glimpse

of her charms, just enough to keep us coming back for

more. And I, like all of you reading this, am happy to

be under her spell.

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 3


J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 4

Kwalificatieteams

In 2009 is gestart met de voorbereidingen

voor de samenstelling van de competitieteams

door het houden van kwalificatiewedstrijden.

Het kwalificatiesysteem

werkt met een puntensysteem, op basis

van dit systeem zijn er drie herenteams

samengesteld en een damesteam.

Omdat de vereniging in haar beleidsplan

al heeft aangegeven het spelniveau van

de spelers te willen verhogen heeft het

bestuur voor deze gekwalificeerde teams

een budget beschikbaar gesteld voor trainingsdoeleinden.

Door

het puntensysteem is

de basis gelegd voor de

samenstelling van de

teams. Door de trainingen

wordt de teamspirit

gevormd, ontstaat

prestatiedruk en wordt

er hard gewerkt aan

de verbetering van

de techniek. De Rotte

Bergen BV heeft voor

alle selectieteams een

mooie trui beschikbaar

Terugblik competitie 2010

Heren 7.

gesteld, die zeer welkom bleek tijdens

deze toch wel ‘koude’ competitie. Ook

heeft De Rotte Bergen BV de selectieteams

korting gegeven op de greenfee

bijdrage en de ballenkaarten. Naast deze

materiële bijdragen hebben alle teams zelf

behoorlijk geïnvesteerd in de trainingen.

Regelmatig waren de teams te zien op het

GCR en in de baan. Met als resultaat dat

de teams vanaf de eerste competitiedag

op scherp stonden en geen last hadden

van het ontwaken uit de winterslaap, een

verschijnsel waar sommige andere teams

last van hadden.

Dames 1 en Heren 3 hebben de doelstelling

gehaald en zijn gepromoveerd

naar een hogere klasse. Doordat Heren

3 gepromoveerd is spelen we volgend

jaar toch weer met een team in de vierde

reserveklasse, een plaats die Heren 2 niet

heeft kunnen behouden. Aan de inzet

van Heren 2 heeft het niet gelegen, de

handicapverschillen bleken toch te groot.

Ook Heren 1 is dit jaar niet gepromoveerd,

uiteindelijk wel tweede geworden in de

poule maar toch net niet die ene partij

anneMiek de lanGen

kunnen winnen om als eerste te eindigen.

Jammer, het is een sterk team maar dat

geldt ook voor de tegenstanders.

De competitiecommissie hoopt voor 2011

ook voor de senioren heren- en damesteams

een selectieteam te kunnen samenstellen.

Het ruiken aan en meemaken van

een overwinning stimuleert hopelijk meer

spelers tot het gaan voor de prestatie, het

wezen van competitiespelen!

Promoties:

Heren 3 (captain Danny Fiere) is gepro-

moveerd naar de vierde reserveklasse

De volgende herenteams zijn gepromoveerd

naar de vijfde reserve klasse:

Heren 4 (captain Ed Rademaker).

Heren 7 (captain Bram Bobbe).

Heren 8 (captain Herman Jonkman).

Dames 1 (captain Annemiek de Langen)

is gepromoveerd naar de tweede standaardklasse.

Dames 2 (captain Hélène van Weel) is

gepromoveerd naar de derde reserveklasse.

Een aantal teams is tweede geworden en

heeft de eerste plaats net niet gehaald,

andere teams hebben zich gehandhaafd.

Ook heeft een aantal teams te veel overmacht

ondervonden van andere teams

doordat de handicapverschillen tussen

de teams te groot bleken, waardoor een

laatste plaats het resultaat was.

Al is het dan niet voor iedereen gelukt,

de vereniging mag terugzien op een succesvolle

competitie.

Vers van de pers wil ik u het initiatief van

de NGF niet onthouden, om in 2011 meer

damesteams op de zondag toe te staan.

Nadere informatie volgt.

Dames 2.

De voorzitter van de competitiecommissie Annemiek de

Langen heeft reeds teruggeblikt op de competitie 2010.

De redactie heeft onderstaand stuk van dames senioren 1

ontvangen, en wil u graag deelgenoot maken van hun ervaringen.

De term ‘pechvogel van het jaar’ zou op dit team van

toepassing kunnen zijn. Want op een gedeelde eerste plaats

Proloog

Van de competitiecommissie kregen Marga

Noorman en Benedicte Hermans de ruimte

om voor het seizoen 2010 een competitief

seniorenteam op te zetten. Het zou

een team moeten gaan worden dat de

HB-senioren goed op de competitiekaart

zou gaan zetten. Sommigen onder ons

hebben hun oude vertrouwde gezelligheidsteam

verlaten; een moeilijke beslissing.

Winterse start

Truien: altijd een belangrijk item!

Aangezien het aan een vaste clubtrui ontbreekt

wordt er naarstig gezocht naar een

teamidentiteit, die wordt aangegeven met

een eigen trui.

‘Inferno oranje’ was uitverkocht, ‘shocking

pink’ werd de nieuwe kleur. Pittig moest

het zijn!

Pech

BenediCte herMans

Trainen

Dat was niet altijd even leuk op de winterse

velden. De laatste training was wel heel

bizar. Om half negen stond het team op

Broekpolder in de hagel met windkracht

tien. De bar was dicht en er was nog

geen koffie te krijgen. Dan maar meteen

doorgelopen naar de schitterende driving

range. Na negen holes gingen wij als ijscovrouwen

aan de ‘lentesoep’. Op hole 10

maakten we een doorstart en kwamen we

in aanvaring met een excentriek geklede

heer die geen greenfeeërs duldde en ons

verzocht te vertrekken richting hole 14.

De caddiemaster zou worden gehaald? Van

voorspelen voor de competitie zal hij wel

nooit hebben gehoord…hij speelde van

de oranje tees!!

Competitie

Van onze voorzitter kregen wij een heel

op basis van teampunten eindigen maar op basis van individuele

prestaties nèt een punt minder hebben dan de ander,

is dat zuur of niet?

Dames, namens de redactiecommissie evenwel van harte

gefeliciteerd met dit behaalde resultaat en volgend jaar

meer succes!

Dames senioren 1

leuke aanmoedigingsmail. Succes in de

competitie werd ons toegewenst. Wij

waardeerden dit zeer.

De verwachtingen om ons heen waren

hoog gespannen. Onze verwachtingen

waren dat ook. We hebben drie keer

gewonnen en eenmaal gelijk gespeeld

tegen de kampioen van de poule. Helaas

hetzelfde aantal wedstrijdpunten, maar

minder persoonlijke punten.

Gezelligheid

Individuele wensen moesten soms opzij

gezet worden voor het teambelang. Dat

was soms moeilijk. We zijn voor de ‘prestatie’

gegaan en het bleek dat dit niet ten

koste hoeft te gaan van de gezelligheid.

We zijn als team erg naar elkaar toe

gegroeid. Wij hopen dan ook volgend

jaar samen een kampioenschap binnen

te slepen.

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 5


Wát, een golfdriedaagse????

Ja, inderdaad een Golf3Daagse, we breken

met een traditie. Dat heeft natuurlijk een

reden die we als nieuwe commissie graag

uitleggen. De laatste jaren is onze vereniging

geconfronteerd met teruglopende

belangstelling voor evenementen. Dit past

helaas een beetje in de tijd, we krijgen van

omliggende verenigingen dezelfde berichten.

Met het opstappen van de Golf5Daagse

commissie is na overleg met het bestuur

besloten om een driedaags evenement te

organiseren. Natuurlijk hopen we op een

grote toeloop zodat we snel terug kunnen

keren naar de traditie van de 5-Daagse.

Maar laten we ook duidelijk zijn dat het

gewoon gezellige dagen moeten worden. Met

De Members Guestday, een four ball

betterball met maximale handicapverrekening

van 30. De handicapverrekening wordt

toegepast om de teams wat met elkaar in

evenwicht te brengen

Ontvangst vanaf: 10.00 uur

Aanvang wedstrijd (shotgun): 11.00 uur

Inschrijfgeld per koppel van member

en guest bedraagt € 70.

Dit is inclusief greenfee (voor de gast),

lunchpakket, borrelhap en diner voor beiden

(drankjes niet inbegrepen).

Members

G uestday

Golfdriedaagse 20, 21 en 22 augustus

Vrijdag 20 augustus

die traditie willen we zeker niet breken.

We hebben het volgende programma samengesteld

voor deze DrieDwaze(Golf)Dagen,

zoals we ze, met een knipoog naar het grootwarenhuis,

gedoopt hebben.

De eerste dag, vrijdag 20 augustus, zal traditiegetrouw

de ‘Members Guestday’ zijn. We

hopen op een groot aantal inschrijvingen,

temeer omdat we zullen afsluiten met een

diner. Een uitstekende gelegenheid voor de

nieuwe pachter Bon Bon partyservice om zijn

kunsten te tonen, immers ook voor hen is

het belangrijk dat het een succes wordt. We

hebben er alle vertrouwen in dat zij daarin

zullen slagen.

De tweede dag, zaterdag 21 augustus, wordt

een echte ‘fundag’. De wedstrijdvorm zal een

Texas Scramble zijn met uitdagingen. Verder

bieden we u aan: borrelhap, een diner met

live muziek en mogelijk een spectaculaire

act, waarover we in een vergevorderd stadium

van onderhandeling zijn! Iedereen is

daarom van harte uitgenodigd, ook leden die

niet meedoen aan de wedstrijd en partners

van leden kunnen zich inschrijven voor de

feestavond. Dit kan op het inschrijfformulier

aangegeven worden.

Mocht de wedstrijd onverhoopt niet doorgaan

omdat de baan gesloten is vanwege

slecht weer, dan zal dit op de website vermeld

worden. Het diner en de feestavond

gaan dan WEL gewoon door.

De derde dag, zondag 22 augustus, staat

in het teken van de strijd om de Golfdagen

Wisseltrofee, een individuele stablefordwedstrijd,

waarmee we tegemoet willen

Zaterdag 21 augustus Zondag 22 augustus

Inschrijfformulier

De Tricolore Texas Scramble. Een scramble met extra

uitdagingen Gaat het team er voor of wordt er ’op safe’

gespeeld ? Maximale handicapverrekening is 36.

Ontvangst vanaf: 10.00 uur

Aanvang wedstrijd (shotgun): 11.00 uur

Inschrijfgeld bedraagt € 30 p.p. Dit is inclusief borrelhap,

diner (drankjes niet inbegrepen) en gezellige avond

Kosten alleen deelnemen aan de feestavond

(inclusief diner): € 20 p.p.

De avond zal rond 23.00 uur worden afgesloten. Per slot

van rekening willen we allemaal de volgende ochtend t

aan de start verschijnen voor de strijd om de Golfdagen

Wisseltrofee !

Tricolore

Texas

S cramble

komen aan de wens van velen om behalve

veel fun ook een spannende wedstrijd toe te

voegen aan het programma. Schrijft u in en

doe mee want wij weten het zeker: de winnaar

van deze nieuwe trofee wacht eeuwige

roem!

U kunt zich tot 7 augustus op één van de

volgende twee manieren inschrijven:

1. Door middel van bijgaand formulier. Graag

volledig ingevuld sturen naar:

Golf3Daagse Commissie

Rottebandreef 40

2661 JK Bergschenhoek

2. Via het internet. Vanaf 1 juli zal inschrijving

mogelijk zijn via de wedstrijdkalender

van onze website:

www.hoogebergsche.nl.

Naam/namen :

Telefoon :

Lidcode(s):

Handicap(s):

Wenst ingedeeld te worden in een handicart: ja nee

Reserveert voor de volgende wedstrijden:

Aantal Wedstrijd Kosten Totaal

20 aug. Members Guestday à € 70 per koppel €

21 aug. Tricolore Texas Scramble à € 30 p.p. €

21 aug. alleen feestavond à € 20 p.p. €

22 aug. Golfdagen Wisseltrofee à € 15 p.p. €

Schrijf via het internet of met het inschrijfformulier

in, maar niet op beide manieren.

Het inschrijfgeld dient voor 7 augustus

betaald te zijn; bij voorkeur door overmaking

op rekening 7528415 van de ING ten

name van Golfclub De Hooge Bergsche te

Bergschenhoek onder vermelding van G3D

2010.

Voor degenen die de voorkeur geven aan

contante betaling bestaat hiertoe de mogelijkheid

op 1 en 7 augustus. Twee leden van

de Golf3Daagse commissie zullen dan in het

clubhuis aanwezig zijn van 15.00 tot 17.00

uur om uw betaling in ontvangst te nemen.

Contante betalingen tijdens de wedstrijddagen

zijn niet meer mogelijk. Voorkom

dus dat we u moeten schrappen van de wedstrijdlijst

en betaal op tijd.

Totaalsaldo €

TERUGZENDEN VOOR 7 AUGUSTUS!

Als u gebruik wenst te maken van een handicart

dient u deze zelf te reserveren via de

receptiemedewerksters van De Rottebergen.

Bij de wedstrijdindeling zullen wij twee spelers

per handicart indelen.

De DrieDwaze(Golf)Dagen commissie:

Yin Biemond

Jenny van Eyk

Thijs Beetstra

Joop van den Berg

Peter van Helden

De strijd om de Golfdagen Wisseltrofee.

Spelvorm individueel stableford.

Ontvangst vanaf: 10.00 uur

Aanvang wedstrijd (shotgun): 11.00 uur

Inschrijfgeld

bedraagt € 10 p.p.

Dit is inclusief borrelhap.

Deze dag is tevens

de afsluiting van

de DrieDwaze

(Golf)Dagen.

G olfdagen

Wisseltrofee


J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 8

Het golfleven heeft zijn ritme inmiddels

hervat. De competitie is met wisselend

succes afgesloten. Het tweede dinsdag

team is kampioen geworden en promoveert

automatisch naar de derde klasse.

Proficiat captain Hélène van Weel met

het behaalde resultaat van je team. De

strijd is weer gestreden

en we blijven oefenen om

het volgend jaar beter of

minstens zo goed als dit

jaar te doen. De spelvorm

matchplay kunnen we allemaal

nog een keer oefenen

tijdens het kampioenschap

van de damesdag dat 8

juni van start gaat.

De niet competitie speelsters

hebben een prima

tijd gehad met leuke wedstrijden

en prachtig weer.

Het eerste Q glas is gewonnen

door Ans Rapmund. De

dames hebben zelf de scores

in de kiosk ingevoerd.

Dit geeft nog de nodige

startproblemen, zowel bij de individuele

speelsters als ook bij de commissie, maar

de aanhouder wint en deze manier van

werken zal in de toekomst werkbesparing

voor de commissie opleveren en hopelijk

ook voor de deelneemsters een vanzelfsprekendheid

worden.

Bossen fluitenkruid

De eerste van de drie eclectic wedstrijden

is bij het schrijven van dit stukje alweer

achter de rug: Zomerbal 1. De aankomende

zomer was te herkennen aan de

wedstrijdtafel waar bossen fluitenkruid en

vergeet-mij-nietjes stonden te pronken.

Buiten was het koud, maar wel droog en

af en toe zon. Binnen werd het wachten

op de prijsuitreiking veraangenaamd door

de sieraden van Kumkum die door Margot

Zomerballen

Tijdens het schrijven van dit stukje bereikte mij het bericht dat Yvonne

Kooijman is overleden. Wij kennen Yvonne als regelmatige speelster op de

damesdag en als eerste bridgelerares op onze wintermiddagen. Velen werden

door haar geïnspireerd om bridgelessen te nemen.

daMesCoMMissie,truus kaMerlinG

Smeulers en Jeanette Ruygrok verkocht

werden.

De ingevulde eclectic kaartjes werden

gebruikt voor de verloting van een turbie

towel en een bon voor een schoonheidsbehandeling

van Crystal Touch. We zijn

benieuwd hoe Irma hier uitkomt.

De prijsuitreiking bij Zomerbal 2 zal plaatsvinden

in de totaal vernieuwde showroom

van het bedrijf Wooning (keukens-badkamers-tegels)

in Bergschenhoek. Dit bedrijf

was zo vriendelijk ons hiervoor uit te

nodigen, van welk aanbod wij dankbaar

gebruik zullen maken. Deze dag starten

we op hole 1 en hole 10 omdat

wij denken dat deze bijzondere

tweede zomerbal heel veel

belangstellenden zal trekken!

Op dat moment is het al weer

zomer en staat de vriendinnendag

(6 juli) en het tripje-uit

(27 juli) weer op het programma.

De dames van de Batouwe

zijn dan al bij ons op bezoek

geweest en wij gaan hen met

een wederbezoek vereren.

Wat hebben we het toch weer

druk. Geen tijd om op vakantie

te gaan. Maar dat hoeft ook

eigenlijk niet. Op onze baan

spelen en op het terras zitten

is toch vakantie. Wat willen wij

nog meer?

Gezelligheid en sporten gaan

goed samen

Sneeuw en vorst maakten helaas schade,

maar gelukkig knapte het snel weer op.

De seniorencup begint ieder jaar op de

donderdagen met een wedstrijd en aansluitend

een diner. Een goede gewoonte

die duidelijk wordt gewaardeerd. Meer dan

veertig seniorendag-golfers deden eraan

mee. Heel prettig om na de sportieve

prestatie ook iets te drinken en samen aan

tafel te gaan. Alles was vrolijk opgefleurd

met een voorjaarsbloemetje, dat we ook

mee naar huis kregen.

Aan de sfeer werken we als commissie

bewust. Als u dit leest hebben we in juni

na het golfen kunnen genieten van een

hapje asperges met ham en een goed glas

wijn. Een aantal jaren was vlaggetjesdag

Eind maart kwamen we uit onze winterslaap. Gelukkig waren er weer

zomergreens. We zagen nog wel wat sporen van de winter op deze greens,

maar golfbaan De Rotttebergen sprong er heel positief uit als je het

vergelijkt met de greens op andere banen.

Frans van kleeF / seniorenCoMMissie

met haring onze traditie, nu hebben we

een keer voor asperges gekozen, met

dank aan Ria die deze creatieve inbreng

bedacht. Weer eens wat anders.

Een gezellige sfeer in combinatie met leuk

lopen, het liefst met een zonnetje, geeft

een goed gevoel. Maar golfen blijft ook

sporten, het goede gevoel komt ook voort

uit de prestatie die je levert. Ook de senioren

zijn daar niet vies van.

In het weekend

We zullen het weer laten zien op de clubkampioenschappen,

die dit jaar voor het

eerst voor de senioren in het weekend

worden gehouden. Het evenement vindt

plaats op 3 en 4 juli, wellicht is er nog

een plekje als je dit leest. Het is zeker

mogelijk om rond de prijsuitreiking iets

mee te komen drinken om bij te dragen

aan de goede sfeer.

In de zomer organiseren we op 5 augustus

nog een uitje naar een andere baan. Ga

een keer mee, je ziet een keer andere

holes, hoewel de maat van het gaatje

wel hetzelfde zal zijn. Je ziet het ook van

een ander terras, met andere wijn en wel

hetzelfde zonnetje.

Tenslotte is nog vermeldenswaard dat op 9

september onze senioren-suprise wedstrijd

wordt gehouden. Uiteraard is het geheim

wat we doen, maar ook daar gaan de

gezelligheid en het sporten goed samen.

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 1 9


J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 0

Ruggespraak ad interim

In de vorige editie van Op de Hoogte heb ik u beloofd aandacht te besteden

aan het steeds lastiger wordende dilemma bij de golfregels: “Moet ik nu één of

twee strafslagen nemen bij een overtreding van de golfregels?”

Jammer genoeg hebben de laatste revisies

van de regels dit dilemma alleen maar groter

gemaakt. Toch valt er wel enige orde in

de chaos te scheppen.

De golfregels kennen vier verschillende

soorten straffen:

1. Diskwalificatie

2. Verlies van de hole (matchplay)

3. Eén strafslag (strokeplay en matchplay)

4. Twee strafslagen (strokeplay)

Om niet te lang van stof te zijn, beperk ik

mij nu tot die situaties waarin sprake is

van één strafslag.

Eén strafslag:

De straf van één strafslag geldt in het

algemeen zowel voor strokeplay als voor

matchplay. Er vallen in principe drie categorieën

straffen te onderscheiden:

1. De BUY OUT STROKE

De speler betaalt de prijs van een strafslag

door zich uit een nare situatie te redden

vanwege een onnauwkeurige slag. Er is

duidelijk sprake van een situatie waar de

golfregels de speler moeten helpen om

verder te kunnen spelen. Dit is aan de

orde in de volgende situaties:

w De bal is verloren (Regel 27-1)

w De bal ligt buiten de baan (Regel 27-10)

w De bal ligt onspeelbaar (Regel 28)

w De bal ligt in een waterhindernis

(Regel 26)

w De bal ligt in tijdelijk water of in een

gegraven hol of gang (bijvoorbeeld door

konijnen) in een bunker en het is niet

mogelijk de bal te droppen binnen diezelfde

bunker. Indien de bal wel binnen

de bunker te droppen is maar de speler

prefereert de bal te droppen buiten de

bunker op een lijn van de vlaggenstok

over het punt in de bunker waar gedropt

zou moeten worden, mag de speler de

bal droppen buiten de bunker en één

strafslag nemen. (Regel 25-1)

w De provisionele bal, die met een straf

van slag en afstand de bal in het spel

Typisch regel 12-2.

andré van waveren

wordt als de oorspronkelijke bal onvindbaar

is of buiten de baan ligt.

2 . De GHOST STROKE

Dit is de overbekende situatie waarbij de

speler de veroorzaker is van het bewegen

of verplaatsen van zijn bal zonder een slag

te hebben gedaan. Vaak niet meer dan een

ongelukje. In alle gevallen waarbij de bal

beschouwd wordt bewogen te zijn door

een speler of een ‘outside agency’ MOET

DE BAL TERUGGEPLAATST WORDEN voordat

de speler een volgende slag doet. Een

speler krijgt één strafslag tengevolge van

een ghost stroke in de volgende situaties:

w De bal wordt bewogen door de speler,

zijn partner of één van hun caddies.

(Regel 18-2a)

w De bal wordt bewogen bij het weghalen

van een los natuurlijk voorwerp. (Regel

23)

w De bal beweegt na het adresseren.

(Regel 18-2b)

w De speler beweegt de bal van zijn

tegenstander.(Regel 18-3b) Beweegt hij

echter de bal van zijn tegenstander bij

het zoeken, dan krijgt hij GEEN strafslag.

(Regel 18-3a)

w De speler raakt per ongeluk tijdens de

slag de bal meer dan eenmaal. (Regel

14-4)

w Een speciaal geval is de bal die op de

rand van de hole ligt en pas NA tien

seconden in de hole valt. (Regel 16-2)

De speler wordt geacht om te hebben

uitgeholed, maar krijgt wel een strafslag.

3. PROCEDURE FOUTEN

Een aantal golfregels beschrijft nauwkeurig

een door de speler te volgen procedure:

A. Wanneer de bal volgens een golfregel

mag worden opgenomen, maar wel

MOET worden teruggeplaatst (en bijvoorbeeld

niet gedropt)

B. Wanneer een bal moet worden gedropt

(en dus niet geplaatst)

C. Wanneer de bal per ongeluk is opgenomen

terwijl de regels dit niet toestaan

D. Wanneer de speler onnodig oponthoud

veroorzaakt

De volgende gevallen kunnen we in deze

categorie onderbrengen:

w De speler mag zijn bal opnemen om vast

te stellen of deze onbruikbaar is. Als

hij dit doet zonder zijn tegenstander te

waarschuwen of zonder de bal te merken,

of als hij de bal schoonmaakt, krijgt

hij één strafslag. (Regel 5-3) Een combinatie

levert slechts één strafslag op.

w De speler neemt de bal op om te identificeren

zonder zijn tegenstander te

waarschuwen of zonder de bal te merken

of hij maakt de bal verder schoon dan

nodig voor identificatie.(Regel 12-2)

w De speler neemt door de baan of in een

bunker (als hij dat in een waterhindernis

doet geldt hetzelfde maar het ligt niet

zo voor de hand!) zijn bal op, terwijl

het volgens de regels niet is toegestaan.

(Regel 18-2a)

De Grijns

Petrus

Een man slaat af op een hole met aan de

linkerkant een flink aantal bomen.

“Sh*t, fantastische afslag, lig ik hier,

alleen een paar meter te veel naar links”.

Hij kijkt nog eens een keer en ziet een

gat van twee meter, waar de bal doorheen

kan. Pakt zijn ijzer 6 en probeert

de laatste 150 meter naar de green te

slaan. IJzer slaat dicht door het hoge gras

en hij raakt de eerste boom vol. De bal

komt terug en raakt hem frontaal op het

voorhoofd. In één klap dood. Komt bij de

hemelpoort en raakt met Petrus aan de

praat over golf.

Tijdens dat gesprek zegt Petrus tegen de

man: “Was het totale onkunde of kan

je wel een beetje golfen?”. De man kijkt

Petrus aan en antwoordt zwaar gepikeerd:

“Ik kan heel goed golfen, ik ben in twee

slagen hier”..

Bull

A turkey was chatting with a bull.

“I would love to be able to get to the top

of that tree” sighed the turkey, “but I

haven’t got the energy.”

w De speler neemt zijn bal op (bijvoorbeeld

op de green) volgens een regel die

bepaalt dat de bal moet worden teruggeplaatst,

maar hij vergeet zijn bal te

merken. (Regel 20-1)

w Een volgens de regels te plaatsen bal

moet worden teruggeplaatst door de

speler, zijn partner of degene die de bal

heeft opgenomen of bewogen. Indien

de bal is teruggeplaatst door iemand

anders moet de fout hersteld worden.

(Regel 20-3)

w De speler dropt weliswaar op de juiste

plaats, maar op een foute wijze; hij

herstelt zijn fout niet voor hij een slag

doet. (Regel 20-2a)

w De speler mag zijn bal opnemen als deze

het spel van een andere speler hindert.

(Regel 22) Behalve op de green mag

hij zijn bal niet schoonmaken. Als de

speler zijn bal niet merkt of zijn bal toch

schoonmaakt, is één strafslag zijn deel.

w De speler maakt zijn bal in het spel

schoon terwijl de regels het niet toestaan.

(Regel 21)

w De speler slaat zijn bal tegen zichzelf,

“Well, why don’t you nibble on some of

my droppings?” replied the bull. “They’re

packed with nutrients.” The turkey pecked

at a lump of dung, and found it actually

gave him enough strength to reach the

lowest branch of the tree.

The next day, after eating some more

dung, he reached the second branch.

Finally after a week, the turkey was

proudly perched at the top of the tree. He

was promptly spotted by a farmer, who

shot him out of the tree.

Moral of the story:

Bull Sh*t might get you to the top, but it

won’t keep you there..

Een stem

Een wat oudere golfer, lid van onze vereniging,

keek jarenlang jaloers toe als

medespelers hun bal bij hole 13 over het

vijvertje en op de green sloegen. Dat was

ook zijn liefste wens. Zijn ballen vielen

echter zonder uitzondering allemaal veel

te kort in het water. Daarom gebruikte

hij daar ook nooit een nieuwe bal maar

altijd een heel oude, vol rafels, zoals

zijn uitrusting of caddie waardoor de

bal van richting verandert. (Regel 19-2)

De bal moet gespeeld worden zoals die

ligt behalve als deze tot stilstand komt

in de kleding of uitrusting van de speler

of zijn caddie. Ook als de uitrusting van

de speler of zijn partner de bal beweegt,

moet deze worden teruggelegd. (Regel

18-2)

w Onnodig oponthoud en/of langzaam

spel kan, indien vermeld in het wedstrijdreglement,

bij de eerste overtreding

bestraft worden met een strafslag.

(Regel 6-7)

Alle gevallen in deze categorie zijn eenvoudig

te vermijden met goede regelkennis

en goed opletten!

Mijn optimisme om het onderwerp in één

keer te kunnen behandelen wordt niet

bewaarheid. In navolging van de TV maak

ik er dus een korte serie van.

Wordt vervolgd

meer niet zo goede golfers doen op ‘moeilijke’

holes. Afgelopen week plaatste hij

bij 13 weer zo’n oude bal op z’n tee en

zei een schietgebedje. Opeens, nog voordat

hij de bal kon slaan klonk er uit de

wolken een krachtige stem die zei: “Stop.

Vervang die oude bal door een nieuwe!”

Met enige tegenzin voldeed de oudere

golfer hieraan, met in z’n achterhoofd de

gedachte dat het kon betekenen dat zijn

liefste wens nu in vervulling zou gaan.

Hij nam zijn stand in maar de stem klonk

weer: “Stop, stapje achteruit en maak

een proefswing”. Dat deed hij, nu in de

stellige overtuiging dat de stem van boven

zijn droom zou doen uitkomen. De stem

klonk weer, nu luider: “Maak nog een

proefswing”.

Dat deed hij en wachtte vervolgens met

spanning. Er volgde een lange stilte. Toen

klonk de stem weer: “Gebruik die oude bal

maar!”

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 1


J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 2

Na een zeer hartelijke ontvangst door

Chris (handdruk) en Marga (kus) kregen

we een rondleiding door wat nog steeds

Greenview heet. In de keuken toonde een

ontroerde en ontroerende Salah (getooid

met een koksmuts van minstens een voet

hoog) ons vol trots ‘zijn’ keuken. Waarlijk

een keuken waar een chef-kok jaloers op

kan zijn met al die ruimte en apparatuur:

“De ijskast hier is net zo groot als de

keuken van De Rottebergen”. Des te frappanter

is daarbij zijn toevoeging: “Jammer

dat wij niet op De Rottebergen konden

blijven”.

Onder een hemelsblauwe lucht wordt op

het ruime terras koffie gedronken. Een

ontspannen Chris staat erop om ons persoonlijk

de koffie op te dienen. Het

waarom wordt ons snel duidelijk: hij weet

nog precies hoe iedereen zijn koffie wenst

te drinken. Zo treft Ineke twee cupjes koffiemelk

op haar schoteltje aan, Bill een

extra zakje suiker en Netty een zoetje.

Even later treffen we Miriam (kus) en Olga

(omarming). Het voelt als een warm bad,

het is alsof we na lange tijd thuis zijn

gekomen.

Greenfee 80 euro

Daarna is het tijd om een rondje te golfen.

De greenfee bedraagt 80 euro. Men zit

hier niet op greenfeespelers te wachten.

We spelen overigens wel op een prachtige

baan die in goede conditie verkeert.

Aan het eind van de middag worden we

weer gastvrij ontvangen op het terras. We

zitten nog niet of het pamperen begint

opnieuw. We worden verwend met drank

(“Mijnheer Derksen, U nog steeds rode

wijn?”) en een waarlijk bijzondere schotel

met borrelhapjes. Olga heeft er voor

gezorgd dat we naast de gevarieerde hap-

Weemoed

Op een mooie dag in mei bezocht de redactie met partners de golfbaan ‘De Wouwse

Plantage’ bij Bergen op Zoom om te zien hoe Chris en zijn brigade het daar maken.

Gé derksen

jes ook de echte Van Dobben bitterballen

krijgen: “die zijn lekkerder dan die ballen

die normaal in zo’n borrelhap zitten”. Ook

hoeven we geen moment te wachten om

onze drankjes te bestellen, laat staan dat

we ze aan de bar moeten gaan halen.

Tijd om te douchen. Inmiddels is het

op de Wouwse duidelijk geworden dat

wij van De Hooge Bergsche zijn en voor

Chris komen. In de kleedkamer worden we

hartelijk ontvangen door enkele leden van

de plaatselijke Bitterballenclub, die ons

vertellen hoe blij ze met Chris zijn. “Ik

begrijp niet dat jullie zo’n man hebben

laten gaan”. Op onze beurt complimenteren

wij hen met het mooie interieur van

het clubhuis na de recente verbouwing en

natuurlijk met de schitterende baan.

Zoete verse aardbeien

We gaan eten. De dagschotel (gestoofd

lam) en de à la carte gerechten, zoals de

bij de buurtboer gekochte sappige en goed

geschilde asperges met veel beenham en

ei. Dit alles wordt op goed verwarmde borden

opgediend. Hierna worden we verrast

met zoete verse aardbeien met room en

in chocolade gedrenkte rice-crispies ‘van

het huis’. Tot slot koffie en voor een ieder

keuze uit een ruim assortiment bonbons.

Het is tijd om naar huis te gaan. Nog snel

wordt ons de code gegeven om zonder

problemen het parkeerterrein te kunnen

verlaten.

Bij de auto’s aangekomen spreekt een

ieder dezelfde gedachte uit. Hoe heeft het

toch zover kunnen komen dat Chris tegen

zijn zin en ook nog tegen hoge juridische

kosten De Rottebergen heeft moeten verlaten!

Soit, zand erover, gedane zaken

nemen geen keer.

Enne… u moet natuurlijk allemaal de

groeten van Chris en zijn medewerkers

hebben. Zij missen u ook.

In

focus

In het kader van het

‘politiek correct zijn’

waagt de fotograaf

zich ditmaal niet aan

een onderschrift!

Nieuwste

modelletje

van Marlies

Dekkers: ditmaal

met zonder

bandjes aan de

bovenkant…..

Heb ik na

lang wachten

eindelijk mijn

toetje, prikt

verdorie die

vreemde vent

links plotseling

ongevraagd een

vorkje mee....

Volgend jaar

dus naast het

‘winterrouteexamen’

ook

een verplichte

slipcursus...

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 3


J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 4

Het haas

Nu wij Pasen alweer enige tijd

achter ons hebben en de vele

eieren en paashazen voorbij

hebben zien trekken vind ik

dat u recht hebt om iets meer

van hazen te weten. Men zou

toch haast het haas met een

eiermandje op de rug een

aaibaar dier gaan vinden. Ook

zijn gedomesticeerd gedrag

op onze baan, dat rustig

voorthobbelen langs onze

fairways, terwijl wij ons in het

zweet werken, doet vermoeden

dat wij met een rustige en

vriendelijke diersoort te

maken hebben.

Maar zo’n ‘lekker dier’ is het niet helemaal,

wel slim als het gaat om de eigen

verdediging en die van hun jongen en

bovenal een buitengewoon atleet.

Belangrijk is te weten dat een haas niet

graaft en zich niet in een hol verschuilt

zoals een konijn. Dat betekent dat het

haas zijn bescherming moet vinden in

het open veld. Je treft ze dan ook het

meest aan in weidegebieden, waar ze

heerlijk gras vinden, terwijl ook landbouwgronden

bij hazen in trek zijn.

Het leger en de vijand

Het leger van een haas, zijn rust- en

slaapplek, is een ondiep kuiltje in de

grond. Hiervan heeft hij er verschillende

die hij gebruikt afhankelijk van

de windrichting. Die voert geluiden

aan en verraadt mogelijk gevaar. Ook

kiest hij de plek steeds zo dat hij de

omgeving goed in de gaten kan houden.

Bijzonder zijn de afleidingsmanoeuvres

alvorens in zijn leger te belanden. Als

rudo van rijMenaM

hij de bewuste plek tot op gezichtsafstand

is genaderd, hipt hij erlangs tot

hij bovenwinds is. Vervolgens maakt

hij rechtsomkeert, hipt langs zijn eigen

spoor terug en maakt plotseling een

sprong opzij om al of niet evenwijdig

aan het eerste spoor nogmaals langs

het leger te lopen. Deze oefening kan

hij wel verschillende malen herhalen tot

hij tenslotte met een reuzensprong zijn

leger bereikt. Vijanden - denk aan de

vos - die zijn spoor volgen, komen door

deze tactiek al snel binnen gezichtsafstand

van het leger en het haas is dus

al vroeg gealarmeerd.

En dan vertrouwt hij op zijn geweldige

vluchtsnelheid. In het leger drukt hij

zich bewegingloos tegen de grond, goed

gecamoufleerd door zijn grondkleurige

vacht. Hij laat zo de vijand wel tot op

drie meter naderen. Komt de rustverstoorder

te dichtbij dan explodeert hij

met een geweldige sprong uit het leger

en rent weg. Daarbij behaalt hij snelheden

tot wel zeventig kilometer per uur.

Bovendien slaat hij zonodig tijdens de

vlucht haken, waarmee hij de snelheid

van zijn achtervolger onderbreekt. Dat

is ook belangrijk als hij wordt achtervolgd

door roofvogels en kraaien

waarvan vooral jonge haasjes veel te

duchten hebben. Ook kan hij sprongen

maken van wel twee en een halve meter.

Hij kan zo’n vlucht vele kilometers

volhouden. Maar na een grote omweg

keert hij ook weer snel terug naar zijn

bekende omgeving, want hij zal niet

gauw blindelings een vreemd gebied

binnengaan. Het haas is dan ook zeer

plaatstrouw.

Zoals in de oertijd

Het vrouwtje werpt drie tot vier maal

per jaar jongen. Vroeg in het jaar –

maart - één of twee jongen, later tot

wel vijf jongen. Daar gaat natuurlijk het

nodige liefdesspel aan vooraf. De mannetjes,

rammelaars, hebben zoals bij de

meeste zoogdieren de grootste ruzie

met elkaar. Zij staan op hun achterpoten

en bewerken elkaar met de voorpoten.

Daarbij kunnen rake klappen vallen.

Is het contact met het vrouwtje tot

stand gekomen dan behandelt hij ook

haar opvallend hardhandig. Ook zij

krijgt flinke klappen te incasseren, misschien

wel om haar ‘gewillig’ te maken.

Dat deed mij even denken aan ons,

toen wij in de oertijd slechts gekleed in

een berenvel met een grote knots een

vrouwtje veroverden en haar vervolgens

aan de haren mee het hol in sleepten!

(Ik begin die hazen steeds beter te

begrijpen….)

Na een draagtijd van ongeveer 40 dagen

komen de jongen ‘geheel gekleed’ ter

wereld. Wordt een konijn naakt en blind

Ter vergelijking het konijn.

geboren, het pasgeboren haas heeft

alles al, een prachtige pels, tandjes en

ook open ogen. Na een zoogtijd van

tien tot veertien dagen zijn ze al heel

zelfstandig.

En dan nog dit

Het haas is van origine een nachtdier,

dat vaak in het begin van de avond

al actief wordt. Zijn voedsel bestaat

uit grassen, kruiden, knoppen, zaden,

twijgen, wortels, bieten en granen. Dus

aardig wat variatie.

Hij heeft een uitstekend gehoor, wat die

lange oren (lepels) al deden vermoeden,

een sterk ontwikkelde reuk, waarmee

hij een eventuele vijand al van flinke

afstand kan lokaliseren maar helaas is

Het haas in zijn leger.

het zicht minder goed. Dit ondanks de

zijwaarts geplaatste ogen die een blikveld

van 360° mogelijk maken. Het haas

is in tegenstelling tot het konijn niet

echt een sociaal dier.

U merkt wel dat, hoewel het haas en het

konijn zo op het oog aardig op elkaar

lijken, er toch belangrijke verschillen

zijn. Daarnaast heb ik het altijd frappant

gevonden dat het haas zo in ons

taalgebruik is vertegenwoordigd met

het hazenslaapje, de paashaas, de koe

die het haas vangt (nou niet dus… de

koe graast rustig op een ander plekje

verder) de haastige spoed en zo meer.

Dat haas toch.

Rest mij er als een haas vandoor te

gaan.

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 5


J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 6

De Telenet Trophee te Antwerpen;

het verslag van een betrokken caddie

Van 27 t/m 30 mei vond op Golfcourse Rinkven bij Antwerpen de strijd plaats om de Telenet

Trophee, onderdeel van de Challange Tour. Eén van de spelers was Sebi Garcia, zijn caddie

was Freek Reckweg. Freek kennen wij allemaal als bestuurslid van onze vereniging met de

portefeuille Competitie, Baan en Wedstrijden. Sebi is de partner van Nathalie, de dochter van

Henriëtte Reckweg, die bij velen van u bekend zal zijn om haar prachtige spel.

Redenen genoeg, vond de redactie, om

Freek te vragen naar een verslag van de

wedstrijd op Rinkven.

Eerst iets over de golfer:

Sebastian Garcia-Grout

Met zijn 28 jaar heeft hij al een aantal

forse overwinningen behaald. Het wereldrecord

van 58 slagen (-13!) staat op zijn

naam. Hij behaalde dit record in 2009 tijdens

de Spaanse PGA Kampioenschappen.

Na een succesvolle carrière als amateurgolfer

werd hij in 2005 playing professional.

Onder zijn ‘honours and titles’ worden

op zijn website genoemd: het wereldrecord

van 58, Spanish PGA Champion 2009,

overwinningen op de Spaanse PGA tours

en Peugeot Loewe Tour, Balearic Champion

2001 en 2005. Van 1999 - 2005 maakte hij

deel uit van het Spaanse nationale team

en hij was de eerste Mallorcaan die tot

de European Tour doordrong. Helaas heeft

hij voor 2010 de European Tour School

niet met succes kunnen afsluiten. Voor de

European en Challenge Tour is hij daarom

aangewezen op invitaties. Als hij één van

die toernooien wint, krijgt hij wel meteen

een card voor de betreffende tour.

Op de Q School in Italië bemachtigde hij

in de herfst van 2009 wel een ‘full card’

voor de Alps Tour in 2010. Dit is de tour

waar Joost Luiten vorig jaar na zijn blessure

zijn rentree maakte. Het niveau ligt

onder dat van de Challenge Tour; het is

vergelijkbaar met de bij ons meer bekende

EPD tour. Het verschil is wel dat op de

EPD eigenlijk iedereen kan spelen die geld

heeft voor de inschrijving, terwijl je voor

de Alps Tour een echte Q school moet hebben

doorlopen.

Dan nu de Telenet Trophee van

de Challenge Tour op Rinkven bij

Antwerpen:

Sebi was helaas niet in de vorm van zijn

‘wereldrecord’. Door rugproblemen was hij

ook niet helemaal fit. Sebi en Freek hebben

de cut dan ook gemist.

Mits gezond, speelt hij van 3 t/m 6 juni

weer op de Alps Tour in Parijs, op de

Disneyland Golf Course. Nieuwe wedstrijd,

nieuwe kansen.

De ervaringen van caddie Freek:

“Caddieën, ook al doe je het met een trolley

(dat mag nog op de Challenge Tour!),

is leuk om te doen. Als je die mannen ziet

spelen dan weet je in ieder geval weer dat

je er zelf helemaal niets van bakt. Op de

tweede ronde, vrijdag 28 mei, was de teeoff

om 07.30u. Om 05.15u vertrok ik dus

richting België. Ik heb een aantal eigen

regels voor het golfen. De eerste is dat ik

niet golf in de regen, de tweede luidt: ‘ik

golf niet op tijden dat een normaal mens

in bed ligt of aan de bar zit’. Regel 2 heb

ik voor deze tweede ronde dus schandelijk

gebroken. Ook is caddieën, vreemd

genoeg, vermoeiender dan zelf spelen! Na

twee oefenrondes en twee wedstrijdrondes

deze week ben ik nu behoorlijk moe.

Dan te bedenken dat ik morgen (zaterdag

29 mei red.) de monthly medal A moet

spelen!”

De kwis

van

Frits

Frits louw

Alle inzendingen als

vanouds per e-mail:

falouw@xs4all.nl of d.m.v.

de bekende strookjes aan

het publicatiebord. Daar

kunt u ook de opgave nog

eens rustig bekijken.

Strookjes graag duidelijk

ingevuld inleveren bij ons

secretariaat. Simpel!

Boom

En ik dacht in mijn onschuld, toen ik de foto koos voor de kwis van het maartnummer:

“Nou, dat kan niet missen”. Weliswaar een fraaie, poëtische afbeelding

-zo in nevelen gehuld- maar verder zo klaar als een klontje. Zeker voor het

manvolk van de vereniging. Immers, iedere keer als je over dat water probeert

te komen en je produceert een slice (en wie doet dat nooit?), weet je dat als

je bal landt in de buurt van die boom, hij genadeloos naar rechts stuitert en in

het water verdwijnt.

Hole vijf

Het was dus DE boom, na de afslag van hole vijf, net over het water rechts. Ik

ben maar niet gaan turven hoe vaak hij op een heel andere plaats in de baan

werd gedacht. De kroon spanden hole 13, hole 9 en hole 7.

Na loting

Na de befaamde Siamese loting waren de winnaars van maart: Eric Rosendaal

en hij wint een werkelijk geweldig mooie (en vooral dure) Callaway golfpet (net

als alle andere prijzen weer geheel belangeloos ter beschikking gesteld door

Gary van Omnigolf!). Luxe golfsokken zijn er voor Ria van der Burg en de sleeve

Pinnacle Gold gaat naar Jan Karel Hagers. Allemaal van harte gefeliciteerd!

En daar komt de volgende

Niks geen mist ditmaal. Helder weer, maar wel een klein mannetje. Hij probeert een putt te maken

en staat midden op de green. Alleen ...... op welke green?

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 7


VOOR AL UW BOVAG OCCASIONS • TEVENS LICHTE BEDRIJFSWAGENS

Voor uw persoonlijke swing

hebben wij advies op maat

Ignace Adriaanse • 06 28819611

De Zevende Heerlijkheid: hét golfhotel voor de échte jnproever!

In Slenaken bevind zich hét golfhotel

bij uitstek: de Zevende Heerlijkheid!

Dankzij de gunstige ligging en

schitterende omgeving weet menig

goliefhebber het hotel te vinden,

waarna de gasten kunnen genieten

van een heerlijke golfvakantie. Al

meer dan 12 jaar bieden wij zeer

speciale golfarrangementen.

De Zwitserse eigenaar en meesterkok

Urs-Victor Müller kent de sport als

geen ander. Sinds jaar en dag is de

Zwitser een gepassioneerde golfer

(HC19), heeft hij ervaring met golfers

en hun specieke wensen

hieromtrent, kent alle golfclubs in de

nabije omgeving en kan zodoende

zijn gasten optimaal informeren over

de betreende golfbanen in de

nabije omgeving. Hij weet alles wat

betreft de voorwaarden, de

moeilijkheidsgraad en de

eigenschappen van de baan. Tevens

kan hij u ook voorzien van informatie

Wonen bij de green

Leeuwenhoek 22 d

2661 CZ Bergschenhoek

Nederland

Telefoon: 010 - 511 26 97

Telefax: 010 - 511 39 42

Mobiel: 06 - 533 327 59

Mobiel: 06 - 515 600 28

E-mail: t.buchner@planet.nl

Internet: www.autobuchner.nl

Mühlenhof - Vakantie: 1 overnachting in het vakantiehuis, bad- & bedlinnen aanwezig,

ontbijt, 2 greenfees, 1 diner met 3 gangen € 149,-- per persoon.

Andere arrangementen op onze website.

Koop uw vakantiehuis direct bij de green vanaf € 128.500,--.

Dagje - Mühlenhof: Ontvangst met koffie en gebak,

18 holes golfen, 3 gangen diner naar keuze.

maandag t/m vrijdag € 55,-- / weekeinde € 60,--.

Mühlenhof Freier Golfplatz

Greilack 29, 47546 Kalkar-Niedermörmter

F R E I E R G O L F P L A T Z

Fon: 0049 - 2824 - 92 40 92, www.muehlenhof.net

Anz._Op_De_Hoogte.indd 1 24.02.2009 19:34:52 Uhr

over de fairways, de

gastvriendelijkheid, de caddymaster,

de Pro-shop en niet te vergeten, de

zogeheten “hole 19”. Dankzij de

succesformule van de Zevende

Heerlijkheid kan Müller zijn gasten

een fantastisch hotelarrangement

bieden, waarin onder meer is

opgenomen: overnachtingen,

ontbijtbuet, diners, golessen en

voordelige greenfee prijzen. En dat

voor een voordelige all-in prijs en in

een schitterende omgeving. U kunt

hier dus écht genieten.

Hebben wij uw interesse gewekt?

Kijk dan even op onze website:

www.zevendeheerlijkheid.nl.

Wij heten u altijd van harte welkom.

Hotel

De Zevende Heerlijkheid

Grensweg 9

6277 NA Slenaken

043-4573259

info@zevendeheerlijkheid.nl

www.zevendeheerlijkheid.nl

In 2010 is kost

een driedaags

Golfarrangement

€ 265.00 p.p.

NIEUW! Ook op de volgende banen krijgen onze gasten Greenfee-korting: Golf & Country Club De Zuid Limburgse en Maastricht International Golf

DROGISTERIJ-PARFUMERIE

De 19e hole is bij ons

10% korting* op een heerlijke

gezichtsbehandeling,

tevens 10% korting* in

onze Drogisterij-Parfumerie

(volledig assortiment)

*Bij inlevering van deze waardebon.

Van Beethovensingel 46 | 3055 JK Rotterdam | 010-4189242

Trefpunt ‘Rotta’ op koers!

Sommige vrijwilligers van Natuur- en

Vogelwacht ROTTA werden op 22 maart

wakker met de gedachte “en wat nu?”.

Bijna anderhalf jaar lang hadden ze, onder

het toeziend oog van de buren op de

golfbaan, gewerkt aan de verbouwing van

de oude werkschuur aan de Hoeksekade.

Een prachtig onderkomen voor de vereniging

was het resultaat. Op 19 maart

zorgden de officials, gedeputeerde van

Engelshoven-Huls van de provincie en

burgemeester van Vliet van Lansingerland,

er voor dat het gebouw op vakkundige

wijze werd geopend. Op 20 maart werden

de leden en verwante organisaties ontvangen

en op zondag 21 maart volgde de

vuurdoop doordat het Trefpunt startlocatie

was van een wandeltocht door het

Rottemerengebied. Meer dan vijfhonderd

mensen begonnen de wandeling vanaf het

Rotta-gebouw aan de Hoeksekade 164.

Een overdonderende start. Geen wonder

jaap van lien

dus, dat na de

euforie rond de

opening bij sommigen

de vraag

rees, wat nu?

Het kon niet zo

zijn dat ‘het bezit

van de zaak het

einde van het

vermaak’ zou

betekenen. Rotta

had tenslotte

duidelijk aangekondigd dat het gebouw

niet alleen zou dienen als onderkomen

van de vereniging maar beslist ook een

openbare functie zou krijgen en daarmee

dienstbaar zou zijn aan de samenleving

van Lansingerland en omgeving.

Dat natuurlijk wel in samenhang met één

van de doelstellingen van de vereniging:

het promoten van belangstelling voor de

natuur in zo breed mogelijke zin.

De vraag “en wat nu?” is inmiddels beantwoord.

Mogelijkheden plenty, de invulling,

daar gaat het om en daar is brede

steun voor nodig van iedereen die de

natuur een warm hart toedraagt. Denkt u

er eens aan als u onderweg bent naar hole

6 en u de buren aan het werk ziet!

Naschrift

En laat het niet bij denken alleen. Wij

Lieve allemaal, hier een berichtje van Luise

merken allemaal dat we golfen midden

in een prachtig natuurgebied. En onze

buren van ROTTA besteden al hun vrije

tijd om dat in stand te houden en

uit te bouwen, zodat ook wij kunnen

meegenieten als we achter ons witte

balletje aan lopen. Hoe kunnen wij

nu ons steentje bijdragen? Denk eens

aan het lidmaatschap. Voor de somma

van € 10,= (het equivalent van drie

huiswijntjes op de club) ben je al voor

een heel jaar lid. Informatie hierover?

Kijk op www.rotta-natuur.nl onder

‘Wordt lid’ en zie wat je er allemaal

voor terug krijgt.

Een heel goed doel, vlak bij huis en de

resultaten zie je iedere keer weer, ook

bij ons op de baan!

Frits Louw

Zoals het u misschien is opgevallen ben ik vanaf 3 januari niet meer werkzaam op de

Rottebergen, hetgeen niet mijn eigen keuze was. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie heb ik

nog gewerkt. Dat was geen geschikte gelegenheid om afscheid van u te nemen. Ik begon

het nieuwe jaar dan ook met een vreemd gevoel. Ik heb daarna vele telefoontjes en

bloemen ontvangen en wil u daarvoor bedanken.

Na een tip van een kennis, dat er nog iemand werd gevraagd op de Golf & Country

Club Capelle, heb ik gelijk een sollicitatiebrief weggebracht. Diezelfde avond ging de

telefoon al en kreeg ik een uitnodiging om langs te komen. Na een leuke ontvangst

en een prettig gesprek voelde het voor mij goed. Ik ben de volgende dag gelijk aan

de slag gegaan. Ik kreeg ook nog een aanbod van de nieuwe horecaondernemer op de

Rottebergen. Dat woog niet op tegen dat van Capelle, temeer omdat deze golfbaan bijna

in mijn achtertuin ligt.

Ik heb alleen bijna van niemand afscheid kunnen nemen en dat gaat mij aan het hart.

Na tien jaren werken wil ik graag iedereen bedanken. In het bijzonder de dames van

de dinsdag, de senioren van de donderdag, de Hamburgers en vooral de onvergetelijke

Bitterballen.

Verder wens ik jullie allen een gezond en sportief jaar toe.

Ik zal jullie in ieder geval nooit vergeten. Dikke kus van Luise van der Ende

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 2 9


J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 3 0

Sneeuwbal-competitie

Lente-kennismakingswedstrijd

Paasdrive

Orange Flag

Wie won...

Sneeuwbal-competitie

Dames Winterkoningin: Arianne Schaap

2. Maja van Marion,

3. Ineke van der Knaap,

4. Hélène van Weel,

Heren Winterkoning: David Young

2. Karel Bomers, 3. Gert Dingemanse,

4. Ben van Huijgenvoort

Lente-

kennismakingswedstrijd,

21 maart

1. Joop Koenis, Paul Mostert,

Vera van de Ameele, Thomas Flintstra

2. Chantal van Grootveld, Ger Reckweg,

Hans Nolte, Hennie Uilenreef

3. Arianne Schaap, Dirk Luger,

Jaq Bentvelzen, Frits Kroken

Paasdrive, 5 april

1. Danny Fiere, Boyd de Groot,

Ron Felius, Ineke van der Knaap

2. Nico van Leeuwen, Eddie Jonkman,

Frida Gijsbers, Yin Biemond

3. Wolbert Meijer, Harry Rijnbout,

Karel Bomers, Corrie van Velzen

Orange Flag, 30 april

1. Jacqueline Babajef,

2. Barend van de Bor, 3. David Young

4. Rolf van Baarle, 5. Geert van Grootveld

Masters, 1 mei

Overall winnaar: Willem van der Burg

Dames: 2. Renata Filet,

3. Toos van Santen

Heren: 2. Nico van Leeuwen,

3. Ab van der Knaap

Monthly Medal B, 8 mei

Categorie B: 1. Gert Dingemanse

2. Michael Strating, 3. John Brand

Categorie CD: 1. Fikret Ates,

2. Janneke Spaan, 3. Thea Overmeer

Hemelvaart Superballs, 13 mei

1. Jan Lasker, Frits Louw,

Henriëtte Reckweg, Norma Westra

2. Freek Reckweg, Rolf van Baarle,

Judith Spaan, Mia van Helden

3. Eddy Jonkman, Dré Mevissen,

Benedicte Hermans, Fransje Langhorst

KLM kwalificatie, 15 mei

Overall: 1. Frida Gijsbers,

2. Karel Martens

Luilakbokaal, 22 mei

1. Henk van Oorschot

Dames: 2. Arianne Schaap,

3. Gerdy Hoogendoorn

Heren: 2. Jac Bentvelsen

Pinksterwedstrijd, 24 mei

Dames: 1. Janneke Spaan

2. Maria Verhoosel, 3. Michelle Wilson

Heren: 1. Arend de Roode,

2. Henk Uilenreef, 3. Jan Wijsman

Luilakbokaal

Masters

Superballs

KLM kwalificatie

Pinksterwedstrijd

J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 3 1


J U N I 2 0 1 0 • O P D E H O O G T E • P A G I N A 3 2

Geboren

25 mei 2010: Camelia Chanel

Dochter van Bardies

en Serge Ray

Overleden

De heer Jan van Lienden

09-05-2010

Mevrouw Yvonne Kooijman

13-05-2010

Nieuwe leden

M.P. Brouwer (Michiel) JA20

Leeuweriklaan 4

3055 EB Rotterdam

06-15652932

C.S. Damen (Caroline) JA20

Frans Halslaan 97

2661 RZ Bergschenhoek

010-5222295

S. Gunnewijk (Sjoerd)

Sibeliusweg 40

2901 GH Capelle a/d IJssel

06-53428925

In memoriam

Yvonne Kooyman

Dordrecht, 7 april 1949

Rotterdam, 13 mei 2010

Enkele weken geleden hoorden wij van de

ziekte van Yvonne. Dit was een schokkend

bericht voor de dames van de damesdag.

Yvonne ging het medische circuit in voor

behandeling, wij allen hoopten op een

spoedig herstel. Het mocht niet zo zijn,

snel na thuiskomst is Yvonne overleden.

Bijna niet te bevatten.

Wij kennen Yvonne als speelster van de

damesdag. Het was plezierig om met haar

in de baan te lopen. Zij genoot van de

omgeving en motiveerde al bewonderend en stimulerend

haar flightgenoten.

Voor de damesdag heeft Yvonne een bijzondere rol

gespeeld als eerste bridgelerares. Velen werden door haar

geïnspireerd om lessen te nemen en velen heeft zij het

spelplezier voor het bridgen bijgebracht. Ze was stellig in

Personalia

D.Y. Heuker- Weermeier

(Dianca)

Narcissentuin 4

2662 CV Bergschenhoek

06-54685389

R. van ‘t Hoff (Ruud)

Koekoekstraat 82

3145 AJ Maassluis

06-24742675

G.H. Horeman (Gerty) HL

Hoylede 11

2642 JJ Pijnacker

06-54232287

J.A.J. van Horssen (Joop)

Scharlakendoorn 7

3068 MS Rotterdam

06-12697179

J. Koenders (Jaimy) JA20

Ringdijk 10

3054 KW Rotterdam

06-10142021

M.V. Laheij

Bergselaan 348d

3038 CP Rotterdam

06-50121343

R. Lermer (Ronald)

Europasingel 48

2661 BW Bergschenhoek

06-54617374

E. Meijer (Edward)

Calandweg 15

2661 TS Bergschenhoek

06-24635534

R.L. Piek (Ronald)

Hoflaan 18

2926 RC Krimpen a/d IJssel

06-54683920

R. de Regt (Rogier)

Sportlaan 280

3135 GZ Vlaardingen

06-55786897

J. Roelen (Jerry)

Muijhof 43

2651 NG Berkel en Rodenrijs

06-41364491

de regels. Zonder afspraken was voor haar het bridgen

niet mogelijk. Wij zullen haar op deze manier herinneren.

Dank hiervoor.

Truus Kamerling

Voorzitter damesdagcommmissie

T.P. Rolink (Thijs) JB25

Rubenslaan 185

2661 RW Bergschenhoek

06-58813857

S.L. van Thiel (Steven) JB25

Smitshoek 19

2661 CJ Bergschenhoek

06-81432015

H.J. Uilenreef (Henk)

Abtswoude 32a

2622 NA Delft

06-49690208

N.T. Versteegen (Nick) JB25

Brigadier Aad de Jonghof 5

3069 RR Rotterdam

06-24664277

A.A. Zeldenrust (Bart)

Miep Gieslaan 14

2642 CN Pijnacker

015-3698267

Uitgeschreven

H.P. Cui, M. Speet


EEN DEEL VAN ONS GEHEIM

ZIT IN HET VUUR.

Een deel van het geheim van KETEL 1 zit in het vuur,

het vuur onder de oudste nog in werking zijnde

distilleerketel van Schiedam. De originele koperen distilleer-

ketel waaraan deze ambachtelijk gestookte graanjenever

zijn naam te danken heeft. Het vuur onder deze ketel is

niet het enige geheim van het succes van KETEL 1. Het

grootste geheim vormt het distilleerproces en de lijst van

ingrediënten die Joannes Nolet in 1691 toevertrouwde

aan zijn dagboeken en die nu al meer dan driehonderd

jaar veilig liggen opgeborgen in de kluis van Nolet. Maar

één Nolet per generatie heeft toegang tot dit zorgvuldig

bewaarde geheim. En zo blijft ook de komende generaties

de receptuur van KETEL 1 graanjenever het best bewaarde

geheim van Schiedam. www.ketel1.nl

K E T E L 1 , H E T B E S T B E W A A R D E G E H E I M V A N S C H I E D A M .

More magazines by this user
Similar magazines