DELAATSTEKEERdat ze bij ons op bezoek waren, zat Kees ... - Liacs

liacs.nl

DELAATSTEKEERdat ze bij ons op bezoek waren, zat Kees ... - Liacs

HET GROTE MEDELIJDEN

'Nooit. Ik heb zelfs al mijn tanden nog.'

'Zie je well Trouwens, de dokters worden steeds knapper.

Let maar op, mijn voorspelling komt uit. Het is niet waar dat

iedereen elk jaar een jaar ouder wordt. Ik geloof vast en zeker

dat jaren dingen zijn waar je op passen kunt, waar je zuinig op

kunt wezen of die je kunt verkwisten. En jij bent er zuinig op.'

'Vind je me soms gierig?'

'Niet met geld. Maar ook ben je van nature geen verkwister.

Die gave bezit je nu eenmaal niet. Dus ben je zuinig met iets

andel's.'

'Waarom praat je op deze manier tegen me? Zo hebben we

nooit met elkaar gepraat en dat juist nu je bij me vandaan wiL'

'Het is niet dat ik nooit zo tegen je gepraat heb, maar het is

wel voor het eerst dat je luistert.'

'Het spijt me.'

Ze stond op en zei: 'Het opwindendste dat wij met elkaar

kunnen beleven is het afscheid, denk ik. Dag Take.'

Ze had geen ongelijk. Het was mij ten slotte nooit overkomen,

dat ik tegen Cilly per ongeluk Sybille zei.

DE POSTZEGELKAS, ongeveer tweeduizend gulden, was n:1

haar vel'trek verdwenen. Ik verweet haar niets, want ik wisl

niet waarvoor ik andel'S zo'n ruime postzegelkas onder haal'

beheer had gesteld.

Cilly heeft van de episode niets bemerkt. Wel heb ik haar