Klik hier - Lne.be

lne.be

Klik hier - Lne.be

Aftoetsing m.e.r.-plicht van rechtswege

Het plan zal geen invloed hebben op de waterkwaliteit van de Jabbekebeek gezien

de nodige maatregelen worden getroffen om dit te vermijden.

Vanuit deze vaststellingen kan gesteld worden dat het plan geen invloed zal hebben

op speciale beschermingszones.

Vanuit dit criterium is geen passende beoordeling vereist.

3.2.2 Aard van het plan

Uit voorgaande blijkt dat het plangebied niet gelegen is in of in de nabijheid van

speciale beschermingszones.

Het plan zal dus – gezien ook de aard van de activiteiten (gemeenschapsvoorzieningen,

wonen, openbare ruimte) geen verstorend effect hebben op deze gebieden.

Het RUP ordent een zone in de dorpskern van Jabbeke. Er is dus geen sprake van

een versnipperend effect ten aanzien van deze speciale beschermingszones.

3.3 Conclusie

De opmaak van een planMER wordt niet noodzakelijk geacht vanuit de projectm.e.r.

plicht of de noodzaak tot een passende beoordeling.

Onderzoek tot m.e.r. Ruimtelijk Uitvoeringsplan JABBEKE CENTRUM INBREIDING

Pagina 12 van 24

More magazines by this user
Similar magazines