Klik hier - Lne.be

lne.be

Klik hier - Lne.be

4.4 Conclusie

Scoping milieu-effecten

Het plangebied en de nabije omgeving vertonen geen uitzonderlijke kwetsbaarheden

die mogelijk onderhevig kunnen zijn aan aanzienlijke milieueffecten. Een verdere

disciplinegewijze uitwerking heeft bijgevolg geen toegevoegde waarde.

Wel komen uit deze scoping een aantal aandachtspunten naar voor om mee te nemen

bij de verdere uitwerking van het RUP ‘Jabbeke Centrum Inbreiding’:

• Integraal waterbeleid:

° Opname in stedenbouwkundige voorschriften van het inperken van aangelegde

verhardingen tot wat noodzakelijk is, alsook het maximaal werken met waterdoorlatende

verhardingen, tenzij werken met niet-waterdoorlatende verhardingen

om bepaalde redenen aangewezen zou zijn (bvb. vigerende sectorale

wetgeving);

• Inventaris bouwkundig erfgoed: Aangeven hoe omgegaan dient te worden met

gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Hierbij

dient in de stedenbouwkundige voorschriften aangegeven te worden hoe met de

waardevolle elementen van deze gebouwen dient omgegaan te worden, opdat

deze elementen een duurzame toekomst kunnen krijgen.

• Mobiliteit : opname in de stedenbouwkundige voorschriften hoe met parkeren

wordt omgegaan in functie van het maximaal vrijwaren van de openbare ruimte

voor verblijfsfuncties.

Onderzoek tot m.e.r. Ruimtelijk Uitvoeringsplan JABBEKE CENTRUM INBREIDING

Pagina 20 van 24

More magazines by this user
Similar magazines