Klik hier - Lne.be

lne.be

Klik hier - Lne.be

2.2 Juridisch bestaande toestand

2.2.1 Gewestplan

Situering en beschrijving van het plangebied

De planologische context in het plangebied wordt gevormd door het gewestplan

Brugge - Oostkust (KB 7 april 1977, wijziging 19 september 1996). De bestemming

binnen het RUP Jabbeke Centrum Inbreiding betreft enkel het ‘woongebied’ volgens

het gewestplan.

Afbakening plangebied binnen gewestplan Brugge - Oostkust

Onderzoek tot m.e.r. Ruimtelijk Uitvoeringsplan JABBEKE CENTRUM INBREIDING

Pagina 8 van 24

More magazines by this user
Similar magazines