MOS laat het groeien - LNE.be

lne.be

MOS laat het groeien - LNE.be

MOS

(Milieuzorg Op School)

laat het groeien

• ‘t is goed voor het milieu

• je maakt fi nanciële winst

• je werkt aan houding en gedrag

Met MOS stapt je school in een educatief project.

Met eigen accenten organiseer je acties voor het milieu.

De eerste stap is de ondertekening van een milieubeleidsverklaring.

Vanaf dan kun je rekenen op begeleiding en ondersteuning.

Als erkenning voor je werk kun je een logo verdienen.


Thema’s:

Afvalpreventie

Ideeën om op een planmatige manier aan een thema te werken vind je op

www.milieuzorgopschool.be

Ondersteuning

Een MOS-school krijgt

Natuur op school

Energie

Water

Verkeer

• informatie en educatief materiaal

• advies bij milieuzorgactiviteiten waarin kinderen zich herkennen

begeleiding bij tijdpad en stappenplan

• middelen om ontwikkelingsdoelen en eindtermen in de praktijk te brengen

• de kans om met andere scholen samen te werken


Ondersteuning

HANDLEIDING de leidraad voor je school om MOS met

eigen accenten vorm te kunnen geven

5 THEMABUNDELS in elke themabundel vind je

informatie, educatieve tips en ideeën

kinderen gaan spelenderwijs aan de slag in de klas, de school

en de omgeving

digiMOS een elektronische nieuwsbrief houdt je MOS-inzet

op peil en brengt je op de hoogte van de provinciale

MOS-activiteiten

POPPELEPEE je pasje voor gratis vervoer met je klas op de

MOS- uitstap van je keuze

MOSterd een magazine boordevol tips en praktijkvoorbeelden

van milieuzorg op school

AFFICHES toon iedereen dat je een MOS-school bent


Laat je niet inpakken

Ongeveer de helft van alles wat in de vuilniszak verdwijnt, is verpakking. Maar

verdwijnen doet het niet echt. Want als je ‘t verbrandt, komt er troep in de lucht. Je

kunt die spullen natuurlijk apart sorteren: dat is al een hele stap vooruit. Nog beter is

minder verpakking en meer inhoud kopen. Preventie dus.

Een MOS-school bewijst dat je afval kunt voorkomen.

Stap in MOS en

• stimuleer het gebruik van brooddozen en drinkbussen

• hou kippen en composteer je groenafval

• kies voor stevig en duurzaam schoolmateriaal

• breng een bezoek aan de kringwinkel

AFVALPREVENTIE

Een schat aan ideeën en tips vind je in de themabundel AFVALPREVENTIE


W A T E R

Elke druppel telt

Water… ooit was het simpel. Regenwater en rivierwater zorgden voor al het water

dat we nodig hadden. Nu ligt het anders. De kwaliteit van het water wordt meer

en meer aangetast. Bovendien verspillen we veel water. En de voorraad drinkbaar

water is echt niet zo groot…

Een MOS-school springt verstandig om met water

Stap in MOS en

• verbruik minder water aan de wastafels en in het toilet

• gebruik regenwater voor het schoolbord en de klasplanten

• spoel verfresten niet zomaar door de afvoer

• ga op zoek naar waterdiertjes in een poel

Een schat aan ideeën en tips vind je in de

themabundel WATER


Groen voelt lekker

Natuur zorgt voor gezondheid en evenwicht. MOS laat kinderen inzicht verwerven

in en verantwoordelijkheid nemen voor de natuur in hun leefwereld. Ze verkennen

klas, school en omgeving en bezoeken een park, bos of natuurreservaat.

Een MOS-school maakt ruimte voor natuur en kinderen

Stap in MOS en

laat de leerlingen hun droomspeelplaats tekenen

• combineer vergroening en spelruimte op een doordachte manier

• gebruik je compost in de schoolmoestuin

• ga op zoek naar kriebelbeestjes

• ga op stap met een natuurgids uit je gemeente

NATUUR OP SCHOOL

Een schat aan ideeën en tips vind je in de themabundel NATUUR OP SCHOOL


E N E R G I E

Deuren dicht en lichten uit

Een druk op de knop en je hebt licht. Nogal logisch zul je zeggen. Nee hoor, in het

Zuiden kunnen ze dat niet zeggen. Jij uit het Noorden gebruikt vijftig keer meer energie

dan iemand uit het Zuiden. Nochtans worden olie, gas en steenkool vooral dáár

ontgonnen. En over vijftig jaar zullen de voorraden uitgeput zijn…

Een MOS-school bespaart energie zonder comfortverlies

Stap in MOS en

• verbruik minder water aan de wastafels en in het toilet

• doe samen met de leerlingen een energieonderzoek

• maak komaf met de energievreters op school

• neem een kijkje in een wind- of watermolen

Een schat aan ideeën en tips vind je in de

themabundel ENERGIE


V E R K E E R

Fiets en stap en bus je vrij

Er is meer dan één vuiltje aan de lucht. Een auto stoot giftige gassen uit. Vooral bij

korte ritten! Pik dus een paar vriendjes op of neem gewoon de fi ets naar school.

Een MOS-school verplaatst zich milieuvriendelijk

Stap in MOS en

• stimuleer het wandelen en fi etsen in groep

• maak een heus schoolvervoerplan

• organiseer schooluitstappen met de fi ets

• neem deel aan de week van de zwakke weggebruiker

Een schat aan ideeën en tips vind je in de

themabundel VERKEER


“We

bezochten

een groot

station dat water

zuivert. Anders

kunnen we straks

geen water meer

drinken.” (Els K. 6de

leerjaar)

“De ouders evalueerden

mee onze MOS-activiteiten.

De verstandhouding

met het oudercomité is

spectaculair verbeterd.”

(Nathalie G. ,lerares)

“Wij namen deel aan

de dikke-truiendag.

Een graadje minder

en toch had niemand

kou! (Sien N., Tina V., 3de

leerjaar)

“In haar advies benadrukte

de inspectie dat onze school

dankzij MOS ruim voldoende

aandacht heeft voor

‘hoofd, hart en handen’ en

een stimulerend pedagogisch

klimaat

creëert.”

(Mieke V,

directeur)


“We mochten

mee de padden

overzetten.

Anders rijden de

auto’s ze plat.”

(Jonas, 1ste leerjaar)

“We mochten onze

ideeën in de MOSbus

steken. Mijn

voorstel werd

gekozen! We

vangen nu het

regenwater op in

een grote ton!”

(Thomas B., 4de

leerjaar)

“Onze schoolstraat is nu

heel wat gezelliger. Door

die bloembakken, hebben

we ook de veiligheid

verhoogd.”

(Peggy H.

lerares)

“Onze kippen Briezel

en Truusje smullen

dagelijks van het

fruitafval. Kikker en

Varkentje sporen de

kinderen aan een

brooddoos en een

drinkbus te gebruiken

en zetten de

leerkrachten aan om

zuiniger te kopiëren.”

(Serge D. directeur)


egeleiding en ondersteuning

Provincie Antwerpen: 015 30 61 27

mos@pime.provant.be

Provincie Limburg: 011 26 54 68

mos@limburg.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 0473 73 67 30

paul.renders@vgc.be

Provincie Oost-Vlaanderen: 09 267 84 74

mos@oost-vlaanderen.be

Provincie Vlaams-Brabant: 016 26 72 37

mos@vlaamsbrabant.be

Provincie West-Vlaanderen: 050 40 33 80

mos@west-vlaanderen.be

Gewestelijke coördinatie: 02 553 80 72

mos@lin.vlaanderen.be

MOS is een project van kleuter- tot hogeschool. Ook secundaire scholen kunnen

rekenen op ondersteuning en aangepast materiaal:

zie www.milieuzorgopschool.be

Een hogeschool vindt meer informatie via

www.milieueducatie.be

v.u.: J.-P. Heirman, Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

More magazines by this user
Similar magazines