200.201_12_11 Het verwijderen van de galblaas.DOC - Máxima ...

mmc.nl

200.201_12_11 Het verwijderen van de galblaas.DOC - Máxima ...

Dit is een situatie die vaak een acute ingreep (endoscopie) of

soms een operatie noodzakelijk maakt.

Hoe wordt de diagnose galblaaslijden gesteld?

Omdat de meerderheid van de patiënten met galblaaslijden ook

galstenen heeft, bevestigen we de diagnose over het algemeen

met een echografie.

Dit is een veilig en pijnloos uitwendig onderzoek waarbij we

gebruik maken van hoogfrequente geluidsgolven om een indruk

van de galblaas en de zich daarin bevindende galstenen te

krijgen. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Soms lukt het niet om de diagnose op deze manier te stellen.

Daarom kan ook gebruik gemaakt worden van andere

röntgenmethoden.

Een echografieapparaat in MMC

De behandeling van het galblaaslijden

In het algemeen is het zo, dat wanneer galstenen aanwezig zijn

die klachten veroorzaken of wanneer de galblaas is ontstoken,

het verwijderen van de galblaas noodzakelijk is.

3

More magazines by this user
Similar magazines