Verdeling van personen (studerenden + 12 jaar) - Mobiel Vlaanderen

mobielvlaanderen.be

Verdeling van personen (studerenden + 12 jaar) - Mobiel Vlaanderen

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG GENT

(JAN. 2000 - JAN. 2001)

Woon-schoolverkeer

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

TABEL 57 VERDELING VAN PERSONEN (STUDERENDEN + 12 JAAR) VOLGENS DE AFSTAND VAN HET

SCHOOLADRES TOT HET DICHTSTBIJZIJNDE TREINSTATION EN DE AFSTAND VAN HET THUISADRES TOT HET

DICHTSTBIJZIJNDE TREINSTATION

ATREINH(Afstand station) ATREIN(Afstand halte trein tot werk/school)

Frequency ‚

Percent ‚

Row Pct ‚

Col Pct ‚0-249m ‚250 - 49‚500 - 99‚1 km - 1‚ Total

‚ ‚9 m ‚9 m ‚.999 km ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

0-249m ‚ 17.107 ‚ 0 ‚ 0 ‚ 2.3666 ‚ 22.901

‚ 2.04 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.28 ‚ 2.73

‚ 74.70 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 10.33 ‚

‚ 41.64 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 1.66 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

250 - 499 m ‚ 3.5406 ‚ 22.502 ‚ 4.5758 ‚ 9.0643 ‚ 57.937

‚ 0.42 ‚ 2.68 ‚ 0.55 ‚ 1.08 ‚ 6.91

‚ 6.11 ‚ 38.84 ‚ 7.90 ‚ 15.65 ‚

‚ 8.62 ‚ 43.92 ‚ 6.02 ‚ 6.37 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

500 - 999 m ‚ 5.7238 ‚ 6.9586 ‚ 34.478 ‚ 19.435 ‚ 88.473

‚ 0.68 ‚ 0.83 ‚ 4.11 ‚ 2.32 ‚ 10.55

‚ 6.47 ‚ 7.87 ‚ 38.97 ‚ 21.97 ‚

‚ 13.93 ‚ 13.58 ‚ 45.32 ‚ 13.65 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

1 km - 1.999 km ‚ 2.3926 ‚ 4.5885 ‚ 13.879 ‚ 53.138 ‚ 114.31

‚ 0.29 ‚ 0.55 ‚ 1.66 ‚ 6.34 ‚ 13.63

‚ 2.09 ‚ 4.01 ‚ 12.14 ‚ 46.49 ‚

‚ 5.82 ‚ 8.96 ‚ 18.24 ‚ 37.34 ‚

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement LIN - Mobiliteitscel

Het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) biedt de bovenstaande gegevens louter ter informatie aan via de website www.mobielvlaanderen.be. Elke

interpretatie en onderlinge vergelijking die niet in de rapportering is opgenomen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. MVG wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor welk gebruik ook dat

van deze gegevens door derden wordt gemaakt. Het MVG behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze informatie. © ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2004.


ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

2 km - 5 km ‚ 5.6237 ‚ 12.566 ‚ 16.307 ‚ 32.022 ‚ 290.28

‚ 0.67 ‚ 1.50 ‚ 1.94 ‚ 3.82 ‚ 34.62

‚ 1.94 ‚ 4.33 ‚ 5.62 ‚ 11.03 ‚

‚ 13.69 ‚ 24.52 ‚ 21.44 ‚ 22.50 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

meer dan 5 km ‚ 6.6943 ‚ 4.6239 ‚ 6.8331 ‚ 26.3 ‚ 239.99

‚ 0.80 ‚ 0.55 ‚ 0.81 ‚ 3.14 ‚ 28.62

‚ 2.79 ‚ 1.93 ‚ 2.85 ‚ 10.96 ‚

‚ 16.30 ‚ 9.02 ‚ 8.98 ‚ 18.48 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

geen idee ‚ 0 ‚ 0 ‚ 0 ‚ 0 ‚ 6.063

‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.72

‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚

‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

blanco, (meer da ‚ 0 ‚ 0 ‚ 0 ‚ 0 ‚ 18.515

n 5 km ?) ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 2.21

‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚

‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

Total 41.0818 51.2393 76.0724 142.326 838.465

(Continued)

4.90 6.11 9.07 16.97 100.00

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

ATREINH(Afstand station) ATREIN(Afstand halte trein tot werk/school)

Frequency ‚

Percent ‚

Row Pct ‚

Col Pct ‚2 km - 5‚meer dan‚geen ide‚blanco, ‚ Total

‚ km ‚ 5 km ‚e ‚(meer da‚

‚ ‚ ‚ ‚n 5 km ?‚

‚ ‚ ‚ ‚) ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

0-249m ‚ 2.2185 ‚ 0 ‚ 0 ‚ 1.2093 ‚ 22.901

‚ 0.26 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 0.14 ‚ 2.73

‚ 9.69 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 5.28 ‚

‚ 0.91 ‚ 0.00 ‚ 0.00 ‚ 1.73 ‚

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement LIN - Mobiliteitscel

Het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) biedt de bovenstaande gegevens louter ter informatie aan via de website www.mobielvlaanderen.be. Elke

interpretatie en onderlinge vergelijking die niet in de rapportering is opgenomen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. MVG wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor welk gebruik ook dat

van deze gegevens door derden wordt gemaakt. Het MVG behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze informatie. © ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2004.


ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

250 - 499 m ‚ 11.305 ‚ 0 ‚ 2.3926 ‚ 4.5563 ‚ 57.937

‚ 1.35 ‚ 0.00 ‚ 0.29 ‚ 0.54 ‚ 6.91

‚ 19.51 ‚ 0.00 ‚ 4.13 ‚ 7.86 ‚

‚ 4.65 ‚ 0.00 ‚ 6.87 ‚ 6.51 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

500 - 999 m ‚ 9.209 ‚ 2.3186 ‚ 3.4793 ‚ 6.8718 ‚ 88.473

‚ 1.10 ‚ 0.28 ‚ 0.41 ‚ 0.82 ‚ 10.55

‚ 10.41 ‚ 2.62 ‚ 3.93 ‚ 7.77 ‚

‚ 3.79 ‚ 1.29 ‚ 10.00 ‚ 9.82 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

1 km - 1.999 km ‚ 20.699 ‚ 15.134 ‚ 1.1093 ‚ 3.3666 ‚ 114.31

‚ 2.47 ‚ 1.80 ‚ 0.13 ‚ 0.40 ‚ 13.63

‚ 18.11 ‚ 13.24 ‚ 0.97 ‚ 2.95 ‚

‚ 8.52 ‚ 8.41 ‚ 3.19 ‚ 4.81 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

2 km - 5 km ‚ 140.03 ‚ 44.89 ‚ 17.416 ‚ 21.422 ‚ 290.28

‚ 16.70 ‚ 5.35 ‚ 2.08 ‚ 2.55 ‚ 34.62

‚ 48.24 ‚ 15.46 ‚ 6.00 ‚ 7.38 ‚

‚ 57.65 ‚ 24.93 ‚ 50.03 ‚ 30.62 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

meer dan 5 km ‚ 51.387 ‚ 115.34 ‚ 9.2031 ‚ 19.609 ‚ 239.99

‚ 6.13 ‚ 13.76 ‚ 1.10 ‚ 2.34 ‚ 28.62

‚ 21.41 ‚ 48.06 ‚ 3.83 ‚ 8.17 ‚

‚ 21.15 ‚ 64.06 ‚ 26.44 ‚ 28.02 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

geen idee ‚ 1.148 ‚ 2.3666 ‚ 0 ‚ 2.5484 ‚ 6.063

‚ 0.14 ‚ 0.28 ‚ 0.00 ‚ 0.30 ‚ 0.72

‚ 18.93 ‚ 39.03 ‚ 0.00 ‚ 42.03 ‚

‚ 0.47 ‚ 1.31 ‚ 0.00 ‚ 3.64 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

blanco, (meer da ‚ 6.9164 ‚ 0 ‚ 1.2093 ‚ 10.39 ‚ 18.515

n 5 km ?) ‚ 0.82 ‚ 0.00 ‚ 0.14 ‚ 1.24 ‚ 2.21

‚ 37.36 ‚ 0.00 ‚ 6.53 ‚ 56.11 ‚

‚ 2.85 ‚ 0.00 ‚ 3.47 ‚ 14.85 ‚

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ

Total 242.915 180.047 34.8097 69.9736 838.465

28.97 21.47 4.15 8.35 100.00

Frequency Missing = 140.96462389

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement LIN - Mobiliteitscel

Het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) biedt de bovenstaande gegevens louter ter informatie aan via de website www.mobielvlaanderen.be. Elke

interpretatie en onderlinge vergelijking die niet in de rapportering is opgenomen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. MVG wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor welk gebruik ook dat

van deze gegevens door derden wordt gemaakt. Het MVG behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze informatie. © ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2004.


Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

Ook voor de trein berekenen we voor het woon-schoolverkeer het theoretisch potentieel aantal

gebruikers. 5,14% heeft zowel thuis als op school op minder dan 500 m een station. 11,31% van de

schoolgangers boven de 12 jaar heeft zowel thuis als op school binnen 1 km een station. Uiteraard

gelden hier ook de opmerkingen die gemaakt werden n.a.v. de analoge tabel voor woon-werkverkeer.

In Tabel 50 zagen we dat 4% effectief de trein neemt om naar school te gaan. Ook hier is er dus een

groot verschil tussen het effectief en het potentieel gebruik. Toch willen we ook hier er weer op wijzen

dat de trein uiteraard recruteert uit een groter gebied dan het afgebakende rechthoekje.

Om de relativiteit van deze werkwijze nog even te illustreren: vaak zal het station dat dicht bij thuis ligt

ook het station zijn dat dicht in de buurt van de school ligt; de trein nemen om naar school te gaan is dan

een beetje zinloos.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement LIN - Mobiliteitscel

Het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) biedt de bovenstaande gegevens louter ter informatie aan via de website www.mobielvlaanderen.be. Elke

interpretatie en onderlinge vergelijking die niet in de rapportering is opgenomen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. MVG wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor welk gebruik ook dat

van deze gegevens door derden wordt gemaakt. Het MVG behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze informatie. © ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2004.

More magazines by this user
Similar magazines