Download presentatie - Mobiel Vlaanderen

mobielvlaanderen.be

Download presentatie - Mobiel Vlaanderen

Gemeentelijk

Havenbedrijf

Antwerpen


G:\Financiele Dienst\Directie\6. Lopende dossiers\6.5. Deurganckdoksluis\20110912

Inhoud

– Fysieke situering

– Economische situering

– Randvoorwaarden

– Structuur van de oplossing

– Risicotoewijzing

– Engagementen van partijen

– “Lessons learnt”

1


1. Fysieke situering

2. Economische situering

– Nut en noodzaak van een 2 de zeesluis onderbouwd door MKBA

– MKBA eindrapport 31 januari 2008

– Hoge bezettingsgraad Kallosluis

– Groeipotentieel (aantallen – omvang)

– 2 de toegang: risicomitigatie

2


3. Randvoorwaarden

– Decretale context:

– Verantwoordelijkheid Vlaams Gewest voor maritieme toegang

– Gewenste responsabiliseringsbijdrage door havenbestuur

(hoeveel?)

– Geen schuldentoename in hoofde van Vlaams Gewest (ESR)

– Recuperatie btw

4. Structuur van de oplossing

Vlaams Gewest

Private aannemer

Voorwaardelijke subsidie overeenkomst

(jaarlijks, vanaf realisatie sluis)

Meerderheidsparticipatie (99,9%)

Recht van opstal (grond sluis)

September 2011 - Gunning

Betalingen facturen

Facturen voor

bouw sluis

NV Vlaamse Havens

Deurganckdoksluis NV

Kapitaal: 8 000 000 euro

Bestuurders: 5 (2A, 3B)

Concessie

overeenkomst

Concessie

vergoeding

Gemeentelijk

Havenbedrijf

(blijft marktproducent)

Minderheidsparticipatie

26% + achtergestelde

lening

Meerderheids

participatie (74 %)

+ achtergestelde lening

+ kapitaalsubsidieovereenkomst

btw ruling: postief

1 aandeel

Financieringsovereenkomsten

lening – September 2011

Kapitaal + intrest

PMV NV

ESR-advies: positief

Waarborgovereenkomst (49%)

Letter of intent (15%)

Financiers:

EIB en KBC

• Waarborgovereenkomst (51%)

• Letter of intent (15%)

• Engagementen

• Ratio’s, gelijke behandeling, non disposal of assets

ESR

Overheid

Niet

overheid

3


5. Risicotoewijzing

– Bouwrisico: uiteindelijk bij GHA (via aanpassingsmomenten

concessievergoeding)

– Exploitatierisico: GHA (via reductie subsidievergoeding)

– Subsidie = jaarlijkse begrotingsbeslissing: risico voor GHA

6. Engagementen

– Waarborgovereenkomst in hoofde van VG (49%) en GHA (51%)

– Ratio’s DGDS nv o.b.v. financieel model

– Subrogatie GHA ten voordele van financiers

– Ratio’s + non disposal of assets in hoofde van GHA

– Geen overdracht van aandelen DGDS nv (“charge of control”)

4


7. “Lessons learnt”

– Structuur opzetten kost tijd en geld

– Hoe meer doelstellingen, hoe complexer een structuur

– Wel mogelijk als basisuitgangspunten helder zijn

– Financiering:

– “no free lunch”

– Harde engagementen op papier

– Financiers willen alles ‘dichttimmeren’

5

More magazines by this user
Similar magazines