juni 2004 (PDF; 1,98 Mb) - Philips

newscenter.philips.com

juni 2004 (PDF; 1,98 Mb) - Philips

Het moet en het kan

anders

magazine

Het interne magazine van Philips in Nederland, jaargang 8, nummer 5, juni 2004


In deze uitgave

8 Sport, sport en nog eens sport

10 OR wil meedenken op niveau

13 Kalender

16 Scholingsproject van start

20 myshop stimuleert de loyaliteit

22 Kort nieuws

23 Technonieuws

24 Musicampus 2004 Open Air

Draagbare Camcorder

Kijk op pagina 13

18 VDH traint met

Philips-technologie

4 Het moet en

het kan anders

Colofon

14 Roosendaal maakt

het verschil

Philips Magazine is een tweemaandelijkse

uitgave van Philips In- en Externe

Betrekkingen Nederland.

Hoofdredactie

Gert van Santen

Bladcoördinatie

Sandra Valkenburg

Tekstbijdragen

Bixie & S.Tekstproducties

Fotografie

Hollandse Hoogte / Philips

Design Concept

Philips Design

Art Direction en Vormgeving

Creada

Prepress

Neroc’Mediaware

Druk

NDB Brouwer Rotatie

Kennis

en kansen

Kennis, kennis en nog eens kennis – daar moeten we het

in Nederland van hebben. Onze toekomst ligt meer en meer

in kennisintensieve activiteiten met een hoge toegevoegde

waarde. Die ontwikkeling zal zich de komende jaren

voortzetten.‘Kennis, kunde, kassa’ heb ik dat eerder al

eens genoemd. Om de kennis van onze medewerkers te

vergroten doen wij veel aan opleiding, (bij)scholing en training.

Dat blijven we doen, zoals uit het artikel over ‘Certificering

Vakmanschap’ blijkt. Mensen die veel kennen en kunnen –

daar hebben wij als bedrijf veel aan en daar hebben de

personen in kwestie baat bij.Want wie breed inzetbaar is,

heeft de meeste kansen om elders, binnen Philips of wellicht

buiten Philips, aan het werk te blijven.

Ook dat is een verantwoordelijkheid die wij nemen.

Harry Hendriks,

Directievoorzitter Philips Electronics Nederland


Philips Magazine

Europa heeft moeite concurrerend te blijven.

Hoge loonkosten en collectieve lasten, het

ecosysteem, comfortabele arbeidsvoorwaarden

en een woud van regels en voorschriften

maken het lastig een weerwoord te vinden op

wat er elders in de wereld gaande is. Ook

Nederland gaat daar onder gebukt, meer zelfs

dan de meeste andere Europese landen. De

werkloosheid, inclusief die onder de jeugd,

loopt snel op. En op de wereldranglijst van

4

Kennisintensieve activiteiten met een hoge toegevoegde waarde; daar ligt

de toekomst van Philips in Nederland. Deze trend, die zich al langer aftekent,

zal zich de komende jaren voortzetten, verwacht Harry Hendriks,

directievoorzitter van Philips Electronics Nederland.Voorwaarde is wel, dat

Nederland weer een plaatsje bemachtigt hoog op de ranglijst van sterkste

economieën; en dat wil nog steeds niet echt vlotten.

Het moet en

het kan anders

sterke economieën zakte ons land in twee jaar

tijd van de vierde naar de vijftiende plaats.

In die omstandigheden tracht Philips in

Nederland zijn weg te vinden: door activiteiten

– alleen die waarmee we ons kunnen onderscheiden

- daar waar mogelijk te versterken.

En door er bij de overheid en anderen steeds

weer op te hameren dat afwachten niet de

remedie is om ’s lands economie vlot te trekken.

P.E.N.-topman Harry Hendriks:“Als grote

speler in de kennisindustrie vind ik het onze

verantwoordelijkheid instanties die iets kunnen

doen aan de versterking van de concurrentiekracht

van Nederland een gevoel van urgentie

bij te brengen. Dat is hard nodig.”

Kennisontwikkeling

Volgens Hendriks wil Philips graag in

Nederland blijven.“De aard en omvang van

Philips in

Nederland zet in

op kennisintensief

werk met hoge

toegevoegde waarde

5 juni 2004

onze activiteiten in Nederland zal veranderen,

daar ontkomen we niet aan. Zoals we die al

een aantal decennia zien veranderen. De

nadruk zal steeds meer op kennisontwikkeling,

op kennisintensieve activiteiten met een hoge

toegevoegde waarde komen te liggen. Je kunt

vaststellen dat Nederland als fabricageland

voor producten met een geringe toegevoegde

waarde heeft afgedaan. Denk aan de textielindustrie

die hier al lang is vertrokken. Maar

voor pilot-productie zie ik hier wel kansen.

Hier de innovatie doen en de kinderziektes

eruit halen; als het op massafabricage aankomt

de zaak naar elders overdragen om vervolgens

hier een volgende stap op de innovatieladder

te zetten; we hebben fabrieken die dat

heel goed doen.”

Ook in fabrieken die goed draaien, moet je

steeds schaven aan het handhaven van je

concurrentiekracht. Hendriks:“Als we onze


Philips Magazine

concurrentiekracht met de rest van de wereld

op peil willen houden, dan moeten we alert

blijven. Je moet het dak repareren als de zon

schijnt. Komen de resultaten onder druk, dan

kun je niet zeggen ‘laat maar gaan, de tijd lost het

wel op’.Want dan loop je een groot risico dat je

na verloop van tijd veel draconischer maatregelen

moet treffen.” De negatieve reacties van de

vakbonden op de aankondiging dat in Nijmegen

en Eindhoven in totaal 450 arbeidsplaatsen

vervallen, begrijpt hij dan ook maar ten dele.

“Natuurlijk zijn dergelijke ingrepen uitermate

pijnlijk voor de mensen die het betreft. Maar het

getuigt naar mijn mening van goed ondernemerschap

en van verantwoordelijkheidsbesef dat we

Op 7 april brachten Gerard Kleisterlee en

Laurens Jan Brinkhorst samen een bezoek

aan Leuven en Eindhoven. Brinkhorst ondertekende

in Leuven een intentieverklaring

met zijn Belgische collega Van Mechelen.

Zowel de Nederlandse als de Belgische

overheid wil de barrières wegnemen voor

ondernemers om de kennisregio Eindhoven-

Leuven te versterken.

Eindhoven-Leuven zal gaan uitgroeien tot

een topinnovatieregio, sterk in microelektronica

en nanotechnologie. Later komt

daar Aken nog bij, waarmee de verbinding

6

tijdig ingrijpen en niet wachten tot het te laat is.”

Hendriks verheelt niet, dat het proces van

verplaatsing van productie naar landen waar

de kosten lager zijn, zal doorgaan.“Maar ik zeg

er direct bij: we gaan daar op een verantwoorde

manier mee om; we gaan niet over

één nacht ijs.We praten uiteindelijk wel over

mensen die vaak jarenlang iedere dag weer

enthousiast bij ons hebben gewerkt”.

Lifetime employability

“Om alles eens in perspectief te plaatsen:

in 1972 hadden we in Nederland 98.000

mensen op de pay-roll, vandaag 28.000.Voor

Eindhoven-Leuven groeit

naar topinnovatieregio

wordt gemaakt met biotechnologie en

life-sciences. Ook werd door beide heren

een bezoek gebracht aan de High Tech

Campus die een van de innovatiemotoren

van de nieuwe kennisregio zal worden. Door

de openstelling voor andere bedrijven, zullen

er kennisnetwerken ontstaan die uiteindelijk

moeten leiden tot bloeiende technologiespin-offs.

Kleisterlee nam Brinkhorst mee

naar de nieuwe cleanrooms en naar het

Homelab. Op het eind van deze dag stond de

technologieregio Leuven-Eindhoven definitief

op de kaart.

het overgrote deel zijn die banen búiten

Philips behouden gebleven: 60% is door

verkoop of vervreemding in andere handen

overgaan, 20% heeft elders een baan gevonden

en voor 20% is uiteindelijk een afvloeiingsregeling

getroffen.”

Sinds de tijd van lifetime employment, een baan

voor het leven, voorbij is, is Philips zeer actief

op het gebied van lifetime employability, de

bij- en omscholing van medewerkers om ze

aantrekkelijk te houden voor de in- en externe

arbeidsmarkt. Hendriks:“Neem het programma

Certificering Vakmanschap, waar we

onlangs mee zijn begonnen.We hebben vastgesteld,

dat de helft van onze productiemensen

iCat

Gerard Kleisterlee toont aan

minister Brinkhorst in het

Philips Homelab de nieuwste

uitvinding iCat, een interactieve

robot die reageert op spraak

en emoties.

geen branche-erkend vakdiploma heeft, en dat

ze sterker staan op de arbeidsmarkt als ze dat

wél hebben. Dus doen we daar iets aan.”

Samenwerking

Verder wil P.E.N. de samenwerking met de

vakbonden en het interne overleg in een

andere vorm gieten.“Tot dusverre waren we

meestal curatief bezig: ergens is iets aan de

hand en daar praten we over. Ik ben er sterk

voor dat we over ontwikkelingen en trends,

kansen en bedreigingen praten, dat we liefst

preventief bezig zijn. Mijn eerste ervaringen op

dit punt zijn bemoedigend.”

7 juni 2004

Hoe Philips in Nederland er over vijf of tien

jaar uit zal zien, hangt mede af van hoe de

Nederlandse economie zich ontwikkelt.

Hendriks mist nog daadkracht, durf om

impopulaire maatregelen te nemen, om

keuzes te maken.“Ik zeg wel eens: dit land

lijdt aan economische aderverkalking.We zijn

vastgeroest in verworvenheden die we als

rechten zijn gaan zien. Dat belemmert de

flexibiliteit. Bovendien motiveren die rechten

bepaald niet. Het moét en kán anders.”

Dit voorjaar nam Philips-topman Kleisterlee

minister Brinkhorst mee naar Leuven.

Hendriks:“Daar zie je dat samenwerking tussen

bedrijfsleven, universitaire wereld en overheid

tot mooie dingen kan leiden. In Leuven zitten

110 start-ups bij elkaar, die samen goed zijn

voor een omzet van 4,5 miljard euro. Het kan

dus, ook in West-Europa.”

Krachtenbundeling

In Nederland is zo’n krachtenbundeling nog

niet van de grond gekomen. Kleine stapjes,

daar blijft het tot dusverre bij.“We hebben

het Innovatieplatform, het Kabinet heeft

eindelijk de regels rond de migratie van

buitenlandse kenniswerkers versoepeld, de

virtuele samenwerking tussen de drie technische

universiteiten begint van de grond te

komen… allemaal heel goed, maar het wordt

nu hoog tijd dat de vaart er in komt. De concurrentiekracht

van Nederland zullen we snel

moeten vergroten.Alleen dan kan het met de

werkgelegenheid in dit land weer de goede

kant op gaan.”

www.philips.nl/magazine


Sport, sport

en nog eens sport

Voor (passieve) sportfanaten is het deze zomer smullen

geblazen.Wie zit dagen – én nachten - voor de buis om

maar niks van het EK Voetbal en de Olympische Spelen

te hoeven missen? En kijken familie en vrienden mee?

Zes Philips medewerkers doen hun zegje.

Margot van der Wijst

Anne-Marie Paap

“Ik hou van sport, maar zie mezelf deze zomer geen uren

achter de televisie zitten. Gewoon omdat ik het graag zelf doe.

Ik train nu drie keer in de week voor de Marikeloop in

Nijmegen, werk als kwaliteitsingenieur en ben moeder van

twee kinderen. Druk genoeg dus.”

Secretaresse - Philips Environmental Services Eindhoven Program Secretary HRIS - Corporate HRM, Eindhoven

“Mijn aandacht gaat vooral uit naar de Tour de France en de

Olympische Spelen. Ik volg atletiek en paarrijden, dat heb ik zelf

gedaan. Nu zit ik vaak op de racefiets, vandaar. Naar het EK kijk

ik pas als Oranje het goed doet.Veel uurtjes achter de buis?

Nou, zelf sporten komt eerst.”

Anita van Hout

Kwaliteitsingenieur – Semiconductors, Nijmegen

“Ik zit waarschijnlijk de hele dag voor de buis. Mijn man is

namelijk een echte sportfanaat. Het is dus meer verplicht

meekijken, hoewel ik het EK zelf toch ook leuk vind.Vooral

gezellig als je met een groepje kijkt. Nee, ik kijk niet tot diep

in de nacht. Het werk moet er niet onder lijden.”

Fred Suppers

Ondernemingsraad - Lighting, Oss

“Ik ga zeker alle wedstrijden van het Nederlands elftal bekijken.

Gelukkig kan ik daar mijn arbeidstijd aan aanpassen. Het EK

begint bij Philips Oss al een beetje te leven.Voor de rest probeer

ik zoveel mogelijk wedstrijden te zien. Bij de Olympische

Spelen kies ik er wat aantrekkelijke sporten uit.”

Linda Roeloffs

Helpdesk IT - Lighting, Roosendaal

“Ik pik misschien een wedstrijdje mee van Oranje, als ze

tenminste kans hebben om te winnen. Hetzelfde geldt voor

België, want daar woon ik.Voor de rest kijk ik niet, al helemaal

niet naar de Olympische Spelen. Ik zit bij de fanfare, dat vind

ik al sport genoeg. En ik laat de hond uit.”

Wei Chun Dubbelman-Shek

Hoofd meetkamer - Lighting, Roosendaal

“Ik ben een echte gelegenheidskijker.Als Oranje op het EK

ver komt, dan is er een goede kans dat ik ga kijken. Maar verder

blijf ik er echt niet voor thuis: niet voor het voetbal en niet

voor de Olympische Spelen. Ik heb genoeg andere dingen te

doen: zelf sporten bijvoorbeeld.”

Commentaar of

ideeën?

Heeft u opmerkingen over deze rubriek of dit onderwerp?

Of heeft u ideeën voor ‘een kwestie’ waarover Philips

medewerkers hun zegje kunnen doen? Bel of mail ons

(voor adresgegevens zie achterpagina).

www.philips.nl/magazine


Philips Magazine 10

11 juni 2004

Het intern overleg, de term waarmee het zodat een inhoudelijke discussie gevoerd kan

communicatieplatform van management en worden over alle onderwerpen met betrekking

personeelsvertegenwoordigers wordt

aangeduid, kent bij Philips een lange traditie.

tot het door Philips gevoerde beleid.”

Inspraak en medezeggenschap kregen al in de

jaren vijftig structuur en inhoud. Philips was

Spiegel

destijds een overzichtelijk bedrijf, de overleg- Het intern overleg houdt zichzelf doelbewust

lijnen waren kort. Befaamd was het jaarlijkse een spiegel voor, aldus Adriaans.“We stellen

informele ‘praatje bij de open haard’ van onszelf de vraag hoe de medezeggenschap er

president Frits Philips met leden van de onder- uit moet komen te zien.Welke mensen hebben

nemingsraad. Dat is niet meer.Tegenwoordig we nodig, is de structuur van het intern overleg

heeft Philips een netwerk van vijftig lokale nog wel bij de tijd? In de huidige cultuur gaat

ondernemingsraden (OR), groepsonder- het vaak over zaken op of dichtbij de werkplek,

nemingsraden (GOR, divisieniveau) en een die voor de medewerkers van rechtstreeks

landelijke centrale ondernemingsraad (COR). belang zijn. Die mag je niet uit het oog verliezen,

maar je moet er een element aan toevoe-

Beter

gen: de strategie van het concern.We moeten

ons meer verdiepen in de vraag waar het de

Het zit dus wel snor met de medezeggen- komende jaren naartoe gaat. Daarover moeten

schap van het personeel, zou je zeggen. Maar is wij ons een mening vormen, daarover moeten

dat ook zo? Volgens Jan Adriaans, al sinds jaar wij op niveau meepraten. Strategische beslissin-

en dag secretaris van de COR en tevens voorgen van het topmanagement sijpelen maar

zitter van het Europees Philips Forum (EPF-, de langzaam door in de organisatie. De gevolgen

Jan Adriaans

OR wil meedenken op niveau

In november kiezen de Philips medewerkers uit hun midden zo’n vijfhonderd leden voor

de ondernemingsraden. Die staan voor een loodzware opdracht: de stem van het

personeel door laten klinken bij het management, juist nu Philips in Nederland veel

ingrijpende transformaties doorvoert. De OR wil meepraten en meedenken. Maar vooral:

gehoord worden. Nu meer dan ooit.

Europese ondernemingsraad), kan het een stuk

beter. En dat ligt niet alleen aan het management,

maar ook aan de ondernemingsraden.

Het niveau moet omhoog, er moeten kwalitatief

betere OR-leden komen.“De OR moet

een afspiegeling zijn van afdelingen en functies

binnen een bedrijfsonderdeel. Die afspiegeling

moet ook terug te vinden zijn in de COR,

voor de eigen werkplek worden vaak pas jaren

later merkbaar.” De stelling is duidelijk: iedere

werknemer heeft het recht te weten wat er

binnen nu en vijf jaar met zijn werk gebeurt.

Vindt Jan Adriaans.“Als het management steeds

praat over een ‘krimpende organisatie’, de president

het woord ‘manufacturing’ (fabricage, red.)

nauwelijks nog in de mond neemt, dan kun je op

Het intern overleg

houdt zichzelf

doelbewust een

spiegel voor


Philips Magazine

een A-viertje opschrijven welke fabrieken in ons

land het zwaar krijgen. Die informatie krijgen we

onvoldoende. Ze hoeven niet precies te zeggen

welke fabriek op welke datum sluit, maar het

management kan wel ruimschoots op tijd aangeven

waar het naartoe gaat.Wees er helder over.

Zorg dat het intern overleg kan meedenken.”

De ondernemingsraad moet dan wel met terzake

deskundige mensen die discussies kunnen

voeren. Daar schort het aan. Het probleem is

niet van vandaag.Al jaren kampen de ondernemingsraden

met een groot gebrek aan

kandidaten en een lage opkomst (tussen de

vijftig en zestig procent) bij de driejaarlijkse

OR-verkiezingen. Een vicieuze cirkel: de vijver

waarin het intern overleg naar kandidaten vist,

droogt op. Dat is fnuikend voor de kwaliteit van

de ondernemingsraad, die daardoor te kampen

heeft met een imagoprobleem. Mede daardoor

voelen weinig medewerkers zich aangetrokken

tot het intern overleg. Bovendien: het idealisme

van vroeger is verdrongen door ‘nieuwe zakelijkheid’.

En, niet op de laatste plaats, door de

sterk toegenomen werkdruk, kiezen medewerkers

er minder snel iets bij.

Verrijking

Jan Adriaans herkent de problematiek. Maar

wanhoopt niet.“Ondernemingsraadwerk is

een verrijking voor jezelf. En idealen? Ach, die

zijn er nog steeds.Alleen andere. Je hoeft niet

academisch geschoold te zijn; een monteur

en machinebankwerker kunnen ook goede

OR-leden zijn. Maar je moet het lef hebben om

je door middel van cursussen en opleidingen

te ontwikkelen. De onderneming moet daarvoor

faciliteiten beschikbaar stellen, tijd en

12

Belangstelling voor de ondernemingsraad? Spreken de gedachten van

Jan Adriaans u aan? Wilt u meer weten over het werk van de COR?

Op de intranetwebsite van de COR vindt u contactinformatie:

http://pww.pnl.philips.com/cor

ruimte bieden. Dat gaat op de ene plek beter

dan op de andere.”

Medezeggenschap: wat haalt het uit? Kan het

intern overleg wel potten breken? De jarenlange

inkrimpingen met fors banenverlies (in

nog geen tien jaar tijd van bijna 40.000 medewerkers

naar 28.000 nu) lijken het tegendeel te

staven.Adriaans:“Het intern overleg wordt wel

degelijk serieus genomen. En heeft invloed.

Maar duidelijk is dat het werk van de COR bij

de medewerkers niét, en het werk van de OR

nauwelijks bekend is. Dat is een teken aan de

wand.We moeten beter communiceren, ons

beter profileren. De tijd van de barricaden is

voorbij, daar los je de immense problemen

waar Philips voor staat niet mee op. Er is meer

te winnen in gezamenlijkheid.We hebben

elkaar bitter hard nodig.”

www.philips.nl/magazine

9 juni

Analistendag

Medical Systems

Amsterdam

13 juli

Resultaten

2e kwartaal

Amsterdam

13 juni 2004

Kalender 2004

12 juni-4 juli

EK Voetbal

Portugal

key019:

Ga nooit van huis zonder de

draagbare camcorder van

Philips, je weet nooit wanneer

je hem nodig hebt

21 juni-4 juli

Wimbledon

London (Engeland)

13-16 juni

The Millennium

Technology Conference

Helsinki (Finland)

25-28 juni

International Congress

of Radiology

Montreal (Canada)

13-29 augustus

Olympische Spelen

Athene (Griekenland)

www.philips.nl


Philips Magazine

14

“Onze doelstelling is: de beste en meest

innovatieve fluorescentielampenfabriek ter

wereld zijn, gezien door de ogen van onze

klanten,” zegt Pattrick van Campfort, plant

manager in Roosendaal. En dat is haalbaar,

zegt hij.“We maken hier al meer dan vijftig

jaar fluorescentielampen.Aan kennis

ontbreekt het dus niet. Product- en procesontwikkeling,

fabricage van een brede portfolio,

distributie; het zit hier allemaal bij elkaar.

De kunst is die kennis snel en steeds weer

om te zetten in producten die voor de klant

15 juni 2004

Innovatiever, sneller en klantgerichter zijn dan de concurrentie.

het verschil maken. Met uitsluitend producten

maar dat is de enige manier om op de lange

die aan het eind van hun levenscyclus staan,

duur concurrentieel te blijven. Kennis is het

Zo kunnen fabrieken in een duur land als Nederland overleven.

redden we het niet. Onze kracht moet zijn:

enige verschil dat we nog hebben, en dus moe-

Philips Lighting Roosendaal doet er alles aan het verschil te maken.

nieuwe producten uitvinden die onze klanten

ten we er alles aan doen dat te behouden.”

uniek vinden.Want alleen zo kun je in een

“Afgelopen najaar zijn we een programma

Iedereen in het bedrijf moet een steentje bijdragen.

land als Nederland nog geld verdienen.”

gestart dat de top-100 leert beter samen te

werken.We willen de handen in elkaar slaan en

Vernieuwingen

samenwerken op terreinen waar dat verstandig

is. Inmiddels zijn vier voorbeeldprojecten

De portfolio van ‘Roosendaal’ bestaat uit een de klant.” In de voedingssector gelden strenge opgestart. Ze moeten een beetje een door-

mix van nieuwe en minder nieuwe producten. eisen om te waarborgen dat er geen verkeerde braak in het denken worden: we hebben alle

Van Campfort:“Zolang het producten zijn stoffen in voedingswaren terechtkomen.“Breekt resources in huis; laten we die door beter

waarmee we kunnen concurreren, blijven we een TL dan wil je geen glasscherven, poeder of samen te werken zo goed mogelijk benutten.

ze maken. Lukt dat niet meer, dan brengen we kwik in de voeding. Onze ‘Secura’ biedt de We zijn bewust met de leiders begonnen; in

zo’n product weg naar een laagloonland. Of oplossing: om de lamp zit een kunststof huls die 2005, als dingen zichtbaar veranderd zijn, komt

we kopen het in.Van prijsdiscussies blijven we voorkomt dat glas of andere resten het proces de rest van de organisatie aan bod. ”

weg, die winnen we nooit.”

kunnen verstoren.”

Innovatie; daar draait het allemaal om.

Hoewel de fluorescentielamp al zo’n zeventig

jaar bestaat, blijken vernieuwingen nog steeds

Scholing en training

Uitbreiding innovatie

Philips Roosendaal is bezig de innovatiecapaci-

mogelijk.“Verschillende klanten hebben Om de kennisvoorsprong te behouden wordt teit uit te breiden.“De komende maanden gaan

verschillende behoeften. De kunst is ons te veel aan (bij)scholing en training gedaan.Van we in een omgeving waar jaren geen uitbreiding

verplaatsen in die klant, zijn behoeften te Campfort:“Iedere afdeling binnen de plant is geweest, een 15-tal mensen aantrekken,”

begrijpen en die snel om te zetten in produc- werkt met opleidingsplannen. Momenteel zijn aldus Van Campfort. Hoe de toekomst eruit

ten die voor hem het verschil maken.” we bezig de competenties van iedereen, zowel ziet? “Bepalend is hoe succesvol we zijn om al

Voorbeelden zijn de ‘Xtra’ en ‘Xtreme’, nieuwe directen als indirecten, in kaart te brengen. Zo onze kennis en kunde ten dienste te stellen

Roosendaal maakt

Pattrick van Campfort

het verschil

TL-producten met een voorspelbare levensduur.

In bijvoorbeeld verkeerstunnels, waar het één

voor één vervangen van kapotte lampen heel

veel geld kost, zijn deze lampen een uitkomst: je

weet hoe lang ze meegaan en kunt dus heel

gericht vervangen. Dat beperkt de kosten voor

Klantgerichte

innovatie moet

Lighting-bedrijf

concurrerend

houden

kunnen we zien wat ontbreekt aan iemands

kennis om zijn taak goed te blijven uitoefenen.”

Er zijn minimale niveaus vastgesteld waar

mensen aan moeten voldoen.“Wie dat niet

haalt, weet dat er voor hem of haar op langere

termijn geen plaats meer is. Dat klinkt hard,

van de klant. Heeft dit bedrijf toekomst? Zeker.

Is die toekomst zeker? Nee. Maar we hebben

alles in huis om te slagen.”

www.philips.nl/magazine


Philips Magazine

Volgens Jos Nelis, manager Certificering

Vakmanschap/Werkgelegenheidsplan bij

Human Resources Nederland, wordt dit het

grootste scholingstraject ooit bij Philips.

Meerwaarde

Het project ‘Certificering Vakmanschap’ komt

voort uit het Philips Werkgelegenheidsplan

(WGP). Daarin krijgen werkzoekenden een

jaar lang werk-/leerstages aangeboden om

hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Nelis:“Het WGP heeft ons geleerd, dat de

combinatie werk – diploma betere kansen

geeft dan werkervaring alleen. Dat wetende,

zijn we ook naar de eigen medewerkers gaan

kijken.Velen hebben een vracht werkervaring,

maar lang niet altijd een erkend vakdiploma.

We werden ons ervan bewust, dat het meerwaarde

heeft als ook zij over een officieel

‘papiertje’ beschikken.”

Dat werkt dan twee kanten uit:“De combina-

16

Scholingsproject van start

Werkervaring is goed; een diploma erbij is beter. Hiermee lanceert

Philips het scholingsproject ‘Certificering Vakmanschap’. Doel: alle

productiemedewerkers (CAO-A) in Nederland in staat stellen een

branche-erkend diploma te halen. Zodat ze hun inzetbaarheid, en

daarmee de kansen op de in- en externe arbeidsmarkt, vergroten.

tie praktijkervaring - theoretische kennis tilt

mensen naar een hoger niveau. Intern heeft

dat het voordeel dat mensen breder inzetbaar

zijn – op de eigen werkplek en zo nodig ook

elders. En extern vergroot het de kansen om

werk te vinden én te houden. Kun je op meer

plaatsen terecht, dan ben je minder kwetsbaar

voor veranderingen in je werksituatie.”

Geen geld

Het project ‘Certificering Vakmanschap’ is

bedoeld voor medewerk(st)ers in productieen

logistieke functies zónder vakdiploma.

Deze mensen kunnen op kosten van Philips

een branche-erkende opleiding volgen.

Bijvoorbeeld VAPRO (vakopleiding voor de

procesindustrie), dat uit twee delen bestaat:

basisoperator (1 jaar) en VAPRO A (2 jaar).

Het streven is de deelnemers op VAPRO

A-niveau te krijgen.

Meedoen kost de deelnemers geen geld, maar

Jos Nelis

17 juni 2004

in de meeste gevallen wel behoorlijk wat

inspanning en (vrije) tijd. Nelis.“Hoeveel hangt

van de plant af: die maakt het plan van aanpak.”

Insteek is dat iedereen de theorie goed

moet kunnen volgen. In de praktijk zal dat

betekenen dat er werktijd in kan gaan zitten.

Toch zal het normale werk er niet onder lijden,

zegt Nelis.“Daar waar vaste medewerkers

niet kunnen werken omdat ze les krijgen,

nemen WGP’ers het werk over.WGP’ers zitten

immers in hetzelfde traject van theorieopleiding

en praktijkervaring opdoen.We

noemen dat de combi-aanpak.”

De combi-aanpak werd vorig jaar al in de

CAO opgenomen. En in de Philips bedrijven in

Drachten, Nijmegen, Roosendaal en Weert is

er inmiddels veel ervaring mee opgedaan.

Op stoom

Het scholingstraject moet in de loop van dit

jaar echt op stoom komen. Niet alle gegadigden

kunnen binnen nu en enkele maanden aan

de slag.“Gezien de aantallen hebben we de

zaak over vier jaar uitgesmeerd. De plants

bepalen wie snel kan beginnen en wie nog een

poosje moet wachten,” vertelt Nelis.

Elke plant heeft inmiddels een vertegenwoordiger

voor Certificering Vakmanschap en

WGP. Die kan informatie geven over hoe het

lokaal wordt geregeld. De lokale CV/WGP-

Certificering

Vakmanschap

is het grootste

scholingsproject

ooit bij Philips

functionarissen hebben zich verenigd in een

landelijk netwerk. Nelis:“We komen geregeld

bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en

het scholingstraject zo snel en soepel mogelijk

de organisatie in te krijgen.”

“We bieden een grote kans; het zou zonde

zijn als men die niet grijpt. Hiermee bieden

we medewerkers die energie willen steken in

hun eigen toekomst, de mogelijkheid om los

van Philips continuïteit in hun inkomen te

creëren. De komende tijd gaan we er hard

aan trekken om dat duidelijk te maken.”

www.philips.nl/magazine


Philips Magazine

Medewerkers van Philips Research bedachten

voor de Philips Zwemploeg een cameraobservatiesysteem.

Het wordt tijdens trainingen

gebruikt om de start en de eerste meters te

verfijnen. Eén camera registreert de start, drie

andere volgen onder water het begintraject van

de zwemmer. De beelden worden via kleine

computertjes naar een laptop doorgesluisd.

Daarop kunnen de beelden ‘live’ (realtime) of na

elke trainingssessie bekeken worden. Beelden

18

Kan Pieter van den Hoogenband nog sneller? Slimme trainingsmethoden, een haaienpak

bewaren kan op de harde schijf, een dvdbrander

of digitale videorecorder. Het systeem

is mobiel: mensen van de Philips Zwemploeg

kunnen het eenvoudig zelf installeren, bedienen

en vervoeren.

Features

Na proeven met een analoge opstelling, is nu

een digitale versie geïnstalleerd. Die geeft

Zusje in Eindhoven?

Het mobiele systeem voor de Philips Zwemploeg krijgt misschien een zusje: de

gemeente Eindhoven overweegt het ‘Topsport Zwembad’, waarvan de bouw

over enige tijd begint, van een vaste cameraopstelling te voorzien.

De gemeente is daarover in gesprek met Ad Spaan en Richard van der Wolf (zie

hoofdverhaal). Laatstgenoemde:“Het idee is in het nieuwe 50-meter bad dertien

onderwatercamera’s in te bouwen. Ook hierbij gaat het om trainingsresultaten

op beeld vast te leggen. Maar als ze er toch zijn, kun je ze ook voor

andere dingen gebruiken, bijvoorbeeld bij synchroonzwemmen.We hebben contacten

met de aannemer en praten mee over hoe het bad er uiteindelijk uit

moet komen te zien.”

Eindhoven ziet het helemaal zitten: de stad heeft als slogan ‘Leading in technology’,

en het Philips-systeem geeft daar handen en voeten aan.

betere beelden en laat toe dat later allerlei

features worden toegevoegd. Denk aan tijdmeting,

inclusief startsignaal; video overlay

(beelden worden op elkaar gelegd); een ‘drukmat’

op het startblok (om de afzet te meten)

en beelden van het keerpunt.

“Technisch is heel veel mogelijk,” zegt Richard

van der Wolf, die met collega Ad Spaan het ‘Wet-

Lab-project’ trekt. Het tweetal werkt op de High

Tech Campus in Eindhoven in de afdeling Prototyping

& Instrumentation (P&I). P&I ontwikkelt

prototypes en verhuurt instrumenten aan klanten

binnen en buiten Philips.Van der Wolf, zelf

electronics design engineer:“Heeft een klant om

de haalbaarheid van een idee aan te tonen bepaalde

hard- of software nodig, dan kunnen wij

die ontwikkelen. ”

Start

Het tweetal kwam via Global Brand Management

in contact met trainer Jacco Verhaeren van

de Philips Zwemploeg.“We hebben uitvoerig

gesproken over zijn wensen. Niet alles tegelijk,

daar waren we snel achter.Techniek is in de

zwemwereld een ver-van-mijn-bed-show; het is

gauw te ingewikkeld.We doen eerst wat ze het

19 juni 2004

en technologie van Philips Research moeten voor net dat beetje extra tijdwinst zorgen.

Trainen met Philips-technologie

Philips P&I ontwikkelt

mobiel cameraobservatiesysteem

voor Philips Zwemploeg

belangrijkst vinden, de rest komt later wel.”

Verhaeren bleek het meest geïnteresseerd in

beelden van de start en de eerste meters. Hij

wilde details zien die hem met het blote oog

ontgaan, zoals de starthouding (buiging knieën

en rug) en afzet, de hoek waarin zwemmers het

water in gaan, hoe diep ze onderwater gaan en

waar ze boven komen.Van der Wolf:“Dat zijn

allemaal aspecten die de eindtijd mede bepalen.

We hebben beelden waarop je ziet dat de ene

zwemmer vóór hij het water raakt al een halve

armlengte voor ligt op de andere. De start is

dus ontzettend belangrijk.” Hij gelooft vast dat

die mooie techniek tijdwinst gaat opleveren.“Bij

toppers als Pieter van den Hoogenband moet

het uit kleine dingetjes komen.

Trainen

Nu gaat het erom dat men went aan het idee

dat technologie kan helpen. Dat ze, meteen als

ze uit het zwembad komen, kunnen zien wat

goed is en beter kan. Zonder ze met techniek

lastig te vallen, want daar hoef je niet mee aan te

komen.Trainen is trainen, en niets anders.

Ze liggen in het bad en komen er echt niet uit

omdat wij weer iets moois hebben bedacht.

Techniek

Techniek is in de zwemwereld een ver-van-mijn-bedshow;

het is gauw te ingewikkeld.

Tijdwinst

Richard van der Wolf gelooft vast dat techniek

tijdwinst gaat opleveren

www.philips.nl/magazine


Philips Magazine

Ondanks tegenwind in de elektronicabranche, waar consumenten

Aandacht voor

ambassadeursfunctie

van medewerkers

20

het laten afweten, blijft myshop fier overeind. De personeelswinkel-organisatie

van Philips trekt na een veelbewogen periode meer klanten en verkoopt meer

Myshop is in rustiger vaarwater terechtgekomen.Toch

staan er nog organisatorische

wijzigingen op stapel, die er uiteindelijk voor

zorgen dat er in Nederland nog maar een paar

personeelswinkels overblijven en de verkopen

via internet en postorder fors zullen toenemen.

Van de acht regiowinkels in 2002 zijn er eind

dit jaar nog vijf over: Eindhoven (dat nog steeds

ruim de helft van de totale myshop-omzet

voor zijn rekening neemt), Nijmegen, Drachten,

Hilversum en Roosendaal. De myshop’s in

Sittard,Almelo en Stadskanaal zijn dan dicht.

Bij de voormalige PW-organisatie ging het roer

in 1999 rigoureus om. In het nieuwe myshopconcept

bleven acht regiowinkels over. Nieuw

waren zeven onbemande multimediashops bij de

Philips vestigingen in Winterswijk,Weert, Oss,

Terneuzen, Breda, Heerlen en Hoogeveen.

Koopgerechtigden konden in die shops, waar

een selectie van producten was uitgestald,

bestellingen doen per computer, per fax en

via een telefoon met intercomfunctie.

Marketingformule

Om kort te gaan, de onbemande multimediashops

sloegen niet aan.“Er was geen emotionele

binding met de klanten,” verklaren

general manager Bert van ’t Klooster en

productmanager Frank Spronk.“Bovendien

ontstond op verschillende plaatsen een

vervreemding omdat er steeds meer bedrijfsonderdelen

vertrokken. In de loop van 2003

zijn alle multimediashops gesloten.”

De myshop van nu is een echte multichannelorganisatie:

behalve in de winkels worden

producten verkocht via de website

www.philips.nl/magazine

21 juni 2004

producten.‘Er is weer loyaliteit: bij kopers én bij verkopers’.

Myshop stimuleert de loyaliteit

Productmanager Frank Spronk en general manager Bert van ’t Klooster

(www.philipsmyshop.nl) en postorders, waarvoor

de bestelformulieren in het maandelijkse

myshop Magazine zitten. De website, waar

nu 700 producten te bestellen zijn, ziet dit

jaar zijn omzet sterk stijgen.

Doelstellingen

“Het resultaat kwam niet van de ene dag op

de andere,” aldus Van ’t Klooster en Spronk.

“Er is nu een marketingformule met duidelijke

doelstellingen. myshop levert Philips producten

aan medewerkers en andere koopgerechtigden

met een aantoonbaar prijsverschil ten

opzichte van de marktprijs. Daarmee rekenen

we keihard af met de kritiek uit het verleden

als zou de personeelswinkel te duur zijn. De

service en klantgerichtheid is sterk verbeterd.

Aan medewerkers wordt voor aankopen van

producten uit het eigen bedrijf fiscaal voordeel

geboden door middel van het

myshopVIP. Een belangrijke andere doelstelling

is het uitdragen en bevorderen van de ambassadeursfunctie

van alle Philips medewerkers.

Dat is belangrijk voor het concern. Maar als

de medewerkers die ambassadeursrol goed

willen vervullen, moeten ze als eersten in hun

omgeving over nieuwe producten kunnen

vertellen. myshop stelt ze daartoe met forse

aanschafkortingen in staat.Voorbeelden zijn

Magazine-actie

Al beginnen met kijken naar wat je aan

het opnemen bent? Even naar de wc

tijdens een live-voetbaluitzending en

terug op de bank verder kijken waar je

gebleven was? Het kan met Philips

nieuwste aanwinst: een dvd-recorder

met een enorme harddisk.

De HDRW720 beschikt over Philips

geavanceerde dvd-opnametechnologie

(op basis van het populaire en uitwissel-

het zonne-energiesysteem, de sonicare

tandenborstel en, meer recent, het Perfective

strijkijzer en de Mirror TV. De ambassadeursacties

leiden tot een sterk loyaliteitsgevoel.

Daar gaan we zeker mee door.”

bare dvd+r/+rw-formaat). Deze wordt

gecombineerd met het digitale gemak

van een harddisk-videorecorder

(inclusief Pauze TV en Instant Replay).

Voor het eerst is in deze productcategorie

de elektronische tv-gids

Guide Plus+® (EPG) opgenomen.

Speciaal voor lezers van het Philips

Magazine heeft myshop een spectaculaire

aanbieding. U betaalt nu € 669,00

(winkelprijs € 799,00) en ontvangt ook

nog eens 10 DVDR plaatjes gratis.

Meer informatie op pagina 3 van de

myshopgids bij dit junimagazine.Philips Magazine

‘Inspired by a kiss’-tour

Lezersaanbiedingen

Aantal kaarten Alex Tennis Classics, Indoor Sport centrum Eindhoven 1)

(incl. administratie- en verzendkosten)

Donderdag 14 oktober 2004 € 26,50 per kaart

Vrijdag 15 oktober 2004 € 26,50 per kaart

Zaterdagmiddag 16 oktober 2004 € 26,50 per kaart

Zaterdagavond 16 oktober 2004 € 26,50 per kaart

Combikaart zaterdag 16 oktober 2004 € 45,- per combikaart

Zondag 17 oktober 2004 € 26,50 per kaart

Passe-partout 14-17 oktober 2004 € 115,- per kaart

1) Zie voor informatie over de Alex Tennis Classics aanbieding: www.philips.nl/magazine

Aantal kaarten HAMELEN, Stadsschouwburg Eindhoven 1)

(incl. administratie- en verzendkosten)

Hamelen zaterdag 18 september 2004 € 30,- per passe-partout

1) Zie voor informatie over de voorstelling Hamelen: www.philips.nl/magazine

22

Philips Garment Care, onderdeel van Philips DAP, is een samenwerking

aangegaan met Mexx. De doelgroep komt overeen en beide vinden kleding

en persoonlijke verzorging belangrijk. De komende tijd zullen gezamenlijk

diverse marketing-initiatieven ontwikkeld worden.

De afgelopen weken trok de ‘Inspired by a kiss’-tour door Nederland, het

eerste concrete gezamenlijke project.Ter gelegenheid van de introductie van

het nieuwe strijkconcept Perfective organiseerden Philips en Robijn, in

samenwerking met comedy-gezelschap Boom Chicago, een serie van live

comedyshows in winkeletalages van Mexx.

Een drietal acteurs voert in winkeletalages van Mexx een aantal korte, live

improvisatiesketches op over uiterlijk en persoonlijke verzorging. Het winke-

lend publiek kan daarbij zelf persoonlijke onderwerpen en ervaringen aan-

dragen, op basis waarvan de acteurs vervolgens diverse komische sketches

improviseren.Terugkerend element in elke show is het Perfective strijkijzer.

Deze ‘Inspired by a kiss’-tour is nog te zien op zaterdag 5 juni in Amersfoort

en zondag 6 juni in Breda.

Met ingang van dit nummer vindt u de beschrijving van onze

lezersaanbiedingen op www.philips.nl/magazine. Bestellen kan alleen

met behulp van deze bon.

Naam: dhr. / mevr.*

Adres:

PC / Woonplaats:

Telefoon werk:

Telefoon privé:

Salaris / Pensioennummer:

Attentie: Indien toegewezen wordt het te betalen bedrag afgeschreven via uw bank- of gironummer door het ondertekenen

van een éénmalige machtiging. Indien incasso niet mogelijk is heeft u geen recht op kaarten. Indien

1 week vóór het evenement geen incasso heeft plaatsgevonden dan zijn u geen plaatsen toegewezen. Uw gegevens

worden geregistreerd bij Philips Electronics Nederland B.V. (afdeling Sponsoring). Ze worden uitsluitend gebruikt

voor het behandelen van uw aanvraag.

Banknummer / Gironummer*

(voor de inhouding)

Handtekening

Ondergetekende verleent de afdeling Sponsoring éénmalig het recht de kosten van het verstrekte aantal kaarten

automatisch van het bank-/gironummer af te laten schrijven. Kaarten onder voorbehoud van beschikbaarheid!

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Stuur uw volledig ingevulde bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Philips Electronics Nederland B.V. / afd. Sponsoring / Gebouw VS-4B 114 / Postbus 90050 / 5600 PB Eindhoven


Technonieuws

Philips toont eerste PolyLED televisie

Philips heeft een research sample van een 13 inch PolyLED tv ontwikkeld, die gebaseerd is

op polymeren OLED (organic light-emitting diode) technologie. Het display werd

afgelopen mei voor het eerst getoond tijdens de tentoonstelling en het symposium van de

Society of Information Display in het Amerikaanse Seattle.

Met de demonstratie in de VS toont Philips aan dat het mogelijk is om grote kleurendisplays

te fabriceren met de polymeren OLED technologie. Dit is een belangrijke stap

naar grotere beeldschermen met het formaat van huidige TVs (30 inch en groter). Nu al

worden PolyLED schermpjes gebruikt in een aantal scheerapparaten en als het spiegeldisplay

van de recent geïntroduceerde 637 mobiele telefoon. De PolyLED displaytechnologie

biedt voordelen ten opzichte van de huidige LCD-schermen, zoals een brede kijkhoek en

een snelle responstijd, die de technologie zeer geschikt maakt voor bewegende beelden.

Doordat PolyLed displays zelf licht uitstralen (bij LCD is er een backlight nodig), is het

mogelijk om echt zwart te bereiken en een goede helderheid en contrast.

Om de eenvoudige productiemogelijkheden van grotere formaten polymeren OLED

displays aan te tonen, ontwikkelde Philips Research een inkjet printproces met behulp van

een vierkops-printer en 256 piezo-aangestuurde spuitmondjes (nozzles). In samenwerking

met PolyLED materiaalleveranciers en printerkoppen producent Spectra ontwikkelde

Philips specifieke inktsoorten, printerkoppen en fundamentele processen die de betrouwbare

en accurate productie van grote OLED displays mogelijk maken.

23 juni 2004

OxygeN

Philips gaat het wereldwijde datasysteem

OxygeN opzetten, waarmee informatie over

(tijdelijke) medewerkers, klanten, leveranciers

en partners snel beschikbaar is in alle

geledingen van het concern. Het project

OxygeN wordt momenteel uitgevoerd door

Philips IT, Human Resources en Purchasing en

moet een einde maken aan de versnippering

van informatiebronnen over en voor mede-

werkers. In gebruik zijn nu de Gouden Gids,

Lotus Notes en DIAMOND directory,

diverse referentiebestanden over mede-

werkers en nog eens meer dan 70 afzonder-

lijke salarisadministratiesystemen.

Vaak worden dezelfde gegevens, inclusief

fouten, gekopieerd naar verschillende data-

bestanden. Daardoor wordt het zoeken zeer

bemoeilijkt. OxygeN wordt in eerste

instantie gebaseerd op de meest betrouw-

bare en gezaghebbende informatiebron over

de medewerkers: de salarisadministratie. Het

duidelijkste voordeel is dat er één telefoon-

boek zal zijn met de namen en gegevens van

alle Philips medewerkers. Later zal daar

informatie over klanten, leveranciers en

zakenpartners aan worden toegevoegd.

Alleen geautoriseerde medewerkers krijgen

via een inlogprocedure toegang tot de

databank. Het systeem maakt ook een

werkschema, dat de autorisatie automatisch

verbindt met functies en niet met personen.


Gemma Haenen – O&E Operations Frank Wouters – O&E Operations

Als het zou kunnen, gaat het dak er af op de Eindhovense High Tech

Campus. Gelukkig is de Musicampus 2004 een ‘open air’ feest,

dus helemaal in de buitenlucht. Maar volgens de organisatie, de

Natlab Sportclub, daarom niet minder spectaculair.

Gemma Haenen en Frank Wouters (uiterst links en rechts op de

foto) van O&E Operations, een ondersteunende dienst van Philips

Research, verwachten zaterdag 3 juli een spetterend feest met

voor elk wat wils. Zij zijn beiden lid van de organiserende sportclub.

“De afgelopen twee jaar is er in een zaal een festival gehouden

met bands, waarin een medewerker van Philips Research speelt.

En de Sportclub organiseert iedere vijf jaar een groot sport of

muziekevenement voor medewerkers, familie en kennissen. Het

was weer tijd, dus hebben we die twee festiviteiten gebundeld tot

één groot feest: Musicampus 2004 Open Air. Naast een tiental bands

van eigen medewerkers treedt ook Treble op, bekend van de hit

‘Ramaganana’. Er zijn twee podia waar verschillende muziekstijlen

ten gehore worden gebracht. Maar er zijn ook kinderattracties, zoals

een treintje, pony’s en een springkussen. Het feest wordt afgesloten

met een gezellige barbecue. Met Musicampus 2004 willen we de

onderlinge band van de medewerkers op de campus versterken.

Zo leren ze elkaar ook kennen buiten het werk.”

Copyright Philips Electronics Nederland B.V. 2004

Philips In- en Externe Betrekkingen Nederland

Interne Communicatie

Postbus 90050, 5600 PB Eindhoven

Telefoon: 040 – 2781234

Fax: 040 – 2782763

E-mail: philips.magazine@philips.com

More magazines by this user
Similar magazines