Wadden van allure! - Provincie Groningen

provinciegroningen.nl

Wadden van allure! - Provincie Groningen

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Pijlers van het Waddengebied

1.1 Achtergrond Waddenvisie

1.2 Status van deze Waddenvisie

1.3 Twee hoofddoelen

1.4 Sociale, ecologische en economische duurzaamheid

1.5 Governance in het Waddengebied

2. Fysieke en ecologische kwaliteiten versterken en beleven

2.1 Natuur en landschap

2.2 Water

3. Perspectief voor economische dragers

Foto kaft:

3.1 Agrarische sector

3.2 Visserij

3.3 Recreatie en toerisme

3.4 Havenontwikkeling

3.5 Verduurzaming energievoorziening

Bronnen

Bijlage 1: Rolverdeling overheden in het Waddengebied

Prins Hendrikdijk, Texel

(foto door Anne Lenis)

2

More magazines by this user
Similar magazines