Zien & beleven (pdf) - Teutoburger Wald

teutoburgerwald.de

Zien & beleven (pdf) - Teutoburger Wald

Zien & Beleven

Leer houden

van de stad Schloß Holte-

Stukenbrock tussen de rivier de Senne en het Teutoburger

Wald. Het jachtslot Holte, de kerkelijke

bezienswaardigheden, de natuur, de Ems-Beleveniswereld

en het Zoo Safari- en Hollywoodpark...

De stadgidsen van de VHS begeleiden u graag!

© Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 02/2010 • Foto‘s: Stadt SHS, stadsgidsen van de VHS,

©

E.Kruse,

Stadt Schloß

D.Topel,

Holte-Stukenbrock

T.Strüwe, B.Paarmann,

• Eine

L.Teichmann,

Veranstaltungsreihe

Zoo Safariim

Kreis

en Hollywoodpark

Gütersloh

Vertaling:

Fotos: Stadt

Freddy

Schloß

Storm,

Holte-Stukenbrock,

België

Ludwig Teichmann, Engelbert Kruse


Jachtslot Holte

Het stralendgele slot met de drie markante torens en

de vestinggebouwen ligt aan de oostrand van het Holter

Wald. Bij elk weer en in elk jaargetijde biedt het u

een zonnige aanblik!

Oorspronkelijk stond hier het Huis Holte uit de 14e

eeuw. Na een verwoestende brand werd in een bouwtijd

van acht jaar (1608 tot 1616) het huidige jachtslot

in renaissancestijl opgetrokken.

In 1822 kocht Friedrich Ludwig Tenge de rechten en

bezittingen van de prins von Kaunitz in het graafschap

Rietberg en daarmee ook het jachtslot Holte.

Het in meerdere woningen verdeelde slot is nog

steeds in familiebezit. Het is niet toegankelijk voor het

publiek en kan enkel van bij de slotpoort worden bekeken.

Maar zelfs van hier loont de blik de moeite!

In het kader van een rondleiding in de stad kan men

het slotplein betreden en de slotkapel bezichtigen!

Info en contact:

Stadgidsen van de VHS, telefoon +49 5207 9299980

Vensterdetail van het slot

Jachtslot Holte

Klok van het slot


Smelterij Holte en ovens Holte

In 1839 werd tegenover het jachtslot Holte een ijzersmelterij

met hoogoven, koepelovens, een machinefabriek,

een emailleerfebriek en een slijperij gevestigd

die pas in 1966 buiten bedrijf werd gesteld.

De ruime aanwezigheid van ijzererts aan de oppervlakte,

het grote Holter Wald (houtskool) en de Ölbach

(waterenergie) zorgden voor het succes van de smelterij

Holte.

Het productenassortiment van de ijzersmelterij Holte

was uitgesproken veelzijdig: zaagramen en landbouwmachines,

deegkneders, maalinstallaties, giet- en

machinedelen hoorden erbij. Maar de onderneming

was vooral bekend door de productie van gietijzeren

ovens.

Over de veelzijdigheid van het productenassortiment

loopt van maandag tot vrijdag een tentoonstelling

in het stadhuis. Behalve talrijke decoratief vervaardigde

ovens ziet men er ook geëmailleerde kook- en

braadpannen, ovenplaten en gietijzeren toestellen.

Veel foto’s tonen de geschiedenis van de arbeiders en

hun gezinnen die eng verbonden zijn met de geschiedenis

van de stad.

Op de plek van de voormalige smelterij ziet men nog

nauwelijks sporen van dit belangrijk industriecomplex.

Een informatiezuil aan het straatje naar het slot

geeft enkele wetenswaardigheden.

Info en contact:

www.schloss-holte-stukenbrock.de

Günter Potthoff, telefoon +49 5207 8395

Kolen en ijzererts

Terreinen van de smelterij

Ovententoonstelling


Idyllische hofsteden en hun aanbod

In Schloß Holte-Stukenbrock zijn er naast de hofsteden

(waaruit zich oorspronkelijk de nederzettingsgeschiedenis

ontwikkelde) ook veel andere historisch

waardevolle boerderijen te vinden.

De meeste zijn boerderijen in vakwerk, maar er zijn ook

gebouwen in natuursteen, zoals de oude Fockelmühle

(Am Furlbach 7) die nu een café herbergt.

Ook toegankelijk voor het publiek: de hofstede Brechmann

met de natuurwinkel Kornrade (Paderborner

Straße 36). Ook de hofstede Aschof (Paderborner Straße

15) heet u hartelijk welkom en biedt u graag zelfgekweekte

aardappelen, aardbeien en asperges aan.

De eigenaars van de voormalige voogdwoning

Welschof (Augustdorfer Straße 72) hebben zich aan

een heel andere hobby gewijd: het golfen! In het park

van het landgoed bevindt zich het Senne-golfterrein

met 18 holes, evenals een golfschool en een voor iedereen

toegankelijk restaurant.

Info en contact:

Stadgidsen van de VHS, telefoon +49 5207 9299980

Natuurwinkel Kornrade

Boerentuin Aschof

Hofstede Brechmann


Streekhuizen SHS

Het streekhuis I biedt in twaalf tentoonstellingsruimten

veel informatie over de stad Schloß Holte-Stukenbrock,

met de zwaartepunten Sennegeschiedenis,

Oost-Duitse streekkamer, ovencollectie, de oude torenklok

van Stukenbrock en een omvangrijke streekbibliotheek.

Het streekhuis II is een vakwerkgebouw. Het centrale

deel is een ruimte voor manifestaties zoals vergaderingen,

lezingen, filmvoorstellingen en huwelijksplechtigheden

die na afspraak met de burgerlijke

stand (telefoon +49 5207 8905302) telkens de eerste

zaterdag van de maand kunnen plaatsvinden. In de

rest van dit wondermooi gerestaureerd gebouw vindt

men informatie en tentoonstellingen over de volgende

thema’s:

• Realisatie van het gebouw.

• Het ontstaan van de stad

Schloß Holte-Stukenbrock.

• Nederzettingsgeschiedenis van de Senne.

• Mens, natuur en jacht in de Sennestreek.

• Van koren tot brood.

• Imkerij in de Sennestreek.

Openingstijden: van de eerste zondag van maart tot de

laatste zondag van oktober, telkens van 10.30 tot 12.00

uur. Het ganse jaar door rondleidingen van groepen.

Info en contact:

Heimat- und Verkehrsverein SHS,

Am Pastorat 18a, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

www.heimat-und-verkehrsverein-shs.de

Telefoon +49 5207 3059 of 8274

of 4127

Tentoonstellingsinhoud

Streekhuizen

Keuken in het streekhuis


Brinkkapel

Deze kleine kapel staat idyllisch onder loofbomen

aan de rand van de weg naar Paderborn (Paderborner

Straße). Met haar stralend witte vakken, het edele donkere

hout en het rode dak met een kleine klokkentoren

trekt ze sterk de aandacht.

De Brinkkapel werd rond 1730 gebouwd. In de jaren

1983-1985 werd ze grondig opgeknapt op basis van

oude documenten. Onder de bevoegdheid van de

Schuttersvereniging van Stukenbrock vormde zich

een actiegroep met schutters, de kerkgemeente St.

Johannes-Baptist, de toenmalige gemeente Schloß

Holte-Stukenbrock (nu stad) en de Heimat- und Verkehrsverein

Schloß Holte-Stukenbrock.

Veel donateurs en helpers hebben ertoe bijgedragen

dat dit historisch bouwwerk van het Brinkhof een

nieuwe glans uitstraalt.

De altaarbeelden, enkele figuren en de vloerplaten

stammen uit de tijd van de bouw van de kapel.

Info en contact:

St.-Johannes-Schützenbruderschaft Stukenbrock,

www.st-joh-schuetzenbruderschaft-stukenbrock.de

Ulrich Teipel, telefoon +49 5207 7636

Historisch altaar

Brinkkapel

Marienstock


Sankt Johannes Baptist kerk

Deze katholieke kerk die stralend wit op een hoogte

in het centrum van het stadsdeel Stukenbrock staat,

is meer dan 300 jaar oud: ze werd ingewijd in het jaar

1686.

Bij het betreden van de kerk wordt de blik getrokken

naar het barokke hoogaltaar. De twee luxueus ingerichte

zijaltaren behoren tot de kunsthistorisch waardevolste

stukken van de parochiekerk. Ze zijn allebei in

rococostijl (1774) en het werk van de hofbeeldhouwer

Johann Jakob Pütt van Paderborn.

De kansel, de doopvont en de beeltenis van de Mater

Dolorosa (de smartelijke moeder) stammen uit de 17e

eeuw.

Het orgel van de kerk is wijd en zijd bekend. Op drie

klavieren telt het uit Paderborn afkomstige instrument

32 registers met in totaal 1792 pijpen.

Ter gelegenheid van het 300-jarig jubileum van de inwijding

(1986) werd de kerk grondig gerestaureerd.

De koorruimte onderging duidelijke veranderingen,

bijvoorbeeld door de vernieuwing van het altaar en de

ambe. De ramen in de koorruimte beelden de zeven

sacramenten uit.

Info en contact:

Kath. Kirche St. Johannes Baptist Stukenbrock,

www.st-johannes-stukenbrock.net

Telefoon +49 5207 3366 of 4036

St. Johannes Baptist

Grafstenen aan de kerk

Hoogte met kerktoren


Erebegraafplaats van Sovjetsoldaten

In de directe nabijheid van het doorgangskamp voor

krijgsgevangenen uit de Sovjetunie, kamp Stalag 326

(VI K), werd tijdens de oorlog een kerkhof met massagraven

aangelegd.

Direct na de bevrijding namen de overlevenden de

taak op zich om van dit kerkhof een herdenkingsoord

te maken. Zo ontstond de erebegraafplaats van Sovjetsoldaten.

Reeds op 7 mei 1945 begon een groep voormalige gevangenen

met de bouw van een 10 m hoge obelisk

die als gedenkteken moest dienen. Daarbij werden ze

door Duitse inwoners geholpen.

De overlevenden legden grafstenen en plantten bomen.

Daardoor heeft dit kerkhof nu het uitzicht van

een park en is het een waar oord van bezinning.

Info en contact:

Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K),

Lippstädter Weg 26 (Landespolizeischule)

33758 Schloß Holte-Stukenbrock

www.stalag326.de, telefoon +49 5257 3033

Obelisk op de erebegraafplaats

Rij graven

...uit kamprails


Dokumentatiecentrum Stalag 326 (VI K)

„Herinnering heeft een plaats“ is de naam van de permanente

tentoonstelling in het voormalig arrestgebouw

van het kamp waar nu het Documentatiecentrum

Stalag 326 is ondergebracht.

De tentoonstelling herinnert aan de kampgeschiedenis

vanaf het tijdstip van zijn oprichting in het jaar

1941. Naast uitgezochte documenten zijn het vooral

de foto’s van een kamparts die een indruk geven van

de catastrofale verhoudingen ter plaatse. Er zijn ook

handgemaakte voorwerpen te zien die als ruilobjecten

voor bijvoorbeeld levensmiddelen werden gebruikt.

Van 1941 tot 1945 was het Stalag het grootste doorgangskamp

voor krijgsgevangenen uit de Sovjetunie

in het Derde Rijk. In slechts vier jaar kwamen zo‘n

310.000 Sovjetgevangenen door het kamp op weg

naar het Ruhrgebied. In het „Westlager“ zaten meestal

gevangenen van de westelijke geallieerden.

Tijdens de eerste winter, toen het kamp nog grotendeels

onbebouwd was, dienden zelf gegraven holen

in de aarde als onderkomen. De sterfte onder de gevangenen

was in alle kampen zeer hoog. Er bestaan

geen precieze bewijsstukken over het aantal mensen

die hier de dood vonden.

Op 2 april 1945 werd het Stalag 326 zonder strijd aan

de Amerikaanse troepen overgegeven.

Info en contact: zie pagina links.

Tentoonstellingsobjecten

Toegang tot de begraafplaats

Stalaggebouw


Zoo Safari- en Hollywoodpark

Aan de rivier de Senne ligt een stuk Afrika!

Van de A van Apen tot de Z van Zebra’s: meer dan 600

dieren hebben in het Zoo Safari- en Hollywoodpark

hun wilde tehuis. Ze leven er zoals in het wild. Waar

enigszins mogelijk ziet het Safaripark af van afgesloten

kooien en verblijven. U rijdt met uw eigen wagen

of met de safaribus door de dierenverblijven, net als

tijdens een echte safari!

Absoluut hoogtepunt van het park: de witte Bengaalse

tijgers en de witte leeuwen van Timbavati, waarvan

er in de wereld nog slechts weinig exemplaren

bestaan.

„Wilde dieren“ zijn er ook in het Hollywood-Recreatiepark:

in de waterpretbaan „Crocodile Ride“, de „Giraffe

Tower“ met vrije val vanop 40 m en bij de „Vliegende

Olifanten“. En dit zijn slechts enkele van de vele

attracties voor groot en klein.

Precies voor de kleintjes heeft het park naast de dieren

heel wat te bieden. Het avonturenspeelplein „Kids-

Dschungel-Palast“, de reuzenglijbanen, de trampoline

en in de zomer zelfs een „cool“ poollandschap.

Info en contact: www.safaripark-stukenbrock.de

Telefoon +49 5207 952410, Seizoen: april – oktober

Witte Bengaalse tijgers

40 Jaar Safaripark

Poollandschap


Belevenispad Holter Wald

In het Holter Wald bevindt zich (toegankelijk vanuit de

Dechant-Brill-Straße, de Schlossstraße of de Holter

Straße) een spannend belevenispad, niet enkel voor

de kleintjes.

Op veel haltes kan iedereen zelf uitproberen hoe ver

welk dier springt, hoe plantenzaden zich verspreiden,

hoe boomtelefoons functioneren en nog veel meer.

Op andere haltes blijft u toeschouwer: u bekijkt de

bonte drukte aan het insectenhotel, u stelt vast dat

zelfs afgezaagde wilgen terug groen worden...

Zo kunt u langs het belevenispad veel dingen ontdekken

waarover u altijd al uitsluitsel wilde.

Onderweg kunt u zich ontspannen in gemoedelijke

ligstoelen. Geniet van de rust in de natuur: u zult vaststellen

dat het woud eigenlijk niet zo rustig is!

Info en contact:

www.schloss-holte-stukenbrock.de

Telefoon +49 5207 89050

Pad voor blootsvoets wandelen

Ligstoel in het Holter Wald

Insectenhotel


Sauna-oase

in het overdekt tuinzwembad

De oude Romeinen wisten het al: sauna’s en stoombaden

zijn goed voor de zintuigen. Al eeuwenlang kent

men hun gezonde uitwerking op de stofwisseling,

waardoor men het weerstandsvermogen kan vergroten.

Een gemoedelijk saunacomplex met biosauna (tot

60°C), Finse sauna (tot 90°C) en stoomsauna (tot 42°C)

nodigt u uit om de alledaagse sleur achter u te laten.

Beleef in een aangename en mooie omgeving

weldoende stoombaden en pure ontspanning.

Het buitencomplex met douches, afkoelbassins,

kneippslang emmerstortdouche, zorgt voor de nodige

afkoeling na elk saunabezoek.

De lounge biedt een betoverend uitzicht op de natuur.

En in het rustlokaal ontspant u ingeduffeld bij muziek

en omgeven door weldoende geuren.

Aan de bar kunt u genieten van warme en koude dranken.

Voor de honger tussendoor serveert de bistro u

graag kleine snacks of hartige salades.

Op aanvraag heeft een geschoold team van masseurs

voor u verschillende wellnessbehandelingen in petto.

Laat u verwennen!

Info en contact:

www.schloss-holte-stukenbrock.de

Telefoon +49 5207 4680

Chocolademassage

Finse sauna

Buitencomplex van de sauna


SHS viert feest – feest mee!

• Carnavalcentrum Schloß Holte-Stukenbrock

De zondag voor carnaval gaat een grote kindercarnavalstoet

uit. En op vrouwenvastenavond trekken meer

dan 100 bont uitgedoste groepen door de stad voordat

men bij de caféhouders uitgelaten feestviert tot

laat in de nacht.

• Pollhans-Markt – 3e weekend van oktober

Elk jaar worden meer dan 250.000 bezoekers begeesterd

door de attracties: loterij- en schietkramen,

carrousels, spookhuizen, autoscooter en nostalgische

en moderne verkoopstanden... Ook voor het

lichamelijk welzijn is rijkelijk gezorgd.

De handelsshow, de danstenten en de boerenmarkt

ronden het programma af en zorgen voor een vrolijke

drukte. Van de zaterdagmiddag tot de maandagnacht

bent u van harte uitgenodigd om het spektakel met

zijn meer dan 350 jaar oude traditie mee te vieren!

• Serengeti-festival, de rockgebeurtenis in de zomer

Muziek, zon en uitgelaten stemming: dat zijn de ingrediënten

voor een geslaagd festival. Het eerste weekend

van de zomervakantie laten muzikanten en festivalgangers

het goed daveren!

Info en andere manifestaties van hoog niveau:

www.schloss-holte-stukenbrock.de,

Telefoon +49 5207 89050

Pollhans-Markt

Festivalstemming

Carnavalclowns


Rondleidingen in de stad

...dat zijn rondleidingen met een bijzondere flair. Algemene

rondleiding, thematische rondleiding of individuele

rondleiding, als cadeau bijvoorbeeld!

Tijdens een interessante rondleiding met de bus leert

u de bepalende karakteristieken van de verschillende

stadsdelen kennen en ontdekt u wat bewaard is gebleven

uit het verleden en wat nieuw is ontstaan.

Wilt u eens over de schouder kijken van een forellenkweker

of een imker? De in Europa toonaangevende

orchideeënkwekerij Röllke uit Schloß Holte-Stukenbrock

van nabij leren kennen? Of ervaren hoe een

boer hedendaags zijn bedrijf runt? Wilt u in de sporen

treden van oude hofsteden of een wandeling maken

langs de Senne die tijdens de bloei van de heide

normaal niet toegankelijk is? Dan is een thematische

rondleiding voor u precies het juiste!

De stadgidsen van de VHS hebben al veel mooie

verhalen beleefd met hun gasten die ze wilden laten

kennis maken met hun thuisstad. Daarvoor hebben zij

uitgebreide opleidingen en voortgezet onderricht in

de volkshogeschool gekregen. Hebt u ook interesse?

Meld u gerust!

Info en contact:

www.schloss-holte-stukenbrock.de

Telefoon 05207 9299980.

of: stadgidsen van de VHS,

telefoon +49 5207 9299980

Verlaten mijn Haustenbeck

Orchideeënkwekerij Röllke

Reisgezelschap voor het slot


Bielefeld

Gütersloh SHS

Detmold

Paderborn

SHS

is levenskwaliteit

Natuur puur ~ Wonen in het groen ~ Open Sennelandschap

~ Beekbronnen ~ Holter Wald ~ Natuurbelevenispad

~ Beschermde natuurgebieden ~ Teutoburger Wald te

voet bereikbaar ~Jonge, progressieve stad ~ Gedragen door

een reusachtig engagement van de burgers

~ Alle schoolvormen ~ VHS ~ Gevarieerde aanbiedingen van

private opleiding ~ Omvangrijke gezondheidszorg

en sociale instellingen ~ Sport in verenigingsverband in

open installaties ~ Senne golfterrein ~ Sporthallen (tennis,

badminton) ~ Verlichte loopbaan van 1 km ~ Niet ver van de

steden Bielefeld, Detmold, Gütersloh en Paderborn ~ Actieve

vrijetijdsbesteding ~ Lokale fietsroutes

SHS 1 tot 3 ~ Europafietspad R1 en Deutschlandroute D3 ~

Emsfietspad ~ Lokale rondwegen A 1 tot A9 ~ Tocht over langere

afstand Diemel - Ems X3 ~ Overnachting en

gastronomie ~ Gemoedelijke hotels, pensions en

vakantiewoningen ~ Natuurlijke kampeerterreinen ~ Gastvrije

restaurants, cafés en snackbars ~ Evenementen

~ Kindercarnaval ~ Vrouwenvastenavond ~ Serengeti-festival

~ Holter Meeting ~ Emsfeest ~ Oogstfeest ~ Pollhansmarkt

~ Kerstmarkten ~ Uitgelezen culturele manifestaties,

zoals lezingen, muziek, toneel/cabaret en tentoonstellingen

~ Bezienswaardigheden ~ Jachtslot Holte ~

1000-jarige eik ~ Emsbronnen ~ Zoo Safari-en Hollywoodpark

~ Kerken en kapellen ~ Memoriaal STALAG 326 ~ Sovjetkerkhof

~ Holter Öfen ~ Handelszaken ~ Gezond handels

centrum met vooral middenstand ~ Uitstekende aansluiting op

de verkeerswegen ~ Lage belastingen ~ Inkopen ~ Familiebedrijven

en filialen van grote detailhandelaars ~ Groot

productenassortiment ~ Persoonlijk advies ~ Dienstbetoon

Info en contact:

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Rathausstraße 2

33758 Schloß Holte-Stukenbrock

www.schloss-holte-stukenbrock.de

Telefoon +49 5207 9299980

Stadgidsen van de VHS, telefoon +49 5207 9299980

More magazines by this user
Similar magazines