31.08.2013 Views

Inleiding - Training Registration System - VDL Bus & Coach

Inleiding - Training Registration System - VDL Bus & Coach

Inleiding - Training Registration System - VDL Bus & Coach

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jonckheere<br />

Chauffeursinstructie<br />

Jonckheere<br />

JSD & JHD<br />

1A 120/126 N 0608 00


Disclaimers<br />

©09-2006 <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong> & <strong>Coach</strong> bv, Eindhoven, Nederland.<br />

Jonckheere<br />

In het belang van de voortdurende productontwikkeling behoudt <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong> & <strong>Coach</strong> zich het recht voor om op<br />

eender welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving specificaties of producten te wijzigen.<br />

Niets van deze publicatie mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, in<br />

digitaal formaat of op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong> &<br />

<strong>Coach</strong>.


Jonckheere<br />

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Jonckheere.<br />

U heeft een goede keuze gemaakt.<br />

De Jonckheere heeft uitstekende rij eigenschappen en prestaties, een laag brandstofverbruik,<br />

grote bedrijfszekerheid, en is toegespitst op veiligheid en comfort.<br />

Bedrijfszekerheid, een lange levensduur, veiligheid en rijcomfort zijn kenmerkend voor <strong>VDL</strong><br />

Jonckheere produkten.<br />

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw eerste rit gaat maken, om het voertuig<br />

beter aan deze kenmerken en uw verwachtingspatroon te laten voldoen.<br />

Een grondige kennis van de onderhoudsvoorschriften verhoogt de tevredenheid van de bestuurder<br />

en heeft vooral een gunstige invloed op de duurzaamheid van het voertuig. De mogelijkheden<br />

van het voertuig kunnen volledig benut worden.<br />

<strong>VDL</strong> Jonckheere <strong>Bus</strong> & <strong>Coach</strong><br />

After Sales Service<br />

Schoolstraat 50<br />

B-8800 Roeselare-Beveren<br />

Belgium<br />

Tel : ++ 32 (0)51 23 26 11<br />

Fax : ++ 32 (0)51 23 27 80<br />

E-mail : aftersales@vdljonckheere.be


Jonckheere


Jonckheere<br />

Inhoud<br />

<strong>Inleiding</strong> . . . . . . . . . . . . 1<br />

Bediening en werking . . . . . . . . . 9<br />

Veiligheids- en noodprocedures . . . . . . . 53<br />

Onderhoud . . . . . . . . . . . . 61<br />

Reparaties onderweg . . . . . . . . . 85<br />

Identificatie . . . . . . . . . . . . 99<br />

Technische gegevens . . . . . . . . . 101<br />

Index . . . . . . . . . . . . 105


Jonckheere


Jonckheere<br />

<strong>Inleiding</strong><br />

1. <strong>Inleiding</strong> . . . . . . . . . . . . 2<br />

2. Geschiedenis . . . . . . . . . . . 3<br />

3. Kernactiviteiten . . . . . . . . . . 3<br />

4. Waarschuwingssymbolen . . . . . . . . . 4<br />

5. Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . 5<br />

6. Garantiebepalingen . . . . . . . . . . 7<br />

7. Milieu . . . . . . . . . . . . . 7<br />

8. Airco installatie . . . . . . . . . . . 7<br />

<strong>Inleiding</strong><br />

1


<strong>Inleiding</strong> Jonckheere<br />

1. <strong>Inleiding</strong><br />

Doel<br />

Het doel van deze handleiding is om de chauffeur of gebruiker vertrouwd te maken met dit<br />

voertuig. Dit houdt in dat <strong>VDL</strong> Jonckheere hiermede poogt zoveel mogelijk informatie te verschaffen<br />

met betrekking tot de bediening, het gebruik, de veiligheid en het onderhoud.<br />

De handleiding bevat informatie over standaard en optionele uitrustingen.<br />

Dit betekent dat u soms bepaalde stukken in deze handleiding kunt overslaan, omdat ze handelen<br />

over zaken waarmee uw voertuig niet is uitgerust.<br />

Indeling<br />

Er is naar gestreefd de indeling van deze handleiding praktisch en overzichtelijk te maken.<br />

De handleiding is verdeeld in 8 hoofdstukken. De naam van elk hoofdstuk wordt herhaald in de<br />

hoofding van elk blad.<br />

Het hoofdstuk begint met een gedetailleerde inhoudsopgave die u verder wegwijs maakt in het<br />

betreffend hoofdstuk.<br />

2<br />

Achter in de handleiding is een trefwoordenregister opgenomen om de onderwerpen<br />

snel te kunnen vinden.<br />

Zorg ervoor dat deze handleiding altijd in het voertuig aanwezig is en lees dit met<br />

aandacht door voordat de eerste rit gemaakt wordt.


Jonckheere<br />

2. Geschiedenis<br />

1881 Henri Jonckheere start met het bouwen van koetsen<br />

1900 Assemblage koetswerk van autos (Minerva, Rolls Royce, Imperia, Bovy Pipe)<br />

1920 Productie van volume transport : eerste bussen<br />

1950 Groeiende markt : Openbaar vervoer en toerisme<br />

1981 Introductie van de Jubilee Touring <strong>Coach</strong><br />

1987 Introductie van de Deauville Touring <strong>Coach</strong><br />

1994 Lid van de Berkhof Groep<br />

1981 Introductie van de Mistral Touring <strong>Coach</strong><br />

<strong>Inleiding</strong><br />

1999 Jonckheere wordt onderdeel van de <strong>VDL</strong> Groep, en heet voortaan <strong>VDL</strong> Jonckheere<br />

2006 Introductie van de nieuwe Jonckheere <strong>Coach</strong><br />

3. Kernactiviteiten<br />

De <strong>VDL</strong> Groep, met hoofdzetel in Eindhoven, is een internationaal bedrijf dat toegespitst is op<br />

de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabrikaten en afgewerkte producten. De groep,<br />

met 7.300 werknemers, bestaat in totaal uit 73 bedrijven verspreid over 15 landen.<br />

Op het terrein van toeleveringen is <strong>VDL</strong> toonaangevend in metaalbewerking, kunststofverwerking,<br />

oppervlaktebehandeling en assemblage.<br />

De bus & chassis afdeling omvat toerbussen, bussen voor openbaar vervoer, buschassis en<br />

een mini- en midibus reeks. De afgewerkte producten van de sector omvatten productie<br />

automatiseringssystemen, zonnebanken en dakkoffer, producten voor intensieve veehouderij,<br />

buissystemen, verwarming, koel- en luchtbehandelinginstallaties, containersystemen, installaties<br />

voor de olie-, gas- en petrochemische industrie, ophangingsystemen voor de automobielsector,<br />

productiemachines voor de sigaarindustrie en verpakkingsmachines.<br />

De <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong> Groep bestaat uit <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong> International, <strong>VDL</strong> Berkhof Valkenswaard, <strong>VDL</strong> Berkhof<br />

Heerenveen, <strong>VDL</strong> Jonckheere, <strong>VDL</strong> Kusters, <strong>VDL</strong> Bova en APTS.<br />

De kernactiviteiten van <strong>VDL</strong> Jonckheere omhelzen de ontwikkeling, productie, verkoop- en<br />

naverkoopservices van luxebussen en openbaar vervoer bussen. <strong>VDL</strong> Jonckheere streeft<br />

ernaar langdurige partnerschappen aan te gaan op vertrouwensbasis. Enkel op deze manier<br />

kunnen de inspanningen van <strong>VDL</strong> Jonckheere bijdragen tot het rendement van de investering<br />

die door de <strong>VDL</strong> Jonckheere klanten gedaan werd.<br />

3


<strong>Inleiding</strong> Jonckheere<br />

4. Waarschuwingssymbolen<br />

In uw handleiding treft u onderstaande symbolen aan.<br />

Houd rekening met de tip of waarschuwing die bij het symbool staat!<br />

4<br />

Dit symbool geeft nuttige tips of handelingen aan waardoor de werkzaamheden<br />

vereenvoudigen.<br />

Dit symbool geeft een situatie aan waarbij extra aandacht wordt gevraagd.<br />

Dit symbool geeft een situatie aan waarbij gevaar voor schade aan het voertuig<br />

kan ontstaan.<br />

Dit symbool geeft een situatie aan waarbij gevaar voor persoonlijk letsel kan<br />

ontstaan.


Jonckheere<br />

5. Veiligheidsvoorschriften<br />

<strong>Inleiding</strong><br />

De volgende veiligheidsvoorschriften dienen strikt nageleefd te worden om gevaar voor uw<br />

eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen te vermijden. Zie ook: Veiligheids- en noodprocedures<br />

Waarschuwings- en veiligheidsinstructies.<br />

Lees altijd eerst de instructies en waarschuwingen welke vermeld staan op labels en<br />

stickers. Deze zijn aangebracht voor uw veiligheid en gezondheid, negeer ze dus niet!<br />

Motor<br />

Laat de motor niet draaien in een afgesloten of ongeventileerde ruimte.<br />

Motorruimte<br />

Blijf op veilige afstand van draaiende delen.<br />

Vuldop koelvloeistofreservoir<br />

Verwijder de vuldop van het koelvloeistofreservoir niet terwijl de motor op bedrijfstemperatuur<br />

is. Laat eerst de druk af terwijl u de vuldop langzaam verwijdert.<br />

Gevarendriehoek<br />

Zorg dat u altijd een gevarendriehoek bij u heeft (in sommige landen verplicht).<br />

Veiligheidshesje<br />

Draag altijd een veiligheidshesje tijdens noodreparaties (in sommige landen verplicht).<br />

Brandblusser<br />

Verzeker u ervan dat u steeds in het bezit bent van een brandblusser (in sommige landen<br />

wettelijk verplicht).<br />

In geval van brand: Bepaalde plastic dichtingen kunnen in geval van brand gassen vormen<br />

die in contact met water een corrosief zuur vormen. Raak daarom zonder beschermende<br />

handschoenen geen van brandblussers afkomstig vloeistof aan op het voertuig.<br />

EHBO set<br />

Verzeker u ervan dat u steeds in het bezit bent van een EHBO kit (in sommige landen is dit<br />

wettelijk verplicht).<br />

5


<strong>Inleiding</strong> Jonckheere<br />

Bagage<br />

Alle bagage dient zodanig te zijn opgeborgen dat deze niet kan verschuiven of los raken,<br />

ook niet bij een noodstop.<br />

Houd er rekening mee dat de rijeigenschappen van het voertuig bij volle belasting anders<br />

zijn dan bij een leeg voertuig.<br />

Lassen<br />

Bij het lassen aan het voertuig moet eerst de min- en dan de pluskabel van de accu's worden<br />

losgenomen.<br />

Onderbreek de aansluitingen van de dynamo's.<br />

6<br />

Let er ook op dat de massaklem van het lasapparaat zo dicht mogelijk bij de lasplaats wordt<br />

aangebracht en goed contact maakt met het te lassen deel.<br />

Zet de massaklem niet op assen.<br />

Pas op dat de lasspatten niet op kunststofbrandstofleidingen of op pneumatische leidingen<br />

etc. terecht komen.<br />

Installatiespanning<br />

Het voertuig is voorzien van een 24 volt elektrische installatie.<br />

Controleer bij vervanging of opbouw van elektrische/elektronische componenten of deze<br />

geschikt zijn voor deze spanning.<br />

Draagbare telefoons en Zendapparaten<br />

Bij gebruik van in de handel verkrijgbare elektronische apparaten moet met het volgende<br />

rekening worden<br />

• Draagbare telefoons of zendapparaten mogen zonder aparte buiten antenne niet in het<br />

voertuig worden gebruikt.<br />

Het gebruik van mobiele telefoons of zendapparaten zonder een afzonderlijke<br />

externe antenne kan overmatige elektromagnetische velden (het resonantie effect)<br />

in het voertuig veroorzaken. Dit kan leiden tot storingen van de elektronische<br />

uitrusting van het voertuig.<br />

• Bovendien wordt alleen met een buitenantenne de optimale reikwijdte van de apparaten<br />

bereikt.<br />

Volg beslist de bedieningsaanwijzingen van de draagbare telefoons en zendapparaten<br />

op.<br />

Originele <strong>VDL</strong> Jonckheere onderdelen<br />

Breng geen veranderingen aan uw <strong>VDL</strong> Jonckheere met niet-originele <strong>VDL</strong> Jonckheere<br />

delen. Vergeet niet dat elke wijziging aan uw <strong>VDL</strong> Jonckheere voertuig met niet-originele<br />

delen een omgekeerde werking kan hebben op de prestaties, veiligheid, duurzaamheid en<br />

de garantie van het voertuig.<br />

Bovendien kunnen veranderingen in strijd zijn met de wettelijke voorschriften.


Jonckheere<br />

<strong>Inleiding</strong><br />

6. Garantiebepalingen<br />

De <strong>VDL</strong> Jonckheere garantie dekt fouten aan materialen, bouw en montage van nieuwe<br />

bussen met een normaal gebruik en onderhoud.<br />

Voor de garantievoorwaarden verwijzen we u naar de algemene leveringsvoorwaarden van<br />

<strong>VDL</strong> Jonckheere.<br />

7. Milieu<br />

Om het milieu niet onnodig te belasten moet u de volgende regels in acht nemen:<br />

• Gebruikte vloeistoffen dienen zorgvuldig en gescheiden opgevangen te worden en dienen<br />

ingeleverd te worden bij de daarvoor geautoriseerde instanties zodat ze hergebruikt of<br />

vernietigd kunnen worden.<br />

• Illegaal lozen van vloeistoffen is strafbaar.<br />

• Zorg ervoor dat het voertuig regelmatig onderhouden wordt. Een goed onderhouden<br />

voertuig gebruikt efficiënter brandstof en stoot minder schadelijke uitlaatgassen uit.<br />

• Laat de motor niet onnodig stationair draaien en rijd zoveel mogelijk in het gunstige<br />

toerengebied.<br />

8. Airco installatie<br />

Op 1 januari 1993 werd in Nederland de wet betreffende stoffen die de ozonlaag aantasten<br />

van kracht. De bedoeling van deze wet was, onder andere, het drastisch reduceren van de<br />

emissies van koelvloeistoffen van koelinstallaties.<br />

Dit gebeurt door de volgende maatregelen:<br />

• Het gebruik van CFK'S in nieuwe installaties wordt verboden.<br />

• Er worden technische eisen aan koel-technische installaties gesteld.<br />

• Werkzaamheden aan koelinstallaties mogen alleen nog door gediplomeerd personeel<br />

worden verricht.<br />

• De eigenaar/bediener van de installatie krijgt meer verantwoordelijkheden. Er dient een<br />

logboek bijgehouden te worden en er bestaat een onderhoudsplicht<br />

De bedoelde emissiebeperking kan alleen effectief gebeuren door een registratie van het<br />

gebruik van koudemiddelen en een controle hierop.<br />

7


<strong>Inleiding</strong> Jonckheere<br />

8


Jonckheere<br />

Bediening en werking<br />

Bediening en werking<br />

1. Instrumentenbord . . . . . . . . . . . 10<br />

2. Bestuurdersstoel . . . . . . . . . . 37<br />

3. Opbergruimtes . . . . . . . . . . 39<br />

4. Digitale klok . . . . . . . . . . . 40<br />

5. Deuren . . . . . . . . . . . . . 41<br />

6. Toilet . . . . . . . . . . . . . 42<br />

7. Audio-Video . . . . . . . . . . . 45<br />

8. Passagiersstoelen . . . . . . . . . 47<br />

9. Service units passagiers . . . . . . . . . 49<br />

10. Ventilatieluiken . . . . . . . . . . . 50<br />

11. Kleppen kofferruimte . . . . . . . . . . 51<br />

9


Bediening en werking Jonckheere<br />

1. Instrumentenbord<br />

1.1 Algemeen zicht<br />

1. Rechts - Onderste paneel (zie pagina 11)<br />

- Schakelaars<br />

- Tachograaf<br />

- Navigatie systeem<br />

2. Rechts - Bovenste paneel (zie pagina 17)<br />

- Audio installatie<br />

- Bediening climatisatie<br />

- LCD Scherm<br />

- Schakelaars<br />

3. Centrale paneel (zie pagina 22)<br />

- Origine instrumentenbord (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

- Schakelaars<br />

10<br />

4. Links - bovenste paneel (zie pagina 25)<br />

- Schakelaars<br />

5. Links - Onderste paneel (zie pagina 29)<br />

- Regeling spiegels<br />

- Sigaretaansteker<br />

- Schakelaars<br />

6. Zijpaneel (zie pagina 32)<br />

- Handrem<br />

- Blokkeerventiel<br />

- Bediening ventilatieluiken<br />

- Bediening watervoorverwarmer<br />

- Bediening reiswegaanduiders


Jonckheere<br />

1.2 Rechts - Onderste paneel<br />

Bediening en werking<br />

1. Schakelaar bestuurdersverlichting<br />

2. Schakelaar nachtverlichting<br />

3. Schakelaar leeslichten<br />

4. Schakelaar verlichting kofferruimte<br />

5. Schakelaar interieur verlichting<br />

6. Schakelaar interieur verlichting (in 3 delen) *<br />

7. Schakelaar leeslichten algemeen *<br />

8. Schakelaar annulering halteaanvraag *<br />

9. Schakelaar omschakeling DVD, laptop of digitale TV *<br />

10. Schakelaar controle monitors *<br />

11. Schakelaar draadloze microfoon *<br />

12. Schakelaar koelkast<br />

13. Schakelaar warme drankenverdeler *<br />

14. Schakelaar waterverwarmer *<br />

15. Schakelaar toilet *<br />

16. Schakelaar verwarmingsunit in trap uitstapdeur<br />

17. Schakelaar verwarmingsunit chauffeurscompartiment *<br />

18. Schakelaar verwarmingsunit bij gids *<br />

19. Schakelaar verwarmingsunit in toilet *<br />

20. Schakelaar pomp voorverwarmer *<br />

21. Schakelaar “fasten seat belts”<br />

22. Schakelaar verlichting gids<br />

23. Digitale tachograaf<br />

24. Navigatie systeem *<br />

25. Display versnellingskeuze *<br />

* Optie<br />

11


Bediening en werking Jonckheere<br />

1. Schakelaar bestuurdersverlichting<br />

2. Schakelaar nachtverlichting<br />

12<br />

Met deze schakelaar bedient men de verlichting bij de bestuurder.<br />

De bestuurdersverlichting gaat ook automatisch branden wanneer de instapdeur<br />

geopend wordt.<br />

Met deze schakelaar bedient men de blauwe nachtverlichting boven het gangpad.<br />

3. Schakelaar leeslichten<br />

of<br />

Na het bedienen van deze schakelaar kunnen de passagiers de leeslichten boven<br />

hun zetel bedienen (via de individuele schakelaar op de ventilatie/licht unit).<br />

Met deze schakelaar kan de chauffeur ook alle leeslichten tegelijk uitschakelen.<br />

4. Schakelaar verlichting kofferruimte<br />

Met deze schakelaar bedient men de verlichting in de kofferruimte.


Jonckheere<br />

5. Schakelaar interieur verlichting<br />

Bediening en werking<br />

Met deze 3-positie schakelaar bedient men de verlichting in het passagiersgedeelte<br />

:<br />

- uit<br />

- alle lichten aan<br />

- alle lichten aan, uitgezonderd de 1ste rechts en links<br />

6. Schakelaar interieur verlichting (in 3 delen) (Optie)<br />

In combinatie met de vorige schakelaar kan de bestuurder de verschillende secties<br />

van de interieur verlichting bedienen.<br />

7. Schakelaar leeslichten algemeen (Optie)<br />

Met deze schakelaar kan de chauffeur alle leeslichten laten branden, ongeacht de<br />

positie van de individuele schakelaars in de ventilatie/licht units.<br />

8. Schakelaar annulering halteaanvraag (Optie)<br />

Een halteaanvraag wordt automatisch geannuleerd wanneer een deur wordt<br />

geopend. Met deze schakelaar kan men een halteaanvraag annuleren, zonder een<br />

deur te openen. (bv bij een foutieve halteaanvraag).<br />

9. Schakelaar omschakeling DVD, laptop of digitale TV (Optie)<br />

Audio-video keuze schakelaar<br />

13


Bediening en werking Jonckheere<br />

10. Schakelaar controle monitors (Optie)<br />

14. Schakelaar waterverwarmer (Optie)<br />

14<br />

Met deze schakelaar bedient men de opklapbare LCD schermen.<br />

11. Schakelaar draadloze microfoon (Optie)<br />

Met deze schakelaar activeert men de draadloze microfoon.<br />

12. Schakelaar koelkast<br />

Met deze schakelaar activeert men de koelkast.<br />

13. Schakelaar warme drankenverdeler (Optie)<br />

Met deze schakelaar activeert men de warme drankenverdeler.<br />

Deze warme drankenverdeler werkt enkel bij lopende motor.<br />

Met deze schakelaar activeert men de waterverwarmer.<br />

Deze waterverwarmer werkt enkel bij lopende motor.


Jonckheere<br />

15. Schakelaar toilet (Optie)<br />

Met deze schakelaar activeert men het toilet.<br />

Bediening en werking<br />

16. Schakelaar verwarmingsunit in trap uitstapdeur<br />

Wanneer de verwarming geactiveerd is (via de ClimaAire unit - pagina 18), kan<br />

men met deze schakelaar de verwarmingsunit in de trap bij de uitstapdeur<br />

bedienen.<br />

17. Schakelaar verwarmingsunit chauffeurscompartiment (Optie)<br />

Wanneer de verwarming geactiveerd is (via de ClimaAire unit - pagina 18), kan<br />

men met deze schakelaar de verwarmingsunit in het chauffeurscompartiment<br />

bedienen.<br />

18. Schakelaar verwarmingsunit bij gids (Optie)<br />

Wanneer de verwarming geactiveerd is (via de ClimaAire unit - pagina 18), kan<br />

men met deze schakelaar de verwarmingsunit bij de gids bedienen.<br />

19. Schakelaar verwarmingsunit in toilet (Optie)<br />

Wanneer de verwarming geactiveerd is (via de ClimaAire unit - pagina 18), kan<br />

men met deze schakelaar de verwarmingsunit in het toilet bedienen.<br />

15


Bediening en werking Jonckheere<br />

20. Schakelaar pomp voorverwarmer (Optie)<br />

16<br />

Met deze schakelaar activeert men de pomp van de voorverwarmer. Wanneer er<br />

geen voorverwarmer gemonteerd is dan wordt het water verwarmd door de motor.<br />

21. Schakelaar “fasten seat belts” (veiligheidsgordels vast)<br />

Na het bedienen van deze schakelaar licht het “fasten seat belts” signaal op.<br />

22. Schakelaar verlichting gids<br />

23. Digitale tachograaf<br />

Met deze schakelaar bedient men de verlichting boven de gids.<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.<br />

24. Navigatie systeem (Optie)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde leveranciers<br />

documentatie.<br />

25. Display versnellingskeuze (Optie)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde leveranciers<br />

documentatie.


Jonckheere<br />

1.3 Rechts - Bovenste paneel<br />

Standaard versie :<br />

Versie met Travelpilot en/of achteruitrij camera :<br />

1. ClimaAire<br />

2. FrontAire<br />

3. Reserve<br />

4. DVD / CD / Tuner<br />

5. Controle Voorversterker<br />

6. Reserve<br />

7. Schakelaar camera front zicht *<br />

8. Reserve<br />

9. Keuzeschakelaar automatische versnellingen *<br />

10. Sensor afstandsbediening DVD *<br />

11. Schakelaar camera zicht achteraan *<br />

12. Reserve<br />

13. LCD scherm *<br />

* Optie<br />

Bediening en werking<br />

17


Bediening en werking Jonckheere<br />

1. ClimaAire<br />

Het display bestaat uit 5 aanraaktoetsen, 1 instelknop, een 3-cijferig display en diverse displayindicators.<br />

1. AAN/UIT-TOETS<br />

18<br />

1. Aan/uit-toets<br />

2. Display-toets<br />

3. Modus-toets<br />

4. Snelheid-toets<br />

5. Frisse lucht/smog-toets<br />

Om het apparaat AAN te zetten, drukt u op de toets. Op het display wordt de<br />

binnentemperatuur weergegeven.<br />

Om het apparaat UIT te zetten, drukt u opnieuw op de toets.<br />

Als de optie Power On is ingesteld, kunt u deze toets alleen gebruiken om de<br />

bedieningsunit opnieuw te starten.<br />

2. DISPLAY-TOETS - ENTER-TOETS<br />

6. Instelpunt temperatuur<br />

(Bereik 17°C (63°F) - 27°C (80°F) -<br />

Wijziging mogelijk)<br />

7. Gele alarmindicator<br />

8. Rode alarmindicator<br />

Met de DISPLAY-toets selecteert u de gegevens die u op het display wilt weergeven:<br />

BINNENTEMPERATUUR in unit, BINNENTEMPERATUUR in tweede<br />

sectie (vloerverwarming, aanhanger van gelede bus,... ), BUITEN-<br />

TEMPERATUUR of INSTELPUNT TEMPERATUUR.<br />

Wanneer u het apparaat aanzet, wordt op het display standaard BINNENTEMP 1<br />

weergegeven.<br />

Als u de instelling wijzigt met de instelknop, wordt op het display de ingestelde<br />

temperatuurwijzigt met de instelknop, wordt op het display de ingestelde temperatuur<br />

weergegeven.<br />

Na 3 seconden verschijnt automatisch de laatst weergegeven temperatuur.<br />

In de TEST-MODUS kunt u deze toets gebruiken als ENTER-TOETS.


Jonckheere<br />

3. MODUS-TOETS - TEST-TOETS<br />

Auto-modus: de bus wordt automatisch gekoeld of verwarmd<br />

(op basis van de thermostaat).<br />

A/C-modus: de modus voor koeling.<br />

Verwarming-modus: de modus voor verwarming.<br />

Bediening en werking<br />

Ventilatie-modus: in deze modus worden alleen de blowers gebruikt.<br />

4. SNELHEID-TOETS - TOETS PIJL OMLAAG<br />

Automatische blowersnelheid: de blowers worden automatisch bestuurd,<br />

afhankelijk van de instelling van het thermostaat en de toestand van het<br />

passagierscompartiment.<br />

Hoge blowersnelheid<br />

Normale blowersnelheid<br />

Lage blowersnelheid<br />

5. FRISSE LUCHT-TOETS - TOETS PIJL OMHOOG - SMOG-TOETS<br />

DIAGNOSESYSTEEM<br />

Automatisch: de frisse lucht in het passagierscompartiment wordt automatisch<br />

geregeld.<br />

Frisse-luchtregeling is geopend.<br />

Frisse-luchtregeling is half geopend.<br />

Luchtrecirculatie: frisse-luchtregeling is gesloten<br />

Wanneer u de knop indrukt, wordt de SMOG-functie gedurende 10 minuten geactiveerd.<br />

De luchtrecirculatie-indicator en de functie-indicator lichten beide op.<br />

Als u de knop opnieuw indrukt, schakelt u de volgende functie in.<br />

De bedieningsunit heeft een ingebouwde functie waarmee u handmatig alle in- en<br />

uitgangen van het A/C-systeem kunt testen. Ook is een dubbel alarmsysteem<br />

aanwezig dat u attendeert op WAARSCHUWING (7)(gele alarmindicator) en<br />

ALARM (8)(rode alarmindicator): de unit wordt uitgeschakeld.<br />

Er kunnen maximaal 40 alarmmeldingen worden opgeslagen en de alarmcodes<br />

kunnen worden afgelezen op het display. De geschiedenis kan alleen via een PC<br />

worden afgelezen.<br />

19


Bediening en werking Jonckheere<br />

2. FrontAire<br />

20<br />

1. Met deze knop regelt men de snelheid van de ventilatoren, van nul tot maximum.<br />

2. Met deze knop regelt men de proportionele waterkraan van de frontkachel en aldus<br />

regelt men de temperatuur van de frontkachel.<br />

3. Met deze knop regelt men de luchtstroom van de frontkachel :<br />

- knop helemaal naar links gedraaid : alle lucht naar chauffeurscompartiment<br />

(beenruimte)<br />

- knop halfweg : de lucht gedeeltelijk naar chauffeurscompartiment en gedeeltelijk<br />

naar de voorruit<br />

- knop volledig naar rechts gedraaid : alle lucht naar de voorruit (ontwaseming voorruit)<br />

4. Schakelaar luchtaanzuiging :<br />

Met deze schakelaar kan men kiezen tussen verse lucht (bovenste stand) en binnenlucht<br />

(re-circulatie) (onderste stand).<br />

In een tunnel kan het soms wenselijk zijn de luchtaanvoer van buiten af te sluiten om<br />

te vermijden dat uitlaatgassen aangezogen worden, dan moet men de schakelaar op<br />

de onderste stand (re-circulatie) plaatsen, op die manier wordt er dan binnenlucht<br />

aangezogen.<br />

5. Schakelaar A/C :<br />

Met deze schakelaar kan men de airconditioning in de frontkachel activeren.<br />

3. Reserve<br />

Opmerking :<br />

Met de schakelaar in de A/C positie, dan blijven de ventilatoren lichtjes draaien, zelfs<br />

met de snelheidsknop (1) in de “0” positie, dit om vastvriezen te voorkomen.<br />

4. DVD / CD / Tuner<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde leveranciers documentatie.


Jonckheere<br />

5. Controle voorversterker<br />

Bediening en werking<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde leveranciers documentatie.<br />

6. Reserve<br />

7. Schakelaar camera front zicht (Optie)<br />

8. Reserve<br />

Deze schakelaar activeert de front zicht camera.<br />

9. Keuzeschakelaar automatische versnellingen (Optie)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong> documentatie.<br />

10. Sensor afstandsbediening DVD (Optie)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde leveranciers documentatie.<br />

11. Schakelaar camera zicht achteraan (Optie)<br />

12. Reserve<br />

13. LCD scherm (Optie)<br />

De camera achteraan wordt automatisch geactiveerd wanneer de bestuurder de<br />

achteruitrij versnelling selecteert. Met deze schakelaar kan de bestuurder deze camera<br />

manueel activeren.<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde leveranciers documentatie.<br />

21


Bediening en werking Jonckheere<br />

1.4 Centrale paneel<br />

22<br />

1. Schakelaar verlichting (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

2. Mistlichten vooraan (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

3. Schakelaar display (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

4. Gevaarlichten (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

5. Mistlichten achteraan (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

6. Dimmer schakelaar<br />

7. Centrale instrumentenpaneel<br />

8. Controlelicht service drukknoppen<br />

9. Controlelicht kleppen bagageruimte open *<br />

10. Controlelicht nooddeur<br />

11. Controlelicht nooddeur beveiligd *<br />

12. Controlelicht voorverwarmer geactiveerd *<br />

13. Controlelicht brander aan *<br />

14. Controlelicht lift *<br />

15. Controlelicht drukknop rolstoelgebruiker *<br />

16. Reserve<br />

17. Reserve<br />

* Optional


Jonckheere<br />

Bediening en werking<br />

1. Schakelaar verlichting (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.<br />

Optie : Xenon-lichten :<br />

Om de xenon lamp lenzen te reinigen, zijn deze uitgerust met een watersproeier.<br />

Men kan de watersproeier activeren via de sproeistand op de kolomschakelaar.<br />

2. Mistlichten vooraan (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.<br />

3. Schakelaar display (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.<br />

4. Gevaarlichten (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.<br />

5. Mistlichten achteraan (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.<br />

23


Bediening en werking Jonckheere<br />

6. Dimmer schakelaar (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

24<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.<br />

7. Centrale instrumentenpaneel<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong> documentatie.<br />

16./17. Reserve<br />

8. Controlelicht service drukknoppen<br />

Dit controlelichtje licht op wanneer een passagier op een service knop drukt.<br />

9. Controlelicht kleppen bagageruimte open (Optie)<br />

Dit controlelichtje licht op wanneer een klep van de bagageruimte geopend is.<br />

10. Controlelicht nooddeur<br />

Dit controlelichtje licht op wanneer de nooddeur open is.<br />

11. Controlelicht nooddeur beveiligd (Optie)<br />

Dit controlelichtje licht op wanneer de nooddeur beveiligd is.<br />

12. Controlelicht voorverwarmer geactiveerd (Optie)<br />

Dit controlelichtje licht op wanneer de voorverwarmer geactiveerd is.<br />

13. Controlelicht brander aan (Optie)<br />

Dit controlelichtje licht op wanneer de brander geactiveerd is.<br />

14. Controlelicht lift (Optie)<br />

Dit controlelichtje licht op wanneer de hoodschakelaar van de lift bediend is, d.w.z.<br />

dat men de lift kan bedienen.<br />

15. Controlelicht drukknop rolstoelgebruiker (Optie)<br />

Dit controlelichtje licht op wanneer een passagier op de drukknop rolstoelgebruiker


Jonckheere<br />

1.5 Links - Bovenste paneel<br />

Bediening en werking<br />

1. Schakelaar verwarmde spiegels<br />

2. Schakelaar verwarmd chauffeursraam<br />

3. Schakelaar elektrisch bediende en verwarmde chauffeursstoel *<br />

4. Schakelaar uitschakelen achteruitrij zoemer<br />

5. Hoofdschakelaar (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

6. Schakelaar bediening chauffeursraam<br />

7. Schakelaar elektrisch bediend rolgordijn<br />

8. Schakelaar centrale sluiting *<br />

9. Omschakelaar claxon *<br />

10. Remvertrager (Retarder) (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

11. Sensor digitale TV *<br />

12. HSA (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

13. Boogie (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

14. Schakelaar Traction Control <strong>System</strong> (TCS) (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

15. Schakelaar Traction Control <strong>System</strong> (TCS) (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

* Optie<br />

25


Bediening en werking Jonckheere<br />

1. Schakelaar verwarmde spiegel<br />

26<br />

Met deze schakelaar activeert men de verwarming in de spiegels.<br />

2. Schakelaar verwarmd chauffeursraam<br />

Met deze schakelaar activeert men het verwarmingselement in het chauffeursraam,<br />

deze verwarming blijft 15 minuten actief.<br />

3. Schakelaar elektrisch en verwarmde chauffeursstoel (Optie)<br />

Met deze schakelaar activeert men de verwarming in de chauffeursstoel.<br />

4. Schakelaar uitschakelen achteruitrij zoemer<br />

De achteruitrij zoemer wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de buitenverlichting<br />

bediend wordt.<br />

Met deze schakelaar kan men de achteruitrij zoemer manueel uitschakelen.<br />

5. Hoofdschakelaar (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.


Jonckheere<br />

6. Schakelaar bediening chauffeursraam<br />

Met deze schakelaar kan men het chauffeursraam openen / sluiten.<br />

7. Schakelaar elektrisch bediend rolgordijn<br />

Bediening en werking<br />

Met deze schakelaar bedient men het rolgordijn aan de bovenzijde van de voorruit.<br />

8. Schakelaar centrale sluiting (Optie)<br />

Met deze schakelaar activeert men de centrale sluiting van de bagageruimte.<br />

9. Omschakelaar claxon (Optie)<br />

Wanneer er extra claxons gemonteerd zijn (bv luchtclaxons), dan kan men<br />

omschakelen tussen de verschillende claxons door deze schakelaar te bedienen.<br />

10. Remvertrager (Retarder) (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.<br />

27


Bediening en werking Jonckheere<br />

11. Sensor digitale TV (Optie)<br />

12. HSA (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

28<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde leveranciers documentatie.<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.<br />

13. Bogie (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.<br />

14. Schakelaar Traction Control <strong>System</strong> (TCS) (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.<br />

15. Schakelaar Traction Control <strong>System</strong> (TCS) (<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>)<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong><br />

documentatie.


Jonckheere<br />

1.6 Links - Onderste paneel<br />

1. Schakelaar communicatie met slaapcompartiment *<br />

2. Drukknop start motor via extra batterijen *<br />

3. Schakelaar extra batterijen *<br />

4. Drukknop voorste deur<br />

5. Drukknop midden deur<br />

6. Schakelaar lift *<br />

7. Regeling positie buitenspiegels<br />

8. Sigaaraansteker<br />

* Optie<br />

Bediening en werking<br />

29


Bediening en werking Jonckheere<br />

1. Schakelaar communicatie met slaapcompartiment (Optie)<br />

2. Drukknop start motor via extra batterijen (Optie)<br />

30<br />

Met behulp van deze schakelaar kan de bestuurder communiceren met het<br />

slaapcompartiment, spreken gebeurt via de microphone.<br />

Dit is een 3 positie schakelaar :<br />

- oproepen en praten<br />

- uit<br />

- afschakelen<br />

Wanneer uw voertuig voorzien is van extra batterijen, dan kan men met behulp van<br />

deze drukknop de motor starten via de extra batterijen.<br />

3. Schakelaar extra batterijen (Optie)<br />

Met deze schakelaar activeert men de extra batterijen (Geen start functie).<br />

4. Drukknop voorste deur<br />

Bedien deze drukknop om de voorste deur te openen.<br />

Bedien deze drukknop nog eens, om de voorste deur te sluiten.<br />

5. Drukknop midden deur<br />

Bedien deze drukknop om de midden deur te openen.<br />

Bedien deze drukknop nog eens, om de midden deur te sluiten.


Jonckheere<br />

Bediening en werking<br />

6. Schakelaar lift (Optie)<br />

Deze schakelaar is de hoofdschakelaar van de lift. Men moet dus eerst deze<br />

hoofdschakelaar bedienen, en pas dan kan men de lift bedienen via de lift<br />

bedieningsunit (van buitenaf, bij de lift).<br />

7. Regeling positie buitenspiegels<br />

8. Sigaaraansteker<br />

Met deze bediening kunnen de buitenspiegels elektrisch versteld worden.<br />

- Draai de knop naar rechts om de rechter spiegel te regelen,<br />

- Draai de knop naar links om de linker spiegel te regelen.<br />

Door de knop omhoog of omlaag te duwen regelt men de verticale positie van de<br />

spiegel.<br />

Door de knop vervolgens naar links of naar rechts te duwen, regelt men de horizontale<br />

positie van de spiegel.<br />

Druk de sigaaraansteker in. Wanneer de sigaaraansteker heet is, springt hij eruit.<br />

Verwijder de sigaaraansteker van de houder. De sigaaraansteker kan ook gebruikt<br />

worden als 24 Volt stopcontact, bv. voor een looplamp.<br />

31


Bediening en werking Jonckheere<br />

1.7 Zijpaneel<br />

32<br />

1. Timer voorverwarmer *<br />

2. Handrem<br />

3. Bediening reiswegaanduider *<br />

4. 12 Volt *<br />

5. Blokkeerventiel<br />

* Optie


Jonckheere<br />

1. Timer voorverwarmer Webasto (Optie)<br />

Bediening en werking<br />

Met de ”3 tijden schakelklok” kan het verwarmingsapparaat direkt of op 3 vrij te programmeren<br />

tijdstippen automatisch in- of uitgeschakeld worden. Tevens kan de inschakelduur van het<br />

verwarmingsapparaat worden geprogrammeerd. Daarmee is het mogelijk om 3 verschillende<br />

verwarmingsprogramma’s volgens persoonlijke wensen te programmeren.<br />

Er kan iedere keer maar een programma tegelijk geactiveerd worden. Bij ingeschakeld contact<br />

wordt de dagtijd en de dag op het display aangegeven.<br />

Wanneer het verwarmingsapparaat ingeschakeld is, worden het display en de toetsen verlicht.<br />

1 nummer geheugenplaats<br />

2 dagtijd/programmatijd/inschakelduur/resterende<br />

inschakelduur<br />

3 dag aanduiding<br />

4 inschakelkontrole / inbedrijf indikatie / storingindikatie<br />

5 toets dag en tijd<br />

6 toets programmatijd<br />

7 toets direkt verwarmen<br />

8 terugsteltoets opvragen inschakelduur/resterende<br />

inschakelduur<br />

9 vooruitstel toets<br />

Geprogrammeerd verwarmen<br />

Drie geheugenplaatsen met de cijfers 1, 2 en 3 staan ter beschikking. In iedere geheugenplaats<br />

kan een tijd met een bepaalde dag geprogrammeerd worden.<br />

Geprogrammeerde tijd<br />

De geprogrammeerde tijd is de tijd waarop het verwarmingsapparaat automatisch inschakelt.<br />

Wij adviseren geheugenplaats 1 en 2 te gebruiken voor inschakelmomenten binnen de 24 uur<br />

en plaats 3 voor een tijdstip dat binnen de volgende 7 dagen ligt.<br />

Inschakelduur<br />

De tijd dat het verwarmingsapparaat in bedrijf is, wordt inschakelduur genoemd. Het apparaat<br />

werkt net zolang als waarvoor het geprogrammeerd is. De inschakelduur is minimum 1 minuut<br />

en maximaal 2 uur.<br />

Resterende inschakelduur<br />

De tijd die het apparaat nog in bedrijf is, heet de resterende inschakelduur. Deze kan tijdens<br />

het inbedrijf zijn gewijzigd worden.<br />

Programmeren<br />

Nadat de spanning is aangesloten, knipperen alle symbolen op het display. De dagtijd en de<br />

weekdag moeten worden ingesteld.<br />

Alle knipperende symbolen kunnen met de versteltoetsen en ingesteld worden.<br />

Als deze toetsen niet binnen de 5 seconden ingedrukt worden, dan wordt de op het display<br />

getoonde tijd opgeslagen.<br />

Worden de toetsen en langer dan 2 sekonden ingedrukt, dan wordt op snel verstelling<br />

overgegaan.<br />

33


Bediening en werking Jonckheere<br />

Dagtijd en weekdag instellen<br />

1 Toets langer dan 2 sekonden indrukken: dagtijd op display knippert<br />

2 Toets of indrukken: dagtijd instellen<br />

5 sekonden wachten: tijd is opgeslagen - weekdag knippert<br />

3 Toets of indrukken: weekdag instellen<br />

5 sekonden wachten: weekdag is opgeslagen<br />

Dagtijd opvragen<br />

Met het contact aan:<br />

Dagtijd en weekdag aanduiding blijven kontinu op display<br />

Met het contact uit:<br />

Toets kort indrukken: aangegeven dagtijd en weekaanduiding verschijnen 5 sekonden<br />

op display<br />

Verwarming direkt inschakelen<br />

Met het contact aan:<br />

Toets indrukken: verwarmingsapparaat wordt ingeschakeld (kontinu bedrijf) tot toets<br />

opnieuw ingedrukt wordt of het contact uitgeschakeld wordt.<br />

Met het contact uit:<br />

Toets indrukken: verwarmingsapparaat wordt ingeschakeld vooor de ingestelde<br />

inschakelduur, af fabriek is 60 minuten geprogammeerd.<br />

Opmerking:<br />

Als tijdens het in bedrijf zijn het contact wordt uitgeschakeld, wordt automatisch op het<br />

display een resterende bedrijfsperiode van 5 minuten aangegeven, na het verstrijken<br />

hiervan schakelt het apparaat zich uit.<br />

Verwarming uitschakelen<br />

Toets indrukken: het verwarmingsapparaat gaat in naloop en schakelt daarna uit<br />

Programma instellen<br />

1 Toets indrukken: geheugenplaats nummer knippert<br />

2 Toets of indrukkcn: gewenste tijd instellen<br />

5 sekonden wachten: tijd is opgeslagen - weekdag knippert<br />

3 Toets of indrukken: weekdag instellen<br />

5 sekonden wachten: weekdag is opgeslagen<br />

Het nummer van de geheugenplaats blijft zichtbaar<br />

De timer is nu geprogrammeerd en schakelt het apparaat op de gewenste tijd/dag in.<br />

Voorkeuze tijd 2 en 3 kunnen door meerdere keren op te drukken worden ingesteld.<br />

34


Jonckheere<br />

Geprogrammeerde tijd opvragen<br />

1 Toets indrukken totdat gewenste geheugenplaats verschijnt<br />

2 Aangegeven tijd aflezen<br />

Bediening en werking<br />

Geprogrammeerde tijd wissen<br />

1 Toets indrukken totdat er geen geheugenplaatsen meer worden aangegeven<br />

Opmerking:<br />

Wij adviseren geheugenplaats 1 en 2 te gebruiken voor inschakelmomenten binnen de 24<br />

uur en plaats 3 voor een tijdstip dat binnen de volgende 7 dagen ligt.<br />

Door herhaaldelijk op toets te drukken, kan men start 2 of 3 instellen.<br />

Inschakelduur instellen<br />

Verwarmingsapparaat moet uit staan<br />

1 Druk op toets : inschakelduur knippert<br />

2 Druk op of : programmeer inschakelduur (tussen 1 en 120 minuten)<br />

Wacht 5 seconden: inschakelduur is geprogrammeerd. Inschakelduur werkt alleen op<br />

voorgeprogrammeerde perioden, dus niet bij kontinu bedrijf<br />

Resterende inschakelduur instellen<br />

Verwarmer moet ingeschakeld zijn<br />

1 Druk op toets : resterende inschakelduur knippert<br />

2 Druk toets of<br />

Wacht 5 sekonden: resterende inschakelduur is opgeslagen<br />

2. Handrem<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine<br />

<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong> documentatie.<br />

35


Bediening en werking Jonckheere<br />

3. Bediening reiswegaanduiders (Optie)<br />

36<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde leveranciers documentatie.<br />

4. 12 Volt (Optie)<br />

5. Blokkeerventiel<br />

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de meegeleverde Origine<br />

<strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong> documentatie.


Jonckheere<br />

2. Chauffeursstoel<br />

Bediening en werking<br />

Met het oog op de verkeersveiligheid mag de stoel niet worden ingesteld tijdens het<br />

rijden.<br />

1. Instelling zitdiepte<br />

2. Instelling zithoek<br />

3. Voor- en achteruitinstelling<br />

4. Draaimechaniek *<br />

5. Instelling demping<br />

6. Instelling hoogte<br />

7. Instelling lendesteunen<br />

8. Instelling zijwaartse steunen<br />

9. Instelling rugleuning<br />

10. Stoelverwarming *<br />

Armleuningen *<br />

* extra’s<br />

37


Bediening en werking Jonckheere<br />

1 Instelling van de zitdiepte<br />

Knop omhoog trekken: de zitdiepte kan<br />

naar wens worden ingesteld. Instelling<br />

over een bereik van 60 mm in 6 stappen.<br />

2 Instelling van de zithoek<br />

Rugleuning vrijmaken.<br />

Zithoek instelbaar van -6° tot +10 °<br />

Aan de hendel trekken->de zithoek kan<br />

worden ingesteld<br />

3 Voor- en achteruitinstelling<br />

tot 200 mm, in stappen van 10 mm.<br />

Aan de hendel trekken->de zitting kan<br />

worden ingesteld<br />

4 Draaimechaniek *<br />

Knop omlaag duwen. Loslaten door de stoel te draaien.<br />

Draaihoek van 50° naar links en 90° naar rechts.<br />

5 Instelling van de demping<br />

De demping kan traploos worden ingesteld van zacht tot hard.<br />

6 Instelling van de hoogte<br />

Traploos instelbaar binnen een bereik van 100 mm.<br />

Hendel omhoog trekken-> voor een hogere instelling<br />

Hendel omlaag duwen-> voor een lagere instelling<br />

7 Instelling van de lendesteunen<br />

Traploze instelling van hoogte en welving via pneumatische bediening.<br />

2-kamersysteem. Voorste knop voor benedenkamer en achterste knop voor bovenkamer.<br />

+ kamer wordt gevuld<br />

- kamer wordt geleegd<br />

8 Instelling van de zijwaartse steunen<br />

Afzonderlijk instelbare zijsteunen via twee luchtdrukkamers.<br />

+ kamer wordt gevuld<br />

- kamer wordt geleegd<br />

9 Instelling van de rugleuning<br />

Rugleuning vrijmaken.<br />

Hendel omhoog trekken. Achterover leunen. Hendel loslaten.<br />

10 Stoelverwarming*<br />

38<br />

Armleuningen *<br />

* extra’s


Jonckheere<br />

3. Opbergruimte<br />

a. bekerhouder<br />

b. flessenhouder<br />

c. pennenhouder<br />

d. opbergvak naast de chauffeursstoel<br />

e. opbergvak onder het midden van de dashboardconsole<br />

f. opbergvak bovenop het dashboard<br />

g. opbergvak bovenop het deksel van de koelkast<br />

h. koelkast<br />

f<br />

d<br />

e<br />

g<br />

c<br />

a<br />

e<br />

Bediening en werking<br />

d<br />

h<br />

b<br />

39


Bediening en werking Jonckheere<br />

4. Digitale klok<br />

Het voertuig is voorzien van een digitale klok in de huif aan de voorzijde.<br />

De digitale klok functioneert ook wanneer de hoofdspanning wordt uitgeschakeld. De digitale klok<br />

licht op wanneer de hoofdspanning wordt ingeschakeld.<br />

Tijdsinstelling :<br />

De klok kan worden ingesteld door met een pen in de kleine openingen naast het display te<br />

duwen:<br />

bovenste opening : snelle instelling<br />

onderste opening : trage instelling<br />

40


Jonckheere<br />

5.Deuren<br />

De deurmechanieken voldoen aan Europese richtlijn EC 2001/85.<br />

5.1 Instapdeur<br />

Bediening van buitenaf:<br />

- Openen: via de bovenste drukknop (a) in de deurhendel<br />

- Wanneer de deur is geopend (of wordt geopend), gaat<br />

een controlelampje op het dashboard branden<br />

- Sluiten: via dezelfde drukknop (a) in de deurhendel<br />

- De deur kan worden afgesloten met een sleutel.<br />

Bediening van binnenuit:<br />

- Via drukknop op het dashboard<br />

- Openen alleen mogelijk wanneer de snelheid lager is<br />

dan 3 km/h<br />

- Wanneer de deur is geopend (of wordt geopend), gaat<br />

een controlelampje op het dashboard branden<br />

- Sluiten: via dezelfde drukknop op het dashboard<br />

De deur heeft een veiligheidsmechanisme waarmee de<br />

deur weer wordt geopend wanneer een persoon of ding<br />

klem komt te zitten tussen de deuren (met een kracht<br />

van 150 Newton).<br />

Met de onderste drukknop (b) kan de middendeur worden<br />

geopend of gesloten. (zie volgende pagina)<br />

Noodprocedure (c):<br />

Zie het hoofdstuk „Veiligheids- en noodprocedures“.<br />

Bediening en werking<br />

41


Bediening en werking Jonckheere<br />

5.2 Middendeur<br />

Bediening van buitenaf:<br />

- Openen: via de onderste drukknop (b) in de hendel<br />

van de instapdeur<br />

- Wanneer de deur is geopend (of wordt geopend), gaat<br />

een controlelampje op het dashboard branden<br />

- Sluiten: via dezelfde drukknop (b) in de hendel van de<br />

instapdeurdeur<br />

- De deur kan worden afgesloten met een sleutel.<br />

Bediening van binnenuit:<br />

- Via de drukknop op het dashboard<br />

- Openen alleen mogelijk wanneer de snelheid lager is<br />

dan 3 km/h<br />

- Wanneer de deur is geopend (of wordt geopend), gaat<br />

een controlelampje op het dashboard branden<br />

- Sluiten: via dezelfde drukknop op het dashboard<br />

De deur heeft een veiligheidsmechaniek waarmee de deur<br />

weer wordt geopend wanneer een persoon of ding klem<br />

komt te zitten tussen de deuren (met een kracht<br />

van 150 Newton).<br />

Wanneer de deur is geopend en de handrem wordt losgelaten<br />

om weg te rijden, wordt de chauffeur gewaarschuwd<br />

door een zoemer en een waarschuwingsindicator op het<br />

dashboard.<br />

Met de bovenste drukknop (a) kan de instapdeur worden<br />

geopend/gesloten. (zie vorige pagina).<br />

Noodprocedure (c):<br />

Zie het hoofdstuk „Veiligheids- en noodprocedures“.<br />

42<br />

hendel instapdeur<br />

hendel middendeur


Jonckheere<br />

6.Toilet<br />

Voor dit voertuig zijn twee toiletversies verkrijgbaar.<br />

- Shades-toilet<br />

- Thetford-toilet<br />

6.1 Shades-toilet<br />

- Toilet inschakelen:<br />

Activeer de wc-schakelaar (rechterzijde - onderste paneel) op het dashboard.<br />

(als de motor loopt)<br />

Bediening en werking<br />

- Binnenverlichting toilet<br />

Als iemand het toilet binnengaat, wordt automatisch de verlichting ingeschakeld.<br />

Ook het „Bezet“-lampje gaat branden (indien aanwezig). Als het toilet wordt verlaten, gaat kort<br />

daarna de verlichting uit.<br />

- Toilet doorspoelen:<br />

Druk één keer op de knop . Via een timer wordt de afsluitschuif geopend en het toilet<br />

doorgespoeld met een vaste hoeveelheid water. Als u nogmaals wilt doorspoelen, wacht u tot<br />

de spoelcyclus is afgelopen, en drukt u opnieuw op de knop.<br />

(Als de HYDROFLUSH-afvaltank vol is, gaat de dashboard-LED branden en wordt de<br />

spanning op de spoelpomp afgesloten. De spanning wordt hersteld als de afvaltank wordt<br />

geleegd).<br />

(Wanneer de spoelwatertank leeg is, gaat de dashboard LED branden en wordt de spanning<br />

op de pompen voor handenwassen en doorspoelen afgesloten. De spanning wordt hersteld<br />

als de tank opnieuw wordt gevuld.)<br />

- Handen wassen:<br />

Druk één keer op de knop voor handen wassen om een vaste hoeveelheid water te laten<br />

stromen.<br />

(Wanneer de spoelwatertank leeg is, gaat de dashboard LED branden en wordt de<br />

spanning op de pompen voor handenwassen en doorspoelen afgesloten. De spanning wordt<br />

hersteld als de tank opnieuw wordt gevuld.)<br />

- In noodgevallen:<br />

Druk op de rode alarmknop om de chauffeur te waarschuwen..<br />

- Toiletventilator:<br />

De toiletventilator wordt ingeschakeld wanneer het toilet in gebruik is.<br />

- Handen drogen:<br />

Druk op de knop aan de voorzijde om de handdroger in werking te stellen. Het apparaat stopt<br />

automatisch<br />

43


Bediening en werking Jonckheere<br />

Service-werkunit bovenop toilet<br />

- Service-werkunit bovenop toilet inschakelen:<br />

44<br />

Start de motor en activeer de hoofdschakelaar voor de service-werkunit op het<br />

dashboard.<br />

(De motor moet lopen om de service-werkunit te kunnen bedienen. Duw het gaspedaal<br />

tweemaal in zodat de rode accu-indicator op het hoofddashboard uitgaat)<br />

- HYDROCALOR-waterverwarmer<br />

Wanneer de schakelaar van de service-werkunit is ingeschakeld, gaat de Power-LED<br />

op het bijbehorende display branden en wordt de Hydrocalor-waterverwarmer opgewarmd.<br />

Na ongeveer 30 minuten gaat de Hot Drinks-LED branden en heeft het water de<br />

optimale temperatuur bereikt.<br />

- Heet water laten stromen:<br />

Druk op de rode knop op de werkunit om de gewenste hoeveelheid water te laten stromen.<br />

(Wanneer de drinkwatertank leeg is, gaat de dashboard-LED branden en wordt de<br />

spanning op de waterpomp afgesloten. De spanning wordt hersteld als de tank opnieuw<br />

wordt gevuld.)<br />

6.2 Thetford- toilet<br />

- Doorspoelen<br />

- Druk op de spoelknop (a).<br />

Opmerking: druk niet op de spoelknop als het reservoir leeg is.<br />

- Wastafel<br />

Druk op de zwarte knop aan de onderzijde van de wastafel<br />

om de waterpomp te activeren.<br />

Indicators<br />

- Wanneer het toilet vrij is, gaat de groene indicator (a)<br />

branden<br />

- Wanneer het toilet bezet is, gaat de rode indicator (b)<br />

branden.<br />

Watertanks vullen en schoonmaken: zie het hoofdstuk Onderhoud


Jonckheere<br />

7. Audio-Video<br />

Bediening en werking<br />

Het standaard audio- en videoapparaat is de Blaupunkt Professional Line-bussysteem met dvdlade.<br />

Zie voor meer informatie de handleiding(en) van Blaupunkt.<br />

De chauffeursmicrofoon is gemonteerd op de<br />

hoofdsteun van de chauffeursstoel.<br />

Optionele items:<br />

Blaupunkt TravelPilot EX-V <strong>Coach</strong> Professional met CLX 01 Multimedia-display<br />

Blaupunkt DVC 03 C dvd-wisselaar<br />

45


Bediening en werking Jonckheere<br />

De standaardmonitor aan de voorzijde is de<br />

Blaupunkt 17’” LCD Premium Design.<br />

Optionele monitors aan de zijkanten in het<br />

midden van de bus:<br />

Blaupunkt 15" Premium Design of<br />

Blaupunkt 15" Premium Flip Down<br />

Achteruitkijkcamera: de optionele achteruitkijkcamera is<br />

een Mekra met beeld op het Blaupunkt CLX 01-display.<br />

Deze kan worden gecombineerd met een Blaupunkt<br />

Travel-pilot GPS-systeem.<br />

Het beeld van de achteruitkijkcamera verschijnt als<br />

het voertuig in „achteruit“ wordt geschakeld..<br />

46


Jonckheere<br />

8.Passagiersstoelen<br />

8.1. Fainsa GALA 970 of 1000<br />

Het achteruitleunmechaniek van de rugleuning wordt<br />

geactiveerd door de hendel (E) op de zijkant van de<br />

stoel omhoog te trekken en de rugleuning naar achteren<br />

te duwen..<br />

Wanneer een passagier van de stoel opstaat zonder<br />

de rugleuning terug te zetten, komt de rugleuning<br />

automatisch terug in verticale positie dankzij een<br />

intelligent achteruitleunmechaniek.<br />

De gangpad- en middenarmsteunen verdwijnen vanzelf<br />

in de stoelen wanneer deze naar achteren worden<br />

geduwd.<br />

De armsteunen kunnen ook heel eenvoudig worden<br />

teruggezet in de oorspronkelijke stand.<br />

Alle stoelen zijn voorzien van twee- of driepuntsveiligheidsgordels.<br />

Zie het hoofdstuk „Veiligheids- en noodprocedures“.<br />

De stoelen zijn voorzien van:<br />

A Bekerhouder<br />

B Handgreep met kledinghaak<br />

C Net voor tijdschriften<br />

D Voetsteunen<br />

De voetsteunen hebben drie standen en komen<br />

weer rechtop te staan wanneer een passagier<br />

de voeten van de steunen neemt.<br />

Bediening en werking<br />

47


Bediening en werking Jonckheere<br />

8.2. Vogel<br />

Het achteruitleunmechaniek van de rugleuning wordt<br />

geactiveerd door de hendel (E) op de zijkant van de<br />

stoel omhoog te trekken en de rugleuning naar achteren<br />

te duwen.<br />

Druk op de knop (E) - zonder de leuning terug te duwen<br />

en de stoel komt terug in verticale stand.<br />

Als u op de knop (F) drukt, kunt u de stoel aan het<br />

gangpad horizontaal bewegen.<br />

U kunt de armsteunen bij het gangpad omhoog trekken<br />

naar de vaste positie.<br />

Om de armsteun te ontgrendelen, trekt u de armsteun<br />

iets omhoog en duwt u deze vervolgens omlaag tot de<br />

ruststand is bereikt.<br />

Alle stoelen zijn voorzien van twee- of driepuntsveiligheidsgordels.<br />

Zie het hoofdstuk „Veiligheids- en noodprocedures“.<br />

De stoelen zijn voorzien van:<br />

A Kledinghaak<br />

48<br />

B Opklapbare tafel<br />

C Net voor tijdschriften<br />

D Voetsteunen<br />

De voetsteunen hebben drie standen.


Jonckheere<br />

9.Service-units passagiers<br />

De service-units voor de passagiers, die zich boven de<br />

stoelen bevinden, zijn voorzien van:<br />

- individuele leeslampjes (1) met een aan/uit-schakelaar (2).<br />

- luchtmondjes (4), die individueel regelbaar zijn.<br />

- een “Stop”-knop (3), waarmee de hostess kan worden<br />

opgeroepen via een waarschuwingsindicator op het<br />

dashboard.<br />

Bediening en werking<br />

49


Bediening en werking Jonckheere<br />

10. Ventilatieluiken<br />

Het voertuig is uitgerust met twee ventilatieluiken.<br />

X : Twee zwarte handgrepen (een aan elke<br />

kant), dit om het luik manueel te openen<br />

of te sluiten.<br />

Y : Noodhamer (verwijder eerst de rode<br />

afschermingsplexi).<br />

De luiken hebben volgende mogelijkheden:<br />

- Nooduitgang : zie volgende pagina<br />

- (a) dicht<br />

- (b) open naar voor (verse lucht stroom)<br />

- (c) open naar achter (ventilatie)<br />

- (d) volledig open<br />

- als nooduitgang<br />

- Om het luik te openen, duw de handgreep naar<br />

boven.<br />

- Om het luik te sluiten, trek de handgreep naar<br />

beneden.<br />

- Om het luik volledig te openen, duw beide<br />

handgrepen naar boven.<br />

- Nooduitgang : zie Hoofdstuk Veiligheid en<br />

noodprocedures<br />

50


Jonckheere<br />

11.Bagageruimtekleppen (ovale sloten)<br />

De kleppen in de bagageruimte kunnen<br />

worden geopend/gesloten met de ovale sloten.<br />

11.1 Kleppen openen/sluiten<br />

• Om de klep te openen, trekt u het onderste<br />

deel van het ovale slot omhoog totdat u<br />

de klik van het slotmechaniek hoort.<br />

Vervolgens kunt u de klep open trekken.<br />

• Om de klep te sluiten, trekt u deze omlaag<br />

aan het bovenste deel van het<br />

ovale slot.<br />

De kleppen gaan gemakkelijk open.<br />

Wanneer een klep niet gemakkelijk<br />

opengaat, mag geen extra kracht<br />

worden uitgeoefend. Dit kan het<br />

ovale slot beschadigen.<br />

Controleer of het ovale slot in geopende<br />

stand staat (zie volgende<br />

pagina)<br />

Bediening en werking<br />

51


Bediening en werking Jonckheere<br />

11.2 Kleppen vergrendelen/ontgrendelen<br />

U kunt de kleppen met een sleutel vergrendelen.<br />

Optioneel kan de bus worden voorzien van een<br />

centraal vergrendelingssysteem.<br />

11.2.1 Met een sleutel vergrendelen<br />

• Trek het kleine klepje aan de rechterzijde<br />

van het slot omhoog.<br />

52<br />

De stand van het slot wordt nu zichtbaar:<br />

- horizontale stand: geopend<br />

- verticale stand: gesloten<br />

• Als u de sleutel 90° naar rechts of naar<br />

links draait, kunt u het slot openen of<br />

sluiten.<br />

1.2.2 Centraal vergrendelen<br />

• De sloten moeten in verticale stand staan.<br />

• De chauffeur kan de kleppen vergrendelen/<br />

ontgrendelen met een schakelaar op het<br />

dashboard<br />

In noodgevallen (of wanneer het<br />

centrale vergrendelingssysteem<br />

niet werkt) kunnen de kleppen via<br />

een noodprocedure worden<br />

geopend: zie het hoofdstuk<br />

“Veiligheids- en noodprocedures”.<br />

horizontale positie : open<br />

verticale positie : gesloten


Jonckheere<br />

Veiligheids- en noodprocedures<br />

Veiligheids- en noodprocedures<br />

1. Deuren . . . . . . . . . . . . . 54<br />

2. Ventilatieluiken - nooduitgang . . . . . . . . . 55<br />

3. Noodprocedure bagagekleppen (centraal vergrendelingssysteem) 56<br />

4. Verbandtrommel . . . . . . . . . . . 58<br />

5. Brandblusser . . . . . . . . . . . 58<br />

6. Noodhamers . . . . . . . . . . . 58<br />

7. Veiligheidsgordels . . . . . . . . . . 59<br />

8. Procedures bij calamiteiten . . . . . . . . 60<br />

53


Veiligheids- en noodprocedures<br />

1. Deuren<br />

De deurmechanieken voldoen aan Europese richtlijn EC 2001/85.<br />

Noodprocedure van buitenaf:<br />

- In geval van nood kunt u de deur openen door aan de<br />

rode hendel (c) in het deurpaneel te trekken. De lucht<br />

ontsnapt en de deur kan worden opengeduwd.<br />

- Op het dashboard gaat een waarschuwingslampje<br />

branden en u hoort het geluid van een zoemer.<br />

Noodprocedure van binnenuit:<br />

- In geval van nood kunt u de deur openen door eerst het<br />

loden zegel te verbreken om het plastic beschermkapje<br />

op het deurpaneel te openen. Vervolgens draait u de<br />

rode hendel (d) met de klok mee.<br />

De lucht ontsnapt en de deur kan worden opengeduwd.<br />

- Op het dashboard gaat een waarschuwingslampje<br />

branden en u hoort het geluid van een zoemer.<br />

Wanneer de deur (van buitenaf) is gesloten met een sleutel<br />

kunt u deze van binnenuit openen door de zwarte knop (e)<br />

tegen de klok in te draaien<br />

Om na opening bij noodgeval de deur weer te sluiten,<br />

draait u de rode hendel terug naar de oorspronkelijke stand<br />

en drukt u op de knop op het dashboard.<br />

De deur heeft een veiligheidsmechaniek waarmee de deur<br />

weer wordt geopend wanneer een persoon of ding tussen<br />

de deur klem komt te zitten (met een kracht van 150 Newton)<br />

Wanneer u sneller rijdt dan 3 km/h, wordt de middendeur<br />

gesloten.<br />

54<br />

Jonckheere


Jonckheere<br />

2. Ventilatieluiken - nooduitgang<br />

Als er zich een noodtoestand voordoet, kan het gebeuren<br />

dat men het voertuig dient te verlaten via een van de<br />

nooduitgangen.<br />

Om het ventilatieluik te gebruiken als nooduitgang, dient<br />

men het glas te breken.<br />

.<br />

- Verwijder de rode afschermingsplexi, daarvoor is er<br />

een opening voorzien in de plexi, zodanig kun je met<br />

één vinger de plexi verwijderen.<br />

- Verwijder de noodhamer.<br />

- Breek het glaspaneel van het vrije gedeelte boven de<br />

noodhamersteun.<br />

- Duw het luik met beide handen op het dak van het<br />

voertuig. Op die manier bekomt men de maximum<br />

opening.<br />

OPGELET GEVAAR !!<br />

ENKEL GEBRUIKEN IN GEVAL VAN NOOD<br />

Veiligheids- en noodprocedures<br />

55


Veiligheids- en noodprocedures<br />

56<br />

Jonckheere<br />

3.Noodprocedure bagagekleppen (centraal vergrendelingssysteem)<br />

In noodgevallen of wanneer de centrale vergrendeling niet<br />

werkt, kunt u de sloten van de kleppen met een sleutel openen.<br />

Noodprocedure:<br />

- Steek de sleutel in het slot (de sleutel staat in verticale stand<br />

bij gebruik van het centrale vergrendelingssysteem -<br />

zie pag. 51)<br />

- Draai de sleutel 90° naar rechts - in horizontale stand.<br />

(laat de sleutel in het sleutelgat zitten)<br />

- Open de klep door aan de onderste hendel te trekken terwijl<br />

u de sleutel in horizontale stand (90°) houdt<br />

- Laat de hendel weer los terwijl u de sleutel in horizontale<br />

stand (90°) houdt<br />

- Draai de sleutel in 0°-stand (verticale stand) en neem de<br />

sleutel uit het slot.


Jonckheere<br />

Bagageklepslot opnieuw instellen<br />

Wanneer, na een noodprocedure, het slot niet goed wil sluiten,<br />

kunt u het slot opnieuw instellen.<br />

- Draai de sleutel 90° naar rechts (horizontale stand)<br />

en draai de sleutel vervolgens terug in 0°-stand (verticale<br />

stand) zonder aan de hendel te trekken.<br />

Controleer voor vertrek (na een noodprocedure)<br />

altijd of het sluitmechaniek goed functioneert.<br />

Veiligheids- en noodprocedures<br />

57


Veiligheids- en noodprocedures<br />

4.Verbandtrommel<br />

In de bus is een verbandtrommel aanwezig. De plaatsing van de<br />

verbandtrommel kan bij elk voertuig verschillend zijn. De chauffeur<br />

wordt geadviseerd bij een eerste rit met de bus te controleren waar<br />

de verbandtrommel zich bevindt.<br />

5.Brandblusser<br />

In de bus is een brandblusser aanwezig. De plaatsing van de<br />

brandblusser kan bij ieder voertuig verschillend zijn. De chauffeur<br />

wordt geadviseerd bij een eerste rit met de bus te controleren<br />

waar de brandblusser zich bevindt.<br />

De brandblusser moet jaarlijks worden gecontroleerd.<br />

Na gebruik moet de brandblusser zo snel mogelijk weer worden<br />

gevuld (of vervangen).<br />

6.Noodhamers<br />

De bus is voorzien van vijf noodhamers:<br />

twee in het voorste gedeelte, twee in het achterste gedeelte<br />

en een bij de achterruit.<br />

De hamers zitten vast met een stalen draad.<br />

58<br />

Jonckheere


Jonckheere<br />

7.Veiligheidsgordels<br />

Alle stoelen hebben twee- of driepuntsgordels.<br />

Voorin bij de chauffeur gaat een “Fasten Seatbelt”-indicator branden.<br />

In sommige landen is het verplicht om<br />

veiligheidsgordels te dragen tijdens het rijden.<br />

Vastmaken<br />

Steek de tong in de gesp. Als u een klik hoort, zit de gordel<br />

vast. Voor de veiligheid is het belangrijk dat de gordel goed<br />

op het lichaam aansluit.<br />

De gordel mag niet scheef of gedraaid zitten.<br />

De heupgordel moet laag zitten (dus niet boven de buik).<br />

Losmaken<br />

Druk de rode knop op de gesp in. De riem van de rolgordel<br />

mag bij het oprollen niet gedraaid zijn.<br />

Rolgordels vastmaken<br />

Normaal kunnen rolgordels vrij bewegen.<br />

De rolgordel wordt geblokkeerd:<br />

- als de riem te snel wordt uitgetrokken<br />

- bij remmen en accelereren van de bus, en wanneer de<br />

bus ver overhelt<br />

- in bochten.<br />

Controleren<br />

Controleer regelmatig of de gordels in goede staat zijn.<br />

De blokkerende werking van de rolgordels kan worden<br />

gecontroleerd door er een korte ruk aan te geven.<br />

De rolgordel moet dan blokkeren en niet uitgetrokken<br />

kunnen worden.<br />

Veiligheids- en noodprocedures<br />

59


Veiligheids- en noodprocedures<br />

8.Procedures bij calamiteiten<br />

60<br />

Jonckheere<br />

Ondanks een goede conditie van het voertuig kunnen er toch calamiteiten voorkomen, zoals<br />

strandingen en ongevallen. Vrijwel altijd leidt dit tot gevaarlijke verkeerssituaties, omdat het<br />

voertuig dan niet op een veilige plaats tot stilstand komt.<br />

Het gedrag van een chauffeur direct na het voorvallen van een calamiteit kan in belangrijke<br />

mate bijdragen tot beperking van de gevolgen. Omdat de situatie per geval zal verschillen, is<br />

het niet mogelijk een standaard oplossing te geven. Toch zijn er ook vaak overeenkomsten,<br />

waarvoor de volgende algemene regels gelden:<br />

• Zorg altijd eerst voor uw eigen veiligheid, daarna voor de veiligheid van de passagiers.<br />

• Kalmeer de passagiers.<br />

• Let op ander verkeer.<br />

• Kijk uit waar u staat en loopt.<br />

• Wees op uw hoede voor het vrijkomen van gevaarlijke substanties.<br />

• Handel snel en besluitvaardig, maar blijf kalm en raak niet in paniek.<br />

• Voorkom ongelukken en escalatie van ongelukken.<br />

• Waarschuw andere weggebruikers, bijvoorbeeld met alarmlichten, de eigen verlichting van<br />

de bus, een gevarendriehoek enz.<br />

• Zet de motor af en schakel de hoofdschakelaar uit.<br />

• Houd de brandblussers gereed en blus eventuele vuurhaarden.<br />

Waarschuw indien nodig hulpverleningsdiensten.<br />

Help eventuele gewonden.


Jonckheere<br />

Onderhoud<br />

1. Algemeen . . . . . . . . . . . . 62<br />

2. Onderhoudschecklist . . . . . . . . . 63<br />

3. Ruitensproeiertank . . . . . . . . . 65<br />

4. Deurrubbers . . . . . . . . . . . 65<br />

5. Ventilatieluiken . . . . . . . . . . . 65<br />

6. Koplampen regelen . . . . . . . . . . 66<br />

7. Toilet / Watersysteem . . . . . . . . . 67<br />

8. Filters klimatisatiesysteem . . . . . . . . 73<br />

9. Watervoorverwarmer Webasto . . . . . . . 78<br />

10. Airco installatie . . . . . . . . . . . 78<br />

11. Onderhoud van de kofferklepsloten . . . . . . . 79<br />

12. Carrosserie reinigen . . . . . . . . . . 80<br />

13. Lak bijwerken . . . . . . . . . . . 82<br />

14. Interieuronderhoud . . . . . . . . . . 83<br />

Onderhoud<br />

61


Onderhoud Jonckheere<br />

1. Algemeen<br />

62<br />

De levensduur, veiligheid, waarde en betrouwbaarheid van het voertuig hangen in hoge mate<br />

af van de manier waarop en de regelmaat waarmee het voertuig wordt onderhouden zoals<br />

voorgeschreven door <strong>VDL</strong> Jonckheere en <strong>VDL</strong> <strong>Bus</strong>.<br />

De rijstijl van de chauffeur en zijn of haar zorg voor het voertuig hebben een directe invloed op<br />

de staat waarin het voertuig verkeert.<br />

De chauffeur kan de werkplaats vaak informatie geven die van groot belang is voor goed<br />

onderhoud.<br />

Het voertuig moet periodiek worden onderhouden volgens de voorschriften in dit handboek en<br />

in de originele <strong>VDL</strong> -busdocumentatie<br />

Wanneer het voertuig echter in stoffige gebieden of onder moeilijke omstandigheden wordt<br />

gebruikt, kan meer onderhoud noodzakelijk zijn.<br />

De hierna beschreven onderhoudswerkzaamheden kunnen door de chauffeur zelf worden<br />

uitgevoerd.<br />

In de checklist staan de door de chauffeur te controleren punten.


Jonckheere<br />

2. Onderhoudschecklist<br />

Onderhoud<br />

Raadpleeg ook de originele <strong>VDL</strong>-busdocumentatie voor onderhoudswerk -<br />

zaamheden aan de originele <strong>VDL</strong>-busonderdelen<br />

Zijkanten<br />

• Controleer of alle zijkleppen goed sluiten Dagelijks<br />

Voorzijde<br />

• Controleer de reservoirs van de voorruit- en voorlichtsproeiers (zie pagina 65) Wekelijks<br />

• Controleer de ruitenwissers Wekelijks<br />

• Controleer de spiegels (staat en werking) Dagelijks<br />

Interieur<br />

• Controleer of de stoelen goed vastzitten en niet beschadigd of vuil zijn. Wekelijks<br />

• Controleer de veiligheidsgordels en rolmechanieken Wekelijks<br />

• Controleer of de verbandtrommel, noodhamers en brandblussers aanwezig zijn Dagelijks<br />

• Controleer of deuren, nooduitgangen en luiken openen en sluiten Dagelijks<br />

• Controleer deurrubbers (zie pagina 65)<br />

Bovenzijde<br />

• Controleer of ventilatie- en noodluiken openen en sluiten (zie pagina 65) Dagelijks<br />

Elektrisch systeem<br />

• Controleer alle buitenverlichting (parkeerlichten, grootlicht en dimlicht, remlichten, Dagelijks<br />

mistlampen, achteruitrijlampen, knipperlichten, kentekenplaatverlichting,<br />

richtingaanwijzers en alarmlichten) (zie pagina 66)<br />

• Controleer alle binnenverlichting (hoofdverlichting, dashboard, leeslampjes en Dagelijks<br />

instapverlichting)<br />

• Controleer de dashboardinstrumenten en -indicatoren voor en na het starten Dagelijks<br />

voor en na het starten<br />

• Controleer de ruitenwissers, ruitensproeiers en claxon Dagelijks<br />

Toilet/watersysteem<br />

• Dagelijks onderhoud Shades-toilet (zie pagina 68)<br />

• Wekelijks onderhoud Shades-toilet (zie pagina 69)<br />

• Driemaandelijks onderhoud Shades-toilet (zie pagina 69)<br />

• Dagelijks onderhoud Shades-service-werkunit bovenop toilet (zie pagina 70)<br />

• Halfjaarlijks onderhoud Shades-service-werkunit bovenop toilet (zie pagina 70)<br />

• Vuilwatertank Thetford-toilet (zie pagina 71)<br />

Bij vorst<br />

• Afwatering van watertank, koffieautomaat en spoelwatertank (zie pagina 67) Dagelijks<br />

• Antivries in ruitensproeierreservoir Dagelijks<br />

• Antivries in chemisch toilet Dagelijks<br />

63


Onderhoud Jonckheere<br />

Ventilatie - verwarming - airconditioning<br />

• Reinig ventilatie-/verwarming-/airconditioningfilters (zie pagina 73)<br />

• Reinig het waterfilter (zie pagina 76)<br />

• Controleer watervoorverwarmer Webasto (zie pagina 78)<br />

• Controleer airconditioning (zie pagina 78)<br />

Carrosserie (+ onderkant)<br />

• Reinig carrosserie (zie pagina 80)<br />

• Controleer de spatlappen<br />

• Reinig het interieur (zie pagina 83)<br />

64


Jonckheere<br />

3.Ruitensproeiertank<br />

De ruitensproeiertank bevindt zich naast<br />

de accu’s (onder de chauffeurscabine)<br />

• Controleer het ruitensproeierreservoir en<br />

vul het zo nodig bij.<br />

• Voeg ruitensproeiervloeistof toe in de<br />

zomer.<br />

• Voeg ruitensproeiervloeistof met antivries<br />

toe in de winter.<br />

4.Deurrubbers<br />

Onderhoud<br />

Na verloop van tijd worden rubbers stijf. Als de rubbers niet worden behandeld, sluiten de<br />

deuren op den duur niet goed meer. Met de juiste behandeling blijft het rubber flexibel.<br />

Gebruik geen vaseline (petroleumgelei): dit product bevriest in de winter. Wij adviseren het<br />

gebruik van siliconenspray.<br />

Frequentie: - in de zomer: elke 6 maanden<br />

- in de winter: elke maand<br />

5.Ventilatieluiken<br />

De ventilatieluiken zijn bijna onderhoudsvrij. Toch is het aan te raden bij het aanbreken van<br />

de winter de afdichtrubbers te behandelen met siliconenspray.<br />

Controleer ook de werking van de ventilatieluiken, zoals openen, sluiten, afdichting en<br />

soliditeit, enz . . . . . en verwijder vuil van de afdichtrubbers.<br />

65


Onderhoud Jonckheere<br />

6.Koplampen instellen<br />

- Om de koplampen in te stellen hoeft u<br />

de hoekdelen niet te openen.<br />

- Gebruik altijd een testapparaat om de<br />

lampen te richten.<br />

- instelling van grootlicht (a) en dimlicht (d):<br />

66<br />

- schroef A1 en/of A2: verticale instelling<br />

- schroef B: horizontale instelling<br />

- instelling mistlamp (c):<br />

- schroef C: verticale instelling<br />

a. grootlicht<br />

b. pinker + standlicht<br />

c. mistlamp<br />

d. dimlicht


Jonckheere<br />

7. Toilet / Watersysteem<br />

Onderhoud<br />

De eigenaar van het voertuig is te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit<br />

van het in het voertuig gebruikte water.<br />

Om het ontstaan van legionella bacteriën tot een minimum te beperken moeten de volgende<br />

punten in acht genomen worden:<br />

Hoofdwatertank:<br />

• Eenmaal per maand spoelen met een desinfecterend middel.<br />

Extra (drink-)watertank<br />

• Bij kalkaanslag moet de tank op de hierboven beschreven manier worden gereinigd.<br />

Waterleidingen<br />

Aangezien de leidingen bij het reinigen van de tank worden gespoeld, is het voldoende de<br />

leidingen even na te kijken bij het vullen van de tank.<br />

Aangesloten apparaten<br />

• De temperatuur van de waterverwarmer moet worden ingesteld op de maximale temperatuur<br />

(±85 °C). Naast het reinigen van de tanks en de leidingen, brengt dit het gevaar voor infectie<br />

tot een minimum terug.<br />

7.1 Shades-toilet<br />

Toilet reinigen<br />

De behuizing van het toilet is gemaakt van Glass Reinforced Plastic (GRP) met een<br />

hoogglanzende binnenkant en een licht gestructureerde buitenkant, die beide kunnen worden<br />

gereinigd met een mild schoonmaakmiddel. Voor de reiniging van het toilet kunnen beter geen<br />

bijtende of schurende middelen worden gebruikt.<br />

Toiletpot reinigen<br />

De toiletpot is ook gemaakt van GRP en kan worden gereinigd met een harde borstel en een<br />

niet-schurend, desinfecterend middel.<br />

Interne afvalbak<br />

Het toilet is voorzien van een herbruikbare afvalzak in het kastje onder de wasbak. De zak<br />

is met klittenband aan het kastje bevestigd.<br />

Externe afvalbak<br />

Het zijpaneel van de toiletruimte is voorzien van een herbruikbare afvalzak, die is bevestigd<br />

aan de binnenkant van de deur. De zak is met klittenband aan de deur bevestigd.<br />

67


Onderhoud Jonckheere<br />

Zeepdispenser<br />

Om de dispenser te vullen drukt u op de ontgrendelknop onderaan en klapt u het deksel aan de<br />

voorkant open. U kunt nu de fles eruithalen, opnieuw vullen, vastzetten en het deksel weer<br />

sluiten.<br />

Wc-rol<br />

Het wordt aangeraden altijd biologisch gemakkelijk afbreekbaar papier te gebruiken.<br />

De wc-rolhouder is ingebouwd in de deur van het kastje onder de wastafel. De klos heeft een<br />

springveer en kan gemakkelijk worden verwijderd (duw de klos hiervoor naar één kant).<br />

68<br />

Gebruik geen huishoudelijk wc-papier. Dit heeft een steviger structuur en<br />

veroorzaakt verstopping van de Hydroflush-afvoer en -tank.<br />

Service-werkunit bovenop toilet reinigen<br />

Het werkblad is gemaakt van Glass Reinforced Plastic (GRP) met een gemakkelijk<br />

afwasbaar oppervlak, waarvoor u een mild reinigingsmiddel kunt gebruiken.<br />

Gebruik geen bijtende of schurende middelen.<br />

Dagelijks onderhoud van het toilet<br />

• Voordat het voertuig een onderhoudsbeurt krijgt, moet extra ontsmettingsmiddel aan de<br />

afvaltank worden toegevoegd.<br />

• U wordt aangeraden Shades Super Sani ECO te gebruiken, een in water oplosbaar<br />

formaldehyde-vrij middel dat verkrijgbaar is in zakjes van 8 en 16 gram. Een zakje van<br />

16 gram (of twee van 8 gram) bevat voldoende voor de capaciteit van de afvaltank.<br />

en is genoeg voor maximaal 3 dagen.<br />

Gebruik: 1. Controleer of de afvaltank leeg is.<br />

2. Controleer of de afvoerklep is gesloten<br />

3. Controleer of de spoelwatertank is gevuld.<br />

4. Schakel de spanning van het toilet in.<br />

5. Druk op de spoelknop van het toilet om de afsluitschuif te openen.<br />

Gooi het complete zakje in de afvaltank.<br />

Voorzichtig<br />

Maak het zakje niet open en gooi het niet in de spoelwatertank. Het water hiervan<br />

wordt ook gebruikt bij het handenwassen.<br />

• Het is raadzaam de spoelwatertank en de afvaltank aan het eind van elke dag te legen.<br />

De hoofdschakelaar van de wc moet worden uitgeschakeld als de bus stilstaat<br />

(geparkeerd is) om te voorkomen dat de accu’s leegraken.


Jonckheere<br />

Onderhoud<br />

Wekelijkse onderhoud van het toilet<br />

• Controleer de werking van de wc-ventilator door een stukje toiletpapier voor de grille te<br />

houden. De ventilator moet het papier naar de grille zuigen.<br />

• Controleer het kraantje, de scharnieren van de deur en de wc-bril. Controleer ook de deur<br />

van het toilet en het slot van de deur. Test of de alarmknop werkt<br />

• Verwijder de deur van het kastje onder de wastafel, controleer of er lekkages in het<br />

loodgieterswerk zijn en of de elektriciteitsleidingen veilig zijn.<br />

• Controleer of de waterdoorstroming van het fonteintje vloeiend en constant verloopt.<br />

• Verwijder vuil en stof uit de AIRCALOR-luchtinlaten met een stofzuiger met stofzak.<br />

Driemaandelijks onderhoud van het toilet<br />

• Voer de wekelijkse onderhoudsbeurt uit.<br />

• Spoel de afvaltank met schoon water. (De afvaltank moet leeg zijn en de bus moet zo staan<br />

dat de afvoerklep van de afvaltank boven een rioolput hangt).<br />

Uitspoelen: 1. Schakel de spanning van het toilet in<br />

2. Sluit een slang aan op een kraan van de waterleiding.<br />

3. Druk eenmaal op de spoelknop om de pneumatische afsluitschuif onderin<br />

de pot te openen.<br />

4. Wanneer de afsluitschuif opengaat, duwt u het mondstuk van de slang via<br />

de toiletpot in de afvaltank. Wanneer de afsluitschuif weer sluit blijft de<br />

slang in positie door de schuif. De slang kan niet worden kapotgedrukt<br />

door de luchtdruk.<br />

5. Zet de kraan van de waterleiding open en vul de afvaltank. Let erop dat<br />

de tank niet overloopt.<br />

6. Zet de kraan weer uit, druk op de spoelknop om de afsluitschuif te openen<br />

en verwijder de slang.<br />

7. Open de afvoerklep om het water uit de afvaltank te laten lopen.<br />

• Smeer de afvoerklep van de afvaltank. (Doe dit onmiddellijk na het spoelen van de<br />

afvaltank).<br />

Maak de vier bouten los die de afvoerklepconstructie bijeenhouden en verwijder het hoofdmechaniek.<br />

Smeer de schuif met lithiumvet of iets soortgelijks zodat het openen/sluiten<br />

soepel verloopt. Plaats het hoofdmechaniek terug en schroef de bouten weer vast. Draai de<br />

bouten niet te vast: dit kan de werking van de afvoerklep belemmeren.<br />

• Reinig de grille van de ventilator met een stofzuiger met stofzak.<br />

69


Onderhoud Jonckheere<br />

Dagelijks onderhoud service-werkunit bovenop toilet<br />

• Het is raadzaam de drinkwatertank dagelijks te legen.<br />

• De hoofdschakelaar van de service-werkunit moet worden uitgeschakeld wanneer de<br />

bus stilstaat (is geparkeerd) om elektrische schade - veroorzaakt door de spanningspiek van<br />

de dynamo bij het starten van de motor - te voorkomen.<br />

Halfjaarlijks onderhoud service-werkunit bovenop toilet<br />

• Controleer het kraantje, de knop en het LED-indicatordisplay.<br />

• Maak de vier bevestigingsknoppen los en verwijder de afdekking. Controleer of er lekkages<br />

zijn in het loodgieterswerk en of de elektriciteitsleidingen veilig zijn.<br />

• Controleer of de waterdoorstroming van het fonteintje vloeiend en constant verloopt.<br />

• Ontsmet de drinkwatertank en het drinkwatersysteem.<br />

Maak de vier bevestigingsknoppen los, verwijder de afdekking en verwijder het<br />

HYDROFILTER uit het systeem. U kunt dit eenvoudig loskoppelen van de Push-Fit-fittingen<br />

aan elk uiteinde.<br />

Ontsmet de tank met een geschikt middel; volg daarbij de instructies van de fabrikant.<br />

Bovenin de drinkwatertank zit een toegangsluikje. Let erop dat u de vijf liter water in de<br />

Hydrocalor moet zuiveren (houd de Hot-knop 1 tot 1,5 minuut ingedrukt)<br />

• Plaats het HYDROFILTER terug.<br />

Ter voorkoming van kalkaanslag en ter verbetering van de kwaliteit van het water is een filter<br />

(HYDROFILTER) geïnstalleerd. Dit filter heeft een beperkte levensduur. Om verstopping te<br />

voorkomen, moet het elke 6 maanden worden vervangen.<br />

70<br />

Voordat u een nieuw Hydrofilter vastmaakt, sluit u het aan op een drinkwatervoorziening en<br />

spoelt u in de richting van de pijl totdat het water helder is.<br />

Maatregelen voor de winter<br />

Wanneer de bus wordt geparkeerd bij temperaturen van rond en onder het vriespunt, is het<br />

van het grootste belang dat van tevoren alle watercontainers volledig zijn geleegd. Dit geldt<br />

ook voor de HYDROCALOR als deze niet dagelijks is gebruikt.<br />

Verwijder de middelste grijze kabel van het centrale aansluitblok van de HYDROCALOR<br />

wanneer de unit leeg is en sluit deze pas weer aan als de unit opnieuw is gevuld.<br />

Opmerking: Er worden geen garantieaanspraken geaccepteerd voor onderdelen die door<br />

winterse omstandigheden zijn beschadigd.<br />

Starten met hulpaccu’s<br />

Wanneer het voertuig met startkabels wordt gestart, moeten de dashboard-hoofdschakelaars<br />

WC en zijn uitgeschakeld.


Jonckheere<br />

7.2 Thetford toilet<br />

- Legen<br />

Wanneer het maximale niveau (rode markering, FULL) op de lens<br />

van de indicator (b) is bereikt, moet de tank worden geleegd.<br />

Parkeer de bus op een geschikte<br />

plek voordat u het toilet reinigt<br />

- Open het luik aan de onderzijde van het toilet<br />

- Open de klep (c)<br />

- Trek aan de afsluitschuif onder het toilet<br />

(zie afbeelding)<br />

Vergeet niet na het leegmaken de afsluitschuif<br />

weer te sluiten.<br />

- Wanneer de tank leeg is, sluit u de klep weer<br />

- Tank vullen:<br />

- Vul de tank met water totdat de indicator (b)<br />

een niveau iets boven de blauwe markering<br />

aangeeft (CHARGED).<br />

- Voeg een kleine 240 cc Aqua Kem 4 Concentrated<br />

toe (meer informatie over dit product<br />

volgt hieronder)<br />

- Maatregelen voor de winter<br />

Bij gebruik tijdens de winter vervangt u de helft van<br />

het water met voor plastic pijpen goedgekeurd antivries.<br />

- Product<br />

Aqua Kem 4 Concentrated Holding Tank Deodorant<br />

(zie foto)<br />

Nieuwe dikke, onscheurbare flacon - Werkt onmiddellijk -<br />

Onderdrukt nare luchtjes - Frisse aangename geur -<br />

Geschikt voor alle sanitaire systemen - Biologisch<br />

afbreekbaar - Veilig voor de septic tank - Houdt de<br />

afvaltank schoon en fris - 2L-fles<br />

(Jonckheere No. 241.101.015)<br />

Onderhoud<br />

71


Onderhoud Jonckheere<br />

Watertank(s) vullen<br />

72<br />

U vult de watertanks via het bagagecompartiment:<br />

- direct in de vulopening van de watertank<br />

- via de vulslangen


Jonckheere<br />

8 Filters klimatisatiesysteem<br />

8.1 Frontkachel<br />

Filters reinigen: (minstens elke 2 maanden of om de 15.000 km)<br />

- de voorzijde kan helemaal worden<br />

geopend zodat u volledige toegang<br />

hebt tot de frontkachel<br />

(zie pagina 96).<br />

- Verwijder de 4 bouten (A) om het<br />

filterframe (B) los te maken.<br />

- Na verwijdering van het filterframe (B),<br />

kunt u het filter (C) gemakkelijk<br />

verwijderen, voor reiniging of vervanging.<br />

Onderhoud<br />

73


Onderhoud Jonckheere<br />

8.2 Airconditioning<br />

74<br />

Inlaatfilters reinigen: (minstens elke 2 maanden of om de 15.000 km)<br />

- Toegang via de inlaatroosters (A)<br />

(aan beide zijden van de bagagerekken).<br />

- Open de inlaatroosters (A) (aan beide<br />

kanten).<br />

- Verwijder de klemmen (B).<br />

Nu kan het filter (C) worden verwijderd<br />

voor reiniging of vervanging.


Jonckheere<br />

Dakunitfilters reinigen: (minstens elke 2 maanden of om de 15.000 km)<br />

- Om toegang te krijgen tot de dakunit<br />

opent u de kap aan beide kanten;<br />

verwijder hiervoor de bouten.<br />

Gebruik de stang om de kap van de<br />

dakunit open te houden.<br />

- U kunt nu gemakkelijk bij het filter (A).<br />

- Verwijder het filter (A) voor reiniging of<br />

vervanging.<br />

Onderhoud<br />

75


Onderhoud Jonckheere<br />

8.3 Dakverwarming (optioneel)<br />

76<br />

Het waterfilter reinigen:<br />

- Dit filter wordt in de fabriek gereinigd vlak<br />

voordat het voertuig aan de klant wordt<br />

geleverd.<br />

Het is raadzaam het filter opnieuw te<br />

reinigen na 500 tot 1000 km.<br />

Het is raadzaam het filter hierna<br />

tenminste om de 3 maanden reinigen.<br />

- Sluit de klep (A) boven het filter.<br />

- Schroef de kap (B) om het filter los en<br />

reinig het filter met schoon water.


Jonckheere<br />

8.4 Reiniging van filtermatten<br />

Onderhoud<br />

Om de goede werking van de klimatisatie installatie in uw bus niet in het gedrang te brengen,<br />

is het van groot belang om de onderhoudsintervallen goed op te volgen.<br />

Er zijn verschillende manieren om de filtermatten te reinigen:<br />

- Met luchtdruk<br />

Blaas het stof uit de filtermat<br />

Let op : blaas altijd van de properste kant (= de minst vuile kant) van de filtermat naar de<br />

vuilste kant toe.<br />

- In de douche (bv in uw hotelkamer)<br />

Reinig de filtermat met de douchekop, gebruik lauw water<br />

Let op : spuit altijd van de properste kant (= de minst vuile kant) van de filtermat naar de<br />

vuilste kant toe.<br />

- Wassen van de filtermat<br />

A : Lucht<br />

C : Reinigen<br />

F : Filtermat<br />

I : Buitenzijde = vuilste zijde<br />

O : Binnenzijde = minst vuile zijde<br />

Het is ook mogelijk om de filtermat uit te wassen in een lauw zeepsopje<br />

Het is af te raden om agressieve zeep te gebruiken, gebruik een detergent, bv hetgeen je<br />

gebruikt om de schotels af te wassen.<br />

Nooit de filtermatten uitwringen om ze vlugger te laten drogen. Schud de filtermatten uit<br />

om ze te laten drogen.<br />

Beschadigde filtermatten dienen onmiddellijk vervangen te worden.<br />

Het is aan te raden dat er altijd een reserve set filtermatten in de wagen aanwezig is (vooral bij<br />

meerdaagse trips).<br />

77


Onderhoud Jonckheere<br />

9. Watervoorverwarmer Webasto (optie)<br />

Minstens 1 keer per jaar (liefst vóór de winterperiode)<br />

78<br />

- Controleer de aansluitklemmen op oxidatie<br />

- Vervang het filterelement in de brandstoffilter:<br />

- draai de brandstofkraan (A) dicht<br />

- verwijder het filterelement<br />

- plaats een nieuw filterelement<br />

Tip:<br />

Wij raden U aan om iedere maand de watervoorverwarmer gedurende een tijdje (10 - 15<br />

min.) te laten werken bij koude motor (ook tijdens de zomermaanden).<br />

Zo kunnen veel moeilijkheden vermeden worden bij het begin van de winterperiode.<br />

10. Airco installatie<br />

Tip:<br />

Wij raden U aan om iedere maand de airco gedurende een tijdje (minimum 30 min.) te<br />

laten werken.<br />

Zo kunnen veel moeilijkheden bij het begin van de zomerperiode vermeden worden.<br />

Merk op : Wanneer de binnentemperatuur lager is dan de ingestelde waarde van de airco,<br />

werkt de airco niet en moet men eerst de binnentemperatuur opvoeren.<br />

Attentie : Algemene veiligheidsvoorschriften en milieubescherming<br />

- Koelmiddel en koelmiddeldampen zijn schadelijk voor de gezondheid!<br />

- Vermijd elk contact.<br />

- Draag een veiligheidsbril en handschoenen! Komt er toch koelmiddel met de huid of de<br />

ogen in aanraking, dan moet onmiddelijk een arts worden geraadpleegd.<br />

- Laat gasvormig koelmiddel niet in een afgesloten ruimte wegstromen - verstikkings<br />

gevaar!<br />

- Zuig het koelmiddel met een aftapstation af!<br />

- Solderen, lassen, enz. aan delen van de installatie of in de nabijheid hiervan is niet<br />

toegestaan, ook niet als het koelmiddel werd afgetapt : explosie- en vergiftigingsgevaar!<br />

- Reinig de onderdelen van de installatie niet met een stoomcleaner!


Jonckheere<br />

11. Onderhoud van de kofferklepsloten<br />

11.1 Kofferkleppen met vierkantsloten<br />

Om het vuil uit de vierkantsloten te verwijderen,<br />

is het aanbevolen dit met perslucht te doen.<br />

Gebruik niet teveel vet wanneer u deze sloten<br />

smeert, want vuil blijft daar gemakkelijk in<br />

kleven. Dit zou na een tijdje voor problemen<br />

kunnen zorgen bij het openen of sluiten van<br />

deze sloten.<br />

11.2 Kofferkleppen met sloten in de handgreep<br />

11.2.1 Onderhoud<br />

- open de kofferklep<br />

- verwijder de ronde plastic afdichtingen<br />

achteraan de kofferklep (zo krijgt u toegang<br />

tot de sloten).<br />

- Smeer de sloten (aan beide zijden van de klep)<br />

met een oliebusje.<br />

11.2.2 Regelen van de sloten<br />

* Controle:<br />

- wanneer de kofferklep open is, duw de<br />

beide sloten manueel in hun gesloten<br />

stand (zie figuur)<br />

- bedien de handgreep (net zoals bij het<br />

openen van de kofferklep)<br />

- beide sloten moeten terzelfdertijd<br />

openspringen<br />

- indien dit niet gebeurt, moeten de sloten<br />

bijgeregeld worden.<br />

* Regeling:<br />

- verwijder de ronde plastic afdichtingen<br />

- de bijregeling gebeurt door de lus in de<br />

verbindende stangen groter of kleiner te<br />

maken (zie figuur)<br />

- voer nogmaals de controle uit<br />

Onderhoud<br />

79


Onderhoud Jonckheere<br />

12.Carrosserie reinigen<br />

Wassen<br />

Was het voertuig in de winter zodra het vuil is omdat zout en vocht gemakkelijk corrosie kunnen<br />

veroorzaken.<br />

Verwijder vogeluitwerpselen zo snel mogelijk van de verflaag! Vogeluitwerpselen bevatten<br />

stoffen die de lak beschadigen en verkleuren. Deze verkleuring kan niet weggepolijst worden.<br />

80<br />

Was het voertuig altijd op een daarvoor bestemde plaats.<br />

Op de volgende manieren kunt u het voertuig wassen:<br />

Wassen met de hand<br />

• Spuit het vuil voorzichtig van de bodemplaat van het voertuig (wielkasten, rond de<br />

spatlappen enz.).<br />

• Spuit het gehele voertuig om het vuil los te weken.. Spuit niet rechtstreeks in de sloten.<br />

• Was het voertuig met een spons, met of zonder reinigingsmiddel. Gebruik bij voorkeur<br />

lauw water maar in geen geval heet water.<br />

• Droog het voertuig met een schone, zachte zeemleren doek.<br />

Wassen met een hogedrukspuit.<br />

Houd de spuitmond van de hogedrukspuit op minimaal 30 cm afstand van het koetswerk.<br />

Spuit niet in de sloten van de kleppen en deuren en het motorcompartiment.<br />

Wassen in een wasstraat.<br />

In een wasstraat kan het voertuig snel en eenvoudig worden gewassen.<br />

Het voertuig kan hier echter niet zo voorzichtig en effectief worden gereinigd als<br />

wanneer u het zelf met water en spons schoonmaakt. De borstels van de wasstraat kunnen<br />

niet overal bijkomen.<br />

Controleer of de outillage goed vastzit voordat u het voertuig de wasstraat binnenrijdt:<br />

deze onderdelen kunnen worden losgeslagen door de borstels.<br />

Was het voertuig alleen in een wasstraat met schone borstels.<br />

Het is af te raden om de eerste maanden van een wasstraat gebruik te<br />

maken omdat de lak nog niet voldoende uitgehard is.<br />

Verwijder indien noodzakelijk de spiegels om beschadiging te voorkomen<br />

(zie volgende pagina)<br />

Wasmiddelen<br />

Autowasmiddelen (autoshampoo) of 5-10 cl gewoon vloeibaar afwasmiddel op 10 liter water.<br />

Vlekken op aluminium kunnen met autopolish weggepoetst worden.<br />

Gebruik nooit polijstpasta of staalwol.


Jonckheere<br />

Onderhoud<br />

Poetsen en in de was zetten<br />

Als de lak zijn glans heeft verloren en dit met een normale wasbeurt niet te verhelpen is,<br />

moet het voertuig worden gepoetst en in de was gezet.<br />

Normaal hoeft de buitenzijde van het voertuig pas na een jaar gepoetst te worden. Indien<br />

gewenst kunt u het voertuig al eerder in de was zetten. U moet de auto goed wassen en<br />

droog maken voordat u gaat poetsen en/of in de was zetten.<br />

Verwijder asfalt- en teerspatten met terpentine.<br />

Hardnekkige vlekken kunnen met een fijn poetsmiddel voor autolak verwijderd worden.<br />

Er zijn diverse merken polymeerwasproducten op de markt. Deze zijn gemakkelijk om mee te<br />

werken en geven het plaatwerk een harde, glanzende laag die de lak beschermt tegen<br />

oxidatie, vuil en dof worden.<br />

De spiegels verwijderen (vóór reiniging van het voertuig in de wasstraat)<br />

U wordt aangeraden de spiegels te verwijderen<br />

wanneer het voertuig in een wasstraat wordt<br />

gereinigd. De spiegels kunnen hierin worden<br />

beschadigd.<br />

Spiegels van dit type kunnen gemakkelijk<br />

worden verwijderd.<br />

De spiegels verwijderen:<br />

- terwijl een persoon de spiegel vasthoudt,<br />

moet een ander voorzichtig met een<br />

rubberen hamer op de onderkant van de<br />

spiegel tikken om de spiegel naar boven te<br />

bewegen.<br />

De spiegel bevestigen (na een reinigingsbeurt):<br />

- plaats de spiegel boven de geleidesteun van<br />

de spiegel;<br />

- schuif de spiegel in de steun<br />

- tik met een rubberen hamer voorzichtig op<br />

de spiegel totdat deze volledig<br />

in de geleidesteun zit.<br />

- Controleer of de spiegel goed vastzit in de<br />

geleidesteun<br />

81


Onderhoud Jonckheere<br />

13. Lak bijwerken<br />

82<br />

Algemeen<br />

Lakbeschadiging aan metalen delen dient zonder uitstel te worden behandeld om roestvorming<br />

te voorkomen.<br />

Controleer de laklaag regelmatig, bij voorkeur na elke wasbeurt, zodat u eventuele<br />

beschadigingen kunt bijwerken.<br />

Kleine plekken en krassen kunnen met een penseeltje worden bijgewerkt.<br />

Grotere plekken met verfschade vereisen een speciale uitrusting en vakmanschap. Grotere<br />

lakschade kunt u het beste door een specialist laten repareren.<br />

Kleine steenslagplekken en krassen<br />

Wanneer de steenslag niet tot het plaatwerk is doorgedrongen en de lak vrijwel<br />

onbeschadigd is kunt u, nadat u het vuil hebt weggepoetst, rechtstreeks over de plekken<br />

heen lakken.<br />

Als de steenslag tot op de plaat is doorgedrongen dan moet als volgt worden gehandeld.<br />

• Schuur de beschadigde plek tot op het metaal en verwijder scherpe kantjes in de laklaag<br />

met een scherp mes.<br />

• Breng een roestverwijderingsmiddel op het metaal aan, wacht enkele minuten en was de<br />

plek daarna goed met water. Wrijf vervolgens droog. (deze behandeling is niet nodig op<br />

een plastic ondergrond).<br />

• Roer de grondverf goed door en breng deze aan.<br />

• Wanneer de grondverf droog is, kunt u de laklaag aanbrengen met een penseel.


Jonckheere<br />

14.Interieuronderhoud<br />

Onderhoud<br />

Algemeen<br />

Behandel vlekken altijd zo snel mogelijk, voordat deze ingedroogd zijn.<br />

De vlekken moeten opgelost worden, niet weggewreven, weggekrabd of met een harde<br />

borstel weggeschuurd worden. Werk altijd van buiten naar het midden van de vlek toe.<br />

Reinigen van bekleding<br />

De stoffen bekleding van de stoelen kan over het algemeen worden gereinigd met water en<br />

zeep of een schoonmaakmiddel.<br />

In geval van moeilijke vlekken zoals olie, ijs en schoensmeer kan een speciaal reinigingsmiddel<br />

gebruikt worden. Volg de instructies van de fabrikant van het schoonmaakmiddel.<br />

Ga spaarzaam om met reinigingsproducten die oplosmiddelen bevatten. Overmatig gebruik<br />

van oplosmiddelen kan de schuimrubberen vulling van de stoelen beschadigen.<br />

Reinigen van kophoesjes c.q. koplapjes en gordijnen<br />

De gordijnen en hoesjes kunnen bij normaal gebruik in koud water worden gewassen.<br />

Wanneer ze vuil zijn, kunnen ze op 30 °C worden gewassen.<br />

Het gebruik van bleekmiddelen is niet toegestaan.<br />

Door inwerking van wasmiddel bestaat de mogelijkheid dat er verkleuring wordt waargenomen.<br />

Om onderling kleurverschil te vermijden, is het aan te raden om de hoesjes of gordijnen<br />

allemaal tegelijk te wassen. Het is niet raadzaam om de hoesjes te borstelen.<br />

Reinigen van kunststof<br />

De kunststof delen reinigen met een lauw sopje van een synthetisch wasmiddel.<br />

Voor kunststof mag nooit trichloorethyleen, benzine, petroleum of een<br />

dergelijk reinigingsmiddel gebruikt worden.<br />

Reinigen van vloerbedekking<br />

Zuig zo veel mogelijk op met schone doeken.<br />

Stofzuig rondom de vlek, zodat vuil in de buurt niet oplost.<br />

Bevochtig de vlekken met een schone doek met textielreinigingsmiddel. Dep het<br />

reinigingsmiddel met een droge prop watten. Herhaal het proces tot het vuil verdwenen is.<br />

83


Onderhoud Jonckheere<br />

84


Jonckheere<br />

Reparaties onderweg<br />

Reparaties onderweg<br />

1. Algemeen . . . . . . . . . . . . 86<br />

2. Elektriciteitskast . . . . . . . . . . . 87<br />

3. Zekeringen vervangen . . . . . . . . 88<br />

4. Gloeilampen vervangen . . . . . . . . . 88<br />

5. Binnenverlichting vervangen . . . . . . . . 91<br />

6. Gloeilampen in de service-units voor passagiers vervangen . 92<br />

7. Sproeiersystemen ontluchten . . . . . . . . 93<br />

8. Slepen . . . . . . . . . . . . . 94<br />

9. Reservewiel . . . . . . . . . . . . 95<br />

10. Frontpaneel openen / sluiten . . . . . . . . 96<br />

85


Reparaties onderweg Jonckheere<br />

1. Algemeen<br />

Ook al verzorgt u het voertuig voorbeeldig, toch kan het gebeuren dat u een probleempje krijgt,<br />

zoals een lekke band, kapotte gloeilamp, e.d. dat u zelf moet verhelpen om verder te kunnen<br />

rijden.<br />

Veiligheid<br />

86<br />

Voordat u het probleem verhelpt moet u ervoor zorgdragen dat de veiligheid<br />

van uzelf en van de passagiers gewaarborgd is. Stop en parkeer het voertuig<br />

daarom op een veilige plaats en laat de passagiers zich, indien nodig,<br />

verzamelen op een veilige plaats in de nabijheid van het voertuig.<br />

Veiligheidshesje<br />

Draag altijd een veiligheidshesje tijdens noodreparaties (in sommige landen verplicht),<br />

eventueel aangevuld met andere markeringsmiddelen indien nodig.<br />

Reinheid<br />

Het is van groot belang dat u tijdens het verhelpen van het defect zorgt voor een schone<br />

werkomgeving zodat het verhelpen van het defect geen oorzaak kan vormen voor toekomstige<br />

reparaties ten gevolge van onnodige vervuiling.<br />

Tevens verhoogt een schone werkomgeving de veiligheid.<br />

Verder moet u, nadat het defect verholpen is, de omgeving in dezelfde staat achter laten zoals<br />

u deze heeft aangetroffen.


Jonckheere<br />

2.Elektriciteitskast<br />

Reparaties onderweg<br />

De elektriciteitskast (E) bevindt zich in het midden van de bus in de bagageruimte en is<br />

toegankelijk via de klep achter de vooras. De kast is aan het plafond gemonteerd en scharniert<br />

naar beneden.<br />

Positie van de elektriciteitskast:<br />

87


Reparaties onderweg Jonckheere<br />

3. Zekeringen vervangen<br />

Algemeen<br />

Als een elektrisch component niet werkt, kan dit komen doordat een zekering, door een<br />

tijdelijke overbelasting, doorgebrand is.<br />

U vindt de zekeringen in de elektriciteitskast (zie vorige pagina).<br />

88<br />

Bekijk in de meegeleverde zekeringlijst welke zekering u moet controleren.<br />

U vindt de zekeringlijst in de elektriciteitskast.<br />

Trek de zekering rechtstreeks uit de houder en kijk<br />

of de gebogen draad binnenin is doorgebrand.<br />

Vervang de zekering indien nodig door een nieuwe<br />

met dezelfde kleur en dezelfde waarde. Het amperage<br />

wordt aangegeven op de zekering.<br />

Vervang een doorgebrande<br />

zekering nooit door een exemplaar<br />

met een hogerewaarde.<br />

Wanneer zekeringen op dezelfde plaats steeds<br />

opnieuw doorbranden, is er een storing in<br />

de elektrische installatie en moet de bus naar<br />

een werkplaats worden gebracht voor inspectie.<br />

4. Gloeilampen vervangen<br />

Algemeen<br />

Raak het glas van een gloeilamp nooit met de blote vingers aan. Sporen van vet, olie of andere<br />

ongerechtigheden zetten zich vast op het glas waardoor de levensduur van de lamp verkort<br />

wordt. Door verdampen van de ongerechtigheden wordt de reflector aangetast.<br />

Gebruik de verpakking van de gloeilamp als bescherming tussen je vingers<br />

en het glas.<br />

Controleer de koplampafstelling wanneer een gloeilamp van de koplamp<br />

vervangen is.


Jonckheere<br />

4.1 Voorzijde<br />

Open de hoekdelen door aan de handgreep<br />

te trekken (g). De hoekdelen komen los en<br />

kunnen met de hand worden geopend.<br />

Via de open hoekdelen hebt u toegang tot de<br />

lampen en kunt u ze vervangen.<br />

Reparaties onderweg<br />

89


Reparaties onderweg Jonckheere<br />

4.2 Achteraan<br />

Om de achterlichten te vervangen, opent u de<br />

achterklep.<br />

U kunt de achterlichten nu via het motorcompartiment<br />

bereiken en vervangen.<br />

Om de lampen van de bovenlichten te<br />

vervangen, moet u de rode polyester kap<br />

verwijderen. Hiervoor schroeft u de twee<br />

schroeven aan de bovenkant los, waarna u de<br />

polyester kap kunt losmaken van de steunen.<br />

U hebt nu volledige toegang tot de lampen.<br />

90


Jonckheere<br />

5.Binnenverlichting vervangen<br />

- Aan beide uiteinden van de plexiglazen<br />

afdekking vindt u koppeldelen.<br />

Verwijder eerst deze koppeldelen door ze<br />

omlaag te duwen.<br />

- Vervolgens verwijdert u de plexiglazen<br />

afdekking op dezelfde manier.<br />

U kunt nu gemakkelijk bij de binnenverlichting.<br />

- Deze bestaat uit fluorescerende lampen en<br />

nachtverlichting (zie afbeelding hieronder).<br />

- Het nachtlicht is een gloeilamp met een<br />

blauwkapje, dat gemakkelijk kan worden<br />

verwijderd door erop te duwen.<br />

Reparaties onderweg<br />

91


Reparaties onderweg Jonckheere<br />

6.Gloeilampen in de service-units voor passagiers vervangen<br />

Boven de passagiersstoelen (in de bagagerekken) zijn service-units aangebracht met<br />

luchtmondjes, leeslampjes en luidsprekers.<br />

U kunt een schakelaar of lamp vervangen door de unit uit het bagagerek te verwijderen:<br />

- U verwijdert de service-unit door een<br />

schroevendraaier in de naad tussen de<br />

service-unit en het bagagerek te plaatsen.<br />

- Wanneer de service-unit is verwijderd, hebt<br />

u toegang tot de achterkant en kunt u<br />

gemakkelijk een lamp of schakelaar (of<br />

luidspreker) vervangen.<br />

92


Jonckheere<br />

7.Sproeiersystemen ontluchten<br />

Het waterreservoir voor de ruitensproeiers<br />

bevindt zich onder de chauffeurscabine, naast<br />

de accu’s, en is toegankelijk via de accuklep.<br />

Inhoud van het waterreservoir: 20 liter<br />

Wanneer het reservoir leeg is geweest, moet u<br />

het sproeiersysteem ontluchten.<br />

- Open de accuklep.<br />

- Maak de waterslang los net voor de<br />

terugslagklep (zie afbeelding - bij<br />

de pijl).<br />

- Activeer de sproeiers (vanaf het dashboard)<br />

tot water uit de slang komt.<br />

Als het water uit de slang komt, sluit u<br />

de slang weer aan op de terugslagklep.<br />

Let op:<br />

Vul de reservoirs met antivries (vooral in de<br />

winter) om bevriezing van de sproeiers<br />

te voorkomen.<br />

Controleer van tijd tot tijd de werking van de<br />

sproeiers.<br />

Reparaties onderweg<br />

93


Reparaties onderweg Jonckheere<br />

8.Slepen<br />

94<br />

Een voertuig waarin passagiers<br />

zitten mag niet worden gesleept<br />

Veiligheid<br />

Gebruik altijd een sleepoog, behalve in geval<br />

van nood. Rijd onder deze omstandigheden<br />

niet sneller dan 40 km/h.<br />

De snelheid moet altijd worden aangepast aan<br />

de omstandigheden.<br />

De aandrijfas moet altijd worden losgekoppeld<br />

van het differentieel wanneer over een lange<br />

afstand wordt gesleept.<br />

Dit voorkomt schade aan de versnellingsbak.<br />

Sleepoog vastmaken<br />

Bij elke bus wordt een sleepoog meegeleverd.<br />

Vooraan en achteraan zijn steunen<br />

aangebracht waaraan het sleepoog kan<br />

worden bevestigd.<br />

Vooraan:<br />

De steun is achter de voorbumper bevestigd.<br />

Verwijder het kleine paneeltje (zie pagina 96)<br />

Verwijder de rubberen beschermdop<br />

Het sleepoog kan nu in de steun worden<br />

geschroefd.<br />

Achteraan:<br />

De steun is onder de achterbumper bevestigd.<br />

Verwijder de rubberen beschermdop.<br />

Het sleepoog kan nu in de steun worden<br />

geschroefd.<br />

Schroef het oog zover mogelijk<br />

naarbinnen.<br />

Bij elke bus wordt een sleepoog meegeleverd.


Jonckheere<br />

9.Reservewiel<br />

Het reservewiel bevindt zich op een drager<br />

onder de voorkant van de bus.<br />

Het is toegankelijk via het frontpaneel van de<br />

bus en kan worden losgemaakt door het losdraaien<br />

van de bevestigingsbouten,<br />

die kunnen worden bereikt via het luik op het<br />

platform naast de chauffeur.<br />

Nadat het reservewiel is losgemaakt van<br />

de drager:<br />

- Verwijder het kleine paneeltje aan de<br />

voorkant (zie pagina 96)<br />

- Breng het voertuig omhoog tot de hoogste<br />

stand (zie de meegeleverde Origine <strong>VDL</strong><br />

<strong>Bus</strong> documentatie).<br />

De tijdelijke hoogteregeling zorgt voor<br />

meer ruimte op de grond.<br />

- Rijd nu naar achteren zodat u het<br />

reservewiel kunt pakken .<br />

Controleer eerst of het reservewiel<br />

in goede staat verkeert en de<br />

bandenspanning correct is.<br />

Reparaties onderweg<br />

95


Reparaties onderweg Jonckheere<br />

10.Frontpaneel openen/sluiten<br />

Dit paneel is speciaal ontworpen om u volledige toegang te bieden tot de voorkant van de bus.<br />

Er zijn een paar stappen nodig om het te openen.<br />

- Verwijder eerst het kleine paneeltje (a)<br />

- Trek de hendel (b) omlaag (achterkant van<br />

het kleine paneel).<br />

- Het kleine paneel is nu ontgrendeld, maar<br />

zit nog steeds vast met een ketting (c).<br />

- Verwijder de veiligheidsketting (c).<br />

- U kunt het kleine frontpaneel (a) nu<br />

gemakkelijk verwijderen.<br />

96


Jonckheere<br />

- Om het grote paneel (d) te verwijderen,<br />

moet u eerst de ruitenwisserarmen<br />

verwijderen.<br />

- Verwijder de 3 inbusbouten (e)<br />

- Open de hoekdelen (f) (links en rechts)<br />

door aan de handgreep (g) te trekken.<br />

De hoekdelen zijn nu ontgrendeld. Open de<br />

hoekdelen handmatig.<br />

- Als de hoekdelen zijn geopend, kunt u de<br />

grendels (h) bedienen waarmee het grote<br />

frontpaneel wordt vastgehouden.<br />

Reparaties onderweg<br />

97


Reparaties onderweg Jonckheere<br />

- Voor de laatste stap moet een tweede<br />

persoon het frontpaneel vasthouden<br />

terwijl de eerste persoon de centrale<br />

grendel (i) bedient.<br />

- Nu is het grote frontpaneel volledig<br />

ontgrendeld en kunt u het verwijderen.<br />

- Op deze manier hebt u volledige toegang<br />

tot de voorkant van de bus.<br />

Het frontpaneel sluiten<br />

- Plaats het grote frontpaneel in de goede stand en druk het aan tot u de 3 sloten hoort klikken<br />

(aan beide zijden en in het midden).<br />

- Draai de 3 inbusbouten weer vast<br />

- Bevestig de ruitenwisserarmen<br />

- Sluit de hoekdelen<br />

- Plaats het kleine frontpaneel (in de hengsels)<br />

- Maak het kleine frontpaneel vast met de ketting<br />

- Sluit de klep van het kleine frontpaneel (tot u de klik van het slot hoort)<br />

98


Jonckheere<br />

Identificatie<br />

Identificatie<br />

1. Identificatie van het voertuig . . . . . . . . 100<br />

99


Identificatie Jonckheere<br />

1.Identificatie van het voertuig<br />

Om uw voertuig gemakkelijker te kunnen identificeren bij onderhoud of reparatie, adviseren wij<br />

u de specifieke gegevens van het voertuig in te vullen op het formulier onderaan de pagina.<br />

U vindt de betreffende informatie op de kaart<br />

met technische gegevens of op de identificatieplaatjes<br />

die zijn aangebracht aan de zijkant<br />

van de elektriciteitskast in het centrale<br />

bagagecompartiment .<br />

Deze gegevens zijn van groot belang als u<br />

contact opneemt met de <strong>VDL</strong> Jonckheere<br />

After Sales- afdeling: aan de hand van deze<br />

gegevens kan de afdeling alle benodigde<br />

informatie over uw voertuig zoeken.<br />

100<br />

Carrosserienummer van het voertuig: . . . . . . .<br />

Chassistype: . . . . . . . . . . . . .<br />

Chassisnummer:. . . . . . . . . . . .


Jonckheere<br />

Technische gegevens<br />

Technische gegevens<br />

1. Afmetingen voertuig . . . . . . . . . . 102<br />

2. Brandstoftank & AdBlue tank . . . . . . . . 104<br />

101


Technische gegevens Jonckheere<br />

1. Afmetingen voertuig<br />

1.1 JHD<br />

102<br />

Breedte : 2.550 mm<br />

Hoogte : 3.660 mm<br />

Stahoogte interieur : 1.930 mm


Jonckheere<br />

1.2 JSD<br />

Breedte : 2.550 mm<br />

Hoogte : 3.820 mm<br />

Stahoogte interieur : 2.080 mm<br />

Technische gegevens<br />

103


Technische gegevens Jonckheere<br />

2. Brandstoftank & AdBlue tank<br />

De brandstoftank (B) bevindt zich boven de vooras. De inhoud is ongev. 715 liter (als optie kan<br />

er een brandstoftank met een inhoud van 900 liter gemonteerd worden). De vulopening<br />

bevindt zich achter het kleine klepje. (in optie kan er een bijkomende vulopening voorzien<br />

worden aan de andere kant van het voertuig, dan kan men de de bus vullen langs beide zijden<br />

van het voertuig).<br />

De AdBlue tank (A) (inhoud : 45 liter) bevindt zich voor de vooras en kan gevuld worden langs<br />

de voetpadzijde, de vulopening bevindt zich achter het kleine klepje.<br />

104


Jonckheere<br />

A<br />

AdBlue tank 104<br />

Afmetingen 102<br />

Airco installatie 78<br />

Audio 45<br />

B<br />

Bagageruimtekleppen 51<br />

Bestuurdersverlichting 12<br />

Binnenverlichting vervangen 91<br />

Brandblusser 58<br />

Brandstoftank 104<br />

C<br />

Carrosserie reinigen 80<br />

Chauffeursstoel 37<br />

ClimaAire 18<br />

D<br />

Deuren 41, 54<br />

Deurrubbers 65<br />

Digitale klok 40<br />

E<br />

Elektriciteitskast 87<br />

F<br />

Filters klimatisatiesysteem 73<br />

FrontAire 20<br />

Frontpaneel openen/sluiten 96<br />

G<br />

Geschiedenis 3<br />

Gevaarlichten 23<br />

Gloeilampen vervangen 88<br />

I<br />

Identificatie van het voertuig 100<br />

Instapdeur 41<br />

Instrumentenbord 10<br />

Interieur verlichting 13<br />

Interieuronderhoud 83<br />

K<br />

Koplampen instellen 66<br />

L<br />

Lak bijwerken 82<br />

Leeslichten 12<br />

M<br />

Middendeur 42<br />

Mistlichten 23<br />

N<br />

Nachtverlichting 12<br />

Noodhamers 58<br />

Noodprocedure bagagekleppen 56<br />

O<br />

Onderhoudschecklist 63<br />

P<br />

Passagiersstoelen 47<br />

R<br />

Reservewiel 95<br />

Ruitensproeiertank 65<br />

S<br />

Service-units passagiers 49<br />

Slepen 94<br />

Sproeiersystemen ontluchten 93<br />

T<br />

Timer voorverwarmer Webasto 33<br />

Toilet 43, 67<br />

V<br />

Veiligheidsgordels 59<br />

Veiligheidsvoorschriften 5<br />

Ventilatieluiken 50, 55, 65<br />

Verbandtrommel 58<br />

Verlichting gids 16<br />

Verlichting kofferruimte 12<br />

Video 45<br />

W<br />

Waarschuwingssymbolen 4<br />

Watervoorverwarmer Webasto 78<br />

Z<br />

Zekeringen vervangen 88<br />

Index<br />

105


Index Jonckheere<br />

106

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!