31.08.2013 Views

Stadskrant mei 2013 - Stad Kortrijk

Stadskrant mei 2013 - Stad Kortrijk

Stadskrant mei 2013 - Stad Kortrijk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Stad</strong>Skrant<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

KorTrIjK<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

wordt maandelijks gratis verspreid<br />

+ UiT in <strong>Kortrijk</strong><br />

A a l b e k e • B e l l e g e m • B i s s e g e m • H e u l e • K o o i g e m • K o r t r i j k • M a r k e • R o l l e g e m<br />

FeeST in de STad<br />

SINKSEN 13<br />

1 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk


www.KoRTRiJK.Be<br />

in deze <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong>: Facebookpagina<br />

en verder:<br />

• Start zomerseizoen > 3<br />

• Sociale projecten > 10<br />

• Aalbeke feest > 11<br />

• <strong>Kortrijk</strong> in de wereld > 13<br />

• Straat in de kijker > 15<br />

• Opening bib > 16<br />

2 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

Mei staat in <strong>Kortrijk</strong> in het teken van eerlijke<br />

handel. In het kader van ‘May Fair<br />

Trade: (H)Eerlijk <strong>Kortrijk</strong>’ vindt elke dag<br />

wel een Fair Trade-activiteit plaats. p. 4-5<br />

Tijdens het Pinksterweekend (18-20 <strong>mei</strong>)<br />

is het centrum van <strong>Kortrijk</strong> één groot<br />

podium met muziek door artiesten van<br />

diverse kleur en pluimage. Bovendien<br />

proef je van spektakel dat nooit eerder in<br />

ons land te zien was. p. 6-7<br />

Op zondag 26 <strong>mei</strong> vindt van 14.30 tot<br />

17.30 uur de jaarlijkse Dag van het Park<br />

plaats. Ditmaal strijken de organisatoren<br />

neer in de Warande. p. 8<br />

Dat jonge kinderen op het voetpad mogen<br />

fietsen, lijkt evident. Dat volwassenen<br />

dat niet mogen, is al even logisch.<br />

Maar waar ligt de grens? Onze <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong>reporter<br />

zocht een antwoord op de<br />

meest prangende vragen. p. 9<br />

Het Jeugdontmoetingscentrum (JOC)<br />

verlaat na 20 jaar trouwe dienst zijn stek<br />

in de Filips van de Elzaslaan. Ook de gebruikerslokalen<br />

en het secretariaat zijn<br />

te vinden in de nieuwe locatie op <strong>Kortrijk</strong><br />

Weide. p. 12<br />

Wie ouder wordt, heeft meer kans om<br />

te vallen. En zo’n valpartij heeft meestal<br />

nare gevolgen. Daarom kan je je huis<br />

laten ‘screenen’ om het valvrij te houden.<br />

p. 14<br />

• Vroeger en nu > 17<br />

• <strong>Kortrijk</strong> Kort > 18-19<br />

• De Mensen > 20<br />

• Aller Retour > 21<br />

• Uit in <strong>Kortrijk</strong> > 22-26<br />

• <strong>Stad</strong>skiekjes > 27<br />

<strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> <strong>Kortrijk</strong> is het officiële stadsmagazine van de stad <strong>Kortrijk</strong>, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis thuis bezorgd<br />

Foto cover: Philip Samyn | Foto backcover: Anthonie Lanckman | Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042,<br />

8500 <strong>Kortrijk</strong> | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 <strong>Kortrijk</strong> | Oplage: 39.500 exemplaren | Klachten over de bezorging?<br />

Neem contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 96 | Heb je zelf nieuws? Neem dan contact op met de redactie via stadskrant@kortrijk.be.<br />

Fair Trade Gemeente <strong>Kortrijk</strong><br />

• Officiële pagina van de trekkersgroep Fair Trade Gemeente<br />

<strong>Kortrijk</strong> op Facebook.<br />

• Link: www.facebook.com/<strong>Kortrijk</strong>FairTradeGemeente<br />

• Opgestart op 22 juni 2011.<br />

• Aantal personen die de pagina leuk vinden: 97<br />

• Populairste post: lancering van het May Fair Trade logo op 28<br />

maart <strong>2013</strong><br />

Op deze pagina lees je alles over de initiatieven die passen<br />

binnen Fair Trade Gemeente <strong>Kortrijk</strong>. Je vindt er tips &<br />

tricks, achtergrondinfo over eerlijke handel en duurzame<br />

landbouw, recepten, partnerorganisaties, campagnes, …<br />

Je vindt er ook alle initiatieven die kaderen binnen May Fair<br />

Trade en kan er je eigen Fair Trade activiteiten op posten.<br />

Tweets van de maand<br />

@sarahlouncke<br />

vandaag een fijne dag gehad in het #boekenfestijn #expo #kortrijk en<br />

kan nu niet slapen omdat ik wil lezen!<br />

@VerschuereBram<br />

Voor twee weken het mooiste plekje in #kortrijk wat mij betreft: de<br />

japanse kerselaren op kluifrotonde<br />

@FSteyt<br />

Lente ! Genoten van de zon en de tentoonstelling "#<strong>Kortrijk</strong> voor de<br />

camera". Aanrader als de zon even wegkruipt.<br />

@Henk_Lietaert<br />

Burgemeester en schepenen van @8500<strong>Kortrijk</strong> zijn goed te bereiken!<br />

Zaterdag getweet, maandag al mail in de bus! #super #<strong>Kortrijk</strong><br />

@NicolasBouteca<br />

Livestream gemeenteraad #kortrijk is van kinderziektes af. Nu kunnen<br />

we gemeentepolitiek echt vanuit de zetel volgen. Mooi. #transparantie


opENLUcHTzwEmBad<br />

Wil je baantjes trekken of plonsen in openlucht,<br />

dan zit je vanaf 1 <strong>mei</strong> goed in het<br />

prachtige openluchtbad aan de Abdijkaai.<br />

Tot 12 <strong>mei</strong> kan je terecht in het grote fonteinbad.<br />

De officiële opening is op zondag<br />

12 <strong>mei</strong>. Vanaf die dag kan je ook een duik<br />

nemen in het diepe bad.Genieten van een<br />

korte middaglunch of aperitiefje na het<br />

werk, kan vanaf eind <strong>mei</strong> in de nieuwe rusthoek<br />

van het openluchtbad. Je hoeft hiervoor<br />

geen toegangsprijs te betalen.<br />

Wist je dat..<br />

je met je sportkaart tegen een goedkoper tarief<br />

kan zwemmen (€1,5 voor kinderen, €2 voor<br />

volwassenen i.p.v. €7)? Sportkaarten kan je<br />

enkel verkrijgen in de overdekte zwembaden!<br />

BIg aIr pooL jUmp<br />

een internationaal groepje BMX’ers zorgt<br />

voor spektakel tijdens de Big Air Pool Jump<br />

op zondag 12 <strong>mei</strong> in het openluchtbad Abdijkaai.<br />

Vanaf 14 uur kan je je vergapen aan<br />

gedurfde stunts vanop de 6 meter schans.<br />

Het openluchtbad is die dag gratis toegankelijk<br />

voor alle zwembadbezoekers.<br />

SporT@KorTrIjK<br />

De <strong>Kortrijk</strong>se sportclubs geven op 25 <strong>mei</strong><br />

de aftrap van de derde editie van Sport@<br />

<strong>Kortrijk</strong>. op de Grote Markt, op de Leie en<br />

op verschillende pleintjes en parken in de<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Wandel, fiets of zwem de zomer in!<br />

Vergeet die barkoude winter en hou je zonnebril, teenslippers en zonnebrandolie bij de hand. <strong>Kortrijk</strong> heeft een<br />

pak buitenactiviteiten in petto om het zomerseizoen op gang te trappen.<br />

binnenstad kan je proeven van heel veel<br />

verschillende sporten.<br />

R www.kortrijk.be/sport<br />

argUS-waNdELzoEKTocHT<br />

met deze zoektocht beleef je de stad op<br />

een andere manier. Je krijgt een boeiend<br />

verhaal over vergeten plekjes, opmerkelijke<br />

gebouwen en bewoners, groene oases en<br />

verrassende hoekjes. Bovendien kan je tal<br />

van mooie prijzen winnen. in het gratis wandelboekje<br />

vind je originele wedstrijdvragen<br />

voor ouders en kinderen. Zo wordt de tocht<br />

van 4,5km beslist nog boeiender. Kruip van 3<br />

<strong>mei</strong> tot 31 augustus in de huid van Sherlock<br />

Holmes en spot de stad met argusogen!<br />

R www.argusmilieu.be<br />

BUdaparK<br />

Zowel jong als oud kunnen tijdens de zomermaanden<br />

relaxen in het mooie kader<br />

van de Leie. Dan wordt het Budapark omgetoverd<br />

tot een strand met ligweide en bar<br />

waardoor inwoners en toeristen maximaal<br />

kunnen genieten van het zonnetje. Van 1<br />

<strong>mei</strong> tot en met 30 juni is de bar open op zaterdag<br />

en zondag van 13 uur tot max. 22 uur.<br />

in de maanden juli en augustus kan je er ook<br />

tijdens de week verpozen. Dan is de bar elke<br />

dag open van 13 uur tot 22 uur. Van 1 september<br />

tot 15 oktober geldt opnieuw een<br />

beperkte regeling met opening op zaterdag<br />

en zondag van 13 uur tot max. 22 uur.<br />

FaIr TradE FIETSTocHT<br />

op zondag 5 <strong>mei</strong> kan je deelnemen aan de<br />

(h)eerlijke fietstocht Like Bike for Fair Trade<br />

door <strong>Kortrijk</strong>. er zijn twee fietslussen 13 of<br />

25 km uitgewerkt. Je kan zelf kiezen waar<br />

je op de lus vertrekt. onderweg maak je<br />

kennis met tal van wereldwinkelproducten<br />

en kan je eerlijke hapjes en drankjes proeven.<br />

op de stopplaatsen vind je proevertjes<br />

tussen 14 uur en 18 uur (tenzij anders vermeld<br />

in de brochure). Meer informatie over<br />

de stopplaatsen en fietsroute vind je op<br />

www.kortrijk.be/mayfairtrade. een papieren<br />

versie van deze brochure is verkrijgbaar<br />

in de Wereldwinkel, Groeningelaan 12 en<br />

in de oxfam Bookshop,<br />

Buda straat 20 te <strong>Kortrijk</strong>.<br />

gELUIdSwaNdELINgEN<br />

Listen to This is de collectie geluidswandelingen<br />

van Festival <strong>Kortrijk</strong>. Geluidskunstenaars<br />

David Helbich en Christina Kubisch stippelden<br />

wandelroutes uit die je met andere oren<br />

laten luisteren naar de stad. De wandelingen<br />

volgen trajecten door verschillende delen<br />

van de stad en vertellen elk een eigen verhaal<br />

op basis van stemmen, omgevingsgeluiden<br />

en muziek. in Toerisme <strong>Kortrijk</strong> kan<br />

je alle materiaal ontlenen om (gratis!) een<br />

geluidswandeling te maken.<br />

R www.festivalkortrijk.be<br />

MAY FAIR TRADE<br />

(H)EERLIJK KORTRIJK<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 3


<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

MAY FAIR TRADE<br />

(H)EERLIJK KORTRIJK<br />

“Fair trade is geen<br />

ver-van-mijn-bedshow”<br />

Mei staat in <strong>Kortrijk</strong> in het teken van Fair Trade: eerlijke handel en duurzame voedselproductie, zowel in het verre Zuiden<br />

als dichter bij huis. In het kader van May Fair Trade: (H)Eerlijk <strong>Kortrijk</strong> vindt elke dag wel een Fair Trade-activiteit plaats.<br />

“Wij willen van <strong>Kortrijk</strong> dé fair trade-stad van het land maken”, glimlachen de vrijwilligers van de Trekkersgroep Fair Trade.<br />

Je wordt een Fair Trade-gemeente of -stad<br />

als je voldoet aan zes criteria (zie kader). De<br />

Trekkersgroep die de titel moet helpen behalen<br />

en behouden, bestaat in <strong>Kortrijk</strong> uit<br />

een zevental vrijwilligers, van wie enkelen<br />

zich ook inzetten voor de Oxfam Wereldwinkel.<br />

“<strong>Kortrijk</strong> heeft – als eerste gemeente<br />

in west-Vlaanderen – de titel behaald in<br />

4 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

2006, maar het vraagt een voortdurende<br />

inzet om die jaarlijks te verlengen”, zegt<br />

Noordzuidambtenaar Stijn Van Dierdonck.<br />

“Met de Trekkersgroep komen we maandelijks<br />

samen om te brainstormen hoe we Fair<br />

Trade kunnen promoten”, legt Dirk Candaele<br />

uit. “elk jaar trachten we de focus van<br />

onze initiatieven op een ander aspect of<br />

een andere doelgroep te leggen.”<br />

Fair trade-ambassadeurs<br />

“De voorbije jaren hebben we telkens één<br />

doelgroep in contact gebracht met Fair<br />

Trade, zoals scholen, verenigingen en horecazaken”,<br />

zegt Marieke Troost. “Met May Fair<br />

Trade richten we ons nu naar iedereen. Ter-<br />

© Johan Depaepe


wijl we de eerste jaren vooral zelf initiatieven<br />

namen en activiteiten uitwerkten, stimuleren<br />

we nu ook andere partners om iets<br />

te organiseren, met de Trekkersgroep als<br />

coördinator.” “een logische evolutie”, meent<br />

Dirk Candaele. “we merken dat steeds meer<br />

mensen vertrouwd zijn met Fair Trade en er<br />

volledig achterstaan, maar toch vindt de<br />

consument nog onvoldoende de weg naar<br />

Fair Trade. Door de ervaring van mensen<br />

met Fair Trade te bundelen, versterk je de<br />

boodschap alleen maar. idealiter zou het<br />

een automatisme moeten worden om bij<br />

je aankopen óók aan Fair Trade-producten<br />

te denken, en dat is nog niet het geval. we<br />

blijven dus voortdurend nadenken hoe we<br />

dat kunnen bereiken. Zo veel mogelijk organisaties<br />

en verenigingen daarbij betrekken,<br />

is één van de pistes. Huidige en nieuwe<br />

gebruikers van Fair Trade-producten kunnen<br />

op die manier ook een soort ambassadeur<br />

worden en hun vriendenkring ermee<br />

in contact brengen”, aldus Marieke Troost.<br />

Groot enGaGement<br />

de leden van de Trekkersgroep hebben er<br />

alleszins een flinke taak aan. waar komt hun<br />

engagement – vaak al jarenlang – eigenlijk<br />

vandaan? “Fair Trade is een bijzonder krachtig<br />

model”, zegt Dirk Candaele. “Het is iets<br />

heel concreet, waar iedereen zijn steentje<br />

toe kan bijdragen. eigenlijk is het vrij eenvoudig:<br />

geef de mensen in het Zuiden het<br />

loon dat ze verdienen, en je stimuleert als<br />

vanzelf hun ontwikkeling.” Hinde oudaha,<br />

de coördinator van May Fair Trade, doet voor<br />

het tweede jaar op rij haar stage in de <strong>Kortrijk</strong>se<br />

Wereldwinkel, omwille van een grote<br />

interesse in ontwikkelingssamenwerking. “Je<br />

kan dan wel sympathie hebben voor Fair Trade,<br />

maar hoe meer je erover weet en leert,<br />

hoe groter je betrokkenheid. Die rol van de<br />

Trekkersgroep spreekt mij aan.”<br />

Zowel Veerle Devaere als Marieke Troost zijn<br />

zelf al eens in het Zuiden vrijwillig aan de<br />

slag geweest; Veerle in een landbouwproject<br />

in Gambia en marieke bij haar schoonbroer,<br />

een missionaris, in Panama. Daar hebben<br />

ze heel concreet de voordelen gezien<br />

van wat ze hier promoten. Veerle Devaere:<br />

“Deel uitmaken van de Trekkersgroep is voor<br />

mij een mooie manier om mijn solidariteit<br />

met het Zuiden te kunnen tonen en kennis<br />

te maken met andere culturen. Voor mij is<br />

het eenvoudig: als je de mensen daar eerlijk<br />

zou verlonen, hoeven er bijvoorbeeld geen<br />

Afrikaanse bootvluchtelingen aan te spoelen<br />

in italië”, klinkt het bij Marieke Troost.<br />

“een eerlijk loon maakt de mensen sterker<br />

en weerbaarder. wat wij hier doen is mis-<br />

schien maar een druppel op een hete plaat,<br />

maar vele druppels maken ook een oceaan,<br />

hè?” Bovendien is er ook het ecologische<br />

aspect: duurzame voedselproductie komt<br />

iedereen ten goede. en zo kan je ook de link<br />

leggen met lokale en duurzame landbouw<br />

hier. “Fair Trade is dus zeker geen ver-vanmijn-bedshow”,<br />

zegt Stijn Van Dierdonck.<br />

35 activiteiten<br />

media- en andere campagnes moeten de<br />

aandacht voor eerlijke handel en duurzame<br />

voedselproductie levendig houden, en daar<br />

past May Fair Trade perfect in. “Mensen en organisaties<br />

konden tot 1 april initiatieven registreren”,<br />

zegt Stijn Van Dierdonck. “ook activiteiten<br />

die al elk jaar plaatsvinden, krijgen<br />

op die manier extra aandacht. in het begin<br />

dachten we: is het niet té ambitieus om een<br />

volledige maand Fair Trade in de kijker te willen<br />

zetten?”, zegt Veerle Devaere. “Maar in totaal<br />

zijn zowat 35 initiatieven geregistreerd.”<br />

“Meer dan verhoopt, en dat komt ook omdat<br />

het heel laagdrempelig is gehouden: het<br />

moeten geen spectaculaire activiteiten zijn”,<br />

zegt Hinde oudaha. “Het kan evengoed gaan<br />

om een school die op haar schoolfeest of ouderavond<br />

Fair Trade-producten serveert, als<br />

om een groot festival tijdens Sinksen. en zo<br />

is er een mooie mix aan initiatieven, die Fair<br />

Trade naar een breder publiek brengt en niet<br />

alleen tot bij mensen die bijvoorbeeld de<br />

wereldwinkel al kennen.”<br />

R www.kortrijk.be/mayfairtrade<br />

056 27 72 80 (Noord-Zuid dienst <strong>Kortrijk</strong>) of<br />

056 22 32 44 (Oxfam Wereldwinkel <strong>Kortrijk</strong>)<br />

MAY FAIR TRADE<br />

(H)EERLIJK KORTRIJK<br />

Hoe word je een Fair Trade Gemeente?<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

1) Het lokale bestuur steunt en promoot Fair Trade in woorden en daden.<br />

2) Minstens twee Fair Trade-producten zijn beschikbaar in plaatselijke winkels, en<br />

ze worden geserveerd bij de plaatselijke horeca.<br />

3) Scholen, bedrijven en organisaties gebruiken Fair Trade-producten, en helpen<br />

de kennis erover en de betrokkenheid erbij te vergroten.<br />

4) er worden campagnes georganiseerd om Fair Trade in het nieuws te houden.<br />

5) een Trekkersgroep neemt initiatieven om de titel te behalen en te behouden.<br />

6) De gemeente promoot met nieuwe initiatieven lokale consumptie en productie<br />

van duurzame voedingsproducten.<br />

R www.fairtradegemeenten.be<br />

Wat zijn hun favoriete<br />

Fair Trade-producten?<br />

Hinde oudaHa:<br />

“ik hou wel van het assortiment ontbijtproducten.”<br />

dirk candaele:<br />

“Aangezien ik een wijnliefhebber<br />

ben, gaat mijn voorkeur uit naar de<br />

Gran descabezado, maar ook naar de<br />

Argentijnse Malbec.”<br />

veerle devaere:<br />

“ik kan moeilijk de worldshakes laten<br />

staan: een keuze uit lekkere en mooi<br />

rood gekleurde fruitsappen. Heel populair<br />

bij de wereldwinkelklanten.”<br />

marieke troost:<br />

“De verschillende soorten koffie zijn<br />

niet te versmaden. en als we groepen<br />

over de vloer krijgen, maak ik heerlijke<br />

chocomousse met de wereldwinkelchocolades.”<br />

stijn van dierdonck:<br />

“Mij schiet de ice Tea uit de wereldwinkel<br />

te binnen: dat is echt ‘koude thee’, in<br />

plaats van suikerwater (lacht).”<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 5


<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Sinksen 13<br />

betovert de stad<br />

Sinksen staat synoniem voor feest en avontuur in de binnenstad. Tijdens het Pinksterweekend (18-20 <strong>mei</strong>) is<br />

het centrum van <strong>Kortrijk</strong> één groot podium voor artiesten van diverse kleuren en pluimage. Bovendien proef je<br />

van spektakel dat nooit eerder in ons land te zien was.<br />

Dat Sinksen 13 één groot cultureel volksfeest<br />

wordt, staat buiten kijf. Laat je de weg<br />

wijzen door gekke fanfares, een reuzenolifant,<br />

een bikeparade en <strong>Kortrijk</strong> Loopt. of<br />

ga mee in de ambiance van het Schouwburgplein<br />

met internationaal straattheater,<br />

een tangobal, een Battle of the Bands en<br />

warme wereldmuziek. Muziekliefhebbers<br />

kunnen hun hart ophalen in en rond de<br />

Muzieksite Track* of op ’t Plein. Je kan er<br />

optredens meepikken of een dansje wagen<br />

tijdens de afterparty’s. Dit jaar kan je zelfs<br />

voor het eerst al op vrijdagavond terecht<br />

voor feest en plezier op de Vlasmarkt en in<br />

de Burgemeester Reynaertstraat.<br />

we verwachten jou met de kinderen voor<br />

een reuzenpicknick en een reeks kleine en<br />

grote familievoorstellingen in de unieke<br />

sfeer van het Begijnhofpark. Je kan er krijttekeningen<br />

maken, zelf een film opnemen<br />

of een ritje maken met de Vespaqua, een<br />

© David Samyn<br />

6 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

treintje met wagonnetjes van gevulde badkuipen.<br />

in de avonduren kan je er terecht<br />

voor authentieke jazz tijdens in openlucht.<br />

ook de Big eli wheel, een Amerikaans reuzenrad<br />

uit 1937, zal niet aan de aandacht<br />

ontsnappen.<br />

Voor internationaal straattheater en circus<br />

moet je naar de Grote Markt. Verpoos tussendoor<br />

even op het Vandaleplein, in de schaduw<br />

van de Sint-Maartenskerk voor kleine<br />

performances, beeldende installaties en de<br />

Platenbus, een tot discobar omgebouwde<br />

oude brandweerwagen. Culinaire lekkernijen<br />

uit de wereldkeuken vind je op de Houtmarkt,<br />

zonder twijfel hét kleurrijkste plein<br />

van de stad met KortRijk aan Culturen. en<br />

alsof dat nog niet genoeg is, kan je ook gezellig<br />

rondkuieren op de grootste rommelmarkt<br />

van Vlaanderen. Afspraak op Sinksen 13!<br />

R www.sinksen.be<br />

Wat je zeker niet mag<br />

missen op Sinksen 13!<br />

orcHestre international du vetex<br />

eind 2012 trok deze multiculturele feestfanfare<br />

richting Latijns-Amerika om er<br />

ruim twee weken rond te toeren in het<br />

spoor van Manu Chao. Nu nodigen ze een<br />

aantal bevriende Argentijnse muzikanten<br />

uit om samen te musiceren en de Latijns-<br />

Amerikaanse muziekstijlen met de Balkan<br />

te verbinden in een uniek en feestelijk concert<br />

op zaterdag 18 <strong>mei</strong> om 21 uur op het<br />

Schouwburgplein.<br />

elépHantasia<br />

Samen met dansers, vuurspuwende begeleiders<br />

en een tuc-tuc die zo uit een bol-


lywoodfilm lijkt weggeplukt, trekt een gigantische<br />

mechanisch aangedreven olifant<br />

gracieus door het centrum van de stad.<br />

bike parade<br />

Vzw Mobiel organiseert een grootse Bike<br />

Parade met minstens 300 versierde fietsen.<br />

wie met de origineelste fiets of lading<br />

opdaagt valt in de prijzen! Zondag 19 <strong>mei</strong><br />

vanaf 15 uur op de Grote Markt.<br />

compaGnie popul’art<br />

Het Frans collectief en rondreizend kermistheater<br />

Compagnie Popul’Art is in de stad<br />

om er zijn kunstjes te vertonen of je hun<br />

freaks te presenteren. Nu ook twee dagen<br />

op de Grote Markt.<br />

biG eli WHeel<br />

De Big eli wheel, een uniek Amerikaans<br />

reuzenrad uit het jaar 1937 is de blikvanger<br />

in het Begijnhofpark en doet de sfeer van<br />

het kermisgebeuren van lang vervlogen<br />

tijden herleven. Gastheer en gastvrouw<br />

Louis en Lulu ontvangen jong, jonger en<br />

jongst twee dagen in de openlucht Cotton<br />

Club voor animatie-acts, jazzy concerten en<br />

workshops allerhande.<br />

opera de lille<br />

De opera de Lille met de Barbier van Sevilla op<br />

het Vandaleplein op zaterdag 18 <strong>mei</strong>. De opera<br />

wordt gespeeld in Rijsel door de opera de Lille.<br />

Je krijgt het live te zien op groot scherm !<br />

muzieksite track<br />

op de Muzieksite Track slaan het Muziekcentrum<br />

TraCK, Muziekcafé TraCK en De<br />

Kreun de handen in mekaar voor concerten<br />

van bekende en minderbekende groepen<br />

en ongebreideld partyplezier.<br />

copacabana<br />

Copacabana van het Spaanse Ponten Pie<br />

speelt op zondag en op maandag op een<br />

onverwachte locatie. Veel kunnen we er<br />

niet over kwijt. Toch een kleine tip van de<br />

sluier: ’t is theater, ’t is cabaret, ’t is muziek<br />

en ’t is ook wel een heel klein beetje koken.<br />

een (gratis) kaartje kan je bemachtigen<br />

in het infopunt SiNKSeN (UiT in <strong>Kortrijk</strong>).<br />

Haast je want de plaatsen zijn beperkt.<br />

battle oF tHe bands<br />

een Battle of the Bands met The Green<br />

onions & ontpopt op zondag 19 <strong>mei</strong> om<br />

21uur. Twee partybands o.l.v. een Master of<br />

Ceremonies (cabaretier, acteur, zanger Han<br />

Coucke) nemen het tegen mekaar op met<br />

als enige bedoeling het Schouwburgplein<br />

in vlammende ambiance te brengen.<br />

tanGobal en latin party<br />

een hartverwarmend en begeesterend<br />

Tangobal met Roulotte Tango (Fr) georganiseerd<br />

door Tango <strong>Kortrijk</strong> op maandag 20<br />

<strong>mei</strong> vanaf 14.30 uur. op het Schouwburgplein<br />

sluiten we SiNKSeN 13 af met een Latin<br />

Party met de salsa bigband La Sonora<br />

Libre (es).<br />

FEEST EN AVONTUUR IN DE BINNENSTAD<br />

www.sinksen.be<br />

Info over parkeren, openbare toiletten,<br />

kompasbandjes voor kinderen,…<br />

vind je op www.kortrijk.be/sinksen of<br />

in de gratis Sinksenfolder die je ontvangt<br />

in de binnenstad.<br />

LEUKE ExTra’S<br />

dUUrzaam SINKSEN<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Swishen is ontstaan in modemekka<br />

London, waar het ondertussen razend<br />

populair is, en betekent niets meer dan<br />

kleren wisselen. Het is dé ideale manier<br />

om van je miskopen af te geraken en<br />

gratis iets in de plaats te krijgen! Swishen<br />

kan op zondag 19 <strong>mei</strong> vanaf 14 uur in<br />

de Bamboe-dome tent op het Schouwburgplein.<br />

Je krijgt er ook stijladvies.<br />

in het Begijnhofpark kan je op maandag<br />

20 <strong>mei</strong> vanaf 12u aanschuiven voor een<br />

Picknickbuffet. Tickets (€7/pp) zijn te<br />

verkrijgen via UiT in <strong>Kortrijk</strong> (056 23 98<br />

55) en wereldwinkel <strong>Kortrijk</strong>. online bestellen<br />

kan via www.sinksen.be. Je mag<br />

natuurlijk ook je eigen lekkers meebrengen.<br />

Vergeet je picknickdekentje niet!<br />

Sinksen is meer. Laat je betoveren door<br />

KortRijk aan Culturen, Tactickz, concerten<br />

en feest in de Burgemeester<br />

Reynaertstraat, de Stationstraat en de<br />

Vlasmarkt, de Hond in ‘t Kegelspel,…<br />

Voor het eerst krijgt Sinksen een thema<br />

mee. De stad zet bewust in op duurzaamheid<br />

en zoekt naar mogelijkheden om de<br />

impact van het evenement op het milieu<br />

en de leefbaarheid voor de inwoners zo<br />

klein mogelijk te houden. Sinksen moet<br />

het schoonste, eerlijkste en duurzaamste<br />

evenement van <strong>Kortrijk</strong> worden door o.a.<br />

een aanbod aan biologische voeding en<br />

fair trade producten, fietsgebruik en het<br />

openbaar vervoer stimuleren, extra fietsparkeerplaatsen,<br />

zo veel mogelijk online<br />

communicatie, eco-toiletten, gescheiden<br />

afvalinname op afvaleilanden,…<br />

solar zonder Grenzen<br />

Sinksen 13 steunt SMS4Light en brengt<br />

licht in Kolo Misaome (Togo). Samen<br />

met jou zet de stad haar schouders<br />

onder het project SMS4Light. Met één<br />

sms investeer je maandelijks €2 in solarlampen<br />

en zonnepanelen voor de<br />

inwoners van Kolo Misaome. Hiermee<br />

bezorg je de dorpelingen fatsoenlijk<br />

licht ipv olielampen en kaarsen die<br />

schadelijk zijn voor gezondheid en<br />

milieu. Volg het verloop van de actie<br />

op sms4light.be of deel via facebook/<br />

twitter. Peter en meter van de actie zijn<br />

Lieven Verstraete en Sofie Van Moll.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 7


<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

MAY FAIR TRADE<br />

(H)EERLIJK KORTRIJK<br />

Dag van het Park in<br />

vernieuwde warande<br />

Op zondag 26 <strong>mei</strong> vindt van 14.30 tot 17.30 uur de jaarlijkse Dag van het Park plaats. Ditmaal strijken de<br />

organisatoren neer in de Warande.<br />

Dit is een bewuste keuze want de warande –<br />

voor veel stadsgenoten een bron van jeugdsentiment<br />

– onderging de afgelopen twee<br />

jaar een ware metamorfose en grijpt de dag<br />

van het Park aan om het vernieuwde do<strong>mei</strong>n<br />

aan het grote publiek voor te stellen.<br />

avontuurlijk spelen<br />

Sinds het ontstaan in 1950 staat het thema<br />

spelen centraal op dit do<strong>mei</strong>n. Anno <strong>2013</strong><br />

is dit niet anders. De jongelui kunnen er<br />

zich uitleven in speelnatuur. De bestaande<br />

speelsite is avontuurlijker aangelegd door<br />

meer reliëf en elementen zoals zand en<br />

water. Deze ingrepen sporen de kinderen<br />

aan tot experimenteel en creatief spel. Het<br />

do<strong>mei</strong>n is verdubbeld in oppervlakte. Het<br />

nieuwe gedeelte grenst aan de rotonde<br />

van de izegemsestraat en de Hoge Dreef.<br />

Daar vind je ook de nieuwe hoofdingang<br />

voor fietsers en voetgangers. Voornoemd<br />

gebied van om en bij de 3 ha is ingericht<br />

als landschapspark. Je treft er een buurt-<br />

8 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

tuin voor gemeenschappelijk gebruik, een<br />

picknick- en barbecuezone, een hondenloopweide,<br />

een speelbeek met trekvlot en<br />

loopstammen en heel wat open ruimte<br />

voor allerlei activiteiten.<br />

Fair trade producten<br />

Naar aanleiding van de Dag van het Park kan<br />

je in de Warande deelnemen aan de meest<br />

uiteenlopende activiteiten. Het programma<br />

vermeldt een hindernissenparcours,<br />

een workshop cupcakes bakken, muzikale<br />

intermezzi door een feestelijke fanfare en<br />

een workshop permacultuur. Permacultuur<br />

is samenwerken met de natuur om een<br />

wereld te creëren waar iedereen toegang<br />

heeft tot voedsel, energie, water en onderdak.<br />

De plantenruilbeurs biedt soelaas voor<br />

wie plantjes op overschot heeft. Je brengt<br />

gewoon jouw plantjes mee. De stad zorgt<br />

voor de nodige logistiek. wie zich op culinair<br />

vlak wil uitleven, kan een taart bakken<br />

met Fair Trade-ingrediënten zoals suiker,<br />

noten, vruchten of zelfs een vleugje likeur.<br />

Jouw taart krijgt dan een plaats op het<br />

taartbuffet. Je kan ook de creaties van andere<br />

baklustigen uitproberen. Bij al dit lekkers<br />

hoort uiteraard Fair Trade koffie. Je kan<br />

andere Fair Trade producten proeven zoals<br />

allerhande sappen en wijn.<br />

R Interesse voor de plantenruilbeurs?<br />

Info en inschrijven bij leefmilieu@kortrijk.be<br />

of 056 27 82 00


maG mijn kind op Het voetpad<br />

Fietsen?<br />

wie jonger is dan 9 jaar, mag op het voetpad<br />

en op de verhoogde bermen rijden. er<br />

is wel één extra voorwaarde: de diameter<br />

van de wielen van de fiets mag niet groter<br />

dan 50cm zijn (banden niet inbegrepen).<br />

Het is uiteraard niet de bedoeling dat jonge<br />

fietsertjes voetgangers omver rijden of<br />

andere weggebruikers in gevaar brengen.<br />

Leer je kind dus remmen zodat het in staat<br />

is te stoppen bij een plotse hindernis. Voor<br />

oudere kinderen gelden dezelfde regels<br />

als voor volwassenen. Als er een fietspad<br />

is, moet je het gebruiken. Rij ook steeds op<br />

het fietspad in jouw rijrichting. is er geen,<br />

dan mag je fietsen op parkeerzones of gelijkgrondse<br />

bermen. Buiten de bebouwde<br />

kom mogen alle fietsers op de voetpaden<br />

en verhoogde bermen rijden als er geen<br />

fietspad, parkeerzone of gelijkgrondse<br />

berm is. is er niets van dit alles, dan rij je<br />

rechts op de rijbaan.<br />

maG ik de Hond laten meelopen<br />

aan de leiband?<br />

Je ziet het geregeld op straat: een hond die<br />

naast zijn fietsende baasje mee rent. Soms<br />

heeft de fietser de leiband in zijn hand. of de<br />

riem is aan de fiets vastgemaakt. Maar mag<br />

dat eigenlijk wel? de wet stelt dat het verboden<br />

is om als fietser eender welk dier mee te<br />

voeren aan de leiband. Het veroorzaakt hinder<br />

voor de andere weggebruikers en is ook<br />

heel gevaarlijk. Bovendien is het helemaal<br />

niet gezond voor de nek van je viervoeter.<br />

maG ik Fietsen in een voetGan-<br />

Gerszone?<br />

Fietsen in een voetgangerszone - zoals het<br />

winkelwandelgebied in <strong>Kortrijk</strong> - is toegelaten.<br />

Je moet er wel stapvoets rijden en<br />

mag de andere voetgangers niet in gevaar<br />

brengen. opletten dus: als het druk is, moet<br />

je afstappen en te voet verder gaan. Voetgangers<br />

hebben er steeds voorrang op het<br />

andere toegelaten verkeer.<br />

maG mijn zoon met een<br />

longboard op Het Fietspad?<br />

Je komt in het verkeer ook de zogenaamde<br />

voortbewegingstoestellen tegen. Dat is een<br />

term die sinds 2007 in het verkeersreglement<br />

staat en die slaat op skeelers, skateboarders,<br />

rolstoelgebruikers, of mensen die zich met<br />

een step, éénwieler of longboard verplaat-<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Fietsen: mag da?<br />

Dat jonge kinderen op het voetpad mogen fietsen, lijkt evident. Dat volwassenen dat niet mogen, is al even<br />

logisch. Maar waar ligt de grens? En wat als je met een longboard de straat op wil? Mag je dan op het fietspad?<br />

Onze <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong>reporter zocht een antwoord op de meest prangende vragen.<br />

sen. Afhankelijk van de snelheid die je ermee<br />

haalt, moet je je als voetganger of fietser<br />

gedragen. Voor wie niet sneller gaat dan<br />

een voetganger (max. 6 à 7 km/u) gelden de<br />

voetgangersregels. Haal je met je voortbewegingstoestel<br />

de snelheid van een fietser,<br />

dan moet je binnen de bebouwde kom op<br />

het fietspad. iemand die met een longboard<br />

van een helling rijdt binnen de bebouwde<br />

kom, moet dat doen op het fietspad. Respecteer<br />

ook steeds de andere verplichtingen<br />

voor fietsers. ook met een longboard onder<br />

je voeten geef je voorrang aan voetgangers<br />

die willen oversteken op het zebrapad!<br />

R Heb je nog een andere vraag?<br />

Vuur ze af via stadskrant@kortrijk.be.<br />

NIEUw LUdIEK VErKEErSBord<br />

Comfortabele en autovrije routes als het jaagpad<br />

en het Guldensporenpad zijn grote troeven voor<br />

fietstoeristen. Haal je als wielertoerist hoge snelheden,<br />

hou er dan rekening mee dat je eenmaal<br />

in de binnenstad je snelheid moet temperen.<br />

Voetgangers en spelende kinderen verwachten<br />

deze snelle fietsers niet altijd. Met een aangepaste<br />

snelheid en een verplichte fietsbel (ook op<br />

koersfietsen) vermijd je heel wat ongevallen.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 9


<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Roots geeft een podium aan minderjarige nieuwkomers<br />

Vorig jaar vond de eerste Roots plaats als een soort pilootproject, dit jaar steekt het definitief van wal. Met Roots<br />

krijgen anderstalige jongeren de kans om een cultuurtraject te doorlopen dat hun kennis van het Nederlands,<br />

sociale vaardigheden en integratie sterk bevordert.<br />

Roots wordt getrokken vanuit team welzijn,<br />

maar krijgt ondersteuning vanuit het team<br />

Jeugd, de directie Cultuur en de cel onderwijs<br />

van de stad. Het project loopt in samenwerking<br />

met de oKAN-klassen van het VTi<br />

en de Middenschool KTA. oKAN staat voor<br />

onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers,<br />

en dat is meteen ook de doelgroep<br />

van dit cultuurtraject. “Samen met regisseur<br />

Stefaan Perceval van het educatief theater<br />

Larf! uit Gent, repeteert een dertigtal leerlingen<br />

tussen 14 en 16 jaar van verschillende<br />

nationaliteiten elke week aan een voorstelling<br />

met theater, dans en muziek”, vertelt<br />

Sien Herreman, die als stagiair bij het team<br />

welzijn het project begeleidt. “De input<br />

komt van de jongeren zelf, en het is de bedoeling<br />

is om tijdens Sinksen twee presentaties<br />

te geven op een geheime locatie.”<br />

taal en inteGratie<br />

“Al even belangrijk als het eindresultaat<br />

is het hele traject ernaartoe”, benadrukt<br />

Sien Herreman. “Het gaat om minderjarige<br />

nieuwkomers die recent in ons land zijn<br />

aangekomen en die eerst een schooljaar<br />

les volgen in een oKAN-klas. Door dit cul-<br />

10 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

tuurtraject wordt hun Nederlands snel aangescherpt,<br />

maar het doet ook wonderen<br />

voor hun sociale vaardigheden en integratie.<br />

Bovendien is het een mooi middel om<br />

hen toe te leiden naar allerlei vormen van<br />

vrijetijdsbesteding in <strong>Kortrijk</strong>. we proberen<br />

daarnaast ook de ouders bij het project te<br />

betrekken. Die weten niet altijd wat hun<br />

kinderen allemaal in hun mars hebben.” Het<br />

eindresultaat zal Straten heten: een verhaal<br />

waarin de jongeren hun weg zoeken in de<br />

stad.<br />

R Op zondag 19 <strong>mei</strong> <strong>2013</strong> zijn er twee<br />

toonmomenten, om 15 en 19 uur. De locatie<br />

blijft geheim, maar wie de ‘Roots’-jongeren<br />

aan het werk wil zien, wordt een kwartier op<br />

voorhand verwacht aan het grote podium op<br />

de Houtmarkt. Een percussiegroep begeleidt de<br />

toeschouwers naar de speelplek.<br />

Sociaal project Capoeira maakt kwetsbare jongeren sterker<br />

Abada-Capoeira gaat in september van start met een reeks capoeiralessen voor kwetsbare jongeren.<br />

Capoeira – een soort Braziliaanse vecht-dans – is uitstekend voor een betere conditie,<br />

maar het is ook een prima middel om stress en spanningen te doen verdwijnen en de sociale<br />

vorming van jongeren aan te scherpen. “De ervaring wereldwijd leert dat capoeira jonge deelnemers<br />

een nieuw perspectief geeft, ze van de straat weghoudt en ze een plek in de samenleving<br />

geeft”, zegt initiatiefnemer Britt Deschryvere. “De lessen staan open voor schoolgaande<br />

jongeren tussen 12 en 17 jaar, die voor elke les de symbolische som van 1 euro betalen. Omdat<br />

het voor ons duidelijk een sociaal project is, moet minimaal één ouder werkloos zijn om hieraan<br />

deel te kunnen nemen, of moet het om jongeren gaan die in de bijzondere jeugdzorg verblijven.”<br />

R Info en inschrijvingen : 0478 58 32 90 of brittbrasa@hotmail.com. Op 15 <strong>mei</strong> kan je van 15 tot 17<br />

uur een (gratis) open les volgen in de V-Tex, Pieter de Conincklaan 23a in <strong>Kortrijk</strong>.


© Foto HOL<br />

Aalbeke viert feest<br />

Het einde van de werken aan de doortocht in Aalbeke komt in zicht. Na twee<br />

jaar werkzaamheden steekt het dorpscentrum in het nieuw. De Aalbekenaren<br />

laten dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Een feestelijke opening op zaterdag<br />

11 <strong>mei</strong> geeft het dorpscentrum terug aan inwoners en bezoekers.<br />

om 15 uur gaat de Kidsrun Aalbeke van<br />

start, een loopwedstrijd voor jongens en<br />

<strong>mei</strong>sjes van 6 tot en met 12 jaar. De planning<br />

van de wedstrijd gebeurt volgens<br />

leeftijd. inschrijven kan nog de dag zelf. Het<br />

secretariaat is open vanaf 14 uur in het ontmoetingscentrum<br />

Aalbeke.<br />

muzikale parade<br />

Muziek weerklinkt vanaf 16.30 uur in de<br />

straten en wijken. Langs drie routes zorgen<br />

diverse muzikale groepen voor spektakel<br />

en ambiance: met onder meer Showband<br />

Calypso, Drumspirit, Brassafrik, de Koninklijke<br />

Harmonie eendracht Aalbeke en<br />

Jeugdharmonie Fabotastix met leerlingen<br />

van het 2 de en 3 de leerjaar van de basisschool<br />

in Aalbeke. Aansluitend om 17.15 uur vindt<br />

op de verkeersvrije moeskroensesteenweg<br />

en aalbekeplaats de finale plaats van deze<br />

muzikale parade.<br />

barbecue<br />

De officiële opening door de Vlaamse<br />

overheid en het college van burgemeester<br />

en schepenen volgt om 18.30 uur op<br />

Aalbekeplaats. om 19.15 uur kan je aanschuiven<br />

voor een barbecue op het kerkplein.<br />

Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.<br />

De Ketnetband geeft vanaf 20.45 uur<br />

het beste van zichzelf op het kerkplein:<br />

van de bekende liedjes uit Ketnetprogramma’s<br />

tot Lady Gaga en Clouseau. een<br />

groots vuurwerk sluit om 22 uur de feestelijkheden<br />

af. Het feest gaat nog verder de<br />

nacht in. in cafés de Labberleute, de Melkerij,<br />

’t Beenhouwerijtje en de Smisse is<br />

iedereen verder welkom. Bar en infopunt<br />

zijn doorlopend open tussen 14 en 22 uur<br />

op het kerkplein.<br />

R www.aalbeke.be/openingdoortocht<br />

of 056 40 18 92 (OC Aalbeke).<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

HaaL HET<br />

STadHUIS IN jE<br />

HUISKamEr VIa<br />

Je hoeft niet altijd naar het stadhuis<br />

te trekken om bepaalde documenten<br />

aan te vragen of administratieve zaken<br />

te regelen. Met een paar simpele<br />

muisklikken kan je jezelf de verplaatsing<br />

naar het stadhuis besparen. Het<br />

e-loket biedt je die mogelijkheid.<br />

Stel: jouw echtgenote heeft haar<br />

droomjob in <strong>Kortrijk</strong> gevonden. Gevolg<br />

is wel dat jullie met de drie kinderen<br />

naar <strong>Kortrijk</strong> verhuizen. Dit zou<br />

de aanzet kunnen zijn voor administratieve<br />

rompslomp en heen en weer<br />

geloop. Via www.kortrijk.be/eloket<br />

wordt dit een ander verhaal. Via deze<br />

site geef je je adreswijziging door en<br />

kan je jouw sportieve kroost online<br />

inschrijven voor het sportaanbod.<br />

Zelf zijn jullie cultuurfanaten. Via het<br />

e-loket kan je online tickets voor een<br />

avondje theater kopen.<br />

eenmaal je adreswijziging compleet<br />

is, kan je een bewonersvergunning<br />

voor je wagen aanvragen. Heb je een<br />

uittrekstel uit het strafregister nodig<br />

voor de nieuwe werkgever van je wederhelft?<br />

Geen nood, dit kan je ook<br />

via het e-loket aanvragen. Voor de<br />

aankoop van een buzzy pazz van de<br />

drie kinderen heb je een gezinssamenstelling<br />

nodig. ook hier biedt het<br />

e-loket soelaas.<br />

R www.kortrijk.be/eloket<br />

WIN<br />

Tien <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong>lezers<br />

maken kans op een gratis<br />

kaartlezer. Die heb je<br />

nodig om met je elektronische<br />

identiteitskaart aan<br />

de slag te kunnen. waag een<br />

gokje en stuur het antwoord op de<br />

vraag ‘Hoeveel adreswijzigingen werden<br />

in 2012 via het e-loket geregistreerd?’<br />

naar stadskrant@kortrijk.be.<br />

een kaartlezer<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 11


<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

JoC <strong>Kortrijk</strong> verhuist!<br />

Het Jeugdontmoetingscentrum (JOC) verlaat na 20 jaar trouwe dienst zijn stek in het oude stadslabo, aan de Filips<br />

van de Elzaslaan. Ook de gebruikerslokalen en het secretariaat zijn te vinden in de nieuwe locatie op <strong>Kortrijk</strong> Weide.<br />

Het JoC werkt voor kinderen, tieners en<br />

jongeren, een doelgroep die snel verandert<br />

met uiteenlopende interesses en bovendien<br />

snel trends oppikt. De werking van het<br />

JoC springt graag mee op deze sneltrein!<br />

Het gebouw in de Filips van de elzaslaan<br />

was niet langer geschikt om een frisse werking<br />

uit te bouwen.<br />

Het nieuwe JoC krijgt onderdak in het uiterste<br />

punt van de voormalige NMBS-loods<br />

op <strong>Kortrijk</strong> weide. een gedroomde locatie:<br />

dichtbij het station en in de buurt van studenten<br />

van de middelbare school en het hoger<br />

onderwijs. ook het gebouw en de ziel die<br />

12 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

op de site aanwezig zijn, passen perfect bij<br />

de ambities van het nieuwe jeugdcentrum.<br />

samenWerkinG<br />

De positieve samenwerking tussen de dienst<br />

Facility, Team Jeugd en heel wat jongeren<br />

zelf, bracht een creatieve mix naar voor,<br />

waarbij een urban feeling centraal staat. een<br />

trein en een bus werden onder meer omgetoverd<br />

tot kantoor- en muziekruimte.<br />

Op donderdag 2 <strong>mei</strong> krijgt de omliggende<br />

buurt een rondleiding en voorstelling van<br />

de werking. op vrijdag 3 <strong>mei</strong> stelt men de<br />

nieuwe infrastructuur voor aan partners,<br />

stadsmedewerkers, pers en uiteindelijk het<br />

jeugdwerk zelf. Voor deze laatste doelgroep<br />

grijpen de initiatiefnemers de gelegenheid<br />

om een vrijwilligershappening te organiseren<br />

in het nieuwe JoC, een laatste uitje net<br />

vóór de blok- en examenperiode.<br />

Het JoC is opnieuw operationeel vanaf maandag<br />

6 <strong>mei</strong>. een feestelijke opening voor het<br />

brede publiek komt er in september, met het<br />

begin van het nieuwe werkjaar, in combinatie<br />

met de voorstelling van de nieuwe inhoudelijke<br />

werking van het JoC.<br />

R www.kortrijk.be/jeugd<br />

wIELErgEKKE wINNaarS<br />

De Ronde van Vlaanderen en e3 Harelbeke waren het onderwerp<br />

van een fotowedstrijd op de website van de stad. Lieve Denys<br />

pakte uit met de meest karaktervolle wielerfoto. erik Pauwels<br />

scoorde als hoofdwinnaar in de categorie sfeer. Zij ontvangen<br />

een <strong>Kortrijk</strong>se Cadeaubon ter waarde van €50. een compilatie<br />

van de ingestuurde foto's kan je bekijken op de ledwall en het<br />

Youtube-kanaal van de stad.


Na haar studies ergotherapie in Brugge<br />

werkte Lieve gedurende zeven jaar in een<br />

rust- en verzorgingstehuis in <strong>Kortrijk</strong>. Ze<br />

was bovendien actief in de Wereldwerkgroep<br />

van marke en trok tweemaal als vrijwilligster<br />

naar Afrika. in oktober 1996 deed<br />

ze mee aan selectieproeven voor de nietgouvernementele<br />

organisatie Handicap international.<br />

Dat was meteen de aanzet van<br />

een ‘leven zonder grenzen’. Twee maanden<br />

na haar sollicitatie vertrok ze al naar angola<br />

en een jaar later naar Cambodja. Lieve<br />

werkte er voor het programma CABDiC (Capacity<br />

Building of people with Disability in<br />

the Community) waarin ook aandacht werd<br />

besteed aan armoedebestrijding. Later<br />

volgden nog missies in de democratische<br />

Republiek van Congo, Laos, Sri Lanka en<br />

Vietnam. Sinds begin vorig jaar is de 45-jari-<br />

ge <strong>Kortrijk</strong>se met haar gezin neergestreken<br />

in new York waar ze werkt voor de internationale<br />

kinderrechtenorganisatie Unicef.<br />

leven en overleven<br />

“ik heb veel armoede gezien in Afrika en Azië,<br />

maar tegelijk heb ik ook gemerkt hoe Fair Trade<br />

of eerlijke handel het verschil kan maken.<br />

Met een eenvoudig gebaar leer je mensen<br />

om te leven in plaats van te over-leven”, aldus<br />

Lieve Sabbe. “Voor een vrouw die goederen<br />

wil verkopen op de markt betekent een fiets<br />

van amper 100 euro een wereld van verschil.<br />

Zo kan ze een pak meer koopwaar vervoeren<br />

en heeft ze die fiets snel terugverdiend.”<br />

Fair Trade organisaties staan daarnaast ook<br />

in voor de nodige vorming. Door bepaalde<br />

technieken aan te leren, kunnen de boeren<br />

nieuwe teelten uitproberen, wat hen de<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

een nieuw leven zonder grenzen<br />

Een eigen huis in België heeft ze niet. Wat moet ze daarmee? Lieve Sabbe reist al een groot deel van haar leven de<br />

wereld rond om mensen met een handicap een betere toekomst te geven. De <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> kon haar strikken voor een<br />

kort gesprek naar aanleiding van May Fair Trade.<br />

garantie geeft op een gevarieerd inkomen.<br />

want wie slechts één techniek beheerst en<br />

pech heeft met de oogst, moet een half jaar<br />

honger lijden. ook het bijschaven of aanleren<br />

van onderhandelingstechnieken helpt<br />

een coöperatie van boeren of thuisarbeiders<br />

een grote stap vooruit. “wie jarenlang in<br />

ontwikkelingslanden heeft gewerkt, weet<br />

als geen ander wat de impact is als mensen<br />

aan het begin van de handelsketen op<br />

een eerlijke manier behandeld en betaald<br />

worden. Die pak koffie van Max Havelaar<br />

of dat juweel uit de wereldwinkel kost misschien<br />

iets meer, maar dat kleine verschil in<br />

onze portemonnee maakt voor de mensen<br />

ginder echt een heel groot verschil. ik hoop<br />

alvast dat we de bestaande initiatieven van<br />

Fair Trade ook na 2015 (millenniumdoelstelling,<br />

n.v.d.r.) verderzetten en nog versterken.<br />

We hebben nog een lange weg af te leggen<br />

om armoede uit de wereld te helpen en<br />

onze maatschappij wat meer in evenwicht<br />

te brengen.”<br />

eenvoud in de metropool<br />

Sinds januari 2012 woont Lieve in hartje<br />

New York. “ik moet nog elke dag leren om<br />

luxe te appreciëren. Na 15 jaar werken in<br />

ontwikkelingslanden is het wennen om in<br />

een metropool te wonen. Toen we hier net<br />

aankwamen, zaten we zelfs op de grond<br />

om te eten”, lacht Lieve. “Mijn dochter Anna<br />

had helemaal geen moeite om drie maanden<br />

zonder meubels te leven. we hebben<br />

in Vietnam zo vaak een maaltijd gedeeld in<br />

kleermakerszit in hun woonkamer.”<br />

IdENTIKIT<br />

MAY FAIR TRADE<br />

(H)EERLIJK KORTRIJK<br />

Lieve Sabbe, 45 jaar<br />

woont en werkt voor UNICEF in New York<br />

(programmaspecialist voor kinderen<br />

met een handicap)<br />

Dochter van Gilbert Sabbe en Christiane<br />

Preneel uit <strong>Kortrijk</strong><br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 13


<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Hou je huis valvrij<br />

Wist je dat het autootje van je kleinzoon gevaarlijker kan zijn dan het verkeer?<br />

Wie ouder wordt, heeft meer kans om te vallen. En zo’n valpartij heeft meestal<br />

nare gevolgen. Daarom kan je je huis laten screenen om het valvrij te houden.<br />

De cijfers over valincidenten zijn verontrustend:<br />

ongeveer één op drie thuiswonende<br />

65-plussers valt éénmaal per week, een derde<br />

onder hen zelfs verschillende keren. De<br />

gevolgen? Die gaan van verstuikingen, snijwonden<br />

en breuken tot valangst, verlies van<br />

zelfvertrouwen, sociaal isolement en grotere<br />

zorgafhankelijkheid. Zowel persoons- als<br />

omgevingsfactoren kunnen aan de basis liggen<br />

van een val.<br />

omGevinGsFactoren<br />

oudere personen kampen bijvoorbeeld met<br />

verminderde spierkracht, evenwichtsproblemen,<br />

foutief gebruik van loophulpmiddelen,<br />

14 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

verkeerde inname van medicatie. Maar ook<br />

je wooninrichting heeft een grote invloed.<br />

Ligt de mat los? Schuift het tapijt gemakkelijk<br />

weg? Staan er wankele stoelen in het<br />

huis? is er onvoldoende verlichting? op al<br />

deze en andere vragen geven de ergotherapeuten<br />

van de lokale dienstencentra graag<br />

een antwoord. wie wil, kan zijn/haar woning<br />

zelfs laten nakijken op risico’s. Zorgverleners<br />

helpen je graag met nuttige tips die het risico<br />

op valincidenten kan beperken. Bovendien<br />

kan je bij hen terecht voor een gevarieerd<br />

bewegingsaanbod.<br />

R www.ocmwkortrijk.be/lokaledienstencentra<br />

TIPS OM VALLEN TE VOOrKOMEN<br />

• Blijf in beweging<br />

elke dag een half uur bewegen is goed<br />

voor iedereen. wandelen, fietsen,<br />

gymnastiek,… houden de spieren<br />

soepel en zorgen ervoor dat je een beter<br />

evenwicht en reactiesnelheid hebt.<br />

• Koop goede schoenen<br />

draag best goede schoenen zodat je<br />

stabiel staat en loopt. Koop schoenen<br />

die de hele voet omsluiten, een<br />

stevige platte zool met reliëf en een<br />

goede sluiting (velcro of veters) hebben.<br />

Heb je een stok nodig bij het<br />

lopen, gebruik deze dan ook.<br />

• Draag zorg voor jouw ogen<br />

misschien zie je niet goed waar je<br />

loopt. Daardoor kan je struikelen<br />

en vallen. Heb je een bril nodig, zet<br />

deze dan ook altijd op.<br />

• Let op je voeding en medicijnen<br />

een gezonde voeding met voldoende<br />

calcium en vitamine D is<br />

belangrijk om je spieren en beenderen<br />

sterk te houden. Bespreek het<br />

gebruik van geneesmiddelen altijd<br />

met je arts, ook als je ze zonder voorschrift<br />

kan kopen. Drink ook geen alcohol<br />

als je medicijnen neemt, want<br />

dit beïnvloedt je reactiesnelheid.<br />

• Koop een personenalarm<br />

misschien is personenalarmering iets<br />

voor jou? Dit is een alarm dat je kan<br />

inschakelen als je je onwel voelt of<br />

gevallen bent.<br />

• Leer jezelf goede gewoonten aan<br />

Leg de telefoon op een plaats waar je<br />

gemakkelijk bij kunt. Koop desnoods<br />

een tweede telefoon zodat je je niet<br />

moet haasten om op tijd te zijn. Loop<br />

steeds rustig de trap af. Leg nooit<br />

dingen op de trap die je wil meenemen<br />

naar boven. Doe het licht aan<br />

als je ’s nachts naar het toilet gaat.<br />

• Verbeter de buitenomgeving<br />

Hoge stoepranden, losliggende tegels,<br />

kapotte verlichting of fietsen,…<br />

belemmeren een vlotte doorgang.<br />

Je kan hiervoor (gratis) een melding<br />

aanmaken bij het meldpunt 1777.


Toch associeer je sommige straatnamen niet<br />

onmiddellijk met vlas. De Belfaststraat is<br />

daar een uitstekend voorbeeld van. Belfast,<br />

de hoofdstad van noord-ierland, telde in<br />

de 19 de eeuw verschillende vlasspinnerijen.<br />

<strong>Kortrijk</strong> onderhield in die periode talrijke<br />

handelsbetrekkingen met Noord-ierland.<br />

Vóór 1838 voerde Noord-ierland Vlaams vlas<br />

in. Daarna ontpopte Belfast zich als belangrijke<br />

vlasproducent. De Noordstraat roept<br />

niet meteen beelden op van uitgestrekte<br />

vlasvelden. Aan de oostkant van de straat,<br />

tussen de Nijverheidskaai en de Rekolettenstraat,<br />

lagen nochtans de standplaatsen<br />

van het engels Syndicaat The Linnen Thread<br />

Company. Deze firma kreeg in 1913 de toestemming<br />

van de stad om een vlasmagazijn<br />

te bouwen met een gevel van 37 meter aan<br />

de Noordstraat 28. Het was de grootste opslagplaats<br />

van vlas in <strong>Kortrijk</strong>.<br />

vlasmuseum<br />

Tijdens de eerste Wereldoorlog deed het<br />

magazijn dienst als bergplaats voor opgeeiste<br />

reisduiven. Tijdens de Tweede wereldoorlog<br />

moesten de inwoners er hun non-ferrometalen<br />

inleveren en dienden de kelders<br />

als schuilplaats voor de buurtbewoners.<br />

in 1949 vond de ijzerwinkel van de familie<br />

Debels er onderdak. Dertig jaar later nam<br />

de euroshop zijn intrek in het voormalig<br />

vlasmagazijn. Binnenkort keert het pakhuis<br />

terug naar zijn roots. Het gebouw wordt het<br />

nieuwe Vlasmuseum. Als alles volgens planning<br />

verloopt, opent het museum in juni<br />

2014 zijn deuren. Bij bepaalde straatnamen<br />

heb je weinig verbeelding nodig om te weten<br />

dat ze naar de vlasindustrie van weleer<br />

verwijzen: Vlashekkenstraat, Vlaskaai, Vlaskapelletjesstraat,<br />

Vlaskouter, Vlasmarkt, Vlasmolenstraat,<br />

Vlasrootstraat, Vlasvezelstraat,<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Straat in de kijker: kortrijk, stad van vlas<br />

De vlasindustrie loopt als een rode – of gouden? – draad door de geschiedenis van <strong>Kortrijk</strong>. Voor de benaming<br />

van heel wat <strong>Kortrijk</strong>se straten haalde men inspiratie uit het rijke vlasverleden.<br />

© Foto HOL<br />

Vlasbloemstraat en het Vlaswaagplein. De<br />

Vlaschaard (van de Bozestraat tot tegen de<br />

Heulebeek) is genoemd naar het gelijknamige<br />

werk van Stijn Streuvels.<br />

verWerken van vlas<br />

andere straten dragen de naam van de verschillende<br />

stappen in de verwerking van het<br />

vlas: Bindersstraat (inbinden van bundels<br />

vlas), Brakelstraat (het vlas met de brakel<br />

breken), Lijnzaadstraat (lijnzaad is het zaad<br />

van vlas), Rootmeersstraat (een root is een<br />

weide waar het gerote vlas droogt), Roterijstraat<br />

(roten van het vlas), Zwingelhoek…<br />

R E. Van Hoonacker, Duizend <strong>Kortrijk</strong>se straten,<br />

<strong>Kortrijk</strong> , 1986<br />

Belfaststraat<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 15


<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Feestprogramma<br />

heropening bib<br />

Op zaterdag 4 <strong>mei</strong> heeft de vernieuwde bib een gevarieerd feestprogramma<br />

in petto. Om 10 uur vindt de officiële heropening plaats waarop iedereen<br />

welkom is. Tijdens dit officieel gebeuren komen enkele personen aan het<br />

woord die hun visie geven over de vernieuwde bib.<br />

Gedurende de gehele dag kan je kiezen<br />

uit een resem activiteiten. De oranje zaal<br />

en het dakterras zijn voor de gelegenheid<br />

een leescafé met een pop up bar. Jong<br />

(<strong>Kortrijk</strong>s) talent palmt dit café in. in de namiddag<br />

vindt in de vernieuwde jeugdzone<br />

een kinderactiviteit plaats met een doorlopende<br />

speelse fotoshoot voor het jonge<br />

volkje. op de twitterwall spuien bezoekers<br />

hun mening over de vernieuwde bib. Doorlopend<br />

is er een verrassende toeleiding van<br />

16 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

de Lange Steenstraat en de Grote Markt<br />

naar de Leiestraat. in de voormiddag pikt<br />

een ludieke fanfare je op en in de namiddag<br />

maak je gebruik van een taxidienst van<br />

unieke riksja’s. De centrale bib is op 4 <strong>mei</strong><br />

open van 10 tot 16 uur. Let wel: door de officiële<br />

opening kan je pas vanaf 10.30 uur<br />

materialen ontlenen.<br />

R bibliotheek@kortrijk.be, 056 27 75 00,<br />

www.kortrijk.be/bibliotheek<br />

“Voorbijgangers blijven<br />

staan en praten erover”<br />

Toen antoon Labaere (66) naar de<br />

deerlijksestraat kwam wonen, plukte<br />

hij een tegel uit het trottoir en plantte<br />

er een perelaar van 1 meter hoog<br />

in. zeven jaar later is het resultaat<br />

verbluffend mooi. En vooral fleurig.<br />

“Na twee jaar plukte ik mijn twee eerste<br />

peren. Het waren grote, zoete, geelkleurige<br />

vruchten, die bovendien lekker<br />

smaakten. Vier jaar later was mijn<br />

perelaar in hoogte verdubbeld”, begint<br />

Antoon. “ik werk graag in de tuin, maar<br />

de lastige arbeid kan ik niet meer aan.<br />

daarom besliste ik om te zorgen voor<br />

een groene aankleding van mijn gevel.<br />

Tijdens het groeiproces ben ik in de<br />

weer met allerlei attributen, zoals takjes,<br />

bamboestokken, touwtjes,….” enkele<br />

jaren geleden plaatste antoon ook<br />

bloembakken op zijn vensterbank en<br />

plantte hij een zonnebloem in de grond.<br />

“Het doet me plezier als voorbijgangers<br />

blijven staan om naar mijn geveltuintje<br />

te kijken. De leuke commentaren geven<br />

me de energie om verder te doen.”<br />

zelF een Geveltuintje<br />

aanleGGen?<br />

een geveltuintje of tegeltuintje kan je<br />

maken door langs de gevel van je huis<br />

enkele trottoirtegels weg te nemen. Zo<br />

ontstaat er ruimte om een mooie klimplant<br />

langs de gevel te laten groeien of<br />

om enkele bloeiende meerjarigen aan<br />

te planten. Hou er wel rekening mee<br />

dat je hiervoor goedkeuring nodig<br />

hebt van het college van burgemeester<br />

en schepenen. Het (gratis) aanvraagformulier<br />

vind je op www.kortrijk.<br />

be/producten/vergunning-voor-eengeveltuintje.<br />

Neem je vooraf ook even<br />

contact op met de dienst Mobiliteit? Zo<br />

kom je niet voor verrassingen te staan<br />

als er aansluitingen voor nutsvoorzieningen<br />

of riolering in de weg liggen.


Vroeger en nu: Bib leiestraat<br />

leiestraat tijdens de jaren dertiG<br />

Zo zag de <strong>Kortrijk</strong>se Leiestraat er uit tijdens<br />

de jaren dertig. Koning Auto was<br />

nog niet ingeburgerd. onze voorouders<br />

verplaatsten zich te voet, met de fiets of<br />

met paard en kar. onze interesse gaat uit<br />

naar het huis aan het nummer 28, aan de<br />

rechterkant van de straat. op de kroonlijst<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

prijkt “Ville de Paris”. Dit was een bekende<br />

stoffenwinkel. in 1966 ging het gebouw<br />

tegen de vlakte voor de bouw van het warenhuis<br />

Priba. Daar deed de <strong>Kortrijk</strong>zaan<br />

zijn dagelijkse boodschappen. in 1976<br />

werd het pand omgebouwd tot de stedelijke<br />

bibliotheek.<br />

leiestraat en bib anno <strong>2013</strong><br />

de bibliotheek onderging een ware metamorfose,<br />

waarbij men naar een moderne<br />

en toegankelijke bib streeft. De vernieuwde<br />

centrale bib opent haar deuren op 4 <strong>mei</strong>. Ze<br />

heeft een moderne look door het gebruik<br />

van frisse kleuren. een andere opstelling<br />

van de collectie maakt het geheel overzichtelijk<br />

voor de bezoeker en nodigt uit om<br />

aan de vele tafeltjes of in de knusse zetels<br />

iets in te kijken of op te zoeken. er is één<br />

centrale onthaalbalie met daarnaast enkele<br />

infopunten. Ze is voor iedereen vlot toegankelijk:<br />

balies en cataloguspc’s zijn onderrijdbaar.<br />

er zijn brede stroken tussen de<br />

boekenrekken en voldoende rustpunten.<br />

De lift in de inkomhal werd vernieuwd en<br />

via duidelijke signalisatie weet je snel waar<br />

je iets vindt. De opfrissingswerken namen<br />

drie maanden in beslag.<br />

rFid en vernieuWde publiekspc’s<br />

om de bezoeker zelf vlot zijn/haar materialen<br />

(boeken, cd's, dvd's,…) te kunnen<br />

laten ontlenen en terugbrengen is <strong>Kortrijk</strong><br />

nu, net als in vele andere bibliotheken,<br />

overgeschakeld naar een geautomatiseerde<br />

werking via RFiD. Dit staat voor Radio<br />

Frequency IDentification. Dit systeem laat<br />

toe om dankzij geautomatiseerde herkenning<br />

boeken en cd's binnen te brengen,<br />

mee te nemen en ook de nodige betalingen<br />

te verrichten. Daardoor krijgen bibliotheekmedewerkers<br />

meer tijd vrij om hun<br />

opdracht als informatiebemiddelaar beter<br />

uit te voeren en hun nieuwe opdrachten<br />

inzake educatie en mediageletterdheid<br />

verder te ontwikkelen. Concreet betekent<br />

dit dat je vanaf 4 <strong>mei</strong> zelf je materialen<br />

ontleent en zelf terug inneemt via een<br />

uitleenstation of intelligente innamekast.<br />

Betalingen verlopen via een betaalautomaat.<br />

Publiekspc’s werden vernieuwd<br />

en via je bibpas of e-id kan je je voortaan<br />

aanmelden.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 17


KoRTRiJK KoRT<br />

EVEN dE opENINgSTIjdEN<br />

cHEcKEN!<br />

De baliediensten van het stadhuis, het<br />

<strong>Stad</strong>sarchief, het Sociaal Huis en het parkeerbedrijf<br />

Parko sluiten de deuren tijdens<br />

de volgende feest- en brugdagen: donderdag<br />

9, vrijdag 10 en zaterdag 11 <strong>mei</strong> én<br />

maandag 20 <strong>mei</strong>. Het Sociaal Huis sluit bijkomend<br />

de deuren op vrijdag 24 <strong>mei</strong>.<br />

Goed nieuws voor wie tuin- of opruimklussen<br />

plant tijdens het verlengd weekend.<br />

op de recuperatieparken kan je terecht op<br />

vrijdag 10 en zaterdag 11 <strong>mei</strong>. Vergeet niet<br />

jouw identiteitskaart bij de hand te houden<br />

om het recuperatiepark op te rijden.<br />

prEmIE Voor HET<br />

BEScHErmEN VaN<br />

HUIS-, BoErEN- EN<br />

gIErzwaLUwNESTEN<br />

Binnen de familie van de vogels zijn zowel de<br />

huiszwaluw, de boerenzwaluw als de gierzwaluw<br />

sterk bedreigd. De meeste mensen<br />

dulden niet dat een gierzwaluw onder de<br />

dakrand van hun woning of in holtes en spleten<br />

van muren een nest maakt. Zwaluwen<br />

vinden ook moeilijker dan vroeger nestholtes<br />

door nieuwe bouwtrends. Bij renovatiewerken<br />

aan bestaande gebouwen wordt meestal<br />

geen rekening gehouden met de nesten en<br />

nochtans is de bescherming van de huidige<br />

nestplaatsen zeer belangrijk.ook de boerenzwaluw<br />

kent een sterke terugval, daar bin-<br />

18 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

nen de landbouwsector schuren en stallen<br />

volledig afgesloten worden. Het stadsbestuur<br />

geeft een subsidie voor het in standhouden<br />

van nestgelegenheden voor huis-,<br />

boeren- en gierzwaluwen. Voor het behoud<br />

van een zwaluwkolonie van minder dan<br />

4 nesten (kleine kolonie) stelt de stad een<br />

subsidie van € 25 per jaar ter beschikking.<br />

Bestaat de kolonie uit 4 of 5 nesten (grote<br />

kolonie), dan heb je recht op een subsidie<br />

van € 38 per jaar. Voor een kolonie vanaf 6<br />

nesten mag je rekenen op € 50 per jaar.<br />

R Het aanvraagformulier en reglement voor deze<br />

subsidie verkrijg je bij Els Clarysse, directie<br />

Leefmilieu, 056 27 82 47, els.clarysse@kortrijk.be<br />

De aanvraagformulieren moeten binnen zijn<br />

vóór 31 juli <strong>2013</strong>.<br />

Via www.kortrijk.be/premiesleefmilieu kan je<br />

de aanvraagformulieren downloaden.<br />

ENqUêTE oVEr<br />

LEVENSomSTaNdIgHEdEN<br />

de algemene directie Statistiek en economische<br />

informatie neemt tot eind juli <strong>2013</strong><br />

enquêtes af bij een aantal huishoudens<br />

over het hele land. Misschien krijg ook jij<br />

binnenkort een interviewer/ster aan de<br />

deur. De vragen in deze officiële enquête<br />

gaan over jouw levensstandaard, woonomstandigheden,<br />

(beroeps)activiteiten,<br />

gezondheid, sociale contacten,… weet dat<br />

deze informatie strikt vertrouwelijk behandeld<br />

wordt (conform de wetgeving op de<br />

privacy) en dat de enquêteurs steeds een<br />

legitimatiekaart kunnen voorleggen. een<br />

vergoeding van € 30 per gezin is voorzien<br />

voor de tijd en de energie die hieraan besteed<br />

wordt.<br />

Deelname is uiteraard vrijblijvend maar hou<br />

je er rekening mee dat de resultaten van<br />

deze enquête dienen als basisinformatie<br />

voor het sociaal beleid in ons land en europa?<br />

Je helpt dus mee om de gegevens van<br />

levensomstandigheden en armoedecijfers<br />

in kaart te brengen en zo mee het sociaal<br />

beleid in België en europa vorm te geven.<br />

R Info: algemene directie Statistiek en Economische<br />

informatie, Lenny Monsecour, 02 277 65 48.<br />

dE zUIdELIjKE zorgroNdE<br />

De zuidelijke zorgrally is een informatieve<br />

en animatieve fietstocht langs het zorglandschap<br />

in de zuidelijke rand van <strong>Kortrijk</strong>.<br />

op zondag 2 juni kan je van 13 tot 18 uur<br />

op verschillende locaties het fietstraject<br />

van ongeveer 18 kilometer aanvatten. Je<br />

ontvangt er een plan van de bewegwijzerde<br />

route. Het fietstraject voert jou langs<br />

fietsveilige wegen doorheen het glooiende<br />

landschap van Zuid-<strong>Kortrijk</strong>. op elke stopplaats<br />

vind je behalve informatiestanden<br />

van de 22 deelnemende zorgaanbieders,<br />

ook een drankje en versnapering. Voor wie<br />

fietsen te zwaar geworden is, is een hopon/hop-off<br />

bus voorzien die langs de verschillende<br />

stopplaatsen toert. Uurschema’s<br />

met vertrek- en aankomsttijden van de bus,<br />

vind je terug op elke stopplaats. Zoals het<br />

hoort krijgen deelnemers met een verminderde<br />

mobiliteit voorrang op deze bus.<br />

R Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven hoeft<br />

niet. De vijf vertrekplaatsen zijn:<br />

- Woonzorgcentrum De Ruysschaert<br />

Kloosterstraat 25, 8510 Marke<br />

- Dienstencentrum ’t Cirkant,<br />

Hellestraat 6, 8510 Marke<br />

- Wit-Gele Kruis,<br />

President Kennedylaan 14, 8500 <strong>Kortrijk</strong><br />

- Buurthuis Rollegem<br />

Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem<br />

- Woonzorgcentrum De Weister<br />

Lijsterstraat 2, 8511 Aalbeke<br />

HoNdENpoEp? (corrEcT)<br />

wEg ErmEE!<br />

erger jij je ook zo aan hondenpoep? dan<br />

ben je niet alleen! Hondenpoep op de<br />

stoep of in groenzones zorgt voor heel wat<br />

ergernis.<br />

Ga je wandelen met een hond op openbaar<br />

terrein? Neem dan altijd een zakje (én reservezakje)<br />

mee om de uitwerpselen van<br />

jouw hond te verwijderen. Het zakje gooi<br />

je daarna in een vuilnisbak, je laat het niet<br />

rondslingeren en gooit het zeker niet in de<br />

riool. overtredingen worden beboet met<br />

een gemeentelijke administratieve sanctie.


Vanaf 1 <strong>mei</strong> zullen wijkinspecteurs en gemeenschapswachten<br />

verhoogd toezicht<br />

houden voor wat betreft overlast door hondenpoep.<br />

R www.kortrijk.be/hondenpoep<br />

SpEELKompaS zomEr <strong>2013</strong><br />

Speelkompas is de brochure waarin alle<br />

ééndagsactviteiten staan gebundeld die de<br />

stad <strong>Kortrijk</strong> deze zomer organiseert. Deze<br />

activiteiten zijn onder andere workshops<br />

of voorstellingen, speelpleinwerkingen of<br />

Grabbelpasactiviteiten. ook de Pretmobiel<br />

die op locatie speelpleinwerking organiseert<br />

kan je hierin terugvinden.<br />

Team Jeugd verspreidt de brochure begin<br />

<strong>mei</strong> via de <strong>Kortrijk</strong>se scholen.<br />

Je kan de Speelkompas ook verkrijgen<br />

in diverse <strong>Kortrijk</strong>se instellingen: oCMw,<br />

dagcentra,... of aanvragen bij Team Jeugd:<br />

Jeugdcentrum@kortrijk.be . ook even binnenspringen<br />

in het stadhuis en binnenkort<br />

in het nieuw jeugdcentrum, behoort natuurlijk<br />

tot de mogelijkheden. inschrijven<br />

voor de activiteiten kan vanaf 22 <strong>mei</strong>.<br />

R www.kortrijk.be/speelkompas<br />

camBIo aaNBod BrEIdT UIT<br />

Ben jij al vertrouwd met Cambio, het autodeelsysteem,<br />

in jouw stad? Dan is er<br />

goed nieuws! om aan de groeiende vraag<br />

tegemoet te komen en het keuzeaanbod<br />

te vergroten, breidt Cambio haar aanbod<br />

in <strong>Kortrijk</strong> uit met een mini-bestelwagen<br />

(type Citroen Berlingo). Daarmee komt de<br />

teller in onze stad (voorlopig) op 4 deelauto's<br />

te staan en kunnen nu ook aan de<br />

Graanmarkt 2 wagens ontleend worden.<br />

De mini-bestelwagen biedt plaats aan 5 inzittenden,<br />

maar heeft daarnaast nog ruim<br />

kofferruimte voor het transporteren van<br />

grotere goederen of meer bagage. ideaal<br />

voor een kleine verhuis, grote boodschappen,<br />

een weekendje op stap ... De mini-bestelwagen<br />

zit in prijsklasse 2 en is daarmee<br />

prIjSaaNpaSSINgEN E-Id, KIdS-Id, rIjBEwIjzEN<br />

KoRTRiJK KoRT<br />

dus iets duurder in gebruik dan de gewone<br />

stadswagentjes aan het station en op de<br />

Graanmarkt. Het verschil is echter relatief<br />

beperkt, zodat deze wagen ook een alternatief<br />

kan vormen wanneer de gewone<br />

cambio-wagens niet beschikbaar blijken.<br />

R Cambio autodelen, tel. 09 242 32 17,<br />

vlaanderen@cambio.be, www.cambio.be.<br />

HULp NodIg BIj dE<br />

BELaSTINgSaaNgIFTE?<br />

De belastingsambtenaren staan vanaf nu<br />

klaar om jou te helpen bij het invullen van<br />

de belastingsaangifte. Je kan terecht in de<br />

kantoren van de FoD Financiën, elke werkdag<br />

van 9 tot 12 uur (<strong>mei</strong>) en elke werkdag<br />

van 9 tot 15 uur (juni). Vergeet niet de volgende<br />

documenten mee te nemen:<br />

• loonfiches, attesten en jouw aanslagbiljet<br />

van het voorbije jaar<br />

• het bedrag van het kadastraal inkomen<br />

• bewijzen van betalingen die recht op<br />

aftrek geven (hypothecaire leningen, levensverzekeringen,<br />

giften aan sommige<br />

instellingen, kosten voor opvang, uitgaven<br />

voor energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen<br />

van onderhoudsgeld, …)<br />

is het invullen van de belastingsaangifte<br />

voor jou een fluitje van een cent, dan dien<br />

je jouw aangifte best in via internet. Surf<br />

hiervoor naar www.taxonweb.be<br />

R Kantoren FOD Financiën<br />

Hovenierstraat 31, 8500 <strong>Kortrijk</strong>.<br />

R www.taxonweb.be<br />

Zeggen cijfers jou meer dan een verwittigend verhaal wanneer we het hebben over prijsaanpassingen?<br />

wil je weten wat een e-iD, kids-iD of reispas jou kost? Dan krijg je hier de prijzen:<br />

normale prijs dringende aanvraag:<br />

binnen 3 dagen<br />

Zeer dringende aanvraag:<br />

binnen 2 dagen<br />

e-ID € 16 € 116 € 180<br />

Elektronische kaart andere nationaliteiten € 16 € 116 € 180<br />

Kids ID € 6 € 109 € 173<br />

Hou er rekening mee dat het bij een normale aanvraag drie tot zes weken duurt vóór je jouw<br />

documenten in handen hebt. Anders riskeer je het ‘spoed’bedrag te moeten betalen.<br />

Voor een geplande reis raadpleeg je www.diplomatie.belgium.be om na te gaan welke documenten<br />

vereist zijn. De aangekondigde prijsaanpassing voor de voorlopige rijbewijzen<br />

(wegens het aanmaken van bankkaartmodellen) komt er pas in oktober.<br />

R Info: gratis nummer 1777 - www.kortrijk.be/burgerzaken - www.diplomatie.belgium.be<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 19


<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

HINdE EN HaNaNE oUdaHa<br />

De zussen Hinde (22) en Hanane (21) beginnen<br />

in juli met een uitzendbureau waar<br />

vooral nieuwe <strong>Kortrijk</strong>zanen terechtkunnen.<br />

“Uitzendkantoren en werkgevers discrimineren<br />

nu nog al te vaak mensen met<br />

een andere afkomst bij selectieprocedures.<br />

We willen daar komaf mee maken en bedrijven<br />

aanspreken die net wél op diversiteit<br />

mikken”, begint Hinde. De zussen zijn van<br />

marokkaanse afkomst en werken momenteel<br />

hun studies af. Hinde studeert Sociaal<br />

werk aan de Hogeschool west-Vlaanderen<br />

en Hanane beëindigt binnenkort haar opleiding<br />

KMo-management aan de Katholieke<br />

Hogeschool <strong>Kortrijk</strong>. Meteen na hun<br />

studies willen ze met een klein startkapitaal<br />

een nieuw uitzendbureau openen in <strong>Kortrijk</strong>.<br />

Als naam kozen ze ‘2023’, de strategie<br />

achter deze naam maakt het tweetal binnenkort<br />

bekend. “Met ons selectiebureau<br />

stappen we zelf naar de werkgevers. we focussen<br />

vooral op bedrijven die openstaan<br />

voor diversiteiten. Sommige willen wel<br />

degelijk nieuwe Belgen als werknemers,<br />

maar weten niet hoe ze die kunnen bereiken.<br />

Dan treden wij op als tussenschakel”,<br />

verduidelijkt Hanane.<br />

20 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

TrISTaN dEcoNINcK<br />

KV <strong>Kortrijk</strong> speelde op zaterdag 6 april 0-0<br />

gelijk tegen AA Gent. De knalprestatie van<br />

de wedstrijd werd evenwel geleverd tijdens<br />

de rust, door een 11-jarig jeugdspelertje<br />

van <strong>Kortrijk</strong> (U12). Tristan Deconinck charmeerde<br />

het publiek met zijn jongleerkunsten.<br />

De jongeling hield de bal maar liefst<br />

950 keer omhoog. Tot groot jolijt van de<br />

bijna 6.000 verbaasde toeschouwers. “ik<br />

had misschien mijn record van 1.182 baltoetsen<br />

kunnen verbeteren, maar ik moest<br />

stoppen van de scheidsrechter omdat de<br />

tweede helft anders te laat zou beginnen.<br />

ik was liever op 1.000 gestopt. Maar ik doe<br />

toch al beter dan Mbark Boussoufa die op<br />

z’n 13de de bal 900 keer in de lucht hield”,<br />

aldus een trotse Tristan. De actie kaderde in<br />

een wedstrijd voor de KVK-supporters, die<br />

moesten raden hoe vaak de jonge Tristan<br />

de bal hoog kon houden. “Als ik nog enkele<br />

jaren goed oefen, wil ik het wereldrecord<br />

van 250.000 baltoetsen verbeteren”, besluit<br />

een ambitieuze Tristan.<br />

rodENBUrgScHooL<br />

De zesde klas van de Rodenburgschool<br />

uit Marke is de europese klas van het jaar<br />

<strong>2013</strong>. De klas van meester wim Verfaillie is<br />

de west-Vlaamse winnaar van SpeUrneUs,<br />

een online game over de europese Unie<br />

voor leerlingen uit de derde graad. Via de<br />

game daagde europees president Herman<br />

Van Rompuy de klassen uit. De leerlingen<br />

gingen opdrachten en uitdagingen aan<br />

over de europese landen, geschiedenis en<br />

concrete verwezenlijkingen van de eU. elke<br />

klas mocht eveneens een wetsvoorstel voor<br />

europa indienen. De winnende klas diende<br />

een ontwerp in om meer speelmogelijkheden<br />

voor kinderen te ontwikkelen. Als beloning<br />

mogen de leerlingen in juni op daguitstap<br />

naar het recreatiedo<strong>mei</strong>n Duin en Zee<br />

in oostende. ook het vijfde leerjaar van de<br />

Rodenburgschool nam deel en haalde een<br />

mooie 9 de plaats.


wereldpremière voor Aller Retour<br />

Magnumfotografen hebben een eenzaam<br />

beroep. Voor de fotoreeks Moments Before<br />

the Flood reisde Carl De Keyzer langs de<br />

kustlijn van europa. een reis die vier jaar<br />

duurde langs een kustlijn die langzaamaan<br />

in zee verdwijnt. Het resultaat is te zien<br />

in de tentoonstelling Aller Retour in de<br />

Budafabriek. in OdysSea volgde een cameraploeg<br />

Carl in zijn zoektocht naar dat ene<br />

KorTINgSBoN aLLEr rEToUr<br />

perfecte beeld. Goose schreef de muziek<br />

voor de documentaire. op dinsdag 21 <strong>mei</strong><br />

om 20.15 uur kan je de wereldpremière van<br />

deze film meepikken in aanwezigheid van<br />

documentairemaker Jimmy Kets en Carl De<br />

Keyzer. Voor deze filmavond met receptie<br />

en tentoonstellingsbezoek betaal je €20. Je<br />

kan de documentaire ook bekijken op 22<br />

en 23 <strong>mei</strong> om 20.15 uur.<br />

Met deze bon betaal je slechts €5 voor de groepstentoonstelling van Carl De Keyzer,<br />

Stephan Vanfleteren en Bieke Depoorter. Niet cumuleerbaar met andere acties.<br />

(1 bon per persoon – geldig tot 9 juni)<br />

Naam:<br />

E-mail:<br />

Ken jouw stad!<br />

WIN<br />

weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 13 <strong>mei</strong> een kaartje naar: <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong>, Ken<br />

jouw stad, Grote Markt 54, 8500 <strong>Kortrijk</strong> of mail naar stadskrant@kortrijk.be. Deze maand<br />

biedt het parkeerbedrijf Parko jou een parkeercheque aan, waarmee je één volle dag<br />

gratis kan parkeren in P Veemarkt. Ideaal toch met Sinksen 13 in het vooruitzicht!<br />

© Frederique Vanden Broecke<br />

De winnaars van de vorige editie<br />

herkenden de fitnesstoestellen in<br />

het Gebroeders Van Raemdonckpark.<br />

De winnaars van vorige maand<br />

Tien <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong>lezers mogen eerstdaags<br />

een sportpakket ophalen bij het team<br />

Communicatie: Annemie Mayeur,<br />

Marleen Notebaert, Steven Vermeersch,<br />

Lisa Debrouwer, Rita Van De Velde, Hervé<br />

Wullus, Geert Leuwers, Aagje De Vlieger, Ann<br />

Maréchal, Diane Vanhoutte. Vijf lezers mogen<br />

gratis met een partner naar de voorstelling<br />

‘Lint’ tijdens het festival van Vlaanderen:<br />

Annemie Vanderbeken, Saskia Delombaerde,<br />

Christel Grillet, Christophe Vandeghinste,<br />

Christine Verhaeghe. Vijf lezers ontvangen een<br />

duoticket voor ‘Patterns’: Etienne Denauw,<br />

Christella Delongueville, Paul Pieters, Michiel<br />

Byttebier, Charlot Monseré. Ook de <strong>Kortrijk</strong>se<br />

boeken vliegen de deur uit: Jan Vandewalle<br />

wint ‘Je ruist in mij’. Debbie Brackez ontvangt<br />

het boek ‘Complicated’.<br />

oog VaN dE mEESTEr<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Hans Vandekerckhove<br />

en Nathalie Vanheule<br />

Op MuZeum Zondag, de 1ste zondag<br />

van elke maand, is de toegang tot<br />

het Broelmuseum gratis! Hans Vandekerckhove<br />

en Nathalie Vanheule<br />

sluiten er binnenkort de tentoonstellingsronde<br />

Oog van de meester af.<br />

in een ver verleden schilderde Hans<br />

Vandekerckhove de natuursetting<br />

voor de taferelen in het Vlasmuseum.<br />

Hij evolueerde tot een kunstenaar<br />

met internationale faam die aan zowel<br />

solo- als groepstentoonstellingen<br />

deelneemt. Zondag 5 <strong>mei</strong> neemt hij<br />

je mee op een persoonlijke rondleiding<br />

doorheen de museumcollectie.<br />

Hij vertelt waarom bepaalde werken<br />

hem zo sterk aanspreken en geeft<br />

ook uitleg bij de evolutie in zijn eigen<br />

werk. in het museum zijn twee van<br />

zijn schilderijen te zien: Watt VII en<br />

’The reader’. op 2 juni is Nathalie Vanheule<br />

te gast. Deze jonge kunstenares<br />

met internationale faam combineert<br />

de pure plastische kunsten met performance.<br />

Ze creëert installaties, foto’s,<br />

sculpturen, tekeningen en muurschilderingen<br />

in nauwe relatie met de<br />

omgeving. Haar eigenzinnige kijk op<br />

de museumcollectie is een aanrader!<br />

R Inschrijven kan via: 056 27 77 80 of<br />

broelmuseum@kortrijk.be. Voor de<br />

rondleiding met aperitief betaal je €4.<br />

R www.nathalievanheule.be<br />

R www.hansvandekerckhove.be<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 21


UiT iN KoRTRiJK<br />

uit in KoRTRiJK<br />

woENSdag 1 mEI<br />

FIETSEN | FIETSTocHT Naar BroN VaN dE<br />

HEULEBEEK | Fietsen door verrassend mooie landschappen<br />

vanaf Heule over Gullegem, Moorsele, Ledegem, Dadizele,<br />

Moorslede naar de bron van de Heulebeek in Zonnebeke.<br />

Starten in Heule, Moorsele of Dadizele | 9u | € 3 | Parkeerterrein<br />

langs Heulebeek t.h.v. <strong>Kortrijk</strong>sestraat 104 | 056 35 80 47 |<br />

www.heulebeek.be<br />

FIETSEN | moUNTaINBIKE - 1 mEI mTB |<br />

Mountainbike | 0498 10 16 76 | www.1<strong>mei</strong>MTBClassic.be<br />

FESTIVAL | 1 mEI FESTIVaL <strong>2013</strong> | Gratis muziekfestival<br />

met om 13u Travellin'Combies - 15u Ntrek - 16.30u Sioen -<br />

18.30u 't Hof van Commerce - 20.30u 4T4 - Kinderdorp, eetstandjes,<br />

infostandjes | 11u | Begijnhofpark <strong>Kortrijk</strong> | 0497 53 48 77 |<br />

www.maydaymayday.be<br />

doNdErdag 2 mEI<br />

FESTIVAL KOrTrIJK | w.a. mIScHUNg | Het dynamisch<br />

collectief van blazers en strijkers confronteert in<br />

'W.A.Mischung' bekende meesterwerken van Mozart en Schubert<br />

met nieuw werk van jonge Belgische componisten | 20u15 |<br />

€ 15/12 (-26) | Club Klassiek (Auditorium BNP Paribas Fortis) |<br />

056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be<br />

MUZIEK | THE joëL raBESoLo TrIo | Erkend<br />

als Madagaskar’s toon-aangevende jazz gitarist. Doordat<br />

hij geen plectrum gebruikt tijdens<br />

het spelen creeërt hij complexe<br />

ritmes en meervoudige gelijkaardige<br />

lijnen | 21u | gratis | Muziekcafé Track* |<br />

www.muziekcentrumtrack.be<br />

VrIjdag 3 mEI<br />

ZOEKTOCHT | argUSwaNdELzoEKTocHT |<br />

Argus is het milieupunt van KBC en Cera. In <strong>2013</strong> organiseren ze<br />

hun wandelzoektocht in <strong>Kortrijk</strong>! Startpunt is Toerisme <strong>Kortrijk</strong><br />

en eindpunt het Broelmuseum. Op de wandeling van 4-5 km<br />

kom je langs de mooiste plekjes in de stad. Aan de wandeling<br />

is een zoektocht verbonden waaraan je vrij kan deelnemen |<br />

deelnemen kan t.e.m. 31 augustus | Toerisme <strong>Kortrijk</strong> |<br />

www.argusmilieu.be<br />

MUZIEK | pop-Kor'N | Alfabet-<strong>Kortrijk</strong>, Crescendo-Rollegem<br />

en het Schierveldekoor-Roeselare, verzorgen een avondvullend<br />

programma met songs uit de jaren ‘60 tot ‘90. Het geheel<br />

wordt begeleid door een live-band. Mimespeler Carlos Decoene<br />

zorgt voor de rode draad doorheen de show en neemt de regie<br />

voor zijn rekening | 20u | ook op zaterdag 4 <strong>mei</strong> | Budascoop |<br />

056 23 98 55 | www.wak.be<br />

22 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

agENda VaN 1 mEI ToT 31 mEI <strong>2013</strong><br />

zaTErdag 4 mEI<br />

MUZIEK | STaINEd gLaSS mUSIc | Robin Hayward<br />

laat dertien blazers nieuwe muziek proeven én voelen. Het is een<br />

kleurrijke improvisatiepartituur waarin blazers klankkleuren en harmonieën<br />

verkennen | Muziekcentrum Track | www.festivalkortrijk.be<br />

PODIUM | TrIBUNa(a)L | Tribuna(a)l grijpt recht naar de<br />

keel en raakt ons op een plek waar emoties tot het uiterste worden<br />

gedreven, emoties over een thema waar we nog al te vaak niet<br />

echt vertrouwd mee zijn: de menselijke rechtspraak | € 10/8/5<br />

(CJP) | Theater Antigone | 056 24 08 87 | post@antigone.be<br />

LOPEN | TINEKEScroSS | 2 de editie. We bouwen<br />

voort op onze ervaring en komen dit jaar op de proppen met<br />

maar liefst 4 verschillende wedstrijden | 13u | OC De Vonke |<br />

www.tinekesfeesten.be<br />

FESTIVAL KOrTrIJK | N°1 – coNcErT cHrISTI-<br />

Na VaNTzoU | De Amerikaans-Belgische artistieke duizendpoot<br />

Christina Vantzou debuteerde solo op het Kranky label<br />

met het wondermooie album 'N°1'. Ze brengt een performance<br />

met vijfkoppig ensemble met hoofdzakelijk nummers uit haar<br />

debuutalbum afgewisseld met een aantal nieuwe nummers |<br />

22u | € 10/7 (-26) | De Kreun | www.festivalkortrijk.be<br />

LOPEN | pIUS x rUN | Stratenloop doorheen de Pius X<br />

wijk in <strong>Kortrijk</strong>| 14u | € 12/7 (vvk)/3 (vvk en


Bud’art Kunstenfestival:<br />

een eiland vol creatie<br />

Tijdens het kunstenfestival Bud’art op zondag 5 <strong>mei</strong><br />

loopt het Buda-eiland vol creatievelingen. <strong>Kortrijk</strong><br />

bundelt het gros van de activiteiten tijdens de Week<br />

van de Amateurkunsten tot één leuke festivalnamiddag,<br />

waar kunst én gezelligheid troef zijn.<br />

Je proeft er van muziek, familietheater en dans, je<br />

vindt er een Place du Tertre en tentoonstellingen van<br />

foto’s, schilderijen, beelden, zelfgemaakte juwelen,<br />

meubels, wandtapijten…<br />

Alles is die dag gratis toegankelijk in het artistieke<br />

hart van de stad.<br />

Het centrale punt is Budascoop in de Kapucijnenstraat.<br />

Je kan er terecht voor een hapje en een drankje<br />

en men maakt je er wegwijs in het programma.<br />

R Zondag 5 <strong>mei</strong> | 14u tot 19u | gratis<br />

Budascoop | 056 27 74 41 |<br />

www.kortrijk.be/wak<br />

MArKT | TUINmarKT marKE | Een open tuinmarkt<br />

waar alles voor, in en om de tuin wordt voorgesteld | 10u | Park<br />

Blommeghem | www.devolkstuinmarke.be<br />

FESTIVAL KOrTrIJK| graINdELaVoIx -oSSUaIrES<br />

| In 'Ossuaires' staan de omzwervingen van de 13eeeuwse<br />

kathedraalbouwer Villard de Honnecourt centraal. De<br />

film wordt begeleid door de 13de eeuwse officiegezangen voor<br />

Elisabeth van Hongarije | 20u15 | €15/12(-26) | Sint-Maartenskerk<br />

| 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be<br />

maaNdag 6 mEI<br />

PODIUM | opEra rEprISE: gIULIo cESarE |<br />

14u | Kinepolis <strong>Kortrijk</strong> | www.kinepolis.be<br />

MUZIEK | Sam VLoEmaNS & BaNd + aaN-<br />

SLUITENd (graTIS) jamSESSIE I.K.V. IBBa |<br />

Sam Vloemans komt met zijn band en project Otrabanda de concertstudio<br />

verwarmen. Nadien is er nog een jam-sessie in Track*<br />

Muziekcafé | 20u15 | € 15(vvk) / 18 (add) | Concertstudio |<br />

056 23 98 55 | www.muziekcentrumtrack.be<br />

dINSdag 7 mEI<br />

LEZING | aVoNdLEzINg: aUTISmE EN Ta-<br />

LENTEN | In de media verbazen we ons vaak over de<br />

uitzonderlijke vaardigheden die mensen met autismespectrumstoornissen<br />

kunnen hebben. Hebben alle mensen met<br />

autisme dergelijke vaardigheden? Helpt het hen vooruit in hun<br />

dagelijks leven? En hoe kunnen we dit begrijpen vanuit hun andere<br />

manier van denken? | 20u | € 5 | Ondernemerscentrum |<br />

www.autismecentraal.com<br />

DOCUMENTAIrE | THE oTHEr FINaL | i.k.v. Bruto<br />

Nationaal Geluk – Het is een enthousiasmerend verslag van een<br />

voetbalmatch op een aardappelenveld tussen de 2 slechtste nationale<br />

elftallen in de wereld, nl. Bhutan en Montserrat | 20u15 |<br />

Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be<br />

woENSdag 8 mEI<br />

MUZIEK | rEENa rIoT | Reena Riot is Naomi Sijmons<br />

(°28/11/1987) en muziek zit haar in de genen, via haar gitaar<br />

spelende moeder en haar vader, geëerd bassist van The<br />

Scabs | 20u30 | gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 |<br />

www.muziekcentrumtrack.be<br />

DOCUMENTAIrE | crISES Up | De documentaire vertrekt<br />

van de groeiende sociale strijd van de vakbonden en andere sociale<br />

bewegingen in België | 20u15 | € 5,5 | Budascoop | 056<br />

22 10 01 | reserveren aangewezen via info@budakortrijk.be |<br />

www.budakortrijk.be<br />

VrIjdag 10 mEI<br />

FILM | FILmVoorSTELLINg "THE way" |<br />

Een oogarts (Martin Sheen) onderneemt de legendarische<br />

pelgrimstocht naar Santiago de Compostela met de as van<br />

zijn verongelukte zoon | 19u30 | gratis| Buurthuis 't Senter |<br />

regioscheldeleie@compostelagenootschap.be<br />

zaTErdag 11 mEI<br />

HANDBAL | apoLLooN VS p. KorTESSEm -<br />

SUpEr LIga HErEN | € 5 | Sportcampus Lange Munte |<br />

0498 542471 | www.apolloon.be<br />

UiT iN KoRTRiJK<br />

leKKer varen op moederdag<br />

Op Moederdag kan je varen met de ‘Oude Tjalk’. De<br />

‘Oude Tjalk’ is het oudste schip dat onder de Belgische<br />

vlag vaart. In vroegere tijden werd dit omgebouwde<br />

vrachtschip voortgetrokken langs de jaagpaden, vandaag<br />

charmeert deze eeuweling als passagiersschip.<br />

De tochtjes duren telkens 2 uur en er kunnen telkens<br />

12 passagiers mee! De Tjalk vertrekt aan de trappen<br />

onder de Noordbrug (kant Noordstraat) in <strong>Kortrijk</strong>.<br />

Vooraf reserveren is de boodschap!<br />

R Ontbijten op het water - 9u30<br />

Een heerlijke ontbijttafel staat klaar aan<br />

boord van de ‘Oude Tjalk’. Geniet van een<br />

ontbijt op het water | € 22 per persoon<br />

R Picknickvaren – 12u<br />

Geniet van een heuse picknick op het<br />

water. Ontdek de pure smaken van het<br />

platteland, gebundeld in een heerlijk<br />

picknickpakket. | € 28 per persoon<br />

R Verwenkoffietocht - 14u30<br />

Gezellig koffietafelen met zoete<br />

lekkernijen… dan nog drijvend op het<br />

water! | € 22 per persoon<br />

R Bubbels op het water - 17u<br />

Een zomerse vooravond, een glaasje<br />

bubbels, een heerlijk hapje, tochtje varen…<br />

vakantiegevoel ten top niet ver van huis! |<br />

€ 28 per persoon<br />

R Zaterdag 11 <strong>mei</strong> en zondag 12 <strong>mei</strong><br />

Toerisme <strong>Kortrijk</strong> | 056 27 78 40 |<br />

toerisme@kortrijk.be<br />

zoNdag 12 mEI<br />

BALLET | romEo aNd jULIET | William Shakespeare's<br />

meesterwerk kreeg in 1979 van het Bolshoi dansgezelschap<br />

een betoverende balletversie. Choreografie is van de hand van<br />

Yuri Grigorovich | 16u30 | Kinepolis <strong>Kortrijk</strong> | www.kinepolis.be<br />

PODIUM | IN dE woLKEN (1-3) - SprooKjES<br />

& zo | Interactieve peuterproductie. Een acteur neemt je mee<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 23


UiT iN KoRTRiJK<br />

en een circus<strong>mei</strong>sje toont haar kunsten. | 14u en 16u | € 6 |<br />

Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be<br />

ONTBIJTFILM | pINoccHIo (VaNaF 6 jr.) | het wereldberoemde<br />

sprookje wordt in een leuk nieuw animatiekleedje<br />

gestopt en Super Echte liefde (vanaf 11 jr.): Zelfs de stoere<br />

Anne krijgt vlinders in de buik! Wordt ze nu ook helemaal gek van<br />

verliefdheid? | Film voor de volwassenen: Io e Te | 9u (ontbijt) |<br />

10u (film) | €8/€6,5(-26/+65)/€5 (CJP) /€4 (-12) (film) +<br />

€5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be<br />

MUZIEK | maTINEEcoNcErT 'VaNESSa<br />

maTTHyS qUarTET' | Hedendaagse jazz, een mix<br />

van traditionele standards en eigentijdse jazzcomposities,<br />

waarbij er ruimte is voor eigenzinnige interpretaties, improvisatie<br />

en speelplezier. | 11u | € 8/6 (-26, +55)/gratis (leerlingen<br />

Conservatorium) | Concertstudio <strong>Kortrijk</strong> | 056 27 78 80 |<br />

info@jeugdenmuziek-kortrijk.be<br />

maaNdag 13 mEI<br />

MUZIEK | dEaTH grIpS + SUpporT | Experimenteel<br />

rap-noise duo Death Gripsmed | 19u | De Kreun | www.dekreun.be<br />

INFOSESSIE | pop Up: rEdHEad radIo TaLK-<br />

FEST | De gastheer/gastvrouw van dienst, Ayco Duyster<br />

(StuBru) en Sophie Little (BBC) geven jou hun advies en 'tips<br />

& tricks' voor een onvergetelijk muziekinterview. | 19u | gratis |<br />

Schouwburg | radioredheadtalkfest.eventbrite.com<br />

dINSdag 14 mEI<br />

MUZIEK | godFLESH + HESSIaN | Engelse metal<br />

band afkomstig uit Birmingham. De band ontstond in 1988 als<br />

een samenwerking tussen Justin Broadrick en G.C. Green. | 18u30 |<br />

De Kreun | www.dekreun.be<br />

WIELrENNEN | wIELErwEdSTrIjd aaLBEKE |<br />

Elite zonder contract en beloften Organisatie: wielerlclub<br />

Koninklijke Sportclub Aalbeke | Aalbeke | 0475 26 86 08 |<br />

jeromesantens@hotmail.com<br />

woENSdag 15 mEI<br />

cinema sonoor !<br />

Cinema Sonoor zet hoorspelen en radiodocumentaires<br />

in the spotlights. Straf werk dat geen beelden nodig<br />

heeft om verhalen te bouwen in je hoofd. Op de<br />

radio is daar helaas geen plaats meer voor, dus doen<br />

24 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

we het in de filmzaal. Ogen dicht, oren aan! Cinema<br />

Sonoor biedt je eindelijk tijd om even onderuit te<br />

zakken, je te focussen op geluid en daardoor omver<br />

geblazen te worden.<br />

Cinema Sonoor #1 presenteert onmiddellijk absoluut<br />

top-werk: ‘Ik zal het je vertellen’ van Joris Van<br />

Damme, winnaar van de prestigieuze radio Fiction<br />

Prix Europa 2009.<br />

R Woensdag 15 <strong>mei</strong> | 20u15 | Budascoop<br />

Tickets: 5€ inclusief drankje | 20u15 |<br />

reserveren via 056 22 10 01<br />

R www.budakortrijk.be<br />

Win<br />

We geven 5 tickets weg voor cinema<br />

sonoor op wo 15 <strong>mei</strong>. een mailtje<br />

volstaat naar stadskrant@kortrijk.be met<br />

vermelding ‘wedstrijd cinema sonoor’. de<br />

winnaars mogen een telefoontje verwachten.<br />

MUZIEK | moUNT EErIE + SUpporT | Phil Elverum<br />

is songwriter, multi-instrumentalist, producer en drijvende<br />

kracht achter Mount Eerie | 19u | De Kreun | www.dekreun.be<br />

PODIUM | amoUr, acIdE ET NoIx - da-<br />

NIEL LEVEILLE (ca) | In ‘Amour, acide et noix’ dagen<br />

vier naakte lichamen de toeschouwers uit, alsof het prachtige<br />

beeldhouwwerken zijn. Zonder seksuele connotaties of sensualiteit,<br />

maar als generator van emoties en poëzie | 20u15 (inleiding<br />

om 19u30) | € 17 | Schouwburg <strong>Kortrijk</strong> | 056 23 98 55 |<br />

www.schouwburgkortrijk.be<br />

VOOrDrACHT | dE roL VaN dE UNIVErSI-<br />

TEIT IN dE rEgIoNaLE KENNISoNTwIK-<br />

KELINg | Professor Luc Soete, rector van de universiteit van<br />

Maastricht. Vooraf (19u) zal de <strong>Kortrijk</strong>se familie Soete een portret<br />

van hun voorvader Petrus Ignatius Soete overhandigen aan<br />

de Stedelijke Musea. Uit onderzoek blijkt deze Petrus Ignatius<br />

Soete uit <strong>Kortrijk</strong> (Marke) afkomstig te zijn. Toelichting door Filip<br />

Decock | Kulak | 19u45 |www.broelmuseum.be<br />

WEEK VAN DE OPVOEDING | SpEELgoEdrUILacTIE |<br />

Speelgoed is voor kinderen een hulpmiddel bij hun ontwikkeling,<br />

want spelen is leren. Het is dan ook belangrijk dat speelgoed aangepast<br />

is aan hun leeftijd. Is je kind (-12) zijn speelgoed ontgroeid,<br />

kom het dan gewoon omruilen voor iets anders! Kinderanimatie en<br />

versnaperingen | 13u30 | gratis | De Pluim <strong>Kortrijk</strong> | 056 27 73 10 |<br />

www.kortrijk.be/opvoedingswinkel<br />

doNdErdag 16 mEI<br />

PODIUM | Sorry Voor aLLES | Joris Van den Brande<br />

en Joost Vandecasteele geven gestalte aan hun verlangen om samen<br />

een kindervoorstelling te maken | ook op vrijdag 17/5 | 20u15 |<br />

€ 10/8/5 (CJP) | Theater Antigone | 056 24 08 87 | post@antigone.be<br />

FILM | cLoUd aTLaS | Verfilming van David Mitchells<br />

gelijknamige roman, waarin zes verschillende tijden, zes verschillende<br />

plaatsen, zes protagonisten en zes verhalen als poppetjes<br />

van een matroesjka in elkaar passen| 20u15 | € 8/€ 6,5<br />

(-26/+65)/€ 5 (CJP) /€4 (-12) | Budascoop | ook op di 21 <strong>mei</strong> |<br />

www.budakortrijk.be<br />

VrIjdag 17 mEI<br />

WEEK VAN DE OPVOEDING | opENdEUr | Opvoedingswinkel<br />

en Ontmoetingsplaats Jonge Gezin. Een ideale gelegenheid<br />

voor ouders, grootouders, leerkrachten en al wie met opvoeden te<br />

maken heeft om te ontdekken wat beide organisaties jou te bieden<br />

hebben! Uitleg over hun werking – animatie kinderen – versnaperingen<br />

– gezellig samenzijn | 09u - 11u | gratis | De Pluim<br />

<strong>Kortrijk</strong> | 056 27 73 10 | www.kortrijk.be/opvoedingswinkel<br />

zaTErdag 18 mEI<br />

FESTIVAL | SINKSEN | Verken de stad langs bekende en<br />

minder bekende plekken. Ga mee in ambiance van concerten,<br />

grote familievoorstellingen, internationaal straattheater en<br />

circus. Haal je zolder leeg voor de grootste rommelmarkt van<br />

Vlaanderen | ook op zondag 19/05 en maandag 20/05 | gratis |<br />

stadscentrum <strong>Kortrijk</strong> | www.sinksen.be<br />

zoNdag 19 mEI<br />

FIETSEN | BIKE-paradE | Voor de derde maal rijdt de officiële<br />

Bike-Parade door de straten van <strong>Kortrijk</strong>. Dit jaar staat Transport van<br />

goederen met de fiets in de kijker. Er is ook een fotowedstrijd aan gekoppeld<br />

| Fietsencentrum vzw Mobiel | 056 24 99 10 | www.mobiel.be<br />

FESTIVAL | 66STE SINKSENFEESTEN marKE |<br />

Vlaamse kermis in feestvierende straten met ambachtelijke,<br />

hobby- en rommelmarkt, kinderspeelstraat met talrijke<br />

attracties, katapultschieten, muzikale straatanimatie,<br />

steltlopers, magic-show, kindergrime, verschillende optredens<br />

zoals dansschool Pirouette, Geef moa Sjette, The Scaldish, de<br />

loco’s | vanaf 14u | www.webmaatwerk.com/sinksentemarke<br />

maaNdag 20 mEI<br />

SINKSEN | 8STE EdITIE KorTrIjKLoopT | Stratenloop<br />

(jeugd en volwassenen) Weekend Knack Ladies Run |<br />

<strong>Kortrijk</strong> | 011 45 99 88 | www.kortrijkloopt.be<br />

dINSdag 21 mEI<br />

FILM | wErELdprEmIèrE VaN odySSEa | The<br />

epic journey of Magnum photographer Carl De Keyzer, Moments<br />

before the flood, voor de fotoreeks Moments Before the Flood<br />

reisde Carl De Keyzer gedurende vier jaar langs de Europese kustlijn,<br />

die langzaam aan in zee verdwijnt. Het resultaat is te zien in<br />

de tentoonstelling Aller Retour in de Budafabriek in <strong>Kortrijk</strong>. In<br />

OdysSea volgde Jimmy Kets, Carl De Keyzer 1 jaar lang op deze


arre en eenzame tocht | incl. receptie en bezoek Aller Retour |<br />

20u15 | €20 | reserveren via 056 22 10 01 of info@budakortrijk.be|<br />

Budascoop | ook op wo 22 <strong>mei</strong> (enkel film) en op do 23 <strong>mei</strong> (incl.<br />

Aller Retour + DJ set = €12) | www.budakortrijk.be<br />

doNdErdag 23 mEI<br />

PODIUM | oSHIN aLBrEcHT & mELISSa ma-<br />

BESooNE: BUrEN | Oshin Albrecht en Melissa Mabesoone<br />

onderzoeken hoe ze elkaars praktijk kunnen confronteren,<br />

beïnvloeden of afbreken | 19u | €15/11(-26) (incl. voorstelling<br />

Miet Warlop)| Budatoren | 056 23 98 55 | www.budakortrijk.be<br />

VrIjdag 24 mEI<br />

HUMOr | IN VIEr EN VLammE ! | Jaarlijkse revue vol<br />

humor en waarbij de politiek op de korrel wordt genomen. Margriete<br />

Paraplu heeft vlinders in de buik en de nieuwe <strong>Kortrijk</strong>se<br />

Politieke tenoren keren terug naar hun studententijd | ook op za<br />

25/5 om 20u, zo 26/5 om 14u45 , di 28/5, vrij 31/5, za 1/6 om<br />

20u | € 10 | Schouwburg <strong>Kortrijk</strong> | Kaarten via 056 22 99 99 |<br />

www.dekortrijkserevue.be<br />

MUZIEK | aLLaH-LaS + wHITE mySTEry |<br />

Draai de nieuwe plaat van Allah-Las tussen The Byrds of The Rolling<br />

Stones, en geen mens haalt het in z’n hoofd dat het titelloze<br />

debuut van Allah-Las slechts enkele maanden geleden voor<br />

het eerst in de winkelrekken lag | 20u | € 13 (add)/10 (vvk)/7<br />

(Kreuncard/CJP) | De Kreun | www.dekreun.be<br />

INLINE SKATING | INLINE SKaTINg KorTrIjK-<br />

SE roLLErparadES | ook op vrij 31/05 | <strong>Kortrijk</strong> |<br />

0486 33 50 99 | www.kangarooz.be<br />

zaTErdag 25 mEI<br />

TUINFEEST | FEESTEN mET dE BUrgEmEES-<br />

TEr | Na 7 succesvolle edities is Q's Tuinfeest niet meer. Vanaf dit<br />

jaar stellen we je trots voor: 'Feesten met de Burgemeester'. Zoals<br />

de nieuwe naam al doet vermoeden, moet het een feest worden<br />

voor alle <strong>Kortrijk</strong>zanen. | 19u30 | € 5 | Bedrijvenpark <strong>Kortrijk</strong> Noord,<br />

Groothandelsmarkt | www.feestenmetdeburgemeester.be<br />

WANDELING | STadSwaNdELINg KorTrIjK:<br />

amUSE gUEULE | Dé VIZIT-klassieker bij uitstek voor<br />

wie graag het nuttige aan het aangename koppelt. Je leert naast<br />

<strong>Kortrijk</strong> ook vier originele restaurants kennen. Elk restaurant serveert<br />

een stukje van het menu, van aperitief tot dessert. Terwijl<br />

je van het ene naar het andere stapt, ontdek je dat dit winkelparadijs<br />

ook historisch heel wat moois te bieden heeft | 18u | €60 |<br />

Dienst Toerisme <strong>Kortrijk</strong> | 09 233 76 89 | www.vizit.be<br />

UITSTAP | BEzoEK FraNSE dUINEN | Tijdens deze<br />

daguitstap met kostendelend vervoer bekijken we de unieke vegetatie<br />

in de dunes du Perroquet en de dunes Marchand en hebben<br />

tevens aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van het landschap |<br />

8u | parking Rietput Bissegem | dirkjph.dubois@gmail.com<br />

zoNdag 26 mEI<br />

FESTIVAL | dag VaN HET parK | Tal van activiteiten<br />

in het avontuurlijk speeldo<strong>mei</strong>n De Warande: workshop permacultuur,<br />

workshop cupcakes, plantenruilbeurs, feestelijke fanfare,<br />

hindernissenparcours| 14u30 – 17u30 | De Warande | 056 27 82<br />

00 | leefmilieu@kortrijk.be<br />

VOOrDrACHT | raSSENKEUzE groENTEN | De<br />

afgelopen jaren zijn veel nieuwe rassen van verschillende groenten<br />

op de markt gebracht. De ene doet het al beter dan de andere,<br />

maar iedereen zoekt, voor zichzelf aangepast naar zijn teelt,<br />

een goed ras. | 10u | Lokaal Dienstencentrum De Zonnewijzer |<br />

users.telenet.be/volkstuin-kortrijk<br />

MUZIEK | do maKE Say THINK + SUpporT |<br />

Do Make Say Think is een Canadese postrock band die enkele jaren<br />

geleden al op het podium stond in de Kreun. De band brengt<br />

een combinatie van jazz, drum en elektronische invloeden | 19u |<br />

De Kreun | www.dekreun.be<br />

dINSdag 28 mEI<br />

VOOrDrACHT | TaKE IT EaSy - aFVaL- EN ar-<br />

BEIdSarm TUINIErEN | Voordracht over het tuinieren<br />

zonder al te veel afval of verlies | 20u | www.devolkstuinmarke.be<br />

woENSdag 29 mEI<br />

WOrKSHOP | jamSESSIE | Muziekcentrum Track*<br />

organiseert samen met Muziekcafé Track* verschillende<br />

jamsessies | Muziekcafé Track* | 21u | gratis | 056 27 79 00 |<br />

www.muziekcentrumtrack.be<br />

unie der ZorgeloZen en<br />

theater malpertuis:<br />

Kasimir en Karolien<br />

De winter is voorbij. Vanavond wordt in café ’t Voorgeborchte<br />

de kermis ingedanst. Karolien heeft er<br />

goesting in. Maar het zal zonder haar lief zijn. Samen<br />

met zijn werk is Kasimir het geloof in zichzelf en de<br />

liefde verloren. Er waart crisis. In de economie, de<br />

politiek en in het hart.<br />

Naarmate de avond schuift, plooit ’t Voorgeborchte<br />

zich verder open voor figuren van allerlei slag, met of<br />

zonder “kol en plastron”. Stilaan wordt de dans er één<br />

van verleiding en vertier, mededogen en egoïsme,<br />

UiT iN KoRTRiJK<br />

verborgen verlangens en niet graag afzien. Tot de<br />

avond eindigt in chaos en vechten, ergens halfweg<br />

tussen de straatstenen en de sterren.<br />

In oorsprong is Kasimir und Karoline een tragikomisch<br />

liefdesdrama van de Oostenrijks-Hongaarse<br />

auteur Ödön von Horváth. Tachtig jaar later bewerkt<br />

Geert Six de tekst op vraag van Piet Arfeuille, artistiek<br />

leider van het Tieltse Theater Malpertuis.<br />

R ook op do 30/5, vrij 31/5, za 1/6 om<br />

20u15, zo 2/6 om 16u, woe 5/6, do 6/6,<br />

vrij 7/6, za 8/6 om 20u15, zo 9/6 om 16u<br />

€ 4 | de Scala | 056 22 04 00<br />

www.uniederzorgelozen.be<br />

doNdErdag 30 mEI<br />

VOOrDrACHT | aVoNdLEzINg: aUTISmE IN<br />

dE LITEraTUUr | Dat er ontzettend veel vakliteratuur<br />

over autisme bestaat is ons niet vreemd. Ook getuigenissen van<br />

ouders, partners en personen met autisme kennen we. Maar hoe<br />

kijkt de auteur van fictie tegen autisme aan? Zijn 'auti-personages'<br />

in de gewone literatuur fictieve personen of ging de auteur<br />

toch te rade bij personen met autisme uit zijn omgeving? | 20u |<br />

€ 5 | Ondernemerscentrum | www.autismecentraal.com<br />

MUZIEK | LE graNd BaTEaU | Deze Gentse formatie<br />

ontstond in 2011 en haar naam is geïnspireerd op de orkesten<br />

van de vroegere legendarische cruiseschepen. | 21u | gratis | Muziekcafé<br />

Track* | www.muziekcentrumtrack.be<br />

EXPO<br />

TEm zoNdag 5 mEI<br />

WAK | NaTUUrTaLENT | Een 20-tal amateurfotografen<br />

volgden een workshop natuurfotografie met Tom Linster en gingen<br />

daarna zelf aan de slag. Hun beste foto’s kun je bekijken op<br />

deze tentoonstelling. Daarnaast maak je kennis met een selectie<br />

van foto’s van leden van de <strong>Kortrijk</strong>se fotoclubs en van individuele<br />

fotografen. | za, zo en 1 <strong>mei</strong> vanaf 11 uur, di-vr vanaf 14 uur, 5 <strong>mei</strong><br />

vanaf 11 uur, ma gesloten | gratis | Paardenstallen Broelmuseum |<br />

056 27 74 41 | www.kortrijk.be/wak<br />

GELUIDSKUNST | KLINKENdE STad | Het is een<br />

toonaangevend project voor internationale geluidskunst. De<br />

schemerzone waarin beeldende kunst, geluid en muziek samenkomen.<br />

Tastbare klank die weerklinkt in geluidinstallaties<br />

en geluidswandelingen. Klinkende <strong>Stad</strong> nodigt uit tot luisteren<br />

naar het werk van geluidskunstenaars én het geluid van de stad |<br />

za 14u -19u, zo 14u-18u| Budascoop | gratis | 056 22 64 50 |<br />

www.festivalkortrijk.be<br />

EXPO | Top SHoT | Thierry De Mey brengt naar aanleiding van<br />

zijn voorstelling 'Fase, 4 mouvements to the music of Steve Reich'<br />

een tentoonstelling rond installatiekunst in Budascoop | 19u tot 22u<br />

(za, zo vanaf 14u) | gratis | Budascoop | www.budakortrijk.be<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 25


UiT iN KoRTRiJK<br />

WAK | wEErHaaKjES | Nele Vandenberghe schildert<br />

en schrijft poëzie. Ikv de Week van de Amateurkunsten verwelkomt<br />

ze je graag bij haar thuis om haar werk te bekijken | vr-zazo<br />

11u-12u en 15u-17u | gratis | Theodoor Sevenslaan 186/21 |<br />

0486 75 51 42 | www.kortrijk.be/wak<br />

WAK | BIBI STELT TENTooN | Je kan het atelier van<br />

Bibi bezoeken en kennismaken met de warme ontwerpen van<br />

deze kunstenaar. Het oeuvre omvat schilderkunst, sculpturen,<br />

foto paintings | vanaf 16u tot 21u | gratis | Barbes Reke 7 | 0477<br />

79 41 49 | www.bibianaart.com<br />

TEm 21 mEI<br />

EXPO | Voor EEUwIg HErINNErd | In<br />

de christelijke traditie houden bidprentjes de herinnering<br />

aan een overledene levendig. Maar sinds wanneer bestaat<br />

dit gebruik? Bestaan die prentjes overal? Gaat het om<br />

iconografie of fotografie? Wie verzamelt ze? Uit een collectie<br />

van zo'n 1.500.000 bidprentjes destilleerden we<br />

een interactieve tentoonstelling | <strong>Stad</strong>sarchief <strong>Kortrijk</strong> |<br />

www.kortrijk.be/stadsarchief<br />

VrIjdag 3 mEI<br />

TEm maaNdag 30 mEI<br />

EXPO | INSTagramS | <strong>Kortrijk</strong> door het oog van 11 <strong>Kortrijk</strong>zanen.<br />

In deze tentoonstelling tonen 11 <strong>Kortrijk</strong>zanen beelden<br />

die ze gemaakt hebben met hun gsm (Iphone/samsung),<br />

kleine steegjes, events, plaatsen, huizen, dingen, mensen. Deze<br />

mensen werden 'ontdekt' door fotografe Cindy Frey via het populaire<br />

instagram en het groeiend aantal foto’s via Hashtag IG-<br />

KORTRIJK | vernissage op vrijdag 3 <strong>mei</strong> om 20u | woe, do, vrij, za,<br />

zo van 13u tot 18u | Cindy Frey Art Gallery, Jan Persijnstraat 1 |<br />

gratis | www.facebook.com/Cindyfreyartgallery<br />

doNdErdag 9 mEI<br />

TEm maaNdag 20 mEI<br />

EXPO | aTHoS BUrEz EN TITUS SImoENS |<br />

Athos Burez legt op een schitterende manier muziekbands op<br />

‘plaat’ vast en is ook actief in de modewereld. De foto’s van Titus<br />

Simoens worden sterk geapprecieerd door diverse vakbladen en<br />

kranten | open zo, za van 11u tot 18u di, woe, do, vrij van 14u<br />

tot 18u | gratis | Paardenstallen Broelmuseum | 056 27 77 80 |<br />

www.allerretour.kortrijk.be<br />

doNdErdag 9 mEI<br />

TEm zoNdag 12 mEI<br />

EXPO | Expo 13 | Tentoonstelling met werken van de leden<br />

van het Vrij Atelier. Er worden ongeveer 5 werken per deelnemend<br />

lid getoond, minstens 1 werk is geïnspireerd op een tekening<br />

naar levend model tijdens de wekelijkse bijeenkomsten | do<br />

9/5, vrij 10/5, za 11/5, zo 12/5 van 14u tot 18u | Ontmoetingscentrum<br />

Marke | home.scarlet.be/vrijatelier<br />

jouW activiteit ook in de nieuWe uit in kortrijk ? slecHts één manier !<br />

UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders<br />

en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in!<br />

Deadline invoer: editie juni: 6 <strong>mei</strong>, editie juli/augustus: 4 juni, editie september: 10 juli en editie oktober: 3 september.<br />

26 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

zaTErdag 18 mEI<br />

TEm maaNdag 20 mEI<br />

EXPO | aNN SpEyBroUcK ScHILdErIjEN |<br />

tentoonstelling olieverfschilderijen | 11u tot 19u | Begijnhof<br />

<strong>Kortrijk</strong> | kris.debrouwere1@telenet.be<br />

doNdErdag 23 mEI<br />

TEm zaTErdag 25 mEI<br />

Beeld/spraaK<br />

Het is al een paar jaar aan de gang: makers die creeren<br />

op de grens van ‘theater’ en ‘beeldende kunst’.<br />

Woordloos theater dat erg in beelden spreekt, beeldend<br />

werk dat toch een tijdverloop kent, ‘levende<br />

installaties’…. Met BEELD/SPrAAK presenteren<br />

Schouwburg <strong>Kortrijk</strong> en kunstencentrum BUDA artiesten<br />

die weinig woorden nodig hebben om veelzeggend<br />

werk te maken. We klokken af op drie dagen,<br />

elf voorstellingen en een zomers tuindiner op zaterdag.<br />

Elke dag krijg je telkens een centrale voorstelling van<br />

een artiest die al geruime tijd aan de weg timmert:<br />

Miet Warlop (BE), Ayelen Parolin (Ar), Nick Steur (NL)<br />

en Louise Chardon (Fr).<br />

Voor en na geniet je van het werk van zes erg jonge<br />

makers in Les Laboréales, een kansenplatform voor<br />

pas afgestudeerde artiesten uit Vlaamse, Brusselse<br />

en Waalse kunstopleidingen. Die werden bij hun<br />

project begeleid door BUDA (<strong>Kortrijk</strong>), Maison Folie/<br />

Manège (Mons), La Bellone en La Balsamine (Brussel),<br />

Centre des Arts Scénique (Charleroi) en CIFAS<br />

(Brussel). Ze kregen een werkbudget, een residentieperiode<br />

en nu dus ook een publiek! Afsluiten doen<br />

we met een uniek visueel concert van Belgische<br />

elektromuziek-pioniers.<br />

R 23 <strong>mei</strong> tem 25 <strong>mei</strong> | Schouwburg | 056<br />

23 98 44 | www.schouwburgkortrijk.be<br />

www.budakortrijk.be<br />

zoNdag 26 mEI<br />

TEm zoNdag 23 jUNI<br />

EXPO | HESTEr ScHEUrwaTEr | Deze fotografe,<br />

videokunstenaar en docente videokunst tast met haar eigen<br />

lichaam de grens af tussen privé en publiek. Haar sexuele realistische<br />

foto’s staan haaks op de gefotoshopte vrouwenbeelden<br />

in reclame, film, muziekclips, liedjes, pornografie | open zo, za<br />

van 11u tot 18u di, woe, do, vrij van 14u tot 18u | Paardenstallen<br />

Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.allerretour.kortrijk.be<br />

TEm zoNdag 9 jUNI<br />

ALLEr rETOUr | 3 FoTograFEN – 3 gENEra-<br />

TIES – 3 prEmIèrES – 3 rEaLITEITEN | De<br />

prestigieuze openingstentoonstelling in de Budafabriek presenteert<br />

totaal nieuw werk van drie generaties <strong>Kortrijk</strong>se fotografen<br />

met internationale allure! | zo, di, woe, do, vrij, za (ma gesloten) |<br />

€ 8/5 | Budafabriek | www.allerretour.kortrijk.be<br />

KortrijK voor de camera<br />

1860 – 1913<br />

Van alle markten thuis: studiofoto’s en straatbeelden<br />

Foto’s uit de periode 1860 tot 1913 tonen ons het<br />

<strong>Kortrijk</strong> van meer dan een eeuw geleden. De beelden,<br />

gekiekt door pioniers van de fotografie, zijn<br />

unieke tijdsdocumenten van het dagelijkse leven in<br />

een snel veranderende stad. Grote bouwwerken en<br />

stadsplanningsprojecten, huisvesting, rampspoed,<br />

branden en watersnood, feesten en evenementen: zo<br />

zag je <strong>Kortrijk</strong> nog nooit.<br />

De tentoonstelling focust ook op het beroep van de<br />

fotograaf, een job die hij zelf moest uitvinden. Illusionist,<br />

alchemist, lichtkunstenaar, meesterschilderdecorateur,<br />

reporter en regisseur: de man met het<br />

toverkastje was van alle markten thuis.<br />

R tem 9 juni <strong>2013</strong> | open za, zo van 11u tot<br />

18u, di, woe, do, vrij van 14u – 18u | € 3 |<br />

Broelmuseum | www.allerretour.kortrijk.be<br />

meer uit-tips kan je vinden op:<br />

www.kortrijk.be<br />

www.uitinregiokortrijk.be<br />

www.uitinvlaanderen.be


lematine -<br />

Buitenspeeldag<br />

#igkortrijk<br />

lilliannechen - Street art<br />

in fabriekskaai #igkortrijk<br />

small_time_hero - Rekken<br />

vullen @bibliotheekkortrijk<br />

#bibherinrichting #igkortrijk<br />

krist_the_vanma - De Beerbosstraat<br />

is, zoals z'n naam al doet vermoeden<br />

een kasseihelling voor echte flandriens.<br />

#igkortrijk #rvv #ronde<br />

brunobib - Welkom in<br />

mijn schildershuisje in het<br />

Baggaertshof #vzwwith<br />

#igkortrijk<br />

bartdupon - #paasfoor<br />

#igkortrijk #snapseed<br />

bourgy_courtrai - Feesten met niet<br />

te veel spel aan het gat = succes!<br />

#vetex #igkortrijk<br />

ty2st - #kortrijk<br />

#igkortrijk<br />

davidcappelle -<br />

"Ze maken alles kapot."<br />

Lennert #igkortrijk<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

gallewesley - It's that time<br />

of the year again...<br />

#igkortrijk #paasfoor<br />

acidhunt3r - #paasfoor<br />

op z’n topmoment #igkortrijk<br />

#highinthesky<br />

#IgKorTrIjK zoEKT jE!<br />

instagram is al langer een hype. ook<br />

de <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> springt mee op de kar<br />

en publiceert voortaan elke maand<br />

enkele sfeervolle instagramfoto’s van<br />

voorbije activiteiten of evenementen<br />

in de stad. Tag jij je foto’s voortaan<br />

ook met #igkortrijk? de mooiste<br />

snapshots krijgen een plaatsje in de<br />

<strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> of op de website of ledwall<br />

van de stad.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 27


Sinksen (© Anthonie Lanckman)<br />

<strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

28 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!