Stadskrant mei 2013 - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Stadskrant mei 2013 - Stad Kortrijk

StadSkrant

mei 2013

KorTrIjK

mei 2013

wordt maandelijks gratis verspreid

+ UiT in Kortrijk

A a l b e k e • B e l l e g e m • B i s s e g e m • H e u l e • K o o i g e m • K o r t r i j k • M a r k e • R o l l e g e m

FeeST in de STad

SINKSEN 13

1 | StadSkrant kortrijk


www.KoRTRiJK.Be

in deze Stadskrant: Facebookpagina

en verder:

• Start zomerseizoen > 3

• Sociale projecten > 10

• Aalbeke feest > 11

Kortrijk in de wereld > 13

• Straat in de kijker > 15

• Opening bib > 16

2 | StadSkrant kortrijk

Mei staat in Kortrijk in het teken van eerlijke

handel. In het kader van ‘May Fair

Trade: (H)Eerlijk Kortrijk’ vindt elke dag

wel een Fair Trade-activiteit plaats. p. 4-5

Tijdens het Pinksterweekend (18-20 mei)

is het centrum van Kortrijk één groot

podium met muziek door artiesten van

diverse kleur en pluimage. Bovendien

proef je van spektakel dat nooit eerder in

ons land te zien was. p. 6-7

Op zondag 26 mei vindt van 14.30 tot

17.30 uur de jaarlijkse Dag van het Park

plaats. Ditmaal strijken de organisatoren

neer in de Warande. p. 8

Dat jonge kinderen op het voetpad mogen

fietsen, lijkt evident. Dat volwassenen

dat niet mogen, is al even logisch.

Maar waar ligt de grens? Onze Stadskrantreporter

zocht een antwoord op de

meest prangende vragen. p. 9

Het Jeugdontmoetingscentrum (JOC)

verlaat na 20 jaar trouwe dienst zijn stek

in de Filips van de Elzaslaan. Ook de gebruikerslokalen

en het secretariaat zijn

te vinden in de nieuwe locatie op Kortrijk

Weide. p. 12

Wie ouder wordt, heeft meer kans om

te vallen. En zo’n valpartij heeft meestal

nare gevolgen. Daarom kan je je huis

laten ‘screenen’ om het valvrij te houden.

p. 14

• Vroeger en nu > 17

Kortrijk Kort > 18-19

• De Mensen > 20

• Aller Retour > 21

• Uit in Kortrijk > 22-26

Stadskiekjes > 27

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis thuis bezorgd

Foto cover: Philip Samyn | Foto backcover: Anthonie Lanckman | Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042,

8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Klachten over de bezorging?

Neem contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 96 | Heb je zelf nieuws? Neem dan contact op met de redactie via stadskrant@kortrijk.be.

Fair Trade Gemeente Kortrijk

• Officiële pagina van de trekkersgroep Fair Trade Gemeente

Kortrijk op Facebook.

• Link: www.facebook.com/KortrijkFairTradeGemeente

• Opgestart op 22 juni 2011.

• Aantal personen die de pagina leuk vinden: 97

• Populairste post: lancering van het May Fair Trade logo op 28

maart 2013

Op deze pagina lees je alles over de initiatieven die passen

binnen Fair Trade Gemeente Kortrijk. Je vindt er tips &

tricks, achtergrondinfo over eerlijke handel en duurzame

landbouw, recepten, partnerorganisaties, campagnes, …

Je vindt er ook alle initiatieven die kaderen binnen May Fair

Trade en kan er je eigen Fair Trade activiteiten op posten.

Tweets van de maand

@sarahlouncke

vandaag een fijne dag gehad in het #boekenfestijn #expo #kortrijk en

kan nu niet slapen omdat ik wil lezen!

@VerschuereBram

Voor twee weken het mooiste plekje in #kortrijk wat mij betreft: de

japanse kerselaren op kluifrotonde

@FSteyt

Lente ! Genoten van de zon en de tentoonstelling "#Kortrijk voor de

camera". Aanrader als de zon even wegkruipt.

@Henk_Lietaert

Burgemeester en schepenen van @8500Kortrijk zijn goed te bereiken!

Zaterdag getweet, maandag al mail in de bus! #super #Kortrijk

@NicolasBouteca

Livestream gemeenteraad #kortrijk is van kinderziektes af. Nu kunnen

we gemeentepolitiek echt vanuit de zetel volgen. Mooi. #transparantie


opENLUcHTzwEmBad

Wil je baantjes trekken of plonsen in openlucht,

dan zit je vanaf 1 mei goed in het

prachtige openluchtbad aan de Abdijkaai.

Tot 12 mei kan je terecht in het grote fonteinbad.

De officiële opening is op zondag

12 mei. Vanaf die dag kan je ook een duik

nemen in het diepe bad.Genieten van een

korte middaglunch of aperitiefje na het

werk, kan vanaf eind mei in de nieuwe rusthoek

van het openluchtbad. Je hoeft hiervoor

geen toegangsprijs te betalen.

Wist je dat..

je met je sportkaart tegen een goedkoper tarief

kan zwemmen (€1,5 voor kinderen, €2 voor

volwassenen i.p.v. €7)? Sportkaarten kan je

enkel verkrijgen in de overdekte zwembaden!

BIg aIr pooL jUmp

een internationaal groepje BMX’ers zorgt

voor spektakel tijdens de Big Air Pool Jump

op zondag 12 mei in het openluchtbad Abdijkaai.

Vanaf 14 uur kan je je vergapen aan

gedurfde stunts vanop de 6 meter schans.

Het openluchtbad is die dag gratis toegankelijk

voor alle zwembadbezoekers.

SporT@KorTrIjK

De Kortrijkse sportclubs geven op 25 mei

de aftrap van de derde editie van Sport@

Kortrijk. op de Grote Markt, op de Leie en

op verschillende pleintjes en parken in de

mei 2013

Wandel, fiets of zwem de zomer in!

Vergeet die barkoude winter en hou je zonnebril, teenslippers en zonnebrandolie bij de hand. Kortrijk heeft een

pak buitenactiviteiten in petto om het zomerseizoen op gang te trappen.

binnenstad kan je proeven van heel veel

verschillende sporten.

R www.kortrijk.be/sport

argUS-waNdELzoEKTocHT

met deze zoektocht beleef je de stad op

een andere manier. Je krijgt een boeiend

verhaal over vergeten plekjes, opmerkelijke

gebouwen en bewoners, groene oases en

verrassende hoekjes. Bovendien kan je tal

van mooie prijzen winnen. in het gratis wandelboekje

vind je originele wedstrijdvragen

voor ouders en kinderen. Zo wordt de tocht

van 4,5km beslist nog boeiender. Kruip van 3

mei tot 31 augustus in de huid van Sherlock

Holmes en spot de stad met argusogen!

R www.argusmilieu.be

BUdaparK

Zowel jong als oud kunnen tijdens de zomermaanden

relaxen in het mooie kader

van de Leie. Dan wordt het Budapark omgetoverd

tot een strand met ligweide en bar

waardoor inwoners en toeristen maximaal

kunnen genieten van het zonnetje. Van 1

mei tot en met 30 juni is de bar open op zaterdag

en zondag van 13 uur tot max. 22 uur.

in de maanden juli en augustus kan je er ook

tijdens de week verpozen. Dan is de bar elke

dag open van 13 uur tot 22 uur. Van 1 september

tot 15 oktober geldt opnieuw een

beperkte regeling met opening op zaterdag

en zondag van 13 uur tot max. 22 uur.

FaIr TradE FIETSTocHT

op zondag 5 mei kan je deelnemen aan de

(h)eerlijke fietstocht Like Bike for Fair Trade

door Kortrijk. er zijn twee fietslussen 13 of

25 km uitgewerkt. Je kan zelf kiezen waar

je op de lus vertrekt. onderweg maak je

kennis met tal van wereldwinkelproducten

en kan je eerlijke hapjes en drankjes proeven.

op de stopplaatsen vind je proevertjes

tussen 14 uur en 18 uur (tenzij anders vermeld

in de brochure). Meer informatie over

de stopplaatsen en fietsroute vind je op

www.kortrijk.be/mayfairtrade. een papieren

versie van deze brochure is verkrijgbaar

in de Wereldwinkel, Groeningelaan 12 en

in de oxfam Bookshop,

Buda straat 20 te Kortrijk.

gELUIdSwaNdELINgEN

Listen to This is de collectie geluidswandelingen

van Festival Kortrijk. Geluidskunstenaars

David Helbich en Christina Kubisch stippelden

wandelroutes uit die je met andere oren

laten luisteren naar de stad. De wandelingen

volgen trajecten door verschillende delen

van de stad en vertellen elk een eigen verhaal

op basis van stemmen, omgevingsgeluiden

en muziek. in Toerisme Kortrijk kan

je alle materiaal ontlenen om (gratis!) een

geluidswandeling te maken.

R www.festivalkortrijk.be

MAY FAIR TRADE

(H)EERLIJK KORTRIJK

StadSkrant kortrijk | 3


mei 2013

MAY FAIR TRADE

(H)EERLIJK KORTRIJK

“Fair trade is geen

ver-van-mijn-bedshow”

Mei staat in Kortrijk in het teken van Fair Trade: eerlijke handel en duurzame voedselproductie, zowel in het verre Zuiden

als dichter bij huis. In het kader van May Fair Trade: (H)Eerlijk Kortrijk vindt elke dag wel een Fair Trade-activiteit plaats.

“Wij willen van Kortrijk dé fair trade-stad van het land maken”, glimlachen de vrijwilligers van de Trekkersgroep Fair Trade.

Je wordt een Fair Trade-gemeente of -stad

als je voldoet aan zes criteria (zie kader). De

Trekkersgroep die de titel moet helpen behalen

en behouden, bestaat in Kortrijk uit

een zevental vrijwilligers, van wie enkelen

zich ook inzetten voor de Oxfam Wereldwinkel.

Kortrijk heeft – als eerste gemeente

in west-Vlaanderen – de titel behaald in

4 | StadSkrant kortrijk

2006, maar het vraagt een voortdurende

inzet om die jaarlijks te verlengen”, zegt

Noordzuidambtenaar Stijn Van Dierdonck.

“Met de Trekkersgroep komen we maandelijks

samen om te brainstormen hoe we Fair

Trade kunnen promoten”, legt Dirk Candaele

uit. “elk jaar trachten we de focus van

onze initiatieven op een ander aspect of

een andere doelgroep te leggen.”

Fair trade-ambassadeurs

“De voorbije jaren hebben we telkens één

doelgroep in contact gebracht met Fair

Trade, zoals scholen, verenigingen en horecazaken”,

zegt Marieke Troost. “Met May Fair

Trade richten we ons nu naar iedereen. Ter-

© Johan Depaepe


wijl we de eerste jaren vooral zelf initiatieven

namen en activiteiten uitwerkten, stimuleren

we nu ook andere partners om iets

te organiseren, met de Trekkersgroep als

coördinator.” “een logische evolutie”, meent

Dirk Candaele. “we merken dat steeds meer

mensen vertrouwd zijn met Fair Trade en er

volledig achterstaan, maar toch vindt de

consument nog onvoldoende de weg naar

Fair Trade. Door de ervaring van mensen

met Fair Trade te bundelen, versterk je de

boodschap alleen maar. idealiter zou het

een automatisme moeten worden om bij

je aankopen óók aan Fair Trade-producten

te denken, en dat is nog niet het geval. we

blijven dus voortdurend nadenken hoe we

dat kunnen bereiken. Zo veel mogelijk organisaties

en verenigingen daarbij betrekken,

is één van de pistes. Huidige en nieuwe

gebruikers van Fair Trade-producten kunnen

op die manier ook een soort ambassadeur

worden en hun vriendenkring ermee

in contact brengen”, aldus Marieke Troost.

Groot enGaGement

de leden van de Trekkersgroep hebben er

alleszins een flinke taak aan. waar komt hun

engagement – vaak al jarenlang – eigenlijk

vandaan? “Fair Trade is een bijzonder krachtig

model”, zegt Dirk Candaele. “Het is iets

heel concreet, waar iedereen zijn steentje

toe kan bijdragen. eigenlijk is het vrij eenvoudig:

geef de mensen in het Zuiden het

loon dat ze verdienen, en je stimuleert als

vanzelf hun ontwikkeling.” Hinde oudaha,

de coördinator van May Fair Trade, doet voor

het tweede jaar op rij haar stage in de Kortrijkse

Wereldwinkel, omwille van een grote

interesse in ontwikkelingssamenwerking. “Je

kan dan wel sympathie hebben voor Fair Trade,

maar hoe meer je erover weet en leert,

hoe groter je betrokkenheid. Die rol van de

Trekkersgroep spreekt mij aan.”

Zowel Veerle Devaere als Marieke Troost zijn

zelf al eens in het Zuiden vrijwillig aan de

slag geweest; Veerle in een landbouwproject

in Gambia en marieke bij haar schoonbroer,

een missionaris, in Panama. Daar hebben

ze heel concreet de voordelen gezien

van wat ze hier promoten. Veerle Devaere:

“Deel uitmaken van de Trekkersgroep is voor

mij een mooie manier om mijn solidariteit

met het Zuiden te kunnen tonen en kennis

te maken met andere culturen. Voor mij is

het eenvoudig: als je de mensen daar eerlijk

zou verlonen, hoeven er bijvoorbeeld geen

Afrikaanse bootvluchtelingen aan te spoelen

in italië”, klinkt het bij Marieke Troost.

“een eerlijk loon maakt de mensen sterker

en weerbaarder. wat wij hier doen is mis-

schien maar een druppel op een hete plaat,

maar vele druppels maken ook een oceaan,

hè?” Bovendien is er ook het ecologische

aspect: duurzame voedselproductie komt

iedereen ten goede. en zo kan je ook de link

leggen met lokale en duurzame landbouw

hier. “Fair Trade is dus zeker geen ver-vanmijn-bedshow”,

zegt Stijn Van Dierdonck.

35 activiteiten

media- en andere campagnes moeten de

aandacht voor eerlijke handel en duurzame

voedselproductie levendig houden, en daar

past May Fair Trade perfect in. “Mensen en organisaties

konden tot 1 april initiatieven registreren”,

zegt Stijn Van Dierdonck. “ook activiteiten

die al elk jaar plaatsvinden, krijgen

op die manier extra aandacht. in het begin

dachten we: is het niet té ambitieus om een

volledige maand Fair Trade in de kijker te willen

zetten?”, zegt Veerle Devaere. “Maar in totaal

zijn zowat 35 initiatieven geregistreerd.”

“Meer dan verhoopt, en dat komt ook omdat

het heel laagdrempelig is gehouden: het

moeten geen spectaculaire activiteiten zijn”,

zegt Hinde oudaha. “Het kan evengoed gaan

om een school die op haar schoolfeest of ouderavond

Fair Trade-producten serveert, als

om een groot festival tijdens Sinksen. en zo

is er een mooie mix aan initiatieven, die Fair

Trade naar een breder publiek brengt en niet

alleen tot bij mensen die bijvoorbeeld de

wereldwinkel al kennen.”

R www.kortrijk.be/mayfairtrade

056 27 72 80 (Noord-Zuid dienst Kortrijk) of

056 22 32 44 (Oxfam Wereldwinkel Kortrijk)

MAY FAIR TRADE

(H)EERLIJK KORTRIJK

Hoe word je een Fair Trade Gemeente?

mei 2013

1) Het lokale bestuur steunt en promoot Fair Trade in woorden en daden.

2) Minstens twee Fair Trade-producten zijn beschikbaar in plaatselijke winkels, en

ze worden geserveerd bij de plaatselijke horeca.

3) Scholen, bedrijven en organisaties gebruiken Fair Trade-producten, en helpen

de kennis erover en de betrokkenheid erbij te vergroten.

4) er worden campagnes georganiseerd om Fair Trade in het nieuws te houden.

5) een Trekkersgroep neemt initiatieven om de titel te behalen en te behouden.

6) De gemeente promoot met nieuwe initiatieven lokale consumptie en productie

van duurzame voedingsproducten.

R www.fairtradegemeenten.be

Wat zijn hun favoriete

Fair Trade-producten?

Hinde oudaHa:

“ik hou wel van het assortiment ontbijtproducten.”

dirk candaele:

“Aangezien ik een wijnliefhebber

ben, gaat mijn voorkeur uit naar de

Gran descabezado, maar ook naar de

Argentijnse Malbec.”

veerle devaere:

“ik kan moeilijk de worldshakes laten

staan: een keuze uit lekkere en mooi

rood gekleurde fruitsappen. Heel populair

bij de wereldwinkelklanten.”

marieke troost:

“De verschillende soorten koffie zijn

niet te versmaden. en als we groepen

over de vloer krijgen, maak ik heerlijke

chocomousse met de wereldwinkelchocolades.”

stijn van dierdonck:

“Mij schiet de ice Tea uit de wereldwinkel

te binnen: dat is echt ‘koude thee’, in

plaats van suikerwater (lacht).”

StadSkrant kortrijk | 5


mei 2013

Sinksen 13

betovert de stad

Sinksen staat synoniem voor feest en avontuur in de binnenstad. Tijdens het Pinksterweekend (18-20 mei) is

het centrum van Kortrijk één groot podium voor artiesten van diverse kleuren en pluimage. Bovendien proef je

van spektakel dat nooit eerder in ons land te zien was.

Dat Sinksen 13 één groot cultureel volksfeest

wordt, staat buiten kijf. Laat je de weg

wijzen door gekke fanfares, een reuzenolifant,

een bikeparade en Kortrijk Loopt. of

ga mee in de ambiance van het Schouwburgplein

met internationaal straattheater,

een tangobal, een Battle of the Bands en

warme wereldmuziek. Muziekliefhebbers

kunnen hun hart ophalen in en rond de

Muzieksite Track* of op ’t Plein. Je kan er

optredens meepikken of een dansje wagen

tijdens de afterparty’s. Dit jaar kan je zelfs

voor het eerst al op vrijdagavond terecht

voor feest en plezier op de Vlasmarkt en in

de Burgemeester Reynaertstraat.

we verwachten jou met de kinderen voor

een reuzenpicknick en een reeks kleine en

grote familievoorstellingen in de unieke

sfeer van het Begijnhofpark. Je kan er krijttekeningen

maken, zelf een film opnemen

of een ritje maken met de Vespaqua, een

© David Samyn

6 | StadSkrant kortrijk

treintje met wagonnetjes van gevulde badkuipen.

in de avonduren kan je er terecht

voor authentieke jazz tijdens in openlucht.

ook de Big eli wheel, een Amerikaans reuzenrad

uit 1937, zal niet aan de aandacht

ontsnappen.

Voor internationaal straattheater en circus

moet je naar de Grote Markt. Verpoos tussendoor

even op het Vandaleplein, in de schaduw

van de Sint-Maartenskerk voor kleine

performances, beeldende installaties en de

Platenbus, een tot discobar omgebouwde

oude brandweerwagen. Culinaire lekkernijen

uit de wereldkeuken vind je op de Houtmarkt,

zonder twijfel hét kleurrijkste plein

van de stad met KortRijk aan Culturen. en

alsof dat nog niet genoeg is, kan je ook gezellig

rondkuieren op de grootste rommelmarkt

van Vlaanderen. Afspraak op Sinksen 13!

R www.sinksen.be

Wat je zeker niet mag

missen op Sinksen 13!

orcHestre international du vetex

eind 2012 trok deze multiculturele feestfanfare

richting Latijns-Amerika om er

ruim twee weken rond te toeren in het

spoor van Manu Chao. Nu nodigen ze een

aantal bevriende Argentijnse muzikanten

uit om samen te musiceren en de Latijns-

Amerikaanse muziekstijlen met de Balkan

te verbinden in een uniek en feestelijk concert

op zaterdag 18 mei om 21 uur op het

Schouwburgplein.

elépHantasia

Samen met dansers, vuurspuwende begeleiders

en een tuc-tuc die zo uit een bol-


lywoodfilm lijkt weggeplukt, trekt een gigantische

mechanisch aangedreven olifant

gracieus door het centrum van de stad.

bike parade

Vzw Mobiel organiseert een grootse Bike

Parade met minstens 300 versierde fietsen.

wie met de origineelste fiets of lading

opdaagt valt in de prijzen! Zondag 19 mei

vanaf 15 uur op de Grote Markt.

compaGnie popul’art

Het Frans collectief en rondreizend kermistheater

Compagnie Popul’Art is in de stad

om er zijn kunstjes te vertonen of je hun

freaks te presenteren. Nu ook twee dagen

op de Grote Markt.

biG eli WHeel

De Big eli wheel, een uniek Amerikaans

reuzenrad uit het jaar 1937 is de blikvanger

in het Begijnhofpark en doet de sfeer van

het kermisgebeuren van lang vervlogen

tijden herleven. Gastheer en gastvrouw

Louis en Lulu ontvangen jong, jonger en

jongst twee dagen in de openlucht Cotton

Club voor animatie-acts, jazzy concerten en

workshops allerhande.

opera de lille

De opera de Lille met de Barbier van Sevilla op

het Vandaleplein op zaterdag 18 mei. De opera

wordt gespeeld in Rijsel door de opera de Lille.

Je krijgt het live te zien op groot scherm !

muzieksite track

op de Muzieksite Track slaan het Muziekcentrum

TraCK, Muziekcafé TraCK en De

Kreun de handen in mekaar voor concerten

van bekende en minderbekende groepen

en ongebreideld partyplezier.

copacabana

Copacabana van het Spaanse Ponten Pie

speelt op zondag en op maandag op een

onverwachte locatie. Veel kunnen we er

niet over kwijt. Toch een kleine tip van de

sluier: ’t is theater, ’t is cabaret, ’t is muziek

en ’t is ook wel een heel klein beetje koken.

een (gratis) kaartje kan je bemachtigen

in het infopunt SiNKSeN (UiT in Kortrijk).

Haast je want de plaatsen zijn beperkt.

battle oF tHe bands

een Battle of the Bands met The Green

onions & ontpopt op zondag 19 mei om

21uur. Twee partybands o.l.v. een Master of

Ceremonies (cabaretier, acteur, zanger Han

Coucke) nemen het tegen mekaar op met

als enige bedoeling het Schouwburgplein

in vlammende ambiance te brengen.

tanGobal en latin party

een hartverwarmend en begeesterend

Tangobal met Roulotte Tango (Fr) georganiseerd

door Tango Kortrijk op maandag 20

mei vanaf 14.30 uur. op het Schouwburgplein

sluiten we SiNKSeN 13 af met een Latin

Party met de salsa bigband La Sonora

Libre (es).

FEEST EN AVONTUUR IN DE BINNENSTAD

www.sinksen.be

Info over parkeren, openbare toiletten,

kompasbandjes voor kinderen,…

vind je op www.kortrijk.be/sinksen of

in de gratis Sinksenfolder die je ontvangt

in de binnenstad.

LEUKE ExTra’S

dUUrzaam SINKSEN

mei 2013

Swishen is ontstaan in modemekka

London, waar het ondertussen razend

populair is, en betekent niets meer dan

kleren wisselen. Het is dé ideale manier

om van je miskopen af te geraken en

gratis iets in de plaats te krijgen! Swishen

kan op zondag 19 mei vanaf 14 uur in

de Bamboe-dome tent op het Schouwburgplein.

Je krijgt er ook stijladvies.

in het Begijnhofpark kan je op maandag

20 mei vanaf 12u aanschuiven voor een

Picknickbuffet. Tickets (€7/pp) zijn te

verkrijgen via UiT in Kortrijk (056 23 98

55) en wereldwinkel Kortrijk. online bestellen

kan via www.sinksen.be. Je mag

natuurlijk ook je eigen lekkers meebrengen.

Vergeet je picknickdekentje niet!

Sinksen is meer. Laat je betoveren door

KortRijk aan Culturen, Tactickz, concerten

en feest in de Burgemeester

Reynaertstraat, de Stationstraat en de

Vlasmarkt, de Hond in ‘t Kegelspel,…

Voor het eerst krijgt Sinksen een thema

mee. De stad zet bewust in op duurzaamheid

en zoekt naar mogelijkheden om de

impact van het evenement op het milieu

en de leefbaarheid voor de inwoners zo

klein mogelijk te houden. Sinksen moet

het schoonste, eerlijkste en duurzaamste

evenement van Kortrijk worden door o.a.

een aanbod aan biologische voeding en

fair trade producten, fietsgebruik en het

openbaar vervoer stimuleren, extra fietsparkeerplaatsen,

zo veel mogelijk online

communicatie, eco-toiletten, gescheiden

afvalinname op afvaleilanden,…

solar zonder Grenzen

Sinksen 13 steunt SMS4Light en brengt

licht in Kolo Misaome (Togo). Samen

met jou zet de stad haar schouders

onder het project SMS4Light. Met één

sms investeer je maandelijks €2 in solarlampen

en zonnepanelen voor de

inwoners van Kolo Misaome. Hiermee

bezorg je de dorpelingen fatsoenlijk

licht ipv olielampen en kaarsen die

schadelijk zijn voor gezondheid en

milieu. Volg het verloop van de actie

op sms4light.be of deel via facebook/

twitter. Peter en meter van de actie zijn

Lieven Verstraete en Sofie Van Moll.

StadSkrant kortrijk | 7


mei 2013

MAY FAIR TRADE

(H)EERLIJK KORTRIJK

Dag van het Park in

vernieuwde warande

Op zondag 26 mei vindt van 14.30 tot 17.30 uur de jaarlijkse Dag van het Park plaats. Ditmaal strijken de

organisatoren neer in de Warande.

Dit is een bewuste keuze want de warande –

voor veel stadsgenoten een bron van jeugdsentiment

– onderging de afgelopen twee

jaar een ware metamorfose en grijpt de dag

van het Park aan om het vernieuwde domein

aan het grote publiek voor te stellen.

avontuurlijk spelen

Sinds het ontstaan in 1950 staat het thema

spelen centraal op dit domein. Anno 2013

is dit niet anders. De jongelui kunnen er

zich uitleven in speelnatuur. De bestaande

speelsite is avontuurlijker aangelegd door

meer reliëf en elementen zoals zand en

water. Deze ingrepen sporen de kinderen

aan tot experimenteel en creatief spel. Het

domein is verdubbeld in oppervlakte. Het

nieuwe gedeelte grenst aan de rotonde

van de izegemsestraat en de Hoge Dreef.

Daar vind je ook de nieuwe hoofdingang

voor fietsers en voetgangers. Voornoemd

gebied van om en bij de 3 ha is ingericht

als landschapspark. Je treft er een buurt-

8 | StadSkrant kortrijk

tuin voor gemeenschappelijk gebruik, een

picknick- en barbecuezone, een hondenloopweide,

een speelbeek met trekvlot en

loopstammen en heel wat open ruimte

voor allerlei activiteiten.

Fair trade producten

Naar aanleiding van de Dag van het Park kan

je in de Warande deelnemen aan de meest

uiteenlopende activiteiten. Het programma

vermeldt een hindernissenparcours,

een workshop cupcakes bakken, muzikale

intermezzi door een feestelijke fanfare en

een workshop permacultuur. Permacultuur

is samenwerken met de natuur om een

wereld te creëren waar iedereen toegang

heeft tot voedsel, energie, water en onderdak.

De plantenruilbeurs biedt soelaas voor

wie plantjes op overschot heeft. Je brengt

gewoon jouw plantjes mee. De stad zorgt

voor de nodige logistiek. wie zich op culinair

vlak wil uitleven, kan een taart bakken

met Fair Trade-ingrediënten zoals suiker,

noten, vruchten of zelfs een vleugje likeur.

Jouw taart krijgt dan een plaats op het

taartbuffet. Je kan ook de creaties van andere

baklustigen uitproberen. Bij al dit lekkers

hoort uiteraard Fair Trade koffie. Je kan

andere Fair Trade producten proeven zoals

allerhande sappen en wijn.

R Interesse voor de plantenruilbeurs?

Info en inschrijven bij leefmilieu@kortrijk.be

of 056 27 82 00


maG mijn kind op Het voetpad

Fietsen?

wie jonger is dan 9 jaar, mag op het voetpad

en op de verhoogde bermen rijden. er

is wel één extra voorwaarde: de diameter

van de wielen van de fiets mag niet groter

dan 50cm zijn (banden niet inbegrepen).

Het is uiteraard niet de bedoeling dat jonge

fietsertjes voetgangers omver rijden of

andere weggebruikers in gevaar brengen.

Leer je kind dus remmen zodat het in staat

is te stoppen bij een plotse hindernis. Voor

oudere kinderen gelden dezelfde regels

als voor volwassenen. Als er een fietspad

is, moet je het gebruiken. Rij ook steeds op

het fietspad in jouw rijrichting. is er geen,

dan mag je fietsen op parkeerzones of gelijkgrondse

bermen. Buiten de bebouwde

kom mogen alle fietsers op de voetpaden

en verhoogde bermen rijden als er geen

fietspad, parkeerzone of gelijkgrondse

berm is. is er niets van dit alles, dan rij je

rechts op de rijbaan.

maG ik de Hond laten meelopen

aan de leiband?

Je ziet het geregeld op straat: een hond die

naast zijn fietsende baasje mee rent. Soms

heeft de fietser de leiband in zijn hand. of de

riem is aan de fiets vastgemaakt. Maar mag

dat eigenlijk wel? de wet stelt dat het verboden

is om als fietser eender welk dier mee te

voeren aan de leiband. Het veroorzaakt hinder

voor de andere weggebruikers en is ook

heel gevaarlijk. Bovendien is het helemaal

niet gezond voor de nek van je viervoeter.

maG ik Fietsen in een voetGan-

Gerszone?

Fietsen in een voetgangerszone - zoals het

winkelwandelgebied in Kortrijk - is toegelaten.

Je moet er wel stapvoets rijden en

mag de andere voetgangers niet in gevaar

brengen. opletten dus: als het druk is, moet

je afstappen en te voet verder gaan. Voetgangers

hebben er steeds voorrang op het

andere toegelaten verkeer.

maG mijn zoon met een

longboard op Het Fietspad?

Je komt in het verkeer ook de zogenaamde

voortbewegingstoestellen tegen. Dat is een

term die sinds 2007 in het verkeersreglement

staat en die slaat op skeelers, skateboarders,

rolstoelgebruikers, of mensen die zich met

een step, éénwieler of longboard verplaat-

mei 2013

Fietsen: mag da?

Dat jonge kinderen op het voetpad mogen fietsen, lijkt evident. Dat volwassenen dat niet mogen, is al even

logisch. Maar waar ligt de grens? En wat als je met een longboard de straat op wil? Mag je dan op het fietspad?

Onze Stadskrantreporter zocht een antwoord op de meest prangende vragen.

sen. Afhankelijk van de snelheid die je ermee

haalt, moet je je als voetganger of fietser

gedragen. Voor wie niet sneller gaat dan

een voetganger (max. 6 à 7 km/u) gelden de

voetgangersregels. Haal je met je voortbewegingstoestel

de snelheid van een fietser,

dan moet je binnen de bebouwde kom op

het fietspad. iemand die met een longboard

van een helling rijdt binnen de bebouwde

kom, moet dat doen op het fietspad. Respecteer

ook steeds de andere verplichtingen

voor fietsers. ook met een longboard onder

je voeten geef je voorrang aan voetgangers

die willen oversteken op het zebrapad!

R Heb je nog een andere vraag?

Vuur ze af via stadskrant@kortrijk.be.

NIEUw LUdIEK VErKEErSBord

Comfortabele en autovrije routes als het jaagpad

en het Guldensporenpad zijn grote troeven voor

fietstoeristen. Haal je als wielertoerist hoge snelheden,

hou er dan rekening mee dat je eenmaal

in de binnenstad je snelheid moet temperen.

Voetgangers en spelende kinderen verwachten

deze snelle fietsers niet altijd. Met een aangepaste

snelheid en een verplichte fietsbel (ook op

koersfietsen) vermijd je heel wat ongevallen.

StadSkrant kortrijk | 9


mei 2013

Roots geeft een podium aan minderjarige nieuwkomers

Vorig jaar vond de eerste Roots plaats als een soort pilootproject, dit jaar steekt het definitief van wal. Met Roots

krijgen anderstalige jongeren de kans om een cultuurtraject te doorlopen dat hun kennis van het Nederlands,

sociale vaardigheden en integratie sterk bevordert.

Roots wordt getrokken vanuit team welzijn,

maar krijgt ondersteuning vanuit het team

Jeugd, de directie Cultuur en de cel onderwijs

van de stad. Het project loopt in samenwerking

met de oKAN-klassen van het VTi

en de Middenschool KTA. oKAN staat voor

onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers,

en dat is meteen ook de doelgroep

van dit cultuurtraject. “Samen met regisseur

Stefaan Perceval van het educatief theater

Larf! uit Gent, repeteert een dertigtal leerlingen

tussen 14 en 16 jaar van verschillende

nationaliteiten elke week aan een voorstelling

met theater, dans en muziek”, vertelt

Sien Herreman, die als stagiair bij het team

welzijn het project begeleidt. “De input

komt van de jongeren zelf, en het is de bedoeling

is om tijdens Sinksen twee presentaties

te geven op een geheime locatie.”

taal en inteGratie

“Al even belangrijk als het eindresultaat

is het hele traject ernaartoe”, benadrukt

Sien Herreman. “Het gaat om minderjarige

nieuwkomers die recent in ons land zijn

aangekomen en die eerst een schooljaar

les volgen in een oKAN-klas. Door dit cul-

10 | StadSkrant kortrijk

tuurtraject wordt hun Nederlands snel aangescherpt,

maar het doet ook wonderen

voor hun sociale vaardigheden en integratie.

Bovendien is het een mooi middel om

hen toe te leiden naar allerlei vormen van

vrijetijdsbesteding in Kortrijk. we proberen

daarnaast ook de ouders bij het project te

betrekken. Die weten niet altijd wat hun

kinderen allemaal in hun mars hebben.” Het

eindresultaat zal Straten heten: een verhaal

waarin de jongeren hun weg zoeken in de

stad.

R Op zondag 19 mei 2013 zijn er twee

toonmomenten, om 15 en 19 uur. De locatie

blijft geheim, maar wie de ‘Roots’-jongeren

aan het werk wil zien, wordt een kwartier op

voorhand verwacht aan het grote podium op

de Houtmarkt. Een percussiegroep begeleidt de

toeschouwers naar de speelplek.

Sociaal project Capoeira maakt kwetsbare jongeren sterker

Abada-Capoeira gaat in september van start met een reeks capoeiralessen voor kwetsbare jongeren.

Capoeira – een soort Braziliaanse vecht-dans – is uitstekend voor een betere conditie,

maar het is ook een prima middel om stress en spanningen te doen verdwijnen en de sociale

vorming van jongeren aan te scherpen. “De ervaring wereldwijd leert dat capoeira jonge deelnemers

een nieuw perspectief geeft, ze van de straat weghoudt en ze een plek in de samenleving

geeft”, zegt initiatiefnemer Britt Deschryvere. “De lessen staan open voor schoolgaande

jongeren tussen 12 en 17 jaar, die voor elke les de symbolische som van 1 euro betalen. Omdat

het voor ons duidelijk een sociaal project is, moet minimaal één ouder werkloos zijn om hieraan

deel te kunnen nemen, of moet het om jongeren gaan die in de bijzondere jeugdzorg verblijven.”

R Info en inschrijvingen : 0478 58 32 90 of brittbrasa@hotmail.com. Op 15 mei kan je van 15 tot 17

uur een (gratis) open les volgen in de V-Tex, Pieter de Conincklaan 23a in Kortrijk.


© Foto HOL

Aalbeke viert feest

Het einde van de werken aan de doortocht in Aalbeke komt in zicht. Na twee

jaar werkzaamheden steekt het dorpscentrum in het nieuw. De Aalbekenaren

laten dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Een feestelijke opening op zaterdag

11 mei geeft het dorpscentrum terug aan inwoners en bezoekers.

om 15 uur gaat de Kidsrun Aalbeke van

start, een loopwedstrijd voor jongens en

meisjes van 6 tot en met 12 jaar. De planning

van de wedstrijd gebeurt volgens

leeftijd. inschrijven kan nog de dag zelf. Het

secretariaat is open vanaf 14 uur in het ontmoetingscentrum

Aalbeke.

muzikale parade

Muziek weerklinkt vanaf 16.30 uur in de

straten en wijken. Langs drie routes zorgen

diverse muzikale groepen voor spektakel

en ambiance: met onder meer Showband

Calypso, Drumspirit, Brassafrik, de Koninklijke

Harmonie eendracht Aalbeke en

Jeugdharmonie Fabotastix met leerlingen

van het 2 de en 3 de leerjaar van de basisschool

in Aalbeke. Aansluitend om 17.15 uur vindt

op de verkeersvrije moeskroensesteenweg

en aalbekeplaats de finale plaats van deze

muzikale parade.

barbecue

De officiële opening door de Vlaamse

overheid en het college van burgemeester

en schepenen volgt om 18.30 uur op

Aalbekeplaats. om 19.15 uur kan je aanschuiven

voor een barbecue op het kerkplein.

Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

De Ketnetband geeft vanaf 20.45 uur

het beste van zichzelf op het kerkplein:

van de bekende liedjes uit Ketnetprogramma’s

tot Lady Gaga en Clouseau. een

groots vuurwerk sluit om 22 uur de feestelijkheden

af. Het feest gaat nog verder de

nacht in. in cafés de Labberleute, de Melkerij,

’t Beenhouwerijtje en de Smisse is

iedereen verder welkom. Bar en infopunt

zijn doorlopend open tussen 14 en 22 uur

op het kerkplein.

R www.aalbeke.be/openingdoortocht

of 056 40 18 92 (OC Aalbeke).

mei 2013

HaaL HET

STadHUIS IN jE

HUISKamEr VIa

Je hoeft niet altijd naar het stadhuis

te trekken om bepaalde documenten

aan te vragen of administratieve zaken

te regelen. Met een paar simpele

muisklikken kan je jezelf de verplaatsing

naar het stadhuis besparen. Het

e-loket biedt je die mogelijkheid.

Stel: jouw echtgenote heeft haar

droomjob in Kortrijk gevonden. Gevolg

is wel dat jullie met de drie kinderen

naar Kortrijk verhuizen. Dit zou

de aanzet kunnen zijn voor administratieve

rompslomp en heen en weer

geloop. Via www.kortrijk.be/eloket

wordt dit een ander verhaal. Via deze

site geef je je adreswijziging door en

kan je jouw sportieve kroost online

inschrijven voor het sportaanbod.

Zelf zijn jullie cultuurfanaten. Via het

e-loket kan je online tickets voor een

avondje theater kopen.

eenmaal je adreswijziging compleet

is, kan je een bewonersvergunning

voor je wagen aanvragen. Heb je een

uittrekstel uit het strafregister nodig

voor de nieuwe werkgever van je wederhelft?

Geen nood, dit kan je ook

via het e-loket aanvragen. Voor de

aankoop van een buzzy pazz van de

drie kinderen heb je een gezinssamenstelling

nodig. ook hier biedt het

e-loket soelaas.

R www.kortrijk.be/eloket

WIN

Tien Stadskrantlezers

maken kans op een gratis

kaartlezer. Die heb je

nodig om met je elektronische

identiteitskaart aan

de slag te kunnen. waag een

gokje en stuur het antwoord op de

vraag ‘Hoeveel adreswijzigingen werden

in 2012 via het e-loket geregistreerd?’

naar stadskrant@kortrijk.be.

een kaartlezer

StadSkrant kortrijk | 11


mei 2013

JoC Kortrijk verhuist!

Het Jeugdontmoetingscentrum (JOC) verlaat na 20 jaar trouwe dienst zijn stek in het oude stadslabo, aan de Filips

van de Elzaslaan. Ook de gebruikerslokalen en het secretariaat zijn te vinden in de nieuwe locatie op Kortrijk Weide.

Het JoC werkt voor kinderen, tieners en

jongeren, een doelgroep die snel verandert

met uiteenlopende interesses en bovendien

snel trends oppikt. De werking van het

JoC springt graag mee op deze sneltrein!

Het gebouw in de Filips van de elzaslaan

was niet langer geschikt om een frisse werking

uit te bouwen.

Het nieuwe JoC krijgt onderdak in het uiterste

punt van de voormalige NMBS-loods

op Kortrijk weide. een gedroomde locatie:

dichtbij het station en in de buurt van studenten

van de middelbare school en het hoger

onderwijs. ook het gebouw en de ziel die

12 | StadSkrant kortrijk

op de site aanwezig zijn, passen perfect bij

de ambities van het nieuwe jeugdcentrum.

samenWerkinG

De positieve samenwerking tussen de dienst

Facility, Team Jeugd en heel wat jongeren

zelf, bracht een creatieve mix naar voor,

waarbij een urban feeling centraal staat. een

trein en een bus werden onder meer omgetoverd

tot kantoor- en muziekruimte.

Op donderdag 2 mei krijgt de omliggende

buurt een rondleiding en voorstelling van

de werking. op vrijdag 3 mei stelt men de

nieuwe infrastructuur voor aan partners,

stadsmedewerkers, pers en uiteindelijk het

jeugdwerk zelf. Voor deze laatste doelgroep

grijpen de initiatiefnemers de gelegenheid

om een vrijwilligershappening te organiseren

in het nieuwe JoC, een laatste uitje net

vóór de blok- en examenperiode.

Het JoC is opnieuw operationeel vanaf maandag

6 mei. een feestelijke opening voor het

brede publiek komt er in september, met het

begin van het nieuwe werkjaar, in combinatie

met de voorstelling van de nieuwe inhoudelijke

werking van het JoC.

R www.kortrijk.be/jeugd

wIELErgEKKE wINNaarS

De Ronde van Vlaanderen en e3 Harelbeke waren het onderwerp

van een fotowedstrijd op de website van de stad. Lieve Denys

pakte uit met de meest karaktervolle wielerfoto. erik Pauwels

scoorde als hoofdwinnaar in de categorie sfeer. Zij ontvangen

een Kortrijkse Cadeaubon ter waarde van €50. een compilatie

van de ingestuurde foto's kan je bekijken op de ledwall en het

Youtube-kanaal van de stad.


Na haar studies ergotherapie in Brugge

werkte Lieve gedurende zeven jaar in een

rust- en verzorgingstehuis in Kortrijk. Ze

was bovendien actief in de Wereldwerkgroep

van marke en trok tweemaal als vrijwilligster

naar Afrika. in oktober 1996 deed

ze mee aan selectieproeven voor de nietgouvernementele

organisatie Handicap international.

Dat was meteen de aanzet van

een ‘leven zonder grenzen’. Twee maanden

na haar sollicitatie vertrok ze al naar angola

en een jaar later naar Cambodja. Lieve

werkte er voor het programma CABDiC (Capacity

Building of people with Disability in

the Community) waarin ook aandacht werd

besteed aan armoedebestrijding. Later

volgden nog missies in de democratische

Republiek van Congo, Laos, Sri Lanka en

Vietnam. Sinds begin vorig jaar is de 45-jari-

ge Kortrijkse met haar gezin neergestreken

in new York waar ze werkt voor de internationale

kinderrechtenorganisatie Unicef.

leven en overleven

“ik heb veel armoede gezien in Afrika en Azië,

maar tegelijk heb ik ook gemerkt hoe Fair Trade

of eerlijke handel het verschil kan maken.

Met een eenvoudig gebaar leer je mensen

om te leven in plaats van te over-leven”, aldus

Lieve Sabbe. “Voor een vrouw die goederen

wil verkopen op de markt betekent een fiets

van amper 100 euro een wereld van verschil.

Zo kan ze een pak meer koopwaar vervoeren

en heeft ze die fiets snel terugverdiend.”

Fair Trade organisaties staan daarnaast ook

in voor de nodige vorming. Door bepaalde

technieken aan te leren, kunnen de boeren

nieuwe teelten uitproberen, wat hen de

mei 2013

een nieuw leven zonder grenzen

Een eigen huis in België heeft ze niet. Wat moet ze daarmee? Lieve Sabbe reist al een groot deel van haar leven de

wereld rond om mensen met een handicap een betere toekomst te geven. De Stadskrant kon haar strikken voor een

kort gesprek naar aanleiding van May Fair Trade.

garantie geeft op een gevarieerd inkomen.

want wie slechts één techniek beheerst en

pech heeft met de oogst, moet een half jaar

honger lijden. ook het bijschaven of aanleren

van onderhandelingstechnieken helpt

een coöperatie van boeren of thuisarbeiders

een grote stap vooruit. “wie jarenlang in

ontwikkelingslanden heeft gewerkt, weet

als geen ander wat de impact is als mensen

aan het begin van de handelsketen op

een eerlijke manier behandeld en betaald

worden. Die pak koffie van Max Havelaar

of dat juweel uit de wereldwinkel kost misschien

iets meer, maar dat kleine verschil in

onze portemonnee maakt voor de mensen

ginder echt een heel groot verschil. ik hoop

alvast dat we de bestaande initiatieven van

Fair Trade ook na 2015 (millenniumdoelstelling,

n.v.d.r.) verderzetten en nog versterken.

We hebben nog een lange weg af te leggen

om armoede uit de wereld te helpen en

onze maatschappij wat meer in evenwicht

te brengen.”

eenvoud in de metropool

Sinds januari 2012 woont Lieve in hartje

New York. “ik moet nog elke dag leren om

luxe te appreciëren. Na 15 jaar werken in

ontwikkelingslanden is het wennen om in

een metropool te wonen. Toen we hier net

aankwamen, zaten we zelfs op de grond

om te eten”, lacht Lieve. “Mijn dochter Anna

had helemaal geen moeite om drie maanden

zonder meubels te leven. we hebben

in Vietnam zo vaak een maaltijd gedeeld in

kleermakerszit in hun woonkamer.”

IdENTIKIT

MAY FAIR TRADE

(H)EERLIJK KORTRIJK

Lieve Sabbe, 45 jaar

woont en werkt voor UNICEF in New York

(programmaspecialist voor kinderen

met een handicap)

Dochter van Gilbert Sabbe en Christiane

Preneel uit Kortrijk

StadSkrant kortrijk | 13


mei 2013

Hou je huis valvrij

Wist je dat het autootje van je kleinzoon gevaarlijker kan zijn dan het verkeer?

Wie ouder wordt, heeft meer kans om te vallen. En zo’n valpartij heeft meestal

nare gevolgen. Daarom kan je je huis laten screenen om het valvrij te houden.

De cijfers over valincidenten zijn verontrustend:

ongeveer één op drie thuiswonende

65-plussers valt éénmaal per week, een derde

onder hen zelfs verschillende keren. De

gevolgen? Die gaan van verstuikingen, snijwonden

en breuken tot valangst, verlies van

zelfvertrouwen, sociaal isolement en grotere

zorgafhankelijkheid. Zowel persoons- als

omgevingsfactoren kunnen aan de basis liggen

van een val.

omGevinGsFactoren

oudere personen kampen bijvoorbeeld met

verminderde spierkracht, evenwichtsproblemen,

foutief gebruik van loophulpmiddelen,

14 | StadSkrant kortrijk

verkeerde inname van medicatie. Maar ook

je wooninrichting heeft een grote invloed.

Ligt de mat los? Schuift het tapijt gemakkelijk

weg? Staan er wankele stoelen in het

huis? is er onvoldoende verlichting? op al

deze en andere vragen geven de ergotherapeuten

van de lokale dienstencentra graag

een antwoord. wie wil, kan zijn/haar woning

zelfs laten nakijken op risico’s. Zorgverleners

helpen je graag met nuttige tips die het risico

op valincidenten kan beperken. Bovendien

kan je bij hen terecht voor een gevarieerd

bewegingsaanbod.

R www.ocmwkortrijk.be/lokaledienstencentra

TIPS OM VALLEN TE VOOrKOMEN

• Blijf in beweging

elke dag een half uur bewegen is goed

voor iedereen. wandelen, fietsen,

gymnastiek,… houden de spieren

soepel en zorgen ervoor dat je een beter

evenwicht en reactiesnelheid hebt.

• Koop goede schoenen

draag best goede schoenen zodat je

stabiel staat en loopt. Koop schoenen

die de hele voet omsluiten, een

stevige platte zool met reliëf en een

goede sluiting (velcro of veters) hebben.

Heb je een stok nodig bij het

lopen, gebruik deze dan ook.

• Draag zorg voor jouw ogen

misschien zie je niet goed waar je

loopt. Daardoor kan je struikelen

en vallen. Heb je een bril nodig, zet

deze dan ook altijd op.

• Let op je voeding en medicijnen

een gezonde voeding met voldoende

calcium en vitamine D is

belangrijk om je spieren en beenderen

sterk te houden. Bespreek het

gebruik van geneesmiddelen altijd

met je arts, ook als je ze zonder voorschrift

kan kopen. Drink ook geen alcohol

als je medicijnen neemt, want

dit beïnvloedt je reactiesnelheid.

• Koop een personenalarm

misschien is personenalarmering iets

voor jou? Dit is een alarm dat je kan

inschakelen als je je onwel voelt of

gevallen bent.

• Leer jezelf goede gewoonten aan

Leg de telefoon op een plaats waar je

gemakkelijk bij kunt. Koop desnoods

een tweede telefoon zodat je je niet

moet haasten om op tijd te zijn. Loop

steeds rustig de trap af. Leg nooit

dingen op de trap die je wil meenemen

naar boven. Doe het licht aan

als je ’s nachts naar het toilet gaat.

• Verbeter de buitenomgeving

Hoge stoepranden, losliggende tegels,

kapotte verlichting of fietsen,…

belemmeren een vlotte doorgang.

Je kan hiervoor (gratis) een melding

aanmaken bij het meldpunt 1777.


Toch associeer je sommige straatnamen niet

onmiddellijk met vlas. De Belfaststraat is

daar een uitstekend voorbeeld van. Belfast,

de hoofdstad van noord-ierland, telde in

de 19 de eeuw verschillende vlasspinnerijen.

Kortrijk onderhield in die periode talrijke

handelsbetrekkingen met Noord-ierland.

Vóór 1838 voerde Noord-ierland Vlaams vlas

in. Daarna ontpopte Belfast zich als belangrijke

vlasproducent. De Noordstraat roept

niet meteen beelden op van uitgestrekte

vlasvelden. Aan de oostkant van de straat,

tussen de Nijverheidskaai en de Rekolettenstraat,

lagen nochtans de standplaatsen

van het engels Syndicaat The Linnen Thread

Company. Deze firma kreeg in 1913 de toestemming

van de stad om een vlasmagazijn

te bouwen met een gevel van 37 meter aan

de Noordstraat 28. Het was de grootste opslagplaats

van vlas in Kortrijk.

vlasmuseum

Tijdens de eerste Wereldoorlog deed het

magazijn dienst als bergplaats voor opgeeiste

reisduiven. Tijdens de Tweede wereldoorlog

moesten de inwoners er hun non-ferrometalen

inleveren en dienden de kelders

als schuilplaats voor de buurtbewoners.

in 1949 vond de ijzerwinkel van de familie

Debels er onderdak. Dertig jaar later nam

de euroshop zijn intrek in het voormalig

vlasmagazijn. Binnenkort keert het pakhuis

terug naar zijn roots. Het gebouw wordt het

nieuwe Vlasmuseum. Als alles volgens planning

verloopt, opent het museum in juni

2014 zijn deuren. Bij bepaalde straatnamen

heb je weinig verbeelding nodig om te weten

dat ze naar de vlasindustrie van weleer

verwijzen: Vlashekkenstraat, Vlaskaai, Vlaskapelletjesstraat,

Vlaskouter, Vlasmarkt, Vlasmolenstraat,

Vlasrootstraat, Vlasvezelstraat,

mei 2013

Straat in de kijker: kortrijk, stad van vlas

De vlasindustrie loopt als een rode – of gouden? – draad door de geschiedenis van Kortrijk. Voor de benaming

van heel wat Kortrijkse straten haalde men inspiratie uit het rijke vlasverleden.

© Foto HOL

Vlasbloemstraat en het Vlaswaagplein. De

Vlaschaard (van de Bozestraat tot tegen de

Heulebeek) is genoemd naar het gelijknamige

werk van Stijn Streuvels.

verWerken van vlas

andere straten dragen de naam van de verschillende

stappen in de verwerking van het

vlas: Bindersstraat (inbinden van bundels

vlas), Brakelstraat (het vlas met de brakel

breken), Lijnzaadstraat (lijnzaad is het zaad

van vlas), Rootmeersstraat (een root is een

weide waar het gerote vlas droogt), Roterijstraat

(roten van het vlas), Zwingelhoek…

R E. Van Hoonacker, Duizend Kortrijkse straten,

Kortrijk , 1986

Belfaststraat

StadSkrant kortrijk | 15


mei 2013

Feestprogramma

heropening bib

Op zaterdag 4 mei heeft de vernieuwde bib een gevarieerd feestprogramma

in petto. Om 10 uur vindt de officiële heropening plaats waarop iedereen

welkom is. Tijdens dit officieel gebeuren komen enkele personen aan het

woord die hun visie geven over de vernieuwde bib.

Gedurende de gehele dag kan je kiezen

uit een resem activiteiten. De oranje zaal

en het dakterras zijn voor de gelegenheid

een leescafé met een pop up bar. Jong

(Kortrijks) talent palmt dit café in. in de namiddag

vindt in de vernieuwde jeugdzone

een kinderactiviteit plaats met een doorlopende

speelse fotoshoot voor het jonge

volkje. op de twitterwall spuien bezoekers

hun mening over de vernieuwde bib. Doorlopend

is er een verrassende toeleiding van

16 | StadSkrant kortrijk

de Lange Steenstraat en de Grote Markt

naar de Leiestraat. in de voormiddag pikt

een ludieke fanfare je op en in de namiddag

maak je gebruik van een taxidienst van

unieke riksja’s. De centrale bib is op 4 mei

open van 10 tot 16 uur. Let wel: door de officiële

opening kan je pas vanaf 10.30 uur

materialen ontlenen.

R bibliotheek@kortrijk.be, 056 27 75 00,

www.kortrijk.be/bibliotheek

“Voorbijgangers blijven

staan en praten erover”

Toen antoon Labaere (66) naar de

deerlijksestraat kwam wonen, plukte

hij een tegel uit het trottoir en plantte

er een perelaar van 1 meter hoog

in. zeven jaar later is het resultaat

verbluffend mooi. En vooral fleurig.

“Na twee jaar plukte ik mijn twee eerste

peren. Het waren grote, zoete, geelkleurige

vruchten, die bovendien lekker

smaakten. Vier jaar later was mijn

perelaar in hoogte verdubbeld”, begint

Antoon. “ik werk graag in de tuin, maar

de lastige arbeid kan ik niet meer aan.

daarom besliste ik om te zorgen voor

een groene aankleding van mijn gevel.

Tijdens het groeiproces ben ik in de

weer met allerlei attributen, zoals takjes,

bamboestokken, touwtjes,….” enkele

jaren geleden plaatste antoon ook

bloembakken op zijn vensterbank en

plantte hij een zonnebloem in de grond.

“Het doet me plezier als voorbijgangers

blijven staan om naar mijn geveltuintje

te kijken. De leuke commentaren geven

me de energie om verder te doen.”

zelF een Geveltuintje

aanleGGen?

een geveltuintje of tegeltuintje kan je

maken door langs de gevel van je huis

enkele trottoirtegels weg te nemen. Zo

ontstaat er ruimte om een mooie klimplant

langs de gevel te laten groeien of

om enkele bloeiende meerjarigen aan

te planten. Hou er wel rekening mee

dat je hiervoor goedkeuring nodig

hebt van het college van burgemeester

en schepenen. Het (gratis) aanvraagformulier

vind je op www.kortrijk.

be/producten/vergunning-voor-eengeveltuintje.

Neem je vooraf ook even

contact op met de dienst Mobiliteit? Zo

kom je niet voor verrassingen te staan

als er aansluitingen voor nutsvoorzieningen

of riolering in de weg liggen.


Vroeger en nu: Bib leiestraat

leiestraat tijdens de jaren dertiG

Zo zag de Kortrijkse Leiestraat er uit tijdens

de jaren dertig. Koning Auto was

nog niet ingeburgerd. onze voorouders

verplaatsten zich te voet, met de fiets of

met paard en kar. onze interesse gaat uit

naar het huis aan het nummer 28, aan de

rechterkant van de straat. op de kroonlijst

mei 2013

prijkt “Ville de Paris”. Dit was een bekende

stoffenwinkel. in 1966 ging het gebouw

tegen de vlakte voor de bouw van het warenhuis

Priba. Daar deed de Kortrijkzaan

zijn dagelijkse boodschappen. in 1976

werd het pand omgebouwd tot de stedelijke

bibliotheek.

leiestraat en bib anno 2013

de bibliotheek onderging een ware metamorfose,

waarbij men naar een moderne

en toegankelijke bib streeft. De vernieuwde

centrale bib opent haar deuren op 4 mei. Ze

heeft een moderne look door het gebruik

van frisse kleuren. een andere opstelling

van de collectie maakt het geheel overzichtelijk

voor de bezoeker en nodigt uit om

aan de vele tafeltjes of in de knusse zetels

iets in te kijken of op te zoeken. er is één

centrale onthaalbalie met daarnaast enkele

infopunten. Ze is voor iedereen vlot toegankelijk:

balies en cataloguspc’s zijn onderrijdbaar.

er zijn brede stroken tussen de

boekenrekken en voldoende rustpunten.

De lift in de inkomhal werd vernieuwd en

via duidelijke signalisatie weet je snel waar

je iets vindt. De opfrissingswerken namen

drie maanden in beslag.

rFid en vernieuWde publiekspc’s

om de bezoeker zelf vlot zijn/haar materialen

(boeken, cd's, dvd's,…) te kunnen

laten ontlenen en terugbrengen is Kortrijk

nu, net als in vele andere bibliotheken,

overgeschakeld naar een geautomatiseerde

werking via RFiD. Dit staat voor Radio

Frequency IDentification. Dit systeem laat

toe om dankzij geautomatiseerde herkenning

boeken en cd's binnen te brengen,

mee te nemen en ook de nodige betalingen

te verrichten. Daardoor krijgen bibliotheekmedewerkers

meer tijd vrij om hun

opdracht als informatiebemiddelaar beter

uit te voeren en hun nieuwe opdrachten

inzake educatie en mediageletterdheid

verder te ontwikkelen. Concreet betekent

dit dat je vanaf 4 mei zelf je materialen

ontleent en zelf terug inneemt via een

uitleenstation of intelligente innamekast.

Betalingen verlopen via een betaalautomaat.

Publiekspc’s werden vernieuwd

en via je bibpas of e-id kan je je voortaan

aanmelden.

StadSkrant kortrijk | 17


KoRTRiJK KoRT

EVEN dE opENINgSTIjdEN

cHEcKEN!

De baliediensten van het stadhuis, het

Stadsarchief, het Sociaal Huis en het parkeerbedrijf

Parko sluiten de deuren tijdens

de volgende feest- en brugdagen: donderdag

9, vrijdag 10 en zaterdag 11 mei én

maandag 20 mei. Het Sociaal Huis sluit bijkomend

de deuren op vrijdag 24 mei.

Goed nieuws voor wie tuin- of opruimklussen

plant tijdens het verlengd weekend.

op de recuperatieparken kan je terecht op

vrijdag 10 en zaterdag 11 mei. Vergeet niet

jouw identiteitskaart bij de hand te houden

om het recuperatiepark op te rijden.

prEmIE Voor HET

BEScHErmEN VaN

HUIS-, BoErEN- EN

gIErzwaLUwNESTEN

Binnen de familie van de vogels zijn zowel de

huiszwaluw, de boerenzwaluw als de gierzwaluw

sterk bedreigd. De meeste mensen

dulden niet dat een gierzwaluw onder de

dakrand van hun woning of in holtes en spleten

van muren een nest maakt. Zwaluwen

vinden ook moeilijker dan vroeger nestholtes

door nieuwe bouwtrends. Bij renovatiewerken

aan bestaande gebouwen wordt meestal

geen rekening gehouden met de nesten en

nochtans is de bescherming van de huidige

nestplaatsen zeer belangrijk.ook de boerenzwaluw

kent een sterke terugval, daar bin-

18 | StadSkrant kortrijk

nen de landbouwsector schuren en stallen

volledig afgesloten worden. Het stadsbestuur

geeft een subsidie voor het in standhouden

van nestgelegenheden voor huis-,

boeren- en gierzwaluwen. Voor het behoud

van een zwaluwkolonie van minder dan

4 nesten (kleine kolonie) stelt de stad een

subsidie van € 25 per jaar ter beschikking.

Bestaat de kolonie uit 4 of 5 nesten (grote

kolonie), dan heb je recht op een subsidie

van € 38 per jaar. Voor een kolonie vanaf 6

nesten mag je rekenen op € 50 per jaar.

R Het aanvraagformulier en reglement voor deze

subsidie verkrijg je bij Els Clarysse, directie

Leefmilieu, 056 27 82 47, els.clarysse@kortrijk.be

De aanvraagformulieren moeten binnen zijn

vóór 31 juli 2013.

Via www.kortrijk.be/premiesleefmilieu kan je

de aanvraagformulieren downloaden.

ENqUêTE oVEr

LEVENSomSTaNdIgHEdEN

de algemene directie Statistiek en economische

informatie neemt tot eind juli 2013

enquêtes af bij een aantal huishoudens

over het hele land. Misschien krijg ook jij

binnenkort een interviewer/ster aan de

deur. De vragen in deze officiële enquête

gaan over jouw levensstandaard, woonomstandigheden,

(beroeps)activiteiten,

gezondheid, sociale contacten,… weet dat

deze informatie strikt vertrouwelijk behandeld

wordt (conform de wetgeving op de

privacy) en dat de enquêteurs steeds een

legitimatiekaart kunnen voorleggen. een

vergoeding van € 30 per gezin is voorzien

voor de tijd en de energie die hieraan besteed

wordt.

Deelname is uiteraard vrijblijvend maar hou

je er rekening mee dat de resultaten van

deze enquête dienen als basisinformatie

voor het sociaal beleid in ons land en europa?

Je helpt dus mee om de gegevens van

levensomstandigheden en armoedecijfers

in kaart te brengen en zo mee het sociaal

beleid in België en europa vorm te geven.

R Info: algemene directie Statistiek en Economische

informatie, Lenny Monsecour, 02 277 65 48.

dE zUIdELIjKE zorgroNdE

De zuidelijke zorgrally is een informatieve

en animatieve fietstocht langs het zorglandschap

in de zuidelijke rand van Kortrijk.

op zondag 2 juni kan je van 13 tot 18 uur

op verschillende locaties het fietstraject

van ongeveer 18 kilometer aanvatten. Je

ontvangt er een plan van de bewegwijzerde

route. Het fietstraject voert jou langs

fietsveilige wegen doorheen het glooiende

landschap van Zuid-Kortrijk. op elke stopplaats

vind je behalve informatiestanden

van de 22 deelnemende zorgaanbieders,

ook een drankje en versnapering. Voor wie

fietsen te zwaar geworden is, is een hopon/hop-off

bus voorzien die langs de verschillende

stopplaatsen toert. Uurschema’s

met vertrek- en aankomsttijden van de bus,

vind je terug op elke stopplaats. Zoals het

hoort krijgen deelnemers met een verminderde

mobiliteit voorrang op deze bus.

R Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven hoeft

niet. De vijf vertrekplaatsen zijn:

- Woonzorgcentrum De Ruysschaert

Kloosterstraat 25, 8510 Marke

- Dienstencentrum ’t Cirkant,

Hellestraat 6, 8510 Marke

- Wit-Gele Kruis,

President Kennedylaan 14, 8500 Kortrijk

- Buurthuis Rollegem

Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem

- Woonzorgcentrum De Weister

Lijsterstraat 2, 8511 Aalbeke

HoNdENpoEp? (corrEcT)

wEg ErmEE!

erger jij je ook zo aan hondenpoep? dan

ben je niet alleen! Hondenpoep op de

stoep of in groenzones zorgt voor heel wat

ergernis.

Ga je wandelen met een hond op openbaar

terrein? Neem dan altijd een zakje (én reservezakje)

mee om de uitwerpselen van

jouw hond te verwijderen. Het zakje gooi

je daarna in een vuilnisbak, je laat het niet

rondslingeren en gooit het zeker niet in de

riool. overtredingen worden beboet met

een gemeentelijke administratieve sanctie.


Vanaf 1 mei zullen wijkinspecteurs en gemeenschapswachten

verhoogd toezicht

houden voor wat betreft overlast door hondenpoep.

R www.kortrijk.be/hondenpoep

SpEELKompaS zomEr 2013

Speelkompas is de brochure waarin alle

ééndagsactviteiten staan gebundeld die de

stad Kortrijk deze zomer organiseert. Deze

activiteiten zijn onder andere workshops

of voorstellingen, speelpleinwerkingen of

Grabbelpasactiviteiten. ook de Pretmobiel

die op locatie speelpleinwerking organiseert

kan je hierin terugvinden.

Team Jeugd verspreidt de brochure begin

mei via de Kortrijkse scholen.

Je kan de Speelkompas ook verkrijgen

in diverse Kortrijkse instellingen: oCMw,

dagcentra,... of aanvragen bij Team Jeugd:

Jeugdcentrum@kortrijk.be . ook even binnenspringen

in het stadhuis en binnenkort

in het nieuw jeugdcentrum, behoort natuurlijk

tot de mogelijkheden. inschrijven

voor de activiteiten kan vanaf 22 mei.

R www.kortrijk.be/speelkompas

camBIo aaNBod BrEIdT UIT

Ben jij al vertrouwd met Cambio, het autodeelsysteem,

in jouw stad? Dan is er

goed nieuws! om aan de groeiende vraag

tegemoet te komen en het keuzeaanbod

te vergroten, breidt Cambio haar aanbod

in Kortrijk uit met een mini-bestelwagen

(type Citroen Berlingo). Daarmee komt de

teller in onze stad (voorlopig) op 4 deelauto's

te staan en kunnen nu ook aan de

Graanmarkt 2 wagens ontleend worden.

De mini-bestelwagen biedt plaats aan 5 inzittenden,

maar heeft daarnaast nog ruim

kofferruimte voor het transporteren van

grotere goederen of meer bagage. ideaal

voor een kleine verhuis, grote boodschappen,

een weekendje op stap ... De mini-bestelwagen

zit in prijsklasse 2 en is daarmee

prIjSaaNpaSSINgEN E-Id, KIdS-Id, rIjBEwIjzEN

KoRTRiJK KoRT

dus iets duurder in gebruik dan de gewone

stadswagentjes aan het station en op de

Graanmarkt. Het verschil is echter relatief

beperkt, zodat deze wagen ook een alternatief

kan vormen wanneer de gewone

cambio-wagens niet beschikbaar blijken.

R Cambio autodelen, tel. 09 242 32 17,

vlaanderen@cambio.be, www.cambio.be.

HULp NodIg BIj dE

BELaSTINgSaaNgIFTE?

De belastingsambtenaren staan vanaf nu

klaar om jou te helpen bij het invullen van

de belastingsaangifte. Je kan terecht in de

kantoren van de FoD Financiën, elke werkdag

van 9 tot 12 uur (mei) en elke werkdag

van 9 tot 15 uur (juni). Vergeet niet de volgende

documenten mee te nemen:

• loonfiches, attesten en jouw aanslagbiljet

van het voorbije jaar

• het bedrag van het kadastraal inkomen

• bewijzen van betalingen die recht op

aftrek geven (hypothecaire leningen, levensverzekeringen,

giften aan sommige

instellingen, kosten voor opvang, uitgaven

voor energiebesparende maatregelen, betalingsbewijzen

van onderhoudsgeld, …)

is het invullen van de belastingsaangifte

voor jou een fluitje van een cent, dan dien

je jouw aangifte best in via internet. Surf

hiervoor naar www.taxonweb.be

R Kantoren FOD Financiën

Hovenierstraat 31, 8500 Kortrijk.

R www.taxonweb.be

Zeggen cijfers jou meer dan een verwittigend verhaal wanneer we het hebben over prijsaanpassingen?

wil je weten wat een e-iD, kids-iD of reispas jou kost? Dan krijg je hier de prijzen:

normale prijs dringende aanvraag:

binnen 3 dagen

Zeer dringende aanvraag:

binnen 2 dagen

e-ID € 16 € 116 € 180

Elektronische kaart andere nationaliteiten € 16 € 116 € 180

Kids ID € 6 € 109 € 173

Hou er rekening mee dat het bij een normale aanvraag drie tot zes weken duurt vóór je jouw

documenten in handen hebt. Anders riskeer je het ‘spoed’bedrag te moeten betalen.

Voor een geplande reis raadpleeg je www.diplomatie.belgium.be om na te gaan welke documenten

vereist zijn. De aangekondigde prijsaanpassing voor de voorlopige rijbewijzen

(wegens het aanmaken van bankkaartmodellen) komt er pas in oktober.

R Info: gratis nummer 1777 - www.kortrijk.be/burgerzaken - www.diplomatie.belgium.be

StadSkrant kortrijk | 19


mei 2013

HINdE EN HaNaNE oUdaHa

De zussen Hinde (22) en Hanane (21) beginnen

in juli met een uitzendbureau waar

vooral nieuwe Kortrijkzanen terechtkunnen.

“Uitzendkantoren en werkgevers discrimineren

nu nog al te vaak mensen met

een andere afkomst bij selectieprocedures.

We willen daar komaf mee maken en bedrijven

aanspreken die net wél op diversiteit

mikken”, begint Hinde. De zussen zijn van

marokkaanse afkomst en werken momenteel

hun studies af. Hinde studeert Sociaal

werk aan de Hogeschool west-Vlaanderen

en Hanane beëindigt binnenkort haar opleiding

KMo-management aan de Katholieke

Hogeschool Kortrijk. Meteen na hun

studies willen ze met een klein startkapitaal

een nieuw uitzendbureau openen in Kortrijk.

Als naam kozen ze ‘2023’, de strategie

achter deze naam maakt het tweetal binnenkort

bekend. “Met ons selectiebureau

stappen we zelf naar de werkgevers. we focussen

vooral op bedrijven die openstaan

voor diversiteiten. Sommige willen wel

degelijk nieuwe Belgen als werknemers,

maar weten niet hoe ze die kunnen bereiken.

Dan treden wij op als tussenschakel”,

verduidelijkt Hanane.

20 | StadSkrant kortrijk

TrISTaN dEcoNINcK

KV Kortrijk speelde op zaterdag 6 april 0-0

gelijk tegen AA Gent. De knalprestatie van

de wedstrijd werd evenwel geleverd tijdens

de rust, door een 11-jarig jeugdspelertje

van Kortrijk (U12). Tristan Deconinck charmeerde

het publiek met zijn jongleerkunsten.

De jongeling hield de bal maar liefst

950 keer omhoog. Tot groot jolijt van de

bijna 6.000 verbaasde toeschouwers. “ik

had misschien mijn record van 1.182 baltoetsen

kunnen verbeteren, maar ik moest

stoppen van de scheidsrechter omdat de

tweede helft anders te laat zou beginnen.

ik was liever op 1.000 gestopt. Maar ik doe

toch al beter dan Mbark Boussoufa die op

z’n 13de de bal 900 keer in de lucht hield”,

aldus een trotse Tristan. De actie kaderde in

een wedstrijd voor de KVK-supporters, die

moesten raden hoe vaak de jonge Tristan

de bal hoog kon houden. “Als ik nog enkele

jaren goed oefen, wil ik het wereldrecord

van 250.000 baltoetsen verbeteren”, besluit

een ambitieuze Tristan.

rodENBUrgScHooL

De zesde klas van de Rodenburgschool

uit Marke is de europese klas van het jaar

2013. De klas van meester wim Verfaillie is

de west-Vlaamse winnaar van SpeUrneUs,

een online game over de europese Unie

voor leerlingen uit de derde graad. Via de

game daagde europees president Herman

Van Rompuy de klassen uit. De leerlingen

gingen opdrachten en uitdagingen aan

over de europese landen, geschiedenis en

concrete verwezenlijkingen van de eU. elke

klas mocht eveneens een wetsvoorstel voor

europa indienen. De winnende klas diende

een ontwerp in om meer speelmogelijkheden

voor kinderen te ontwikkelen. Als beloning

mogen de leerlingen in juni op daguitstap

naar het recreatiedomein Duin en Zee

in oostende. ook het vijfde leerjaar van de

Rodenburgschool nam deel en haalde een

mooie 9 de plaats.


wereldpremière voor Aller Retour

Magnumfotografen hebben een eenzaam

beroep. Voor de fotoreeks Moments Before

the Flood reisde Carl De Keyzer langs de

kustlijn van europa. een reis die vier jaar

duurde langs een kustlijn die langzaamaan

in zee verdwijnt. Het resultaat is te zien

in de tentoonstelling Aller Retour in de

Budafabriek. in OdysSea volgde een cameraploeg

Carl in zijn zoektocht naar dat ene

KorTINgSBoN aLLEr rEToUr

perfecte beeld. Goose schreef de muziek

voor de documentaire. op dinsdag 21 mei

om 20.15 uur kan je de wereldpremière van

deze film meepikken in aanwezigheid van

documentairemaker Jimmy Kets en Carl De

Keyzer. Voor deze filmavond met receptie

en tentoonstellingsbezoek betaal je €20. Je

kan de documentaire ook bekijken op 22

en 23 mei om 20.15 uur.

Met deze bon betaal je slechts €5 voor de groepstentoonstelling van Carl De Keyzer,

Stephan Vanfleteren en Bieke Depoorter. Niet cumuleerbaar met andere acties.

(1 bon per persoon – geldig tot 9 juni)

Naam:

E-mail:

Ken jouw stad!

WIN

weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 13 mei een kaartje naar: Stadskrant, Ken

jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. Deze maand

biedt het parkeerbedrijf Parko jou een parkeercheque aan, waarmee je één volle dag

gratis kan parkeren in P Veemarkt. Ideaal toch met Sinksen 13 in het vooruitzicht!

© Frederique Vanden Broecke

De winnaars van de vorige editie

herkenden de fitnesstoestellen in

het Gebroeders Van Raemdonckpark.

De winnaars van vorige maand

Tien Stadskrantlezers mogen eerstdaags

een sportpakket ophalen bij het team

Communicatie: Annemie Mayeur,

Marleen Notebaert, Steven Vermeersch,

Lisa Debrouwer, Rita Van De Velde, Hervé

Wullus, Geert Leuwers, Aagje De Vlieger, Ann

Maréchal, Diane Vanhoutte. Vijf lezers mogen

gratis met een partner naar de voorstelling

‘Lint’ tijdens het festival van Vlaanderen:

Annemie Vanderbeken, Saskia Delombaerde,

Christel Grillet, Christophe Vandeghinste,

Christine Verhaeghe. Vijf lezers ontvangen een

duoticket voor ‘Patterns’: Etienne Denauw,

Christella Delongueville, Paul Pieters, Michiel

Byttebier, Charlot Monseré. Ook de Kortrijkse

boeken vliegen de deur uit: Jan Vandewalle

wint ‘Je ruist in mij’. Debbie Brackez ontvangt

het boek ‘Complicated’.

oog VaN dE mEESTEr

mei 2013

Hans Vandekerckhove

en Nathalie Vanheule

Op MuZeum Zondag, de 1ste zondag

van elke maand, is de toegang tot

het Broelmuseum gratis! Hans Vandekerckhove

en Nathalie Vanheule

sluiten er binnenkort de tentoonstellingsronde

Oog van de meester af.

in een ver verleden schilderde Hans

Vandekerckhove de natuursetting

voor de taferelen in het Vlasmuseum.

Hij evolueerde tot een kunstenaar

met internationale faam die aan zowel

solo- als groepstentoonstellingen

deelneemt. Zondag 5 mei neemt hij

je mee op een persoonlijke rondleiding

doorheen de museumcollectie.

Hij vertelt waarom bepaalde werken

hem zo sterk aanspreken en geeft

ook uitleg bij de evolutie in zijn eigen

werk. in het museum zijn twee van

zijn schilderijen te zien: Watt VII en

’The reader’. op 2 juni is Nathalie Vanheule

te gast. Deze jonge kunstenares

met internationale faam combineert

de pure plastische kunsten met performance.

Ze creëert installaties, foto’s,

sculpturen, tekeningen en muurschilderingen

in nauwe relatie met de

omgeving. Haar eigenzinnige kijk op

de museumcollectie is een aanrader!

R Inschrijven kan via: 056 27 77 80 of

broelmuseum@kortrijk.be. Voor de

rondleiding met aperitief betaal je €4.

R www.nathalievanheule.be

R www.hansvandekerckhove.be

StadSkrant kortrijk | 21


UiT iN KoRTRiJK

uit in KoRTRiJK

woENSdag 1 mEI

FIETSEN | FIETSTocHT Naar BroN VaN dE

HEULEBEEK | Fietsen door verrassend mooie landschappen

vanaf Heule over Gullegem, Moorsele, Ledegem, Dadizele,

Moorslede naar de bron van de Heulebeek in Zonnebeke.

Starten in Heule, Moorsele of Dadizele | 9u | € 3 | Parkeerterrein

langs Heulebeek t.h.v. Kortrijksestraat 104 | 056 35 80 47 |

www.heulebeek.be

FIETSEN | moUNTaINBIKE - 1 mEI mTB |

Mountainbike | 0498 10 16 76 | www.1meiMTBClassic.be

FESTIVAL | 1 mEI FESTIVaL 2013 | Gratis muziekfestival

met om 13u Travellin'Combies - 15u Ntrek - 16.30u Sioen -

18.30u 't Hof van Commerce - 20.30u 4T4 - Kinderdorp, eetstandjes,

infostandjes | 11u | Begijnhofpark Kortrijk | 0497 53 48 77 |

www.maydaymayday.be

doNdErdag 2 mEI

FESTIVAL KOrTrIJK | w.a. mIScHUNg | Het dynamisch

collectief van blazers en strijkers confronteert in

'W.A.Mischung' bekende meesterwerken van Mozart en Schubert

met nieuw werk van jonge Belgische componisten | 20u15 |

€ 15/12 (-26) | Club Klassiek (Auditorium BNP Paribas Fortis) |

056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

MUZIEK | THE joëL raBESoLo TrIo | Erkend

als Madagaskar’s toon-aangevende jazz gitarist. Doordat

hij geen plectrum gebruikt tijdens

het spelen creeërt hij complexe

ritmes en meervoudige gelijkaardige

lijnen | 21u | gratis | Muziekcafé Track* |

www.muziekcentrumtrack.be

VrIjdag 3 mEI

ZOEKTOCHT | argUSwaNdELzoEKTocHT |

Argus is het milieupunt van KBC en Cera. In 2013 organiseren ze

hun wandelzoektocht in Kortrijk! Startpunt is Toerisme Kortrijk

en eindpunt het Broelmuseum. Op de wandeling van 4-5 km

kom je langs de mooiste plekjes in de stad. Aan de wandeling

is een zoektocht verbonden waaraan je vrij kan deelnemen |

deelnemen kan t.e.m. 31 augustus | Toerisme Kortrijk |

www.argusmilieu.be

MUZIEK | pop-Kor'N | Alfabet-Kortrijk, Crescendo-Rollegem

en het Schierveldekoor-Roeselare, verzorgen een avondvullend

programma met songs uit de jaren ‘60 tot ‘90. Het geheel

wordt begeleid door een live-band. Mimespeler Carlos Decoene

zorgt voor de rode draad doorheen de show en neemt de regie

voor zijn rekening | 20u | ook op zaterdag 4 mei | Budascoop |

056 23 98 55 | www.wak.be

22 | StadSkrant kortrijk

agENda VaN 1 mEI ToT 31 mEI 2013

zaTErdag 4 mEI

MUZIEK | STaINEd gLaSS mUSIc | Robin Hayward

laat dertien blazers nieuwe muziek proeven én voelen. Het is een

kleurrijke improvisatiepartituur waarin blazers klankkleuren en harmonieën

verkennen | Muziekcentrum Track | www.festivalkortrijk.be

PODIUM | TrIBUNa(a)L | Tribuna(a)l grijpt recht naar de

keel en raakt ons op een plek waar emoties tot het uiterste worden

gedreven, emoties over een thema waar we nog al te vaak niet

echt vertrouwd mee zijn: de menselijke rechtspraak | € 10/8/5

(CJP) | Theater Antigone | 056 24 08 87 | post@antigone.be

LOPEN | TINEKEScroSS | 2 de editie. We bouwen

voort op onze ervaring en komen dit jaar op de proppen met

maar liefst 4 verschillende wedstrijden | 13u | OC De Vonke |

www.tinekesfeesten.be

FESTIVAL KOrTrIJK | N°1 – coNcErT cHrISTI-

Na VaNTzoU | De Amerikaans-Belgische artistieke duizendpoot

Christina Vantzou debuteerde solo op het Kranky label

met het wondermooie album 'N°1'. Ze brengt een performance

met vijfkoppig ensemble met hoofdzakelijk nummers uit haar

debuutalbum afgewisseld met een aantal nieuwe nummers |

22u | € 10/7 (-26) | De Kreun | www.festivalkortrijk.be

LOPEN | pIUS x rUN | Stratenloop doorheen de Pius X

wijk in Kortrijk| 14u | € 12/7 (vvk)/3 (vvk en


Bud’art Kunstenfestival:

een eiland vol creatie

Tijdens het kunstenfestival Bud’art op zondag 5 mei

loopt het Buda-eiland vol creatievelingen. Kortrijk

bundelt het gros van de activiteiten tijdens de Week

van de Amateurkunsten tot één leuke festivalnamiddag,

waar kunst én gezelligheid troef zijn.

Je proeft er van muziek, familietheater en dans, je

vindt er een Place du Tertre en tentoonstellingen van

foto’s, schilderijen, beelden, zelfgemaakte juwelen,

meubels, wandtapijten…

Alles is die dag gratis toegankelijk in het artistieke

hart van de stad.

Het centrale punt is Budascoop in de Kapucijnenstraat.

Je kan er terecht voor een hapje en een drankje

en men maakt je er wegwijs in het programma.

R Zondag 5 mei | 14u tot 19u | gratis

Budascoop | 056 27 74 41 |

www.kortrijk.be/wak

MArKT | TUINmarKT marKE | Een open tuinmarkt

waar alles voor, in en om de tuin wordt voorgesteld | 10u | Park

Blommeghem | www.devolkstuinmarke.be

FESTIVAL KOrTrIJK| graINdELaVoIx -oSSUaIrES

| In 'Ossuaires' staan de omzwervingen van de 13eeeuwse

kathedraalbouwer Villard de Honnecourt centraal. De

film wordt begeleid door de 13de eeuwse officiegezangen voor

Elisabeth van Hongarije | 20u15 | €15/12(-26) | Sint-Maartenskerk

| 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

maaNdag 6 mEI

PODIUM | opEra rEprISE: gIULIo cESarE |

14u | Kinepolis Kortrijk | www.kinepolis.be

MUZIEK | Sam VLoEmaNS & BaNd + aaN-

SLUITENd (graTIS) jamSESSIE I.K.V. IBBa |

Sam Vloemans komt met zijn band en project Otrabanda de concertstudio

verwarmen. Nadien is er nog een jam-sessie in Track*

Muziekcafé | 20u15 | € 15(vvk) / 18 (add) | Concertstudio |

056 23 98 55 | www.muziekcentrumtrack.be

dINSdag 7 mEI

LEZING | aVoNdLEzINg: aUTISmE EN Ta-

LENTEN | In de media verbazen we ons vaak over de

uitzonderlijke vaardigheden die mensen met autismespectrumstoornissen

kunnen hebben. Hebben alle mensen met

autisme dergelijke vaardigheden? Helpt het hen vooruit in hun

dagelijks leven? En hoe kunnen we dit begrijpen vanuit hun andere

manier van denken? | 20u | € 5 | Ondernemerscentrum |

www.autismecentraal.com

DOCUMENTAIrE | THE oTHEr FINaL | i.k.v. Bruto

Nationaal Geluk – Het is een enthousiasmerend verslag van een

voetbalmatch op een aardappelenveld tussen de 2 slechtste nationale

elftallen in de wereld, nl. Bhutan en Montserrat | 20u15 |

Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

woENSdag 8 mEI

MUZIEK | rEENa rIoT | Reena Riot is Naomi Sijmons

(°28/11/1987) en muziek zit haar in de genen, via haar gitaar

spelende moeder en haar vader, geëerd bassist van The

Scabs | 20u30 | gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 |

www.muziekcentrumtrack.be

DOCUMENTAIrE | crISES Up | De documentaire vertrekt

van de groeiende sociale strijd van de vakbonden en andere sociale

bewegingen in België | 20u15 | € 5,5 | Budascoop | 056

22 10 01 | reserveren aangewezen via info@budakortrijk.be |

www.budakortrijk.be

VrIjdag 10 mEI

FILM | FILmVoorSTELLINg "THE way" |

Een oogarts (Martin Sheen) onderneemt de legendarische

pelgrimstocht naar Santiago de Compostela met de as van

zijn verongelukte zoon | 19u30 | gratis| Buurthuis 't Senter |

regioscheldeleie@compostelagenootschap.be

zaTErdag 11 mEI

HANDBAL | apoLLooN VS p. KorTESSEm -

SUpEr LIga HErEN | € 5 | Sportcampus Lange Munte |

0498 542471 | www.apolloon.be

UiT iN KoRTRiJK

leKKer varen op moederdag

Op Moederdag kan je varen met de ‘Oude Tjalk’. De

‘Oude Tjalk’ is het oudste schip dat onder de Belgische

vlag vaart. In vroegere tijden werd dit omgebouwde

vrachtschip voortgetrokken langs de jaagpaden, vandaag

charmeert deze eeuweling als passagiersschip.

De tochtjes duren telkens 2 uur en er kunnen telkens

12 passagiers mee! De Tjalk vertrekt aan de trappen

onder de Noordbrug (kant Noordstraat) in Kortrijk.

Vooraf reserveren is de boodschap!

R Ontbijten op het water - 9u30

Een heerlijke ontbijttafel staat klaar aan

boord van de ‘Oude Tjalk’. Geniet van een

ontbijt op het water | € 22 per persoon

R Picknickvaren – 12u

Geniet van een heuse picknick op het

water. Ontdek de pure smaken van het

platteland, gebundeld in een heerlijk

picknickpakket. | € 28 per persoon

R Verwenkoffietocht - 14u30

Gezellig koffietafelen met zoete

lekkernijen… dan nog drijvend op het

water! | € 22 per persoon

R Bubbels op het water - 17u

Een zomerse vooravond, een glaasje

bubbels, een heerlijk hapje, tochtje varen…

vakantiegevoel ten top niet ver van huis! |

€ 28 per persoon

R Zaterdag 11 mei en zondag 12 mei

Toerisme Kortrijk | 056 27 78 40 |

toerisme@kortrijk.be

zoNdag 12 mEI

BALLET | romEo aNd jULIET | William Shakespeare's

meesterwerk kreeg in 1979 van het Bolshoi dansgezelschap

een betoverende balletversie. Choreografie is van de hand van

Yuri Grigorovich | 16u30 | Kinepolis Kortrijk | www.kinepolis.be

PODIUM | IN dE woLKEN (1-3) - SprooKjES

& zo | Interactieve peuterproductie. Een acteur neemt je mee

StadSkrant kortrijk | 23


UiT iN KoRTRiJK

en een circusmeisje toont haar kunsten. | 14u en 16u | € 6 |

Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ONTBIJTFILM | pINoccHIo (VaNaF 6 jr.) | het wereldberoemde

sprookje wordt in een leuk nieuw animatiekleedje

gestopt en Super Echte liefde (vanaf 11 jr.): Zelfs de stoere

Anne krijgt vlinders in de buik! Wordt ze nu ook helemaal gek van

verliefdheid? | Film voor de volwassenen: Io e Te | 9u (ontbijt) |

10u (film) | €8/€6,5(-26/+65)/€5 (CJP) /€4 (-12) (film) +

€5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

MUZIEK | maTINEEcoNcErT 'VaNESSa

maTTHyS qUarTET' | Hedendaagse jazz, een mix

van traditionele standards en eigentijdse jazzcomposities,

waarbij er ruimte is voor eigenzinnige interpretaties, improvisatie

en speelplezier. | 11u | € 8/6 (-26, +55)/gratis (leerlingen

Conservatorium) | Concertstudio Kortrijk | 056 27 78 80 |

info@jeugdenmuziek-kortrijk.be

maaNdag 13 mEI

MUZIEK | dEaTH grIpS + SUpporT | Experimenteel

rap-noise duo Death Gripsmed | 19u | De Kreun | www.dekreun.be

INFOSESSIE | pop Up: rEdHEad radIo TaLK-

FEST | De gastheer/gastvrouw van dienst, Ayco Duyster

(StuBru) en Sophie Little (BBC) geven jou hun advies en 'tips

& tricks' voor een onvergetelijk muziekinterview. | 19u | gratis |

Schouwburg | radioredheadtalkfest.eventbrite.com

dINSdag 14 mEI

MUZIEK | godFLESH + HESSIaN | Engelse metal

band afkomstig uit Birmingham. De band ontstond in 1988 als

een samenwerking tussen Justin Broadrick en G.C. Green. | 18u30 |

De Kreun | www.dekreun.be

WIELrENNEN | wIELErwEdSTrIjd aaLBEKE |

Elite zonder contract en beloften Organisatie: wielerlclub

Koninklijke Sportclub Aalbeke | Aalbeke | 0475 26 86 08 |

jeromesantens@hotmail.com

woENSdag 15 mEI

cinema sonoor !

Cinema Sonoor zet hoorspelen en radiodocumentaires

in the spotlights. Straf werk dat geen beelden nodig

heeft om verhalen te bouwen in je hoofd. Op de

radio is daar helaas geen plaats meer voor, dus doen

24 | StadSkrant kortrijk

we het in de filmzaal. Ogen dicht, oren aan! Cinema

Sonoor biedt je eindelijk tijd om even onderuit te

zakken, je te focussen op geluid en daardoor omver

geblazen te worden.

Cinema Sonoor #1 presenteert onmiddellijk absoluut

top-werk: ‘Ik zal het je vertellen’ van Joris Van

Damme, winnaar van de prestigieuze radio Fiction

Prix Europa 2009.

R Woensdag 15 mei | 20u15 | Budascoop

Tickets: 5€ inclusief drankje | 20u15 |

reserveren via 056 22 10 01

R www.budakortrijk.be

Win

We geven 5 tickets weg voor cinema

sonoor op wo 15 mei. een mailtje

volstaat naar stadskrant@kortrijk.be met

vermelding ‘wedstrijd cinema sonoor’. de

winnaars mogen een telefoontje verwachten.

MUZIEK | moUNT EErIE + SUpporT | Phil Elverum

is songwriter, multi-instrumentalist, producer en drijvende

kracht achter Mount Eerie | 19u | De Kreun | www.dekreun.be

PODIUM | amoUr, acIdE ET NoIx - da-

NIEL LEVEILLE (ca) | In ‘Amour, acide et noix’ dagen

vier naakte lichamen de toeschouwers uit, alsof het prachtige

beeldhouwwerken zijn. Zonder seksuele connotaties of sensualiteit,

maar als generator van emoties en poëzie | 20u15 (inleiding

om 19u30) | € 17 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 |

www.schouwburgkortrijk.be

VOOrDrACHT | dE roL VaN dE UNIVErSI-

TEIT IN dE rEgIoNaLE KENNISoNTwIK-

KELINg | Professor Luc Soete, rector van de universiteit van

Maastricht. Vooraf (19u) zal de Kortrijkse familie Soete een portret

van hun voorvader Petrus Ignatius Soete overhandigen aan

de Stedelijke Musea. Uit onderzoek blijkt deze Petrus Ignatius

Soete uit Kortrijk (Marke) afkomstig te zijn. Toelichting door Filip

Decock | Kulak | 19u45 |www.broelmuseum.be

WEEK VAN DE OPVOEDING | SpEELgoEdrUILacTIE |

Speelgoed is voor kinderen een hulpmiddel bij hun ontwikkeling,

want spelen is leren. Het is dan ook belangrijk dat speelgoed aangepast

is aan hun leeftijd. Is je kind (-12) zijn speelgoed ontgroeid,

kom het dan gewoon omruilen voor iets anders! Kinderanimatie en

versnaperingen | 13u30 | gratis | De Pluim Kortrijk | 056 27 73 10 |

www.kortrijk.be/opvoedingswinkel

doNdErdag 16 mEI

PODIUM | Sorry Voor aLLES | Joris Van den Brande

en Joost Vandecasteele geven gestalte aan hun verlangen om samen

een kindervoorstelling te maken | ook op vrijdag 17/5 | 20u15 |

€ 10/8/5 (CJP) | Theater Antigone | 056 24 08 87 | post@antigone.be

FILM | cLoUd aTLaS | Verfilming van David Mitchells

gelijknamige roman, waarin zes verschillende tijden, zes verschillende

plaatsen, zes protagonisten en zes verhalen als poppetjes

van een matroesjka in elkaar passen| 20u15 | € 8/€ 6,5

(-26/+65)/€ 5 (CJP) /€4 (-12) | Budascoop | ook op di 21 mei |

www.budakortrijk.be

VrIjdag 17 mEI

WEEK VAN DE OPVOEDING | opENdEUr | Opvoedingswinkel

en Ontmoetingsplaats Jonge Gezin. Een ideale gelegenheid

voor ouders, grootouders, leerkrachten en al wie met opvoeden te

maken heeft om te ontdekken wat beide organisaties jou te bieden

hebben! Uitleg over hun werking – animatie kinderen – versnaperingen

– gezellig samenzijn | 09u - 11u | gratis | De Pluim

Kortrijk | 056 27 73 10 | www.kortrijk.be/opvoedingswinkel

zaTErdag 18 mEI

FESTIVAL | SINKSEN | Verken de stad langs bekende en

minder bekende plekken. Ga mee in ambiance van concerten,

grote familievoorstellingen, internationaal straattheater en

circus. Haal je zolder leeg voor de grootste rommelmarkt van

Vlaanderen | ook op zondag 19/05 en maandag 20/05 | gratis |

stadscentrum Kortrijk | www.sinksen.be

zoNdag 19 mEI

FIETSEN | BIKE-paradE | Voor de derde maal rijdt de officiële

Bike-Parade door de straten van Kortrijk. Dit jaar staat Transport van

goederen met de fiets in de kijker. Er is ook een fotowedstrijd aan gekoppeld

| Fietsencentrum vzw Mobiel | 056 24 99 10 | www.mobiel.be

FESTIVAL | 66STE SINKSENFEESTEN marKE |

Vlaamse kermis in feestvierende straten met ambachtelijke,

hobby- en rommelmarkt, kinderspeelstraat met talrijke

attracties, katapultschieten, muzikale straatanimatie,

steltlopers, magic-show, kindergrime, verschillende optredens

zoals dansschool Pirouette, Geef moa Sjette, The Scaldish, de

loco’s | vanaf 14u | www.webmaatwerk.com/sinksentemarke

maaNdag 20 mEI

SINKSEN | 8STE EdITIE KorTrIjKLoopT | Stratenloop

(jeugd en volwassenen) Weekend Knack Ladies Run |

Kortrijk | 011 45 99 88 | www.kortrijkloopt.be

dINSdag 21 mEI

FILM | wErELdprEmIèrE VaN odySSEa | The

epic journey of Magnum photographer Carl De Keyzer, Moments

before the flood, voor de fotoreeks Moments Before the Flood

reisde Carl De Keyzer gedurende vier jaar langs de Europese kustlijn,

die langzaam aan in zee verdwijnt. Het resultaat is te zien in

de tentoonstelling Aller Retour in de Budafabriek in Kortrijk. In

OdysSea volgde Jimmy Kets, Carl De Keyzer 1 jaar lang op deze


arre en eenzame tocht | incl. receptie en bezoek Aller Retour |

20u15 | €20 | reserveren via 056 22 10 01 of info@budakortrijk.be|

Budascoop | ook op wo 22 mei (enkel film) en op do 23 mei (incl.

Aller Retour + DJ set = €12) | www.budakortrijk.be

doNdErdag 23 mEI

PODIUM | oSHIN aLBrEcHT & mELISSa ma-

BESooNE: BUrEN | Oshin Albrecht en Melissa Mabesoone

onderzoeken hoe ze elkaars praktijk kunnen confronteren,

beïnvloeden of afbreken | 19u | €15/11(-26) (incl. voorstelling

Miet Warlop)| Budatoren | 056 23 98 55 | www.budakortrijk.be

VrIjdag 24 mEI

HUMOr | IN VIEr EN VLammE ! | Jaarlijkse revue vol

humor en waarbij de politiek op de korrel wordt genomen. Margriete

Paraplu heeft vlinders in de buik en de nieuwe Kortrijkse

Politieke tenoren keren terug naar hun studententijd | ook op za

25/5 om 20u, zo 26/5 om 14u45 , di 28/5, vrij 31/5, za 1/6 om

20u | € 10 | Schouwburg Kortrijk | Kaarten via 056 22 99 99 |

www.dekortrijkserevue.be

MUZIEK | aLLaH-LaS + wHITE mySTEry |

Draai de nieuwe plaat van Allah-Las tussen The Byrds of The Rolling

Stones, en geen mens haalt het in z’n hoofd dat het titelloze

debuut van Allah-Las slechts enkele maanden geleden voor

het eerst in de winkelrekken lag | 20u | € 13 (add)/10 (vvk)/7

(Kreuncard/CJP) | De Kreun | www.dekreun.be

INLINE SKATING | INLINE SKaTINg KorTrIjK-

SE roLLErparadES | ook op vrij 31/05 | Kortrijk |

0486 33 50 99 | www.kangarooz.be

zaTErdag 25 mEI

TUINFEEST | FEESTEN mET dE BUrgEmEES-

TEr | Na 7 succesvolle edities is Q's Tuinfeest niet meer. Vanaf dit

jaar stellen we je trots voor: 'Feesten met de Burgemeester'. Zoals

de nieuwe naam al doet vermoeden, moet het een feest worden

voor alle Kortrijkzanen. | 19u30 | € 5 | Bedrijvenpark Kortrijk Noord,

Groothandelsmarkt | www.feestenmetdeburgemeester.be

WANDELING | STadSwaNdELINg KorTrIjK:

amUSE gUEULE | Dé VIZIT-klassieker bij uitstek voor

wie graag het nuttige aan het aangename koppelt. Je leert naast

Kortrijk ook vier originele restaurants kennen. Elk restaurant serveert

een stukje van het menu, van aperitief tot dessert. Terwijl

je van het ene naar het andere stapt, ontdek je dat dit winkelparadijs

ook historisch heel wat moois te bieden heeft | 18u | €60 |

Dienst Toerisme Kortrijk | 09 233 76 89 | www.vizit.be

UITSTAP | BEzoEK FraNSE dUINEN | Tijdens deze

daguitstap met kostendelend vervoer bekijken we de unieke vegetatie

in de dunes du Perroquet en de dunes Marchand en hebben

tevens aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van het landschap |

8u | parking Rietput Bissegem | dirkjph.dubois@gmail.com

zoNdag 26 mEI

FESTIVAL | dag VaN HET parK | Tal van activiteiten

in het avontuurlijk speeldomein De Warande: workshop permacultuur,

workshop cupcakes, plantenruilbeurs, feestelijke fanfare,

hindernissenparcours| 14u30 – 17u30 | De Warande | 056 27 82

00 | leefmilieu@kortrijk.be

VOOrDrACHT | raSSENKEUzE groENTEN | De

afgelopen jaren zijn veel nieuwe rassen van verschillende groenten

op de markt gebracht. De ene doet het al beter dan de andere,

maar iedereen zoekt, voor zichzelf aangepast naar zijn teelt,

een goed ras. | 10u | Lokaal Dienstencentrum De Zonnewijzer |

users.telenet.be/volkstuin-kortrijk

MUZIEK | do maKE Say THINK + SUpporT |

Do Make Say Think is een Canadese postrock band die enkele jaren

geleden al op het podium stond in de Kreun. De band brengt

een combinatie van jazz, drum en elektronische invloeden | 19u |

De Kreun | www.dekreun.be

dINSdag 28 mEI

VOOrDrACHT | TaKE IT EaSy - aFVaL- EN ar-

BEIdSarm TUINIErEN | Voordracht over het tuinieren

zonder al te veel afval of verlies | 20u | www.devolkstuinmarke.be

woENSdag 29 mEI

WOrKSHOP | jamSESSIE | Muziekcentrum Track*

organiseert samen met Muziekcafé Track* verschillende

jamsessies | Muziekcafé Track* | 21u | gratis | 056 27 79 00 |

www.muziekcentrumtrack.be

unie der ZorgeloZen en

theater malpertuis:

Kasimir en Karolien

De winter is voorbij. Vanavond wordt in café ’t Voorgeborchte

de kermis ingedanst. Karolien heeft er

goesting in. Maar het zal zonder haar lief zijn. Samen

met zijn werk is Kasimir het geloof in zichzelf en de

liefde verloren. Er waart crisis. In de economie, de

politiek en in het hart.

Naarmate de avond schuift, plooit ’t Voorgeborchte

zich verder open voor figuren van allerlei slag, met of

zonder “kol en plastron”. Stilaan wordt de dans er één

van verleiding en vertier, mededogen en egoïsme,

UiT iN KoRTRiJK

verborgen verlangens en niet graag afzien. Tot de

avond eindigt in chaos en vechten, ergens halfweg

tussen de straatstenen en de sterren.

In oorsprong is Kasimir und Karoline een tragikomisch

liefdesdrama van de Oostenrijks-Hongaarse

auteur Ödön von Horváth. Tachtig jaar later bewerkt

Geert Six de tekst op vraag van Piet Arfeuille, artistiek

leider van het Tieltse Theater Malpertuis.

R ook op do 30/5, vrij 31/5, za 1/6 om

20u15, zo 2/6 om 16u, woe 5/6, do 6/6,

vrij 7/6, za 8/6 om 20u15, zo 9/6 om 16u

€ 4 | de Scala | 056 22 04 00

www.uniederzorgelozen.be

doNdErdag 30 mEI

VOOrDrACHT | aVoNdLEzINg: aUTISmE IN

dE LITEraTUUr | Dat er ontzettend veel vakliteratuur

over autisme bestaat is ons niet vreemd. Ook getuigenissen van

ouders, partners en personen met autisme kennen we. Maar hoe

kijkt de auteur van fictie tegen autisme aan? Zijn 'auti-personages'

in de gewone literatuur fictieve personen of ging de auteur

toch te rade bij personen met autisme uit zijn omgeving? | 20u |

€ 5 | Ondernemerscentrum | www.autismecentraal.com

MUZIEK | LE graNd BaTEaU | Deze Gentse formatie

ontstond in 2011 en haar naam is geïnspireerd op de orkesten

van de vroegere legendarische cruiseschepen. | 21u | gratis | Muziekcafé

Track* | www.muziekcentrumtrack.be

EXPO

TEm zoNdag 5 mEI

WAK | NaTUUrTaLENT | Een 20-tal amateurfotografen

volgden een workshop natuurfotografie met Tom Linster en gingen

daarna zelf aan de slag. Hun beste foto’s kun je bekijken op

deze tentoonstelling. Daarnaast maak je kennis met een selectie

van foto’s van leden van de Kortrijkse fotoclubs en van individuele

fotografen. | za, zo en 1 mei vanaf 11 uur, di-vr vanaf 14 uur, 5 mei

vanaf 11 uur, ma gesloten | gratis | Paardenstallen Broelmuseum |

056 27 74 41 | www.kortrijk.be/wak

GELUIDSKUNST | KLINKENdE STad | Het is een

toonaangevend project voor internationale geluidskunst. De

schemerzone waarin beeldende kunst, geluid en muziek samenkomen.

Tastbare klank die weerklinkt in geluidinstallaties

en geluidswandelingen. Klinkende Stad nodigt uit tot luisteren

naar het werk van geluidskunstenaars én het geluid van de stad |

za 14u -19u, zo 14u-18u| Budascoop | gratis | 056 22 64 50 |

www.festivalkortrijk.be

EXPO | Top SHoT | Thierry De Mey brengt naar aanleiding van

zijn voorstelling 'Fase, 4 mouvements to the music of Steve Reich'

een tentoonstelling rond installatiekunst in Budascoop | 19u tot 22u

(za, zo vanaf 14u) | gratis | Budascoop | www.budakortrijk.be

StadSkrant kortrijk | 25


UiT iN KoRTRiJK

WAK | wEErHaaKjES | Nele Vandenberghe schildert

en schrijft poëzie. Ikv de Week van de Amateurkunsten verwelkomt

ze je graag bij haar thuis om haar werk te bekijken | vr-zazo

11u-12u en 15u-17u | gratis | Theodoor Sevenslaan 186/21 |

0486 75 51 42 | www.kortrijk.be/wak

WAK | BIBI STELT TENTooN | Je kan het atelier van

Bibi bezoeken en kennismaken met de warme ontwerpen van

deze kunstenaar. Het oeuvre omvat schilderkunst, sculpturen,

foto paintings | vanaf 16u tot 21u | gratis | Barbes Reke 7 | 0477

79 41 49 | www.bibianaart.com

TEm 21 mEI

EXPO | Voor EEUwIg HErINNErd | In

de christelijke traditie houden bidprentjes de herinnering

aan een overledene levendig. Maar sinds wanneer bestaat

dit gebruik? Bestaan die prentjes overal? Gaat het om

iconografie of fotografie? Wie verzamelt ze? Uit een collectie

van zo'n 1.500.000 bidprentjes destilleerden we

een interactieve tentoonstelling | Stadsarchief Kortrijk |

www.kortrijk.be/stadsarchief

VrIjdag 3 mEI

TEm maaNdag 30 mEI

EXPO | INSTagramS | Kortrijk door het oog van 11 Kortrijkzanen.

In deze tentoonstelling tonen 11 Kortrijkzanen beelden

die ze gemaakt hebben met hun gsm (Iphone/samsung),

kleine steegjes, events, plaatsen, huizen, dingen, mensen. Deze

mensen werden 'ontdekt' door fotografe Cindy Frey via het populaire

instagram en het groeiend aantal foto’s via Hashtag IG-

KORTRIJK | vernissage op vrijdag 3 mei om 20u | woe, do, vrij, za,

zo van 13u tot 18u | Cindy Frey Art Gallery, Jan Persijnstraat 1 |

gratis | www.facebook.com/Cindyfreyartgallery

doNdErdag 9 mEI

TEm maaNdag 20 mEI

EXPO | aTHoS BUrEz EN TITUS SImoENS |

Athos Burez legt op een schitterende manier muziekbands op

‘plaat’ vast en is ook actief in de modewereld. De foto’s van Titus

Simoens worden sterk geapprecieerd door diverse vakbladen en

kranten | open zo, za van 11u tot 18u di, woe, do, vrij van 14u

tot 18u | gratis | Paardenstallen Broelmuseum | 056 27 77 80 |

www.allerretour.kortrijk.be

doNdErdag 9 mEI

TEm zoNdag 12 mEI

EXPO | Expo 13 | Tentoonstelling met werken van de leden

van het Vrij Atelier. Er worden ongeveer 5 werken per deelnemend

lid getoond, minstens 1 werk is geïnspireerd op een tekening

naar levend model tijdens de wekelijkse bijeenkomsten | do

9/5, vrij 10/5, za 11/5, zo 12/5 van 14u tot 18u | Ontmoetingscentrum

Marke | home.scarlet.be/vrijatelier

jouW activiteit ook in de nieuWe uit in kortrijk ? slecHts één manier !

UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders

en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in!

Deadline invoer: editie juni: 6 mei, editie juli/augustus: 4 juni, editie september: 10 juli en editie oktober: 3 september.

26 | StadSkrant kortrijk

zaTErdag 18 mEI

TEm maaNdag 20 mEI

EXPO | aNN SpEyBroUcK ScHILdErIjEN |

tentoonstelling olieverfschilderijen | 11u tot 19u | Begijnhof

Kortrijk | kris.debrouwere1@telenet.be

doNdErdag 23 mEI

TEm zaTErdag 25 mEI

Beeld/spraaK

Het is al een paar jaar aan de gang: makers die creeren

op de grens van ‘theater’ en ‘beeldende kunst’.

Woordloos theater dat erg in beelden spreekt, beeldend

werk dat toch een tijdverloop kent, ‘levende

installaties’…. Met BEELD/SPrAAK presenteren

Schouwburg Kortrijk en kunstencentrum BUDA artiesten

die weinig woorden nodig hebben om veelzeggend

werk te maken. We klokken af op drie dagen,

elf voorstellingen en een zomers tuindiner op zaterdag.

Elke dag krijg je telkens een centrale voorstelling van

een artiest die al geruime tijd aan de weg timmert:

Miet Warlop (BE), Ayelen Parolin (Ar), Nick Steur (NL)

en Louise Chardon (Fr).

Voor en na geniet je van het werk van zes erg jonge

makers in Les Laboréales, een kansenplatform voor

pas afgestudeerde artiesten uit Vlaamse, Brusselse

en Waalse kunstopleidingen. Die werden bij hun

project begeleid door BUDA (Kortrijk), Maison Folie/

Manège (Mons), La Bellone en La Balsamine (Brussel),

Centre des Arts Scénique (Charleroi) en CIFAS

(Brussel). Ze kregen een werkbudget, een residentieperiode

en nu dus ook een publiek! Afsluiten doen

we met een uniek visueel concert van Belgische

elektromuziek-pioniers.

R 23 mei tem 25 mei | Schouwburg | 056

23 98 44 | www.schouwburgkortrijk.be

www.budakortrijk.be

zoNdag 26 mEI

TEm zoNdag 23 jUNI

EXPO | HESTEr ScHEUrwaTEr | Deze fotografe,

videokunstenaar en docente videokunst tast met haar eigen

lichaam de grens af tussen privé en publiek. Haar sexuele realistische

foto’s staan haaks op de gefotoshopte vrouwenbeelden

in reclame, film, muziekclips, liedjes, pornografie | open zo, za

van 11u tot 18u di, woe, do, vrij van 14u tot 18u | Paardenstallen

Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.allerretour.kortrijk.be

TEm zoNdag 9 jUNI

ALLEr rETOUr | 3 FoTograFEN – 3 gENEra-

TIES – 3 prEmIèrES – 3 rEaLITEITEN | De

prestigieuze openingstentoonstelling in de Budafabriek presenteert

totaal nieuw werk van drie generaties Kortrijkse fotografen

met internationale allure! | zo, di, woe, do, vrij, za (ma gesloten) |

€ 8/5 | Budafabriek | www.allerretour.kortrijk.be

KortrijK voor de camera

1860 – 1913

Van alle markten thuis: studiofoto’s en straatbeelden

Foto’s uit de periode 1860 tot 1913 tonen ons het

Kortrijk van meer dan een eeuw geleden. De beelden,

gekiekt door pioniers van de fotografie, zijn

unieke tijdsdocumenten van het dagelijkse leven in

een snel veranderende stad. Grote bouwwerken en

stadsplanningsprojecten, huisvesting, rampspoed,

branden en watersnood, feesten en evenementen: zo

zag je Kortrijk nog nooit.

De tentoonstelling focust ook op het beroep van de

fotograaf, een job die hij zelf moest uitvinden. Illusionist,

alchemist, lichtkunstenaar, meesterschilderdecorateur,

reporter en regisseur: de man met het

toverkastje was van alle markten thuis.

R tem 9 juni 2013 | open za, zo van 11u tot

18u, di, woe, do, vrij van 14u – 18u | € 3 |

Broelmuseum | www.allerretour.kortrijk.be

meer uit-tips kan je vinden op:

www.kortrijk.be

www.uitinregiokortrijk.be

www.uitinvlaanderen.be


lematine -

Buitenspeeldag

#igkortrijk

lilliannechen - Street art

in fabriekskaai #igkortrijk

small_time_hero - Rekken

vullen @bibliotheekkortrijk

#bibherinrichting #igkortrijk

krist_the_vanma - De Beerbosstraat

is, zoals z'n naam al doet vermoeden

een kasseihelling voor echte flandriens.

#igkortrijk #rvv #ronde

brunobib - Welkom in

mijn schildershuisje in het

Baggaertshof #vzwwith

#igkortrijk

bartdupon - #paasfoor

#igkortrijk #snapseed

bourgy_courtrai - Feesten met niet

te veel spel aan het gat = succes!

#vetex #igkortrijk

ty2st - #kortrijk

#igkortrijk

davidcappelle -

"Ze maken alles kapot."

Lennert #igkortrijk

mei 2013

gallewesley - It's that time

of the year again...

#igkortrijk #paasfoor

acidhunt3r - #paasfoor

op z’n topmoment #igkortrijk

#highinthesky

#IgKorTrIjK zoEKT jE!

instagram is al langer een hype. ook

de Stadskrant springt mee op de kar

en publiceert voortaan elke maand

enkele sfeervolle instagramfoto’s van

voorbije activiteiten of evenementen

in de stad. Tag jij je foto’s voortaan

ook met #igkortrijk? de mooiste

snapshots krijgen een plaatsje in de

Stadskrant of op de website of ledwall

van de stad.

StadSkrant kortrijk | 27


Sinksen (© Anthonie Lanckman)

mei 2013

28 | StadSkrant kortrijk

More magazines by this user
Similar magazines