31.08.2013 Views

Stadskrant oktober 2010 - Stad Kortrijk

Stadskrant oktober 2010 - Stad Kortrijk

Stadskrant oktober 2010 - Stad Kortrijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A a l b e k e

B e l l e g e m

B i s s e g e m

H e u l e

K o o i g e m

K o r t r i j k

M a r k e

R o l l e g e m

aan het woord

Interieur gaat vreemd

jaar van de armoede

Wablieft ?

fairtrade

Eerlijk smaakt het best

StadSkrant

KortrijK

oktober 2010 • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in Kortrijk

innovation feStival

Creatie &

innovatie


Stadskrant Kortrijk kan je ook downloaden via www.kortrijk.be

coverfoto: © Howest - Summerschool

2 | StadSkrant kortrijk

Inhoud

Interieur 2010 gaat vreemd 4

Designliefhebbers uit binnen- en buitenland kijken reikhalzend uit naar de Design Biënnale

Interieur die van 15 tot 24 oktober in Kortrijk Xpo loopt. Thema is ‘De Nieuwe Wereld’

met Japan als gastland. “Interieur is een beurs waar je kan dromen en genieten van mooie

objecten. Je waant je in een andere wereld en je kan er inspiratie opdoen. Ervaren en genieten

staan op de eerste plaats”, belooft projectcoördinator Dieter Van Den Storm.

Mobiel shoppen in de stad 9

Wie graag winkelt, maar niet goed te been is, kan voortaan zorgeloos shoppen. Ook ouders

van jonge kinderen hoeven van een dagje winkelen geen expeditie meer te maken.

In het winkelcentrum K in Kortrijk vind je zes rolstoelen, tien buggy’s en 500 paraplu’s, én

binnenkort een nieuw fietspunt.

Armoede! Wablieft? 15

De stad, het OCMW en vele partners bundelen dit jaar de krachten om de strijd aan te

gaan tegen armoede. De voorbije maanden deed de Stadskrant haar duit in het

zakje door telkens een bepaald domein van armoede te belichten. Dat laaggeletterdheid

daar één van is, stemde de redactie tot nadenken. Net als de Wablieftkrant

trakteren we onze lezers daarom op een aantal artikels in een vereenvoudigde

en duidelijke taal. Het resultaat lees je op bladzijde 15 tot en met 18.

Griezelverhalen in Museum 1302 20

Spoken en monsters wrijven zich al in hun handen: Halloween komt er weer aan. Het

Museum Kortrijk 1302 houdt van griezelen en hoopt van jou hetzelfde. Ontdek een

week lang waar de mensen 700 jaar geleden zoal bang van waren en hoe levendig hun

fantasie was.

en verder: Jongeren bezetten ongelooflijk > 3 | Creatie en innovatie in de stad > 6 | eerlijk

smaakt het best > 7 | Sportmogelijkheden voor mindervaliden > 8 | Heb je het voor hout > 10

Knoop mee de strijd aan > 11 | KULAK en universiteit Rijsel werken samen > 12 | Schipper, mag ik overvaren?

> 13 | Kortrijk dimt openbare verlichting > 14 | Gratis internet in de stad > 15 | Vroeger en nu > 16

Kortrijk Kort > 17 | De mensen > 19 | Stadskiekjes > 27

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis

huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk | Samenstelling en eindredactie:

Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team

Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.


ww.kortrijk.be\ongelooflijk 9 JULI 2010 tot 9 JANUARI 2011

Jongeren bezetten Ongelooflijk

Religieuze thema’s begeesteren niet alleen

de vrome stadsgenoot. Ook jongeren

herkennen zich in verschillende vormen

van geloof en spiritualiteit. Wie de expo

bezoekt, krijgt allerlei jeugdige taferelen te

zien. Tattoos, games, mode en muziek zijn

er sinds kort een vaste waarde. Bovendien

kom je verrassende namen tegen van jonge

fotografen, kunstenaars of muzikanten

die hun inspiratie halen uit het geloof. Om

het geheel nóg aantrekkelijker te maken

voor jongelui, bundelen diverse Kortrijkse

cultuurhuizen hun krachten om een daverende

nocturne op poten te zetten.

GraffitiKruis

Graffitiduo Jeps en Bullet kreeg de voor-

bije maanden een massa lovende recensies

over hun graffitikruis aan de voet

van de tentoonstelling. Speciaal voor de

nocturne laten ze hun creativiteit nogmaals

de vrije loop en leren ze je gratis

de kneepjes van het vak. Op de site passeren

die avond ook tal van muzikale

gasten de revue. J-Style, een Kortrijkse

R&B-zanger, praat over zijn teksten, overtuiging

en doel in het leven. ‘On Stage

With’, het muzikale format van De Kreun,

verplaatst het strijdtoneel voor één keer

naar het Museum 1302 en nodigt rockfotografe

Cindy Frey uit. Als luisteraar ben

je de bevoorrechte getuige van haar verhaal

over de hardcore scène, H8000 en

straight edge.

OpvOeden

is samenspel

Begin 2011 opent de Opvoedingswinkel

Kortrijk haar deuren. Het wordt dé

plaats bij uitstek om informatie te vergaren

over opvoeden. Om Kortrijkse

gezinnen van meet af aan bij het project

te betrekken, doet de stad een oproep

naar ideeën over opvoeden.

Zingen jullie soms samen in de auto? Is

het poetsen van de oortjes bij jouw thuis

een groot feest? Begint een zondag steevast

met een kussengevecht in het grote

bed? Heb je een gekke manier gevonden

om je gezinsleven wat speels te maken?

Licht dan een tipje van de sluier op en

inspireer de Opvoedingswinkel. Wie een

leuke gezinsfoto of anekdote instuurt,

ontvangt als dank het unieke Kortrijkse

gezinsspel ‘Oesa’. De mooiste foto’s, slogans

en ideeën krijgen bovendien een

plaatsje in de Opvoedingswinkel.

, Ideeën insturen kan via Gezinsbeleid, Grote

Markt 54 in Kortrijk of gezinsbeleid@kortrijk.be.

Controversiële film

Als afsluiter strikte Tracksession de Kortrijkse

band Amenra. In een unieke akoestische

bezetting krijgen hun spirituele teksten

beslist nog meer diepgang. En alsof dat

nog niet genoeg is, kunnen filmliefhebbers

zich vergapen aan één van de meest

controversiële films uit zijn tijd. ‘Haxan’, een

documentaire over hekserij, is verweven

met elementen uit het horrorgenre. Ben je

nog niet overtuigd? Neem dan een kijkje

op www.kortrijk.be/ongelooflijk voor het

volledige programma.

, Tickets zijn gratis.

Team Jeugd, 056 27 73 44

of koen.gadeyne@kortrijk.be

jeugd

Vraag de gemiddelde middelbare scholier wat hij of zij van musea vindt en het antwoord is

eensluidend: saai! Dat het team Jeugd van de stad hier niet mee akkoord gaat, zal de Kortrijkse jeugd

geweten hebben. Op donderdag 21 oktober bezetten ze letterlijk en figuurlijk het Museum 1302.

StadSkrant kortrijk | 3


Interieur

2010

gaat

vreemd

4 | StadSkrant kortrijk

Designliefhebbers uit binnen- en buitenland

kijken reikhalzend uit naar de Design

Biënnale Interieur die van 15 tot 24

oktober in Kortrijk Xpo loopt. Thema is ‘De

Nieuwe Wereld’ met Japan als gastland.

“Interieur is een beurs waar je kan dromen

en genieten van mooie objecten. Je waant je

in een andere wereld en je kan er inspiratie

opdoen. Ervaren en genieten staan op de

eerste plaats”, belooft projectcoördinator

Dieter Van Den Storm. De Stadskrant

wilde er het fijne van weten en trok naar de

coördinator voor wie design een passie is.

© FOTO HOL


Waarom wil je in het kleine Kortrijk een designbeurs

organiseren en niet in dé designlanden

zoals Duitsland, Zweden en Italië?

Dieter Van Den Storm: “Het succes van Interieur

is historisch gegroeid. In de jaren

zestig was de bouw van de Hallen (het huidige

Kortrijk Xpo, nvdr.) voltooid. Men had

nog geen echte programmatie, op enkele

optredens na. Hubert Sap suggereerde om

naar analogie met Milaan een beurs rond

hedendaagse vormgeving te organiseren.

Het grote publiek was toen vertrouwd met

het Mechelse meubel, het toonbeeld van

oerdegelijke, zware meubels in hout die

overgingen van generatie op generatie. De

Design Biënnale wou het verschil maken.

Interieur sloeg aan en groeide gestadig, sa-

“Wij flirten met een

bezoekersaantal

van om en bij de

100.000”

men met de Hallen die steeds bijbouwden

om de benodigde exporuimte te garanderen.

Interieur is hét schoolvoorbeeld van

een product dat zo sterk is dat de locatie

eigenlijk geen rol meer speelt. Wat niet wil

zeggen dat het een gemakkelijke locatie is.”

Wat is dan die sterkte?

Dieter Van Den Storm: “Vanaf editie één

maakte het programma het grote verschil.

Wij tonen niet alleen de nieuwste ontwikkelingen

in de hedendaagse vormgeving,

maar breien ook een cultureel verlengstuk

aan de expo. Wij nodigen telkens een eregast

uit. Grote namen passeerden de revue,

zoals een Verner Panton, Alfredo Häberli of

Philippe Starck.

Op Interieur kan je op één dag alle internationale

topmerken zien en krijg je onmiddellijk

een overzicht van wat er zich

in de hedendaagse design afspeelt. In het

buitenland moet je daarvoor verschillende

dagen uittrekken. De exposanten, van wie

twee derden van internationaal allooi zijn,

steken bij hun presentatie een tandje bij.

Interieur oogst veel bijval door de spectaculaire

voorstelling van de voorwerpen.

Daarenboven is de stad gemakkelijk bereikbaar:

Rijsel, Parijs en Londen liggen door de

Thalis en de Eurostar vlakbij en Kortrijk ligt

op één rechte lijn richting Nederland.”

Staat Kortrijk op de Europese designkaart?

Dieter Van Den Storm: “Zeker voor wat Interieur

betreft, als wij de internationale

pers mogen geloven. Ook internationale

exposanten zijn massaal aanwezig. Tijdens

Interieur organiseert Designregio Kortrijk

allerlei activiteiten. Kortrijk levert bijzonder

veel inspanningen om zich het designlabel

toe te eigenen. Alleen is het jammer dat de

meeste activiteiten samenvallen met Interieur.

Na de Biënnale is er telkens een dipje.

De designopleiding van Howest gooit ook

hoge ogen. De studenten leveren uitstekend

werk. Ik zetelde in de jury van Optimo

(een nationale designwedstrijd voor hogescholen,

nvdr.) en de Howest-producten

sprongen eruit door hun afwerkinggraad.

De ideeën zijn interessant, tot de ontwikkeling

toe. Howest organiseert telkens vóór

de zomer ‘De Week van het Ontwerpen’.

Het zou mooi zijn mochten ze dit tijdens

Interieur herhalen.”

Is er een band tussen de Biënnale Xpo en de

Kortrijkse binnenstad?

Dieter Van den Storm: “Arne Quinze zal in

het kader van 10 jaar “Quinze and Milan” in

aan HeT wOOrd

“Interieur oogst veel bijval door de

spectaculaire voorstelling van de voorwerpen”

zijn showroom op Walle in samenwerking

met verschillende merken installaties maken.

Designregio Kortrijk pakt uit met het

Innovation Festival en Extremis creëert op

de Evolis-site een ontmoetingsruimte voor

bezoekers die na sluitingstijd willen napraten

over de beurs bij een hapje en drankje.”

Is design voorbehouden voor de happy few

of heeft het ondertussen de weg gevonden

naar het grote publiek?

Dieter Van den Storm: “Wij flirten met een

bezoekersaantal van om en bij de 100.000.

Dus, happy few kan je het bezwaarlijk noemen.

Aan de andere kant is design duur,

maar aan ieder object gaat een serieus

denkproces vooraf. De ontwerpers kiezen

voor duurzame materialen en vaak zit er

nog veel handenarbeid in. Bovendien is

design in tegenstelling tot mode niet echt

trendgevoelig. De kleuren veranderen

soms, maar de vormgeving heeft een langere

levensduur.”

Geef eens drie goede redenen waarom de

modale Kortrijkzaan Interieur 2010 niet

mag missen.

Dieter Van den Storm: “Met het thema ‘De

Nieuwe Wereld’ wagen wij ons voor het

eerst buiten de Europese grenzen. In Azië

beweegt er veel op het vlak van design. De

Japanse architect Junya Ishigami, die onlangs

de prestigieuze Gouden Leeuw van

de Architectuurbiënnale van Venetië won,

is eregast. Hij stelt zijn project picknick voor

dat behoorlijk spectaculair belooft te worden.

Verder kan de bezoeker inpikken op

een resem nevenactiviteiten en lezingen

waarbij je meer verneemt over de geheime

keuken van design. Ook de ‘Interieur 2010

Design Competition & theyoungdesignersfair’

is de moeite waard. Tot slot krijg je op

één dag een mooi overzicht van wat er

actueel is in de wereld. 250 internationale

topmerken tekenen daarvoor present.”

, Het gehele programma kan je bekijken op

www.interieur.be

StadSkrant kortrijk | 5


innOvaTie

Creatie en innovatie in de stad

“Een voorwerp is nooit af, je kan het anders gebruiken of samenstellen tot je een nieuwe versie

krijgt. Je geeft er een tweede leven aan zonder dat je meteen over de afvalberg begint”, zo luidt

het bij Fanny Galle van Designregio Kortrijk en Dominique Viaene van de stad Kortrijk.

Hun organisaties sloegen de handen in elkaar

voor het Innovation Festival dat van

8 tot en met 25 oktober de binnenstad inpalmt.

Rode - of is het groene – draad in

het verhaal is dat innovatie en design best

kunnen inspelen op duurzaamheid en dat je

geen bolleboos hoeft te zijn om in de ban te

raken van design en creatie. “Wij tonen dat

iedereen, en niet enkel professionelen, iets

kan aanvangen met creatie en innovatie. Zo

was er de wedstrijd die inwoners de kans gaf

om creatieve voorstellen in te sturen. Studenten

van Howest maakten prototypes van

een 40-tal ideeën die zij in de Paardenstallen

exposeren. Het publiek kiest er de drie beste

uit die meedingen voor Het beste Europese

idee tijdens het Innovation Festival in Talinn

(Estland) in 2011”, aldus Fanny Galle.

PeoPle festival

“Wij brengen een People Festival voor jong

Het ruimteschip Bluub landt binnenkort op de Grote Markt.

6 | StadSkrant kortrijk

en oud. In de binnenstad landt een ruimteschip

(vzw BLUUB) waar kinderen zich

uitleven in workshops over architectuur

en innovatie. Scholen kunnen inpikken op

interactieve architectuurwandelingen en

deelnemen aan de ateliers Duurzame energiebronnen

en Afvalbeheer. Op drie zaterdagen

trekt Studio Basta met een handkar gevuld

met bloemen, aarde en zaaigoed naar

drie straten in de Kortrijkse binnenstad om

ze samen met de inwoners een groene look

te geven. Studenten maken in Budascoop

serious games over duurzaamheid, verfraaiing

en afvalverwerking”, vervolgt Dominique

Viaene.

DesiGn en innovatie

Het stadscentrum gonst tijdens het festival

van de bedrijvigheid: de expo Yes! We’re

Open van Thomas Lommée, lezingen, de

Europese dagen,.... “Wij willen de bezoe-

kers van de Biënnale Interieur naar de binnenstad

loodsen omdat daar van alles te

beleven valt rond design en innovatie. Als

dat in Milaan mogelijk is, waarom zou dat

in Kortrijk niet kunnen?”, besluiten Fanny en

Dominique.

, Het volledige programma vind je op

www.innovationfestival-kortrijk.be

BudascOOp

in het nieuw

Budascoop is het trefpunt

van het Innovation

Festival. Het complex

kreeg daarvoor een

grondige opknapbeurt.

Budascoop had in het verleden af te

rekenen met waterinsijpeling waardoor

het tapijt op de vloer bevuild

raakte. Renovatie was dan ook geen

overbodige luxe. “Tegen het Innovation

Festival moeten wij beschikken

over een nieuwe vestiaire, bar, kassa

en vloer. In een tweede fase pakken

wij de verlichting, de inrichting van

zaal 5, de electronische beveiliging

van de toegang en de airco in de

zalen aan”, aldus Davy Callewaert, adjunct-coördinator

van het autonoom

gemeentebedrijf Buda (AGB)


Eerlijk smaakt het best

Van de ruim 850 miljoen mensen die wereldwijd

honger lijden, is de overgrote

meerderheid boer of boerin. Door producten

van eerlijke handel te kopen, krijgen

die boeren in Noord en Zuid een rechtvaardige

prijs voor hun producten. Een prijs die

ze zeker verdienen, maar jammer genoeg

slechts zelden krijgen.

eerlijKe hanDel

Fair Trade betekent dat boeren en arbeiders

in goede omstandigheden kunnen

werken, dat er geen kinderarbeid is en dat

de productie gebeurt met respect voor het

milieu. Wie dus producten van eerlijke han-

Van 29 september tot en met 9 oktober kan je op verschillende plaatsen in de

stad (h)eerlijk proeven. Behalve eerlijke buurtontbijten en diverse Fair Trade

wandelingen, pakt Kortrijk dit jaar al voor de derde keer uit met Fair Trade Culinair.

del koopt, helpt niet enkel de boeren in het

Zuiden. Je draagt tegelijk bij tot een beter

milieu. Twee vliegen in één klap!

fair traDe Culinair

Onder de noemer ‘Fair Trade Culinair’ kiezen

meer dan dertig Kortrijkse horecazaken ervoor

om een week lang enkel producten

van eerlijke en duurzame landbouw op hun

kaart te zetten. Ze kopen hun producten bij

de boer om de hoek, gaan aan de slag met

bio of lopen langs in de Wereldwinkel.

, Een overzicht van alle deelnemende horecazaken

vind je op www.noordzuidkortrijk.be.

“enKel BiOBrOOd in de winKel”

Piet Gheysen staat al voor de derde keer op de deelnemerslijst van ‘Fair Trade Culinair’.

Samen met zijn vrouw baat hij een eet-en broodhuis uit op het Plein in Kortrijk.

Op de toonbank verschijnen enkel ambachtelijke en lokale producten. “Het idee van

eerlijke handel dragen we elke dag hoog in het vaandel. Zelfgemaakte desem, biologisch

meel op steen gemalen en ongeraffineerd zeezout is de basis van onze unieke

broodcreaties”, aldus uitbater Piet. Tijdens de Week van de Fair Trade kan je er een

aangepast quiche-menu met biologische wijn proeven.

Fair Trade

“Klanten pluKKen

eigen fruit”

Zin om de pure natuur te proeven? Dan

moet je beslist eens langsgaan in de

hoevewinkel van Johan Harrie en Marijke

Verrue op het Sint-Michielsplein.

Bijna twintig jaar geleden startten ze een

milieuvriendelijk fruitbedrijf. Ze kweken

er onder meer appels, peren, pruimen,

druiven en noten. In het weekend kunnen

klanten er zelf hun fruit plukken tegen

de helft van de prijs”, begint Johan.

“Op artisanale wijze produceren we fruitsap,

appelwijn en bijenproducten. Die

verkopen we samen met groenten en

zuivelproducten van collega’s tegen eerlijke

prijzen in onze stadshoevewinkel.”

Getal van de maand

2,62 ha

regenwoud heeft het stadspersoneel al

in bescherming kunnen nemen. Omgerekend

is dit de oppervlakte van iets

meer dan 5 voetbalvelden. De medewerkers

slaagden in deze opdracht door

het voorbije jaar enkel Fair Trade koffie

te drinken tijdens de pauzes. Met het

geld kan de natuurbeschermingsorganisatie

World Land Trust bedreigde stukken

regenwoud in Ecuador aankopen

en duurzaam beheren.

StadSkrant kortrijk | 7


spOrT

“Zwemmen is

ideale uitlaatklep”

Dat een handicap geen reden hoeft te zijn om je sociale en

sportieve leven aan de kant te schuiven, bewijst de 22–jarige

Tim Deprez. Ondanks een verstandelijke beperking slaat hij

iedereen met verstomming door zijn recente zwemprestaties.

Afgelopen zomer behaalde Tim al twee bronzen

medailles en één zilveren plak op de

Open Europese Kampioenschappen in Italië.

Afgelopen zomer mocht hij bovendien aantreden

op het Paralympisch Wereldkampioenschap

in Eindhoven. Het podium was er

te hoog gegrepen voor Tim, maar hij wist wel

een nieuw Belgisch record te vestigen op de

100 meter rugslag.

ParalymPiCs

“Met wat geluk verschijn ik in 2012 aan de start

op de Paralympics in Londen. Ik train momenteel

keihard om de minima te behalen die het

Belgian Paralympic Committee vooropstelt.

Misschien kan ik dan eindelijk de media wakker

schudden, want er is naar mijn mening nog

steeds te weinig interesse voor de prestaties

van atleten met een beperking”, begint Tim.

8 | StadSkrant kortrijk

© vLaamse Liga geHandicapTenspOrT

aanGePaste aCCommoDatie

Als zesjarige knaap sloot hij zich aan bij

de Kortrijkse Zwemclub KZK. Sindsdien

is zwemmen een deel van zijn leven geworden.

“Vier keer per week ga ik baantjes

trekken met de clubleden van vzw Boas

en Somival (Sport & Ontspanning voor

Mindervaliden). Hoewel zij voornamelijk

mensen met een beperking begeleiden,

train ik ook af en toe samen met valide

sporters. Met wat hulp van de anderen

lukt het me perfect om mijn trainingsschema

uit te voeren”, vervolgt Tim. “Kortrijkse

mindervaliden worden behoorlijk

verwend. De stad deed heel wat moeite

om de accommodatie aan te passen aan

onze noden. Heel wat omliggende sportcentra

kunnen hier een voorbeeld aan

nemen.”

spOrtmOgelijKheden

vOOr mindervaliden

Voor veel mensen met een beperking

is sport de ideale manier

om beter om te gaan met belemmeringen

in het dagelijkse leven.

Kortrijkse sportclubs doen daarom

hun uiterste best om hen zoveel

als mogelijk te laten aansluiten

op het reguliere sportaanbod.

Een rolstoelgebruiker kan door handbiken

of rolstoelbasket de spierkracht

in zijn of haar armen ontwikkelen,

waardoor hij zelfstandiger kan leven.

Anderzijds leert iemand met

een lichte verstandelijke handicap

een pak nieuwe mensen kennen in

een sportvereniging waardoor zijn of

haar zelfvertrouwen verhoogt. Mits

een aangepaste begeleiding en wat

praktische afspraken met de verschillende

sportclubs kunnen zij perfect

samen sporten met valide sporters.

tillift

De stad besteedde de voorbije jaren

heel wat aandacht aan de herinrichting

en aanpassing van de

verschillende sportcentra. Zowat alle

kleed- en doucheruimtes zijn inmiddels

toegankelijk gemaakt. In het Mimosabad

is bovendien een speciaal

liftsysteem geïnstalleerd om rolstoelgebruikers

in het zwembad te tillen.

, Een overzicht van de sportmogelijkheden

vind je op www.kortrijk.be/g-sport.

Inschrijven kan bij de directie Sport,

056 27 80 00 of sportdienst@kortrijk.be


Mobiel shoppen

in de stad

Wie graag winkelt, maar niet goed te been is, kan voortaan

zorgeloos shoppen. Ook ouders van jonge kinderen hoeven

van een dagje winkelen geen expeditie meer te maken. In het

winkelcentrum K in Kortrijk vind je zes rolstoelen, tien buggy’s

en 500 paraplu’s, én binnenkort een nieuw fietspunt.

Dit uniek project is een realisatie van de

stad Kortrijk in samenwerking met de vzw

Mobiel, de ziekenfondsen en K in Kortrijk.

De rolstoelen en de buggy’s’ kan je gratis

ontlenen op de verdieping -2 waar zich

ook de fietsenstallingen bevinden. Ook

wie met mobiliteitsproblemen kampt (je

hoeft niet per se een handicap te hebben),

kan er een rolstoel halen. Is het weer

naar aloude Belgische gewoonte wisselvallig?

Geen nood, er staan 500 paraplu’s

ter beschikking. Belangrijk is dat het gebruik

van de rolstoelen en de buggy’s zich

niet beperkt tot K in Kortrijk. Je kan ermee

het gehele winkel- en wandelcentrum

doorkruisen.

nieuw fietsPunt

De dienstverlening is gekoppeld aan een

nieuw fietspunt waar de bezoeker zijn

tweewieler op een goede, veilige en bewaakte

plaats kan achterlaten. Indien nodig

voeren de medewerkers van vzw Mobiel,

die instaat voor de exploitatie, kleine

herstellingswerken uit. Het totale kostenplaatje

bedraagt 43.000 euro. De stad betaalt

als partner 29.000 euro.

, Je kan van deze dienst gebruik maken op

woensdag van 12 uur tot 19.30 uur, op

donderdag van 12 uur tot 19.30 uur, op vrijdag

van 12 tot 20 uur, op zaterdag van 12 uur tot

19.30 uur en tijdens de winkelzondagen.

mObiLiTeiT

hOwest wint

handicap

internatiOnal

Howest kaapte met een orthopedische

zitstoel de hoofdprijs weg in de

designwedstrijd ‘Kus voor een Klus’

van Handicap International. Fauve

Collie en Ellen Vanmaele, net afgestudeerd

aan Howest, afdeling industrieel

ontwerpen, behaalden de eerste

prijs in de categorie scholen.

Het tweetal ontwierp een zitstoel

voor de driejarige Dylan die lijdt aan

de spieraandoening cerebrale parese.

Rechtop zitten zonder steun of zelfstandig

rechtstaan is voor dit knaapje

een hele opdracht. De bestaande

Bumbo Seat is enkel bruikbaar tot de

leeftijd van veertien maanden. Fauve

en Ellen bedachten een meegroeistoel

waarmee Dylan het kan doen tot hij 12

jaar is. Of hoe design en gebruikvriendelijkheid

hand in hand gaan!

vOel het cOncert

dOOr je lijf

Dankzij de voelstoel kan ook de dove

medemens genieten van een klassiek

concert of een rockoptreden. Het

vertrouwde zitje in de schouwburg

krijgt daarbij een kussen dat geluid

in trillingen omzet. De zitting van de

stoel geeft deze trillingen door. Dit

vibrerend kussen, extra luidsprekers

op oorhoogte en tolken Vlaamse gebarentaal

garanderen dat doven en

slechthorenden de inhoud van het

concert kunnen volgen en het geluid

met hun lichaam voelen.

StadSkrant kortrijk | 9


LeeFmiLieu

Heb je het voor hout?

Hout vind je in een keur aan toepassingen: in ramen, meubels, verwerkt in papier, als bouwmateriaal

of speelgoed,…. Hout is meestal een duurzame keuze. Het is ecologisch materiaal, op voorwaarde

dat het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Een label maakt je duidelijk of je met hout uit

‘gecertificeerde’ bossen te maken hebt.

In België genieten het FSC-label (Forest

Stewardship Council) en het PEFC-label

(Programme for the Endorsement of Forest

Certification) de meeste bekendheid. Als

je hout koopt waarop één van deze twee

labels prijken, kan je op je beide oren slapen.

Je weet zeker dat voor jouw product

geen tropisch regenwoud tegen de vlakte

ging en dat men voldoende nieuwe, waardevolle

bomen aanplantte ter vervanging

10 | StadSkrant kortrijk

van wat er gerooid werd. Bovendien houden

de fabrikanten bij de productie van dit

hout rekening met sociale principes. De

producenten gaan milieubewust te werk

bij de verwerking en het vervoer van deze

mooie grondstof.

fsC-label

Kortrijk engageerde zich om alleen nog

hout te kopen en te gebruiken mét een

FSC-label. Zo dragen de slootplanken in

de vijvers van het Van Raemdonckpark

en bij Hoeve te Coucx het FSC-label. Ook

jouw eigen Stadskrant is gedrukt op papier

waarvan het houtig gedeelte een FSCkeurmerk

heeft. Als papier niet voor 100%

uit houtvezels bestaat, dan vermeldt het

FSC-keurmerk ‘mixed sources’. Dit wil niet

zeggen dat maar een deel van het hout

FSC gelabeld is, maar dat de rest gerecycleerd

papier is.

KeurmerK

Over milieuvriendelijk papier kunnen we

veel inkt laten vloeien. Maar het allerbelangrijkst

is je papierverbruik gewoon te

verminderen. Voor papier is het Nordic

Swan of het Blaue Engel label een betrouwbaar

keurmerk. Geen keurmerk te vinden?

Hou bij aankoop dan rekening met volgende

tip: je kiest best voor niet-chloorgebleekt

papier dat 100% gerecycleerd is.

Biodivers hoekje

Libellen vormen een belangrijk element

bij de beoordeling van de kwaliteit

van de ons omringende natuur. Ze

vallen op door hun schoonheid, kleuren

én vliegvermogen. Zo is het prototype

van de helicopter gebaseerd

op hun vliegkunsten. Deze ‘Bloedrode

Heidelibel, Sympetrum sanguineum’

is een algemene soort in onze streek.

Je ziet ze vooral langs vijvers met een

droge verlandingszone. Daar vliegen

ze van juni tot eind september. Je kan

nu nog vlug even speuren ... of wachten

tot volgend jaar.


Hoewel we in één van de meest welvarende

regio’s van de wereld wonen, is armoede

niet weg te denken uit onze samenleving.

Dakloosheid, laaggeletterdheid, ongezonde

voeding en werkloosheid zijn slechts

enkele van de vele gezichten die armoede

in onze contreien heeft.

menswaarDiG leven

Iemand die gezond is, goed kan plannen

en beschikt over openbaar vervoer,

heeft volgens recent onderzoek minstens

980 euro per maand nodig om een

menswaardig leven te kunnen leiden. De

meeste uitkeringen liggen daar evenwel

ver onder. Het leefloon voor alleenstaanden

in België bedraagt vandaag zelfs niet

meer dan 726 euro. Hoewel de Belgische

TUSSEN ONS GEZEGD...

regering al enkele uitkeringen verhoogde,

leeft 5% van de bevolking nog steeds onder

die armoedegrens. Het overgrote deel

van hen heeft nochtans een job. Het zou

niet mogen dat mensen voor hun dagelijks

leven schulden moeten maken en zo

in een hopeloze schuldenspiraal terecht

komen.

aCtiviteiten

Op 16 en 17 oktober slaan verschillende Kortrijkse

organisaties de handen in elkaar om

extra aandacht te vragen voor deze schrijnende

problematiek. Behalve een themawandeling

‘armoede in-zicht’ en een jongerenbeurs

over budgetbeheer en schulden,

kan je je dit weekend verwarmen aan een

tasje soep op de Veemarkt. Met een heuse

jaar van de armOede

Knoop mee de strijd aan !

“Koop ik schoolbenodigdheden voor mijn kind of schaf ik eerst mijn eigen medicijnen aan?” Het is

een onmenselijke keuze die veel gezinnen nog al te vaak moeten maken. Tijdens de wereldverzetdag

op 17 oktober kan je mee actie voeren in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

soepwedstrijd laten deelnemers je op een

ludieke manier stilstaan bij de gevolgen van

een beperkt voedingsbudget.

wablieft

De voorbije maanden deed de Stadskrant

haar duit in het zakje door telkens een

bepaald domein van armoede te belichten.

Dat laaggeletterdheid daar één van is,

stemde de redactie tot nadenken. Net als

de Wablieft-krant trakteren we onze lezers

daarom op een aantal artikels in een vereenvoudigde

en duidelijke taal. Het resultaat

lees je op bladzijde 15 tot en met 18.

, Een overzicht van alle activiteiten vind je

op www.17oktober.be

dOe mee!

Laat op 17 oktober zien dat je mee

opkomt tegen armoede en hang een

geknoopt laken uit je raam. In veel actiefilms

is het dé manier waarop misdadigers

het gevangenisleven proberen

te ontvluchten. Evenzo pogen mensen

met een beperkt inkomen vaak al jarenlang

om te ontsnappen uit hun situatie.

Met een geknoopt laken toon je

dat ze er niet alleen voor staan en dat

jij mee ijvert voor een wereld zonder

armoede.

StadSkrant kortrijk | 11


inTernaTiOnaaL

KULAK en universiteit

Rijsel werken samen

Op 28 september ging het academiejaar 2010-2011 van

de KULAK officieel van start. De grensoverschrijdende

samenwerking tussen de KULAK en de Université Lille

Nord de France stond daarbij centraal. Beide universiteiten

ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst.

Zowel Kortrijk als Rijsel ijveren voor een

concreet kader waarin de samenwerking

op het vlak van academisch onderwijs, onderzoek

en innovatie tot wederzijdse verrijking

leidt. Interculturele kansen zijn in de

studieprogramma’s ingebed door verschillende

vormen van mobiliteit van studenten

en professoren over de grenzen heen.

PartnersChaP

Nu al kunnen KULAK-studenten de taal van

de buren aanleren in een Vlaams-Frans (of

Vlaams-Waals) partnerschap of kunnen ze

een keuzevak opnemen in Rijsel. De Rijselse

studenten volgen een cursus aan de

KULAK. Niet alleen de studenten maken

de overstap: ook de proffen geven les aan

beide zijden van de grens.

12 | StadSkrant kortrijk

lonKen naar lonDon

De Kortrijkse en Rijselse professoren vinden

elkaar ook in hun onderzoek: samenwerkingsverbanden

bestaan reeds in de educatieve

taaltechnologie, de biomedische wetenschappen

en het niet-destructief testen

van materialen. Om de onderzoekssamenwerking

verder uit te bouwen streven beide

universiteiten naar een vlottere interactie tussen

hun onderzoekers, die vaak op dezelfde

thema’s werken, op slechts enkele kilometers

afstand van elkaar. Voor de KULAK is dit maar

een eerste stap: het is ook de bedoeling een

dergelijke samenwerking uit te bouwen met

andere naburige topinstellingen, bijvoorbeeld

in London of Nederland.

, info: www.kuleuven-kortrijk.be

Europees

klarinetgeschal

in de stad

Dankzij stadsgenoot Eddy Vanoosthuyse

is Kortrijk tijdens het najaar

ondergedompeld in klarinetklanken.

Deze klarinettist én wereldburger

organiseert van 30 oktober tot 6 november

een internationale klarinetwedstrijd

en van 4 tot 7 november

een Europees klarinetfestival. Daarmee

haalt hij de toppers van de klarinetblazers

naar Kortrijk.

Eddy Vanoosthuyse is een naam als een

klok in de muziekwereld. Hij speelt beroepshalve

bij onder andere de Brussels

Philharmonic en het Symfonieorkest van

Vlaanderen. Door zijn muziek heeft hij al

veel delen van de wereld gezien: China,

Litouwen, de Verenigde Staten, Venezuela,

Italië,.... De muzikale Kortrijkzaan werkt

daarbij samen met vooraanstaande

orkesten en staat geregeld geprogrammeerd

op allerlei internationale festivals.

DirK brossé

Eind oktober wil hij Kortrijk laten proeven

van wat de hedendaagse klarinetwereld

te bieden heeft. De Kortrijkse

Schouwburg is gastheer voor het

Europees klarinetfestival én de eerste

internationale klarinetwedstrijd. Dertig

nationaliteiten nemen het tegen

elkaar op in drie voorrondes. Het finaleconcert

vindt plaats op 6 november

in de Schouwburg met de uitvoering

van het War Concerto van Dirk Brossé,

die voor de gelegenheid zal dirigeren.

, www.international-music-promotion.be

of www.eddyvanoosthuyse.be


Schipper, mag

ik overvaren?

Elke morgen fiets ik goedgeluimd richting

basisschool waar het zebrapad mij opwacht.

Tijd om het jonge, uitbundige volkje

veilig de schoolpoort binnen te loodsen.

De straat oogt nog kalm en wie vroeg uit

de veren sprong, komt als eerste bij mij

aan. ‘Goeiemorgen, goed geslapen?’ gaat

het dan, waarop de één al wat meer enthousiasme

laat blijken dan de ander. Ook

de ouders krijgen een lach of zwaai, zij zijn

blij dat ik er al ben. Nog geen vijf minuten

later is het af- en aanrijden op de zoen- en

vroemzone. De tijd dringt blijkbaar want

heel af en toe probeert een ouder midden

de straat zoon of dochter uit de auto te laten.

Ik ben onverbiddelijk en vraag beleefd

om het portier te sluiten en iets verderop

te parkeren. Ach, die lelijke blik vergeten

we beide tegen de volgende morgen. Pubers

aarzelen bij het begin van het schooljaar

om het zebrapad te gebruiken. Ik weet

dat ik ze niet moet bemoederen, maar reken

wel op respect. Bij hen maakt de ‘goeiemorgen’

plaats voor ‘hoi’ en een bemoedigend

woord wanneer ze met de cursus in de

hand oversteken tijdens de examens. De

bel gaat en ik blijf nog heel even om de

laatkomers te begeleiden. Voor wie haast

heeft, ben ik extra waakzaam. Het oranje

hesje, de armband en het spiegelei krijgen

opnieuw hun plaats in de kast, de rust

keert terug. Taak volbracht!

Mariane, gemachtigd opzichter

Iets voor jou?

Kriebelt het bij jou om ook aan de slag

te gaan als gemachtigd opzichter? Klop

dan als de bliksem aan bij de directie

Personeel en Organisatie, dien een blanco

attest van goed gedrag en zeden

model 2 in en na een korte theoretische

uiteenzetting kan je al aan de slag. Dit

kan als PWA-statuut of als onbezoldigd

vrijwilliger. Voor de dienst kan de stad je

wel een kleine vergoeding bieden voor

verplaatsing of onderhoud van de kledij.

Stel je kandidaat via 056 27 86 54

of els.strubbe@kortrijk.be.

mObiLiTeiT

BOudewijn iX-laan

nadert afwerKing

Je herinnert je misschien de legerbus

die door het wegdek van de

Graaf Boudewijn IX-laan zakte omwille

van slechte rioleringen. Binnenkort

zijn dergelijke taferelen

verleden tijd, want de wegeniswerken

zijn er volop aan de gang.

Het was al meer dan 85 jaar geleden

dat men deze zijstraat van de Oudenaardsesteenweg

onder handen

nam. De rioleringen onder de weg

waren zelfs nog gemetseld. Zowel

de verschillende nutsvoorzieningen

(gas, elektriciteit, telefonie, …) als

bepaalde delen van de straat zijn inmiddels

vernieuwd. Binnenkort start

de laatste fase van de werken. Dan

krijgt het deel tussen de Elfde Julilaan

en de Hugo Verriestlaan een opknapbeurt.

Tegen Kerstmis moet de straat

in een volledig nieuw kleedje zitten.

Kasseien behouDen

Op onderstaande simulatie kan je

zien dat men veel aandacht besteedde

aan de zwakke weggebruiker. Brede

voetpaden en duidelijk aangegeven

fietspaden moeten de veiligheid

en het comfort van de wandelende

en fietsende medemens garanderen.

Opvallend is dat de straat haar

kasseien behoudt. Het waren de bewoners

zelf die tijdens verschillende

inspraakvergaderingen aangaven dat

ze die straatkeien waardeerden.

, www.kortrijk.be/leefomgeving/infrastructuur

StadSkrant kortrijk | 13


energie

Kortrijk dimt openbare verlichting

Kortrijk liet onlangs als één van de eersten in de provincie een quickscan uitvoeren op de

openbare verlichting. Hoewel we heel wat beter scoren dan vergelijkbare steden, is er nog werk

aan de winkel. Een combinatie van verschillende maatregelen moet het mogelijk maken om

jaarlijks tot 100.000 euro te besparen op openbare verlichting.

Momenteel geeft de stad elk jaar meer

dan één miljoen euro uit aan energie voor

openbare verlichting. De doorlichting van

Eandis toonde aan op welke manier Kortrijk

zuiniger kan omspringen met haar

energieverbruik.

besParinGsmaatreGelen

Lichten doven is één mogelijkheid, maar er

bestaan nog een pak andere besparingsmaatregelen.

Zo wil de stad bezuinigen op

monumentale verlichting en zal men syste-

winteruur

In de nacht van zaterdag 30 op zondag

31 oktober schakelen we opnieuw over

op het winteruur. Die nacht mogen we

de klok om 3 uur ’s nachts een uurtje terugdraaien.

Een uurtje meer slapen dus!

GRATIS FLUOHESJE

Zowat alle Kortrijkse scholen stimuleren

het dragen van een fluohesje op weg van

en naar school. Hoewel de meeste scholieren

hun hesje zonder veel gemor dragen,

is er toch nog een probleem. Als je

14 | StadSkrant kortrijk

matisch oude lampen vervangen door zuiniger

exemplaren. Dit vraagt in eerste instantie

een investering van 87.260 euro, maar die

kost wint de stad in drie jaar tijd terug.

marKe 2010-2030

Dat de inwoners van Marke al langer rationeel

omspringen met energie, staat buiten

kijf. Vorig jaar tekenden ze met z’n allen in

op het project ‘Energie-K Marke’ en gingen

ze de uitdaging aan om energiezuinig te

leven. Een nieuw initiatief ‘Marke 2010-

een grote schooltas op je rug zwiert, ben

je opnieuw niet meer goed zichtbaar voor

de autobestuurders. Idealiter zou je het

fluorescerend jasje dus boven je schooltas

moeten dragen. De redactie van de Stadskrant

heeft daarom een pak XL-fluohesjes

in de aanbieding.

Kom even langs bij

het Team Communicatie,

Grote Markt

54 in Kortrijk en val

voortaan nog meer

op in het verkeer.

Wees snel, want op

is op!

2030’ laat de bewoners nu actief meedenken

over de toekomst van hun dorp. Een

hele zomer lang konden de Markenaren

hun spreekwoordelijke ei kwijt in een online

peiling over mobiliteit, onderwijs, industrie,....

Ben je benieuwd naar de ideeën

of wil je zelf nog iets toevoegen? Kom dan

je licht opsteken tijdens de open volksvergadering

op 6 oktober om 20 uur in het OC

Marke.

, www.marke.be

Getal van de maand

13.108.635 Kwh

groene stroom. Dat is wat de vier

windturbines op Evolis vorig jaar hebben

geproduceerd. Concreet komt dit

cijfer overeen met het jaarverbruik van

zo’n 3745 Kortrijkse gezinnen. Aangezien

de turbines in 2009 slechts 9

maanden hebben gedraaid, zal het

bedrag dit jaar nog een stuk hoger liggen.

De beste maand voor de windturbines

was november. Toen werd zo’n

3.5 miljoen KWh geproduceerd.

© ann d’haene


Gratis internet in de stad

Heel wat mensen surfen elke dag op het internet. Heb je thuis geen aansluiting? Dan kan je op

heel wat plaatsen in de stad gratis internet gebruiken.

Kortrijk telt meer dan zeventig plaatsen

met ‘wifi’. Daarmee kan je draadloos buiten

op een terrasje of in een park met je laptop

surfen en mails sturen.

hotsPot

De plaatsen waar je gratis en draadloos kan

surfen, heten hotspots. In onze stad vind je

die hotspots onder andere in het stadhuis,

de openbare bibliotheek of in de ontmoetingscentra.

Ook op de Grote Markt, het

Schouwburgplein en in het Magdalenapark

heb je wifi. Een volledige lijst met alle plaatsen

waar je gratis en draadloos kan surfen,

vind je op www.kortrijk.be/hotspots.

hoe GebruiK je De hotsPots?

Het enige wat je nodig hebt, is een laptop

of een gsm waarmee je op het internet kan.

Een hotspot herken je aan het logo. Dan

weet je dat je daar draadloos op het internet

kan. In een gebouw met een hotspot

ga je naar de infobalie. Een medewerker van

de stad geeft je een gebruikersnaam en een

paswoord. Deze gegevens komen ook elke

dag op de grote schermen in de gebouwen

van de stad. Je hebt een gebruikersnaam en

een paswoord nodig om een verbinding te

maken met het internet.

Schakel de functie ‘draadloos’ op je laptop

in. Dan moet je de gebruikersnaam en het

paswoord geven. Let op: deze gegevens

veranderen elke maand. Vraag dus elke

maand welk paswoord je moet gebruiken.

internetKiosK

Heb je zelf geen laptop of computer? Dan

kan je gratis de computers van de stad

gebruiken. In Kortrijk zijn er acht internetkiosken

en vijftig publieke pc’s die je mag

gebruiken. Je vindt ze in de openbare bibliotheek

of in de ontmoetingscentra. Tijdens de

openingsuren kan je er gratis surfen op het

internet. Je kan de computers ook gebruiken

om teksten te schrijven. Een lijst met alle

adressen waar je gratis een computer kan

gebruiken, vind je op www.kortrijk.be/digitale-kloof.

Je leest er ook de openingsuren.

, www.kortrijk.be/hotspots

OnLine

edurOam Biedt speciale

service vOOr studenten

Eduroam staat voor ‘educational roaming’.

Hiermee gebruiken studenten

en personeel van universiteiten en hogescholen

het draadloos netwerk van

elkaar en dat van de stad. Zo kunnen ze

surfen op internet. Je hebt een gebruikersnaam

en een paswoord nodig. Die

krijg je in jouw hogeschool of universiteit.

Zowel de scholen kulak, Katho als

Howest gebruiken dit systeem. Sinds

kort kan dit nu ook op alle hotspots van

de stad. Heb je problemen om de hotspot

terug te vinden in jouw netwerklijst?

Bel dan naar het gratis nummer

1777. Dit kan elke dag van 9 tot 17 uur.

StadSkrant kortrijk | 15


vrOeger en nu

16 | StadSkrant kortrijk

en toen

was er...

1903

Deze prentkaart toont hoe het Casinoplein

er uit zag in 1903. Van 1895 tot 1876 heette

dit plein De Monumentenplaats. Ook al

stonden geen monumenten op het plein,

maar wel veel bomen. In 1968 kreeg het

plein de naam die wij nu kennen: het Casinoplein.

Op de prentkaart met het handschrift

staan 42 (!) platanen. De stad plantte

deze bomen in 1960. Links zie je een groot

gebouw. Dat diende in 1844 als een casino,

concertzaal en schouwburg van een Kortrijkse

harmonie. In 1852 was het een school.

Het gebouw werd later een kantoor van

verschillende organisaties. De bekendste

was de Kamer voor Handel en Nijverheid.

2010

Het plein ziet er helemaal anders uit. In

1960 zijn de bomen vervangen door plaatsen

om te parkeren. Vroeger wandelde je

tussen de bomen. Nu loop je tussen de

auto’s. Het groot gebouw links bleef hetzelfde.

Daar vind je nu de kantoren van de

Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

OprOep

Voortaan vind je de rubriek ‘Vroeger

en nu’ elke maand terug in de Stadskrant.

Daarvoor hebben wij uiteraard

leuke kiekjes van weleer nodig. Heb

jij nog foto’s uit de oude doos die

een plaats verdienen in deze rubriek?

Stuur ze dan in hoge resolutie naar

stadskrant@kortrijk.be.


SPUITJE TEGEN

GRIEP NODIG?

Vorige winter hadden veel mensen de

Mexicaanse griep. Heel wat anderen kregen

een spuitje om zich tegen deze griep

te beschermen. Deze winter verwachten

dokters een ‘normale’ griep. Moet je ook

een spuitje halen? Dat vraag je best even

aan je huisdokter of apotheker. Die vertelt

je of jij een spuitje tegen griep nodig hebt.

, Heb je vragen? Ga je naar je huisdokter

of apotheker. Meer info vind je ook op

www.griepvaccin.be.

PRAATTRAININGEN VOOR

ANDERSTALIGEN

Jouw eigen taal is niet het Nederlands.

Toch wil je die taal echt leren. Volgde je

vorig jaar een cursus voor beginners? Dan

kan je na de herfstvakantie deelnemen aan

zes oefenlessen. Elke les gaat over één onderwerp.

Je leert meer over brieven en facturen.

Of je oefent je uitspraak. Misschien

wil je meer weten over sport? Deze lessen

zijn gratis. Schrijf je wel vlug in. Er zijn maar

12 plaatsen voor elk onderwerp. Volg je alle

zes lessen? Dan krijg je een bewijs dat je

beter Nederlands kent. De lessen vinden

plaats in de bibliotheek aan de Leiestraat

30 en in het Muziekcentrum op het Conservatoriumplein

1.

, Meer info en inschrijvingen in de bibliotheek,

Leiestraat 30, 056 27 75 00,

bibliotheek@kortrijk.be

WANDELEN LANGS

TRAGE WEGEN

De vereniging Trage Wegen zorgt samen

met de Stad Kortrijk voor haar ‘trage wegen’.

Dat zijn kleine wegen en paden waar

je mag wandelen of fietsen. Auto’s mogen

deze weggetjes niet gebruiken. Vrijwilligers

planden een wandeling langs de trage wegen

in Bissegem en Marke. Op 24 oktober

kan je gratis 8 kilometer mee wandelen.

Een gids vertelt je over de prachtige natuur.

Onderweg proef je een stukje Minnekestaart,

een glaasje jenever, een bioappel

of verse soep. De wandeling start om 14

uur aan het ontmoetingscentrum De Neerbeek,

Vlaswaagplein in Bissegem. Je komt

rond 17 uur aan in het ontmoetingscentrum

in Marke. Daar brengt een tram met

paarden je terug naar de startplaats.

Trek zeker stevige schoenen en goeie wandelkledij

aan.

, OC Bissegem – Henk Vandeginste

henk.vandeginste@kortrijk.be, 056 37 13 19

, OC Marke – Wouter Dursin

wouterdursin@kortrijk.be, 056 24 08 22

, www.tragewegen.be

OP REIS NAAR

HET BUITENLAND?

kOrTrijk kOrT

Ga je dit jaar op reis naar het buitenland?

Kom eerst naar het stadhuis. Bij het loket

‘Leven, reizen en bewijzen’ (rode balie) vertel

je naar welk land je op reis gaat en wanneer.

De medewerker aan de balie legt je

uit welke bewijzen je nodig hebt voor dat

land en wat die kosten. Wacht niet te lang.

Soms duurt het een paar weken vóór je alle

papieren hebt. Je kan de papieren ook met

spoed krijgen. Maar dat is veel duurder. We

geven een voorbeeld.

Reis je als volwassene naar Spanje? Dan betaal

je 12 euro voor een elektronische identiteitskaart.

Heb je diezelfde kaart nodig binnen

twee dagen? Dan betaal je 177 euro.

Voor een kind kost een elektronische identiteitskaart

3 euro. Met spoed krijg je die voor

170 euro. Ga dus naar het stadhuis zodra

je een reis boekt. Reis je met het vliegtuig?

Vraag uitleg bij de vliegmaatschappij. Soms

vraagt zij extra papieren. Dat kunnen de

medewerkers van het stadhuis niet weten.

, Stadhuis, balie Leven, Reizen

en Bewijzen,

Grote Markt 54

056 27 72 00

www.kortrijk.be

www.diplomatie.be

StadSkrant kortrijk | 17


kOrTrijk kOrT

wat doe ik met

vuile frituurolie of

VUIL FRITUURVET?

Wat doe je met het vuile vet of de olie uit je

frituurpan? Je giet het toch niet in je gootsteen,

toilet of de riool? Zo raken de buizen

van je afvoer verstopt. Het vuile frituurvet

breng je het best naar het containerpark.

Daar verzamelt de stad olie en vet. Van dat

oud frituurvet maakt een ander bedrijf onder

andere biodiesel. Het bedrijf Valorfrit en

de afvalintercommunale IMOG houden een

wedstrijd tijdens oktober. Je kan 10 fietsen

winnen, een nieuwe friteuse, of een andere

Soms is ouder worden niet zo gemakkelijk. Heb je

nog een partner en trek je graag je plan? Dan blijf

je meestal in je eigen huis of flat wonen. Maar is

je partner dement? Dan lukt het soms niet om

thuis te blijven wonen. Je hebt extra hulp nodig

om voor hem of haar en voor jezelf te zorgen.

In Kortrijk bouwt het OCMW ‘aanleunflats’. Dat zijn flats voor senioren

waar je met je partner kan wonen als hij of zij dement is. Je kan er ook

wonen als je partner in het woonzorgcentrum Lichtendal verblijft. Dat

is een centrum voor demente senioren. De aanleunflats komen naast

het woonzorgcentrum Lichtendal in de Etienne Sabbelaan 2 in Kortrijk.

Het nieuwe gebouw krijgt de naam ‘Akkerwinde’. Vanaf 1 oktober

kan je je naam op een lijst laten zetten. Zo vraag je een plaats in een

aanleunflat. Wil je weten of jij daar met je partner kan wonen? Bel naar

mevrouw Veronique Ferrand. Dat kan elke voormiddag van maandag

tot en met vrijdag op het nummer 056 24 43 06.

, OCMW Kortrijk, woonzorgcentrum Lichtendal

Veronique.ferrand@ocmwkortrijk.be

18 | StadSkrant kortrijk

leuke prijs. Breng dus snel je vuil frituurvet of

je vuile olie naar het containerpark.

, www.valorfrit.be

OPEN BEDRIJVENDAG

Op 3 oktober is er weer Open Bedrijvendag.

In Kortrijk kan je dan bij zes bedrijven

op bezoek. Je krijgt er uitleg over wat men

er doet en hoe het personeel werkt. Je bezoekt

er ook ruimtes waar je als bezoeker

anders nooit mag komen. Je kan ondermeer

kiezen uit volgende bedrijven:

• az groeninge, het nieuwe ziekenhuis

Kennedylaan 4, www.azgroeninge.be

• Dupont’s Kookboetiek, een kookwinkel

waar je kan kijken, ruiken en proeven.

• e-Pipe Benelux, een firma die leidingen vernieuwt

zonder breekwerk en lawaai

Baron J. de Bethunestraat 16b, 8510 Marke

www.epipe.be

• K in Kortrijk, het nieuwe winkelcentrum

Romeinselaan of Zwevegemsestraat, inrit

Q-Park – www.k-in-kortrijk.be

Aanleunflats

• Voka West-Vlaanderen,

BLCC en PvO, het

nieuwe huis voor ondernemers

President Kennedylaan 9a

www.voka.be\west-vlaanderen

, Zondag 3 oktober tussen 10 en 17 uur. Andere

deelnemers vind je op www.openbedrijvendag.be

FOUTJE!

In het septembernummer sloop een foutje

in de nieuwe openingstijden van het Sociaal

Huis en het OCMW. Je vindt hierbij het

juiste overzicht. Sedert 1 september ben je

van maandag tot vrijdag welkom tussen 9

en 12 uur. Op maan-, woens- en donderdag

bereik je de medewerkers ook tussen

13 en 16 uur. Op dinsdag is het onthaal van

beide diensten open tot 18 uur. Op vrijdag

sluiten de deuren om 15 uur.

, 056 24 48 00, www.sociaalhuiskortrijk.be

of www.ocmwkortrijk.be


noela vercruySSe

staat al veertig jaar achter de toog van het

populaire volkscafé De Smisse in Aalbeke.

Het café bestaat al sinds 1900 en is altijd

in handen geweest van de familie Lepers.

Noela nam de kroeg samen met wijlen

haar man Hubert Lepers over op 1 september

1970. “In de jaren dertig was De Smisse

in de eerste plaats een paardensmidse met

een winkeltje en een kleine bar, maar uiteindelijk

is enkel het café blijven bestaan”,

aldus Noela. “Als mijn gezondheid het toelaat,

blijf ik voortdoen tot ik honderd jaar

ben. Met wat hulp van mijn klanten moet

dit zeker lukken. Zij helpen me steeds om

vaten aan te leggen of zware bakken bier

te dragen.”

De Stadskrant ging deze zomer op zoek

naar de mooiste, meest ontroerende of

grappigste Kortrijkse vakantiefoto. Bezoekers

van de website bepaalden zelf

wie aan de haal ging met de hoofdprijs.

Ivonna Nieuwlandt mag zich de trotse

winnaar noemen en krijgt eerstdaags

een waardebon van 100 euro bij een

Kortrijkse speciaalzaak voor audio-en

electroapparatuur. Ze maakte een beeld

van een biker die zijn kunsten toont op

de skatebowl. Katrien Quartier, The My

Hong Ho, Joke Brenning en Tine Vanderplancke

ontvangen elk een waardebon

van 50 euro.

, Snuif je graag nog even de zomerse sfeer op,

dan kan je alle foto’s herbekijken op

www.kortrijk.be/zomerfotowedstrijd.

AIMé PAUWELS

ontwierp de voorbije decennia meer dan

zestig zonnewijzers. Als ingenieur-architect is

de 89-jarige Kortrijkzaan al van jongs af aan

gefascineerd door zonnewijzers. Hij berekende

en ontwierp tientallen modellen en realiseerde

ze in maquettevorm. Een dertigtal is

momenteel te zien in een tijdelijke tentoonstelling

in het Astrolab in Ieper. “Het kostte

me weken, maanden of soms wel jaren om

een ontwerp uit te werken. Slechts twee

exemplaren zijn effectief opgesteld, eentje

op ons landhuis in Hulste en een groter op

het Zonnewijzerhuis in Rupelmonde. De

overige exemplaren staan noodgedwongen

op zolder omdat ze vervaardigd zijn uit materiaal

dat niet weerbestendig is”, aldus Aimé.

fien florin

de mensen

is het kersverse Tineke van Heule. Ze wordt

een volledig jaar bijgestaan door Melanie

Dupont (17) en Marlies Huysentruyt (17),

respectievelijk eerste en tweede eredame.

De tien finalisten namen het onder meer tegen

elkaar op in een kookwedstrijd. Onder

massale belangstelling en in aanwezigheid

van vtm-gezicht Jeroen De Pauw legden

ze een kookproef af in een mini-keuken op

Heuleplaats. Op het einde van de avond

bleek de 18-jarige Fien het meest geschikt

om het kroontje en lint over te nemen van

het uittredend Tineke Emmelie Dupont.

Fien studeerde vorige zomer af aan het Sint-

Amandscollege en start binnenkort de opleiding

psychologie in Leuven.

Winnaar zomerfotowedstrijd

StadSkrant kortrijk | 19


1 oktober tot 3 november 2010

ZaterDaG 30 oktober t/M ZoNDaG 7 NoveMber

Griezelverhalen

in museum 1302

Spoken en monsters wrijven zich al in

hun handen: halloween komt er opnieuw

aan. het museum kortrijk 1302 houdt

van griezelen en hoopt van jou hetzelfde.

ontdek een week lang waar de mensen

700 jaar geleden zoal bang van waren en

hoe levendig hun fantasie was.

Uit is overal en dé informatiebron voor je

vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd

zien in heel wat vrijetijdskalenders en

websites?

20 | StadSkrant kortrijk

20 | UiT IN kortrIjk

voor de middeleeuwers waren spoken geen verzinsels

maar realiteit. Ze wisten alles af van fabeldieren

als de griffioen en de feniks, een weerwolf

was voor hen net zo echt als de huishond

voor het haardvuur. Dat er een speciale band bestond

tussen een eenhoorn en een maagd sprak

toch voor zich. opnieuw toont het museum de

griezelige kantjes van het leven anno 1302, dit

keer onder de noemer ‘Spoken bij de vleet’.

op het parcours valt er nog meer te huiveren.

De mensen uit de middeleeuwen geloofden niet

alleen rotsvast in het bestaan van allerlei fantastische

wezens, ze hadden ook allerlei manieren

uitgedacht om ze te slim af te zijn. Dankzij o.a.

de schrijfsels van jacob van Maerlant weten we

welke dat zoal waren.

je hebt dus meer dan één reden om de middeleeuwen

eens op een andere manier te leren kennen

en vooral te beleven.

R Zat 30 okt tem zo 7 nov | € 6/ 4/ 1 /gratis (-12

jaar) + iedereen op MuZeum Zondag, 7 november

| Gesloten op 1 november | Museum Kortrijk

1302, Houtmarkt-Begijnhofpark |

R 056 27 78 50 | www.kortrijk1302.be

joUw acTiviTeiT ook in de nieUwe UiT in korTrijk ? SlechTS één manier !!!! meer UiT-TipS kan je vinden op:

Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login

en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in!

Deadline invoer: editie november: 8 oktober, editie

december: 5 november, editie januari: 29 november

met agenda van

1 oktober tot

3 november 2010

ZaterDaG 23 oktober

huiveren op de

lange munte

Doorgaans is de Lange Munte een gezellige

wijk, maar met Halloween in zicht verandert ze

in een huiveringwekkend doolhof van akelige

plekjes. De ‘Halloweenwandeling’ voert je langs

allerlei groene maar mysterieuze plaatsen in de

wijk. In groepjes van 35 werk je een parcours af

met onder meer een voorleesgriezelmoment,

een griezeldoolhof, de heksenbar, het spooktheater

en nog veel meer.

R Zat 23 oktober | € 3/ 1 (-9 jaar) |

Vertrek tussen 17.30 en 19 uur | Buurthuis

Lange Munte | Vóór 16 oktober inschrijven via

0498 90 90 96

R www.uitinkortrijk.be

R www.uitinregiokortrijk.be

R www.uitinvlaanderen.be


ZaterDaG 16 oktober, bIbLIotHeekWeek Start Met verWeNDaG

wellness tussen

de boeken

Leesbeesten en boekenwurmen overspoelen in oktober opnieuw alle bibliotheken, gelokt

door de lekkernijen van de jaarlijkse bibliotheekweek.

De duizenden boeken in de rekken zijn die dag niet de enige traktatie. als je langskomt, krijg je een

drankje aangeboden en mag je wat lekkers mee naar huis nemen. Clown Sergelino komt de kleinsten

entertainen met ballonnen en een goochelact. De verwendag is ook het startmoment van de kinder-

en jeugdjury. recensenten-in-de-dop krijgen informatie over hoe ze zelf boeken kunnen beoordelen.

Dat boeken en videospellen beide hun plek hebben in een bib bewijst het derde videospeltornooi,

met als hoofdprijs een XboX 360.

R Za 16 oktober | Openbare Bibliotheek | Leiestraat 30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

vrIjDaG 22 oktober, LetterkoortS

opwekkend medicijn

tegen literair virus

‘Letterkoorts’ is een literaire gezondheidswandeling

langs verrassende locaties, waar het letterkundige

virus dat in je zit, nog verder gevoed

wordt door gekwalificeerde leesdokters – terugbetaald

overigens door de geletterde mutualiteiten.

Maak gerust een afspraak in het kabinet

van annelies verbeke, oscar van den bogaard

en kader abdolah. alleen op voorschrift.

R Vrij 22 oktober | 19u45 | € 8/ 5 (abonnementen

CC, bibliotheekpas, studenten) | CC Guldenberg,

Acaciastraat 1, Wevelgem | 056 23 98 55 |

www.uitinregiokortrijk.be/letterkoorts

1 oktober tot 3 november 2010

23 t/M 30 oktober -

Week vaN De ItaLIaaNSe fILM

made in italy,

echtheid gegarandeerd

voor de vijfde keer organiseert kunstencentrum

bUDa – in samenwerking met de kULak, het

HItek en de Cvo’s roeselare en Sint-Paulus –

‘Made in Italy’. een week lang krijg je elke dag

één of twee films te zien die gemaakt werden in

de laars van europa.

Deze lustrumeditie heeft bovendien nog heel

wat nevenactiviteiten in de aanbieding. Zo geeft

professor Maria bonaria Urban op zaterdag 23

oktober een lezing over ‘Sardinië in het Italiaanse

filmlandschap’. en in de gloednieuwe budabar

waait Italiaanse muziek je in overvloed tegemoet.

een greep uit het filmaanbod: ‘ballo a tre

passi’, ‘l’Ultimo baccio’, ‘La doppia ora’ en ‘Cosa

voglio di Piu’, ‘baciami ancora’ en nog veel meer.

R 23 tem 30 oktober | € 7/ 6 (-26, +55)/ 5 (abonnement,

CJP)/ 4 (-12) | Budascoop, Kapucijnenstraat

10 | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be |

myriam.peters@budakortrijk.be

koop nu al je

tickets voor de

Sinterklaas-

shows!

Sinterklaas komt op zaterdag 13 november

voor twee spetterende shows naar de kortrijkse

Schouwburg. De goedheilige man zal allicht op

veel belangstelling kunnen rekenen. Haal daarom

snel je kaarten in huis. De kaartenverkoop

start op maandag 18 oktober bij Uit in kortrijk,

Schouwburgplein 14.

R Zat 13 november |€ 1 | 14u (stoet) - 15u en 16u30

(shows) | 056 23 98 55 | UiT@kortrijk.be |

www.uitinkortrijk.be

StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21


1 oktober tot 3 november 2010

15 t/M 17 oktober, bUreN bIj kUNSteNaarS

kunst aan huis

voor de zevende keer organiseert de provincie

West-vlaanderen ‘buren bij kunstenaars

– openatelierdagen’. ook kortrijkse kunstenaars

en ateliers ontvangen je graag.

voor deze editie hebben zich in totaal een recordaantal

van 1156 kunstenaars – zowel professionelen

als amateurs – ingeschreven. ‘buren

bij kunstenaars’ is dit jaar trouwens grensoverschrijdend;

het initiatief is geëxporteerd naar de

franse departementen Nord en Pas-de-Calais.

In kortrijk nemen 78 kunstenaars deel. De kun-

5 oktober t/M 5 DeCeMber, HeMeLS GoeD!

22 | StadSkrant kortrijk

22 | UiT IN kortrIjk

stenaars laten je van op de eerste rij genieten

van hun artistieke scheppingen in verschillende

disciplines: beeldhouwkunst, fotografie, design,

grafiek, glas, kalligrafie, keramiek, multimedia,

schilder- en tekenkunst,…

raadpleeg de wegwijsbrochure voor de adressen

en openingsuren van de ateliers.

Deze is gratis op te halen aan de cultuurbalie

van het administratief stadhuis.

R 15 tem 17 oktober | gratis | diverse locaties |

www.burenbijkunstenaars.be | 050 40 35 49

Textiel met een

goddelijk tintje

Het vlasmuseum heeft een mooie collectie

waardevolle oude priestergewaden en liturgisch

vlaslinnen. die verzameling krijgt in het

najaar een prominente plaats in het museum

tijdens de tentoonstelling ‘Hemels goed!’.

vaardige handen hebben eeuwenlang met engelengeduld

kostbare stoffen omgetoverd tot

prachtige liturgische kledij en allerlei kerkelijke

opsmuk. Priestergewaden in damast, textiel uit

vlaslinnen voor de eredienst of om het interieur

van een kerk te versieren… kerken en kloosters

herbergen nog steeds een grote schat. ook het

vlasmuseum kan een aardige verzameling uitstallen

van priestergewaden en religieus geïnspireerd

linnen, rijkelijk versierd met kant en

borduurwerk.

aan dit vergeten erfgoed kan je je vergapen

dankzij de inzet van enthousiaste verzamelaars,

en dit twee maanden lang!

R 5 oktober tem 5 december | € 3/ 2/ 1 (- 12 jaar) |

Vlasmuseum, Etienne Sabbelaan 4 |

056 21 01 38 | www.vlasmuseum.be

‘Hemels goed’ in

het vlasmuseum

De eerste bezoekers aan deze

tentoonstelling mogen rekenen op

een gratis linnen handdoek.

www.vlasmuseum.be

1 t/M 7 NoveMber

Sport en

ontspanning

tijdens de

herfstvakantie

tijdens de herfstvakantie organiseert de Sportdienst

opnieuw een pak sportkampen voor

kinderen en jongeren. In de sportcentra kan je

proeven van de meest uiteenlopende disciplines

en deelnemen aan allerlei activiteiten.

Niet alleen de spieren worden geprikkeld tijdens

de herfstvakantie, maar ook de geest. In

het broelmuseum kan je bijvoorbeeld meedoen

met een schattenjacht, terwijl je in het museum

kortrijk 1302 spoken bij de vleet ziet ronddwalen

(zie ook pag. 20)

ook als je slechts één dag plezier wil maken, kom

je ruimschoots aan je trekken. team jeugd heeft

enkele leuke en creatieve bezigheden uitgedacht.

Die staan gebundeld in het Speelkompas.

R 1 tem 7 november | www.kortrijk.be/sport |

www.broelmuseum.be | www.kortrijk1302.be |

www.kortrijk.be/jeugd

win !

gratis ontbijtzwemmen!

een gratis ontbijt (inclusief

inkom zwembad) voor het

ganse gezin op zondag 21

november tijdens de 'kortrijk

zwemt' week in het zwembad

magdalena. (dit voor 4 gezinnen)

'Hoeveel kinderen schreven zich op

zaterdag 11 september in voor een

nieuwe sportlessenreeks bij Sportplus?'

Mail je antwoord naar sportdienst@

kortrijk.be op maandag 11 oktober.


vrijdaG 1 okTober

DIverS | Fair Trade cUlinair (Tem 9

okTober) | op meer dan 30 locaties in kortrijk

kan je (h)eerlijk proeven van fair trade

brood, bio-soep tot een volledige lunch op basis

van eerlijke en duurzame producten.

WaNDeLING | Fair Trade cUlinaire

wandelinGen - ook op 2, 8, 16 en

22 okTober | doorheen de kortrijkse

binnenstad | 19u | € 15 | 056 22 32 44 |

www.noordzuidkortrijk.be

tHeater | oThelloooo – jonGerenaTelier

TheaTer anTiGone – ook

ZaTerdaG 2 okTober | een restyling op

rijm van een klassieker. | 20u15 | € 3 | Theater

antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be

ZaTerdaG 2 okTober

tHeater | Schöne blUmen - compaGnie

cecilia / arne SierenS /

heT paleiS | 20u15 | € 15/6(-26/CjP) |

De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

MUZIek | woima collecTive | Deze

band met leden van Poets of rythm laten u een

avondlang feesten op hun Marokaans en ethiopisch

geïnspireerde grooves | 20u | € 12/10/7 |

De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

SPort | baSkeTbal: kkS cb vS lambUSarT

3e naT. heren a | 20u30 | S.C.

Lange Munte | sportdienst@kortrijk.be

SPort | voeTbal: kvk 1e kl. vS aS eUpen

| 20u | Guldensporenstadion | 056/37

42 76 | www.kvk.be

MUZIek | wolFGanG amadeUS mo-

ZarT - arS vocaliS korTrijk | koor &

orkest olv Diederik Glorieux |20u | € 15/13 |

onze Lieve vrouwekerk | 056 32 68 43

ZondaG 3 okTober

DIverS | mUZeUmZondaG – GraTiS

opendeUrdaG in de 3 STedelijke mU-

Sea | 11u: broelmuseum | 056 27 77 80 |

www.broelmuseum.be | 10u: kortrijk 1302 |

056 27 78 50 | www.kortrijk1302.be | 14u: vlasmuseum

| 056 21 01 38 | www.vlasmuseum.be

SPort | volleybal: vbc marke-webiS

vS GenT - liGa b heren | 17u | S.C. olympiade

| 056 27 80 09

MUZIek | arTe libre - The caTaTonicS,

adySSa & new anTler | maandelijks vrij

podium voor jonge, beloftevolle singer/songwriters

en semi-akoestische bands | 18u30 |

gratis | Muziekcafé track* | 056 27 79 00 |

www.muziekcentrumtrack.be

MUZIek | kaSTeelconcerT - ScarleT

harpTrio | Inge Smedts dwarsfluit, katelijne

onsia altviool , Lakshmi Matthieu harp |

11u | € 7 | 't kasteel Heule | 056 24 06 20 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

MUZIek | minikaSTeelconcerT – Gi-

TaarklaS Frank deSramaUlTS en

harpklaS maGda llieva | miniconcert

lln.Conservatorium | 14u30 | gratis | 't kasteel

Heule | reserveren noodzakelijk 056 24 06 20 |

www.devonke.be

dinSdaG 5 okTober

MUZIek | TUeSday niGhT orcheSTra |

belgische big band | 21u | Muziekcafé track* |

www.muziekcentrumtrack.be

woenSdaG 6 okTober

tHeater | broekvenT - wUrre wUrre |

20u15 | € 13/6 (-26/CjP) | De kortrijkse

Schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

MUZIek | pop Up jaZZclaSS: van jelly

roll morTon ToT jeF neve – 4

woenSdaGen in okTober | jazzmuziek |

20u | € 25 | Muziekcentrum track* | 056 27 79

00 | www.muziekcentrumtrack.be

donderdaG 7 okTober

MUZIek | 10 de STUdenT welcome concerT

- The oppoSiTeS,balThaZar,we

Seem To have miSplaced oUr iGloo |

17u - 0.30u | gratis | Schouwburgplein |

056 37 06 44 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

© Yamandu Roos

vrijdaG 8 okTober

tHeater | menU op Scène: ribbedebie -

paT donneZ & Gerry de mol | vanaf

19u30 hapje/drankje | 20u15 | € 10 | o.C.

Marke | www.cultuurcentrumkortrijk.be

ZaTerdaG 9 okTober

SPort | handbal: apolloon vS aalST

2e naT. dameS | 15u30 | S.C. Lange Munte |

056 27 80 00

SPort | handbal: apolloon vS kor-

TeSSem SUperliGa heren | 19u | S.C.

Lange Munte | 0476 96 32 23 | klaverge@

yahoo.com

DIverS | kreakriebelS: 'laaT je dier-

Tje loS in heT dierenboS' | Zelf een

muis, kikker of lieveheersbeestje maken? | 10u |

€ 2 | openbare bibliotheek kortrijk | 056 27 75

00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

CoNCert | heUlSe vonken – meT barbara

dex en iSabel verhUlST | Nieuwe

initiatief van de Heulse Concertband o.l.v.

nieuwe dirigent john Gooversen | 20u15 |

€ 12 | oC De vonke Heule | 0477 45 45 02 |

heulseconcertband@skynet.be

MUZIek | melT banana + The niGhT

TerrorS | Unieke vorm van punk | 20u |

€ 12/10/7 | De kreun | 056 37 06 44 |

www.dekreun.be

1 oktober tot 3 november 2010

MUZIek | een beToverend pianodUeT -

jUlien libeer, elodie viGnon (Fr) |

20u | € 17/15/6/5/ gratis | Concertstudio |

056 21 79 66 | www.euterpevzw.be

faMILIetHeater (+8 jaar) | heT oneindiGe

verhaal - heT laaGland (nl) |

18u | € 10 | De kortrijkse Schouwburg | 056

23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

ZondaG 10 okTober

MUZIek | QUenTin dUjardin &

FriendS | Wereldmuziek | 10u10 |

€ 15 | oC De Neerbeek | 056 35 28 90 |

www.quentindujardin.com

CoNCert | heUlSe vonken – meT

Frank valenTino | Nieuwe initiatief van

de Heulse Concertband o.l.v. nieuwe dirigent

john Gooversen | 14u | € 8 | oC De vonke

Heule | 0477 45 45 02 | heulseconcertband@

skynet.be

voorDraCHt | heT penhUiS: peTer

Terrin | originele stem in de vlaamse letteren,

schrijft romans, verhalen en beschouwingen.

Interviewer frank Hellemans (knack Magazine)

| 10u30 | € 5 | orangerie broelmuseum |

www.kortrijk.be/bibliotheek

maandaG 11 okTober

MUZIek | blank doGS + kapiTan kor-

Sakov | Donkere Synthpop en hoekige baslijnen

in een minimale mix. tussen Wavves en

Cabaret voltaire | € 12/10/7 | De kreun | 056

37 06 44 | www.dekreun.be

woenSdaG 13 okTober

DIverS | workShop knoTS! boTS!

bonk! | een stripverhaal komt tot leven in

rare personages en zotte geluiden | 14u | € 3 (+

drankje) | o.C. De vonke Heule | 056 24 06 20 |

www.devonke.be

tHeater/DaNS | Trio voor een

meiSje, een jonGen en een hond

(werkTiTel) - arend pinoy | fysieke

voorstelling over de dubbelzinnigheid, absurditeit

van het leven | 20u15 | € 9/6(-26/CjP) -

€ 31/25/21 (trioticket met tempo 76 op 29/10

en Ciao bella op 26/02)| arenatheater kortrijk |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

voorDraCHt | voordrachTenreekS

“de poliTieke rollercoaSTer in

belGië” – carl devoS, poliTicolooG |

20u | € 4/3 | o.C. Marke | 056 24 08 22 |

www.marke.be

voorDraCHt | dar eS Salaam: de ene

moSlim iS de andere nieT – hilmi

laZhar i | 19u30 | € 5 | Leiaarde Heule | 056

26 06 00 | www.vormingplusvzw.be

donderdaG 14 okTober

MUZIek | caFé-chanTanT - hijaZ |

Sextet dat elementen uit de wereldmuziek

combineert met jazz. | 20u15 | gratis

| o.C. De vonke Heule | 056 24 06 20 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

StadSkrant kortrijk | 23

UiT IN kortrIjk | 23


1 oktober tot 3 november 2010

© Amke

MUZIek | ToUrnee vlaanderen 2010

herman van veen (nl) - ook vrijdaG 15 +

ZaTerdaG 16 okTober! | 20u15 | € 31/27/21 |

De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrum.kortrijk.be

MUZIek | on STaGe wiTh mike ladd |

Mike Ladd vertelt over zijn liefde voor muziek,

zijn lievelingsplaten, zijn invloeden, zijn ervaringen

in de sector. jij bent de bevoorrechte getuige,

up close and personal! | 20u | gratis | De

kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

vrijdaG 15 okTober

MUZIek | inFeSTiconS + Speed dial 7 |

Mike Ladd neemt hip-hop naar een heel nieuw

niveau. Support door Speed Dial 7, het nieuw

project van tom De Geeter, ex Cavemen Speak

en nu o.a. Zuccini Drive en het Marathon of

Dope label | 20u | € 12/10/7 | De kreun | 056

37 06 44 | www.dekreun.be

tHeater | nen bakSTeen in de maaG -

koninklijk ToneelGeZelSchap Taal

en kUnST van korTrijk ook 15, 16,

19, 22, 23 okTober 20U15 – 24 okTober

14U45! | farce van ruud en Sven de ridder,

regie Yvan verscheure | 20u15 | € 10 |

Concertstudio | www.taalenkunst.be

ZaTerdaG 16 okTober

WaNDeLING | nachT van de dUiSTerniS

| 19u30 en 20u | gratis | met gids op het

nagelnieuw wandelnetwerk + sterrenkijkplaats |

buurthuis ‘t kastanjehuis kooigem

SPort | baSkeTbal: k.k.S. cb vS anderlechT

3e naT. heren a | 20u30 |

S.C. Lange Munte | sportdienst@kortrijk.be

faMILIetHeater (+5 jaar) | Faar 7 -

kinderTheaTer droommolen | 15u |

€ 6/20 (gezinsticket) | o.C. De vonke Heule |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

DIverS | werelddaG van de armoede -

SoepeFjieSTe | tal van sociale organisaties

strijden om het maken van de beste soep.| 17u |

veemarkt

24 | | StadSkrant UiT IN kortrIjk kortrijk

ZondaG 17 okTober

SPort | volleybal: vbc marke-webiS

vS lendelede liGa b heren | 17u | S.C.

olympiade | 056 27 80 00

MUZIek/vorMING | STemmiG korTrijk -

koren meT ambiTie | een vormingsdag

voor vocale muziek. 's voormiddags krijgen koren

de kans om korte demonstratieoptredens te

geven, 's namiddags kan je individueel aan verschillende

workshops deelnemen. | 10 -12 u en

13.30 - 17 u | Muziekcentrum track, Conservatoriumplein

1 | Info en inschrijvingen: Cel

Sociocultureel verenigingswerk, 056 27 74 41 |

amateurkunsten@kortrijk.be | www.kortrijk.

be/amateurkunsten

maandaG 18 okoTber

voorDraCHt | boTerhammen in de

bib - dirk verhoFSTadT | ikv onGe-

Looflijk, een uitvoerige uiteenzetting aan de

hand van foto's, archiefbeelden, originele documenten

over de rol van Pius XII t.o.v. de joden

voor, tijdens en na Wo II | 12u15 | € 6/ 5 |

openbare bibliotheek kortrijk | 056 27 75 00 |

www.kortrijk.be/bibliotheek

DIverS | proeF TrappiST - jeF van den

STeen | bierexpert in vlaanderen en Nederland

| 19u30 | gratis | openbare bibliotheek

kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/

bibliotheek

voorDraCHt | “The nexT biG ThinG iS

a loT oF Small ThinGS by Timelab” |

ronde tafelgesprekken: open source productie,

diensten, funding en ecopower. | 9u30- 22u |

gratis | Meetingpoint If… (budascoop) |

www.innovationfestival.be

dinSdaG 19 okTober

MUZIek | no aGe + abe viGoda + GUn

oUTFiT | Zwaargewichten uit de La punk,

skate en artscene | 20u | € 12/10/7 | De kreun |

056 37 06 44 | www.dekreun.be

woenSdaG 20 okTober

MUZIek | hilFe kommT - deZ mona |

frateurs fenomenale stem , muziek met invloeden

uit jazz en gospel. | 20u15 | € 17/15/6

(-26/CjP) | De kortrijkse Schouwburg | 056 23

98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

donderdaG 21 okTober

voorDraCHt | halloween, hekSerij

en – proceSSen - marcel dendUyver |

over volkswijsheid | 14u30 | jeugdcafétaria

kvk | freddy.nolf@skynet.be

fILM | aan de oeverS van de leie – pe-

Ter de kemel | een komische langspeelfilm

met een knipoog naar Cyriel buysse | 14u30 |

€ 5 (koffie incl.) | oC De vonke Heule | 056 24

06 20 | www.devonke.be

MUZIek | heT beSTe van kommil Foo

méT orQUeSTa TanGUedia - kommil

Foo delUxe ook vrijdaG 22 okTober! |

21 oktober is de voorstelling integraal toegan-

kelijk met o.m simultane tolk, voelstoelen, ringleiding,

en assistentie | 20u15 | € 25/23/20 |

De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

DIverS | jonGeren beZeTTen on-

GelooFlijk | Nocturne | 19u | gratis |

Museum kortrijk 1302 | 056 27 73 40 |

www.kortrijk.be/ongelooflijk

DIverS | bUda libre – yeS, we’re

open! | Netwerkevent in een one night café |

18u | gratis | budascoop | 056 22 10 01 |

www.budalibre.be

vrijdaG 22 okTober

MUZIek | GaZZomind | Pure grunge

en stonerrock! | 21u | Muziekcafé track* |

www.muziekcentrumtrack.be

DIverS | volle maan en de rUime

GeeST – ThemacaFé | een inspirerend

heksencafé rond geloof, natuur en medicinale

kruiden. | 20u | gratis | cinéPalace, Zwevegemsestraat

13 | 0477 79 35 09 | www.cinepalace.be

SPort | voeTbal: kvk 1 e kl. vS racinG

Genk | 20u30 | Guldensporenstadion |

056/37 42 76 | www.kvk.be

ZaTerdaG 23 okTober

DIverS | Samenleven in korTrijk,

heT debaT | een open forum over het interculturele

samenleven in kortrijk.| 14u | gratis |

Historisch stadhuis | 056 27 72 84 | integratieraad@kortrijk.be

WaNDeLING | halloweenwandelinG

| € 3/1 (vóór 16 oktober betalen!) |

buurthuis Lange Munte | 0498 90 90 96 |

buurtwerk.langemunte@kortrijk.be

WaNDeLING | volle maan en de rUime

GeeST | nachtwandeling langs geheime

mystieke plaatsen, over urban legends en volksverhalen

| 20u | gratis | cinéPalace, Zwevegemsestraat

13 | 0477 79 35 09 | www.cinepalace.be

SPort | handbal: apolloon vS overpelT

2 e naT. dameS | 15u30 | S.C. Lange

Munte | 056 27 80 00

SPort | handbal: apolloon vS Spor-

TinG nelo SUperliGa heren | 19u |

S.C. Lange Munte | 0476 96 32 23 | klaverge@

yahoo.com


MUZIek/tHeater | 'ediTh' mUZiek-

TheaTervoorSTellinG - GUdrUn

rooS en compaGnie lowie | aangrijpend

spektakel over het leven van edith Piaf

met haar muziek als vuurrode draad. | 19u45 |

€ 15 | o.C. De vonke Heule | 056 24 06 20 |

www.compagnielowie.be

faMILIeMUZIek/tHeater (+ 6 jaar) | re-

QUiem voor een eend - de daGen |

Gebaseerd op het boek ‘De eend, de dood en

de tulp’ van Wolf erbruch | 14u en 16u |

€ 6/20(gezinsticket) | kapel Zusters van Sint-Niklaas |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

MUZIek | 3 ma | Dé wereldmuzieksensatie

van het afgelopen jaar | 20u15 | € 17/15/6

(-26/CjP) | De kortrijkse Schouwburg | 056 23

98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

fILM | de week van de iTaliaanSe

Film: ballo a Tre paSSi | 18u30 | € 7/6

(-26, +55)/5 (abo + CjP)/4 (-12) | budascoop |

056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

ZondaG 24 okTober

SPort | belGiSch kampioenSchap karaTe

- korTrijk karaTe academie |

10u | S.C. Lange Munte | allegaertkatrien@

gmail.com

faMILIetHeater | ikiloliki - Thea-

Ter Froe Froe | 15u | € 6/20 (gezinsticket)

| arenatheater kortrijk | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

WaNDeLING | paddenSToelen en

andere Zwammen in okTober |

9u30 | kennedybos | 056 20 05 10 |

natuurpuntkortrijk@telenet.be

fILM | de week van de iTaliaanSe

Film: l’UlTimo baccio | 16u + 18u |

€ 7/6 (-26, +55)/5 (abo + CjP)/4 (-12) | budascoop

| 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

maandaG 25 okTober

fILM | de week van de iTaliaanSe

Film: la doppia ora | 20u15 | € 7/6 (-26,

+55)/5 (abo + CjP)/4 (-12) | budascoop | 056

22 10 01 | www.budakortrijk.be

dinSdaG 26 okTober

fILM | de week van de iTaliaanSe

Film: coSa voGlio di piU | 20u15 | € 7/6

(-26, +55)/5 (abo + CjP)/4 (-12) | budascoop |

056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

MUZIek | liarS + john wieSe | Met hun

nieuwe, ijzersterke CD Sisterworld kiest Liars

voor terug voor meer melodie en songs. | 20u15 |

€ 16/14/11 | De kreun | 056 37 06 44 |

www.dekreun.be

woenSdaG 27 okTober

MUZIektHeater | over de berGen -

mUZiekTheaTer TranSparanT / joS-

Se de paUw / corrie van binSberGen |

20u15 | € 17/ € 28 (combi met voorstelling Weg

op 02/04 in antigone) / € 30 (combi met voorstelling

De Gehangenen op 18/05 in La rose des

vents) / € 45 (combiticket met voorstelling Weg en

De Gehangenen) | De kortrijkse Schouwburg |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

fILM | de week van de iTaliaanSe

Film: baciami ancora | 20u15 | € 7/6

(-26, +55)/5 (abo + CjP)/4 (-12) | budascoop |

056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

MUZIek | Flip kowlier | reggae van de

bovenste plank | 20u | € 16/14/11 | De kreun |

056 37 06 44 | www.dekreun.be

donderdaG 28 okTober

MUZIek | jamSeSSie – mUZiekcaFé

Track | Maandelijkse jamsessies | 20u | Muziekcafé

track* | www.muziekcentrumtrack.be

MUZIek | jaZZlabSerieS – badenhorST

| 20u15 | € 11/6 (-26/CjP) |

Concertstudio kortrijk | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

fILM | de week van de iTaliaanSe

Film: alZa la TeSTa | 20u15 | € 7/6 (-26,

+55)/5 (abo + CjP)/4 (-12) | budascoop | 056

22 10 01 | www.budakortrijk.be

voorDraCHt | dar eS Salaam: moSlima’S

over vroUwenemancipaTie –

Samira aZabar | 19u30 | € 5 | Carthago

Hannibal | 056 26 06 00 | www.vormingplusvzw.be

vrijdaG 29 okTober

DaNS | Tempo 76 - maThilde monnier /

cenTre choréGraphiQUe naTional

de monTpellier lanGUedoc -

roUSSillon (Fr) | 20u15 | € 21/15/11 /

€ 31/25/21 (combiticket met 'trio voor...' van

arend Pinoy (13/10) en 'Ciao bella' van Herman

Diephuis (26/02)) | De kortrijkse Schouwburg |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

© Marc Coudrais

fILM | de week van de iTaliaanSe

Film: la pivellina | 20u15 | € 7/6 (-26,

+55)/5 (abo + CjP)/4 (-12) | budascoop | 056

22 10 01 | www.budakortrijk.be

1 oktober tot 3 november 2010

MUZIek | live in Town : beaTdrUnx,

rijmTechniekerS, baddaSSSSSS, de

FeeSTerS | 20u | € 7/10/12 | De kreun |

056 37 06 44 | www.dekreun.be

ZaTerdaG 30 okTober

MUZIek | cominG home - axelle red |

20u15 | € 30/26/22 | De kortrijkse Schouwburg |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

MUZIek | GeSman (cd preSenTaTie)

& STeven h | kortrijkse singer-songwriter |

20u | € 12/10/7 | De kreun | 056 37 06 44 |

www.dekreun.be

MUZIek | okToberFeST – kmv ST.jan

marke i.S.m. FeSTinaTo heUle,

GaSTopTreden de TielTSe blaaSkapelle

| 20u | € 10/ 8 | o.C. Marke |

www.sjmarke.be

DIverS | halloween - Spoken bij de

vleeT – mUSeUm 1302 T.e.m. ZondaG 7

november | 10-17u | € 6/gratis | Museum

kortrijk 1302 | kortrijk1302@kortrijk.be |

www.kortrijk.be/ongelooflijk

DIverS (6-12 jaar) | jachT op SchaT-

Ten – broelmUSeUm | t.e.m. zondag 7 november

| 10-12u en 14-17u | gratis | broelmuseum

| 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

fILM | de week van de iTaliaanSe

Film: baaria- la porTa del venTo |

20u15 | € 7/6 (-26, +55)/5 (abo + CjP)/4 (-12) |

budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

ZondaG 31 okTober

faMILIetHeater (+ 7 jaar) | oelewapper

- TG SchemerinG & hanS | 15u |

€ 6/20 (gezinsticket) | rvt Sint-Carolus kortrijk |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

dinSdaG 2 november

MUZIek | xiU xiU + Zola jeSUS + Former

GhoSTS | 20u | € 12/10/7 | De kreun |

056 37 06 44 | www.dekreun.be

woenSdaG 3 november

DIverS | herFSTpannenkoeken en Trekpoppen

| 14u | € 2 | openbare bibliotheek

kortrijk | 056 27 75 00 | bibliotheek@kortrijk.be

DIverS | GeZelliGe heUlSe woenSdaG -

halloweendaG| 10u | € 5 | o.C. De vonke

Heule (groep4-6jr) en ’t kasteel Heule (7-12 jr) |

056 24 06 20 | www.devonke.be

StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25


1 oktober tot 3 november 2010

eXPo

Tem 3 okTober

SCHILDerkUNSt | romanTiSch realiSme

- willy declercQ, dirk drooGenbroodT

| 14-18u (ma gesloten) | erfgoedhuis

| 056 21 56 86

vanaF 5 okTober

teXtIeL | hemelS Goed! | 9-12.30u en

13.30-18u, za-zo 14-18u | € 3 | vlasmuseum |

056 21 01 38 | www.vlasmuseum.be

Tem 10 okTober

beeLDeNDe eN toeGePaSte kUNSt |

250 jaar academie korTrijk – heden |

producties van leraars en lln. 2010 | vrij,

za, zo 14-18u benedengalerie | ma, woe,

vrij, zo 14- 18u academie | vrij, za,zo 14-

18u Galerie Cellaar | ma -vrij 9 -12u30 en

13u45-16u30 ING kortrijk | 056 27 78 60 |

www.academiekortrijk.be

Tem 17 okTober

SCHILDerkUNSt | kijkmomenT “men-

Tale landSchappen”– nicole lycke |

ma-vr 14- 17u, in het weekend enkel bij activiteiten

| oC Marke | 056 24 08 20 |

www.marke.be

Tem 24 okTober

keraMIek | GalerijenparcoUrS – anneTTe

deFoorT | vrij 14u-18u – za, zo 11u-

18u | gratis | Galerij D-art House | 056 25 72

68 | www.d-arthouse.be

26 | StadSkrant kortrijk

26 | UiT IN kortrIjk

van 8 Tem 25 okTober

INNovatIoN feStIvaL kortrIjk (If…) Met o.a.

eXPo | iF... korTrijk: open deSiGn

For a SUSTainable innovaTion "yeS!

we're open" - ThomaS lommee | ervaar,

beleef en denk mee. kortrijk en de regio

is tijdens het Innovation festival in de ban van

design, creatie en innovatie | budascoop

eXPo | iF… lab | 40 beste ideeën voor nieuwe

producten uit 150-tal inzendingen uit heel vlaanderen

worden samen met de bedenkers ontwikkeld

in IDC en tentoongesteld in het If Meeting

Point.| Industrial Design Center, Howest

eXPo | viSUaliSaTie – The beST oF 6

eUropean innovaTion FeSTivalS | reportage

van elke deelnemende europese stad |

budascoop | 056 27 74 02 | www.innovationfestival-kortrijk.be

van 14 Tem 24 okTober

SCHILDerkUNSt | GalerijenparcoUrS –

nadine callebaUT | marouflages op paneel

in olie glacistechniek + LICHtSCULPtUreN |

Goedel vermandere en jan arickx | lichtobjecten

| vrij 14u-18u – za, zo 11u-18u | gratis |

Galerij Coup-de-foudre | 0474 24 25 14 |

www.coup-de-foudre.be

van 15 Tem 17 okTober

eXPo | de onGelooFlijke GeSchiedeniS

van marke | oude gebruiken, parochies,

pestkruisen, kapellen… opgefleurd met

leuke anekdotes en animatie. | oC Marke | gratis

| 056 24 08 28 | www.marke.be

eXPo | bUren bij kUnSTenaarS | gratis |

www.burenbijkunstenaars.be

van 15 Tem 24 okTober

DeSIGN | inTerieUr 10 | innovatief design |

kortrijk Xpo | 056 22 95 22 | www.interieur.be

DeSIGN | deSiGn x50 | spraakmakende

expo die hoort bij de publicatie Design X50 |

kortrijk Xpo in Design biennale Interieur | 056

27 74 03 | www.designregio-kortrijk.be

eXPo | SUperieUr | Walle 113 | www.superieur.be

vanaF 15 okTober

SCHILDerkUNSt | GalerijenparcoUrS –

marTha Scheeren | + DeSIGN | tim baute

| vrij 14-18u – za, zo 11u-18u | gratis | Galerie

Cellaar | 0473 75 07 29 | www.cellaar.be

SCHILDerkUNSt | GalerijenparcoUrS –

dirk vander eecken | vrij,za, zo 14-17u |

gratis | benedengalerie | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

vanaF 16 okTober

DeSIGN | GalerijenparcoUrS –

jaSper morriSon | vrij 14-18u – za, zo

11u-18u | gratis | Galerij Gyselinck | 056 22 08

24 | www.gyselinckdesign.be

vanaF 28 okTober

SCHILDerkUNSt | marThe de Spie-

Geleir | 8.30-16.25u, za 8.30-11.55u en 13-

15.55u | gratis | rijksarchief G.Gezellestraat 1 |

056 21 32 68 | www.arch.be

18 Tem 21 okTober

eXPo | 6 milliardS d'aUTreS | voorsmaakje

vd nat. tentoonstelling in brussel |

doorlopend | gratis | kulak, etienne Sabbelaan |

056 27 74 43

vanaF 29 okTober

foto | FoToTenToonSTellinG SinUloG

FeSTival | Selectie van de meest imponerende

foto’s - i.k.v. de stedenband kortrijk-

Cebu City | gratis | hal administratief stadhuis

kortrijk | 056 27 72 80 | stijn.vandierdonck@

kortrijk.be | www.kortrijk.be/stedenband

Tem 9 janUari 2011

eXPo | onGelooFlijk! van hemel,

hel en hallelUja | Spraakmakend, anderhalve

eeuw volksgeloof in kortrijk, speelse

reflectie over erfgoed, actualiteit, beleving en

bezieling. | Museum kortrijk 1302 | 10-18u,

vanaf oktober 10-17u | € 4/3/1/gratis – combitickets

met kortrijkse musea: €7/5 (groepen) |

056 27 74 24 | www.kortrijk.be

beeLDeNDe kUNSt | GraFFiTikrUiS,

ToTem TUSSen hemel en aarde –

jepS, GraFFiTikUnSTenaar | kruis van

6m met fotorealistische jezus | begijnhofpark |

0473 86 28 42 | www.kortrijk.be/jeugd


Stadskrant zoekt leuke foto’s

rio aan de leie

sTadskiekjes

Op zondag 29 augustus waanden de Kortrijkzanen

zich in Rio de Janeiro. Enkele exotische

bands trokken door de winkelstraten

met in hun zog schaarse, maar toch feestelijk

uitgedoste dames. Kleuren en pluimen

waren er in overvloed. Begeleid door opzwepende

klanken toonden de danseressen

wat ze in hun mars hadden. Wie er

maar niet genoeg van kreeg, kon zich achteraf

nog aan een danspasje wagen tijdens

een megasalsa en zumba-initiatie.

tinekeSfeeSten kleurden

SPELNAMIDDAG GEEL

Onder een stralende septemberzon en verzonken

in een diepe concentratie probeerden

deze rakkers een volksspel tot een goed

einde te brengen. De jongelui hadden allen

een gele veiligheidshelm op het hoofd. Niet

alleen om de spelnamiddag van de 47ste Tinekesfeesten

wat te kleuren, maar ook om het

thema ‘Bouwen en verbouwen - Project 2010

in de verf te zetten. Tijdens de Tinekesfeesten

organiseren de Heulse jeugdbewegingen

traditiegetrouw een spelnamiddag waarbij

de jongste Heulenaars zich kunnen uitleven.

DOMPEL EENS ONDER

in een duiktank

“Dit is nu eens een leuke high five”, moet deze

peuter gedacht hebben. Deze niet-alledaagse

ontmoeting tussen het knaapje en de

onverschrokken duiker vond plaats tijdens

het openingsevent van de Sportraad op 11

september. Op de Grote Markt stelden de

Kortrijkse sportclubs hun favoriete sport op

een ludieke en originele manier voor. Jong

en oud leerden de wereld van het zweefvliegen

kennen, konden zich vergapen aan de

bijzondere choreografie van karate of aikido

en info inwinnen over hun lievelingssport.

Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de

aanslag? Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je je kiekjes wel op deze pagina. Maar niet alleen

de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.

© FOTO HOL © FOTO HOL

© FOTO HOL

StadSkrant kortrijk | 27


sTadskiekjes

Braderie was topper

Je kon tijdens de septemberbraderie werkelijk op de koppen lopen. De weergoden waren de organisatoren bijzonder goed gezind.

Tienduizenden shoppers en kijklustigen daagden dan ook tijdens het driedaagse winkelfestijn op om nog wat superkoopjes op de kop

te tikken of al een glimp op te vangen van de nieuwe herfst- en wintercollectie. De jazzliefhebbers kwamen aan hun trekken tijdens de

40 e editie van het Golden River City Jazzfestival. Op naar de volgende braderie!

28 | StadSkrant kortrijk

© FOTO HOL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!