31.08.2013 Views

Stadskrant september 2010 - Stad Kortrijk

Stadskrant september 2010 - Stad Kortrijk

Stadskrant september 2010 - Stad Kortrijk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A a l b e k e

B e l l e g e m

B i s s e g e m

H e u l e

K o o i g e m

K o r t r i j k

M a r k e

R o l l e g e m

cultuur

Stoet in de stad

Sociaal

Feest met je buur

veiligheid

Hervorming brandweer

StadSkrant

KortrijK

september 2010 • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in Kortrijk

mobiliteit

veilig naar

school


Stadskrant Kortrijk kan je ook downloaden via www.kortrijk.be

coverfoto: © Team Communicatie

Inhoud

Duizendpoot leidt Eurometropool 4

Stef Vande Meulebroucke nam afscheid van zijn bloeiend familiebedrijf ‘Elektromat/Domotic

Lounge’ om als eerste directeur-generaal van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

aan de slag te gaan. “Het leven is te kort om steeds met hetzelfde bezig te zijn. Ook het

bedrijf dat je mee vorm hebt gegeven, heeft baat bij de verse zuurstof dat het krijgt van

een nieuw management.”

eID voor beginners 8

Heb je nog steeds een papieren identiteitskaart op zak? Dan ben je tussen de mazen van

het net geglipt en rep je je best zo snel mogelijk naar de dienst Burgerzaken. Sinds eind

vorig jaar moet elke Belg ouder dan 12 jaar namelijk een elektronische variant hebben. De

Stadskrant zocht uit wat je met de kaart kan aanvangen en zet enkele populaire toepassingen

op een rijtje.

Feest met je buur 14

In een gemeente kennen de mensen elkaar nog, maar de steden zijn door de jaren heen

steeds anoniemer geworden. Toch kan het ook anders. Dat proberen de inwoners van

Kortrijk zo goed mogelijk te bewijzen. Met initiatieven als Potjebuur, Keizer Kermis en tal

van straat- en buurtfeesten zwengelen de Kortrijkzanen de contacten met elkaar zo goed

mogelijk aan.

Open Monumentendag 21

Aarde, vuur, wind en water. Open Monumentendag 2010 staat in het teken van de vier natuurelementen.

Zuid-West-Vlaanderen speelt daarop in met veel stoom en het aanmeren

van een heuse duikboot. In Kortrijk ligt de focus vooral op ‘onGELOOFlijk!’.

en verder: Fietsen naar school: wie durft? > 3 | Bruggen bouwen > 6 | Kortrijkse brandweer is hervormd

> 7 | Kleine dromen, grote ideeën > 9 | Meer groen op je bord > 10 | Onderwijs, een dure kwestie? > 11

| Stoet in de stad > 12 | Sportkriebels in aantocht > 13 | Vakantie voor het goede doel > 15 | Vroeger en

nu > 16 | Kortrijk Kort > 17 | De mensen > 19 | Word CJP’er > 19 | Stadskiekjes > 27

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis

huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk | Samenstelling en eindredactie:

Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team

Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.

Fietsen naar school:

wie durft?

Honderden kinderen en jongeren springen vanaf 1 september

opnieuw op de fiets. In groep of alleen zullen ze zich een weg

banen door het stadscentrum in de hoop nog net vóór het

belsignaal de schoolpoort binnen te rijden.

Het stedelijk preventieteam, de directie Mobiliteit

en Infrastructuur en de politiezone

Vlas bundelen alvast hun krachten om deze

fietstocht veilig te laten verlopen. Veel ouders

herinneren zich dat zij de kortste route

van huis naar school en terug moesten volgen

om in regel te zijn met de schoolverzekering.

In de meeste scholen geldt deze

verplichting al lang niet meer. Iedereen kan

een eigen fiets- of wandelroute kiezen waarbij

de veiligheid primeert, ook al betekent dit

dat je een kleine omweg maakt.

Zebra op beZoeK

Kinderen uit de lagere school krijgen hiertoe

tijdens de eerste schoolmaand bezoek van

de welbekende zebra. Samen zullen ze een

uitdaging rond ‘veilig fietsen naar school’

aangaan. De school met de creatiefste ideeen

krijgt zelfs bezoek van Amika en Merel.

schoolrouteKaart

Zwakke weggebruikers uit de middelbare

school krijgen eerstdaags de schoolroutekaart

mee naar huis. Die kaart moet hen

de veiligste fietsroute naar hun school tonen.

Op het plan staat aangeduid welke

straten en kruispunten geschikt zijn om

langs te fietsen, en welke je beter kan

vermijden. Bovendien vind je er ook enkele

tips en praktische informatie over de

wegcode. In oktober zullen preventiemedewerkers

een oogje in het zeil houden

op verschillende knooppunten langs

die alternatieve veilige schoolroutes. Wie

er passeert met de fiets, ontvangt een

stempel. Zodra je drie stempels hebt verzameld,

kan je meedingen naar de hoofdprijs:

een familieverblijf ter waarde van

800 euro in Disneyland Parijs! Klassen die

een project uitwerken rond ‘veilig fietsen

naar school’ maken bovendien kans op

een daguitstap naar Walibi.

, www.kortrijk.be/veiligschoolbegin

mobiliteit

Leren fietsen kan

op eLke Leeftijd!

Kreeg je vroeger nooit de kans om

te leren fietsen, of mis je het zelfvertrouwen

om met je tweewieler

de stad te doorkruisen? Neem dan

contact op met het fietscentrum

Mobiel. In tien fietslessen van anderhalf

uur helpen ze jou op weg

in het drukke stadsverkeer.

De sessies staan open voor iedereen

die weinig of geen fietservaring heeft.

Je start met evenwichtsoefeningen

op aangepaste fietsen, leert trappen

in een rustige verkeersvrije omgeving

en eindigt met een fietstocht in het

echte verkeer.

DinsDagtocht

Eenmaal je het fietsen onder de knie

hebt, kan je volledig gratis aansluiten

bij de ‘dinsdagtochten’. Zo kan je

tijdens een lichte fietstocht de opgedane

kennis verder onderhouden. Afspraak

elke dinsdag om 13.30 uur bij

fietscentrum Mobiel. Inschrijven kan

bij Buurtsport Kortrijk, 056 27 73 91 of

rik.devroe@kortrijk.be.

, De eerstvolgende fietscursus loopt van 6 tot

10 september en van 13 tot 17 september.

Inschrijven kan via vzw Mobiel, Minister

Tacklaan 57, 056 24 99 10 of info@mobiel.be.

2 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 3


Duizendpoot leidt

Eurometropool

Stef Vande Meulebroucke nam afscheid van zijn bloeiend familiebedrijf ‘Elektromat/Domotic

Lounge’ om als eerste directeur-generaal van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai aan de slag

te gaan. “Het leven is te kort om steeds met hetzelfde bezig te zijn. Ook het bedrijf dat je mee vorm

hebt gegeven, heeft baat bij de verse zuurstof dat het krijgt van een nieuw management.”

© Foto hol

“Het is mijn taak om alle neuzen

in dezelfde richting te krijgen”

In januari 2008 vond de officiële installatievergadering

plaats van de Eurometropool

Lille-Kortrijk-Tournai. 14 overheidsniveaus

(4 uit Frankrijk, 10 uit België), sloten een

grensoverschrijdende samenwerking, uniek

voor Europa. Bedoeling is om grensoverschrijdende

knelpunten in het dagelijks

leven van de bijna twee miljoen inwoners

van het ‘metropoolgebied’ op verschillende

domeinen op te lossen. Een frequentere en

goedkopere treinverbinding tussen Kortrijk

en Rijsel is daar maar één van de honderden

voorbeelden van.

bruggen slaan

In september 2009 nam het Grensoverschrijdend

Agentschap zijn intrek in een

statig hoofdkantoor aan het Casinoplein.

De medewerkers waren aangeworven, enkel

de directeur-generaal ontbrak nog. De

zoektocht naar deze persoon, die als geen

ander bruggen moet kunnen slaan tussen

alle partijen, eindigde bij stadsgenoot Stef

Vande Meulebroucke. “Aan het hoofd staan

van de Eurometropool vereist blijkbaar een

unieke verzameling aan vaardigheden én

de goedkeuring van de 3 betrokken regio’s.

Via een ultieme headhuntersronde kwam

men bij mij terecht: een atypisch entrepreneur

met ongetwijfeld veel minder kwaliteiten

dan het gezochte ideale profiel. Wat

ik wel in de weegschaal leg: creativiteit om

heel verschillende partners met elkaar te

‘integreren’, hiervoor passende oplossingen

te bedenken, en de kracht om leiderschap

te geven en beslissingen te nemen.

Ik heb nooit banden gehad met de politiek

en de ambtenarij, maar heb wél door mijn

jarenlang maatschappelijk en cultureel engagement

een sterk netwerk opgebouwd.”

Dit engagement kan tellen: Stef Vande

Meulebroucke was onder andere één van

de grote ondernemer-supporters van de

vzw Arteconomy, een initiatief dat creativiteit

wil stimuleren door kunstenaars binnen

de bedrijfsmuren te brengen. Hij is jarenlang

de bezielende voorzitter van Buda

Kunstencentrum en was zo betrokken bij

het eerste grensoverschrijdende kunstenfestival

in Europa: Next.

pioniers in europa

“Aanvankelijk stond ik weigerachtig. Ik

jeunde mij immens in mijn job. De idee

om leiderschap te mogen geven aan een

uniek pioniersproject in Europa bleef echter

door mijn hoofd spoken en trok mij

uiteindelijk over de streep. Mijn bedrijf is

in goede handen. Ik vond in mijn nicht

Hannelore Verdonckt iemand die beschikt

over alle capaciteiten om de onderneming

in goede banen te leiden. Het bedrijf zelf

mis ik niet, wél de mensen met wie ik jarenlang

nauw heb samengewerkt.” Het ligt

niet meteen voor de hand. Maar er bestaan

overeenkomsten tussen de vroegere en

de huidige job van de directeur-generaal.

“De missie van ons bedrijf was - en is nog

steeds – het beheer van gebouwen gebruiksvriendelijker,

efficiënter en eenvoudiger

maken. Dat kan alleen maar als de

specialisten en technici veel beter en open

met elkaar communiceren en hun eigen

belangen overstijgen. Dat is niet anders in

de Eurometropool.”

communiceren en acties onDernemen

“Vergelijk het met een huwelijk met 14 partijen

met 14 huwelijkslijsten. En toch zal dat

huwelijk voltrokken worden. Je voelt dat de

ambities van zoveel betrokken politici en

ambtenaren uiteraard niet dezelfde zijn. Alle

overheden hebben ook hun eigen manier

van werken. Dat betekent dat het Agentschap

niet zomaar tot actie kan overgaan.

Belangrijk is wel dat de wil bestaat om samen

acties te ondernemen. Het is mijn taak

om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.

De rol van het middenveld - de ‘société

civile’, zoals de Fransen dat zo mooi uitdrukken

- wint daarbij aan belang.”

eurometropool-Kaart

Het Agentschap pakt binnenkort met een

toeristische Eurometropool-kaart uit. “Een

bescheiden resultaat, maar wel een uitstekend

bewijs dat het echt mogelijk is om alle

toeristische diensten van 147 gemeenten

met elkaar te doen samenwerken. Maar onze

ambities moeten uiteraard hoger liggen. Alle

krachten en competenties inzake innovatie

aan het woord

in de 3 regio’s moeten wij bundelen. Het

versterken van het raster van onderlinge

verbanden tussen en met economie, cultuur,

onderwijs, onderzoek en zorg moet

ons als agglomeratie van 2 miljoen inwoners

op de Europese kaart een unieke identiteit

geven. Uiteraard moeten ook ruimtelijke

ontwikkeling en mobiliteit hiervoor

beter op elkaar afgestemd zijn.”

mahatma ganDhi

De vraag rest of de directeur-generaal nog

tijd zal hebben voor hobby’s. “Ik zal alle sectoren

in de Eurometropool verkennen. Zo

vervaagt de grens tussen mijn professionele

bezigheden en mijn passie voor cultuur.

Het voorzitterschap van Buda zal ik overdragen

om belangenvermenging te vermijden.

Verder probeer ik elke dag te mediteren.

Even mild zijn voor mezelf en voor

de anderen. Als de grote Mahatma Gandhi

ondanks zijn veel drukkere agenda en veel

meer tegenwind daarin slaagde, moet een

simpele Westflut dat ook kunnen”, besluit

Stef Vande Meulebroucke.

“Vergelijk het met

een huwelijk met

14 partijen met 14

huwelijkslijsten”

4 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 5

© Foto hol


werKen

Bruggen bouwen

In het zomernummer meldde de Stadskrant al dat je

binnenkort over de nieuwe Noordbrug zal kunnen rijden en

wandelen. De ingebruikname van de brug die de verbinding

maakt tussen de Noordstraat en de Beheerstraat, is gepland in

de tweede helft van september.

Intussen werkt men verder aan de sportkooi

waar jong en oud zich zullen kunnen

uitleven aan de voet van de nieuwe Noordbrug.

Rond die tijd gaat ook de bouw van

een zogenaamde ‘noodbrug’ op Overleie

van start. Vanaf midden oktober nemen we

immers afscheid van de Budabrug.

tafelbrug

De oude brug die Overleienaars gebruiken

om het stadscentrum te bereiken, moet

straks plaatsmaken voor een tafelbrug. Om-

dat het natuurlijk niet de bedoeling is de

bewoners van Overleie af te zonderen, legt

men een voorlopige voetgangersbrug tussen

de Diksmuidekaai en het bredere stuk

van de IJzerkaai aan. Zo kunnen voetgangers

ook tijdens de afbraak van de bestaande en

opbouw van de nieuwe Budabrug vlot de

Leie oversteken. De afbraak van de Budabrug

moet ook toelaten verder te bouwen aan de

nieuwe kaaimuur die stilaan verschijnt aan

de kant IJzerkaai. De werken aan de IJzerkaai

worden eind september afgerond.

VeiLigheid

boVen aLLes

September betekent het begin van

alweer een nieuw schooljaar. Dit wil

zeggen dat ook het verkeer ontwaakt

na een rustige vakantieperiode en

dat we met z’n allen extra waakzaam

moeten zijn voor elke weggebruiker,

ook de zwakke. Bij de verschillende

infrastructuurwerken die de stad uitvoert,

hebben we daarom niet alleen

aandacht voor aspecten als een goed

werkende riolering. De stad probeert

steeds van de gelegenheid gebruik

te maken om wegen en schoolomgevingen

verkeersveiliger te maken.

KoninKlijKestraat

Een goed voorbeeld hiervan is de pas

heropende Koninklijkestraat in Kooigem.

Oorspronkelijk waren de werken

bedoeld om het regen- en afvalwater

te scheiden en de aansluiting van de

Koninklijkestraat op de N50 opnieuw

aan te leggen. Bij de heraanleg werden

echter meteen een aantal ingrepen

gedaan die snelheidsremmend werken.

Nu de Koninklijkestraat heropend

is, komen we overigens in de laatste

rechte lijn naar een nieuwe invulling

voor Kooigemplaats waar de werken

in het voorjaar van 2011 zullen starten.

steenbaKKersstraat

Ook aan de Steenbakkersstraat vorderen

de werken gestaag. In het kader

van het veiliger maken van alle

schoolomgevingen, krijgt de uitgang

van de basisschool Sint-Theresia opvallende

lichtconstructies en legt

men er binnenkort verkeersdrempels

aan. De heraanleg van de Steenbakkersstraat

moet volledig af zijn tegen

de herfstvakantie. Uiteraard blijft het

ook daarna belangrijk dat iedereen

zich gedraagt op de weg!

De Kortrijkse brandweer

onderging een grondige

herstructurering.

Schaalvergroting en het

efficiënt gebruik van

de middelen liggen aan

de grondslag van deze

reorganisatie.

Brandweercommandant Hendrik Verdonck:

“Vroeger telde Kortrijk een hoofdpost aan

de Doorniksesteenweg die bemand was

door beroepsbrandweerlui. Verder beschikten

wij over vijf bijposten van de vrijwillige

brandweer in Aalbeke, Marke, Bissegem,

Heule en de oude brandweerkazerne in de

Rijkswachtstraat. In elke afdeling waren 30

manschappen voorzien, maar niet elke post

haalde deze capaciteit. Daarenboven rezen

er problemen inzake de beschikbaarheid

van vrijwilligers tijdens de normale werktijden.

De posten waren ook te klein, waardoor

wij onze beschikbare middelen niet

optimaal konden inzetten.”

schaalvergroting

Ondertussen dacht men op federaal niveau

na over de reorganisatie van de ‘civiele

veiligheid’ (lees: brandweer). Dat leidde

tot een wet waarbij men de gemeentelijke

structuur verliet en overging tot een zonale

indeling. Zo is West-Vlaanderen opgedeeld

in 4 hulpverleningszones. Kortrijk maakt

samen met 13 andere gemeenten deel uit

van de zone Zuid-West-Vlaanderen. Daarbij

geldt het principe van ‘de snelste adequate

hulp’ (SAH). “Het korps dat het snelst ter

Kortrijkse

brandweer

is hervormd

plaatse kan zijn, biedt hulp. Het is dus best

mogelijk dat bij een brand het korps van

Kuurne komt blussen omdat het nu eenmaal

het snelst bij de plaats van het onheil

kan zijn. Gemeentelijke grenzen zijn van

geen tel meer”, aldus Hendrik Verdonck.

van 6 naar 3

Deze evolutie viel samen met de Kortrijkse

plannen voor de herschikking van het eigen

korps. “Wij hebben de uitvoeringsbesluiten

niet afgewacht om te reorganiseren. De

posten van de Kortrijkse brandweer werden

teruggebracht van 6 naar 3: één in het

centrum, één in het zuiden en één in het

noorden. De posten van Aalbeke en Marke

vormen de ‘post zuid’ die zijn onderkomen

vindt in de kazerne van Marke (Tuighuizen).

Als tijdelijke overgangsmaatregel blijft er één

autopomp in Aalbeke. Eenmaal de site Callens

gerealiseerd is, verhuist deze autopomp naar

de Markse kazerne. De posten Bissegem en

Heule zijn samengevoegd in de ‘post noord’,

die in het najaar gehuisvest wordt in een

gloednieuw gebouw aan de industriezone

Waterven op het grensgebied Heule-Bissegem.

De bijpost Kortrijk (Rijkswachtstraat) is

geïntegreerd in de hoofdkazerne die als ‘post

veiligheid

centrum’ functioneert. De reorganisatie verandert

niets aan wat je te doen staat in noodsituaties.

Je belt steeds de 100 of 112.

eindeLijk bij de

brandweer!

Was het ook jouw jeugddroom om

brandweerman of –vrouw te worden?

Voel je die kriebel nog steeds als je de sirenes

hoort maar heb je ondertussen een

andere job? Dan ontvangt het Kortrijks

korps je met open armen als vrijwilliger.

Je komt terecht in een hecht team en kan

rekenen op een degelijke opleiding. Het

voldaan gevoel nadat je een medemens

kon helpen, krijg je er gratis bij.

, Info bij adjudant Johan De Backer

056 23 99 25, Johan.debacker@kortrijk.be

6 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 7


online

eID voor beginners

Heb je nog steeds een papieren identiteitskaart op zak? Dan ben je tussen de mazen van het net

geglipt en rep je je best zo snel mogelijk naar de dienst Burgerzaken. Sinds eind vorig jaar moet

elke Belg ouder dan 12 jaar namelijk een elektronische variant hebben. De Stadskrant zocht uit

wat je met de kaart kan aanvangen en zet enkele populaire toepassingen op een rijtje.

Hoewel de elektronische identiteitskaart

het dagelijkse leven een stuk gemakkelijker

maakt, blijkt dat maar weinig mensen de

praktische toepassingen van de eID benutten.

Tax on web kende je waarschijnlijk al,

maar de kaart komt ook handig van pas bij

tal van andere administratieve taken. Zelfs in

het openbaar vervoer en op het internet zal

de eID een steeds belangrijkere rol spelen.

openbaar vervoer

Via de website van de spoorwegmaatschappij

(www.nmbs.be) kan je sinds kort een treinticket

opladen op je identiteitskaart. De conducteur

controleert nadien via een kaartlezer

of je wel degelijk betaald hebt voor de rit.

TUSSEN ONS GEZEGD...

attest burgerZaKen

Heb je dringend een bewijs van nationaliteit,

woonst of gezinssamenstelling nodig, maar

ontbreekt het je aan tijd om naar het stadhuis

te gaan? Dan kan je dit onmiddellijk opvragen

en afdrukken via www.kortrijk.be/eid.

sociale ZeKerheiD

Een attest of informatie opvragen over

loopbaanonderbreking, inkomensuitkering,

sociale bijdrage of je wettelijk pensioen kan

sinds kort 24 /24 via www.socialsecurity.be.

police on web

Fiets gestolen of vandalisme opgemerkt?

Dan hoef je voortaan niet meer naar het

pin-code kwijt?

Uiteraard heb je voor elke handeling met

je eID je persoonlijke PIN-code nodig. Ben

je deze vergeten of verloren, dan kan je de

kaart onmiddellijk laten deblokkeren in

het stadhuis met je PUK-code. Ben je die

PUK-code ook kwijt, dan zit er niets anders

op dan nieuwe codes aan te vragen

bij de dienst Burgerzaken. Hou er rekening

mee dat dit een drietal weken duurt!

politiebureau. Met je eID kan je digitaal aangifte

doen via https://policeonweb.belgium.

be. Je kan er eveneens woningtoezicht aanvragen

of je alarmsysteem aanmelden.

Om aan de slag te gaan met je eID heb je

enkel een kaartlezer en de juiste software

nodig. Een kaartlezer kan je kopen in een

computerwinkel of electrozaak. Een uitgebreide

handleiding vind je terug op www.

eid.belgium.be of www.my.belgium.be.

, Interesse in de andere mogelijkheden?

Neem een kijkje op www.kortrijk.be/eid.

Getal van de maand

51.282

cursisten tussen 25 en 64 jaar volgden het

voorbije jaar een dag -of avondopleiding

in onze stad. Omdat het niet altijd eenvoudig

is om meteen dié cursus te vinden

die je zoekt, kan je terecht in de Kortrijkse

Leerwinkel. Je vindt er alle info over volwassenenonderwijs

en –vorming.

, Interesse? www.leerwinkelkortrijk.be,

056 28 09 00, Leiestraat 22, Kortrijk.

Kleine dromen,

grote ideeën

Een tijdje geleden lanceerde de Stadskrant een oproep om

ideeën in te sturen voor het IF-festival. Meer dan honderd

inwoners lieten hun creatiefste brein werken en dienden een

voorstel in. Tientallen studenten van Howest gaan binnenkort

de uitdaging aan om deze onmogelijke ideeën te realiseren.

eitje pellen

Ondanks haar jonge leeftijd kwam Luka

Van Lembergen (9) op de proppen met

het idee voor een uiterst handig keukensnufje.

“Telkens als ik een gekookt eitje

wil eten, verbrand ik mijn vingers omdat

de schaal zo moeilijk loskomt. Mijn mama

heeft hetzelfde probleem, dus bedacht ik

een ‘eierkraker’ waarmee je de schaal eraf

kan zuigen. De uitwerking laat ik aan de

studenten over, maar ik zal zelf de kleuren

mogen bepalen”, glundert Luka.

spinnen paKKen

Drie studenten zullen binnenkort hun

hoofd breken over een handig gereedschap

om spinnen en andere insecten levend

te pakken en ze nadien in de natuur

vrij te laten. Ze doen dit op vraag van natuurliefhebber

Rémi Verhenne. “Al te vaak

moeten spinnen eraan geloven als ze zich

in de huiskamer laten zien. Spijtig, want

eigenlijk doen deze beestjes niemand

kwaad. Daar komt nu hopelijk een einde

aan.”

broeKspijpsieraaD

Birgitte Minjauw vestigt haar hoop op het

esthetisch talent van de studenten. “Onlangs

was ik aanwezig op een receptie

en besefte ik pas na een half uur dat mijn

fietsspelden nog steeds op mijn broekspijp

zaten. Sindsdien gebruik ik ze steevast als

armband, maar dat is niet bepaald modieus.

Ik ben ervan overtuigd dat de studenten

een praktisch handige en mooie fietsspeld

kunnen ontwikkelen.”

, Benieuwd naar de andere ideeën? Neem een

kijkje op www.innovationfestival-kortrijk.be.

8 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 9

innovatie

if-Lab LiVe

Van 4 tot 15 oktober toveren studenten

het Industrial Design Center van

Howest om in een heus IF-lab. Gedurende

twee weken zullen ze de bekroonde

ideeën uitwerken. Iedereen is

welkom om hen aan te moedigen tijdens

deze lange werkdagen. Het hele

gebeuren zal je ook live kunnen volgen

op verschillende schermen in de

stad. Het uiteindelijke resultaat stellen

ze tentoon tijdens het IF-festival dat

loopt van 8 tot 25 oktober in en rond

Budascoop.

, www.innovationfestival-kortrijk.be

ZiLVer op

imagine cup

Howest-studenten Digital Arts and Entertainment

behaalden onlangs een

zilveren plak in de Microsoft Imagine

Cup. Een opmerkelijke prestatie, want

er waren niet minder dan 300.000

deelnemers uit 124 landen. Hun innovatieve

puzzelgame heet ‘Shift’ en

staat op naam van de studenten Rob

De Reycke, Jeroen Tavernier, Leslie

Van den Broeck en Jerry Verhoeven.

Bedoeling van het spel is om één centraal

eiland te laten bloeien. Uiteraard

gaat dit niet vanzelf en moet je als

speler de confrontatie aangaan met

tal van problemen. Een educatief spel

waar heel wat hersengymnastiek aan

te pas komt!


leeFmilieu

Meer groen op je bord

Ben jij ook een lekkerbek? Een gevarieerde en gezonde voeding is gunstig voor geest en lichaam.

Maar soms maken wij gebruik van ingrediënten die een nefaste invloed hebben op het milieu.

Nochtans kan je de bereiding van lekkere gerechten best combineren met respect voor het milieu.

Een halve eeuw geleden vond je 2.000 verschillende

producten bij de kruidenier. Nu

tellen de schappen van een supermarkt

om en bij 16.000 voedingsmiddelen. Voedsel

is overal en altijd te koop. Waarschijnlijk

vind je het normaal dat je in december

aardbeien kan kopen of dat je boontjes uit

Kenia komen.

belasting milieu

Dit reusachtige aanbod biedt wellicht voordelen

voor de vele hobbykoks, maar heeft

echter nadelige milieueffecten. Het voedsel

legt een hele weg af vóór het ons bord

bereikt: de verwerking, de verpakking en

het transport. Sommige productiemethodes

vergen veel energie en bestrijdingsmiddelen

die het milieu zwaar belasten.

Als je je de ethische vraag stelt over de

uitvoer van letterlijk levensnoodzakelijke

producten uit het zuiden, lijkt het wel of

eten kopen niet zo onschuldig is. Dat hoeft

geen reden tot paniek te zijn. Je kan als milieubewuste

bourgondiër door het leven

gaan. Het is zaak van enkele eenvoudige

keuzes te maken.

slim Kopen

Als je verse seizoensgroenten en fruit

koopt, verminder je de druk op het milieu.

Daarenboven smaken en ruiken tomaten

in hartje winter nooit zo goed als de zongerijpte

exemplaren in de zomer. Ben je

de voeling met de seizoenen kwijtgeraakt?

Geen nood, www.groentekalender.be

geeft je een overzicht van alle seizoensgebonden

groenten.

Meer groenten en fruit verorberen is niet

alleen goed voor de gezondheid, ook de

impact op het milieu is duidelijk kleiner

dan dat van vlees. Zo heb je bijvoorbeeld

16.000 liter water nodig om 1 kg biefstuk

te produceren, terwijl je met 350 liter water

de klus klaart voor 1 kg appelen.

voeDselteams

Kies dus voor streekgebonden producten.

Fruit en groenten die verre afstanden moeten

afleggen belasten het milieu. Er is ook

veel energie nodig om de verse producten

koel te bewaren. Vitaminen en smaak gaan

tijdens het transport vaak verloren. Lokale

producten zijn lekkerder, goedkoper in de

portemonnee en milieuvriendelijker. Voor

lokaal lekkers haal je een groentepakket in

huis of kan je terecht bij een voedselteam:

www.voedselteams.be. Je ontdekt er stee-

vast vergeten, maar lekkere streekgroenten

en je krijgt er een receptje bovenop.

fair traDe

Heb je toch zin in iets exotisch? Dan vind

je je gading in het assortiment van de eerlijke

handel. Tijdens Fair Trade Culinair van 29

september tot 9 oktober laten horecazaken

je kennismaken met een brede waaier aan

originele gerechten van eerlijke en duurzame

oorsprong. Eerlijk proeven is de boodschap.

Info: www.noordzuidkortrijk.be

Onderwijs, een

dure kwestie?

De stad, het OCMW en vele partners bundelen dit jaar de

krachten om de strijd aan te gaan tegen armoede en sociale

uitsluiting. Eén jaar lang doet de Stadskrant haar duit in het

zakje door een maandelijkse bijdrage te wijden aan één bepaald

domein van armoede. In dit artikel nemen wij het onderwijs

onder de loep.

Op 1 september trekken opnieuw veel

kinderen en jongeren naar school. Het

nieuwe schooljaar betekent echter voor

heel wat ouders een financiële aderlating.

Kinderen hebben een nieuwe pennenzak,

boekentas of een T-shirt voor het turnen

nodig, zij moeten hun busabonnement

vernieuwen of hun fiets op orde zetten.

Onderzoek toonde aan dat een jaar basis-

onderwijs zowat 365 euro kost. Voor een

jaar middelbaar onderwijs tellen wij gemiddeld

950 euro neer. Deze kosten vormen

een flinke hap uit het gezinsbudget.

Voor veel gezinnen zijn dergelijke uitgaven

niet evident. De kans dat een kind uit

een bescheiden milieu zich door zijn opleiding

opwerkt tot een hogere klasse is

heel klein. Dit stemt toch tot nadenken… .

jaar van de armoede

aLLe beetjes heLpen

maximumfactuur

Door de invoering van de maximumfactuur

mag de schoolrekening in het kleuteronderwijs

niet meer dan 20 euro bedragen.

Voor het lager onderwijs ligt de grens op 60

euro. Men legde wettelijk vast wat al dan

niet tot de maximumfactuur behoort. De

Vlaamse regering maakte een lijst op met

alle materialen die een basisschool gratis

aan alle kinderen ter beschikking moet

stellen: een passer, een geo-driehoek, lat,

potlood, balpen, woordenboek, … .

stuDietoelage

Wist je dan één kind op vier in aanmerking

komt voor een toelage van de Vlaamse

Gemeenschap? Wil je weten of je daar ook

recht op hebt, vraag dan gerust meer info bij

de school van je kind of via www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

of ga eens langs bij

het Sociaal Huis, Budastraat 27 in Kortrijk.

Op donderdag 21 oktober kan je tussen

13.30 en 16.30 uur terecht in het Sociaal

Huis voor het invullen van het aanvraagformulier

voor de studietoelage.

staD KortrijK steunt

Ook de stad Kortrijk wil gezinnen financieel

ondersteunen bij de betaling van hun schoolfactuur

in het basis- en secundair onderwijs.

Genieten jullie van een voorkeursregeling

voor de ziekteverzekering of komen jullie in

aanmerking voor de terugbetaling van medische

kosten door het OCMW? Laat dit dan

zeker weten aan de school van jullie kinderen.

Je krijgt automatisch een korting van 15 euro

op de schoolfactuur voor het basisonderwijs,

de 1 e graad A-stroom of ASO. Een korting van

30 euro is bestemd voor de 1 e graad B-stroom

en de leerlingen TSO, BSO, KSO, DBSO en Buso.

, www.kortrijk.be/leren/toelagen

10 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 11


cultuur

Stoet in de stad

Na amper twee maanden lokte de tentoonstelling ‘OnGELOOFlijk! Van hemel, hel en halleluja’

al meer dan 2.600 bezoekers. Dat geloof en religie niemand onberoerd laat, is met dit cijfer

nogmaals bewezen. De tijd dat Kortrijkzanen in groten getale naar allerhande religieuze

processies trokken, ligt trouwens helemaal niet zo veraf.

Slechts 50 jaar geleden stapten tienduizenden

gelovigen mee in de laatste processie

van het Heilig Haar. Naast de Sacramentsprocessie

en de Kinderprocessie

was dit de populairste optocht in Kortrijk.

heilig haar

Filips van den Elzas, graaf van Vlaanderen,

bemachtigde het Heilig Haar tijdens

zijn kruistocht in het Heilig Land. Na zijn

thuiskomst in 1177 borg men de reliek

nauwgezet op in de Onze-Lieve-Vrouwekerk

in Kortrijk. Het haar, dat afkomstig

zou zijn van de gestorven Christus, kreeg

sindsdien jaarlijks een centrale plaats in

een groots opgezette processie. Omringd

door processiekruisen, vaandels, lantaarns

en praalwagens vereerde een massa gelovigen

het Heilig Haar in een stoet door

de straten van Kortrijk. Hoewel er in die

tijd heel wat twijfelachtige relieken in omloop

waren, besliste de bisschop in 1612

dat het Heilig Haar toch verder mocht

vereerd worden. Vanuit het hele land

zakten tienduizenden gelovigen af naar

onze contreien om een glimp op te van-

gen van Christus’ haar. Jaar na jaar waren

zelfs extra treinen en trams nodig om de

menigte naar het centrum van Kortrijk te

begeleiden. De kerk schafte de processie

uiteindelijk af omdat ze de verering van

relikwieën niet langer wilde aanmoedigen.

De laatste optocht ging uit in 1964.

De processiekledij die men destijds droeg,

kan je vandaag wel nog steeds bewonderen

tijdens het kerstspel van de Kortrijkse

Pleinschool. Het volledige verhaal, geïllustreerd

met sprekende foto’s, krijg je te

horen in het Museum 1302.

, Meer info over de tentoonstelling vind je op

www.kortrijk.be/ongelooflijk of 056 27 77 80.

hairdress

Wie dacht alles al gezien te hebben in modeland,

moet beslist een kijkje nemen in de bovenzaal van

het Museum 1302. Speciaal voor de tentoonstelling

ontwierp Ben Gregory de veelbesproken ‘Hairdress’.

De haarstylist uit Londen kwam met het idee op

de proppen toen hij de vraag kreeg om het kapsel

van een fotomodel te stileren als een kleed. De

Hairdress kreeg vorm door de lange lokken van

Indische vrouwen. Zij laten hun haar steeds maandenlang

groeien om het nadien af te knippen en

te offeren aan hun godheid. Het ontwerp is bovendien

een knipoog naar de Heilig Haarprocessie.

Sportkriebels

in aantocht

Nu de vakantie erop zit, breekt voor velen onder ons opnieuw

een zittend leven aan. Veel bewegen is nochtans van kapitaal

belang. Heb je je voorgenomen om het dit jaar wat sportiever

aan te pakken, dan helpen vzw Sportplus en de vele sportclubs in

Kortrijk je graag op weg.

Redenen om te sporten zijn er genoeg.

Uitvluchten om het niet te doen jammer

genoeg ook. Je hoeft nochtans geen marathon

te lopen om goed bezig te zijn. Tweemaal

per week een half uurtje sporten, volstaat

vaak al.

DemonstratiemiDDag

Om je een extra duwtje in de rug te geven,

palmen verschillende Kortrijkse sportclubs

binnenkort de Grote Markt in. Met een

heuse demonstratieshow willen ze klein

en groot laten kennismaken met hun lievelingssport.

Je krijgt er de kans om te duiken

in een heuse duiktank, leert de wereld

van het zweefvliegen kennen of kan meer

informatie inwinnen over rolhockey, karate,

aikido, worstelen of turnen. Jong en oud

kunnen zich vergapen aan de kennis en

kunde van de sporters. Wedden dat je de

sportkriebels gauw te pakken krijgt?

, Het ‘openingsevent’ vindt plaats op zaterdag 11

september van 14 tot 18 uur op de Grote Markt.

win een sportkaart !

sportcLubs

houden

opendeur

Weet je niet goed welke sport je het

beste ligt of heb je zin in iets anders? Dan

kan je inspiratie opdoen tijdens de opendeurdagen.

Meer dan 100 sportclubs

geven je in september een maand lang

de kans om hun sport uit te proberen. Zo

hoef je niet nodeloos een sportoutfit aan

te schaffen. Meer info over de openlesdagen

en de deelnemende clubs vind je

op www.kortrijk.be/sport.

inschrijven

Een volledig overzicht van de verschillende

Sportplusactiviteiten lees je in de

brochures ‘Kidssport’ en ‘Sport voor volwassenen’.

De folders kan je op de kop

tikken in de stedelijke centra en bij de

directie Sport. Je kan de brochures ook

downloaden op www.kortrijk.be/sport.

Inschrijven doe je bij de directie Sport,

Bad Godesberglaan 22, 056 27 80 00.

sport 55+

Onder het motto ‘je bent nooit te oud

om te sporten’ kunnen ook 55-plussers

zich uitleven in tal van sporttakken. Pilates,

tai chi, speedminton, nordic walking,

petanque, aquagym, …. Je kan

het zo gek niet bedenken of Sportplus

heeft het in haar programma. Interesse?

Op maandag 13 en donderdag 16 september

kan je vrijblijvend en volledig

gratis kennismaken met een resem

sporten op jouw maat. Neem een kijkje

op de website of haal de brochure ‘Gratis

kennismaken met sport in Kortrijk

op in het stadhuis of de sportdienst.

, www.kortrijk.be/sport, 056 27 88 00

De redactie van de Stadskrant mag één lezer gelukkig maken met een sportkaart, geldig van september tot augustus. Wie weet hoeveel

sportkaarten vorig jaar verkocht werden, stuurt als de bliksem een kaartje met het antwoord naar Stadskrant, Grote Markt 54 in

Kortrijk. Je kan ook mailen naar stadskrant@kortrijk.be. Vergeet je naam, geboortedatum en telefoonnummer niet te vermelden. De

winnaar mag op 15 september een telefoontje verwachten.

12 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 13

sport


sociaal

Deel je cultuur,

feest met je buur!

In een gemeente kennen de mensen elkaar nog, maar de steden zijn door de jaren heen steeds

anoniemer geworden. Toch kan het ook anders. Dat proberen de inwoners van Kortrijk zo

goed mogelijk te bewijzen. Met initiatieven als Potjebuur, Keizer Kermis en tal van straat- en

buurtfeesten zwengelen de Kortrijkzanen de contacten met elkaar zo goed mogelijk aan.

Potjebuur is een evenement dat eigenlijk

zijn wortels heeft in de islam en een voortvloeisel

is van het Suikerfeest. Hierbij is het

de bedoeling dat de moslims eten delen

en elkaar vergasten op lekkernijen. Het

Suikerfeest is het traditionele einde van de

ramadan, die dit jaar valt op 10 september.

Op dezelfde dag vindt Potjebuur plaats. Dit

initiatief is bedoeld om de hele bevolking

vertrouwd te maken met dit leuk feest. Organisatrice

Christine Moreel: “De ambitie is

om iedereen op die dag een gerechtje te

laten brengen naar iemand uit de buurt.

Hiervoor moet je eigenlijk geen speciale

moeite doen: je bereidt gewoon iets meer

dan gewoonlijk en brengt één portie naar

een buur. Het mag eventueel om een onderlinge

uitwisseling gaan, maar het initiatief

is veel krachtiger als er vooraf geen

afspraken worden gemaakt tussen buren.

Op die manier kunnen we er meer mensen

bij betrekken en is de verrassing ook gro-

ter.” Potjebuur is op dit moment nog niet

echt in onze cultuur geïntegreerd, maar

het is wel de intentie er een nieuwe jaarlijkse

feestdag van te maken, die door de

jaren heen verder kan groeien.

KeiZer Kermis

Ook in Bellegem hebben ze een hekel aan

anoniem wonen. Daarom namen een aantal

bewoners uit de Dottenijsestraat vorig

jaar het initiatief om dat typische stadsverschijnsel

een halt toe te roepen. Ze bliezen

Keizer Kermis nieuw leven in. Dit evenement

werd vroeger georganiseerd door

de vier cafés uit de straat, waarvan nu alleen

nog café De Keizer overblijft. Na het

succes van 2009, toen zestig mensen present

tekenden, vond dit ontmoetingsfeest

opnieuw plaats op 21 augustus, met een

barbecuebuffet, een receptie en heel wat

animatie. De apotheose van de avond was

de boogschietwedstrijd, waarvan de win-

naar werd uitgeroepen tot Keizer. “Tijdens

de winter organiseerden we voor het eerst

een nieuwjaarsreceptie. Ook die viel in de

smaak en is voor herhaling vatbaar”, aldus

initiatiefnemer Steven De Wit.

buurtfeeSten in de lift

De stad wil over het hele grondgebied

buurt- en straatfeesten ondersteunen en

kreeg daar vorig jaar heel veel positieve

reacties op. Liefst 86 initiatiefnemers,

goed gespreid over Kortrijk en deelgemeenten,

maakten gebruik van de mogelijkheid

om een subsidie in de wacht

te slepen. Bovendien vinden de organisatoren

goed hun weg tot de aanvraagprocedure

en de toelage. De stad wil

toekomstgericht het reglement nog beter

bekend maken, om het aantal buurt-

en straatfeesten verder op te krikken.

Vakantie voor het goede doel

Vakantie hoeft niet altijd het synoniem te zijn van pretentieloos vertier. Twee Kortrijkse

jongeren en een wat oudere stadsgenoot brachten hun vakantie op een originele manier door. Zij

gooiden het over een sociale en internationale boeg.

Sarah Declercq voor het Witte Huis

amerikaanse

dipLomatie

Sarah Declercq was één van de twee Belgische

deelnemers aan het Benjamin Franklin

Transatlantic Fellows Summer Institute

(BFTF) aan de Wake Forest University in

North Carolina, dit dankzij haar essay over

hoe ze de relaties tussen de USA en Europa

zou bevorderen. “Ik leerde veel mensen

kennen, soms met dezelfde cultuur of een

totaal andere achtergrond. Maar al zijn de

verschillen groot, je kan toch goed met elkaar

overweg. We voerden verhitte discussies

over de oorlog in Irak, de al dan niet

positieve invloed van de EU, ‘gay rights’, ….

Met diezelfde personen kan je ook ontzettend

veel lol trappen. En dat is precies de

kern van het BFTF: betere transatlantische

relaties beginnen bij een beter begrip van

andere culturen”, aldus Sarah. “We hadden

in het State Department een gesprek met

de undersecretary of state. Dat was een eyeopener

inzake diplomatie. Hij praatte anderhalf

uur over ernstige onderwerpen zonder

ook maar één standpunt in te nemen. Ik

wilde altijd iets in de diplomatie doen, maar

ik geef graag mijn mening en hou er niet

van de waarheid te verzwijgen. Anderzijds is

het een uitdaging. Dus wie weet, de eerste

vrouwelijke secretaris-generaal van de VN,

zie ik wel zitten”, knipoogt Sarah.

, sarahsbreakaway.tumblr.com

bart VandewieLe op

bouwkamp in butare

Bart Vandewiele trok in juli met Bouworde

Vlaanderen op bouwkamp in het Rwandese

Butare. Hij droeg er letterlijk en figuurlijk

zijn steentje bij tot een gezondheidscentrum

dat de moeder- en kindersterfte wil

terugdringen.

Bart Vandewiele in Butare

“Rwanda is een atypisch Afrikaans land.

De werknemers verschenen stipt op tijd

en de bussen vertrokken zelfs vroeger dan

vermeld op het rittenschema”, verbaast

Bart Vandewiele zich. Bart stak de handen

uit de mouwen: hij kapte met pikhouwelen

geulen voor de fundamenten, bracht

stenen aan, versjouwde bakstenen,…. “Ik

voelde mij heel veilig, in tegenstelling tot

wat sommige media over Rwanda beweerden.

Maar je moet geen politieke uitspraken

doen, dat is om problemen vragen.

Het contact met de plaatselijke bevolking

was intens. Het voelt goed aan om iets

concreets te realiseren en met eigen ogen

te zien waar het geld naartoe gaat”, blikt hij

tevreden terug.

fietsen Voor

het goede doeL

Bart Vandewalle is het buitenbeentje in de

reeks. Hij is geen student, maar leerkracht

plastische opvoeding aan de school voor

Sara en Bart op weg

bijzonder onderwijs Ter Bruyninge. Precies

voor die school fietste hij samen met collega

Sara Wastijn van het Canadese Ottawa

naar het Argentijnse Ushuaia, een tocht van

om en bij 20.000 km. Bedoeling is om geld

in te zamelen voor een kleine windmolen in

Ter Bruyninge. De twee fietsers willen ook

achterhalen of de clichés over het Amerikaans

continent al dan niet kloppen.

, Benieuwd? Neem een kijkje

op ottawa-ushuaia.blogspot.com.

14 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 15

vrije tijd


vroeger en nu

en toen

was er...

negentienhonDerDeenennegentig

Deze classicistische orangerie vormde binnen

de ommuurde tuin een onderdeel

van een patriciërshuis uit 1777 dat nu het

Broelmuseum huisvest. De orangerie zelf

dateert uit de 19e eeuw en diende vroeger

als wintertuin voor oranjeboompjes en andere

uitheemse bloemen en planten. Deze

typische wintertuin is zuidwaarts georiënteerd

en geflankeerd door twee torentjes.

Eind de jaren tachtig verkeerde de orangerie

in een dermate staat van verval dat

restauratie geen overbodige luxe was. Op

deze foto van Egide van Hoonacker uit de

collectie van Paul Debrabandere zie je duidelijk

in welke erbarmelijke toestand het

gebouw zich in 1991 bevond.

tweeDuiZenD en tien

De restauratie gebeurde in verschillende

fases waardoor de serre opnieuw in haar

oorspronkelijke praal schittert. De grote

centrale gebogen raampartij zorgt voor

een unieke lichtinval. Behalve de installatie

van praktische voorzieningen zoals

verlichting, sanitair, keuken en toog, is de

orangerie sober gedecoreerd met houten

lambriseringen en een zwart-wit betegelde

oude kerkvloer. De orangerie is

met authentiek meubilair van de bekende

Kunstwerkstede De Coene als museumcafé

ingericht. Verenigingen kunnen de

orangerie huren.

gepensioneerd stadsarchitect

is fier op orangerie

De gerestaureerde orangerie is één van de vele projecten waarop Jean-Pierre

Vanacker met tevredenheid en trots terugblikt. De Kortrijkse stadsarchitect

zette onlangs een punt achter zijn dertigjarige carrière. Hij leidde honderden

projecten en tienduizend grote en kleine dossiers in goede banen. Hij was bij

vele bouwprojecten betrokken en gaf de stad vorm. Het stadsbestuur wenst

hem een deugddoend pensioen, een goede gezondheid en veel tijd voor zijn

hobby’s en gezin.

JE VERDIENT EEN PLUIM!

Sta jij vol bewondering voor die ene persoon

die zich al jarenlang belangeloos inzet

voor één of ander doel in je omgeving?

Vind je dit engagement een pluim waard?

Dan kan je vanaf 6 september jouw kandidaat

nomineren op www.depluim.be. Op

die dag lanceren alle regionale TV-zenders

en de Koning Boudewijnstichting voor

het zevende jaar op rij een gezamenlijke

oproep ‘De Pluim’, voor wie zich op lokaal

niveau inzet voor een open en aangename

samenleving. De winnaar sleept maar liefst

2.000 euro in de wacht, vier overige geselecteerden

per lokale zender ontvangen

elk 500 euro.

, Meer info vind je op www.depluim.be, bij je

regionale zender of op het nummer 070 344 083.

RITJE NAAR HET

CONTAINERPARK?

Plan je een ritje naar het containerpark?

Raadpleeg dan eerst even de nieuwe openingstijden

voor je je wagen vollaadt. Vanaf

30 augustus wijzigen de uurroosters op

alle Kortrijkse recuperatieparken.

Diftarpark Graaf Karel de Goedelaan:

• donderdag van 9 tot 12.30 uur

• dins-, woens- en vrijdag van 14 tot 19 uur

• zaterdag van 8 tot 12.30 uur en 13 tot 16 uur

Maandagweg, Kortrijk:

• dinsdag van 9 tot 12 uur

• woens- en vrijdag van 14 tot 19 uur

• zaterdag van 8 tot 12 uur

Rollegemseweg, Rollegem

• woens- en vrijdag van 9 tot 12 uur

• dinsdag van 14 tot 19 uur

• zaterdag van 13 tot 16 uur

Lage Dreef, Heule

• dins- en vrijdag van 9 tot 12 uur

• woensdag van 14 tot 19 uur

• zaterdag van 8 tot 12.30 uur en 13 tot 16 uur

, www.kortrijk.be/containerpark

kieS de leukSte

ZOMERFOTO!

De Stadskrant ging deze zomer op zoek

naar de mooiste, meest ontroerende of

gewoonweg grappigste Kortrijkse vakantiefoto.

Een tiental vakantiegangers stuurden

al een kiekje in om mee te dingen

naar een geschenkbon van een bekende

Kortrijkse speciaalzaak in video-, audio- en

electroapparatuur. Tot 15 september kan je

mee bepalen welke foto de hoofdprijs van

100 euro in de wacht sleept, of één van de

vier andere geschenkbonnen van 50 euro.

Breng snel je stem uit op www.kortrijk.be/

zomerfotowedstrijd.

DE BIB, TOT UW DIENST

Vanaf 1 september 2010 wijzigen de openingstijden

van de Kortrijkse bibliotheken.

Goed nieuws voor het jonge volkje want

nu kunnen zij er op dezelfde tijdstippen

terecht als de volwassenen. De centrale bibliotheek

opent voortaan één uur vroeger

en ’s avonds mag je er een half uur langer

vertoeven. Over de middag blijft de bib

open en kan je tijdens je lunchpauze genieten

van een rustige omgeving met lectuur,

muziek, gratis surfen via de hotspot of

zelfs het middagnieuws meepikken. Ook

de openingstijden van de buurtbibliothe-

KortrijK Kort

ken werden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

De buurtbibliotheek Bellegem

krijgt bijvoorbeeld opnieuw een beperkte

dienstverlening op zaterdagvoormiddag.

, www.kortrijk.be/bibliotheek

KRINGLOOPWINKEL

HAALT TExTIEL OP

Wie de Kringloopwinkel binnenloopt,

snuistert er vast en zeker tussen de kwaliteitsvolle

tweedehandskledij. Om aan de

toenemende vraag te kunnen voldoen,

organiseert de Kringloopwinkel dit najaar

bijkomende textielinzamelingen via huisaan-huisophaling.

Op die manier draagt

de winkel haar steentje bij tot het vermin-

16 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 17


KortrijK Kort

deren van de afvalberg én zorgt ze voor

zinvol werk in de eigen regio. Woon je in

Heule, dan vindt een eerste ophaalbeurt

plaats op vrijdag 24 september. Kortrijk

komt aan de beurt op maandag 27 september

(buiten centrum) en op dinsdag 5

oktober (centrum). Wil je weten wanneer

de ophaalbeurt in jouw straat plaatsvindt?

Hou dan je brievenbus in de gaten. Eén

week vóór de Kringloopwinkel langskomt,

vind je een textielzak bij de reclamefolders.

De volledige ophaalkalender vind je op

www.dekringloopwinkel.be. Zelf je kledij

binnenbrengen in de Kringloopwinkel kan

natuurlijk ook nog steeds.

, Kringloopwinkel Kortrijk, Gentsesteenweg 176,

doorlopend open van maandag tot zaterdag van

9.30 tot 17.30 uur, www.dekringloopwinkel.be

SOCIAAL HUIS EN OCMW

PASSEN OPENINGSUREN AAN

Om nog vlotter bereikbaar te zijn, breiden

het Sociaal Huis en het OCMW vanaf 1

september de openingstijden uit. Je kan

er van maandag tot vrijdag elke morgen

terecht tussen 9 en 12 uur. Op maan-,

Het Kortrijks Conservatorium pakt dit najaar,

in samenwerking met de vzw Klink-

Klank, uit met een heuse primeur voor

West-Vlaanderen. Voor het eerst zijn baby’s

en peuters vanaf 4 tot 36 maanden en

kleuters tussen 3 en 5 jaar welkom in het

Kortrijks Conservatorium om hun muzikale

talenten te ontwikkelen. Het samen

musiceren en muziek beleven, gebeurt in

groepjes van 6 tot 8 kinderen, onder begeleiding

van de (groot-)ouders. Samen

zingen, dansen op verschillende muziekstijlen,

eenvoudige versjes en schootspel-

dins- en vrijdag bereik je de medewerkers

ook tussen 13 en 16 uur. Op donderdag

is het onthaal van beide diensten maar

liefst open tot 18 uur. Op vrijdag tenslotte

sluiten de deuren om 15 uur. De zitdagen

van het Sociaal Huis in de deelgemeenten

blijven ongewijzigd.

, Budastraat 27, 056 24 48 00,

www.sociaalhuiskortrijk.be, www.ocmwkortrijk.be

ONBEZONNEN

ZONNEPANELEN

Je hebt het wellicht al gelezen: voor zonnepanelen

en zonneboilers heb je sinds 19

augustus geen stedenbouwkundige vergunning

meer nodig. Een bericht waar je

ongetwijfeld warm van wordt, maar toch

met enige nuance moet bekijken. Enkel

zonnepanelen en zonneboilers die geïntegreerd

zijn in het dakvlak komen in aanmerking

voor deze nieuwe regel. Voor alle

andere installaties moet je nog steeds een

toelating aanvragen. Hou er bovendien rekening

mee dat de apparatuur het uitzicht

van bepaalde monumenten of geïnventariseerde

gebouwen niet mag wijzigen. Heb

Muziek op schoot

en Kleuteratelier

letjes versterken de band tussen (groot-)

ouder en kind en het sociaal contact tussen

de kinderen onderling.

Elke les duurt 45 minuten en wordt afgesloten

met een koffie- of theemoment.

De sessies Muziek op schoot vinden plaats

op zaterdagochtend, het Kleuteratelier op

zaterdagnamiddag. Om je enthousiast te

maken, kan je al een kijkje nemen op de site.

, www.klinkklank.be, info@klinkklank.be,

0473 61 72 86

je twijfels? Aarzel dan niet om je licht op te

steken bij de blauwe balie ‘bouwen’ in het

stadhuis.

, www.kortrijk.be/wonen

hilde demedtS

nam op 12 juli afscheid als schepen van onze

stad. Volgens de gemaakte afspraken zou

Hilde Demedts pas op 31 december afstand

doen van haar schepenmandaat, maar om

gezondheidsredenen verkoos ze vervroegd

haar mandaat neer te leggen. Demedts deed

27 jaar geleden haar intrede in de Kortrijkse

gemeenteraad. Zes jaar later (in mei 1989)

werd ze schepen. Ze was onder meer bevoegd

voor financiën, juridische zaken, burgerzaken,

facility, veiligheid en openbare werken.

Jaar na jaar ontwikkelde ze zich tot één

van de sterke krachten van het stadsbestuur.

Tijdens haar laatste mandaat als schepen van

personeel was ze overigens diegene met de

grootste anciënniteit en ervaring binnen het

college van burgemeester en schepenen.

Je bent jong, je woont in Kortrijk en je

houdt van theater, festivals, sportmanifestaties,

een goed boek of een grappige

film? Dan voldoe je aan de vereisten

om voortaan als CJP’er door het leven te

gaan. Dit jaar schenkt de stad haar inwoners

tussen 16 en 26 jaar zelfs een gratis

lidmaatschap!

cultuurjongerenpaspoort

CJP staat voor een eigenzinnige kijk op

het cultuur- en vrijetijdsaanbod in Kortrijk

en ver daarbuiten. Dankzij je CJPkaart

betaal je pakken minder voor een

avondje uit, maar er is meer:

• Je krijgt een persoonlijke kortingskaart

die recht geeft op honderden cultuur-

en vrijetijdsvoordelen in Kortrijk en de

rest van Vlaanderen.

tim de vogelaere

mag zich de winnaar noemen van het

Vlaams Pleitjuweel. Elk jaar nemen pleiters

van de verschillende Vlaamse balies het

tegen elkaar op in een strijd om het beste

pleidooi. Met een zwaarwichtig strafdossier

onder de arm voeren ze een gestructureerd

en helder pleidooi in de hoop als

beste te overtuigen. Een jury bestaande

uit beroepsmagistraten en advocaten

gaat daarenboven na of de kandidaten

geen loopje nemen met het recht. “De

vorm van het pleidooi is naar mijn aanvoelen

minstens even belangrijk als de

inhoud. Wie zijn boodschap niet kan verpakken,

trapt meestal naast het doel, hoe

juist de inhoud ook is”, aldus de 27-jarige

Kortrijkse advocaat.

word cjp’er!

• De kaart is een European Youth Card. Je

kan er dus in meer dan 40 Europese landen

je voordeel mee doen.

• Elk seizoen ontvang je een CJP-magazine

met tips voor een avondje uit, interviews,

wedstrijden en tal van voordelen.

• CJP-leden proeven van allerlei activiteiten

en evenementen. Zo kan je gratis naar de

Boekenbeurs of de film en krijg je wekelijks

een ongelooflijk kortingsaanbod.

Dit najaar ontvang je een eerste magazine

in je bus. In de begeleidende brief staat een

unieke activatiecode. Met die code kan je

je lidmaatschap online activeren. Een week

later ontvang je je welkomstpakket in de

bus. Aarzel niet !

, www.cjp.be/kortrijk

melanie vervaeke

de mensen

werd onlangs verkozen tot Belgisch kampioen

hondentrimmen. De 28-jarige

Kortrijkse neemt al jarenlang deel aan

trimwedstrijden en runt al tien jaar een

hondensalon. “Elk hondje verzorg ik alsof

het mijn eigen huisdier zou zijn. Ik heb zelfs

klanten die speciaal uit Parijs komen omdat

ze mijn service zo goed vinden”, aldus een

trotse Melanie. “Het Belgische kampioenschap

winnen, was nochtans geen eenvoudige

klus. De jury was behoorlijk streng

en controleerde onder meer mijn trimtechniek,

de netheid van de tafel en de manier

waarop ik met de hondjes omging. Ik was

ongelooflijk zenuwachtig, maar blijkbaar

was de zeskoppige jury het unaniem eens

dat ik de beste was.”

18 | StadSkrant kortrijk StadSkrant kortrijk | 19


1 september tot 30 september 2010

11 SEptEMBEr - opENINGSWEEkEND Ck*

cultuurbuffet à volonté

Cultuurcentrum Kortrijk (CK*) blaast de zomervakantie

weg om plaats te maken voor

het nieuwe, rijk gevulde cultuurseizoen.

Vanaf 11 september kan de stormloop op

losse kaarten beginnen, een ‘rush’ die begeleid

wordt door een boel activiteiten, met als

orgelpunt een concert van Zap Mama.

om je wegwijs te maken in het programma van

Ck* staat de hele ploeg van het cultuurcentrum

klaar, samen met de dames achter de balie van

Uit in kortrijk. je maakt zelfs kans op gratis

kaarten, onder het vakkundige maar vooral gestoorde

toezicht van de lui van CirQ.

En dat is niet alles, verre van. In het kader van

tribune 10, het cultureel openingsweekend in

West-Vlaanderen, serveert Ck* je een uitgebreid

feestprogramma, om het nieuwe seizoen 2010-

2011 definitief op gang te trekken.

Atelier Amadeo

Deze workshopweek neemt kinderen tussen

4 en 12 jaar mee in een magische wereld van

Uit is overal en dé informatiebron voor je

vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd

zien in heel wat vrijetijdskalenders en

websites?

klank, beeld en muziek. Hun fantasie wordt

geprikkeld met allerlei vreemde objecten, die

van ver en dichtbij iets te maken hebben met

muziekinstrumenten en sculpturen. Het leuke

is dat de kinderen helemaal geen instrument

moeten kunnen bespelen om toch creatief rond

muziek en kunst te werken.

Orchestre International du Vetex

Deze brassband met muzikanten uit kortrijk,

Doornik, roubaix en rijsel begon als lokale ‘Vetexfanfare’,

maar is stilaan op weg om Vlaanderen

én de wereld te veroveren. In juli stond deze

bende bijvoorbeeld nog op het Quebec Festival

de jazz in het Canadese Montréal.

Vlaams-Franse dansvoorstelling ‘Verleg

jouw grenzen’

onder leiding van Seppe Baeyens (kopergietery,

kabinet k,…) werkten Vlaamse en Franse jongeren

tussen 15 en 19 jaar tijdens de zomervakantie

aan een dansvoorstelling.

op het openingsfeest van Ck* tonen ze voor de

eerste keer het resultaat van hun zomerse in-

spanningen. In oktober brengen ze hun creatie

in Villeneuve d’Asq.

Smakelijke hap

om 18 uur biedt Ck* je een versterkende maaltijd

aan tegen een democratische prijs, met het

muzikale aroma van het orchestre International

du Vetex. Een uitstekend voorgerecht voor…

Zap Mama

Al meer dan 15 jaar slaat Zap Mama de brug

tussen Afrika en de Westerse wereld. Zangeres

en songschrijver Marie Daulne en de andere Zap

Mama’s maakten intussen al zeven platen, met

‘reCreation’ als laatste worp. Wereldmuziek,

soul, pop en jazz gaan samen in de pot tot het

brouwsel overkookt. Een bruisend en kleurrijk

feestje. Na Zap Mama is er muziek en feest in de

foyer voor iedereen.

R 20u15 | € 25/21/18 | De Kortrijkse Schouwburg

R Openingsweekend | in en rond De Kortrijkse

Schouwburg, Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

jOUw AcTIVITeIT OOk In de nIeUwe UIT In kOrTrIjk ? SlechTS één MAnIer !!!! Meer UIT-TIpS kAn je VInden Op:

Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login

en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in!

Deadline invoer: editie november: 8 oktober, editie

december: 5 november, editie januari: 29 november

Met agenda Van

1 septeMber tot

30 septeMber 2010

R www.uitinkortrijk.be

R www.uitinregiokortrijk.be

R www.uitinvlaanderen.be

Zap Mama © Jurgen Rogiers

1 september tot 30 september 2010

12 SEptEMBEr - opEN MoNUMENtENDAG

Op ontdekkingstocht

met de oerelementen

aarde, vuur, wind en water… open Monumentendag

2010 staat in het teken van de

vier natuurelementen. Zuid-West-Vlaanderen

speelt daarop in met veel stoom en het

aanmeren van een heuse duikboot. In Kortrijk

ligt de focus van ‘open Monumentendag’

vooral op ‘ongeLooFlijk!’

Zeggen dat onze regio onder stoom staat, is

niet overdreven. Nergens anders in Vlaanderen

zijn zo veel oude stoommachines bij elkaar

te vinden. In kortrijk kan je enkele industriële

toplocaties bezoeken, waar de waternevels uit

het verleden voelbaar rondzweven. Een oud

vlasfabriekje wordt voor één dag een bed and

breakfast, en de gepensioneerde stoommachines

in een jeneverstokerij en het Vlasmuseum

mijmeren over hun jarenlange gepuf.

Bezoek 3 sites op open Monumentendag en

win een stoomarrangement voor 2 personen!

R Meer weten?

Ga naar www.UiTinregiokortrijk.be/ongelooflijk

energie uit aarde, water en lucht

De andere natuurelementen laten zich niet verdrukken.

op 8 september vaart zowaar een duikboot

onze stad binnen. Aan boord: de geleerde

heren pinson en Bautengri. Als moderne kapitein

Nemo’s hebben ze jaren op de bodem van

de oceaan doorgebracht, in hun zoektocht naar

hernieuwbare energiebronnen. Ze leiden je graag

rond in hun laboratorium en maken je deelgenoot

van hun baanbrekende ontdekkingen.

Is je honger naar kennis nog niet gestild? Dan

kun je op open Monumentendag in Hoeve te

Coucx (Marionetten 12) zien hoe men energie

uit aarde kan halen. En de kortrijkse windmolens

wuiven je de nodige verkoeling toe.

plaatsen van verering

In kortrijk is ‘onGELooFlijk!’, het artistieke

evenement rond anderhalve eeuw volksgeloof,

die dag nooit ver weg. Een parcours langs de Leie

delft ons religieuze erfgoed boven. Denk aan het

17 e -eeuwse landhuis paters Mote in Bissegem,

het Sint-Amandscollege ( de draaischijf van

heel wat religieuze activiteiten), de Bomkapel

uit 1942 óf de skatebowl langs de Leieboorden

(misschien wel dé kortrijkse cultusplek van de

21 e eeuw).

op verschillende plaatsen langs de Leie zijn artistieke

performances te zien, met onder andere bikers en

skaters, graffitikunstenaars, dansers Sarah Bostoen

en pé Vermeersch, passerelle en vele andere.

Tussen hemel en aarde

De oerelementen inspireren tot nog meer artistieke

exploten. In museum kortrijk 1302 brengen

acteurs ze tot leven in een vertelling door de

4 aartsengelen. Het Broelmuseum verzorgt een

muzikaal dessert en in het Begijnhof kun je even

stilstaan bij armoede en rijkdom in de tentoonstelling

‘Zalig de armen’.

De expo ‘onGELooFlijk! Van hemel, hel en halleluja’

kan je op open Monumentendag gratis

bezoeken in het museum kortrijk 1302!

R Gratis | Diverse locaties | 056 27 74 24 |

www.kortrijk.be/ongelooflijk

wIn !

5 ongeLooFlijke

rugzakjes met allerlei

leuke spullen + gratis duotickets

liggen te wachten

op 5 pientere lezers.

Wie speelt de rol van broeder

Aloysius in het luisterparcours

'Waar men de Heer nog kan loven' ?

Voor de vlugge mailers:

erfgoedcel@kortrijk.be

20 | | StadSkrant UiT IN kortrIjk kortrijk StadSkrant UiT IN kortrIjk kortrijk | 21

Paters Mote


1 september tot 30 september 2010

SEptEMBEr - SportEN IN kortrIjk

nieuw sportseizoen

uit de

startblokken

niet dat er in de zomer niet gesport wordt,

natuurlijk. Maar het einde van de vakantie

luidt tegelijk het begin van het nieuwe

sportseizoen in. op de kalender staat september

aangevinkt met een volleybalweekend

op hoog niveau, het openingsevenement

van de Kortrijkse sportclubs, een dans- en

gymnastiekspektakel en sportinitiatie voor

55-plussers.

8 e Volleybalweekend met topspelers

Voor de achtste keer op rij organiseert het volleybaloverleg

een tornooi met de betere ploegen

uit de regio. Dat levert een sterke bezetting op

met zowel spelers uit de jeugdreeksen als de provinciale

en divisiecompetitie. op vrijdag vindt

het tornooi voor recreatieve spelers plaats. op

zaterdag zijn de meisjes- en damestornooien

aan de beurt. op zondag ten slotte spelen de

jongens, zowel jeugd als heren. top of the bill

is de wedstrijd, zondagavond om 18 uur, tussen

de eredivisiedames van Hermes oostende en

nieuwkomer VC oudegem.

R Vr 3, za 4 en zo 5 september | S.C. Lange Munte,

Bad Godesberglaan 22

kortrijkse sportclubs stellen zich voor

Met een openingsevent op de Grote Markt,

op zaterdag 11 september, wil de Sportraad de

sportbeleving in onze stad uit de zalen halen

en tot bij de mensen brengen. De deelnemende

clubs stellen zich uitgebreid voor.

Meer over dit ‘openingsevent’ in de Stadskrant.

dansspektakel met Best Shows Team

De koninklijke turnvereniging kortrijk zet

i.s.m. de Gymnastiekfederatie Vlaanderen opnieuw

haar schouders onder de Best Shows

team Finale, een evenement voor iedereen die

houdt van gymnastiek en dans.

De groepen die op de verschillende selectiewedstrijden

de hoogste punten haalden, mogen op

deze finale aantreden. De tien teams brengen

spectaculaire en originele choreografieën, waarin

dans en de verschillende gymnastiekdisciplines

ruimschoots aan bod komen.

R Za 25 september | S.C. De Lange Munte |

www.ktvkortrijk.be | www.gymfed.be

Sport voor 55-plussers

twee dagen lang kunnen medioren en senioren

kennismaken met allerlei sporten. Dat kan zowel

in de Lange Munte als in het S.C. Lagae aan

het Lagaeplein in Heule. ter plaatse kun je je inschrijven

en dan meteen aan het sporten slaan.

R Ma 13 en do 16 september

R Meer weten? Directie Sport | Bad Godesberglaan

22 | 056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport

SUMMErSCrEEN – 4 SEptEMBEr

reuzenpicknick

op Buda

Het Buda-eiland wordt stilaan the place to be

in kortrijk. Na kortrijk Congé zorgt de vierde

editie van Summerscreen er opnieuw voor een

R

gratis feest. op het terrein vind je alles waar

iemand maar zin in kan hebben op een – hopelijk!

– zonnige dag: een barbecue, waterpret,

ijsjes, cocktails,… Zie het maar als een reuzenpicknick

in een groen en muzikaal kader – met

luilekkerdeuntjes en hangmatswingers –, voor

de allerkleinsten tot de alleroudsten, en iedereen

daar tussenin. Alles mag en niets moet.

om 21 uur start een openluchtfilm op groot

scherm, en ook dit jaar is gekozen voor een

beeldschoon brokje wereldcinema.

R Za. 4 september, vanaf 16u | Budatip aan de Reepkaai

| 056 27 72 80 | www.noordzuidkortrijk.be

wIn !

2 gratis sportkaarten

+ 10 tickets voor 'best

show teams finale' op

zaterdag 25 september

'Hoeveel zwembadbezoekers waren

er in het openluchtzwembad Abdijkaai

op de warmste dag in juli?'

Mail je antwoord naar sportdienst@

kortrijk.be op maandag 6 september.

tINEkESFEEStEN HEULE – 9 tEM 13 SEptEMBEr

Tinekesfeesten

worden bouwwerf

Het 2 de weekend van september is het meest

beruchte van het jaar in Heule. Het hele weekend

wordt gefeest zoals alleen Heulenaars dat

kunnen, met de donderdag als aanloop- en de

maandag als uitloopstrook. Het thema van de

tinekesfeesten dit jaar is ‘Bouwen en verbouwen

– project 10’.

Muziek, eten en drinken, volkscultuur en amusement

zijn als vanouds de belangrijkste ingrediënten,

met als hoogtepunt de verkiezing van het 47 e

tineke van Heule. Daarvoor staan opnieuw tien

geboren en getogen Heulse freules in de rij.

Zij zullen glanzen en glinsteren, maar zij niet alleen.

Want Heule mag ook heel wat vaderlandse topartiesten

verwelkomen, zoals X-Session, Sylver,

2Fabiola, Yevgueni, Luc Steeno, Xander De rycke,

Déjà Fou en jacques raymond.

op zaterdag 18 september worden de tinekesfeesten

2010 definitief afgesloten met een vuurwerk.

R 9 t/m 13 september | Heule

www.tinekesfeesten.be

‘europese’ septemberbraderie

met snuifje jazz

Met het Belgische voorzitterschap van de Europese

Unie in het achterhoofd mag het niet verbazen

dat de Septemberbraderie dit jaar in het

teken staat van ‘Europa’. Zo mag je rekenen op

een Europese wijnbeurs en een markt van meer

dan veertig Europese marktkramers. Samen met

de vele andere activiteiten moet dit opnieuw de

grote massa naar het kortrijkse handelscentrum

lokken.

ook jazzliefhebbers kijken elk jaar uit naar de

Septemberbraderie, en dat heeft alles te maken

met het ‘Golden river City jazz Festival’. De

Golden river City jazz Band treedt dit jaar voor

de 40 e keer op tijdens deze braderie. De band

ontstond quasi per ongeluk in 1970 als gelegenheidsgroep

voor het festival, en zingt het nog

steeds uit. Vorig jaar luidde de 49 e editie van het

‘Golden river City jazz Festival’ een nieuw elan

in, en voor het gouden jubileum willen de organisatoren

nog groter uitpakken, met een nog

uitgebreider programma, een tentoonstelling,

enzovoort.

R 3 t/m 5 september | Centrum Kortrijk |

056 28 09 31 | www.shop-in-kortrijk.be |

www.goldenrivercityjazzband.com

1 september tot 30 september 2010

FAIrtrADEkoFFIE - 29 SEptEMBEr

koffietapijt voor

eerlijke handel

kortrijk is een Fair trade Gemeente en dat mag

iedereen weten. Daarom wordt het Schouwburgplein

bekleed met een ‘tapijt’ van fairtradekoffie,

met de hulp van verschillende scholen. Met

bekers en koffie maken de leerlingen een grote

afbeelding. Bovendien kun je er ook eerlijke koffie

komen proeven, zijn er infostands en hapjes.

Deze actie past in de Week van de Fair trade.

R Gratis | 10-17u | Schouwburgplein | 056 22 81 52 |

www.noordzuidkortrijk.be

22 | | StadSkrant UiT IN kortrIjk kortrijk StadSkrant UiT IN kortrIjk kortrijk | 23

Sylver

DANS - 23 tEM 25 SEptEMBEr

lisbeth Gruwez,

en het verval

van het lichaam

Na twee solo’s wilde choreografe en danseres

Lisbeth Gruwez met Voetvolk vzw een groepsvoorstelling

maken, waarin ze haar dans- en

beeldtaal kon overbrengen naar en met een andere

danser en muzikanten. Het resultaat heet

‘HeroNeroZero’, en daarin analyseert Gruwez

hoe het lichaam uiteenvalt in de tijd, tot het

alleen nog maar een herinnering is. Elke mens

kent namelijk de angst om volledig te verdwijnen

zonder dat hij betekenis heeft kunnen geven

aan zijn leven.

Lisbeth Gruwez’ choreografieën vertrekken altijd

vanuit het lichaam dat van streek is, en een

lichaamstaal die de uitbeelding is van een emotie

of gedachte.

Internationale première, in coproductie met

kunstencentrum BUDA, voorgesteld door Cultuurcentrum

kortrijk

R € 13 | 23 t/m 25 september, 20u15 | Budascoop

2, Kapucijnenstraat 10 | Nagesprek op 24/9 en

inleiding op 25/9 om 19u30 | Afterparty op 25/9

met Voetvolk Soundsystem | 056 22 10 01 |

www.budakortrijk.be


1 september tot 30 september 2010

wOenSdAG 1 SepTeMBer

ACtIVItEItEN IN kADEr VAN oNGELooF-

LIjk – tEM 9 jANUArI 2011:

DIVErS | FIeTSrOUTe ‘OVer kerkwe-

GelS en pelGrIMpAden’ | Was het religieus

leven vroeger dominant in onze stad, wat

dan gezegd van het platteland en de dorpen?

Met de fiets trekken we over kerkwegels en

pelgrimpaadjes, op zoek naar sporen van devotie

en aloude vormen van geloof en bijgeloof. |

€ 5/ of € 90 (per groep van max 20 deelnemers) |

Streekbezoekerscentrum | 056 27 74 24

WANDELING | lUISTerpArcOUrS ‘wAAr

Men de heer nOG kAn lOVen’ | Audiowandeling

met Mp3 of smartphone. | € 5 |

Streekbezoekerscentrum | 056 27 78 40 |

www.storynations.com

WANDELING | GpS-ZOekTOchT (GeOcOAchInG)

‘GeOrIënTeerd dOOr he-

MelSe SIGnAlen’ | Streekbezoekerscentrum |

056 27 74 24 | www.geocaching.com

dOnderdAG 2 SepTeMBer

FILM | klASSIekerS UIT de FIlMGe-

SchIedenIS MeT relIGIe AlS leIdrAAd–

VIer MAAl OnGelOOFlIjk: ‘SATyrIcOn’

VAn FrederIcO FellInI | trekt een parallel

tussen de Libertijnse moraal van de ‘Eeuwige

stad’ rome en de hippiecultuur van de jaren ’60 |

20u15 | € 7/6 | Budascoop | 056 22 10 01 |

www.budakortrijk.be

VrIjdAG 3 SepTeMBer

DIVErS | IndUSTrIële TrIpS In kOr-

TrIjk: delTA lIGhT | bezoek aan dynamische

bedrijven uit de regio die speciale aandacht

besteden aan innovatie en design, einde in het

ondernemerscentrum ( koffie + woordje uitleg

door bezieler Designregio kortrijk) | 14u | € 10

(bus, bedrijfsbezoek, koffie incl.) vooraf reserveren

verplicht! | toerisme kortrijk, Begijnhofpark

| 056 27 78 40 | www.toerismekortrijk.be

ZATerdAG 4 SepTeMBer

MUZIEk | VAAr Mee MeT de 'SUperIOr

dAnce BAnd' Op de leIe! | Muzikale (jazz)

boottocht op de ‘Alfa’, h/t kortrijk-Menen, ca

18u dis met speenvarkentje | 14-20u | € 45

(boottocht, etentje, excl. drank | vooraf reserve-

ren verplicht op wdelaere@gmail.com, uiterlijke

storting tegen 25 augustus op 285-0448294-86 |

www.superiordanceband.be

FEStIVAL | SUMMerScreen kOrTrIjk

2010 | reuzenpicknick, openluchtfilm, animatie,

bbq, luilekkeren, kunst, sport, spel, gek,

mooi, anders | 16u | gratis | Budatip t.h.v. AZ

Groeninge campus reepkaai | 0479 38 86 70 |

www.summerscreen.be

ZOndAG 5 SepTeMBer

MUZIEk | OrGelBeSpelInG - nIcOlAS

de TrOyer | met werk van o.m. Wilhelm

Friedemann Bach en octaaf Van Geert | 17u |

S i n t- M a a r t e n s k e r k | 0 5 6 3 6 6 8 0 3 |

www.sintmaartenkortrijk.be

dOnderdAG 9 SepTeMBer

FILM | klASSIekerS UIT de FIlMGe-

SchIedenIS MeT relIGIe AlS leIdrAAd–

VIer MAAl OnGelOOFlIjk: ‘lA

pASSIOn de jeAnne d’Arc’ VAn cArl

TheOdOr dreyer, een STOMMe FIlM

UIT 1928. | De mystieke, spirtituele close-ups

van de Franse martelares maken van deze film

nog steeds een uitzondelijke belevenis | 20u15 |

€ 7 / 6 | B u d a s c o o p | 0 5 6 2 2 1 0 0 1 |

www.budakortrijk.be

VrIjdAG 10 SepTeMBer

MUZIEk | 90'S pArTy - dj prIcO,X-

SeSSIOn,SylVer,2 FABIOlA,dj dIrk

STOOpS IkV TInekeSFeeSTen | 20u |

€ 10 | Feesttent Lagaeplein Heule | 0475 80 60

11 | www.tinekesfeesten.be

DIVErS | 2e BOeBOekS-qUIZ | algemene

quiz, 4 p/team | 20u | oC De Neerbeek Bissegem

| 0497 37 84 60 | www.aleydis.net

ZATerdAG 11 SepTeMBer

Sport | VOeTBAl: kVk 1e kl. VS kV Mechelen

| 20u | Guldensporenstadion | 056

37 42 76 | ticketing@kvk.be | www.kvk.be

Sport | OpenInGSeVenT SpOrTclUBS |

kennismaken met diverse sporten voor jong en

oud | 14u | gratis | Grote Markt | www.kortrijk.be/sport

MUZIEk | ZAp MAMA | reCreation is de

nieuwste worp van Marie Daulne en haar muzikanten,

een meeslepende mix van wereldmuziek,

soul, pop, jazz, met Afrikaanse ritmes

en licht elektronische invloeden. | 20u15 |

€ 25/21/18 | De kortrijkse Schouwburg | 056

23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

DIVErS | een dUIkBOOT Op de leIe -

weTenSchApperS pInSOn, BAUTen-

GrI (TeM ZOndAG 19 SepTeMBer) |

Handelskaai kortrijk | 056 27 74 24 |

erfgoedcel@kortrijk.be

ZOndAG 12 SepTeMBer

DIVErS | Open MOnUMenTendAG 'de

VIer eleMenTen: AArde, wATer, VUUr

en lUchT’ - VOeTen In heT wATer en

hOOFd In de wOlken | In Z-W-Vlaanderen

wordt er die dag heel wat stoom afgeblazen

want het industrieel erfgoed, met de stoommachine

voorop, staat centraal. In kortrijk

zijn er heel wat activiteiten op diverse locaties

i.k.v. onGELooFlijk | Erfgoedcel kortrijk |

056 27 74 24 | www.kortrijk.be/ongelooflijk/

nieuws/open-monumentendag | www.

uitinregiokortrijk.be/openmonumentendag

MUZIEk | OrGelBeSpelInG - ceeS-wIlleM

VAn VlIeT | met werk van o.m. Wilhelm

Friedemann Bach en octaaf Van Geert | 17u |

Sint-Maartenskerk | 0493 18 78 89 | www.

sintmaartenkortrijk.be

dOnderdAG 16 SepTeMBer

FILM | klASSIekerS UIT de FIlMGe-

SchIedenIS MeT relIGIe AlS leIdrAAd–

VIer MAAl OnGelOOFlIjk:

‘whISperInG pAGeS’ VAn AleXAnder

SOkUrOV ( 1984). | Eén brok visuele poëzie

gebaseerd op fragmenten uit 19 e -eeuwse russische

romans, een sterk staaltje (camera)techniek

en een ode aan de stille Duitse film.| 20u15 |

€ 7/6 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

VoorDrACHt | BelGIë: een (e-)MI-

GrATIeGeSchIedenIS – pIeT creVe |

België maakte in de loop van zijn geschiedenis

een reeks migratiegolven mee: vroeger werd er

vooral geëmigreerd, nu is België meer en meer

een immigratieland. Een boeiend historisch

overzicht van de migraties die ons land heeft

gekend maar ook hebben getekend. | 19u | € 5 |

Erfgoedhuis kortrijk | 056 26 06 00 | www.

vormingplus.be

VrIjdAG 17 SepTeMBer

poDIUM | de ThUISkOMST - Fc BerG-

MAn (TeM 18 SepT.) | Het bekende stuk van

Harold pinter krijgt in de handen van het jonge

collectief FC Bergman opnieuw een dwingende

betekenis. De vijf acteurs zetten alles op alles

en laten pinter alle hoeken van de kamer zien. |

20u15 | € 7 | Theater Antigone | 056 24 08 87 |

www.antigone.be

ZATerdAG 18 SepTeMBer

FEESt | FeeSTpAleIS MeT MUZIek VAn

de jAren 50 TOT nU | met o.a. optredens

van Louigi, Frank Valentino en een passage van

(on)verwachte Aalbekenaren als dj. | 20u | € 2 |

o.C. Aalbeke | 056 40 18 92 | www.aalbeke.be

Sport | BASkeTBAl: k.k.S. A 1STe lAnd.

hr. VS. rOyAl AlSec nIVelleS | 20u30 |

€ 5 | S.C. Lange Munte | 0498 92 09 10 | info@

kortrijksportcb.be | www.kortrijksportcb.be

ZOndAG 19 SepTeMBer

tHEAtEr | Op hAnden - STeVen lUcA

GrOenen | De poppenspeler tovert de handen

van zijn publiek om tot speelvlak van zijn

voorstellingen: een vliegend tapijt dat langs

minaretten scheert, een duistere schim in een

besneeuwd straatje in Londen. | 8u30 | Aalbekeplaats

| 056 40 18 92 | www.aalbeke.be

BEUrS | hOBBy- en AMBAchTenMArkT |

presentatie van uiteenlopende hobby’s en ambachten

in diverse standjes | 11u | o.C. Aalbeke |

056 40 18 92 | www.aalbeke.be

HUMor | cIrqUe de lA lUne | brengt een

eigentijdse variatie op de ouderwetse kermis/

het circuskraam. | 14u | tent Moeskroensesteenweg

| 056 40 18 92 | www.aalbeke.be

MUZIEk | OrGelBeSpelInG - MArI-nOëlle

BeTTe | met werk van o.m. Wilhelm

Friedemann Bach en octaaf Van Geert | 17u |

Sint-Maartenskerk | 0493 18 78 89 | www.

sintmaartenkortrijk.be

VoorDrACHt | cOMpOSTeren - l. VerplAeTSe

| Compostering is een efficiënte

recyclagemethode die je probleemloos thuis

kunt toepassen om het huishoudelijk afval met

ca. één derde te verminderen. Het composteringsproces

levert bovendien een uitstekende

bodemverbeteraar voor moes- en siertuin op. |

10u | Erfgoedcel kortrijk | 056 21 99 04 |

users.telenet.be

MAAndAG 20 SepTeMBer

DIVErS | BOTerhAMMen In de BIB -

chrIS de STOOp | knack-journalist Chris

De Stoop brengt uiterst genuanceerde benaderingen

van hete hangijzers. Met zijn boek ‘Vrede

zij met u, zuster’ beet hij zich vast in de sfeer van

toenemend moslimradicalisme. De aanzet is de

Belgische Muriel Degauque, een tot de Islam bekeerde

vrouw. | 12u15 | € 6 | openbare Bibliotheek

kortrijk | 056 27 75 00 | bibliotheek@

kortrijk.be

tHEAtEr | heT SneeUwT In MIjn

hOOFd – TIne SlOSSe | praatcafé met literaire

bloemlezing in organisatie van vzw Thuiszorgcentrum

| 19u30 | gratis | o.C. De Vonke

Heule | 0473 63 45 18

wOenSdAG 22 SepTeMBer

Sport | VOeTBAl: kVk 1e kl. VS weS-

TerlO | 20u | Guldensporenstadion | 056 37

42 76 | ticketing@kvk.be | www.kvk.be

dOnderdAG 23 SepTeMBer

poDIUM | herOnerOZerO (InTernATI-

OnAle preMIère) - lISBeTh GrUweZ/

VOeTVOlk VZw (TeM 25 SepT.) | Na de 2

solo’s, ‘Forever overhead’ en ‘Bird of prey’ ontstond

het verlangen om een groepsvoorstelling

te maken waarin Lisbeth haar dans- en beeldtaal

confronteert en communiceert met een andere

danser en muzikanten. | 20u15 | € 13 | Budascoop

2 | 056 23 98 55 | www.voetvolk.be

FILM | klASSIekerS UIT de FIlMGe-

SchIedenIS MeT relIGIe AlS leIdrAAd–

VIer MAAl OnGelOOFlIjk: ‘IphIGenIA’

VAn MIhAlIS kAkOGIAnnIS |

Agamemnon wil zijn dochter offeren om de

godin Artemis gunstig te stemmen. Moderne

verfilming met respect, tragedie over overmoed

en de gevolgen daarvan.| 20u15 | € 7/6 | Budascoop

| 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

ZATerdAG 25 SepTeMBer

FEStIVAL | prOFUndO, InTerleVenS-

BeSchOUwelIjke cOncerTrOUTe/

deBAT/wAndelInG | in de Sint-janswijk

i.k.v. onGELooFlijk | vanaf 13u30 |

€ 8 | poortgebouw V-tex | 056 23 98 55 |

bestuur@jonakortrijk.be |www.profundo.be

Sport | BeST ShOw TeAMS FInAle |

dansspektakel van dansgezelschappen | 19u30 |

€ 10 | S.C. Lange Munte | www.ktvkortrijk.be

ZOndAG 26 SepTeMBer

Sport | hAndBAl: ApOllOOn 2e nAT.

dAMeS - VS p.kOrTeSSeM | 15u30 | S.C.

Mimosa | 056/27 80 00 | klaverge@yahoo.com |

www.apolloon.be

Sport | hAndBAl: ApOllOOn SUperlIGA

hr VS hc ‘T nOOrden | 17u | S.C.

Lange Munte | 056/27 80 00 | klaverge@yahoo.

com | www.apolloon.be

WANDELING | VAn ZOMer nAAr

herFST...- GIdS pIeT MISSIAen | De natuur

biedt in dit natuurgebied nog heel wat zomerse

aspecten, maar ook de herfstverschijnselen

– de eerste paddenstoelen- kondigen zich al

aan | 9u30 | kleiputten 't Hoge | natuurpuntkortrijk@telenet.be

1 september tot 30 september 2010

MUZIEk | lAATSTe ZOndAGcOncerT -

SUperIOr dAnce BAnd | klassieke New

orleans-muziek in een stemmige locatie en met

gelegenheid tot dansen! | 19u | V.C. Mozaïek -

Grote Zaal | www.superiordanceband.be |

www.superiordanceband.be

MUZIEk | OrGelBeSpelInG - SlOTcOncerT

MeT prIjSUITreIkInG - dIrk

BlOckeel | 16u30 | Sint-Maartenskerk |

0493 18 78 89 | www.sintmaartenkortrijk.be

poDIUM | SOIrée cIrqUe | Cie les p'tits

bras (Fr) - Cridacompany (Fr) - Marijke Gevers

(B) - Cie Moglice - Von Verx (Fr) - Gili (B) | tijdens

deze bijzondere circusmatinee passeren

Franse en Vlaamse topacts de revue. | 17u |

€ 13 | De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrum.be

MUZIEk | lIArS | Liars combineert bezwerende

drums, sfeervol (maar ver van braaf)

gitaarwerk en hoge, haast transcendentale,

stemmen. Hun nieuwe cd, ‘Sisterworld’ kent

weer meer songs en melodie .| 20u | € 12/10/7

(kreuncard) | De kreun | 056 37 26 44 | www.

dekreun.be

dInSdAG 28 SepTeMBer

MUZIEk | Try-OUT - jAckOBOnd | In

2009 kaapt jackoBond zowel goud weg in ‘Zo

is er maar één’ (Vrt) en bezet ze het hoogste

schavotje in de categorie ‘Doorbraak’ tijdens

radio 2 Zomerhit | 20u15 | € 11/6 (-26) |

Concertstudio kortrijk | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrum.be

24 | | StadSkrant UiT IN kortrIjk kortrijk StadSkrant UiT IN kortrIjk kortrijk | 25


1 september tot 30 september 2010

wOenSdAG 29 SepTeMBer

MUZIEk | jAZZlAB SerIeS - nIcOlAS

kUMMerT | In 2003 kaapt hij de Django

d’or voor jong talent weg, jazz stroomt door

zijn aderen, hij speelt saxofoon met de fluwelen

kracht van joe Lovano en zingt met het breekbare

timbre van een jonge Chet Baker. | 20u15 |

€ 11/6(-26) | Concertstudio kortrijk | 056 23

98 55 | www.jazzlabseries.be

dOnderdAG 30 SepTeMBer

poDIUM | de leeUw VAn VlAAnderen /

een TrIBUTe (preMIère) - jOnAS VAn

ThIelen | In deze voorstelling ‘speelt’ jonas

op een wel zeer eigenzinnige manier het volledige

transcript van de film “De Leeuw van Vlaanderen”

na, in iets meer dan 1 uur tijd. | 20u15 |

€ 13 | Arenatheater kortrijk | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrum.be

VoorDrACHt | de MArOkkAAnSe MI-

GrATIe nAAr BelGIë: heT VerhAAl

AchTer de cIjFerS – peTer derIe |

Nederlanders spreken in dit verband wel eens

over het ‘marokkanendrama’, hiermee verwijzend

naar een falend klassiek opvoedingsmodel,

werkloosheid, de onderwijsachterstand,

ghettovorming … Maar klopt dit wel? |

19u | € 5 | Leiaarde Heule | 056 26 06 00 |

www.vormingplus.be

EXpo

VAn 4 TeM 17 SepTeMBer

EXpo | een hAlVe eeUw GOlden rIVer

cITy jAZZFeSTIVAl - jeAn-jAcqUeS

pIeTerS | In 1961 kwamen enkele mensen

van het 'Braderiecomité van het Centrum' op

het idee om in kortrijk een jazzfestival uit de

grond te stampen. onder impuls van radio-en

persmedewerker Willy Velghe vond op zondag

3 september 1961 de 1ste editie van het

'Golden river City jazz Festival' plaats. In de

loop der jaren traden talloze nationale en internationale

jazzvedetten tijdens dit festival

op... | 14-17u | Erfgoedhuis | 056 22 37 20 |

www.goldenrivercityjazzband.com

TeM 12 SepTeMBer

FotoGrAFIE | nATIOnAAl FOTOSAlOn

2010 | Fotogroep kultura kortrijk organiseert

i.s.m. de stad voor de 2 de maal een nationale fotowedstrijd,

vrij thema en thema ‘religieus erfgoed’. |

14-18u | gratis | paardenstallen - Broelmuseum |

056 35 20 82 | www.kulturakortrijk.be

12, 18 en 19 SepTeMBer

Donald Samyn

EXpo | ZAlIG de ArMen | een retrospectieve,

panoramische blik op de armen- en ziekenzorg

in kortrijk door de eeuwen heen, i.k.v. het

Europees jaar van de bestrijding van armoede |

€ 5 | 10-18u | Sint-Annazaal Begijnhof | 056

24 48 38 | berber.dhaene@ocmwkortrijk

VAn 16 TeM 24 SepTeMBer

EXpo | FeeSTen MeT cOrnelIUS | Uit archieven

van de parochie en verzamelaars wordt

het leven van de Heilige Cornelius en de geschiedenis

van de noveen opnieuw tot leven gebracht |

13u30-18u | gratis | Sint-Corneliuskerk Aalbeke |

056 25 95 71 | www.aalbeke.be

VAn 17 SepT. TeM 10 OkT.

BEELDENDE EN toEGEpAStE kUNSt | 250

jAAr AcAdeMIe kOrTrIjk – TOekOMST|

De Academie in de collecties van het museum, proeven

van 250 jaar artistieke geschiedenis | vrij, za-zo

14 - 17u | Benedengalerie| 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

TeM 19 SepTeMBer

BEELDENDE EN toEGEpAStE kUNSt | 250

jAAr AcAdeMIe kOrTrIjk – Verleden |

De Academie in de collecties van het museum,

proeven van 250 jaar artistieke geschiedenis |

di-vrij 10-12u en 14-17u, za-zo 11-17u |

€ 3/2/1 | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.

broelmuseum.be | met gratis zoektocht Allemaal

leugens! vanaf 8 jr

SCHILDErkUNSt | nIeUwe VerOVerIn-

Gen: recenT werk VAn 6 hedendAAG-

Se kUnSTenAArS | pieter Vermeersch, olivier

Deprez, Lucas Devriendt, joris Ghekiere,

tinus Vermeersch en klaus Verscheure hebben

een plaatsje verworven in de museumcollectie |

di-vrij 10-12u en 14-17u, za-zo 11-17u | € 3/2/

gratis -12 jr | Broelmuseum | 056 27 77 80 |

www.broelmuseum.be

VAnAF 26 SepTeMBer

EXpo | rOMAnTISch reAlISMe - wIlly

declercq, dIrk drOOGenBrOOdT |

Willy Declercq kiest voor de romantische weergave

van alles wat ons omringt, een stijl tussen

impressionisme en realisme. Dirk Droogenbroodt

bekoort met een verfijnd koloriet en

streeft naar de fotografische weergave van de

perfecte schoonheid door een punctuele en passionele

weergave. | 14-18u (ma gesloten) | Erfgoedhuis

| 056 21 56 86

TeM 9 jAnUArI 2011

EXpo | OnGelOOFlIjk! VAn heMel,

hel en hAllelUjA | Spraakmakende tentoonstelling

over anderhalve eeuw volksgeloof

in kortrijk, een speelse reflectie over erfgoed,

actualiteit, beleving en bezieling. Een belevingsparcours

leidt je door geloof en bijgeloof in het

alledaagse leven, langs overgangsrituelen, heiligenverering,

mirakels en massaal bijgewoonde

feesten en processies, met pittige verwijzingen

naar kunst, design, mode en jongerenculturen |

Museum kortrijk 1302 | 10-18u, vanaf oktober

10-17u | € 4/3/1/gratis – combitickets met

kortrijkse musea: €7/5 (groepen) | 056 27 74 24 |

www.kortrijk.be

BEELDENDE kUNSt | GrAFITTIkrUIS,

TOTeM TUSSen heMel en AArde | een

6m hoog kruis waarop graffitikunstenaar jeps

een fotorealistische jezus spoot. Aan de voet

van het kruis een sokkel in 2 tredes waarop

bezoekers een boodschap/intentie achterlaten,

briefjes ophangen, voorwerpen neerleggen als

een soort offerande. Het kunstwerk groeit zo uit

tot een plek waar mensen elkaar ontmoeten of

even alles van zich af zetten. | Begijnhofpark |

0473 86 28 42 | www.kortrijk.be/jeugd

Stadskrant zoekt leuke foto’s

stadsKieKjes

FEESTELIJKE KORTRIJK CONGé

OP BUDA-EILAND

Voor de vijfde maal werkten de Kortrijkse

kunst- en cultuurhuizen samen voor Kortrijk

Congé. Dit zomerfestival van één

nacht is een begrip voor alle Kortrijkzanen

en cultuurminnende zielen in de wijde

omgeving. Tijdens de nacht van 10 op 11

juli vormde de gloednieuwe Buda-Beach

dé plaats van afspraak. Het unieke festival

eindigde traditiegetrouw met een ontbijt

bij zonsopgang.

KORTRIJK KOERSE SUCCES

De organisatoren van de 75e Kortrijk Koerse

mogen zich in hun handen wrijven. De

weergoden waren dit jaarlijks fietsfestijn

annex volksfeest bijzonder goed gezind.

De stralende zon lokte een massa volk dat

niet alleen de prestaties van de renners bewonderde,

maar vooral de gemoedelijke

sfeer opsnoof. Voor de sportliefhebbers

onder ons: Robbie McEwen won de koers.

ZUIDERSE MARKT ONDER

de kerktoren

Drie donderdagen lang waanden de Kortrijkzanen

zich in de zonnige Provence

of het uitnodigende Toscane. Zij konden

rondstruinen op het tot zuiderse zomermarkten

omgetoverde Sint-Maartenskerkhof

en Vandaeleplein. Proeven van

mediterrane hapjes, nippen van exotische

drankjes en keuvelen met vrienden en bekenden,

meer moet dat niet zijn… .

Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de

aanslag? Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je je kiekjes wel op deze pagina. Maar niet alleen

de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.

26 | | StadSkrant UiT IN kortrIjk kortrijk StadSkrant kortrijk | 27

© Foto hol © Foto jvK

© Foto hol


stadsKieKjes

Met z’n allen het water in!

Heel wat stadsgenoten trokken op zondag 11 juli hun mooiste badpak, bikini of zwembroek aan om een sprong te wagen in het kanaal Bossuit-

Kortrijk aan de Vlaanderenkaai. Niet alleen de zomerse temperaturen zetten hen daartoe aan. Wie zich aan de verfrissende duik waagde, deed

dit in het kader van ‘Big Jump’. Dit is een Europese actie voor iedereen die schone en levende rivieren wil. Met hun sprong vroegen de deelnemers

aandacht voor leven in en rond de waterlopen. Al is een verkwikkende zwempartij tijdens exotische temperaturen altijd meegenomen....

28 | StadSkrant kortrijk

© Foto hol

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!