31.08.2013 Views

Stadskrant december 2009 - Stad Kortrijk

Stadskrant december 2009 - Stad Kortrijk

Stadskrant december 2009 - Stad Kortrijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

december [2009]

Stadskrant

w w w . k o r t r i j k . b e

A A l b e k e - b e l l e g e m - b i s s e g e m - H e u l e - k o o i g e m - k o r t r i j k - m A r k e - r o l l e g e m

800 nieuwe jobs

bij K in Kortrijk | p. 5

met binnenin

Hete winterdagen dankzij KVK | p. 13

Stijn Streuvels: ereburger, wereldburger | p. 15

en verder: vzw Oranjehuis helpt probleemjongeren op rechte pad p. 2 • Parko maakt werkt van klantgericht beleid p. 4

Praktische tips voor veilige feestperiode p. 6 • Fantastic Illusions brengt je in een andere wereld p. 14


Bieke Depoorter

heeft in New York de expression Award

van het internationale fotoagentschap

magnum gewonnen. De jury

selecteerde haar werk uit meer

dan tweeduizend inzendingen.

Voor haar afstudeerproject

aan de koninklijke Academie

voor schone kunsten in gent

(kAsk) trok bieke drie keer

helemaal alleen door rusland.

Haar bedoeling was om met de

transsiberische trein van moskou

naar Vladivostok te reizen, maar al

snel besliste ze om halt te houden in de

kleine dorpen. De russische taal onmachtig,

behielp ze zich met een briefje waarin ze om

een slaapplaats vroeg. op elke stopplaats nam ze een foto van het

‘bed’ waarin ze de nacht had doorgebracht. De fotoreeks kreeg de

naam ‘oe menia – With me’ en viel overduidelijk in de smaak bij

de jury. bieke krijgt onder meer een geldprijs om haar werk voort

te zetten en een intensieve begeleiding van de magnumfotografen

uit de jury.

Steven Van Loocke

is de eerste stads-dj. steven haalde het als dj lotto van thibault

Delaere en Frederik Houwen in een spannende finale

tijdens de nocturneshopping. De drie finalisten

kregen een half uur tijd om zich

te bewijzen vanop de muziektoren in

de lange steenstraat. Als muzikaal

ambassadeur van onze stad zal

steven onder meer te horen zijn

op braderieën, shoppingdagen

en andere evenementen georganiseerd

door de stad. Dj lotto is

geen onbekende in de muziekwereld.

Hij trad al op in de kortrijkse

kreun, Ziggy, bar oskar en

Den trap, maar ook in de gentse

Vooruit en vijfmaal in de Culture Club.

Carl Lapeirre

ontving onlangs de Qualified european Photographers Award in

twee categorieën; reportage en huwelijk. Acht jaar geleden kreeg

Carl al eenzelfde erkenning voor zijn werk als portretfotograaf.

“iedereen zegt altijd wel dat je goed bezig bent, maar als die waardering

letterlijk uit alle hoeken van europa

komt, dan bloos je wel even”, meent

een trotse Carl. samen met zijn

vrouw, die vooral achter de schermen

werkt, maakt hij al meer dan

25 jaar naam in de wereld van de

fotografie. Nochtans was Carl

niet onmiddellijk gebeten door

de fotomicrobe. “op mijn achttiende

nam ik de verrassende

beslissing om fotografie te studeren.

De passie kwam er pas veel

later, na een ontmoeting met mijn

mentor Chris Walraed. sindsdien is

mijn fototoestel mijn beste vriend.”

2

mensen

Redactie: Communicatie | Grote Markt 54 | 056 27 70 00 | stadskrant@kortrijk.be

v.u. Lieven Lybeer | Goedendaglaan 80 | 8500 Kortrijk

coverfoto: © Henderyckx (Forum Invest)

Gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrij gebleekt papier.

w w w . k o r t r i j k . b e

© Huibert van der meer

Aan het woord

Sire, er bestaan nog goede

zielen. Willy Vandamme is er

daar zeker eentje van. De directeur

van vzw Oranjehuis en zijn

team begeleiden al sinds 1972

probleemjongeren opnieuw

naar het juiste spoor. “Niets

geeft meer voldoening dan een

jongere die bijvoorbeeld een

lasbrevet behaalt en daarmee

voor zichzelf de poort naar

de brede samenleving weer

opent. Door de gemiddelde

begeleidingstijd van zes naar

twee maand terug te brengen,

zonder daarbij aan de kwaliteit

te raken, willen we de almaar

langere wachtlijsten gevoelig

inkorten.”

“De vzw Oranjehuis ontstond

in 1972. Henri Vergote en het

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg

wilden probleemjongeren

helpen en riepen daarom deze

vzw in het leven. Zelf ben ik directeur

sinds 1976. We ontfermen

ons over jongeren uit het gerechtelijk

arrondissement Kortrijk,

waaronder onder meer ook

Waregem, Menen en Roeselare

vallen. Destijds zijn we begonnen

met acht gasten, vandaag

zijn het er 250. Het zijn allemaal

mensen die doorgestuurd zijn

door de jeugdrechtbank en die

wij opnieuw in de maatschappij

willen integreren.”

Kneepjes van het vak

De werking van de vzw omhelst

wel veel meer dan puur gerechtelijke

hulpverlening. “Daarnaast

hebben wij inderdaad nog

drie pijlers, waarbij vorming en

opleiding zeker heel belangrijk

zijn. Aura, ons centrum voor

deeltijdse vorming, werkt nauw

samen met scholen zoals het VTI

en het KTA. We stippelen nieuwe

mogelijkheden uit voor jongeren

die uit het normale onderwijs

zijn gevallen. We leren ze via heel

concrete projecten stielen zoals

metaal- en houtbewerking of

willy vandamme is directeur van vzw oranjehuis

“Wij helpen probleemjongeren

opnieuw op het rechte pad”

“het zijn allemaal mensen

die doorgestuurd zijn

door de jeugdrechtbank

en die wij opnieuw in

de maatschappij willen

integreren.”

5 Vzw oranjehuis ontfermde zich destijds over 8 gasten, vandaag zijn het er 250.

bouwtechnieken. Zo hebben we

bijvoorbeeld de vrachtboot Wensisa

omgebouwd tot een heel

modern jongerencentrum. Eenmaal

iemand de kneepjes van

een stiel grotendeels kent, kan

hij bij één van de vakscholen zijn

attest behalen en zo aan werk

geraken. We leiden ook de leerlingenbegeleiders

op om jongeren

niet meteen te sanctioneren,

maar om hen eerder te motiveren.

Dat werkt behoorlijk goed.”

Heerlijkheid van Heule

Eén van de parels aan de kroon

van vzw Oranjehuis is ontegensprekelijk

De Heerlijkheid van

Heule, waar gemeenschapsvorming

centraal staat. “Deze hoeve

is de grote trots van de Heulenaars.

Nadat een boer in de achtste

eeuw hier zijn intrek nam en

de hoeve almaar uitbreidde, was

de Heerlijkheid het epicentrum

voor de Heren van Heule. Zoveel

eeuwen later werd het gebouw

geklasseerd als monument en

konden de Heulenaren en de

hele Kortrijkse bevolking het niet

meer bezoeken.”

“Dat is vier jaar geleden veranderd,

toen we het domein

konden kopen met de steun van

de stad, de provincie en Jongerenwelzijn.

De omgeving was

helemaal aan het verkommeren,

maar aan de hand van kaarten

uit de middeleeuwen hebben we

de hoeve, samen met onze jongeren,

zo goed mogelijk aangepast

aan de stijl van destijds. In

samenwerking met Natuurpunt

hebben we hagen, boomgaarden

en een bosje aangeplant. Doordat

het domein nu ook opnieuw

open is voor bezoek, geven we

de Heerlijkheid eigenlijk terug

aan de Heulenaars, die daar heel

enthousiast over zijn.”

Milieuvriendelijke landbouw

In dit prachtige natuurgebied

doet vzw Oranjehuis aan land-

“we hebben er ons

dagcentrum en de

koestallen zijn

omgevormd tot ateliers.”

bouw volgens ecologische principes.

Medewerkers van de vzw

houden samen met de jongeren

de boerderij draaiende. “Sinds

dit jaar is er, met de steun van de

vzw Bik, zelfs een winkeltje waar

bezoekers op dins- en donderdag

biologische kaas, yoghurt, melk

en groenten kunnen kopen. Het

mooie aan dit project is dat jongeren

die eigenlijk door de maatschappij

aan de kant geschoven

waren, zich dienstbaar maken

om dit historische domein terug

te geven aan de plaatselijke

bevolking. We hebben er ons

dagcentrum en de koestallen

zijn omgevormd tot ateliers.

Het is mooi om zien hoe jongeren

verwonderd toekijken als

een koe moet kalven of als een

varken geslacht moet worden.

Daar zijn ze gegarandeerd twee

dagen niet goed van. Door het

dagelijkse leven op de boerderij

herstellen we niet alleen de

band tussen onze jongeren en de

samenleving, maar ook die met

de natuur.”

Ook in hun vrije tijd kunnen jongeren

+13 op begeleiding rekenen.

“Met het initiatief Boothuis

organiseren we op de Wensisa

vrijetijdsactiviteiten voor de

jongeren, waarbij ze zelf ook

inspraak hebben. Het schip kan

ook uitvaren en is een ideale ontmoetingsruimte.”

Rechtvaardigheidsgevoel

Na 33 jaar doet Willy zijn job

nog met evenveel passie. “Het

is een tocht die nooit verveelt,

omdat je iedere dag opnieuw

de confrontatie moet aangaan

“momenteel staan

er liefst 1200 namen

op de west-vlaamse

wachtlijsten”.

met nieuwe uitdagingen. Ik

werk vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel,

dat ik heb

meegekregen als kind van een

hard werkend arbeidersgezin.

Daarom heb ik altijd solidair

willen zijn met minderbedeelden

en mensen nieuwe kansen

willen geven. Naast de steun

van mijn gezin voel ik me ook

religieus geïnspireerd, ik mediteer

iedere dag. Je voelt pas

hoe belangrijk een gezin is

als er problemen zijn, of als er

iets hapert in de relatie met

een familielid of een naaste.

Zo geraken veel jongeren in de

delinquentie.”

Terug naar huis

Gemiddeld begeleidt de vzw

Oranjehuis iedere jongere zes

maanden. “Daarna gaat meer

dan 90% van hen terug naar huis,

de anderen gaan zelfstandig

wonen. Momenteel staan er liefst

1200 namen op de West-Vlaamse

wachtlijsten voor Bijzondere

Jeugdzorg. Om die weg te werken,

organiseren we nu een project

waarbij we de gemiddelde bege-

5 op de Dag van de Aarde kon de hele stad kennis maken met de werking van de Heerlijkheid van Heule.

1 Willy Vandamme en zijn team begeleiden al sinds 1972 probleemjongeren.

leidingstijd willen verkorten tot

twee maanden, zonder afbreuk

te doen aan de kwaliteit. De testfase

is achter de rug en de reacties

zijn overwegend heel positief.

Het zou fantastisch zijn als we die

resultaten kunnen aanhouden en

mensen sneller kunnen helpen.

Want tegen probleemjongeren

kun je niet zeggen: kom over een

jaar eens terug. Die moet je direct

kunnen helpen!”

s t a d s k r a n t - d e c e m b e r 2 0 0 9

3


10 jaar Parko

parkeerbedrijf maakt werk van klantgericht en tolerant beleid

Parko wil af van negatief imago

Vergeet je soms ook wel eens

geld in de parkeerautomaat

te steken? En ken je ook dat

onbehaaglijk gevoel als je net

dan parkeerwachters lustig

boetebonnetjes ziet maken

in de straat waar jouw auto

geparkeerd staat? Dan hebben

wij goed nieuws voor jou. Ja,

uiteraard moet je je netjes aan

de regels blijven houden, maar

er komen een aantal toegevingen.

Ter gelegenheid van

10 jaar Parko maakte het parkeerbedrijf

werk van een meer

klantgericht beleid. Zo hoef je

niet langer te panikeren als je

geen kleingeld op zak hebt voor

de parkeerautomaat en kan je,

dankzij een nieuw geleidingssysteem,

altijd terecht op een

parking met voldoende vrije

plaatsen.

Parkeerwachters hebben op veel

mensen hetzelfde effect als politieagenten:

zoveel mogelijk vermijden,

vooral als ze vervelende

boetes uitschrijven. De komende

jaren wil Kortrijk er alles aan

doen om de band met de burger

te verbeteren. “We willen ons

vanaf nu vooral focussen op een

goede dienstverlening, in plaats

van op pure bestraffingmaatregelen”,

verduidelijkt directeur

Jean-Paul Vandewinckele. “Dat

willen we ook laten zien met de

nieuwe, hedendaagse kleding

die onze parkeerwachters sinds

4 w w w . k o r t r i j k . b e

eind oktober dragen. De lichtgroene

pakken zien er een stuk

minder streng uit.”

Parko doet er alles aan om de

communicatie met de chauffeurs

te verbeteren. Om dat te

beklemtonen, volgen de parkeerwachters

extra opleidingen

voor betere relaties met de klanten.

Wie bovendien binnen de 15

minuten na het parkeren van zijn

wagen opnieuw vertrekt, hoeft

geen parkeerbon te betalen.

Betaal met je gsm

Niets vervelender dan geen

kleingeld op zak te hebben als

je een parkeerticket wil betalen

aan een automaat. Sinds half

november bestaat ook daar een

oplossing voor. Op alle bovengrondse

parkings kan je nu

betalen met je gsm. Je stuurt een

sms met je nummerplaat en het

zonenummer (1, 2, 3 of 4) naar

het nummer 4411. Direct daarna

krijg je een berichtje terug,

waarin je de bevestiging krijgt

dat je parkeertijd nu ingaat.

Vlak voordat je geldige parkeertijd

afloopt, krijg je een nieuwe

sms. Eventueel kan je daarna je

parkeerbeurt verlengen. Voor het

versturen en ontvangen van de

berichten betaal je telkens maximaal

15 cent, inclusief btw. Dit

systeem biedt het voordeel dat

je vooraf niet meer moet inschatten

hoe lang je zal parkeren. Je

betaalt nu ook niet langer dan de

effectieve parkeertijd. Iedereen

kan het systeem eerst eens gratis

testen. Proximusklanten betalen

daarna de rekening per factuur.

Wie klant is bij een andere telecomoperator,

krijgt een aparte

factuur van Mobile-for.

Nieuw parkeergeleidingssysteem

Binnenkort neemt Parko ook

een volledig nieuw parkeergeleidingssysteem

(PGS) in gebruik.

Dankzij deze nieuwe oplossing

ben je altijd verzekerd van een

bereikbare parking, waar er gegarandeerd

nog plaats is voor jouw

wagen. De signalisatie gebeurt op

basis van informatie in real time,

zodat je dus niet voor voldongen

feiten of een gesloten slagboom

komt te staan.

Veertig variabele borden op de

kleine ring rond Kortrijk en de

invalswegen moeten autobestuurders

naar één van de zes

parkings in het centrum leiden:

Station, Station-Tack, Appel, Veemarkt,

Broeltorens en Schouwburg.

Op termijn krijgen ook de

parking van het Hospitaal en die

van het nieuwe winkelcentrum K

een plaats in het PGS. Het wegwijssysteem

toont je de meest

aangewezen route en informeert

je ook voortdurend over het aantal

vrije plaatsen. De aanduiding op

de variabele borden gebeurt via

rode, groene, witte, blauwe en

amberkleurige ledlampjes, waarvan

de intensiteit zich automatisch

aanpast aan de lichtsterkte,

zodat de borden altijd goed leesbaar

zijn voor chauffeurs die de

richtlijn van maximaal 50 km per

uur respecteren.

meer info: 056 27 83 83

www.parko.be

Nieuwe website, nieuwe thuis

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag stak Parko ook haar

website in een volledig nieuw kleedje. Daar vinden zowel

bezoekers, bewoners, andersvaliden als leveranciers alle

informatie over hoe ze in Kortrijk ideaal kunnen parkeren via

een handig online kaartje, waar je alle parkings en parkeerzones

kan opzoeken. Via ‘Mijn Parko’ kan je er alle mogelijke

documenten aanvragen, brochures downloaden en informatie

raadplegen over voetgangerszones, sms-parkeren en je

openstaande parkeerbelasting. Je bestelt er ook probleemloos

parkeercheques, tickethouders of een blauwe schijf.

Vanaf eind 2010 vind je Parko niet langer op de Grote Markt 54.

Het parkeerbedrijf verhuist in die periode naar de Albertstraat 17.

Stad in de kijker

Werk in eigen stad

In maart 2010 opent het nieuwe

winkelcomplex K in Kortrijk

voor het grote publiek. K in

Kortrijk zal de stad niet alleen

haar grandeur als winkelstad

teruggeven, het winkelcomplex

zorgt ook voor 800 nieuwe

jobs! Wie staat te popelen om in

eigen stad aan de slag te gaan,

neemt best zo snel mogelijk een

kijkje op www.k-in-kortrijk.be.

Wervingsprocedure

Sinds half november is een

nieuwe fase ingezet in het project

K in Kortrijk, het nieuwe

winkel- en wooncomplex in de

Kortrijkse binnenstad.

Een aantal grote winkelketens

is gestart met de inrichting van

het gebouw, wat betekent dat de

laatste rechte lijn naar de opening

is ingezet. Dat is niet alleen

goed nieuws voor de omwonenden

en handelszaken in de

onmiddellijke omgeving (die

we trouwens bij deze nogmaals

willen danken voor het begrip die

zij de afgelopen twee en een half

jaar toonden). De afwerking van

het nieuwe complex betekent

eveneens dat de wervingsprocedures

voor een aantrekkelijke

job in K in Kortrijk van start

kunnen gaan. Dat is uiteraard

goed nieuws in deze economisch

moeilijke tijden. De meer dan 80

nieuwe handelszaken creëren

immers ook 800 nieuwe jobs!

Het gros van de vacatures betreft

verkoopsfuncties, maar ook voor

andere profielen zijn er gepaste

banen. Het gaat met andere

woorden om functies gaande van

verkoopster over fietsmecanicien

en restaurantmanager tot filiaalverantwoordelijke.

Website K in Kortrijk

Omwille van het economische

belang van dit project voor stad

en streek werkt de groep Foru-

Vanaf begin december is ook de Romeinse Laan opnieuw open voor het

verkeer. Daarmee is het volledige traject van en naar het winkelcomplex

K volledig afgewerkt. Net op tijd om de drukke eindejaarskoopjes

vlot te laten verlopen! Met de ingebruikname van de Romeinse Laan

wordt ook de rijrichting op en rond de Veemarkt opnieuw ‘hersteld’.

800 nieuwe jobs bij k in kortrijk

minvest, realisator van het complex,

nauw samen met de stad

Kortrijk en VDAB om de juiste

mensen naar de juiste jobs te

leiden. Sinds half november

is de overkoepelende website

www.k-in-kortrijk.be operationeel.

Naast algemene informatie

over het ambitieuze project zal

je er ook een link vinden naar de

VDAB-website waar alle vacatures

zoveel mogelijk gecentraliseerd

worden.

Ook de stadswebsite maakt een

link naar de VDAB-website.

Het is meteen ook een unieke

kans voor wie toe is aan een

nieuwe uitdaging.

Ben je het pendelen naar Brussel

beu? Word je elke dag geconfronteerd

met het belang van de splijtende

keuze tussen een Antwerpse

brug of een tunnel? Zin om in een

architecturaal hoogwaardige

omgeving aan de slag te gaan?

aarzel dan niet en ga een kijkje

nemen op www.k-in-kortrijk.be.

wie nog onvoldoende thuis is in

de wondere digitale wereld, kan

een beroep doen op het gratis

nummer 0800 20 061

Etalagiste

Kelner

Werk bij

Verantwoordelijke uitgever: Sint-Janspoort NV - Vorstlaan 360 - 1160 Brussel

800

nieuwe jobs via

Winkelverantwoordelijke

Winkelverantwoorde

Concreet betekent dit dat je opnieuw rechtdoor kan op de Romeinse

Laan van het Plein richting Veemarkt. Eenmaal op de Veemarkt kan

je, net als vroeger, linksaf richting Wandelingstraat-Groeningelaan. Je

kan ook rechtsaf naar de Sint-Janslaan, maar op het einde van de Sint-

Janslaan kan je niet langer rechtsaf richting station.

Onderhouds

Verkoper

www.vdab.be

www.k-in-kortrijk.be

www.kortrijk.be

0800 20 061

WervingK_Affiche.indd 1 24/11/09 16:10

Romeinse Laan opnieuw open voor verkeer

gentenaar verklaart

liefde aan kortrijk

Parvenu’s

en nitwits

Het cliché wil dat West-Vlaamse

jongeren na hun studies in

Gent of Brussel blijven hangen.

Nochtans kan die zogenaamde

‘braindrain’ evengoed omgekeerd.

Net vóór de zomer

volgde Eva Careel haar grote

liefde richting Kortrijk en liet

ze de Gentse studentenstad

voor wat het was. In de hoop dat

velen haar voorbeeld volgen,

wil ze haar enthousiasme delen

met de stadskrantlezer.

Aflevering vijf van ‘De Rodenburgs’.

Bieke Illegems en Pieter

Embrechts - de namen van de

personages ontglippen mij - vertoeven

in de wagen ter hoogte

van de Broeltorens. Wanneer

zij haar chauffeur verzoekt om

rechts in te draaien, roep ik tot

mijn eigen verwondering: “Daar

mag je niet in!” Dat toont dus

hoe goed ik de Groeningestad

onderhand ken.

Nog geen half jaar geleden verkaste

ik naar de stad van de

voornoemde Rodenburgs. Niet

evident voor de geboren en

getogen Gentenaar die ik ben.

Maar als de liefde groot is, is

niets teveel gevraagd. Ik weet

inmiddels ook dat Kortrijk niet

de stereotiepe thuishaven is van

pedante parvenu’s en welgestelde

nitwits.

Het moet gezegd. Ik ben intussen

nogal verknocht aan de stad.

Met een Vlasmarkt die even vermaard

is als die in Gent en een

vernieuwde concertzaal met een

programmering evenwaardig

aan die van Vooruit, hoef ik hier

weinig te missen.

Zo trok ik vorig weekend naar het

NEXT-festival. Eén van de vele projecten

binnen het kader van Eurometropool

Lille-Kortrijk-Tournai

waarmee de stad haar grenzen

verlegt en zo verder kijkt dan

haar neus lang is. Iets wat weinig

Vlaamse steden gegeven is. En

daar mogen de Kortrijkzanen apetrots

op zijn. Vandaar dit stukje

over de Groeningestad. Want

waar het hart van vol is, loopt de

mond - of de pen - van over.

s t a d s k r a n t - d e c e m b e r 2 0 0 9

5


Milieuvriendelijk eindejaar

Als deze Stadskrant bij jou

in de bus valt, ben je waarschijnlijk

al druk in de weer

met de voorbereiding van

de eindejaarsfeesten. Op

het to do-lijstje staan ongetwijfeld

de aankoop van een

kerstboom, het bedenken

en bereiden van lekkere en

exotische gerechten en de

zoektocht naar originele en

trendy geschenken. Op zich

zijn dit leuke bezigheden,

alleen laten de eetfestijnen

een serieuze ‘voedselafdruk’

achter en zijn bepaalde

cadeautjes niet echt een

geschenk voor het milieu.

Wie oud en nieuw feestelijk

en toch milieuvriendelijk wil

doorbrengen, kan inspiratie

opdoen in de volgende tips.

Zij kwamen van verre

Je hoeft niet per se de meest

exotische ingrediënten in

huis te halen om je gasten

een feestmaal voor te schotelen.

Ook met verse seizoensproducten

en zonder grote

hoeveelheden vlees kan je je

gasten doen watertanden.

6

Aardbeien en frambozen missen

in de winter hun pure smaak.

Veenbessen, appels en noten zijn

een beter en smaakvoller alternatief.

Op www.groentekalender.

be vind je een overzicht van het

seizoensfruit en -groenten.

O dennenboom

De kerstboom die jaarlijks in zo’n

miljoen Belgische woonkamers

een prominente plaats krijgt, is

geen dennenboom, maar een spar.

Als je zo’n gehakte spar in huis

hebt gehaald, zaag dan twee

centimeter van de voet af, zet

de boom in een emmer van 10

liter en vul die bij met stenen

en keien. Vul de emmer met

water waarin je twee klontjes

suiker hebt opgelost. Laat de

boom geleidelijk wennen aan de

warmte in huis. Zet de spar ver

van warmtebronnen en verstuif

regelmatig water over de takken.

Je kan ook kiezen voor een nagemaakte

spar. Deze bomen uit

kunststof lijken misschien niet

duurzaam, maar hun levensduurte

geeft hen een ecologische

voorsprong op de natuurlijke

exemplaren.

Vermijd bij de versiering van de

breng oud en nieuw milieuvriendelijk door

Hoe verminder je de ‘voetafdruk’

van jouw eindejaarsfeesten?

? ? ? ? ?

w w w . k o r t r i j k . b e

boom spuitbussen met goud-

en zilverlak. Deze boosdoeners

bevatten giftige stoffen en horen

na gebruik niet voor niets thuis

onder Klein Gevaarlijk Afval

(KGA).

Cadeautjestijd

Wil je je familie en vrienden verwennen

met een geschenkje?

Verras hen dan met een hartverwarmend

en afvalarm cadeau.

Je hebt een ruime keuze uit

geschenkjes die weinig energie

verbruiken of afval veroorzaken.

Wat dacht je van een bon

voor een avondje uit mét babysit

cheque voor een kroostrijk

gezin? Geef een aandeel in het

windmolenpark in de buurt

of bedank hen met een boom

in het ‘Kom Op Tegen Kanker

Preshoekbos’. Zelfgemaakte

cadeautjes raken ook de gevoelige

snaar: een fotoboek met een

originele toets, een gedichtenbundel

met eigen werk, je eigen

biokoekjes of -pralines. Covers

van magazines, posters, dozen

of een mooie handdoek kunnen

dienst doen als originele en

afvalarme verpakking.

Praktische tips

voor een veilige

feestperiode

Heb je zin om er tijdens de eindejaarsperiode stevig in te

vliegen en een spetterend feest te organiseren? Met volgende

tips slaag je in je opzet en hou je het nog (brand-)

veilig ook. Wat uiteraard de bedoeling is!

3 Hou planten, bomen en struiken vochtig en verwijder

droge takken.

3 Leg nooit een elektrische draad onder een tapijt.

3 Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond

vastzit. Deze buis moet even lang zijn als de stok van de

vuurpijl. Flessen zijn niet geschikt voor het afschieten van

vuurpijlen.

3 Vuurwerk dat niet ontploft mag je nooit opnieuw aansteken!

Giet er een emmer water over en laat het een nachtje

liggen. Kinderen mogen niet met dit vuurwerk spelen.

Meer tips vind je op www.kortrijk.be/brandweer.

Loopt er toch iets mis? Bel dan de hulpdiensten. Met een vast

toestel vorm je het nummer 100. Bij gsm’s is dit 112.

Speel niet met vuur

December associeer je met vreugdevolle familiebijeenkomsten, een feestelijk

versierde kerstboom met de obligate cadeautjes, …. Deze gezellige

onderonsjes gaan dikwijls gepaard met het afsteken van vuurwerk.

Wanneer dit niet volgens de regels van de kunst gebeurt, kan het gezellig

samenzijn omslaan in een regelrechte nachtmerrie.

Je kan niet zomaar enthousiast de vuurpijlen de lucht inschieten. Voor het

afsteken van vuurwerk heb je de toelating van de burgemeester nodig.

Bovendien kan je in Kortrijk enkel feestvuurwerk afsteken. Op dit vuurwerk

staat uitdrukkelijk de vermelding ‘feestvuurwerk’ en is voorzien van

een aantal veiligheidsvoorschriften die de verkopers meegeven. Leef deze

voorschriften na, dan gebeuren er geen ongelukken.

Vermomd de straat op

In december maak je ook veel kans om de sint en de kerstman tegen het lijf

te lopen. Deze heerschappen vragen ook toestemming aan de burgemeester

vóór ze in hun outfit de straat optrekken. Je mag immers niet zomaar

vermomd de straat op.

K in Kortrijk

opening in maart 2010

het aftellen is begonnen


In maart 2010 gaat K in

Kortrijk open voor een

popelend publiek. Alvast

een kijkje?

K in Kortrijk bereiken

is simpel. Via de

nieuw aangelegde

straten ben je zo in

hartje stad. Plaats zat

voor je wagen of fiets

in de ondergrondse

parkeerruimte.

Het centrale atrium

baadt in het licht.

Kijken en… bekeken

worden wordt dus pure

fun. Met 84 nieuwe

winkels en evenveel

straffe merken onder

één gigantisch dak kom

je gegarandeerd ogen te

kort.

Nog meer goed nieuws?

K in Kortrijk creëert

ook 800 nieuwe jobs.

Een goeie zaak dus

voor stad en streek.

Interesse? Op vdab.be

vind je vast een job die

past bij jouw profiel.

Extra jobs, een rijk

winkelaanbod, een

piekfijne binnenstad…

Met K in Kortrijk staat

Kortrijk weer volop in

de etalage.

foto Carl De Keyzer


Ga mee door het lint.

27 / 01 Opening stationsgebouw Tacklaan. Kortrijk

op het goede spoor. / 14 / 03 Activering windmolens op

Evolis. Iedereen wind erbij. / 15 / 05 Opening tentoon­

stelling Vrouwen van Vlaanderen, 29 / 05 Opening

Secret Gardens, 31 / 05 Sinksen 09. Er is altijd wel iets

te beleven. / 11 / 07 11 juli, Opening Evolis, Europe XXL,

Zo is er maar één, Kortrijk Congé. Iedereen in

beweging. / 23 / 08 Plaatsing Noord brug. Iedereen aan de

kant! / 18 / 09 Opening Collegebrug. Alle leerlingen gaan

over! / 16-17-18 / 10 Opening nieuwe concertzaal De Kreun.

Boing boom tschak! / november Kortrijk Xpo in het

nieuw. De hele wereld is welkom. / maart 2010 Opening K in

Kortrijk. Een nieuw winkel centrum dat je perfect staat.

/ Opening AZ Groeninge. Alle medische zorgen onder

één dak. / Opening Noord brug. Onze eigen Golden Gate.

kortrijkkort

Openingstijden eindejaarsperiode

Stadhuis

De stadsdiensten zijn gesloten van donderdagmiddag

24 december tot en met zondag 3 januari. De medewerkers

van de dienst burgerzaken blijven evenwel paraat en

helpen je graag verder op 28, 29, 30 en 31 december, telkens

van 9 tot 11.30 uur. De sociale dienst blijft gedurende

deze periode gesloten. Er is eveneens geen dienstverlening

in de randgemeenten.

Bibliotheek

De stedelijke bibliotheek is gesloten op 25 en 26 december

en op 1 en 2 januari. Op 24 en 31 december is de bib

open van 11 tot 13 uur, op 28, 29, 30 december en 4 januari

van 11 tot 18 uur. De buurtbibliotheken sluiten op dezelfde

dagen als de centrale bibliotheek.

Sportdienst

Op 24, 28, 29, 30 en 31 december is de balie van de sportdienst

open van 8.30 uur tot 12 uur. Op 25 december en

1 januari is deze balie gesloten.

Stedelijke zwembaden

Op 24 en 31 december sluiten de drie stedelijke zwembaden

uitzonderlijk vanaf 17 uur. Op 25 en 26 december en

1 januari zijn de zwembaden gesloten.

Het Magdalenabad zal eveneens gesloten zijn van 7 tot en

met 18 december omwille van de jaarlijkse onderhoudswerken.

Uit in Kortrijk

Uit in Kortrijk (cultuurwinkel) sluit de deuren vanaf donderdagmiddag

24 december tot 4 januari. Op zondag

3 januari is de kassa wel open van 16 tot 17 uur voor de

voorstelling ‘Peter en de Wolf’.

Toerisme

Zowel het streekbezoekerscentrum als het Begijnhofpark is

gesloten tussen 24 december en 4 januari. Op zondag 27

december is de dienst Toerisme open van 10 uur tot 16 uur.

Musea

Het museum Kortrijk 1302 is gesloten op 24, 25 en 31

december, alsook op 1 januari. Op andere dagen volgt

het museum de normale uurregeling, telkens van 10 uur

tot 17 uur en gesloten op maandag. Het Broelmuseum is

gesloten van 24 december tot en met 1 januari.

Uitleendienst Jeugd

De uitleendienst Jeugd is gesloten van donderdagmiddag

24 december tot en met zondag 3 januari.

Sociaal Huis

Het Sociaal Huis in de Budastraat is gesloten op 25

december en 1 januari. Op 24 en 31 december is enkel

permanentie voorzien in de voormiddag. Op andere

dagen volgt het Sociaal Huis de gewone uurregeling.

Kerst onder de zon?

Denk aan je reisdocumenten!

Maak je plannen om de kerstdagen door te brengen

onder de zon of in de sneeuw? Zorg er dan voor dat je in

het bezit bent van de nodige reisdocumenten. Voor een

aantal landen is je identiteitskaart voldoende, andere

landen eisen een internationale reispas en eventueel bijkomend

een visum. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar

moeten een geldig identiteitsdocument kunnen voorleggen.

Hou rekening met een wachttijd van drie weken voor

de aanmaak van een Kids-ID.

Info: dienst burgerzaken – 056 27 72 00 – www.diplomatie.be

Kortrijk klinkt op 2010

Zaterdag 9 januari is het opnieuw zo ver! Kortrijk nodigt

haar inwoners uit om samen met de leden van het schepencollege

het glas te heffen op het nieuwe jaar. Zet je

wollen muts op, trek een dikke jas aan en kom om 17 uur

naar de Grote Markt.

Nieuwe huisvuilzakken

Heb je ook elke week problemen om je huisvuilzak dicht

te krijgen? Daar komt binnenkort verandering in! De

klassieke zak met metalen sluitstrip maakt vanaf januari

plaats voor het ‘Marcel-model’. Zoals de naam laat

vermoeden, gaat het om een zak die er bovenaan uitziet

zoals het onderlijfje, met twee plastieken hengels. De

verschillende IMOG-gemeenten zullen vanaf die datum

ook eenzelfde prijs hanteren. De verkooppunten blijven

evenwel dezelfde. Vanaf 1 januari betaal je voor een grote

zak 1,30 euro (of 13 euro per pak), kleine huisvuilzakken

blijven vanzelfsprekend ook te koop. De prijs hiervan

bedraagt 7,50 euro per pak.

Plan(t) een goede daad in 2010

Wist je dat het stadsbestuur volgend jaar op 21 maart een

Kom Op Tegen Kanker-bos aanplant? Iedereen kan meewerken

aan dit project. Meer zelfs, je kan een boom of

eigen stukje bos verwerven dat jouw naam draagt! Maak

je vereniging, school of bedrijf dus zeker enthousiast voor

dit initiatief!

Interesse? Kom dan op donderdag 17 december van 19.30

tot 20.30 uur naar de Gemeenteraadszaal in het stadhuis

van Kortrijk voor de voorstelling van het project.

Info: Liesbeth Vanderschaeve – 056 27 82 42

Ga naar de markt en win …

In de maand december zet de stad het marktgebeuren

extra in de kijker. Tijdens een bezoek aan de wekelijkse

maandagmarkt centrum Kortrijk, de wekelijkse dinsdagmarkt

op Bissegem Rietputparking, de wekelijkse vrijdagmarkt

op Overleie of de wekelijkse zaterdagmarkt op

de Lange Munte maak je kans om een televisietoestel of

één van de vele flessen champagne te winnen! Vraag een

deelnamebon aan je marktkramer en deponeer deze in de

daartoe voorziene urne op het marktplein.

s t a d s k r a n t - d e c e m b e r 2 0 0 9

11

© David samyn


Historisch tafelen

Tafelen is méér dan louter culinair

genot: het oog wil ook

wat. In deze tijden, waar koks,

restaurants en kookkunst een

prominente plaats krijgen in

de media, vindt iedere zichzelf

respecterende gastronoom dit

vanzelfsprekend. Maar vroeger

was dit ook het geval. Dat merk

je alvast als je de unieke expo ‘Is

de tafel gedekt? Keramiek van

1302 tot heden’ bezoekt.

Je krijgt er antwoorden op volgende

prangende culinaire

vragen. Wat aten de lekkerbek-

unieke keramiekverzameling stedelijke musea te kijk

Keramiek vertelt

geschiedenis van het tafelen

1 Vlnr: greet Verschatse, Piet swimberghe en egide Van Hoonacker tonen één van de pronkstukken van de verzameling.

“geen enkel bord

was gelijk, maar heel

verschillend. ook de

decoratie op tafel was

ontzettend belangrijk.

De Stedelijke Musea van Kortrijk

beschikken over een indrukwekkende

collectie keramiek.

“Onder impuls van dokter Egide

Van Hoonacker en burgerlijk

ingenieur Aimé Pauwels investeerden

de Stedelijke Musea zo’n

veertig jaar lang in de aanleg van

een keramiekverzameling. Ze

bouwden voort op een belangrijke

schenking aan de stad van

baron Joseph de Bethune. Het

resultaat is een collectie die een

goede faam geniet bij specialisten

ter zake”, legt historica en

medewerkster van het Museum

1302 Greet Verschatse uit.

Veelzijdige verzameling

Kunsthistoricus en Knackjournalist

Piet Swimberghe -

een autoriteit op het vlak van

keramiek - beaamt dit volmondig.

Kortrijk heeft één van de

mooiste keramiekcollecties van

Vlaanderen. De verzameling is

niet zo bekend maar blinkt uit

Geboorte van

de tafelcultuur

De Stedelijke Musea delen de

mening van voornoemde keramiekspecialist

en kozen de

meest spraakmakende exemplaren

uit voor de expo ‘Is de

tafel gedekt? Keramiek van 1302

tot heden’. “Wij pakken uit met

ruim 250 stukken van de 14e

eeuw tot heden, aangevuld met

hedendaagse keramiek. Je ziet

niet alleen welke technische evolutie

de keramiek doormaakte, je

ontdekt ook hoe de eetcultuur en

het tafelen door de eeuwen heen

evolueerden”, legt Greet Verschatse

uit.

De tentoongestelde borden,

schalen en kopjes geven veel

geheimen prijs over de historische

ontwikkelingen. Internatio-

alles stond in het teken

door haar veelzijdigheid, zowel

van het visueel genot.” in tijd als ruimte. Ze bevat zeld- Wie een boekhandel binnenzame

stukken van onbetwistbare stapt, merkt onmiddellijk dat

topkwaliteit vanuit verschillende culinaire werken de boekenken

in de 18e eeuw en welk aarde- periodes en landen, zoals het markt veroveren. Piet Huywerk

of porselein stond er toen op toenmalige Perzië, Italië, Franksentruyt heeft sinds kort het

tafel? Sinds wanneer genieten wij rijk, China, Engeland,… . Het is gezelschap van Frank Deldaele

van een kopje koffie? En hoe zit de gedroomde verzameling om en Christophe Declercq die

het met de herkomst van kalkoen, er thematische tentoonstellin- hun bakgeheimen prijsgeven.

cacao, mayonaise en mosterd? gen mee op te zetten.”

Want een maaltijd is niet af

12 w w w . k o r t r i j k . b e

nale invloeden bepaalden wat er

op de tafel verscheen. Vanaf de

16e eeuw brachten Portugese en

Hollandse schepen grote hoeveelheden

gegeerd Chinees aardewerk

naar Europa. Later gaf

Frankrijk de toon aan en Engeland

zette ten tijde van de Industriële

Revolutie de stap naar

massaproductie.

Lust voor het oog

“De expo toont overduidelijk dat

de 18e eeuw dé bloeiperiode was

van de keramiek. Het was ook de

doorbraak van de middenklasse.

De hoge adel en de burgerij

introduceerden de aparte eetkamer.

Je mag niet vergeten dat

men voordien ‘gezellig’ met de

hogere bedienden in de keuken

at. De gehele tafelcultuur met de

bijhorende etiquette - de mooie

manieren, weet je wel - deed ook

zijn intrede. Daarbij hoorde een

mooi servies in Chinese of empirestijl.

Deze tijd was gekenmerkt

door een ‘savoir vivre’. Genieten

stond op de eerste plaats. De

toenmalige chefs besteedden

veel aandacht aan de bereiding

en vooral de versiering van hun

gerechten. Het was een lust voor

het oog, ook toen je bord al leeg

was. Dan ontdekte je natuurtaferelen,

illustraties van de Griekse

mythologie of andere afbeeldingen

op je bord. Ook de decoratie

op tafel was ontzettend belangrijk.

Alles stond in het teken van

het visueel genot”, vertelt Piet

Swimberghe enthousiast.

Geschiedenis

“Wij gebruiken keramiek om de

geschiedenis te illustreren. Bij

de stukken keramiek voegden

we een aantal thematisch uitgekozen

schilderijen en eigentijdse

stijlvolle feesttafels. Er komen

ook leuke weetjes bij te pas.

Bijvoorbeeld wie en wat is Chateaubriand?

Hoe kwam Agnes

zonder lekker brood en een dessert.

In ‘Basic Brood’ bundelt de

Kortrijkse broodexpert Frank

Deldaele recepten en praktische

tips waarmee iedere hobbykok

overweg kan.

In ‘Basic gebak en taarten’ gidst de

Kortrijkse toppatissier Christophe

Declercq diezelfde hobbykok door

Sorel aan haar soep? Naar wie

is de methode ‘au bain marie’

genoemd? Wie is een ‘reine

Claude’ nog meer, behalve een

zoete en sappige groene pruim?

De tentoonstelling wijdt je in in

deze culinaire geschiedenis”,

besluit Greet Verschatse.

Praktisch

De expo ‘Is de tafel gedekt? Keramiek

van 1302 tot heden’ loopt

tot en met zondag 16 mei in het

Museum 1302, Begijnhofpark in

Kortrijk. Het museum is gesloten

op 24, 25 en 31 december 2009

en 1 januari 2010. Toegankelijk

van dins- tot en met zondag van

10 tot 17 uur. Vanaf april blijft het

museum open tot 18 uur.

Wie enkel een toegangsticket wil

voor deze expo, betaalt 2,5 euro

per persoon. Wil je ook in de rest

van het Museum 1302 een kijkje

nemen, dan betaal je 6, 4 of 1

euro extra. Gratis voor kinderen.

Gidsbeurten aan te vragen via

e-mail.

Handig om weten: de eerste

zondag van elke maand heb je

telkens gratis toegang.

info: 056 27 78 50

kortrijk1302@kortrijk.be

www.kortrijk1302.be

1 in de 18de eeuw verschenen

vooral natuurtaferelen op de

borden, onder invloed van graaf

georges de buffon.

KORtRijKS LeKKeRS iN bOeKeN

45 recepten voor desserts: van

chocoladecake over soezen tot

lekkere fruittaarten en vruchtenmousses.

Beide boeken

zijn uitgegeven bij Lannoo en

de twee auteurs zijn leerkrachten

aan de bakkerijschool Ter

Groene Poorte in Brugge. Alle

info op www.lannoo.com.

KVK tijdens de kerst

In Engeland wil de traditie dat

men tijdens de eindejaarsdagen

nog vaker voetbalt dan anders. In

Kortrijk schuiven we dit jaar voor

het eerst de kerstrust aan de

kant voor een stevige pot voetbal.

De dag vóór oudejaarsavond

krijgt KVK namelijk het elftal van

Club Brugge op bezoek.

Met Boxing Day – tweede

kerst – zijn de Britten niet van

de voetbalvelden en de paardenraces

weg te slaan. Bij ons is

het nog even wennen. Normaal

krijgt het voetbal de week voor

kerstdag een plaats in de kast,

maar dit jaar staan er nog twee

stevige speeldagen op het menu

tijdens de eindejaarsperiode. KV

Kortrijk maakt op tweede kerst

woensdag 30 december om 18 uur : kv kortrijk – club brugge

Hete winterdagen

dankzij KVK

1 Niet enkel toasten op het eindejaar, maar ook op het kerstvoetbal.

zijn kortste verplaatsing: een

tripje naar Moeskroen. Rechtbanken

van allerlei soort zullen tegen

die tijd allicht hebben uitgemaakt

of ze al dan niet nog mogen voetballen

op Le Canonnier. Over de

afspraak van 30 december is er in

ieder geval geen discussie: dan is

Club Brugge te gast en dat ruikt

een klein beetje naar revanche,

maar nog veel meer naar glühwein,

kaneel en appeljenever. De

knappe designdrankstalletjes in

het Guldensporenstadion kunnen

voor de gelegenheid uit andere

vaatjes tappen.

Vanzelfsprekend zal op het veld

bittere ernst heersen, ook al

omdat KVK vroeg in de heenronde

onder een loden zomerzon 2-2

ging spelen in het Jan Breydelsta-

dion. Het team van trainer Georges

Leekens kan geen gelegenheid

overslaan om punten te pakken

in zijn strijd voor een vroegtijdig

behoud, want dit seizoen eindigt

de reguliere competitie al op 14

maart. Pas daarna zijn de tickets

voor de play-off aan de beurt: de

eerste zes kampen onderling voor

de titel en de dure Europese plaatsen,

de 7de tot en met de 14de

gaan door met ook nog één ticket

in de Europa League als inzet.

Over het lot van de 15de en de 16de

zullen wij het hier niet hebben

omdat je – zoals Georges Leekens

dat zegt – altijd positief tegen de

dingen aan moet kijken.

Vis in de Leie

Inmiddels groeit de belangstel-

ling voor KVK met de dag. De

staantribune achter het ene doel

kant Kouter is nu al legendarisch.

Liefst vierduizend veelal

jonge mensen (inclusief een

stevig vrouwelijk potentieel !)

steunen van daaruit hun ploeg.

Ze doen dit niet enkel met heerlijke

samenzang rond Johny Turbo’s

‘Vis in de Leie’ maar vooral

met stoere aanmoedigingen die

op de duur ook effectief punten

opleveren.

Ook de opgewaardeerde thuistribune

kant Meensesteenweg

herbergt steeds vaker honderden

rood-witte sjerpen zodat de

tegenstanders als het ware in een

sandwich tussen twee Kortrijkse

supporterclans zitten.

WiN eeN duOtiCKet

Voor de match tegen Westerlo mag de Stadskrant vijf lezers gelukkig maken met een duoticket! Wil je het

duel vanuit de tribune in het Guldensporenstadion gratis bijwonen? Stuur dan ten laatste tegen 11 december

een kaartje of een e-mail naar de redactie met het antwoord op de vraag ‘Welk nummer van Johny

Turbo wordt steevast gezongen tijdens de matchen van KVK?’ Vergeet je naam, adres en telefoonnummer

niet te vermelden. De vijf gelukkigen mogen op maandag 14 december een telefoontje verwachten.

Stadskrant Wedstrijd - Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk – stadskrant@kortrijk.be.

Leon benko

pas met oudejaar

naar Kroatië

Dat men voor het eerst in ons land

zal voetballen tijdens de kerstvakantie

zou een tegenvaller kunnen zijn

voor de vele buitenlandse spelers

die hier vertoeven. Zij kunnen kerst

niet langer in hun thuisland vieren.

Bij KV Kortrijk overkomt het onder

andere de Serviërs Lazarevic en

Pavlovic en de Kroaat Benko, die

een traditie hadden om na de laatste

wedstrijd vóór kerstdag meteen

naar hun familie te reizen.

KVK-spits Leon Benko die met zijn

vrouw Morena en zijn zoontje Mauro

bij ons woont, heeft meteen een

oplossing gevonden. “Voor kerstavond

komen onze ouders naar

hier”, zegt hij. “Dan kunnen ze met

ons kerst vieren en tegelijk ook nog

twee voetbalwedstrijden meepikken.

Op 31 december, meteen na de partij

tegen Club Brugge, vliegen we naar

Kroatië waar we net op tijd zullen zijn

voor het oudejaarsavondfeest. We

krijgen vier dagen vrij en dat is net

voldoende om al onze familieleden

in Varazdin eens flink te omhelzen.”

Wat Leons vrouw Morena met kerst

klaarmaakt, is nog een geheim,

maar met oudejaar in de pastelkleurige

stad van de barok Varazdin

komt er ongetwijfeld prsut en purgerica

op tafel. Prsut is een lekkere

luchtgedroogde ham, purgerica is

kerstkalkoen gevuld met kastanjes,

appels, spek en limoenen. En dan

moet de slivovica, de beroemde pruimenjenever,

zijn werk nog beginnen.

Nazdravlje!

eindejaars klussen

In twaalf dagen krijgt KVK vier eindejaarsklussen

te klaren:

• zaterdag 19 december om 20 uur

is er de competitiewedstrijd KVK –

Westerlo

• woensdag 23 december om 20.30

uur gaat de trip naar de landskampioen

voor het duel om de Beker

van België Standard – KVK

• zaterdag 26 december (tweede

kerstdag) om 20 uur staat Moeskroen

– KVK op de agenda

• en woensdag 30 december om 18

uur is er de clash KVK – Club Brugge.

meer info over de komende

wedstrijden : www.kvkortrijk.be

s t a d s k r a n t - d e c e m b e r 2 0 0 9

13


Kunst en cultuur

hedendaagse beeldende kunst uit belgië en china

Fantastic Illusions brengt je

in een andere wereld

1 De Chinese curator van de expo Yan Xiao Dong is ervan overtuigd dat Fantastic illusions de kortrijkzanen zal bekoren.

Heb je ooit de onweerstaanbare

drang gevoeld om heel even in

de wereld van een kunstwerk

of film binnen te stappen? Dan

moet je zeker de interactieve

expo Fantastic Illusions bezoeken

die tot 14 februari van het

Broelmuseum een magische

plek maakt.

5 De intrigerende creatie

van Nick ervinck.

14 w w w . k o r t r i j k . b e

Kunstencentrum BUDA en het

Broelmuseum maakten deze

tentoonstelling eerst voor de Chinese

miljoenenstad Shanghai in

het kader van het Shanghai eArts

Festival. Meer dan 20.000 bezoekers

lieten zich in het Museum

voor Hedendaagse Kunst meeslepen

door hun verlangen om even

deel uit te maken van een andere

wereld en de alledaagse werkelijkheid

tijdelijk te ontvluchten.

Interactief

De Chinese curator van de expo

Yan Xiao Dong - Art Yan voor

ons westerlingen - is ervan overtuigd

dat Fantastic Illusions de

Kortrijkzanen zal bekoren. “De

expo illustreert hoe hedendaagse

kunstenaars uit België en China

inspanningen leveren om direct te

communiceren met het publiek.

Want dat doet Fantastic Illusions.

Het is niet zomaar een ‘kijktentoonstelling’,

maar een expo

waarin je als toeschouwer een rol

speelt. Zo toont de Belgische kunstenaar

Nick Ervinck een sculptuur

en een animatiefilm die je de

illusie geeft dat je door zijn kunstwerk

zweeft. Of er is het werk van

de Chinese Wu Juehui die door het

gebruik van camera’s zorgt dat

je zelf onderdeel wordt van zijn

creatie. Fascinerend is de installatie

van Hans Op de Beeck en in

Shanghai was iedereen bijzonder

onder de indruk van het werk van

Teddy Lo. Hij stelt een kader met

ledlampjes tentoon die snel aan

en uit gaan en waaruit heel verrassende

portretten tevoorschijn

komen. Kortom Fantastic Illusions

toont beelden die je omhelzen

of je doen struikelen”, vertelt de

Chinese curator enthousiast.

Stad in beweging

Voor Fantastic Illusions ruilde Art

Yan de metropool Shanghai tijdelijk

in voor de centrumstad Kortrijk.

Geen evidentie, zo blijkt. “Ik

heb nog niet echt de tijd gehad

om de historische gebouwen

te bewonderen, ik was vooral

benieuwd naar de exporuimte in

het Broelmuseum. En die locatie

zorgt alvast voor de nodige uitdagingen!

Verder valt het mij op dat

de schaal en de grootte van alles

hier zo anders en klein is: de straten,

de gebouwen, de pleinen,….

Ik merk wel dat Kortrijk een stad

in beweging is en dat boeit mij.

Ik ben vooral opgetogen dat ik

de kans krijg om de expo hier te

brengen en dat is te danken aan

mijn contacten met de Belgische

curator Christophe De Jaeger en

kunstencentrum BUDA.”

de expo loopt tot 14 februari in

het broelmuseum, broelkaai 6 in

kortrijk. toegankelijk van dins-

tot en met vrijdag van 10 tot 12

uur en van 14 tot 17 uur.

gesloten op maandag en van 24

december tot en met 1 januari.

de toegang bedraagt 5 euro.

tussen 13 en 26 jaar betaal je

1 euro. kinderen tot 12 jaar

hebben gratis toegang.

rondleiding met gids elke derde

zondag van de maand om 11 uur.

info: 056 27 77 80

broelmuseum@kortrijk.be

www.kortrijk.be/musea

Chinees op de

schoolbanken

De opmars van het Chinees lijkt

niet te stuiten. Ook op de Kortrijkse

schoolbanken buigen jongelui zich

al over Chinese taalcursussen. Dit is

onder andere het geval in het Kortrijkse

Sint-Amandscollege Noord.

De 15 leerlingen van de richting administratie

van het Hoger Professioneel

Onderwijs van het Sint-Amandscollege

Noord hebben “Chinees” als

verplicht vak op hun curriculum staan.

“Zij krijgen een opleiding om later

in de administratie van stedelijke

besturen, bedrijven,… te werken. De

contacten met het bedrijfsleven in

China worden steeds groter. Vandaar

het belang dat de leerlingen op het

einde van het schooljaar in staat zijn

om een basisgesprek in het Chinees te

voeren. De cursisten ervaren de lessen

Chinees als een duidelijke meerwaarde.

Vorig jaar mochten zij op een

internationale receptie in Montpellier

de genodigden in het Chinees verwelkomen.

De consul van Nederland had

daarover enkel woorden van lof. Een

enorme opsteker als je bedenkt dat hij

14 jaar Shanghai als standplaats had”,

legt directeur Franz Verplancke uit.

“Stijn Streuvels bracht de

Vlaamse letteren op internationaal

niveau. Vanaf zijn

debuut telde hij niet enkel in

Vlaanderen, maar vooral ook

in Nederland vele duizenden

enthousiaste lezers. Bovendien

kan je zijn boeken in verschillende

talen lezen zoals in het

Frans, Engels, Duits, Spaans,

Afrikaans en Tsjechisch”, aldus

notoir Streuvels-specialist Paul

Thiers. Samen met Karel Platteau

- die het werk en leven van

Streuvels alias Frank Lateur als

geen ander kent - werkt deze

belezen stadsgenoot mee aan

het colloquium en tentoonstelling

‘Streuvels: ereburger,

wereldburger’.

Dat voornoemde initiatieven de

figuur van Streuvels (1871-1969)

extra in de kijker zetten, is geen

toeval. Het is dit jaar alweer vier

decennia geleden dat de schrijver

overleed. Bovendien is het 50

jaar geleden dat deze bekende

neef van Guido Gezelle het ereburgerschap

van de stad Kortrijk

kreeg. Deze erkenning was meer

dan terecht. De autodidactische

auteur van onder andere De Vlaschaard

verzamelde immers een

indrukwekkende reeks onderscheidingen:

de vijfjaarlijkse

ereburger, wereldburger

Expo grasduint in

leven en werk van

Stijn Streuvels

staatsprijs in 1906 en 1911, de

grote staatsprijs voor letterkunde

in 1935, de prijs Scriptores

Catholici in 1950 en als klap op

de vuurpijl de Prijs der Nederlandse

Letteren voor zijn totale

oeuvre in 1962.

Tastbare sporen

De man heeft dus duidelijk zijn

stempel gedrukt op de Nederlandse

letterkunde. Maar heeft

hij ook nog tastbare sporen achtergelaten

in Kortrijk? “Die vind

je vooral in Heule. Op de plaats

waar zijn geboortehuis stond,

aan de Leiaarde, herinnert een

plaket aan de geboorte van de

auteur. Op Heuleplaats staat het

huis waar Streuvels zijn jeugdjaren

doorbracht. Deze woning

wacht op de gepaste restauratie

(het pand krijgt begin 2010 een

opknapbeurt en er bestaan plannen

om het om te vormen tot

een cultureel huis met speciale

aandacht voor schrijvers – nvdr.)

Verder kan je in Heule diverse

plaatsen bezoeken die de auteur

beschrijft of vermeldt in zijn

eerste autobiografie ‘Heule’. In

dit werk komen ook enkele Kortrijkse

locaties aan bod, zoals het

huis van zijn oom Guido Gezelle

in de Onze-Lieve-Vrouwestraat”,

legt Paul Thiers uit.

Vroegste prozawerkje

Tot 19 december loopt in het Erfgoedhuis

een expo die inzoomt op

het leven van Streuvels; zijn jeugd,

de plaatsen waar hij woonde, zijn

debuut als schrijver, zijn meest

performante boeken, zijn vertaald

werk, zijn Kortrijkse vrienden

zoals de groep rond Jozef

de Coene en de toekenning van

het ereburgerschap van Kortrijk.

Pronkstukken van de tentoonstelling

zijn ongetwijfeld een oorspronkelijk

fotoalbum met een

handgeschreven verslag van een

reis naar Normandië in 1925 en

een handschrift met als titel Kerstdag.

Dit prozastukje van 20 maart

1886 is het vroegst bekende werk

van Streuvels. Hij was toen 15 jaar.

de expo is een initiatief van het

stijn streuvelsgenootschap en

loopt van 10 tot 19 december in

het erfgoedhuis, onze-lieve-vrouwestraat

45 in kortrijk. dagelijks

toegankelijk van 14 tot 18 uur.

op 9 december vindt om 15 uur een

colloquium plaats met als thema

‘streuvels: ereburger, wereldburger’.gastsprekers

zijn professor

marcel de smedt en dokter

karel platteau.

info: www.streuvels.be

5 Dit jaar is het alweer 4 decennia geleden dat streuvels overleed. bovendien is het 50 jaar geleden dat

de schrijver het ereburgerschap van de stad kortrijk kreeg.

springplank naar kunstensector

voor m/v met talent

Kunstbende

palmt Kortrijk in

Na elf jaar is de Kunstbende haast niet meer weg te denken uit het

culturele landschap van jongeren. Met meer dan 100 voorrondes, 70

ateliers en 10 finales bereikte deze grootscheepse talentenjacht al

meer dan 22.000 deelnemers, 65.000 supporters tijdens de voorrondes

en liefst 18.000 toeschouwers tijdens de finales!

Onder de laureaten bevinden zich ook steevast talentvolle jongelui

uit onze regio. Wist je bijvoorbeeld dat Brahim, Steak Number 8, Balthazar

en Hannelore Bedert ooit deelnamen aan Kunstbende en toen

al hoge ogen gooiden? Juich als je erbij was, want op dit moment zijn

ze enkel nog te zien op veel te dure festivals.

Kunstbende-verslaafd

Saartje Vandecasteele mag de Kortrijkse ‘Wall of Fame’ aanvullen.

Vorig jaar won ze het wereldkampioenschap showdance in Kroatië,

maar je kent haar ongetwijfeld beter als één van de finalisten uit het

vtm-programma ‘So You Think You Can Dance’. Hoewel ze tevreden

terugblikt op haar deelname, kan ze niet verloochenen dat Kunstbende

haar favoriete wedstrijd blijft. “De druk is veel minder groot

en er zijn amper regels waar je je moet aan houden. Eigenlijk is het

gewoon één grote bende jonge gasten die doen waar ze goed in zijn”,

getuigt Saartje. “Iedereen strijdt met dezelfde wapens en dat is net de

charme van de wedstrijd. Je krijgt een leeg podium, een lege muur of

een leeg blad papier. Wat je er verder mee doet, kies je volledig zelf.”

Met vijf deelnames kan je de 22-jarige danseres gerust ‘Kunstbendeverslaafd’

noemen. Drie keer mocht ze zelfs op het hoogste podium

klimmen tijdens de voorronde. Haar eerste deelname blijft evenwel

de meest memorabele. “Mijn juf had me een foldertje gegeven

over Kunstbende en samen met een vriendin schreef ik me in. Totaal

onverwacht wonnen we de voorronde en mochten we bovendien een

bronzen medaille in ontvangst nemen tijdens de finale. Als dertienjarig

meisje stond ik tussen veel te wilde gitaristen, prettig gestoorde

performers en de hipste ontwerpers. Die dag heb ik mijn podiumvrees

voorgoed overwonnen”, lacht Saartje.

Reserveer nu al je plaats op het podium!

Ben je tussen 13 en 19 jaar en zit je met een serieus

creatief ei? Wacht dan niet langer om je in

te schrijven in één van de tien categorieën: TXT,

TXT on stage, ontwerp, fotografie, video, performance,

dans, DJ, mode of muziek. De voorronde

vindt plaats op zondag 21 februari in het

schouwburgcomplex van Kortrijk. Een strenge

maar rechtvaardige jury selecteert die dag één winnaar die onze vlag

mag verdedigen tijdens het finaleweekend van 8 en 9 mei in Hasselt.

Krimp je in elkaar als je op een podium staat, maar ben je verzot op

de geur van coulissen? Meld je dan aan als ambassadeur, steek de

handen uit de mouwen en maak de wereld rond jou enthousiast voor

deze leuke wedstrijd in kunst.

meer info: jozefien lecluyse, 056 23 98 50 of kunstbende@kortrijk.be.

het wedstrijdreglement kan je nalezen op www.kunstbende.be.

s t a d s k r a n t - d e c e m b e r 2 0 0 9

15


835 kinderen, onder wie 16 tweelingen, zagen in 2008 het levenslicht. Deze piepjonge

stadsgenoten kregen een eigen boom mét hun naam en gedenkplaat in het Kortrijkse

geboortebos in de wijk Sint-Anna. Ondertussen telt het bos al 4.519 bomen!

Haal een kalender

met foto’s van

Carl de Keyzer

in huis !

Wil je in één oogopslag alle weken van

deze en volgende maand zien? En kan je

spraakmakende fotografie wel appreciëren?

Dan heeft de Stadskrant een uitstekend

geschenk voor jou: een bureaukalender van

2010 met de onvolprezen foto’s van stadsgenoot

en Magnum-fotograaf Carl De Keyzer.

De Stadskrant schenkt 500 exemplaren weg.

Je kan de kalender vanaf 9 december met dit

artikel afhalen bij de klantendienst (gebouw

stadsbestuur kant Grote Markt), zolang de

voorraad strekt.

16

w w w . k o r t r i j k . b e

©

Stadskiekjes

Het Heulse ontmoetingscentrum De Vonke daverde op zijn grondvesten tijdens het optreden van de Va Fan Fahre in het kader

van Cafe-Chantant. De talrijke aanwezigen nipten van een muzikale cocktail met als belangrijkste ingrediënten: Balkanbrass,

Roemeense en Bulgaarse fanfaremuziek, funk, ska, jazz,… . Een lust voor het oog en oor!

Voor één keer was het geen ‘baantjes trekken’ in het Magdalenabad. Tijdens de

‘Student Midnight Swim’ verbroederden de studenten met een frisse pint en genoten

ondertussen van een live-optreden van A Delight. Wie nog over de nodige energie

beschikte, kon zich uitleven in de jungle-run, de death-ride of de discobar. Een duik

in het zwembad zorgde achteraf voor de nodige verkoeling.

De klanten van het Kortrijkse stadhuis kregen op woensdag 18 november een leuk

extraatje bij hun bezoek. In het kader van ‘De week van de smaak’ konden ze van

een kopje Turkse thee nippen en een typisch Turks gebakje verorberen. Turkije was

immers het gastland.

Deze zwarte piet-op-stelten vergezelde Sinterklaas tijdens

zijn blijde intrede in Kortrijk. Heel wat kinderhartjes klopten

sneller toen de sint en zijn gevolg door de Kortrijkse

binnenstad trokken. Daarna genoot het jonge grut van de

sinterklaas-shows’ in de stadsschouwburg. De opbrengst

ging naar een goed doel.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!