tipsvoor een - Stad Kortrijk

kortrijk.be

tipsvoor een - Stad Kortrijk

tips voor een

veilige thuis

Stedelijk preventieteam Kortrijk


INHOUD

VOORWOORD 3

INLEIDING 4

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN 5

BOUWFYSISCHE MAATREGELEN 7

1. Deuren

1.1. Slot

1.2. Deurpaneel

7

1.3. Scharnierzijde

1.4. Afstand deurkozijn

1.5. Beglazing in de deur

2. Ramen 11

2.1. Vaste ramen

2.2. Opendraaiende ramen

2.3. Valramen

2.4. Schuiframen

2.5. Franse tuinramen

2.6. Beglazing

2.7. Glaslatten

3. Andere

3.1. Kelder

3.2. Koepels

3.3. Rolluiken

14

3.4. Garagepoorten

PREMIES INBRAAKBEVEILIGING 2011

Toelichting

Toekenning van de premie

Welke maatregelingen komen in aanmerking

Bedrag premie

Aanvraag van de premie

16

AANVRAAGFORMULIER PREMIE 21

2


Beste Burgers

VOORWOORD

Volgens nationale statistieken behoort Kortrijk tot één van de veiligste centrumsteden

van ons land. Toch is het raadzaam om uw woning te beschermen tegen inbraak.

De spreuk zegt u immers: “ Het is beter voorkomen, dan genezen.”

Deze brochure geeft handige tips om uw woning te beschermen tegen inbraak.

Daarnaast verlenen preventiewerkers van de stad graag advies over veiligheid.

In het kader van diverse preventieacties, zoals “Wij-kk-ijken”, “SAVE” of

“FLATSCREEN” zijn onze preventiemedewerkers op informatieronde in de verschillende

wijken van de stad.

Ik hoop dat u nut haalt uit deze brochure, en wens u veel leesplezier toe!

3

Jean de Bethune

Schepen Preventiebeleid


INLEIDING

In onze stad is het veilig wonen. Toch leidt het dievenpad ook wel eens naar Kortrijk.

Elk krantenbericht over diefstal is er één teveel. Deze brochure wil u helpen om de

inbrekers te slim af te zijn. Door het nemen van enkele voorzorgsmaatregelen kunt

u de inbreker ontmoedigen om zijn slag bij uw thuis te slaan.

U kan uw bestaande woning, zonder al te ingrijpende verbouwingen, via een tweetal

stappen beter beschermen:

1. organisatorische maatregelen

2. bouwfysische maatregelen

We onderstrepen hierbij dat niet alle raadgevingen die hier vermeld staan financiële

gevolgen hebben! Vele tips zijn kosteloos uit te voeren.

Indien u deze adviezen ter harte neemt, helpt ook u mee om het aantal inbraken in

Kortrijk te reduceren.

4


ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Veiligheid begint met het aannemen van goede gewoonten

Een inbraak duurt gemiddeld 5 minuten. Vandaar de noodzaak om bij het verlaten

van de woning deze steeds correct af te sluiten, zelfs al verlaat u de woning maar

voor een korte tijd.

Organisatorische maatregelen zijn maatregelen die u neemt om u en uw familie beter

te organiseren. Deze maatregelen zijn dus gratis en kunnen een grote invloed op

uw veiligheid hebben. Sommige maatregelen zullen voor u allicht absurd of achterhaald

lijken, toch kunnen ze u een groot nut bewijzen.

Schenk aandacht bij het verlaten van uw woning aan volgende zaken:

• Laat ramen en deuren nooit openstaan, maar sluit ze goed af, ook al bent u maar

heel even weg!

• Bewaar zo weinig mogelijk cash geld, waardepapieren en cheques in huis.

• Berg waardevolle goederen op in een kluis bij de bank!

• Geef uw huis steeds een bewoonde indruk. Hang geen briefjes op de deur waaruit

blijkt dat u er niet bent.

• Verlicht uw huis als u ‘s avonds weg bent. Een leeslampje is niet voldoende: iedereen

vermoedt immers dat dit brandt om een bewoonde indruk te wekken. Plaats

eventueel een tijdschakelaar met randomfunctie. Hierdoor kiest de timer een willekeurig

moment waarop het licht aan gaat.

• Verstop uw sleutel nooit op die typische “publiek geheime” plaats zoals: onder de

mat, in de bloembak, enz… Laat liever een sleutel bijmaken voor uw huisgenoten.

Hang nooit een label met uw adres aan een sleutel. Laat geen sleutels op het slot zitten.

• Laat geen ladders, klein gereedschap enz… in uw tuin rondslingeren. Berg het op

achter slot en grendel. Zorg ervoor dat uw tuinhuis voorzien is van stevige ramen

en een goed afgesloten deur.

• Hoge muren, hagen en afsluitingen verhogen uw privacy, maar ze laten ook toe dat

een inbreker ongestoord te werk kan gaan. Zorg ervoor dat het toegangshek afgesloten

is met een hangslot of een cilinderslot.

5


ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

• Wanneer u met vakantie vertrekt, spreek dan af met iemand om de brievenbus

regelmatig te ledigen, de rolluiken op en neer te laten, de gordijnen te openen, het

gras te maaien of om een wagen op uw oprit te parkeren. Denk eraan om uw

buren steevast van uw afwezigheid te verwittigen.

Goede buren garanderen een veilige buurt!

En als u dan toch slachtoffer wordt…

dan moet u zo vlug mogelijk volgende zaken regelen :

1. Leg een verklaring af op het politiebureau. Voeg er een nauwkeurige omschrijving

of fotomateriaal bij van de gestolen voorwerpen.

2. Verwittig uw financiële instelling en/of Card Stop ( 070/344 344 ) als er cheques,

effecten, bankkaarten of andere waardepapieren zijn gestolen.

3. Verwittig spoedig uw verzekeringsagent indien u een verzekeringspolis heeft

waarin diefstal gedeeltelijk is gewaarborgd.

6


BOUWFYSISCHE MAATREGELEN

Bouwfysische maatregelen zijn maatregelen die betrekking hebben op gevelelementen

zoals ramen, deuren, garagepoorten,…

Welke gevelelementen moet u beveiligen?

• alle gevelelementen op de gelijkvloerse verdieping;

• alle gevelelementen op andere niveaus die bereikbaar zijn via een vaste trap;

• alle gevelelementen die bereikbaar zijn via aangrenzende gebouwen (buren);

• alle gevelelementen die bereikbaar zijn via een plat dak.

1. Deuren

Met deur bedoelen we het slot, het deurpaneel, de deurkozijnen en de beglazing.

Hieronder komt elk onderdeel aan bod.

1.1 Slot

Cilinder

Op de markt zijn heel wat verschillende types cilinders. Een standaardcilinder beschermt

niet tegen het uitboren. Kwaliteitscilinders garanderen wel een bijkomende

bescherming: stalen kogeltjes of stiften, geharde plaatjes, sperbalken, … Dit type van

beveiliging is voorzien bij de veiligheidscilinders. Bij deze duurdere cilinders kunt u

alleen sleutels bijmaken op vertoon van het bijgeleverde certificaat.

Het is ook belangrijk dat u een standaardcilinder of een veiligheidscilinder correct

monteert. Dit betekent dat de cilinder maximum 2 mm mag uitsteken uit de deur.

Zoniet kan de inbreker de cilinder afkraken zelfs als het een

veiligheidscilinder is!

Steekt de cilinder meer dan 2 mm uit, bescherm die dan door

middel van veiligheidsbeslag of van een veiligheidsrozet.

Een cilinder mag nooit meer dan 2mm uit het deurkozijn uitsteken.

7


BOUWFYSISCHE MAATREGELEN

Veiligheidsbeslag - veiligheidsrozet

De cilinder van uw deur beschermt u door middel van veiligheidsbeslag. De cilinder

mag maximaal 2 mm uit de deur of uit het deurschild steken. Bij kwaliteitsbouwbeslag

worden de schroeven vanaf de binnenzijde door de deur en het slot bevestigd.

Het beslag wordt dan stevig in het deurmateriaal getrokken. Zo kan de cilinder niet

meer afbreken.

Bouwbeslag bestaat uit een veiligheidsrozet (rond en conisch

of langwerpig) of een veiligheidsbeslag (waarbij de

deurkruk is ingewerkt in het beslag).

Het gepantserde beslag is meteen ook een goede beveiliging

tegen het boren in de slotkast.

Cilinders die meer dan 2 mm uitsteken, beschermt u met

veiligheidsbeslag.

Nachtschoot

De nachtschoot moet minimaal 2cm lang en massief zijn. In afgesloten toestand

moet de nachtschoot een eind massief doorlopen in het slotlichaam. Er mag slechts

weinig speling zijn tussen de slotplaat en nachtschoot.

Nachtschoten die door één omwenteling van de sleutel volledig worden uitgeschoven

genieten de voorkeur : gebruikscomfort, volledige vergrendeling,...

Aluminium- en kunststofdeuren worden wegens de beperkte breedte van het kunststof

- of aluminiumprofiel van een zwenkschootslot (tot 35 mm lengte) voorzien.

Zwenkschootsloten zijn echte veiligheidssloten. Bij het sluiten

kantelt de zwenkschoot naar beneden en sluit de schoot

als een massieve grendel over de volledige breedte van de

deurstijl en het slot.

Een nachtschoot is veilig indien hij massief is uitgevoerd en minstens

2 cm lang is.

8


BOUWFYSISCHE MAATREGELEN

Veiligheidsmeerpuntssluitingen

Meerpuntssluitingen kunnen zowel geplaatst worden in houten-, aluminium- als

kunststofdeuren. Dit kan in veel gevallen zelfs achteraf, bij het vervangen van een

oud slot. Bij dit systeem bedient u met behulp van één cilinder verschillende sluitpunten.

Door middel van zwenkschoten, stangen, pinnen of ankervormige vergrendelpunten

met een schootlengte van minimum 2 cm vergrendelt een meerpuntssluiting

de deur op minimum 3 plaatsen tegelijk. Hier geldt ook dat de nachtschoten

massief dienen uitgevoerd te zijn.

Let op! Rolnokken ( kleine ronde vergrendelpunten ) zijn bedoeld om de deur recht

te houden en zijn geen veiligheidssloten.

Bij meerpuntssluitingen moet u deurstijlversteviging (montage

van een gehard stalen hoeksluitplaat) aanbrengen.

Sommige meerpuntssluitingen zijn voorzien van een zware

sluitplaat over de gehele lengte van het kozijn waardoor ze

bestand zijn tegen grote krachten.

De nachtschoten van een meerpuntssluiting zijn massief en minimum

2 cm lang. Rolnokken zijn absoluut niet inbraakwerend.

Sluitplaat

Voor een correcte installatie van het slot moet u bijzondere aandacht besteden aan

de deurstijlversteviging van houten deuren. Het dunne sluitplaatje dat u aantreft bij

de meeste slotconstructies is niet voldoende. Een inbraakwerende sluitplaat wordt

in het deurkozijn gemonteerd met zeer lange schroeven die

zich meestal in de muur verankeren.

Een inbraakwerend slot bevat een verstevigde sluitplaat.

9


1.2. Deurpaneel

BOUWFYSISCHE MAATREGELEN

Voldoende stevigheid van het deurpaneel zorgt voor een mechanische weerstand

tegen inbraak. Een veiligheidsslot in een holle deur of binnendeur heeft geen zin.

Het houten deurpaneel dient een zekere dikte (4,5 tot 5 cm) en kwaliteit te hebben

om de deur inbraakwerend te maken. Bij onvoldoende stevigheid, kan het kozijn

gemakkelijk worden bewerkt met een schroevendraaier of breekijzer.

Kunststofdeuren kan men inwendig verstevigen door middel van aluminiumprofielen.

Kies een stevige, solide deur.

1.3. Scharnierzijde

Van deuren die naar buiten opendraaien zijn de scharnieren vaak voorzien van een

losse pin die gemakkelijk kan worden verwijderd. Het is dan

ook eenvoudig om de deur uit te lichten en te verwijderen.

Een optimale beveiliging van deze zwakke punten krijgt u

door het aanbrengen van dievenklauwen of dievenpinnen.

De scharnieren van naar buitendraaiende deuren dient u te verstevigen

door middel van dievenklauwen of dievenpinnen.

1.4. Afstand deurkozijn

De deur moet aansluiten op het kozijn. Een afstand van meer dan 2 mm is voldoende

om met een breekijzer of schroevendraaier de deur open te wrikken of het slotmechanisme

en de sluitplaat te bereiken.

De deur moet goed aansluiten op het kozijn.

1.5. Beglazing in de deur

De afmetingen van een gewone beglazing in de deurvleugel moeten bij voorkeur

worden beperkt (maximum 150 mm breed). U kiest beter voor gelaagd glas. Dit

bestaat in verschillende afmetingen en kan meestal worden geplaatst ter vervanging

van bestaande glaspartijen.

10


2. RAMEN

BOUWFYSISCHE MAATREGELEN

In dit hoofdstuk komen vaste ramen, opendraaiende ramen, valramen, schuiframen,

Franse tuindeuren, beglazing en glaslatten aan bod.

2.1. Vaste ramen

Vaste ramen zijn de beste beveiliging tegen inbraak. In de praktijk wordt immers

vastgesteld dat de gelegenheidsinbreker zelden een vensterbeglazing zal breken om

er vervolgens doorheen te klimmen. Voorzie daarom in uw woning zoveel mogelijk

vaste raampanelen, vooral op risicovolle locaties. Kleine valramen en uitzetramen

kunt u beter vervangen door vaste raampanelen met ingebouwde ventilatiestrip.

De ramen dienen stevig verankerd te zijn in de muur.

2.2. Opendraaiende ramen

Het is raadzaam om uw ramen te voorzien van een inwendige veiligheidsmeerpuntssluiting.

Kleine rolnokken zijn niet veilig, paddestoel- of ankervormige nokken wel.

Per raam dient u het volgende te voorzien:

een afsluitbare kruk;

• boorbeveiliging van de krukkast;

• stevige sluitplaten;

• en vier hoekoverbrengingen met vier paddestoelnokken.

Een goed systeem om uw raam te beveiligen is het voorzien van een vensterstangslot.

Dit slot beveiligt uw ramen over de volledige lengte. Dit slot combineert u best

met een slotvaste kruk.

Uw ramen dient u te voorzien van een inwendige meerpuntssluiting

met paddestoelnokken. Ook dient u op uw raam een

afsluitbare kruk aan te brengen.

11


2.3. Valramen

BOUWFYSISCHE MAATREGELEN

Een valraam vervangt u best door een vast raam met ventilatiestrip.

Zo dit niet kan, voorziet u best dit raam van een

slotvaste kruk en een valbeugel. Zo kunt u het raam op een

kier zetten zonder dat dit volledig kan worden geopend.

2.4. Schuiframen

Voorzie in uw schuifraam een cilinderslot dat enkel langs de

binnenzijde af te sluiten is. Kan dit niet, dan moet u zoals bij buitendeuren de cilinder

beschermen door middel van veiligheidsbeslag indien deze meer dan 2 mm uit de

deur steekt.

De stelschroeven aan de bovenzijde van de schuivende deur

moeten zo zijn afgesteld dat uitlichten onmogelijk is. U kunt

ook opteren om een universeelboutslot aan te brengen.

Hierdoor kan de schuifdeur noch horizontaal noch verticaal

bewegen.

Als de deur aan de binnenzijde openschuift, kan deze bijkomend

worden beveiligd door plaatsing van een afsluitbare

balk in de rail achter de schuivende deur.

2.5. Franse tuindeuren

Bij dubbel opendraaiende ramen (Franse tuindeuren) dient de stangvergrendeling

minimaal 1,5 cm te vergrendelen in de voorziene uitsparingen in de onder- en

bovendorpel. Deze uitsparingen moeten verstevigd zijn door middel van een metalen

sluitpot of hoekprofiel.

12


2.6. Beglazing

BOUWFYSISCHE MAATREGELEN

De belangstelling voor het plaatsen van inbraakwerende en /of vandalismebestendige

beglazing ( of glasvervangende producten in de woningbouw ) neemt ieder jaar

toe. Binnen de verschillende glassoorten is er slechts één, die afhankelijk van haar

samenstelling, een beperkte tot zeer goede slagvaste eigenschap heeft: het gelaagd

glas. Gelaagd glas of gelamineerd glas bestaat uit twee of meer glaspanelen die met

behulp van één of meerdere kunststoffilms (polyvinylbutyral - PVB) aan elkaar worden

gekoppeld. Gelaagd glas is zeer schokvast. Bij breuk houdt de kunststoffilm de

resten hardnekkig bij elkaar, waardoor het voor de inbreker moeilijk wordt om een

opening te maken. Deze toepassing wordt al jaren gebruikt in de automobielsector,

zoals bijvoorbeeld de voorruit van uw wagen.

Het gelaagd glas mag u niet verwarren met “dubbel glas”. In tegenstelling tot wat

vaak gedacht wordt, is dubbel glas niet veiliger dan enkel glas daar dit enkel een

isolerende functie heeft.

Om een gewone bescherming tegen inbraak te verkrijgen (bestand tegen herhaalde

slagen met beperkte hulpmiddelen), dient men minstens vier lagen PVB te voorzien.

Het aantal lagen PVB kan men vinden in de codering van het glas.

Bijvoorbeeld:

33.4 = 3mm glas - 4 PVB lagen - 3mm glas (enkele beglazing)

6.12.3.3.4= 4 lagen PVB in dubbele beglazing.

Bij nieuwbouw en renovatie wordt frequent gebruik gemaakt van gelaagd glas.

Dubbele beglazing waarvan minstens één zijde bestaat uit

gelaagd glas, kan men beschouwen als inbraakwerend. Een

optimaal effect wordt bekomen als gelaagd glas aan de binnenzijde

van de woning wordt geplaatst.

13


2.7. Glaslatten

BOUWFYSISCHE MAATREGELEN

Glaslatten dienen bij voorkeur aan de binnenzijde te worden geplaatst. Glaslatten

geplaatst aan de buitenzijde kunnen gemakkelijk worden afgenomen en dienen met

ééntoerschroeven te worden vastgezet.

Indien men gebruik maakt van gelaagd glas, dienen de glaslatten aan de binnenzijde

aangepast te worden. De glaspartijen worden verankerd met speciale siliconen bestaande

uit polymeren.

De glaslatten dienen steeds aan de binnenzijde van het raam te worden bevestigd.

3. Andere

Andere gevelopeningen moeten ook worden beveiligd: kelderopeningen, koepels,....

3.1. Kelder

Bij een nieuwbouwwoning loont het de moeite om te overwegen enkel verluchtingspijpen

te voorzien in plaats van kelderroosters.

Een kelderrooster kan men ook op een heel degelijke wijze vergrendelen. De beste

beveiliging bekomt u door middel van twee stangen of kettingen. Van groot belang

bij deze beveiliging is de bevestiging van de bevestigstangen of beugels in de muur

(inmetselen of vastschroeven met keilbouten).

Kelders dient men te beveiligen door middel van twee stangen of

strak gespannen kettingen die stevig in de muur zijn verankert.

14


3.2. Koepels

BOUWFYSISCHE MAATREGELEN

Lichtkoepels zijn veelal vervaardigd uit acrylaten die gemakkelijk stuk te slaan zijn.

Daarom is het aan te raden om een koepel uit polycarbonaat te kiezen. Deze koepel

is nagenoeg onbreekbaar en wordt het best afgesloten met een diefstalvertragende

bevestiging zoals ééntoersschroeven ( kunnen enkel vast worden geschroefd ).

Gezien de flexibiliteit van polycarbonaat is het aangewezen om niet onder de 5 mm

dikte te gaan.

Koepels dienen, ongeacht het materiaal, vastgezet te worden met ééntoersschroeven.

3.3. Rolluiken

Buiten de bescherming die rolluiken bieden tegen warmte en koude, hebben ze ook

een grote inbraakwerende functie. Vooral ‘s avonds en ‘s nachts zijn ze bijzonder

efficiënt. Gelegenheidsinbrekers zullen niet zo vlug een gesloten rolluik forceren (lawaai).

Rolluiken kunnen voorzien worden van ophefbeveiligingen. Hierdoor is het

onmogelijk om een gesloten rolluik omhoog te tillen.

3.4. Garagepoorten

De cilinder van de centrale sluiting mag niet meer dan 2mm uit de poort of beslag

uitsteken. Garagepoorten dienen voorzien te zijn van een veiligheidssluiting. Automatische

garagepoorten zijn, over het algemeen, veiliger dan manueel te bedienen

poorten.

Toch is het aan te raden om bij langdurige afwezigheid de garagepoort extra te beveiligen

door de looprails van de poort te immobiliseren. Dit kan het best door in

deze looprails een hangslot aan te brengen achter het loopwiel van de poort.

15


PREMIES INBRAAKBEVEILIGING 2011

Voor woningen, kleinhandelspanden en andere onroerende goederen.

TOELICHTING

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk kan vanaf 1 januari

2011 tot en met 31 december 2011 een premie worden aangevraagd voor de aankoop

en/of installatie van technopreventieve maatregelen gerealiseerd in 2011.

Deze maatregelen moeten de beveiliging van woningen, kleinhandelspanden en andere

onroerende goederen (zoals bijvoorbeeld: scholen, kerken,...) gelegen op het

grondgebied van Kortrijk verhogen.

Met een premie wordt bedoeld de procentuele terugbetaling, tot een maximumbedrag,

van de gemaakte kosten van aankoop en/of installatie van technopreventieve

middelen ter beveiliging van woningen, kleinhandelspanden en andere onroerende

goederen tegen inbraak.

Met woning wordt bedoeld het huis of appartement dat uitsluitend voor private

huisvesting wordt gebruikt.

Met kleinhandelspand wordt bedoeld een pand dat uitsluitend voor kleinhandel

wordt gebruikt.

Met een ander onroerend goed wordt bedoeld een pand dat wordt gebruikt door

niet commerciële verenigingen of instellingen met een recreatief, religieus, educatief,

ideologisch, filosofisch of politiek karakter.

Het doel van de premie bestaat erin om personen te stimuleren woningen, kleinhandelspanden

en andere onroerende goederen gelegen op het grondgebied van

Kortrijk daadwerkelijk en goed te beveiligen teneinde inbraken te voorkomen.

16


PREMIES INBRAAKBEVEILIGING 2011

TOEKENNING VAN DE PREMIE

Rekening houdend met de datum van ontvangst van de aanvraag door het stedelijk

preventieteam kan, binnen de perken van de beschikbare budgetten tot 31.12.2011,

de premie worden toegekend:

voor woningen

prioritair aan slachtoffers van een inbraak of van een poging tot inbraak, op voorwaarde

dat een proces-verbaal werd opgesteld door een politiedienst, vervolgens

aan alle andere aanvragers.

voor kleinhandelspanden en andere onroerende goederen

prioritair aan slachtoffers van een inbraak of van een poging tot inbraak, op voorwaarde

dat een proces-verbaal werd opgesteld door een politiedienst, vervolgens

aan alle andere aanvragers.

WELKE MAATREGELEN KOMEN IN AANMERKING

Alle techno-preventieve maatregelen die bijdragen tot de beveiliging van het pand en

het risico op inbraak verkleinen! Zoals bijvoorbeeld: driepuntsslot, veiligheidsrozas,

veiligheidsbeslag en gelaagd glas … Alle toegangen (zoals: deuren, ramen, keldergaten,...)

van het pand moeten in dezelfde mate worden beveiligd. Een niet limitatieve

lijst van technopreventieve maatregelen die voor de premie in aanmerking komen,

kan men verkrijgen bij het stedelijk preventieteam.

De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarm- en of beveiligingssystemen.

(zoals camerasystemen, elektrische deuropeners, sectionale poorten…)

Maatregelen ter beveiliging van aanpalende bijgebouwen (zoals bijvoorbeeld garages),

worden enkel mee in aanmerking genomen voor een premie wanneer het aanpalend

bijgebouw (bv. garage) aan het hoofdpand is aangebouwd en er een directe

toegangsdeur is tussen beide.

17


PREMIES INBRAAKBEVEILIGING 2011

BEDRAG VAN DE PREMIE

Voor woningen

De premie bedraagt:

• 80% van de gemaakte kosten wanneer het basis kadastraal inkomen, niet geïn-

dexeerd, lager is dan € 745,

• 50% van de gemaakte kosten wanneer het basis kadastraal inkomen, niet geïn-

dexeerd tussen de € 745 en € 1240 ligt,

• 30% van de gemaakte kosten wanneer het basis kadastraal inkomen, niet geïn-

dexeerd, hoger ligt dan € 1240.

Een premie kan slechts worden uitbetaald als het premiebedrag door toepassing van

de berekening minimum € 50 bedraagt.

Verder bedraagt de premie in elk van deze gevallen maximum € 250.

Voor kleinhandelspanden en andere onroerende goederen

wordt 80% van de gedane investering betoelaagd met een maximum van € 250.

Een premie kan slechts worden uitbetaald als het premiebedrag door toepassing van

de berekening minimum € 50 bedraagt.

18


PREMIES INBRAAKBEVEILIGING 2011

AANVRAGEN VAN DE PREMIE

De premieaanvragen kunnen worden ingediend bij het stedelijk preventieteam tot

31 december 2011. Het aanvraagformulier is achteraan deze folder te vinden of beschikbaar

op de website van stad Kortrijk.

De premie voor een woning wordt aangevraagd door de bewoner van het huis die

er effectief woont of door de verhuurder ervan. De premie voor een kleinhandelspand

wordt aangevraagd door de persoon die effectief de handelszaak, die in het

handelspand gelegen is, uitbaat. De premie voor enig ander onroerend goed wordt

aangevraagd door de beheerder van dit onroerend goed.

Voorafgaand aan de aankoop en installatie van bijkomende techno-preventieve beveiligingsmaatregelen

is hierover gratis advies mogelijk. Dit advies wordt verstrekt

door een erkend technopreventief adviseur van het stedelijk preventieteam.

De aanvraag moet altijd vergezeld zijn

1. van de originele of een kopie van de aankoop- en/of installatiefactuur gedateerd op 2011,

2. een kopie van het aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing 2010. Dit geldt niet voor de

aanvraag voor een premie voor een kleinhandelspand of voor een ander onroerend goed.

Indien nodig dient de aanvraag bovendien vergezeld te zijn

1. van een kopie van het proces verbaal van verhoor of van een attest van klachtneerlegging.

Het stedelijk preventieteam voert een technische en administratieve controle uit.

De administratieve controle omvat een nazicht van de bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld:

de facturen en andere ingediende documenten) en het nagaan of de periode

van aanvraag werd gerespecteerd. Het preventieteam heeft tevens het recht om een

technische controle ter plaatse uit te voeren of de beveiligings-maatregelen die het

voorwerp uitmaken van de premieaanvraag daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Een premie kan slechts éénmaal aan een pand worden toegekend en dit sinds de start van

dit premiestelsel in 2001.

19


PREMIES INBRAAKBEVEILIGING 2011

Het College van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk beslist finaal, volgens de

voorwaarden van het reglement, over de toekenning van de premie. Die beslissing

wordt ter kennis gebracht aan de aanvrager.

De aanvragen worden behandeld volgens datum van ontvangst, prioritair aan slachtoffers

van een inbraak of van een poging tot inbraak, op voorwaarde dat een procesverbaal

werd opgesteld door een politiedienst, en dit tot uitputting van het voorziene

krediet.

Alle toegekende premies worden ten vroegste uitbetaald vanaf maart 2012.

Stedelijk preventieteam

Grote markt 54

8500 Kortrijk

Tel.: 056/ 27 73 00.

E-mail : preventieteam@kortrijk.be

20


AANVRAAG PREMIE INBRAAKPREVENTIE - 2011

Stedelijk Preventieteam • Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • tel : 056/27.73.00 •

e-mail: preventieteam@kortrijk.be

IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAGER:

NAAM en VOORNAAM:

ADRES:

TELEFOON: /

GEBOORTEDATUM: / / 19

NUMMER FINANCIELE REKENING: — —

TITULARIS REKENING:

Bent U slachtoffer geweest van een inbraak of poging tot inbraak in de woning,

handelspand of onroerend goed met publiek karakter?

Ja, datum: / /

PV nummer: Kopie van PV bijvoegen a.u.b.

TE BEVEILIGEN PAND:

ADRES:

datum ontvangst van de aanvraag: …./…./ 2011

(in te vullen door het preventieteam)

Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen: € Kopie van het aanslagbiljet

inzake onroerende voorheffing bijvoegen a.u.b. (enkel bij aanvraag woningen in te vullen)

Originele of een kopie van de factuur van de uitgevoerde werken in 2011 bijvoegen a.u.b.

VOORAFGAAND TECHNOPREVENTIEF ADVIES GEWENST:

JA of NEEN (Omcirkel wat van toepassing is.)

Ondergetekende verklaart hierbij bewoner, eigenaar, beheerder te zijn van de woning,

klein handelspand of onroerend goed met publiek karakter, waarvoor deze

premie wordt aangevraagd.

H ANDTEKENING VAN DE AANVRAGER

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het onderzoek naar het eventueel afleveren van deze premie

door de stad Kortrijk (wet van 8.12.1992. tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer).


Stuur mij op naar:

Stedelijk Preventieteam

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk


Stedelijk Preventieteam • Grote Markt 54, 8500 Kortrijk • tel: 056/27.73.00 •

e-mail: preventieteam@kortrijk.be

Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk • Vormgeving: team communicatie stad Kortrijk

More magazines by this user
Similar magazines