31.08.2013 Views

Stadskrant september 2011 - Stad Kortrijk

Stadskrant september 2011 - Stad Kortrijk

Stadskrant september 2011 - Stad Kortrijk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A a l b e k e

B e l l e g e m

B i s s e g e m

H e u l e

K o o i g e m

K o r t r i j k

M a r k e

R o l l e g e m

aan het woord

25 jaar Groothandelsmarkt

economie

Open Bedrijvendag

wonen

Woonpremies op een rij

StadSkrant

KortrijK

september 2011 • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in Kortrijk

onderwijS

Klaar voor

creatief jaar


w w w . k o r t r i j k . b e

In deze Stadskrant:

en verder:

• Nieuwe buurtspeelpleintjes > 3

• Ingrijpende werken > 8

• Achter deze gevel schuilt > 15

Kortrijk Kort > 17

• De Mensen > 19

Stadskiekjes > 27

2 | StadSkrant kortrijk

De Kortrijkse Groothandelsmarkt viert op

18 september haar zilveren jubileum. Wij

vonden Pierre Vandendriessche en Nicole

Vanhoutte die er van bij het begin bij waren.

Zoon Philippe nam het ondertussen

van hen over. Lees meer op p. 4-5.

Liefst 24 Kortrijkse bedrijven stellen op

Open Bedrijvendag, zondag 2 oktober,

hun deuren open voor het grote publiek

en onderstrepen daarmee het imago van

onze stad als centrum voor ondernemers.

Lees meer op p. 6-7.

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Kortrijk

is een echt succesverhaal. Er zijn 1.783

leerlingen ingeschreven aan het conservatorium

en 1.156 aan de academie. Creatief

talent krijgt alle kansen! Lees meer op p. 11.

Oerdegelijk maar zonder enig comfort,

dat was de woning uit de vijftiger jaren die

Isolde en Maarten wilden opknappen. Vier

stedelijke woonpremies leverden hen 3.500

euro op. Lees meer op p. 12.

Aan de Kulak komt er een nationaal centrum

voor de bestrijding van computercriminaliteit

en softwaregigant Microsoft

opent in Kortrijk een nieuw innovatiecentrum

voor de gezondsheidszorg. Lees meer

op p. 13.

Oktober is in Kortrijk ‘Maand van de Jongere’.

Het Jeugdontmoetingscentrum

zet zijn deuren open, er is het Student Welcome

Concert en jongeren kunnen dineren

in hogere sferen. Lees meer op p. 21.

Vrijwilliger Van de maand

Elisabeth De Smidt

De basisschool Sint-Jozef won onlangs de tweede prijs

in de Koningin Paolawedstrijd. Deze onderscheiding beloont

initiatieven die een meerwaarde bieden op het vlak

van talentontwikkeling. Verdienen eveneens een beloning:

activiteiten die de achterstand op school wegwerken

of de integratie, solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid

bevorderen.

De school - die afgelopen jaar gezinnen van 31 verschillende

nationaliteiten mocht verwelkomen - schenkt al lange tijd

extra aandacht aan taalvaardigheid en ouderparticipatie. Dit

doet ze onder andere door de begeleiding van beginnende

lezers, de organisatie van een wekelijks vertelmoment, een

praatgroep Nederlands, huiswerkbegeleiding en koffietafels

met vorming voor allochtone ouders. Gelukkig kan de school

hiervoor rekenen op heel wat vrijwilligers.

HuiswerKbegeleiding

Elisabeth De Smidt (foto links) is één van de vele helpende handen.

Zij begint binnenkort aan haar derde jaar als huiswerkbegeleidster.

“In samenspraak met de stuurgroep en de ouders

ga ik na schooltijd bij de kinderen thuis om hen te helpen bij

hun schooltaken. Daarenboven leer ik de ouders hoe ze de

leerattitude bij hun kind kunnen bevorderen of hoe ze samen

een planning kunnen opmaken”, aldus Elisabeth. “Verder zet ik

me ook in als leesbegeleider in het eerste leerjaar en verzorg ik

de voorleesmomenten in de kleuterklas.”

, st-jozef.ouderwerking@kbkscholen.be

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan

huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie,

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Foto cover: Patrick Holderbeke | Klachten over de bedeling? Neem contact op

met het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.

Elisabeth De Smidt, hier samen met Marleen Dierickx (Brede Scholen)

1777

1777

vrijwilligers

VERDRAAID

GOED


Nieuwe buurtspeelpleintjes

Zowel in de Kromme Olm en de Kaarsengietersstraat op

Heule-Watermolen als in de wijk Sint-Jan kregen de bestaande

speeltuigen een opknapbeurt. Bovendien legde de stad het

voorbije jaar ook drie volledig nieuwe speelpleintjes aan.

BuDAPARK

Aan de voet van de Collegebrug kan je je

calorieën verbranden op een openluchttrampoline.

Op hetzelfde pleintje vind je

eveneens een roestvrij wippertje met twee

zitjes en een design lichtboog. Kinderen

kunnen er op klimmen, rond tuimelen of

naar beneden glijden.

VETEx

Klimmen, klauteren, schommelen, slingeren

en glijden. Het kan allemaal op het

nieuwe kleurrijke combinatietoestel op het

grasplein naast de Vetex.

kinderboerderij marke

Ook naast de kinderboerderij Van Clé in

Marke pronkt een gloednieuw speelplein.

Met natuurlijke middelen maakte men enkele

houten robuuste toestellen waarop

kinderen zich kunnen uitleven.

Eén van de blikvangers op het terrein is

de zeshoekschommel. Een klim naar het

heuvelhuis geeft je overigens een prachtig

uitzicht op de velden van de boerderij. Vergeet

ook niet om de dieren te bezoeken in

de knuffelweide.

Heb je honger na een middagje spelen en

ravotten met de kinderen? Dan kan je met

het hele gezin aanschuiven aan de openbare

barbecue op het domein. Breng zelf je worsten,

brochettes en ribbetjes mee, reserveer

vooraf een plaatsje in de kinderboerderij en

geniet samen van een “barbecue-picknick”!

De openbare barbecue is een proefproject

vanuit de gebiedswerking en heeft als doel

de sociale samenhang te bevorderen.

, www.kortrijk.be/jeugd/ruimte

j e u g d

SpeelweefSelS

in de maak

“Speelruimte houdt meer in dan

een paar ingerichte speelterreintjes.

Kinderen moeten de kans

krijgen om op een veilige manier

van de ene speelplaats naar de

andere te hollen. Bovendien kan

je de ruimte tussen die verschillende

locaties met enkele prikkelende

spelelementen invullen.

Op die manier creëer je een

soort speelweefsel”, verduidelijkt

Bieke Vertriest, jeugddeskundige

van de stad.

Behalve het Team Jeugd en de gebiedswerkers

zetten enkele studenten

orthopedagogie hun beste beentje

voor om dit plan uit te werken.

Acht studenten van KATHO trokken

begin juni op pad met kinderen uit

de wijk Kortrijk-Oost.

De kinderen mochten tijdens hun

tocht verschillende plaatsen aanduiden

waar speeltoestellen aan vervanging

toe waren of locaties aanwijzen

waar ze in de toekomst graag zouden

spelen. Ook de knelpunten in hun

wijk kwamen aan bod.

“Door de problemen en mogelijkheden

van een bepaalde buurt in kaart

te brengen, merk je heel duidelijk

hoe een wijk kan heropleven. Vaak

volstaan enkele eenvoudige ingrepen

om kinderen een aangename

speelomgeving te bieden”, aldus

Claudine Van der Hoogerstraete, coordinator

van het KATHO-project.

Om het concept ook toe te passen in

andere wijken ontwikkelden de studenten

een stadskist. In deze houten

kist steekt een gebruiksvriendelijke

handleiding en een magneetbord

waarop je een stratenplan kan bevestigen.

In de doos vind je eveneens

een informatiebrochure met de gegevens

van personen of instanties

die je moet aanspreken om je suggesties

door te voeren.

StadSkrant kortrijk | 3


4 | StadSkrant kortrijk

Vlnr: Pierre Vandendriessche, echtgenote Nicole Vanhoutte en zoon Philippe

Vriendelijke groeten uit

de Groothandelsmarkt

De vrachtwagens komen al 25 jaar uit heel de regio, maar ook van de kust, Valenciennes en

Henegouwen. Allemaal doen zij de Kortrijkse Groothandelsmarkt (KGM) in de Vier Linden aan

voor groenten en fruit van excellente kwaliteit. “Uniek is de combinatie van magazijnhouders en

telers,” weet Philippe Vandendriessche. Hij stapte in de voetsporen van vader Pierre en moeder

Nicole, die hun carrière ooit begonnen op de Houtmarkt en later in Heule bij de eersten waren om

er een vaste stek te vinden. “Producten die bij Reo in Roeselare geveild worden, liggen hier na een

uur al te koop. In alle andere groothandelsmarkten is dat een dag later!”


“Onze ‘bureau’ was

een groentenbak”

Pierre Vandendriessche en echtgenote Nicole

Vanhoutte mag je zonder blozen de

vader en moeder van de Kortrijkse Groothandelsmarkt

noemen.

“Mijn vader had een bloemen-, groenten-

en fruitzaak aan de Sint-Denijsestraat en ik

deed voor hem een melkronde. In die tijd

zowaar nog met een triporteur met een

hond. Het was op ronde dat ik Nicole leerde

kennen. Haar vader had een slagerij aan

de Jan Breydellaan en Nicole bezorgde per

fiets de vleeswaren aan huis. Al snel koos

ik er voor om ook zelfstandig te worden.

Groenten wilde ik niet doen, omdat dit

product te snel rot. Fruit kan een dag langer

bewaren. Toen toch, nu moet alles natuurlijk

‘levende vers’ zijn,” blikt Pierre terug.

omgeKeerde groentenbaK

“Wij trouwden in mei 1968. Toen was er nog

geen sprake van de hal op de Veemarkt.

Wij hadden onze zaak aan de Gulden Sporenlaan

en tijdens de markt stonden wij

gewoon buiten op de Houtmarkt. Er was

geen enkele voorziening. Als het regende,

schuilden wij in de vrachtwagen. In de

hal op de Veemarkt hadden wij wat meer

comfort. Onze vrachtwagen vond een stek

vlak voor de stierenkop van de ‘abattoir’, die

naar verluidt een nieuwe plaats zal vinden

in de omgeving. Onze standplaats bevond

zich tegenover het café ‘t Zwart Zwijn.

Onze “bureau”, dat was een omgekeerde

groentenbak!”

Er heerste een aparte ambiance aan de

Veemarkt, met de combinatie veemarkt in

de voormiddag en groenten- en fruitmarkt

in de namiddag.

verHuis

“Wij vreesden wel een beetje de verhuis naar

de Vier Linden,” herinnert Pierre zich nog. “Dat

is toch van het centrum van de stad naar de

rand en wij vreesden dat wij er wat verlaten

zouden zitten. Maar vanaf de start viel het al

uitstekend mee. Wij hebben hier ons eigen

magazijn en koelruimte en een klein kantoor.

Ik moest wel wat onderhandelen over prijs

en voorwaarden, maar de aankoop van dit

magazijn bleek toch een uitstekende investering.

Zoon Philippe nam in 1999 de zaak

over, maar wij zijn nog elke marktdag present.

Stoppen? Ach ja, ik ben al tien keer gestopt.

Als het geen twintig keer is. Maar het is een

microbe die sterker is dan jezelf.”

om 3 uur uit de veren

En al kan Pierre de sector geen vaarwel zeggen,

de job vraagt toch een sterke discipline.

“Philippe staat elke dag op tussen 3.30 en 4

uur. Nieuwkomers onderschatten die inzet

wel eens.”

Onder de magazijnhouders zijn er nog vijf

die alles meemaakten van bij de start.

Niet alleen Philippe Vandendriessche, maar

ook Frank Masselis vertegenwoordigt de

derde generatie op de KGM. Verder zijn er

nog Carl Missiaen (Izegem) en de groothandel

Guido Fruit (Brussel) die alles van bij

het begin meemaakten. Alleen handelaars

uit de sector kunnen overigens hun aankopen

doen op de KGM.

“Wie geen handelsregister heeft, kan hier

niet terecht,” klinkt het. “Er komt dus nooit

een breed publiek naar de KGM. Veel verbruikers

weten zelfs niet dat de producten

hier verhandeld worden. Alles gaat trouwens

heel snel.

Ivan Vandycke (Ingelmunster) “Wij zijn telers

die hier verkopen. Onze veldvruchten

gaan dus niet eens naar Reo, maar komen

rechtstreeks van het veld naar hier. Dat is de

sterkte van de KGM: er is een dag winst in

vergelijking met andere markten en de verkochte

waren zijn van absolute topkwaliteit”.

voedselagentscHap controleert

Toen de groentenmarkt verhuisde naar de

Vier Linden, was de KGM nog een overdekte

open hal, zoals op de Veemarkt eigenlijk. De

‘koeiemart’ verhuisde trouwens mee, maar

lang zou dat niet duren. Al snel vond de veemarkt

een vaste stek aan de LAR (Menen). De

KGM onderging een aanpassing en kreeg glazen

ramen. In het begin werkten de groenten-

en fruithandelaars soms in drie shiften.

“Ik ben al 20 keer

gestopt. Maar het is

een microbe die sterker

is dan jezelf ’

a a n h e t w o o r d

“De koelinstallaties in de kleinere handelszaken

waren nog geen evidentie en om

dagvers te leveren moesten wij in shiften

werken. En ook omdat er nog niet zo veel

parkeerplaats was als nu. Men zegt al eens

lachend dat de aankopers het goedkoopste

parkeerterrein van Kortrijk bezetten:

één euro per dag. En een jaarabonnement

kost slechts 56 euro.”

Een drama met de EHEC-bacterie, die onlangs

nog heel Europa in de ban had, lijkt

zo goed als uitgesloten.

“Elke week vinden hier staalnames plaats

door het voedselagentschap”, zo luidt het.

Hoewel KGM zich uitsluitend richt tot

professionelen, stelt het college van burgemeester

en schepenen de terreinen

tijdens het weekend ook ter beschikking

van derden zoals de Appelvinkeniers en

de Miniatuur Racing Club Heule.

, www.kortrijk.be/kgm

groententapijt

Voor poVerello

Op zondag 18 september 2011 zet

de Kortrijkse Groothandelsmarkt vanaf

10 uur de deuren open naar aanleiding

van haar 25-jarig bestaan.

Behalve de bestaande klanten nodigt

de jubilaris nog honderden groot- en

kleinhandelaars in groenten en fruit,

restauranthouders, traiteurs, slagers

en winkeliers in voeding uit. Vele

groothandelaars en enkele grote namen

uit de sector zullen er hun producten

promoten. De opendeurdag

richt zich uitsluitend tot zelfstandigen

in de voedingsbranche.

De Reo veiling uit Roeselare zal een

groententapijt aanleggen. Na afloop

gaat het tapijt naar Poverello Kortrijk.

StadSkrant kortrijk | 5


o p e n b e d r i j v e n d a g

Open Bedrijvendag 2011

Open Bedrijvendag vindt naar jaarlijkse traditie plaats tijdens het eerste weekend van oktober.

Tientallen bedrijven in Vlaanderen en Wallonië gunnen de talrijke bezoekers een kijkje achter

de schermen. De spotlights van dit evenement zijn dit jaar op Kortrijk gericht. Maar liefst 24

Kortrijkse bedrijven stellen op zondag 2 oktober hun deuren open voor het grote publiek en

onderstrepen daarmee het imago van onze stad als centrum voor ondernemers.

Ook de stad blijft niet bij de pakken zitten

en organiseert een unieke inkijk in drie initiatieven

waar ze de voorbije jaren actief op

inzette. Je kan die dag een kijkje nemen in

één van de ondergrondse parkeergarages

van Kortrijk, een rondleiding meepikken in

het nieuwe crematorium en de begraafplaats

Hoog Kortrijk en kennismaken met

het geheel aan initiatieven die de sociale

economie in Kortrijk rijk is.

6 | StadSkrant kortrijk

sociale economie

En net die sociale economie was de rechtstreekse

aanleiding voor de komst van Open

Bedrijvendag. Hoewel deze sector op het

eerste zicht onbekend terrein lijkt te zijn, is

de kans groot dat veel mensen er al mee in

contact kwamen. Kinderopvang, poets- en

strijkhulp, interessante spullen tegen betaalbare

prijzen uit de kringloopwinkel,… Wie

heeft er nog geen gebruik van gemaakt?

Sociale economie behelst méér dan dat en

slechts weinigen weten dat Kortrijk sinds jaren

een toonaangevende rol speelt in de uitbouw

en professionalisering van deze sector.

Van het cliché dat dit slechts een soort

tweederangseconomie zou zijn, klopt

maar weinig. Hoewel de focus ligt op de realisatie

van een sociale meerwaarde, moeten

deze bedrijven in eerste instantie de

economische realiteit in het oog houden.


Bovendien onderscheidt de sector zich

door haar innovatief karakter, zowel in

product als in methodes, en hamert ze

op duurzaam en maatschappelijk verantwoord

ondernemen.

Geïnteresseerd om van dichtbij te bekijken

wat dit inhoudt? Tijdens de Open Bedrijvendag

stellen 20 Kortrijkse sociale economiebedrijven

zich vanop 6 verschillende locaties

voor aan het publiek. Bovendien kan je

op elk van deze plaatsen een fiets lenen om

de andere initiatieven te bezoeken.

, www.kortrijk.be/economie/sociale-economie

PARKO

Parko agb verhuist vanaf 1 oktober naar de

Koning Albertstraat 17. Op deze nieuwe

locatie heeft het parkeerbedrijf de nodige

ruimte om al zijn diensten te centraliseren

en de dienstverlening nog efficiënter te

organiseren. Ook de openingstijden zijn

ruimer. Parko ontvangt zijn bezoekers

van maan- tot en met vrijdag van 9 tot 13

uur, op maandag van 14 tot 19 uur en op

woensdag van 14 tot 17 uur.

Het parkeerbedrijf blijft bereikbaar tot vrijdag

30 september in het administratieve

stadhuis. Vanaf 3 oktober verwelkomt Parko

je in de nieuwe locatie aan de Koning Albertstraat.

Op de Open Bedrijvendag krijg je

toelichting bij het sms-parkeren en de verschillende

vormen van parkeertoezicht.

Op P Veemarkt kan je een kijkje nemen achter

de schermen van één van de grootste

parkeergarages in Kortrijk. Bezoekers van

Parko ontvangen voor die dag trouwens een

gratis parkeercheque voor alle parkeerter-

WIN

Met ‘Kortrijk³’ wil

de stad ijverige

bezoekers die

minstens drie

ondernemingen

aandoen, de kans

geven een leuke attentie

van de stad in de

wacht te slepen. Dit doe je door op

zoek te gaan naar een trefwoord binnen

de ondernemingen en dit neer te

reinen (onder- en bovengronds) én mogen

zich verheugen op een hapje en drankje.

Voor de allerjongsten is animatie voorzien.

De bezoeken zijn toegankelijk voor personen

met een beperking. Afspraak op zondag

2 oktober aan Toren A van P Veemarkt.

, www.parko.be, 056 28 12 12

crematorium

De verschillende projecten op en rond de

begraafplaats van Hoog Kortrijk lopen stilaan

ten einde. Niet alleen zijn de bouwwerken

van het crematorium achter de

rug, ook de bouw van een nieuwe onthaalruimte

is zo goed als klaar. In het gezelschap

van een gids kan je op Open Bedrijvendag

alle ruimtes bezoeken en krijg

je toelichting bij de werking en visie van

de begraafplaats en het crematorium uitzicht.

Het nieuwe crematorium is bovendien

een architecturaal pareltje. Architect

Edouardo Souto de Moura mocht hiervoor

begin juli de Pritzker-prijs ontvangen

uit handen van president Obama. Naar

aanleiding van deze prestigieuze bekro-

pennen op een deelnameformulier. Tien

winnaars gaan naar huis met een degustatiepas,

Kortrijkse cadeaubon of

streekproduct. Als bovendien één van

deze ondernemingen werkzaam is binnen

de Sociale Economie, dan maak je kans op

een overnachting in boothotel Ahoi.

Met ‘Kortrijk een beeld van een stad’ doen

de organisatoren een beroep op jullie creativiteit.

Neem je op de Open Bedrijvendag

een aantal leuke kiekjes die passen in het

ning wordt binnenkort een tentoonstelling

opgesteld die behalve Portugal, Italië

en Zwitserland ook ons land aandoet.

‘Edouardo Souto de Moura Concursos

1979-2010’ loopt van 1 tot 30 oktober in

de Paardenstallen in Kortrijk. Hou alvast

de volgende Stadskrant in de gaten. In de

oktobereditie vind je een bon om deze

indrukwekkende expo gratis te bezoeken.

, www.psilon.be

o p e n b e d r i j v e n d a g

Architect Edouardo Souto de Moura samen met designmeester Marc Dubois bij de ingang van het crematorium.

Ben je benieuwd naar de overige

bedrijven die in Kortrijk deelnemen

aan de Open Bedrijvendag ?

Neem dan een kijkje op www.kortrijk.be/openbedrijvendag

thema Bedrijvig Kortrijk, bezorg ze ons.

De tien mooiste foto’s krijgen een

plaatsje in een tentoonstelling in het

stadhuis en een attentie, de drie mooiste

inzendingen van inwoners van

Kortrijk winnen een workshop met een

gerenommeerde Kortrijkse fotograaf.

, Het reglement voor de verschillende

wedstrijden kan je nalezen op www.kortrijk.

be/openbedrijvendag

StadSkrant kortrijk | 7


w e r k e n

Betere bereikbaarheid voor

Industriezone Kortrijk-Noord

Je hebt het ongetwijfeld ook al meegemaakt. In volle spits wil je vanuit Heule-Watermolen

de Ring dwarsen, maar je komt terecht in een kluwen van vrachtwagens die de industriezone

Kortrijk-Noord willen bereiken. Om te garanderen dat iedereen voortaan vlotter zijn

bestemming bereikt, is het Vlaams Gewest sinds dit voorjaar met ingrijpende werken gestart.

Bedoeling is dat je de industriezone Kortrijk-

Noord beter kan bereiken. Het kruispunt

Ringlaan-Noordlaan (waar ondermeer Barco

zijn kantoren houdt) moet dé toegangspoort

worden tot het bedrijventerrein.

Daartoe hoogt men ondermeer de middenberm

van de Ring op zodat de R8 een

uitbreiding krijgt tussen de Izegemsestraat

en de Noordlaan.

Het gevaarlijke kruispunt van de R8 met de

Izegemsestraat wordt ook heringericht.

Door de Izegemsestraat door te knippen ter

In een eerste fase pakt men de President

Kennedylaan aan tussen de Doorniksesteenweg

en de rotonde Beneluxlaan. Er

8 | StadSkrant kortrijk

hoogte van de R8 kunnen auto’s en vrachtwagens

niet langer doorsteken en moeten

ze de toegangspoort via de Noordlaan gebruiken.

Fietsers en voetgangers kunnen

wel nog oversteken via een tunnelkoker.

De kostprijs van de werken is geraamd op

4,5 miljoen €. Het einde van de werkzaamheden

is voorzien tegen de bouwvakantie

2013, indien de (weers)omstandigheden

het toelaten. Tijdens de werken blijft op

de Ringlaan altijd minstens één rijstrook

beschikbaar en ook Ring Shopping Center

Kortrijk Noord blijft bereikbaar.

Heraanleg President Kennedylaan

Ook in de omgeving van het Ei zijn werkzaamheden aan de gang. In juni startte de heraanleg van

het knooppunt Doornikserijksweg - President Kennedylaan – Beneluxlaan. Het Vlaams Gewest

wil er vlotter en veiliger verkeer mogelijk maken.

komen bijkomende afslagstroken en een

vrije busbaan. De Kennedylaan krijgt er over

de volledige lengte een brede groene middenberm.

Ook de zwakke weggebruikers

krijgen faciliteiten. Aan de kant van Kortrijk

xpo komen gescheiden fietspaden en extra

brede voetpaden. Ter hoogte van Kinepolis

verschijnt een Kiss & Ride-zone.

In een volgende fase neemt men het kruispunt

President Kennedylaan-Doorniksesteenweg

onder handen. Er komen gescheiden

en verhoogde fietspaden én een vrije

busbaan bij het naderen van het kruispunt.

Een laatste fase voorziet de vernieuwing

van het wegdek op de Beneluxlaan en de

uitvoering van rioleringswerken. Het einde

van de werken is voorzien tegen midden

2012, indien de (weers)omstandigheden

het toelaten.

internationale

erkenning Voor

Collegebrug

Dat de Collegebrug kan uitpakken met

een bijzondere architectuur, wist de

Kortrijkzaan al een tijdje. Maar nu komt

er ook internationale erkenning. Ontwerpers

Ney & Partners ontvingen in

het Poolse Wroclaw de internationale

FootBridges Awards 2011 met hun ontwerp

voor de Kortrijkse Collegebrug.


Ziekenhuis verzorgt

zieke knuffels

Onlangs behandelde het Kortrijkse ziekenhuis az groeninge

een 30-tal knuffelberen. Dit uniek initiatief kaderde in het

eindwerk van 8 derdejaars pediatrische verpleegkundigen

van de Kortrijkse hogeschool Katho. Het is de eerste keer

dat het berenhospitaal deel uitmaakt van de opleiding voor

verpleegkundigen. Artsen in opleiding zijn wel al vertrouwd met

dit fenomeen. In die zin was het berenziekenhuis een primeur.

De kinderen kwamen met hun zieke knuffel

naar het ziekenhuis. Een student-verpleegkundige

nam een kleuter mét knuffel

onder zijn hoede. De knuffel van het kind

deed dienst als patiënt en kreeg een waslijst

van vragen over zijn klachten. De pluchen

diertjes ondergingen een compleet

onderzoek. De meesten hadden last van

hevige buikpijn, anderen hadden te kampen

met een gebroken poot.

Na het opnamegesprek volgde het onderzoek

door een arts die allerlei behandelingen

voorschreef die de student-verpleegkundige

moest uitvoeren. Op het lijstje

stonden onder andere een bloedafname,

de verzorging van een wonde, het toedienen

van een spuitje.

uiteindelijk mochten de kleuters met hun

zieke, maar moedige knuffels naar huis, gewapend

met de nodige instructies voor de

verdere verzorging.

KindvriendelijK beleid

het berenhospitaal sluit perfect aan op het

kindvriendelijk beleid van het az groeninge.

Hoe meer de jonge patiënt vertrouwd is

met wat in een ziekenhuis gebeurt, hoe

minder angstig hij is bij een eventuele opname.

uitleg op maat van het kind, dingen

tonen of samen uitvoeren op een teddybeer,

samen kijken in een fotoboekje,… Dit

alles creëert vertrouwen bij het kind waardoor

het minder schrik heeft. Daarbij zijn

de ouders essentiële partners.

Az groeninge is opgetogen over het “berenhospitaal”

en sluit niet uit dat in de toekomst

nog dergelijke initiatieven plaatsvinden.

trefdag

vrijwilligers

VERDRAAID

GOED

VrijwilligerS

in de zorg

Wil je weten wat vrijwilligerswerk

betekent voor de zorgsector in Kortrijk

en hoe je zelf vrijwilliger wordt,

ga dan zeker naar de gratis themadag

op 30 september van 10 tot 19

uur in het OC De Vonke in Heule.

Op de beurs maak je kennis met het

vrijwilligerswerk in 47 organisaties die

actief zijn in Kortrijk. Ervaren vrijwilligers

beantwoorden al je vragen. Plaatsbezoeken

brengen je naar het actieterrein

van de vrijwilliger. Via workshops krijg

je uitleg over het vrijwilligersbeleid,

het statuut van de vrijwilliger, discretie,

rolwagenbegeleiding, getuigenissen,

reanimatie, omgaan met dementie, …

leSpakket Voor

VrijwilligerS

Om jongeren warm te maken voor

vrijwilligerswerk heeft de stad het komende

schooljaar een volledig lespakket

voor de 3 de graad van het secundair

onderwijs klaar! Het gratis pakket bevat

onder meer een dvd met getuigenissen

van jongeren die op geregelde

basis enkele vrijwillige taken uitvoeren.

Ze lichten de wettelijke bepalingen

toe, geven een woordje uitleg bij hun

takenpakket en gaan na hoeveel tijd

ze spenderen aan hun vrijwillige opdracht.

In het pakket krijg je als leerkracht

bepaalde methodes aangereikt

om leerlingen te laten proeven van vrijwilligerswerk.

Nadien kan je die opgedane

ervaringen verwerken in een les.

, vrijwilligers@kortrijk.be of 056 27 72 92

z o r g

StadSkrant kortrijk | 9


o n d e r w i j s

Congres over hoogbegaafde

leerlingen op school

Bij de start van het schooljaar krijgen de Vlaamse scholen zowat 25 000 hoogbegaafde

leerlingen (6 tot 18 jaar) over de vloer. De meesten denken dat deze bollebozen een rimpelloze

schoolcarrière tegemoet gaan. Dit is meestal een mythe. Hoogbegaafde kinderen hebben

bijzondere leerbehoeften. Bekina – een Vlaamse vereniging voor BEgaafde KINderen

en Adolescenten – organiseert dan ook op zaterdag 15 oktober in de Katho het congres

“Hoogbegaafde leerlingen op school. Tussen droom en werkelijkheid”.

Kortrijkzaan Carl D’hondt is nationaal voorzitter

van Bekina en weet als geen ander

wat de troeven en noden van een hoogbegaafd

kind zijn. De hamvraag is echter wat

hoogbegaafdheid inhoudt.

creativiteit

“Vroeger dachten wij dat intelligentie - een

IQ van minstens 130 - een cruciale rol speelde.

Nu weten wij dat hoogbegaafde personen

niet alleen heel intelligent, maar ook

bijzonder creatief zijn. Dit betekent niet dat

zij met potjes verf en knutselmateriaal in de

weer zijn, maar wel dat zij steevast nieuwe

oplossingen zoeken voor problemen die

zich stellen. Wat ze leren passen ze op een

creatieve manier toe. Hoogbegaafde personen

weten precies wat ze willen bereiken en

zijn doorzetters. Zij vragen door tot op het

bot”, legt de voorzitter uit. Zowel het gezin,

de school, de vriendenkring als bepaalde

ingrijpende levenservaringen kunnen de

ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen

drastisch stimuleren of afremmen.

specifieKe beHoeften

“Het is geen overbodige luxe om rekening

te houden met de specifieke behoeften

van het hoogbegaafde kind. Doe je dat

niet, dan loop je het risico dat het kind

in twee werelden leeft. Op school zal het

minder presteren dan je op basis van zijn

capaciteiten zou verwachten. Het kind

speelt in de klas verstoppertje, terwijl het

thuis op turbo draait. Dit moeten wij vermijden”,

aldus Carl D’hondt.

De Vlaamse onderwijswetgeving erkent

een continue ontwikkeling als basisrecht

10 | StadSkrant kortrijk

voor iedere leerling. Dit betekent dat in

elke school voldoende middelen en kennis

moeten aanwezig zijn om hoogbegaafden

op te sporen en te begeleiden.

“De grote valkuil is dat hoogbegaafde kinderen

denken dat de goede resultaten zomaar

komen aanwaaien. Zij beseffen soms

niet dat ook zij zich moeten inspannen.

Dat bereik je door hen te motiveren en te

zorgen dat de verveling niet toeslaat. De

zogenaamde 4 v’s brengen hierbij soelaas:

verrijking, verbreding, verdieping en versnelling,

benadrukt de voorzitter.

“Om de motivatie van de hoogbegaafde

leerling levendig te houden, biedt de leerkracht

verrijkingsleerstof aan. Verbreding is

het aangewezen middel om in te spelen

op de brede interessesfeer van de leerling.

Verdiepingsleerstof is dan onontbeerlijk

om kritische diepgang te bereiken. De

leerkracht kan ook het studieprogramma

versnellen.”

Voornoemde thema’s komen uitgebreid

aan de orde op het congres dat zowel leerkrachten,

professionelen als ouders verwelkomt.

, Info over het congres vind je op www.bekina.org


Deeltijds Kunstonderwijs

spot creatief talent!

De voorbije jaren groeide het deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Kortrijk uit tot een echt

succesverhaal. Momenteel zijn er 1.783 leerlingen ingeschreven in het conservatorium en 1.156 in

de academie. Sommigen onder hen volgen zelfs verschillende lessen, waardoor het DKO in Kortrijk

meer dan 4.000 cursisten telt. Onderstaande getuigenissen van leerlingen en leerkrachten trekken

je beslist over de streep om het deeltijds kunstonderwijs uit te proberen.

cHarlotte vandicHel

• leeftijd: 21 jaar

• richting: volgde al algemene muzikale

vorming, algemene muziekcultuur, harmonieleer,

piano, sibelius, gitaar, orgel en

zang. Dit jaar begint ze aan haar zevende

jaar viool.

• “Hoewel ik niet in een muzikaal gezin opgegroeid

ben, had ik als klein meisje al

de muziekkriebels te pakken. Zo begon

ik met pianolessen aan het conservatorium.

Sindsdien ben ik er blijven plakken

en volgde ik al verschillende cursussen.

De opleiding gaf me trouwens de perfecte

basis voor mijn studies aan het

Lemmensinstituut. Sinds kort maak ik

zelfs eigen composities.”

luca vanescHe

• leeftijd: 10 jaar

• richting: volgde al notenleer en begint

binnenkort in het eerste jaar gitaar

• “Ik kreeg de smaak voor muziek te pakken

toen ik op school een bandje zag

spelen. Ik popel om te beginnen met de

gitaarlessen, want later zou ik graag zelf

een cd uitbrengen.”

tine verHeust, meriem cHaoui

en laurens de KeersmaecKer

• leeftijd: 13-14 jaar

• richting: woord

• “Elke week beginnen we de les met enkele

spraakoefeningen. Daarna dragen

we teksten voor of mogen we toneeltjes

opvoeren. Wat ooit begon als een verplichte

les om onze uitspraak te verbeteren,

is inmiddels uitgegroeid tot een héél

leuke hobby. Wij zouden het niet meer

kunnen missen.”

Katelijn walgraeve

• leeftijd: 56 jaar

• richting: is al meer dan 30 jaar leerkracht

algemeen beeldende kunst

• “Ik merk dat heel wat volwassenen aarzelen

om hier binnen te stappen, maar

dat is nergens voor nodig. Ze kunnen bij

mij zelfs terecht voor één lesbeurt per

week (4u). Het is trouwens een misvatting

dat de academie enkel toegankelijk

is voor échte artiesten. In mijn lessen

leg ik steeds de nadruk op het ‘proberen

en leren’. Het resultaat komt nadien

vanzelf.”

anKe seynaeve

• leeftijd: 18 jaar

• richting: algemeen beeldende vorming

• “Al tien jaar lang trek ik elke week trouw

naar de lessen in de academie. Wie denkt

dat het na al die tijd saai begint te worden,

heeft het fout. Je bent nooit volleerd

in de tekenkunst.“

Katrien bruneel

• leeftijd: 47 jaar

• richting: schilderkunst

• “Als kind stond ik elke week paraat in de

tekenles, maar die hobby geraakte in het

gedrang toen ik begon te studeren en

een gezin opbouwde. Nu de kinderen

iets ouder zijn, voel ik opnieuw de drang

naar een creatieve uitlaatklep. Zonder

problemen kon ik instappen in de lessen

schilderkunst. Daar krijgen we om de

twee weken ook een les kunstgeschiedenis.

Het is fantastisch om op die manier

wat extra kennis op te doen.”

liesbetH en marie vanHoutte

• leeftijd: 14 jaar – 10 jaar

• Richting: klassiek ballet

• “Als kleuter begonnen mijn jongere zus

en ik spontaan te dansen als we muziek

hoorden. Onze mama twijfelde bijgevolg

niet lang om ons in te schrijven in

het conservatorium. Ondertussen volgen

wij al zeven jaar klassiek ballet en

zijn wij gestart met de lessen pointes.

Naast techniek werk je er aan je houding,

lichaamscontrole, coördinatie, muzikaliteit

en elegantie.”

, Alle concrete info vind je op

www.kortrijk.be/academie en

www.kortrijk.be/conservatorium.

o n d e r w i j s

StadSkrant kortrijk | 11


w o n e n

Vier woonpremies op een rij

“Een woning uit de jaren vijftig met een oerdegelijke ruwbouw,

maar zonder enig comfort.” Zo omschrijft Isolde Verraes het

huis dat ze samen met haar man heeft opgeknapt. “Dankzij

de premies en andere financiële tegemoetkomingen hebben

we er een volledig nieuw huis van kunnen maken.” Maak je

ook plannen om te renoveren? Haal dan snel de verschillende

brochures over stedelijke woonpremies in huis!

Nu hun huis bewoonbaar is, kunnen Isolde

en Maarten erom lachen. Maar de renovatie

liep niet van een leien dakje. Er was nog

geen badkamer geïnstalleerd, de leidingen

waren verouderd en de aanwezige elektriciteitsdraden

zaten vakkundig achter het

behangpapier verstopt. “We hebben de

volledige woning gestript tot enkel de vier

muren en het dak overbleven. De ramen,

de elektriciteit en een deel van de dakisolatie

vertrouwden we toe aan een aannemer.

De rest deden we grotendeels zelf.”

extra steun

Dat het kostenplaatje bij zo’n grondige verbouwingen

snel de hoogte in schiet, zal

niemand verbazen. Gelukkig konden Isolde

OVerziCHT STeDeliJKe

WOONPremieS iSOlDe & mAArTeN

• Dakisolatie: € 1.000

• Elektriciteit: € 1.000

• Ramen: € 1.000

• CO-veilige woning: € 500

Totaal: € 3.500

12 | StadSkrant kortrijk

en Maarten een beroep doen op een aantal

premies.

“Bij de bank kregen we een gunstig verbouwkrediet.

Via Eandis ontvingen we een premie

voor het plaatsen van superisolerende beglazing

en dakisolatie. De Vlaamse overheid

kende ons een stevige renovatiepremie toe.

En dan maakten we ook nog aanspraak op

verschillende stedelijke woonpremies”, aldus

Isolde. “Die laatste brachten maar liefst 3.500

euro in het laatje, een extra steun die je niet

in elke stad kan opstrijken. De medewerkers

van de directie Stadsplanning hielpen ons

overigens aardig op weg om de verschillende

aanvragen correct en tijdig in te dienen.

Ze wisten ons zelfs te vertellen voor welke

andere Vlaamse of provinciale premies we

in aanmerking kwamen. Zonder deze financiële

tegemoetkomingen was het ons waarschijnlijk

nooit gelukt om ons droomhuis te

realiseren”, besluiten Isolde en Maarten.

, Om je weg te vinden in het kluwen van premies

en andere subsidies kan je de gratis brochures

ophalen aan de blauwe balie Wonen, Grote Markt

54 in Kortrijk, stadsplanning@kortrijk.be of 056 27

84 27. Meer info vind je op www.kortrijk.be.

VerleNgINg!

Goed nieuws voor inwoners die

renovatiewerken aan hun huis

overwegen! De einddatum voor

de aanvraag van de vier stedelijke

woonpremies is verlengd! De

maximumbedragen zijn evenwel

aangepast.

De stad geeft nu onder meer een

premie aan Kortrijkzanen die hun

dak isoleren. Goed voor 4 euro/m 2

of 5 euro/m 2 afhankelijk van de dikte

van het isolatiemateriaal, met een

maximum van 500 euro. De elektriciteitspremie

bedraagt 80% van het

factuurbedrag, met een maximum

van 500 euro. Een derde premie is

er voor het plaatsen van superisolerend

glas. De subsidie bedraagt opnieuw

80% van het factuurbedrag,

met een maximum van 500 euro. Tot

slot kent Kortrijk een premie toe aan

wie zijn woning koolstofmonoxidevrij

maakt. Dit kan bijvoorbeeld door

de koolkachel of een onveilige gasgeiser

in de badkamer te vervangen

door een veilig verwarmingstoestel

met gesloten verbrandingsruimte.

Je krijgt de helft van je factuurbedrag

terug, met een maximum van

250 euro.


i n f o r m a t i e

Kortrijk trekt kaart van ICT

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) wint steeds meer aan belang in alle aspecten van

ons dagelijks leven. Investeren in de toekomst betekent vaak kiezen voor ICT. Kortrijk beschikt

sinds kort over twee nieuwe troeven. In de Kulak komt een nationaal centrum voor de bestrijding

van computercriminaliteit en softwaregigant Microsoft opent een nieuw Innovatiecentrum voor de

gezondheidszorg.

Computercriminaliteit bestaat in vele vormen

en is dan ook bijzonder moeilijk op te sporen

en te bestrijden. Alleen door een bundeling

van krachten van experts uit diverse hoeken,

kunnen zogenaamde cybercriminelen gevat

worden. Veiligheidsdiensten, academici en

het bedrijfsleven gaan daarom samenwerken

in een nieuw expertisecentrum, het Belgian

Cybercrime Center (BCC), dat in de Kulak

in Kortrijk gevestigd wordt.

opleidingen

Het expertisecentrum zal opleidingen organiseren

voor magistraten, politiemensen en

andere deskundigen. Die opleidingen zullen

voor een deel in Kortrijk plaatsvinden, maar

ook elders in België en in Europa. Ook wetenschappelijk

onderzoek naar de nieuwste

TuSSEN ONS GEZEGD...

ontwikkelingen op het gebied van computercriminaliteit

behoort tot het takenpakket.

Deskundigen van het centrum zullen ook

meewerken aan gerechtelijke onderzoeken

tegen cybercriminelen. Het expertisecentrum

is een federale instelling en opereert

dus voor het hele land. Het wordt opgericht

met Europese steun. Het is geen toeval dat

het centrum in Kortrijk gevestigd is.

Kortrijk werkt in het kader van de Eurometropool

al samen met Rijsel, dat jaarlijks een beurs

over cyberveiligheid organiseert. Bovendien

beschikt onze stad met de Kulak over de geschikte

infrastructuur en expertise. Mogelijk

krijgt de Kulak in de toekomst ook een leerstoel

cybercriminaliteit. Professor Jos Dumortier van

de Ku Leuven zal het expertisecentrum coördineren.

Behalve de universiteit en de overheid is

er ook een inbreng van banken en bedrijven.

Eén van die bedrijven is Microsoft.

microsoft

Datzelfde Microsoft opent nog dit jaar een

derde innovatiecentrum in ons land, het

eerste in Vlaanderen. En ook hiervoor viel

de keuze op Kortrijk, samen met Genk. Het

nieuwe Microsoft Innovatiecentrum (MIC)

zal zich richten op ICT-toepassingen in de

gezondheidszorg. Ook hier bundelen overheden,

academici en andere bedrijven de

krachten. In het zog van zo’n MIC ontstaan

vaak nieuwe lokale projecten en bedrijven.

Zo zorgde het MIC in Bergen de voorbije

twee jaar voor zowat 150 nieuwe banen in

lokale bedrijven, vaak starters.

De Vlaamse regering steunt het initiatief

van de nieuwe Microsoft Innovatiecentra in

Kortrijk en Genk. Het past immers perfect in

het plaatje van Flanders’ Care, dat Vlaanderen

op het gebied van de gezondheidszorgtechnologie

op de kaart wil zetten. En in één

beweging zet ook Kortrijk zichzelf nadrukkelijk

op die kaart met innoverende bedrijven.

VlaamS kenniSCentrum

water in kortrijk

De Vlaamse regering maakte zopas

1,85 miljoen euro vrij voor het Vlaams

Kenniscentrum Water (Vlakwa). Dit

centrum krijgt onderdak in de lokalen

en loodsruimte aan de Graaf Karel

de Goedelaan in Kortrijk, nabij de gebouwen

van Howest. De belangrijkste

uitdaging van het centrum bestaat

erin oplossingen te bieden voor de

waterproblematiek in Vlaanderen. Dit

vereist een optimale samenwerking

tussen ondernemingen, sectororganisaties,

de overheid, hogescholen,

universiteit en watermaatschappijen.

StadSkrant kortrijk | 13


s t e d e n b a n d

Kortrijkse jongeren in Cebu

Van 25 juli tot 16 augustus namen 8 Kortrijkse jongeren deel aan een inleefreis in Cebu (Filippijnen).

Deze trip kaderde in de stedenband tussen Cebu en Kortrijk. “Leren van elkaar” liep als een rode

draad door de reis. De geëngageerde jongelui maakten kennis met verschillende organisaties en

projecten zoals scholen, een weeshuis en de universiteit. Deze ontmoetingen lieten een diepe indruk

na. Dat zal je merken in het volgend fotoverslag dat de jongeren voor de Stadskrant maakten.

MET DE RuGZAK DOOR

cebu city

“Wij trokken met de rugzak door Cebu City

op zoek naar checkpoints waar ons een

“challenge” wachtte. Zo maakten we voor

de eerste keer kennis met het echte leven

in Cebu City en de lokale bevolking. Zo

moesten wij een maaltijd samenstellen op

de Carbon Market, de plaatselijke markt

waar de meeste gezinnen hun inkopen

doen. Wij mochten tevens “proeven” van

het ‘Cebuaanse’ openbaar vervoer: jeepney’s

en tartanillia’s. Tartanillia’s zijn houten

karretjes die getrokken worden door een

paard. Jeepney’s zijn oude Amerikaanse

jeeps van de Tweede Wereldoorlog die

omgebouwd zijn tot busjes. Ze zijn heel

kleurrrijk en gezellig. Ze hebben een vast

traject, maar je kan ze overal laten stoppen.

’s Avonds stonden we voor een grote

verrassing. We stopten in een park, kregen

plastieken zeilen, duct tape en touw en

toen moesten we voor onszelf een onder-

14 | StadSkrant kortrijk

dak bouwen om te overnachten. Het was

een leerrijke en soms schokkende dag,

maar we hebben ons ook heel erg hard

geamuseerd!”

Helena Verplancke en Justien Weydts

kindertehuiS

“Met de helft van de groep bezochten wij

Batang Pinangga, een weeshuis voor kinderen

tot achttien jaar. Butch, een voormalig

advocaat, en zijn vrouw Ann richtten

11 jaar geleden dit kindertehuis op voor

kansarme kinderen. Het echtpaar geeft de

kinderen een nieuwe kans op het betere

leven die ze verdienen. Dit doen ze door

een huiselijke sfeer te scheppen. De kindjes

wonen in 3 huizen, leeftijd en geslacht

door elkaar. Zo creëert men een familiesfeer.

Men probeert hier vooral overige familie

te zoeken die de kinderen wel goed

kan opvangen. Indien dit echter onmogelijk

is, zoekt men een Filippijnse familie uit

de buurt die openstaat voor adoptie”.

Anne Braet en Amélie Godefroid

aan het werk

“Van 1 tot 4 augustus 2011 waren we te

gast bij de Badjaugemeenschap, een bevolkingsgroep

die aan de kustlijn van Ce-

bu-City leeft. Vier dagen lang staken wij de

handen uit de mouwen bij het huizenproject.

De bedoeling was om de gezinnen, die

in armoedige omstandigheden leven, een

ander(e) en beter(e) (t)huis te bieden. We

werden in groepjes verdeeld waar iedereen

een taak kreeg. Zo kon je bakstenen maken,

de fundering graven, klei scheppen, stenen

leggen,… Enkele vrijwilligers schepten klei

in zakjes om ze vervolgens te laten drogen

op de bouwplaats. Al snel kwamen de kleinsten

van de Badjaubevolking koekeloeren

en boden ze spontaan hun hulp aan.”

Anna Petit-Jean, Ann Gruwier, Aysel Vandeginste

en Margot Schotte.


Aan de Overleiestraat 15a vind je sinds enkele jaren het

Vrijzinnig Centrum Mozaïek. Het pand heeft een bijzondere

geschiedenis. Het maakte lang deel uit van een groter

gebouwencomplex, samen met het imposante herenhuis op het

huisnummer 17. Het herenhuis zelf dateert uit de 18 e eeuw,

maar kende in 1850 een ingrijpende verbouwing en uitbreiding

met de koetspoort, de conciërgewoning en de fabrieksruimte

op nummer 15a. De gepleisterde voorgevel met imitatiebanden

en frontons boven de ramen dateert uit deze periode. In 2003

werd het gebouwencomplex beschermd als monument.

De fabrieksruimte huisvestte een weverij. De

grote poort gaf uit op een laadkoer en één

van de grootste koetshuizen van de stad. In

1926 vestigde de weverij Menstra zich in het

koetshuis en conciërgewoning. Menstra produceerde

matrastijk en zware meubelstoffen.

van fabrieK naar ontmoetingscentrum

Tot diep in de vorige eeuw was er bedrijvigheid.

In de jaren zeventig versneed men nog

tentzeil. Daarna verkommerden het gebouw

en de inboedel. uiteindelijk kocht de vzw

Vrijzinnige Werken het complex in 1999 aan.

Twee jaar later ging de renovatie van start en

in 2002 nam het VC Mozaïek er zijn intrek.

paarden

Bij de verbouwing zijn de bestaande ruimtes

optimaal benut zonder aan de structuur

te raken. Het pittoreske koetshuis

met zijn bakstenen gewelven bleek uiterst

geschikt voor de cafetaria. De voormalige

fabriekshallen vormen nu multifunctionele

vergaderzalen. Alles wat herinnert aan de

textielactiviteit is zoveel mogelijk bewaard.

Zo vind je aan de muren van het café nog

de ringen waaraan de paarden werden

vastgemaakt.

Mozaïek huisvest bepaalde Kortrijkse vrijzinnige

spelers op één plaats: het Huis

van de Mens (vroeger beter bekend als

Centrum Morele Dienstverlening) en het

Vrijzinnig Centrum zelf. De georganiseerde

vrijzinnigheid vindt er een geschikte thuisbasis:

August Vermeylenkring, Humanistisch

Verbond en de Actieve Grijze Geuzen,

Oudervereniging voor Moraal, Polyfinario

Jeugdwerking, uitstraling Permanente Vorming

en Willemsfonds. De Pleeggezinnendienst

Opvang verhuist binnenkort naar

een nieuwe locatie aan de Izegemsestraat.

Op vrijdagavond vanaf 19 uur en op zondag

van 11 tot 18 uur kan iedereen in het

fraaie Mozaïekcafé terecht voor een gezellige

babbel. Je kan er ook één van de vele

1. haarkliever ; 2. krenterig persoon (Kortrijks dialect, Robert Huysentruyt)

k n a p p l e k j e

Achter deze gevel schuilt…

activiteiten van de verenigingen meepikken.

In het centrum vinden ook vrijzinnige

plechtigheden plaats. Meer informatie op

www.vcmozaiek.be.

geef leukemiepatiënten oVerleVingSkanSen

Van 16 tot en met 19 september vindt het plantjesweekend “Kom op Tegen

Kanker” plaats. Dit jaar staat de campagne in het teken van leukemie. Voornoemde

kanker treft vooral jongeren.

De campagne werft fondsen voor het onderzoek naar de oorzaken, therapieën en

behandelingen. Maar ook de patiënt en zijn directe omgeving kunnen op steun rekenen

in de vorm van het verschaffen van informatie, opvang en begeleiding. Vorig jaar

leverde campagne 49 800 euro op (goed voor 8 300 azalea’s). uiteraard wil het Coördinatiecentrum

Plantjesactie Kortrijk dit jaar nog méér plantjes aan de man/vrouw brengen.

, Wil je meewerken aan de verkoop? Neem dan contact op met Coördinatiecentrum Plantjesactie

Kortrijk Mozaïek, Overleiestraat 15a in Kortrijk. 056 37 16 15 – kotk.kortrijk@skynet.be

KortrijKs dialectwoord van de maand: pézewéVer

StadSkrant kortrijk | 15


v r o e g e r e n n u

oproep

De rubriek ‘Vroeger en nu’ is een vertrouwd item in deze Stadskrant. Voor

deze rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig. Heb jij nog

foto’s uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek? Stuur ze dan

in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be.

16 | StadSkrant kortrijk

en toen

was er...

negentien vijvendertig

Deze foto (1935) toont de Pluimstraat die

met de jaarlijkse kermis in feeststemming

verkeert. De Pluimstraat maakte aanvankelijk

deel uit van de Ommegangstraat, een

aardeweg aan de buitenkant van de vesten.

De naam “Pluimstraat” dateert uit 1876

en verwijst naar herberg De Pluim aan de

zuidelijke hoek van de Zwevegemsestraat.

In 1900 telde de Pluimstraat 154 huizen. De

twee wereldoorlogen richtten een ware ravage

aan. Tot na de Tweede Wereldoorlog

vond halfweg september de jaarlijkse Pluimstraatkermis

plaats. In 1898 telde de straat

24 herbergen. Het café Sint-Crispijn maakte

geen deel uit van dit lijstje omdat het pand

officieel in de Zwevegemsestraat stond.

Tot diep in de 20ste eeuw was de Pluimstraat

een bloeiende straat met talrijke

winkels, verschillende braderieën en kermissen.

tweeduizend en elf

Vandaag is er nog weinig handel in de

Pluimstraat. De buurt kent een gemengde

bevolking van “anciens” en nieuwkomers.

De Pluimstraat anno 2011 maakt het voorwerp

uit van een grondige opwaardering. In

deze buurt, op een boogscheut van de Veemarkt

en het winkelcentrum K, heerst een

groeiende bedrijvigheid. Onder impuls van

het project bouwblokrenovatie investeerden

de afgelopen 2 jaar meer dan 85 eigenaars

in de verbetering van hun woningen.

Onlangs verkocht het Stadsontwikkelingsbedrijf

Kortrijk (SOK) zijn eerste panden.

Bedoeling is dat enthousiaste eigenaars

deze huizen omvormen tot eigentijdse rijwoningen.

Om de woonkwaliteit in de buurt te verhogen,

voerde het stadsbestuur een belangrijke

verkeerstechnische ingreep door. De Pluimstraat

kan je niet langer gebruiken als sluipverbinding

tussen de Zwevegemsestraat en

de Veldstraat. De Pluimstraat is enkel bereikbaar

via de Slachthuisstraat en is daardoor

volledig autoluw met lokaal verkeer dat in de

Pluimstraat zijn bestemming heeft.


AuDIOVISuELE uITLEEN-

DIENST TEAM JEuGD VIA

MOBIEL NuMMER

Heb je als jeugdvereniging, volwassenenorganisatie

of “jeugdcentrumpartner” een

feestje in petto en wens je gebruik te maken

van de stedelijke uitleendienst? Dan

bereik je de medewerkers vanaf nu via het

mobiel nummer 0473 86 28 43. Het vast

telefoonnummer en faxnummer zijn niet

langer in gebruik. De uitleendienst van het

Team Jeugd vind je in de Filips van de Elzaslaan

48. Goed om weten: commerciële

organisaties kunnen van deze dienst geen

gebruik maken.

, Stedelijke uitleendienst, 0473 86 28 43

uld@kortrijk.be

VERKOOP TWEEDEHANDS-

SPEELGOED

Wil je als ouder, begeleider of therapeut regelmatig

nieuw spel-, herinnerings- en activeringsmateriaal

ontlenen? Dan ben je bij

speelotheek De Speelvogel aan het juiste

adres. De Speelvogel biedt aangepast materiaal

aan dat de ontwikkeling bevordert

en voor heel wat spelplezier zorgt. Deskundige

vrijwilligers adviseren en begeleiden

je bij je spelkeuze.

De speelotheek begint met een openbare

verkoop van tweedehandsspeelgoed. Het

gaat voornamelijk om stukken speelgoed

die niet zo vaak meer worden ontleend en

bijgevolg noodgedwongen moeten verdwijnen

uit de collectie. De verkoop vindt

wekelijks plaats tijdens de openingstijden

van de speelotheek: op woensdag van 14.30

tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 12.30

uur. De speelotheek vind je pal naast de

jeugdafdeling, verdieping – 1 van de Kortrijkse

bib. De opbrengst van deze verkoop

gebruikt de speelotheek integraal voor de

aankoop van gloednieuw speelgoed.

, Openbare bibliotheek, Leiestraat 30

056 27 75 00 – bibliotheek@kortrijk.be

www.kortrijk.be/bibliotheek

WAT BRENGT HET NIEuWE

MOBILITEITSPLAN?

Wil je op 9 september een gratis filmvoorstelling

meepikken en alles te weten ko-

men over het nieuwe mobiliteitsplan? Dan

moet je beslist filmtickets reserveren voor

de première van de “mobiliteitsfilm”.

Je verneemt onder andere hoe het kruispunt

A19 – R8 eindelijk verkeersveiliger

wordt en waarom je als automobilist bij

de nieuwe busperrons gedwongen achter

de bus moet blijven tot de passagiers af-

of opstapten. Ben je benieuwd of het nóg

aantrekkelijker fietsen wordt? Of wil je horen

hoe ook de schoolomgeving van jouw

kleuter of peuter aan veiligheid wint? Ac-

k o r t r i j k k o r t

teurs van de Kortrijkse Revue geven precies

die geheimen prijs tijdens de voorstelling

op 9 september.

, Inschrijven voor de gratis première kan op het

nummer 056 27 83 00. Gereserveerde kaarten

kan je tijdens de openingstijden afhalen bij de

directie Mobiliteit en Infrastructuur, Grote Markt

54 (behalve op maandagavond).

INTERESSE IN BRANDHOuT?

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert

in oktober een openbare brandhoutverkoop

voor particulieren. In tegenstelling

tot de jaarlijkse verkoop van zaaghout voor

erkende houtkoopmannen, kan iedereen

in oktober meebieden op kleine en middelgrote

brandhoutloten.

Het gaat telkens om gemakkelijk te vellen

bomen. De koper verplicht er zich toe

om de door de boswachter aangeduide

bomen te vellen en te verwijderen. Fijne

takken en kruinhout mogen ter plaatse

blijven. Het gaat om loten met een grootte

van 1 m 3 tot maximum 50 m 3 .

Heb je nood aan brandhout en beschik je

over een kettingzaag en de nodige veiligheidskledij?

Kijk je uit naar een sportieve

bezigheid in openlucht, neem dan contact

op met boswachter Jan Allegaert op het

nummer 0499 94 90 01 of mail je gegevens

door (jan.allegaert@lne.vlaanderen.be). Hij

bezorgt je een catalogus van de brandhoutloten.

De eerstvolgende openbare houtverkoop

vindt plaats op 20 oktober 2011 in de herberg

’t Blauwhuis, Beernemsteenweg 103

in Wingene.

StadSkrant kortrijk | 17


k o r t r i j k k o r t

HELP DE BRANDWEER

uIT DE BRAND!

In een noodsituatie is het van levensbelang

dat je niet te lang op hulp moet wachten. Toch

is een snelle interventie niet altijd evident. Het

Kortrijks brandweerteam zoekt daarom extra

vrijwilligers, ook in eigen rangen. Geïnteresseerden

kunnen rekenen op een degelijke

opleiding en maken achteraf deel uit van een

hecht team dat instaat voor diverse taken.

Vanaf die datum kan je gespecialiseerde

producten zoals reispassen en identiteitskaarten

enkel nog aanvragen, afhalen en

laten aanpassen in het stadhuis van Kortrijk.

Beide passen zijn vijf jaar geldig. Personen

die niet mobiel zijn, kunnen voor de

aanvraag van een identiteitskaart een huisbezoek

aanvragen (mits doktersattest).

Voor andere documenten van de afdeling

Burgerzaken (zoals het afleveren van attesten,

legaliseren van een handtekening,…)

kan je nog altijd terecht in jouw deelgemeente.

Je vindt er de medewerkers echter

vanaf 1 september in het ontmoetingscentrum

en niet langer in de huidige kantoren

van burgerzaken. In de ontmoetingscentra

Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule en Mar-

18 | StadSkrant kortrijk

Want vrijwilligers doen heus meer dan

branden helpen blussen. Ze maken ook de

rijweg vrij na een ongeval, pompen kelders

leeg na wateroverlast, verwijderen wespennesten,


Is je interesse gewekt? Neem dan contact

op met Johan De Backer van de Brandweerdienst.

, Info: Johan De Backer, 056 23 99 25

www.brandweerkortrijk.be

Aanpassing dienstverlening Biodivers hoekje

burgerzaken in deelgemeenten September… een aantal zangvogels

Onder het motto ‘onze dienstverlening kan nóg efficiënter’,

voert de afdeling Burgerzaken vanaf 1 september een aantal

wijzigingen door.

ke helpen de medewerkers je op maandag

van 10 tot 12 uur en op woensdag en vrijdag

van 9 tot 12 uur. Voor het ontmoetingscentrum

in Rollegem en Kooigem is dit op

maandag van 16.30 tot 18.30 uur, op woensdag

van 14 tot 16 uur en op zaterdag van

10 tot 12 uur (Rollegem), op zaterdag van 11

tot 12.30 uur (Kooigem).

Al kennis gemaakt met het e-loket op de

website www.kortrijk.be? Het biedt je de

mogelijkheid om een verplaatsing uit te

sparen. Je kan er bepaalde attesten aanvragen

of je adreswijziging doorgeven.

, Burgerzaken, Leiestraat 22, gratis nummer 1777

www.kortrijk.be

zijn al op trek naar het zuiden, waaronder

ook de boerenzwaluwtjes. Ze

verzamelen eerst in grote groepen en

trekken dan rustig zuidwaarts, waarbij

ze dagelijks ongeveer 200 km vliegen.

Zo trekken ze over Frankrijk en Spanje

naar hun overwinteringsgebieden in

West- en Centraal Afrika. Maar eerst

zijn de Pyreneeën, de Middellandse

Zee en de Sahara de zwaarste obstakels

op hun reis. En in het voorjaar

wacht dezelfde helse tocht. Slechts

20% van deze zwaluwtjes keert nog

terug naar hun broedplaats.

Hun wetenschappelijke naam is Hirundo

rustica, wat letterlijk ‘zwaluw

van het platteland’ betekent. Deze

soort nestelt inderdaad vooral in

schuren en stallen op het platteland.

Maar dit kwetterend vogeltje gaat bij

ons sterk achteruit: circa 1970 broedden

er nog ongeveer 150.000 koppeltjes,

nu zijn het er nog amper een

kleine 20.000. En dat is slecht nieuws

want een nest zwaluwen verorbert

dagelijks ongeveer 6.000 insecten en

daar kan geen spuitbus tegenop !


ERIK SPINOy

won onlangs de Prijs Letterkunde 2011 van

de Provincie West-Vlaanderen. Dit jaar was

de literaire titel bestemd voor het genre ‘poezie’.

uit de meer dan 70 werken behaalde

de 51-jarige Erik Spinoy de eerste prijs in de

categorie ‘niet-gepubliceerd werk’. De titel

‘Dode kamer’ dient als beeldspraak voor

de drie verhalen in de bundel: een reis naar

Zuid-Amerika, een terugblik op zijn kindertijd

en zijn ervaring met het oeuvre van de

kunstenares Ann Veronica Janssens. Het

werk is ondertussen gepubliceerd en kreeg

al heel wat lovende commentaren in de

pers. “Dode kamer is mijn zevende dichtbundel.

Concrete plannen voor nieuw werk

heb ik nog niet. Ik probeer altijd iets nieuws

en verrassends te doen. Dat betekent dat ik

eerst door een periode van zoeken en verzamelen

moet. Geef me nog een jaartje en

dan kruip ik opnieuw in mijn pen”, vertelt

een trotse Erik.

AGNES QuACKELS

neemt sinds begin juli de functie waar als artistiek

leider van kunstencentrum BuDA. De

36-jarige Brusselse neemt hiermee de teugels

over van Barbara Raes. Quackels studeerde

Romaanse filologie en begon haar carrière

als zakelijk en dramaturgisch medewerker bij

diverse gezelschappen. In 2003 richtte ze Margarita

Production op, zowat het eerste alternatief

managementbureau in Vlaanderen. Daar

begeleidde ze een groot aantal individuele

kunstenaars bij de creatie van hun projecten

en de verspreiding ervan in binnen- en buitenland.

Heel wat ‘Margarita-artiesten’ werkten

al bij BuDA: zo zijn Kris Verdonck, Diederik

Peeters, Lisbeth Gruwez en Manah Depauw

er graag geziene gasten. “De kwaliteit van de

inhoudelijke begeleiding en technische ondersteuning

ligt hoog in het kunstencentrum.

Ik wil die sterke artistieke lijn verder ontwikkelen

en nog versterken binnen een internationaal

netwerk”, besluit Agnes Quackels.

WIES CALLENS

is voortaan het nieuwe boegbeeld van

De Kreun. De 32-jarige Gentenaar volgt

Stijn Roggeman op als directeur van het

muziekcentrum. Wies studeerde muziekwetenschappen

en begon zijn muzikale

loopbaan als artistiek coördinator bij Musica,

een muziekeducatieve organisatie.

Sinds 2007 werkt hij als coördinator voor

vzw Repetitieruimtes. Daarnaast is hij ook

nog steeds actief als staflid van de Muziek

Managers Federatie. Zijn ervaring en netwerk

in de Vlaamse muzieksector zal hij alvast

goed kunnen gebruiken. “Als directeur

draag ik zowel de artistieke als de zakelijke

eindverantwoordelijkheid. De Kreun moet

meer dan ooit een begrip worden in Vlaanderen

en de Euregio. Samen met het team

wil ik de komende jaren vooral inzetten op

live muziekbeleving en een sterke educatieve

werking”, aldus een enthousiaste

Wies.

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan een kaartje met de oplossing naar:

Stadskrant Wedstrijd, Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. De

redactie mag tien lezers gelukkig maken met een gadgetpakket van de stad.

De winnaars van de vorige editie herkenden het nieuwe speelpleintje aan het Budapark: Muguette

Vierstraete, Heule – Casper Van As, Stasegem – Ann Lambaere, Kortrijk – Merijn Veelaert, Kortrijk

Gabriella Szacsuri, Kortrijk – Pieter-Jan Malfait, Kortrijk – Jan Vandewalle, Kortrijk – Filip Desimpele,

Heule – Sofie Vermaut, Izegem – Birgit Lesage, Kortrijk.

d e m e n s e n

Ken je stad! WIN

StadSkrant kortrijk | 19


1 tot 30 september 2011

11 septemBer, opeN moNumeNteNDag

Versteende conflicten en

strijdvaardige monumenten

Zou er één periode in de geschiedenis zijn

waarin specimens van onze soort géén strijd

met elkaar uitvochten? Oorlogen en conflicten

zitten in het DNA van de mensheid en laten

altijd blijvende sporen na – ook in steen.

Vandaar de keuze van het thema ‘conflict’

voor de jaarlijkse Open Monumentendag in

september. Ook in Kortrijk zijn er nogal wat

‘strijdvaardige monumenten’ te ontdekken.

onze stad is in haar rijke geschiedenis ontelbare

keren belegerd, beschoten, bekogeld en bezet.

Vestingen en militaire bouwsels moesten ongewenst

bezoek buiten houden, maar slaagden

daar niet altijd in. De Broeltorens bijvoorbeeld,

het uithangbord van kortrijk, zijn – samen met

de artillerietoren achter de onze-Lieve-Vrouwekerk

– de enige overblijfselen van de middeleeuwse

stadsversterking. De torens werden met

30 jaar verschil gebouwd, de ene in 1385, de andere

in 1415. De artillerietoren, het restant van

20 | StadSkrant kortrijk

20 | UiT IN kortrIjk

een Franse voorburcht, is nog ouder en stamt

uit 1300.

Het Belfort op de grote markt speelde ook zijn

rol bij conflicten en was vaak een onheilsbode,

want bij oproer liet hij de stormklok in zijn toren

schallen.

Niet alle ‘versteende oorlogswonden’ stammen

trouwens uit de middeleeuwen. Neem nu de

oude brandweerkazerne in de rijkswachtstraat.

toen in 1938 nazi-Duitsland zijn donkere oorlogsschaduw

over europa ging gooien, besloot

het stadsbestuur deze kazerne – een mooi voorbeeld

van modernisme – op te trekken, onder

meer om de bevolking te beschermen tegen

luchtaanvallen. De bouw ervan startte in 1940,

zes dagen voor de Duitse inval. Nog steeds kun

je de originele schuilkelder bezoeken.

maar ook elders, op plaatsen die je niet verwacht,

heeft de strijd littekens getrokken. een

tentoonstelling in de sint-annazaal toont hoe

het Begijnhof te lijden had onder het geweld en

Met AgeNDA

VAN 1 tOt

30 septeMber 2011

de onderdrukking van alles wat naar religie rook

tijdens de Franse revolutie.

op je monumententocht passeer je ook aan het

vroegere engels syndicaat in de Noordstraat. ooit

was dit een verzendkantoor voor vlas, maar in de

oorlogsjaren werden hier heel bijzondere krijgsgevangenen

opgesloten: de kortrijkse duiven.

De tentoonstelling ‘kortrijk, woelige stad’ – over

de turbulente 17e eeuw – loopt wel al een tijdje,

maar mag je niet links laten liggen. kanonnen,

brandstapels, heksenvervolgingen en pest

scheurden stad en streek uiteen, maar net in

deze periode kreeg het historische stadscentrum

de vorm die we nu min of meer kennen. met een

oude kaart in de hand of onder begeleiding van

een gids kun je zien wat er zoal is overgebleven.

R Gratis | Diverse locaties in het stadscentrum |

056 27 74 24 | www.erfgoedcelkortrijk.be |

www.openmonumenten.be


DemoDay / stuDeNt WeLCome CoNCert / ga eeNs Lekker VaN De groND

jeugdige

verwennerijen

Oktober is in Kortrijk de 'Maand van de

Jongere'. Het Jeugdontmoetingscentrum

zet zijn deuren open om zijn ruime aanbod

workshops voor te stellen, het student Welcome

Concert warmt het nieuwe academiejaar

op, en wie niet ouder is dan 30 en eens

50 meter hoog van heerlijke sterrenkost wil

genieten, moet vooral verder lezen.

KoesTer je arTisTieKe KanT

Demoday joc | zaterdag 1 oktober | 14-18 uur

je kan creatief zijn met kurk, je bekwamen in

het macrameeën, breien of pottenbakken… of

je kunt één van de workshops in het jeugdontmoetingscentrum

volgen. op de ‘Demoday’

wordt het hele aanbod van het najaar voorgesteld:

reeksen van een tiental lessen waarvoor

geen voorkennis nodig is, in de categorieën muziek,

dans, video en mode. Nieuw zijn de cursussen

basgitaar, beatboxing en videorealisatie. De

‘Demoday’ toont je hoe het eraan toegaat en je

kunt een babbeltje slaan met de lesgevers.

R Gratis | JOC, Filips Van de Elzaslaan 35 |

056 27 73 40 | www.kortrijk.be/jeugd

eersT nog fUif- en Daarna

bloKbeesTen

student Welcome Concert | donderdag 6

oktober | 17-23 uur

Voor de schoolbanken in hogeschool of universiteit

je weer een academiejaar vast kluisteren,

kun je nog eens loos gaan met wat intussen een

begrip is: het student Welcome Concert. op het

schouwburgplein mag het lokale talent van The

Lumbers de stevigheid van het podium testen,

voor de elektropop van teddy Drum en de rauwe

rock van steak Number eight. De rijzende kometen

van Intergalactic Lovers en de meebrulhits

van De jeugd van tegenwoordig zenden je

de nacht in.

R Gratis | Schouwburgplein (ingang via de Doorniksestraat)

| 056 37 06 44 |

www.studentwelcomeconcert.be

ga eens leKKer Van De gronD

Dineren in hogere sferen | donderdag 6

oktober | 17-23 uur

gezegend met een sterke maag en een gezonde

appetijt? probeer dan eens dit dinner in the

sky uit. In de marge van het student Welcome

Concert krijg je de kans om metershoog boven

de stad uit te kijken en intussen te proeven van

een exquis menu, klaargemaakt door een jonge

topkok.

op het stationsplein komt een kraan die een

platform met 22 zitjes 50 meter de hoogte in

tilt. In totaal zullen 132 gasten kunnen genieten

van proevertjes, een aperitief en één gerecht.

Wil je kans maken op dit culinaire ‘hoogtepunt’?

Hou dan de wedstrijden van Cjp, De morgen, de

stadskrant, VlaanderenLekkerland en student

Welcome in de gaten.

‘ga eens lekker van de grond’ is de smaakmaker

van de actie ‘jong keukengeweld’, die loopt van

1 oktober tot 15 november. jongeren tussen 18

en 30 krijgen de kans om een gastronomisch

restaurant binnen te stappen en voor 45 euro te

smullen van een driegangenmenu.

R Stationsplein | 056 37 06 44 |

www.vlaanderenlekkerland.be

1 tot 30 september 2011

BoterHammeN IN De BIB

iVan De VaDDer

VeegT De WeTsTraaT

sChoon

Vrt-journalist Ivan De Vadder (Vrt) is gepokt

en gemazeld in de Wetstraatjournalistiek. Net

als de rest van Belgen kijkt hij met verwondering

naar de uitzichtloze regeringsvorming. onlangs

publiceerde hij het boek ‘pleidooi voor een eerlijke

politiek’, met als boude stelling: de kiezer

begrijpt de politiek en de politici niet meer, en

vindt beide niet meer geloofwaardig. De Vadder

beschrijft allerlei wanpraktijken in de Belgische

politiek, maar blijft niet aan de zijlijn staan. Hij

reikt ook oplossingen aan en geeft zichzelf een

rol in het politieke debat. ‘pleidooi voor een eerlijke

politiek’ werd bij zijn verschijning geprezen

als een soort bijbel voor een broodnodige politieke

hervorming.

stof genoeg dus voor een boeiende middagcauserie.

R I.s.m. Vormingplus

R maandag 19 september | vanaf 12.15 uur |

€ 5-2,5 (CJP) | Openbare Bibliotheek, Leiestraat

30 | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

BejaarDeN eN Begeerte

’T oUD zoT VierT

Tien R jaar ‘De sTap’

‘De stap’, een afdeling van aZ groeninge voor

ouderen met psychische problemen, bestaat

tien jaar. om die verjaardag luister bij te zetten,

organiseert De stap, samen met kunstencentrum

BuDa, een opvoering van ‘Bejaarden en

begeerte’: een bijzonder project van schrijver

oscar kocken en theatermaker Lucas De man.

‘Bejaarden en begeerte’ is een heerlijke humoristische

voorstelling voor oudere jongeren en

jongere ouderen. kocken en De man grijpen,

na urenlange gesprekken met senioren, terug

naar de jeugd van elke zestigplusser. samen met

hun zeventigjarige zangeres hebben de makers

het over normen en waarden, de macht van de

kerk, de taboes en geheimen voor de ouders,

het gebrek aan voorlichting enzovoort. Daarna

draaien senior-dj’s marcel en Vicky plaatjes uit

de oude doos.

je kunt de voorstelling alleen bezoeken onder

begeleiding van zestigplussers. jonkies tussen

18 en 59 jaar gaan dus best op zoek naar gezelschap

met geboortejaar 1951 of vroeger.

R vrijdag 16 september | 20.15 uur | € 10 |

Budascoop, Kapucijnenstraat 10 | 056 22 10 01 |

www.budakortrijk.be

StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21


1 tot 30 september 2011

septemBer, VoLLeyBaLWeekeND & DaNCeBattLe

sportcampus lange Munte

ontvangt gym-en volleybalfederatie

sportcampus De lange Munte kan veel gedaanten aannemen. in september is hij zowel

een volleybal- als een danstempel. het Volleybalweekend brengt topploegen uit de regio

bijeen en in de best show Teams finale nemen de beste groepen uit het dans- en democircuit

het tegen elkaar op.

MeT 400 aan De opslag

Volleybalweekend | 2 t/m 4 september 2011

Voor de negende keer al zet het volleybaloverleg

zijn schouders onder een prestigieus tornooi,

waarin de betere ploegen uit de regio – van de

jeugd tot de provinciale reeksen – het tegen elkaar

opnemen. Het Volleybalweekend gaat al op

vrijdag van start met de wedstrijden voor recreatieven.

op zaterdag staan de meisjes en dames

en het net, zondag de jongens en heren. In totaal

komen zowat vierhonderd spelers zich hier

aanscherpen voor het nieuwe seizoen.

Het Volleybalweekend krijgt op zondag 4 september

om 17 uur een hoogstaande afsluiter

met een wedstrijd tussen ereklasser precura-

Natie antwerpen en het Franse Beauvais.

R Sportcampus De Lange Munte, Bad Godesberglaan

22 | 056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport

22 | StadSkrant kortrijk

22 | UiT IN kortrIjk

DanCebaTTle zonDer genaDe

best show Teams finale | 24 september

2011 om 19 uur

De koninklijke turnvereniging kortrijk en de

gymnastiekfederatie Vlaanderen hebben de

beste dans- en demogroepen uitgenodigd voor

een onverbiddelijke dancebattle. De ‘Best show

teams Finale’ brengt alleen het neusje van de

zalm en tovert de sportcampus voor één avond

om in ’s lands meest opzwepende danstempel.

De eer van de teams staat op het spel, dus steken

ze op een avond als deze nog een tandje bij,

elk jaar weer met verbluffende resultaten.

R Sportcampus De Lange Munte, Bad Godesberglaan

22 | 056 27 80 00 | www.kortrijk.be/

sport | www.gymfed.be

NuIt BurLesque

bonTe aVonD

TreKT CUlTUUr-

seizoen op gang

Bij de start van het nieuwe culturele seizoen

wordt de schouwburg in zijn geheel teruggeflitst

naar de swingende jaren 1920 en ’30. radio modern

maakt er een weergaloos feestpaleis van,

een rokerige jazzclub uit de oude doos – maar

dan zonder de rook; die moet je er tegenwoordig

zelf bij verzinnen. Ceremoniemeester jan

Desmet van De Nieuwe snaar opent de deuren

om 19 uur. om 20.15 uur krijgt de grote zaal ‘Ne

vuilen avond’ over de vloer: een zotte mengeling

van acrobatie, goochelacts, dans en cabaret. Hoe

wervelend deze show ook is, daarna schakelt de

smoky midnight gang nog een versnelling hoger.

De ‘Nuit Burlesque’ wordt afgesloten met

een old skool dansfestijn, op gang gezwierd door

het kortrijkse dj-koppel Nice’n’Hi-dee-ho.

R zaterdag 17 september | vanaf 19 uur | € 15-12

(-26) (alleen voor ‘Ne vuilen avond’) | Schouwburg,

Schouwburgplein 14 | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be


CIrCus roNaLDo met ‘CIrCeNses’

De werkelijkheid

achter het rode doek

als Circus ronaldo ergens neerstrijkt, loopt de

tent binnen de kortste keren vol. Het dertienkoppige

gezelschap koestert het oude circus,

maar geeft er een eigen, onovertroffen invulling

aan, met ongeschaafde poëzie en pure emoties.

In ‘Circenses’ beleeft het publiek twee keer dezelfde

voorstelling: de ene keer als ‘normale’

toeschouwer, de andere keer als gluurder achter

de coulissen. Daar heerst een andere waarheid,

daar kleden de artiesten zich om en warmen ze

zich op, maar uiteindelijk spelen zich daar even

waanzinnige taferelen af als voor het rode doek.

‘Circenses’ is fascinerend circustheater voor iedereen

vanaf 12 jaar.

De voorstellingen op vrijdag en zaterdag starten

om 20.15 uur, die op zondag om 19 uur.

R vrijdag 23 t/m zondag 25 september | € 16 |

Tuin basisschool Groenheuvel, Groenweg 12,

Bellegem | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

Win !

We hebben tien gratis toegangstickets

in de aanbieding voor de

tentoonstelling rond roelandt

savery, die nog tot en met zondag

11 september te zien is in het

broelmuseum. Ze kunnen van jou

zijn als je het antwoord weet op

deze vraag:

In welke stad en welk land was deze

tentoonstelling te zien van december

2010 tot maart 2011?

zaTerDag 3 sepTeMber

muZIek | openlUChTConCerT | Internationale

stoepmuziek en regionale plankierzang

gebracht door 3 rasechte stratiers (accordeon,

gitaar, percussie).spetterend menu gekruid

met folk, covers, een ode aan het Vlaamse lied.|

20u | gratis | o.C. rollegem | 056 23 98 55

muZIek | bonjoUr Congo | muziek,

eten, drinken a.d.h.v. fotozoektocht, optredens,

Congolese verhalen in een heuse inleefcontainer

en radio Congo. om 17u30 kan je mee bieden

naar Congolese beeldjes beschilderd door o.a.

Balthazar | 14u | Veemarkt | 056 23 37 11 |

www.acw.be/verbond/mzwvl

sport | VolleybalTornooi | zie p. 22|

9u | gratis | s.C. Lange munte | www.kortrijk.

be/sport

zonDag 4 sepTeMber

sport | WanDelen op hoog KorTrijK |

door de glooiende velden tussen kortrijk, rollegem,

Bellegem en sint Denijs. | 13u30 |

€ 1,80/gratis


1 tot 30 september 2011

muZIek | inDian Cigars | 21u |

gratis | muziekcafé track* | 056 27 79 00 |

www.muziekcentrumtrack.be

DIVers | CorneliUsfeesTen | tem 18

sept | o.a. openingsreceptie, kooivoetbaltornooi,

avondconcert jong eendracht aalbeke, wafelbak,

Feestpaleis met optreden salim seghers

en coverband obi-as, Corneliusontbijt, straattheateract,

hobbybeurs, streekproductenmarkt,

kinderparcours (workshops, animatie & show

tafelgoochelen, circustechnieken, kinderatelier,

kinderrommelmarkt, Corneliuskoekenworp),

moustash (mengeling van swing, Franse

chanson, liedkunst, poëzie, flauwe grappen

en truken van de foor) | diverse locaties centrum

aalbeke | 056 40 18 92 | www.aalbeke.be/

corneliusfeesten

zaTerDag 17 sepTeMber

muZIek | nUiT bUrlesqUe: ne

VUilen aVonD / raDio MoDern

| zie p. 22 | 19u | € 15/12 (-26) | De kortrijkse

schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be | aanslUiTenD

Dj’s niCe’ n’ hi-Dee-ho | stomend old skool

dansfeestje | gratis | Foyer en arenatheater

24 | | StadSkrant UiT IN kortrIjk kortrijk

Moustash - © Rik Brands

© Melvin Kobe

DIVers | aansTelling TineKe Van

heUle + VUUrWerK | 20u | gratis |

weide Hof ter melle Heule | 0475 80 60 11 |

www.tinekesfeesten.be

sport | VoeTbal/ KVK Vs oh leUVen |

20u | guldensporenstadion | www.kvk.be

MaanDag 19 sepTeMber

VoorDraCHt | iVan De VaDDer – plei-

Dooi Voor een eerlijKe poliTieK |

zie p. 21 | 12u15 | € 5/2,5 (Cjp) | openbare

Bibliotheek kortrijk | 056 27 75 00 |

www.kortrijk.be/bibliotheek

DinsDag 20 sepTeMber

muZIek | pop Up aCaDeMy: iniTia-

TieCUrsUs KoorDireCTie | 19u30 |

muziekcentrum track* | 056 27 79 00 |

www.muziekcentrumtrack.be

WoensDag 21 sepTeMber

muZIek | ozarK henry plays ozarK

henry 4 hanDs | ook op 22 sept | 20u15 |

€ 30/28/25/22(-26) | De kortrijkse schouwburg |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

+ De KeUze Van pieT goDDaer: Dj

MUsTiK | ook op 22 sept | Dj mustik draait

plaatjes voor en na de concerten van ozark

Henry. Hij heeft een voorkeur voor exotica, freestyle

en fusion. | gratis | Foyer | marble sounds

(Nice is good) | 22u | gratis | arenatheater

VrijDag 23 sepTeMber

tHeater | CirCUs ronalDo | ook op 24,

25 sept | 20u15 (zo 19u) | € 16 | tent basisschoolgroenheuvel

Bellegem | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

tHeater | ToT in De WoesTijn (14+) |

een grappige en ontroerende voorstelling over

jongeren in de voorstad.| 20u15 | € 11/6(-26) |

Budascoop | 056 23 98 50 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

DIVers | 17 De KaraKTerbierWeeKenD |

ook op 24 sept | 20u ( za 14u) | € 2 (vrijdag

deelname proeverij) | o.C. De Neerbeek Bissegem

| 056 37 13 19 | www.bloggen.be/

karakterbierweekend


zaTerDag 24 sepTeMber

FILm | baTTlefielDMoVie The reD

baron | op de historische locatie marke

Flugplatz, tijdens Wo I de standplaats van

de legendarische vlieger Von richtenhoven,

historicus leidt in, korte evocatie door acteur

jan Vanaudenaerde. | 20u | € 6 | weide Bekaert

overzetweg Leiebrug marke-Bissegem |

www.warandremembrance.eu

sport | besT shoW TeaMs finale 2011 |

zie p. 22 | 19u | € 10 | s.C. Lange munte |

www.gymfed.be

zonDag 25 sepTeMber

DIVers | bezoeK aan een frUiT-

KWeKerij | gevolgd door een mogelijkheid

tot zelfpluk | 9u30 | plaats marke |

056 22 55 41 | www.volkstuinmarke.wordpress.com

muZIek | ganglians | 4-tal uit san Francisco,

verfrissend poppy maar met genoeg weerhaken

om het lekker boeiend te houden.| 20u |

€ 10(vvk)/7 (kreuncard & Cjp) | De kreun |

056 37 06 44 | www.dekreun.be

© Jan Rasmus

WoensDag 28 sepTeMber

muZIek | jazzlabseries: MixTUUr |

symbiose van het beste dat europa en afrika te

bieden hebben, kruidige, kleurige salade mixte

van muzikanten, culturen, stijlen en instrumenten.

| 20u15 | € 15/6(-26) | Concertstudio |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

muZIek | jaMsessie | 21u | gratis |

muziekcafé track* | 056 27 79 00 |

www.muziekcentrumtrack.be

DonDerDag 29 sepTeMber

tHeater | pier | tem 2 okt | tekst & regie

jan sobrie | 20u15 | € 7 | Theater antigone |

056 24 08 87 | www.antigone.be

1 tot 30 september 2011

VrijDag 30 sepTeMber

muZIek | openlUChTConCerT | Clouseau

coverband | 20u | gratis | o.C. rollegem |

056 23 98 55

Cluzo

muZIek | sTef KaMil Carlens - WaiT

for Me, aTTenDs-Moi, sababoU |

stef kamil Carlens herbronde zich in Burkina

Faso en brengt een kleurrijke samenklank van

blues en mandingo, voortgestuwd door intuïtie,

improvisatie | 20u15 | € 21/19/16(-26) |

De kortrijkse schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

DIVers | TheMaDag ‘zorgenD Vrij-

WilligersWerK’ | 10u | gratis | oC De

Vonke Heule + ’t kasteel Heule | vrijwilligers@

kortrijk.be

StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25


1 tot 30 september 2011

eXpo

Van 9 TeM 11 sepTeMber

eXpo | KnoflooK KUnsTroUTe 2011 |

Heulse huizen zetten hun deuren en tuinen

open voor kunst. | vrij 19u, za- zo 14u | Warandekapel

Heule | 0477 40 95 38

11 sepTeMber

eXpo | graTis naar De MUsea Van De

leiesTreeK | Wie met de museumpas, initiatief

van het regionaal museumoverleg, uit

in regio kortrijk, toerisme Leiestreek en de

provincie W-Vlaanderen, de musea bezoekt en

5 stickers verzamelt op de museumpas, maakt

kans op een leuke prijs ! gratis toegang permanente

collectie, bezoek roelandt savery gunsttarief

€ 5 | 10-18u | Broelmuseum | 056 27 77

80 | www.broelmuseum.be

TeM 11 sepTeMber

eXpo | finissage roelanDT saVery |

gunsttarief € 5 voor elke bezoeker | meer dan

40 topstukken uit europese collecties verzameld!

Het Broelmuseum en de Národní galerie in praag

zetten de schilder roelandt savery (kortrijk

1576-utrecht 1639) opnieuw op de kaart. savery

geldt als een van de sterren aan het firmament

van het culturele leven in de 17de eeuw en was

een van de meest geliefde schilders in zijn tijd. |

€ 5/1(-26)/gratis(-12) | Broelmuseum | 056 27

77 80 | www.savery.eu + heT raaDsel Van

De DoDo | een spannend familiespel voor

kinderen (9-12 jr) en (groot)ouders.

eXpo | De VaarT en VerDer | De aanleg

van het kanaal Bossuit-kortrijk zorgde voor een

industriële expansie, de bloei van kleine en grote

bedrijven en het ontstaan van volkse buurten.

Foto's, filmpjes, verhalen en memorabilia. | madi-woe

gesloten | odilon, Vaartstraat/groeningekaai

| 056 27 74 24 | www.150jaarkanaal.be

joUW aCTiViTeiT ooK in De nieUWe UiT in KorTrijK ? sleChTs één Manier !!!! Meer UiT-Tips Kan je VinDen op:

uit is overal en dé informatiebron voor je

vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd

zien in heel wat vrijetijdskalenders en

websites?

26 | StadSkrant kortrijk

26 | UiT IN kortrIjk

eXpo | peTje af! | Chique of casual, hip

of braaf, elegant of nonchalant, met lintjes

of strikjes. accesoires leggen de persoonlijke

toets waar we allemaal van houden, ook vroeger

smukten heren en dames hun outfit op

met leuke accenten die hun status of look benadrukten.

| 9-12u30 en 13u30-18u, za-zo 14-

18u | € 3/2/gratis(


© foto hol © foto hol

KLEIN PARIJS

s t a d s k i e k j e s

Van 14 tot en met 16 juli had Kortrijk de

allures van een stad in La Douce France.

Onder de noemer “Klein Parijs” konden de

passanten proeven van Franse lekkernijen

en nippen van een Ricard of Picon in verschillende

wijnbars. Accordeonisten zorgden

voor de muzikale noot. Je kon optredens

meepikken van La Douce Ambiance

en Red Cardell. De Veemarkt deed voor de

gelegenheid dienst als groot petanqueveld.

Ondanks het minder fraaie weer was

de stad ondergedompeld in een ontspannen,

zuiders sfeertje.

SucceSrijke dwarS

DOOR BELLEGEM

Ruim 2500 sportievelingen namen op 3 juli

deel aan de 21ste Dwars door Bellegem. De

weergoden waren dit jaarlijks wandelevent

gunstig gezind. De wandelaars hadden de

keuze uit trajecten van 6, 10, 15 en 20 km

die hen door het groene zuiden van Kortrijk

leidden. Onderweg konden ze zich te

goed doen aan gratis versnaperingen. De

hapjes en de kosteloze optredens op de

rustposten zorgden ervoor dat iedereen

genoeg energie had om onder een stralende

zon verder te stappen.

SPRING EENS IN HET KANAAL

Op zondag 10 juli sprongen zowat honderd

enthousiastelingen in het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Hiermee wilden ze niet alleen

een frisse duik nemen, maar vooral de aandacht

vestigen op het belang van propere

rivieren. Het was de eerste keer dat de “Big

Jump’” in voornoemd kanaal plaatsvond.

De moedige zwemmers konden na hun

duik nagenieten van optredens, fairtrade

cocktails en kinderanimatie.

Stadskrant zoekt leuke foto’s

Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de aanslag?

Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina. Maar niet alleen

de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.

StadSkrant kortrijk | 27


s t a d s k i e k j e s

Muzikale zomer

Deze zomer was misschien geen hoogvlieger op weerkundig, maar wel op muzikaal vlak. De Grote Markt vormde meermaals het podium

voor een schare muzikanten en zangers zoals Will Tura, Natalia, de zes finalisten van Idool en de artiesten van muziekzender Anne. Het

was ook telkens drummen om een plaatsje te bemachtigen. Er heerste zowaar een festivalsfeertje in de stad.

28 | StadSkrant kortrijk

© foto hol

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!