Stadskrant april 2010 - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Stadskrant april 2010 - Stad Kortrijk

A a l b e k e

B e l l e g e m

B i s s e g e m

H e u l e

K o o i g e m

K o r t r i j k

M a r k e

R o l l e g e m

onderwijs

Creativiteit troef

aan het woord

Hulpverlener in Haïti

leefmilieu

Trage wegen

stadskrant

KortrijK

april 2010 • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in Kortrijk

gezondheid

az groeninge

verhuist


Stadskrant Kortrijk kan je ook downloaden via www.kortrijk.be

coverfoto: © Team Communicatie - Stad Kortrijk

2 | stadskrant kortrijk

Inhoud

Jonge Kortrijkzaan hielp mee in Haïti 4

De recente aardbevingen in Chili, Taiwan en Turkije laten Peter Stockman niet onberoerd.

Deze Kortrijkse biotechnicus op de dialyseafdeling van het az groeninge was samen met

de Kortrijkse student geneeskunde Lucas Steverlynck één van de Belgische hulpverleners

in het zwaar getroffen Haïti. Deze geëngageerde Kortrijkzaan was overigens niet aan zijn

proefstuk toe. Hij heeft er al buitenlandse missies in Kosovo, Pakistan en Sumatra op zitten,

telkens als vrijwilliger.

az groeninge opent nieuwe campus 6

Tussen 12 en 30 april nemen de eerste diensten van az groeninge hun intrek in het gloednieuwe

ziekenhuis aan de Kennedylaan. Op 30 april sluit de campus Sint-Niklaas definitief

de deuren. Daardoor wint de organisatie van het ziekenhuis aan kracht met één duidelijke

doelstelling voor ogen: het aanbieden van een uitmuntende medische zorg ten dienste

van de patiënt.

Waaier van activiteiten in Track* 14

Een Kortrijks muzikaal talent dat niet tot volle ontplooiing komt? Kan haast niet meer, dankzij

muziekcentrum Track*. De jongste telg van het Cultuurcentrum Kortrijk vond in de oude

Radio 2-gebouwen op het Conservatoriumplein de gedroomde habitat om tal van leuke activiteiten

te laten ontluiken. “Nu komt het erop aan werk te maken van een verbeterde communicatie,

zodat groepjes, koren en andere muzikale verenigingen uit Kortrijk en omstreken

weten waarvoor ze hier allemaal terecht kunnen”, stipt coördinator Pieter Nuyttens aan.

Week van de Amateurkunsten 21

Als er één ding is wat niet-professionele kunstenaars typeert, dan is het dat ze hun kunst

met heel veel goesting beoefenen. ‘Goesting’ is dan ook de slogan van de Week van de

Amateurkunsten dit jaar. Muziek, beeldende kunsten, theater, dans,.... Kortom, er is veel

goesting om te creëren in Kortrijk. Proef mee vanaf 23 april!

en verder: Eén sleutel, twee wagens > 3 | Happy New Festival imponeert > 7 | Jong en oud tuinieren

samen > 8 | Kortrijk herbergt schat aan trage wegen > 9 | Jaar tegen armoede en sociale uitsluiting > 10

Zijn je schoonmaakmiddelen schoon? > 11 | Cultuur met grote C > 12 | iTunes U is visitekaartje voor

KATHO > 13 | Vroeger en nu > 16 | Kortrijk Kort > 17 | De mensen > 19 | Stadskiekjes > 27

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis

huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk | Samenstelling en eindredactie:

Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team

Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.


Eén sleutel,

twee wagens!

Gebruik je je auto enkel voor verre verplaatsingen of om grote

boodschappen te doen? Fantastisch voor het milieu, maar

stond je er al bij stil dat de vaste kosten van je wagen gewoon

doorlopen terwijl hij in de garage staat? Dankzij cambio kan je

nu komaf maken met die dure verzekeringen, belastingen en

verplichte onderhoudsfactuur.

Het systeem is simpel. In plaats van een

eigen auto te kopen, sluit je je aan bij een

autodeelsysteem. De auto’s vind je terug

op de standplaatsen aan het station of op

het Sint-Michielsplein. Je moet de wagen

natuurlijk wel op voorhand reserveren,

maar je beslist volledig zelf hoelang je hem

gebruikt. De enige voorwaarde is dat je

de auto naar zijn oorspronkelijke parkeerplaats

terugbrengt. De kostprijs hangt af

van de tijdsduur en het aantal kilometers

dat je ermee rijdt. Alle andere kosten zijn

inbegrepen en tanken doe je met een

tankkaart van cambio. Naar de wagen heb

je verder geen omkijken. Jij rijdt, cambio

zorgt voor de rest. Gemakkelijk toch?

MobilhoMe in ruil

“Als je auto niet meer pal voor de deur

staat, denk je twee keer na voor je achter

het stuur kruipt”, getuigt Luut. “Je levert een

deel van je vrijheid in, maar tegelijk dwing

je jezelf om wat vaker de fiets te nemen.

Ideaal om je conditie op peil te houden.”

Lieven knikt instemmend: “Het was een

drempel om mijn eigen wagen van de

hand te doen, maar sindsdien ben ik volledig

verkocht. Ik hoef me geen zorgen

te maken over keuringen of onderhoudsbeurten

en toch heb ik 24 uur op 24 een

auto beschikbaar.” Zo’n zeventig Kortrijkzanen

maken al gebruik van de dienst. “Kostenbesparend?

Dat is het zeker. Ik heb een

eigen horecazaak en doe mijn boodschappen

steeds met de cambio. Hierdoor kon

ik mijn gezinswagen inruilen voor een mobilhome.

Daar beleven we een pak meer

plezier aan!”, besluit Tine.

, Interesse om het zelf eens te proberen? Neem

een kijkje op www.cambio.be of stel je vragen via

vlaanderen@cambio.be of 070 222 292.

Haal de max

uit je fiets!

mobiliteit

Kortrijk neemt ook dit jaar deel aan de campagne

‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ en

promoot zo het fietsen in eigen stad. Om

hier stijlvol in te slagen, kan je tussen 8 mei

en 12 juni opnieuw voor een exclusieve

– en dubbel zo grote – fietstas van Walter

Van Beirendonck sparen.

Wat moet je hiervoor doen? Neem je tweewieler,

trek je stoute schoenen aan, fiets

naar je favoriete winkel en bemachtig een

spaarzegel. Met een volle spaarkaart haal

je de hippe fietstas voor een spotprijsje af

bij je fietshandelaar. Of je kan ook gewoon

deelnemen aan de tombola. De stad verloot

onder de deelnemers vier unieke fietsen!

, Op www.belgerinkel.be/kortrijk kan je de lijst van

deelnemende Kortrijkse handelaars terugvinden.

Je vindt er eveneens een lijst van fietshandelaars

waar je je fietstas kan afhalen.

Vlot naar

de stadskern

Maak je het goede voornemen om wat vaker

met de fiets of het openbaar vervoer

naar het stadscentrum te rijden? Dan helpt

de dienst Mobiliteit en Infrastructuur je alvast

op weg met een handig plannetje. Zowel

de Grote Markt als de voetgangerszone,

inclusief K in Kortrijk, worden er in de verf

gezet. Je krijgt een overzicht van de belangrijkste

op -en afstaphaltes, fietsroutes in de

stadskern, fietsenstallingen, looproutes,....

, Interesse? Haal de gratis folder ‘Vlot naar de

stadskern met fiets, bus of trein’ af in het stadhuis

bij de directie Mobiliteit en Infrastructuur of surf

naar www.kortrijk.be/mobiliteit.

stadskrant kortrijk | 3


Jonge

Kortrijkzaan

hielp mee

in Haïti

De recente aardbevingen in Chili, Taiwan en Turkije laten

Peter Stockman niet onberoerd. Deze Kortrijkse biotechnicus

op de dialyseafdeling van het az groeninge was samen met de

Kortrijkse student geneeskunde Lucas Steverlynck één van

de Belgische hulpverleners in het zwaar getroffen Haïti. Deze

geëngageerde Kortrijkzaan was overigens niet aan zijn proefstuk

toe. Hij heeft er al buitenlandse missies in Kosovo, Pakistan en

Sumatra op zitten, telkens als vrijwilliger.

4 | stadskrant kortrijk

Wat kan jij in deze getroffen gebieden doen?

Peter Stockman: ”Bij een zware aardschok

komen heel wat slachtoffers onder het puin

terecht. Zelfs als een reddingsteam ze vindt,

kunnen ze dagen nadien nog sterven door

het crushsyndroom. Door de druk van het

puin op de spieren, komen er afvalstoffen

vrij waardoor de nieren blokkeren met de

dood als gevolg. Een nierdialyse maakt dan

het verschil. In Haïti heb ik bij aankomst een

16-jarig meisje gedialyseerd die zonder behandeling

een uur later zou gestorven zijn.”

Hoe is de trip naar Port-au-Prince verlopen?

Peter Stockman: “Wij namen, met een

reeks tussenstops, het vliegtuig naar de

Dominicaanse Republiek, het buurland van

Haïti. Na de landing wachtten wij nog op

andere medewerkers van Médecins Sans

Frontières om dan diezelfde nacht naar de

grens tussen Haïti en de Dominicaanse Re-


“Je kan een

meerwaarde bieden

en het verschil

maken tussen leven

en dood”

publiek te rijden. Men verklaarde ons voor

gek omdat wij ongewapend waren en de

Dominicaanse Republiek niet meteen de

reputatie heeft het veiligste land ter wereld

te zijn. Maar wij hebben het gehaald.”

Wat was jouw eerste indruk?

Peter Stockman: “Dat was best confronterend!

Meer dan 75% van de gebouwen

was verwoest en onbewoonbaar. In de

voorwijken verbrandde men autobanden

om de lijkgeur te verdoezelen. Op de straat

zag je overal lijken in staat van ontbinding

en dat in temperaturen van om en bij de

40°C. De geur was niet te harden. De meeste

gewonden lagen zonder zorg op straat.

Er was een tekort aan allerlei medisch materiaal

met inbegrip van water en elektriciteit.

Mijn eerste gedachte was: “Wat kunnen

wij hier in godsnaam doen, hoe kunnen wij

van deze schrijnende situatie een treffelijke

missie maken?” Ons team vond wel een ziekenhuis

met vier onbeschadigde dialysemachines.

Blijkbaar hadden de chronische patienten

de dialyse halsoverkop verlaten toen

de aardbeving zich voordeed. De door de

patiënten uitgerukte katheters waren daar

het schrijnende bewijs van.”

Hoe ga je in dergelijke omstandigheden te werk?

Peter Stockman: “Het verstand op nul zetten

en aan de slag gaan. Door de adrenaline

blijf je doorgaan. Vóór het dialysecentrum

opnieuw operationeel was, hielp ik bij de

verzorging van wonden, gaf vaccinaties en

bracht gips aan. Ik ben wel geen dokter,

maar heb de afgelopen 15 jaar in het ziekenhuis

veel geleerd met mijn ogen. Daarna

kon ik met mijn echte werk beginnen. Tijdens

mijn verblijf van 12 dagen hebben wij

24 patiënten behandeld. Sommigen waren

comateus bij de start. Zij kwamen terug bij

bewustzijn na een paar uur dialyse.”

Heb jij je ooit bedreigd gevoeld?

Peter Stockman: ”Médecins Sans Frontières

was heel begaan met onze veiligheid

en schermde ons meer dan behoorlijk af.

Wij kregen overigens 150 dollar ‘kidnapgeld’

voor het geval wij ontvoerd zouden

worden. Als je dan in de krant leest dat

er twee medewerkers van MSF België 5

dagen ontvoerd zijn geweest, dan sta je

er toch even bij stil dat het ook jezelf kon

overkomen zijn.

Wat trekt jou aan in dergelijke missies?

Peter Stockman: “Je kan een meerwaarde

bieden en het verschil maken tussen leven

en dood. Je krijgt ook veel dankbaarheid

van de lokale bevolking. Het laat je beseffen

dat wij in een luxemaatschappij leven.

Uiteraard speelt de drang naar avontuur

ook mee, dat zal ik niet ontkennen. Maar

het is wel een emotionele en fysieke belasting.

Ik heb aan Haïti een hernia overgehouden

en ben in gedachten nog steeds

met de lokale bevolking bezig.”

aan het woord

“DIT IS PURE

OORLOGSGENEESKUNDE”

Op vraag van de Stadskrant selecteerde

Peter Stockman een aantal foto’s die hem

beroerden en voorzag ze van commentaar.

“Dit beeld treft mij diep. Een groep kinderen –

broers en zussen?- wacht moedeloos aan het

ziekenhuis. De vraag is: op wie of wat?”

“Dit schriele oude dametje zie je denken: “Wat

is mij hier overkomen? Waarom moet ik dat

nog op mijn leeftijd meemaken?”

Haïti Heeft nog

steeds Hulp nodig

De mediastorm rond Haïti is gaan liggen. Maar dat betekent niet dat

alle problemen van de baan zijn, wel integendeel.

Peter Stockman: “Het regen- en orkaanseizoen komen eraan. De

mensen leven er nog steeds in erbarmelijke omstandigheden.

Steun is dus zeker broodnodig!” Wil jij je steentje bijdragen, dan

kan dat door te storten op 000-00000 60-60 van Artsen Zonder

Grenzen. Ik heb met hen op het terrein gewerkt en heb met eigen

ogen gezien welk nuttig werk zij verzetten.”

stadskrant kortrijk | 5


gezondheid

az groeninge

opent campus

kennedylaan

Tussen 12 en 30 april nemen de eerste diensten van az groeninge hun intrek in het gloednieuwe

ziekenhuis aan de Kennedylaan. Op 30 april sluit de campus Sint-Niklaas definitief de deuren.

Daardoor wint de organisatie van het ziekenhuis aan kracht met één duidelijke doelstelling voor

ogen: het aanbieden van een uitmuntende medische zorg ten dienste van de patiënt.

CAMPUS KENNEDyLAAN

abdominale chirurgie | anesthesie /

reanimatie | bijzondere tandheelkunde

| dermatologie | fysische geneeskunde /

revalidatie | gynaecologie | intensieve zorg

| inwendige ziekten /gastro-enterologie |

kindergeneeskunde | klinisch laboratorium

| medische beeldvorming | neurologie |

neus-, keel- en oorziekten | oogziekten

| plastische chirurgie | stomatologie /

mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde

KlinieKen

borstkliniek | centrum reproductieve

geneeskunde | cognitieve evaluatiekliniek

| kliniek digestieve oncologie | kliniek

gynaecologische oncologie

dagzieKenhuizen

chirurgisch dagziekenhuis | dagziekenhuis

inwendige ziekten | kinderdagziekenhuis

CAMPUS LOOFSTRAAT

(MARIA’S VOORZIENIGHEID)

anesthesie /reanimatie | cardiologie

| hartbewaking /beroertezorg |

cardiochirurgie - consultatie | fysische

geneeskunde /revalidatie | hemodialyse

| intensieve zorg | klinisch laboratorium

| longziekten /allergieën | medische

beeldvorming | nefrologie | neurochirurgie

| oncologisch centrum | reumatologie |

vasculaire en thoracale chirurgie

KlinieKen

cardiale revalidatie | handgroep |

6 | stadskrant kortrijk

hartfalenkliniek | kliniek hematologische

oncologie | kliniek respiratoire oncologie |

rookstopbegeleiding | slaap- en waakkliniek

dagzieKenhuizen

chirurgisch dagziekenhuis | oncologisch

dagziekenhuis

CAMPUS REEPKAAI

(ONZE-LIEVE-VROUW)

anesthesie /reanimatie | endocrinologie

/diabetologie | fysische geneeskunde

/revalidatie | geriatrie | klinisch

laboratorium | medische beeldvorming

| nucleaire geneeskunde | palliatieve

eenheid Ten Oever | revalidatiecentrum

KlinieKen

diabetische voetkliniek | diabetescentrum

| obesitascentrum | PET-centrum West-

Vlaanderen

dagzieKenhuis

geriatrisch dagziekenhuis

CAMPUS VERCRUySSELAAN

(SINT-MAARTEN)

anesthesie /reanimatie | fysische

geneeskunde /revalidatieklinisch

laboratorium | medische beeldvorming

| orthopedie | pathologische anatomie

| psychiatrie | reumatologie | urologie |

tandheelkunde

KlinieKen

kliniek urologische oncologie |

osteoporose fractuur kliniek | pijnkliniek

dagzieKenhuizen

chirurgisch dagziekenhuis | dagziekenhuis

inwendige ziekten | psychiatrisch

dagziekenhuis De Bres

de spoedopnaMe blijft in de loofstraat

, Heb je nog vragen? Bel dan naar het algemene

nummer 056 63 63 63.

praktiscHe

weetjes campus

kennedylaan

Wie met de wagen naar de nieuwe campus

trekt, kan zijn auto achterlaten op de

ruime parking. Fietsers kunnen hun tweewieler

kwijt in de fietsenberging. Wie met

de bus het traject aflegt, neemt buslijn 1

‘Station Kortrijk - az groeninge’ en stapt af

aan de halte az groeninge. Om de 20 minuten

rijdt een bus van en naar het station.

Het reisschema is als volgt:

station - caMpus Kennedylaan

vertrek elke 10’, 30’ en 50’ na het uur

• op weekdagen: van 5.50 tot 22.50 uur

• tijdens het weekend: van 7.10 tot 22.30 uur

caMpus Kennedylaan - station

vertrek elke 15’, 35’ en 55’ na het uur

• op weekdagen: van 5.55 tot 22.35 uur

• tijdens het weekend: van 7.15 tot 22.35 uur

, Meer info: www.deljn.be


happy new festival

imponeert

Al meer dan vijf decennia maakt het Festival van Vlaanderen

jong en oud warm voor klassieke en hedendaagse muziek. Onze

stad liet het muzikale gebeuren even aan zich voorbijgaan, maar

na een pauze van vier jaar staat het festival ook hier opnieuw

in de steigers. Met het nieuwe Festival van Vlaanderen laat

Kortrijk eens te meer van zich horen.

hoogstaand concertaanbod

Acht festivals met internationale uitstraling

(in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent,

Kortrijk, Limburg, Mechelen en Vlaams-

Brabant) bouwen op hun eigen wijze een

reeks activiteiten uit. Allen samen stellen ze

zich garant voor een hoogstaand concertaanbod

van meer dan 550 voorstellingen

en educatieve projecten in meer dan tachtig

steden en gemeenten.

MuziKale dagen

In Kortrijk kan je genieten van adembenemende

kamermuziek, symfonische

orkesten, Vlaamse geluidskunstenaars,

klaviermuziek en workshops voor kinderen.

Met ‘Stadsmuziek’ krijgt Kortrijk zelfs

zijn eigen muziekhappening: zeven korte

concerten en een tienkoppig accordeonorkest

zorgen er voor een gepaste feestelijke

afsluiter. Verder kan je onder de

noemer ‘Klinkende Stad’ ook deelnemen

aan een heuse geluidswandeling in de

binnenstad. En alsof dat nog niet genoeg

is, kan je tot slot een minifestival meepikken

waarbij verschillende muzikanten

een ode brengen aan het klavier, inclusief

onze stadsbeiaardier.

, Happy New Festival van Vlaanderen Kortrijk

loopt van 22 april tot 9 mei.

Bel 056 22 64 50 om de programmabrochure te

ontvangen of surf naar www.festival.be.

cultuur

“goed bestaat,

goed genoeg niet”

Julien Libeer is één van de vele jonge

artiesten die het beste van zichzelf zal geven

tijdens het Happy New Festival van

Vlaanderen Kortrijk. De Vereniging van Belgische

muziekpers riep hem onlangs uit tot

jonge musicus van het jaar. Julien speelt al

piano van toen hij amper vijf jaar oud was.

Na een jarenlange klassieke pianostudie

aan het Kortrijkse conservatorium werd

hij als vrije student toegelaten aan het

Koninklijk conservatorium van Brussel. Hij

volgde er onder meer les in de klas van pianovirtuoos

Daniel Blumenthal en behaalde

vorig jaar zijn diploma met grote onderscheiding.

Twee jaar geleden kreeg hij de

Juventus-prijs die de meest markante Europese

solisten wil onderscheiden. Julien

zelf blijft evenwel bescheiden onder deze

lovende kritieken. “Goed bestaat, goed genoeg

niet, is mijn levensmotto”, besluit de

22-jarige jongeman.

, Je kan Julien Libeer aan het werk zien tijdens

Stadsmuziek op zondag 25 april.

stadskrant kortrijk | 7


samenleving

Jong en oud

tuinieren samen

“De samenwerking ontstond spontaan.

Toen wij van onze oude stek in de Filips van

den Elzaslaan naar de Condédreef verhuisden,

kwamen wij vooraf met de kinderen

een kijkje nemen in het nieuwe gebouw.

Zo raakten zij niet alleen vertrouwd met de

omgeving, maar ook met de buren van het

rusthuis Sint-Jozef. Al vlug smeedden wij

plannen om de kinderen, de senioren van

het dienstencentrum De Condé en de bewoners

van het rusthuis Sint-Jozef te laten

samenwerken. Toen de Koning Boudewijn

Stichting in 2007 met de nodige financiële

middelen over de brug kwam, kregen de

plannen concrete vorm”, steekt De Puzzelverantwoordelijke

Chantal Dewitte van wal.

“prei groeit niet in de diepvries”

“Wij polsten of de Puzzel wilde meewerken

in de nieuwe moestuin van het rusthuis.

8 | stadskrant kortrijk

Het voorstel viel letterlijk en figuurlijk in

goede aarde. De kinderen onderhouden

samen met enkele vrijwilligers de groente-,

fruit-, kruiden- en andere bakken. Er zijn

zelfs vrijwilligers die scheutjes meebrengen

van thuis. De bewoners die die bewuste

namiddag aanwezig zijn, genieten met

volle teugen van het schouwspel“, schetst

Stefanie Dufour van het rusthuis Sint-Jozef.

“Door zelf te tuinieren weten de kinderen

nu dat prei niet in de diepvries groeit en

de aardbeien niet aan de bomen. Uiteraard

heeft de moestuin een breder doel dan het

stoppen van zaadjes in de grond. Onze kinderen

komen in contact met hoogbejaarden.

Je voelt dat de kinderen respect hebben

voor de bewoners. De tieners moeten

eerst nog een drempel overwinnen, maar

dat is niet uitzonderlijk op die leeftijd”, vult

Chantal Dewitte aan.

Er is weinig sprake van een

generatiekloof als je het jonge

volkje van de buitenschoolse

kinderopvang De Puzzel en

de bewoners van het WZC

Sint-Jozef aan het werk ziet.

Onlangs stelden ze vol trots

hun ‘Snoezelstraat’ voor,

het resultaat van enkele

woensdagnamiddagen samen

knutselen en creaties maken.

Samen staan zij in voor het

onderhoud van de moestuin

van het rusthuis Sint-Jozef.

Of hoe het samengaan van

jeugdige, knokige, creatieve en

groene vingers kan uitgroeien

tot een succesverhaal.

snoezelMateriaal MaKen

Tijdens de wintermaanden liggen de werkzaamheden

in de moestuin stil. Chantal

en Stefanie Dufour gingen op zoek naar

alternatieven en gooiden het over een totaal

andere boeg. “Op woensdagnamiddag

knutselen jong en oud samen. Zo ontwierpen

zij allerhande creaties en materialen

voor een snoezelruimte, die alle zintuigen

prikkelt met relaxatie als hoofddoel“, aldus

Chantal Dewitte.

De bewoners van het rusthuis en de

jonge gasten van De Puzzel hebben nog

gemeenschappelijke activiteiten in hun

agenda zoals een wafelbak, een barbecue,

een sessie turnen, volksspelen,.... ”Het is

een mooi tafereel. De beleving van de kinderen

is een herbeleving voor de ouderen”,

besluit Chantal tevreden.


Kortrijk herbergt schat

aan trage wegen

Al ooit gehoord van “trage wegen”? Dit zijn verbindingswegen waar enkel niet-gemotoriseerd

verkeer toegelaten is. Het grondgebied Kortrijk is dik bezaaid met dergelijke wegen. De stad

Kortrijk en de vzw trage wegen werken al sinds 2008 aan de inventarisatie van voornoemde wegen.

Eigenaars, omwonenden, scholen en wandelaars

gaven hun ongezouten mening

over de opgetekende bestaande én verdwenen

trage wegen. De stad en de vzw

trage wegen hielden rekening met deze

opmerkingen bij de opmaak van een concreet

actieplan van elke geïnventariseerde

deelgemeente.

troeven

De inventarisatie in Rollegem en Aalbeke

kwam in 2008 het eerst aan de beurt. In 2009

volgden Kooigem en Bellegem. Al gauw

bleek dat het landelijke zuiden van Kortrijk

een schat aan trage wegen herbergt. Elke

evaluatiekaart toont bestaande wegen in

perfecte of soms minder goede staat, maar

ook een aantal verdwenen trage wegen. Vele

daarvan doorkruisen landbouwpercelen en

verloren met de jaren hun waarde. Anderen

hebben tot op vandaag veel troeven.

Wandellus

Zo is de verbinding tussen de Tontekapel

en de Geitenbergstraat op cultuurhistorisch

vlak heel waardevol. Volgens de overlevering

zongen vrouwen die hun prins op

het witte paard maar niet vonden, gebeden

aan de kapel in de hoop hun geliefde

te ontmoeten. De verbindingsweg heeft

ook op recreatief vlak één en ander te bie-

den en zal binnenkort opnieuw een wandellus

van en naar Kooigem-dorp vormen.

land van Mortagne

Nieuws heet van de naald: Westtoer plant

binnenkort een wandelknooppuntennetwerk

‘Land van Mortagne’ in de streek

tussen de stroomgebieden van Schelde

en Leie. Westtoer heeft hiervoor een han-

TUSSEN ONS GEZEGD...

leefmilieu

dig werkinstrument uitgezocht: de reeds

opgemaakte kaart van Kooigem en Bellegem.

Dit jaar passeren Marke en Bissegem

de revue. In deze deelgemeenten staat

de aanleg van nieuwe trage wegen op de

planning, onder andere in het aangroeiende

Preshoekbos. De uitdaging bestaat erin

deze te integreren met de bestaande trage

wegen in een perfect sluitend netwerk.

stadskrant kortrijk | 9


jaar van de armoede

Ticket naar de zon?

De stad, het OCMW en vele partners bundelen het komende

jaar hun krachten om de strijd aan te gaan tegen armoede en

sociale uitsluiting. Een jaar lang zal de Stadskrant haar duit in

het zakje doen door maandelijks een bijdrage te leveren over

één bepaald domein van armoede. Deze keer ligt de focus op

vakantie en vrijetijdsbeleving.

De eerste zonnestralen zijn door de winterse

wolken gebroken, de geur van de lente

hangt in de lucht en dat doet menig Kortrijkzaan

hunkeren naar vakantie. Hoewel

iedereen het nodig heeft om af en toe de

batterijen op te laden, kunnen sommigen

er jammer genoeg enkel van dromen…

beperKt budget

Met een kleine portemonnee is op reis

gaan vaak onbetaalbaar. Uit onderzoek

10 | stadskrant kortrijk

blijkt zelfs dat één op zeven Vlamingen

zich geen week vakantie buitenshuis kan

veroorloven. Vooral oudere personen en

eenoudergezinnen vallen uit de boot. Zij

moeten doorgaans rondkomen met een

beperkt budget, waardoor uitgaven voor

vrije tijd en ontspanning al snel sneuvelen.

Samen met Toerisme Vlaanderen organiseert

het Steunpunt Vakantieparticipatie

daarom geregeld groepsvakanties of individuele

daguitstappen voor mensen met

een beperkt inkomen. Vorig jaar deden al

meer dan 87.000 personen een beroep op

deze dienst!

, Wil je weten of jouw gezin in aanmerking komt

voor een betaalbare vakantie? Spring dan zeker

eens binnen in het sociaal huis of meld je aan

in het buurt -of dienstencentrum in jouw buurt.

Alle informatie vind je ook op

www.steunpuntvakantieparticipatie.be.

alle beetjes

Helpen

gratis erfgoeddag

Benieuwd hoe werklieden vroeger de

eindjes aan elkaar knoopten? Zin in een

stukje oorlogsbrood? Zak dan op 25 april

af naar het Vlasmuseum of het Molen-en

Bakkerijmuseum.

, De gratis activiteiten vind je terug op

www.erfgoedcelkortrijk.be of bel naar 056 27 74 24.

speelbonnen

Team Jeugd wil kinderen andermaal aanmoedigen

om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod

in de stad. Dankzij de speelbonnen

kunnen ze hun deelname aan

allerhande activiteiten betalen. Je kan de

bonnen verkrijgen in het JOC, het OCMW of

via de dagcentra en thuisbegeleidingsdienst.

, Meer info: femke.baptiste@kortrijk.be,

056 27 73 44.

goesting in MuzieK?

Stip 24 april alvast aan in je agenda. Op die

dag kan je allerlei gratis optredens meepikken.

De Grote Markt wordt ingepalmd door

harmoniemuziek, folkgroep Flint zet het

Van Daleplein op zijn kop en de Kortrijkse

band Nouk stelt om 21 uur zijn kersverse

nummers voor in muziekcentrum Track*.

, Meer info: amateurkunsten@kortrijk.be

of 056 27 74 41.

gratis ontlenen

Ben je jonger dan 19 jaar, dan kan je gratis lid

worden van de bibliotheek. Ben je al ouder

dan 12 jaar dan mag je behalve boeken ook

gratis cd’s, dvd’s of videospelletjes ontlenen.

, Meer info: bibliotheek@kortrijk.be, 056 27 75 00.


koop slim

zijn je schoonmaakmiddelen schoon?

Staat de lenteschoonmaak ook op jouw takenlijstje? “Een goede voorbereiding en het juiste materiaal

is het halve werk”, zegt tante Kaat. Maar daar heb je vast lak aan als je voor het ellenlange rek met

schoonmaakproducten in de supermarkt staat. Met volgende tips bespaar je miskopen en kies je voor

voldoende en milieuvriendelijke producten.

Veel verschillende soorten reinigingsmiddelen

heb je in elk geval niet nodig. Gebruik

voor vloeren en oppervlakken de juiste dosis

van een geconcentreerde allesreiniger

zonder desinfecteermiddelen. Desinfectie

is echt niet nodig voor een goede hygiëne

in huis. Bovendien is poetsen met (vloeibare)

zepen milieuvriendelijker dan met

detergenten. Zeep in kalkrijk water werkt

niet zo goed. Regenwater is hier het ideale

alternatief. Een ontkalkend poetsmiddel

voor badkamer en toilet, dat gemaakt is

op basis van schoonmaakazijn, is eveneens

vriendelijk voor het milieu. Voor het toilet

kan je gerust hetzelfde product als voor de

badkamer gebruiken.

het MicrovezeldoeKje

Het microvezeldoekje biedt veel troeven:

het is gemakkelijk, doeltreffend en milieuvriendelijk.

Je kan het doekje dikwijls hergebruiken,

want het mag tot 600 keer (!)

gewoon in de was tot op 90°C. Voeg wel

geen wasverzachter toe en mijd de droogkast,

want dan slibben de microscopisch

kleine poriën dicht en verliezen de doekjes

hun goede werking.

frisse lucht?

Vermijd spuitbussen of luchtverfrissers! Zij

verstuiven het product namelijk in hele kleine

druppeltjes die je kan inademen. In verbinding

met stof kan dat irritatie van de luchtwegen

veroorzaken. Kinderen met astma zijn

heel gevoelig voor deze geurstoffen.

Slechte geurtjes kan je evenwel verdrijven

door goed te verluchten. Ook tijdens het

stofzuigen, vegen of afstoffen is het belangrijk

goed te verluchten, want op dat

moment komen er vele kleine stofdeeltjes

in de lucht. Je wacht ook best niet om de

stofzuigerzak te vervangen tot hij overvol

is. De filter van de stofzuiger af en toe proper

maken in een sopje bewijst meer dan

eens zijn nut.

Als je naar de supermarkt trekt, noteer

dan het volgende op jouw boodschappenlijstje.

De lenteschoonmaak zal nog

zo vlot verlopen!

• 3 microvezeldoekjes

• 1 allesreiniger

• schoonmaakazijn

• verse stofzuigerzakjes

stadskrant kortrijk | 11


sociaal

Cultuur met grote C

Al geruime tijd ondervindt onze stad dat de jeugd zich te weinig aangetrokken voelt tot de

plaatselijke cultuurhuizen. K in Kortrijk kennen de jongeren ondertussen wel, muziekcentrum

Track* en De Kreun wellicht ook, maar wat met het Broelmuseum, de Unie der Zorgelozen of

Theater Antigone? Op vraag van de stad zagen acht laatstejaarsstudenten Sociaal Werk hun

kans schoon om hier verandering in te brengen. Samen ontwierpen ze een heus spelbord dat

leerlingen van de derde graad doorheen het Kortrijkse cultuuraanbod moet loodsen.

“Eigenlijk zouden we dit niet mogen zeggen,

maar het spel is voor een groot stuk

gebaseerd op het alombekende monopolie.

Je start aan het station waar je 400

euro zakgeld krijgt. Tijdens het spel kan je

hiermee cultuurhuizen kopen, voorstellingen

boeken en bekijken, shoppen in K,….

Bovendien kom je tijdens je wandeling op

het cultuurpad heel wat dingen te weten

over de stad”, legt Charline uit.

een c oM u tegen te zeggen

“Het was even zoeken om een geschikte

naam te vinden, maar uiteindelijk leek ‘Een

C om U tegen te zeggen’ meer te verklaren

12 | stadskrant kortrijk

dan we aanvankelijk dachten”, vervolgt Vincent

die de naam bedacht. “Het spelbord is

gemaakt in de vorm van een ‘c’, wat slaat op

het woord ‘cultuur’. Als je het bord draait,

zie je een ‘u’ verschijnen. De combinatie ‘cu’

is overigens een knipoog naar de Engelse

uitroep ‘see you’, wat veronderstelt dat de

jongeren ook in het échte leven de cultuurhuizen

zullen opzoeken.”

geslaagde testronde

Momenteel schuimen de tweedejaars van

Howest alle middelbare scholen af om het

spel te promoten. “Een eerste testronde kon

op veel enthousiasme rekenen, al moeten

we wel nog wat meer aandacht besteden

aan het educatieve karakter van het spel”,

geeft Rolf toe. “Het spel past perfect in één

lesuur, maar mag uiteraard niet enkel als

‘tijdverdrijf’ aanzien worden. De tweedejaars

dokteren momenteel een spelbrochure uit,

waardoor de jongeren genoodzaakt zullen

zijn om na te denken over cultuur. ‘Al spelend

leer je’, is hier zeker een gezegde dat

voor zich spreekt”, besluit Rolf.

, Je kan het spel binnenkort ontlenen in de

stedelijke bibliotheek. Voor meer info kan je

terecht bij Mieke Vandecandelaere, 056 27 74 14

of mieke.vandecandelaere@kortrijk.be.


itunes u is visitekaartje voor Katho

Goed nieuws voor studenten van de KATHO: voortaan hoeven

ze nooit meer vroeg uit bed! Een internetverbinding, het

programma iTunes en een mp3-speler volstaan om bij te blijven

met de lessen. Klinkt aanlokkelijk?

Veel technisch vernuft heb je alvast niet

nodig. Met een paar muisklikken kan je het

lesmateriaal downloaden en dit gelijk waar

en gelijk wanneer herbeluisteren. Het forum

dient bovendien als visitekaartje voor

de hogeschool. “Studenten kunnen er hun

afstudeerproject posten of onderzoeksresultaten

verspreiden. Dit biedt bedrijven

de mogelijkheid om het werk te beoordelen

of toepassingsmogelijkheden te zien

voor hun eigen organisatie. Wie weet, hangen

hier wel een aantal werkaanbiedingen

aan vast”, verduidelijkt Martijn Vandenberghe,

ict-medewerker bij KATHO.

interactieve lessen

“Het is zeker niet de bedoeling dat dit de

klassieke manier van lesgeven vervangt. Integendeel,

daar waar de studenten vroeger

gefocust waren om alles neer te pennen,

kunnen ze nu actiever meedenken tijdens

de lessen”, vervolgt een enthousiaste Martijn

Vandenberghe. Het idee waaide over

uit Amerika en krijgt nu dus voet aan wal

in Kortrijk. De Katholieke Hogeschool is

overigens de eerste onderwijsinstelling in

de Benelux die gebruik maakt van deze

toepassing.

nooit Meer naar de les?

Of de docenten hierdoor minder studenten

in hun lessen zullen zien, valt nog af

te wachten. De directie maakt zich in elk

geval geen zorgen: “Toen studenten voor

het eerst cursussen kregen of powerpoints

konden downloaden, dacht men ook dat

ze niet meer naar de les zouden komen.

Ik ben ervan overtuigd dat studenten ondanks

alles zullen blijven opdagen. ITunes

U (van ‘University’) moet je eerder als een

aanvulling zien. Studenten krijgen de kans

om moeilijke stukken te herbekijken tot ze

een bepaalde techniek helemaal onder de

knie hebben”, aldus Walter Temmerman, directeur

communicatie bij KATHO.

, Meer weten? Neem een kijkje op itunes.katho.be

onderwijs

creatiViteit

troef!

Wat als auto’s schietstoelen

zouden hebben? Wat als je

niet zou moeten kiezen? Wat

als het ideeën zou regenen?

Wat als internet niet bestond?

Met deze en andere vragen

willen de organisatoren van

het Innovation Festival je

laten nadenken over innovatie

en vormgeving.

Het komende half jaar willen ze zoveel mogelijk

inwoners prikkelen om hun creativiteit

te botvieren. Heb je zelf een briljant idee?

Heb je een vernieuwend product in gedachten?

Of heb je een fantastisch voorstel

om in je woonwijk een openluchtcinema

uit te bouwen? Grijp dan nu je kans! De organisatoren

hopen tegen 1 juni zoveel mogelijk

ideeën en concepten te verzamelen.

De vijftig leukste krijgen een plaatsje op de

tentoonstelling tijdens het Innovation Festival.

Wie weet word je wel ontdekt en zie je je

product binnenkort in de winkel!

, Het Innovation Festival loopt van 8 tot 25

oktober 2010. Ideeën kan je nog tot 1 juni

overmaken aan Designregio Kortrijk, Leiestraat

22, designregio@kortrijk.be of 056 27 74 03.

stadskrant kortrijk | 13


Waaier van

activiteiten in Track*

Een Kortrijks muzikaal talent dat niet tot volle ontplooiing komt? Kan haast niet meer, dankzij

muziekcentrum Track*. De jongste telg van de vzw CK* (Cultuurcentrum Kortrijk) vond in de

oude Radio 2-gebouwen op het Conservatoriumplein de gedroomde habitat om tal van leuke

activiteiten te laten ontluiken. “Nu komt het erop aan werk te maken van een verbeterde

communicatie, zodat groepjes, koren en andere muzikale verenigingen uit Kortrijk en omstreken

weten waarvoor ze hier allemaal terecht kunnen”, stipt coördinator Pieter Nuyttens aan.

14 | stadskrant kortrijk


Muzikanten die voor het eerst een rondleiding

krijgen in de gebouwen van muziekcentrum

Track* kunnen hun ogen niet

geloven. Ze vinden er een gedroomde

infrastructuur voor repetities, opnames,

workshops en noem maar op.

unieKe torenstudio

“De accommodatie is hier inderdaad prachtig”,

beseft Pieter Nuyttens (zelf als pianist

actief in vier groepjes) beter dan wie ook.

“Met twee opnamestudio’s, waarvan één

torenstudio, zijn we uitstekend bediend.

Die torenstudio is een unicum voor Vlaanderen.

Het creëert een speciale akoestiek

en bovendien is er nog ruimte voor daglicht.”

Muziekcentrum Track* bestaat intussen

vijf jaar. Het werd in het leven geroepen

om de talrijke muzikale verenigingen

uit de Groeningestad en de brede regio

een onderkomen te bieden. “We merken

dat veel mensen dit gebouw wel kennen,

maar niet altijd een goed idee hebben van

wat hier binnenin allemaal te vinden is. Zo

beschikken we hier onder meer ook over

drie geïsoleerde repetitieruimtes. Dat die

niet voortdurend bezet zijn, heeft vooral

te maken met het feit dat onze muzikanten

niet goed weten dat ze er zijn. Daarom

hebben we onlangs een nieuwe website

opgestart, die hen wegwijs moet maken in

het brede aanbod waarvoor ze hier terecht

kunnen (zie kader).”

uitgebreid aanbod

De nieuwe wind die door Muziekcentrum

Track* waait, blaast ook het programma

Pop Up nieuw leven in. Het samenwerkingsverband

tussen Track* en cultuurhuis

De Kreun was in 2008 opgestart en is

na een periode van windstilte nu aan zijn

“Muzikanten die

voor het eerste een

rondleiding krijgen

in de gebouwen

kunnen hun ogen

niet geloven”

tweede adem toe. “Pop Up is de gemeenschappelijke

noemer voor het aanbod aan

muziekeducatie in Kortrijk”, vervolgt Pieter

Nuyttens. “Belangrijk om weten is dat we

met die activiteiten niet in het vaarwater

van het conservatorium komen: daar kunnen

(potentiële) muzikanten nog altijd terecht

voor zuivere instrumentlessen. Pop

Up gaat veel breder. Zo organiseren we

bijvoorbeeld infosessies rond speelkansen

over de taalgrenzen heen, workshops over

drumtuning en dj-software, gitaarsound,

gehoorbescherming, bandcoaching, ….

Het aanbod is vooral ontwikkeld voor popmuzikanten,

al organiseren we in het najaar

onder de naam ‘Stemmig Kortrijk’ ook een

dag met workshops voor koren en hun dirigenten.

Zo bieden we echt voor elk wat wils.”

residentiebeleid

In samenwerking met de stadsdiensten

ontwikkelde het Muziekcentrum Track*

ook een residentiebeleid. “Dit laat artiesten

toe om hier een ‘residentie’ aan te vragen.

Dat geeft hen de mogelijkheid om maximaal

twintig dagen de volledige infrastructuur

te gebruiken. Een mooie kans voor

jonge, beginnende bands om gaandeweg

een eigen sound te ontwikkelen”, besluit

Pieter Nuyttens.

nieuwe website

muziek

Wie wou weten waar Muziekcentrum

Track* Kortrijk voor stond, moest zich

tot voor kort behelpen met de uitgebreide

website van het Cultuurcentrum.

“Omdat veel mensen via dat

medium niet meteen de weg naar

ons vonden, hebben we onlangs een

nieuwe website opgestart”, zegt Pieter

Nuyttens. “Het is de bedoeling dat

koren, kleine groepjes en andere (muziek)verenigingen

op die manier wel

goed weten waarvoor ze hier allemaal

terecht kunnen. Ze ontdekken dat de

mogelijkheden heel uitgebreid zijn.

We verwachten dat het de interesse in

onze infrastructuur en activiteiten gevoelig

omhoog zal krikken.”

De website omvat onder meer nieuwtjes

over het Muziekcentrum, de agenda, een

globaal overzicht van alle muziekeducatie

in Kortrijk, stelt de faciliteiten voor en

geeft uitleg over de reservatiemogelijkheden.

Wie dat wil, zal bepaalde ruimtes

ook online kunnen reserveren.

, Benieuwd? www.muziekcentrumtrack.be.

PROGRAMMA POP UP

Gehoorschade is een probleem dat

steeds meer muzikanten teistert.

Daarom staat op 28 april een infosessie

rond gehoorbescherming gepland,

in samenwerking met de firma Variphone.

Beo, geluidsman van onder meer

Arsenal, Arno en Gorki komt er allerlei

praktische en nuttige tips geven. In de

tweede week van de paasvakantie (12

tot en met 16 april) vindt een stage

rond songwriting plaats. Vorig jaar een

enorm succes, mede dankzij de inbreng

van Balthazar-zanger Maarten

Devoldere. Jolle Desloover, gitarist bij

Nouk en Salweno, verzorgt op 21 april

de workshop gitaarsound voor beginners.

De toekomst van het dj-vak komt

dan weer uitvoerig aan bod in de workshop

DJ Software, voorzien op 12 mei.

De week voordien (4 mei) vindt de

workshop drumtuning plaats, waarin

drummers hun drumstel kunnen laten

klinken precies zoals zij dat willen.

stadskrant kortrijk | 15


vroeger en nu

16 | stadskrant kortrijk

en toen

was er...

negentienhonderddrieënzestig

Deze foto toont een groep van ‘Licht en

Liefde’ die in 1963 fier poseert voor de befaamde

speelgoedwinkel ’Au bon Marché’

op de hoek van de Wijngaardstraat. Deze

zaak genoot regionale bekendheid. Rechts

ontdek je de gevel van het rusthuis Onze-

Lieve-Vrouw van Bijstand. Voorbij het rusthuis

waren er enkele cafés en de gerenommeerde

winkel ‘Het Schortenpaleis’. Uiterst

rechts op de foto zie je de ingang van het

beluikje ‘De Koeiekop’.

tWeeduizend en tien

Dat Kortrijk een dynamische stad is, bewijst

deze foto. Je ziet opnieuw de hoek van de

Wijngaardstraat, maar dan 47 jaar later. Begin

augustus 2007 verschenen de eerste

bouwvakkers om de hand te leggen aan

het winkelcomplex K. De gebouwen van

het rusthuis Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand,

enkele leegstaande winkelpanden

en woningen gingen onherroepelijk tegen

de vlakte. In de plaats verrees een modern

winkelcentrum van 33.500m² dat plaats

biedt aan 90 winkels. De speelgoedwinkel

‘Au bon Marché’ ruimde plaats voor een

bankkantoor.

oproep

Voortaan vind je de rubriek ‘Vroeger

en nu’ elke maand terug in de Stadskrant.

Daarvoor hebben wij uiteraard

leuke kiekjes van weleer nodig. Heb

jij nog foto’s uit de oude doos die

een plaats verdienen in deze rubriek?

Stuur ze dan in hoge resolutie naar

stadskrant@kortrijk.be.


werfwijs infosessies

HELPEN JE OP WEG

Plan je binnenkort een verbouwing van je

rijhuis, maar zie je door de bomen het bos

niet? Schrijf je dan in voor één van de informatiesessies

die ‘Werfwijs’ en ‘Bouwblokorganisatie’

brengen.

Op 1 april verneem je meer over de papierwinkel,

premies en wetgeving bij het

verbouwen. Wanneer en voor wat heb je

een bouwvergunning en architect nodig?

En wat met het energieprestatiecertificaat

en de veiligheidscoördinator?

Een bestaand rijhuis isoleren vereist een andere

aanpak dan de isolatie van een nieuwbouw.

Op 6 mei bekijk je de mogelijkheden

en specifieke aandachtspunten voor het

isoleren van de verschillende bouwdelen

(daken, schrijnwerk, vloeren en wanden).

Volgende informatiesessies handelen onder

andere over geveltuintjes en het energiezuinig

verwarmen van een rijhuis. Het volledige

overzicht vind je op www.werfwijs.be.

, Interesse voor deze gratis infosessies? Vooraf

inschrijven is noodzakelijk en kan telefonisch

bij Krist Vanmarcke op 0473 86 27 55. Ook via

facebook (werfwijs.be), www.werfwijs.be of via

mail (krist.vanmarcke@svkdepoort.be) kan je een

plaatsje reserveren.

PRIJSAANPASSING VOOR E-ID

De hogere overheid verhoogt de prijs voor

de elektronische identiteitskaart (e-ID) met

2 euro. Om die reden past ook het stadsbestuur

van Kortrijk de prijs aan.

Voor een elektronische identiteitskaart (e-

ID) betaal je vanaf 1 april € 12. De elektronische

vreemdelingenkaart varieert qua prijs

tussen € 10 en € 12.

De prijs voor de elektronische kinderidentiteitskaart

(kids-ID) blijft wel ongewijzigd.

Behoed je echter voor het laattijdig aanvragen

van je documenten, want bij een

spoedprocedure lopen de prijzen op tussen

€ 106 en € 177. Die extra centen besteed

je toch liever op vakantie?

, Meer info: dienst Burgerzaken, 056 27 72 00.

VERLEG DANSEND

je grenzen

Kan jij je benen moeilijk stil houden? Heeft

jouw lijf ook altijd zo veel te vertellen? Ben je

een expert in het spreken zonder woorden?

Dan ben jij vast een geschikte kandidaat

voor het danstheaterproject onder leiding

van Seppe Baeyens (Kopergieterij). Deze

danser-choreograaf zoekt 7 Vlaamse en 7

Franse jongeren om samen een grensverleggende

danstheatervoorstelling te maken.

Enige danservaring is leuk maar niet noodzakelijk.

Ook performance, présence en

een ferme dosis goesting kunnen jouw

troeven zijn.

Deelnemen aan dit project kost je helemaal

niets! Van 5 tot en met 16 juli loopt

het creatief labo onder leiding van Seppe

Baeyens. Op 11 september is er een toonmoment

in Kortrijk en in de loop van de

maand oktober vindt een tweede toonmoment

plaats in Villeneuve d’Ascq.

kortrijk kort

Hebben we jou warm kunnen maken voor

deze danservaring? Kom dan naar de open

auditie op maandag 12 april vanaf 10 uur in

het Arenatheater op het Schouwburgplein.

Inschrijven kan nog tot 8 april via katrien.

voet@kortrijk.be.

, Alle info over dit grensverleggend

jongerenproject verneem je van Katrien Voet,

katrien.voet@kortrijk.be

werfweekend

VOOR ANIMATOREN

Dat gedreven animatoren het succes van

een speelpleinwerking kunnen bepalen, is

een evidentie. Het speelplein De Warande

organiseert daarom van 7 tot en met 9 mei

een werfweekend voor alle geïnteresseerde

+16-jarigen.

Ga je graag met kinderen om, is spelletjes

verzinnen jouw ding en laat je graag je

creativiteit de vrije loop? Dan is dit werfweekend

alvast een voorproever van de

speelpleinwerking. Je krijgt gedurende het

weekend basisvorming rond het maken en

begeleiden van spelactiviteiten én de gelegenheid

om spelletjes uit te proberen. Je

leert natuurlijk ook je toekomstige collegamonitoren

kennen.

Neem je deel aan het werfweekend, dan

heb je alvast een voetje voor om deze zomer

aan de slag te gaan in de (wijk)speelpleinwerking

of grabbelpaswerking.

Reserveer nu al je plaatsje voor dit gratis

werfweekend bij frederiek.meersman@

kortrijk.be of op het nummer 056 27 73 76.

, Meer info: www.kortrijk.be/warande

stadskrant kortrijk | 17


kortrijk kort

gratis groen nummer

VOOR PERSONEN MET

EEN HANDICAP

Personen met een handicap kunnen voortaan

met al hun vragen terecht op het gratis

groen nummer 0800 987 99. Dit nummer

vervangt het oude, algemene nummer van

de dienst Directie-generaal Personen met

een handicap. Het contact center blijft bereikbaar

van maandag tot en met vrijdag,

doorlopend van 8.30 tot 16.30 uur.

, Meer info: handicap.fgov.be

MIJN HART VOOR JOU …

Wachten op een orgaan dat je leven kan

redden, … het zal je maar overkomen.

Wist je dat op 1 januari 2009 in België

maar liefst 813 mensen wachtten op een

nier, 27 mensen nood hadden aan een

Tijdens de ‘Dag van het Park’ op 29 mei

krijg je hiervoor een uitgelezen kans. De

directie Leefmilieu plaatst voor jou in het

Begijnhofpark een tafel klaar om je plantjes

te ruilen met andere groenliefhebbers.

Tussen 14 en 17 uur creëer jij daar je eigen

groene stekje. Heb je interesse, schrijf je

dan in bij de directie Leefmilieu. Let wel,

plantjes kunnen niet verkocht worden, je

mag ze enkel ruilen!

Op hetzelfde moment gaat ook de ludieke

actie ‘Een plant voor een lach’ door. In ruil

voor je glimlach ontvang je een bloempje

en even later kan je ook nog je gratis foto

meenemen.

, Meer info: directie Leefmilieu, 056 27 82 00,

leefmilieu@kortrijk.be.

18 | stadskrant kortrijk

pancreas, 189 mensen wachtten op een

lever en 43 op een hart? Jaarlijks sterven

in ons land ongeveer 100 mensen die

tevergeefs wachten op een orgaantransplantatie.

Waar wacht jij dan nog op? Een

extra woordje uitleg misschien om je over

de streep te trekken? Na je overlijden kan

de medische wereld je organen gebruiken

voor transplantatie. Het wegnemen van

deze organen gebeurt met het grootste

respect voor je lichaam en met de nodige

bezorgdheid voor de gevoelens van je familie.

Hoe kan je nu je organen afstaan na

het overlijden? Er is sprake van een stilzwijgende

toestemming: als je je niet vooraf

verzet, acht men je bereid om je organen

af te staan na je dood.

Daarnaast kan je ook uitdrukkelijk toestemmen

of weigeren in het afstaan van je organen.

Bij dergelijke toestemming kunnen

je nabestaanden zich niet meer verzetten

tegen de verwijdering van je organen na

je overlijden.

Hiervoor ga je langs bij de dienst Burgerzaken

in het stadhuis. Daar maakt men een

formulier op waarvan de gegevens overgenomen

worden in het rijksregister. Zo

staat genoteerd dat orgaandonatie jouw

uitdrukkelijke wens was.

, Meer info over orgaandonatie:

dienst Burgerzaken, 056 27 72 00,

www.kortrijk.be/burgerzaken

Ruil eens een plant

Heb je tijdens de lenteschoonmaak ontdekt dat je een aantal kamer- of tuinplanten best kan

missen? Dan kieper je die toch niet zomaar weg! Misschien wil je wel een aantal plantjes ruilen

voor exemplaren die je graag aan je collectie toevoegt?


tom linster

koos enkele jaren geleden resoluut voor natuurfotografie.

In opdracht van het Agentschap

voor Natuur en Bos toerde hij een

jaar lang door Vlaanderen om de mooiste

fauna en flora in beeld te brengen. Voor het

maken van de beelden kreeg Tom een vrijgeleide

om overal in Vlaanderen te werken.

Zo trok hij naar het strand, de Voerstreek,

het Heuvelland, het Pajottenland, …. Het

resultaat is een naslagwerk met meer dan

tweehonderd foto’s. Het boek inspireerde

bovendien zeventien auteurs om in hun

pen te kruipen en de foto’s te voorzien van

handgeschreven gedachten. Onder de titel

‘Meer, beter, samen’ kan je literaire commentaren

lezen van onder meer Bart Moeyaert,

Dimitri Verhulst en Annelies Verbeke.

JAN LEySEN

komt aan het hoofd van het advocatennetwerk

Belgavoka te staan. De Kortrijkzaan

neemt het mandaat van voorzitter nog op

zich tot januari 2013. “Als je weet dat er zo’n

tweehonderd advocaten deel uitmaken

van het netwerk, dan is het mijn betrachting

om de aanwezige know-how zo goed

als mogelijk te bundelen. De leden van Belgavoka

staan elkaar bij in concrete dossiers,

wisselen rechtspraak met elkaar uit of organiseren

interne vormingsdagen”, verduidelijkt

Jan. “Een intensieve samenwerking

met het Franse netwerk Francavoka, het

Duitse Advogate en het Nederlandse Advocatennet

moet er bovendien voor zorgen

dat we elk juridisch probleem, eender

waar in België, de baas kunnen.”

hoe ga je te WerK?

Stip in onderstaande lijst jouw favoriete prijs

aan en stuur het strookje vliegensvlug terug

naar Redactie Stadskrant, Grote Markt 54 in

Kortrijk. Je krijgt de tijd tot en met 14 april

om je keuze te maken. Dit kan ook online,

via www.kortrijk.be/wedstrijdstadskrant.

de mensen

BRECHT VANWyNSBERGHE

mag zich de trotse directeur noemen van

het Technisch Atheneum in Heule. De school

nam voor de derde keer deel aan de Dikketruiendag

en mocht zowaar de eerste prijs in

ontvangst nemen voor onze provincie. Zoals

gewoonlijk stond de verwarming op 12

februari enkele graden lager. Om het warmteverschil

te compenseren, waagden enkele

klassen zich aan een partijtje touwtrekken,

een heus hindernissenparcours of een fotozoektocht.

De tweede graad hield zelfs

een wedstrijd ‘om het meest kledingstukken

aantrekken’, waarbij één leerlinge kwam

opdagen met maar liefst 63 kledingstukken

aan! Hoewel de weergoden voor vriestemperaturen

hadden gezorgd, hebben ze daar

in het atheneum weinig van gemerkt.

Stadskrant vol verrassingen!

Als je dacht dat we de lancering van

deze nieuwe Stadskrant onopgemerkt

zouden laten voorbijgaan, zit je goed

fout! De redactie van de Stadskrant

trommelde zowat alle stadsdirecties

op om haar lezers te trakteren op ‘geboortesuikers’!

Naam:

Adres:

Telefoon:

, Je kan het wedstrijdreglement raadplegen op

www.kortrijk.be/wedstrijdstadskrant of telefonisch

aanvragen bij het Team Communicatie, 056 27 87 90.

win!

Let wel, enkel diegenen die één

prijs aanstippen, maken kans op

hun favoriete stadsgeschenk. Twee bolletjes

inkleuren is, net als het stemmen, ongeldig.

Bovendien kan je slechts één keer deelnemen

per adres. De winnaars mogen op donderdag

15 april een telefoontje verwachten.

sportkaart omnisport (1 kaart t.w.v. 66 euro), geldig tot augustus 2010

zomerkaarten sportplus (5 ex. t.w.v. 20 euro), geldig in juli en augustus 2010

architectuur – en designpas (5 ex. t.w.v. 8 euro)

gidswandeling ‘Dierensporen’ voor groep van max. 20 personen (t.w.v. 95 euro),

geldig tot 31 augustus 2010

fluohesje, maat XL (20 stuks)

compostvat, aan huis geleverd (3 stuks t.w.v. 16.5 euro)

cultuurcheque (5 stuks t.w.v. 10 euro)

speelbon (10 stuks t.w.v. 5 euro)

deelname aan een grabbelpasactiviteit tijdens de zomervakantie

(5 deelnemers - 10 euro p.p.)

stadskrant kortrijk | 19


6 april tot 9 mei 2010

25 AprIL / ErfgoEDDAg 2010 ‘fAkE’

van vintage en valsemunters

Erfgoeddag is de jaarlijkse hoogdag voor iedereen

die verkikkerd is op verhalen van vroeger,

vergeten voorwerpen en verborgen schatten.

Het thema ‘Fake’ zal je met andere ogen

naar ons erfgoed laten kijken.

Zijn al die oude objecten, interieurs en gebouwen

wel authentiek? Zijn de heldenverhalen

van vroeger wel echt? Maak kennis met fabuleuze

boeken, frauduleuze dossiers en twijfelachtige

praktijken.

Van 10 tot 18 uur kan je in zowat alle erfgoedlocaties

genieten van opendeurdagen, tentoonstellingen,

rondleidingen, demonstraties en animaties.

HeT verkeerde been

Gezinsvriendelijk parcoUrs

De waarheid is soms fantastischer dan de fictie.

Musea, archieven, kerken en andere erfgoedinstellingen

presenteren de meest onwaarschijnlijke

verhalen, getuigenissen en voorwerpen uit

Uit is overal en is dé informatiebron voor

je vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd

zien in heel wat vrijetijdskalenders en

websites?

20 | UiT IN kortrIjk

het verleden van kortrijk. In een geanimeerd

parcours hoor je vertellers aan het woord. Ze

vertellen je hun -al dan niet bijgekleurde- versie

van een markante geschiedenis, waarbij je wenkbrauwen

onwillekeurig aan het fronsen gaan.

Maar opgelet: hier en daar proberen ze je op het

verkeerde been te zetten met uit de lucht gegrepen

verklaringen. Aan de bezoeker de opdracht

om waarheid van “fake” te onderscheiden.

Dit geanimeerd parcours loopt van 14 tot 18

uur. Nemen deel aan dit parcours: onze-Lieve-

Vrouwekerk, Sint-Maartenskerk, Sint-Michielskerk,

Begijnhof, Baggaertshof, Broelmuseum,

Museum kortrijk 1302, Molen- en Bakkerijmuseum,

Vlasmuseum, rijksarchief en Stadsarchief

(deze laatste in het erfgoedhuis). Er zijn

enkele mooie prijzen te winnen!

‘Fake’ FoToGraFen op erFGoeddaG

Ben je tussen 16 en 26 jaar, dan kan je zondag

25 april als een professionele fotograaf door de

stad trekken om de activiteiten van Erfgoeddag

in foto's vast te leggen. En ook dat past

in het thema fake. Want foto’s geven maar een

deel van de werkelijkheid weer. Is iets nog echt

als het op foto staat? En hoe fake is fotografie

eigenlijk?

Deelnemers krijgen in het Erfgoedhuis een gratis

stoomcursus fotografie – die zowel beginners

en gevorderde paparazzi zal aanspreken – en

trekken daarna de stad in, begeleid door professionele

fotografen en ervaringsdeskundigen. Als

je wilt deelnemen, schrijf dan snel in, de cursus

is gratis , met ontbijt en lunch inbegrepen.

R Praktisch: Alle activiteiten van de erfgoeddag zijn

gratis. Het volledige programma is als handige

plooifolder beschikbaar of kan je nalezen op

www.erfgoedcelkortrijk.be

Erfgoedhuis, O.L.Vrouwestraat 45, 8500 Kortrijk

056 27 74 42 |erfgoedcel@kortrijk.be

Uw acTiviTeiT ook in de nieUwe UiT in korTrijk ? slecHTs één manier !!!! meer UiT-Tips kan je vinden op:

ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login

en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig

in! Deadlines invoer: editie mei: 6 april, editie

juni: 10 mei, zomereditie juli/augustus: 7 juni.

mEt agEnda

van 6 april

tot 9 mEi 2010

R www.kortrijk.be

R www.uitinregiokortrijk.be

R www.uitinvlaanderen.be


WEEk VAN DE AMAtEUrkUNStEN / 23 AprIL tot 2 MEI

kunstenaars met goesting

als er één iets is wat niet-professionele

kunstenaars typeert, dan is het dat ze hun

kunst met heel veel goesting beoefenen.

‘goesting’ is dan ook de slogan van de Week

van de amateurkunsten dit jaar. En er is

ook veel goesting om te creëren in Kortrijk.

muziek, beeldende kunsten, theater, dans…

Kortrijkse groepen en kunstenaars zijn heel

bedrijvig, zoals het volgende overzicht je

duidelijk maakt. proef maar mee.

GoesTinG in mUziek?

• op vrijdag 23 april wordt de kortfilm kANS -

een volledig kortrijkse productie - in de Concertstudio

live van muziek voorzien door respiro

Dell’Arte en het kortrijks Symfonisch orkest.

• op zaterdag 24 april wordt kortrijk overspoeld

door muziek, en om ervan te genieten,

moet je alleen maar plaatsnemen op de terrassen

van de grote Markt. Verschillende groepen

brengen stemmige harmoniemuziek.

• De hal van het historisch stadhuis wordt vanaf

15 uur muzikaal opgefleurd met oude muziek

van het nieuwe Ensemble Zephyrus en

de zoetgevooisde stemmen van kojoko, een

nieuw kortrijks koor met jongvolwassenen.

• Zelf de benen eens uitstrekken, kan op het

Van Daleplein, waar de folkgroep flint vanaf

18 uur voor de begeleiding van een vrolijk

folkbal zorgt.

• ook de leerlingen van het Conservatorium

laten zich niet onbetuigd. Vanaf 20 uur brengen

zij verrassend muziektheater in het zaaltje

van Unizo in de Lekkerbeetstraat. En ook

verderop in de Week van de Amateurkunsten

tonen zij hun kunnen. Meer info vind je in de

programmafolder.

• Concertharmonie Crescendo brengt om 20

uur een Vol goesting-concert in ontmoetingscentrum

De Neerbeek in Bissegem.

• prettige popsongs over de kleine dingen des

levens krijg je in het Muziekcafé track, waar

Nouk - de kortrijkse band rond Anouk Horré -

zijn eerste ep voorstelt. De rest van de week

valt er in track elke avond te genieten van een

concert of een dj-set.

GoesTinG in beeldende kUnsTen?

ook dan word je op je wenken bediend. op

een tiental locaties kun je kennismaken met

kortrijkse kunstenaars – jong en oud, met en

zonder beperkingen – en hun creatieve werk.

• In het erfgoedhuis bijvoorbeeld stelt een 30tal

kunstenaars tentoon in verschillende disciplines,

zoals schilder- en installatiekunst, airbrush,

beeldhouwen, keramiek en digitale kunst.

• ciné palace is voorbehouden voor jonge artiesten.

• Als je wilt zien welke opmerkelijke kunst uit

de handen van mensen met beperkingen

vloeit, moet je zeker een bezoek brengen aan

het kunstatelier van den achtkanter.

• Dominiek Dewulf is bezeten van strips; zijn

werk kun je bewonderen in de bibliotheek.

• Op zaterdag 24 april kun je in het shopping

center kortrijk noord niet alleen je

aankopen doen, maar ook rondkuieren op de

kunstmarkt.

• In het buurtcentrum overleie stelt régine

Depuydt tentoon met ‘Dolfijnenkind’.

• ‘…stil regenwater’ is een sfeervolle tentoonstelling

van Nele Vandenberghe in de historische

halletoren.

• Het muziekcentrum Track geeft met de

fototentoonstelling ‘kortrijkse muziekverenigingen

geflitst’ een mooi beeld van het kortrijkse

muzikale verenigingsleven.

• Fotoclub Groeninge stelt tentoon in de hal

van het stadhuis en werk van fotogroep

kultura kan je bewonderen in de cafetaria van

het streekbezoekerscentrum in het Begijnhofpark.

R Tijdens de Week van de Amateurkunsten zijn er

nog tal van andere activiteiten te beleven in Kortrijk.

Het volledige programma vind je op www.

kortrijk.be/verenigingen-amateurkunsten, en op

diverse openbare plaatsen in de stad |

cel Sociocultureel Verenigingswerk en Amateurkunsten,

Grote Markt 54, Kortrijk

056 27 74 41| amateurkunsten@kortrijk.be

6 april tot 9 mei 2010

En verder nog

vrijdaG 23 april

kortfILM | kans | met live muziekuitvoering

door respiro Dell’ Arte en het kortrijks Symfonisch

orkest en solodans met Elodie Vanneste |

19u30 | gratis | Concertstudio

zaTerdaG 24 april

MUZIEk IN DE StAD | opTredens van

FolkGroep FlinT, Harmonie eendracHT

aalbeke, Gbk-band, ensemble

zeypHyrUs, kojoko, noUk | vanaf

15 u | gratis | grote Markt, Stadhuis, Van Daleplein,

muziekcafé track | 056 27 74 41 | www.

kortrijk.be/verenigingen-amateurkunsten

MUZIEktHEAtEr | ‘HeT GinG als volGT’|

20u |gratis | Unizo, Lekkerbeetstraat 4

zondaG 25 april

VLASSErSLIEDjES | sinT-omaarsmannenkoor

| 14-18 u | gratis | Vlasmuseum

koffIECoNCErt | koninklijke Harmonie

sinT-jozeF | 16 u | gratis | grote Markt

tHEAtErMoNoLoog | ‘scHreeF ik de

daGen, mijn God die ik moesT zijn’ |

17u | gratis | Muziekcentrum track

woensdaG 28 april

EXpo | demonsTraTies scHilderen en

porTreTTekeninGen | 17-19u | stationshal

MUZIEktHEAtEr | ‘midzomernacHTdroom

| 20u | gratis | Unizo, Lekkerbeetstraat 4

vrijdaG 30 april

MUZIEk | sinGersonG wriTer j. keens

ballon FliGHT | 17-19 u | gratis | stationshal

WoorD | Toneel en voordracHT van

de leerlinGen van HeT sTedelijk

conservaToriUm | 18-20u30 | gratis |

Unizo, Lekkerbeetstraat 4

MUZIEk | wak on sTaGe: concerTen

en dj’s | 21u | gratis | Muziekcafé track | 23

april, We seemed to have misplaced our igloo |

24 april, Nouk | 25 april, The Lumbers | 26

april, Let’s jazz | 27 april, kortrijks Symfonisch

orkest | 28 april, jamsessies | 29 april, kortrijkse

dj’s | 1 mei, overcover, riot in a Box, The

pritty Boyz | 2 mei, Dandy Dave

UiT IN kortrIjk | 21


6 april tot 9 mei 2010

24 AprIL / BoSCoroCk

Hoop voor kaapstad

muziek verzacht de zeden en kan ook al eens

een goed doel steunen. Het don Bosco-college

organiseert op zaterdag 24 april al voor de

twaalfde keer het benefietfestival Boscorock.

Naar goede gewoonte delen gevestigde namen

het podium met beginnende groepen. In

het verleden zetten Hitch, gèsman, Steak N°8

en Balthazar de terreinen van het Don Boscocollege

al onder stroom. Dit jaar moeten onder

meer deze groepen dat klaarspelen: goldfish on

fire, origine, Barbabob en The Dallas Explosion

(foto). De opbrengst van al dat moois wordt traditioneel

verdeeld over verschillende projecten

in binnen- en buitenland. Dit jaar steunt Boscorock

onder meer een Health promoting Schoolsproject

in het Zuid-Afrikaanse kaapstad. Health

promoting Schools (HpS) streeft ernaar om wereldwijd

het fysieke, sociale, spirituele, mentale

en emotionele welzijn van leerlingen en leerkrachten

te verbeteren.

Elsies river, een buitenwijk van kaapstad, gaat

gebukt onder een grote criminaliteit. Druggebruik

is er schering en inslag, en er wordt openlijk

gedeald. kinderen komen met honger naar

school, en hiv en tuberculose houden de wijk in

hun greep. geen mooie omgeving dus voor de

HpS-scholen ravensmead High, Elswood en

Saint-Andrews. Maar er wordt iets aan gedaan.

op elke school heeft een groep leerlingen zich

geëngageerd in haar eigen HpS-team. Zij willen

van hun school een ‘gezonde school’ maken, in

de meest ruime betekenis van het woord. Elk jaar

kunnen tien leerlingen deelnemen aan een kamp,

waar ze leren hoe ze leiderschap kunnen opnemen,

workshops kunnen organiseren voor hun medeleerlingen,

projecten moeten opstarten, hun eigen

zelfvertrouwen kunnen opkrikken enzovoort.

Bovendien krijgen ze uitvoerige informatie over

hiv- en tuberculosepreventie en seksualiteit.

2 MEI / fotoZoEktoCHt oXfAM SoLIDArItEIt

Geit kwijt!

Even je aandacht voor dit opsporingsbericht. De

oxfamgeit is verdwenen. Nadat ze verschillende

keren werd ingepakt voor de campagne

oxfam pakt uit, is het arme dier nu helemaal het

noorden kwijt. Ze werd door getuigen gesignaleerd

op verschillende plaatsen in kortrijk, waar

ze nu zelf mensen inpakt.

Drie tweedejaarsstudenten eventmanagement van

kAtHo steken oxfam Solidariteit een handje toe,

en roepen meteen ook jouw hulp in om de geit zo

snel mogelijk weer thuis te brengen. Daarvoor organiseren

ze op zondag 2 mei een zoekactie, door

middel van een fotozoektocht. Wie de geit terug-

22 | UiT IN kortrIjk

De HpS-teams in Elsies river hebben al heel

wat moois gerealiseerd, zoals een groentetuin,

een interscholensportcompetitie, workshops en

preventiecampagnes voor de leerlingen, een gezonde

tuck shop (kruidenier) enzovoort.

R Info: Boscorock, zaterdag 24 april

Don Boscolaan 30, Kortrijk | 056 26 50 50

info@boscorock.be | www.boscorock.be

vindt, mag rekenen op een mooie beloning. Als je

de geit én oxfam een warm hart toedraagt, ben je

vanaf 14 uur welkom op het Schouwburgplein. oxfam

zorgt ervoor dat je niet omkomt van honger

en dorst. ‘oxfam pakt uit’ is een leuke cadeauformule

waarmee je het Zuiden steunt. De gelukkige

krijgt een wenskaart, en het geschenk zelf wordt

gestuurd naar mensen die het hard nodig hebben.

R Info: Fotozoektocht Oxfam Solidariteit, zondag 2

mei vanaf 14 uur op het Schouwburgplein

0494 07 53 73 | maarten.degryse@student.katho.be

www.zoekdegeit.be | www.oxfampaktuit.be

toErIStISCHE toppErS

kortrijk eens anders

Denk nooit dat je kortrijk helemaal kent. Nu

de winterkou alleen nog een verre herinnering

is, staat niets je in de weg om de stad weer uitgebreid

te gaan verkennen. En om je te helpen,

lanceert toerisme kortrijk enkele nieuwe producten,

die je zoektocht vergemakkelijken.

arcHiTecTUUr- en desiGnpas

Een plannetje voert je via prachtige nieuwe lanen

en verrassende plekken langs de meest stijlvolle

gebouwen, pleinen en parken van de stad. je zult

versteld staan hoeveel architecturale parels je te

zien krijgt. De wandeling houdt ook halt bij enkele

interieur- en designzaken, en je hebt ruim

de mogelijkheid om wat te rusten, te eten en te

drinken. prijs: € 8, inclusief designboek.

deGUsTaTiepas

Moe na al het winkelen en flaneren langs de historische

plekjes van kortrijk? Met een Degustatiepas

kun je voordelig terecht bij alle culinaire

toppers die de stad rijk is. De koffiehuizen, cafés

en voedingswinkeltjes zetten hun deuren

wagenwijd voor je open.

Met de degustatiepas mini (€ 6) verwen je

jezelf met een kopje koffie of thee of een plaatselijk

witbiertje. En zoetekauwen zullen zeker

genieten van het doosje met drie lekkere pralines.

kies je voor de degustatiepas deluxe

(€ 8), dan proef je tijdens je wandeling van een

heerlijk aperitief en een verrukkelijke cappuccino.

Bovendien kun je een ‘advocantertje’ afhalen,

om thuis na te genieten.

Top Tien van korTrijk

Een kaart voert je langs tien niet te missen

plekken die je kortrijk anno 2010 beter leren

kennen. Zo ben je zeker dat je niets mist: van

het werelderfgoed, de nieuwe bruggen en vernieuwde

Leieboorden, het artistieke Buda-eiland

en de tentoonstelling ongELooflijk, tot

het gloednieuwe winkelcentrum k in kortrijk

en de gezellige winkelwandelstraten. gratis.

R Info: Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark, Kortrijk

056 27 78 40| toerisme@kortrijk.be

www.toerismekortrijk.be


dinsdaG 6 april

jEUgD (5-8 jAAr) | ridder zoekT

prinses | parcours nog elke dag van de paasvakantie!

| 10-18u | Museum kortrijk 1302 |

€ 6/4/1/gratis | 056 27 78 50 | www.

kortrijk1302.be

woensdaG 7 april

DIVErS | paasFoor 2010 - Tem 18 april |

grote Markt, Schouwburplein, Casinoplein,

Conservatoriumplein, Stationsplein, Verzets-

en Dolfijnkaai | 056 27 74 00 | www.kortrijk.

be/paasfoor

fILM | FesTival in de sTal | 10u | € 5 |

Hoeve De Heerlijkheid Heule | 056 27 73 44 |

femke.baptiste@kortrijk.be

MUZIEk | soil & pimp sessions |

losgeslagen jazz uit tokio | 20u | € 10 |

De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

donderdaG 8 april

MUZIEk | caFé-cHanTanT meT paco

diaTTa | elite singer-songwriter uit Senegal |

20u15 | gratis | oC De Vonke Heule | 056 24

06 20 | www.devonke.be

tHEAtEr | Godses | Unie der Zorgelozen,

Campo en toneelgroep Ceremonia | 20u15 |

€ 3 | De Scala, pluimstraat | 056 22 04 00 |

www.uniederzorgelozen.be

© Tania Desmet

MUZIEk | mT. eerie + no kids | 20u | € 10 |

De kreun | 056 37 06 44 | info@dekreun.be |

www.dekreun.be

win !

toerisme Kortrijk geeft 5

deGUsTaTiepassen mini weg,

t.w.v. € 6 als je het antwoord

weet op deze vraag:

de ‘degustatiepassen mini’

kosten € 6. de andere pas heet

‘degustatiepas deluxe’.

Hoeveel kost die?

Bel op vrijdag 9 april

tussen 9 en 9u15 naar 056 27 78 45

vrijdaG 9 april

MUZIEk | concerT willem vermandere

| 20u | € 15 | oC De Vonke Heule | 056

24 06 20 | www.devonke.be

tHEAtEr | Godses | Unie der Zorgelozen,

Campo en toneelgroep Ceremonia |

20u15 | € 3 | De Scala, pluimstraat | 056 22 04

00 | www.uniederzorgelozen.be

zaTerdaG 10 april

MUZIEk | FUck bUTTons | Brits duo | 20u |

€ 14 | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

tHEAtEr | Godses | Unie der Zorgelozen,

Campo en toneelgroep Ceremonia | 20u15 |

€ 3 | De Scala, pluimstraat | 056 22 04 00 |

www.uniederzorgelozen.be

Sport | baskeTbal | k.k.S. A 1 ste land. heren

vs Castors Braine | 20u30 | S.C Lange Munte |

€ 5 | 0498 92 09 10 | www. kortrijksportcb.be

Sport | minivoeTbal ½ Finale beker

van belGië | CBL kortrijk vs opel Haeck

Drongen | 21u | S.C. De Weimeersen | www.

vmf.be

zondaG 11 april

oNtBIjtfILM (+4/+7 jAAr) | mama moe

en de kraai / de indiaan | 9u | € 7/6/4

+ € 5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 |

info@budakortrijk.be

dinsdaG 13 april

fILM (+ 4 jAAr) | de drie rovers |

vertederend, dol-dwaas, machtig mooi

getekend, naar een prentenboek van

tomi Ungerer. | 14u | oC Aalbeke |

056 40 18 92 | www.jekino.be/dedrierovers

zaTerdaG 17 april

MUZIEk | sonic ciTy cUraTed by deer-

HooF | met oa The go! team (foto), So Cow,

Gorge Trio, Chad Popple, Father Murphy, … |

14u | € 17 | De kreun | 056 37 06 44 |

www.dekreun.be

© Jamiebeedenplinth

1 MEI-fEStIVAL

6 april tot 9 mei 2010

sTomende concerTen

en GezelliGHeid TroeF

op de dag van de arbeid wordt niet gewerkt,

dat is toch de logica zelf? dan heb je tijd om

eens iets anders te doen, bijvoorbeeld naar

het Begijnhofpark trekken, waar opnieuw

het 1 mei-festival mayday mayday wordt georganiseerd.

Voor je de muzikale klanken in je kunt opnemen,

moet natuurlijk de innerlijke mens worden

versterkt, en dat kan vanaf 12 uur met

de traditionele barbecue. Die wordt muzikaal

opgeluisterd door de meest onschadelijke aller

punkers, Marino punk en zijn trekzak. Hiervoor

moet je reserveren op 0497 53 48 77. Het gratis

muziekfestival start vanaf 14.30 uur. Zijn programma

voert je langs verschillende stijlen en

continenten.

• cafe con leche

Een Belgische mestizogroep à la Négresses

Vertes en Manu Chao, die net als die illustere

voorbeelden garant staat voor een explosieve

mix aan muzikale stijlen.

• The van jets (foto)

Humo’s rock rally winnen, staat goed op

je cv. The Van jets kunnen er mee pronken,

maar ook met hun wonderlijke combinaties

van schoonheid en geweld, gitaarriffs en sterke

songs, vrouwelijk en mannelijk.

• orchestre international du vetex

reken maar op deze frans-Belgische band –

die zijn wieg in kortrijk heeft – om ambiance

te brengen en het Begijnhofpark te doen ontploffen.

De ingrediënten? opzwepende Balkanmuziek,

gypsy, klezmer, ska, polka, java,

latino…

• buscemi feat. squadra bossa

Dirk Swartenbroekx aka Buscemi werd wereldbekend

door zijn dansmuziek met een

latino tintje. Live brengt hij zijn eigen werk,

geflankeerd door de blazers, percussionisten

en zangers van Squadra Bossa. En als zij uitgeblazen

en uitgedrumd zijn, breit Buscemi er

nog een vervolg aan met een stomende dj-set.

R Info: 1 mei-festival Mayday Mayday,

gratis in het Begijnhofpark vanaf 14.30 uur

www.maydaymayday.be

UiT IN kortrIjk | 23


6 april tot 9 mei 2010

zondaG 18 april

VoorDrACHt | HeT penHUis onTvanGT

kees ‘T HarT | prozaschrijver |

10u30 | € 5 | orangerie Broelmuseum | 056 23

98 55 | www.kortrijk.be/bibliotheek

DIVErS | laaTsTe daG paasFoor 2010

verminderinGsdaG! | grote Markt,

Schouwburplein, Casinoplein, Conservatoriumplein,

Stationsplein, Verzets- en Dolfijnkaai |

056 27 74 00 | www.kortrijk.be/paasfoor

MUZIEk | sonic ciTy cUraTed by

deerHooF | met oa Deerhoof (foto), talk Normal,

Ben Butler & Mousepad, Daan Vandewalle,

… | 14u | € 17 | De Kreun | 056 37 06 44 |

www.dekreun.be

maandaG 19 april

CoNCErt | reciTal laUreaaT koninGin

elisabeTH wedsTrijd 2009 |

Ilian garnetz (viool) en Alina Elena Bercu

(piano) | 20u | € 10/9 (receptie na optreden)

| Auditorium BNp parisbas fortis,

graanmarkt 7 | 056 23 98 55 |

jeugdenmuziek-kortrijk.be

dinsdaG 20 april

MUZIEk | op de koFFie meT’ ‘a la

carTe’ - jUdas THeaTerprodUcTies

vzw | 14u30 | € 8 (incl. taart en koffie) |

oC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | www.

devonke.be

DIVErS | biodiversiTeiT | hier, nu en wereldwijd

| 19u15 | gratis (inschrijven verplicht!) |

katho, Doorniksesteenweg 145 | 056 36 28 04 |

www.dagvandeaarde.net

woensdaG 21 april

HUMor | por dios - javier GUzman |

onvergelijkbaar en gezegend met een uniek,

bijna griezelig talent, jaagt en verstilt javier zijn

voorstelling naar een grenzeloze gebeurtenis |

20u15 | € 17/15/12 | De kortrijkse Schouwburg |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

24 | UiT IN kortrIjk

donderdaG 22 april

CoNCErt | reqUiem For a dyinG

planeT | Ernst reijsiger/Mola Sylla/tenore

E Concordu De orosei | start Happy

New festival van Vlaanderen | 20u15 |

€ 17 | Budascoop | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

vrijdaG 23 april

DANS/tHEAtEr | we was THem - Hans

van den broeck/cie s.o.i.T. | een kruising

tussen dans en theater, licht neurotisch, doordrongen

van een intense energie en vitaliteit| 20u15

inl. 19u30 | € 13 | De kortrijkse Schouwburg |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrum

zaTerdaG 24 april

Sport | Handbal | Apolloon 2 e nat. heren

vs Elita Lebbeke | 20u15 | S.C. Lange Munte |

0476 96 32 23 | klaverge@ yahoo.com

MUZIEk | kazzen & jan de wilde |

20u15 | € 15 | parochiezaal rollegem | 056 23

98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

MUZIEk/tHEAtEr (+ 8 jAAr) | om 8 UUr bij

de ark - HeT laaGland | 19u | € 6/

20(gezin)/abonnementsprijs = ticketprijs |

De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

CoNCErt | vol GoesTinG – crescendo |

20u | € 8/ 7/gratis (-12) | oC De Neerbeek

Bissegem | 056 35 53 35 |

www.concertharmoniecrescendo.be

zondaG 25 april

WANDELINg | de naTUUr onTwaakT |

9u30 | gratis | infobord Argendaelwandeling

Doornikserijksweg Bellegembos | 056 20 05 10 |

www.natuurpuntkortrijk.be/

CoNCErt | ensemble 2m2l | Marcel Lequeux

(cello), Marian Lips (gitaar) | muziek met

heerlijk 3 -gangen ontbijtmenu | 9u30 | € 14 |

Hotel focus, Hoveniersstraat 50 | reservatie

verplicht 0474 01 34 23 | www.respirodellarte.tk

CoNCErt/fILM | Francoise vanHecke

& blinky bill, de koala & pompoko |

ontbijt op een picknickkleed met operazangeres

gevolgd door film | 9u | € 17/12 (filmconcert) /

€ 7/6/5/4 (film) / € 12/11/6 (ontbijt | Budascoop

| 056 22 10 01 | info@budakortrijk.be

DIVErS (16 - 26 jAAr) | booTcamp FoTo-

GraFie | workshop fotografie voor jonge mensen

tussen | 10u | gratis | 056 27 74 24 | www.

erfgoedcelkortrijk.be

DIVErS | erFGoeddaG in HeT THema

Fake | opendeurdag in de erfgoedinstellingen

met geanimeerd familieparcours | 10u | gratis |

056 27 74 24 | www.erfgoedcelkortrijk.be

CoNCErt | de GroTe HoUTHandel

anTwerpen sHow | Houthandel Antwerpen

vervaagt alle grenzen tussen podium en

publiek, afwisseling van klassieke repertoiref

met woord, beeld en choreografie. | 11u | € 10

(gezin)/6/5 | Concertstudio | 056 23 98 55 |

www.jeugdenmuziek-kortrijk.be

fEStIVAL | sTadsmUziek – icTUs/

krypTos qUarTeT/Tri a Tolia/encanTar/soplarTe/jUlien

libeer/yF

boUrry, eric speller, dimiTri mesTdaG|

13u30 | €15/12 (-26) | startpunt De

kortrijkse Schouwburg | 056/23 98 55 | www.

festival.be

CoNCErt | Hark! – la TrisTeza complice/liesbeTH

devos/dick van der

HarsT | 18u30 | €12/10 (-26) | De kortrijkse

Schouwburg | 056 23 98 55 | www.festival.be

© Michiel Hendryckx


Sport | volleybal | VBC Marke-Webis 1 e

nat. heren B vs VBC Scheldenatie kapellen A |

17u | S.C. olympiadeplein | 056 22 69 43

Sport | baskeTbal | Beker van België voor

dames | 15u | S.C. Lange Munte | www.kortrijksportcb.be

dinsdaG 27 april

VoorDrACHt | kerk en disrekenin-

Gen | E.H. guy Algoet | 19u30 | gratis | Erfgoedhuis

| 050 36 02 62 | users.skynet.be/

geneadub

CoNCErt | kwadraTUUr#2/TransFo -

bl!ndman | 20u15 | €17/12 (-26 | De kortrijkse

Schouwburg | 056 23 98 55 | www.

festival.be

MUZIEk | meUris 20 10 | 20u | € 10 | De

kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

fILM | mamamaTinee: a serioUs man |

Cinema voor prille ouders en hun baby | 13u30 |

€ 7/6 filmabo | Budascoop | 056 22 10 01 |

info@budakortrijk.be

woensdaG 28 april

DIVErS | bUda libre Xl | The great public

Sale of unrealized but briljant Ideas | 20u | € 5 |

Quinze & Milan | 056 22 10 01 | info@budakortrijk.be

donderdaG 29 april

MUZIEk | sTUdenTenparade - kor-

Trijk sTUdenTensTad | stoet van praalwagens

gevolgd door optreden van Danny fabry

parking Sint-rochus | 18u | gratis | Hoog kortrijk |

www.kortrijkstudentenstad.be

CoNCErt | wim HenderickX diri-

GeerT eiGen werk – Hermesensemble/els

mondelaers/vocaal

ensemble voX | 20u15 | €15/10 (-26) |

onze-Lieve-Vrouwekerk | 056 23 98 55 |

www.festival.be

zaTerdaG 1 mei

fEStIVAL | mayday mayday | gratis |

Begijnhofpark | 056 24 93 40 | www.maydaymayday.be

MUZIEk | concerT meT sprookjes |

kunst en Eendracht Lendelede | 20u | € 7 | oC

De Vonke Heule | 0475 36 28 89

tHEAtEr | THe Golden boy | Theater Antigone

| 20u15 | € 9/7 | Theater Antigone kortrijk

| 056 24 08 87 | www.antigone.be

zondaG 2 mei

oNtBIjtfILM (+4/+6 jAAr) | jUnGle jack /

sUnsHine barry en de disco-

wormen | 9u | € 7/6/4 + € 5/2 (ontbijt) |

Budascoop | 056 22 10 01 | info@budakortrijk.be

DIVErS | Uw scHaTTen onder de loep |

Vrienden van de musea kortrijk | 14u | € 2/gratis

| gravin Beatrijszaal Stadhuis | 056 27 77 80 |

www.broelmuseum.be

DIVErS | mUzeUmzondaG | 11u | gratis |

Broelmuseum | 056 27 77 80 |

www.broelmuseum.be

DIVErS | mUzeUmzondaG | 10u | gratis |

kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | www. kortrijk1302.be

DIVErS | mUzeUmzondaG | 14u | gratis |

Vlasmuseum | 056 27 01 38 | www. vlasmuseum.be

woensdaG 5 mei

DIVErS | boekbaby’s | ‘Snoezelen voor

baby’s’, (groot)ouders die houden van muziek,

knuffelen, kriebelen en actief bewegen.| 14u-

15u | gratis | openbare Bibliotheek kortrijk |

056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

tHEAtEr/MUZIEk/DANS | solar ciTy -

koperGieTery | jonck*food+ | 20u15 |

€ 13/6 (-26) | De kortrijkse Schouwburg | 056

23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

vrijdaG 7 mei

MUZIEk | Hans TeeUwen zinGT | Voor

cabaretier teeuwen is muziek de grote artistieke

liefde en dat blijkt uit de kilo’s lovende kritieken

op zijn jazzprogramma. | 20u15 | € 21/19/15 |

De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

tHEAtEr (+8 jAAr) | Ganzenbord, de

voorsTellinG - beUmer & drosT |

i.k.v. Menu op Scène - familie (8+) | 19u (maaltijd

vanaf 18u30) | € 10 incl.eten) | oC Marke |

056 24 08 22 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

© Beumer & Drost

6 april tot 9 mei 2010

WEEk VAN DE AArDE | 20 - 25 AprIL

zorG voor

moeder aarde!

dat het niet zo best gesteld is met onze

planeet, heb je onderhand al door. maar

het is nog niet te laat, en we zijn niet geholpen

met doemdenken. daarom hebben

de verenigde naties 2010 uitgeroepen

tot het Jaar van de Biodiversiteit.

tijdens de week van de aarde, van 20 tot

25 april wordt iedereen opgeroepen om in

beweging te komen voor een rijke natuur.

Want ook wij, de mensen, maken er deel van

uit. Meer nog, we hebben er een grote invloed

op en kunnen niet zonder die rijke verscheidenheid.

Daarom is het nodig om een halt toe

te roepen aan het verlies aan biodiversiteit.

ook in kortrijk staat de aarde op het spel. op

20 april kun je als VIp te gast zijn op het gratis

exclusieve evenement Biodiversiteit: Hier, nu en

wereldwijd, vanaf 19.15 uur in katho kortrijk.

Hiervoor moet je inschrijven via 056 36 28 04

of info@natuurkoepel.be.

op 22 april brengt het filmconcert requiem for

a dying planet om 20.15 uur in Budascoop een

ode aan onze planeet. Dit maakt trouwens deel

uit van het driedaagse Natuur.filmfestival in Budascoop

van 22 tot 25 april.

En ten slotte loopt tussen 20 april en 7 mei de

tentoonstelling Biodiversiteit: alles hangt samen,

in het atrium - de centrale hal - van katho.

R Info: Natuur.koepel vzw

056 36 28 04 of 0487 64 45 85

info@natuurkoepel.be

www.natuurkoepel.be

www.dagvandeaarde.net

UiT IN kortrIjk | 25


6 april tot 9 mei 2010

tHEAtEr | THe Golden boy | Theater Antigone

| 20u15 | € 9/7 | Theater Antigone kortrijk

| 056 24 08 87 | www.antigone.be

CoNCErt | pianoForTe/zanG - els

FlemenT/erica eloFF | 20u15 | 33 |

€15/10 (-26) | Dexia (Hotel florin) Minister

tacklaan | 056 23 98 55 | www.festival.be

zaTerdaG 8 mei

MUZIEk | allroUnd – korTrijkse

jeUGdHUizen FesTival | 17u | € 3 | De

kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

tHEAtEr | THe Golden boy | Theater Antigone

| 20u15 | € 9/7 | Theater Antigone kortrijk

| 056 24 08 87 | www.antigone.be

CoNCErt | HedendaaGs beiaardwerk

– koen cosaerT | 18u | gratis |

Belfort | www.festival.be

CoNCErt | darknesse visible – ralpH

van raaT | 19u | €15/12 (-26) | Concertstudio

| 056 23 98 55 | www.festival.be

CoNCErt | maria’s sonG | Sinikka

Langeland/kare Nordstoga/Lars Anders

tomter | 20u30 | €17/13 (-26) |

Sint-Maartenskerk | 056 23 98 55 | www. festival.be

zondaG 9 mei

MUZIEk | silver jUnkie + isbells (foto) -

arTe libre delUXe | jonck*food+, singersongwriter

tino Biddeloo | 18u | €11/6 (-26) |

Concertstudio en De kreun | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

© Pauline Lemaire

CoNCErt | Xenakis & brUckner –

brUssels pHilHarmonic/micHel TabacHnik/jan

micHiels | 16u | € 21/

17/12 - € 16/12/9 (-26) | De kortrijkse Schouwburg

| 056 23 98 55 | www.festival.be

26 | UiT IN kortrIjk

EXpo

10 en 11 april

EXpo | 250 jaar academie korTrijk–

verleden | kleur in de Cerf | gratis |

D e C e r f g u l l e g e m | 0 5 6 2 7 7 8 6 0 |

www.academiekortrijk.be

Tem 18 april

SCHILDErIjEN | kUnsT UiT caliFornia -

Faris mcreynolds | vr-za-zo 14-17u |

gratis | Benedengalerie | 056 23 98 55 | www.

cultuurcentrumkortrijk.be

vanaF 20 april Tem 7 mei

EXpo | biodiversiTeiT: alles HanGT

samen | 9u | gratis | katho, Doorniksesteenweg

145 | 056 36 28 04 | www.dagvandeaarde.net

van 23 april Tem 24 mei

fotogrAfIE | kUnsT UiT caliFornia -

ed TempleTon | vr-za-zo 14-17u | gratis

| Benedengalerie | 056 23 98 55 | www.

cultuurcentrumkortrijk.be

24 april Tem 9 mei

gELUIDSkUNSt | klinkende sTad

| Aernoudt jacobs/Christophe De Boeck/

Esther Venrooy & Hans Demeulenaere/ Annemie

Maes & Bill Bultheel/Stefaan Quix/

Maria Blondeel/Els Viaene en plan B performance/Visual

kitchen/Leo Copers/Boris

Debackere & Steven Devleminck/jeroen

Vandesande/pauwel De Buck | za 14-19u, zo

14-18u, op weekdagen enkel voor groepen

(op afspraak € 2) | diverse locaties | gratis |

www.festival.be

Tem 25 april

EXpo | 250 jaar academie kor-

Trijk – verleden | Het actueel verleden

1985 – 2010 | ma-za 13u30-18.30, za 8u30-

12u30, zo 13u30-17u | gratis | Academie |

056/27 78 60 | www.academiekortrijk.be

ArCHIEf | 250 jaar academie kor-

Trijk – verleden | Archief – Boektransformaties

| di-za 10-12u en 13u30-16u30, za

tot 18u30 | gratis | Design & Interieur gyselinck,

Wijngaardstraat 26-28 en Nieuwstraat 9 |

056/27 78 60 | www.academiekortrijk.be

SCHILDErIjEN | 250 jaar academie

korTrijk – verleden | Snapshots | gratis |

ondernemerscentrum en Stadhuis | 056/27 78

60 | www.academiekortrijk.be

EXpo | 250 jaar academie korTrijk –

verleden | Défense d ’afficher | gratis

|Academietuin | 056/27 78 60 |

www.academiekortrijk.be

Snapshots - Stadhuis

EXpo | nieTs aan Te Geven? - sTraF-

Fe smokkelverHalen | di-vr 9u-12.30u

en 13.30u-18u, za-zo 14u-18u | € 3/2/1 |

Vlasmuseum | 056 21 01 38 | www.vlasmuseum.be

Tem 16 mei

MINIAtUrEN | Gras daT verder GroeiT |

di-vr 10u-18u | € 6/4/1| Museum kortrijk

1302 | 056 27 78 50 | www.kortrijk1302.be

kErAMIEk | is de TaFel GedekT | keramiek

van 1302 tot heden | di-vr 10-18u | €

6/4/1(volledig museum) € 2,5 (enkel de tafel) |

Museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 | www.

kortrijk1302.be

Tem 19 sepTember

EXpo | 250 jaar academie korTrijk

– verleden | De Academie in de collecties

van het museum | di-vrij 10-12u en 14-17u, za-zo

11-17u | € 3/2/1 |Broelmuseum | 056 27 77 80 |

www.academiekortrijk.be | met zoektocht:

allemaal leugens! | vanaf 8 jaar | www.broelmuseum.be

Albert Caullet


Stadskrant zoekt leuke foto’s

DRIEDAAGSE VAN

WEST-VLAANDEREN

stadskiekjes

De start van de wielerwedstrijd Driedaagse

van West-Vlaanderen ging niet onopgemerkt

voorbij. Talrijke wielerfanaten en

stadsgenoten met een gezonde portie

nieuwsgierigheid vatten op 5 maart post

op de Grote Markt om er een glimp op te

vangen van de ruim 140 renners die zich

opmaakten voor een parcours van 183,5

km. Voor velen was het een uitgelezen kans

om de coureurs op de gevoelige plaat te

leggen en de sfeer op te snuiven van een

voorjaarsklassieker.

PLANTACTIE

KOM OP TEGEN KANKER

Met trompetgeschal en begeleid door

vaandeldragers, stapten talrijke geëngageerde

stadsgenoten met de spade in de

hand naar het Preshoekbos. Ruim 1.000

personen met het hart op de juiste plaats

én groene vingers hadden zich pakketten

‘Een kaars voor een boom’ aangeschaft.

Daarmee steunden ze Kom op tegen Kanker.

Bij elke kaars hoorde een label dat je

aan een zelf geplant boompje kon planten.

Uiteindelijk kreeg het Preshoekbos er op 21

maart 11.000 bomen bij.

250 JAAR KASK

De Koninklijke Academie voor Schone

Kunsten bestaat 250 jaar en dat zullen

we geweten hebben. Zowat vierhonderd

leerlingen van 8 tot 11 jaar trokken eind februari

in een heuse stoet door de binnenstad.

Nadien konden ze genieten van leuke

workshops en circusacts. Om dit unieke

jubileum op gepaste wijze te vieren, hadden

sommigen zelfs een eigen reuzegrote

feesthoed ontworpen!

Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de

aanslag? Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je je kiekjes wel op deze pagina. Maar niet alleen

de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.

© jvk © foto hol

stadskrant kortrijk | 27


stadskiekjes

Winkelparadijs !

Je kon over de koppen lopen tijdens de opening van het gloednieuwe winkelcomplex K. Tijdens de openingsvierdaagse kreeg het

shoppingparadijs maar liefst 250.000 kijk- en kooplustigen over de vloer. De bezoekers vergaapten zich aan de exclusieve handelszaken,

de grote ketens, de oplichtende reuzendonuts, designverlichting en allerlei technologische snufjes. De stad heeft er met K

ongetwijfeld een grote troef bij.

28 | stadskrant kortrijk

© foto hol

More magazines by this user
Similar magazines