Automotive - Technische Universiteit Eindhoven

tue.nl

Automotive - Technische Universiteit Eindhoven

Redactioneel

Aanwas naar de top

De auto heeft zijn positie als status -

symbool verloren. Verdrongen door

smartphones en andere gadgets, die nu

de man maken. En mede daardoor hoeft

de huidige generatie jongeren niet meer

zo nodig in de autobranche te werken.

Campagnes van landelijke organisaties

als Techniektalent en ROC’s ten spijt,

lopen jongeren niet meer warm voor

techniek.

Een treurige constatering. We willen

graag vooroplopen in technische kennis,

maar hebben de mensen straks niet

meer. Zolang in nieuwe economieën als

China de Europese (auto)merken nog

als statussymbool worden gezien, als

neusje van de zalm van techniek en

design, lijkt er niet veel aan de hand.

Maar de realiteit is dat terwijl er in

Europa jaarlijks 140 duizend studenten

hun ingenieursdiploma halen, dat er in

India 700 duizend zijn en in China zelfs

1 miljoen. In kwantiteit zijn deze landen

vanwege het verschil in bevolkings -

omvang natuurlijk moeilijk bij te benen,

in kwaliteit is het wel zaak om in ieder

geval op hetzelfde niveau te blijven

acteren – liever nog hoger.

De Nederlandse technische opleidingen

dragen daar hun bescheiden steentje

aan bij. In Eindhoven zijn er technische

bachelors en masters, en deze groeien

in aantal leerlingen.

Een druppel op een gloeiende plaat, dat

wel, want in totaal daalt de instroom in

autotechnische opleidingen – vooral die

voor monteurs. Het bevorderen van de

instroom is noodzakelijk, maar dan

moeten die nieuwe instromers wel werk

aangeboden krijgen. Het aantal leerwerkplekken

staat echter onder druk.

Veel bedrijven hebben de tijd of het

geld niet om leerlingen te begeleiden.

Ook stellen sommige dat de kwaliteit

van opleidingen en dus van de leerlingen,

te laag is. Dat verklaart de initiatieven

vanuit het bedrijfsleven om zelf een

opleiding te starten. Maar zij kunnen niet

het leerlingenaantal aan dat de branche

uiteindelijk nodig heeft om tegenwicht

te bieden aan de uitstroom van personeel.

Kortom: de kloof tussen praktijk en

theorie moet samen worden geslecht.

En de aantrekkingskracht van de

branche? Daarmee zit het best snor, zo

blijkt in de carrièrespecial in deze

Automotive. En niet alleen op monteurs -

niveau, ook in het management trekt de

autobranche nog altijd, getuige de

nieuwe generatie

managers die we in

dit nummer hebben

geportretteerd.

Luberto van Buiten,

hoofdredacteur

Dagboek van een professor

Automotive 15 februari 2013 3

17

ingezonden mededeling

Hoe kun je jongeren interesseren?

Monteur wordt dga

Inhoud

10 Merkspecialist

Het Hogerechtshof vindt dat een specialist in Porsche zich geen Porsche-

specialist mag noemen omdat hij dan inbreuk maakt op het merkenrecht.

Hoe verstrekkend is deze uitspraak voor merkspecialisten?

13 Wie verdient wat?

Automotive onderzoekt elk jaar de salarissen bij de meest voorkomende

functies in de autobranche

27 Arbeidsmarkt-perikelen

De instroom aan technisch personeel loopt terug, en voor jongeren die wel

22

38

een technische opleiding keizen, zijn er te weinig leerwerkplekken voorhanden.

En verder

8 statistiek 11 column Arjen de Jong 19 jonge managers naar de top

25 column Hans Adriani 31 occasionpagina 32 RAI Vereniging Nieuws

34 mensenwerk 37 autonieuws

Toonaangevend

Toonaangevennd

op het et gebied d van

voertuigremarketing

tuigremarrketing

More magazines by this user
Similar magazines