Automotive - Technische Universiteit Eindhoven

tue.nl

Automotive - Technische Universiteit Eindhoven

Statistiek

TEKST CLEM DICKMANN

DE VERWACHTINGEN VOOR 2013 ZIJN EERDER REALISTISCH DAN AMBITIEUS

Underdog rukt op

NA DE MEEVALLER VAN 2012 VOLGT DE KOUDE DOUCHE VAN 2013. DAT IS ALTHANS

WAT VELEN DENKEN, BLIJK T UIT DE JA ARLIJKSE INVENTARISATIE VAN AUMACON

VOOR AUTOMOTIVE.

De verkoopcijfers van januari

hebben het positie ve gevoel

van de registratierun in december

vorig jaar behoorli jk weggevaagd.

De min van ruim 30%

werd mede v eroorzaakt door de piek in

december waardoor vooral leasemaatschappijen

minder regis treerden. Maar eerli jk is

eerlijk, het slotcijfer voor 2012 viel niet echt

tegen. De 502.544 regis traties die er aan de

meet genoteerd werden kwamen zelfs exact

overeen met de v erwachtingen die een jaar

tevoren werden uitgesproken. Fraai staaltje

voorspeltechniek? Of gewoon toeval? Gezien

het maandverloop houden we het maar op

dat laatste, maar het bli jft opmerkelijk.

Wellicht wat overmoedig zijn brancheclubs

RAI en Bo vag voor 2013 uitgegaan van een

marginale terugval naar 480 duizend stuks.

In een RAI-studie over de toekomst van de aftermarket

lazen we zelfs dat men voor 2013

Wat gebleven

is, is de

geheim -

zinnigheid.

én 2014 uitgaat van een haf miljoen nieuw e

auto’s. Oké, niets is onmogelijk – dat bewijst

ook vorig jaar maar weer. Maar of het – met

de kennis van nu – realistisch is, is vers twee.

REALISTISCHER

Dat zelfs de immer optimistische importeurs

die ‘480’ wat aan de hog e kant vinden blijkt

wel uit hun eig en prognoses. Op de eers te

plaats: geen enkele importeur forecast boven

die 480 duizend; dat is al een eerste signaal

aangezien in het v erleden sommige importeurs

wel eens boven het cijfer van hun brancheclub

gingen zitten. Zo niet v oor 2013.

Sterker nog, r uim de helf t houdt nu rek ening

met een markt die enk ele tienduizenden

auto’s onder die ‘480’ zou kunnen uitkomen.

Uitschieters naar onderen zijn Peugeot

en Mitsubishi die zelf s wat onder de A umacon-voorspelling

van 445 duizend (zie kader)

denken uit te komen. Het gemiddelde komt

uit op een importeursprognose van 465 duizend

stuks. Het moet de im porteurs toch

nagegeven worden dat ze zic h – in ieder

geval op dit punt – steeds realistischer opstellen

jegens hun dealernetwerk. Niettemin

blijft het een jaarli jks terugkerende rituele

rondedans, die doels tellingbesprekingen.

Opvallend was deze keer ook dat er lang g e-

Kia bestormt dit jaar de top.

Prognose bestelauto’s 2013

totale doelstelling m.a.

markt importeur (obv imp.)

Citroën n.b. n.b. n.b.

Fiat 63.000 3.565 5,67%

Ford 57.000 6.116 10,7%

Mercedes-Benz 61.720 10.818 17,5%

Hyundai 55.000 200 0,4%

Opel 67.494 4.750 7,0%

Peugeot 57.000 5.700 10,0%

Renault 50.000 6.000 12,0%

Toyota 50.000 200 0,4%

Volkswagen 55.000 15.873 28,9%

Bronnen: importeurs, dealers en Bovag; bewerking:

Aumacon

n.b. = niet bekend, dwz importeur kon of wilde hier ten

tijde van de bevraging geen mededeling over doen.

praat moest worden. Soms tot in het nieuwe

jaar toe. Wat gebleven is, is de geheimzinnig-

More magazines by this user
Similar magazines