Boom Psychologie-catalogus 2012-2013 - Uitgeverij Boom

uitgeverijboom.nl

Boom Psychologie-catalogus 2012-2013 - Uitgeverij Boom

Boom Psychologie

www.boompsychologie.nl

www.boomtestuitgevers.nl

www.boomnelissen.nl

2012/

2013


UITGELICHT

2

Boom Psychologie publiceert boeken, tijdschriften, behandelprotocollen en online uitgaven

voor professionals en psychologen in opleiding, maar ook voor geïnteresseerden in het vakgebied

van de psychologie en psychiatrie.

De professional (in opleiding) vindt bij Boom informatie en tools zoals online programma’s, die hem

of haar ondersteunen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Zo biedt Boom theoretische achtergronden

over de behandeling en praktische handleidingen met tips.

Voor geïnteresseerden en naastbetrokkenen verschijnen er regelmatig toegankelijk geschreven boeken

met deskundige informatie en praktische oplossingen bij psychische problemen. Er worden vaak

onderwerpen gepresenteerd die gevoelig kunnen liggen en waar weinig informatie over te vinden is.

De auteurs zijn expert en baseren zich op een wetenschappelijke onderbouwing.

Bij Boom test uitgevers worden tests en vragenlijsten voor het Nederlandse taalgebied

ontwikkeld en uitgegeven, gericht op de (geestelijke) gezondheidszorg en op het basis- en voortgezet

onderwijs.

Uitgeverij Boom Nelissen is gespecialiseerd in coachings- en managementliteratuur.

Ook geeft zij boeken uit voor professionals in het sociaal-agogische werkveld.

Boom Psychologie, Boom test uitgevers en Uitgeverij Boom Nelissen zijn onderdeel van Boom uitgevers

Amsterdam. Voor meer informatie over onze publicaties, om u aan te melden voor de nieuwsbrief

en om uw bestelling te plaatsen gaat u naar onze websites:

www.boompsychologie.nl www.boomtestuitgevers.nl www.boomnelissen.nl

NIEUW!

Uit elkaar gaan

Van scheiding tot nahuwelijk

Jocelyn Weimar

9789461051646 | paperback | 248 pp. | € 19,50

9789461273468 | e-book | € 11,90

Je hart volgen, je hoofd gebruiken

Henk Hermans

9789461056894 | paperback | 152 pp. | € 17,50

9789461271525 | e-book | € 10,67

Breken met je ouders

Marloes Hospes

9789461051653 | paperback | 256 pp. | ca. € 19,95

9789461273482 | e-book | € 12,20


Burn-out

Een nieuwe benadering

Clémence Leijten, Armando Theunisse en Paul Maasen

De auteurs behandelen in dit boek de vele facetten van het re-integratieproces.

Zij beschrijven de ziekte en haar oorzaken, gaan uitgebreid in op wat zij

noemen ‘de bipolaire behandeling’ en richten zich vervolgens op de belangrijkste

aspecten van de terugkeer naar het werk. Elk hoofdstuk sluit af met

een oefening. Het boek besluit met het levensverhaal van een man die burnout

is geraakt en succesvol is teruggekeerd naar zijn werk.

9789461051660 | paperback | 256 pp. | € 25,95

9789461273475 | e-book | ca. € 15,86

De kunst van het vakantievieren

Praktische tips om het beste uit je vakantie te halen

Jessica de Bloom

Vakantie is belangrijk: we spenderen er jaarlijks miljarden aan. Maar hebben

we vakantie wel echt nodig? Wat doet vakantie precies met ons? Hoe kun

je het lekkere vakantiegevoel langer vasthouden? Dit boek geeft antwoord

op deze vragen. Voorpret beleven, intens genieten van je vakantie, vakantiestress

tegengaan en je vakantiegevoel langer vasthouden – vakantievieren

kun je leren! Dit boek geeft meer dan zestig praktische tips.

9789461055569 | paperback | 296 pp. | € 19,90

Mooi werk

Naar een betere baan zonder weg te gaan

Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch

Hoe raak je van dat knagende ontevreden gevoel af met je werk zonder met-

een naar een andere baan te zoeken? Zonder die wijngaard in Zuid-Frankrijk

te beginnen? Met dit praktische boek leer je de lelijke en mooie kanten van je

baan beter te verwoorden en te visualiseren. Mooi werk neemt je stapsgewijs

mee met de principes en toepassingsmogelijkheden van job crafting, een benadering

die er vanuit gaat dat iedere baan wel vrijheidsgraden heeft, die het

mogelijk maken om zelf aan je werk te sleutelen ofwel te ‘craften’.

9789461054784 | paperback | 168 pp. | € 24,95

9789461271488 | e-book | € 17,74

Was het maar weer lente!

Over winterdepressie, lichttherapie en bioritme

Stefan Lucius

Jaarlijks ervaart een op de zestien Nederlanders in de herfst en winter allerlei

klachten, zoals neerslachtigheid, vermoeidheid en een toegenomen eetlust.

Was het maar weer lente! is bedoeld voor alle mensen met een winterdepressie,

maar ook voor mensen die om andere redenen verstoringen in hun

dag- en nachtritme hebben, zoals het geval is bij een jetlag en het werken in

ploegendiensten. Het boek bespreekt de behandelmogelijkheden en geeft

praktijkvoorbeelden.

9789461052186 | paperback | 224 pp. | € 19,50

9789461273505 | e-book | € 11,90

www.boompsychologie.nl | psychologie@uitgeverijboom.nl | (020) 524 45 14 | Boom

UITGELICHT 3


ZELFHULP

Het innerlijk bureaublad

Zelfvertrouwen door zelfcontrole

Martin Appelo

Al zolang er machines zijn, vergelijkt de mens zichzelf daarmee. De klok en de telefooncentrale bij-

voorbeeld hebben door de eeuwen heen gediend als metafoor voor de hersenen en de wisselwerking

tussen gevoelens, gedachten en gedrag. Hoe kan de computer als metafoor een methode worden

om te werken aan zelfvertrouwen, zelfcontrole en zelfontplooiing? Door op het juiste moment het

meest geschikte icoontje te activeren, krijg je meer controle over jezelf, je emoties en je gedrag. Een

stappenplan demonstreert hoe je je eigen innerlijk bureaublad ontwerpt. Daarna ligt de nadruk op de

praktijk: voorbeelden laten zien hoe je in het dagelijks leven veel aan deze methode kunt hebben. Via

www.innerlijkbureaublad.nl kun je zelf direct aan de slag.

9789461052674 | paperback | 128 pp. | € 19,95

Van Martin Appelo verschenen eerder:

4 Boom | www.boompsychologie.nl | psychologie@uitgeverijboom.nl | (020) 524 45 14

Als seks verslavend wordt

Hoe je jezelf en je relatie kunt redden

Gertjan van Zessen

Het seksuele gedrag is sterker dan iemand zelf. De ene seksverslaafde is roe-

keloos bezig door zijn seksuele escapades, de ander heeft problemen in de

relatie of met zijn geweten. Tien jaar geleden was de behandeling van seks-

verslaving een onontgonnen gebied in de professionele hulpverlening. Er was

niet veel vraag naar, maar dat is inmiddels veranderd. Dit boek biedt een sys-

tematische en praktische aanpak. Wat kan de partner doen? Hoe herstellen

de partners het vertrouwen? Wat te doen bij terugval?

9789461052421 | paperback | 184 pp. | ca. € 19,50

9789461273529 | e-book | € 11,90

Inclusief toegang tot

www.innerlijkbureaublad.nl

9789461054326 | € 22,95 9789085069560 | € 30,50 9789461053015 | € 22,95 9789461057921 | € 19,95

Omgaan met borderline

Een praktische gids voor naastbetrokkenen

Erwin van Meekeren en Hans de Jong

Het is vaak lastig om te gaan met iemand die borderline heeft. Niet alleen de

partner en gezinsleden, maar ook vrienden en collega’s zijn genoodzaakt te

reageren op de vaak complexe problematiek. Dit boek gaat in op de symptomen

en wat voor behandelingen er mogelijk zijn, maar ook ligt de nadruk op

hoe een betrokkene met deze problematiek om kan gaan. Daarnaast zijn er

een lijst met nuttige adressen en uitleg over de belangenverenigingen opgenomen.

9789461050403 | paperback | 144 pp. | € 23,00


De reeks Boom Hulpboek biedt houvast bij problemen, levens-

vragen, stoornissen en ziekten. Elk boek in deze reeks stelt op toegankelij-

ke wijze een thema centraal, zoals dwang, eetstoornissen, slapeloosheid

en piekeren. De methodes zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden

ondersteund door praktische oefeningen. Naast boeken zijn er Boom

Hulp-cd’s.

Negatief zelfbeeld

Manja de Neef

Voluit leven

Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen

De vaste overtuiging niets waard te zijn, er niet bij te horen of niet gezien te

worden kan je persoonlijke ontwikkeling behoorlijk in de weg zitten. Hoe kun

je leren om anders naar jezelf te kijken? Dit boek biedt een methode om het

negatieve denken te doorbreken. Stapsgewijs, en met behulp van oefeningen

en opdrachten, leert de lezer een stevig en genuanceerd beeld van zichzelf

op te bouwen. Dit boek kan binnen een behandeling gebruikt worden,

maar ook zelfstandig.

9789085069645 | paperback | 220 pp. | € 23,50

Psychisch leed zoals angst, somberheid, onzekerheid of vermoeidheid zorgt ervoor dat veel mensen hun

leven als onbevredigd ervaren. De strijd tegen deze klachten staat centraal in hun leven. Leed is onlosmakelijk

verbonden met leven. Wanneer je dit aanvaardt, stop je het dagelijks gevecht. Er ontstaat

ruimte en energie om nu te doen wat je werkelijk belangrijk vindt. Gebaseerd op Acceptance and Commitment

Therapy (ACT) en mindfulness. Het boek bevat een cd met mindfulness-oefeningen.

9789085066866 | paperback, inclusief cd | 188 pp. | € 23,50

De serie Zorgen voor jezelf is een bron van informatie voor mensen

met psychische klachten en hun omgeving. De handzame boeken kunnen

zelfstandig of met hulp van een therapeut worden doorgewerkt. Ieder

boek bevat voorlichting over een specifiek klachtgebied en mogelijke manieren

om met de klachten om te gaan.

Set: 14 boeken voor een voordelige prijs

De serie is met een nieuwe vormgeving opgefrist en inhoudelijk geactualiseerd.

De veertien boeken die sindsdien verschenen zijn, zijn nu verkrijgbaar

als set.

9789461052636 | 14 boeken | van € 223,30 voor € 149,95

Je piekert je suf

Over piekeren, besluiteloosheid en uitstellen

Henk Hermans

Voordelige

set

Iedereen maakt zich weleens zorgen. Maar als er door het piekeren nauwelijks

meer tijd is voor andere dingen, is er sprake van een probleem. Dit boek

gaat in op een aantal oorzaken van gepieker. Ook besluiteloosheid en uitstelgedrag

komen aan bod. Uiteraard worden enkele methoden beschreven waarmee

de lezer tot verandering kan komen.

9789461052018 | paperback | 104 pp. | € 15,95

9789461273444 | e-book | € 9,66

www.boompsychologie.nl | psychologie@uitgeverijboom.nl | (020) 524 45 14 | Boom

ZELFHULP 5


BEHANDELPROTOCOLLEN

Protocollair werken: op welke manieren kunt u aan de slag?

Door protocollair te werken brengt u structuur in een behandeling, maakt u gebruik van behandelmethodes waarvan de werkzaamheid

vaststaat en kunt u het succes van uw behandeling gemakkelijk evalueren. Bij de behandelprotocollen van Uitgeverij

Boom kan een praktijk of ggz-instelling op verschillende manieren instappen:

· Voor wie meer over de achtergrond, theorie en assessment wil weten bij uiteenlopende problemen, zijn er de handboeken over

volwassenen en kinderen met psychische klachten.

· Wie direct praktisch aan de slag wil, kan gebruik maken van de losse behandelprotocollen die per klacht zowel op papier als

digitaal beschikbaar zijn. Elk protocol bestaat uit een deel voor de behandelaar en een deel voor de cliënt.

· Wie ervoor kiest om de protocollen samen met de cliënt digitaal te doorlopen, kan met Curelink aan de slag. Afspraken in de

behandelkamer kunnen worden afgewisseld met e-consulten met behulp van de beveiligde berichtenservice. De cliënt kan zo

vanaf huis met u communiceren en de door u klaargezette onderdelen van de behandeling zelfstandig of onder uw begeleiding

uitvoeren.

Behandelprotocollen

De protocollen zijn veelal cognitief gedragstherapeutisch van aard, en onderzocht

op effectiviteit. Al deze protocollen bestaan uit een therapeutenboek

en een werkboek voor de cliënt. In het therapeutenboek is per

sessie beschreven welke onderdelen u met de cliënt kunt bespreken en oefenen.

Daarnaast bevat het de benodigde formulieren en suggesties voor

het oplossen van (klacht)specifieke problemen. In het werkboek vindt de

cliënt uitgebreide informatie over de behandeling, oefeningen, registratieformulieren

en klachtspecifieke vragenlijsten.

In 2012 zijn geactualiseerde herzieningen verschenen: Burn-out,

Depressie, Emotionele ontregeling en stress en Paniekstoornis.

Emotionele ontregeling en stress

Colin van der Heiden en Marc Verbraak

Dit is een geactualiseerde herziening van het behandelprotocol Aanpassingsstoornissen.

Bij emotionele ontregeling is sprake van atypische beelden van

angst-, stemmings-, somatoforme en gedragsstoornissen. Met dit behandelprotocol

leert de cliënt de levensstijl te veranderen en anders te reageren op

stressreacties en psychische klachten. Bovendien wordt geprobeerd om terugval

te voorkomen.

Therapeutenboek & Werkboek (set) | 9789461050670 | paperback | 80 pp. | € 23,15

6 Boom | www.boompsychologie.nl | psychologie@uitgeverijboom.nl | (020) 524 45 14

Protocollaire behandelingen voor volwassenen met

psychische klachten 1 en 2

Ger Keijsers, Agnes van Minnen en Kees Hoogduin (red.)

Deze herziene editie van het tweedelige standaardwerk bevat in totaal 27

behandelingen. De boeken zijn opgebouwd uit thema’s, zoals angststoornissen,

burn-out, en verslavingen en eetproblemen. De uitgave is volledig herzien,

geactualiseerd en uitgebreid met negen nieuwe behandelingen. Ieder

hoofdstuk biedt beknopt de nieuwste onderzoeksbevindingen en beschrijft

vervolgens stapsgewijs de behandeling. Anders dan in de eerdere uitgaven

zijn nu ook de belangrijkste meetinstrumenten opgenomen en zijn de bijlagen

online te downloaden van www.behandelprotocollen.nl.

set (2 delen): 9789461052971 | gebonden | 1.034 pp. | € 119,95

deel 1 (los): 9789461057723 | gebonden | 482 pp. | € 69,95

deel 2 (los): 9789461057709 | gebonden | 552 pp. | € 69,95


Behandelaar en cliënt samen online

Evidence-based behandelingen in een efficiënte omgeving

Met Curelink kunt u psychotherapeutische behandelingen digitaal uitvoeren

en vastleggen: eenvoudig en effectief. Elke sessie bepaalt u welke module(s)

u met uw cliënt wilt doorlopen. Uw keuzes worden automatisch vastgelegd

in sessieverslagen die u kunt doorzoeken, printen en exporteren naar bijvoorbeeld

een EPD. Huiswerk, registratielijsten en psycho-educatie kunt u met

een druk op de knop beschikbaar stellen aan uw cliënt. Deze heeft met een

inlogcode toegang tot zijn eigen omgeving; ondertussen kunt u de vorderingen

van de cliënt volgen. De beveiligde berichtenservice in Curelink maakt

het mogelijk om, naast face-to-face-contact, e-consulten te geven.

Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u een demonstratie? Wij komen graag

bij u langs. Neem voor meer informatie of om een afspraak te maken contact

op met consultant Marlies Roelink, via m.roelink@uitgeverijboom.nl of (020)

521 89 25 / 06 467 141 89.

www.curelink.nl

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn

Paul Rijnders en Els Heene (red.)

Deze methode voor de eerste lijn richt zich op het verhogen van de zelfredzaamheid

van patiënten. Dankzij kortdurende psychologische interventies

doorgronden patiënten sneller hun klachten en leren ze hun gedrag en gewoonten

aan te passen. Wilt u weten hoe het werkt? Bekijk filmpjes waarin

met deze methode wordt gewerkt op www.kortdurendetherapie.nl.

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn

9789085069577 | gebonden | 328 pp. | € 41,25

Stappenplan voor kinderen en jongeren

Therapeutenboek & Werkboek (set) | 9789085069584 | paperback | 92 pp. | € 30,55

Stappenplan voor volwassenen

Therapeutenboek & Werkboek (set) | 9789085069591 | paperback | 64 pp. | € 25,85

Van probleem naar oplossing

In vijf stappen naar psychisch evenwicht

Therapeutenboek & Werkboek (set) | 9789461052209 | paperback | ca. 64 pp. | ca. € 24,50

Verwacht: december

Beschikbaar in Curelink

Burn-out, depressie, emotionele ontregeling

en stress, hypochondrie, obsessieve compulsieve

stoornis, paniekstoornis en PTSS. Curelink

wordt uitgebreid met andere protocollen voor

zowel de eerste als tweede lijn.

Curelink is ontwikkeld om uw werk te ondersteunen

en gemakkelijker te maken: alle informatie

is overzichtelijk bijeengebracht en

online toegankelijk.

Voordelen op een rij:

· Informatie over de behandeling en voortgang

van alle cliënten binnen handbereik.

· Heldere, stapsgewijze doorloop van de behandeling.

· E-health: face-to-face-contact én therapie op

afstand.

· Behandeling op maat: combineer modules uit

verschillende protocollen.

· Koppeling met EPD en cliëntportal.

· Heldere evaluatie: inzage in doorlooptijden,

rapportage van gebruikte modules.

Uitgeverij Boom heeft Curelink ontwikkeld in

samenwerking met Dimence, HSK Groep en Pro

Persona.

www.boompsychologie.nl | psychologie@uitgeverijboom.nl | (020) 524 45 14 | Boom

BEHANDELPROTOCOLLEN 7


PSYCHOTHERAPIE

Praktijkboek Gedragstherapie: deel 1 en 2

Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers

Bas van Heycop ten Ham, Bert de Vos en Monique Hulsbergen

In dit naslagwerk wordt uitleg gegeven over het gedragstherapeutische proces,

functie- en betekenisanalyse, de holistische theorie en interventies. Het

is bedoeld voor hbo-beroepsgroepen die cognitief gedragstherapeutische

technieken toepassen.

Dit boek verschijnt in twee delen. Het eerste deel gaat in op de behandeling

van transdiagnostische factoren, zoals zelfbeeld, piekeren en emotieregulatie.

Het tweede deel gaat over specifieke ziektebeelden, zoals angststoornissen,

stemmingsstoornissen, eetstoornissen, verslavingsproblematiek.

Deel 1 | 9789461051707 | paperback met flappen | 416 pp. | € 37,50

Deel 2 | 9789461054999 | paperback met flappen | ca. 400 pp. | ca. € 37,50

Set | 9789461055057 | paperback deel 1 en 2 | ca. € 59,95

‘Iedereen gebruikt toch?’

Problematische verzamelaars

José van Beers en Kees Hoogduin (red.)

Problematische verzamelaars (‘hoarders’) willen en kunnen geen afstand

doen van hun spullen. Dit leidt tot zorgwekkende situaties en stelt gemeenten,

thuiszorg, ggz en de sociale omgeving voor een groot probleem. Wat zijn

de gevolgen van deze aandoening? Welke behandelmethoden zijn er en hoe

kunnen hulpverleners een problematische verzamelaar en zijn omgeving het

beste ondersteunen? Dit boek geeft praktische antwoorden.

9789461050120 | paperback | 224 pp. | € 24,95

9789461052568 | e-book | € 17,95

Verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Joanneke van der Nagel, Marion Kiewik, Robert Didden

Bij mensen met een verstandelijke beperking komt alcohol- en drugsgebruik

steeds vaker voor. Bovendien zijn voor mensen met een (lichte) verstandelijke

beperking de gevolgen van problematisch gebruik vaak ernstiger dan voor

mensen zonder een verstandelijke beperking. In dit boek komen de specifieke

problemen van deze dubbele diagnose aan de orde. De auteurs hebben

jarenlange ervaring in de hulpverlening aan cliënten met een (lichte) verstandelijke

beperking en verslaving. Het boek is geschreven voor professionals in

de gehandicapten- en /of verslavingszorg.

9789461050113 | paperback | ca. 340 pp. | ca. € 27,95

8 Boom | www.boompsychologie.nl | psychologie@uitgeverijboom.nl | (020) 524 45 14

Deel 2 verwacht:

voorjaar 2013

Helpen veranderen

Motiveringsstrategieën in de psychotherapie

Ger Keijsers, Caroline Vossen en Lam Keijsers

Om patiënten met psychische problemen succesvol te behandelen is een evidence-based

behandeling alleen niet genoeg. De patiënt moet gemotiveerd

worden om zelf actief met de behandeltechnieken aan de slag te gaan. Dit

boek biedt een helder overzicht van strategieën die therapeuten kunnen

gebruiken om patiënten voor een psychologische behandeling te motiveren.

Wat bijvoorbeeld te doen als een patiënt zijn huiswerkopdrachten niet

maakt en herhaaldelijk niet komt opdagen? Hoe te handelen bij patiënten

die een moeilijke omgangsstijl hebben?

9789461050144 | paperback | ca. 224 pp. | ca. € 22,95

verwacht:

december


Handboek voor gz-psychologen

Marc Verbraak, Sako Visser, Peter Muris en Kees Hoogduin (red.)

In dit standaardwerk beschrijven maar liefst 69 toonaangevende auteurs

wat een gezondheidszorgpsycholoog is en kan. Niet de cliënt of de stoornis

staat centraal, maar de gz-psycholoog zélf. Wat is precies hun rol? Wat zijn

hun specifieke competenties en hoe vertalen die zich naar de beroepspraktijk?

De auteurs beantwoorden deze vragen door vanuit het perspectief van

de gz-psycholoog het eigene van het beroep te beschrijven.

9789085064466 | gebonden | 652 pp. | € 69,50

Handboek psychose

Theorie, diagnostiek en behandeling

Mark van der Gaag, Tonnie Staring en Lucia Valmaggia

Handboek psychose is een up-to-date overzicht van psychotische verschijnselen

en de behandeling daarvan. Het boek bespreekt de verschillende stadia,

van milde, psychose-achtige ervaringen tot ernstige, persisterende psychotische

perioden. De bijdragen komen van internationaal toonaangevende auteurs,

die manieren beschrijven om schizofrenie en psychose te voorkomen en

te onderzoeken, de diagnose te stellen en de verschillende fasen op maat te

behandelen. Met aandacht voor epidemiologie, diagnostiek, assessment en

behandeling, is dit handboek bedoeld voor studenten aan de opleidingen tot

gz-psycholoog en klinisch psycholoog, psychiaters en professionals in de ggz.

9789461054838 | paperback | ca. 396 pp. | ca. € 37,50

Psychomotorische therapie

Bewegen is gezond, voor lichaam én geest. Vanuit dat principe werkt psychomotorische therapie.

Mensen met psychische klachten kunnen door middel van bewegings- en lichaamsgerichte interventies

succesvol worden behandeld. Deze therapievorm kan worden ingezet bij bijvoorbeeld depressie,

schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en chronische aspecifieke pijn. Ondersteund

door bewegingsactiviteiten, oefeningen en lichaamsgerichte technieken kan een cliënt gedragsverandering

tot stand brengen, waardoor diens psychische klachten kunnen verminderen of verdwijnen.

Psychomotorische therapie in de praktijk

Jan de Lange en Ruud Bosscher (red.)

9789076754499 | paperback | 288 pp. | € 35,00

Psychomotorische therapie

Lichaams- en bewegingsgerichte interventies in de ggz

Jan de Lange (red.)

9789461050373 | gebonden | 308 pp. | € 36,00

Psychomotorische therapie: een inleiding

Paul Hekking en Pauline Fellinger

9789461055668 | paperback | 124 pp. | € 19,95

verwacht:

maart 2013

www.boompsychologie.nl | psychologie@uitgeverijboom.nl | (020) 524 45 14 | Boom

PSYCHOTHERAPIE 9


KINDEREN & JEUGD

Rondom het kind is een reeks boeken waarin deskundigen duidelijke

en praktische informatie geven over problemen bij kinderen. De

boeken zijn speciaal geschreven voor ouders, verzorgers, leerkrachten en

hulpverleners. De reeks staat onder redactie van Tom Braams (onderwijspsycholoog

en dyslexiespecialist). Onderwerpen zijn bijvoorbeeld, rekenen,

dyslexie, stotteren en slaapproblemen.

Hoogbegaafdheid bij kinderen

Franz Mönks en Irene Ypenburg

9789461056214 | paperback | 128 pp. | € 18,90

Kinderen met leerproblemen

Roel de Groot

9789461057211 | paperback | 208 pp. | € 27,50

Kinderen met dyslexie

Een gids voor ouders

Tom Braams

10 Boom | www.boompsychologie.nl | psychologie@uitgeverijboom.nl | (020) 524 45 14

Kinderen ondersteunen na trauma

Eva Alisic

Hoe reageert een kind op een schokkende gebeurtenis zoals een ernstig ongeluk,

de plotselinge dood van een broertje of zusje, of geweld? Wat kunnen

volwassenen in de naaste omgeving doen, en wanneer is professionele hulp

nodig? Het zijn vragen waar ouders, leerkrachten en andere betrokkenen regelmatig

tegenaan lopen. Dit boek geeft informatie over het ondersteunen

van kinderen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Met

praktijkvoorbeelden en tips.

9789461057389 | paperback | 112 pp. | € 15,95

9789461271495 | e-book | € 9,66

Kinderen en hun ouders na een scheiding

Jacqueline van Swet

Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreekt Jacqueline van Swet niet alleen

de juridische situatie rond een echtscheiding, maar ook de gezinssituatie,

de betekenis van een scheiding voor het kind en zijn ontwikkeling, geschikte

vormen van communicatie, het omgaan met conflicten en de hulp die

ouders hun kinderen kunnen bieden.

9789053529003 | paperback | 168 pp. | € 18,50

9789461273253 | e-book | € 10,17

Dyslexie leidt doorgaans tot lees- en spellingsproblemen, maar ook andere

problemen, zoals gedragsproblemen en faalangst, kunnen het gevolg zijn. Dit

boek geeft nuttige informatie en praktische adviezen. In alle hoofdstukken

vertellen ouders van dyslectische kinderen over hun eigen ervaringen.

9789053523391 | paperback | 160 pp. | € 18,50

9789461273215 | e-book | € 10,17

Gesprekken met kinderen

Inge Sleeboom, Katrien van de Vijfeijken en Joop Hellendoorn

9789461050847 | paperback | 144 pp. | € 18,00


ADHD voor kids

AD(H)D daar kan ik zóveel mee!

Dit leerzame en motiverende programma geeft kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar

op interactieve wijze informatie over ADHD/ADD. Met behulp van een zelf uit te kiezen buddy

lopen zij het programma door. In de eerste fase doen kinderen feitelijke informatie op over AD(H)

D. Daarna kijken kinderen vanuit een positieve invalshoek naar andere mensen met AD(H)D. In

de laatste fase betrekken zij de opgedane informatie op zichzelf.Deze cd-rom kan thuis worden

gebruikt, in het onderwijs en door professionals in de gezondheidszorg.

Aan het programma werkten onder anderen mee: Jochem van Gelder, Ron Boszhard en Koen Verweij.

cd-rom (1 ex.): 9789461058416 | € 19,95

cd-rom (set van 5 ex.): 9789461058423 | € 89,95

Twee motiverende psychoeducatieprogramma’s

over AD(H)D

Psycho-educatie in de vorm van geschreven tekst is voor kinderen, en in het bijzonder kinderen met

ADHD, erg lastig. Daarom is er nu een informatief programma met gebruik van de computer: visueel

prikkelend en stimulerend.

ADHD voor kids is een online programma voor kinderen van 6 tot 8 jaar. In drie fasen komt het kind

meer te weten over ADHD. Vijf vrolijke dieren leiden het kind in de eerste fase langs educatieve spelletjes

en leggen uit wat ADHD precies is. In het tweede deel vertellen bekende en onbekende Nederlanders

met ADHD hoe zij deze aandoening ervaren en benadrukken positieve aspecten van ADHD.

Zo wordt het zelfbeeld van het kind positief beïnvloed. De laatste fase draait om herkenning en acceptatie.

In korte tijd leert het kind zo meer over ADHD en over zichzelf.

Met een toegangscode voor € 19,95 hebt u een half jaar toegang. Ga voor meer informatie, een demo

en om een account aan te maken naar: www.adhdvoorkids.nl.

‘Dit werk wordt warm aanbevolen’ -

Tijdschrift voor geneeskunde

Protocollaire behandelingen voor kinderen en

adolescenten met psychische klachten 2

Caroline Braet en Susan Bögels (red.)

Na het grote succes van Protocollaire behandelingen voor kinderen en

adolescenten met psychische klachten 1 zijn er ruim twintig nieuwe evidencebased

behandelingen geselecteerd voor een tweede deel.

In dit handboek zijn nieuw ontwikkelde en vertaalde protocollen opgenomen,

waaronder: anorexia nervosa, depressie bij jongeren, hechtingsstoornissen,

EMDR bij traumaverwerking, slaaptraining voor adolescenten, en

verlies en rouwverwerking. De behandelingen zijn tot in detail beschreven,

met de nieuwste onderzoeksinformatie, en bestaan uit een stapsgewijze beschrijving

van de behandeling, steeds ruim voorzien van voorbeelden, tips en

casuïstiek.

9789461050168 | gebonden | ca. 564 pp. | ca. € 74,50

Protocollaire behandelingen voor kinderen en

adolescenten met psychische klachten 1

Caroline Braet en Susan Bögels (red.)

Dit handboek bevat 21 protocolbeschrijvingen voor uiteenlopende psychische

klachten in de kinder- en jeugdpsychotherapie. Uniek is dat elk protocol

geëvalueerd is en aantoonbaar effectief is, of op zijn minst veelbelovend. De

protocollen gaan over de behandeling van onder meer slaapproblemen, gedragsproblemen,

autisme, obesitas, ADHD, depressie, angsten, tics, dwangklachten

en eetstoornissen.

9789085064473 | gebonden, inclusief cd | 564 pp. | € 74,50

verwacht:

maart 2013

www.boompsychologie.nl | psychologie@uitgeverijboom.nl | (020) 524 45 14 | Boom

KINDEREN & JEUGD 11


NEUROPSYCHOLOGIE

Bij Uitgeverij Boom verschijnen neuropsychologische handboeken en het Tijdschrift voor Neuropsy-

chologie. Hierin worden de belangrijkste theorieën, methoden en nieuwste ontwikkelingen besproken. Leesbaarheid en toegankelijkheid

worden gecombineerd met een hoog wetenschappelijk niveau.

9789085062691 | € 61,00

9789085063902 | € 35,50 9789053525074 | € 60,00

9789461272737 | e-book |

€ 33,90

9789085062295 | € 48,90 9789085064343 | € 51,50 9789085069676 | € 33,40

12 Boom | www.boompsychologie.nl | psychologie@uitgeverijboom.nl | (020) 524 45 14

9789053526187 | € 45,50 9789461054616 | € 34,95

Klinische neuropsychologie

Roy Kessels, Paul Eling, Rudolf Ponds, Joke Spikman en Martine van Zand-

voort (redactie)

Dit inmiddels klassiek geworden Nederlandstalige overzicht van de klinische

neuropsychologie beschrijft de ‘state of the art’ van de belangrijkste theorieën,

methoden en empirische gegevens die relevant zijn voor iedereen die

te maken heeft met patiënten met hersendisfuncties. In deze uitgave zijn

alle hoofdstukken geheel herzien en opnieuw geformuleerd, veelal ook door

nieuwe auteurs.

9789461054449 | paperback met kleurenkatern | 680 pp. | € 59,50

Cognitieve neuropsychiatrie

Paul Eling, Lydia Krabbendam en André Aleman (redactie)

verwacht:

januari 2013

In dit volledig herziene overzichtswerk wordt een verband gelegd tussen de

psychiatrische symptomen, cognitieve processen en patronen van hersenactiviteit.

De cognitieve psychologie kan een bijdrage leveren aan de analyse

van dergelijke processen.

Cognitieve neuropsychiatrie bevat een up-to-date internationaal overzicht,

van de interpretatie van psychiatrische symptomen en beelden in termen

van cognitieve functies.

9789461051967 | paperback | ca. 376 pp. | ca. € 54,50


MGv: medium voor ggz en verslavingszorg

Wilt u vakspecifieke informatie, maar wilt u ook weten wat er breder in de geestelijke gezondheidszorg

speelt? Ziet u graag een combinatie van wetenschappelijke verdieping en journalistieke artikelen

over de actualiteit uit ggz en maatschappij? Dan is het vernieuwde MGv iets voor u!

Van enkel een papieren tijdschrift is MGv veranderd in een crossmediale uitgave, op papier en

online. De website is als forum voor discussie een essentiële uitbreiding op het tijdschrift.

· 6 x per jaar het papieren tijdschrift, in een nieuwe vormgeving

· wekelijks extra publicaties op de nieuwe website

Ga voor meer informatie en een abonnement naar www.mgv-online.nl.

Tijdschrift voor neuropsychologie

Diagnostiek, behandeling en onderzoek

Directieve therapie

Tijdschrift voor Neuropsychologie is een ontmoetingspunt voor academici die

werkzaam zijn binnen de neuropsychologie. Het biedt een overzicht van de

nieuwste ontwikkelingen binnen het neuropsychologische werkveld op het

gebied van diagnostiek, behandeling en onderzoek. De artikelen zijn gericht

op praktische toepassingen en wetenschappelijke verdieping.

Frequentie: 3x per jaar

Prijs: € 55,00

Systeemtherapie

Dth is een tijdschrift voor de ontwikkeling van directieve behandelingsstrategieën

in de psychiatrie en de psychotherapie. Het biedt gedragstherapeutische

bijdragen, gezinstherapeutische maar ook meer op het individu gerichte

benaderingen, onderzoeksartikelen en gevalsbeschrijvingen. Elk nummer bevat

ook boekbesprekingen, columns, signalementen en klassiekers.

Frequentie: 4x per jaar

Prijs: € 94,50

Systeemtherapie is het veranderingsgericht werken met sociale systemen,

zoals relaties, gezinnen en teams. Het doel van dit tijdschrift is de stimulering,

verdere ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van de systeembenadering.

Lezers zijn systeemtherapeuten, gespecialiseerde psychotherapeuten

en andere hulpverleners die met systemen werken.

Frequentie: 4x per jaar

Prijs: € 66,00

Tijdschrift voor Psychoanalyse

Tijdschrift voor Psychoanalyse is een wetenschappelijk tijdschrift dat psychoanalytisch

onderzoek, therapie en maatschappij- en cultuurbeschouwing

samenbrengt, via klinische en theoretische artikelen, discussiebijdragen,

casuïstiek, boekbesprekingen, verslagen en de agenda van (internationale)

congressen en symposia.

Frequentie: 4x per jaar

Prijs: € 73,50

Ga voor meer informatie en

een volledig overzicht van

de prijzen naar

www.boomtijdschriften.nl

www.boompsychologie.nl | psychologie@uitgeverijboom.nl | (020) 524 45 14 | Boom

TIJDSCHRIFTEN 13


TESTS EN VRAGENLIJSTEN

14

Boom test uitgevers houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitgeven van psychologische tests en vragenlijsten

in het Nederlandse taalgebied. De uitgeverij richt zich op het onderwijs en de (geestelijke) gezondheidszorg. Voor het

basis- en voortgezet onderwijs biedt Boom test uitgevers screenings- en diagnostische testen, en een leerlingvolgsysteem.

Voor de gezondheidszorg heeft Boom test uitgevers een uitgebreid pakket aan toetsen en vragenlijsten, bijvoorbeeld op het

gebied van dyslexie, neurologie, angst en eetgedrag. Meer informatie en prijzen op www.boomtestuitgevers.nl.

SVLK

Schokverwerkingslijst voor Kinderen, herziening 2012

Eva Alisic, Jeanette Eland, Roos Huijbregts, Rolf Kleber

Op een schokkende gebeurtenis, zoals een ramp, ongeval of verlies van een

dierbare, reageert elk kind anders. Om chronische klachten te voorkomen en

aanwezige symptomen correct te behandelen, moet de therapeut een goed

beeld te krijgen van de posttraumatische stressreacties van het kind. Met de

SVLK is het mogelijk om de diversiteit in deze reacties goed vast te leggen:

het instrument richt zich op de symptomen van posttraumatische stress-

stoornis (PTSS) en prevalente andere reacties.

8 t/m 18 jaar / vragenboekje voor ouders: 4 t/m 18 jaar | paper & pencil

SCARED-NL

Vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten

Peter Muris, Denise Bodden, William Hale, Boris Birmaher en Birgit Mayer

Deze vragenlijst meet de symptomen van de belangrijkste angststoornissen

bij kinderen en adolescenten. Op basis daarvan kunnen ernstige angststoor-

nissen worden opgespoord.

7 t/m 19 jaar | paper & pencil | normering via scorings- en normeringssite van Boom test

uitgevers

ANT

Amsterdamse Neuropsychologische Taken

Leo de Sonneville

De ANT omvat 38 taken voor het onderzoeken van neuropsychologische func-

ties. De taken zijn gericht op kleuters, kinderen, adolescenten, volwassenen

en ouderen. Met de ANT kunt u aandachts-, geheugen- en executieve functies

systematisch evalueren.

voor diverse leeftijden | digitale testbatterij | scoring en normering via programma

Boom test uitgevers | www.boomtestuitgevers.nl | klantenservice@boomtestuitgevers.nl | (020) 524 45 14

Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE)

Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag Kind (NVE-K)

Tatjana van Strien

Om overgewicht te bestrijden met succes op lange termijn, moeten cliënt en

therapeut weten wat de oorzaak van overeten is. De Nederlandse Vragenlijst

voor Eetgedrag (NVE) geeft inzicht in het type eetgedrag. Op basis van het

gevonden eetpatroon bepaalt u aan de hand van een beslisboom de juiste

behandelingsstrategie.

NVE: vanaf 12 jaar / NVE-K: 7 t/m 12 jaar | paper & pencil | normering via scorings- en

normeringssite van Boom test uitgevers


3DM Dyslexie

Cognitieve analyse van lezen en spellen

Leo Blomert en Anniek Vaessen

Verwacht:

NDS & 3DM Dyscalculie

NDS

Nederlandse Dyscalculie Screener

Marisca Milikowski en Stephan Vermeire

Met de NDS spoort u leerlingen op die een verhoogd

risico op dyscalculie hebben. De uitslag kan aanleiding

geven tot verder diagnostisch onderzoek.

· Groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1

van het voortgezet onderwijs.

· Klassikaal en individueel af te nemen.

COTAN Documentatie

Arne Evers, Iris Egberink, Merel Braak, Rinske Frima, Karin Vermeulen en

Jacqueline van Vliet-Mulder (red.)

3DM is de enige complete testbatterij die u kunt inzetten voor de diagnose

van dyslexie. Bovendien kunt u met 3DM het succes van de behandeling evalueren.

3DM bevat tien taken in verschillende categorieën: criteriumtaken,

cognitieve taken en controletaken.

groep 3 t/m 8 van het BO | digitale testbatterij | scoring en normering via programma

Hebt u al een abonnement? In de COTAN Documentatie zijn alle beoordelingen

en beschrijvingen van tests overzichtelijk online bijeengebracht.

Bovendien hebt u meteen de beschikking over de nieuwste beoordelingen:

een onmisbaar digitaal naslagwerk.

Ga voor meer informatie over abonnementen en prijzen naar

www.cotandocumentatie.nl.

NIO

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau

Henk van Dijk en Peter Tellegen

3DM Dyscalculie

Cognitieve analyse van rekenen

Leo Blomert, Daniel Ansari en Anniek Vaessen

Praktische tips voor docenten en ouders over dyscalculie

Is het beter voor leerlingen dat ze niet op de vingers mogen tellen? En hoe

voorkom je dat een rekenzwakke leerling rekenangst krijgt? Lees er alles over

in Dyscalculie en rekenproblemen: 20 obstakels en hoe ze te nemen van rekendeskundige

Marisca Milikowski.

9789461058324 | paperback | 160 blz. | € 19,50

Met 3DM Dyscalculie evalueert u rekenproblemen

en diagnosticeert u dyscalculie.

· Groep 2 tot en met 8 van het basisonderwijs.

· Zeer vroege signalering van indicatoren voor latere

rekenproblemen.

Met de NIO krijgt u een indicatie van het aanlegniveau van uw leerlingen. U meet hun algemene intelligentieniveau:

dit maakt het mogelijk om onder- of overpresteerders te identificeren en achterblijvende resultaten

in een perspectief te plaatsen. De NIO is ook een betrouwbaar en valide alternatief voor andere

schooladviestoetsen. Omdat de NIO zich richt op de aanleg van de leerling, heeft u een extra invalshoek bij

het opstellen van een schooladvies. De NIO is bovendien uitermate geschikt voor een second opinion.

groep 8 BO, oudste groep SO, klas 1, 2 en 3 VO | paper & pencil | normering via cd-rom met scoringsprogramma

www.boomtestuitgevers.nl | klantenservice@boomtestuitgevers.nl | (020) 524 45 14 | Boom test uitgevers 15

TESTS EN VRAGENLIJSTEN IN HET ONDERWIJS


MENS EN MAATSCHAPPIJ

16

Uitgeverij Boom Nelissen is gespecialiseerd in coachings- en managementliteratuur en boeken voor professionals in

het sociaal-agogische werkveld. De uitgaven zijn gecentreerd rond een aantal thema’s: coaching, persoonlijke ontwikkeling,

management, hulpverlening/ggz, onderwijs/opvoeding en mens/maatschappij. Voor een overzicht van alle uitgaven kunt u

kijken op www.boomnelissen.nl.

Psychologische gespreksvoering

Een basis voor hulpverlening

prof. dr. G. Lang en prof. dr. H.T. van der Molen

Dit succesvolle boek combineert een toegankelijk geschreven overzicht van

relevante theorie met concrete gespreksvaardigheden, die worden verduidelijkt

met vele praktijkvoorbeelden. De bijbehorende website www.psychologischegespreksvoering.nl

bevat tal van oefeningen die helpen om het inzicht

in de theorie te verdiepen en de vaardigheden te leren beheersen. Boek en online

materiaal samen bieden zo een effectieve ondersteuning van onderwijs

en training in professionele hulpverlenings- en coachingsgesprekken.

9789024402021 | paperback, incl. online omgeving | 246 pp. | € 34,90

Handboek groepsdynamica

Een inleiding op theorie en praktijk

Jan Remmerswaal

Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie

Van wieg tot hangplek: de ontwikkeling van 0- tot 18-jarigen

Petra de Bil en Marjan de Bil

Dit boek behandelt de ontwikkelingspsychologie van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. In leesbare

taal worden de ontwikkelingen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied uiteengezet.

Deze ontwikkelingen worden beschreven aan de hand van ontwikkelingstaken. Zo zijn er bijvoorbeeld

de ontwikkelingstaken van het verwerven van een veilige basis, het leren omgaan met anderen

en het verwerven van een eigen identiteit, maar ook van het omgaan met vrije tijd en het kiezen van

een opleiding en beroep.

9789024417360 | paperback | 395 pp. | € 49,90

Dit boek behandelt de hoofdthema`s uit de groepsdynamica. Een selectie

hieruit: niveaus en interventies in groepen, groepsvorming, groepsontwikkeling,

communicatie, feedback, groepsprocessen, besluitvorming, conformiteit,

groepsnormen, groepsidentiteit, situationeel leiderschap, het functioneren

van teams. Daarbij worden er op systematische wijze verbindingen

gelegd met de praktijk.

9789024418121 | paperback | 402 pp. | € 45,50

Agressie? Het doet mij (n)iets!

Het voorkomen en stoppen van grensoverschrijdend gedrag

Gerard de Bruin

Agressie? Het doet mij (n)iets! biedt praktische en effectieve handvatten om

grensoverschrijdend of agressief gedrag op een krachtige en duidelijke wijze

te voorkomen en te stoppen. Met behulp van praktijkvoorbeelden wordt verduidelijkt

hoe u de aangereikte handvatten in de praktijk kunt toepassen.

Het boek biedt inzicht in uw mentale weerbaarheid en hoe u die kunt versterken,

zodat u steviger in uw schoenen staat tijdens een confrontatie.

9789024400638 | paperback | 92 pp. | € 14,50

Uitgeverij Boom Nelissen | www.boomnelissen.nl | service@boomnelissen.nl | (020) 5218 933

Inclusief educatief

materiaal online

Meer dan 100.000

exemplaren verkocht!

Meer dan 90.000

exemplaren verkocht!


Inclusief gratis

e-book

Het Coachingstechnieken Boek

Voor en door topcoaches

Susan van Ass

Het Coachingsmethoden Boek

Voor en door topcoaches

Susan van Ass

Het Coachingsmethoden Boek biedt een inhoudelijk en compact overzicht

van 51 traditionele en nieuwere coachingsmethoden. Het Coachingsmethoden

Boek is door zijn toegankelijkheid, opzet en handige indexen op meerdere

manieren te gebruiken. Voor coaches is dit boek een ideaal naslagwerk

en ideeënboek.

9789024400867 | paperback | 240 pp. | € 39,90

Inclusief gratis

e-book

Met dit boek kunnen coaches hun gereedschapskist naar hartenlust bijvullen.

Coachend leidinggevenden vinden praktische technieken voor de coaching

van teamleden. Ook biedt het houvast aan doorverwijzers, zoals HRmanagers

en loopbaanbegeleiders, die een coachtraject inzetten.

9789024401475 | paperback | 228 pp. | € 39,90

Intervisiecoaching

Kortdurende begeleiding van lerende groepen

Marijke Lingsma en Ger van Doorn

Inclusief gratis

e-book

Intervisiecoaching is het kortdurend begeleiden van intervisiegroepen, gericht

op de volledige zelfstandigheid van de lerende groep. Deze tijdelijke

begeleiding vraagt om een wezenlijk andere invulling dan bijvoorbeeld teamcoaching

of begeleide intervisie.

Dit boek behandelt de volgende hoofdvragen:

· Wat moet een intervisiecoach weten?

· Wat moet een intervisiecoach kunnen?

· Hoe ziet de praktijk van intervisiecoaching eruit?

· Hoe kan een intervisiecoach zich bekwamen?

9789024401031 | paperback | 238 pp. | € 24,90

Coachen als professie

Fundamenten voor begeleiding naar heelheid

Ien G.M. van der Pol

Coachen als professie verbindt verschillende coachmethoden met elkaar tot

een overzichtelijk geheel, een body of knowledge. Het biedt de fundamenten

van het beroep van coaching via kennis, kunde en ervaringswijsheid. De

geschiedenis, theorie en methode, ethiek, houding en vaardigheden komen

allemaal aan bod, op een heldere en toegankelijke manier en voorzien van

talloze voorbeelden uit de praktijk.

9789059317734 | paperback, incl. online omgeving | 522 pp. | € 46,00 Met website: op

www.coachenalsprofessie.nl

vindt u gratis extra

materiaal

www.boomnelissen.nl | service@boomnelissen.nl | (020) 5218 933 | Uitgeverij Boom Nelissen 17

COACHING EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


HULPVERLENING EN GGZ

18

De methode Kids’ Skills

Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen

Ben Furman

Kids’ Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden

waarmee kinderen worden geconfronteerd. Centraal staat één heel

belangrijk idee: praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden

die nog ontwikkeld moeten worden. De 15 eenvoudige stappen

waaruit de methode van Kids’ Skills bestaat maken duidelijk hoe je problemen

in vaardigheden kunt omzetten. Door deze praktische stappen ontstaat

een dynamische, speelse samenwerking tussen verzorger en kind. Deze methode

nodigt het kind uit om actief mee te werken aan het opbouwen van

vaardigheden en het zoeken van oplossingen.

9789024417452 | paperback | 160 pp. | € 18,90

De affectief bewuste benadering

Het op maat begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking

Brian Twint, Bianca van Kouwen

Dit praktische boek beschrijft een nieuwe methode voor het begeleiden van

mensen met een verstandelijke beperking en zwakbegaafden. De Affectief

Bewuste Benadering is ontstaan door de samenwerking tussen een aantal

professionals uit het werkveld. Het uitgangspunt van deze succesvolle begeleidingsmethode

is dat je je als begeleider bewust bent van het cognitieve en

emotionele niveau van de cliënt, en tegelijk ook van dat van jezelf.

9789024400645 | paperback | 119 pp. | € 14,50

Inclusief gratis

e-book

Werken aan kwaliteit van bestaan

Bouwstenen voor inclusief ondersteunen

Pieter Verdoorn en Audry van Vulpen

Werken aan kwaliteit van bestaan is een boek vol bouwstenen die helpen

om echt inhoud te geven aan visie en persoonsgerichte ondersteuning. Uit

het palet aan mogelijkheden kan iedere ondersteuner steeds die (onderdelen

van) bouwstenen kiezen die passen bij de unieke persoon en zijn vraag.

Bewust en passend ingezet dragen deze bouwstenen bij aan de kwaliteit van

bestaan van de mensen die worden ondersteund en aan de kwaliteit van het

werk. Het boek nodigt daarnaast uit tot reflectie, onmisbaar in de houding

van de moderne professional.

9789024400980 | paperback | 190 pp. | € 24,90

Zes psychologische stromingen en één cliënt

Theorie en toepassing voor de praktijk van SPH en MWD

Alie Weerman

Dit boek beschrijft zes belangrijke psychologische stromingen van waaruit

verschillende methodieken en methodes zijn afgeleid. Alie Weerman behandelt

achtereenvolgens de psychoanalytische, de cognitiefgedragstherapeutische,

de cliëntgerichte, de lichaamsgerichte, de systeemtheoretische en de

oplossingsgerichte benadering.

9789024416981 | paperback | 263 pp. | € 41,00

Uitgeverij Boom Nelissen | www.boomnelissen.nl | service@boomnelissen.nl | (020) 5218 933


Alle titels Boom Psychologie Prijzen zijn geldig in 2012, onder voorbehoud van wijzigingen. De actuele prijzen vindt u op

www.boompsychologie.nl. Binnen Nederland geen verzendkosten.

* Deze titels zijn ook als e-book verkrijgbaar: ga voor meer informatie en om te bestellen naar

www.boompsychologie.nl.

Titel Auteur(s) Prijs ISBN

Aan de slag! H. Hermans € 15,95 9789461054814

AD(H)D, daar kan ik zóveel mee! (cd-rom) Karakter € 19,95 9789461058416

AD(H)D, daar kan ik zóveel mee! (cd-rom, set van 5 ex.) Karakter € 89,95 9789461058423

ADHD voor kids Karakter € 19,95 n.v.t.

Adoptiekinderen (e-book) F. Juffer € 10,17 9789461272935

Afvallen op maat T. van Strien € 22,40 9789085064596

Als praten bij je werk hoort H. Janssen € 29,70 9789085062035

Als seks verslavend wordt * G. van Zessen € 19,50 9789461052421

Assertive Community Treatment N. Mulder, e.a. (red.) € 39,90 9789085068167

Ben ik getict? * C. Verdellen € 15,95 9789053522783

Beschouwingen over cultuur S. Freud € 15,50 9789053524527

Bewustzijn * H. Kolk € 30,50 9789085063810

Boom Hulp-CD Ontspannen M. de Neef € 13,42 9789085065258

Boom Hulp-CD Positief piekeren A. Kerkhof € 13,20 9789085065432

Boom Hulp-CD Slapen I. Verbeek € 13,20 9789085065333

Borderline J. Spaans, e.a. € 28,50 9789085063667

Boulimia nervosa, set J. Vanderlinden, e.a. € 28,75 9789085063339

Breken met je ouders * M. Hospes € 19,95 9789461051653

Buitenbeentjes H. Schachtschabel € 23,00 9789085061229

Burn-out C. Leyten, e.a. € 25,95 9789461051660

Burn-out, set G. Keijsers, e.a. € 28,75 9789461050625

Chronische vermoeidheidssyndroom, set A. Deale, e.a. € 28,75 9789461050762

Cognitieve neuropsychiatrie (herziene editie) P. Eling, e.a. (red.) € 54,50 9789461051967

Cognitieve therapie E. ten Broeke, e.a. € 38,50 9789085065999

Cognitive rehabilitation A. Bouma, e.a. (red.) € 45,50 9789053526187

Darwinisme, monisme & ziekte H. Smit € 33,40 9789085069652

Dat durf ik niet * T. IJzermans, e.a. € 15,95 9789060096260

De breingids J. Daalmans € 23,00 9789461052414

De constructie van de levensloop G. Breeuwsma € 57,90 9789053521298

De droomduiding S. Freud € 20,00 9789053524107

De droomduiding herdacht M. Taat (red.) € 19,50 9789053528976

De gelukkige rekenklas T. Braams, e.a. (red.) € 20,50 9789085066156

De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang R. van IJzendoorn, e.a. € 23,00 9789053529782

De psychische realiteit A. Mooij € 28,50 9789085061953

De verhalen die wij leven E. Bohlmeijer € 37,00 9789085064701

Depressie, set W. Boelens, e.a. € 23,15 9789461050786

Diagnostiek in de praktijk F. Schalkwijk € 31,50 9789053528488

Directieve therapie K. van der Velden, e.a. (red.) € 61,60 9789085068037

Dit is psychoanalyse F. Schalkwijk € 33,50 9789085062424

Dokter, het is toch niets ernstigs? * T. Bouman, e.a. € 15,95 9789053520826

Dromen H. Stroeken € 31,50 9789085061236

Dwang M. de Neef, e.a. € 27,50 9789085066125

Dyslectische kinderen leren lezen A. Smits, e.a. € 18,00 9789053528068

Dyslexie T. Braams € 30,50 9789053527191

Ehlers Danlos syndroom J.W.G. Jacobs, e.a. € 43,50 9789053529799

Emotieregulatietraining, set T. van Gemert, e.a. € 56,00 9789085067283

Emoties bij jongeren F. Schalkwijk € 32,50 9789461051981

Emoties, wat doe je ermee * M. Hulsbergen € 15,95 9789461057327

Emotionele ontregeling en stress, set C. van der Heiden, e.a. € 23,15 9789461050670

Encopresis bij kinderen J. Bosch € 21,35 9789085067269

Enig kind J. van Swet € 18,50 9789461052056

Exposure and response prevention in the treatment of

tics in Tourette’s syndrome C. Verdellen € 27,50 9789085063407

Exposure in vivo bij chronische lage rugpijn, set M. Leeuw, e.a. € 28,75 9789076754505

Flow M. Csikszentmihalyi € 21,50 9789053525081

Flow in zaken M. Csikszentmihalyi € 29,90 9789053529096

Fobieën M. de Neef, e.a. € 25,00 9789085063889

Geschiedenis van de neuropsychologie in Nederland P. Eling € 33,40 9789085069676

Geschiedenis van de psychologie L. Boon € 36,50 9789060095287

Gesprekken met kinderen J. Hellendoorn, e.a. € 18,00 9789461050847

Geweld achter de voordeur H. Janssen € 21,50 9789085063636

Grootbrengen door kleinhouden L. Dasberg € 29,00 9789060095911

Handboek psychoanalytische setting (e-book) A. Berkouwer € 32,20 9789461272782

Handboek psychose M. van der Gaag, e.a. (red.) € 37,50 9789461054838

Handboek RET H. Hermans € 17,90 9789461052346

Handboek voor gz-psychologen M. Verbraak, e.a. (red.) € 69,50 9789085064466

Hart van slag A. Manneke € 22,50 9789085061212

Help, het wordt me teveel * E. van Meekeren € 15,95 9789461057334

Helpen veranderen G. Keijsers, e.a. € 22,95 9789461050144

Hersenen en gedrag M. van der Linden € 33,90 9789085061380

19


20

Titel Auteur(s) Prijs ISBN

Het belaagde zelf O. van der Hart, e.a. € 49,95 9789461051233

Het gelaagde brein M. Appelo € 22,95 9789461053015

Het gesticht J. Vijselaar € 40,50 9789085069669

Het innerlijk bureaublad M. Appelo € 19,95 9789461052674

Het is alsmaar zo druk in mijn hoofd * B. van Heycop ten Ham € 15,95 9789461054791

Het moet, moet, moet! * M. Kwee, e.a. € 15,95 9789461054135

Het onbewuste S. Freud € 20,00 9789085066132

Het vanzelfzwijgende A. Ladan € 25,00 9789085069683

Het wandelend hoofd A. Ladan € 29,00 9789053525685

Het zit toch niet tussen mijn oren? B. van Heycop ten Ham, e.a. € 15,95 9789461054807

Hoogbegaafdheid bij kinderen F. Mönks, e.a. € 18,90 9789461056214

Hypochondrie, set T. Bouman € 28,75 9789085063278

Hysterie J. Dirkx € 17,40 9789085065791

Iedereen gebruikt toch? J. van der Nagel € 27,95 9789461050113

Ik ben altijd ergens anders * M. Hulsbergen € 15,95 9789461052469

Ik ben dyslectisch * D. Jansen Adriaans € 18,50 9789085065821

Ik ben er kapot van * C. Mittendorf, e.a. € 15,95 9789053523087

Ik ben niet meer vooruit te branden * C. Mittendorff, e.a. € 15,95 9789053526897

Ik ben zo moe * H. Hermans € 15,95 9789053525708

Ik doe geen oog dicht * E. Klip € 15,95 9789060096284

Ik eet als niemand het weet * J. Spaans € 15,95 9789053524589

Ik herken mezelf niet meer * D. Beusekom € 15,95 9789085061663

Ik kon wel door de grond zakken * J. Schouten, e.a. € 15,95 9789060096253

Ik studeer wel op mijn eigen manier! * J. Oosterhuis-Geers € 15,95 9789053525043

Ik voel me zo lelijk * B. van Heycop ten Ham € 15,95 9789461057358

Ik word ineens zo raar * M. Roborgh € 15,95 9789060097571

Ik zie elk dood vogeltje * E. Klip, e.a. € 15,95 9789060096796

Je hart volgen, je hoofd gebruiken * H. Hermans € 17,50 9789461056894

Je piekert je suf * H. Hermans € 15,95 9789461052018

Kernproblemen van de psychiatrie J. den Boer, e.a. € 33,40 9789085065289

Kinderen die stotteren * A. Bertens, e.a. € 22,50 9789085063896

Kinderen en hun ouders na een scheiding * J. van Swet € 18,50 9789053529003

Kinderen en jongeren met een depressie (e-book) T. Braams € 10,00 9789461273246

Kinderen en kanker * H. Behrendt, e.a. € 23,00 9789053527221

Kinderen leren rekenen R. Aharoni € 20,50 9789085066873

Kinderen met dyscalculie * A. Desoete, e.a. € 19,00 9789085063681

Kinderen met dyslexie * T. Braams € 18,50 9789053523391

Kinderen met leerproblemen R. de Groot € 27,50 9789461057211

Kinderen met overgewicht * G. van Hout € 18,50 9789085061205

Kinderen met slaapproblemen * R. Schregardus € 18,00 9789060099742

Kinderen ondersteunen na trauma * E. Alisic € 15,95 9789461057389

Kinderen vragen om duidelijkheid H. Janssen € 19,50 9789085062479

Kleine eters * E. Hofman € 18,50 9789085062462

Kleine psychologie van het gesprek H. Stroeken € 22,00 9789053522332

Klinische kinderneuropsychologie H. Swaab, e.a. (red.) € 61,00 9789085062691

Klinische neuropsychologie R. Kessels, e.a. (red.) € 59,50 9789461054449

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste

lijn P. Rijnders, e.a. (red.) € 41,25 9789085069577

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste

lijn. Stappenplan voor kinderen en jongeren, set P. Rijnders, e.a. (red.) € 30,55 9789085069584

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste

lijn. Stappenplan voor volwassenen, set P. Rijnders, e.a. € 25,85 9789085069591

Lastige lieden G. Hellinga € 30,00 9789053525500

Leefstijltraining 1 - Handleiding trainer W.A.J.M. Wildt € 22,00 9789085063803

Leefstijltraining 1 - Werkboek cliënt (5 ex.) W.A.J.M. Wildt € 29,30 9789085064541

Leefstijltraining 1 - Werkboek trainer (5 ex.) W.A.J.M. Wildt € 55,95 9789085063834

Leefstijltraining 2 - Handleiding trainer W.A.J.M. Wildt € 32,50 9789085063797

Leefstijltraining 2 - Werkboek cliënt (5 ex.) W.A.J.M. Wildt € 41,55 9789085063858

Leefstijltraining 2 - Werkboek trainer (5 ex.) W.A.J.M. Wildt € 58,45 9789085063841

Leiderschap en psychoanalyse J. Dirkx € 16,95 9789461052339

Leven met een lichamelijke beperking N. Garnefski, e.a. € 19,95 9789461051011

Leven met pijn M. Veehof, e.a. € 25,50 9789461050816

Leven met pijn, praktijkboek voor behandelaars (alleen

als e-book) K. Schreurs, e.a. € 14,95 9789461055545

Lichaam & ziel P. Bakker (red.) € 26,70 9789085066170

Ligt het aan mij? H. Hermans € 15,95 9789461052353

Maak je niet dik * G. van Hout € 15,95 9789053522455

Mental fitness L. Bolier, e.a. € 19,95 9789461051530

Mij krijgen ze niet gek * J. Schouten € 15,95 9789060096277

Mijn ouders gaan scheiden. En ik dan? J. van Swet € 18,00 9789085068013

Minder drinken L. Lemmers, e.a. € 21,50 9789085063650

Mindfulness M. Hulsbergen € 29,90 9789085067986

Moet ik die pillen wel nemen? B. van Heycop ten Ham, e.a. € 15,95 9789461054609

Mooi weertje vandaag! * K. Klumpers € 15,95 9789060099735

Mooi werk * M. van Vuuren, e.a. € 24,95 9789461054784

Motorische ontwikkeling van kinderen, Handboek 1 J. Bernard Netelenbos € 48,40 9789053524534

Motorische ontwikkeling van kinderen, Handboek 2 J. Bernard Netelenbos € 55,00 9789053525036


Titel Auteur(s) Prijs ISBN

Narcisme N. Nicolai, e.a. (red.) € 17,40 9789085066903

Negatief zelfbeeld M. de Neef € 23,50 9789085069645

Neurofilosofie J. den Boer € 33,90 9789053528990

Neuroplasticiteit J. Vandermeulen, e.a. (red.) € 35,50 9789085063902

Neuropsychologie van neurologische aandoeningen in de

kindertijd * A. Jennekens-Schinkel, e.a. € 60,00 9789053525074

Neuropsychologische behandeling R. Ponds, e.a. (red.) € 51,50 9789085064343

Neuropsychologische diagnostiek M. Hendriks, e.a. (red.) € 48,90 9789085062295

Nu moet het lukken! * H. Hermans € 15,95 9789060098356

Obsessieve compulsieve stoornis, set M.J.P.M. Verbraak € 23,15 9789085065913

Omgaan met borderline E. van Meekeren, e.a. € 23,00 9789461050403

Omgaan met moeilijke mensen K. Hoogduin € 14,95 9789085064824

Omgaan met psychische problemen A. Dercksen, e.a. € 21,50 9789053529362

Onderzoek naar bewustzijn J.A.M. Vandermeulen, e.a. (red.) € 34,95 9789461054616

Ongewenste gewoonten, set K. Hoogduin, e.a. € 23,15 9789085067276

Op goed geluk A. Boerwinkel, e.a. € 20,50 9789053529768

Op verhaal komen E. Bohlmeijer, e.a. € 25,50 9789085069003

Over de rooie * J. Bernard € 15,95 9789461056917

Pak aan, set C. Braet, e.a. € 39,95 9789461050557

Paniek! P. Meulenbeek, e.a. € 15,95 9789461054883

Paniekstoornis, set M. Kampman, e.a. € 20,75 9789461050656

Persoonlijkheidsproblemen E. Muste, e.a. (red.) € 19,50 9789085065241

Piekeren A. Kerkhof € 21,50 9789085064695

Piekeren over zelfdoding A. Kerkhof, e.a. € 26,50 9789461056931

Posttraumatische stressstoornis, set A. van Minnen, e.a. € 28,75 9789085063247

Praktijkboek gedragstherapie deel I B. van Heycop ten Ham e.a. € 37,50 9789461051707

Praktijkboek gedragstherapie deel II B. van Heycop ten Ham e.a. € 37,50 9789461055499

Problematische verzamelaars * J. van Beers, e.a. (red) € 24,95 9789461050120

Probleemoplossende vaardigheidstraining, set A.J.M. Kole-Snijders, e.a. € 28,75 9789076754451

Protocollaire behandelingen voor kinderen en

adolescenten met psychische klachten 1 C. Braet, e.a. (red.) € 74,50 9789085064473

Protocollaire behandelingen voor kinderen en

adolescenten met psychische klachten 2 C. Braet, e.a. (red.) € 74,50 9789461050168

Protocollaire behandelingen voor volwassenen met

psychische klachten 1 en 2 K. Hoogduin, e.a. (red.) € 119,95 9789461052971

Protocollaire behandelingen voor volwassenen met

psychische klachten 1 K. Hoogduin, e.a. (red.) € 69,95 9789461057723

Protocollaire behandelingen voor volwassenen met

psychische klachten 2 K. Hoogduin, e.a. (red.) € 69,95 9789461057709

Psychische stoornissen en naastbetrokkenen E. van Meekeren, e.a. € 27,50 9789461054821

Psychoanalytisch woordenboek H. Stroeken (red.) € 33,40 9789085066149

Psychologie van de levenskunst G. Westerhof, e.a. € 35,90 9789461050823

Psychologische interventies bij conversiestoornissen K. Hoogduin € 19,95 9789085063377

Psychologische interventies bij ongewone stoornissen K. Hoogduin € 19,95 9789085063384

Psychomotorische therapie J. de Lange € 36,00 9789461050373

Psychomotorische therapie in de praktijk J. de Lange, e.a. (red.) € 35,00 9789076754499

Psychomotorische therapie: een inleiding P. Hekking, e.a. € 19,95 9789461055668

Psychopathologie J. van der Stel € 37,50 9789085066880

Psychopathologie van het dagelijks leven S. Freud € 15,50 9789053524886

Psychose J. Lezy € 27,50 9789085064671

Relatieproblematiek, set C. Schaap, e.a. € 27,95 9789076754260

Relaties J. Dirkx, e.a. (red.) € 16,90 9789085069690

Samenwerken bij kanker M. Appelo € 19,95 9789461057921

Seksualiteit S. Freud € 15,00 9789053524879

Slank, slanker, slankst * J. Spaans € 15,95 9789461052384

Slapeloosheid I. Verbeek, e.a. € 27,00 9789085061526

Socratisch motiveren M. Appelo € 22,95 9789461054326

STEPS - Basisset I. Bicanic, e.a. € 60,35 9789085064855

STEPS - Werkboek voor jonge vrouwen I. Bicanic, e.a. € 19,75 9789085064886

Succesvol ouder worden A. Bergsma, e.a. € 21,50 9789085066118

Tics C. Verdellen, e.a. € 42,50 9789461055033

Tics - Therapist Manual & Workbook C. Verdellen, e.a. € 42,50 9789461055248

Ticstoornissen, set C. Verdellen, e.a. € 28,75 9789085063186

Toerekeningsvatbaarheid A. Mooij € 40,50 9789085060819

Trauma en beschaving F. Hermans € 35,00 9789461053336

Uit elkaar gaan * J. Weimar € 19,50 9789461051646

Van weten naar meten S. van Hees, e.a. (red.) € 24,95 9789461056733

Verdiep je relatie A. Nederlof, e.a. € 27,50 9789461052377

Vermoeide helden A.P.K van Eekeren € 33,40 9789053520758

Voluit leven E. Bohlmeijer, e.a. € 23,50 9789085066866

Waardenloze gesprekken M. Appelo € 30,50 9789085069560

Was het maar weer lente * S. Lucius € 19,50 9789461052186

Wat een bende! L. Groen € 15,95 9789461057419

Wat te doen met ons brein? C. Malabou € 19,95 9789461054951

Whiplash E. Keuter € 18,50 9789085065326

Wilsbekwaamheid N. Doorn € 25,00 9789085068006

Ziektegeschiedenissen S. Freud € 20,00 9789053524114

21


22

Alle titels Boom test uitgevers Alle prijzen van Boom test uitgevers zijn ex. BTW, ex. verzendkosten volgens de tarieven van

PostNL en ex. € 2,50 administratiekosten.

Prijzen zijn geldig in 2012, onder voorbehoud van wijzigingen. De actuele prijzen vindt u op

www.boomtestuitgevers.nl.

Titel Auteur(s) Prijs Bestelnummer

3DM Dyslexie: cognitieve analyse van lezen en spellen

Basisset

Buttonbox (naast Basisset nodig voor afname)

Afname-eenheden (set van 5)

Vervolgafname-eenheden (set van 5)

Autonomie-Gehechtheidsschaal 30 (AGS 30)

Basisset

Amsterdamse Neuropsychologische Taken (ANT)

1e stand-alone licentie of 1e gebruiker multi-user

licentie (gebruiksduur van 1 jaar)

Hebt u al een ANT-licentie?

Op uw tweede en verdere licenties krijgt u korting. Neem

voor een prijsopgave contact met ons op.

Verlenging van stand-alone licentie of multi-user

licentie per gebruiker (gebruiksduur van 1 jaar)

Continu Benoemen en Woorden Lezen (CB&WL)

Basisset

Scoreformulieren (set van 30 ex.)

Dyscalculie en rekenproblemen: 20 obstakels en hoe ze te

nemen

Paperback (prijs incl. btw)

Hoe Ik Denk Vragenlijst (HID)

Basisset

Antwoordformulieren (set van 50 ex.)

Klinisch interview PTSS (KIP)

Handleiding & checklist schokkende gebeurtenis

Vragenlijst (set van 10 ex.)

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO)

Basisset

Antwoordformulieren (set van 50 ex.)

Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE)

Basisset

Antwoordformulieren (set van 50 ex.)

Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag Kind (NVE-K)

Antwoordformulieren (set van 50 ex.)

Positieve Uitkomsten Lijst (PUL)

Handleiding

Vragenlijst (set van 50 ex.)

SCARED-NL: vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen

en adolescenten

Basisset

Antwoordformulieren (set van 50 ex.)

Antwoordformulieren Ouderversie (set van 50 ex.)

Schaal voor Positieve en Negatieve Denkstijl (SPoNDs)

Handleiding

Vragenlijst (set van 25 ex.)

L. Blomert, e.a.

M.H.J. Bekker

L.M.J. de Sonneville

K.P. van den Bos, e.a.

M. Milikowski

J.C. Gibbs, e.a.

H. Hovens, e.a.

H. van Dijk, e.a.

T. van Strien

T. van Strien

M. Appelo

P. Muris, e.a.

M. Appelo, e.a.

€ 600,00

€ 300,00

€ 175,00

€ 37,50

1210501

1210502

1210503

1210512

€ 69,60 0766101

€ 2.040,00

€ 227,00

€ 130,00

€ 31,95

Titels Uitgeverij Boom Nelissen Prijzen zijn geldig in 2012, onder voorbehoud van wijzigingen. De actuele prijzen vindt u op

www.boomnelissen.nl. Binnen Nederland geen verzendkosten.

Titel Auteur(s) Prijs ISBN

0940201

0940203

1010301

1010304

€ 19,50 9789461058324

€ 124,67

€ 60,00

€ 43,73

€ 45,28

€ 480,00

€ 167,00

€ 134,92

€ 69,00

9789461051615

9789461054241

9789076754468

7040702

0270101

0270105

0381101

0381103

€ 69,00 0388103

€ 36,08

€ 53,49

€ 140,00

€ 73,65

€ 73,65

€ 37,12

€ 53,35

9789076754482

7040701

0899101

0899103

0899104

9789076754475

SPONDS VRAGENL

Psychologische gespreksvoering G. Lang, e.a. € 34,90 9789024402021

Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie P. de Bil, e.a. € 49,90 9789024417360

Handboek groepsdynamica J. Remmerswaal € 45,50 9789024418121

Agressie? Het doet mij (n)iets! G. de Bruin € 14,50 9789024400638

Het Coachingsmethoden Boek S. van Ass € 39,90 9789024400867

Het Coachingstechnieken Boek S. van Ass € 39,90 9789024401475

Intervisiecoaching M. Lingsma, e.a. € 24,90 9789024401031

Coachen als professie Ien G.M. van der Pol € 46,00 9789059317734

De methode Kids' Skills Ben Furman, € 18,90 9789024417452

De affectief bewuste benadering Brian Twint, e.a. € 14,50 9789024400980

Werken aan kwaliteit van bestaan P. Verdoorn, e.a. € 24,90 9789024400645

Zes psychologische stromingen en één client A. Weerman € 41,00 9789024416981


Bestelbon

ex isbn

ex isbn

ex isbn

ex isbn

ex isbn

ex isbn

ex isbn

ex isbn

ex isbn

ex isbn

ex isbn

Coachingskalender 2013

Scheur je los

Marijke Lingsma, Aty Boers

Scheur jezelf en anderen los uit denken dat vastzit. Dat is al elf jaar het motto

van de Coachingskalender. Houdt de geest soepel en levert inspiratie en

voer voor discussies, zowel op het werk als thuis, serieus én met een knipoog!

Voor iedereen die coacht, gecoacht wordt of geen coach meer kan zien.

Kies je gratis digitale kalender

· App: de spreuken elke dag op je smartphone of tablet

· Widget: de kalender op je bureaublad

· E-mailservice: de spreuken dagelijks in je inbox

Elke Coachingskalender 2013 heeft een unieke code waarmee je de digitale

kalender gratis kunt downloaden.

9789024401512 | € 16,90

Instelling

Naam

Adres

Postcode Plaats

Land

E-mail

Telefoonnummer

Bestellen gaat sneller via www.boompsychologie.nl

www.boomtestuitgevers.nl

www.boomnelissen.nl

Kies je gratis digitale kalender:

App, widget of e-mailservice

Bestel snel via www.boomnelissen.nl

man vrouw

Alle genoemde prijzen gelden in 2012. Geen verzendkosten binnen Nederland (m.u.v.

Boom test uitgevers). Aan de informatie in deze brochure zijn de grootst mogelijke zorg

en aandacht besteed. Alle productgegevens zijn echter onder voorbehoud van wijzigingen.

Kijk op www.boompsychologie.nl, www.boomtestuitgevers.nl, www.boomnelissen.nl

voor de meest recente informatie.


Uitgeverij Boom

Klantenservice

Antwoordnummer 10618

1000 RA Amsterdam

geen

postzegel

nodig

More magazines by this user
Similar magazines